SZÖGEK MATEMATIKA FOKOKBAN ÉS PERCEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖGEK MATEMATIKA FOKOKBAN ÉS PERCEKBEN"

Átírás

1 16 2 SZÖGEK 7 11 MTEMTIK FKKN ÉS PEREKEN Elemi mértani alakzatok és mértékegységek azonosítása különböző összefüggésekben : mértani alakzatok megfigyelése fizikai modelleken/rajzokon; mértani alakzatok és testek elemeinek felismerése és leírása; kongruens szögek felismerése szimmetrikus alakzatokban. Mértani eszközök használata a geometriai alakzatok szerkesztése és mérése esetén: geometriai alakzatok szerkesztése megadott méretekkel ; kongruens szögek szerkesztése; mértani összefüggések (párhuzamos egyenesek, merőleges egyenesek, adott mértékű szögek) rajzzal való ábrázolása; adott szögek mérése szögmérővel. Kerületek, területek (négyzet, téglalap) és térfogatok (kocka, téglatest) meghatározása és megfelelő mértékegységekben való kifejezése: műveletek elvégzése a szögek fokban és percben kifejezett mértékével. Kerület, terület és térfogatos feladatok megfogalmazása mértani kifejezésekkel, a mértékegységek megfelelő átalakításának használata: távolságok, hosszúságok, szögmértékek összehasonlítása; mértani ábrázolások gyakorlati helyzetekben való leírása, matematikai nyelvezet használatával; pontok kollinearitásának meghatározása a szögek mértékének használatával; szögek kongruenciájának igazolása, a szögek mértékének felhasználásával. Mértani alakzat értelmezése, elemeinek felismerése, és az alakzatok és a tanult mértékegységek közötti összefüggések megállapítása adott feladatban: a négyzet, téglatest szimmetria tengelyének meghatározása behajtásos módszerrel; szögek mértékének meghatározása, adott mértani összefüggések adatait használva; szögek mértékének meghatározása, a szimmetria tengely által származó kongruencia segítségével. tanult mértani elemeket tartalmazó, mértékegységekre utaló gyakorlati problémák elemzése, az eredmények értelmezése: mértani elemek alkalmazása gyakorlati helyzetekben, a feladat megoldása érdekében; szögekre, kongruens szögekre vonatkozó helyzetek modellezése, az adott összefüggés matematikai nyelvezetbe való átültetésével. 193

2 Matematika Szög: értelmezés, jelölések, elemek. szög belső tartománya, a szög külső tartománya Emlékezz! 1 Figyeld meg az alábbi képeket. Szögmérő segítségével mérd meg mindenik szög nyílását. Minden esetben pontosítsd észrevételedet. 2 Rajzolj két, közös kezdőpontú félegyenest. Fontos! szög az a mértani alakzat, amelyet két, közös kezdőpontú félegyenes alkot. Példák: Egy szög elemei: a szög szárai: a két félegyenes; a szög csúcsa: a két félegyenes közös kezdőpontja. a szög csúcsa a szög szárai 194 Szögek

3 Tankönyv az V. osztály számára Rajzolom Jelölöm lvasom vagy szög vagy szög vagy, ha nem áll fenn a tévedés veszélye, mint lent szög Egy szög a síkot két részre osztja: szög belső tartománya; szög külső tartománya. Ext( ) Int( ) Gyakorolj! 3 mellékelt ábrát használva, töltsd ki az alábbi táblázatot. Nevezd meg a szöget Nevezd meg a szög szárait Nevezd meg a szög csúcsát Nevezd meg a belső tartományban levő pontokat Nevezd meg a külső tartományban levő pontokat 4 Nevezd meg az ábrán látható összes szöget: 5 Miért hiányos a következő értelmezés : Egy szög egy félegyenes pár? Rajzolj a füzetedbe egy félegyenes párt, amelyek nem alkotnak szöget. M P N E 6 Miért helytelen a következő értelmezés : Egy szög egy egyenes pár? Válaszod megfogalmazására figyeld meg az alábbi ábrát! 7 Felhasználva az alábbi ábrát, állapítsd meg melyik kijelentés igaz és melyik hamis. a) Int( ); b) Int(E ); E c) Ext( ); d) E Ext( E). Portfólió Helyezd a rajzot a z én mértani műhelyem portfólióba. Rajzolj egy MN szöget és egy P pontot a szög belső tartományába. 195 Szög: értelmezés, jelölések. szög belső tartománya, a szög külső tartománya

4 Matematika Egy szög mértéke, kongruens szögek. szögek osztályozása. Műveletek a szögek mértékével (1) FigyeFigyeld meg és fedezd fel! 1 mellékelt ábrán van egy szög. a) Meg tudjuk mérni a szárait? Válaszodat indokold meg! b) Meg tudjuk mérni a szög csúcsát? Válaszodat indokold meg! c) Mit mérhetünk meg egy szögnél? 2 mellékelt ábrán három kör és egy szög van rajzolva. a) nagy kör hány egyenlő részre van osztva? b) Hát a középső? És a kicsi kör? c) nagy körből hány egyenlő rész van a szög szárai között? d) kicsi körből hány egyenlő rész van a szög szárai között? e) Ha rajzolunk egy másik kört, amely a másik háromhoz hasonlóan helyezkedik el, hány rész lenne a szög szárai között? Fontos! Egy szögnél a szárai közötti nyílás nagyságát mérjük. szögek mérésére használt mértékegység az egy fokos szög. z egy fokos mértékű szög 1 o a szárai közt a kör 36-ad része található szögek mérésére használt eszköz a szögmérő. Szögek

5 Tankönyv az V. osztály számára Minden szögmérőnél három fontos elem van: z pont.ez a szög csúcsában helyezkedik el. N z M szakasz. Ez a szög egyik szárán helyezkedik el. z N pont. Itt mérem meg a szöget. Ez a szögmérőn található, a másik M szárral való metszéspontban. Hogy mérem a szöget? = 6 vagy = 6 Hogy rajzolok adott mértékű szöget? Figyeld meg és fedezd fel! 3 Mérd meg a rajzokon látható szögeket és töltsd ki a pontozott részt. M PS = 9 S IR =... P N L G TU =... T Q MNQ =... EF =... V X GLS =... S E U XY =... VHK =... H K F Y 4 fenti ábrán vannak olyan szögek, amelyeknek ugyanaz a mértékük? Ha IGEN, melyek azok? R I 5 Hogy nevezzük az azonos hosszúságú szakaszokat? 6 Hogy fogjuk nevezni az azonos mértékű szögeket? 197 Szög mértéke, kongruens szögek, szögek osztályozása, műveletek a szögek mértékével (1)

6 Matematika Fontos! z azonos mértékű szögeket kongruens szögeknek nevezzük. z PMN jelölést úgy olvassuk, hogy az szög kongruens a PMN szöggel. Hogy szerkesztek adott szöggel kongruens szöget? Megmérjük a szöget Veszünk egy félegyenest Megszerkesztjük a kapott mértékű szöget 9 9 P M N M N M N Figyeld meg és fedezd fel! 7 mellékelt ábrán három őskori fejsze modellje látható. a) Ha egyet kellene válassz a fejszék közül, hogy használd, melyiket választanád? Válaszodat indokold meg! b) Mérd meg a fejszéken az élek által alkotott szögek mértékét. Mit veszel észre, ha összehasonlítod ezeket a mértékeket a 9 -os szöggel? 8 Rajzolj két, közös kezdőpontú félegyenest, amelyek egy egyenest alkotnak. Mérd meg a két félegyenes által alkotott szöget. 9 Rajzolj két, és, az pontban összefutó egyenest úgy, hogy =, = és = 5. Mérd meg a, és szögeket. 1 Rajzolj két, MN és PQ, az pontban összefutó egyenest úgy, hogy MP = 9. Mérd m e g a z MQ, NQ és PN szögeket. Fontos! Mértékük szerint a szögeket a következőképpen osztályozzuk: Mértéke Elnevezése Rajzban való ábrázolása nullszög és 9 között hegyesszög 9 derékszög 9 és között tompaszög 198 egyenesszög Szögek

7 Tankönyv az V. osztály számára nullszög és egyenes szög nem tulajdonképpeni szögek; az összes többi tulajdonképpeni szög. Ha három pont,, és, úgy helyezkedik el, hogy =, akkor az, és kollineárisak. Két metsző egyenes négy szöget alkot, melyek páronként kongruensek. a Ha két egyenes derékszöget alkot (mértéke 9 ), akkor mind a négy keletkezett szög derékszög lesz.. b z a b jelölést : a egyenes merőleges b egyenesre olvasom. Merőleges egyeneseket derékszögű vonalzóval rajzolunk. Hogy járok el? derékszög a vonalzónál N M Gyakorolj! 11 Rajzold le az,, és kollineáris pontokat, ebben a sorrendben. Írd fel a rajzon látható összes szöget, amelyek: a) nullszögek; b) egyenesszögek. 12 mellékelt ábrát használva írd fel: a.) a tulajdonképpeni szögeket F E b) a nullszögszögeket c)az egyenesszögeket. Helyezd a rajzot a portfólióba Portfólió Rajzold le a következő szögeket: a) MR tulajdonképpeni szög; b) PM egyenesszög; c) NU nullszög; d)ti tulajdonképpeni és T egyenesszög; e) RZ tulajdonképpeni, Int(RZ ),RS egyenes szög, S Z szakasz f) MV null, MV tulajdonképpeniszög és Ext(MV ). 13 z ábra alapján döntsd el, hogy melyik kijelentés igaz és melyik hamis: a) nullszög; b) egyenesszög c) tulajdonképpeni szög d) F tulajdonképpeni; F G e) F Ext( H E ); f) H Int( G E ); i) F Int( E ). E Szögmérőt használva szerkeszd meg a következő szögeket: a) 6 ; b) 124 ; c) 9 ; d) z és egyenesek merőlegesek, = 3 cm és = 4 cm. z adatok alapján készítsetek egy rajzot, majd határozzátok meg, méréssel, a szakasz hosszát. 16 Rajzoljatok egy 6 -os szöget, jelöljétek a csúcsát -val. z egyik szárán vegyetek fel egy pontot úgy, hogy = 3 cm, a másik szárán egy pontot úgy, hogy a egyenes merőleges legyen az egyenesre. Határozzátok meg, méréssel, az szakasz hosszát. 199 Szög mértéke, kongruens szögek, szögek osztályozása, műveletek a szögek mértékével (1)

8 Matematika Egy szög mértéke, kongruens szögek. szögek osztályozása. Műveletek a szögek mértékével (2) bservă şi descoperă! 1 z ábrán = 2 és = 5. a) Határozd meg, méréssel, az szög mértékét. b) Milyen összefüggés van a kapott eredmény és a két szög mértéke között? 2 z ábrán = 12 és = 5. a) Határozd meg, méréssel, az szög mértékét. b) Milyen összefüggés van a kapott eredmény és a két szög mértéke között? Portfólió Helyezd a rajzot z én mértani műhelyem portfólióba Rajzolj egy 2 -os szöget. a) Rajzold meg az szöggel kongruens és szögeket, az,, és különböző félegyeneseket. pont nincs az félegyenesen és a pont nincs az félegyenesen Milyen mértékű az szög? b) Hányszor nagyobb az szög mértéke mint az szög mértéke? 3 z ábrán = 12, az M, MN, NP és P szögek pedig kongruensek egymással. Mérés nélkül meg tudod mondani, hogy hány fokos az M szög? P N M 4 z ábrán = 13, az M, MN, NP és P szögek kongruensek. Mérés nélkül meg tudod mondani, hogy hány fokos az M szög? P N M Fontos! szögek mértékével végezhetünk összeadást és kivonást. P P N N 2 M M MN + NP = MP MP NP = MN = =25 Szögek

9 Tankönyv az V. osztály számára Ha MN + NP =, és az MN és NP -nek nincs közös belső pontjuk, akkor az M, és P pontok kollineárisak. Egy szög mértékét megszorozhatjuk egy számmal. Például: = 25 és M NP háromszor nagyobb. M NP = 3 ; P = 3 25 = 75 Egy szög mértékét eloszthatjuk egy számmal. Mivel az osztásnál maradékunk is lehet, ezért szükség van a fok törtrészeire. fok törtrésze a szögperc. szögperc törtrésze a szögmásodperc. 1 = 6 (egy fok hatvan perc ) 1 = 6 (egy perc 6 másodperc ) Hogy alakítjuk át a fokokat percekbe és a perceket fokokba? Példák: Ha egy fok hatvan perc, akkor 4 fok négyszer több perc lesz. 4 = 4 6 = 24 Ha hatvan perc egy fok, akkor 24 perc hatvanszor kevesebb fokot fog jelenteni. 24 = 24 : 6 = 4 mikor perceket alakítunk fokba, akkor maradék is maradhat. Hogy osztunk adott fokot egy természetes számmal, amikor maradék is van? 13 : 4 = : 4 = = 1 8 = 2 = = = 21 Szög mértéke, kongruens szögek, szögek osztályozása, műveletek a szögek mértékével (2)

10 Matematika Hogy adunk össze vagy vonunk ki fokokban és percekben kifejezett szögmértékeket? = = = = = = : 3 = : 3 = = = = = = = 22 Szögek

11 Tankönyv az V. osztály számára Gyakorolj! 5 z első oszlop minden elemének feleltesd meg a második oszlopból a helyes értéket. 6 z első oszlop minden elemének feleltesd meg a második oszlopból a helyes értéket. z szög mértéke fokokban, percekben Z szög mértéke percekben z szög mértéke percekben z szög mértéke fokokban, percekben Végezd el: a) ; b) ; c) 24 5; d) 132 : 3; e) ; f) ; g) ; h) 6 24 : 3; i) ; j) ; k) ; l) 3 48 : 6; m) ; n) 23 2; o) ; p) 18 5; q) ; r) : 2; s) ; t) : 5. 8 zalábbi ábrákat használva, határozd meg x értékét! 4 o 6 o x x 5 o x 2x 9 o x 9 z alábbi ábrákat használva, határozd meg x értékét! a) b) F c) P 3 o o R x E x 7 o G 2x o 25 o x H M x + 2 x S T 1 z 1-es ábrán, = és = Kollineárisak az, és pontok? Vlaszodat indokold! 11 2-es ábrán, = Mekkora a szög mértéke, ha az, és pontok kollineárisak? 1. ábra 2. ábra 23 Szög mértéke, kongruens szögek, szögek osztályozása, műveletek a szögek mértékével (2)

12 Matematika Kongruens alakzatok. Szimmetria tengely Figyeld meg és fedezd fel! 1 Rajzold le az alábbi alakzatokat egy füzetlapra. Vágd ki, majd hajtsd be a pontozott vonal mentén. Mit veszel észre? Fontos! zok a mértani alakzatok, melyek egymásra helyezéssel teljesen fedik egymást, kongruens alakzatok. Egy adott alakzattal kongruens alakzatot kaphatunk, ha a lapot, amelyre frissen festettük az alakzatot, behajlítjuk egy, az alakzat síkjában levő egyenes mentén. z egyenest, amely mentén behajlítottuk a lapot szimmetriatengelynek nevezzük. z így nyert alakzatokról azt mondjuk, hogy szimmetrikusak egymással. zt mondjuk, hogy egy alakzatnak van szimmetriatengelye, ha létezik egy olyan egyenes, amely mentén ha behajlítjuk az alakzatot, a kapott két alakzat teljesen megegyezik. Példák: négyzet szimmetriatengelye téglalap szimmetriatengelye Egy alakzatnak több szimmetriatengelye is lehet. szimmetriatengely Vannak olyan alakzatok, melyeknek nincs szimmetriatengelyük. sz.tengely 24 Gyakorolj! 2 Figyeld meg az alábbi ábrát és írd le az s egyenes szerinti szimmetrikus pontpárokat. s Szögek E F G 3 z alábbi ábrát használva, írd le az olyan pont- és szakaszpárokat, amelyek szimmetrikusak: a) az s 1 egyenesre b) az s 2 egyenesre nézve. E F s 2 s 1

13 Tankönyv az V. osztály számára 4 Másold le a füzetedbe az alábbi ábrákat és rajzold meg az s egyenes szerinti szimmetrikusukat: s s s s 4.ábra s 1.ábra 2.ábra 3.ábra 5.ábra 5 z alábbi alakzatok mindenikének szimmetriatengelye az s egyenes? s s s s 1.ábra 2.ábra 3.ábra 4.ábra 6 Másold le a füzetedbe az alábbi alakzatokat és rajzold meg mindeniknek a szimmetriatengelyét. 1.ábra 2.ábra 3.ábra 7 Igaz, hogy az Európai Unió zászlójának van szimmetriatengelye? Használva az Internetet, keress és nevezz meg, még három olyan zászlót, amelynek van szimmetriatengelye. Indokold a válaszodat. 8 Másold le a füzetedbe az alakzatokat és rajzold meg a szimmetriatengelyüket: a) b) c) d) 9 z alábbi rajzok közül, melyek szimmetrikusak az s egyenesre nézve? s a) b) c) d) Portfólió Gyakorlati alkalmazás. Helyezd a rajzot z én mértani műhelyem portfólióba. mandala egy szimmetrián alapuló mértani rajz. Készíts te is egy mandalát, így: vágj ki egy kört, és jelöld meg a középpontját; indulj el középről, és rajzolj mértani alakzatokat, használva a szimmetriát, saját elképzelésed szerint; folytasd a rajzolást szimmetrikus alakzatokkal és színezd ki azonos színekkel. culoare. 25 Kongruens alakzatok. Szimmetria tengely

14 Matematika Ismétlés 1 Hány szög található az alábbi ábrákban? 2 Hány szöget alkot két metsző egyenes? 3 dott egy M N el jelölt szög Melyik a csúcsa? Melyek a szárai? 4 mellékelt ábrát használva, állapítsd meg, hogy az alábbi jelölések közül melyik helyes, és melyik nem helyes, az XY jelölésére. E Helyes E 5 z alábbi ábrán az, és pontok a d egyenesen vannak, a pont nincs a d egyenesen. 6 Szerkessz egy d egyenest, amely merőleges az a egyenesre az alábbi ábrán. a a) Írd fel azokat a szögeket, amelyeknek a pont a csúcspontjuk. b) Írd fel azokat a nem tulajdonképpeni szögeket, amelyek csúcsa a pont. c) Írd fel azokat a tulajdonképpeni szögeket, amelyek csúcsa a pont. d 7 Szerkessz egy merőleges egyenest az a egyenesre, amely átmegy az ponton. 8 lakítsd át percekbe: a) 18 ; c) 9 ; b) 49 ; d) 134 ; 9 lakítsd át fokokba és percekbe: a) 127 ; b) 79 ; c) 179 ; d) 111. e) ; f) ; g) 52 ; h) Két szög mértékének összege 9. Határozd meg a két szög mértékét, ha az egyik mértéke a másiknak: a) a nyolcada; b) a háromszorosa; c) a hetede. a 11 Végezd el: a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) : 4; h) 5 24 : 7. Játék tükörben 26 olgozzatok párban. baloldali alakzatnak m e l y i k a t ü kö r ké p e? k i e l s ő n e k f e s t i k i, a z n y e r! Szögek

15 Tankönyv az V. osztály számára 12 Rajzolj szögmérővel két, és szöget, amelyek mértéke 38, illetve 26 és számítsd ki az mértékét. (Figyelem, k é t e s e t v a n ). 13 mellékelt ábrán az, és kollineáris pontok. a) Írd fel a kongruens szögpárokat. b) Határozd meg az szög mértékét. G H 2 o 2 o F E 2x 2x x x z alábbi ábrán az szög derékszög. Határozd meg x értékét! 3 o x 25 o 15 z M, T és S kollineáris pontok. Határozd meg az x értékét! P R x + 2 o 2x M T S x 16 z alábbi alakzatok közül, melyiknek van szimmetriatengelye? a) b) c) d) Ha van szimmetriatengely, akkor rajzold meg. 17 dott az szög, amelynek mértéke 6 és = = 4 cm,a P pont az szög belső tartományában úgy, hogy P =3. M-el jelöljük az P és egyenesek metszéspontját. Készítsd el a megfelelő rajzot, betartva a méreteket. Mérd meg az M és az M szögeket. Méréssel állapítsd meg, hogy az P egyenes merőleges az egyenesre. 18 z alábbi ábrán onosítsd a kongruns szögpárokat tudva, hogy a d egyenes szimmetriatengely. H G 19 z M,, L betűk közül, melyiknek van szimmetriatengelye? Keresd meg azokat a betűket, amelyeknek van szimmetriatengelye. 2 Ez a kód, amely nyitja a Rejtélyek szobáját. Fedezd fel. E F 21 mellékelt ábrán egy névjegykártya van. névjegykártyán levő személynek fedezd fel a nevét, foglalkozását és a telefonszámát. Útmutató: Minden betűt megdupláz egy szimmetriatengely. d MIHI E L E VV 27 Ismétlés

16 Matematika Felmérő 1p 1p Hivatalból 1. mellékelt ábrán az, és kollineáris pontok.töltsd ki a pontok helyét: a)az... szög b) a...szög 1p 2. Írd fel az összes tulajdonképpeni szöget a mellékelt ábráról! E 1p 3. mellékelt ábrán keress legalább két kongruens szögpárt. Írd le őket. s 1p 4.a. mellékelt ábrán egy a egyenes van. Szerkessz egy b egyenest, amely merőleges az a-ra, majd egy c egyenest, amely merőleges a b egyenesre. 2p 4.b. z oszlop műveleteit kösd össze a megfelelő eredménnyel a oszlopból! : p 5. mellékelt ábrán a, és kollineáris pontok. Szögmérővel határozd meg az, és szögek mértékét. Írd le őket! a 5p 6. mellékelt ábrán az a, b és c egyenesek közül, melyik egyenes szimmetriatengelye a téglalapnak? b a c 28 Szögek 5p 7. Töltsd ki a négyzetet a helyes válasszal! mellékelt ábrán a két háromszög szimmetrikus az s egyenesre nézve. Ha = 25, akkor EF = E 5p 1p F 8. dott az derékszög, ahol =. Határozd meg méréssel, hány fokos az szög. 9. mellékelt ábrán az, és pontok kollineárisak. a) Írj három kongruens szögpárt. b) Határozd meg az F mértékét. H 3x E 3x 2x x x F s

17 Gyakorolj és fejlődj! Tankönyv az V. osztály 1 a) nullszög mértéke egyenlő b) derékszög mértéke egyenlő c) z egyenesszög mértéke egyenlő. 2 a) Ha három kongruens szög mértékének összege 36, akkor közülük mindenik szög mértéke. b) Ha elosztunk egy egyenesszöget nyolc kongruens részre, akkor a nyolc szög mindenike egyenlő lesz -al. c) Ha két szög mértékének összege, az egyik mértéke a másik mértékének a kétszerese, akkor a két szög közül a hegyes szög mértéke. 3 z alábbi ábrán az = és = Állapítsd meg, hogy az, és kollineáris pontok. 4 z alábbi ábrán rajzold be az összes szimmetriatengelyt. 5 z alábbi ábrán az szimmetriatengelye az szögnek. Határozd meg az mértékét, ha = 3. 6 Végezd el a számításokat: a) ; b) : 3 2; c) ( ) 9 ; d) ( ) : ; e) ; f) ( ) (4 4 4 ). 7 Számítsd ki: a) 1 % 1 -ból = ; c) 35 % 1 -ból= ; e) 36 % 15 -ból= ; b) 25 % 3 -ból = ; d) 15 % ből= ; f) 1 % 5 -ból=. 8 dott az, 6 -os szög és az =. Szögmérő segítségével határozd meg az és szögek mértékét. 29 Gyakorolj és fejlődj!

18 Matematika olgozzatok párban. Hány olyan szög van a mellékelt ábrán, amely 9 -nál kisebb? 7 11 Portfólió Mutasd be az Én mértani műhelyem portfóliódat. Önértékelés a) portfólió tartalmazza az ajánlott munkákat? b) munkák el vannak készítve? c) külalak rendezett? 1 Rajzolj egy háromszöget, és mérd meg a szögeit. Számítsd ki a szögei mértékének összegét. Ismételd meg az eljárást egy másik háromszög esetén. Mit veszel észre? 11 dott az szög, amelynek mértéke 3 úgy, hogy az szög mértéke 6. Szögmérőt használva, határozd meg az szög mértékét. 12 Rajzolj egy szöget, melynek mértéke 12 és = = 2 cm. Szerkeszd meg a szöget, amely 12 - os, = és Int. Most rajzold meg a E szöget, amely 12 - os, E = és E Int. ztán szerkeszd meg a EF szöget, az is 12 -os, E = EF és F Int E. Ha most meg akarjuk szerkeszteni az EFG szöget, amelynek mértéke 12, EF = FG és G Int EF, mit mondhatunk az és G pontokról? 13 Rajzolj egy 6 -os, szöget.tudsz rajzolni egy d egyenest úgy, hogy az szög szimmetrikusa a d egyenesre nézve csak az szög legyen? Ha igen, és a pont egy olyan pont a d egyenesről, hogy az szög belső tartományában van, akkor szögmérővel mérd meg az és szögeket. Mit veszel észre? Mi történik, ha az szög 9 -os? Hát ha -os? Ha szög mértéke természetes számmal van kifejezve, és ennek a szög mértékének az összege 9, igazold, hogy a szög közül létezik legalább kettő, amely kongruens. 15 Egy -os szöget le akarunk fedni több szöggel, amelyek azonos kezdőpontúak, különböző mértékűek: kezdjük egy 1 -os, majd egy 2 -os, aztán 3 -os, majd így tovább, úgy, hogy két egymás utáni szögnek ne legyen közös pontja, és a lerajzolt szög második szára legyen a következő szög első szára. kkor állunk meg a rajzolással, amikor a lerajzolt szögek mértékeinek összege legalább. Hány fokos az utolsó lerajzolt szög? Hát ha a rajzolást egy 1 -es, majd 2 -es, aztán 3 -es mértékű szöggel végzem, és így tovább, hány fokos lesz az utolsó lerajzolt szög? 16 Öt szög mértékének összege 153. Ha az első szög mértéke kétszer kisebb, mint a második szög mértéke, a másodiké háromszor kisebb, mint a harmadiké, a harmadik mértéke négyszer kisebb,mint a negyedik szög mértéke, határozzátok meg ezeknek a szögeknek a mértékét, tudva, hogy az utolsó szög mértéke ötször nagyobb, mint a negyedik szög mértéke Hány hegyes szög mértéke fejezhető ki természetes számmal, fokban? Szögek

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Geometriai feladatok, 9. évfolyam Geometriai feladatok, 9. évfolyam Szögek 1. Nevezzük meg az ábrán látható szögpárokat. Mekkora a nagyságuk, ha α =52 o fok? 2. Mekkora az a szög, amelyik a, az egyenesszög 1/3-ad része b, pótszögénél 32

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Szög. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

Szög. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából: Szög A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából: http://hu.wikipedia.org/wiki/szög A sík egy pontjából kiinduló két félegyenes a síkot két tartományra osztja. Az egyik tartomány és a két félegyenes szöget

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú. Geometria háromszögek, négyszögek 2004_01/10 Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

Részletesebben

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK Egyszerű, hasonlósággal kapcsolatos feladatok 1. Határozd meg az x, y és z szakaszok hosszát! y cm cm z x 2, cm 2. Határozd meg az x, y, z és u szakaszok hosszát! x

Részletesebben

Alapszerkesztések 2. (Merőlegesek szerkesztése, nevezetes szögek, háromszög három oldalból) Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból

Alapszerkesztések 2. (Merőlegesek szerkesztése, nevezetes szögek, háromszög három oldalból) Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból 1 Merőleges szerkesztése egyeneshez külső pontból Egy egyeneshez szerkessz egy adott ponton átmenő merőlegest! 1.Végy fel a síkon egy egyenest 2.Végy fel a síkon egy olyan pontot, amely nem az egyenesen

Részletesebben

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek Geometria 1 összefoglalás Alapfogalmak: a pont, az egyenes és a sík Axiómák: 1. Bármely 2 pontra illeszkedik egy és csak egy egyenes. 2. Három nem egy egyenesre eső pontra illeszkedik egy és csak egy sík.

Részletesebben

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5 Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve 2005-2013 1/ 5 Vektorok 2005. május 28./12. Adottak az a (4; 3) és b ( 2; 1) vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a + b koordinátáit!

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 2003. Próba/ 13. Adott egy háromszög három csúcspontja a koordinátáival: A( 4; 4), B(4; 4) és C( 4; 8). Számítsa ki a C csúcsból induló súlyvonal és az A csúcsból

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

1.Háromszög szerkesztése három oldalból

1.Háromszög szerkesztése három oldalból 1 Szerkessz háromszöget, ha három oldala: a=3 cm b=4 cm c=5 cm 1.Háromszög szerkesztése három oldalból (Ugye tudod, hogy az a oldallal szemben A csúcs, b oldallal szemben B stb. van!) (homorú, hegyes,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel; Síkok és egyenesek FELADATLAP Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy az M 0(,, ) ponton és a) az M(,, 0) ponton; b) párhuzamos a d(,, 5) vektorral; c) merőleges a x y + z 0 = 0 síkra;

Részletesebben

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét. Euklidész tételei megoldások c = c a + c b a = c c a b = c c b m c = c a c b 1. Számítsuk ki az derékszögű ABC háromszög hiányzó oldalainak nagyságát, ha adottak: (a) c a = 1,8; c b =, (b) c = 10; c a

Részletesebben

Hatvány, gyök, normálalak

Hatvány, gyök, normálalak Hatvány, gyök, normálalak 1. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! 3 5 3 3 1 4 3 3 4 1 7 3 3 75 100 3 0,8 ( ) 6 3 1 3 5 3 1 3 0 999. 3. Számológép használata nélkül számítsd ki a következő

Részletesebben

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen

pont százalék % érdemjegy (jeles) (jó) (közepes) (elégséges) alatt 1 (elégtelen A dolgozat feladatai az órán megoldott feladatok valamelyike, vagy ahhoz nagyon hasonló. A dolgozat 8 feladatból áll. 1. feladat 13 pont. feladat 8 pont 3. feladat 4. feladat 5. feladat 5 pont 6. feladat

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Bevezető Kedves Negyedik Osztályos Tanuló!

Bevezető Kedves Negyedik Osztályos Tanuló! Bevezető Kedves Negyedik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a kezedben, amely hasonlóan az I. kötethez segítségedre lesz a tankönyvben tanultak gyakorlásához. Reméljük, örömödet

Részletesebben

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z

1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 146/1. a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z. b) 0; H; I; N; O; S; X; Z 146/1 147/2 1. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria a) 0; 3; 8; A;B;C; D; E;H; I; M; O; T; U; V; W; X; Y;Z b) 0; H; I; N; O; S; X; Z c) 0; O; H; I; X; Z a) kőr dáma b) pikk jumbo; kőr dáma.; káró

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

Középpontos hasonlóság szerkesztések

Középpontos hasonlóság szerkesztések Középpontos hasonlóság szerkesztések 1. Adott az AV B konvex szög és a belsejében egy P pont. Húzzunk a P ponton át egy egyenest úgy, hogy a szög száraiból kimetszett szeletek aránya 3 : 4 legyen. Legyen

Részletesebben

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam I. Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzetet 1) a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés alapfogalmak 2) két egyenes metsző, ha van közös pontjuk

Részletesebben

III. Vályi Gyula Emlékverseny december

III. Vályi Gyula Emlékverseny december III. Vályi Gyula Emlékverseny 1996. december 14 15. VI osztály A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül csak pontosan egy helyes. A helyes válasz betűjelét

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Síkbeli egyenesek Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 5. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 5.1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az

Részletesebben

Egybevágóság szerkesztések

Egybevágóság szerkesztések Egybevágóság szerkesztések 1. Adott az ABCD trapéz, alapjai AB és CD. Szerkesszük meg a vele tengelyesen szimmetrikus trapézt, ha az A csúcs tükörképe a BC oldal középpontja. Nyilvánvaló, hogy a tengelyes

Részletesebben

Bevezetés a síkgeometriába

Bevezetés a síkgeometriába a síkgeometriába 2016.01.29. a síkgeometriába 1 Fogalom, alapfogalom Álĺıtás,axióma Térelemek kölcsönös helyzete 2 A szögek A szögek mérése Szögfajták Szögpárok 3 4 a síkgeometriába Fogalom, alapfogalom

Részletesebben

Geometriai alapfogalmak

Geometriai alapfogalmak Geometriai alapfogalmak Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Félegyenes: egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. Ez a pont a félegyenes végpontja. A félegyenes végtelen hosszú.

Részletesebben

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok 2. ELŐADÁS Transzformációk Egyszerű alakzatok Eltolás A tér bármely P és P pontpárjához pontosan egy olyan eltolás létezik, amely P-t P -be viszi. Bármely eltolás tetszőleges egyenest vele párhuzamos egyenesbe

Részletesebben

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS GEOMETRIA 1. Az A, B, C egy egyenes pontjai (ebben a sorrendben), AB szakasz 5 cm, BC szakasz 17 cm. F 1 az AB szakasz, F 2 a BC szakasz felezőpontja. Mekkora az F 1 F 2 szakasz? 2. Az AB és CD szakaszok

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

Programozási nyelvek 2. előadás

Programozási nyelvek 2. előadás Programozási nyelvek 2. előadás Logo forgatás tétel Forgatás tétel Ha az ismétlendő rész T fok fordulatot végez és a kezdőhelyére visszatér, akkor az ismétlések által rajzolt ábrák egymás T fokkal elforgatottjai

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat!

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! 1 PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! a b a b x y a a b x b y 17 25 13 10 5 7 3 6 7 10 2 4 2 3 9 5 2.) Az ábrán lévő paralelogramma oldalai a) AB=26 cm,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál. Számolásos feladatok, műveletek 2004_1/1 Töltsd ki az alábbi bűvös négyzet hiányzó mezőit úgy, hogy a négyzetben szereplő minden szám különböző legyen, és minden sorban, oszlopban és a két átlóban is ugyanannyi

Részletesebben

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá.

Egybevágósági transzformációk. A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformációk olyan függvények, amelyek ponthoz pontot rendelnek hozzá. Egybevágósági transzformációk azok a geometriai transzformációk, amelyeknél bármely

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2 10. Tétel Háromszög Tulajdonságok: - Háromszögnek nevezzük a sokszöget, ha 3 oldala, 3 csúcsa és 3 szöge van - A háromszög belső szögeinek összege 180 o - A háromszög külső szögeinek összege 360 o - A

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög.

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög. 1 Összeadás: Legyen a (7; 3) és b (- 2; 4), akkor az összegük a + b (7 + (-2); 3 + 4) = (5; 7) Kivonás: Legyen a (7; 3) és b (- 2; 4), akkor a különbségük a b (7 - (-2); 3-4)=(9; - 1) Valós számmal való

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27. Matematika 11 Koordináta geometria Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A

Részletesebben

Hasonlóság 10. évfolyam

Hasonlóság 10. évfolyam Hasonlóság Definíció: A geometriai transzformációk olyan függvények, melyek értelmezési tartománya, és értékkészlete is ponthalmaz. Definíció: Két vagy több geometriai transzformációt egymás után is elvégezhetünk.

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben. Rajzold meg az alábbi helyvektorokat a derékszögű koordináta-rendszerben, majd számítsd ki a hosszúságukat! a) (4 ) b) ( 5 ) c) ( 6 ) d) (4 )

Részletesebben

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai: szögfelező, oldalfelező merőleges, magasság, beírt kör és középpontja, körülírt kör

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény Koordináta-geometria feladatgyűjtemény A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két csúcs

Részletesebben

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik Szögek, szögpárok és fajtáik Szögfajták: Jelölés: Mindkét esetben: α + β = 180 Pótszögek: Olyan szögek, amelyeknek összege 90. Oldalak szerint csoportosítva A háromszögek Általános háromszög: Minden oldala

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok )

Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok ) Koordinátageometriai gyakorló feladatok I ( vektorok./ Határozd meg az AB szakasznak azt a pontját, amely a szakaszt : ha A ( ; és a B ( ; 8!./ Adott az A ( 3 ; 5 és a ( ; 6 B pont. Számítsd ki az AB vektor

Részletesebben

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a GOMTRI ndrea Philippou, Marios ntoniades Szakaszok és félegyenesek gy szakasz felezőmerőlegese egy olyan egyenes, félegyenes vagy szakasz, ami áthalad a szakasz középpontján és merőleges a szakaszra. Tétel:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 2. félév A kiadvány KHF/4631-13/2008. engedélyszámon 2008.12.16. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

GEOMETRIA 1, alapszint

GEOMETRIA 1, alapszint GEOMETRIA 1, alapszint Kiss György 4-723 Fogadóóra: péntek 8. 15-10. 00 email: kissgy@cs.elte.hu Előadás: 11. 15-13. 45, közben egyszer 15 perc szünet GEOMETRIA 1, alapszint Ajánlott irodalom: Hajós Gy.:

Részletesebben

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2 1) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) b) c) ( ) ) Határozza meg az 1. feladatban megadott, ; intervallumon

Részletesebben

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2016. január 11. 1.1. Feladat. (V:266,.L. 1/2000) z háromszögben m(â) = 30 és m( ) = 45. z és oldalakon vegyük fel az és pontokat úgy, hogy 3 = és 2 =. Számítsd ki az

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad az (1; 3) ponton, és egyik normálvektora a (8; 1) vektor! Az egyenes egyenlete: 2. Végezze el a következő műveleteket, és vonja össze az egynemű

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) 1. (ESZÉV Minta (2) 2004.05/7) Egy ABC háromszögben CAB = 30, az ACB = 45. A háromszög két csúcsának koordinátái: A(2; 2) és C(4; 2). Határozza meg a harmadik

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

VEKTOROK. 1. B Legyen a( 3; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(3; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(30; 10; 30)]

VEKTOROK. 1. B Legyen a( 3; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(3; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(30; 10; 30)] Bodó Beáta 1 VEKTOROK 1. B Legyen a( ; 2; 4), b( 2; 1; 2), c(; 4; 5), d(8; 5; 7). (a) 2a 4c + 6d [(0; 10; 0)] (b) c + b 7a [(18; 15; 29)] (c) 2d c + b [ (5; ; ) = 6, 56] (d) 4a + 8b 7c [ ( 49; 44; 5) =

Részletesebben

0665. MODUL SÍKIDOMOK. Gyakorlás, mérés. Készítette: Takácsné Tóth Ágnes

0665. MODUL SÍKIDOMOK. Gyakorlás, mérés. Készítette: Takácsné Tóth Ágnes 0665. MODUL SÍKIDOMOK Gyakorlás, mérés Készítette: Takácsné Tóth Ágnes 0665. Síkidomok Gyakorlás, mérés Tanári útmutató 2 A modul célja A SÍKIDOMOK 0661 Adott tulajdonságú ponthalmazok szerkesztése; 0662

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

Minden jó válasz 4 pontot ér, hibás válasz 0 pont, ha üresen hagyja a válaszmezőt, 1 pont.

Minden jó válasz 4 pontot ér, hibás válasz 0 pont, ha üresen hagyja a válaszmezőt, 1 pont. 1. 1. Név: NEPTUN kód: Tanult középiskolai matematika szintje: közép, emelt szint. Munkaidő: 50 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható. A feladatlap üresen

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 7. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány az Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A

Részletesebben

GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓ

GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓ 0872. MODUL GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓ A pont körüli elforgatás KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA 0872. Geometriai transzformáció A pont körüli elforgatás Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY III. forduló MEGOLDÁSOK 1. Gondoltam egy négyjegyű számot. Az első két számjegy 3, az utolsó kettőé pedig 7, és a középső két számjegyből alkotott szám osztható 4-gyel. Melyik számra gondolhattam? Határozd meg az összes lehetőséget!

Részletesebben

Elérhető pontszám: 30 pont

Elérhető pontszám: 30 pont MEGOLDÓKULCS: Elérhető pontszám: 30 pont Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 3450 Mezőcsát Szent István út 1-. 5.osztály DÖNTŐ 016.március 18. 1. Írj a számok közé megfelelő

Részletesebben

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Sorozatok 3.4 Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 sorozat tengelyes szimmetria összeszámlálás különböző szempontok szerint átdarabolás derékszögű elforgatás

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából PISA2000 Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából Tartalom Tartalom 3 Almafák 8 Földrész területe 12 Háromszögek 14 Házak 16 Versenyautó sebessége Almafák M136 ALMAFÁK Egy gazda kertjében négyzetrács

Részletesebben

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Kisérettségi feladatsorok matematikából Kisérettségi feladatsorok matematikából. feladatsor I. rész. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) Ha két egész szám összege páratlan, akkor a szorzatuk páros. b)

Részletesebben

Egész számok értelmezése, összehasonlítása

Egész számok értelmezése, összehasonlítása Egész számok értelmezése, összehasonlítása Mindennapi életünkben jelenlevő ellentétes mennyiségek kifejezésére a természetes számok halmazát (0; 1; 2; 3; 4; 5 ) ki kellett egészítenünk. 0 +1, +2, +3 +

Részletesebben

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály A közölt megoldási utak a feladatoknak nem az egyetlen helyes megoldási módját adják meg, több eltérő megoldás is lehetséges. Az útmutatótól eltérő megoldásokat a kialakult tanári gyakorlat alapján, az

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók)

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Koordináta-geometria feladatgyűjtemény (A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók) Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két

Részletesebben

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja

Az értékelés a következők szerint történik: 0-4 elégtelen 5-6 elégséges 7 közepes 8 jó 9-10 jeles. A szóbeli vizsga várható időpontja 2016/17 I. félév MATEMATIKA szóbeli vizsga 1 A szóbeli vizsga kötelező eleme a félév teljesítésének, tehát azok a diákok is vizsgáznak, akik a többi számonkérést teljesítették. A szóbeli vizsgán az alább

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben