Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013."

Átírás

1 Minőségirányítás az építőiparban Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013.

2 Minőség és megfelelőség A dolgok minőségét azok a tulajdonságaik és jellemzőik adják, amelyek képessé teszik arra, hogy igényeket, elvárásokat és követelményeket elégítsenek ki. A minőség igények és elvárások kielégítésének mértéke. A megfelelőség meghatározott követelmény(ek) teljesülését jelenti.

3 Az ellenőrzés célja az esetleges hibákat, vagy a követelménynek nem megfelelő terméket a lehető leghamarabb felfedezzék, és ne engedjék tovább a rendszerben, az ellenőrzés alapján felelősséggel lehessen nyilatkozni a termék vagy szolgáltatás megfelelőségéről, a felszínre került hibák és nemmegfelelőségek okait meg lehessen állapítani, megakadályozni azok ismételt előfordulását.

4 Az ellenőrzés feltételei Követelmény meghatározása Követelményhez tartozó vizsgálati módszer Vizsgálati eszközökre Megfelelő vizsgálati körülmények Jártassággal és szaktudással rendelkező személyek.

5 Módszerei Dokumentáció ellenőrzés Számítás Szemrevételezés Helyszíni vizsgálattal Laboratóriumi vizsgálattal Ezek kombinációja

6 Az ellenőrzési követelmények meghatározása Szerződésben előírtak Műszaki engedélyben előírtak Tervdokumentáció Vonatkozó jogszabályok Hatósági előírások Vonatkozó szabványok

7 Az ellenőrzések előkészítése és Ellenőrzési terv végrehajtása Követelmények kigyűjtése Mérhető vagy értékelhető paraméterekkel megadott követelmények Tűréshatárok, elfogadhatósági határértékek Összhang a kivitelezési ütemtervvel

8 Vizsgálatról és ellenőrzésről készült feljegyzések Dokumentum arról, hogy az ellenőrzést elvégezték: Mit, mikor, ki, hol és hogyan? Dokumentum arról, hogy mi volt az ellenőrzés eredménye Előírás a további teendőkre, ha szükséges Adatokat szolgáltat értékeléshez, döntéshez, nyilatkozathoz

9 Intézkedések nem megfelelő ellenőrzési eredmények esetén Előre felkészülni azokra az esetekre, hogy az ellenőrzés eredmény nem megfelelő lesz Általánosságban (Eljárási utasításban előírni a teendőket) Technológiától függően (Technológiai utasításban előírni a teendőket)

10 Az ISO 9001 szabvány Egy viszonylag állandó vagy huzamosabb ideig folyamatosan működő szervezetre alkalmazható. Általános elveken nyugszik, ezért alkalmazása széles körben lehetséges, ahol valamilyen értékteremtő, termelő vagy szolgáltató tevékenységet végeznek. Minden szervezetnek a saját céljai és egyéni adottságai szerint kell alkalmazni.

11 A minőségirányítás építőipari sajátosságai Egyediség Nagy érték, nagy költség, sok ráfordítás Emberi környezetet teremt Hosszú távú hatás Sajátos szervezet hozza létre Bonyolult folyamatok irányítása Nem tervezhető előre minden részlete

12 A vevők sajátosságai Építtető A használó Tulajdonos Üzemeltető Közvetve érdekelt felek A társadalom vagy annak egyes csoportjai most vagy később A projekt résztvevői Fő- és alvállalkozók Kivitelező és beszállító Egy szervezeten belüli átvevő Műszaki ellenőr a kivitelező szempontjából külső, a projekt szempontjából belső vevő

13 Az ISO 9001 értelmezése építőipari szervezetekre A szabvány egy viszonylag állandó vagy huzamosabb ideig folyamatosan működő szervezetre vonatkozik. Az építményt több önálló vállalkozó együttműködésével alakult sajátos szervezet valósítja meg A projektszervezet időleges.

14 A projekt fogalma egyedi folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a kezdeti és a befejezési időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből áll, amelyeket konkrét követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idő, a költségek és az erőforrások korlátait.

15 Építési projekt Egy építmény vagy létesítmény létrehozására irányuló teljes építési folyamatot a tervezéstől az üzembe helyezésig egyedi, egyszeri eredmény létrehozására irányuló több résztvevős folyamat. A projekt résztvevői az építtető, tervező, lebonyolító vagy beruházó, kivitelezők, egyéb közreműködők.

16 Kivitelező vállalkozás (szervezet) minőségirányítási rendszere 1. Az állandóan változó körülményekhez való alkalmazkodás képességének fenntartása mellett szabályoz mindent, amely állandó vagy ismétlődő; Meghatározza azokat a kereteket, amelyen belül a szervezet vállalkozhat, az egyének dönthetnek, de ezeken a kereteken belül szabad mozgásteret biztosít;

17 Kivitelező szervezet minőségirányítási rendszere 2. Személyi erőforrások: a meghatározott felelősséggel és hatáskörrel rendelkező személyek felkészültsége képessége, gyakorlata, alkalmassága képessé teszi a szervezetet a vállalt feladatok elvégzésére; Folyamatosan fenntartja és fejleszti az erőforrásait összhangban azzal a tevékenységi körrel, amelyre vállalkozik;

18 Kivitelező szervezet minőségirányítási rendszere 3. Meghatározza, milyen feladatok ellátására teszi képessé a saját erőforrása, és milyen alvállalkozói és beszállítói háttérrel rendelkezik; Módszerek arra, hogy a szerződéses partnereivel szemben maghatározott kötelezettségeinek teljesítését, a minőséget, határidőt és költségeket folyamatosan figyelemmel kísérje.

19 Folyamatszemléletű megközelítés A szervezeten belül alkalmazott folyamatok és a folyamatok közötti kölcsönhatások módszeres meghatározása és irányítása; A folyamat tevékenység vagy tevékenységsorozat, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy a bemeneteket kimenetekké alakítsa át.

20 Projekt minőségirányítása 1. A projekt a megrendelő követelményeiből indul ki, és a megrendelő megelégedettségének megállapításával ér véget, a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a használatbavételig több egymással párhuzamos és egymást követő részfolyamatból áll. Részekre bontás

21 Projekt minőségirányítása 2. A projekt megtervezésekor a részfolyamatokat kell azonosítani, meg kell határozni a folyamatok sorrendjét, egymáshoz való kapcsolatukat és a folyamatok közötti kölcsönhatásokat, valamint azok szabályozását. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, a műszaki tervdokumentáció és a vállalkozói szerződés, valamint a jogszabályok, hatósági előírások adják meg.

22 Projekt minőségirányítása 3. Át kell gondolni a folyamatot a folyamat eredménye szempontjából, és meg kell határozni azokat a paramétereket, amellyel a folyamat eredményessége mérhető vagy értékelhető. Meg kell határozni a folyamat eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges feltételeket és módszereket. Meg kell vizsgálni, hogy ezek rendelkezésre állnak-e, vagy elérhetőek a szükséges mértékben (Pl. technológiai utasítások).

23 Projekt minőségirányítása 4. Gondoskodni kell arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és információforrások, amelyek a folyamat működésének és figyelemmel kíséréséhez (ellenőrzéséhez) szükségesek. Figyelemmel kell kísérni, mérni és elemezni kell a folyamatot. A kivitelezési munkát a technológiától függően meghatározott pontokon, meghatározott módszerrel ellenőrizni kell. A figyelemmel kísérés és mérés eredményei alapján meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat és azokat az intézkedéseket.

24 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása ISO 9001 szabvány: A vevővel kapcsolatos folyamatok Az építtető által előírt követelmények, beleértve a határidőt, költségkeretet és az átadás utáni esetleges teendőket, azok a követelmények, amelyeket az építtető nem jelölt meg, de amelyek szükségesek az előírt vagy a szándék szerinti használathoz, pl. a hatósági előírások a termékkel kapcsolatos törvényekben és rendeletekben előírt követelmények a kivitelező saját maga számára meghatározott további követelmények.

25 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása ISO 9001 szabvány: A vevővel kapcsolatos folyamatok Mielőtt a kivitelező kötelezettséget vállalna (pl. ajánlat, vállalkozói szerződés vagy rendelés elfogadásakor) gondoskodnia kell arról, hogy a termékre vonatkozó követelmények meg legyenek határozva, oldják meg azokat az eseteket, amelyekben a szerződéses követelmények eltérnek az előzetesen kinyilvánított igényektől Győződjön meg arról, hogy képes a vállalt követelmények teljesítésére.

26 A kivitelező és műszaki ellenőr kapcsolata A kivitelező vállalat a minőségirányítási rendszerében a műszaki ellenőr külső partner, mint vevő jelenik meg az építtető képviselőjeként. A műszaki ellenőr által végzett ellenőrzés nem része a kivitelező cég minőségirányítási rendszerének, a kivitelező cégnek saját ellenőrzéseket kell végeznie.

27 Kapcsolattartás a vevővel ISO 9001 szabvány: A vevővel kapcsolatos folyamatok A kivitelező és a műszaki ellenőr kapcsolata ilyen Célszerű a műszaki ellenőr bevonása már a tervezés kezdetésétől A kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés A teljes kivitelezési folyamat Átadás-átvételi eljárás Garanciális időszak

28 Vevőközpontúság A megrendelő által megfogalmazott funkcionális, pénzügyi, határidő, esztétikai és egyéb igények, elvárások Az épület későbbi használóinak igénye Rendezési terv, országos és helyi építési szabályzatok előírásai Beilleszkedés az adott környezetbe Elérhető, megvalósítható és igazoltan alkalmas kivitelezés-technológia, technikai eszközök, eljárások, műszaki megoldások

29 Vezetés és a dolgozók bevonása A kivitelező szervezet és a projekt szervezet céljait az abban résztvevőknek ismerniük kell, a kivitelezésben résztvevő valamennyi vállalkozást és azok alkalmazottait beleértve. A projekt menedzsernek a feladata gondoskodni arról, hogy a célok világosan, számon kérhető formában legyenek megfogalmazva minden érintett fél számára, akik azokat megismerjék és megértsék. A dolgozók legyenek tisztában azzal, hogy az általuk végzett munka milyen mértékben befolyásolja a minőséget, és milyen hatással van a célok elérésére

30 Folyamatszemléletű és rendszerszemléletű megközelítés A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják. Az építési folyamat megrendelő és más érdekelt felek követelményeitől az építmény átadása után az ő megelégedettségük megállapításáig tart. A projekt, mint folyamat akkor lesz hatékony és eredményes, ha az azon belül a részfolyamatok ugyanannak a rendszernek az elemeként vannak azonosítva, és összefüggő folyamat részeként összekapcsolva, a közös cél, a projekt cél megvalósítása érdekében.

31 Folyamatos fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal A szervezet folyamatosan figyeli a vevői igények jelenlegi és jövőbeli változását, figyelemmel kíséri a szervezet belső folyamatait és partnerkapcsolatok alakulását, értékeli a vevői elégedettséget, amelyek alapján meghatározza a szükséges és eredményre vezető fejlesztési lehetőségeket. Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. A rendszer működésének szabályozása, a fejlesztésre és tökéletesítésre vonatkozó minden döntések célirányosan gyűjtött adatok elemzésén alapszik

32 Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal Az építési folyamatban és különösen a projekt szervezet esetében a fő és alvállalkozók, beszállítók kölcsönösen függnek egymástól, ezért egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza az együttműködő partnerek értékteremtő képességét A projektvezetésnek meg kell találni azokat az alvállalkozókat, amelyek egyrészt felkészültek és alkalmasak a kijelölt feladat elvégzésére, másrészt képesek a projektvezetéssel és a többi résztvevővel együttműködni, úgy hogy ne csak a saját feladatuk teljesítését, hanem a projekt egészének sikerét tartsák szem előtt. Ennek elérésében a projektvezetésnek is szerepe van. (PARTNERING)

33 Építési munkák sajátos minőségügyi dokumentációja 1. A minőségügyi rendszerdokumentáció mellett a dokumentumok kezelésére vonatkozó eljárásban meghivatkozott dokumentumok. Szerződések, engedélyek (a projekt műszaki tartalma, költségek és határidők) Műszaki dokumentáció (műszaki leírások, tervrajzok, költségvetés, konszignációk) Költségtervek, pénzügyi ütemezés Kivitelezési ütemterv vagy organizációs terv

34 Építési munkák sajátos minőségügyi dokumentációja 2. Minőségterv, amely projekthez kapcsolódik Ellenőrzési terv Technológiai utasítás, minden olyan esetben, amikor annak hiánya kedvezőtlenül hatással van a minőségre, vagy technológiai utasítással csökkenthető a nem megfelelő munka vagy termék valószínűsége;

35 Minőségterv Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez vagy szerződéshez A projektorientált minőségbiztosítási rendszer fontos dokumentuma, de az ISO 9001 szerinti tanúsításhoz nem kötelező, bizonyos esetekben célszerű, vagy a megrendelő megkövetelheti.

36 A legfontosabb sajátos feljegyzések 1. Építési napló, amely a kivitelezési folyamatot követi nyomon és annak eredményét dokumentálja. Kooperációs jegyzőkönyvek, amelyek a kivitelezés folyamatának egy-egy közbülső állapotáról készülnek Nem tervezett események feljegyzései (vizsgálatok, többletmunkák, ellenőrzések)

37 A legfontosabb sajátos feljegyzések 2. Ellenőrzési napló, bizonyítja az ellenőrzések elvégzését, azok eredményét, lehetővé teszi az ellenőrzés alapján elrendelt intézkedések nyomonkövetését, és lehetőséget ad a hibák elemzésére annak érdekében, hogy azok későbbi megismétlődését el lehessen kerülni.

38 A legfontosabb sajátos feljegyzések 3. Teljesítési nyilatkozatok, amelyek a követelmények teljesítését igazolják a nyilatkozat tevő által. Átadás-átvételi jegyzőkönyvek Garanciális bejárások jegyzőkönyvei Építési termék teljesítménynyilatkozata

39 Kiviteli és részlettervek A terv műszaki specifikáció a kivitelezéshez. A tervben megadott műszaki megoldások meghatározzák az építmény tulajdonságait, ezen keresztül azt a képességét, hogy milyen igényeket tud kielégíteni. (Minőség) Az attól való eltéréskor az alkalmazni kívánt más megoldás egyenértékűségét bizonyítani kell. Ha a terv nem kellően részletes, a pontosítás a vevői igények figyelembevételével lehetséges.

40 Kivitelezés tervezés 1. A kivitelezés folyamatának megtervezése: a teljes folyamat megtervezése a monitoring és beavatkozási lehetőségek megjelölésével. Projekt sajátosság: nem tervezhető minden előre (Példák: előre nem látható tényezők, folyamatos és szakaszos tervszolgáltatás, időbeli ütközések, vagy csúszások, időjárási körülmények.)

41 Kivitelezés tervezés 2. A tervezésben - mint pl. a hálótervezéseknél - meg kell határozni a kritikus folyamatokat, ezek minőségszabályozása kiemelt fontosságú, de emellett hagyni kell tartalékokat, illetve alternatív lehetőségeket, amelyekről akkor kell dönteni, ha a kivitelezés során időszerűvé válnak. A minőségirányítás szempontjából kiemelt fontosságú dokumentumok a kiviteli tervdokumentáció, ütemterv, organizációs terv, projekt minőségirányítási terv.

42 Kivitelezés tervezés 3. Kiviteli ütemterv, organizációs terv, helyszíni berendezési terv A kivitelezés tervezés bemenő adatait a kivitelezési szerződés, tervdokumentáció, az építési terület adottságai (pl. talajviszonyok, meglévő közművek, korábbi építmények, közlekedési útvonalak, stb.), hatósági előírások, jogszabályok, pl. munkavédelmi és környezetvédelmi előírások. A tervezés kimenete: határidő, költség, műszaki tartalom tekintetében megfelelő kivitelezés feltételeit biztosító terv.

43 Projekt minőségterv A projekt minőségirányítási terv az adott létesítményre vonatkozó dokumentum, amely meghatározza a tevékenységeket, a tevékenységek sorrendjét, az erőforrásokat, azzal a céllal, hogy a folyamat eredménye az építtető igényeinek és más érdekelt felek a megelégedését kiváltó létesítmény legyen. A vállalkozói szerződés, az annak mellékletét képező tervdokumentáció, továbbá az építtető, a jogszabályok és hatóságok által előírt egyéb követelményeket tartalmazó dokumentumok alapján készül

44 A minőségterv részei 1. az elérendő minőségcélok: hivatkozás a vállalkozói szerződésre, tervdokumentációra, továbbá a megrendelő más módon kifejezett követelményeire, jogszabályokra előírásokra; a projektszervezet felépítése, a felelősségek és hatáskörök felosztása a résztvevők és közreműködők között a projekt különböző fázisaiban; az alkalmazandó technológia és egyedi eljárások ismertetése, hivatkozással a vonatkozó technológiai utasításra vagy munkautasításokra és szabványokra; a kivitelezési folyamat térbeli és időbeli ütemezése, hivatkozva a kivitelezési ütemtervre,

45 A minőségterv részei 2. a megfelelőség megállapítására szolgáló vizsgálati és ellenőrzési programok, követve a kivitelezési folyamatot; a szükséges erőforrások és azok rendelkezésre állásának ütemezése; jelentéstételi és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség az építtető képviselője és más együttműködő partnerek között a kooperációt igénylő események vagy nem várt problémák megoldására; a minőségterv változtatásának és módosításának módszere a projekt előrehaladása során; a minőségtervben hivatkozott más dokumentumok

46 A kivitelezés-technológia szabályozása 1. Előre meg kell tervezni, hogy a minőséget közvetlenül befolyásoló minden műveletet szabályozott körülmények között végezzenek. Ehhez meg kell nevezni, és dokumentálni kell azokat a technológiai utasításokat, amelyek hiánya a minőséget kedvezőtlenül befolyásolja. A kivitelező szervezetnek a technológiai utasításokat szükség szerint a saját szervezetéhez kell igazítani, ha azokat a szakirodalomból, más szervezettől, vagy termékgyártó által készített utasításból veszi át.

47 A kivitelezés-technológia szabályozása 2. A folyamatszabályozásnak tartalmaznia kell a folyamatközi és végellenőrzéseket, pontosan meghatározva az ellenőrzések számát, idejét, helyét, az ehhez tartozó eszközöket, a felelősöket és a vizsgált állapot dokumentálását, továbbá a vizsgálati eredménytől függő további teendőket Fontos a dolgozók felkészültsége, adott esetben az előzetes felkészítése a munkára.

48 Technológiai utasítás tartalma 1. A technológiai utasítás tárgya és alkalmazási területe A munkaterület átvételi feltételei Az erőforrás szükségletet (személyi, eszköz, infrastruktúra) A munkavégzés környezeti feltételei Az anyagszükségletet, minőségi és mennyiségi paraméterekkel A munkamenetet, technológiai sorrendet, és szükség szerint a műveleteket A műszaki követelményeket mérhető, vagy értékelhető jellemzőkkel, elfogadhatósági határértékekkel

49 Technológiai utasítás tartalma 2. A folyamatot kísérő ellenőrzéseket és vizsgálati pontokat, és a vizsgálati módszert, ha nem magától értetődő A vizsgálat eredményétől függő intézkedéseket abban az esetben, ha a vizsgálati eredmény nem felel meg a követelménynek (a nem megfelelő termék kezelése) A kész munka végellenőrzését és az átadásátvétel feltételeit.

50 Az alvállalkozó bevonása 1. A fő és alvállalkozó között szállító-vevő kapcsolat van. Hasonlóság a kivitelező és műszaki ellenőr kapcsolathoz Az alvállalkozónak saját minőségügyi/minőségirányítási rendszere van, saját ellenőrzéssel.

51 Az alvállalkozó bevonása 2. Meg kell határozni, és dokumentálni kell a kiválasztás és kiértékelés szempontjait. Meg kell fogalmazni a pályázó alvállalkozók számára a követelményeket az alábbiak szerint: a teljesítés eredménye, a technológiai eljárások és folyamatok, az erőforrások, a dolgozók felkészültsége, a minőségirányítási rendszer.

52 Az alvállalkozó bevonása 3. Gondoskodni kell arról, hogy az alvállalkozók is megértsék a projekt minőségcéljait, és megkapjanak minden szükséges információt Az alvállalkozót alkalmazó kivitelezőnek ismernie kell az alvállalkozásba adott munka technológiai feltételeit, erőforrás igényét, a minőségi követelményeket és az ellenőrzési módszereket Az alvállalkozók munkáját a kivitelezés folyamatában és a munkák befejezése után ki kell értékelni a követelmények szempontjából. Az értékelés eredménye a későbbi munkák előkészítésekor és irányításakor hasznosítható a szervezet és az alvállalkozó tevékenységének fejlesztéséhez.

53 Kommunikációs terv Kinek: Partner (pl. alvállalkozó, tervező, építtető) Mit: Szükséges információ (pl. tervegyeztetés, adatszolgáltatás) Mikor: Gyakoriság (időpontok vagy határidők pl. két hetenként kooperáció) Hogyan: Az átadás módja (pl. személyes vagy írásbeli)

54 Ellenőrzési pontok Jellemző ellenőrzési pontok teljes folyamat figyelemmel kísérése mellett: Munkaterület átvétele Kritikus munkarészek Eltakarásra kerülő szerkezetek Befejezett munkarészek Átadás-átvételi eljárás

55 Ellenőrzések megtervezése A teljes kivitelezés folyamat részekre bontása térbeli, időbeli, műszaki, technológiai egységek alapján A részfolyamatok irányítása és ellenőrzése a szükséges pontokon A kiviteli ütemtervekkel összehangoltan megtervezett és előkészített műszaki ellenőrzés

56 Mit vizsgáljunk? Azt az anyagot, szerkezetet vagy munkafolyamatot, amelynek hatása van az építmény minőségére. Az anyag, szerkezet vagy folyamat azon jellemzőit, melyekre a meghatározott követelmények vonatkoznak, figyelembe véve a követelmények közötti fontossági sorrendet. Nem szükséges minden elem vagy darab vizsgálata, ha úgynevezett mintavételes vizsgálattal jól jellemezhető az egész (tétel, szerkezet, épület, folyamat, stb.).

57 Mikor vizsgáljuk? Többnyire közvetlenül az elkészítés után, vagy eltakarás előtt, amikor az esetleges hiba még nem okozott további kárt, és a javítás a legkisebb költséggel megoldható. A vizsgálat akkor halasztható, ha utólagos vizsgálattal is igazolható a megfelelőség, és az utólag észlelt hiba javítható, helyrehozható minőségromlás, használati érték- vagy biztonság csökkenés, jelentős anyagi kár illetve határidő eltolódás nélkül. A minőség szempontjából kényes szerkezetek kivitelezésekor a folyamatot kísérő ellenőrzés indokolt lehet. Ekkor az ellenőrzés a kivitelezéssel párhuzamosan történik, és a vizsgálat tárgya a munkafolyamat maga.

58 Hogyan vizsgáljuk? A szabványos vagy műszaki előírásokban megadott követelményértékek a hozzájuk tartozó vizsgálati módszerrel mért értékekkel hasonlíthatók össze. Egyedi követelmények esetén egyedi vizsgálati módszerek kidolgozása válhat szükségessé, amely többnyire komoly, többirányú szakmai felkészültséget igényel. A vizsgálat lehet szemrevételezéses, műszeres helyszíni vagy műszeres laboratóriumi. Lehet úgynevezett mindendarabos, mintavételes, vagy modell vizsgálat

59 Az ellenőrzések dokumentálása Folyamatkísérő dokumentum az építési napló. Kivitelező és műszaki ellenőr közötti kapcsolat A kivitelező saját belső ellenőrzéseinek dokumentálása, amely nem a műszaki ellenőr tájékoztatására készül (Ellenőrzési napló belső használatra.)

60 Változások követése, a terv és tény adatotok egyeztetése A változások követése a projektmenedzsment fontos eleme Eltérés az ütemtervtől Az eltérés oka A módosítás dokumentálása A módosítás hatása

61 Szakirodalom: Építési műszaki ellenőrök kézikönyve Felelős műszaki vezetők kézikönyve Terc kiadó Köszönöm a figyelmüket.

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM 1. A projekt adatai 2. Minőségcélok 3. A projektszervezet 4. Felelősségek és hatáskörök (Felelősségi mátrix) 5. Érvényes kiviteli tervdokumentáció jegyzéke

Részletesebben

Minőségirányítás az építőiparban

Minőségirányítás az építőiparban Minőségirányítás az építőiparban Építéskivitelezési sajátosságok Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Az ellenőrzés módszerei Dokumentáció ellenőrzés Számítás Szemrevételezés Helyszíni vizsgálattal

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: 36/2010 2010. szeptember 15. A PSZÁF jóváhagyásának

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Építési beruházáshoz tartozó követelmények

Építési beruházáshoz tartozó követelmények Építési beruházáshoz tartozó követelmények Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed: a) az építőipari kivitelezési tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

2014. február 18-i rendkívüli ülésére

2014. február 18-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyezségi megállapodás kötése a Vortex Építő Kft.-vel

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI

AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTÉSÜGY 2013. ÉVI VÁLTOZÁSAI ANYAGI JOGI VÁLTOZÁSOK MKIK ELŐADÁS, SZEKSZÁRD Mándity Zoltán Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2013. február 26. AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.2.-16 A vissza

Részletesebben

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kivonat melléklet IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Az önkormányzat feladatainak ellátását az ország törvényei, különösen

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.3.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Benyújtási határidő:. A beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Elfogadva az Igazgatóság 265/2015. (V. 20.) számú határozatával, Módosítva az Igazgatóság 471/2015. (IX. 23.) számú határozatával a 36/2015. sz. Vezérigazgatói

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

Tervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Tervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Tervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely:

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához. közös Stratégia 3.3 Akció

ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához. közös Stratégia 3.3 Akció ÚtMUtAtÓ A VÁROSI HelYek kialakításához közös Stratégia 3.3 Akció A szerző: Prof. Richard Stiles, Város- és Tájépíteszeti Intézet Műszaki Egyetem, Bécs Ez a tanulmány hat különálló munkadokumentum alapján

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ CSOPORT. V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től.

VILÁGJÁRÓ CSOPORT. V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től. VILÁGJÁRÓ CSOPORT V.U.M. Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes 2012. január 1-től. 1. Az ÁSZF hatálya A megrendelőknek a V.U.M. Kiadó és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: V.U.M., mint szolgáltatóval

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MELLÉKLETE 1. A MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG (MB) JOGKÖRE MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2008. A tagozat érdekeltségi területe az építéssel, építésüggyel,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi út 49.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi út 49. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi út 49. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPFOLYAMAT LEÍRÁS - AFL-MKK - MSZ EN ISO 9001:2001 szerint

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPFOLYAMAT LEÍRÁS - AFL-MKK - MSZ EN ISO 9001:2001 szerint Szakértői tevékenység AFL-MKK 1/13 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPFOLYAMAT LEÍRÁS - AFL-MKK - MSZ EN ISO 9001:2001 szerint Készítette: Diószeghy Miklós MKK Építési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15)

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Felhívás összefoglaló 2016.01.08. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg EFOP 2015. évi keretében 5 Mrd forint. A támogatott projektek várható

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ ~.. ~-~,. \. " Ajánlatkérö: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati TemletfeJlesztési Társulás 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86 Magyarország Tel: 36-721473-457 Fax: +36-721473-390 E-mail:

Részletesebben

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1. A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.) I., A BKIK önkormányzatának szervezeti felépítése, belső kapcsolatrendszere.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0 A jelentés készítésének dátuma 2006. augusztus 7. Jelentés sorszáma

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben