ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/ ; Fax: 46/ ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló évi XXXIX. törvény 64.. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte Az államháztartásról szóló évi CXCV (Áht.) 24. (1) bekezdését, valamint az Áht át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és három-negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség. A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére Alsózsolca Város Önkormányzata a I. félévi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselő-testületet. BEVÉTELEK A I. félévi költségvetési módosítás utáni bevételek előirányzata e. Ft, a félévi teljesítés e. Ft, 62,09%. I. Az önkormányzat működési támogatásának módosítás utáni előirányzata e. Ft, a teljesítés e. Ft, 55,32%, mely tartalmazza a helyi önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok támogatását, valamint a működési központosított és kiegészítő támogatásokat. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a módosítás után e. Ft emelkedést mutat, ez tartalmazza a szociális ágazati pótlékot e. Ft, az I. félévi bérkompenzációt, e. Ft,

2 óvodáztatási támogatást, 800 e. Ft, könyvtári érdekeltség növelő támogatást 135 e Ft, előző évről áthúzódó bérkompenzációt 525 e Ft, köznevelési feladatok kiegészítő támogatását e Ft, köznevelési feladat normatíva elvonását -68 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás támogatását e Ft, lakásfenntartási támogatás támogatását e Ft, rendszeres szociális segély támogatását e Ft összegben. II. Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás eredeti előirányzata e. Ft, módosítás utáni előirányzata e. Ft, a teljesítés e. Ft, 69,31%. Az eredeti és a módosítás utáni előirányzat közötti e. Ft különbözet a Munkaügyi Központ és a Magyar Államkincstár által támogatott különböző közmunka programok e. Ft támogatási összegéből adódik. A e Ft teljesült bevétel a következőket tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft, amely a következőket tartalmazza: 3 e Ft a KLIK-től művészetoktatási térítési díj 30%-a e Ft EU-s pályázati támogatás, e Ft közfoglalkoztatás támogatása, e Ft mezőőri támogatás e Ft LEADER pályázati támogatás. Polgármesteri Hivatalnál 76 e Ft 76 e Ft Választási támogatás 2. sz. Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás 237 e Ft 50%-os bértámogatása a Munkaügyi Központtól. Fekete István Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás Közösségi Háznál 606 e Ft 606 e Ft Munkabér támogatás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól TÁMOP / pályázat keretében. Gondozási Központnál e Ft 229 e Ft Munkaügyi Központ bértámogatása e Ft TB támogatás (védőnői és iskola egészségügyi) Városüzemeltetésnél 261 e Ft 261 e Ft Munkaügyi Központ bértámogatás

3 III. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata e. Ft, a módosítás utáni előirányzat e. Ft, a teljesítés e. Ft, 9,37%. A teljesítés tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft e Ft Vay kripta felújítására támogatás a Miniszterelnökségtől e Ft KEOP-5.5.0/A/ sz. pályázat támogatási összeg e Ft. Szociális Városrehabilitáció pályázati összeg: e Ft. IV. Közhatalmi bevételeknél a e. Ft előirányzattal szemben a teljesítés e. Ft, 79,49%. Helyi adóbevételek befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása június 30-án Bevételi jogcím évi ktgv-ben előirányzat (E Ft) Befizetés (E Ft) Teljesítés % Iparűzési adó ,69 Építményadó ,4 Gépjárműadó ,5 Pótlék, bírság Talajterhelési díj ,5 Ö S S Z E S E N ,49 A 2015 I. félévi teljesítési adatokból megállapítást nyert, hogy a bevételek napjával 79,49 %-ban teljesültek első félévében a bevételek 58 %-ban teljesültek, vagyis 21,49 %-kal jobban alakultak a befizetések a tavalyi évhez képest ebben az évben. A évi iparűzési adó az I. félévben 62,69 %-ban realizálódott. A helyi iparűzési adóbevétel e Ft. A szeptemberi adóelőleg részletek befizetésével valószínűsíthető az előirányzat teljes mértékű megtérülése évben.

4 Az építményadó bevételek már az I. félév során realizálódtak, 118,4 %-ban. Az építményadó bevétel a évi költségvetésben alul lett tervezve. Egy cég a jelentős összegű előírását csődegyezségi megállapodása alapján részletekben teljesíti, valamint a évi előírását június 30-ától, a csődegyezségi moratórium lejártát követően fizeti. A befizetések miatt a tervezettől az építményadó előírást túlteljesítettük. Gépjárműadó befizetés összességében eft volt, amiből a 60%-os kincstári utalás e Ft volt, és Alsózsolca Önkormányzatánál maradó 40%-os bevétele e Ft-ot eredményezett. Gépjárműadó vonatkozásában eft gépjárműadó előirányzat eft-ban, azaz 66,5 %- ban valósult meg. Talajterhelési adóbevétel tekintetében eft előirányzatot terveztünk, az első félév végén ebből eft bevétel érkezett számlánkra. Az adóbevételek behajtására fokozott figyelmet fordítottunk az első félévi befizetéseket követően, és a meg nem fizetett adók vonatkozásában végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Magánszemélyek esetében az OEP nyilvántartása alapján munkabérből, jövedelemből történő letiltást eszközöltünk. 114 letiltásból az utalások folyamatosan, havonta érkeznek bankszámlánkra. Gazdasági társaságok esetében hatósági átutalási megbízást nyújtottunk be az adósok pénzforgalmi számláját kezelő pénzintézeteknél. A hatósági átutalási megbízás formájában benyújtott követeléseink 67%-ban befolytak. Az eredményes végrehajtási eljárás következtében Alsózsolca adóerő-képessége nőtt. A hátralékosok számát, valamint az adótartozások összegét sikerült csökkenteni az elmúlt évhez képest. V. A működési bevételek eredeti előirányzata e. Ft, a módosítás utáni előirányzat e. Ft, a teljesítés e. Ft, 48,64% Az önkormányzatnál realizálódó intézményi működési bevétel E Ft, a bérleti díjak bevétele e Ft, e Ft BORSODVÍZ által megfizetett közmű bérleti díj, 114 e Ft önkormányzati bérlakás bérleti díj. 5 e Ft termőföld bérbeadás díja e Ft lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díja, 905 e Ft ÁFA bevétel, 667 e Ft kamatbevétel és 121 e Ft biztosító által fizetett kártérítés összegéből tevődik össze.

5 A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működési bevételeket 124 e Ft, a házasságkötési díjak bevétele, az ÁFA bevétel és ÁFA visszatérítés összege adja. A Városüzemeltetés intézményi működési bevételi forrása e Ft, az intézmények működésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből (kihordásos étkezés (517 e Ft), szállítási szolgáltatás (26 e Ft)), sírhely megváltás (1.392 e Ft) bérleti díjak (1.075 e Ft), étkezési térítési díjak (9.627 e Ft), ÁFA bevételből (3.134 e Ft), fémhulladék értékesítésből (185 e Ft) adódik. A Gondozási Központ működési bevétele 202 e Ft, ennek részét képezi a bérleti díj 178 e Ft és leselejtezett eszközök értékesítése 24 e Ft összegben. A Közösségi Ház költségvetési bevétele e Ft volt, szolgáltatásból eredő jegybevétele e Ft, valamint e Ft bérleti díj összege. A 2. sz. Óvoda költségvetési működési bevétele 0 Ft. A Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési működési bevétele I. félévében 0 Ft volt VI. Az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata e. Ft.

6 KIADÁSOK A évi költségvetési módosítás utáni kiadások előirányzata e. Ft, a félévi teljesítés e Ft., 40,05%. I. Működési célú költségvetési kiadások Az I. félévi módosítás utáni előirányzat e. Ft, a teljesülés e. Ft, ez 45,77%- nak felel meg. Ebből a személyi juttatások kiadása e. Ft. A munkaadókat terhelő járuléknál a teljesítés e. Ft, 55,94%-os, oka a december hónapban kifizetett gazdálkodói bérek, melynek a nettó összege lekönyvelésre került, viszont a munkáltatót terhelő járulékok kifizetése csak januárban történt meg. Továbbá a folyamatosan elnyert közmunka pályázatok miatti bér és járulék kifizetések. Dologi kiadások teljesítése e. Ft, ez az időarányostól kevesebb. Ennek oka, hogy a betervezett pályázatok előirányzata még nem került felhasználásra. Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése e. Ft, ez 85,96%-os, több az időarányostól, oka az ebben az évben bekövetkezett segélyezési rendszer változása. Segélyek részletezése Segély megnevezése Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft Óvodáztatási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő ,8 támogatás Lakásfenntartási támogatás ,2 Rendszeres szociális segély ,4 Eseti gyermekvédelmi ,3 támogatás Szociális étkezés ,1 Étkezési térítési díj kompenzálás BURSA HUNGARICA ,9 %

7 Átmeneti felnőtt segély Temetési segély ,4 Köztemetés ,3 Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata e Ft, módosítás utáni előirányzata e Ft, teljesítése e Ft. A működési célú támogatás államháztartáson belülre 672 e Ft, amely az előző évről áthúzódó közmunka program visszafizetési kötelezettség. Míg önszerveződő közösségek támogatása e Ft, valamint a civil szervezeteknek megelőlegezett pályázati támogatás 840 e Ft. Továbbá elvonások és befizetések jogcímén 277 e Ft a kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget tartalmazza. II. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási, költségvetési kiadás összege e Ft. A felhalmozási kiadások megoszlása az intézmények között az alábbiak szerint alakult: - Alsózsolca Város Önkormányzata e Ft beruházás és e Ft felújítás 6 e Ft LEADER pályázat jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettség - Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 329 e Ft beruházás - Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 334 e Ft beruházás - Fekete István Óvoda és Bölcsőde e Ft beruházás - Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 0 e Ft beruházás - Alsózsolcai Gondozási Központ 0 e Ft beruházás és 47 e Ft felújítás - Alsózsolcai Városüzemeltetés 838 e Ft beruházás III. Tartalékok Eredeti előirányzat e. Ft, a módosítás utáni előirányzat e. Ft, a különbözet e. Ft, mely az alábbiakra lett felhasználva: - Közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség -672 e havi előleg rendezése e. - Előző évi elszámolásból adódó többlet támogatás e.

8 Városüzemeltetés Saját működési bevétele a e Ft előirányzattal szemben e Ft, 52,61%-os. Ezen belül az intézmények működésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből (kihordásos étkezés (517 e Ft), szállítási szolgáltatás (26 e Ft)), sírhely megváltás (1.392 e Ft) bérleti díjak (1.075 e Ft), étkezési térítési díjak (9.627 e Ft), ÁFA bevételből (3.134 e Ft), fémhulladék értékesítésből (185 e Ft) adódik. A kiadása a e Ft előirányzattal szemben e Ft, 48,36%. A személyi juttatások teljesítése 48,18%, a munkaadókat terhelő járulék 46,42%. A dologi kiadások közül az élelmiszer előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 54%-os, mivel a II. félévi étkeztetés a nyári szünidő miatt kevesebb. A közüzemi díjak előirányzata e Ft, teljesítés e Ft, 54,53%. Beruházásként gépek és szerszámok kerültek vásárlásra, a betervezett főzőüst az I. félévben nem került beszerzésre. Gondozási Központ A működési bevétel módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 53,28%- os. Ezen belül a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgáltatásra kapott TB finanszírozás előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, ez 52,59%-os. A BAZ Megyei Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 1 fő részére történt 55 év feletti foglalkoztatási támogatás, melyből I. félévben 229 e Ft teljesült. A Gyermekjóléti szolgálat épületének bérbeadásából 178 e Ft bevételünk származott. Leselejtezett eszközök értékesítéséből további 24 e Ft bevétel realizálódott. A kiadás módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 44,39%-os. A személyi juttatások teljesítése e Ft, 46,42%-os. A dologi kiadások teljesítés e Ft, 35,05%-os, melynek oka a közüzemi számlák időbeli eltolódása. A közüzemi díjak előirányzata e Ft, teljesítés 887 e Ft, 44,57%. Felhalmozási kiadásban 6,56%-os a teljesítés, a 717 e Ft előirányzattal szemben 47 e Ft, a gyermekjóléti szolgálatnál válaszfal beépítése történt.. I. félévben nem került beszerzésre a betervezett ipari porszívó és a számítógép.

9 Közösségi Ház és Könyvtár A Közösségi Ház saját bevétele e Ft értékben teljesült a e Ft előirányzattal szemben, ezen belül a Sportcsarnok és a Közösségi Ház bérleti díj bevétele e Ft, 23%- os, szolgáltatási díja (rendezvények belépő) e Ft, 123,6%. A kiadások teljesítése a módosítás utáni e Ft előirányzattal szemben e Ft, 50,5%-os. Ezen belül a személyi juttatások és járulékainak teljesítése e Ft, 49,88%-o A felhalmozási kiadások teljesítése 0%-os, a Tájház udvarára betervezett. kemenceépítési beruházás nem valósult meg az I. félévben. Fekete István Óvoda A Fekete István Óvodának nincs saját működési bevétele. EU-s pályázati támogatás érkezett az első félévben a tervezett e Ft-tal szemben, e Ft, amely teljesítése így 75,05 %- os. A kiadások teljesítése a e Ft módosítás utáni előirányzathoz viszonyítva e Ft, 54,35%-os. A személyi juttatások és járulékainak teljesítése e Ft, 48,02%-os. A dologi kiadások teljesítése e Ft, 78,38%-os. A teljesítés nem időarányos a befejeződő TÁMOP / számú pályázat miatt. Közüzemi díjak előirányzata e Ft, teljesítés e Ft, 69%-os. Felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzatból e Ft került felhasználásra, e Ft a már említett TÁMOP-os pályázat keretén belül eszköz beszerzésre, és 35 e Ft értékben egy teniszháló. Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda Az Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda saját bevételének módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, a teljesítésből 237 e Ft a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központtól saját dolgozó alkalmazására kapott támogatás, illetve az Uniós-pályázat előirányzata e Ft, a teljesítése e Ft. A módosítás utáni kiadási előirányzat e Ft., a teljesítés e Ft, ez 47,14%-os. Ebből a személyi juttatások és járulékok kiadása e Ft. A dologi kiadások teljesítése nem időarányos, e Ft, 54,27%, a folyamatban lévő TÁMOP / számú pályázat miatt.

10 A közüzemi díjak módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, ez 67%. A felhalmozási kiadás teljesítése e Ft, 51,64%-os, a pályázati előirányzat felhasználása miatt nem időarányos. Beszerzésre került 985 e Ft értékben fejlesztő játékok a TÁMOP pályázat keretében, valamint egy mosógép 70 e Ft és 2 db notebook 264 e Ft értékben. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal saját bevételének előirányzata e Ft, a teljesítés 200 e Ft, 6,85 %. Ezen belül a működési célú támogatás 76 e Ft, 0%-os, mert az előirányzata az előző évben volt tervezve, mivel ez az előző évről áthúzódó választásokra kapott támogatás. A intézményi működési bevétel 124 e Ft, ez a e Ft-os előirányzattal szemben 4,25%. A működési bevétel az alábbi tételekből adódik: bérleti díj 10 e Ft, a házasságkötési díj bevétele 40 e Ft, 9 e Ft ÁFA bevétel teszi ki és 65 e Ft ÁFA visszatérítés. A kiadások módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 61,88%. A személyi juttatások és járulékok teljesítése e Ft, 51,65%-os. Dologi kiadásokra e Ft lett felhasználva, ezen belül a közüzemi díjak előirányzatának teljesítése e Ft, 46,3%. A felhalmozási kiadásból I. félévben 329 e Ft teljesítés történt a 825 e Ft előirányzattal szemben, ami így 39,88%. Beszerzésre került 1 db nyomtató, 1 db fényképezőgép és egy szerver konfiguráció szünetmentes tápegységgel. Önkormányzat Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzata e Ft, módosítás utáni előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 55,59%. Ebből az önkormányzat feladat alapú működési támogatása e Ft. A működési célú támogatás teljesítése e Ft, ami 71,14%-os. A túlteljesítés az EU-s pályázatok és a közmunka pályázatok következménye. A felhalmozási bevételek nem időarányos teljesítése szintén pályázatok elszámolásából adódik. A közhatalmi bevételek teljesítése 79,49%-os, ami már részletezésre került, valamint a működési bevételek is bemutatásra kerültek.

11 A kiadások teljesítése e Ft, 26,86%-os. Ezen belül a működési kiadás teljesítése 35,6%, e Ft. A személyi juttatások kiadása és a járulék kifizetése magasabb, a folyamatosan folyó közmunka pályázatok miatt. Dologi kiadás 34,3%-os, elmaradás a pályázatok elszámolásából adódik. A közvilágítás villamos energia kifizetése e Ft, 69,76%. A közkút vízdíj kifizetése 933 e Ft, 46,65%, amely időarányosnak mondható. A felhalmozási kiadások elmaradásának oka szintén a pályázatok utólagos elszámolása. Fentiek alapján kérem a tájékoztatás elfogadását. Alsózsolca, szeptember 3. Szilágyi László polgármester

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. I-X. havi gazdálkodásáról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2008. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére 2.NAPIREND Ügyiratszám:../2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő testület! Felsőzsolca Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodását a Képviselő-testülete a 4/2009.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁJUS 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 101/2015. (V.13.) sz. hat. ZMJVK 102/2015. (V.13.) sz. hat. A Közgyűjteményi és

Részletesebben