E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzés társulás keretében történő feladatellátása esetén az éves ellenőrzési jelentést a munkaszervezet állítja össze és küldi az érintett jegyző részére, annak érdekében, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. (8) bekezdése alapján. Az éves és éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok, valamint a témában készített kérdőív feldolgozása alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr a tartalmazza. A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. sz. melléklet tartalmazza. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos polgármester Alsózsolca, április 10. Zsiros Sándorné polgármester

2 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S É V R Ő L Alsózsolca Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

3 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése évre a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési egysége Alsózsolca város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen 1 vizsgálatot tervezett. Az önkormányzat további vizsgálatot nem tervezett évre, ugyanakkor 3 vizsgálatot rendelt el, melyet saját belső ellenőrzési kapacitásával folytatott le. Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása: Település Intézmény tervezett ellenőrzés típusa végrehajtott ellenőrzés típusa revizori nap Alsózsolca Városüzemeltetés Pénzügyi Pénzügyi évben terven felüli ellenőrzések: A kistérségi belső ellenőrzés a terven felüli ellenőrzéseket nem végzett. Alsózsolca Város Önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása 3 ellenőrzést végzett. Település Alsózsolca Alsózsolca Alsózsolca Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Itézmény Elrendelt ellenőrzés típusa Végrehajtott ellenőrzés típusa revizori nap Szabályszerűségi Szabályszerűségi 15 Szabályszerűségi, informatikai Pénzügyi, szabályszerűségi Szabályszerűségi, informatikai Pénzügyi, szabályszerűségi Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte évtől Alsózsolca Város Önkormányzata és intézményei belső ellenőrzését a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása - továbbiakban MKTT - munkaszervezetének belső ellenőrzési egysége látja el május 1.-től az önkormányzat polgármesteri hivatala által foglalkoztatott belső ellenőr is ellátja az önkormányzat és költségvetési szerveinek belső ellenőrzését. 3

4 Az MKTT belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőrzési vezető, 3 fő teljes munkaidős kistérségi belső ellenőr. Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egység személyi összetétele évben az alábbiak szerint alakult: 1 fő teljes munkaidős belső ellenőr ( től). Valamennyi belső ellenőr megfelel a Bkr ában előírt általános és szakmai feltételnek, rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges regisztrációval és vizsgával. 1.3 Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, illetve az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) biztosították. 1.4 Ellenőrzéseket elősegítő egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen elősegítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevételére nem került sor. 1.5 Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Egyéb, az ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem adódtak. 1.6 Ellenőrzések fontosabb megállapításai /belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok JK-28508/2011. iktatószámú MKTT belső ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Városüzemeltetési intézményének pénzügyi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy az ellátottak élelmezése során a jogszabályi előírások betartásra kerültek-e, a közétkeztetés táplálkozás-élettani színvonalának értékelése. A konyha kapacitáskihasználtságának vizsgálata. Annak értékelése, hogy a térítési díjak megállapítása, elszámolása, a kedvezmények érvényesítése a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történt-e, az ellenőrzési jogköröket a helyi sajátosságoknak megfelelően, a célszerűségi szempontok alapján határozták-e meg. 4

5 Az ellenőrzés összegző megállapításai: Alsózsolca Város Önkormányzata évben a Városgondnokság szervezeti keretein belül működő 1000 adagos központi konyhával látta el a város közintézményeinek ellátotti és alkalmazotti étkeztetését. Az élelmezési tevékenység szabályozott, ugyanakkor a szabályzat és a gyakorlat összhangja elsősorban a bizonylati rend és okmányfegyelem területén nem teljes. A szúrópróbaszerűen vizsgált május és októberi hónapban többször előfordult, hogy nem az étlapon feltüntetett ételt biztosították, mely módosulást a fogyasztókkal nem ismertettek meg, a nyersanyag-kiszabati ívek vezetése nem az előírásoknak megfelelően és nem a főzést megelőzően készült, a korcsoportonkénti tápanyagjuttatás és normafelhasználás vezetése a bizonylati rend hiányosságai miatt nem a valós képet tükrözik. A vizsgált hónapok étlap-tervezetének változatossági mutatói az előírásoknak megfelelőek. Étlap-szerkesztési hiányosság a bölcsődei étrendben fordult elő, mivel szárazhüvelyesek adása ennek a korcsoportnak nem ajánlott. Az étkezés térítési díját önkormányzati rendeletben határozták meg, melyet a szoc. tv. és a gyvt. előírásaival összhangban célszerű felülvizsgálni. A normatív kedvezmények igénybevételét alátámasztó dokumentumok rendelkezésre álltak, ugyanakkor az önkormányzat által biztosított térítési díj kedvezmények igénybevételéhez írásbeli dokumentumot nem nyújtanak be, illetve az intézmények vezetői a kedvezmény megadásáról írásban nem döntenek. Így az ilyen kedvezményben is részesülők esetében a fizetendő térítési díj megállapításának helyessége nem volt ellenőrizhető. Összességében az élelmezés színvonala tovább emelhető az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásának fokozott betartásával, a kényelmi félkész termékek - elsősorban ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő - fokozatos csökkentésével, illetve elhagyásával. Vagyonvédelmi szempontból az élelmezési üzem bizonylati rendjében a jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésével, illetve fokozott ellenőrzésével az esetleges visszaélés gyanúja is elkerülhető. Intézkedési javaslatok: Az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében a Városüzemeltetés vezetője intézkedjen, hogy 1. Az étlaptervezet valamennyi étkezőhelyen kifüggesztésre kerüljön, az étlapban bekövetkező esetleges változás szerinti módosított étlapot legkésőbb a módosítás napján kifüggesszék. 2. Az étrend összeállításánál a tervezett ételek jellege az étkeztetett korcsoportoknak megfelelő legyen. 3. A nyersanyag-felhasználás kiírását étkezési normánként, az étkezői korcsoport számára előírt anyagkiszabási útmutatóban rögzítettek szerint végezzék, hogy a tápanyagjuttatás és normafelhasználás valós képet tükrözzön. 4. A gyermekek és idősek étkeztetésénél kerüljék az ételporok, leveskockák, sót tartalmazó ételízesítők, a magas zsírtartalmú hús és húskészítmények, a szénsavas vagy cukrozott üdítő, illetve szörp, hozzáadott cukrot tartalmazó vagy 50 % alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek, zsír, 12 %-nál magasabb zsírtartalmú tejföl felhasználását. 5. Az élelmezési tevékenység bizonylati rendjét az Élelmezési Szabályzat pontjában, valamint a számviteli törvény ában előírtak szerint tartsák be. 5

6 6. Az intézményekbe kiszállításra kerülő ételek esetében a szállítólevélen a kiosztásra kerülő egy adag étel mennyiségét is tüntessék fel (ún. mintaadag). 7. Az ételhulladék elszállítására kössenek szerződést. Az élelmezési tevékenység szabályszerű végzésének érdekében a jegyző intézkedjen, hogy 8. Az étkezések esetleges lemondásakor az Élelmezési Szabályzat 2.1. pontjában előírtak minden esetben, következetesen betartásra kerüljenek. 9. Az intézményi térítési díjakról szóló 17/2005. (VIII. 30.) KT rendelet felülvizsgálatára a bölcsődei térítési díj megállapítása, valamint az élelmezési norma és a térítési díj összege külön-külön történő meghatározása vonatkozásában. 10. A szociális étkezésben résztvevőknek a szoc. tv (2) bekezdése szerint a fizetendő térítési díjat egyénenként írásban is meghatározzák. 11. A gyermekétkeztetés esetén a normatív kedvezményeken felül biztosított kedvezmények mértékét, és a fizetendő napi térítési díjat egyénenként írásban is meghatározzák. 12. A vendégétkezés térítési díjának megállapításához az önköltségszámítást az általános kiadások teljes körére kiterjedően, dokumentumokkal alátámasztottan végezzék el. 13. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott, A rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára 19. pontjában előírt önellenőrzést az élelmezésvezető munkaköri leírásában rögzítsék. 14. A jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetését, a bizonylati rend és fegyelem betartását fokozottan ellenőriztessék a Hivatal belső ellenőre által, illetve szükség esetén MKTT belső ellenőrzési egységével. Alsózsolca Város Önkormányzat évi ellenőrzési terve tartalmazza az Élelmezési, közétkeztetési tevékenység ellenőrzése tárgyú vizsgálatot, amely az MKTT belső ellenőrzési vizsgálatának utóvizsgálata. Az önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása elvégezte az utóvizsgálatot /2012. iktatószámú ellenőrzési jelentés az élelmezési, közétkeztetési tevékenység pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által a JK /2011. számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak e, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok hasznosultak e. 6

7 Az ellenőrzés összegző megállapításai: Az élelmezési tevékenység kellőképpen szabályozott, a szabályzat és a gyakorlat összhangja biztosított. Az MKTT belső ellenőrzése által a bizonylati rend és okmányfegyelem területén jelzett hibákat, hiányosságokat megszüntették. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy az étlapok valamennyi intézményben ahol étkezést igényeltek kifüggesztésre kerültek, az esetleges étlap változásról pedig tájékoztatást kapnak a fogyasztók. A nyersanyag-kiszabati ívek vezetését, dokumentáltságát az előírásoknak megfelelően végezték, az anyag kiszabási ívek és a nyersanyag kivételezési bizonylatok a felhasznált nyersanyagok és azok mennyisége tekintetében egyezőséget mutattak. A bölcsődei étrendben február havi étlapokat megvizsgálva - szárazhüvelyesek adása nem fordult elő, mint azt az MKTT ellenőrzési jelentése korábban megállapította. Az étrendek összeállításánál kellőképpen figyelembe veszik az egyes étkezői korcsoportok élettani sajátosságait. Az intézményekbe kiszállításra kerülő ételek tekintetében a szállítóleveleken feltüntetik a kiosztásra kerülő egy adag étel (mintaadag) mennyiségét. Az ételszállítás vonatkozásában az ÁNTSZ engedéllyel rendelkezőkkel a szerződések megkötésre kerültek. Az étkezés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása megtörtént, figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény előírásait. A személyi térítési díjak konkrét összegben és írásban történő meghatározása is megvalósult, az intézmények vezetői egyedi határozatok alkalmazásával állapítják meg a fizetendő térítési díjak mértékét. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásának betartásával, a kényelmi félkésztermékek elsősorban ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő fokozatos csökkentésével, illetve elhagyásával javult az élelmezés színvonala. Összességében megállapítható, hogy a MKTT Belső ellenőrzési egysége által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak, az élelmezési tevékenység színvonalának emelése érdekében tett javaslatok kellőképpen hasznosultak. Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármestere által elrendelt ellenőrzések, melyet az önkormányzat saját belső ellenőrzési kapacitása végzett el: /2011. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettségének, szabályozottságának szabályszerűségi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kialakított szervezeti struktúra működése, a tevékenységek, a döntések végrehajtása kellően szabályozott-e, minden kötelezettség, feladatkör meghatározásra került-e, valamint érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok előírásai a belső szabályzatok, vezetői rendelkezések tekintetében. 7

8 Az ellenőrzés összegző megállapításai: Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működésével, feladatellátásával és szervezetrendszerével kapcsolatos előírásokkal, belső szabályzatokkal rendelkezik, azok legtöbbjében érvényesülnek a jogszabályi követelmények. A hivatal szervezeti struktúrája, a szervezeti egységek feladat és hatásköre konkrétan meghatározásra kerültek. A hivatali szervezet és a gazdálkodási rendszer alkalmas a feladatok ellátására, az egyes tevékenységek, a gazdálkodás és a működés kellőképpen szabályozott. A szabályzatok néhány esetben aktualizálásra - jogszabályváltozás, feladatbővülés, szervezeti változás miatti módosításra, kiegészítésre - szorulnak. A munkaköri leírások általánosságban az alaki követelményeknek megfeleltek, ugyanakkor tartalmi hiányosságok előfordultak, hatás-, és jogkörök (pl. ellenjegyzés, érvényesítés) nem kerültek rögzítésre néhány esetben. Bizonyos munkakörök vonatkozásában nem rendelkeztek a jogszabályi változás következtében megváltozott munkakörök pontosításáról, melyeket a jövőben pótolni szükséges. Intézkedési javaslatok: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok, költségvetési szerv szervezeti ábrája, költségvetési szerv képviselőjeként eljárók jogosítványai szerepeltetése. 2. A Közszolgálati Szabályzat felülvizsgálata, a Ktv. és a helyi rendeletnek megfelelő módosítása, kiegészítése. 3. A szervezeti átalakítás kapcsán módosítani kell a Gazdasági Ügyrendet, személyi változások esetében pedig a Gazdálkodási Szabályzatot (gazdálkodási jogköröket gyakorlók). 4. Az Ámr. 20. (3) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó szabályzat készítése. 5. A Számviteli Politika tekintetében érvényre kell juttatni az Áhsz. 8. (11) és (13) bekezdésében előírtakat. 6. A munkaköri leírások kiegészítése a jelentésben megfogalmazottak figyelembevételével. Intézkedési tervek megvalósítása: A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént. A szervezeti és személyi változásoknak megfelelően a munkaköri leírások módosítása, kiegészítése és a hiányzók pótlása végrehajtásra került. 8

9 2416-4/2011. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kötelező közzétételi kötelezettségének szabályszerűségi, informatikai ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a város honlapján ( a hivatal kötelező közzétételi kötelezettségének eleget tett-e, a közérdekű adatok teljes körűen megjelennek e, a kialakított közzétételi lista megfelel e jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés összegző megállapításai: Alsózsolca Város Önkormányzat honlapjával ( kapcsolatosan megállapítható, hogy általánosságban megfelel az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben előírt követelményeknek. A kialakított közzétételi egységek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és kellő információ található bennük az önkormányzat szervezetéről, személyzetéről, tevékenységéről, gazdálkodásáról. Ugyanakkor a könnyebb elérhetőség és fellelhetőség érdekében rendszerezni és egységesíteni szükséges azokat a honlapon, egy erre kialakított menü pontban. Néhány közérdekű adat - alapító okiratok, szervezeti ábra frissítésre, aktualizálásra szorul, tekintettel az önkormányzat intézményeinél történt szervezeti és feladat változásokra. Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal rendelkezik a közérdekű adatokra vonatkozó belső szabályozással, melyben a feladatok, az eljárásrend, a felelősök meghatározásra kerülnek. Összességében megállapítható, hogy a polgármesteri hivatal eleget tett a közérdekű adatok kötelező közzétételi kötelezettségének. Intézkedési javaslatok: 1. A honlapon meglévő közzétételi egységek rendszerezése és egységes megjelenítése egy erre kialakított Közérdekű adatok menüpontban. 2. A közérdekű adatok folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról gondoskodni kell. Intézkedési tervek megvalósítása: A megtett intézkedéseknek köszönhetően a honlap átláthatóan, strukturáltan tartalmazza a szervezeti, személyzeti adatokat valamint a tevékenységre, működésre és a gazdálkodásra vonatkozó adatokat, a honlapra látogatók könnyen megtalálhatják az egyes közzétételi egységekben a keresett adatokat. Az ellenőrzést követő időszakban heti 9

10 rendszerességgel frissítette a rendszergazda a közérdekű adatok tartalmát és archiválta a kötelezően megőrzendő adatokat /2011. iktatószámú ellenőrzési jelentés Alsózsolca Város Önkormányzat oktatási intézményeiben az óradíjak, helyettesítési díjak pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a vizsgált időszakban minden esetben indokolt volt-e a nevelők által ellátott túlórák száma, szükséges és indokolt volt-e külső óraadó foglalkoztatása, a kifizetett díjak a jogszabályi előírások szerint kerültek e meghatározásra, és nyilvántartásuk megfelelő volt-e, a személyi juttatások előirányzaton belül hogyan alakultak ezen kiadások a vizsgált években. Az ellenőrzés összegző megállapításai: Alsózsolca Város Önkormányzat általános iskolái tekintetében megállapítható, hogy az intézmények személyi juttatás kiadás előirányzatukat a vizsgált időszak egyik évében sem lépték túl, ugyanakkor a túlóra, és helyettesítési díj előirányzatok túllépése jellemző volt. A két nem rendszeres személyi juttatás közül részarányában a helyettesítési díj volt számottevőbb, amely összegében csökkent a vizsgált évek során. A túlóradíjak az évek során változóan alakultak, melyet nagyban befolyásolt a csoportszám és a pedagógus létszám alakulása. A pedagógusok által ellátott, kötelező óraszámukon felüli többlettanítások indokoltak voltak. Az intézmények a jogszabályi előírások alapján állapították meg az óradíjakat, helyettesítési díjakat, és betartották a tanítási időkeretre vonatkozó előírásokat is. A szúrópróbaszerűen kiválasztott óradíj elszámolások a legtöbb esetben jogosan és indokoltan kerültek kifizetésre, egy esetben a nyilvántartások, bizonylatok nem támasztották alá a kifizetés jogosságát teljes körűen. A vezetett kimutatások, nyilvántartások tekintetében előfordultak dokumentálásbeli hiányosságok, de általánosságban vezetettségük megfelelő volt szeptember 1-től a közoktatási törvény módosításával a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó rendelkezések megszűntek. Intézkedési javaslatok: 1. Heti rendszerességgel ellenőrizni szükséges a helyettesítési naplók vezetésének megfelelőségét. 10

11 2. Az óradíjak elszámolását alátámasztó Túlóra kimutatások, Helyettesítési kimutatások rendszeres egyeztetése az osztálynaplókkal. 3. Az intézményvezető a változó munkabér lejelentés előtt havonta ellenőrizze a tagintézmények által kimutatott változó béreket. 4. Egységes számítógépes tanítási időkeret nyilvántartás kialakítása és vezetése. Intézkedési tervek megvalósítása: A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a /2011. számú ellenőrzési jelentésben foglaltakra készített intézkedési tervének végrehajtása jelenleg folyamatban van. 1.7 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A jegyző által kitöltött, a Társulás belső ellenőrzési egysége által feldolgozott kérdőív alapján a belső kontrollrendszer öt eleme-kontroll környezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információ és kommunikáció és monitoring- az alábbiak szerint értékelhető: Kontrollkörnyezet: A kontrolleljárásokkal kapcsolatosan részletes szabályozást készítettünk, amelynek részeként elkészült a Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer szabályzata, az ellenőrzési nyomvonal kialakítása és a kockázatkezelés, szabálytalanság kezelés rendjének szabályozására került sor. A szabályozásokban szereplő kontroll eljárásoknál a felelősségek és feladatkörök megosztásra kerültek vezetői és munkatársi szinten. Munkaköri leírásokkal valamennyi munkatárs és vezető rendelkezik, amely rendszeresen felülvizsgálatra kerül. Teljesítményértékelés rendszerét működtetjük a helyi szabályozásnak megfelelően. A számviteli információs rendszert működtetjük a központi előírások és a helyi adatszolgáltatási igényeknek megfelelően. A belső ellenőrzési rendszert a Miskolc Kistérség Többcélú Társulással kötött Belső ellenőrzési együttműködési megállapodás alapján a Társulás Belső ellenőrzési egységének bevonásával és saját belső ellenőrzési kapacitással működtetjük. A hivatal szervezete hatékonyan látja el az önkormányzat gazdálkodási feladatait, az önkormányzati és hatósági ügyeket. Kedvezőek a tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a szervezeti struktúrában a feladatok és felelősségek meghatározására optimálisan került sor. Tárgyévben a felügyeleti szervekkel kialakított munkakapcsolat jónak minősíthető, rendszeres munkakapcsolatunk van a Magyar Államkincstárral és a Kormányhivatallal. Kockázatkezelés: A szervezeten belüli kockázatok kezelésére szabályzat készült. A szervezeti célok meghatározásra kerültek. A kialakított eljárások működnek, a pénzügyi kockázatok jelentős kockázati forrást képviselnek, amelyek szinten tartása biztosított. 11

12 Kontrolltevékenységek: Az engedélyezési, jóváhagyási eljárásokat az ellenőrzési nyomvonal és az egyéb vonatkozó szabályzatokban foglaltak alapján működtetjük. A feladatkörök és a felelősségek szisztematikusan több személyre történő felosztása biztosítja a hatékony és kiegyensúlyozott kontrollt. A forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés az arra felhatalmazott személyekre biztosított, akik egyben elszámolási kötelezettséggel tartoznak a források megőrzéséért és/vagy felhasználásáért. A munkatársak nyilvántartásokhoz, információkhoz való hozzáférése szabályozott. Az operatív gazdálkodás szabályait rögzítettük a kötelezettségvállalást, utalványozást, érvényesítést, szakmai teljesítésigazolást a szabályzat alapján működtetjük. Külső, belső ellenőrzés megállapításaira intézkedési tervet készítettünk, az abban foglaltakat végrehajtottuk, a belső kontroll tevékenységet ezek alapján módosítottuk. Információ és kommunikáció: Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen. Az alkalmazott infokommunikációs rendszerek ésszerű biztosítékot adnak a vezetés és az alkalmazottak számára az információ átadásához. Az információs rendszerek által feldolgozott információk megfelelnek az olyan kontroll céloknak, mint a teljesség, az adatok érvényessége, időben történő biztosítása, valamint sértetlensége. A gazdasági események nyilvántartása ezáltal naprakész, a számítástechnikai rendszerek támogatják a jelentéstételi és egyéb adatfeldolgozási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. A külső partnerekkel, szervezetek képviselőivel bonyolított kommunikáció szabályozott. Monitoring: Szervezetünk vezetése a belső kontrollok monitoringját végzi, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Külön értékeléseket - feltételezve a magas költségeket -nem végzünk. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Kontrollkörnyezet: humánpolitikai stratégia készítése, amely magában foglalja a képzések rendszerét, monitoring rendszer továbbfejlesztése. Kockázatkezelés: A kockázatos események bekövetkeztének valószínűség vizsgálata. Kontrolltevékenységek: operatív gazdálkodás területének gyakoribb vizsgálata. Információ, kommunikáció: - Monitoring: főbb operatív gazdálkodási területeken előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység kialakítása az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan. 12

13 1.8 Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt. 1.9 Tanácsadó tevékenység Tanácsadást a Társulás belső ellenőrzési egység munkatársai folyamatosan biztosítják elsősorban az önkormányzati gazdálkodás költségvetés, beszámoló, pénzügyi elszámolások, munkaügyi kérdések tekintetében. A felmerült kérdésekre szakmai állásfoglalások megküldésével, jogszabály értelmezésekkel válaszolunk ben és telefonon. Az önkormányzat saját belső ellenőre az alábbi tanácsadási tevékenységet végezte a vezetőség számára az elmúlt időszakban: Felesleges vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatos tanácsadás (Városüzemeltetés). Könyvvizsgálati kötelezettség. Jogszabály értelmezések, rendelettervezetek, szabályzatok véleményezése. Költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői kötelező továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos tanácsadás, a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet értelmezése. ÖNHIKI pályázattal, Startmunka pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás. Állami Számvevőszék városi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzése kapcsán tanácsadás. Integritás és korrupciós kockázatok Állami Számvevőszéki felmérésében tanácsadás. Intézkedési terv (konyha kistérségi ellenőrzése kapcsán) elkészítésével összefüggő tanácsadás. Cafetéria juttatással kapcsolatos tanácsadás. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány megkeresésével kapcsolatos tanácsadás. Önkormányzat önként vállalt feladataival kapcsolatban tanácsadás. Térítési díj kedvezményekkel összefüggésben tanácsadás. Költségvetési koncepció készítéssel kapcsolatos tanácsadás. 13

14 2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA Alsózsolca Város Önkormányzat és intézményeinek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. Az önkormányzat és az intézmények tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén. A határidőn túl végrehajtott intézkedések indoklásra kerültek. A hiányosságok konkrétan feltárásra, megnevezésre kerültek és így megszüntethetőek voltak. Összességében az önkormányzat és az intézmények hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét. 4. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A belső kontroll rendszer működtetése és fejlesztése a hatékonyság növelése érdekében, az összhang, együttműködés biztosítása a belső ellenőrzéssel. Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a kockázatelemzés és felmérések során. A Bkr. 12 -a alapján a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségének biztosításával a belső kontrollrendszer működtetését támogatjuk. Alsózsolca, április 20. polgármester jegyző 14

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester K I V O N A T Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 31-én (hétfő) de.: 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. április 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére Tárgy: Balatonfüred

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015. Éves Ellenőrzési Jelentés Polgár Város Önkormányzata Polgár 2015. 1 Vezetői összefoglaló Rövid általános összefoglaló értékelés Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évre elkészített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzat 2010. április 29-i ülésének 3. számú, - Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről - tárgyú napirendi pontjához Előadó: Graczka István belső ellenőr

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről ÉVES ELLENŐRZÉSI Sülysáp Nagyközség Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 2010. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Leányvár Iktatószám:... Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról

ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról ZALALÖVŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz. melléklet Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje kiadásáról 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69..-a, és a költségvetési szervek belső

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő:

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy:

ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy: Budapest Főváros Föpolgármestere '1000062437544' ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy: a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése elökészltö: Belsö Ellenőrzési Osztály egyeztetésre

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere (FEUVE) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat,

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles

Részletesebben

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-16628/2010. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi ellenőrzésekről Melléklet: 2 db kimutatás

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B 2008 0014 Veszprém A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása - A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása - A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz.

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 15104 működésének ellenőrzése Berzence Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve Vép Város Önkormányzatának 2015. i belső terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 70/2011. (XII. 1. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. (1) bekezdésben foglaltaknak

Részletesebben

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12.

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: laszlo.szita@t-online.hu Segesd Község Önkormányzata 2015. évi belső

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor

Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 10-Ei MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-5/2014/Sz.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB IV. NAPIREND Tárgy: A 2013. évi

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Iktatószám:. Piliscsév Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

Finanszírozási Koncepció

Finanszírozási Koncepció BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testületének 2012. 05.10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló Iktatószám: 941-6/2012. Melléklet: 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyi Családsegítő

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben