Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2."

Átírás

1 II./H. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS JAVÍTÁSA

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

3 Bevezető

4 Bizonyos esetekben a kiadások megnövekedhetnek év közben váratlan események miatt Ez egy olyan jelenség, amit amennyire tudnak, próbálnak elkerülni. Két dolog mérsékelheti: vagy előre nem látott bevétel (például új pályázati lehetőség) vagy váratlan kiadás (például természeti csapás). Ezek az események pozitív vagy negatív irányban mozgatják a mérleget.

5 Somogyváron szokás, hogy nagyon erős hangsúlyt kapnak a tervezés folyamán az előző év tapasztalatai: tltikidá kiadások kés bevételek. étlk A rendszer tartalmaz év közbeni korrekciós lehetőségeket: ilyen a féléves beszámoló, vagy egyéb év közbeni jelentés. Támpontot jelentenek a jövő év tervezéséhez, ebből tudni, hogy adott időben hol kell állnia a költségvetésnek optimális esetben.

6 A pénzügy legkésőbb áprilisban elkészíti az előző évvel kapcsolatos jelentést: hogyan sikerült tartani a tervet. Bár két egymást követő év nem lehet ugyanolyan y bevételi és kiadási szempontból, mégis támpont olyan stratégiai kérdések hatékonyabb meghatározásában, melyek éves szinten visszatérő ő jl jelenségek, kés a környezet állandó illetve hosszú távon ideiglenes tényezőiből fakadnak.

7 A pályázati források jó lehetőségeket jelentenek Somogyvárnak, de ügyelni kell arra is, hogy mik a fenntartási tá és egyéb kiegészítő kötelezettségek tt k valamint mennyi önerőt kell biztosítani. Ha erre nem ügyelnek tudatosan, hiába a pályázati győzelem, lehet, hogy rosszabbul jönnének ki a dologból, mint pályázat nélkül. Amikor az önfenntartás is nehézkes, a figyelmetlen l pályázati stratégia bedöntheti a költségvetést.

8 A belső kontroll mellett külső kontroll is felügyeli a költségvetés helyes tervezését-betartását. Az Állami Számvevőszék, az Államkincstár és az APEH mind ellenőrző szervek e célra. Leginkább bejelentések, gyanú alapján ellenőriznek ő ők, de előre tervezett menetrendjük alapján is megjelenhetnek. Miattuk kiemelten ügyel a hivatal, hogy minden transzparens legyen.

9 Az előző évek figyelmezése tehát a megelőzési kultúra csíráinak kialakulását mutatja a polgármesteri hivatalban, hiszen tanulnak a hibáikból és a jövőben igyekeznek elkerülni azokat a kelepcéket, nehézségeket, melyekbe egyszer már belefutottak. Ez inkább azonban inkább csak a személyes emlékezeten és a nagy kilengések nyomain alapszik, nincs ugyanis sztenderdizált di formája annak, hogy miképp jegyezzék le a pénzügyi eltéréseket é súlytól függetlenül. ül

10 Az az általános jellemző, hogy a pénzügyi tervezés során a szakmailag hozzáértők szava érvényesül elsősorban, ő akik döntenek, tőlük várják ájákel, lhogy konyhakészre formált javaslatot tegyenek eléjük. A döntők tehát meghatározzák az igényeket, az állam meghatározza a keretet, a szakértők pedig fedésbe hozzák ezt a kettőt. Szerencsére Somogyváron általános a pénzügyi szakértők szavának elfogadása.

11 A pénzek beruházására két módszer van: közvetlen szerződéskötés vagy közbeszerzési eljárás. Mivel ezek a beruházások szempontjából elengedhetetlen folyamatok, a hivatal pénzügyi illetékeseinek folyamatosan rajtuk kell tartani a szemüket. Viszonylag keveset hibáznak, köszönhetően az odafigyelésnek és a tapasztalt gárdának.

12 A településnek vannak hosszú távú, több költségvetési éven át futó beruházásai ezek esetében az egész mellett az adott évre lebontott részfeladatokat is figyelik. Akölté költségvetést tétellenőrizheti ő ihtielvileg lil a lakosság lk is: minden döntés és ülés nyilvános, a jegyzőkönyvek elérhetőek, ha valaki szeretné elolvasni őket. Az emberek általában csak akkor érdeklődnek a változások iránt, ha az az őket hátrányosan érinti

13 Ez az összetett, többszörös ellenőrzési rendszer egyáltalán nem felesleges: Az ügyintézők szerint e nélkül magas lenne a kockázata a költségvetés bedőlésének, az pedig komoly probléma lenne a településnek, nem beszélve a vezetés szimpátiavesztésétől. Pont emiatt a vezetőknek kiemelt érdekük mindig konzultálni, és ezzel élnek is, általában láb informális keretek között.

14 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

15 1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A dokumentum létrehozásának célja: 1. Az ellenőrzött terület bemutatása 2. Az ellenőrzés folyamatának ismertetése 3. Az ellenőrzési rendszer és az összetevők bemutatása: erősségek, gyengeségek 4. A hibafaktorok ismertetése az ellenőrzési rendszerben

16 1.2 HELYZETELEMZÉS 1. Az ellenőrzés környezete és a kontrollrendszer részei 2. A belső kontrollrendszer analízise során azt vizsgáltuk, hogy a Hivatal kitűzött céljainak mennyire felel meg az, valamint az átfedéseket és felesleges funkciókat képes-e kiszűrni. 3. A belső kontrollrendszer öt része szisztematikusan átfogja és illeszkedik a Hivatal hierarchikus hik szintjeihez ih és feladataihoz. 4. A kontrollkörnyezetet vezetője megfelelően alakította ki; az önkormányzat világos szervezeti struktúrával rendelkezik, a hatáskörök és feladatok egyértelműek, jól működő humánerőforrás kezelés.

17 1.2 HELYZETELEMZÉS A rendelkezése álló dokumentumok mint ilyen: SZMSZ, ügyrend, számviteli szabályzat - révén minderről meggyőződhettünk. Az Ellenőrzési nyomvonal az Ámr 145/B. (1) alapján elkészült. A költségvetési szerv vezetője kötelezve van a szerv ellenőrzési nyomvonalának elkészítésére, mely kiterjed a folyamatok szöveges, ábrás, táblázatos leírására, különös figyelemmel a felelősségi és információs kérdésekre, valamint a kapcsolatokra, nem utolsó sorban pedig az irányítási és ellenőrzési folyamatokra, utat nyitva ezáltal a dokumentáció utólagos követését.

18 1.2 HELYZETELEMZÉS Kockázatkezelés k 145/C. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. (2) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési é szerv tevékenységében, é éb gazdálkodásában rejlő kockázatokat. (3) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. (4) A szervezet működésében éb rejlő kockázatoská területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

19 1.2 HELYZETELEMZÉS Kontrolltevékenységek 145/E. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten blül belül kontrolltevékenységeket é k kilkí kialakítani, i melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles a szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: a) engedélyezési é és jóváhagyási á eljárások, á b) az információkhoz való hozzáférés, c) fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), d) beszámolási eljárások.

20 1.2 HELYZETELEMZÉS Információ és kommunikáció 145/F. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő lő információk iók a megfelelő lő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. (2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen; a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Monitoring 145/G. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

21 1.2 HELYZETELEMZÉS 1. Az ellenőrzés ő környezete, a blő belső kontrollrendszer elemei A belső kontrollrendszer elemzésekor arra fektettünk figyelmet, hogy az önkormányzat céljainak mennyire felel meg a rendszer, valamint alkalmas-e az értéket nem alkotó, felesleges párhuzamok, átfedések kiszűrésére, az anyagi veszteséget okozó rizikófaktorok kiiktatására.

22 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés környezetét befolyásolja az önkormányzat költségvetése té és annak szerkezete, a hatályos jogszabályok, a vezetői habitus, az intézmény struktúrája, valamint a munkaerő ő mint ttényező. ő A meghatározott misszió, vízió, tervek, szabályzat és rendeletek kösszessége egyértelműen jlzi jelzi a kontrollkörnyezet optimalizálásának szándékát.

23 1.2 HELYZETELEMZÉS Pozitív egy kontrollkörnyezet, ha: Egyenes a kommunikáció A feladat-, hatás- és jogkörök egzakt módon vannak meghatározva A munkatársak képzése folyamatosan zajlik és biztosítva van. Transzparens a szervezet és a folyamatok működése Optimális a morális éra Az etikátlan magaviseletet szankció követ

24 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési stratégia a időszakra lett elkészítve, a körjegyzőségi stratégiával harmóniában. A gazdasági program pedig a 2007-től és 2010-ig terjedő intervallumra értendő. A belső ellenőrzési kézikönyv valamint a jogszabálybeli előírások nem kielégítőek a szervezeti szabályozás tekintetében, hiszen nagyrészt általánosságokat fogalmaz meg, nem térve ki konkrétumokra.

25 1.2 HELYZETELEMZÉS Azon dokumentumok, k melyek klehetővé teszik a szabálytalanságok kezelését, a felelősség elvét valamint az esetleges elszámoltatásokat, l nem hozzáférhetőek. h

26 1.2 HELYZETELEMZÉS 2. Ab belső ő ellenőrzés ő folyamata, szabályozottsága á A belső ellenőrzés folyamatát a belső ellenőrzési kézikönyv és a PM útmutató együttesen szabályozzák; a vizsgálatok előkészítését, a program meghatározását, magát az ellenőrzés végrehajtását valamint a tapasztalatokat pedig dokumentálni kell. Az ellenőrzési jelentés gyakorlati haszna abban rejlik, hogy az érintetteknek el lehet küldeni, ill. segítségül szolgálhat az intézkedési terv elkészítésekor.

27 1.2 HELYZETELEMZÉS 2. A belső ellenőrzés folyamata, szabályozottsága Az intézkedések teljesítése nyomon követhető így (időszakos beszámolók, utóvizsgálat). Aké kézikönyvben fellelhető lh az önkormányzatban használatos formanyomtatványokat, és a PM minta szerint thasználandó dódokumentumokat. k t

28 1.2 HELYZETELEMZÉS Az értékteremtésben az ellenőrzés bír bizonyító mind tanácsadó erővel, ez pedig bennfoglaltatik a stratégiában is. A stratégia lefekteti a jelentékeny rizikó/hibafaktorokat, ezzel összefüggésben azon súlypontokat, melyek mozgatórugói az ellenőrzésnek, valamint az ellenőrzések rendszerességét.

29 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési stratégia alapján a ciklus két első harmadában a szabályzat és a pénzügy ellenőrzése történik, az utolsó harmadban pedig a rendszer és a teljesítmények ellenőrzése ő folyik az eredményesség é felmérése érdekében.

30 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés folyamatában az ellenőrzött területe (a szereplők, azok kapcsolatrendszere, a feladatok lefolyásának tér- és időbeli attribútumai, a módszerek, a dokumentumok és azok felhasználása, az értékkeletkezés pontos helye nincsenek konkrétan definiálva. A belső ellenőr végezte kockázatemelésre és az eredmények dokumentálásra nem központosul közel sem annyi figyelem főleg, ha a jelentőségéhez képest viszonyítunk -, mint az éves stratégiai és ellenőrzési terv megállapítására.

31 1.2 HELYZETELEMZÉS 3. Az ellenőrzési rendszer erősségei, gyengeségei Erősségei: Az ellenőrzés által lehetőség nyílik a magasan kvalifikált, gyakorlattal rendelkező erőforrás kívülről történő bevonását. Ab belső lő ellenőrzés ő megvalósulása lá költséghatékony, ték az adminisztráció nagy része a körjegyzőség szintjén tlj teljesíthető, íthtő így a humán erőforrás gazdaságosabb felhasználására van mód. A belső jellegű ellenőrzés az alábbiak szerint történik: jogszabályok, a PM módszertani segédletei, az ellenőrzés standardjai.

32 1.2 HELYZETELEMZÉS A kontroll két célját (taktikai és stratégiai) tekintve alkalmazkodik az önkormányzat által kidolgozott célokhoz és törekszik a kockázatok mérséklésére. A kontroll magába foglalja a tanácsot adó és a bizonyosság nyújtó szerepeket.

33 1.2 HELYZETELEMZÉS Elfogadott etikai, erkölcsi (szervezeti, vezetői) értékek mentén történik a belső vizsgálatok nyomon követése.

34 Gyengeségei: 1.2 HELYZETELEMZÉS Általános jellegű a belső ellenőrzés szabályozása, amely nem veszi figyelembe Somogyvár jellegzetességeit. g Elemei nem állnak egységben az önkormányzati szabályozással, és a közöttük lévő kapcsolat sincs kidolgozva. A szabályzatok, tervek, évenkénti előterjesztések kapcsán nincs rendszerszemlélet.

35 Gyengeségei: 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzések megtervezésénél az értékmegőrzés szempontjaival összhangban nincs kihangsúlyozva a kockázatok kezelése. A FEUVE nem megfelelően elkészített az önkormányzatok és intézmények számára. Főleg a szabályszerűségeket ellenőrzik.

36 Gyengeségei: 1.2 HELYZETELEMZÉS A kötelezően vállalt feladatok, mint például a szabályok maximális betartása, szerepelnek a belső ellenőrzésben, viszont a költséghatékonysági és hathatóssági szempontrendszerek jelenléte aránytalanul kismértékű az ellenőrzés folyamán a döntéseknél és azok megvalósításánál.

37 1.2 HELYZETELEMZÉS Az önkormányzat intézményeiben jellemzően csak a stratégia szerint meghatározott időközönként (5, 4, 3 évenként) történik belső ellenőrzés, amelynek így nincs hatása a napi értéknövelésre.

38 1.2 HELYZETELEMZÉS 4. Az ellenőrzési ő éirendszerben rejlő hibalehetőségek h ő Nem egységes a belső kontrollrendszer. Amikor az évenkénti ellenőrzési tervet dolgozzák ki, nem foglalkoznak kellőképpen, nem bocsátkoznak részletekbe a kockázatkezeléssel, így nem is kerülnek felszínre azok az eredmények, melyek a belső ellenőr munkája során jöttek létre a kockázatkezeléssel kapcsolatosan. Mivel nem kerülnek rögzítésre a kockázat megelőzési, javítási módszerek, így a hibák száma is megszaporodhat, sőt maradhatnak feltáratlanok.

39 1.2 HELYZETELEMZÉS Azzal, hogy a szabályszerűtlenségekre összpontosítanak csak, nem derülnek ki az azonosságok, azaz az olyan jellegű működés, amely feleslegesnek tekinthető, nem teremt új értéket, szabályosak ugyan, de csak a kiadásokat emelik.

40 1.2 HELYZETELEMZÉS A stratégiai tervek között szerepel az ösztönzés célja arra nézve, hogy az elemzési módszereket használják a különböző határozatok meghozatalánál és véghezvitelénél, a pénzüggyel kapcsolatos beszámolóknál. Ennek ellenére mindez nem valósul meg. A belső ellenőrzés felállításánál nagy hiányosság, hogy nem kalkuláltak annak eredményességi és gazdaságossági mérőszámaival és személyzetével. Nem minden esetben követik a jogszabályok változását azonnal.

41 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

42 1.3 KÖVETKEZTETÉS Az ellenőrzés rendszere a tervezettek szerint funkcionál. Mégis a rendszer egészét véve nem mondhatjuk azt, hogy minden mértékben kielégíti az önkormányzati jellegzetességekből g fakadó követelményeket.

43 1.3 KÖVETKEZTETÉS Fejleszteni kell a belső ellenőrzés tervezését, megvalósítását, és annak számítógépes tárolását. A szakértelem részvétele szükséges. Emelni kell az ellenőrzési gazdaságosságot, eredményességet, értéknövelést és hatékonyságot.

44 1.3 KÖVETKEZTETÉS Hangsúlyozni kell a kockázat navigációs rendszer kialakítását, k fenntartását és ellenőrzését. Hangsúlyozni kell a belső ellenőrök feladatait is. A pénzügyi-, gazdasági-, szakmai-, ellenőrzési tevékenység során az új elemzési módszerek preferálása történjen.

45 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

46 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Melyek azok a kérdések, amelyek bemutatását megcélozza ezen dokumentum: 1. Olyan taktikai tanácsok elkészítése, amellyel jobbítható az ellenőrzési ő éiszisztéma 2. Ezeknek a tanácsoknak a sztenderdizálása 3. Olyan javaslatok fogalmazása, amelyek segítik az ellenőrzés világossá tételét

47 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Olyan átfogó rendszert kell létrehozni az ellenőrzéssel kapcsolatosan, ami ellátja mind az intézményi, mind az önkormányzati feladatokat, megfelel a jogszabályoknak és a Pénzügy Minisztérium i i útmutatásának. á

48 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A belső kontrollrendszer megteremtésekor nem hagyható h figyelmen kívül, hogy január 1-jei hatállyal a belső ellenőrzés és a FEUVE kontrolltevékenységnek é kszámít. Nem csak a pénzüggyel kapcsolatos folyamatokkal foglalkoznak a kontrolltevékenységek, hanem az értékteremtéssel és áramlással, szabályozásokkal, költséghatékonysággal és hathatósággal.

49 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Téves az a megállapítás, hogy a FEUVE része az ellenőrzés ő nyomvonala. Viszont a kockázatkezelés a belső ellenőrzés része lett. A szabálytalanságok kezelését a FEUVE be vonják bele. Ide tartozik még a folyamatos nyomon követés és kommunikálás.

50 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A kontrollrendszer célja, hogy növelje az önkormányzati értékteremtést. Fel kell mérni, hogy az érintettek számára mit jelent az, hogy érték. A létrejöttüket akadályozó tényezőkkiszűrésekiszűrése és megszüntetése legyen a célkitűzés.

51 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Értékelemzést kell végezni ahhoz, hogy megszűnjenek a feleslegesnek bizonyuló kiadások. Minden folyamatnak értékalkotó jellegűnek kell lennie.

52 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Az ellenőrzéshez és az önkormányzathoz tartozó stratégiai terv össze kllh kell hogy függjön, mert a célok lkcsak így érhetőek el. Ennek érdekében dokumentációt kell készíteni a kockázat ká a kockázatelemzésről. ká

53 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS El kell választani a belső ellenőrzés által végzett kockázatértékelést és a jegyző által létrehozott kockázatmenedzsmentet.

54 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Létezik egy ingyenesen használható program, amely neve BETTI óta pilot programnak alkalmazható, amihez a Pénzügy Minisztérium internetes közleményében találhatnak leírást ahhoz, hogy a jogosultságot g hogyan lehet megszerezni.

55 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Szabályozásra szorul az ellenőrzés kézikönyvében szereplő fllő felelősségeket, a határozatok t végrehajtásáért áé t felelősöket, mégpedig a jogszabályok szerint. Ezen ellenőrzésekkel párhuzamban a 3E szempontrendszerének is érvényre kell jutnia, mert e nélkül nem lehet majd a ciklus véget érésekor felmérni, hogy az milyen eredményeket hozott.

56 Jogszabályi hivatkozás Ellenőrzési nyomvonal 145/B. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési é szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lh lehetővéő téve azok nyomon követését é és utólagos ellenőrzését. Kockázatkezelés 145/C. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.

57 Jogszabályi hivatkozás (2) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. (3) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. (4) A szervezet működésében kd rejlő kockázatosk területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

58 Jogszabályi hivatkozás Kontrollkörnyezet 145/D. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben a) világos a szervezeti struktúra; b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén; d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.

59 Jogszabályi hivatkozás Kontrolltevékenységek 145/E. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. é éh (2) A költségvetési szerv vezetője köteles a szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: a) engedélyezési és jóváhagyási eljárások, b) az információkhoz való hozzáférés, c) fizikaiik i kontrollok k(hozzáférésazeszközökhöz), é ökhö d) beszámolási eljárások.

60 Jogszabályi hivatkozás Információ és kommunikáció 145/F. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. (2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen; a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Monitoring 145/G. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

61 2. Tanácsadói rész 2.2 Taktikai tanácsok

62 a.) Cselekvési terv 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Érdemes volna frissíteni a kockázatkezelési kézikönyvet, a különböző szabályzatokat (vezetők elszámoltatása, ellenőrzések nyilvántartása), emellett pedig jó lenne figyelembe venni a PM útmutatóit, illetve a jogszabályi változásokat is. A kockázatokat be kell azonosítani, és mérni is kell őket. Erre a célra felelne meg egy kockázatkezelési csapat, amely akár külsős szakemberekből is állhat. Így biztosítható a belső kontrollrendszer egysége.

63 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ak kockázatkezelés ká eredményei alapján felül lüllehet vizsgálni mind a stratégiai, mind az éves ellenőrzési tervet. t

64 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Olyan elemzési kézikönyvet kell összeállítani, mely az összes releváns módszert tartalmazza, amely az önkormányzati munkát (bármilyen szempont alapján) méri, számszerűsíti, mert így lesznek láthatóvá a mennyiségi és minőségi tényezők, amelyeken esetlegesen javítani szükséges.

65 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Költséggazdálkodási rendszert kell kidolgozni, hogy a kl különböző kiadásokat k (közvetlen és közvetett) az egyes szakterületekhez rendelhessünk. Érdemes volna a BETTI rendszert használni. Lehetséges, hogy az alapító okiratot is módosítani kell.

66 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS b.) A cselekvési terv megvalósít-hatóságának igazolása Somogyvár Önkormányzatánál rendelkezésre állnak a cselekvési terv megvalósításához áh szükséges személyi feltételek, azaz a képzett létszám és a vezetői, mnktári munkatársi elkötelezettség, lkötlztté a teremtő trmtő erejű rjű lokálpatriotizmus.

67 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS A javaslatok megvalósításához szükséges központi jogszabályok, útmutatók megjelentek, jl illetve a PM honlapján hozzáférhetők. Az államháztartás szervezetei könyvvezetéséről, beszámoló rendszeréről szóló 249./2000. kormányrendelet, az Ámr., a Ber. módosítása jelenleg folyik. A Ber. tervezett változása a PM honlapján megtekinthető.

68 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Az önkormányzat kialakította a költségvetési szervek jogállásáról áról és gazdálkodásáról áról szóló törvény alapján a feladat és szervezeti rendszerét, a feladatok ellátásának intézményi kereteit. A rendelkezésre álló költségvetés tervezési, végrehajtási szoftverek alaposabb megismerésével a bennük rejlő lehetőségek kihasználása az irányítás, ellenőrzés folyamatában.

69 2. Tanácsadói rész 2.3 Informatikai megoldások

70 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A belső kontrollrendszer informatikai háttere megteremthető. Első lépésben a belső ellenőrzés számára a BETTI alkalmazását javasoljuk, majd a kidolgozás és tesztelés alatt lévő Költségvetési Gazdálkodási Rendszer szolgáltathat számos információt. Az önkormányzat elsősorban ő Excelt alkalmaz. l Jól alkalmazhatók a honlapról letölthető informatikai rendszerek.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015. Éves Ellenőrzési Jelentés Polgár Város Önkormányzata Polgár 2015. 1 Vezetői összefoglaló Rövid általános összefoglaló értékelés Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évre elkészített

Részletesebben

Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont az eltérés árának. megmutatnák nekik az egyezőség árát is, ugyanis

Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont az eltérés árának. megmutatnák nekik az egyezőség árát is, ugyanis I./I. A KÖZINTÉZMÉNYEK É KÖLTSÉGHATÉKONYABB ÉS / VAGY EREDMÉNYESEBB MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA -BEVEZETŐ- Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-19. SZMSZ 3. sz. melléklet BELSŐ KONTROLLRENDSZER

Részletesebben

a fejlődést biztosítani hivatott képzéseknek és

a fejlődést biztosítani hivatott képzéseknek és Utókövetés az ÁROP-1.A.2/A 1A2/A pályázati projekthez Rákóczifalva Önkormányzata 1. Bevezető Tartalomjegyzék 2. Elemzés-tanácsadás 3. A képzések hatásai, eredményessége 4. Informatikai megoldások 5. Összegzés

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

Somberek. 20. célterület. I.em.

Somberek. 20. célterület. I.em. Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 20. célterület Pénzügyi és költségvetéss végrehajtási ellenőrzéss javítása Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben Dr. Benkő János Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben 1 2 az integritásirányítás nem a szabályokon alapuló és az értékeken alapuló megközelítések közötti választás,

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről ÉVES ELLENŐRZÉSI Sülysáp Nagyközség Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 2010. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

Költségvetési szervek belső kontrollrendszere

Költségvetési szervek belső kontrollrendszere Költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezet, kockázatkezelési

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 36. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Társadalombiztosítási Alap kezelőjénél végzett szárnvevőszéki vizsgálatok hasznosulásának utóellenőrzéséről 1992. augusztus 110. - 2 - Az ellenőrzést vezette: Barnberger Mária (az

Részletesebben

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Papp Katalin belső ellenőr előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzat 2010. április 29-i ülésének 3. számú, - Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről - tárgyú napirendi pontjához Előadó: Graczka István belső ellenőr

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal 15073 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0722-304/2015.

Részletesebben

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található:

A jogszabályok és a szabványok eltérő szerepköréből következően, a két dokumentumtípus között több fontos különbség is található: Dr. Szakács György * : Az útügyi műszaki előírások helye a szabályozási rendszerben 1. A műszaki szabályozás dokumentumai A műszaki szabályozásnak két eltérő szerepkört betöltő fő dokumentumtípusa van:

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Gyakori kérdések-válaszok

Gyakori kérdések-válaszok Gyakori kérdések-válaszok 2015. február Gyakori kérdések-válaszok I. a belső ellenőri regisztrációval /engedéllyel/ és vizsgakötelezettséggel kapcsolatosan Jogszabályi háttér engedély: az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Tisztelt

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Leányvár Iktatószám:... Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15063 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0590-343/2015.

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai

Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai Az ÁSZ elmúlt időszaki ellenőrzési tapasztalatai 2011. november 29. Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő főtanácsos osztályvezető Az ÁSZ jogállása, hatásköre 2 Az Állami Számvevőszék jogállását, hatáskörét és

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag)

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 1 2 CÍMNEGYED KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 3 4 TARTALOM Bevezető 7 1. ALAPFOGALMAK 11 1.1.

Részletesebben

Salamon Péter. Az Európai Unió. által nyújtott támogatások ellenőrzése PR 308/14

Salamon Péter. Az Európai Unió. által nyújtott támogatások ellenőrzése PR 308/14 Salamon Péter Az Európai Unió által nyújtott támogatások ellenőrzése PR 308/14 Budapest 2014 Szerző: Salamon Péter Alkotószerkesztő: Blumné Bán Erika főiskolai adjunktus Számvitel Intézeti Tanszék BGF-PSZK

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének véleménye az új drogstratégia tervezetével kapcsolatosan

A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének véleménye az új drogstratégia tervezetével kapcsolatosan Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége Levelezési cím/telephely: 1143 Budapest, Tábornok u. 11/B. Tel.: 06-1-220-8776, e-mail: madaszsz@gmail.com A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12.

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: laszlo.szita@t-online.hu Segesd Község Önkormányzata 2015. évi belső

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978 963 235 102 5 FELELÕS KIADÓ: Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke KÉSZÜLT: a KSH Tervezési

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál Melléklet Az ellenőrzések fontosabb megállapításai Pénzügyi ellenőrzés A 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése A 2014. évi céljellegű támogatások vizsgálata

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készítette: Csernáné Nádasdi Judit Iktatószám: B/2/2015. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A beszámolási időszakban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések kedvezőtlen külső feltételek

1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések kedvezőtlen külső feltételek II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti- és Működési Szabályzat célja, értelmezése, jogforrásai... 3 2.

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben