NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE"

Átírás

1 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege 5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Győrffy Gábor Ügyvezető igazgató

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Egyszerűsített éves beszámolója Beszámolási időszak:2004.január december 31. Sopron, május 11. P.H. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. befektetett eszközök ( Sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból : Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sopron, 2005.május 11. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( Sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Sopron, 2005.május 11. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Ügynökség Kht. Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI-VII.) VIII Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/- A.+/- B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/- C.+/- D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Sopron, 2005.május 11. P.H a vállalkozás vezetője (Képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Beszámolási időszak: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak A.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ BEVÉTEL l. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb bevételek 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B.) VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL C.) ÖSSZES BEVÉTEL D.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 2142 E.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENY SÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 8 10 Egyéb ráfordítások 1 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G.) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) H.) Adófizetési kötelezettség 1623 I.) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Cg Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Beszámolási időszak: január december 31. A.) Személyi jellegű ráfordítások bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulékok eft eft 9165 eft eft eft B.) A szervezet által nyújtott támogatások 0 - ebből pályázat úton nyújtott támogatások 0 Sopron, május 11.. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

8 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE december 31.

9 I. Általános rész A.) Társaság bemutatása A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (9400 Sopron, Templom u. 4. székhellyel) a Nyugat-dunántúli Regionális Tanács (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) alapította június 17-én, bejegyzése augusztus 13-án történt. Időközben székhelye megváltozott, s a Kht irodákat nyitott minden megyei jogú városban. Székhelye: 9400 Sopron, Új u. 12. Fióktelepei: 8800 Nagykanizsa, Király utca Szombathely, Kőszegi utca Győr, Buda utca Győr, Gesztenyefa utca Győr, Hédervári utca Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. A Kht. Alapító okiratban megfogalmazott célja, hogy a nyugat-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, a programokat összehangolja, kutatásokat, felméréseket végezzen a területfejlesztéssel összefüggésben, valamint a társaság tagjai és a régió számára ellenszolgáltatás nélkül hasznosítható adatbázist építsen ki. Az Ügynökség küldetése: az Ügynökség összetartó közösség, nyitott és fejlődő szervezet, amely kezdeményező, közvetítő és szolgáltató tevékenységével segíti a térségi kezdeményezéseket és együttműködik az érintett szereplőkkel régiónk kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. Jelen beszámoló a január 01-től december 31-ig terjedő üzleti évről készült. A Társaság tevékenységi köre évben tovább bővült. Az előző évhez viszonyítva összességében eft-tal nőttek az elszámolt bevételek, de a bevételi szerkezet módosult. A nettó árbevétel 86 %-ra csökkent, a pályázatokon elnyert és egyéb forrásból származó támogatások viszont 135 %-ra emelkedtek. A Kht eft összes bevétel és eft összes költség és ráfordítás mellett gyakorlatilag nullszaldóval, eft minimális összegű veszteséggel zárta a évet. B.) A számviteli politika fő vonásai A Kht. a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Sztv), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19). Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr) alapján elkészítette számviteli politikáját, figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. (a továbbiakban Khtv) előírásaira is. A számviteli politika célja a társaság valós vagyoni-pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó szabályok, eljárások, módszerek rögzítése.

10 1.) Könyvvezetés módja, beszámoló formája A Kht. Egyszerűsített éves beszámolót készít, melyhez az adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti, a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek szerint: Mérlegét a Sztv 1. sz. melléklet A változata szerint készíti. Eredmény kimutatását összköltség eljárással állítja össze, típusa a Sztv 2. sz. mellékletének A változata. A Kht. a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli. A 6-7. számlaosztályt nem alkalmazza. A közhasznú törvény szerint a költségek elkülönített nyilvántartásához az úgynevezett témaszámokat használja. A Vhr 3. (2).bekezdése értelmében a közhasznú besorolású Kht-nak a Sztv szerinti beszámolót kell készítenie, s ezzel egyidejűleg kötelező a Vhr 6. számú melléklete szerinti közhasznú eredmény kimutatást is összeállítania. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyidőszakot követő év március 31-e. Társaságunk az egyszerűsített éves beszámoló elkészítését követően közhasznúsági jelentést készít a Khtv 19. előírásai szerint. 2.) Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából A számviteli alapelveket a könyvvezetés során érvényesítjük. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait. Jelentős és lényeges hiba mértéke: - jelentős összegű hibák: melyeknél a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének előjelétől független együttes összege eléri vagy meghaladja az ellenőrzött év mérleg főösszegének 2%-át. - Lényeges hibák: a revízió, önrevízió által feltárt hiba előfordulása esetén annak hatása a valós képet lényegesen befolyásolja, ha a jelentősnek minősített hibák, hibahatások összevont egyenlege a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében szereplő saját tőkét 20%-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti). Légyeges hiba előfordulása esetén az éves beszámolót ismételten közzé kell tenni. 3. ) Választott főbb értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módszerei Befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az immateriális javak, tárgyi eszközök, melyek tartósan, egy évnél tovább szolgálják a társaság tevékenységét. A megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a Tanács tulajdonát képező szellemi termékek, szoftverek a közvetített szolgáltatások értékében szerepelnek, azok nem kerülhetnek a befektetett eszközök közé. A befektetett eszközöket a Sztv előírásai szerint értékeljük. Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembe vételével számolunk el: - az 50 eft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek és vagyoni értékű jogok a használatba vételkor azonnal elszámolásra kerülnek terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

11 - az 50 eft és 200 e Ft közötti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközökre a használatba vételkor két év használati időt vélelmezünk, ezért a terv szerinti értékcsökkenésük elszámolása két év alatt lineárisan, időarányosan történik, 50%-os leírási kulccsal. - a 200 eft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök vonatkozásában a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan, időarányosan történik az üzembe helyezés (aktiválás) napjától kezdődően. Az egyes tárgyi eszközök várható használati idejét egyedi elbírálással a társaság ügyvezetője állapítja meg és dokumentálja az állományba vételi bizonylaton. A Kht. a vásárolt készletek értékét a december 31-i fordulónappal készített leltározás alapján az utolsó beszerzési ár visszakeresésével állapítja meg. A valutakészletet a bankszámlát vezető pénzintézet (OTP Bank Rt.) által meghirdetett devizavételi és eladási árfolyamok átlagán számítjuk forintra, s azon tartjuk nyilván. Amennyiben a december 31-i árfolyamon számított forintérték és az eredeti (teljesítéskori) beszerzési árfolyamon nyilvántartott forintérték közti különbözet összevont, halmozott összege a 2%-ot vagy a 200 eft-ot eléri vagy meghaladja, abban az esetben az árfolyam veszteség vagy nyereség jelentősnek minősül. A követelések, kötelezettségek értékelésénél a Sztv előírásaitól nem tértünk el. A lejárt határidős és mérlegkészítésig ki nem egyenlített követeléseket egyedileg értékeljük, s indokolt esetben értékvesztést számolunk el. Aktív időbeli elhatárolás: Sztv előírásainak megfelelően értékeljük. Társaságunknál jellemző aktív időbeli elhatárolások a következők: a tárgyévi költségek ellentételezésére a mérleg fordulónapot követően, de a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett támogatások összege, a tárgyévben kifizetett, de a következő évet terhelő költségek (előfizetés, biztosítás stb.). Aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a társaság továbbá az igényelt támogatásokhoz kapcsolódó közvetlen költségeket a támogatás pénzügyi rendezéséig, ha az a mérlegkészítés időpontját követően történik (ha a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban kétségek nem merülnek fel). Passzív időbeli elhatárolások: - a mérleg fordulónap előtt befolyt bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik, így a beszámolási évet követő évben felhasználásra kerülő támogatási előlegek is, - olyan, a beszámolási évet terhelő költséget tartalmazó szállítói számlák, amelyek kiállítása a beszámolási évet követően történt, és a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett, ismertté vált, - a beszámolási évet illető, következő évben kifizetésre kerülő szerződés szerinti díjak,

12 - halasztott bevételként mutatjuk ki jogcímenként a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás összegét. A halasztott bevételt, a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének illetve bekerülési értéke arányos részének költségként illetve ráfordításként történő elszámolásakor a rendkívüli bevételekkel szemben szüntetjük meg. C.) a Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete alakulásának értékelése 1. Vagyoni helyzet alakulása (adatok eft-ban) Eszközök összetétele előző időszak % tárgyidőszak % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Források összetétele előző időszak % tárgyidőszak % Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: Pénzügyi helyzet mutatói Likviditási mutató előző időszak tárgyidőszak Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek = = 1, = 3,53 Pénzeszközök + követelések Rövid lejáratú kötelezettségek = = 1, = 3,64 A pénzeszközökből e Ft szigorúan korlátozott felhasználású projekt előleg, ezért a fenti mutatókat korrigálva kapunk reálisabb képet.: Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek = = 1, = 2,45 Pénzeszközök + követelések Rövid lejáratú kötelezettségek = = 1, = 2,56

13 II. Specifikus rész A.) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a.) Immateriális javak értékének alakulása (eft) BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értékű jogok (ISDN vonal és telefonvonal) Szellemi termékek Használatba nem vett szoftver és tanulmány Összesen ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen NETTÓ ÉRTÉK eft A csökkenés oszlopban szerepeltetjük az elavulás miatt selejtezett szellemi termékek kivezetését, továbbá a bruttó érték táblában a korábbi év(ek)ben használatba nem vett szoftver és tanulmány állománybavételét, melynek összege növekedésként a szellemi termékek soron szerepel. Befejezetlen immateriális javak év végén nem voltak. Immateriális javak beszerzése részletesen (adatok eft-ban) Forrás Megnevezés Panac GM támogatás Benchmarking adatbázis 280 PANAC modell tanulmány Vállalati diagnosztika program Projektfejlesztés: KEZDET adatlap átalakítás 125 WESTPA honlaprész kialakítás Szoftverek 220 NFT: Kistérségi adatbázis 556 Strukturális Alapok portál 2.000

14 Integrált fejlesztés finanszírozási modell tanulmány Projektek megalapozottságának értékelése tanulmány Komplex hulladékgazdálkodási tanulmány TTFC: Szoftverek 470 Együttműködés a gazd.fejl-i Együttműködés a gazdaságfejlesztési hálozatok integrálásáért: hálózatok integrálásáért tanulmány 598 Szoftverek 251 Regionális Egészségügyi Tanács: RET csoport munkafelület portál 488 Szoftverek 294 CBC Településmarketing: Szoftverek 155 NYUDURIS: Innovációs adatbázis TRFC: KEZDET adatbázis átalakítás 63 MANNA rendszer átalakítás 113 Szoftverek 551 Phare CBC Gyümölcsterm: Szoftverek 88 ERFP menedzsment: Szoftverek 107 Pályázati űrlapok feldolgozása szoftver 188 ROP Közreműködő szervezet: DocuShare iktatószoftver Szoftverek 457 Saját forrás: KEZDET hiánypótló lapok feldolgozása szoftver 200 Szoftverek 118 A szoftverek gyűjtő fogalom alatt vírusirtók, operációs rendszerek és irodai szoftverek értendők b.) Tárgyi eszközök értékének alakulása (eft) BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Használatba nem vett tárgyi eszk. Összesen

15 ÉRTÉKCSÖKKENÉS Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró terv szerint terven felül Irodai berendezés, felszerelés Személygépkocsi Összesen Tárgyi eszközök NETTÓ ÉRTÉKE: eft Irodai berendezés, felszerelés és járművek beszerzése részletesen (adatok eft-ban) Saját forrásból történő beszerzések Telefonkészülékek, egyéb berendezések 201 Notebook 307 ERFP menedzsment: Számítástechnikai eszköz 5 PANAC: Iroda felszerelés, bútorok 53 TTFC: Számítógépek 844 Projektfejlesztés: Számítógép, monitorok 287 ROP Közreműködő szervezet: Személygépkocsi : ( évi befejezetlenből) Számítástechnikai eszközök Fénymásoló Bútorok,telefonok 997 Együttműködés a gazd.fejl-i hálozatok integrálásáért: Notebook és táska 284 Phare CBC Gyümölcs term. : Számítógép, nyomtató 307

16 TRFC: Számítógépek 1293 Iratmegsemmisítő 191 Bútorok 161 Regionális Egészségügyi Tanács: Számítógép, nyomtató Phare CBC Településmarketing: Számítógép, nyomtató 358 Eurégiós pályázat: EU Régió táblák 845 Valamennyi tárgyi eszközt használatba vettek, befejezetlen beruházás nem volt. A évben elszámolt értékcsökkenés bemutatása (eft) Lineáris egyösszegű terven felüli összesen Immateriális javak Irodai berendezések, felszerelések Személygépkocsi Terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor a selejtezett, használaton kívüli szoftverekre. c.) Követelések összege: Vevőkkel szembeni követelés Szállítónak adott előleg Dolgozóknak adott előleg Egyéb eft eft 176 eft 103 eft 659 eft A követelések teljes értékűek, többségük a mérlegkészítés időpontjáig befolyt. Értékvesztés elszámolása nem indokolt. d.) Aktív időbeli elhatárolások összege eft A Kht évi költségeinek ellentételezésére kapott támogatásaiból jelentős összegek csak 2005-ben a mérlegkészítés időpontjáig kerültek pénzügyileg rendezésre. E támogatásokat a Sztv rendelkezésének megfelelően aktív időbeli elhatárolással bevételként előírtuk.

17 Négy projekt esetében a 2004-ben felmerülő költségekre a támogatás a mérlegkészítés időpontjáig nem érkezett meg, e projektek 2004-ben felmerült költségeit kellett 2005-re elhatárolni, a Sztv összemérés elvének érvényesítése érdekében. Támogatásokhoz kapcsolódó elhatárolások évben a mérlegkészítés időpontjáig beérkezett támogatásokból 2004-et illető, évre elszámolt bevétel támogatónként, ill. projektenként: - ROP Közreműködő Szervezet 83 eft - Regionális Egészségügyi Tanács eft Regionális Információs Társadalmi Stratégia (RITS) eft - NKÖM Könyvtári Hálózat Fejlesztése 855 eft A évben felmerült költségek, melyek megtérítése támogatásból évben, a mérlegkészítést időpontját követően történik, projektenként, támogatónként: - ERFP menedzsment költségeire NY-D RFT-tól eft - REGINS Projekt eft - ROP Közreműködő Szervezet eft - Regionális Információs Társadalmi Stratégia (RITS) 15 eft évben a mérlegkészítés időpontjáig számlázott, évet illető bevétel - VÁTI Kht.: Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése együttműködési megállapodás szerint: eft - Mobilitás Kht Játszótér program menedzselése 444 eft évben kifizetett, következő évet terhelő költségek: biztosítási díjak Aktív időbeli elhatárolás összesen: 217 eft eft e.) Saját tőke eft - ebből indulótőke: eft tőkeváltozás: eft Tőkeváltozás: év összesen adómentesen adózottan képződött rész képződött rész eft 139 eft eft 88,42 % = eft 665 eft eft 54,80 % = eft eft eft 61,56 % = eft eft eft 65,49 % = eft eft e Ft 64,87 % = eft 126 eft (önell) eft 70,97 % = eft eft Össz. tőkev eft eft eft

18 A társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 13. (2) bekezdése szerint). f.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: 197 eft (Porsche Bank Rt. személygépkocsi kölcsön évet követő részletei) g.) Rövid lejáratú kötelezettségek: eft A rövid lejáratú kötelezettségek között lejárt határidejű köztartozás nincs. Kötelezettségek részletesen: Porsche Bank Rt. kölcsön 2005-ben esedékes részletei Szállítók: Adó és járulék (APEH felé) Nyugdíjpénztár befizetési kötelezettség: Jövedelemelszámolásból fizetési kötelezettség: Egyéb (pályázati díjak visszajáró része) 746 eft eft eft 569 eft eft eft h.) Passzív időbeli elhatárolások: eft Bevételek elhatárolása összesen: eft - Támogatási előleg ROP Közreműködő Szervezetté válásra eft - TRFC eft - Phare CBC Településmarketing eft - Interreg TecParkNet eft évet terhelő, évben kifizetésre kerülő költségek, ráfordítások eft Halasztott bevételek: eFt - Alapítótól fejlesztési célra kapott támogatás 430 eft - GM Diagnosztikai támogatás fejlesztési rész eft - RFT információs hálózatának kiépítése fejlesztési rész 177 eft - ERFP fejlesztési támogatás 750 eft - MEH Informatikai projekt fejl.rész 271 eft - GM klaszterfejlesztés támogatásból fejlesztési rész eft - MeH Turisztikai fejlesztési támogatás 656 eft - ROP Közreműködő Szervezetté válás fejlesztési rész eft - Phare CBC Eurégió fejl.támogatás rész eft - Intelligens Régió projekt fejlesztési rész 778 eft - NFT Tervezési Keret fejlesztési rész eft - Phare CBC Kisprojekt Gyümölcstermesztés 189 eft - Együttműködés a gazdaság fejlesztési hálózatok integrálásáért 853 eft - Projektfejlesztés eft - NYUDURIS eft

19 - TTFC 833 eft - Phare CBC Településmarketing 390 eft - TRFC eft Itt szerepel a évben és a korábbi években fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból beszerzett (megvalósított) eszközök értékéből akkora összeg, amelyet az adott eszköz támogatásarányos értékcsökkenési leírásaként a rendkívüli bevételekkel szemben még nem számoltunk el. B.) Eredménykimutatás kiegészítése B.1. Közhasznú eredménykimutatás kiegészítése A közhasznú eredménykimutatás elkészítéséhez a bevételek és közvetett költségek megosztása a következők szerint történt: 1.) A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység bevétele arányának meghatározása. (Kht. 26. b,c pont alapján) Adatok:eFt-ban Hiv. Megnevezés Összes bevétel Közhasznú tev. Vállalkozási 911. Intelligens régió OM-GM Inf. Kutatás PGK II Phare megbízások ESZA projektek Játszótér program PANAC bevételei Továbbszámlázott költségek Nettó árbevétel összesen OM Innovációs stratégia támogatás(pályázat) Alapítótól kapott támogatás MTRFH támogatások Interreg Strukt. Alapok (REGINS, TecParkNet(pályázat) Regionális Egészségügyi Tanács Phare CBC (PGK és gyümölcs, településmarketing(pályázat) Egyéb (KÖVICE pályázati díjak, MATRA) Támogatások, pályázati bevételek összesen Megosztás alapját képező összes bevétel: Megoszlás %-a: 98,77 % 1,23 % Megosztandó bevételek: 961. Értékesített tárgyi eszk Értékvesztés visszaírás: Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Megosztandó bevételek összesen: Bevétel mindösszesen:

20 2.) Közvetett költségek felosztása a Khtv 18. (3) d.) pontja ill. a Vhr 15. (4). bekezdése szerint bevétel-arányosan. Adatok eft-ban Összes közvetett Közhasznú tev.-re Váll.tev.-re költség jutó jutó 51. Anyagjellegű költségek össz.: Személyi jellegű költségek össz.: Értékcsökkenési leírás: Egyéb ráfordítás: Összesen: % % 1,23 % 3.) Közhasznú és vállalkozási költségek alakulásáról készített kimutatást 1.sz. mellékletként csatoljuk. A Kht. egyéb vállalkozási tevékenysége bérbeadás és kapcsolódó szolgáltatások továbbszámlázása. Itt jelennek meg továbbá a projektötletek kidolgozásával, gyűjtésével, pályázati tanácsadással kapcsolatos bevételek érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek. B.2. Számviteli törvény szerinti eredménykimutatás kiegészítése a.) A nettó árbevétele eft, melyből a közhasznú eft, a továbbszámlázott költségek, bérleti díjak és egyéb vállalkozásinak minősülő bevételek összege eft, a B.1. pontban részletesen bemutatva. b.) Egyéb bevételek, támogatások bemutatása: (adatok eft-ban) Nyugat-dunántúli Reg. Fejl. Tanácstól kapott támogatások összesen: Működési költségek fedezetére ERFP menedzsment költségek fedezetére NFT menedzsment költségek fedezetére TTFC menedzsment költségek fedezetére TRFC menedzsment költségek fedezetére RITS menedzsment költségek fedezetére Könyvtári hálózat fejlesztés menedzsment költségek 855 OM - Innovációs Stratégia támogatása MTRFH ROP Közreműködő Szervezet MTRFH Projektfejlesztés Interreg Strukturális Alapok REGINS MTRFH Interreg Tec Park Net 1 MTRFH Phare CBC Településmarketing költségeire Regionális Egészségügyi Tanács MTRFH MATRA MTRFH Phare Gazd.fejl.hálózatok integrálásáért költségeire MTRFH Phare CBC A régió gyümölcstermesztés projekt költségeire Támogatások összesen: Egyéb bevételek (pályázati díj, tárgyi eszköz ért., stb.) 668 Egyéb bevételek összesen:

21 c.) Anyagjellegű ráfordítások: (adatok e Ft-ban) Anyagköltség: ebből: nyomtatvány, irodaszer üzemanyag energia(víz, villany, stb.) egyéb anyag 578 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások ebből: bérleti díj posta telefon, internet utazási és kiküldetési költség könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi díj: egyéb szakértői díjak: hirdetés: továbbképzés: javítás, karbantartás: egyéb költségek ( szemétszállítás, takarítás, közös költség stb.): Közvetített szolgáltatások: Igénybe vett egyéb szolgáltatások: Ebből: illeték 113 bankköltség: 811 biztosítás: 726 d.) Személyi jellegű ráfordítások bemutatása Bérköltség: Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb költség: e.) Egyéb ráfordítások bemutatása (adatok eft-ban) Selejtezett immateriális javak kivezetett értéke 116 Kötbér 302 Helyi adó 797 Egyéb ( le nem vonható Áfa, késedelmi pótlék, stb.) 920 Egyéb ráfordítások összesen: 2.135

22 f.) Rendkívüli bevételek bemutatása Rendkívüli bevételként kerül könyvelésre a passzív időbeli elhatárolással szemben a fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök tárgyévben elszámolt értékcsökkenéséből a támogatott rész, a számviteli törvény előírásainak megfelelően. A fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök támogatásra jutó értékcsökkenésének a tárgyévre eredmény hatása nincs. Rendkívüli bevétel az eszköz előző évi értékcsökkenésével arányosan a fejlesztési támogatás azon része, mely pénzügyileg az eszközbeszerzés évét követően érkezik re jutó fejlesztési támogatások összesen: (adatok eft-ban) Alapítótól fejlesztési célra kapott támogatásból : GM Diagnosztikai támogatásból (PANAC) RFT információs hálózatának kiépítése bevételből.: ERFP fejlesztési támogatásból: MEH Informatikai project fejl.támogatásból GM klaszterfejlesztési támogatásból fejlesztési részből (PANAC) MeH Turisztikai fejlesztési támogatásból MeH Közreműködő Szervezetté válás fejlesztési részből Phare CBC Eurégió fejlesztési részből Intelligens Régió projekt fejlesztési részből.: NFT Tervezési Keret fejlesztési részből TRFC TTFC Phare CBC Településmarketing 72 - NYUDURIS Projektfejlesztés Együttműködés a gazd.fejl. hál. integrálásáért Phare CBC Gyümölcstermesztés 206 Mivel az értékcsökkenés az üzemi tevékenység eredményét rontja, a rá jutó támogatás pedig rendkívüli bevétel, ezért a Kht-nál a rendkívüli eredménnyel korrigált szokásos vállalkozási eredmény kategória tekintendő szokásosnak. g.) Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás évben nem merült fel. h.) Társasági adó meghatározása Társaságunk évben évre vonatkozóan önellenőrzést végzett, melynek hatása meghaladja a évi mérlegfőösszeg 2 %-át, ezért a Társaság számviteli politikájában foglaltak szerint jelentősnek minősül.

23 Az évközben történt egyeztetés során az alábbi, korábban költségként elszámolt tételek aktiválása vált szükségessé: Benchmarking adatbázis Panac modell Diagnosztika és monitoring rsz. SA fogadását segítő portál 280 eft eft eft eft A tételeknek közvetlen eredményhatása nincs, mivel 100%-ban támogatásból valósultak meg. Társasági adó hatása a kedvezményezett bevételek arányváltozása miatt (részletesen a tőkeváltozásnál bemutatva) 28 eft fizetendő adó. Kedvezményezett bevétel aránya Tao. törvény 6. melléklet 2. pont: Összes bevétel kamat bevétel nélkül: eft ebből kedvezményezett : Alapítótól kapott támogatások MTRFH-tól kapott támogatások Minisztériumi támogatások Phare CBC Kisprojekt alap támogatásai Interreg Strukturális alapok támogatásai Regionális Egészségügyi Tanács támogatása MATRA Összesen: eft eft eft eft eft eft eft eft Kedvezményezett bevétel aránya: eft eft = 70,97 % Adózás előtti eredmény: eft Csökkentő jogcímek: - értékcsökkenés adótv. szerint: eft Növelő jogcímek: - értékcsökkenés számviteli tv. szerint eft Társasági adó 0 Mérleg szerinti eredmény: eft

24 III. Tájékoztató rész Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok: Állománycsoport Átlagos statisztikai Munkavállalók Személyi jellegű létszám bérköltség eft egyéb költség eft Teljes munkaidős - nem fizikai Év végén állományban lévők száma: 34 fő Ügyvezető igazgató részére eft munkabér került kifizetésre. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. A társaság képviseletére jogosult, a beszámoló aláírására kötelezett: Győrffy László Gábor 9700 Szombathely, Színyei u. 33. Sopron, május 11. Győrffy Gábor ügyvezető igazgató

25 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. Összes költség alakulása 2004-ben (eft) Megnevezés közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenység közvetlen közvetett összesen közvetlen közvetett összesen Költségek összesen Anyagi jellegű Személyi jellegű Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - Költségek és ráfordítások összesen

26 2). A költségvetési támogatás felhasználása Társaságunk évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Támogató: Adatok ezer forintban évben folyósított támogatások Alapítótól kapott támogatás, melyből Általános célú működési támogatás Az Előzetes Regionális Fejlesztési Program 2004.évi menedzsment költségét ellentételező támogatás NFT fejlesztési programok kidolgozása projekt megvalósítását ellentételező támogatás Térség-és település-felzárkóztatási célelőirányzat menedzsment költségét ellentételező támogatás Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat menedzsment költségét ellentételező támogatás és TRFC pályázati díj átadott összege Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott támogatás PANAC Divízió klaszterfejlesztésre kapott támogatás Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivataltól kapott támogatás ROP közreműködő szervezeti feladatok ellátására kapott támogatás Phare CBC A régió gyümölcstermesztésének jövőbeli lehetőségei projekt megvalósítására kapott támogatás Phare CBC Együttműködés a gazdaságfejlesztési hálózatok 367 integrálásáért projekt megvalósítására kapott támogatás TEC PARK NET projekt megvalósítására kapott támogatás Phare CBC Településmarketing, mint a területfejlesztés 9735 hatékony eszköze projekt megvalósítására kapott támogatás MATRA projekt megvalósítására kapott támogatás Projektfejlesztés megvalósítására kapott támogatás Oktatási Minisztériumtól kapott támogatás, melyből Nyugat-dunántúli régiói innovációs stratégiájának megvalósítása projekt Összesen Megjegyzés: a táblázatban található adatok eltérnek az Ügynökség beszámolójában szereplőktől, mert azok az időbeli elhatárolásokat is tartalmaznak. Az Alapítótól működésre kapott évben realizált támogatás a évben befolyt összes támogatási bevételében 13,31%-ot képvisel.

27 Az Alapítótól kapott támogatás az általános célú működési támogatás mellett tartalmazza a Tanács és az Ügynökség között létrejött közhasznúsági szerződés alapján ellátott feladatokra Előzetes Regionális Fejlesztési Program, Térség-és település-felzárkóztatási valamint a Terület és régiófejlesztési célelőirányzat pályázati program menedzsment feladatainak, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv fejlesztési programjainak kidolgozására - átadott támogatás összegét. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által folyósított ezer forintos támogatás részösszege, a Minisztériummal, a Pannon Autóipari Klaszter létrehozása és működtetése tárgyban megkötött 50 millió forint összegű támogatási szerződésnek. A Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal ezer forintot folyósított az Ügynökség számára, mely egyrészt ezer forint a Regionális Fejlesztési Operatív Programban közreműködő szervezeti feladatokra való felkészülés évi keretmaradványa, másrészt ezer forint - a évben ellátott közreműködő szervezeti feladatok ellentételezésére kapott támogatás júniusában az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatal VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Phare CBC szlovén-magyar Kisprojekt Alapjából euro összegű támogatást nyert el, A régió gyümölcstermesztésének jövőbeli lehetőségei című pályázattal. A támogatás teljes összege évben realizálódott. Ugyancsak júniusában az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatal VÁTI Kht. Területfejlesztési Igazgatóság Phare CBC osztár-magyar Kisprojekt Alapjából euro összegű támogatást nyert el az, Együttműködés a gazdaságfejlesztési hálózatok integrálásáért című pályázattal. A projekt év júniusában lezárult, a záróbeszámoló elfogadása után folyósított összeg 367 ezer forint. Az Ügynökség az INTERREG IIIB Cadses Phare Projektalap kiírás keretében benyújtott, TEC PARK NET Tudományos és Technológiai Parkok Együttműködése az Eu-jövőrégióban című pályázata kedvező elbírálásban részesült. A projekt összköltségvetése ezer euró, melyből 87,5% támogatás. A szerződés értelmében a támogatás 80%-a előleg, mely decemberében megérkezett az Ügynökség bankszámlájára. A feladatok ellátására, megvalósítására, az előleg késedelme miatt, 2005-ben kerül sor. Az Ügynökség a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatallal májusában megkötött szerződés értelmében, közreműködött a holland és a magyar kormány bilaterális együttműködése keretében létrejött MATRA projekt megvalósításában. A feladat ellátása évben befejeződött, azonban a ezer forint összegű támogatás évben realizálódott. A Phare Projektelőkészítő Alap projekt eredményeinek kiterjesztése valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv, különösen annak Regionális Fejlesztési Operatív Programja által biztosított támogatási lehetőségek maximális kihasználása (Projektfejlesztés) érdekében a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 80 millió forint összegű támogatási szerződést kötött az Ügynökséggel. A megvalósítás során ezer forint költség merült fel, melynek ellentételezésére, évben átutalásra került a támogatás.

28 Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt pályázaton a Nyugat-dunántúli Régió Innovációs Stratégiájának megvalósítása című projekt kedvező elbírálásban részesült. A projekt megvalósítása 2003-ban kezdődött, és áthúzódott a évre is. A ben átutalt támogatás ezer forint.

29 3). Kimutatás a vagyon felhasználásáról Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Saját tőke nyitó záró Induló tőke nyitó záró Tőkeváltozás nyitó növelésére ható csökkentésére ható Tőkeváltozás záróértéke Tárgy évi eredmény növelésére ható csökkentésére ható Tárgyévi eredmény záró értéke

30 4). Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A közhasznú társaság vezető tisztségviselői: az ügyvezető a felügyelő bizottság elnöke és tagjai A közhasznú társaságnál az ügyvezető részére munkabér kifizetése történt. A felügyelő bizottság tiszteletdíjban nem részesült. Megnevezés Tárgyévi (Ft) Bér Tiszteletdíj - Külföldi napidíj Megbízási díj - Természetbeni juttatások - Egyéb juttatások - Összesen

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló Ügyiratszám:1018/2009-5300 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámoló szöveges értékelése I. Az intézmény feladatköre

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 18030806-1-13 A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. 68/412-065 2012. Statisztikai számjel: 21171941 9004 572 04 Cégjegyzék száma: 04-09-009076 Vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület 1 8 2 6 5 4 5 5-6 2 0 9-5 2 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Budapest, 2014. december 31. P. H. Az adatok

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben