1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép"

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) rendelete a 2/21. (II. 15.) - az Önkormányzat 21. évi költségvetését megállapító rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetéséről szóló 29. évi CXXX. törvényben és a 292/29. (XII.19.) Korm. rendeletbe foglaltakra a 2./21.(II. 15.) - az önkormányzat 21. évi költségvetését megállapító - önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány ezer forint felhalmozási célú hiány ezer forint. /2/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa ezer forint, amelyből ezer Ft a működési célú hiány, ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel. /3/ A működési célú hiány további finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. /4/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 2.16 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány ezer forint, a felhalmozási célú hiány ezer forint. /6/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa ezer forint,

2 amelyből ezer Ft a működési célú hiány, ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel. /7/ A működési célú hiány további finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. /8/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 2.16 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 674 ezer forint bevétellel, 683 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. /1/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 9 ezer forint, amely a működési célú hiány finanszírozását szolgálja. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait külön-külön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: e 683 e e Ebből: - személyi juttatások előirányzata e 6 e e - munkaadót terhelő járulékok előirányzata e 6 e e - dologi kiadások előirányzata e 417 e e

3 - speciális célú támogatások előirányzata e 2 e e 3.. A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melyből Felhalmozási kiadások: - beruházások előirányzata: e forint - felújítási kiadások előirányzata: 6.6 e forint 4.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. /4/ A rendelet 4 számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /5/ A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. /6/ A rendelet 5/A. számú melléklete helyébe e rendelet 4/A. számú melléklete lép. /7/ A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. /8/ A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni.

4 Papp Dezső Kántor János polgármester jegyző 3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez.

5 4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 2/21.(II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. Az Önkormányzat 21. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) Orvosi rendelő felújítása (önerő) 6.6 Összesen: 6.6 polgármesteri hivatal akadálymentesítése Közpark létesítése ) Művelődési ház rekonstrukciója (önerő) 12.5 iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása szoftver 16 iskola akadálymentesítése Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda eszköz beszerzés 4 Összesen: MINDÖSSZESEN:

6 4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer Bevételek 29.évi Megnevezés Megnevezés terv előirányz at I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) II. Önkormányzatok sajátos műk.bev Munkaadókat terhelő III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel Kiadások 29.évi terv előirányza t Személyi juttatások járulék Dologi, és egyéb folyó kiadás Speciális célú támogatások V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek Kölcsönök nyújtása, törlesztése, Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési 4

7 összesen célú hitel visszafizetése Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési célú befektetési célú Működési hitel kamata forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú Tartalékok értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet 4/A. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 5/A számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2/21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Ezer forintban Megnevezés Bevételek Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Önkorm.sajátos felhalmozási bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel 21.évi előirányz at Megnevezés Kiadások 21.évi előirányza t 12 Beruházási kiadások Felújítások kiadásai 6.6 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

8 Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről Költségvetési támogatás felhalmozási célú Felhalmozási ÁFA Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kiv. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási áfa befizetése Felhalmozási hitel törlesztése 45 Felhalmozási hitel kamata Épitményadó 2 %-a 8 Felhalmozási célú tartalékok Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú forgatási célú értékpapír értékesítése felhalmozási célú befektetési célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Összesen Hiány Többlet számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 2/21. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Önkormányzatok sajátos működési bevételei

9 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 4 Működési célú kiadások összesen: Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 2 %-a

10 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 45 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú értékpapír értékesítés 2.16 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 6.6 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen

11 2.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat bevételi előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kiem Kh, közcélú Polgármesteri Kisebbs Előirányzat Községgazdálkodási Módosítás ügyi gondoskod i és sport Módosítás Módosítás Iskola Módosítás Módosítás Módosítás Egészség- Szociális Művelődés ányza elt Előirányzat-csoport, Kiemelt Igagatási Módosít Módosítá Módosítá munkavégzé Hivatal Könyvt égi összesen Módosítás Módosítás előirányzat megnevezése tevékenység ás s s s, EUS összesen ár önkormá ( összesen száma feladatok feladatok ás feladatok projektek ( nyzat 13+14) B E V É T E L E K Módosított előirányzat összesen (15+16) I II 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása III IV 2 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, bevételek immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos 3 felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bev V Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz vi Támogatási kölcsönök visszatérülése, függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII K ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műküdési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghalódó összegének külső finanszirozására szolgáló bevételek VIII É rtékpapírok értékesítésének bevétele IX X működési célú Felhalmozási célú Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

12 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 2/B.sz. Melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előirányza t-csoport Kiemel t előirán yzat 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat Községgazdálkodási Módosítás Módosítás Módosítás és sport Módosítás közcélú Módosítás módosítás Hivatal Módosítás Iskola Módosítás Könyvtár Módosítás önkormányz Művelődési Közhasznú, Polgármesteri Kisebbségi megnevezése Igagatási Egészségügyi Szociális Eu-s Módos Módosítás tevékenység feladatok gondoskodás projektek ítás feladatok feladatok munkavégzés összesen at száma K I A D Á S O K Előirányzat összesen ( ) Módosítás összesen Módosított előirányzat összesen 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások, működési célú támiogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kiv. 5 Felhalmozási c. támogatásértékű kiadás Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, 2 törlesztése Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások 1 2 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24

25

26

27

28 3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirán elt 2/A melléklet yzatcsoport Polgármesteri Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár ( ) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló ( ) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele II Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása III Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatás értékű bevételek Müködési célú Felhalmozási célú V VI Végleges pénzeszköz átvétel 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2 Felhalmozási célú IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

30 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

31 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

32 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

33 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

34 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

35 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

36 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

37 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

38 3/B.számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kie 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 ányz mel Előirányzat-csoport, 1/1 1/2 1/3 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal at- t Kiemelt előirányzat Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt ( ) száma megnevezése feladatok feladatok dás feladatok közcélú XI Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások XII 1 Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások Társadalom és szociálpolitikai K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen ( ) XIII 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

39 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

40 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

41 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

42 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

43 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

44 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2./21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 28 évi tény 29 évi várható teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék évi terv 1.5 Egyéb támogatás működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám előző évi költségvetési kiegészítések 116 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei osztalék és hozambevételek tartós részesedés értékesítése

45 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól többcélú kistérségi társulástól 1 2.Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 3 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

46 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez kiadási jogcímek évi tény 29. évi várható teljesítés 21. évi terv I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. 14 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék 7 21 VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 85 Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

49 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

50 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

51 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

52 1. számú melléklet a 21. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 21. évi eredeti terv Módosítás 21. évi módosított terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok 2 2 b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék 1.5 Egyéb támogatás 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2. előző évi költségvetési kiegészítések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 osztalék és hozambevételek 3.2 tartós részesedés értékesítése

53 IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól 1.5 többcélú kistérségi társulástól 2.Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

54 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 kiadási jogcímek 21. évi eredeti terv módosítás 21. évi módosított terv 1 I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása 4 4 Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 4 Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56

57

58

59

1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól

K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól 2010. I-VII. havi bevételeir!l és kiadásairól sz. melléklet Eredeti el!irány M!ködési bevételek 2 635 770 460 731 3 096 501 Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet! m"ködési bevétel 311

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek.

Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek. Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.25.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.10.)Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr.

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 4. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben