SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 2

3 Metaadat-táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Szolgáltatások megfelelıség vizsgálatában közremőködı szervezetekre vonatkozó elvárások Kulcsszó (dc:subject) Informatikai biztonság, megfelelıség vizsgálat, audit szervezet, értékelı szervezet, tanúsító szervezet Leírás (dc:description) Elektronikus szolgáltatások csak engedéllyel csatlakozhatnak a központi rendszerhez. A csatlakozási engedélyezés eljárás keretén belül biztosítania kell az informatikai biztonság megfelelı szintő megvalósulását, a biztonsági követelményeknek való megfelelés vizsgálatát. Az elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatában három különbözı szervezet mőködik közre: értékelı szervezet (amely az informatikai termékek és rendszerek értékelését végzi), tanúsító szervezet (amely a termék értékelési eredmények megfelelıségét igazolja), audit szervezet (amely a szervezet auditálási eljárását hajtja végre). Jelen dokumentum e három szervezet típus feladatait határozza meg a rájuk vonatkozó különbözı követelmények megadásával. Típus (dc:type) Szöveg, táblázat Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) e-közigazgatási Keretrendszer egyéb dokumentumai Terület (dc:coverage) KOP-ok során megvalósuló projektek, központi IT fejlesztési projektek Létrehozó (dc:creator) e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Kiadó (dc:publisher) Miniszterelnöki Hivatal Résztvevı Hunguard Kft. (dc:contributor) Jogok (dc:rights) e-közigazgatási Keretrendszer Dátum (dc:date) Formátum (dc:format).doc Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V1 Státusz (State) Végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.doc Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok Korlátlan (UserRights) EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 3

4 Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Szolgáltatások megfelelıség vizsgálatában közremőködı szervezetekre vonatkozó elvárások A dokumentum készítıjének neve Hunguard Kft A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 23 A projekt azonosítója E-közigazgatási keretrendszer kialakítása Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Elsı tartalomjegyzék V Elsı munkaváltozat V MeH-nek átadott verzió EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 4

5 Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) 1. fejezet 2. Bevezetés (Preamble) 2. fejezet 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia nincs 8. Rövidítésgyőjtemény Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezet 9. Fogalomtár 10. Ábrák nincs 11. Képek nincs 12. Fogalmak Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezet 13. Verzió V1 14. Mellékletek (Appendix) nincs EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 5

6 Tartalomjegyzék 1. Elıszó Bevezetés A dokumentum célja A dokumentum felépítése Alkalmazási terület Rendelkezı hivatkozások Fogalom-meghatározások A megfelelıség vizsgálatban közremőködı szervezetekre vonatkozó elvárások Megbízhatósági követelmények Függetlenség Pénzügyi stabilitás Alkalmasság bizalmas feladatok ellátására Irányítási követelmények Minıségirányítási követelmények Információbiztonság irányítási követelmények ISO 9001 ÉS ISO integrált irányítási rendszer Mőszaki követelmények Az értékelı szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet Elhelyezési és környezeti feltételek Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) Berendezések (szükséges eszközök) A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása Az eredmények közzététele A tanúsító szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet Elhelyezési és környezeti feltételek Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) Berendezések (szükséges eszközök) A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása Az eredmények közzététele Az audit szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet Elhelyezési és környezeti feltételek Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) Berendezések (szükséges eszközök) A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása Az eredmények közzététele Referencia követelmények Az értékelı szervezetekre vonatkozó referencia követelmények A tanúsító szervezetekre vonatkozó referencia követelmények Az audit szervezetekre vonatkozó referencia követelmények NAT akkreditálásra irányuló közép távú elvárások Értékelı szervezetek: MSZ EN ISO/IEC 17025: Tanúsító szervezetek: MSZ EN 45011: Audit szervezetek: MSZ EN ISO/IEC 17021: Mellékletek Bibliográfia Rövidítésgyőjtemény Fogalomtár Ábrák Képek Táblázatok Verziószám EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 6

7 1. Elıszó Jelen dokumentum az e-közigazgatási Keretrendszer részét képezi. Elektronikus szolgáltatások csak engedéllyel csatlakozhatnak a központi rendszerhez. A csatlakozási engedélyezés eljárásrendjének biztosítania kell az informatikai biztonság megfelelı szintő megvalósulását. Ennek az eljárásrendnek a részét képezi egy elızetes auditálás és értékelés. Az auditálás és értékelés az elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatának egymást kiegészítı két szempontját képviseli. Az auditálás a szolgáltató szervezetre irányul, s a dokumentumok, valamint a szervezet folyamataira vonatkozó menedzsment és üzemeltetési biztonsági intézkedések megfelelıségét igazolja. Az értékelés a szolgáltató informatikai rendszerre irányul, s a szoftver és hardver termékekbıl kialakított komplex informatikai rendszer adott technológiai értékelési szabványok (pl. Common Criteria, CEM, MIBÉTS) szerinti megfelelıségét igazolja. Lényegesen meggyorsíthatja és egyszerősítheti az értékelést, egyúttal növeli a pozitív eredmény valószínőségét, ha a rendszert (részben vagy teljesen) már korábban értékelt és tanúsított termékekbıl integrálják. Ilyen esetben a termékek pozitív vizsgálati eredményei külön vizsgálat nélkül újra felhasználhatók, s az értékelésnek csak a rendszer integrálással bevihetı lehetséges sebezhetıségekre kell koncentrálnia. Az elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatában tehát három különbözı szervezet is közremőködik: értékelı szervezet (amely az informatikai termékek és rendszerek értékelését végzi), tanúsító szervezet (amely a termék értékelési eredmények megfelelıségét igazolja), audit szervezet (amely a szervezet auditálási eljárását hajtja végre). A jelen dokumentumban ezen közremőködı szervezetek (értékelı, tanúsító és audit szervezetek) meghatározott elvárások hozzájárulnak e szervezetek mőködésének elıkészítéséhez. 2. Bevezetés 2.1. A dokumentum célja A jelen dokumentum célja azoknak az elvárásoknak a meghatározása, melyek teljesítésével a központi rendszeren keresztül biztosított elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatát EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 7

8 végzı audit és értékelı, valamint a termék szintő tanúsítást végzı tanúsító szervezetek felkészülhetnek mőködésükre. Ezeknek az elvárásoknak a teljesítésével olyan szállító-független, megfelelı szakmai kompetenciákkal rendelkezı laboratóriumok jönnek létre, amelyek értékelı, tanúsító és auditáló munkával segítik a biztonsági akkreditálás (engedélyezés) döntésének meghozatalát A dokumentum felépítése Az 1. fejezet elhelyezi a dokumentumot az e-közigazgatási Keretrendszeren belül, tájékoztatást adva a célközönségrıl és a kapcsolódó dokumentumokról. A 2. fejezet bevezetı információkat tartalmaz, megadva a dokumentum célját és felépítését. A 3. fejezet meghatározza az alkalmazás lehetséges területeit. A 4. és 5. fejezet a hivatkozásokat, illetve a fogalom-meghatározásokat tartalmazza. A 6. fejezet tartalmazza a dokumentum lényegi részét, 4 alfejezetben. A 6.1 alfejezet a megbízhatósági követelményeket (gazdasági, pénzügyi és bizalmassági alkalmasságot) határozza meg. A 6.2 alfejezet az irányítási követelményeket (szervezeti és szabályozási kérdéseket) tekinti át. A 6.3 alfejezet a mőszaki követelményeket (személyi, szakmai és tárgyi feltételeket) tárgyalja. A 6.4 alfejezet a referencia követelményeket (a bizonyított gyakorlati felkészültséget) fogalmazza meg. Végül a 6.5 alfejezet azokat a közép távra vonatkozó elvárásokat írja le, melyek a közremőködı szervezetektıl megfelelı NAT akkreditálást követelnek meg. Jelen dokumentumnak nincsenek mellékletei. A fejezetek kiegészítı információkat tartalmaznak (8. Bibliográfia, 9. Rövidítésgyőjtemény, 10. Fogalomtár, 11. Ábrák, 12. Képek, 13. Táblázatok, 14. Verziószám). 3. Alkalmazási terület A jelen dokumentumban meghatározott követelmények a központi rendszeren keresztül biztosított elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatát végzı audit és értékelı szervezetek, valamint a termék szintő tanúsítást végzı tanúsító szervezetek mőködésére EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 8

9 vonatkoznak. Ezáltal a közigazgatási fejlesztési operatív programok végrehajtásával elkészülı rendszerekre irányuló megfelelıségi vizsgálatok eljárásrendjének részét képezi. Ugyanakkor a jelen dokumentumban meghatározott követelmények teljesítésével olyan audit, értékelı és tanúsító szervezetek kezdik meg mőködésüket, melyek más területeken (az elektronikus közigazgatáson kívül, a közszféra más területein, valamint a magánszférában) is végezhetnek biztonsági megfelelıség vizsgálatokat. 4. Rendelkezı hivatkozások A jelen dokumentumban megfogalmazott irányelvek és követelmények az alábbi mértékadó dokumentumokon alapulnak: [1]: MSZ EN ISO 9001:2001 Minıségirányítási rendszerek - Követelmények [2]: MSZ ISO/IEC 27001:2006 Informatika Biztonságtechnika - Az információbiztonság irányítási rendszerei - Követelmények [3]: MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló-és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei [4]: MSZ EN 45011:1999 Terméktanúsítási rendszereket mőködtetı szervezetekre vonatkozó általános követelmények [5]: ISO/IEC WD Conformity assessment Requirements for bodies providing certification of product (including services) and processes [6]: MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 Megfelelıségértékelés - Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végzı testületekre vonatkozó követelmények [7]: KIB 25. számú ajánlása - Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) [8]: KIB 25. számú ajánlása (MIBA) 25/1 kötet: Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer (MIBIK) [9]: KIB 25. számú ajánlása (MIBA) - 25/1-3: Az informatikai biztonság irányításának vizsgálata (IBIV) [10]: KIB 25. számú ajánlása (MIBA) 25/2 kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) [11]: KIB 25. számú ajánlása (MIBA): 25/2-5: Értékelési módszertan Az 1. táblázat a rendelkezı hivatkozások elérhetıségét adja meg. 1. táblázat A rendelkezı hivatkozások elérhetısége EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 9

10 Cím Külföldi elérhetıség Magyar elérhetıség MSZ EN ISO 9001:2001 Minıségirányítási rendszerek Követelmények MSZ EN ISO 9001:2001 MSZ ISO/IEC 27001:2006 Informatika Biztonságtechnika - Az információbiztonság irányítási rendszerei Követelmények MSZ ISO/IEC 27001:2006 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló-és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei MSZ EN 45011:1999 Terméktanúsítási rendszereket mőködtetı szervezetekre vonatkozó általános követelmények ISO/IEC WD Conformity assessment Requirements for bodies providing certification of product (including services) and processes MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 Megfelelıségértékelés - Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végzı testületekre vonatkozó követelmények KIB 25. számú ajánlása - Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KIB 25. számú ajánlása (MIBA) 25/1 kötet: Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer (MIBIK) KIB 25. számú ajánlása (MIBA) - 25/1-3: Az informatikai biztonság irányításának vizsgálata (IBIV) KIB 25. számú ajánlása (MIBA) 25/2 kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) KIB 25. számú ajánlása (MIBA): 25/2-5: Értékelési módszertan ISO/IEC WD MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 MSZ EN 45011:1999 MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 EKK KIB 25 EEK KIB 25/1-1 EEK KIB 25/1-3 EEK KIB 25/2 EEK KIB 25/ Fogalom-meghatározások Jelen dokumentum az alábbi kiegészítı fogalmakra épül, s ezeket az alábbi értelemben használja: Audit: A dokumentum-, a szervezet folyamataira vonatkozó menedzsment- és üzemeltetési biztonsági intézkedések szabványokban (pl. ISO 27001), ajánlásokban (pl. MIBA) és a nemzetközi legjobb gyakorlatokban (best practices) leírt elvárásoknak való megfelelıségének igazolása. [2] Audit szervezet: A szolgáltató szervezet informatikai biztonságának auditálását végzı, erre jogosult cég. Értékelés: Szoftver és hardver termékekbıl kialakított komplex informatikai rendszerek, alkalmazások adott technológiai értékelési szabványok (pl. Common Criteria, CEM, vagy MIBÉTS) szerinti megfelelıségi vizsgálata. Értékelı szervezet: A szolgáltató rendszer technológiai szempontú értékelését végzı, erre jogosult cég. EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 10

11 Informatikai biztonság: Az informatikai rendszer technikai részét (hardver) és az azon futó programokat (szoftver) érintı biztonsági szabályok összessége és alkalmazása annak érdekében, hogy megóvja vagy megelızze az illetéktelen felfedés, megismerés, manipuláció, adattörlés, illetve ilyen esetekben a rendszer nyújtotta szolgáltatásokhoz történı hozzáférés lehetıségét, valamint a informatikai/távközlési hálózatokat is magába foglaló rendszerek esetében a távközlést érintı biztonsági rendszabályok alkalmazásának összessége, mely egyfelıl biztosítja az illetéktelen személyek kizárását a távközlési hálózat értéket tartalmazó információihoz történı hozzáférésének és azok feldolgozásának lehetıségébıl, másfelıl a jogosultak számára garantálja a hozzájuk eljuttatott információk hitelességét. Központi rendszer (Központi elektronikus szolgáltató rendszer): Olyan elektronikus rendszer, amely együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, az ügyfélkaput, a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot, valamint az ezeken megjelenı, ezeken keresztül elérhetı elektronikus szolgáltatásokat. Szolgáltató szervezet: A központi rendszeren keresztül elektronikus szolgáltatást nyújtó közigazgatási szerv. Szolgáltató rendszer: A szolgáltató szervezet elektronikus szolgáltatást nyújtó informatikai rendszere. Tanúsítás: Egy informatikai termék technológiai szempontú biztonsági értékelése eredményeinek hitelesítése és megerısítése, s ezen keresztül az eredmény összehasonlíthatóságának a biztosítása a séma keretében végzett összes értékelı (vizsgálólaboratórium) valamennyi értékelési eredményével. Tanúsító szervezet: A tanúsítást végrehajtó, erre jogosult cég. 6. A megfelelıség vizsgálatban közremőködı szervezetekre vonatkozó elvárások Az elektronikus szolgáltatások megfelelıség vizsgálatában három különbözı szervezet is közremőködik: értékelı szervezet (amely az informatikai termékek és rendszerek értékelését végzi), tanúsító szervezet (amely a termék értékelési eredmények megfelelıségét igazolja), audit szervezet (amely a szervezet auditálási eljárását hajtja végre). Az alábbiak e három szervezetre vonatkozó, részben közös, részben eltérı elvárásokat határozzák meg. A közös követelmények meghatározásánál az értékelı szervezet, tanúsító szervezet és audit szervezet kifejezés helyett a közremőködı szervezetek kifejezést használjuk Megbízhatósági követelmények A megbízhatóságra vonatkozó elvárások három különbözı területet érintenek: EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 11

12 megbízhatóság a közremőködı szervezet szakmai függetlenségében, pártatlanságában, megbízhatóság a közremőködı szervezet pénzügyi függetlenségében, stabilitásában, megbízhatóság bizalmas feladatok ellátására. A megbízhatóságra vonatkozó elvárások mindhárom közremőködı szervezetre azonosak Függetlenség A függetlenség kritikus fontosságú elvárás, mindhárom közremőködı szervezetre egyaránt vonatkozik. A függetlenség azt jelenti, hogy kimutatható legyen (a közremőködı szervezet képes legyen igazolni), hogy tevékenységében pártatlan, részrehajlás mentes, személyzetére nem nehezedik semmi olyan illetéktelen kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomás, amely befolyásolhatja munkája minıségét vagy értékítéletét. A közremőködı szervezet ne vegyen részt semmi olyan tevékenységben, amely veszélyeztetheti mások bizalmát tevékenysége feddhetetlenségében, szakmai döntéseinek függetlenségében. Különösen óvni kell a függetlenséget azon közremőködı szervezetek esetében, amelyek egy nagyobb szervezetnek a részei. Ebben az esetben a szervezeti felépítésnek és a szervezeten belüli döntési hierarchiának biztosítania kell, hogy az ellentétes érdekő részlegek (pl. olyan típusú termékeket gyártó vagy ezzel kereskedı részlegek, melyekkel kapcsolatos az értékelési, auditálási vagy tanúsítási tevékenység) ne befolyásolhassák a közremőködı szervezetek szakmai döntéseit Pénzügyi stabilitás A közremőködı szervezetek függetlenségét a pénzügyi stabilitás hiánya is veszélyeztetné. Ezért mindhárom közremőködı szervezetre egyaránt vonatkoznak az alábbi elvárások: A közremőködı szervezetnek nem lehet adó-, vagy járuléktartozása. A közremőködı szervezet egyetlen bankszámláján sem lehet sorban állás (3 évre visszamenıleg) Alkalmasság bizalmas feladatok ellátására A közremőködı szervezetek munkájuk során a megbízó vagy más érintett bizalmas adataihoz is hozzáférhetnek, esetenként ennek megismerése a szakmai feladatok elvégzésének feltétele is. Ezért a közremőködı szervezetek megbízhatóságára az alábbi szervezeti és személyi elvárások is vonatkoznak: EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 12

13 A közremőködı szervezetek magyar, cégbíróságon (vagy más bíróságon) bejegyzett, önálló jogi személyek legyenek. A közremőködı szervezetek sikeres nemzetbiztonsági ellenırzésen essenek át. A közremőködı szervezet értékelést/tanúsítást/auditálást végzı munkatársai közül legalább 3 fıre nemzetbiztonsági ellenırzés igazolja e személyek feddhetetlenségét Irányítási követelmények Az irányítási követelmények szervezeti és szabályozási kérdésekre vonatkoznak. Az irányítási vonatkozó elvárások mindhárom közremőködı szervezetre azonosak, röviden az alábbiakkal foglalhatók össze: a közremőködı szervezet rendelkezzen MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány alapján auditált, vagy ezzel egyenértékő (pl. ISO 9002:2000) auditált, érvényes minıségirányítási rendszerrel; a közremőködı szervezet rendelkezzen MSZ ISO/IEC 27001:2006 információvédelmi szabvány alapján auditált, vagy ezzel egyenértékő auditált, érvényes információbiztonság irányítási rendszerrel Minıségirányítási követelmények A minıségirányítás azzal kíván külsı felekben bizalmat teremteni egy szervezet tevékenysége iránt, hogy a minıségi követelmények teljesülésére összpontosít. A minıségirányítási rendszer kiépítése felkészülésbıl (tanácsadó segítségével, vagy saját munkatárs kiképzésével) valamint egy független fél auditjából áll. Az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány legfontosabb elvárása szerint a közremőködı szervezetnek létre kell hoznia, dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy minıségirányítási rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell annak eredményességét. A szabvány meghatározza, hogy milyen dokumentációkat kell elkészíteni a minıségirányítási rendszerhez, és hogy hogyan kell kezelni ezeket. A szabvány elvárja a közremőködı szervezet vezetıségétıl, hogy bizonyítsa a minıségirányítási rendszer bevezetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos elkötelezettségét, a vevık (partnerek) elvárásainak meghatározását és kielégítését, egy megfelelı minıségpolitika kialakítását, a minıségi célok kitőzését, a felelısségi és hatáskörök meghatározását, valamint tervszerő idıközönként átvizsgálja a minıségirányítási rendszert a szükséges változtatások felismerése érdekében. EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 13

14 A közremőködı szervezetben biztosítani kell a minıségirányítási rendszer bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges megfelelı (emberi, infrastrukturális és munkakörnyezetbeli) erıforrásokat. A közremőködı szervezet által biztosított szolgáltatásra (értékelésre, auditálásra vagy tanúsításra) a szabvány elvárja a szükséges folyamatok megtervezését, valamint a szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározását és átvizsgálását is. A közremőködı szervezetnek szolgáltatását szabályozott feltételek között kell megterveznie, illetve végrehajtania. A közremőködı szervezetnek figyelemmel kell kísérnie, ezen belül mérnie, elemeznie és folyamatosan fejlesztenie kell szolgáltatásának megfelelıségét Információbiztonság irányítási követelmények Az információbiztonság irányítás azzal kíván külsı felekben bizalmat teremteni egy szervezet tevékenysége iránt, hogy az informatikai biztonság követelményei teljesülésére összpontosít. Az információbiztonsági irányítás rendszer kiépítése felkészülésbıl (tanácsadó segítségével, vagy saját munkatárs kiképzésével) valamint egy független fél auditjából áll. Az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány legfontosabb elvárása szerint a közremőködı szervezetnek ki kell alakítania, dokumentálnia kell, be kell vezetnie, mőködtetnie kell, majd folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és idıszakosan át kell vizsgálnia egy információbiztonsági irányítás rendszert (ISMS), valamint folyamatosan fejlesztenie kell annak eredményességét. A szabvány meghatározza, hogy milyen dokumentációkat kell elkészíteni az információbiztonság rendszerhez, és hogy hogyan kell kezelni ezeket. A szabvány elvárja a közremőködı szervezet vezetıségétıl, hogy bizonyítsa az ISMS kialakítása, bevezetése, mőködtetése, figyelemmel kisérése, átvizsgálása, fenntartása és fejlesztése iránti elkötelezettségét, valamint az ehhez szükséges erıforrások biztosítását. A közremőködı szervezetben tervezett idıközönként biztosítani kell az ISMS belsı auditálását. A vezetıségnek is tervezett idıközönként át kell vizsgálnia a szervezet ISMS-ét, hogy biztosítsa annak folyamatos alkalmasságát, megfelelıségét és eredményességét. A közremőködı szervezetnek folyamatosan javítania kell az ISMS hatékonyságát, beavatkozó és megelızı tevékenységeket kell végeznie az ISMS-követelményekkel kapcsolatos nemmegfelelıségek kiküszöbölésére. EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 14

15 ISO 9001 ÉS ISO integrált irányítási rendszer [1] és [2] szabványok összhangban vannak egymással, ezért könnyen megoldható együttes, integrált bevezetésük és mőködtetésük is. Az így kialakított irányítási rendszer mindkét szabványok követelményeit teljesíteni tudja Mőszaki követelmények A mőszaki követelmények jelentısen eltérnek a három közremőködı szervezet esetén, ezért az alábbiak ezeket külön tárgyalják. A mőszaki követelmények az alábbiak szerint csoportosíthatók: személyzet, elhelyezési és környezeti feltételek, vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan), berendezések (szükséges eszközök), a vizsgálati eredmények minıségbiztosítása, az eredmények közzététele Az értékelı szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet Az értékelı szervezetnek rendelkeznie kell az alábbi szakmai képzettségő szakértıkkel: legalább 3 fı felsıfokú mőszaki végzettségő szakértı (elıny a módszertan továbbfejlesztésére képes tudományos fokozattal rendelkezı szakértı). Az értékelı szervezetnek rendelkeznie kell legalább 1-1, értékelésben tapasztalattal rendelkezı szakértıvel az alábbi területeken: informatikai biztonság, kriptográfiai biztonság, operációs rendszerek, tőzfalak, hálózati rendszer architektúra, forrásnyelvő szoftverelemzés, szoftver-tesztelés, hálózati tesztelési módszerek, áthatolási tesztelések Elhelyezési és környezeti feltételek Az értékelı szervezetben a tesztelési és sebezhetıség vizsgálati tevékenységeket végzı laboratóriumi hálózatot teljesen el kell különíteni az értékelı szervezet hálózatának többi részétıl. EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 15

16 Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) Az értékelı szervezet által alkalmazott módszertan az alábbi legyen: MIBÉTS értékelési módszertan, vagy ezzel egyenértékő (pl. CEM) Berendezések (szükséges eszközök) Az értékelı szervezetnek rendelkeznie kell speciális (tesztelı és sebezhetıséget vizsgáló) berendezésekkel A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása Az értékelı szervezetnek rendelkeznie kell a végleges vizsgálati eredmények (értékelési jelentés) ellenırzésére és jóváhagyására vonatkozó belsı eljárásokkal Az eredmények közzététele Az értékelı szervezet végleges vizsgálati eredménye az értékelési jelentés. Az értékelési jelentést a MIBÉTS módszertan által meghatározott szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni. Az értékelési jelentés nem nyilvános dokumentum, az értékelés megbízója, valamint termék értékelés esetén a tanúsító szervezet, míg rendszer értékelés esetén az akkreditor számára készül. (A megbízó és az értékelı szervezet közös megegyezésével az értékelési jelentés egyes részei nyilvánosságra hozhatók.) A tanúsító szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell az alábbi szakmai képzettségő szakértıkkel: legalább 2 fı felsıfokú mőszaki végzettségő szakértı (elıny a módszertan továbbfejlesztésére képes tudományos fokozattal rendelkezı szakértı). A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell legalább 1-1, értékelésben és tanúsításban tapasztalattal rendelkezı szakértıvel az alábbi területeken: informatikai biztonság, kriptográfiai biztonság, operációs rendszerek, tőzfalak, hálózati rendszer architektúra, forrásnyelvő szoftverelemzés, szoftver-tesztelés, EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 16

17 hálózati tesztelési módszerek, áthatolási tesztelések Elhelyezési és környezeti feltételek Nincs speciális elvárás (az irányítási követelményekben lefedett elvárásokon túl) Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) A tanúsító szervezet által alkalmazott módszertan az alábbi legyen: MIBÉTS módszertan, vagy ezzel egyenértékő (pl. CEM) Berendezések (szükséges eszközök) A tanúsító szervezetnek nem kell rendelkeznie speciális berendezésekkel A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a végleges vizsgálati eredmények (tanúsítási jelentés, tanúsítvány) ellenırzésére és jóváhagyására vonatkozó belsı eljárásokkal Az eredmények közzététele A tanúsító szervezet végleges vizsgálati eredménye a tanúsítási jelentés és a tanúsítvány. A tanúsítási jelentést és a tanúsítványt a MIBÉTS séma által meghatározott szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni. Mind a tanúsítási jelentés, mind a tanúsítvány nyilvános dokumentum Az audit szervezetekre vonatkozó mőszaki követelmények Személyzet Az audit szervezetnek rendelkeznie kell az alábbi szakmai képzettségő szakértıkkel: legalább 2 fı felsıfokú végzettségő szakértı (elıny a módszertan továbbfejlesztésére képes tudományos fokozattal rendelkezı szakértı). Az audit szervezetnek rendelkeznie kell legalább 1-1, auditálásban tapasztalattal rendelkezı szakértıvel az alábbi területeken: informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése, informatikai biztonság irányítása, emberi erıforrás kezelés, EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 17

18 fizikai környezet biztonsága Elhelyezési és környezeti feltételek Nincs speciális elvárás (az irányítási követelményekben lefedett elvárásokon túl) Vizsgálati módszerek (alkalmazott módszertan) Az audit szervezet által alkalmazott módszertan az alábbi legyen: IBIV módszertan, vagy ezzel egyenértékő Berendezések (szükséges eszközök) Az audit szervezetnek nem kell rendelkeznie speciális berendezésekkel A vizsgálati eredmények minıségbiztosítása Az audit szervezetnek rendelkeznie kell a végleges vizsgálati eredmények (audit jelentés) ellenırzésére és jóváhagyására vonatkozó belsı eljárásokkal Az eredmények közzététele Az audit szervezet végleges vizsgálati eredménye az audit jelentés. Az audit jelentést az IBIV módszertan által meghatározott szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni. Az audit jelentés nem nyilvános dokumentum, az auditálás megbízója, valamint az akkreditor számára készül. (A megbízó és az audit szervezet közös megegyezésével az audit jelentés egyes részei nyilvánosságra hozhatók.) 6.4. Referencia követelmények A referenciákra vonatkozó elvárások hasonlók, de jellegüket tekintve el is térnek egymástól Az értékelı szervezetekre vonatkozó referencia követelmények Az értékelı szervezet legalább két különbözı termékre vagy rendszerre vonatkozóan rendelkezzen referenciával, informatikai termék vagy rendszer technológiai szempontú biztonsági értékelésében. EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 18

19 A tanúsító szervezetekre vonatkozó referencia követelmények A tanúsító szervezet legalább két különbözı termékre vonatkozóan rendelkezzen referenciával, informatikai termék technológiai szempontú biztonsági tanúsításában Az audit szervezetekre vonatkozó referencia követelmények Az audit szervezet legalább két különbözı szervezetre vonatkozóan rendelkezzen referenciával, informatikai biztonsági irányítási rendszer auditálásában NAT akkreditálásra irányuló közép távú elvárások Középtávon (3 éven belül) a közremőködı szervezeteknek tovább kell lépniük a rájuk vonatkozó követelmények kielégítésének hitelt érdemlı bizonyításában. Ennek leghatékonyabb módja, ha fı tevékenységüket akkreditáltatják a Nemzeti Akkreditáló Testülettel. A NAT akkreditálást jelentısen megkönnyíti (elıkészíti) az [1] és [2] szabványoknak megfelelést bizonyító tanúsítás. Ugyanakkor a NAT akkreditálás folyamatában a minıség- és információbiztonsági irányítás rendszer vizsgálatán túl ellenırzésre kerül a közremőködı szervezet által alkalmazott módszertan és a személyzet erre vonatkozó jártassága is. Az akkreditálás szempontjából a különbözı típusú közremőködı szervezetekre más és más szabványok vonatkoznak, az alábbiak ezért ezeket külön tekintik át Értékelı szervezetek: MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 A [3] szabvány elsıdleges célja, hogy minden olyan követelményt tartalmazzon, amelyet a vizsgálólaboratóriumoknak ki kell elégíteniük, ha igazolni akarják, hogy minıségirányítási rendszert mőködtetnek, mőszakilag felkészültek, és mőszakilag érvényes eredményeket képesek szolgáltatni. A szabvány a vizsgálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeit a következı szerkezetben tárgyalja: a) irányítási követelmények aa) szervezet, ab) minıségirányítási rendszer ac) dokumentum kezelési rendszer ad) ajánlatkérésekre, az ajánlatok és a szerzıdések átvizsgálására vonatkozó rendszer ae) alvállalkozók alkalmazásának rendje af) szolgáltatások és szállítások megrendelésének rendje EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 19

20 ag) az ügyfelek kiszolgálásának rendje ah) panaszok kezelése ai) a nem megfelelı munka kezelése aj) helyesbítı tevékenységek b) mőszaki követelmények ba) általános intézkedések bb) személyzet bc) elhelyezési és környezeti feltételek bd) vizsgálati és kalibrálási módszerek és a módszerek érvényesítése be) berendezés bf) a mérés visszavezethetısége bg) mintavétel bh) a vizsgálati és kalibrálási tárgyak kezelése bi) a vizsgálati és a kalibrálási eredmények minıségének biztosítása bj) az eredmények közlése Tanúsító szervezetek: MSZ EN 45011:1999 A [4] (és a munka tervezet formában lévı [5]) szabványban leírt követelmények elsıdleges célja, hogy ezeket a terméktanúsítási rendszereket mőködtetı szervezetek általános kritériumnak tekintsék. Ugyanakkor e kritériumok bıvítendık a biztonság speciális követelményeivel is. A [4] szabvány a terméktanúsítási rendszereket mőködtetı szervezetekre vonatkozó általános követelményeket a következı csoportosításban tárgyalja: a) a tanúsító szervezetre vonatkozó követelmények aa) általános követelmények ab) szervezet ac) tevékenységek ad) alvállalkozás ae) minıségügyi rendszer af) a tanúsítás megadásának, fenntartásának, kiterjesztésének, felfüggesztésének és visszavonásának feltételei és eljárásai ag) belsı auditok és vezetıségi átvizsgálások ah) dokumentáció ai) feljegyzések aj) bizalmas kezelés b) a tanúsító személyzetre vonatkozó követelmények ba) általános elıírás bb) képzettségi kritériumok c) a tanúsítási követelmények módosítása d) fellebbezések, panaszok és viták e) a tanúsítás kérelmezése f) felkészülés a tanúsításra g) tanúsítás h) tanúsítási jelentés i) döntés a tanúsításról EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 20

21 j) felügyelet k) jogosítványok, tanúsítványok és megfelelıségi jelek alkalmazása l) a szállítókkal szembeni panaszok Audit szervezetek: MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 A [6] szabvány elsıdleges célja a különbözı típusú menedzsment rendszerek auditálásának szakszerőségére, ellentmondás mentességére és pártatlanságára vonatkozó követelmények és alapelvek meghatározása. A szabvány az auditáló szervezetekre vonatkozó általános követelményeket és alapelveket az alábbi felépítésben tárgyalja: a) alapelvek aa) pártatlanság ab) szakszerőség ac) felelısség ad) nyitottság ae) bizalmasság af) a panaszokra való reagáló készség b) általános követelmények ba) jogi és szerzıdésbeli kérdések bb) a pártatlanság irányítása bc) felelısség és pénzügyi megalapozottság c) szerkezeti követelmények ca) szervezeti struktúra és a felsı vezetés cb) a pártatlanságot ırzı bizottság d) erıforrás követelmények da) a vezetıség és a személyzet szakszerősége db) az auditálási tevékenységekbe bevont személyekre vonatkozó elvárások dc) belsı auditorok és belsı mőszaki szakértık bevonása dd) személyzetre vonatkozó feljegyzések de) alvállalkozók bevonása e) információra vonatkozó követelmények ea) nyilvánosan elérhetı információk eb) auditálási dokumentációk ec) az auditált ügyfelek listája ed) az auditálási eredményre való hivatkozás és megfelelıségi jelek alkalmazása ee) bizalmasság ef) információcsere az ügyfelekkel f) folyamatra vonatkozó követelmények fa) általános követelmények fb) kezdeti auditálás fc) nyomon követés fd) újra auditálás fe) különleges auditálás ff) az audit eredmények felfüggesztése, visszavonása vagy hatókörének szőkítése fg) fellebbezések fh) panaszok EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 21

22 fi) a kérelmezık és az ügyfelek nyilvántartása g) irányítás rendszerre vonatkozó követelmények ga) 1. lehetıség: az ISO 9001 szerinti irányítás rendszer követelmények gb) 2. lehetıség: általánosított irányítás rendszer követelmények EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 22

23 7. Mellékletek - 8. Bibliográfia - 9. Rövidítésgyőjtemény A 2. táblázat a dokumentumban használt rövidítéseket és jelentésüket tartalmazza. 2. táblázat - A dokumentumban használt rövidítések Rövidítés Angol Magyar CC Common Criteria Közös szempontok CEM Common Evaluation Methodology Közös értékelési módszertan EN European Norm Európai szabvány IBIV Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata ISMS Information Security Management System Információbiztonsági irányítási rendszer ISO International Standards Organisation Nemzetközi Szabványügyi Szervezet MIBA --- Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások MIBÉTS --- Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma MIBIK --- Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer MSZ --- Magyar szabvány NAT --- Nemzeti Akkreditáló Testület 10. Fogalomtár Ábrák Képek - EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 23

24 13. Táblázatok 1. táblázat A rendelkezı hivatkozások elérhetısége 2. táblázat - A dokumentumban használt rövidítések 14. Verziószám V1 EKK_ekozig_szolg_megf_vizsg_kozremuk_szerv_vonatk_elvaras_080919_V1.docx 24

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? A3 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Termelési és értékesítési láncokat

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA)

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázat Benyújtó tagozat neve: A munkában résztvevők: Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) Babos Rezső- faanyagvédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító TAN-ST-01.ME-01 Projektazonosító E-MS08T Microsec Kft. tan. MATRIX tanúsítási igazgató Dr. Szőke Sándor MATRIX tanúsító Hornyák Gábor Kelt

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása.

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 024 474 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület nevezése: Hagyományörző

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS

XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Készítő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

A 34/2014. (IX. 25) MNB 11/2011. (IX. 6.) MNB

A 34/2014. (IX. 25) MNB 11/2011. (IX. 6.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2014. (IX. 25) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX.

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Formátumok és dokumentálás... 3 3. A TMMK tartalma... 4 3.1. Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeinek ismertetése... 4 3.2. A tűzjelző berendezés, a tűzoltó

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Hatályos: 2014.01.02 2014.06.30 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása 2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS A Településszerkezeti Terv a jóváhagyott Településfejlesztési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Vállalkozási alapú fejlesztés

Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? B2 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Meglévő, és új turisztikai szálláshelyek

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2015. május 21.

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2015. május 21. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése.... 3 1. A HTE képviselete.... 3 2. Titkárság.... 3 3.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet DR. BODÓ ATTILA PÁL (szerk.) Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Budapest, 2014 A tananyag az ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 016 923 Helyi Akciócsoport: UTIRO LEADER Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Térségi rendezvények

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

MINŐSÍTÉS. igazolja, hogy. a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. által integrált

MINŐSÍTÉS. igazolja, hogy. a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. által integrált MINŐSÍTÉS A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. Értékelési Divíziója, mint a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET által a NAT-1-1578/2008 számon bejegyzett

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG Jogi Igazgatóság ÜGYRENDJE PREAMBULUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 44. (2)

Részletesebben