T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének szeptember 3-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. szeptember 3-i ülésére"

Átírás

1 210/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének szeptember 3-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Előkészítők: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Sipos Szilvia csoportvezető Szakály Ferencné pénzügyi főmunkatárs

2 Tisztelt Képviselő-Testület! A helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatokról és a költségvetési egyenleg alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk: A évben elfogadott költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat ebben az évben egy alkalommal módosította a Tisztelt Képviselő-testület. A beszámoló bevételi és kiadási teljesítése az alábbi: Bevételek ezer Ft Kiadások ezer Ft I. A gazdálkodás általános bemutatása Önkormányzatunk bevételei között jelentős arányt képviselnek az állami támogatások, illetve a helyi adó bevételek. Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatását (központi bevétel) a személyi juttatásokat terhelő közterhek beszámításával csökkentett összegben (a továbbiakban: nettó finanszírozás), havonta a kincstár folyósítja. Az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozása utólag, a tényleges kifizetés lejelentése alapján történt meg az elszámolás szabályainak megfelelően. A kiadási oldalt tekintve megállapítható, hogy mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt. II. B e v é t e l e k II/1. Intézményi működési bevételek Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2

3 realizált működési bevétel összetétele az alábbi: ezer Ft Egyéb saját működési bevétel: Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések: Működési célú hozam- és kamatbevételek: Összesen: Egyéb saját működési bevételek közé a szolgáltatások ellenértékét, továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, kártérítések bevételét könyveljük. A kamatbevételek teljesítése az első félév végén 55,89% volt. Kamatbevételeink két részből tevődnek össze: egyrészt a lekötött betétek állománya után elért bevétel ezer Ft, másrészt a költségvetési számlák látra szóló betétei után realizált kamatbevétel 95 ezer Ft, ez összesen ezer Ft. Az I. félév végi betétállományunk ezer Ft. II/2. Közhatalmi bevételek II/2. Közhatalmi bevételek a./ Helyi adók Adóbevételünk az előirányzathoz képest összességében 38,73 %-os teljesítést mutat. ezer Ft ezer Ft Megnevezés Eredeti / mód. Teljesítés Index % Építményadó ,44 Magánszem.komm. adója ,91 Vállalkozók komm. adója Iparűzési adó ,95 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság Összesen ,73 Az építményadó teljesítése elmarad a várttól, amelynek főképpen az az oka, hogy évben az adóztatható hasznos alapterület az előző évihez képest több mint m 2 el csökkent bontás következtében. A magánszemély kommunális adója bevételünk 70 %-ot meghaladó teljesítést mutat. Ezt a kiugróan magas teljesítést elsődlegesen a rendelkezésünkre álló TAKARNET ingatlan-nyilvántartási program segítségével végzett, folyamatos ellenőrzések eredményezték, melyek következtében a visszamenőleges évekre jelentős adóbevétel keletkezett. A vállalkozók kommunális adója törvényi rendelkezés által december 31-én megszűnt és ebből az adónemből bevétel a hátralékokhoz kapcsolódóan folyt be. A bevételek tervezésénél már ismert 3

4 tény volt, hogy iparűzési adóbevételünk I. félévi időarányos teljesítése az előirányzathoz képest jelentősen elmarad. Az iparűzési adófizetés sajátossága, hogy a vállalkozások a május 31-éig benyújtandó éves bevallás során számolnak el az előző évben (március 15-ig, szeptember 15-ig és december 20-ig) megfizetett adóelőleggel szemben. A határidőben benyújtott 296 db adóbevallás feldolgozását követően, június 30-ig ezer Ft iparűzési adó visszatérítésére került sor. A évi tényleges gazdálkodási adatok alapján adóévre összesen ezer Ft ebből a II. félévre ezer Ft - iparűzési adóelőleg került előírásra, és ezáltal a szeptember 15-i esedékességet követően a tervezett bevételt meghaladó teljesítés várható. b./ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Gépjárműadó A gépjárműadó bevétel 53,20 %-ra teljesült. Éves eredeti előirányzat: ezer Ft Teljesítés: ezer Ft. A gépjárműadó bevétel időarányosan a tervezettnél magasabb szinten teljesült. II./3. Támogatások, kiegészítések Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése az első félév végéig ezer Ft (58,41%). II./5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői szolgálat) Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről: Választási többletigény elszámolása (Polgármesteri Hivatal) Közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat) Közfoglalkoztatás támogatása (Óvoda) Zeneiskolai térítési díjak 30%-a ezer Ft 152 ezer Ft ezer Ft 428 ezer Ft 11 ezer Ft 4

5 III. K i a d á s o k III/1. Működési kiadások Mint a féléves tájékoztató 1. számú mellékletéből is látszik, a kiadások jelentős részét a működési kiadások (73,95%) alkotják. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Állategészségügyi tevékenység A szakfeladat a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Ezen összeg a dologi kiadások között jelenik meg. Teljesítés az első félév végéig 597 ezer Ft (42,58%). Az eb oltás szeptember hónapban lesz, a személyi jellegű kiadások ebben az időben merülnek fel. Közvilágítás Közvilágításra az évben ezer Ft kiadást terveztünk, melyből az I. félév során a felhasználás ezer Ft (42,04 %). Temetőfenntartás Temetőfenntartásra ezer Ft-ot (33,43%) költöttünk. A kiadások jelentős hányadát (81,73%) a Pétkomm Kft. részére kifizetett üzemeltetési kiadások adják. Köztisztaság Dologi kiadások teljesítése ezer Ft (63,66 %). Hó eltakarításra ezer Ft-ot költöttünk, ez adja a kiadások 76,76%-át. Szelektív hulladékgyűjtés a szerződéses összegben ( Ft + áfa/hó) került kiszámlázásra és kifizetésre. Lomtalanításra 303 ezer Ft-ot fizettünk ki az első félévben. Parkfenntartás A megállapított keretösszegből az I. félév során ezer Ft-ot költöttünk (33,54%). Itt kerül elszámolásra a parkfenntartási munkák, fűnyírás, kaszálás, valamint a parkokban végzett fakivágási munkák költsége. 5

6 Községgazdálkodás Ezen a szakfeladaton számoljuk el a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkások személyi jellegű kifizetéseit, járulékait. Előbbi ezer Ft (40,06%), utóbbi ezer Ft (25,70%). A dologi kiadások alakulása 28,68%-os teljesítést mutat. Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki az önkormányzati lakások, a közfoglalkoztatottak foglalkozás egészségügyi vizsgálatának kiadásait, a munkavédelmi oktatások, munkaruha, védőruha, illetve szerszámok beszerzési költségeit. Ezen a szakfeladaton jelenik meg az életjáradék összege is (270 ezer Ft), a személyi juttatások között. Strandüzemeltetés A megállapított keretösszegből az I. félév során 29 ezer Ft-ot költöttünk el. Utak, hidak üzemeltetése A módosított kiadási előirányzat ezer Ft, melyből az I. félév során a felhasználás ezer Ft (71,53%). A kiadások jelentős hányadát (65,93%) a Pétkomm Kft. részére kifizetett üzemeltetési kiadások adják. Felszíni vízelvezetés Az előirányzott dologi kiadásból ezer Ft-ot költöttünk erre a szakfeladatra, mely 31,98%-os teljesítésnek felel meg. Orvosi rendelő Erre a szakfeladatra ezer Ft kiadást terveztünk, melyből az I. félév során a felhasználás ezer Ft (31,06 %). Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok Itt jelenik meg a Polgármester illetménye és költségtérítése ezer Ft, továbbá a külső személyi juttatások között a helyi önkormányzati képviselők juttatása ezer Ft teljesítéssel, előző tételekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó ezer Ft (42,92%). A dologi kiadások esetében az átlagos felhasználás 24,79 %-os. 6

7 Iskola működtetés Az iskola működési kiadási teljesítése összességében 44,31%. Személyi juttatások 41,33%, a járulékok 39,71%-os, dologi kiadásai 45,94%-os teljesítést mutatnak. Dologi kiadásainak 52,22 %-át a vásárolt élelmezés ( ezer Ft+ÁFA) teszi ki. Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadásai az időarányoshoz közel alakultak, így a bérjellegűek 40,97%, a járulékok 41,02%-ra teljesültek. A dologi kiadások esetében az átlagos felhasználás 52,87%-os. Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda Személyi jellegű kiadásai az időarányoshoz közel alakultak, így a bérjellegűek 41,51%, a járulékok 42,60%-ra teljesültek. Dologi kiadásai 41,15%-os teljesülést mutatnak. Dologi kiadásainak 53,41%-át a vásárolt élelmezés (7.867 ezer Ft+ÁFA) teszi ki. Közösségi Ház és Könyvtár Működési kiadásait összességében vizsgálva láthatjuk, hogy azok átlagban 39,33 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 43,95%, a hozzá tartozó járulékok 43,75%-ra teljesültek. Dologi kiadásai 34,47%-os teljesülést mutatnak. Jelentős tétel a Közösségi Ház költségvetésében a Péti Nyár, amelynek kiadási a második félévben jelentkeznek. Gondozási Központ Összességében megállapítható, hogy a működési kiadások időarányos teljesítést mutatnak (39,19%). Ezen belül a személyi juttatások 40,48%, a hozzá tartozó járulékok 40,10%, dologi kiadási előirányzata 36,33%-os teljesítést mutatnak. 7

8 III/2. Ellátottak pénzbeli juttatásai a./ Szociálpolitikai juttatások Polgármesteri Hivatal évi Felhasznált Teljesítés előirányzat keret % rendszeres szoc.segély ,20 foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,55 lakásfenntartási támogatás ,00 gyermekvédelmi támogatások ,00 óvodáztatási támogatás ,00 Támogatás összesen: ,17 Önkormányzat évi Felhasznált Teljesítés előirányzat keret % lakhatási támogatás ,36 ápolási díj (települési támogatás) ,01 közgyógyellátás (települési támogatás) ,25 önkormányzati segély (rendkívüli települési támogatás) ,46 temetési segély 300 0,00 köztemetés ,75 létfenntartási támogatás ,50 beiskolázási segély 800 0,00 tanulók bérlettámogatása ,00 iskolatej és kifli ,44 étkeztetés ,00 babakelengye ,00 tablet 950 0,00 Arany János ösztöndíj ,00 Bursa ,46 Tanulmányi ösztöndíj ,00 Támogatás összesen: ,17 8

9 b./ Átadott pénzeszközök Az átadott pénzeszközök között a központi háziorvosi ügyelet, a FONO, a támogató szolgálat, a társadalmi szervezetek, rendőrség, polgárőrség, lakóház energetikai programban részvevők részére adott támogatásokat számoljuk el (előterjesztés 11. melléklete). A kifizetések, pénzeszköz átadások a beadott igényeknek megfelelően történtek, a teljesítés az I. félév végéig ezer Ft (67,35 %). III/3. Beruházások, felújítások Felhalmozási kiadások teljesítését külön táblázat tartalmazza feladatonként, ugyanígy a felújítások alakulását is (előterjesztés sz. mellékletei). Tisztelt Képviselő-testület! Kérem önkormányzatunk I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóm megtárgyalását. P é t f ü r d ő, augusztus 28. Horváth Éva polgármester 9

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a 2008. évi költségvetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére 7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. I-X. havi gazdálkodásáról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, BÉKE U. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Tájékoztató Öcs

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu E L Ő T E R J E S ZTÉS Készítette: Percze Szilvia Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról

Tárgy: Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. első féléves gazdálkodásáról HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi S.u.16. Tel.,fax.: (88) 237-003 Ügyiratszám: /2013. Előterjesztést összeállította: Vass Szilvia Tárgy: Tájékoztató Halimba Község

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Ikt. szám: /2014 Szöveges beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné

5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné 1 5. Előkészítette: Szakmándi Lászlóné E L Ő T E R J E S Z T É S Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetési rendelet első ¾-ed

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben