A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a FRISS RÁDIÓ Műsorkészítő és Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (4028 Debrecen, Kassai u. 26., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Friss Rádió (Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Friss Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július e

2 között sugárzott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében, a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 18-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint szeptember 25-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató, 1410/2013. (IX.18.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú médiatanácsi végzést, de határozat meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% 2

3 A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0,1% 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% Az Mttv. 66. (6) bekezdése értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, az alábbiak szerint: 1. A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában a szöveg aránya a teljes műsoridőben 31,2-43,4% között mozgott, ez a vizsgált hét viszonylatában 37,9%-ot tett ki, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), a szövegarányra tett vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai szerint. 3

4 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben tett közzé zenei műsorszámot, melynek 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. Ezzel a Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette ugyan az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott, a magyar zenei művek közzétételi arányára vonatkozó legalább 50%-os kvótát, azonban a hatósági szerződés 5.8 pontjában tett 60%-os vállalását nem, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 3. és 3. a., 3.b., 3.c. pontjai szerint. 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25-én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, túllépve ezzel a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% arányt, míg heti viszonylatban ez az arány 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24-én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai szerint. 4. Az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható elemek időtartama a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt, míg ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését, melynek értelmében A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a közszolgálati műsorszámok arányára vonatkozó törvényi rendelkezést is, ugyanis ezen műsorszámok aránya nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt, a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 67%-át, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletben szereplő I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai szerint. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:, g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 4

5 A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésben és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését: jogsértést megállapító jogsértés időpontja jogkövetkezmény jogkövetkezmény határozat száma 1269/2012. (VII. 11.) január Mttv (3) bb) ,-Ft bírság 436/2013. (III.13.) október Mttv (3) bb) ,-Ft bírság A következetes joggyakorlat kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat harmadik alkalommal sértette meg, illetve mivel a hatósági szerződésben tett vállalásaitól jelentősen eltért, jelen jogsértések nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában jelen jogsértéseket megelőző 365 napon belül egy alkalommal, a 436/2013. (III.13.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését, mely kapcsán Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót, tehát jelen jogsértések kapcsán az ismételtség Mttv (4) bekezdésében meghatározott fogalmi elemei nem állnak fent, azonban jogsértések súlyára figyelemmel nem alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése értelmében: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl a folyamatosságát is figyelembe vette, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes és az éjszakai órák nélkül számított műsoridő minimális százalékaként a zene-szöveg arányára, a magyar zene arányára tett vállalásait a hét minden napján folyamatosan alulteljesítette, a fentiekben részletesen kifejtettek szerint. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: ( ) b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. ( ) A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt, figyelemmel a Médiaszolgáltató helyi közösségi jellegére az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,12 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 1. számú melléklet a Médiatanács 1583/2013. (XI. 6.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Friss Rádió állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július e között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során megállapította a hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban szereplő adatoktól eltérés kapcsán az Mttv. 63. (12) bekezdésében; az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését. A Médiatanács a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására szeptember 12-én kiírt pályázattal indított pályázati eljárás nyertesének 369/2013. (III.6.) számú határozatával a Médiaszolgáltatót ismerte el, és ennek alapján a június 5-én létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel e médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A hatósági szerződés 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. és pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt műsoridő legalább ötven (50) százalékát magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább huszonöt (25) százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 5.5. A médiaszolgáltatás központi elemei: reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) központi elemek interaktív információs műsor, interjúk, hírek, információk tematikus magyar zenei összeállítás, interjúk, magazinműsor tematikus magazinműsorok 5.6. Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 67% 67% 60,6% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, 29,8% 29,8% 25,4% a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 5,4%- 5,4%- 5,4% A nemzetiségi vagy más - - 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 5.7. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként havi heti napi 10% 10% 14,3% 8

9 5.8. A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt A zenei művek közzétételére szánt minimális aránya heti teljes műsoridőben napi teljes műsoridőben A magyar zenei művek 60% 60% 5.9. Az egyes műsorszámok, -műsorelemek aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt 62,1% 62,1% 56,8% közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a 32,8% 33,5% 29% helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Szöveg aránya 55% 55% 55% Hírműsorszámok 7,3%- 7,3% 7,3% A nemzetiségi vagy más 0,1% kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.6. pontban megjelölt célcsoportnak szóló műsorszámok aránya % Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi 3,7% 3,7% 7,9% A hatósági ellenőrzés eredménye: Az alábbi táblázat a Médiaszolgáltató heti műsorfolyamának lekódolása után született megállapításokat tartalmazza: I. Időtartam/arány július 19. július 20. július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Összesen Vállalás (%) a. 3.b. 3.c. (perc) péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök (óó:pp:mp) nap hét Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 43,4% 37,4% 39,6% 31,2% 37,2% 39,6% 37,3% 37,9% 55% 55% Zene Zene (%) 56,6% 62,6% 60,4% 68,8% 62,8% 60,4% 62,7% 62,1% Magyar zene Magyar zene (%) 58,8% 49,7% 35,5% 54,4% 58,7% 53,8% 52% 51,9% 60% Külföldi zene Külföldi zene (%) 41,2% 50,3% 64,5% 45,6% 41,3% 46,2% 48% 48,1% 4. 4.a. Helyi közéleti műsor Helyi közéleti, műsor (%) % 49,5% 39,7% 39,2% 36,5% 43,1% 37,2% 42,7% 25,4% 29,8% 5. 5.a. Hírműsor Hírműsor (%) 6,6% 6,25% 5,8% 5,9% 6,5% 6,6% 6,2% 6,3% 5,4% 5,4% 9

10 6. 6.a. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) 2,3% 4% 6,6% 12,2% 12,2% 20% 17,3% 10,6% 14,3% 10% 7. 7.a. Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) ,4% 70,7% 75,6% 61,2% 60,2% 60,5% 69,4% 66,4% 60,6% 67% Időtartam (perc) 1. Műso ridő július 19. péntek II. Az éjszakai órák nélkül ( ) között mért eredmények: július július 21. július 22. július 23. július 24. július 25. Teljesítés Vállalás 20. szomba vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök Összesen nap hét t Szöveg (perc) a. Szöveg (%) 50,7% 46,4% 44,9% 40,4% 43,5% 46,9% 44,2% 45,3% 55% 55% 3. Helyi, közéleti műsorszámok (perc) 3.a.Helyi, közéleti műsorszámok (%) ,7% 63% 53% 51,4% 33,9% 49,1% 49,5% 52,4% 29% 33,5% 4. Hírműsor a. Hírműsor (%) 8,8% 8,3% 7,5% 7,9% 8,7% 8,8% 8,2% 8,3% 7,3% 7,3% 5. Közszolgálati műsorszámok (perc) 5.a. Közszolgálati műsorok (%) 6. Ismétlés (perc) 6.a. Ismétlés (%) ,1% 85,8% 68,1% 74,8% 65,6% 72,1% 75,8% 74,8% 56,8% 62,1% ,1% 5,4% 8,8% 14,2% 7% 13,9% 11,7% 9,2% 7,9% 3,7% A fenti táblázatok alapján a Médiaszolgáltató július e közötti médiaszolgáltatása során a hatósági szerződésben tett vállalásait az alábbiak szerint teljesítette: 1. A Médiaszolgáltató a műsoridőre tett vállalását betartotta. 2. A Médiaszolgáltató műsorában 3824 percnyi szöveg került közzétételre, amelynek aránya napi szinten 31,2-43,4% között mozgott, míg a vizsgált adáshét viszonylatában 37,9%-ot tett ki. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 40,4-50,7% közötti, és heti szinten 45,3% volt a szöveg aránya. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (55%/nap és hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (55%/nap és hét), vállalását sem napi, sem heti szinten nem teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és 5.9. pontjai, fenti I. és II. táblázat 2. és 2. a. pontjai) 3. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten 6256 percben sugárzott zenei műsorszámot, melynek ugyan 51,9%-a volt magyar zenei műsorszám. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten teljesítette a magyar zenei művek közzététele vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában meghatározott legalább 10

11 50%-os kvótát, ugyanakkor a hatósági szerződésben vállalt 60%-os arányt nem. (ld. a hatósági szerződés és 5.8. pontjai, fenti I. táblázat 3. és 3. a., 3.b. pontjai) 4. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokban dominált a zene, ezért ezen műsorszámokból csupán a szöveges, informatív részek kerültek elfogadásra e kategóriába tartozó műsorszámként. Azon műsorszámok, amelyekben a közszolgálati és helyi szöveges tartalom volt túlsúlyban, teljes egészében közszolgálatiként és helyi, közéleti tartalmúként kerültek minősítésre. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya napi szinten 36,5-54% között mozgott, ez heti szinten 42,7% volt, míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban ez az arány napi szinten 33,9-66,7% között alakult, azaz heti szinten 52,4% volt. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként tett (29,8%/hét, 25,4%/nap), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (33,5%/hét, 29%/nap), vállalását teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 4. és 4. a., valamint a II. táblázat 3. és 3. a. pontjai) 5. A teljes műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató által sugárzott hírműsorszámok aránya napi szinten 5,8-6,6% között mozgott, heti szinten 6,3% volt míg az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 7,5-8,8% között alakult, mely heti szinten 8,3%-ot tett ki. A Médiaszolgáltató a napi híradás tekintetében a teljes műsoridőre (5,4%/nap/hét), illetőleg az éjszakai órák nélkül számított időszakra (7,3%/nap/hét) vonatkozó vállalásait teljesítette. (ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 5. és 5. a., valamint a II. táblázat 4. és 4. a. pontjai) 6. A Médiaszolgáltató a vizsgált héten a teljes műsoridő maximális százalékaként július 24-én 20%, 25- én 17,3% arányban sugárzott ismételt műsorszámot, a hét többi napján pedig ez az arány a hatósági szerződésben vállalt napi 14,3% alatt maradt, míg heti viszonylatban 10,6% volt, ami 0,6%-kal meghaladta a Médiaszolgáltató által tett 10%-os heti vállalását. Az ismétlések aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban július 21-én 8,8%, 22-én 14,5%, 24- én 13,9% és 25-én 11,7% volt, így ezeken a napokon a Médiaszolgáltató túllépte az általa napi szinten vállalt 7,9%-os arányt, míg a vizsgált hét többi napján ez az arány 7,9% alatt maradt, valamint a heti viszonylatra vonatkozó 3,7%-os vállalását is meghaladta, tekintettel arra, hogy ez az arány a vizsgált héten 9,2% volt. (ld. a hatósági szerződés 5.7. és pontjai, fenti I. és II. táblázat 6. és 6. a. pontjai) 7. A Médiaszolgáltató által közzétett, az Mttv a szerinti közszolgálati kategóriák valamelyikébe besorolható műsorszámok, műsorelemek időtartama 6697 percet tett ki a vizsgált héten, amely aránya a teljes műsoridő tekintetében napi szinten 60,2-75,6% között mozgott, heti szinten pedig 66,4% volt. Ez az arány az éjszakai órák nélkül számított időszakban napi szinten 65,6-85,8% között alakult, heti szinten 74,8% tett ki. A Médiaszolgáltató a teljes műsoridő minimális százalékaként (60,6%/nap) tett vállalásától július 23-án és július 24-én 0,4% és 0,1%-kal, míg heti viszonylatban tett (67%/hét) vállalásától 2,6%-kal maradt el. 11

12 Az éjszakai órák nélkül számított időszakra vonatkozó (56,8%/nap és 62,1%/hét), a közszolgálati műsorszámok tekintetében tett vállalását a Médiaszolgáltató mind napi, mind heti szinten teljesítette.(ld. a hatósági szerződés 5.6. és pontjai, fenti I. táblázat 7. és 7. a., valamint a II. táblázat 5. és 5. a. pontjai.) Budapest, november 6. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 12

13 2. számú melléklet a Médiatanács 1583/2013. (XI. 6.) számú határozatához Friss Rádió FM 90,0 Debrecen :00:00-24:00:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. k ism. dátum (angol nyelvű műsor részlet; zene: Def Leppard - Hysteria) 00:00:00 00:12:15 00:12:15 00:06:42 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00: Professzorok éjszakája (beszélgetés Dr. Gergely Lajos professzor mikrobiológussal, az Debreceni Egyetem egykori igazgatójával; zene: Ladánybene 27, Nickelback, Jamie Winchester, Placebo) 00:12:15 01:09:12 00:56:57 00:42:34 00:14:23 00:04:05 00:10:18 00:00:00 kh U2 - New Years Day 01:09:12 01:12:57 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Phil Collins - Another Day In Paradise 01:12:57 01:17:30 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00: Mozimix (beszélgetés Váró Kati filmes szakértővel a Karlovy Vary Filmfesztiválról; zene: Brainstorm, PASO, Depeche Mode) 01:17:30 01:54:38 00:37:08 00:27:01 00:10:07 00:02:53 00:07:14 00:00:00 k Hooligans - Paradicsom 01:54:38 02:01:18 00:06:40 00:00:00 00:06:40 00:06:40 00:00:00 00:00: Magyar Tarka - zenei műsor 02:01:18 05:00: Tankcsapda - Akinek látsz 02:01:18 02:06:29 00:05:11 00:00:00 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00: Edda - Elhagyom a Várost 02:06:29 02:11:04 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00: Tunyogi Rock Band - A hétköznapok legyenek jók 02:11:04 02:16:22 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00: Deák Bill Gyula - Jó volna 02:16:22 02:21:17 00:04:55 00:00:00 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00: Hobo Blues Band - Hosszú lábú asszony 02:21:17 02:24:04 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00: The Puzzle - Naptánc 02:24:04 02:29:04 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00: Lord - Engem ne várjatok 02:29:04 02:31:36 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00: Machine Mouse - A felhőn jársz 02:31:36 02:34:49 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: Black-Out - Nap 02:34:49 02:38:23 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00: Nagy Feró Beatrice - Katicabogárka 02:38:23 02:41:29 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: P.Mobil - Új haza 02:41:29 02:46:18 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00: Ghymes - Csillagreggae 02:46:18 02:49:25 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: Mátyás Attila - Üres szavak 02:49:25 02:53:39 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00: The Rock Band - Születtem szerettem 02:53:39 02:57:38 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Révész Sándor - Mozdulatlan utazás 02:57:38 03:01:02 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Európa Kiadó - Ez a város 03:01:02 03:06:10 00:05:08 00:00:00 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00: Freshfabrik - Life Is Passing By 03:06:10 03:09:44 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Supernem - Surfpunk 03:09:44 03:12:52 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00: Omega - Gyöngyhajú lány 03:12:52 03:17:58 00:05:06 00:00:00 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00: Kiscsillag - Jó napot! 03:17:58 03:20:23 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00: Jolly Roger - Eltévedt angyal 03:20:23 03:24:08 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: Sing Sing - Halál a májra 03:24:08 03:28:02 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Blues Transit - Let Me Stand Next Toy Our Fire 03:28:02 03:30:41 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00: Subscribe - Álomtégla 03:30:41 03:34:01 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Kalapács Akusztika - Tiszta Szívvel 03:34:01 03:36:02 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00: Kft - Utcai zenekar 03:36:02 03:39:02 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Fish! - Ez A dal 03:39:02 03:42:17 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00: Baby Bone - Éhség karma 03:42:17 03:45:15 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00: Karthago - Requiem 03:45:15 03:48:42 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:

14 Mangod Inc - The Flood 03:48:42 03:51:44 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00: Mobilmánia - Ez A Mánia 03:51:44 03:56:29 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00: Roy Ádám - Az én órám másképp jár! 03:56:29 04:00:40 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00: Tátrai Band - A Hold szerelme 04:00:40 04:05:37 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00: Republic :05:37 04:10:58 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00: Keresztes Ildikó - Ilyenek Voltunk 04:10:58 04:14:59 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: Link - Kell egy ház 04:14:59 04:18:47 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Kimnowak - Nem lakik itt senki 04:18:47 04:23:07 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00: Varga Ferenc/Balássy Betty - Randevú 04:23:07 04:27:07 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Szabó Leslie - Van hova és van miért 04:27:07 04:31:48 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00: Hrutka Róbert - Élni jó 04:31:48 04:34:54 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: Maszkura és a Tücsökraj - Éjjeli bagoly 04:34:54 04:38:44 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Venus - Hajt a vérem 04:38:44 04:42:14 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Ne nézzen úgy rám 04:42:14 04:44:01 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00: Zagar/Sena - Just For Fun 04:44:01 04:48:16 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:00: Ullmann Mónika - Pá kis aranyom 04:48:16 04:51:38 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Back II Black - Mindentől távol (radio edit) 04:51:38 04:55:20 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Odett és a Go Girlz - Móló 04:55:20 05:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: Odett és a Go Girlz - Móló 05:00:00 05:00:11 00:00:11 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:11 05:03:14 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek - riport Biczó Bence debreceni úszóval 05:03:14 05:04:50 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 05:04:50 05:05:07 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Folk Error - Indulj El 05:05:07 05:09:07 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Start visszaszámláló 05:09:07 06:28: Városok Falvak Szövetsége kulturális találkozó Debrecen Főterén (beszélgetés Bódor Edit szervezővel) 05:09:07 05:13:47 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh John Mayall - A World Of Hurt 05:13:47 05:18:04 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00: Magashegyi Underground - Fogd és fuss 05:18:04 05:20:27 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00: beszélgetés Mikó Irén professzornővel, a Debreceni Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetőjével a Debreceni Campus Fesztiválról 05:20:27 05:26:35 00:06:08 00:06:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Red Hot Chili Peppers - Can't Stop 05:26:35 05:31:02 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00: Postássy Juli - Puszinyuszi 05:31:02 05:35:03 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: beszélgetés Mikó Irén professzornővel, a Debreceni Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetőjével a Debreceni Campus Fesztiválról 05:35:03 05:41:20 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Joe Lynn Turner - Lost in Hollywood 05:41:20 05:45:46 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00: Illés - Miért hagytuk hogy így legyen 05:45:46 05:48:10 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00: beszélgetés Farkas Rolanddal, a Debreceni Campus Fesztiválon fellépő Punamy Massif zenekar tagjával 05:48:10 05:53:15 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Jazz+Az - Bébi kannibál 05:53:15 05:56:57 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Hooligans - Legyen valami! 05:56:57 06:00:21 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:21 06:03:41 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:03:41 06:04:09 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 06:04:09 06:04:21 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 06:04:21 06:04:50 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: helyi termelő piacok nyíltak Debrecenben - beszéltetés Walter Judittal, a Szatyor Debreceni Egyesület elnökével 06:04:50 06:10:10 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

15 Rúzsa Magdi - Hip-Hop 06:10:10 06:13:39 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: Gasztro percek (házi ketchup elkészítése) 06:13:39 06:14:32 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - Érzés (Adaggio Mix) 06:14:32 06:18:04 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: beszélgetés a Campus Fesztiválon résztvevő fiatalokkal 06:18:04 06:22:08 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Bikini - Nehéz a dolga 06:22:08 06:25:25 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Big Rich - Save A Horse (Ride A Cowboy) 06:25:25 06:28:44 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00: reklám 06:28:44 06:30:24 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 06:30:24 06:33:31 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek - riport Biczó Bence debreceni úszóval 06:33:31 06:35:06 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 06:35:06 06:35:23 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ákos - Ilyenek Voltunk 06:35:23 06:39:20 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: Dire Straits - Walk Of Life 06:39:20 06:43:06 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00: érettségihez kötelező közösségi szolgálat - debreceni média klub középiskolásoknak 06:43:06 06:46:38 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Caro Emerald - Back It Up 06:46:38 06:50:23 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Depeche Mode - Strangelove 06:50:23 06:53:57 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Start - hír- és információs műsor 06:53:57 10:58: műsorelőzetes 06:53:57 06:54:04 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ladánybene 27 Feat. Dr Ring-Ding - Az élet más 06:54:04 06:57:49 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 kh reklám 06:57:49 07:00:09 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:00:09 07:03:36 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 07:03:36 07:04:46 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 07:04:46 07:05:02 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 07:05:02 07:05:48 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fatboy Slim - The Joker 07:05:48 07:08:53 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:08:53 07:11:38 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Cee Lo Green - What Part of Forever 07:11:38 07:14:57 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:14:57 07:17:38 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ganxsta Zolee és a Kartel - Telepi Gyerekek 07:17:38 07:20:56 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés a Paddy The Rats együttes egyik tagjával 07:20:56 07:29:46 00:08:50 00:08:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Paddy The Rats - Sailor Sally 07:29:46 07:32:34 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 kh reklám 07:32:34 07:34:34 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: music promó 07:34:34 07:35:27 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:35:27 07:38:49 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Carbonfools - Birthday 07:38:49 07:42:40 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 07:42:40 07:46:36 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own 07:46:36 07:49:39 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Kovács Krisztiánnal, a Fish együttes vezetőjével 07:49:39 07:55:20 00:05:41 00:05:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fish! - Mi vagyunk itt 07:55:20 07:58:46 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 kh reklám 07:58:46 08:00:37 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:00:37 08:03:50 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 08:03:50 08:05:00 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 08:05:00 08:05:21 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Alien Ant Farm - Smooth Criminal 08:05:21 08:08:44 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 kh

16 élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Nagy Sándor Tiborral, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 08:08:44 08:25:05 00:16:21 00:16:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Nickelback - This Afternoon (promo only clean edit) 08:25:05 08:29:08 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 kh reklám 08:29:08 08:31:20 00:02:12 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Lana Del Rey - National Anthem 08:31:20 08:34:44 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Gesztelyi Tamással, az Egészséges Fiatalokért Egyesület elnökével 08:34:44 08:44:39 00:09:55 00:09:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Mrs.Columbo - Játszd újra! 08:44:39 08:47:21 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 08:47:21 08:47:59 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Anastacia - Im Outta Love 08:47:59 08:51:26 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés a résztvevő fiatalokkal 08:51:26 08:53:53 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Irie Maffia - Slow Down Chale 08:53:53 08:57:06 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 kh reklám 08:57:06 09:00:05 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:00:05 09:03:16 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 09:03:16 09:03:46 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 09:03:46 09:04:01 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 09:04:01 09:04:30 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh AC/DC - Rock n Roll Train 09:04:30 09:08:48 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 09:08:48 09:15:02 00:06:14 00:06:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Rasmus - Livin In A World Without You 09:15:02 09:18:33 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Elvis Predatorral zenésszel 09:18:33 09:27:35 00:09:02 00:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Beatles - Lady Madonna 09:27:35 09:29:44 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 00:02:09 00:00:00 kh reklám 09:29:44 09:30:41 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Maszkura és a Tücsökraj - Zenét vagy zajt 09:30:41 09:33:38 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 09:33:38 09:34:36 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Dire Straits - Walk Of Life 09:34:36 09:38:10 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a 2 Joints egüttes tagjával 09:38:10 09:46:00 00:07:50 00:07:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Joints - Te Vagy 09:46:00 09:49:45 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 09:49:45 09:50:22 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Anselmo Crew - Mesélj a Nőkről 09:50:22 09:52:47 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 kh Sting - You Still Touch Me 09:52:47 09:55:50 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 kh reklám 09:55:50 10:00:24 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 10:00:24 10:03:26 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 10:03:26 10:04:00 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 10:04:00 10:04:16 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Doors - Road House Blues 10:04:16 10:08:15 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Rákosy Annamáriával, a Debreceni Egyetem molekuláris biológia hallgatójával 10:08:15 10:17:15 00:09:00 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tom Jones - If I Only Knew 10:17:15 10:21:05 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Halmos Lászlóval, a Civil Agora koordinátorával 10:21:05 10:28:11 00:07:06 00:07:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 10:28:11 10:30:40 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jimmy Eat World - A Praise Chorus 10:30:40 10:34:31 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 10:34:31 10:35:13 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Aljas Kúszóbab - Dokk Rock 10:35:13 10:39:06 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 kh Red Hot Chili Peppers - Save The Population 10:39:06 10:43:05 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 kh

17 élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 10:43:05 10:47:16 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Killers - Human 10:47:16 10:51:14 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 10:51:14 10:55:42 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hobo Blues Band - Rock & roll rádió 10:55:42 10:58:02 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 kh reklám 10:58:02 11:00:10 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 11:00:10 11:07:22 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 11:07:22 11:07:50 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 11:07:50 11:08:01 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magyar Tarka - zenei műsor 11:08:01 11:59: dal konferálás 11:08:01 11:09:13 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Mókus és a Fabula Rasa - Van Vuman Show 11:09:13 11:12:34 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 k Ghymes - Smaragdváros 11:12:34 11:18:39 00:06:05 00:00:00 00:06:05 00:06:05 00:00:00 00:00:00 k Jazzékiel - Az utolsó lemezlovag 11:18:39 11:23:01 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:23:01 11:23:45 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Jamie Winchester/Hrutka Róbert - Take Me Home 11:23:45 11:28:07 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 k Vidámpark - Mindenki táncol 11:28:07 11:31:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 k PG Csoport - Vádolom 11:31:25 11:35:20 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:35:20 11:36:00 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kerekes Band - Rekicsini Reloaded 11:36:00 11:40:01 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 k Republic - Utánam srácok!!! 11:40:01 11:43:26 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 k Szabad Európa Rádió - Közeledem 11:43:26 11:47:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 11:47:00 11:48:23 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Pura Vida - Másnap 11:48:23 11:52:30 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 k Ákos - Vertigo 11:52:30 11:56:04 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 k Yonderboi - Badly Broken Butterflies 11:56:04 11:59:19 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 k music promó 11:59:19 12:00:05 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 12:00:05 12:07:07 00:07:02 00:07:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 12:07:07 12:07:45 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 12:07:45 12:07:53 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magyar Tarka Extra - zenei műsor 12:07:53 13:57: dal konferálás 12:07:53 12:08:10 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k P.Box - Valami rock and roll 12:08:10 12:11:35 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 k The Carbonfools - The Line 12:11:35 12:15:20 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 k dal konferálás 12:15:20 12:15:37 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Jamie Winchester - Utilise 12:15:37 12:18:17 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 k P.Mobil - Piros metál zöld 12:18:17 12:21:18 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:21:18 12:21:37 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Paddy The Rats - Sailor Sally 12:21:37 12:24:25 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 k Tátrai Band - Miért múlik 12:24:25 12:28:31 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:00 k music promó 12:28:31 12:29:19 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:29:19 12:29:28 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hooligans - Félember 12:29:28 12:32:35 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 k Sing Sing - Halál a májra 12:32:35 12:36:29 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:36:29 12:36:44 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tankcsapda - Lejárt Lemez 12:36:44 12:41:02 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 k Intim Torna Illegál - Ha belehalna 12:41:02 12:44:38 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k

18 dal konferálás 12:44:38 12:44:55 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Edda - Álmodtam egy világot 12:44:55 12:48:35 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 k Karthago - Keleti éj 12:48:35 12:51:23 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 12:51:23 12:51:38 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Moog - Everybody Wants 12:51:38 12:54:18 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 k Compact Disco - Feel The Rain 12:54:18 12:58:04 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 k reklám 12:58:04 13:00:06 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 13:00:06 13:07:08 00:07:02 00:07:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 13:07:08 13:07:26 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 13:07:26 13:07:34 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh dal konferálás 13:07:34 13:07:46 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Esti Kornél - Panodrama 13:07:46 13:09:56 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 k Hiperkarma - Sosem voltunk senkik 13:09:56 13:12:18 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:12:18 13:12:36 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Lord - Az Utca Kövén 13:12:36 13:16:50 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 k Frenk - Szívzörejek 13:16:50 13:21:49 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:21:49 13:22:16 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k NO - A folyónál 13:22:16 13:26:11 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 k Vidámpark - Nincs csoki 13:26:11 13:29:27 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:29:27 13:29:44 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - A Mennyország felé 13:29:44 13:33:17 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 k Roy Ádám - Visszasírom 13:33:17 13:36:53 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:36:53 13:37:23 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Quimby - Ajjajjaj 13:37:23 13:40:58 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 k Zanzibar - Lehetek a... 13:40:58 13:45:02 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 k dal konferálás 13:45:02 13:45:13 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k LGT - Engedj el 13:45:13 13:48:40 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 k Keresztes Ildikó - Nem tudod elvenni a kedvem... 13:48:40 13:53:11 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 k Suhancos - Legotest 13:53:11 13:57:57 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00 k reklám 13:57:57 14:00:16 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:00:16 14:07:24 00:07:08 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 14:07:24 14:07:42 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 14:07:42 14:07:54 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Nagy Sándor Tiborral, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával 14:07:54 14:24:09 00:16:15 00:16:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Florence The Machine - Howl 14:24:09 14:27:36 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh reklám 14:27:36 14:30:01 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 14:30:01 14:37:18 00:07:17 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 14:37:18 14:37:50 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 14:37:50 14:38:01 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Halmos Lászlóval, a Civil Agora koordinátorával 14:38:01 14:45:00 00:06:59 00:06:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Egy Másik Zenekar - Jó reggelt, Élet! 14:45:00 14:48:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - beszélgetés Gesztelyi Tamással, az Egészséges Fiatalokért Egyesület elnökével 14:48:00 14:57:52 00:09:52 00:09:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism reklám 14:57:52 14:59:58 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:

19 Hírek 14:59:58 15:07:15 00:07:17 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 15:07:15 15:07:56 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 15:07:56 15:08:06 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 15:08:06 15:08:51 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Frank Popp Ensemble - Hey Mr Innocent 15:08:51 15:12:41 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00: Friss Café 15:12:41 19:00: élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a fesztivál legfiatalabb látogatójával 15:12:41 15:15:51 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magna Cum Laude - Pálinka dal 15:15:51 15:19:10 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - tegnapi koncert élmények 15:19:10 15:23:11 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiss - Crazy Crazy Nights 15:23:11 15:26:47 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncert ajánló 15:26:47 15:29:16 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 15:29:16 15:31:14 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Foundations - Build Me Up Buttcup 15:31:14 15:34:01 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Szalka Anitával, a Fehér Bot Alapítvány munkatársával 15:34:01 15:42:06 00:08:05 00:08:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Eleven Hold - Sehol 15:42:06 15:45:49 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncert ajánló 15:45:49 15:50:55 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tankcsapda - A Rock & Roll rugója 15:50:55 15:54:01 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 kh Queen - Scandal 15:54:01 15:58:05 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 kh reklám 15:58:05 15:59:59 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:59:59 16:03:19 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 16:03:19 16:03:36 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 16:03:36 16:03:53 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Jason Mraz - The Remedy 16:03:53 16:07:50 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Süli Andrással, a fesztivál egyik szervezőjével 16:07:50 16:16:11 00:08:21 00:08:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Republic - Szép Álmokat! 16:16:11 16:20:07 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 kh Jan Delay - Oh Jonny 16:20:07 16:23:01 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - hangulatjelentés 16:23:01 16:27:05 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 16:27:05 16:29:08 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Aktuális Hangulat - Rombol már az idő 16:29:08 16:33:18 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés A játék határokkal nevű helyszín munkatársával 16:33:18 16:41:56 00:08:38 00:08:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Dionne Bromfield - Ouch That Hurt 16:41:56 16:44:33 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 kh Vad Fruttik - Szerelmes Dal 16:44:33 16:48:02 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - koncertajánló 16:48:02 16:52:51 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Placebo - Every You Every Me 16:52:51 16:56:10 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh Heaven Street Seven - Szia 16:56:10 16:57:38 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 kh reklám 16:57:38 17:00:09 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 17:00:09 17:03:28 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 17:03:28 17:04:05 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 17:04:05 17:04:18 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 17:04:18 17:04:47 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Killers - Runaways 17:04:47 17:08:13 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - Civil Falu programja 17:08:13 17:11:57 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

20 Bikini - A Mennyország felé 17:11:57 17:15:30 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 kh Gnarls Barkley - Crazy 17:15:30 17:18:24 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés fesztiválozó fiatalokkal 17:18:24 17:23:41 00:05:17 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Noisettes - Never Forget You 17:23:41 17:26:43 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 kh reklám 17:26:43 17:29:23 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kálloy Molnár Péter - Zongorán kísért a múlt 17:29:23 17:32:57 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 17:32:57 17:37:22 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Szabó Balázs Bandája - Utazásaim 17:37:22 17:40:55 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés a Szeg zenekar tagjaival 17:40:55 17:45:17 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Szeg - Téged Is Felráz 17:45:17 17:48:02 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Miklósvölgyi Péterrel, a fesztivál főszervezőjével és Bágy Zolánnal, a Debreceni Egyetem gazdasági igazgatójával 17:48:02 17:57:57 00:09:55 00:09:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 17:57:57 18:00:22 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Napzárta - hírösszefoglaló 18:00:22 18:08:13 00:07:51 00:07:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 18:08:13 18:08:55 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 18:08:55 18:09:12 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh music promó 18:09:12 18:10:00 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Santana/Tina Turner - The Game Of Love 18:10:00 18:14:10 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés Zurbó Zoltánnal, a Test együttes tagjával 18:14:10 18:20:56 00:06:46 00:06:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hobo Blues Band - Szabad a szó 18:20:56 18:27:37 00:06:41 00:00:00 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 kh Anouk - Save Me 18:27:37 18:29:18 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - programajánló 18:29:18 18:30:51 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tina Turner - Steamy Windows 18:30:51 18:34:34 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - beszélgetés az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar tagjaival 18:34:34 18:46:43 00:12:09 00:12:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Elvis Presley - A Little Less Conversation 18:46:43 18:48:47 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 kh Ocho Macho - No Esta Bien 18:48:47 18:52:14 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh élőben a Campus Fesztiválról - műsorvezető búcsú 18:52:14 18:54:58 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Péterfy Bori Love Band - Csodaidő 18:54:58 18:56:28 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 kh The Donnas - Drive My Car 18:56:28 19:00:10 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: Hírek 19:00:10 19:03:38 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh sporthírek 19:03:38 19:03:56 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 19:03:56 19:04:12 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Peter Gabriel - Digging In The Dirt 19:04:12 19:09:02 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:00: Jövőnéző Extra - tudományos ismeretterjesztő magazin 19:09:02 20:58: műsorelőzetes 19:09:02 19:10:19 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Cure - Love Song 19:10:19 19:13:38 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh világszínvonalú sugárterápiás berendezést helyeznek üzembe a Debreceni Egyetemen - beszélgetés Dr. Horváth Zsolttal, az Onkológiai Intézet igazgatójával 19:13:38 19:25:22 00:11:44 00:11:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Roy Ádám - Több mint nő 19:25:22 19:29:02 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 kh megtalálták III. Richárd király sírját - beszélgetés Dr. Bárány Attilával, a Debreceni Egyetem történésze 19:29:02 19:41:08 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Blur - Country House 19:41:08 19:44:41 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 kh megtalálták III. Richárd király sírját - beszélgetés Dr. Bárány Attilával, a 19:44:41 19:49:44 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 436/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 436/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/34917-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23018-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben