A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása"

Átírás

1 A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei és alkalmazása Vezér Tünde Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

2 A helyes laboratóriumi gyakorlat bevezetése ~ 30 év távlatában Nemzetközi 1978 Végleges FFDCA GLP szabályozás 1981 OECD GLP alapelv elfogadása 1983 Végleges EPA GLP szabályozás 1987 Átdolgozott FFDCA GLP szabályozás 1989 Átdolgozott EPA GLP szabályozás 1995 OECD GLP alapdokumentum 1997 Átdolgozott OECD GLP szabályozás ~ 10 év távlatában Hazai 1996 GLP rendelet szakmai, nem kodifikált változata /1999. (VIII.6.) EüM-FVM együttes rendelet (gyógyszerek, növényvédőszerek) /2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről /2005 (XI.18.) EüM rendelet 1. sz melléklet

3 A GLP alaprendelet és alkalmazási területei 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről (GLP) A teljes szöveg az EU-ban jogi irányelv (direktiva) összeegyeztethető szabályozás az OECD GLP alapelveivel és az EK jogszabályaival Jogszabályilag előírt minőségügyi rendszer A GLP rendszer alkalmazási területei (hatálya) Veszélyes anyagok, készítmények, új anyagok Gyógyszerek (humán, állatgyógyászati készítmények) Növényvédő szerek Ipari/háztartási kemikáliák - forgalomba hozatalát megelőzően - forgalomba hozott anyagok új kockázatbecslése esetén Az anyagok biztonságos alkalmazhatóságát célzó nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok

4 A biztonsági vizsgálatok típusai 1.) Fizikai-kémiai jellemzők vizsgálata 2.) Toxikológiai vizsgálatok (reprotox, embriotox, karcinogen, farmako-dinámia, kinetika, lokál tolerancia is) 3.) Mutagenitási vizsgálatok 4.) Környezetvédelmi ökotoxikológiai vizsgálatok vízi és szárazföldi szervezeteken 5.) A vízben, a talajban és a levegőben való lebomlás; bioakkumuláció 6.) Szermaradvány vizsgálatok (kritikus fázisok: szer kijuttatás, mintavétel, analízis) 7.) A mikroklímára és a természetes ökoszisztémára gyakorolt hatások vizsgálata 8.) Analitikai és klinikai kémiai vizsgálatok 9.) Egyéb (pl. kórszövettan, biztonsági farmakológia, implantátumok biztonsági tesztje, biológiai hatékonyság és szelektivitás vizsgálat, mikrobiológiai analízis, vakcinák biztonsági vizsgálata, in vivo ártalmatlansági vizsgálat, toxiko-/farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok stb.)

5 Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) bevezetésének célja megfelelően dokumentált (újraértékelhető) és ellenőrzött vizsgálatok a vizsgálati adatok minőségének és visszakereshetőségének javítása reprodukálhatóság növelése, állandóság, kontrollálhatóság az állattartási körülmények optimalizálása a párhuzamos, ismételt vizsgálatok végzésének elkerülése a regisztrációs idő hosszának csökkentése a vizsgálati adatok országok közötti kölcsönös elismerése (egységesítés) a vizsgálati adatok nemzetközi megbízhatóságának növelése az adatok integritásának megőrzése hozzájárulás a nemzetközileg is elfogadható törzskönyvi dokumentációhoz (engedélyeztetés) egészség és környezet védelme megbízható és validált adatok nyerése

6 A helyes laboratóriumi gyakorlat GLP olyan minőségügyi RENDSZER, amely a nem klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik; magában foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés kibocsátását R. 2 g) Szerepe alap a vizsgálati adatok országok közötti kölcsönös elismeréséhez Érvényes szabályzatok - Code of Federal Regulations Title 21 (21CFR) Part 58: GLP for nonclinical laboratory studies (1987, FDA) - 9/2001. (III.30.) EüM-FVM együttes rendelet a GLP alkalmazásáról és ellenőrzéséről /9/EC a 9/2001. (III.30.) rendelet 2. sz. melléklete (hatósági ellenőrzés) /10/EC a 9/2001. (III.30.) rendelet 1. sz. melléklete (alapelv, követelmény) Részletes szabályozás Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of GLP (1997) 29 állam (USA és Japán is).

7 A nemzetközi egység alapja OECD konszenzus dokumentumok (No1 No15; ) A standardizáció célja a GLP szabályozások egységes értelmezése

8 Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) SZABÁLYOZÓ ELEMEK (hierarchikus struktúra) Jogszabályozás szintje - alaprendelet 9/2001. (III.30.) EüM-FVM együttes rendelet Alapdokumentumok szintje Minőségügyi Program Fő szabályozó dokumentumok szintje GLP SZMSZ Részterületek szabályozásának szintje Eljárási/műveleti utasítások, szabályzatok (SZME-k, protokollok) Munkautasítások szintje Tűzvédelmi utasítások, munkavédelmi előírások Bizonylatok szintje Jegyzőkönyvek, adatlapok, mérési eredmények

9 A GLP vizsgálóhelyek és a vizsgálatok követelményeinek minőségirányítási alapja A vizsgálóhely szervezetének és személyi felelősségének szabályozása vizsgálóhely vezetőségének, a vizsgálatvezető és a vizsgálatban résztvevők felelősségére Minőségbiztosítási program szabályozása általános követelmények meghatározására a minőségbiztosítási személyzet felelősségére A kívánt helyiségek rendeltetésszerű szabályozása Készülékek anyagok és reagensek kezelésének szabályozása (validált számítógépes rendszerek is) A vizsgálati rendszerekkel kapcsolatos szabályozásokra fizikai-kémiai, biológiai rendszerekre Kísérleti és összehasonlító anyagok kezelésével kapcsolatos szabályozásra átvétel, kezelés, mintavétel szabályozására anyagok jellemzésére Hulladékkezelés szabályozása Szabványműveleti előírások (SZME) meglétének és kezelésének szabályozására A vizsgálat elvégzésének szabályozására vizsgálati terv, zárójelentés, archiválás

10 GLP MINŐSÉGÜGYI RENDSZER MIT kell biztosítani? HOGYAN működjön a rendszer? Megadják a szabályozások Konszenzus dokumentumok hivatalos magyar nyelvű fordításának közreadása? - nemzetközileg elfogadott - SZME előírások kiegészítőjeként R.1.sz. mell. IX. 2. Nincs előírás! Segítség lehet, ahol lehetséges R.1.sz. mell. VI nemzeti és nemzetközi - (mérésügyi) szabványok - szabályzatok, útmutatók - módszertani irányelvek - iránymutatások, szakcikkek - szakmai segédletek, tájékoztatók - megjelent kézikönyvek

11 A hatályos hazai és nemzetközi jogszabályok és módszertani szakmai irányelvek nyomonkövetése és elérhetősége Szükségessége - módszertani SZME kiegészítéseként R.1.sz. mell. IX protokoll R.1.sz. mell. X vizsgálati módszerek, útmutatók, szakmai irányelvek, guideline-ok, EMEA felkérésre EU GLP WG útmutató a keresztszennyeződések esetére (2005) - vizsgálati jelentés R.1.sz. mell. X GLP ellenőrző tevékenység, GLP értékelés (külön jogszabály szerint) Célja - megfelelés - a vizsgálat tudományos feltételeinek - OECD, EU, EK irányelvek - GLP elveknek és követelményeknek - OECD GLP - 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet - a hatósági előírásoknak - az állatok védelméről és kíméletéről évi XXVIII. tv. - az állatkísérletek végzéséről - 243/1998 (XII.31.) Kormány rendelet - egyéb hatályos nemzetközi, közösségi és hazai szabályozásoknak - GMO (1829/2003/EK; 1830/2003/EK), REACH, GHS, SAICM - Biztonsági vizsgálatokhoz tartozó OECD guideline-ok

12 FŐBB FOGALMAK vizsgálóhely (test facility) egyedi vizsgálóhely (test site) a vizsgálóhely vezetősége (test facility management) vizsgálatvezető (study director) helyszíni vizsgálatvezető (principal investigator) MB program (quality assurance programme) SZME (standard operating procedures, SOP) főkönyv (master schedule) vizsgálati rendszer (test system) nyers adat (raw data) vizsgálati minta (specimen) kísérleti anyag (test item): a vizsgálat tárgya; összehasonlító anyag (reference item, control item) gyártási tétel (batch) vivőanyag, hordozó (vehicle) a kísérlet kezdetének ideje (experimental starting date): a vizsgálatból származó első adat keletkezésének időpontja a kísérlet befejezésének ideje (experimental completion date): az az utolsó időpont, amely után további adat már nem keletkezik a vizsgálat kezdetének ideje (study initiation date): az az időpont, amikor a vizsgálatvezető aláírja a vizsgálati tervet; a vizsgálat befejezésének időpontja (study completion date): az az időpont, amikor a vizsgálatvezető aláírja a zárójelentést. vizsgálati terv (study plan) - módosítása (amendment) - eltérés (deviation) zárójelentés (study report) felülvizsgálat (audit) - vizsgálatok helyszíni ellenőrzés (inspekció) vizsgálóhely tevékenysége

13 Minőségbiztosítás Ellenőrzések: - adott vizsgálatot célzó ellenőrzés - vizsgálóhely ellenőrzése - a vizsgálóhelyen végzett munkafolyamat ellenőrzése MB nyilatkozat Eltérések kezelése, kivizsgálások (CAPA) Képzések Helyiségek Megfelelő méretű Megfelelően szeparált Megfelelően védett a környezeti behatásoktól (archívum) Megfelelően felszerelt (klíma) Higiéne Biztonság

14 Készülékek, anyagok, reagensek Megfelelően karbantartott, kalibrált, hitelesített Használatuk SzME-ben szabályozott A készülékek szoftverei validáltak Címkézés (gyártási szám, lejárat, újrakalibrálás ideje) Nyilvántartások Vizsgálati rendszerek Eredetük megfelelően dokumentált Egészségi állapotuk megfelelő Azonosításuk megfelelő Szakszerűen ellátott - Analitika: humán, állat, növény mátrix

15 Kísérleti és összehasonlító anyagok Nyilvántartás Címkézés Tárolás Jellemzés (minőségi bizonylat, biztonsági adatlap) Selejtezés Szabványműveleti előírások Készítés, ellenőrzés, jóváhagyás Oktatás Ismeret alkalmazása és betartása; eltérés Rendszeres felülvizsgálat (3 év) Rendelkezésre állás Nyilvántartás, historical file

16 Vizsgálati terv Kísérleti és referencia anyag Megbízó és vizsgálóhely Vizsgálatvezető Vizsgálati rendszer, a vizsgálat főbb jellemzői Időpontok Módszerek, indoklások Archiválás Hivatkozások Vizsgálati jelentés Vizsgálati tervben szereplő információk; eltérések MB nyilatkozat Vizsgálatvezetői nyilatkozat Eredmények, értékelés Archiválás

17 Archívum környezeti hatásoktól (beázás, tűz) védett megfelelően felszerelt (hőmérő, füstjelző, tűzoltó készülék, vízelvezető), biztonságosan zárható helyiség, melyben - az őrzött anyagokhoz való hozzáférés kontrollált, - rovar és egyéb kártevőktől való mentesítés biztosított

18 Kritikus pontok a GLP rendszer működtetésében Az adatok megbízhatóságát meghatározó általános alapelvek Tervezés dokumentált részletes ellenőrzött Szervezeti felépítés GLP megfelelő egyszerű átlátható GLP Személyzet megfelelően képzett és továbbképzett Helyiségek, működő egységek, berendezések karbantartott, ellenőrzött, hitelesített, kalibrált, validált, kvalifikált Vizsgálati adatok kitörölhetetlen, nyomon követhető aláírt, dátumozott, biztonságosan tárolt, ellenőrzött, kontrolláltan hozzáférhető Dokumentációs rendszer felülvizsgált, megfelelően kezelt, nyilvántartott ellenőrzött Vizsgálati és összehasonlító anyagok azonosított, karakterizált Vizsgálati rendszerek ellenőrzött, egészséges, azonosított

19 A GLP alapelemei erőforrások A vizsgálóhely megfelelő szervezeti felépítése Az egyes tevékenységekhez tartozó személyi felelősségek A Vizsgálóhely vezetőségének felelőssége A jó szervezeti működés feltételeinek biztosítása - egyértelmű szervezeti felépítés, független minőségbiztosítási egység - a vizsgálatok helyes tervezése, az erőforrások biztosítása -a személyzet, a kulcsemberek felelősségének rögzítése és rendszeres oktatása megbízó vizsgálatvezető/helyszíni vizsgálatvezető vizsgálatvezető helyettes MB/helyszíni MB egység - a megfelelő helyiségek, területek, berendezések - helyes dokumentum kezelés és szervezett archiválás - az eredmény verifikálás folyamatának működtetése - GLP megfelelés biztosítása A GLP szervezeti felépítés dokumentálása a szervezet vagy a vizsgálat működésének egyértelműen megmutatása egyszerű, átlátható funkcionális felelősségek feltüntetése a szervezet működésének érthetősége

20 Az elfogadott szervezeti felépítés Szegedi Tudományegyetem GLP Vizsgálóhely/Egyedi vizsgálóhely vezetőség.. (vezető neve) GLP Biztonsági farmakológiai laboratórium..(név) GLP Független minőségbiztosítás (név) (..munkáltató neve) GLP Archívum.. (név) GLP Toxikológiai laboratórium.. (név) GLP Kísérleti anyag elosztás (név) GLP Állatház.. (név) GLP Informatika.. (név) Szeged,.(dátum) Jóváhagyta:.. (vizsgálóhely vezetőség aláírása) Szervezeti felépítés_var06

21 Az egyes tevékenységekhez tartozó személyi felelősségek Sponsor felelőssége (OECD Series on Principles No 11) Személyzet kritikus egyéni felelősség MB egység a GLP megfelelőség monitorozásáért (OECD Series on Principles No 4 - beszállítói audit - No5, ) Vizsgálatvezető a vizsgálat teljes technikai végrehajtásért (OECD Series on Principles No 8, 13) Vezetőség teljes felelősség a GLP megfelelés szerinti munkavégzésért (OECD Series on Principles No 13) OGYI a GLP megfelelőség Monitorozásáért (OECD Series on Principles No 3, 9, 12)

22 Az egyes tevékenységekhez tartozó személyi felelősségek Standard dokumentumok OECD konszenzus dokumentumok Munkaköri leírás - naprakész, archivált, napi feladatok Életrajz - képzettség, képzés, szakmai gyakorlat Vizsgálóhely vezetőség felelőssége MB felelőssége beszállítói audit (No 5)! Vizsgálatvezető felelőssége (No 8) berendezések dokumentált megfelelősége, gyártói utasításnak megf körny elhelyezése - feladatnak megfelelő konstrukció és kapacitás - megfelelően tisztított, karbantartott, ellenőrzött v. standardizált - tisztítás validálási protokoll - mosogatógép kvalifikálás Személyzet felelőssége biztonságos munkavégzés, az SZME előírásainak követése, a vizsgálati terv ismerete, probléma esetén a megfelelő eljárás követése Kvalifikálás - klímarendszer - sterilizátor - vegyszeres hűtő/mélyhűtő Kalibrálás - mérőműszerek, spektrofotom. Hitelesítés - mérlegek, súlyok (etalonra!) - hőmérséklet, páratartalom mérő - térfogatmérő eszközök (henger) Verifikálás, validálás - számítógépes rendszer (No 10) - kiértékelési program biztosítsák az adatok validitását! standardokra visszavezethetőség!

23 A GLP alapelemei erőforrások A vizsgálatok megfelelő és dokumentált szervezése VIZSGÁLATOK SZERVEZÉSE megfelelő fizikai erőforrás és személyzet biztosítása VIZSGÁLATOK DOKUMENTÁLÁSA (FŐKÖNYV) Tartalma Célja A vizsgálatok tervezése és nyomon követése minden tervezett, végrehajtott, feljegyzett, jelentett és monitorozott vizsgálatot azonosítva és az előírt adatokkal, naprakészen a változásokat, a vizsgálati tervtől az eltéréseket, minden tevékenységet, protokoll felülvizsgálat, jelentés készítés, egy hivatalos ütemtervben tüntet fel SZME szabályozza a főkönyv rendszerét, a kezelését ( módosítás, frissítés, betekintés), az archiválás módját, a másolat kezelését

24 Főkönyv vezetése

25 A helyiségek, működési egységek E L V Á L E L V Á L A S Z T Á S műveletek kísérleti anyag S Z T Á S vizsgálat vizsgálati rendszer Fizikai elválasztás helyiségek: falakkal, ajtókkal box a boxban izolátorok kontamináció kockázat csökkentés légkezelő rendszer, szűrőkkel ellátva ALAPELV: megfelelés a vizsgálatnak! megfelelő méret, konstrukció, elhelyezés a zavaró tényezők minimalizálása a különböző tevékenységek elválasztása Szervezet általi elválasztás kijelölt területek bemérés, vizsgálat, minta tárolás, minta megsemmisítés egy utas rendszer (személy-anyag forgalom) időben elválasztott tevékenységek különböző tevékenységek közötti takarítás elválasztott személyzet laboratórium, állatház Elválasztás fajok vizsgálatok karantén öltözők (fekete-fehér) tárolás (alom, táp, minta, ketrec) boncolás laboratóriumi technika hulladék megsemmisítés NEM KÖVETELMÉNY, hogy minden vizsgálat elkülönített helyiségben legyen

26 A GLP terület alaprajzának dokumentálása GLP terület színkódolása (hiteles színes másolat!) Különböző funkciójú helyiségek jelölése Személy-anyagforgalom útvonalának feltüntetése A GLP területre vezető átjárók is GLP területek! átjáró

27 A vizsgálati és összehasonlító anyag Szállítási körülmények dokumentálása Vizsgálati minta anyag átvétele, kezelése kijelölt személy (kísérleti anyag formázó) felelőssége! - Mellékelt adatok, címkézés ellenőrzése - Szükséges dokumentációk (minőségi bizonylat, biztonsági adatlap) számbavétele - Bevételezés, azonosítás - Mintavételezés archiválásra - Tárolás (zárt, térben elkülönített és azonosítható hely, tárolási körülmények - hőmérséklet - kontrollálása) - Oldatkészítés (dokumentált dózis és koncentráció számolás, stabilitás, homogenitás, felcímkézett átmeneti tárolás) - Felhasznált/maradék mennyiségek dokumentálása - Felhasznált vizsgálati anyag útjának nyomon követhetősége (beadás/megsemmisítés - veszélyes hulladékként kezelés!)

28 A vizsgálati és összehasonlító anyag - Vizsgálati minta készítés - SZME előírások szerint - Megfelelő környezet biztosítása mellett - Kísérleti anyag azonosítása - Kontroll minta készítése keresztszennyeződés kockázatának - Dózis - forma ellenőrzés kérdései - Kísérleti minta analízise - megfelelő a kísérleti anyag? - megfelelő a koncentrácó? - mindig azonos módon készült? - GLP körülmények között végzett analitikai eredmények felhasználása a kísérleti minta minőségének értékelésére - a vizsgálatvezető azonnal kapjon meg minden információt - Formulázás dokumentálása - Kiszerelt minta címkézése - Lejárati idő (maradék vizsgálati anyag, archivált minta) Megbízó értesítése! - Lejárati idő (oldószer 0,9% NaCl) dokumentálás nem-glp vizsgálatban történő felhasználása?

29 A kísérleti állatok kezelése Per os gyomorszondán át történő kezelés - Kezelésre rendszeresített helyiségben - Azonosított állatot, azonos kezelési sorrendben, testtömeg mérés után - Hitelesített eszközzel kimért oldat felszívása fecskendőbe - Oldat beadása - steril, egyszer használatos, azonosító kóddal ellátott fecskendőbe - egyedenként adagolva, dózisonként váltott eszközökkel - légtelenítés szabályainak betartásával ( huss és pöcc kizárásával) - térben elkülönítetten - keresztszennyeződés lehetőségének kizárásával - vizsgálati tervben a kezelésre vonatkozó szabályok betartásával - OECD guideline kezelésre vonatkozó iránymutatásainak figyelembe vételével - sérülésmentesen, kellő időtartam alatti bejuttatással, - regurgitáció nélkül, 1-2 részletben - kontrolláltan (vizsgálatvezető!) és dokumentáltan

30 Az adatok dokumentálása AMI NINCS DOKUMENTÁLVA, AZ MEG SEM TÖRTÉNTNEK TEKINTENDŐ! az adat legyen azonosított vizsgálati protokoll szám, állatszám, adat keveredés elkerülése az adat kerüljön közvetlenül a jegyzőkönyvbe nem egy cetlire először és később a jegyzőkönyvbe!! számítógépi vagy készülékből származó adat legyen kinyomtatva, összeolvasva! az adatot azonnal, a tevékenységgel egy időben kell rögzíteni nem elfogadható, hogy később vagy a munkaidő végén rögzítik! az adat legyen olvasható hitelessége elveszik kitörölhetetlen pontos később is érthető legyen, ne kelljen magyarázkodni sértetlen később is érthető és pontos legyen aláírt elszámoltathatóság dátumozott a protokollban előírt időbeni megfelelés igazolása olvashatóan módosított olvasható maradjon

31 A dokumentált nyersadatok átvitele CÉL - kisebb eltérések számának csökkentése - súlyos eltérések elkerülése Tömegmérés (oldat, test-/szervtömeg) Méréstechnika Számítástechnika Verifikálás specifikációnak megfelelés Validálás igénynek megfelelés Validálási protokoll Installation Quality (IQ) Operatonal Quality (OQ) Performance Quality (PQ) Műszeroldal/Tudásbázis/Szoftverek weboldal letölthető és on-line méréstechnikai segédprogramok gyűjteménye

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. -a (4) bekezdésének ai) pontjában,

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

54 524 01 0010 54 04 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/42

54 524 01 0010 54 04 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

Tóth Katalin Teva Gyógyszergyár zrt. Tox2016, Hajduszoboszló, 2016 ok. 14

Tóth Katalin Teva Gyógyszergyár zrt. Tox2016, Hajduszoboszló, 2016 ok. 14 Tóth Katalin Teva Gyógyszergyár zrt. Háttér információk A változás alapja Főbb javasolt változások Véleményezés 1978 USA (21 CFR Part 58) 1981 OECD GLP OECD Consensus és Advisory dokumentumok 1987 (21

Részletesebben

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA

WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált minőségügyi rendszermenedzser regisztrált vezető felülvizsgáló Telefon és fax: 06-33-319-117 E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

EZ-FPC mikroorganizmusok

EZ-FPC mikroorganizmusok EZ-FPC mikroorganizmusok Az EZ-FPC mikroorganizmus preparátumok segítségével kihívás elé állíthatóak az ételbiztonsági és ételminőségi minőségi és mennyiségi tesztmódszerek. RENDELTETÉS Az EZ-FPC (Food

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás EU-M Kiadás: 2 Változat: 4 Érvénybelépés: 2013 10 18 Oldal: 1/19 EU-M Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás Készítette: Dr Sisák István 20131018 laboratóriumvezető

Részletesebben

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Téma : A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei Irányítási Követelmények

Részletesebben

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere

1. témakör. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere 1. témakör A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása, szervezeti és intézményi rendszere TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai...

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A KLINIKAI VIZSGÁLÓHELY KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Dr. Tarnai Judit Premier Research Kft Klinikai Kutatási Igazgató MKVT Agenda Rövid áttekintés Megvalósíthatósági tanulmány Klinikai vizsgálóhely kiválasztása

Részletesebben

HU-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2012/S 114-188857. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2012/S 114-188857. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188857-2012:text:hu:html HU-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2012/S 114-188857 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

EFPIA TRANSZPARENCIA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - MAGYARORSZÁG, 2016 IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ IPSEN EFPIA TRANSZPARENCIA PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2 Tartalomjegyzék 1 PREAMBULUM... 4 2 CÉLKITŰZÉS... 6 2.1 Kifejezések jegyzéke... 6 3 A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA... 7 3.1 Kedvezményezettek...

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

Publikus értékelő jelentés

Publikus értékelő jelentés 100 mg rágótabletta értékelő jelentés zám: OGYI-T-22272 értékelő jelentés Szakmai értékelés Termék neve: Merewin 50, 100 mg rágótabletta szildenafil-citrát zám: OGYI-T-22272 Kérelmező: Pharmanox Kft. Dátum:

Részletesebben

A Minőségbiztosítási egység (MBE) által végzett ellenőrzések GLP környezetben

A Minőségbiztosítási egység (MBE) által végzett ellenőrzések GLP környezetben A Minőségbiztosítási egység (MBE) által végzett ellenőrzések GLP környezetben Bevezetés A GLP Minőségbiztosítási Program (Quality Assurance Program; QAP) keretén belül a Minőségbiztosítási egységnek (MBE)

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1

Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás, külső szervek szakfelügyeleti ellenőrzése 1 Forgács zoltán Minőségbiztosítás, minőségirányítás I. a minőség fogalma A minőség, mint hétköznapi fogalom már régóta él

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2015. november 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2015. november 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Gyártási folyamatok tervezése

Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly, Jósvai János 2006. március 28. 2 Tartalomjegyzék 1. Gyártási folyamatok, bevezetés 9 1.1. Gyártó vállalatok modellezése.................. 9 1.1.1. Számítógéppel

Részletesebben

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2)

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz

be/sfphpm01-09626/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkzsérci LE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Üllői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Üllő SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1336 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete szerint AKTÍVSZENES PALLÁDIUM KATALIZÁTOR

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete szerint AKTÍVSZENES PALLÁDIUM KATALIZÁTOR 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag vagy készítmény azonosítása: (Palládium tartalom: 5 % és 10 % ) Kereskedelmi megnevezések: Selcat-Q-6 (10 % Pd), Selcat-A-6 (10% Pd),

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15305

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15305 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15305 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői nyilvántartásba vételről Készítette: a Védőnői Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről Veszélyes anyagok és kockázatértékelés Európai kampány a kockázatértékelésről Mik a veszélyes anyagok? Veszélyes anyagok: Bármely olyan folyadék, gáz vagy szilárd anyag, amely kockázatot jelent a munkavállalók

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

ZÁRÁS ÉS LELTÁROZÁS. Minta Gazdaság Zrt. 2030 Budaörs, Sereg u. 45.

ZÁRÁS ÉS LELTÁROZÁS. Minta Gazdaság Zrt. 2030 Budaörs, Sereg u. 45. ZÁRÁS ÉS LELTÁROZÁS 23 Budaörs, Sereg u. 45. Üzleti év fordulónapja 212. december 31. Beszámolót aláíró neve: Számviteli rendért felelős neve: Első számú vezető Számviteli vezető Beosztása: Könyvvizsgáló

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: ROVATOXX rovarirtó porozószer OTH engedélyszám:

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz

be/sfphpm01-09624/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SEMJÉNHÁZA SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve SEMJÉNHÁZA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2088 A kérelmező jogállása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK. A hitelesítési folyamat résztvevőit, az alapelemeket és a főbb kapcsolódási pontokat az 1.

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK. A hitelesítési folyamat résztvevőit, az alapelemeket és a főbb kapcsolódási pontokat az 1. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2/2002. (IV. 26.) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

be/sfp-9903/2015/mlsz

be/sfp-9903/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportkör Karancsberény A kérelmező szervezet rövidített neve SKKB Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2627 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája

Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Az intravascularis katéterekkel összefüggő infekciók bakteriológiai diagnosztikája Konkoly Thege Marianne Szent László Kórház, Mikrobiológiai Laboratórium A klinikai és a mikrobiológiai diagnózis nehézségei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

szervezeti felépítés, felelősségek,

szervezeti felépítés, felelősségek, Előadó: Toldi Sándor, www.pannonquality.hu 1 Belső KIR auditor tréning Az auditálás technikája. 2013. január 23-24. 24. Ea.:Toldi Sándor Képzett környezeti auditor A KIR audit fogalma KIR audit: Olyan

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT PTE KK INTÉZETEIBEN TERVEZETT ÉS FOLYTATOTT HUMÁN KLINIKAI VIZSGÁLATOK ELJÁRÁSI RENDJE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 3/2009. sz. PTE KK Főigazgatói Utasítás

Részletesebben

Biztonsági Adatlap Készült a 830/2015/EU rendelet, 453/2010/ EU Rendelet, valamint az 1907/2006/EK Rendelet szerint

Biztonsági Adatlap Készült a 830/2015/EU rendelet, 453/2010/ EU Rendelet, valamint az 1907/2006/EK Rendelet szerint 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 PROFITec Superweiß Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag kereskedelmi neve: Szódabikarbóna Az anyag egyéb azonosító kódja: EU szám: 205-633-8 CAS: 144-55-8 REACH regisztrációs szám 01-2119457606-32

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 30170 CAS-szám: 7778-80-5 EK-szám: 231-915-5 Regisztrációs szám 01-2119489441-34-1.2 Az anyag

Részletesebben

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás

Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86. Tel.: 06-1-391-4610, fax: 06-1-200-1168, e-mail: dinpi@dinpi.hu Földhaszonbérleti Pályázati Felhívás Az

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító mg/l Cl-] 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Szilorol M 100 Oldal: 1/7

Biztonsági adatlap. Szilorol M 100 Oldal: 1/7 Szilorol M 100 Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Szilorol M 100 szilikonolaj 1.2. A készítmény felhasználása: Ipari. Színtelen, szagtalan, víztaszító

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Ismerteti és munkatársainak bemutatja az laboratóriumi munka- és környezetvédelmi eljárásokat, eszközöket és azok használatát Ismerteti és munkatársainak bemutatja a kémiai

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04 Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletn megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04 1. RÉSZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítása: EB25SS Kereskedelmi

Részletesebben

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Minőségbiztosítás, akkreditáció a humándiagnosztikai laboratóriumi ellátásban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. A LABORATÓRIUM ELSŐDLEGES CÉLJA, HOGY SEGÍTSE A KLINIKUSOKAT

Részletesebben

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök

Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin Témakörök Minőségirányítás az orvosi laboratóriumi medicina területén hazánkban, tanúsítás vagy akkreditálás? Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) Témakörök I. Minőség a mai magyar egészségügyi

Részletesebben

be/sfphpm01-10296/2015/mlsz

be/sfphpm01-10296/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nógrád Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nógrád SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1209 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Egyetemi oktatás. Minőség. Álatlános áttekintés. egyetemi oktatás - 2006

Egyetemi oktatás. Minőség. Álatlános áttekintés. egyetemi oktatás - 2006 Egyetemi oktatás 2006 Álatlános áttekintés Egyetemi oktatás. 1 Minőség A célnak való megfelelőség (a vevői követelmények, előírások teljes kielégítése, mindig) Hozzáférhetőség A minőség a vevő igényeinek

Részletesebben

Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai

Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai Az internetes gyógyszerrendelés tapasztalatai dr. Bősze Gergely PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár Nem mind arany Konferencia a gyógyszerhamisításról Budapest, 2009.11.19. 1 Az előadás

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG 1. A termék/készítmény azonosítása Pirimor 50 WG Formuláció kód A 10788A Felhasználási terület Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG Postacím: CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 114. szám 19417 A vidékfejlesztési miniszter 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az inaktivált telepspecifikus vakcinák elõállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Összefoglaló I. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében (Verses István, Tempus Közalapítvány) 1. A rendezvény célja, tárgya

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 12/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: ODÓ HYPO-CLEAN 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben