Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) MS Word 2003 Azonosító (dc:identifier) Leírás Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment; ajánlás Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer címő dokumentum a csatlakozó szervezetek által üzemeltetett alkalmazások mentési rendjének felépítésére és tartalmára ad ajánlást. A dokumentum felépítését nézve magában foglal egy erıs ajánlást a mentési tevékenység folyamatára és tartalmára vonatkozóan, de ahol elfogadható, ott jelöli az ajánlástól való eltérés lehetıségét és annak mértékét is. szöveg Szolgáltatásmenedzsment e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal Stratis Kft. Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) 2.0 Státusz (State) Végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_MentesiRendAjanlas_080815_V2 Méret (Size) 242KB Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve EKK_ekozig_MentesiRendAjanlas_080815_V2 A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám 2.0 Összes oldalszám 18 A projekt azonosítója 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Elsı verzió V Minıségbiztosító észrevételeinek átvezetése 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) Jelen ajánlás célja javaslatokat megfogalmazni a központi rendszerhez csatlakozó, elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezet által üzemeltetett alkalmazások esetében a mentési rend felépítésére és annak tartalmára vonatkozóan. Az ajánlás célja továbbá az egységes mentési rend és arra vonatkozó követelményrendszer kialakítása, amellyel a csatlakozó szervezetek megegyezı eljárásrend szerint és megegyezı biztonsági szintő mentési eljárásokat végeznek. 2. Bevezetés (Preamble) Jelen ajánlás célja javaslatokat megfogalmazni a központi rendszerhez csatlakozó, elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezet által üzemeltetett alkalmazások esetében a mentési rend felépítésére és annak tartalmára vonatkozóan. Az ajánlás célja továbbá az egységes mentési rend és arra vonatkozó követelményrendszer kialakítása, amellyel a csatlakozó szervezetek megegyezı eljárásrend szerint és megegyezı biztonsági szintő mentési eljárásokat végeznek. 3. Alkalmazási terület (Scope) Szolgáltatásmenedzsment 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia nincs 8. Rövidítésgyőjtemény nincs 9. Fogalomtár van 10. Ábrák nincs 11. Képek nincs 12. Fogalmak nincs 13. Verzió Mellékletek (Appendix) nincs 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT (A SZABVÁNY MÁSODIK OLDALA) VÁLTOZÁSKEZELÉS SZÖVEGSABLON TARTALOMJEGYZÉK AZ AJÁNLÁS CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET HATÁSKÖR ÉS FELELİSSÉG MENTÉSI REND JAVASLAT A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT KARBANTARTÁSA Rendszeres felülvizsgálatok Eseti felülvizsgálatok A MENTENDİ RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Biztonsági szintekhez tartozó intézkedések Alkalmazástérkép elkészítése Mentendı rendszerek meghatározása Mentés feltételeinek meghatározása Mentés menetének meghatározása A MENTÉS MENETE ÉS MŐSZAKI PARAMÉTEREI Mentési naplók Mentési média címkézése Mentések külsı helyszíni kezelése Mentések átszállítása Általános elvek Adathordozók darabszáma Adathordozók élettartama Mentési adathordozók selejtezése Visszatöltési eljárások A MENTÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZEFOGLALÓJA MENTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK Mentési teendıkkel kapcsolatos feladatok és dokumentációi Visszaállítási teendıkkel kapcsolatos feladatok és dokumentációi HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FOGALOMTÁR

7 5. Az ajánlás célja Jelen ajánlás célja javaslatokat megfogalmazni a központi rendszerhez csatlakozó, elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezet által (továbbiakban: csatlakozó szervezet) üzemeltetett alkalmazások esetében a mentési rend felépítésére és annak tartalmára vonatkozóan. Az ajánlás célja továbbá az egységes mentési rend és arra vonatkozó követelményrendszer kialakítása, amellyel a csatlakozó szervezetek megegyezı eljárásrend szerint és megegyezı biztonsági szintő mentési eljárásokat végeznek. A dokumentum egy javasolt mentési rend szabályzaton keresztül mutatja be a mentésre vonatkozó követelményeket. Hangsúlyozni kell, hogy jelen szabályzat javaslat nem alkalmazható egy az egyben, minden esetben a csatlakozó szervezetre kell annak tartalmát alakítani. Fel kell tárni a szervezet specifikumait és a megfelelı pontokon a leírás módosítása szükséges. A dokumentum felépítését nézve magában foglal egy ajánlást a mentési tevékenység folyamatára és tartalmára vonatkozóan, amit minden csatlakozó szervezetnek javasolt megvalósítani. A dokumentum egyes alfejezetei tartalmaznak továbbá magyarázatot (Magyarázat) is, amely szakasz az ajánláshoz nyújt értelmezési leírást, kiegészítést. A magyarázat szakasz továbbá megfogalmazza és jelöli azokat a helyzeteket, amikor az ajánlástól el lehet térni, a megvalósítandó szükséges minimum feltüntetésével. A dokumentum fejezeteinek <meghatározandó> típusú részeit az adott fejezet tartalma alapján, a csatlakozó szervezet jellemzıivel kell helyettesíteni. Jelen dokumentum az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó ajánlásainak (összesen 21 ajánlás, lásd Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsment tárgyú ajánlásai címő dokumentumot) részét képezi. Önmagában teljes, önálló dokumentum, ami azonban szükség esetén hivatkozik a többi ajánlásra, ezért alkalmazása a többi ajánlás ismeretében javasolt. Jelen dokumentum kapcsolatban áll és az Elektronikus közigazgatási keretrendszer Üzemeltetési szabályzat tárgyú ajánlásával, kiegészítı információk tekintetében az ott leírtakat is figyelembe kell venni. 7

8 5.1. Alkalmazási terület Az ajánlás alkalmazási területe kiterjed a a) MeH EKK elektronikus közigazgatási szolgáltatás nyújtásához szükséges rendszereinek saját vagy alvállalkozói határkörben üzemeltetett alkalmazásaira és rendszereire, valamint az b) állampolgárok részére elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezetek rendszereinek saját vagy alvállalkozói által üzemeltetett alkalmazásaira és rendszereire Hatáskör és felelısség A Hatáskörök és felelısségek meghatározására minden esetben az üzemeltetésben résztvevı szereplık ismeretében lehetséges. Az üzemeltetési környezet kialakítása során azonosítani kell az üzemeltetésben résztvevı szereplıket, azon belül is azokat, akik a mentési feladatkörhöz kapcsolódó tevékenységeket ellátják. A szereplık feladatok összerendelése során egyértelmő felelısségi rendet kell kialakítani. Az egyes feladatok ellátásához a megfelelı hatáskörök definiálása elengedhetetlen. 6. Mentési rend javaslat 6.1. A szabályzat célja A Mentési Rend (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a használatban lévı, a szervezeti folyamatokat kiszolgáló központi informatikai rendszerek és a tárolt adatok rendelkezésre állása biztosításának rendjét. A Szabályzat célja, hogy definiálja a közigazgatási szerv által üzemeltett központi rendszerekben kezelt és feldolgozott adatok biztonságát megalapozó mentési eljárásokat. A mentési szabályzat magában foglalja annak meghatározását, hogy mit, mikor, hogyan kell menteni és megırizni. A Szabályzatban elıírtak alapján a rendszerekért felelıs munkatársak kötelesek a leírt mőveleteket meghatározott idıközönként elvégezni, ezáltal a rendszer és az adatok rendelkezésre állását az alábbiak szerint biztosítani. Azonban a rendszer-mőködés megszakadása esetén a mentés csak akkor segíti elı a rendszer rendelkezésre állásának a biztosítását, ha létezik a rendszer újraindítási eljárásának leírása is, amelyet a szállítónak kell a rendszerrel együtt átadni. Ez a dokumentum jelen ajánlásnak nem része, a rendszer hivatalos átvétele esetén a rendszer szállítójától ennek a dokumentumnak az átadását is meg kell követelni. 8

9 6.2. A szabályzat karbantartása A Szabályzat aktualitása az elıfeltétele annak, hogy a biztonsági alrendszer ne gyengüljön, kövesse a változásokat. A Szabályzat aktualitásáért a <meghatározandó> a felelıs, hiányában az <meghatározandó> veszi át a szerepét. A karbantartás folyamán ellenırizni kell, hogy a mentési szabályzatban foglaltak illeszkednek-e az aktuális helyzethez, érvényesek-e a leírtak mind a rendszerek, példányok, médiák stb. tekintetében. Ennek érdekében a megteendı feladatok a következı alpontokban kerülnek részletezésre Rendszeres felülvizsgálatok A Szabályzat tartalmát félévente felül kell vizsgálni, a szükséges javításokat dokumentáltan kell elvégezni. A javítások tényét, idejét és helyét a dokumentum elején fel kell tüntetni. Amennyiben rendszeres felülvizsgálat azt az eredményt hozza, hogy a szabályzat tartalmát jelentısen (legalább 40-50%-ban) meg kellene változtatni, a szabályzat módosítása helyett annak teljes újra elkészítése szükséges Eseti felülvizsgálatok Azonnali felülvizsgálatot kell végezni akkor, ha a szabályzatban tárgyalt rendszerekben lényeges változás áll be (új rendszer üzembe helyezése, eltávolítása; mentési stratégia vagy eszköz megváltozása). Szintén eseti felülvizsgálat keretében kell átvezetni a munkakörök, és a munkakörökhöz tartozó nevesített személyek megváltozását is. Ha olyan biztonsági esemény következik be, mely a mentést is érinti, a szabályzatban leírtak felülvizsgálata szintén kötelezıen elvégzendı. Az eseti felülvizsgálatot is dokumentáltan kell elvégezni A mentendı rendszerek és alkalmazások meghatározása Biztonsági szintekhez tartozó intézkedések Az alkalmazások biztonsági osztályokba sorolása az információvédelem és a megbízható mőködés területeire, majd a biztonsági osztályokhoz rendelt külön intézkedések definiálása javasolt. Az egyes biztonsági osztályok meghatározásánál a károk bekövetkezésének gyakoriságát vizsgálják, figyelembe véve az esetleges esemény által okozott kár nagyságát, a helyreállítás lehetıségeit és azok költségei. Amennyiben a közigazgatási szerv üzemeltetése alá kerülnek olyan alkalmazások, ahol minısített adatok feldolgozása vagy tárolása is folyik, felül kell vizsgálni a mentési eljárásokat is. 9

10 Alkalmazástérkép elkészítése A csatlakozó szervezet számára elengedhetetlen hogy tudja, milyen informatikai infrastruktúrát tart fenn és milyen rendszereket üzemeltet. Az aktuális állapot elérése érdekében fel kell mérni a szervezetet, és elkészíteni az aktuális alkalmazástérképet. Az alkalmazástérkép segít eligazodni az informatikán belül abban, hogy a szervezet céljainak elérése érdekében milyen megoldások, eszközök állnak rendelkezésre és ezek az informatikai szervezet részérıl milyen eszközökkel támogatottak. Az alkalmazástérkép elkészítésekor a következıket kell figyelembe venni: Felhasználói szolgáltatás portfolió a) Alkalmazás szolgáltatások b) Infrastruktúra szolgáltatások Eszköz struktúra a) Szolgáltatásokhoz tartozó eszközkörnyezet Mőszaki szolgáltatás katalógus a) Szolgáltatások b) Szolgáltatások tartalma c) Szolgáltatások felelısei Interfészek bemutatása Mentendı rendszerek meghatározása A csatlakozó szervezeten belül minden alkalmazásnak dedikált felelıse (alkalmazásgazda) kell legyen. Minden alkalmazáshoz kell hogy tartozzon alkalmazásgazda az informatikai szervezet részérıl, valamint a csatlakozó szervezet érintett szakterülete részérıl. A két alkalmazásgazda együttmőködése teremti meg az alapot ahhoz, hogy a mentés részletei egyértelmően meghatározhatók legyenek Mentés feltételeinek meghatározása Minden mentendı rendszerre vonatkozóan meg kell határozni, hogy a) mit igényel a szakterületi alkalmazásgazda és b) mit követel, mit tesz lehetıvé a jogszabály (ha vonatkozik rá bármi). Ha jogszabály külön nem rendelkezik erre vonatkozóan, meg kell határozni hogy: a) milyen gyakran kell menteni, b) mikor kell menteni, 10

11 c) mennyi ideig kell gyorsan elérhetı (on-line / kvázi on-line) tárban tárolni, d) mennyi ideig kell archív állományban tárolni. Továbbá ellenırizni kell, hogy az érintett adatok védelmére, tárolására és kezelésére vonatkozóan léteznek-e korlátozó elıírások. Amennyiben léteznek ilyen elıírások, ezeket is figyelembe kell venni Mentés menetének meghatározása Ha a mentés feltételei rendelkezésre állnak, a mentési tevékenységgel megbízott felelıs feladata a mentés menetének meghatározása és annak biztosítása. A mentési tevékenységgel megbízott felelıst az informatikai szervezet felelıs vezetı jelöli ki. A mentésért felelıs személy feladata: a) mentések ütemezése b) mentési job-ok beállítása (honnan - hova és mit mentsen) c) mentési média ellenırzése és rendelkezésre állás biztosítása d) mentés folyamatának ellenırzése e) mentés eredményének ellenırzése 6.4. A mentés menete és mőszaki paraméterei Mentési naplók A mentési naplónak tartalmaznia kell legalább a következıket: a) a mentéshez használt adathordozó(k) azonosítóját, b) a mentés tartalmát, c) a mentés idıpontját d) a mentés eredményét (sikeres / sikertelen, hiba oka) Amennyiben a mentést mentırendszerrel végzik, a mentési naplót a mentırendszer automatikusan generálja. A mentési naplókat ebben az esetben is a mentırendszer nélkül is olvasható formátumban kell tárolni a mentésekkel azonos biztonsági körülmények között. Amennyiben a mentésrıl az adott rendszer nem készít automatikus mentési naplót, a mentés tételes dokumentálása a mentésért felelıs személy feladata és felelıssége. A tárolásra, valamint kezelésére vonatkozó elıírások ebben az esetben is érvényesek. A mentési naplónak tartalmaznia kell legalább a következıket: a) a mentéshez használt adathordozó(k) azonosítóját, b) a mentés tartalmát, c) a mentés idıpontját, d) a mentés eredményét (sikeres / sikertelen, hiba oka). 11

12 A mentési naplók tárolási helye: a) elektronikusan: <meghatározandó> b) papír alapon: <meghatározandó> A naplók ellenırzése: a mentési naplókat hetente ellenırizni kell, és a talált rendellenességek kezeléséhez felelıst és határidıt kell rendelni. Magyarázat Komplex mentési rendszerrel nem rendelkezı csatlakozó szervezetekre vonatkozóan minimális elıírás, hogy a kézzel elvégzett mentési tevékenységrıl mentési naplót készítsenek a fentiekben bemutatott tartalommal. A tárolásra, valamint kezelésére vonatkozó elıírások ebben az esetben is érvényesek Mentési média címkézése A mentési média azonosítását oly módon kell elvégezni, hogy az a visszakereshetıséget segítse, valamint az elnevezés alapján a mentési dokumentumokban a tartalom ellenırizhetı legyen. Javasolt, hogy az adathordozók számmal és vonalkóddal azonosíthatók legyenek. Az adathordozókkal végzett tevékenységeket az azonosító számhoz kötve kell dokumentálni. Amennyiben nem áll rendelkezésre olyan technika, amellyel a mentési média címkézése a fent említett módon megtehetı, kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes mentési elemek egyedi azonosítására Mentések külsı helyszíni kezelése Mentések átszállítása Az külsı helyszínen tárolandó mentéshez használt médiumokat minden héten (az elkészültétıl függıen) kell kivenni a mentési egységbıl. A kivett export kazettát a külsı helyszínre való szállítás elıtt rendszeresített védett, lezárt tároló dobozba kell helyezni a kinyomtatott exportálási naplóval. A dobozon rögzíteni kell a mentés idıpontját. A kinyomtatott exportálási napló második példányát a lokális széfben kell lefőzni és mellé kell csatolni az elszállítás idıpontját, az elszállító nevét és az aláírását tartalmazó jegyzıkönyvet. Ezután a dobozt el kell juttatni a <meghatározandó> védett helyiségében lévı páncélszekrényébe. 12

13 A legrégebben kint lévı export csomagot a napló fájllal együtt a rendszeresített dobozban vissza kell szállítani. A mentı rendszerbe vissza kell helyezni a visszahozott exportot, legkésıbb aznap délután munkaidıben. Az adott exportálási napló ezután megsemmisíthetı. A rendszeresített napló fájlban fel kell tüntetni a visszaszállítás idıpontját, a visszaszállítandó kazetták számát, a visszaszállító nevét és az aláírását. Ezt a naplót széfben kell tárolni. Magyarázat A fent bemutatott eset egy ideális megoldást tartalmaz, ahol kiemelt biztonsággal történik a mentések kezelése. A folyamat egyszerősítése lehetséges, azonban azt az alapelvet, miszerint a mentés adathordozót külsı helyszínen kell tárolni a megfelelı dokumentumokkal együtt, tartani kell Általános elvek a) Egyszerre négy heti külsı helyszínen tárolandó mentést javasol külsı helyen tárolni. b) A dokumentációs adathordozót javasolt havonta elkészíteni, és kiszállítani a külsı helyszínre. Az ott tárolt régebbi adathordozó csak ezután szállítható vissza. c) A külsı helyszínen tárolandó mentéseket külön lezárt mőanyag dobozban tároljuk az export naplóval. d) Ha munkaszüneti nap van az export elkészültének napján, akkor a folyamatot a legközelebbi munkanapon el kell végezni. e) A mentési médiumokra szállítás közben nagy figyelmet kell fordítani, mert érzékeny adatok találhatóak rajtuk. f) Az export kiszállítását a külsı helyszínre a <meghatározandó> végzi. Magyarázat A fent bemutatott eset egy ideális megoldást tartalmaz, ahol kiemelt biztonsággal történik a mentések kezelése. A folyamat egyszerősítése lehetséges, azonban a folyamatelemek által bemutatott fıbb követelményeket meg kell valósítani, úgymint: a) mentési médiumok rendszeres cseréje, b) exportálási napló elkészítése minden alkalommal, c) mentési médiumok külsı helyszínen történı tárolása Adathordozók darabszáma Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a mentendı adatmennyiség változását, és ennek megfelelıen kezdeményezni új adathordozók beszerzését. Minden médiatípus esetén legalább 10% tartalékot szükséges tartani. 13

14 Adathordozók élettartama A használt mentési médiák használati idejét a gyártó által megadott élettartam figyelembevételével, 10%-os biztonsági tartalékkal javasolt meghatározni. Az élettartamot figyelembe kell venni mind a többszöri felhasználásnál, mind pedig a hosszú távon megırzendı adatok tárolásánál. Az élettartamok figyelését a mentésért felelıs munkatársaknak kell elvégezniük. Amennyiben egy média élettartama meghaladta a használati idıt, a mentésért felelıs munkatársnak kezdeményeznie a média selejtezését, és az új média beszerzését Mentési adathordozók selejtezése Az adatok hosszú távú tárolása és elérhetısége érdekében az adathordozók élettartamát folyamatosan ellenırizni kell. A már fel nem használható (elöregedett, megsérült) adathordozókat selejtezni kell. A selejtezést a mentésért felelıs munkatárs kezdeményezheti, és <meghatározandó>-nak kell jóváhagynia. A selejtezés során az alábbi követelményeket kell betartani: a) A selejtezésrıl jegyzıkönyv felvétele kötelezı. b) A kritikus adatok tárolására használt adathordozó selejtezését úgy kell elvégezni, hogy utána arról semmilyen adat, vagy adatrészlet ne lehessen visszaállítható (demagnetizálás, hevítés, darálás, pépesítés). Az egyes rendszerek biztonsági besorolását a mentési eljárásban jelölni kell. c) Selejtezett adathordozó kommunális szemétbe nem kerülhet. d) Törekedni kell a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére Visszatöltési eljárások A visszatöltési eljárások dokumentálása: a) Részleges visszatöltési eljárások: <Felelıs> <Határidı> b) Teljes visszatöltés: <Felelıs> <Határidı> A dokumentációk karbantartását el kell végezni: a) A mentési infrastruktúrát érintı változások esetén, b) Rendszeresen, a visszatöltési tesztek tapasztalatai alapján, c) Évente, a teljes mentési dokumentáció felülvizsgálatakor. A visszatöltési teszteket kell végezni az alábbi esetekben: a) A mentési infrastruktúrát érintı változások esetén, b) Rendszeresen, a visszatöltési tesztek tapasztalatai alapján, c) Évente, a teljes mentési dokumentáció felülvizsgálatakor. 14

15 A visszatöltési tesztekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni a következı tartalommal: a) Visszatöltött állományok, b) Visszatöltés idıpontja, c) Visszatöltést végzı neve, d) Visszatöltött adatmennyiség, e) Visszatöltési idı (kezdés/vég idıpont), f) A visszatöltés során szerzett tapasztalatok, észrevételek. A visszatöltési tesztek tapasztalatai alapján szükség esetén elvégzendı a visszatöltéshez kapcsolódó dokumentációk frissítése. A visszatöltési idı összehasonlítandó a korábbi tesztek eredményével, hogy a visszatöltési idıben bekövetkezı kedvezıtlen trendek idıben észlelhetık legyenek A mentésekkel kapcsolatos feladatok összefoglalója A mentéshez kapcsolódó feladatok listáját össze kell állítani és nyomtatott formában folyamatosan elérhetıvé kell tenni a mentést végzı személyzetnek, amely így ellenırzı listaként szolgálhat a tevékenységek ellátásában és annak kontrolljában. Feladat Gyakoriság Felelıs Szabályzat és mentési dokumentációk Évente, illetve a mentési rendet érintı <meghatározandó> frissítése változások esetén Mentési naplók ellenırzése Hetente <meghatározandó> Off-site mentések átszállítása Hetente <meghatározandó> Dokumentáció mentés átszállítása Havonta <meghatározandó> Adathordozók mennyiségének figyelése Hetente <meghatározandó> Adathordózók élettartalmának figyelése Hetente <meghatározandó> Adathordozó-selejtezés és pótlás Hetente <meghatározandó> kezdeményezése Visszatöltési tesztek ad hoc fájlok Hetente <meghatározandó> Teljes visszatöltési teszt Havonta <meghatározandó> Mentı kliens telepítése Új rendszer telepítése esetén <meghatározandó> Stb. <meghatározandó> 6.6. Mentésekkel kapcsolatos dokumentációk Mentési teendıkkel kapcsolatos feladatok és dokumentációi A mentésekkel kapcsolatos teendıket részletesen dokumentálni kell, melyek tartalmát és elérhetıségét egy táblázatban kell összefoglalni. A mentésekkel kapcsolatos teendık végrehajtásának az elkészített dokumentációk alapján kell történnie. A mentési feladatokat a konkrét megoldás ismeretében kell meghatározni. A következı táblázat tartalmaz néhány jellemzı, mentéssel kapcsolatos feladatot: 15

16 Feladat Dokumentációk mentése SQL adatbázis backup Exchange snapshot mentés Export kivétele Mentı kliens installálása Kliens konfiguráció Szerver konfiguráció Hardverkörnyezet Mentırendszer web adminisztráció Mentések idızítése Karbantartási feladatok Speciális rendszerek mentései Dokumentáció neve és helye Magyarázat A fenti felsorolás csak példa, minden szervezetnek a maga mőködésére vonatkozó és érvényes feladatokat kell ellátni, valamint a listán nem szereplıkkel kiegészíteni és elvégezni. Itt kerül összefoglalóan meghatározásra az alkalmazásgazdákkal egyeztetett és véglegesített mentendı informatikai infrastruktúra is Visszaállítási teendıkkel kapcsolatos feladatok és dokumentációi A Mentési Rend-nek rendelkeznie kell a mentési folyamat során készített mentési állományok visszaállításának módjáról és menetérıl is. A visszaállítási feladatokkal kapcsolatos teendık részletes dokumentálása szükséges, melyek tartalmáról és elérhetıségérıl egy összefoglaló táblázatban kell rendelkezni. Feladat Dokumentáció neve és helye A visszaállítási tevékenységekkel kapcsolatos teendık végrehajtása az elkészített dokumentációk alapján történik. Magyarázat A folyamatos mentés mellett a visszaállítási feladatok ellátása is kiemelten fontos, mivel hiába történik folyamatos mentés, ha annak tartalma nem visszaállítható. A visszaállítási feladatokat és teendıket a mentésekhez hasonlóan pontosan és részletesen dokumentálva kell a mentésért felelıs személyzet részére elérhetıvé tenni. 16

17 7. Használati útmutató Jelen fejezet célja egy rövid használati útmutató a fentiekben bemutatott ajánláshoz. Az ajánlás általános elveket határoz meg, az ideális mőködés érdekében minden csatlakozó szervezetnek a maga mőködésére kell azt szabnia. A fentiekben bemutatott ajánlás az elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezetre való testreszabását az alábbiak szerint javasolt végrehajtani. a) Alkalmazástérkép elkészítése b) Alkalmazásgazdák azonosítása c) Mentés feltételeinek meghatározása d) Mentés menetének meghatározása e) Részletes dokumentációk elkészítése ea) Mentési rend eb) Mentendı informatikai infrastruktúra elemek mentési leírása f) Mentések végrehajtása g) Folyamatos ellenırzés a mentési rendben meghatározottak szerint 17

18 8. Fogalomtár Mentés A tárolt információról történı biztonsági másolat, vagy másolatok készítése. Mentés célja A még használatban lévı adatokról biztonsági másolat készítése olyan módon, hogy az elveszett vagy sérült adatok helyreállíthatók legyenek. 18

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Tartalom Üzemeltető adatai Általános tudnivalók Rendelési információk Szállítási feltételek Fizetési feltételek Szavatosság Elállási jog Adatkezelés

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

BEFOGADÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára

BEFOGADÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára 2/13 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlabefogadó oldal számára... 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Dokumentum célja... 3 2.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket a továbbiakban ÁSZF - és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. TARTALOMJEGYZÉK Az SZTE Informatikai Biztonsági Szabályzata 1 1. Bevezetés...3 1.1. A szabályzat célja, hatálya,

Részletesebben

NETLOCK SIGN szolgáltatás Rendelkezésre állási Szabályzata

NETLOCK SIGN szolgáltatás Rendelkezésre állási Szabályzata NETLOCK SIGN szolgáltatás Rendelkezésre állási Szabályzata NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.58.20160530 Jóváhagyás

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyz @csanytelek 638 /2011. E l t e r j e s z t é s a Csanytelek

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára 2/17 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára... 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Dokumentum célja... 3

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról A kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kancellárja az alábbi döntést

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek. A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Üzemeltetői adatok

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek. A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Üzemeltetői adatok Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

KÖKIR. koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről. Budapest, 2009. június 19.

KÖKIR. koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről. Budapest, 2009. június 19. KÖKIR Sajtótájékoztat koztató a Közúti Közlekedési Információs Rendszer bevezetéséről Budapest, 2009. június 19. 1 Stratégiai cél a korábban különálló programok helyett: egységes hatósági keretrendszer

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

1. Regisztráció. 2. Éves terv NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

1. Regisztráció. 2. Éves terv NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Útmutatója a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta) *1371548870* Vonalkód: 1371548870 Iktatószám: BL/2 192/2/2011 1. számú példány MVH VSZ/66-2011 Keretmegállapodás azonosító: KM KM0109FMRK10/2010 Az üzemeltetési szerződés száma: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj!

Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1 PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE 1.1 A Szurkolj a Carlsberggel, és nyerj! nyereményjáték ( Promóció ) szervezője a Carlsberg

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

BELS ELLEN RZÉSI J E L E N T É S

BELS ELLEN RZÉSI J E L E N T É S JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR BELS ELLEN RZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK ELLEN RZÉSÉR L Ellen rzött szerv: Csanytelek Község Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Zárható PINPAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

A Turbó Diéta NAGY Fogyás Nyereményjáték játékszabályzata

A Turbó Diéta NAGY Fogyás Nyereményjáték játékszabályzata A Turbó Diéta NAGY Fogyás Nyereményjáték játékszabályzata Szervező vállalat A játékot az Idealbody Kft., (1139. Budapest, Teve u. 41., 061-451-02-94, info@turbodieta.hu), továbbiakban, mint Szervező bonyolítja.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben