Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában"

Átírás

1 Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Téma : A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei Irányítási Követelmények I.

2 2. Tematika Dátum Témakör Szeptember 10. Bevezet eladás, a tárgy tematikája és követelményei. A minségirányítási rendszerek áttekintése. A laboratórium akkreditálásának értelmezése, elnyök, hátrányok 17. A minségirányítási rendszerek áttekintése. A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei 2: Minségirányítási rendszer az MSZ 17025:2005 szabvány szerint 24. A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei 1: Jó laboratóriumi gyakorlat (GLP) Október 1. Alkalmazási területek meghatározása. Irányítási követelmények-1: A szervezeti felépítés jellemzése. A személyzettel szembeni elvárások, képzettség, függelmi kapcsolatok, jogosultság, felügyelet, továbbképzés, helyettesítés, munkaköri leírás, bizalmas ügykezelés. A minségirányítási rendszer kidolgozása. Dokumentumok kezelése, a dokumentumrendszer felépítésének célja, formai és tartalmi elemei. 8. Irányítási követelmények-2: Ajánlatkérések, ajánlatok és szerezdések átvizsgálása; Alvállalkozások kezelése; Szolgáltatások és szállítások megrendelése; Szolgáltatás az ügyfél számára; Panaszok; Nem megfelel vizsgálatok és/vagy kalibrálási munka ellenrzése; Helyesbít és megelz tevékenységek; Feljegyzések kezelése; Bels auditok és vezetségi átvizsgálások - áttekintés 15. ZH1 Mszaki követelmények-1: A személyzettel szembeni elvárások, képzettség, jogosultság, felügyelet, továbbképzés, helyettesítés. Elhelyezés és környezeti feltételek, speciális követelmények. Berendezés: Az általános célú eszközökkel, térfogatos eszközökkel, mszerekkel, etalonokkal, anyagmintákkal, számítógépekkel és számítógépes programokkal kapcsolatos feladatok. A mérések visszavezethetsége, kalibrálás. 22. Mszaki követelmények-2: Mintavétel, mintakezelés, kalibrálási tárgyak kezelése. Eredmények közlése: A vizsgálat alapadatainak dokumentálása, visszavezethetség, vizsgálati jegyzkönyvek készítése. Gyakorlatok, csoportfoglalkozás 29. Mszaki követelmények-3: A módszerekkel szemben támasztott általános követelmények. A módszerfejlesztés szakaszainak elkülönítése és jellemzése. A kidolgozás és módszer érvényesítés (validálás) kapcsolata. Az analitikai módszerek dokumentálása.

3 2. Tematika Dátum Témakör November 5. A validálás során vizsgált analitikai jellemzk értelmezése- 1: Az azonosság, szelektivitás és specifikusság értelmezése és vizsgálata. A kimutatási határ és meghatározási határ értelmezése, meghatározása és alkalmazása. Mennyiségi analitikai módszerek mérési tartománya. 12. TDK Konferencia 19. A validálás során vizsgált analitikai jellemzk értelmezése- 2: Az azonosság, szelektivitás és specifikusság értelmezése és vizsgálata. A kimutatási határ és meghatározási határ értelmezése, meghatározása és alkalmazása. Mennyiségi analitikai módszerek mérési tartománya. A relatív szórás alakulása a mérési tartományban. Lineáris tartomány. Lineáris és nemlineáris kalibrációs és kiértékel függvények. Kalibrációs függvény kísérleti meghatározása. Az illeszkedés jóságának vizsgálata, a korrelációs tényez. 26. A validálás során vizsgált analitikai jellemzk értelmezése- 3: A pontosság és a precizitás értelmezése. Ismétlképesség és reprodukálhatóság. A precizitás kísérleti vizsgálata, a módszere szakaszainak vizsgálata. A módszer robosztussága, a robosztusság vizsgálata a paraméterek egyenkénti vizsgálatával és kétszintes faktor eljárások alkalmazásával. A rendszer és módszeralkalmasság értékelése. December 3. Mszaki követelmények-4: A vizsgálati eredmények minségének biztosítása: Tanúsított és bels anyagminta alkalmazása, független (szabvány) módszerekkel történ összehasonlítása, körvizsgálatok. 10. Audit módszertan. Csoportfoglalkozás. Összegzés

4 A. Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (Good Laboratory Practice, GLP ) (i) Gyógyszerek és növényvéd szerek vizsgálatát végz laboratóriumokban kötelez (ii) A rendszer gyökerei: USA, (Food and Drug Administration) 1978 (iii) Magyarországon: 31/1999. (VIII. 6:) EüM-FVM együttes rendelet (iv) Felügyelet: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) B. Laboratórium akkreditálása vizsgáló és kalibráló laboratóriumok minségügyi rendszerének hivatalos elismerése MSZ EN ISO/IEC szabvány alapján az ISO/IEC Guide 24, az ISO/IEC Guide 25 és a ISO/IEC Guide 58 elírásaink figyelembevételével. felügyelet: Nemzeti Akkreditálási Testület (NAT) Laboratóriumok minségirányítási rendszerei

5 A GLP korábban kialakult minségügyi rendszer. Ugyanakkor a mai szabályozás alapján a laboratóriumi minségirányítás általános követelményeit az MSz sz. szabvány alapján érdemes áttekinteni. A GLP speciális kérdéseit ezt követen tárgyaljuk. Segédanyagok: - Vetített eladásanyag ( - Kiadott szabvány - Szabványmagyarázat (honlapon:17025.pdf) Tárgyalásmód

6 1999 decemberében hagyta jóvá a CEN ISO/IEC GUIDE 25 és az MSZ EN45001 HELYÉBE LÉPETT Az MSZ EN ISO/IEC szabvány 2001-ben, jelenleg aktuális módosítása 2005-ben lépett hatályba Akkreditáló testületek, laboratóriumok és a megrendelk közös fejlesztésének eredménye Az MSZ EN ISO/IEC Elzmények

7 Az MSZ EN ISO/IEC : Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei Fejezetek: 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkez hivatkozások 3. Fogalom-meghatározások 4. Irányítási követelmények 5. Mszaki követelmények Mellékletek (Kereszthivatkozások, alkalmazások irányelvei, rendelkez hivatkozások más szabványokra)

8 4. FEJEZET: IRÁNYÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK 4.1. Szervezet 4.2. Minségirányítási rendszer 4.3. Dokumentumok kezelése 4.4. Ajánlatkérések, ajánlatok és szerezdések átvizsgálása 4.5. A vizsgálatok (és a kalibrálások) kiadása alvállalkozásba 4.6. Szolgáltatások és szállítások megrendelése 4.7. Szolgáltatás az ügyfél számára 4.8. Panaszok 4.9. Nem megfelel vizsgálatok és/vagy kalibrálási munka ellenrzése Helyesbít tevékenység Megelz tevékenység Feljegyzések kezelése Bels auditok Vezetségi átvizsgálások Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az MSZ EN ISO/IEC szabvány szerkezete

9 5. FEJEZET: MSZAKI KÖVETELMÉNYEK 5.1. Általános intézkedések 5.2. Személyzet 5.3. Elhelyezési és környezeti feltételek 5.4. Vizsgálatok (és a kalibrálási) módszerek és a módszerek érvényesítése (validálása) 5.5. Berendezés 5.6. A mérés visszavezethetsége 5.7. Mintavétel 5.8. A vizsgálati (és kalibrálási) tárgyak kezelése 5.9. A vizsgálati (kalibrálási) eredmények minségének biztosítása Az eredmények közlése Az MSZ EN ISO/IEC szabvány szerkezete

10 1. FEJEZET: ALKALMAZÁSI TERÜLET Felkészültség általános követelményeit írja le: Minden szervezet esetében alkalmazható, amely vizsgálatokat végez A teljes tevékenységi terület bemutatása és ezen belül az akreditált mszaki terület Célja a laboratóriumokra vonatkozó minségügyi, adminisztrációs és mszaki rendszerek kialakításának szabályozása A szabvány alkalmazása kielégíti az ISO 9001 követelményeit Az MSZ EN ISO/IEC fejezetei 1. Alkalmazási terület

11 Hivatkozott dokumentumok: ISO 9001 ISO/IEC Guide 2 =>ISO/IEC (Conformity assesment-vocabulary and general principles) VIM : Nemzetközi metrológiai értelmez szótár (International vocabulary of basic and general terms in metrology, issued by ISO, IEC, IUPAC) Az ISO/IEC 17000, a VIM és GUM (Guide to the Expression of Uncertainty szerint in Measurement) Az MSZ EN ISO/IEC fejezetei 2. Rendelkez hivatkozások és 3. Fogalommeghatározások

12 4.1. Szervezet 4.2. Minségirányítási rendszer 4.3. Dokumentumok kezelése 4.4. Ajánlatkérések, ajánlatok és szerezdések átvizsgálása 4.5. A vizsgálatok (és a kalibrálások) kiadása alvállalkozásba 4.6. Szolgáltatások és szállítások megrendelése 4.7. Szolgáltatás az ügyfél számára 4.8. Panaszok 4.9. Nem megfelel vizsgálatok és/vagy kalibrálási munka ellenrzése Helyesbít tevékenység Megelz tevékenység Feljegyzések kezelése Bels auditok Vezetségi átvizsgálások

13 4.1. SZERVEZET - 1 A laboratórium adott rendszerbe illeszked szerepének meghatározása. A laboratórium jogi azonosíthatósága független nagyobb egység része

14 4.1. SZERVEZET - 1 Hatékony menedzsment rendszer szükséges, amely biztosítja a szabványnak, a NAT és a szabályozó hatóság(ok)nak való megfelelést. Labor bels szervezeti felépítésének meghatározása Bizalmas ügykezelés megvalósítása A vezetség és személyzet bármilyen küls befolyástól való mentességének biztosítása

15 4.1. SZERVEZET - 2 A minségügyi rendszer céljai, formája, kiterjedtsége (a laboratórium állandó és kihelyezett telephelyein végzett tevékenységre és eszközökre) Alkalmazott dokumentációs rendszer Kulcsfontosságú személyek felelssége (Mszaki vezet/vezetség, Laboratórium vezetje, Minségirányítási megbízott) Egyéb fontos személyek általános kötelezettségei A személyzet számára lefektetett eljárások betartása

16 4.1. SZERVEZET - 3 Személyzet: A személyzet rendelkezzen a megfelel szakmai végzettséggel, tapasztalattal A személyzet felkészültségét, gyakorlatát rendszeresen ellenrizzék (pl. oktatás, körvizsgálatok) Tisztában legyen hatáskörével és felkészültségével (pl. munkaköri leírás) A munkához szükséges oktatás, továbbképzés biztosítása (pl. éves értékelés, terv) (részletes követelmények: 5.2. fejezetben)

17 4.1. SZERVEZET - 4 Fegyelmi eljárás szándékos kihágás esetén Teendk a dokumentált eljárásoktól, ill. a célkitzésektl való eltérés estén A vezetés által engedélyezett, a leírtaktól eltér eljárások kezelése

18 4.2. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER - 1 MINSÉGPOLITIKA Minségpolitikai Nyilatkozat Minségpolitikai nyilatkozat Szolgáltatások minségi nyilatkozata Személyzet felelssége Elkötelezettség a vonatkozó szabvány követelményeinek betartása iránt Kötelezettségvállalás a személyzet továbbképzése és a mszaki háttér feltételeinek biztosítására. Legyen tömör A felels vezet azonosítható aláírása aláírás

19 Minségpolitikai nyilatkozatok Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratóriuma A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratóriumának (a továbbiakban Vizsgálólaboratórium) vezetsége kinyilvánítja, hogy: A Vizsgálólaboratórium pénzügyileg, mszakilag független a gyártóktól, forgalmazóktól; mentes minden olyan befolyástól, mely vizsgálói tevékenységének objektivitását veszélyeztetné. A személyzet nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyeztetné a bizalmat ítélete függetlenségében és vizsgálati tevékenysége tisztességében, díjazása nem függ az elvégzett vizsgálatok mennyiségétl és eredményétl. A Vizsgálólaboratórium tevékenységi területén vizsgálatait a nemzeti, európai, nemzetközi vizsgálati elírások maradéktalan betartásával magas színvonalon tartja és biztosítja a vizsgálati eredmények megbízhatóságát. A Vizsgálólaboratórium feladatainak ellátására megfelel létszámú, végzettség, képzettség és szakmai gyakorlattal rendelkez személyzetet biztosít. Biztosítja a személyzet rendszeres továbbképzését. Lehetséget biztosít a vizsgálati elírások, nemzeti szabványok követhetségére, megköveteli azok ismeretét. Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti irányítási rendszert mködtet és azt a feltárt hiányosságok értékelésével folyamatosan fejleszti. A Vizsgálólaboratórium valamennyi munkatársát kötelezi a minségpolitikában és a minségirányítási kézikönyvében foglaltak megismerésére és betartására. Biztosítja a mszer- és eszközfejlesztést, a már meglév méreszközök karbantartását, kalibrálását, hitelesítését. Biztosítja a megfelel Vizsgálólaboratóriumi környezeti feltételeket a vizsgálatok elvégzésére. Biztosítja a megrendelk és ügyfelek bizalmas információkkal és a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos védelmét. Folyamatos felülvizsgálatot végez a Vizsgálólaboratórium esetleges mködési hiányosságainak megállapítására és azok kijavítására.

20 4.2. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER - 2 Alábbi munkakörök kijelölése: Mszaki vezet/vezetség - Teljes kör felelsség a mszaki mveletekért, valamint a szükséges erforrások biztosításáért Minségirányítási megbízott - Felelsség és hatáskör annak biztosításához, hogy a minégirányítási rendszer mködését felügyelje Szerepek és felelsségek meghatározása a vezetéssel kapcsolatban lév személyzet többi tagjának

21 4.3. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1 A dokumentációs Piramis felépítése: Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MP M K ME MU Minségpolitika Minségirányítási Kézikönyv Minségirányítási Eljárások Minségirányítási Utasítások Egyéb dokumentumok Jogszabályok, szabványok, szabályzat, elírások, eljárási rend stb.

22 4.3. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 2 Az alsó szint lehet küls (rendszer feletti) dokumentum: Törvények, rendeletek Vizsgálati szabványok Magyar Élelmiszerkönyv Magyar Takarmánykódex Tevékenységi engedély SZMSZ Tzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat

23 4.3. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 3 Ha általánosságban beszélünk dokumentációról akkor a feljegyzések is ide tartoznak: Feljegyzések: Elvégzett tevékenységek igazolása Konkrét tény rögzítése ( nem módosítható) Jegyzkönyvek, oktatási naplók, karbantartási naplók, reklamációk, szerzdések, kör- és jártassági vizsgálatok gyjteménye, nem megfelelségek jegyzkönyvei Lásd részletesen fejezet

24 4.3. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 4 Eljárások szükségesek: Dokumentumok jóváhagyására és kibocsátására Dokumentumok azonosítására és szabályzására Kiosztási állapotot azonosítására a törzslistával Dokumentumok módosítására A hatálytalanított változatok egy archív példányának megrzésére

25 4.4. AJÁNLATKÉRÉSEK, AZ AJÁNLATOK ÉS A SZERZDÉSEK ÁTVIZSGÁLÁSA 1 Ajánlati lista elemzése Követelmények megfelelen legyenek meghatározva Az elvégzend munka, a módszerek egyeztetve legyenek mindkét fél részérl Megfelel vizsgálati módszer legyen kiválasztva és alkalmas legyen az ügyfél igényeinek kielégítésére A laboratóriumnak legyen meg a képessége és az erforrásai a munka elvégzésére

26 4.5. VIZSGÁLATOK ÉS A KALIBRÁLÁSOK KIADÁSA ALVÁLLALKOZÁSBA - 1 Politikák és eljárások: Az ügyfél értesítése az intézkedésekrl Felkészült alvállalkozók kiválasztása (csak MSZ ISO/IEC 17025:2001, és a NAR-20-nak megfelel laboratóriumok) Jóváhagyott alvállalkozók listája A labor felels az ügyféllel szemben az alvállalkozó munkájáért Alvállalkozásba kiadott munkáról feljegyzések vezetése Alvállalkozásba kiadott munkából származó eredmények azonosítása

27 4.6. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZÁLLÍTÁSOK MEGRENDELÉSE 1 Eljárások a reagensek, fogyóeszközök beszerzésére, fogadására és tárolására Egyéb szolgáltatások (pl. kalibrálás, karbantartás) A szállítmányok megfelelségének ellenrzése Megfelelés a meghatározott minségi elírásoknak Beszerzési dokumentáció Beszállítók kiértékelése és jóváhagyása

28 4.7. SZOLGÁLTATÁS AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA 1 A Laboratóriumnak lehetvé kell tenni az ügyfeleknek és képviselinek az együttmködést: Ajánlati lista rendelkezésre bocsátása Minségirányítási Kézikönyv átadása Az ügyfél igényeinek tisztázásában A labor teljesítésének nyomonkövetését a megbízó számára végzett munka során Nem megfelelségek javítása során az érintett ügyfelek tájékoztatása

29 4.8. PANASZOK 1 A panaszt írásban, feljegyzés formájában kérni Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A felels meghatározása a panaszok kezelésére (pl. minségirányítási felels) Pontosan ki kell vizsgálni a problémát!! Javító tevékenység a probléma megoldására A vezetés és az ügyfél értesítése a eredményrl Ha kétség merül fel az eredmények megbízhatósága miatt, akkor az összes érintettet értesíteni kell és el kell végezni a helyesbít tevékenységet. (pl. visszahívás, ismételt vizsgálat, kiegészítés)

30 4.9. A NEM MEGFELEL VIZSGÁLATOK ELLENRZÉSE A nem megfelel vizsgálati tevékenység gyanújának felmerülése Nem megfelel munka kezelésével kapcsolatos felelsök megnevezése Eljárások nem megfelel munka esetén Nem megfelel munkavégzés kiértékelésének jelentsége Helyesbít tevékenység(az ismétldés elkerülésére) Ügyfél értesítése és megfelel intézkedések foganatosítása (visszahívás, ismételt vizsgálat, stb.) Engedély a munka folytatására a probléma megoldása után

31 4.9. A NEM MEGFELEL VIZSGÁLATOK ELLENRZÉSE -2 A nem megfelel munka felfedése a minségirányítási rendszeren belül A nem megfelel munka ismétldésének veszélye

32 4.9. A NEM MEGFELEL VIZSGÁLATOK ELLENRZÉSE -2 A nem megfelel munka felfedése a minségirányítási rendszeren belül A nem megfelel munka ismétldésének veszélye

33 4.10. HELYESBÍT TEVÉKENYSÉG 1 Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az alábbi politikák és eljárások megfogalmazása: A megfelel hatáskör részleg megjelölése Okok elemzése, hibalehetségek azonosítása Javító tevékenységek kiválasztása és alkalmazása Helyesbít intézkedések figyelemmel követése Utóauditok végrehajtása (ha szükséges)

34 4.11. MEGELZ TEVÉKENYSÉG 1 Javító tevékenység Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A problémát annak bekövetkezése után kezeli Megelz tevékenység Azonosítja a problémás területet és ahol módosítás szükséges, ott fejleszti a rendszert Ehhez feltárják a Laboratórium vezetés rendelkezésére álló forrásokat és lehetségeket, valamint a nem megfelelségek tapasztalatait

35 !" #" $! % MEGELZ TEVÉKENYSÉG 2 Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A laboratóriumnak ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyet azon területek felfedésére használ, ahol fejlesztés szükséges. Megelz tevékenység forráshelyei: Bels audit Vezetségi átvizsgálás Vizsgáló személyzet megfigyelései Körvizsgálatok eredményessége Trend analízis

36 4.12. A FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE 1 Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Minségirányítási feljegyzések (bels auditok, helyesbít, megelz intézkedések, vezeti felülvizsgálatok megállapításai) Mszaki feljegyzések: a vizsgálat és kalibráció szempontjából fontos összes adat és a kapcsolódó tevékenységek feljegyzése szükséges az alábbi okokból: Kalibráció és mérés csak közel azonos feltételek mellett ismételhet meg A hiba oka visszakövethet és javító tevékenység végezhet A minta, a használt mszerek és vegyszerek visszakövethetk az egész rendszerben A feljegyzéseket bizonyos ideig meg kell rizni. A feljegyzések javításának alapvet szabályai

37 4.12. A FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE 1 Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

38 4.13. BELS AUDIT és VEZETSÉGI ÁTVIZSGÁLÁSOK Megfelel audit program szükséges az alábbiak biztosításához: Folyamatos ellenrzés biztosítása (1 év alatt a minségirányítási rendszer minden lényeges területét érinti) A minségirányítási rendszer mködtetése és a gyakorlatban való követése A gyenge pontok és nem felelsségek azonosítása és javítása A legjobb gyakorlat alkalmazása A vezetés bizonyossága a minségirányítási rendszer hatékonyságáról és a kibocsátott eredmények megbízhatóságáról A rendszer átvizsgálása és javítása és a jövre vonatkozótervek elkészítése Vezetségi átvizsgálás tartalmi változása

39 4.13. BELS AUDIT és VEZETSÉGI ÁTVIZSGÁLÁSOK Részletes módszertant lásd késbb!!

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1)

Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános körülményei (MSZ EN ISO/IEC 17025:2001) Tartalomjegyzék (1) 1.Bevezetés 2.Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások 4. Irányítási követelmények

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcag, Kisújszállási út 166. Tel.: 59/500-360 Fax: 59/500-151 MINÕSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Jelen példány sorszáma: Törzspéldány Kiadás: 5. Kibocsátás dátuma:

Részletesebben

Minségirányítási rendszerek

Minségirányítási rendszerek Miért beszélünk róla? Mert a 1725 szabvány rendelkezései kielégítik az ISO 9001 követelményeit (1. Alkalmazási terület). Mert a hivatkozott dokumentumok között szerepel az ISO 9001 (2. Rendelkez hivatkozások).

Részletesebben

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás EU-M Kiadás: 2 Változat: 4 Érvénybelépés: 2013 10 18 Oldal: 1/19 EU-M Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás Készítette: Dr Sisák István 20131018 laboratóriumvezető

Részletesebben

szervezeti felépítés, felelősségek,

szervezeti felépítés, felelősségek, Előadó: Toldi Sándor, www.pannonquality.hu 1 Belső KIR auditor tréning Az auditálás technikája. 2013. január 23-24. 24. Ea.:Toldi Sándor Képzett környezeti auditor A KIR audit fogalma KIR audit: Olyan

Részletesebben

első típusú (v. belső) második típusú (v. külső)

első típusú (v. belső) második típusú (v. külső) Felkészülés az ISO auditra avagy mit kérhet tőlünk az auditor? Dr. Széll Erika PDCA ciklus az audit szerepe Plan tervezni Do csinálni Act cselekedni Check ellenőrizni PDCA ciklus az audit Audit definíciója:

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. -a (4) bekezdésének ai) pontjában,

Részletesebben

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum

megfelelő építőanyag A jogszabályi előírásnak Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Építési Fórum Építési Fórum A megfelelő építőanyag Előadó Szeimann János építésfelügyelő KEM KH Építésügyi Hivatala Építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm.

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és

Az akkreditálási jel használata és NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 7. kiadás Hatálybalépés: 2011. augusztus 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal:1/1 Bevezetés Oldalak száma Tartalomjegyzék 1 1. Érvényesség 1 2. A bemutatása 1 3. Meghatározások 1 Minőségirányítási Kézikönyv 4. Minőségirányítási rendszer 8 5. A vezetőség felelősségi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Éves felügyeleti audit Az éves felügyeleti audit során a következõ súlyponti tevékenységek ellenõrzésére ki kell térnie az auditcsoport vezetojének:

Éves felügyeleti audit Az éves felügyeleti audit során a következõ súlyponti tevékenységek ellenõrzésére ki kell térnie az auditcsoport vezetojének: A tanúsítvány érvényességi ideje A tanúsítási döntést az MHtE igazgatóhelyettese hozza. A kiadott tanúsítvány érvényességi ideje a tanúsítási döntés dátumától számított 3 év. Lejárati idõ 1 nappal a 3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Az ILAC alapelvei a kalibrálás

Az ILAC alapelvei a kalibrálás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az ILAC alapelvei a kalibrálás bizonytalanságáról NAR-ILAC-P14:12/2010 1. kiadás 2011. november Copyright ILAC 2010 Az ILAC támogatja kiadványainak

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 tanúsításra, a tanúsítvány regisztrálására és Az eljárásban található valamennyi információ az tulajdona, mely nem használható fel üzleti vagy más célra

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 5. kiadás Hatálybalépés: 2009. október 16. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató az ISO/IEC Guide 62 (EA-7/01) NAR-IAF GD2. 4. kiadás. 2006. augusztus NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató az ISO/IEC Guide 62 alkalmazásához (EA-7/01) NAR-IAF GD2 4. kiadás 2006. augusztus Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány Referencia

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának ügyrendje 1.1. A Magyar Telekom Nyrt. (a Társaság ) Audit Bizottsága (a Bizottság ) a Magyar Telekom Távközlési

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 8. kiadás Hatályos: 2014. február 23. Tartalomjegyzék

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek

EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek Nemzeti Akkreditálási Rendszer EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek akkreditálásának eljárása NAR-01EMAS 3. kiadás 2005. július Tartalomjegyzék oldal 1. Az akkreditálás területe 2 2. Az

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007.

(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista V3.0-2 Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól TERMELŐ: ALÁÍRÁS: ELLENŐR: ALÁÍRÁS: DÁTUM:, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne);

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület. szabályai NAR-08

A Nemzeti Akkreditáló Testület. szabályai NAR-08 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A Nemzeti Akkreditáló Testület jelképének használata és az akkreditált státusra való hivatkozás szabályai NAR-08 6. kiadás Hatálybalépés: 2007.

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] 7. Fogalomtár ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] Alapkutatás: 2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Tanúsítási Kézikönyv)

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Tanúsítási Kézikönyv) AGRÁRMARKETING CENTRUM MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG - TANÚSÍTÁSI RENDSZER A (Tanúsítási Kézikönyv) II. VÁLTOZAT A rendszer bevezetését elrendelte : Budapest, 2009.május 28. Pál József

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése

TÜV Rheinland InterCert Kft. A panaszok és fellebbezések kezelése 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás célja a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) szakmai tevékenységével kapcsolatban érkezett panaszok, fellebbezések kezelésének szabályozása, beleértve annak dokumentálását

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

24. oldal 2015.09.25.

24. oldal 2015.09.25. 24. oldal 2015.09.25. 1 A tág értelemben vett termelő rendszert szabályozza Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő igényeinek megfelelően Rendszerre vonatkozó szabvány/előírás! A

Részletesebben

Az MSZT/MB 623 Fa alapanyagú lemezek nemzeti szabványosító műszaki bizottság működésének eljárási rendje

Az MSZT/MB 623 Fa alapanyagú lemezek nemzeti szabványosító műszaki bizottság működésének eljárási rendje Magyar Szabványügyi Testület Az MSZT/MB 623 Fa alapanyagú lemezek nemzeti szabványosító műszaki bizottság működésének eljárási rendje Az MSZT ügyvezető igazgatójának jóváhagyása: Dátum: 2008. október Pónyai

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

A panaszok kezelése NAR-54

A panaszok kezelése NAR-54 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A panaszok kezelése NAR-54 1. kiadás Hatályos: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/7 1. A panasz benyújtása 3/7 2. A panasz kivizsgálása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv 2014 minta

Ellenőrzési és Karbantartási Terv 2014 minta Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: 1. sz. melléklet Ellenőrzési és Karbantartási Terv 2014 minta A játékeszközök és részeinek ellenőrzésére vonatkozó előírások: 1.

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

Információbiztonsági belső auditor

Információbiztonsági belső auditor jegyzet (V.02. / 2016-03-12) Készítette: Dr. Horváth Zsolt László Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 0 Bevezetés...4 0.1 A tárgy keretei...4 0.2 Miről lesz szó ebben a tárgyban?...4 1 Áttekintés az auditokról...5

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-2/2012. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Hitelesítés, kalibrálás

Hitelesítés, kalibrálás Hitelesítés, kalibrálás I., Hitelesítés A mérõeszközök hitelesítését, a mérésügyrõl szóló törvény végrehajtásáról 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet határozza meg. A kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök listáját,

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Liszt Ferenc PTE OEKK ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet Bio-Rad Magyarország rendezvény 2007. május 8. MSZ EN ISO 15189:2003 Orvosi laboratóriumok.

Részletesebben

SEGÉDLET a 78/2007. (VII. 30) FVM rendelet mellékletében szereplő berendezés korszerűségének megállapításához

SEGÉDLET a 78/2007. (VII. 30) FVM rendelet mellékletében szereplő berendezés korszerűségének megállapításához FVM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZETE 2100 GÖDÖLLŐ, TESSEDIK S. U. 4. SEGÉDLET a 78/2007. (VII. 30) FVM rendelet mellékletében szereplő berendezés korszerűségének megállapításához Készítették: Dr. Hajdú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése: Fodor Krisztina A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban A követelménymodul megnevezése: Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT

Részletesebben

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban 6. Témakör Műszaki ellenőrzés az építőiparban TARTALOMJEGYZÉK 6.1. Vizsgálatok, ellenőrzések... 2 6.1.1. Alapismeretek... 2 6.1.2. Az ellenőrzés jellege... 3 6.1.3. Az ellenőrzés szintjei geodéziai munkák

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció

Robbanásvédelmi dokumentáció Robbanásvédelmi dokumentáció robbanásveszély közlése és kiértékelése a végfelhasználó nagyobb önállósága a végfelhasználó büntetjogi felelssége a biztosítási jogrendszerben történt változások munkaügyi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása

A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása Vezér Tünde Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet A helyes laboratóriumi gyakorlat bevezetése ~ 30

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15

Mérőeszközök kezelése MF 15 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15 Készítette: Varga Viktor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó Minőségügyi Központ

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés

Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Bevezetés Előadó: Deliné Pálinkó Éva Az előadások anyagát és minden egyéb a tárggyal kapcsolatos információt a www.uti.bme.hu honlapon (a faliújságon,

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

Minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve

Minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve FŐVÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. Telefon: 312-3652, Telefax: 332-7183 Minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kézikönyve Dokumentum adatai:

Részletesebben

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) Témakörök I. Minőség a mai magyar egészségügyi

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Termék Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzata

TÜV Rheinland InterCert Kft. Termék Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzata TÜV Rheinland InterCert Kft. Termék Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzata Tartalom 1. Alkalmazási terület 2. Szerződéses feltételek 3. Vizsgálati szabályzat 4. Tanúsítási szabályzat 5. Ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/15

2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/15 2011.3.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/15 A BIZOTTSÁG 234/2011/EU RENDELETE (2011. március 10.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési

Részletesebben

Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola Müködési Szabályzata a) A doktori iskola neve: ELTE Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok Kutatási területe. A kémia

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

A KBT. 68. SZERINTI SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA MINTA 1 / 6

A KBT. 68. SZERINTI SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA MINTA 1 / 6 A KBT. 68. SZERINTI SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István,

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István, Készült 2005. március hónapban (kézirat lezárva: 2005. 03. 26.) a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során elnyert támogatásból, az OÉT Munkavédelmi Bizottság

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2016. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT/206 A 3/20. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 206. január 0. napjától 206. december 3. napjáig a. A szolgáltatás leírása:

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS /Nyilvános változat/

BIZTONSÁGI ELEMZÉS /Nyilvános változat/ BIZTONSÁGI ELEMZÉS /Nyilvános változat/ COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT Készítette a CTK Kft. megbízásából az AGEL-CBI KFT. TISZAÚJVÁROS 2007. OKTÓBER 3. VERZIÓ 1.1 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben