BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-i ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-i ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a Képviselő-testület e Ft-ban határozta meg. Az év folyamán a képviselő-testület tájékoztatást kapott a költségvetés teljesítéséről a féléves beszámolóban és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóban. A módosításokat követően a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét e Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. BEVÉTELEK: A évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, melynek teljesülése e Ft. Az összes bevételekből az önkormányzat és intézményei működési bevétele e Ft. Ebből a támogatások e Ft, további bevételek az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 52 e Ft, az államháztartáson belülről érkezett támogatások e Ft, közhatalmi bevételekből e Ft, az intézmények működési bevételeiből e Ft, valamint az előző évi költségvetési kiegészítésből e Ft tevődnek össze. Az önkormányzat intézményi működési bevételei: eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, míg a teljesítése e Ft. Ebből közhatalmi bevétel e Ft, intézményi működési bevétel e Ft. A közhatalmi bevételek jelentős részét a helyi adók, iparűzési adó, építményadó képezi, mely eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése e Ft, amely adónemenkénti bontásban a következőképpen alakult: - iparűzési adóban: e Ft, - építményadóban: e Ft évben a befizetett gépjármű adó 60%-a utalásra került a magyar állam javára, a fennmaradó 40% képezi az önkormányzat bevételét, melynek összege : e Ft. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) e Ft - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 19 e Ft - Egyéb közhatalmi bevételek e Ft összegben realizálódott, ami különböző önkormányzatot megillető bírságok helyben maradó része 655 e Ft-os, valamint helyi adó, bírság, pótlék e Ft-os összege.

2 Az adóév közben látható volt, hogy az adóbevételek területén a befizetések alapján az eredeti előirányzat túlteljesítése várható. Emiatt év közben az előirányzatok módosítására került sor, mely vonatkozásban a módosított előirányzatok az év végén realizálódtak. A talajterhelési díj bevétel az előíráshoz képest 82 %-ban realizálódott. A díjfizetési kötelezettség 54 ingatlant érint. A magas díjfizetési kötelezettség miatt jelentős a részletfizetésben részesülők száma. A részletfizetés több évet is érinthet, ezért az adott évre kivetett talajterhelési díj bevétel nem mindig a tárgyévben folyik be. Intézmény működési bevétel címén e Ft realizálódott, amely az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzatnál realizálódó intézményi működési bevétel E Ft, a bérleti díjak bevétele e Ft, 633 e Ft sírhely megváltás, e Ft lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díja, e Ft ÁFA bevétel, 866 e Ft kamatbevétel és e Ft telefon és közüzemi díjak visszatérítéséből tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működési bevételeket e Ft, az igazgatási szolgáltatási díj bevétele 146 e Ft, a továbbszámlázott telefon díjak e Ft és 40 e Ft ÁFA bevétel teszi ki. A Városüzemeltetés intézményi működési bevételi forrása e Ft, az intézmények működésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből (5.775 e Ft) (kihordásos étkezés, szállítási szolgáltatás), bérleti díjak (2.137 e Ft), étkezési térítési díjak ( e Ft), ÁFA bevételből (5.640 e Ft), leselejtezett eszközök értékesítéséből (194 e Ft), valamint egyéb saját bevételből adódik, aminek összege 205 e Ft, biztosító kártérítése volt. A Gondozási Központ működési bevétele 390 e Ft, ennek részét képezi a bérleti díj 317 e Ft és leselejtezett eszközök értékesítése 73 e Ft összegben. A Közösségi Ház költségvetési bevétele e Ft volt, szolgáltatásból eredő jegybevétele e Ft, valamint e Ft bérleti díj összege. A 2. sz. Óvoda költségvetési működési bevétele e Ft, amely 1 e Ft kamatbevételt és e Ft továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmaz. A Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési működési bevétele a évben 234 e Ft volt, amely 234 e Ft közüzemi díj megtérítését (10 e Ft választási ktg., 224 e Ft pályázati megtérítés) tartalmaz. Önkormányzatok működési támogatásai címen e Ft bevételre volt jogosult önkormányzatunk, ebből a normatív hozzájárulás e Ft, míg e Ft központosított előirányzat, ami a Borsodvíznek átadandó vízcsatorna hozzájárulás e Ft, könyvtári érdekeltség növelés, az e-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés 563 e Ft, évről áthúzódó bérkompenzáció 504 e Ft, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása e Ft, valamint a lakott külterületre

3 eső támogatás 36 e Ft e Ft kiegészítő támogatásra volt jogosult az önkormányzat, melynek egy része pályázaton nyert támogatás ( e Ft), amely az iskola működési kiadásainak támogatására szolgál, továbbá a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékát és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációját tartalmazza (8.171 e Ft). Államháztartáson belülről e Ft bevétel érkezett, ebből e Ft működési célú és e Ft felhalmozási célú támogatás. A működési célú támogatás tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft, amely a következőket tartalmazza: 712 e Ft a KLIK-től művészetoktatási térítési díj 30%-a e Ft EU-s pályázati támogatás, e Ft közfoglalkoztatás támogatása, e Ft mezőőri támogatás. Polgármesteri Hivatalnál e Ft 761 e Ft EU-s pályázati támogatás e Ft Választási támogatás 235 e Ft Diákmunkások bértámogatása 2. sz. Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás 406 e Ft Diákmunka támogatása Fekete István Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás Közösségi Háznál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás Gondozási Központnál e Ft 760 e Ft Munkaügyi Központ bértámogatása 285 e Ft EU-s pályázati támogatás e Ft TB támogatás (védőnői és iskola egészségügyi) Városüzemeltetésnél e Ft e Ft Munkaügyi Központ bértámogatás A felhalmozási célú támogatás tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft 257 e Ft Könyvtári érdekeltség növelő beruházás támogatása e Ft EU-s pályázati támogatás. (ÉMOP Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán)

4 Költségvetési maradvány igénybevétele eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése: e Ft ebből e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány volt, ami a következőket tartalmazta: - Kézzel, lábbal, dallal tánccal TÁMOP-3.2.3/A-11/ e Ft - Komplex telep-program TÁMOP / e Ft - Innovatív kezdeményezés, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában TÁMOP / e Ft - Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen ÉMOP-4.2.1/A e Ft - Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések TÁMOP / e Ft - Borsodvíz azbeszt ivóvíz e Ft - Közösségi Ház nyílászáró csere e Ft - LEADER pályázat önerő e Ft - Talajterhelési díj e Ft KIADÁSOK: A költségvetési kiadás eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesülése: e Ft melyből a működési kiadás: e Ft. A felhalmozási kiadás e Ft. Személyi juttatásokra fordított összeg eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft ami jelentősen eltér a tervezetthez képest. Az eltérés oka az év folyamán elnyert közmunka pályázatok megvalósításából ered. Ezzel arányban nőtt a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás összege, melynek eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft volt. Dologi kiadásokra e Ft lett fordítva, ez az összeg fedezetet nyújt a településen működő intézmények működtetésére, a kiadások tartalmazzák a közüzemi díjak, víz, gáz, villany szolgáltatások igénybevételének díjait is. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a lakosságnak juttatott szociális rászorultság alapján járó ellátás eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft, azaz az összes segély: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, felnőtt és gyermekvédelmi segély, közgyógyellátás, Bursa támogatásokra fordított összeg. Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése e Ft.

5 A működési célú támogatás államháztartáson belülre 100 e Ft, amely a Alsózsolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott támogatás. Míg e Ft államháztartáson kívülre, összeg a már említett Borsodvíznek kifizetett e Ft, önszerveződő közösségek támogatása e Ft, valamint a civil szervezeteknek megelőlegezett pályázati támogatás e Ft. Továbbá elvonások és befizetések jogcímén e Ft a kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget tartalmazza. Felhalmozási, költségvetési kiadás összege e Ft, melyből a beruházások alakulását a 3. számú melléklet a felújítási kiadásokat a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza. A felhalmozási kiadások megoszlása az intézmények között az alábbiak szerint alakult: - Alsózsolca Város Önkormányzata e Ft beruházás és e Ft felújítás - Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 838 e Ft beruházás - Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 438 e Ft beruházás - Fekete István Óvoda és Bölcsőde 221 e Ft beruházás - Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 139 e Ft beruházás és e Ft felújítás - Alsózsolcai Gondozási Központ e Ft beruházás - Alsózsolcai Városüzemeltetés e Ft beruházás Tartalékok eredeti előirányzata eft módosított előirányzata e Ft. Kölcsön nyújtás : 0 Ft. Kiadások összesen eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata e Ft., teljesülés összege e Ft. A költségvetési pénzmaradvány tárgyévi összege e Ft, mely évben kerülhet felhasználásra feladattal terhelt, illetve szabad pénzeszközként. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - B-A-Z. Megyei Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás visszafizetés 673 e Ft - Borsodvíz bérleti díj e Ft - ÉMOP pályázat maradványa e Ft - Környezetvédelmi Alap e Ft - TÁMOP / Innovatív pályázat maradványa 47 e Ft - TÁMOP / Komplex-telep program maradványa 26 e Ft - Közvilágítás korszerűsítése 191 e Ft - TÁMOP / Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések e Ft - TÁMOP / Az óvoda, mint rugalmas munkahely e Ft Összesen: e Ft

6 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA: Az önkormányzat tárgyi eszközeinek értéke december 31-én e Ft, mely 3.1%-kal nőtt az előző évhez képest, azaz az önkormányzat vagyona nőtt. Az immateriális javak állománya 32,8%-kal azaz e Ft-tal csökkent a december 31-i adathoz viszonyítva, ami az értékcsökkenésből adódik. A tárgyi eszközök állománya e Ft, ami e Ft, azaz 2,4%-os növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati szinten a tárgy évi aktivált beruházások értéke meghaladja a tárgy évben elszámolt amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök névértéke december 31-én e Ft, ami a Borsodvíz részvények összege e Ft és 50 e Ft letéti jegy. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján e Ft, mely 227 e Ft-tal azaz 11,03%-kal nőtt az előző évhez képest, azaz a készlet, a követelés, a pénzeszközök, egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete e Ft. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások miatti követelések vonatkozásában emelkedés tapasztalható, az év végi záróállomány e Ft, amely a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat tartalmazza. Fenti tájékoztatás alapján kérem a képviselő-testületet a évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására. Alsózsolca, április 29. Szilágyi László polgármester

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben