BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2012 Intézetvezető: Dr. Balogh Melinda megyei tisztifőorvos Készítette: Dr. Lehoczki Károly megyei tisztiorvos augusztus

2 TARTALOM I. Jogszabályi háttér... 3 II. Bevezetés... 4 III. Demográfia... 5 IV. Társadalmi-gazdasági mutatók... 8 V. Egészséget befolyásoló mutatók VI. Morbiditás VII. Mortalitás VIII. Egészségügyi ellátórendszer IX. A levegő pollenterhelése X. Szervezett lakossági szűrővizsgálat XI. Káros szenvedélyek XII. Járványügyi helyzet XIII. Közegészségügyi helyzet XIV. Összefoglalás XV. Felhasznált irodalom oldal

3 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben. Így fogalmaz az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 35. -a, és ugyanitt említi, hogy a lakosság egészségmagatartásáról, az azt befolyásoló környezeti tényezők elemzését követően a népegészségügyi helyzetről, a felmerült problémákról, az előidéző tényezőkről, a várható következményekről, a megoldás lehetőségeiről és korlátairól a lakosságot tájékoztatni kell. Az évi XI. törvény 3. -a értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv népegészségügyi tevékenysége keretében vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló települési, lakóhelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát, a törvény 6. -a értelmében pedig a helyi önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén alkalomszerűen tájékoztatja a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról oldal

4 II. BEVEZETÉS Az egészségről alkotott kép az idők során többször megváltozott. A hagyományos, biomedikális szemlélet az egészséget a betegségek hiányaként értelmezte. Napjainkban az ún. funkcionális modell az elfogadott, mely szerint az egyén testi, lelki, szociális működésének épsége leginkább az egyes tevékenységek végrehajtásának képességével jellemezhető, olyan komplex állapot, mely magába foglalja a testi, lelki és szociális jólétet egyaránt, biztosítva a szűkebb és tágabb társas környezetben az egyén számára a tevékenykedést a tőle általában elvárható szinten. Az egészséget számos tényező befolyásolja, köztük a legmarkánsabb kétségtelenül az életkor, de azon túl többek között hat rá az egyén biológiai adottsága, életmódja, családi, munkahelyi, és társadalmi környezete, a kialakult intézményrendszer, a tudomány élenjáró vívmányainak alkalmazása, a gazdasági körülmények és lehetőségek, amelyek a politikai akarattal párosulva segíthetik a kívánatos változásokat. Meghatározó szerepet játszik a lakosság létszáma, korösszetétele, és nem utolsó sorban egészségi kultúrája. Irodalmi adatok szerint az egészségi állapotért elsősorban az életkor, az életmód, a környezeti hatások, s csak kisebb mértékben a genetikai adottságok, az egészségügyi ellátórendszer hatékonysága a felelős. Megítélése nem könnyű, nehezen számszerűsíthető és sokszor a számszerűsített mutató eltér az egyén szubjektív önértékelésétől. E munka célja, hogy az egészség fogalmának korszerű értelmezésének megfelelve, összhangban a jogszabályi követelményekkel, a szakma, a társhatóságok, illetve a lakosság igényeit egyszerre kielégítve adjon áttekintést Bács-Kiskun megye lakosságának aktuális egészségi állapotáról oldal

5 III. DEMOGRÁFIA Bács-Kiskun megye korfája urna alakú, főbb jellemzőiben megfelel az ország teljes népességéből képzett korfának. Szembetűnő rajta a második világháború utáni évtizedben születettek, illetve azok gyermekeinek, a hetvenes évtizedben születettek népes korcsoportjai, a korfa alsó harmadában a fiatalok rendkívül alacsony száma, a negyven év alattiak között mutatkozó mérsékelt férfitöbblet, valamint az ötven év felettiek között a kor előrehaladtával egyre erőteljesebben jelentkező nőtöbblet. 1. ábra: BÁCS-KISKUN megye népességének korösszetétele január 1-jén Férfi Nő Forrás: KSH A megye lakónépessége én fő volt, abból (47,66%) volt férfi, ( 52,34%) nő. A népesség száma folyamatosan csökken, a természetes fogyás az utóbbi 5 évben évi között alakult (2011-ben 2743), amit a negatív belső vándorlás további fős veszteséggel (2011-ben 577) súlyosbított. Az egyéb hatások, pl. pozitív külföldi vándorlás figyelembe vétele után a teljes lakosságcsökkenés 2011-ben 2529 fő volt. Az élveszületések száma jelentős mértékben visszaesett (2011-ben 4318; nyers élveszületési arány: 8,2, az utóbbi öt évben a legalacsonyabb), s bár a halálozások is némi mérséklődést mutattak (2011-ben 7061; nyers halálozási arány: 13,5 ), mégis a halálozás jóval meghaladta az élveszületést. A születésszám csökkenése intenzívebb, mint a halálozásé, ezért oldal

6 a természetes szaporodás negatív (-5,3 ), a népességfogyás gyorsuló. A csecsemőhalálozás a vizsgált évek során 1-2 %o kel az országos felett alakult. A párkapcsolatok instabilak, 10 házasságból évről évre 7 végződik válással. 1. táblázat: Lakónépesség, népmozgalom BÁCS-KISKUN megyében, Indikátor Népesség száma Élveszületés Halálozás Csecsemőhalálozás Természetes fogyás/szaporodás Belföldi vándorlási különbözet Nyers élveszületési arány ( ) 9,3 9,5 9,3 8,5 8,2 Nyers halálozási arány ( ) 13,5 13,4 13,3 13,7 13,5 Csecsemőhalálozási arány ( ) 5,7 7,7 7,3 6,0 6,3 Természetes szaporodási arány ( ) -4,2-3,9-4,0-5,2-5,3 Teljes fertilitási arány ( ) 39,4 40,7 39,9 36,9 35,8 Házasságok száma Válások száma Forrás: KSH A városi lakosság száma és aránya növekedőben van, 119 településünkből már 22 minősül városnak, az összes itt élő lakos (68,3%) fő. Városaink többsége ugyanakkor tízezer fő alatti népességgel bír, és magukon őrzik a nemrég még falusias életforma jellegzetességeit. A megyében hagyományként tovább él a tanyasi életforma is, ezért számottevő a külterületi népesség. 2. táblázat: Települések száma népességszám szerint BÁCS-KISKUN megyében, 2011 Települések száma Megye Összesen Bács-Kiskun Forrás: KSH oldal

7 A lakosság kor szerinti megoszlására jellemző az idősek magas, és egyre emelkedő aránya. A 15 év alatti korosztály a 65 év felettiekhez viszonyítottan kisebbségben van (81,9%). Az utóbbi tíz évben különösen a nők körében figyelhető meg nagymértékű eltolódás az idős nők javára. A jelenség oka a csökkenő születésszám, a háború után született népes generáció öregedése, illetve az elsősorban a nőket érintő, a korábbitól magasabb várható élettartam. 3. táblázat: 15 év alatti és 65 év feletti lakosság %-os aránya BÁCS-KISKUN megyében, 2003 és 2012 január 1-én Év Férfi 15 év alatti lakosság 65 év feletti lakosság 15 év alatti lakosság 65 év feletti lakosság száma % száma % száma % száma % , , , ,97 Nő , , , ,25 Forrás: KSH A férfiak várható élettartama lényegesen alacsonyabb, mint a nőké, s bár az utóbbi öt évben mintegy két évet emelkedett és 2011-ben meghaladta a hetven évet (70,76 év), mégis jó hét évvel elmarad a nők várható élettartama mögött, mely kisebb ingadozásokkal stagnál (77,8 év). Mindkét nem mutatója, de különösen a férfiaké, az európai átlagtól több évvel elmarad. 4. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam alakulása BÁCS-KISKUN megyében, Megye Férfi Bács-Kiskun 68,74 69,47 69,30 69,87 70,76 77,53 77,86 77,82 78,37 77,80 Forrás: KSH Nő oldal

8 IV. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MUTATÓK Bács-Kiskun megye közepes fejlettségű térség, természeti adottságaiból adódóan elsősorban mezőgazdasági művelésre alkalmas terület, de a megyén belül az egyes térségek adottságai eltérnek egymástól, ami meghatározza a jellemző termelési kultúrákat, illetve befolyásolja a hatékonyságot. Az agrárium értékteremtő képessége jóval az országos átlag feletti, egyes években annak duplája. A huszadik század végére a mezőgazdaság mellett az iparnak, azon belül a feldolgozó- és építőiparnak is egyre nagyobb hányad jutott az össztermék előállításában. A rendszerváltozást követően a termelési struktúrában további változás következett be, nőtt a szolgáltatások gazdasági súlya, erősödött a járműipar, így a bruttó hozzáadott érték az egyes ágazatok között húsz év elteltével, a kétezres évek első évtizedének végén, az alábbi táblázat szerint alakult. 5. táblázat: A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerint BÁCS-KISKUN megyében, 2007, 2009, 2010 Gazdasági ágazat Bruttó hozzáadott érték (millió Ft) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Feldolgozóipar Építőipar Kereskedelem; szállítás, raktározás; szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; oktatás; humánegészségügyi és szociális ellátás Művészet és szabad idő; egyéb szolgáltatások Forrás: KSH Nemcsak a gazdaság alakult át, a munkaerőpiac is. Megváltozott a népesség gazdasági aktivitása, csökkent a foglalkoztatottság, jelentőssé vált a munkanélküliség, emelkedett az inaktívak száma ben a 216,7 ezer fő gazdaságilag aktív korú éves népességből oldal

9 193,7 ezret foglalkoztattak, 23,1 ezer volt munkanélküli. A gazdaságilag inaktív éves korúak száma elérte a 185,5 ezer főt. 6. táblázat: Társadalmi-gazdasági mutatók BÁCS-KISKUN megyében Mutató Gazdaságilag aktív (1000 fő) 216,4 217,1 213,2 214,7 216,7 Foglalkoztatottak (1000 fő) 196,8 198,4 189,9 191,6 193,7 Regisztrált munkanélküliek száma (1000 fő) 20,2 18,7 23,3 23,1 23,1 Munkanélküliségi ráta % 9,3 8,6 10,9 10,8 10,6 Bruttó hazai termék (GDP milliárd Ft) 876,0* 955,1* 901,8 911,3.. Egy lakosra jutó GDP (1000 Ft) 1637* * Lakósűrűség (100 lakásra jutó lakos) * Az előzetes adathoz képest változott Forrás: KSH A bruttó hazai termék és az egy lakosra jutó GDP a 2008-ban jelentkezett gazdasági válság következményeként számottevően visszaesett. A megye földrajzi és infrastrukturális adottságai kedvezőek, ami jó esélyt mutat a válságot követő fejlődésre. Budapest közelsége, a nagy folyók vízi útjai, a déli irányú fontos vasútvonalak, a nemzetközi autópálya átmenő szakasza, a központi nemzetközi repülőtér gyors elérhetősége, a folyami hidak megléte, az alapvetően megfelelő szinten kiépült víz és szennyvízhálózat, az egy település kivételével teljes körű vezetékes gáz ellátottság, az országos átlagtól jóval magasabb info-kommunikációs aktivitás, a rendelkezésre álló képzett munkaerő további pozitív tényezőkkel együtt a megye dinamikus fejlődését vetítik előre. A beruházási aktivitás a közötti időszakban a megyében látványos megugrásokat és visszaeséseket mutatott. A hazai központi kormányzati, önkormányzati és magán befektetések mellett egyre nagyobb arányban jelent meg a külföldi tőke. A Dél-alföldi régió területén a külföldi tőke bevonásával működő vállalkozások száma 2010-ben Bács- Kiskunban volt a legnagyobb oldal

10 Év szolgáltatott villamos energia, MWh 7. táblázat: Kommunális ellátás BÁCS-KISKUN megyében 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 Háztartások részére értékesített gáz, ezer m3 szolgáltatott víz, ezer m3 Háztartási vezetékesgázfogyasztó Közüzemi ivóvízvezeték- Közüzemi szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt lakás Forrás: KSH A turisztikai adottságok átlagosak, az idegenforgalmi szempontból lényeges színhelyek, illetve programok általában nem vonzanak nagyszámú látogatót, szezonálisak s inkább egyediek, mintsem egymásra épülők. Elmondható ugyanakkor, hogy a kulturális hagyományok, azon belül elsősorban a népművészeti értékek jól ismertek mind az országban, mind külföldön, és a megye évről évre számos népszerű rendezvénynek ad helyet. 8. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek és vendégforgalom BÁCS-KISKUN megyében 1990, 2005, 2011 Vendég, Ebből: Férőhely ezer külföldi Év a kereskedelmi szálláshelyeken ,1 104, ,5 37, ,7 45,7 Forrás: KSH A megye lakosainak jövedelmi viszonyai kedvezőtlenebbek az országos átlagnál, ben az egy dolgozóra jutó szja-alap az országos átlag 82%-a, az egy dolgozóra jutó nettó jövedelem az országos átlag 84,3%-a volt, ugyanakkor az évek során az elmaradás az országos középszinthez képest mérséklődött, 2007-ben még mindkét érték 80% alatt alakult. A jövedelmek visszaesése már a válság nyílt jelentkezése előtt megindult, és egészen 2011-ig minden év további jövedelem kieséssel tetézte a korábbi veszteségeket. A megyében a lakosok fogyasztására jellemző a materiális javak felé fordulás, országos átlag feletti az ezer oldal

11 főre jutó gépkocsik száma, különösen sok a személyautó a megye középső és északi területein, jó a háztartások gépesítettsége, jelentős a műszaki cikkek és a ruhaneműk keresettsége. Előrehaladva a válság éveiben a fogyasztás a jövedelemcsökkenéssel párhuzamosan általában is, és a korábban kiemelkedő mennyiségben vásárolt termékek körében is mérséklődött. 9. táblázat: Az összes jövedelem alakulása BÁCS-KISKUN megyében ben az előző év százalékában Év Összes jövedelem , , , , , ,2 Forrás: KSH A lakosság képzettségi szintjét tekintve Bács-Kiskun a megyék rangsorában az utolsó harmadban helyezkedik el. A 2011 évi népszámlálás adatai szerint mutatóink némileg javultak az utóbbi tíz évben, de a legalább középiskolát végzettek aránya még mindig 10,1, míg a diplomát szerzetteké 5,4 százalékponttal marad el az országos átlagtól. Az idegen nyelvet beszélők aránya a megelőző népszámláláskor mérthez képest 7 százalékkal emelkedett, a lakosság egyötöde beszél valamilyen idegen nyelvet. A megyében számos kisebbség él, cigányság, svábok, délszlávok, szlovákok, és a már csaknem teljesen asszimilálódott kunok, ugyanakkor a nemzetiségek aránya az országos átlag alatt alakul. Az intézményellátottság országos viszonyításban közepesnek mondható, de az intézmények számszerű összehasonlítása nem ad reális képet a lakosság tényleges intézményi hozzáféréséről, a hozzáférést a megye tanyás szerkezete korlátozza. A megyében a lakosságszám csökkenésével párhuzamosan csökkent a családok száma, valamint az egy családban élő személyek száma. Az együttélési forma átalakult, jellemzővé váltak a házasságon kívüli megoldások, pl. élettársi viszony, szülő-gyermek háztartások növekvő aránya oldal

12 V. EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ MUTATÓK 10. táblázat: Születési súly alakulása BÁCS-KISKUN megyében, Születési súly (gramm) Ismeretlen Forrás: KSH A megye lakásállománya 2011-ben lakás volt, az előző évhez képest 431 lakással bővült. A száz lakásra jutó népesség 218 fő, az átlagos alapterület 108 m2, komfort fokozatuk nem változott. A bölcsődék száma 33, a meglévő 1476 férőhelyre 1797 gyermek volt beíratva (122 fő/100 férőhely, 54,5 fő/intézmény). Az óvodák száma 206, a férőhelyen főt foglalkoztattak, a helykihasználtság 89,9%. Az általános iskoláknak nappali tagozatos tanulója volt 179 feladat-ellátási intézményben, az osztálytermek átlagos létszáma 19 fő. A gimnáziumokban 8936, a szakközépiskolákban diák tanult. Az egy osztályba járók átlagos létszáma 27, illetve 26. Az ismertté vált közvádas bűncselekmények száma 17500, a korábbi évekhez képest tovább emelkedett, közelít a 2008-ban regisztrált értékhez. Ezzel ellentétben a közlekedési balesetek száma harmadik éve folyamatosan mérséklődik (898), a kategórián belül jelentős és folyamatos a visszaesés az alkoholos befolyásoltság alatt okozott balesetek körében (672). Az egészségügyi alapellátásban 2011-ben a korábbi évekhez képest kevesebb, 245 felnőtt háziorvos dolgozott, számuk ötödik éve csökken, az ellátott esetszám fő. A házi gyermekorvosi szolgálatban 82 házi gyermekorvos ellátást teljesített. A járóbeteg szakellátásban megjelenést követően beavatkozásra került sor, az egy lakosra jutó beavatkozás 27,7. A kórházi ellátásban 3010 ágyon beteg ápolása folyt ápolási napon, az átlagos ágykihasználtság 69,7%. Az élelmiszerfogyasztás szerkezete a régióban korszerűtlen, országosan a Dél-alföldön legmagasabb az egy főre jutó húsfogyasztás, és második legmagasabb a cereáliák fogyasztása. Kedvező, hogy a gyümölcs és zöldségfogyasztás is jelentős oldal

13 VI. MORBIDITÁS Háziorvosi morbiditás az OSAP-ban 11. táblázat: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett férfiak betegségei 2011-ben Megbetegedés Rosszindulatú daganatok Diabetes mellitus Ischaemiás szívbetegség Korcsoport BNO X Összesen 10 eset eset eset eset C00- C , , , ,2 E10- E , , , ,6 I20.0- I , , , ,2 Asthma J , , , ,2 Magasvérnyomás betegség I10-I , , , ,1 Cerebrovasculáris betegség I60-I69 0 0, , , ,6 Forrás: KSH 12. táblázat: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett nők betegségei 2011-ben Megbetegedés Korcsoport BNO X Összesen 10 eset eset eset eset Rosszindulatú daganatok Diabetes mellitus Ischaemiás szívbetegség C00- C , , , ,9 E10- E , , , ,2 I20.0- I , , , ,8 Asthma J , , , ,8 Magasvérnyomás betegség Cerebrovasculáris betegség I10- I , , , ,8 I60- I69 0 0, , , ,1 Forrás: KSH oldal

14 Nemzeti Rákregiszter A Nemzeti Rákregiszter 2001 óta gyűjti az új daganatos megbetegedésekre vonatkozó információt, s bár adatbázisa a jelentési rendszer hiányosságai miatt nem teljes, mégis kiváló alkalmat kínál arra, hogy tanulmányozásával az egészségi állapot alakulásáról plasztikusabb képet alkothassunk. A daganatos betegségek a krónikus megbetegedéseknek igen jelentős hányadát, az összes halálozásnak pedig mintegy egynegyedét teszik ki. Számuk és arányuk a népesség elöregedésével és egyéb okok miatt is egyre nő, ezért időben és térben való megoszlásuk vizsgálata fontos. 13. táblázat: 2011-ben nyilvántartásba vett új daganatos betegek száma nem és korcsoport szerint BÁCS-KISKUN megyében Megbetegedés BNO-10 Férfi Nő Korcsoport Ajak, szájüreg, garat, rosszindulatú daganata Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata Gyomor rosszindulatú daganata Vastagbél, végbél rosszindulatú daganata Emlő rosszindulatú daganata Méhnyak rosszindulatú daganata Prosztata rosszindulatú daganata X Együtt X Együtt C00- C C33- C C C18- C C50 C53 C Összes rosszindulatú daganat (nem csak a fentiek összege!) C00- C Forrás: Nemzeti Rákregiszter oldal

15 14. táblázat: 2011-ben nyilvántartásba vett új daganatos betegek előfordulása 1000 azonos nemű és korcsoportú főre BÁCS-KISKUN megyében Megbetegedés BNO-10 Férfi Nő Ajak, szájüreg, garat, rosszindulatú daganata Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata Korcsoport X Együtt X Együtt C00- C14 0,0 0,8 1,1 0,7 0,0 0,1 0,3 0,2 C33- C34 0,0 1,1 4,7 1,3 0,0 0,6 1,3 0,6 Gyomor rosszindulatú daganata C16 0,0 0,1 1,7 0,3 0,0 0,1 0,6 0,2 Vastagbél, végbél rosszindulatú daganata C18- C20 0,0 0,7 5,2 1,2 0,0 0,5 2,9 0,9 Emlő rosszindulatú daganata C50 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 2,5 1,2 Méhnyak rosszindulatú daganata C53 0,0 0,4 0,3 0,3 Prosztata rosszindulatú daganata C61 0,0 0,3 3,9 0,7 Összes rosszindulatú daganat (nem csak a fentiek összege!) C00- C97 0,2 5,2 27,8 7,1 0,3 4,6 14,6 5,9 Forrás: Nemzeti Rákregiszter Az alábbi ábrák a Nemzeti Rákregiszter adatbázisából leválogatott, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében között előfordult új rosszindulatú daganatos esetek (incidencia) település szintű, egyedi, de személyhez nem köthető adatsorán alapulnak. A település szintű, nemek szerinti öt éves korcsoportos lakosságszámot a KSH szolgáltatta. A feldolgozás öt népegészségügyi szempontból kiemelhető daganattípus új eseteinek gyakoriságával foglalkozik, ezek az emlő (C50), a méhnyak (C53), a prosztata (C61), a hörgő és tüdő (C34) valamint összevontan a vastagbél (C18), szigmabél-végbél határ (C19), végbél (C20), végbélnyílás és anus csatorna (C21) rosszindulatú daganata. Daganattípusonként, kistérségenként, nemenként ötéves korcsoportos bontásban a teljes időintervallumra a megbetegedések mozgóátlagolásával, direkt korstandardizálással (ehhez a választott daganattípusok gyakorisága, a kistérségi és az időbeli összevonás elegendő esetszámot biztosított; standard az 1976 évi standard európai kormegoszlás) főre számított megbetegedési arányszámot képeztünk, mely a kistérségi felbontású Dél-Alföld térképen került ábrázolásra oldal

16 2. ábra: Az emlő rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek (C50) előfordulása BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves nők, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info 3. ábra: A méhnyak rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek (C53) előfordulása BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves nők, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info oldal

17 4. ábra: A prosztata rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek (C61) előfordulása BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves férfiak, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info 5. ábra: A hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek (C34) előfordulása BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves férfiak, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info oldal

18 6. ábra: A hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek (C34) előfordulása BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves nők, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info 7. ábra: A vastagbél (C18), a szigmabél-végbél határ (C19), a végbél (C20) valamint a végbélnyílás és anus csatorna (C21) BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves férfiak, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info oldal

19 8. ábra: A vastagbél (C18), a szigmabél-végbél határ (C19), a végbél (C20) valamint a végbélnyílás és anus csatorna (C21) BÁCS-KISKUN, BÉKÉS és CSONGRÁD megyében kistérségenként, új esetek, 0-X éves nők, Standardizált megbetegedési arány (SMA) főre Adatforrás: Nemzeti Rákregiszter, KSH Eszköz: Epi Info oldal

20 Háziorvosi Monitorozási Adatgyűjtési Program Intézetünk 2001 őszén csatlakozott a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának (DE-OEC NI) Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programjához (HMAP), melynek célja olyan módszertan bevezetése és tesztelése, mely megbízható adatokat szolgáltat néhány kiválasztott népbetegség előfordulási gyakoriságáról. A program keretén belül azoknak a morbiditási adatoknak a gyűjtésére és elemzésére kerül sor, melyek hazánk népességében a legnagyobb súllyal fordulnak elő (pl.: cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, érrendszeri betegségek, daganatok, stb.) és előfordulási gyakoriságuk csökkentésével a lakosság egészségi állapota jelentősen javítható. A keletkező információ jól hasznosítható az egészségügyi tervezés, pl. az ellátó kapacitás tervezése során, vagy a prioritások meghatározásakor. 15. táblázat: A HMAP programban résztvevő háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezettek új megbetegedései Bács-Kiskun megyében, 2011, 2012 Megbetegedések BNO (15 orvos) 2012 (13 orvos) Hypertonia I10-I Diabetes mellitus E10-E Májzsugor K70.3, P78.8, K74.3 K74.6, K Ischaemias szívbetegség I20.0 I Acut myocardialis infarctus I21 I Stroke I60 I A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata C33 C Az emlő rosszindulatú daganata C A vastagbél rosszindulatú daganata C18 C A méhnyak rosszindulatú daganata C A prostata rosszindulatú daganata C Forrás: HMAP oldal

21 VII. MORTALITÁS A megyében a daganatos betegségek miatti halálozás férfiaknál lényegesen gyakoribb, mint a nőknél, ugyanakkor az országos és regionális gyakoriságtól mindkét nem daganatos halálozása, ha kis mértékben is, de szignifikánsan kedvezőbb (SHH ff= 0,91 [0,85; 0,97]; SHH nő= 0,86 [0,79; 0,92]). A megfigyelt daganatos halálozások közül legkedvezőbb a gége, a légcső, a hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás (SHH ff= 0,83 [0,73; 0,93]; SHH nő= 0,80 [0,67; 0,94]). A keringési rendszer megbetegedései miatti férfihalálozás kisebb mértékben haladja meg a nőkét, mint a daganatos betegségekben. Mindkét nem halálozása megfelel az országos gyakoriságnak. A két nagy halálok miatti veszteség 2011-ben a megyében a férfiaknál az összhalálozás 71%-át, a nőknél 75%-át tette ki. A légzőrendszeri, azon belül elsősorban az idült alsó légúti betegségek miatti férfi mortalitás jelentősen meghaladja a nőit és mindkét nemben szignifikánsan magasabb az országos illetve regionális mortalitásnál (SHH ff= 1,20 [1,03; 1,38]; SHH nő= 1,21 [1,02; 1,43]). Az emésztőrendszer megbetegedései miatti férfihalálozás csaknem két és félszerese a nőkének, mindkét nemben kis mértékben meghaladja mind a regionális, mind az országos gyakoriságot, lassan csökkenő. A külső okok miatti halálozás egy átmeneti kedvező időszak után újra emelkedik, (SHH ff= 1,18 [1,05; 1,33]; SHH nő= 1,14 [0,96; 1,35]), a férfiak körében szignifikáns mértékben. Az ide sorolt halálokok közül leggyakoribb a közlekedési baleset és a szándékos önártalom. A fertőző betegségek és élősdiek miatti halálozás alacsony, hasonlóan az országoshoz alig 1% körül alakul oldal

22 16. táblázat: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében 2011-ben, 0-X évesek Halálok BNO-10 kód Férfi Nő Fertőző és élősdiek okozta betegségek A00-B Daganatok C00-D Keringési rendszer betegségei I00-I Légzőrendszer betegségei J00-J Emésztőrendszer betegségei K00-K Morbiditás és mortalitás külső okai V01-Y Egyéb halálokok n. a Összesen Forrás: KSH 9. ábra: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében, 0-X éves férfiak, 2011 Morbiditás és mortalitás külső okai 8% Emésztőrendszer betegségei 7% Légzőrendszer betegségei 6% Egyéb halálokok 8% Fertőző és élősdiek okozta betegségek 0% Daganatok 26% Keringési rendszer betegségei 45% Forrás: KSH oldal

23 10. ábra: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében, 0-X éves nők, 2011 Morbiditás és mortalitás külső okai 4% Emésztőrendszer betegségei 5% Légzőrendszer betegségei 5% Egyéb halálokok 10% Fertőző és élősdiek okozta betegségek 1% Keringési rendszer betegségei 55% Daganatok 20% Forrás: KSH 11. ábra: A daganatos betegségek (BNO-10: C00-D48) okozta halálozás BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Férfiak Standardizált halálozás főre Nők Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH oldal

24 12. ábra: Magyarország férfi lakosságának a rosszindulatú daganatok okozta halálozása (BNO-10: C00-C97) település szinten, Forrás: OTH HaMIR 13. ábra: Magyarország női lakosságának a rosszindulatú daganatok okozta halálozása (BNO-10: C00-C97) település szinten, Forrás: OTH HaMIR oldal

25 14. ábra: A keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) okozta halálozás BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Férfiak Standardizált halálozás főre Nők Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH 15. ábra: Magyarország férfi lakosságának a keringési rendszer betegségei okozta halálozása (BNO-10: I00-I99) település szinten, Forrás: OTH HaMIR oldal

26 16. ábra: Magyarország női lakosságának a keringési rendszer betegségei okozta halálozása (BNO-10: I00-I99) település szinten, Forrás: OTH HaMIR 17. ábra: A légzőrendszer betegségei (BNO-10: J00-J99) okozta halálozás BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Férfiak Standardizált halálozás főre Nők Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH oldal

27 18. ábra: Magyarország férfi lakosságának a légzőrendszeri betegségek okozta halálozása (BNO-10: J00-J99) kistérségi szinten, Forrás: OTH HaMIR 19. ábra: Magyarország női lakosságának a légzőrendszeri betegségek okozta halálozása (BNO-10: J00-J99) település szinten, Forrás: OTH HaMIR oldal

28 20. ábra: Az emésztőrendszer betegségei (BNO-10: K00-K93) okozta halálozás BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standardizált halálozás főre Férfiak Nők Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH 21. ábra: Magyarország férfi lakosságának az emésztőrendszeri betegségek okozta halálozása (BNO-10: K00-K99) település szinten, Forrás: OTH HaMIR oldal

29 22. ábra: Magyarország női lakosságának az emésztőrendszeri betegségek okozta halálozása (BNO-10: K00-K99) település szinten, Forrás: OTH HaMIR 23. ábra: Morbiditás és mortalitás külső okai miatti halálozás BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standardizált halálozás főre Férfiak Nők Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH oldal

30 24. ábra: Magyarország férfi lakosságának a külső okok miatti halálozása (BNO-10: V01-Y98) település szinten, Forrás: OTH HaMIR 25. ábra: Magyarország női lakosságának a külső okok miatti halálozása (BNO-10: V01-Y98) település szinten, Forrás: OTH HaMIR oldal

31 26. ábra: Kiemelt halálokok miatti mortalitás a férfiak körében, BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, 2010-ben * Standardizált halálozás főre Ischaemiás szívbetegség 273 Agyérbetegség 110 Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú dag. 96 Vastagbél, végbél rosszind. dag. 53 Prosztata rosszind.dag 21 Krónikus májbetegség, májzsugor 74 Idült alsó légúti betegségek 54 Szándékos önártalom 41 Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standard: az európai népesség évi kormegoszlása Forrás: OTH * Utolsó elérhető adat oldal

32 27. ábra: Kiemelt halálokok miatti mortalitás a nők körében, BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, 2010-ben * Standardizált halálozás főre Ischaemiás szívbetegség 166 Agyérbetegség 77 Légcső, hörgő, tüdő rosszind. dag. Vastagbél, végbél rosszind. dag. Emlő rosszind. dag Méhnyak rosszind. dag. 4 Krónikus májbetegség, májzsugor Idült alsó légúti betegségek Szándékos önártalom 10 Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standard: az európai népesség évi kormegoszlása Forrás: OTH * Utolsó elérhető adat oldal

33 28. ábra: A gyógyító-megelőző ellátás révén elkerülhető halálozások férfiaknál BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, * Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standardizált halálozás főre Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH * Utolsó elérhető adat 29. ábra: A gyógyító-megelőző ellátás révén elkerülhető halálozások nőknél BÁCS- KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, * 70 Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standardizált halálozás főre Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH * Utolsó elérhető adat oldal

34 30. ábra: Az elsődleges prevenció által befolyásolható halálozások férfiaknál BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, * Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország Standardizált halálozás főre Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH * Utolsó elérhető adat 31. ábra: Az elsődleges prevenció által befolyásolható halálozások nőknél BÁCS-KISKUN megyében, a DÉL-ALFÖLDI régióban és Magyarországon, * Bács-Kiskun Dél-Alföld Magyarország 120 Standardizált halálozás főre Forrás: Magyar Egészségadattár, OTH * Utolsó elérhető adat oldal

35 VIII. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 2012-ben Bács-Kiskun megyében a betegek alapellátását 79 felnőtt és gyermek ellátást nyújtó úgynevezett vegyes körzet mellett, 184 felnőtt, és 86 gyermek ellátást végző háziorvosi szolgálat végezte. Ezek mellett 117 foglalkozás-egészségügyi alapellátást, és 144 fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót tartottunk nyilván. Az alapellátáshoz tartozó orvosi rendelőkben a jogszabályi előírásokban meghatározott személyi és tárgyi minimum feltételeket, a kórházhigiénés előírások betartását rendszeresen ellenőrizték munkatársaink. Mindezek mellett meghatározott szempontok szerint végezték a járási vezető ápolók a dolgozók ápolásszakmai szakfelügyeletét. A vizsgálataink során súlyos szabályszegést, kirívó közegészségügyi, járványügyi szabálytalanságot nem találtunk. Területünkön is gondot jelent az alapellátásban dolgozó orvosok hiánya, évről-évre emelkedik az orvos nyugdíjazása, vagy halála miatt megüresedő, és betöltetlen háziorvosi praxisok száma. Sajnálatos módon már nemcsak a kisebb lakosságszámú falvakban, községekben, hanem Kecskeméten is szembesülnünk kell ezzel a problémával. Az érintett területen tartós helyettesítéssel oldják meg a betegek ellátását, komoly terhet róva ezzel a helyettesítő orvosokra. A december 31-én a háziorvosi praxisokból 14 betöltetlent regisztrált az Országos Alapellátási Intézet, ezekből 10 körzet több mint fél éve üres. Az un. tartósan betöltetlen praxisok közül 2 felnőtt (Izsák, Dusnok), 2 gyermek (Kunfehértó, Kecskemét-Katonatelep) háziorvosi körzet, 6 felnőtt és gyermekellátást végző un. vegyes praxis (Bácsszőlős, Imrehegy, Madaras, Kunpeszér, Szeremle, Harkakötöny). A legrégebb óta üres a praxis Bácsszőlősön, ahol október 01. óta nem sikerült orvost találni a körzetbe. Háziorvosi ügyelet A megyénkben összesen 20 helyen biztosított hétvégén, és ünnepnapokon, valamint munkaidőn túl a betegek háziorvosi ügyeleti ellátása. Területünkön 17 központi, 1 összevont, és 2 városban, Kecskeméten és Baján, fogászati ügyelet működik. A 17 központi ügyeletből 13 vegyes (felnőtt és gyermek ellátást egyaránt), 2 gyermek, és 2 felnőtt ellátást biztosít. A gyermekek ügyeleti ellátását Kecskeméten, és Kiskunfélegyházán oldal

36 teljes ügyeleti időben, külön rendelőben és személyzettel, míg Baján hétvégén gyermekorvos bevonásával oldják meg. 9 településen az önkormányzat egészségügyi intézménye (pl. Dunavecsén, Kiskunhalason, Lajosmizsén, stb.), további 9 helyen az önkormányzattal feladatátadási szerződést kötött egészségügyi szolgáltató (a Bácska-Med Kft Baján, a Morrow Medical Zrt. Solton és Kalocsán, vagy az EMERGENCY SERVICE Kft Kiskunfélegyházán, és Tiszakécskén) biztosítja a lakosok munkaidőn túl történő egészségügyi ellátását. Kiemelt munkatervi feladatként valamennyi ügyelet hatósági ellenőrzését, ápolás szakfelügyeleti vizsgálatát elvégeztük. A feltárt hiányosságokra vonatkozóan a járási népegészségügyi intézetek részéről az intézkedések megtörténtek, az egészségügyi szolgáltatók a hatóság által előírtakat megadott határidőn belül teljesítették. Védőnői ellátás 17. táblázat: A védőnői szolgálatot ellátók adatai BÁCS-KISKUN megyében, 2012 december 31 száma összesen Védőnői körzetek ebből részmunkaidejű A feladatot ellátó védőnők száma összesen Területi védőnő Főállású iskolavédőnő Kórházi védőnő Családvédelmi Szolgálatok Szakfelügyelő védőnő Forrás: BKMKH NSzSz A területi védőnői körzetek közül a december 31-i állapot szerint 7 tartósan betöltetlen (egy kisvárosban Izsákon, és 6 községben Bácsszőlősön, Bácsborsódon, Dusnokon, Fülöpházán, Ladánybene-Kunbaracson, Tiszaugon). A 6 betöltetlen községi körzetből 2 részállású (Dusnok, Tiszaug). Megyénkben 127 területi védőnői tanácsadót, 7 Családvédelmi Szolgálathoz tartozó tanácsadót, és 107 védőnői ellátásra kiadott működési engedélyt tartunk nyilván oldal

37 18. táblázat: A területi és iskolavédőnői ellátás adatai BÁCS-KISKUN megyében, 2012 Aránya Védőnői körzetekben nyilvántartott adatok Száma Összes születés 4409 Élveszületés 4388 Halvaszületés 21 4,8 Csecsemőhalálozás 23 5,2 Perinatális halálozás 32 7,3 Forrás: BKMKH NSzSz * védőnői havi népmozgalmi jelentések alapján A 207 területi védőnő statisztikai jelentésében az évben családlátogatás szerepelt, a részletesebb adatokat, a területi védőnői ellátás statisztikai adatait a védőnői havi jelentések összesítője tartalmazza, mely a Adatszolgáltatás Védőnői jelentések Statisztikák oldalon található meg. Az iskola-egészségügyi ellátás adatai 2011-ig bezárólag a Adatszolgáltatás Iskola-egészségügyi adatgyűjtés Statisztikák oldalon találhatóak meg. Családvédelmi Szolgálat Bács-Kiskun megyében valamennyi járási népegészségügyi intézet székhelyén és kirendeltségén (Kecskeméten két helyen), összesen 7 Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) tanácsadóban, 4 főfoglalkozású, kizárólag CSVSZ feladatot ellátó védőnő, valamint Baján a kistérségi vezető védőnő látja el az ilyen jellegű feladatokat. A Családvédelmi Szolgálatnál megjelentek száma évben: 3993 fő volt, ebből az A tanácsadáson 2142 fő, a B tanácsadáson 1851 fő jelent meg. Az év során a Családvédelmi Szolgálatnál megjelent nők esetében a megszakított terhességek száma 1736, a megtartott magzatok száma 79 volt. Tanácsadáson kívüli preventív tevékenységre is hangsúlyt helyeznek a CSVSZ védőnők, pl. Anyatejes Világnap rendezvényen, Gólyahír Fesztiválon drog prevenciós kortárs képző tanfolyamot rendeznek, stb. Ilyen jellegű esemény 34 volt az évben, melyen 579 fő vett részt oldal

38 A mindkét tanácsadáson megjelent és az elégedettségi kérdőívet kitöltő nők 98,6 % hasznosnak tartotta mindkét tanácsadást. Az A tanácsadáson a megjelenés indoka 1 esetben családtervezési tanácsadás, 17 alkalommal fiatalkorúak házasság előtti tanácsadása, 1976 esetben magzat megtartására irányuló tanácsadás, és 148 egyéb volt. Az év során a Családvédelmi Szolgálatoknál a 15 év alatti korosztályból 7 fő (0,7%), a év közötti korcsoportból 242 fő (13,1%), a év közötti korcsoportból 699 fő (37,8%), a év közötti korcsoportból 734 fő (39,7%), és a 40 év feletti nők közül 169 fő (9,1%) jelent meg. A megjelentek iskolai végzettségét vizsgálva megállapítható, hogy alapfokú végzettséggel sem rendelkezett 105 fő (5,7%), alapfokú végzettségű volt 1138 fő (61,5%), középfokú iskolai végzettségű volt 487 fő (26,3%), és felsőfokú végzettséggel 121 fő (6,5%) rendelkezett. A tanácsadáson megjelentek közül 396 nő (21,4%) az első, 301 nő (16,3 %) a második, 319 nő (17,2 %) a harmadik, 835 nő (45,1 %) a negyedik vagy e fölötti terhességét akarta megszakítani. Tovább részletezve az adatokat az életben lévő gyermekek száma szerint a megjelent nők közül 482 főnek (26%) nincs gyermeke, 458 nőnek (24,7%) egy, 469 nőnek (25,3%) kettő, 284 nőnek (15,3%) három, és 158 főnek (8,5%) négy vagy annál több gyermeke van oldal

39 ábra: A védőnői adatszolgáltatás szerint az élveszületések és terhesség-megszakítások számának alakulása BÁCS-KISKUN megyében, Élveszületések száma Terhességmegszakítások száma Forrás: BKMKH NSzSz ábra: A védőnői adatszolgáltatás szerint a 100 élveszületésre jutó terhesség-megszakítások alakulása BÁCS-KISKUN megyében, ,3 69,6 65,2 64, ,2 54,9 54,3 53,1 52,5 52,7 50,8 47, ,4 42,9 43,4 42,5 44,2 44,5 39, Forrás: BKMKH NSzSz oldal

40 Otthoni szakápolás, hospice ellátás Az otthoni szakápolás/otthoni hospice ellátás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. A szakápolás feladata a beteg pszichés vezetése, és mindazon tevékenységek megtanítása, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet az egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, ápolási anamnézis felvétel, az ápolási folyamat dokumentálása és jelentési kötelezettség teljesítése, rendszeres kommunikáció a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel. Bács-Kiskun megye illetékességi területén 17 otthoni szakápolási szolgálat rendelkezik működési engedéllyel. 15 közfinanszírozott szolgáltató, valamint két szolgáltató kizárólag magán tevékenységet végez. 15 szolgáltató kizárólag otthoni szakápolási szolgáltatásra, 1 szolgáltató otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátásra, 1 szolgáltató kizárólag otthoni hospice ellátásra rendelkezik működési engedéllyel. 19. táblázat: Az otthoni szakápolásban, otthoni hospice ellátás területén foglalkoztatott szakdolgozók munkaidő és szakképzettség szerinti megoszlása BÁCS-KISKUN megyében, 2012 Vállalkozás Non-profit szervezet Összesen Szakképesítés megnevezése teljes munkaidős részmunkaidős teljes munkaidős részmunkaidős teljes munkaidős részmunkaidős Diplomás ápoló Ápoló (OKJ ) Szakápoló Gyógytornász Fizikoterápiás asszisztens Logopédus Egyéb: (szociális munkás, orvos, önkéntes segítő) Mindösszesen: Forrás: BKMKH NSzSz oldal

41 Járóbeteg szakellátás Megyénkben 17 járóbeteg szakellátást végző szakorvosi rendelőintézet működik. Valamennyi fekvőbeteg intézményünk, a Szent Kereszt Kórház Kalocsán, a Szent Rókus Kórház Baján, a Semmelweis Kórház Kiskunhalason, a Kiskunfélegyházi Városi Kórház, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kórház működtet a fekvőbeteg ellátással összevont járóbeteg szakellátást. A rendelőintézetek közül 9 önálló szakrendelőként működik. A járóbeteg ellátásban a száz lakosra jutó betegszám országos összehasonlításban átlagos, 626,4 (Dél-alföld: 700,7; országos minimum: 431,4; országos maximum: 1257,3), az elvégzett beavatkozások száz főre vetített értéke valamivel kevesebb az átlagosnál, 2770,5 (Dél-alföld: 3307,1; országos minimum: 2287,9; országos maximum: 6800,5). Fekvőbeteg ellátás: Bács-Kiskun megyében december 31-ig a fekvőbeteg ellátást 5 kórház biztosította, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskeméten, a Szent Kereszt Kórház Kalocsán, a Szent Rókus Kórház Baján, a Semmelweis Kórház Kiskunhalason, és a Kiskunfélegyházi Városi Kórház. Kórházaink összesen 7 telephelyen, 68 kórházi osztályon, 2077 aktív és 823 krónikus ággyal látták el feladatukat. Az ápolásra fordított idő az országos átlag alatt van, 6,5 nap (Dél-alföld: 6,9; országos minimum: 6,3; országos maximum: 10,9). Valamivel kedvezőbb, az átlagoshoz közelítő a száz lakosra jutó kórházi elbocsátások száma, 22,5 (Dél-alföld: 24,7; országos minimum: 8,7; országos maximum: 39,1), így az ágykihasználás 69,7% (Dél-alföld: 71,6; országos minimum: 66,4%; országos maximum: 82,1%). A kórházi halálozási arány magas, 3,7% (Délalföld: 3,6%; országos minimum: 2,1%; országos maximum: 4%) oldal

42 IX. A LEVEGŐ POLLENTERHELÉSE Bács-Kiskun megyében 2012 során a levegő mintavételezés Kecskeméten a Balaton utca 19. sz. épület tetején kihelyezett Hirst-mintavételi elven működő Burkard csapdával történt. Népegészségügyi Szakigazgatási Szervünk az Aerobiológiai Hálózat tagjaként 32 növény és 2 gomba légköri pollen-, illetve spórakoncentrációját monitorozza. A polleninformációs szolgáltatás a honlapon érhető el, az eredmények folyamatosan nyomon követhetőek. A közölt eredmények 24 órás átlagban pollenszem(db)/m 3 értéket jelentenek. A tüneteket okozó napi koncentráció értékek határértékei eltérőek a különböző típusú allergének esetében, az egyes kategóriák viszont egységesek a tünetek kiváltásának szempontjából. 20. táblázat: Az egyes növényfajok allergizáló hatása kategória alacsony közepes magas nagyon magas jelölés Kiváltott tünetek fák, bokrok csalánfélék (Urticaceae) eperfafélék (Moraceae) pázsitfűfélék (Poaceae) útifű (Plantago) lórom, sóska (Rumex) Libatopfélék Chenopodiaceae tüneteket nem okoz érzékeny allergiásoknál okoz tüneteket minden allergiásnál tüneteket okoz < < < < minden allergiásnál heves tüneteket okoz Parlagfű (Ambrosia) egyéb lágyszárúak gombák Alternaria < < Cladosporium < < A táblázatban az egyes kategóriáknál (db/m 3 ) egységben kifejezett pollen-/spórakoncentráció értékek szerepelnek Forrás: Országos Környezetegészségügyi Intézet oldal

43 Összallergén szám alakulása Kecskeméten fajonként A klímaváltozás hatásaként számolni kell az allergén növények elterjedésének térbeli és időbeli megváltozásával. Új, invazív, allergén növényfajok jelennek meg, az allergén gombaspórák szóródási ideje megnyúlik, az allergiás betegek szenzitizáltsága változik. Az emelkedő légköri CO2 koncentráció és a melegedő hőmérséklet pedig kitolhatja a parlagfű pollenjének levegőben történő tartózkodását, meghosszabbíthatja a parlagfű pollen szezont. allergén 21. táblázat: Az egyes növényfajok összallergénszáma BÁCS-KISKUN megyében, összallergén szám magyar neve latin neve allergenitás juhar Acer ** éger Alnus *** parlagfű Ambrosia **** üröm Artemisia **** nyír Betula *** kender Cannabis * gyertyán Carpinus ** libatopfélék Chenopodium *** mogyoró Corylus *** tiszafafélék Cupr.-Tax. ** bükk Fagus * kőris Fraxinus *** dió Juglans * eperfa Morus * fenyőfélék Pinaceae * útifű Plantago *** platán Platanus *** pázsitfűfélék Poaceae **** nyárfa Populus ** tölgy Quercus *** lórom Rumex *** fűz Salix *** szil Ulmus * csalánfélék Urticaceae *** Forrás: Országos Környezetegészségügyi Intézet oldal

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra

A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra a magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Monigl

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN GÁRDOS ÉVA Bevezetés A kilencvenes évekre Magyarországon demográfiai krízishelyzet alakult ki annak következtében, hogy a női

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN Az elmúlt évben Intézetünk illetékességi területe Budapest XI. és XXII. kerületére

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Területfejlesztési programterv

Területfejlesztési programterv Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület İs Dráva Program Aquap rof it Mőszak i, Taná csadá si é s Be fekt etés i Zrt. 2007. július Az Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt ISSN 0236 736 X ISBN 963

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020

- 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 1 - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2015-2020 - 2 - I. BEVEZETÉS 1. A koncepció előzményei, a megalkotást indokoló körülmények Szászvár nagyközség a korábbiakban

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN

BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei Dr. Kapronczai István PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese E-mail: kapronczai@akii.hu Az EU-csatlakozást megelőző-,

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben