Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök"

Átírás

1 Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) Témakörök I. Minőség a mai magyar egészségügyi ellátó rendszerben. II. Minőség az orvosi laboratóriumi medicinában. Hogyan igazolhatjuk az alkalmasságunkat? Tanúsítás MEES Integrált minőségirányítási rendszer Akkreditálás Az orvosi laboratóriumi medicina lehetőségei, az elmúlt 10 év tapasztalatai. III. Hogyan csinálják ezt mások? Néhány nemzetközi példa IV. Merre visz az út? I. Minőség a mai magyar egészségügyi ellátó rendszerben. Az egészségügyben a minőség fontosságát jelzi, hogy az EU Miniszteri Bizottsága 1997-ben javasolta, hogy a tagállamok kormányai olyan politikát alakítsanak ki és olyan struktúrákat és folyamatokat hozzanak létre, melyek az egészségügyi szolgáltatás minőségfejlesztési rendszerének kiépítését és megvalósulását támogatják. 1

2 II. Minőség az orvosi laboratóriumi medicinában. Az orvosi laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás alapvető fontosságú a betegellátásban, ezért szükséges, hogy ezen a szakterületen is kielégítse a páciensek, a betegek és azoknak az orvosoknak, szolgáltatóknak a szükségleteit, akik felelősek a betegek ellátásáért. Nemzetközi irodalmi adatok szerint a laboratóriumi/patológiai leletek képezik a klinikai döntések közel 80 százalékának alapját, így elengedhetetlen a minőségi ellátás biztosítása. 2

3 Az IFCC definíciója alapján az orvosi laboratóriumi medicina területén az alábbiakban fogalmazható meg törekvéseink: 3

4 Az in vitro orvosi laboratóriumi szolgáltatás magában foglalja a vizsgálati igényt, a beteg előkészítését, a beteg azonosítását, a mintagyűjtést, a mintaszállítást, a minta tárolását, a vizsgálati anyag előkészítését és a vizsgálat kivitelezését, továbbá az eredmények érvényesítését, értelmezését, közlését és tanácsadást, illetve az orvosi laboratóriumi munkával kapcsolatos egészségbiztonsági és etikai feladatokat. Ahol a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, kívánatos, hogy az orvosi laboratóriumi szolgáltatás konzultációs szinten részt vegyen a betegek kivizsgálásában és ez által aktívan közreműködjön a betegségek megelőzésében és a betegek gondozásában. Az ilyen szolgáltatások alkalmat nyújtanak a szakellátásban együttműködő dolgozók megfelelő szakmai és tudományos továbbképzésére is. 4

5 Az in vitro orvosi laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás minőségirányítási rendszerének főbb elemei Minőségellenőrzés A belső minőség-ellenőrzés klasszikusan az analitikai tevékenység ellenőrzésére alakult ki, melynek során általában különböző mérési vagy klinikai döntéseknek megfelelő tartományokban, ismert célértékű, ú.n. gyári kontroll minták segítségével ellenőrizzük méréseink pontosságát (bias) és reprodukálhatóságát (precision). A külső minőségellenőrzési programok (jártassági vizsgálatok) valójában nem ellenőrző funkciót töltenek be, hanem ú.n. minőségbecslést (external quality assessment, EQA) végeznek. Nem csak retrospektív ellenőrzést szolgálnak, hanem alkalmasak lehetnek a pre-, és posztanalitikai tevékenység ellenőrzésére is. 5

6 A Minőségbiztosítás szakterületünkön is annyiban tér el a statikus, retrospektív minőségellenőrzéstől, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szervezet és folyamat javítás révén dinamikusan ismétlődő minőségi kör (PDCA) segítségével korrigálja. A minőségfejlesztés célja nem a minőségi problémák javítása, hanem az esetleges hibák előrejelzése és megelőzése. A minőségfejlesztés tehát nem más, mint a minőség ellenőrzését, javítását, továbbfejlesztését és a lehetséges problémák megelőzését célzó prospektív, proaktív, dinamikusan ismétlődő folyamat, melynek kulcseleme a változásmenedzselés. A minőségnek ára van! Az orvosi laboratóriumi diagnosztika területén a költségek két fő csoportra oszthatók: a megfelelőség (megelőzés és értékelés) (laboron belül) és a nem 6

7 megfelelőség (intézményi szint) költségei. Utóbbi főleg teljes intézményi szinten jelentkezik. Hogyan igazolhatjuk az alkalmasságunkat? Tanúsítás o MEES o Integrált minőségirányítási rendszer Napjainkban az in vitro orvosi laboratóriumi medicina számára lehetőséget jelent, mint az egészségügyi szolgáltató/szolgáltatás része, a tanúsított státusz elérése. A MEES:2007, illetve az Integrált minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése révén a diagnosztikai folyamatokra vonatkozó előírások is teljesülnek. 7

8 Az integrált minőségirányítási rendszer működtetése kiterjed az orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakterültre is, egyrészt alkalmazva az ISO 9001:2009, valamint a MEES:2007 diagnosztikára vonatkozó elveit. 8

9 A szolgáltatók megfelelőség tanúsítása kiterjed a diagnosztikai folyamatokra, így az orvosi laboratóriumi ellátásra is. 9

10 Szükséges hangsúlyozni, hogy ben az egészségügyi szolgáltatók jelentős hányada rendelkezik megfelelőség tanúsítással, melynek része a diagnosztikai ellátás is. Orvosi diagnosztikai laboratóriumok akkreditálása hazánkban Rendszer, lehetőségek, az elmúlt 10 év tapasztalatai. A hazai egészségügyben óta folyamatosan születnek az egészségügy minőségügyi rendszerének kiépítését szolgáló törvények és rendeletek. Az orvosi laboratóriumi medicina szempontjából kiemelkedő fontosságú az évi XXIX. Törvény, mely szerint a magyar laboratóriumok akkreditálását a NAT végzi. A laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló évi XXIX. törvénnyel szeptember 28-án létrehozott a Nemzeti 10

11 Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény szerint működő Nemzeti Akkreditáló Testület a Magyar Köztársaság kizárólagos jogú nemzeti akkreditáló szerve. A Törvényt ban az országgyűlés módosította. A Nemzeti Akkreditálási Rendszer kialakítása 2001-ben megalakult a NAT Orvosi Diagnosztikai Laboratóriumi Szakmai Akkreditáló Bizottsága. Kidolgozta az orvosi diagnosztikai (immunológiai, klinikai kémiai, mikrobiológiai, pathologiai, valamint hematológiai és transzfúziológiai) laboratóriumok akkreditálásának rendszerét az MSZ EN ISO/IEC Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei c. szabvány, az EA-4/12 Az orvosi laboratóriumok akkreditálása c. EA útmutató és a IX. sz. Szakmai Akkreditáló Bizottság által kidolgozott NAR-20-IX dokumentum alapján. 11

12 12

13 Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 (jelenleg 17025:2005) szabványnak való megfelelés esetén a laboratórium minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001:1996 (jelenleg ISO 9001:2009), illetve az MSZ EN ISO 9002:1996 (ISO 9002:1994) szabvány követelményeinek is. MSZ EN ISO/IEC :2001 (17025:2005) szabvány orvosi laboratóriumi értelmezése A szabvány mellékletében megadott alkalmazási követelményeket a NAT a NAR-20-IX dokumentumban szakmaspecifikus alkalmazási magyarázatnak nevezi. Ezek elkészítésénél figyelembe vettük mindazokat az európai és nemzetközi szabványokat, szabványtervezeteket, útmutatókat, valamint külföldi akkreditáló testület által kidolgozott szakmaspecifikus követelményeket, amelyek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabványt az orvosi diagnosztikai laboratóriumok számára értelmezhetővé és alkalmazhatóvá teszik. Így az alkalmazási magyarázatok figyelembe vettük az annak idején kidolgozás alatt álló, de jelenleg már hatályos ISO 15189:2000 Quality Management in the Medical Laboratory (Minőségbiztosítás az orvosi laboratóriumokban) c. szabványt. Harmonizálásra kerültek az European Communities Confederation of Clinical Chemistry (Európai Közösségek Konföderációja a Klinikai Kémia területén) kritériumai, a Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd. (a brit Klinikai Pathologiai Akkreditáló Kft.) követelményei és a Szakmai Akkreditáló Bizottság tagjainak szakmai tapasztalatai. 13

14 A kiindulási alapot képező ISO 9001:2000 modell orvosi laboratóriumok szempontjából kétféleképpen értelmezhető 14

15 A laboratórium szolgáltatásait igénybevevő felhasználó (customer) elvárásait egyezteti a laboratóriumi menedzsmenttel (management responsibility). A laboratórium preanalitikai, analitikai és posztanalitikai tevékenysége (product realization) a felhasználó igényeinek megfelelő lelet (product) kiadását eredményezi. A felhasználók visszajelzése a laboratóriumi tevékenység belső és külső értékelését, és az eredmények alapján minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységet (measurement, analysis and improvement) indít be. A folyamatmodell másik értelmezése szerint a laboratórium menedzsment (management responsibility) olyan minőségpolitikát és minőségirányítási tevékenységet folytat (quality management system) és úgy gazdálkodik erőforrásaival, hogy preanalitikai, analitikai és posztanalitikai tevékenysége (product realization) a felhasználók megelégedésére szolgáljon. A 15

16 laboratórium tevékenységét folyamatosan értékeli, minőségbiztosítási és minőségfejlesztési lépéseket tesz (measurement, analysis and improvement), melyek hozzájárulnak a laboratóriumi munka színvonalának és eredményességének folyamatos javulásához és fejlődéséhez) Az in vitro orvosi diagnosztikai laboratóriumok akkreditálására vonatkozó szakma-specifikus követelmények a NAR-20-IX (1. kiadás december), valamint a módosított NAR-20-IX 2. kiadásban (2008) fogalmazódnak meg, mely az akkreditálás során minősítők és szakértők, valamint a szervezetek számára ellenőrző (check) listaként is kiválóan alkalmazható. 16

17 A NAT a dokumentumot a vonatkozó jogszabályok, hatályos szakmai előírások változásakor, továbbá az alkalmazás során szerzett tapasztalatok figyelembevételével folyamatosan továbbfejlesztette. Jelentős változás, hogy a nemzetközi és európai akkreditálási szövetségek (ILAC, EA) állásfoglalása szerint május 1-től csak azok az in vitro orvosi diagnosztikai vizsgálólaboratóriumok tekinthetők MSZ EN ISO 15189:2007 szabvány szerint akkreditáltnak, amelyek erre a határidőre MSZ EN ISO 15189:2007 szabványnak való megfelelőségüket akkreditáló testülettel igazoltatták. 17

18 Az akkreditálás elsődleges célja az orvosi laboratóriumi munka minőségének javítása, önkéntes részvétel, szakmai peer review, képzés és szakmai követelményeknek megfelelés révén. A minőségjavításon túl az akkreditálás egyéb szakmai érdekeket is szolgál a teljes körű, preanalitikai, analitikai, és posztanalitikai tevékenységre és a minőségirányításra is kiterjedő szakmai önreguláció. szakmai kompetencia igazolása a diagnosztikai szolgáltatási (intézményi, ipari, kliniko-farmakológiai) szerződések kötéséhez. 18

19 A minőségirányítási rendszerek jelenleg érvényes külső értékelése az egészségügyben, beleértve az orvosi laboratóriumi medicinát Kötelező Működési engedélyezés Szakfelügyeleti rendszer A 60/2003. ESZCSM rendelet ( minimumrendelet ), illetve annak módosított, de hatályba nem lépett évi változata kötelezően előírja az orvosi laboratóriumi diagnosztika (50 munkahelyi kód) számára a minőségirányítási dokumentáció meglétét (Minőségirányítási kézikönyv), valamint a külső jártassági vizsgálatokban való részvételt. 19

20 Az új rendelet javaslatai (48/2009. XII. 29.) között szerepel a kötelezően elérendő akkreditált státusz a III.) legmagasabb progresszivitási státusz esetében január 1., illetve a II. progresszivitási szint esetében 2015.január 1.-i határidővel. Az előírások meglétének ellenőrzése a Szakfelügyeleti rendszer feladata, melyhez kapcsolódik a minőségügyi és szakmai audit. Az elmúlt 10 év tapasztalatai A NAT által végzett akkreditálás hazánkon belüli elérhetősége és bevezetése az orvosi laboratóriumi szolgáltatások területén azonban sajnálatos módon nem váltotta be a hozzá fűzött ambiciózus várakozásokat. Az okokat az alábbiakban fogalmazhatjuk meg A felkészülés és akkreditálási eljárás során felkészült humán erőforrás biztosítás lehetőségének szűkössége, a ráfordított munka időigényessége, a folyamatos működtetéshez szükséges anyagi erőforrások hiánya, az akkreditálási és felülvizsgálati eljárások tetemes költségei, a szerény menedzsmenti elkötelezettségének területén keresendők. A 20

21 vizsgálatokra történő egyenkénti akkreditálás szintén nehezíti a némelykor féle vizsgálatot végző nagy laboratóriumok nehézségeit, mivel az u.n. Flexibile scope (rugalmas akkreditálás) bevezetése még mindig nem történt meg. Ugyanakkor a NAT számára is egyre nehezebb feladat a felkészült minősítők, szakértők biztosítása, különös tekintettel az elfogulatlanságra. Külső motivációs tényezők hiánya: végső soron az a szerény számú orvosi laboratórium, mely az akkreditált státuszt elérte hazánkban, a kulcsfontosságú szervezett és minőségirányítási szempontból elengedhetetlen belső nyereségen túl semmiféle külső elismerésben nem részesült, sőt az elvárt piaci presztízs növekedése sem valósult meg. 21

22 22

23 III. Hogyan csinálják ezt mások? Néhány nemzetközi példa Merre haladjunk? Az in vitro laboratóriumi diagnosztikai szakmák világszerte és hazánkban is élen jártak a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás terén. Ezen erősségekre és hagyományokra támaszkodva a szakmai színvonal, és a beteg ellátás eredményességének javítása érdekében, a folyamatos minőségfejlesztési tevékenység és a minőségirányítási rendszer akkreditálása a laboratóriumok szakmai és erkölcsi felelőssége lenne. 23

24 IV. Merre visz az út? Érdemes azonban felvázolni kiindulva a jelen helyzetből a jövőbeni lehetőségeket az in vitro orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakterület művelői számára. Az alábbi kérdésekre szükséges rövidtávon választ találni és kijelölni az irányvonalat. Kövessük-e a nemzetközi irányvonalat előírjuk és támogatjuk az orvosi laboratóriumok nemzetközi szabványok alapján történő akkreditálását, egészségpolitikai változtatások révén is. (pl. jogszabályi előírások, minimumfeltételek, működési engedélyek kiemelt finanszírozás,). Itt erősséget jelent, a némiképp zökkenőkkel működő gyakorlat ellenére a részletesen kidolgozott szabályozások és szervezet megléte. Gyengeség azonban a kedvezőtlen struktúra (nagyszámú laboratórium), szétforgácsolódott erőforrások, független szakértői és 24

25 minősítői kapacitás, anyagi erőforrás hiány, mely szinte lehetetlenné teszi belátható határidőn belül a feladat elvégzését. Az intézmény/szolgáltató tanúsítási eljárások során a diagnosztikára vonatkozó előírások teljesítése és tanúsítása elegendő és elfogadható a hatóság és a finanszírozó számára a laboratóriumi ellátás minőségi követelményeinek megítélésére? Érdemes-e elgondolkodni vegyes megoldáson, melyre néhány nemzetközi példa már létezik, és a különböző progresszivitási szintű laboratóriumok számára különböző szigorúságú előírásokat tartalmaz, illetve pl. szabálykönyvi szinten határozza meg a legalább minimálisan minőségi előírásokat? A kötelező kezdetek (2003) 25

26 Elég lenne Szabálykönyvben meghatározni a minőségbiztosítási követelményeket? 26

27 Esetleg megvalósítható a svájci rendszer? 27

28 Különböző progresszivitási szintekre kidolgozott szabályok? 28

29 Dolgozzon ki az orvosi laboratóriumi medicina saját akkreditációs követelményeket, mint pl. Kanadában? 29

30 Kulcskérdés Működhet-e Magyarországon a jövőben olyan orvosi diagnosztikai laboratórium bármely szakterületen, mely az előzőekben megfogalmazott lehetőségek közül alkalmazandó, az egészségpolitika által támogatott rendszer követelmények előírásainak nem tesz eleget? Köszönetnyilvánítás: A volt NAT ODL SZAB (Fekete Mátyás, Horváth Andrea Rita, Mikó Tivadar) Ring Rózsa, Elek Zsuzsa (NAT) Babarczy Emese, PAMOK, Központi Laboratórium, NAT vezető minősítő Szabó Nikoletta, PAMOK Központi Laboratórium 30

31 Hivatkozások: Azonosító évi CLIV. törvény MSZ EN ISO/IEC 17025:2007 szabvány NAR-20-IX. 1. kiadás MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány MEES MSZ EN ISO 15189: évi LXXVIII. törvény 47/1999. (X.6.) EüM rendelet 23/ V.18.9 EüM rendelet Cím Az egészségügyről Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei Az in vitro orvosi diagnosztikai laboratóriumok akkreditálására vonatkozó szakma-specifikus követelmények az MSZ EN ISO/IEC szabványhoz a tanúsítási eljárás lépései Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre vonatkozó külön követelmények. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat és hatásköréről, valamint eljárásáról az orvostechnikai eszközökről a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú MSZ EN ISO 19011:2002 irányítási rendszerek auditjához (ISO 19011:2002) MSZ EN ISO Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000: :2005) évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról 362/2006. (XII.28.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és kormány rendelet a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 7/1991. (IV.26.) NM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról rendelet szervezetéről és működéséről 45/2007. (III.20.) az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről 15/2005. (V.2.) EüM az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről rendelet évi LXXXIV. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdésiről törvény 60/2003 (X.20.) Esz egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges CsM rendelet szakmai minimumfeltételekről 96/2003. (VII.15.) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános kormány rendelet feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 295/2004. (X.28.) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási kormány rendelet Hivatalról 40/2004. (IV.26.) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges EszCsM rendelet egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről Gyakorlati Szerkesztette: Debreczeni Lóránd; Therápia kiadó

32 laboratóriumi medicina Understanding Accreditaion in Laboratory Medicine David Burnett ABC venture publications

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT

Részletesebben

Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban

Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban Prof. Nagy Erzsébet SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Szeged, 2005 május 25 A minőségbiztosítás múltja a klinikai és járványügyi

Részletesebben

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere 1. témakör A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai...

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 5. kiadás Hatálybalépés: 2009. október 16. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Hetyésy Katalin dr. Kaproncai Gabriella PAMOK Minőségirányítás DEMIN XIII. Debrecen 2013. május 29-31 Szempontok a minőségről,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 13. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése

Eredmények (technikai) jóváhagyása Eredmények klinikai validálása Eredmények interpretálása Konzultáció További vizsgálatok Leletek küldése Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Dr. Araczki Ágnes Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet Pre- és posztanalitika

Részletesebben

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Liszt Ferenc PTE OEKK ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet Bio-Rad Magyarország rendezvény 2007. május 8. MSZ EN ISO 15189:2003 Orvosi laboratóriumok.

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és

Az akkreditálási jel használata és NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 7. kiadás Hatálybalépés: 2011. augusztus 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

+ Milyenfeladatokatvégeznekés

+ Milyenfeladatokatvégeznekés + Milyenfeladatokatvégeznekés milyen szabályozottság alapján az Sz-Sz-B-M-K laboratóriumai? 3. fejezet + A TTP koncepció mentén szervezett laboratóriumok koordinálják az in vitro diagnosztika teljes folyamatát,

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés

Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés Katonai Zsolt (Q-Master Trust Kft) A minőségirányítási modellek többsége az iparban keletkezett és kiemelten a magas kockázatokkal járó termékeket előállító

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 8. kiadás Hatályos: 2014. február 23. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. IV. 3- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat

Részletesebben

MLDT beszámoló 2006-2008. Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest

MLDT beszámoló 2006-2008. Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest MLDT beszámoló 2006-2008 Küldött-közgyűlés 2008. november 25. Budapest Az MLDT stratégiai és cselekvési terve (2006-2008) Nyitás s a klinikum és s a lakosság g felé I. Együttműködés és kommunikáció II.

Részletesebben

FÜGGELÉK. értékelési módok

FÜGGELÉK. értékelési módok FÜGGELÉK Q C uali ont értékelési módok BEVEZETÉS A diagnosztikai bizonytalanságot alapvetően két összetevő, a mérési bizonytalanság (analitikai hiba), a véletlen + rendszeres hiba és az adott paraméter

Részletesebben

A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége?

A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége? A beteg útja két ellátás között? Kapcsolatok minősége? Tarr Judit Reg.vez. Auditor, Egészségügyi termékfelelős, SGS SSC DEMIN, XII. Téma Kutatás közben Problémafelvetés Módszer, eszköz Eredmények 2 Betegellátás

Részletesebben

2349-06 Szövettani minőségbiztosítás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2349-06 Szövettani minőségbiztosítás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új munkatárs érkezik a laboratóriumba. Tájékoztassa kollégáját a munkafázisonkénti minőségbiztosításról! - a vizsgálati anyag beérkezésénél a vizsgálatkérőlap ellenőrzése - a vizsgálati anyag

Részletesebben

Cont. QualiCont In Vitro Diagnosztikai. Minőségellenőrzési Közhasznú Társaság. QC FÓRUM 2005.02.03. Dr. Horváth Katalin ügyvezető

Cont. QualiCont In Vitro Diagnosztikai. Minőségellenőrzési Közhasznú Társaság. QC FÓRUM 2005.02.03. Dr. Horváth Katalin ügyvezető Q Q In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Közhasznú Társaság QC FÓRUM 2005.02.03. Dr. Horváth Katalin ügyvezető Q Q Q Kht. szervezeti felépítése Taggyűlés Felügyelő Bizottság MLDT-Prof.Dr.Horváth Andrea

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában.

E rendszerben csak az az eljárás kerülhet befogadásra a közfinanszírozásba, amely szerepel az Engedélyezett Orvosi Eljárások katalógusában. Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására (Egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének megteremtése) (Dr. Kincses Gyula és az ESKI megbízása alapján

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 8. A képzés minőségbiztosítása Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05

3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2012.01.04-2012.01.05 Tartalom: szexuális úton terjedı fertızések - orvosi igazolás kiállítása szervátültetés

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 5 Melléklet: 2 Változat : 2. ME821 BELSŐ AUDITOK Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 8 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Derzsényi Attila EGÉSZSÉGÜGYI KÖZBESZERZÉS 2014 MEDICAL PROCUREMENT IN 2014 Absztrakt Az egészségügy közbeszerzési szabályozása kiterjed a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásra egyaránt. A 2012. január

Részletesebben

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF

A felsőoktatási minőségirányítási rendszer. Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A felsőoktatási minőségirányítási rendszer Bruhács Tamás Oktatási Minisztérium FFTÜF A TÖRVÉNY CÉLJA a minőségelv érvényesülése a felsőoktatási intézmény oktatásikutatási, szervezeti-működési-gazdálkodási

Részletesebben

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén, tanúsítás, vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén, tanúsítás, vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén, tanúsítás, vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Témakörök Minőség az orvosi laboratóriumi medicina

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány A klinikai audit és az EN 15224 szabvány Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem NK, Megelőző Orvostani Intézet Minden modell hibás. Néhány modell viszont használható (Deming) Miért szükséges a klinikai audit?

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 20. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 20. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 7., csütörtök Tartalomjegyzék 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára 2. átdolgozott kiadás NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET 2008 Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Az e-közigazgatás irányításának megújítása

Az e-közigazgatás irányításának megújítása Az e-közigazgatás irányításának megújítása 2013 Az e-közigazgatási irányítás megújítása a központi közigazgatásban IMPRESSZUM Szerkesztette és kiadta: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ÁROP-1.2.20-2012-2012-0001

Részletesebben

Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium

Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A betegágy melletti (Point-of-Care, POC) laboratóriumi diagnosztika fekvőbeteg intézmények sürgős és intenzív terápiás betegellátásában való alkalmazására

Részletesebben

Minségirányítási rendszerek

Minségirányítási rendszerek Miért beszélünk róla? Mert a 1725 szabvány rendelkezései kielégítik az ISO 9001 követelményeit (1. Alkalmazási terület). Mert a hivatkozott dokumentumok között szerepel az ISO 9001 (2. Rendelkez hivatkozások).

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2016. március 25. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

első típusú (v. belső) második típusú (v. külső)

első típusú (v. belső) második típusú (v. külső) Felkészülés az ISO auditra avagy mit kérhet tőlünk az auditor? Dr. Széll Erika PDCA ciklus az audit szerepe Plan tervezni Do csinálni Act cselekedni Check ellenőrizni PDCA ciklus az audit Audit definíciója:

Részletesebben

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4.

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítási eszközei

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján:

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján: 1. Az

Részletesebben

Szabályzat a jártassági vizsgálat

Szabályzat a jártassági vizsgálat NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditáló Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban

Részletesebben

Kézi nyomatékszerszámok kalibrálása

Kézi nyomatékszerszámok kalibrálása Kézi nyomatékszerszámok kalibrálása Tartalom 1 BEVEZETŐ...2 2 MI A KALIBRÁLÁS?... 3-5 2.1 Miért van szükség kalibrálásra?...3 2.2 Miben különbözik a kalibrálás a szerviztől?...5 3 AZ EREDMÉNYEK HITELESSÉGE...

Részletesebben

Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor

Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor A ZMK RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva: 1848-ban 12 ággyal Jelenleg: 23 fekvőbeteg osztály 44 diagnosztikai egység 121 járóbeteg

Részletesebben

Orvosi laboratóriumok akkreditálásának aktuális kérdései

Orvosi laboratóriumok akkreditálásának aktuális kérdései Orvosi laboratóriumok akkreditálásának aktuális kérdései Horváth Andrea SZTE ÁOK, Klinikai Kémia Intézet NAT ODL-SZAB MOLSZE IX. Nagygyűlése, Bük, 2005. szeptember 29-30. Akkreditálás az egészségügyben

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Téma : A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei Irányítási Követelmények

Részletesebben

24. oldal 2015.09.25.

24. oldal 2015.09.25. 24. oldal 2015.09.25. 1 A tág értelemben vett termelő rendszert szabályozza Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő igényeinek megfelelően Rendszerre vonatkozó szabvány/előírás! A

Részletesebben

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban Dr. Barna T. Katalin 1, Szlatinszki Nóra 2, Kanik Erika 3, Kegyes Lászlóné 4, Bálint Gyöngyi 5 (Synlab Dunaújvárosi Laboratórium 1-4, Dunaújváros,

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I

P7_TA-PROV(2013)0428. Orvostechnikai eszközök ***I P7_TA-PROV(2013)0428 Orvostechnikai eszközök ***I Az Európai Parlament 2013. október 22-én elfogadott módosításai az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila 2016. május 24. Bemutatkozás 0.Tartalomjegyzék 1. Előzmények 2. Változtatás alapvető céljai (NAT NAH) 3. Célok, célkitűzések, eredmények 3.1.

Részletesebben

Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben

Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben Dr. Janik Leonárd 2015. november 12. SE Népegészségtani Intézet Mi a minőség? Minőség A hétköznapi életben sokszor mondják: minőségi áru (=jó! Noha

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok) Dr. Fehér Ágnes OÉTI Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar közegészségügyi-járványügyi felügyelők élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcag, Kisújszállási út 166. Tel.: 59/500-360 Fax: 59/500-151 MINÕSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Jelen példány sorszáma: Törzspéldány Kiadás: 5. Kibocsátás dátuma:

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Horizon 2020 Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Az egészségügyi biotechnológia szektor innovatív kis- és

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Marketing program Programvezető: Dr. Vágási Mária egyetemi docens (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma

Részletesebben

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010.

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010. 2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet dr. Kiss Csaba EMLA 2010. o l d a l 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A területtel, a településsel, a fejlesztéssel, a rendezéssel, a tervezéssel, a szervezéssel

Részletesebben

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet)

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) A klinikai audit a jelenlegi gyakorlat kritikus és szisztematikus felülvizsgálatát,

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása

Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása Dr. Moizs Mariann 1, Dr. Ruzsa Ágnes 2, Prof. Dr. Repa Imre 3, Dr. Cselik Zsolt 3, Dr. Völgyi Zoltán 2, Király Gyula 4, 1 Somogy Megyei Kaposi Mór

Részletesebben

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT A DIAGNÓZIS

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2012/2, 73 88. 73 A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN SZABÓ Judit Országos Kriminológiai Intézet judit.szabo@okri.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM

II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM II. HATÓSÁGI FELÜGYELET, FOGYASZTÓVÉDELEM Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL

JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL JELENTÉS A MAGYAR STATISZTIKA EURÓPAI UNIÓS AUDITJÁRÓL Készítette: Richard Alldritt Michelle Jouvenal Peter G. Hackl 2015. július TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 2. BEVEZETÉS 6 3. A NEMZETI STATISZTIKAI

Részletesebben

Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei. Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház

Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei. Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház Külső minőség-ellenőrzés jelentősége és követelményei Dr. Tomai Erzsébet Uzsoki utcai Kórház 1 Az orvosi laboratóriumok feladata I. Az emberi szervezetben előforduló anyagok kimutatása és szintjük meghatározása

Részletesebben

Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában.

Az EOQ MNB szerepe a Quality Managers in Health Care képzés kialakításában. Az EOQ MNB szerepe a "Quality Managers in Health Care" képzés kialakításában. Prof. Molnár Pál (Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) legsikeresebb

Részletesebben

A panaszok kezelése NAR-54

A panaszok kezelése NAR-54 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A panaszok kezelése NAR-54 1. kiadás Hatályos: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/7 1. A panasz benyújtása 3/7 2. A panasz kivizsgálása

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP BEMUTATKOZÁS A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259.

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259. .. ' JELENTÉS a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról!995. július 259. : ' Állami Számvevllszék V-1017-53/1994-95. Tsz.: 242 JELENTÉS a felnött háziorvosi ellátásra

Részletesebben

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR

Készítette: a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság GFR 3398 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A számított GFR (egfr) bevezetésével kapcsolatos ismeretekrõl útmutató laboratóriumi szakemberek számára Készítette: a

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Nagykőrös Város Önkormányzata optimális feladat ellátási és finanszírozási modellje, kiemelve az

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (FMKH NSzSZ) szakmai szervezeti egységeinek tevékenységi köre és feladatai Egészségfejlesztési Osztály Irányítja, szervezi és összehangolja

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

IVD Fórum Szeged, 2005. október 20.

IVD Fórum Szeged, 2005. október 20. IVD Fórum Szeged, 2005. október 20. Abbott Assista Kft. Bio-Rad Biosan Kft. Biotest Hungária Medi-Lab Diachem Kft. Diagnosticum Rt. DRC Gyógyszervizsgáló Kft. Hospinvest Rt. Izinta Laborexpert Kft. Olympus

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben