Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására"

Átírás

1 LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér Telefon: (37) Fax: (37) ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁRICUS 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Tárgya: Előterjesztője: Előadója: Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Víg Zoltán, polgármester Molnárné Kis Tímea, irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! A évi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, melyet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján készítettünk el. Az önkormányzat költségvetését érintő változásokat a rendelet-tervezet mellékleteiben mutatjuk be. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi esetekben javasoltak: A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit eft-tal, a helyi adók előirányzatait összesítve eft-tal, az átengedett központi adókat összesítve eft-tal, a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatát 354 ef-tal javaslom csökkenteni, mert a teljesítés nem az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A működési támogatások esetében a Magyar Államkincstártól kapott kötelező egyeztető adatok alapján a normatív hozzájárulások előirányzatát eft-tal javaslom csökkenteni, a központosított előirányzatokat eft-tal, a kiegészítő támogatásokat pedig efttal javaslom növelni. Az egyéb működési bevételek előirányzaton belül a társadalombiztosítástól kapott bevételek előirányzatát eft-tal, a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatot 100 eft-tal növelni, viszont a támogatás értékű működési bevétel előirányzatait összesítve eft-tal csökkenteni szükséges, mert a tervezett bevételek nem teljesültek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a tervezett eft helyett eft teljesült, ezért indokolt az előirányzat eft-tal csökkenteni, továbbá javaslom csökkenteni az egyéb felhalmozási bevételeket eft-tal, mivel az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások támogatási bevételei a évben realizálódnak. A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni eft-tal, melyet indokol a külső személyi juttatások előirányzatának túlteljesítése. A túlteljesítést elsősorban a TÁMOP pályázat keretében kifizetett személyi juttatások indokolják, ebből kifolyólag szükséges megemelni a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is eft-tal. A dologi kiadások előirányzatát javaslom megnövelni eft-tal, melyet indokol a városüzemeltetési feladatok, az önkormányzati feladatok és az egyéb szakfeladatok, ezen belül az út, autópálya építés szakfeladat, az óvodai, iskolai,

2 kollégiumi, szociális étkezés szakfeladatok, a nem lakóingatlan, bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat, a közbeszerzési szakfeladata, a köztemető, a közvilágítás, fogorvosi alapellátás, dologi előirányzatainak rendezése. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások kiemelt előirányzata eft-tal növelendő, a felújítások kiemelt előirányzata pedig eft-tal csökkentendő, amit a már említett Európai Uniós pályázatok fizetési kötelezettségeinek évre való áthúzódása indokol. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata csökkentendő 260 eft-tal, illetve a felhalmozási kamatkiadások 821 eft-tal nővelendő, melyet a Lőrinci 2028 kötvény kamatkiadásának túlteljesítése indokol. Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a működési bevételek előirányzatát 53 eft-tal szükséges csökkenteni az intézményi térítési díj bevételének túltervezése miatt. Az intézmény személyi juttatásainak előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 520 eft-tal kell csökkenteni. Az előirányzat csekély mértékű túllépése miatt, pedig növelni szükséges a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát 20 eft-tal. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár működési bevételei tekintetében a Városi Televízió és a Városi Újság szakfeladatainak bevételi előirányzatát kell csökkenteni bevétel elmaradás miatt, összesen eft-tal. Csökkenteni szükséges a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet 14 eft-tal, mert az előirányzott 706 eft helyett 692 eft teljesült. A Művelődési Ház felhalmozási bevételeit javaslom megemelni 160 eft-tal, mely kiselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származik, viszont a támogatásértékű támogatási bevétel előirányzatát csökkenteni szükséges eft-tal, mert a Bródy Sándor Könyvtárral egy konzorciumban végrehajtott Tudásdepó pályázat elszámolt pénzeszközei évben nem realizálódtak, így a felhalmozási bevételeket összesítetten eft-tal javaslom csökkenteni. Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésében a működési bevételek esetében előirányzat csökkentését kéri az intézmény eft-tal. Továbbá kéri a támogatás értékű működési bevételeinek növelését eft-tal (útravaló ösztöndíj bevétele, szakképzési támogatás bevétele) és a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcím eft-tal. A felhalmozási bevételek közül a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatcímet szükséges 520 eft-tal megemelni (szakképzési, fejlesztési támogatás). Az intézmény személyi juttatások előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 902 ef-tal (tetőfelújítás, számítástechnikai eszközök beszerzése), melynek fedezetét a felhalmozási bevételek előirányzatai adják. A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. Hunyadi Mátyás Általános Iskola működési bevételi előirányzatát szükséges megemelni 960 eft-tal, mert a bérleti díj bevételek növekedéséből adódóan. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát szükséges csökkenteni eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 927 eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 535 eft-tal szükséges növelni, melynek fedezetét a bevételi oldalon növelt 960 eft adja.

3 A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. Napsugár Óvoda személyi juttatások előirányzatát 725 eft-tal, a dologi kiadások kiemelt előirányzatát, pedig eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A munkaadói járulékok kiemelt előirányzatának 60 eft-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt A felhalmozási kiadások esetében az előirányzatokat növelni szükséges 74 ef-tal (új mosógépvásárlása). A kiadási előirányzatok csökkenése maga után vonja az irányító szervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény működési bevételi előirányzatának csökkentése szükséges 945 eft-tal. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát eft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-tal kell csökkenteni, melyet a kiemelt előirányzatok fel nem használása indokol. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának 545 eft-tal való növelése szükséges, előirányzat túllépés miatt, mely a közüzemi kiadások növekedéséből adódik. Az intézmény bevételei erre fedezetet nyújtottak. A kiadási előirányzatok csökkentése maga után vonja az irányítószervtől kapott támogatás mértékének csökkenését is eft-tal. A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet tervezetet támogatni szíveskedjék. Lőrinci, március 11. Látta: Lőrinci, március 11 Víg Zoltán polgármester Pammerné Gaál Ágnes sk. Az előterjesztést készítette: Lőrinci, március 11. Melléklet(ek): rendelet-tervezet Molnárné Kis Timea irodavezető

4 1. számú melléklet: Rendelet-tervezet Lőrinci város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(III..) önkormányzati rendelete Lőrinci Város évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aa helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -a, 77. -a és 80. -a alapján Lőrinci Város évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet ( R. ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A R 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Lőrinci Város Önkormányzata évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét Kiadási főösszegét eft-ban eft-ban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére eft likviditási hitel előirányzatot állapít meg. 2.. (1) A R 3. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított módosított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg I. Működési bevételek: II. Támogatások: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek: (2) A R 3. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg: e Ft

5 e Ft a) Működési előirányzat összege: ebből: 1, Személyi jellegű kiadások: , Munkaadókat terhelő járulékok: , Dologi jellegű kiadások: , Speciális célú működési támogatások: , Ellátottak pénzbeli juttatásai: b., Felhalmozási előirányzat összege: ebből: 1, Beruházási előirányzat összege: , Felújítási előirányzat összege: , Egyéb felhalmozási előirányzat összege: (1) A R 1/a., 1/b, 2., 3., számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2, 3., számú mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 5.. Jelen rendelet március 18. napján lép hatályba. Kihirdetési záradék: Kihirdetés napja: Víg Zoltán sk. polgármester Pammerné Gaál Ágnes sk. Pammerné Gaál Ágnes sk

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben