Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái"

Átírás

1 A MARKETING TERÜLETEI Távol-keleti vállalatok marketingstratégiái A távol-keleti régió kis tigrisei jelen vannak és sikeresek az európai piacokon is. Mi a sikerük titka? Miben különböznek az európai vállalatoktól? Milyen marketingstratégiát alkalmaznak? Aktívabbak a növekedési lehetőségek keresésében és elkötelezettebbek a piacaik iránt. Erőteljesen terjeszkednek, egyre több terméket vezetnek be célpiacaikra. Kapcsolatrendszerükben sok az informális elem. Szorosan együttműködnek anyavállalatukkal, ugyanakkor nagyobb az önállóságuk stratégiai és árazási kérdésekben. Termékeik nagyobb arányban szabványosítottak. Tárgyszavak: távol-keleti vállalatok; piaci stratégia; piacra lépés; anyavállalat; leányvállalat. Irány Európa Az újonnan iparosított távol-keleti országokból egyre több áru és tőke érkezik az öreg kontinensre. A közvetlen külföldi befektetések (foreign direct investment = FDI) évi átlaga 6,3 Mrd USD-ról ( ) 24,4 Mrd USD-ra nőtt ( ). A szingapúri és a tajvani befektetők a távol-keleti pénzügyi válság által érintett országokban vásároltak fel cégeket. A dél-koreai vállalatok távolabbi célpiacokat kerestek, megjelentek az USA-ban és Európában is. A legtöbb tőkét elektronikai vállalkozásokba fektették, de jelentős beruházások történtek a textil-, a bőr- és a vegyipari ágazatban is. A vállalatok többsége azért létesít saját gyártóhelyet Európában, hogy elkerülje a vámakadályokat és közelebb kerüljön a vevőihez. Az EU integrációs folyamata is húzóerőként hat, nagyobb piaci lehetőségeket kínál. Sok távol-keleti befektetőt vonzanak a korszerű technológiák, a know-how és a K+F-infrastruktúra. A teljesítményre ható tényezők a nemzetközi vállalkozásokban A kis tigrisek hazai piacai nem azonosak a világpiaccal. Eltérő a versenytársak, a szállítók és a vevők összetétele: más marketingstratégia szükséges odahaza, mint Európában. A multinacionális cégeket nem úgy kell irányítani, mint egy belföldi vállalkozást. Más szervezeti felépítésre van szükség a külföldi leányvállalatok irányításához, és más módszerekre a kommunikációs kapcsolatokhoz.

2 A stratégiai és a szervezeti döntések egymással összefüggenek. A diverzifikálás, melynek egyik formája a nemzetközi üzleti tevékenység, szervezeti problémákhoz vezethet, új vállalati szervezet kialakítását teszi szükségessé. A menedzsment stratégiai döntését igényli a piaci részesedési stratégia és a marketingstratégia kialakítása, a gyártási és a humán erőforrások kihasználása. A szerkezeti változások érintik a leányvállalat szervezeti felépítését, irányítását és kommunikációs rendszerét is (1. ábra). stratégiai szempontok piaci stratégia vállalatirányítás marketingstratégia piaci kötelezettségek szervezeti szempontok a leányvállalat szervezeti felépítése kormányzati szintű kapcsolatok feladatmegosztás a központ és a leányvállalat között (de)centralizált döntéshozatal 1. ábra A leányvállalat működésére ható tényezők Piaci részesedési stratégia A sikeres távol-keleti vállalkozások a világpiacon stratégiai célokkal, győzni akarással indultak. Nagyratörő célokat tűznek ki, amelyek az alkalmazottakat erőfeszítésekre és elkötelezettségre ösztönzik. A leányvállalatok agresszív piaci részesedési stratégiákat követnek.

3 Kezdetben az európai vállalatok számukra idegenek és ismeretlenek voltak. A távol-keleti vállalkozások megjelenése élesebbé tette közöttük a versenyt. A piacokra újonnan belépők arra törekedtek, hogy legitimálják magukat, erősnek, ugyanakkor megbízható partnernek mutatkozzanak szállítóik, vevőik és a versenytársaik előtt. A határozottság és az eltökéltség döntő lehet a túlélés szempontjából. A sikeres belépők többsége agresszív piaci részesedési stratégiát alkalmaz. Vállalkozói irányultság Az európai piacokra lépő távol-keleti cégek vezetői jól tudják, hogy új ismereteket kell szerezniük és innovatív megközelítéseket kell alkalmazniuk piaci jelenlétük megalapozásához. A piacot meg kell ismerniük, az üzleti játékszabályokhoz alkalmazkodniuk kell. Tisztában vannak azzal, hogy a helyi versenytársak nagyobb piacismerettel és tapasztalattal rendelkeznek. Tudják, hogy a globális piac változásait időben fel kell ismerni, azokra reagálni kell, a kínálkozó lehetőségeket ki kell használni. Döntő a gyorsaság, az kerül előnybe, aki elsőnek lép. A marketingstratégia adaptálása és a piaci elkötelezettség A helyi piaci körülményekhez alkalmazkodni kell: piackutatásra, a célterületek pontos meghatározására van szükség. Egy multinacionális vállalat más stratégiát igényel, mint amilyet a hazai piacra dolgoztak ki. Tudják: a rugalmasan átalakított marketingstratégia kedvezően hat a vállalati teljesítményre. Azok a vállalatok, amelyek eladási megközelítést alkalmaznak, azaz csak rövid távra terveznek, hosszabb távon lemaradnak. A nyelvi akadályok leküzdése, a helyi kereskedelmi gyakorlat átvétele, az elosztási csatornák és a márka-imázs megalapozása az erőforrások hosszú távú lekötését igényli. A siker feltétele a vásárlói igények figyelembevétele és a menedzsment elkötelezettsége. A leányvállalat szervezeti felépítése A szervezet organikus elemei a rugalmas ügyintézés, a szakmai hozzáértés, a nyílt kommunikáció, az informális irányítás és az alkalmazkodóképesség. A statikus szervezeteket ezzel szemben bürokrácia, formalitás, erős központosítás és szigorú hierarchia jellemzi. A rugalmasabb vállalkozások sikeresebbek is. A dinamikusan növekvő vállalatokat nyitottság, önállóság és együttműködés jellemzi. A bürokratikus elvek, a szoros irányítás és a sokszintű hierarchia akadályozza az önállóságot és a kreativitást, és elbátortalanítja a személyes kezdeményezést.

4 A központ és a leányvállalat kapcsolata A multinacionális nagyvállalatok stratégiai felelőssége növeli az igényt a hatékony központ-leányvállalat kapcsolatok iránt. A leányvállalat központi irányítása csökkenti a bizonytalanságot, javítja a tervezhetőséget, biztosítja a közös szervezeti célok támogatását. Az irányítási és koordinációs mechanizmusok magukban foglalják a vállalati kultúra átvételét és a marketingstratégiát. A legjobb kommunikációs közeg a központ és a leányvállalat között a személyes kapcsolat, a telefon és az . Rendszeres kommunikációs kapcsolat nélkül az anyavállalat vezetői nehezebben értik meg az európai leányvállalat helyi problémáit. A központ és a leányvállalat közötti szoros kapcsolat döntő a marketingötletek ösztönzésében. A globális marketingstratégiában a siker a központ részéről hathatós támogatást, az erőforrások és a szakértelem diffúzióját igényli. A távol-keleti cégek intenzív, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn európai leányvállalataikkal. A vezetők naprakész, egymással megosztott piaci és értékesítési információkkal rendelkeznek, ami elősegíti a gyors reagálást a kihívásokra és a lehetőségekre. Decentralizált döntéshozatal A decentralizáció a hatáskörök, a felelősség és a döntési jogok részleges vagy teljes átadását jelenti a leányvállalat részére. Ésszerű megoldás a nemzetközi üzleti életben, ahol nagyok a nemzetek közötti különbségek, erős a helyi kormányok nyomása és kiszámíthatatlan a környezet. A siker feltétele a helyi piac ismerete és az ehhez alkalmazkodó stratégia. Elektronikai cégek Nagy-Britanniában és Írországban számos dél-koreai, tajvani, hongkongi és szingapúri cég működik, legtöbbjük az elektronikai és energetikai ágazatban. Termékeik kiemelkedő szerepet játszanak az újonnan iparosított országok exportjában. Szingapúr teljes kivitelének 70%-a elektronikai export, Hong Kongé 29%, Dél-Koreáé 33%. Ezekben az ágazatokban a a nyugat-európai és a japán cégek komoly versenytársai. Az információtechnológiai (IT) termékek gyártói között Tajvan a harmadik helyen áll az USA és Japán mögött. Az Acer a világ tíz legnagyobb PC-gyártója között van. Memóriachipek (RAM) gyártásában több dél-koreai gyártó, a Samsung, a Hyundai Electronics és az LG Semicon megelőzi a japán (Toshiba, a NEC, Hitachi) és az USA-beli (Texas Instruments) gyártókat. Egy felmérés során hat hongkongi, két szingapúri, tíz dél-koreai és 16 tajvani IT-gyártó teljesítményét mérték. A válaszadókat arra kérték, hogy értékeljék cégük teljesítményét az ágazati átlaghoz képest, három ismérv: a befektetés megtérülése, az értékesítés és a piaci részesedés függvényében. Osztá-

5 lyozniuk kellett cégük teljesítményét további öt jelzőszám szerint. Ezek a következők voltak: a központ által kitűzött célok elérése, a műveletek bővítése, a leányvállalati értékesítés növekedése, az aktuális teljesítmény a kezdeti teljesítményhez képest és a további terjeszkedésre irányuló tervek. Az értékeléshez ötpontos Likert-skálát használtak. A korábbi kutatás azt mutatta, hogy a teljesítmény szubjektív mérései konzisztensek lehetnek az objektívekkel. A teljesítményskála Cronbach-féle alfaértéke 0,7305 volt. Az egyes cégek teljesítményének meghatározásához kiszámították a helyi leányvállalat saját beszámolója szerinti teljesítménymutatóinak átlagos értékét. A leányvállalati átlagokat összehasonlították azokkal az átlagokkal, amelyeket az anyavállalati vezetők által adott osztályzatokból számítottak. A leányvállalati válaszok jelentős mértékben korreláltak a központiakkal (Pearson-r = 0,7581, p<0,01). A válaszok pontosak és megbízhatóak voltak. A 3,5-nél nagyobb osztályzatú cégeket minősítették sikeresnek, a kisebb osztályzatúakat pedig kevésbé sikeresnek. Az értékelés szerint 18 cég bizonyult sikeresnek, míg 16 céget kevésbé sikeresnek minősítettek. Piaci részesedési stratégia A válaszadóktól megkérdezték, hogy piaci részesedési stratégiájukat hogyan jellemzik: hanyatlást megelőző, defenzív, pozíciót fenntartó, agreszszíven növekvő, vagy a piacon domináló (1. táblázat). A kevésbé sikeres cégek elismerték, hogy nem tűztek ki konkrét célokat, inkább a várni és majd később dönteni taktikát alkalmazták. Számos cég meglehetősen általános célokat tűzött ki, mint pl. növelni a piaci részesedést, növelni az értékesítést vagy növekedni az USA-beli és az európai piacon. Piaci részesedési stratégia 1. táblázat Csoport stagnáló védekező (defenzív) Piaci részesedési stratégia, % pozícióját tartó erőteljesen (agresszíven) növekedő piacvezető Sikeres cégek ,7 77,8 5,5 Kevésbé sikeres cégek 0 6,3 43,7 43,7 6,3

6 A sikeres cégek céljai világosak, egyértelműek. Pl.: Az első öt notebookszállító és az első tíz PC-szállító között lenni, Az első távol-keleti szállítónak lenni az UK-ban, Elérni a 3 M GBP-s értékesítést az első két évben vagy Ellátni a piac 70%-át félvezetőkkel és memóriachipekkel. Vállalkozói irányultság A vállalkozási készség három jellemzője: a kockázat vállalása, az innovációs készség és az aktivitás. A sikeres cégek aktívabban keresik az új lehetőségeket (2. táblázat). Az üzlet új módjait kutatják, szövetségre lépnek más európai cégekkel, hogy új piaci szegmenseket hódítsanak meg. Több új terméket visznek a piacra, mint a kevésbé sikeres cégek. Az utóbbiak passzívabbak, inkább befelé néznek, és jobban aggódnak a költségek miatt. Céljuk alacsonyan tartani a költségeket, különösen a fix költségeket. Ez náluk a döntő szempont. Változók 2. táblázat Vállalkozói irányultság: az átlagok összehasonlítása t-teszttel Sikeres cégek (n = 18) Kevésbé sikeres cégek (n = 16) Új lehetőségek keresése, a bizonytalanság ellenére határozott döntések, törekvés gyors növekedésre 3,61/0,78* 3,00/0,97 Szignifikanciaszint A vállalkozókészség ösztönzése 3,22/1,11 3,06/0,85 NS Sok új terméksor 3,50/1,15 2,75/1,13 0,064 Jelentős mértékű termékváltás 2,78/1,26 2,69/1,35 NS A hangsúly a technológiai vezetésen és az innováción van 2,11/1,23 2,38/1,20 NS Akciók kezdeményezése 3,11/1,02 2,94/1,18 NS Elsőként bevezetni egy új terméket, technológiát vagy módszert 2,33/0,84 2,50/1,21 NS Megjegyzések: Skála: 1 egyáltalán nem jellemző, 5 nagyon jellemző, NS nem szignifikáns; * A táblázatban szereplő adatok: átlag/szórás. 0,049 A marketingstratégia adaptálása és a piaci elkötelezettség A nemzetközi piacra való belépés stratégiájának az elemei: a céltermék és -piac felmérése és kiválasztása, a piaci célok kitűzése,

7 a belépés módjának kiválasztása, a marketingterv kidolgozása, a teljesítmény ellenőrzése. A belépési stratégia kidolgozása iteratív, sok visszacsatolási hurokkal. A műveletek kezdete után, a piaci teljesítmény változásai a négy elem bármelyikének a megváltozásához vezethetnek. A külföldi piaci műveleteket folyamatosan figyelik, a stratégiát az új piaci fejleményeket figyelembe véve módosítják. A válaszadók cégüket az ötpontos Likert-skála szerint jellemezték (1 egyáltalán nem jellemző, 5 nagyon jól ráillik): (1) A marketingstratégia adaptálása: termékek meghatározása a külföldi piacokra, termékek kifejlesztése hazai és külföldi piacokra, termékek adaptálása külföldi piacokra, célpiacok kiválasztása a termékek piaci lehetőségei alapján, a műveletek formájának gondos kiválasztása a piaci behatoláshoz, csatornaválasztás a cég céljai és a helyi piaci feltételek szerint, az árak meghatározása a kereslet, a verseny, a célok és a költségek szerint, a promóciós stratégia meghatározása a piaci célok szerint, a területek nyereségességének periódikus felmérése és a stratégiák szükség szerinti felülvizsgálata. (2) A piaci elkötelezettség: a legfontosabb cél az állandó piaci jelenlét, a vezetés kész az állandó piaci jelenlét kiépítéséhez szükséges erőforrások biztosítására. A sikeres cégek jobban megfeleltek a helyi piaci igényeknek (3. táblázat). Nagyobb figyelmet fordítottak a helyi körülményekre, a cég céljaira és a költségekre. A sikeres cégek 44%-a tervezett további befektetéseket, vagy európai központjainak a régióba költöztetését. A kevésbé sikeres cégek 31%-ának voltak hasonló tervei. Ez arra utal, hogy a hosszú távú tervezés javítja a teljesítményt. A leányvállalat szervezeti jellemzői (1) A szakosodás: hivatalos kötelezettségek a funkcionális területek között és azon belül. (2) Szabályozás: amely szerint a tevékenységek folynak, és ahogyan az eljárásokat, szabályokat és utasításokat leírják. (3) Centralizáció: a szervezetre ható döntéshozatali hatáskör korlátozása a hierarchia magasabb szintjeire. A szervezetek organikus jellegének mérésére is végeztek felmérést. Ötfokú Likert-skálán kellett értékelni a vállalatokat (1 egyáltalán nem igaz, 5 teljesen igaz):

8 (1) A szervezetnek kevés szintje van, és a dolgozók között nincs sok megkülönböztetés. (2) A munkakörök változók és kölcsönösen cserélhetők. (3) A kommunikáció gyakran informális. (4) Nagy hangsúlyt helyeznek a feladatok elvégzésére, még ha ez a formális eljárások mellőzését jelenti is. (5) Az irányítás informális, erősen függ a kapcsolatoktól és az együttműködéstől. (6) A kommunikáció minden irányban működik. (7) Az alacsonyabb beosztású munkatársaknak is döntési joguk van saját területükön. (8) Az ellenőrzés és az irányítás nem elég alapos és következetes. 3. táblázat A marketingstratégia adaptációja és a piaci elkötelezettség: az átlagok összehasonlítása t-teszttel Változók A marketingstratégia adaptációja Sikeres cégek (n = 18) Kevésbé sikeres cégek (n = 16) Szignifikanciaszint Külföldi piacokra szánt termékek 3,56/1,09* 3,75/1,18 NS Hazai és külföldi piacokra fejlesztett termékek 4,17/0,98 4,06/0,93 NS Külföldi piacokhoz módosított termékek 3,28/1,40 4,06/0,77 0,056 A termékek piaci lehetőségei alapján kiválasztott célpiac 3,28/0,82 3,50/0,89 NS A piaci behatoláshoz gondosan kiválasztott műveleti forma 3,67/1,03 3,31/1,08 NS A cég céljai és a helyi piaci helyzet alapján kiválasztott csatornák 3,61/1,42 3,50/1,03 NS A kereslet, a verseny, a célok és a költségek szerint meghatározott árak 4,11/0,47 3,63/0,62 A piaci célok szerint meghatározott promóciós stratégia 3,78/1,26 3,38/1,15 NS A területek periodikusán felmért nyereségessége és szükség szerint felülvizsgált stratégiák 4,06/0,87 4,00/0,63 NS Piaci elkötelezettség 0,014 A domináns piaci cél az állandó piaci helyzet 3,72/0,83 2,75/1,18 0,011 Megjegyzések: Skála: 1 egyáltalán nem jellemző, 5 nagyon jellemző, NS nem szignifikáns * A táblázatban szereplő adatok: átlag/szórás.

9 A szakosodást az 1. és 2. tételekkel mérik, a szabályozás a 3., 4. és 5. tételekkel, a centralizációt a 6., 7. és 8. tételekkel. A skála Cronbach-alfája 0,6427 volt. A sikeres cégek kevesebb figyelmet fordítottak a formális szabályok és eljárások betartására, mint a kevésbé sikeresek (4. táblázat). Változók 4. táblázat A leányvállalati szervezet jellemzői: az átlagok összehasonlítása t-teszttel Sikeres cégek (n = 18) Kevésbé sikeres cégek (n = 16) Szignifikancia-szint Kevés szint a szervezetben, kevés megkülönböztetés a dolgozók között 3,83/0,79* 4,00/0,63 NS A munkakörök változók és kölcsönösen cserélhetők 3,67/0,97 3,44/0,89 NS Informális kommunikáció 4,00/0,84 3,69/0,95 NS Kis hangsúly a formális eljárásokon 3,33/0,69 2,81/0,98 0,080 Informális irányítás, amely erősen függ a kapcsolatoktól és együttműködéstől 3,17/1,04 3,13/0,89 NS Többirányú kommunikáció 3,72/1,32 3,75/0,77 NS A döntéshozatal decentralizálása 2,83/1,04 2,88/0,96 NS A személyzet laza felügyelete 3,39/0,85 2,94/0,77 NS Megjegyzések: Skála: 1 egyáltalán nem jellemző, 5 nagyon jellemző, NS nem szignifikáns * A táblázatban szereplő adatok: átlag/szórás. Decentralizált döntéshozatal A decentralizálás a hatáskör, a felelősség és a döntési jogok megoszlására (átruházására) vonatkozik. Ilyen jogkör és hatáskör pl. az új termékek bevezetése, a helyi piaci árazás, a termelés, a reklám, az elosztás, a leányvállalat felső vezetőinek kinevezése. Ötpontú Likert-skálát használtak, amelynek a Cronbach-alfa értéke 0,8652 volt. A leányvállalati átlagokat összehasonlították az anyavállalati vezetők által adott osztályzatokból számított átlagokkal. Az átlagok jelentős, pozitív korrelációt mutattak a központi átlagokkal (Pearson r=0,683, p<0,01). A sikeres cégeknek nagyobb az autonómiájuk az árazási döntésekben (5. táblázat). Központjaik nagyobb szabadságot engedtek a leányvállalatoknak

10 annak eldöntésében, hogy miként érik el az egyeztetett célokat. Gyorsabban hoztak döntéseket, a vezetés motiváltabb és hatékonyabb volt. 5. táblázat A döntéshozatal decentralizálása: az átlagok összehasonlítása t-teszttel Változók Sikeres cégek Kevésbé (n = 17) a sikeres cégek (n = 16) Szignifikanciaszint Termék bevezetése 3,29/1,49 3,31/1,74 NS Árazás 4,41/0,94 3,44/1,90 0,078 Gyártás 4,29/1,50 3,73/1,56 NS Promóció 4,47/1,07 3,81/1,60 NS Elosztás 4,35/1,17 4,19/1,38 NS A leányvállalati vezetés kinevezése 3,12/1,65 3,50/1,17 NS Független vállalatként kezelés 4,71/0,69 3,94/1,39 0,051 Megjegyzés: a Kivéve egy vállalatot, amelynek a központja az UK-ban van. NS nem szignifikáns. Skála: 1 egyáltalán nem jellemző, 5 nagyon jellemző, * A táblázatban szereplő adatok: átlag/szórás. Értékelés Az eredmények számos különbséget tártak fel a sikeres és a kevésbé sikeres cégek között. Az előbbiek agresszívebben törekedtek nagyobb piaci részesedésre. Több multinacionális nagyvállalat olyan ambíciókkal indult, amelyek nem álltak arányban erőforrásaikkal és képességeikkel. A sikeres cégek folyamatosan keresik a növekedési lehetőségeket, bővítik kínálatukat, hogy megfeleljenek a vásárlói igényeknek. A jobban teljesítő cégek nagyobb figyelmet fordítanak a helyi tényezőkre az árazási döntések előtt. Elkötelezettebbek piacaik iránt, nagyobb figyelmet fordítanak a vevőkapcsolatok ápolására. A külföldi cégek készek beruházni, távlatokban gondolkodnak, ami azt igazolja, hogy a piacon szándékoznak maradni. A termék adaptálása és a teljesítmény közötti kapcsolat negatívnak bizonyult, ami arra utal, hogy a termékek adaptálása nehezíti a gazdaságos méret elérését. A központi és a leányvállalati munkatársak közötti személyes kapcsolatok csökkentik a félreértéseket, és biztosítják a leányvállalat megfelelő támogatását. A kommunikáció és a kölcsönhatás segíti a globális üzlet bonyolultságának a megértését. Ez képessé teszi a céget a gyors reagálásra. Az amerikai és japán multikhoz képest, a többi távol-keleti vállalat európai jelenléte vi-

11 szonylag új, és kevesen rendelkeznek a központokban közvetlen tapasztalatokkal. A sikeres leányvállalatoknak nagyobb az autonómiájuk saját piacaikon, az árazásban és a stratégia megfogalmazásában. Központjaik felismerik, hogy a helyi személyzet jobban ismeri a saját piacait. A marketingstratégia eredményei ágazattól függőek. A szabványosítás általánosabb azoknál a cégeknél, amelyek gyors technológiai változásokkal néznek szembe, vagy amelyek versenytársai gyakrabban változtatják termékeiket. Az alacsonyabb költségek csak akkor vezetnek nagyobb nyereséghez, ha az ágazatokban a világpiaci árak stabilak. A jó teljesítményre akkor van esély, ha megfelelő egyensúlyt érnek el a szabványosítás és az adaptáció között. (Szende György) Chen, I. S. N.: Successful strategies of newly industrialised east Asian firms in Europe. = European Journal of Marketing, 37. k sz p Nolan, P.; Jin Zhang: Globalization challenge for large firms from developing countries: China's oil and aerospace industries. = European Management Journal, 21. k. 3. sz jún. p Chen, J.; Qu, W. G.: A new technological learning in China. = Technovation, 23. k. 11. sz p

A női vezetők perspektívái és karrierjük akadályai Németországban

A női vezetők perspektívái és karrierjük akadályai Németországban VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS A női vezetők perspektívái és karrierjük akadályai Németországban A vezetők számára új kihívást jelent, hogy a munkavégzés helye és ideje egyre kevésbé kötött. Az új pszichológiai

Részletesebben

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások

Dinamikus növekedés, kedvező kilátások Report on Business Climate of the Largest Exporting Manufacturing Firms TOP 1500-2000/2 Jelentés a legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek üzleti kilátásairól Tóth I. János * Dinamikus növekedés, kedvező

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Feltörekvő nagyvállalatok, távol-keleti cégóriások

Feltörekvő nagyvállalatok, távol-keleti cégóriások GAZDASÁG Feltörekvő nagyvállalatok, távol-keleti cégóriások Tárgyszavak: globalizáció; fejlődő ország; multinacionális nagyvállalat; piacra lépés. A gazdaságilag megerősödött fejlődő országok agresszív

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

Tárgyszavak: divat; kiskereskedelem; marketingstratégia, márkaimázs; piacelemzés, vásárlói magatartás.

Tárgyszavak: divat; kiskereskedelem; marketingstratégia, márkaimázs; piacelemzés, vásárlói magatartás. A MARKETING TERÜLETEI Marketingirányzatok a divatáru-kiskereskedelemben A Topshop és a Gap jelentős divat-kiskereskedelmi márkák, amelyek a fiatal, stílustudatos egyesült királyság-beli fogyasztókat célozzák

Részletesebben

CSESZNÁK ANITA * I. A VÁLTOZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK FELTÁRÁSA

CSESZNÁK ANITA * I. A VÁLTOZÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK FELTÁRÁSA CSESZNÁK ANITA * A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az EU-csatlakozás idején a Versenyben a világgal kutatási programban résztvevő vállalatok adatai alapján A Versenyben a világgal kutatási

Részletesebben

1 Lásd: Reed Electronics Research, August 2013.

1 Lásd: Reed Electronics Research, August 2013. Európai elektronikai munkamegosztás: válság utáni váltás? SASS MAGDOLNA Öt új EU-tagország: Csehország, Észtország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a kétezres években egyre fontosabb szereplője

Részletesebben

Tárgyszavak: munkakihelyezés; innováció; munkaerő-bevándorlás.

Tárgyszavak: munkakihelyezés; innováció; munkaerő-bevándorlás. A MUNKAERÕPIAC, A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS A FOGLALKOZTATÁS MAKROÖKONÓMIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Munkakihelyezés Az USA-beli vállalatok versenyképességük megtartása érdekében gyorsuló ütemben helyezik ki a tevékenységüket

Részletesebben

Világméretekben nő a klaszterek jelentősége

Világméretekben nő a klaszterek jelentősége GAZDASÁG Világméretekben nő a klaszterek jelentősége Tárgyszavak: innováció; klaszter; vállalathálózat. Az európai innovációs politika alakítói számára időszerű téma a vállalati klaszterek fejlődése. A

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

A saját márkanév felépítésének művészete. Az IBM PC-üzletágát felvásárló Lenovo esete

A saját márkanév felépítésének művészete. Az IBM PC-üzletágát felvásárló Lenovo esete A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS RÉSZTERÜLETEI A saját márkanév felépítésének művészete. Az IBM PC-üzletágát felvásárló Lenovo esete A kínai cégek a múltban elsősorban olcsó termékek gyártójaként és nagy márkák beszállítójaként

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Bormarketing konferencia Sopronban

Bormarketing konferencia Sopronban HAZAI KÖRKÉP Bormarketing konferencia Sopronban Az V. Magyarországi Bormarketing Konferenciát 2004. december 2 3. között rendezték meg a Bormarketing Műhely Kht. és a Sopron Borvidék Hegyközségi Tanács

Részletesebben

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Szakítás a hagyományos piacokkal: a Skoda sikeres átszervezése

Szakítás a hagyományos piacokkal: a Skoda sikeres átszervezése A MARKETING ESZKÖZEI Szakítás a hagyományos piacokkal: a Skoda sikeres átszervezése Az utóbbi években az egykori keleti blokk mind több országa vált a nemzetközi kereskedelem fontos részévé. A nyugat-európai

Részletesebben

Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben

Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 2.08 Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben Tárgyszavak: szerviz; szolgáltatás; piac; gépgyártás; szerszámgép. A gépiparban

Részletesebben

Milyen változásokat okoznak Kínában a növekvő bérek?

Milyen változásokat okoznak Kínában a növekvő bérek? BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Milyen változásokat okoznak Kínában a növekvő bérek? Kínában a külföldi vállalatok főként a partvidékeken települtek, ahol a kialakuló munkaerőhiány következtében gyorsan emelkednek

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Tárgyszavak: termékfejlesztés; Stage-Gate; döntési kapu; ötletbörze.

Tárgyszavak: termékfejlesztés; Stage-Gate; döntési kapu; ötletbörze. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI Termékfejlesztési folyamatok megújítása A chicagói Termékfejlesztési és Menedzsment Szövetség a legsikeresebb vállalatok új termékfejlesztési gyakorlatáról készített elemzést.

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Transznacionális vállalatok. és közvetlen külföldi beruházások

Transznacionális vállalatok. és közvetlen külföldi beruházások Transznacionális vállalatok és közvetlen külföldi beruházások Bevezetés Miért jelentősek a multik? 3 A világkereskedelem 70%-át 500 vezető multinacionális vállalat ellenőrzi 4 A nemzetközi kereskedelem

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS

II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS II. MUNKAERŐ-KERESLET 1. BEVEZETÉS Kõrösi Gábor A kereslet alakulásának vizsgálata a kínálatéval azonos jelentõségû a munkagazdaságtanban. A két oldal elemzésének eszközei azonban lényegesen eltérnek egymástól:

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I.

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I. KOCKÁZATI JELENTÉS 213/I. 213. június 213. június Kockázati jelentés A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Nincs célár/ipo előtti

Nincs célár/ipo előtti Október 21, 2015 Ingatlanpiaci szektor/magyarország Nincs célár/ipo előtti IPO adatok Nyilvános értékesítési maximum ára HUF 4250 Zártkörű értékesítés maximum ára n.a. Nyilvános értékesítés nov. 9 20 Zártkörű

Részletesebben

TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS

TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS TŐKE ÉS ÁLLAM JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS Konstrukciók és a befektető tapasztalata dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Magyar Közgazdasági Társaság Küldöttgyűlése Budapest,

Részletesebben

Élelmiszer az Életért. Európai Technológiai Platform. Megvalósítási Terv

Élelmiszer az Életért. Európai Technológiai Platform. Megvalósítási Terv Élelmiszer az Életért Európai Technológiai Platform Megvalósítási Terv Magyar nyelvű kivonat Készült Az NKTH támogatásával Bevezetés Összefoglaló A mintegy 3,8 millió embert foglalkoztató élelmiszer és

Részletesebben

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására )

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Ez évben már 11. alkalommal tekinthettük át a korszerű személyügyi munka teljes keresztmetszetét Kölnben, a Zukunft Personal

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

MÁR AZ AUTÓVÁSÁRLÁSBAN IS A NŐK DÖNTENEK? - HOSSZÚ ÉVTIZEDEK SZTEREOTÍPIÁIT LÁTSZIK LEDÖNTENI A FORD ÁLTAL ELKÉSZÍTETT TANULMÁNY EREDMÉNYE

MÁR AZ AUTÓVÁSÁRLÁSBAN IS A NŐK DÖNTENEK? - HOSSZÚ ÉVTIZEDEK SZTEREOTÍPIÁIT LÁTSZIK LEDÖNTENI A FORD ÁLTAL ELKÉSZÍTETT TANULMÁNY EREDMÉNYE SAJTÓKÖZLEMÉNY MÁR AZ AUTÓVÁSÁRLÁSBAN IS A NŐK DÖNTENEK? - HOSSZÚ ÉVTIZEDEK SZTEREOTÍPIÁIT LÁTSZIK LEDÖNTENI A FORD ÁLTAL ELKÉSZÍTETT TANULMÁNY EREDMÉNYE Az autóvásárlást hagyományosan férfias témának

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel 2005. december TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Lisszaboni Stratégia 5 Lisszabon szembesítése a tényadatokkal 6 Változások félúton 12 Lisszabon

Részletesebben

Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért. Részletes sajtóanyag

Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért. Részletes sajtóanyag Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért Részletes sajtóanyag 1 Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata

A magyar kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú mérése és komplex vizsgálata Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.26. COM(2012) 537 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kulturális

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2011. Tisztelt Partnerünk! A Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége 2011-től az eredményorientáltság, a hatékonyság és a koncentrált működés alapelvei szerint újul meg. A

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

A KGST-országok mikroelektronikai

A KGST-országok mikroelektronikai A KGST-országok mikroelektronikai JANGRZYBOWSKI... «i»j' ' 1 ' l ' JERZYKUCltíSKI ipari együttműködésének nehany problémája LNK A modern gazdasági élet leggyorsabban növekvő szektora az utóbbi években

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Dolgozni mentek, inkább maradnának

Dolgozni mentek, inkább maradnának SAJTÓKÖZLEMÉNY 2014.06.05. Dolgozni mentek, inkább maradnának Menjek? Maradjak? A Nagy-Britanniában, illetve főként Londonban élő magyarok többsége inkább maradna, támasztja alá a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA ÁTTEKINTÉS... 2 BEFEKTETÉSI PIACOK... 2 ÉPÍTKEZÉSI AKTIVITÁS... 3 A RAKTÁRÉPÜLETEK ÚJ GENERÁCIÓJA... 4 BÉRLETI PIACOK... 8 PIACI BÉRLETI DÍJAK... 8 KÖVETKEZTETÉS... 9 A SZERKESZTŐ

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag SZOLGÁLTATÁSMARKETING 2. segédanyag Kovács István 2016 1. A SZOLGÁLTATÁSTERMÉK, AZ ÁR-, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA Termék Értékesítés Kommunikáció Ár Személyzet Tárgyi elemek Folyamat

Részletesebben

MUNKAIDŐ. A munkaidő- és műszaktervek. A Merck KgaA vállalat

MUNKAIDŐ. A munkaidő- és műszaktervek. A Merck KgaA vállalat MUNKAIDŐ A munkaidő- és műszaktervek számítógépes elkészítése egy német vállalatnál A munkaszervezés új formái napjainkban korábban ismeretlen mértékben határozzák meg a napi munka tartalmát. A magas bérszintű

Részletesebben

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Recenzió Készítette: Süge Csongor Ronald S. Burt 2004-ben publikálta a tanulmányt, amelyben érdekes kutatási eredményeket osztott meg mindazokkal, akik a kapcsolatiháló-elemzés,

Részletesebben

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Technológia innováció a business marketingben Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Bevezető gondolatok Az innováció-képesség újra egyre fontosabb versenytényezővé válik (Cooper- Edgett

Részletesebben

Tárgyszavak: CRM; gépipar; piacra lépés; beruházás; információtechnológia.

Tárgyszavak: CRM; gépipar; piacra lépés; beruházás; információtechnológia. A MARKETING ESZKÖZEI CRM a gép- és berendezésgyártás területén A CRM alkalmazása, a vevőkapcsolatok nyereségorientált alakítása a beruházási javak iparágban jelentős haszonnal jár. Ma még a gépiparban

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. 2016. tavasz. dunahouse.com

CÉGBEMUTATÓ. 2016. tavasz. dunahouse.com CÉGBEMUTATÓ 2016. tavasz dunahouse.com A Duna House Csoport számokban *2015-ös adatok alapján ** eladási és kiadási tranzakciók tekintetében Közel 12 ezer** ingatlanügylet* 21 Mrd Ft kihelyezett hitel*

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok VIETNÁM I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok 1. Általános információk Forrás: http://worldatlas.com/webimage/flags /countrys/asia/vietnam.htm http://worldatlas.com/webimage/cou

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Atradius Sajtóreggeli

Atradius Sajtóreggeli Atradius Sajtóreggeli A számlák felét késve fizetik Magyarországon Az Atradius kutatása a vállalati fizetési szokásokról 2010. október 12. Vanek Balázs Atradius Hitelbiztosító Magyarországi Fióktelep vezető

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1

A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 PALÓCZ ÉVA A magyar közép- és nagyvállalatok nyomában 1 Bevezetés A szerkesztők szándéka szerint a kötet írásai azt a kérdést járják körül, hogy milyen a magyar polgár, a magyar középosztály. Közgazdászként

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

Startup Eger 4. workshop. Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger

Startup Eger 4. workshop. Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger Startup Eger 4. workshop Üzleti terv készítés Szolnoki Szabolcs 2016.05.02. Eger Üzleti tervet készíteni minden vállalkozó számára létfontosságú, akár új vállalkozás elindítását tervezi, akár meglévő

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management. Globalization

Master of Arts. International Hotel Management. Globalization 1 Master of Arts International Hotel Management Globalization Szállodaingatlan piac jellemzői Globalizáció világszintű (Globus) egységesedési (univerzalizálódási) folyamatokat, és azok következményeit

Részletesebben

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi fejlődést meghatározó természeti, gazdasági és társadalmi tényezők Előadó: Dr. Péli

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Régió Innovációs potenciál helyzetelemzése

A Nyugat-dunántúli Régió Innovációs potenciál helyzetelemzése South East Europe Transnational Cooperation Programme Jointly for our common future Project FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE Area A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Lakóépületek Energiahatékony Felújítása Lakossági igények, állami források és javaslatok

Lakóépületek Energiahatékony Felújítása Lakossági igények, állami források és javaslatok Lakóépületek Energiahatékony Felújítása Lakossági igények, állami források és javaslatok dr. Bart István Igazgató Magyar Energiahatékonysági Intézet Budapest, 2013. április 22. A Magyar Energiahatékonysági

Részletesebben

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Varsányi Judit: ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Megjelent a Marketing folyóirat 1990/2. számában A cikk szerzője a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Technológusként és fejlesztő mérnökként

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Verseny a gyorsan növekvő piacokon

Verseny a gyorsan növekvő piacokon A MARKETING TERÜLETEI Verseny a gyorsan növekvő piacokon Az információs kort létrehozó, élenjáró technológia eredményeként az új piacok, az e-kereskedelem, a biotechnológia, a telekommunikáció hatalmas

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

Magyarországi IOSHA országjelentés

Magyarországi IOSHA országjelentés Magyarországi IOSHA országjelentés A munkáltatói kérdőíves felmérés eredményei Vállalati jellemzők Magyarországon a mintegy 2000 vállalatnak ki kül dött felkérésre 206 munkáltatói kép viselő töltötte ki

Részletesebben

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Bevezetés Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet

Részletesebben

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés

Q2 2011. Manpower. Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország. Manpower kutatási jelentés Manpower Q2 211 Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Manpower kutatási jelentés Manpower Munkaerőpiaci Előrejelzés Magyarország Tartalom Q2/11 Magyarországi Munkaerőpiaci Előrejelzés 1 Területi összehasonlítás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül?

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? Jó, ha tudod! Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? A számviteli törvény előírásai szerint a számviteli politikában kell szabályozni azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Monetáris politika Magyarországon

Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon 2006. augusztus Monetáris politika Magyarországon Harmadik kiadás Szerkesztette: Horváth Ágnes Készítették: Balogh Csaba (4. fejezet),

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

panorama [2013. nyár 46. szám]

panorama [2013. nyár 46. szám] Az uniós források megfelelő felhasználásának biztosítása Bepillantás az ellenőrzési folyamatokba A kohéziós politika az EU költségvetésének körülbelül egyharmadát teszi ki a 2007 és 2013 közötti időszakban

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Tárgyszavak: e-learning (elektronikus tanulás); internetalapú távoktatás; önfegyelem; önellenőrzés; sikertényezők; elégedettség

Tárgyszavak: e-learning (elektronikus tanulás); internetalapú távoktatás; önfegyelem; önellenőrzés; sikertényezők; elégedettség GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Vegyük komolyan a távoktatást Az önállóan tanulók úgy érzik, hogy vállalatuk magukra hagyja őket. Ezt mutatta a Distance Learning Consulting GmbH által

Részletesebben

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata 6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata Forrás: Rural Innovation Dossier No.6, LEADER European Observatory, 2001 A fejezetet szerkesztette: Jean-Pierre

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Beszámoló. Általános jellemzők (Sass, 2012 illetve Sass, Hunya, 2012):

Beszámoló. Általános jellemzők (Sass, 2012 illetve Sass, Hunya, 2012): Beszámoló A kutatás a relokációk, azaz a nemzetközi termelés-áthelyezések többféle szempontú vizsgálatát tűzte ki célul. A termelés-áthelyezésnek a magyar gazdaság és az itt eszközölt közvetlen külföldi

Részletesebben