Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925. Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925. Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3."

Átírás

1 Területi szereplő: Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925 Projektgazda neve: Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: Zöldmezős iparterület-fejlesztés az északi ipari területen a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében Ft ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás. Helyi infrastruktúra fejlesztés az északi ipari terület alapinfrastruktúrájának kiépítése érdekében abból a célból, hogy a foglalkoztatási szint növelését és a helyi gazdaság tartós fejlődését szolgáló, befektetők által megvalósításra kerülő ipari munkahelyteremtő beruházások infrastrukturális, műszaki-fizikai és építési jogi előfeltételei biztosítottak legyenek. Ipari munkahelyeket teremtő beruházásokat megvalósító befektetők, vállalkozások. Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely, Söpte, Gencsapáti ITS Megalapozó Vizsgálata

2 Külső tényezők, trendek: - A befektetőkért folytatott versenyben más közép, illetve keleteurópai városok versenyképesebb kínálatot visznek a piacra. - Magyarország fejlesztéspolitikája más befektetési helyszíneket preferál és támogat A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: Belső tényezők, melyeket kapcsolódó tervezett projektek kezelnek: - Nem sikerül a szükséges ütembe a megfelelő műszaki-fizikai minőségben és a megfelelő áron az ipari munkahelyeket biztosító új üzemek építésére megközelíthetőségük, közmű ellátásuk és felszereltségük szempontjából alkalmas, piacképes építési telkeket kialakítani és a befektetések piacára vinni. - Nem sikerül a befektetések megvalósításához szükséges marketing és befektetésösztönző tevékenységet időben megkezdeni és megfelelő ütemben, minőségben végrehajtani. - A befektetések megvalósításához szolgáltatási és fizikai szempontból szükséges urbanizációs háttér nem kerül a szükséges ütemezésben és minőségben kialakításra. A tevékenység megnevezése: A tevékenység gazdájának megnevezése: Helyi infrastruktúra fejlesztés az északi ipari terület alapinfrastruktúrájának kiépítése, ipari üzemek megvalósítására és üzemeltetésére műszaki-fizikai és építési jogi szempontból alkalmas, piacképes építési telkeket és a megközelíthetőségüket szolgáló utakat, közterületeket, tartalmazó ipari terület kialakítása. Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók A tevékenység kategóriája: A tevékenység típusa: A tevékenység leírása: nem ismert Építés Iparterület kialakítása, üzleti infrastruktúra fejlesztése Szombathely- Söpte-Gencsapáti közös közigazgatási területén: megyei és települési rendezési tervek módosítása, telekalakítás, telekrendezés, közművesítés, egyéb vonalas infrastruktúra kialakítása, akcióterületi terv készítése. Közművek tekintetében kiépítésre kerülnek: - a terület környezeti kármentesítése a katonai gyakorlótéri használatból adódó lőszermaradványoktól - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területig - elektromos alállomás létesítése az ipari terület elektromos energiaellátása érdekében - gázellátás hálózata az ipari területig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területről - elektromos energiaellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - gázellátás hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - vízellátás (ivóvíz, tűzivíz, ipari víz) hálózata az ipari területen belül az építési telkekig - szennyvízelvezetés hálózata az ipari területen belül az építési telkekig Söptei út rekonstrukciója és megújítása az ipari terület megközelíthetősége érdekében Csapadékvíz elvezetés rendszerének kiépítése Az ipari területen belüli úthálózat és rendezett közterületek kialakítása. Az ipari területen belül a rendezett közterületek és utak által közrezárt telektömbökben építési telkek, építési lehetőségek kialakítása.

3 A tevékenység becsült bruttó költsége: A fenti tevékenységek műszaki és pénzügyi megtervezése az akcióterületi terv, a településrendezési terv és az említett építési munkák döntés előkészítő, építési engedélyezési, kiviteli terveinek kidolgozása keretében Ft Szombathely-Söpte-Gencsapáti közös közigazgatási területén - a 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0100/6, 0100/8, 0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/13, 0100/15, 0100/16, 0100/17, 0100/18, 0100/19, 0100/20, 0100/21, 0100/22, 0100/23, 0100/24, 0100/25, 0100/26, 0100/27, 0100/28, 0100/29, 0100/30, 0100/31, 0100/32, 0100/33, 0100/34, 0100/35, 0100/36, 0100/37, 0100/38, 0100/39, 0100/40, 0100/41, 0100/42, 0100/43, hrsz-ú ingatlanokon Gencsapátiban - a 0104/1, 0104/2 hrsz-ú ingatlanokon Söptén - a 019/7, 019/8, 019/4, 019/1 hrsz-ú ingatlanokon Szombathelyen A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: Szombathely MJV Szombathely igazgatási területéhez a 019/1; 019/4; 019/5; 019/7 és 019/8 hrsz-ú ingatlanok tartoznak. A jelenlegi területfelhasználások és övezeti előírások változtatásra és egységesítésre szorulnak annak érdekében, hogy az ipari terület célú használatot lehetővé tegyék. A szerkezeti tervben egyharmad arányban ipari, egyharmad arányban különleges, míg egyharmad arányban, korlátozott mezőgazdasági területet találunk. A cél egységes ipari terület kijelölése mindhárom helyrajzi számú ingatlanon. Ez meghatározza az egész ipari terület közlekedési célú feltárását és megközelítését. A készítendő szerkezeti tervben ki kell jelölni a meglévő 87-es főút- M86 autóút közötti új főútvonal nyomvonalát és csomópontjait. A szerkezeti tervben ipari területként kell a 019/1; 019/4; 019/7; 019/8 hrsz-ú ingatlanokat besorolni és biztosítani kell a közműellátás által igényelt területeket, elosztókat. A szerkezeti terv és helyi építési szabályzat a repülőtér területét vegye figyelembe, mint egyben az ipari területet, a sport, szabadidős célt együttesen szolgáló, burkolt kifutópályára tervezett építményt. A helyi építési szabályzat és annak melléklete a szabályozási terv tartalmazza az építési övezeti előírásokat, a terület belső kiszolgáló úthálózatának, infrastrukturális rendszereinek igényei szerinti előírásokat, elemeket. Gencsapáti község Gencsapáti község rendezési tervei a 87. sz. főút keleti oldalán új egyéb ipari gazdasági területet jelöltek a 0100/1 és 0100/3 hrsz-ú ingatlanokon, azaz a volt honvédségi területeken. A 0100/4 és

4 0100/5 hrsz-ú ingatlanok azaz a Szombathelyi repülőtér kifutópályája a község rendezési terveiben a különleges repülőtér besorolásúak. Ábrázolásra kerültek a repülőtérhez tartozó repülési síkokat is. Gencsapáti község rendezési terve tartalmazza a 87-es főút korrekcióját és az északi elkerülő szakaszának helybiztosítását. Ez utóbbi a végleges nyomvonal kijelölést követően pontosításra szorulhat az OTrT 2013-as decemberi módosításával. A szerkezeti terv kiegészítésre az ipari területek kijelölése kapcsán nem szorul. A helyi építési szabályzat és szabályozási tervben célszerű az új főúti kapcsolatot (87-M86) Szombathellyel egységesen kijelölni, összehangolni és levédeni. Söpte község A község rendezési terve mezőgazdasági területként jelöli a Söpte 0104/1; 0104/2 hrsz -ú ingatlant. A terület 348 hektáros ingatlant Szombathely és Söpte önkormányzat birtokolja. A jelenlegi településrendezési eszközöket módosítani kell. A településfejlesztési koncepciót, a szerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot úgy kell kiegészíteni, hogy abban a 0104/1 és 0104/2 hrsz-ú ingatlan, mint ipari terület szerepeljen. A megvalósulást mérő indikátor: A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál: 500 fő A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): Rendezési tervet módosítani szükséges, engedélyes tervek kidolgozása szükséges A területet kívülről ellátó és a területen épülő közművek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzat, illetve a közműszolgáltatók tulajdonába és üzemeltetésébe kerülnek. A területen épülő úthálózat az Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja: Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma:

5 Területi szereplő: Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925 Projektgazda neve: Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek Ft ITS alábbi stratégiai céljait szolgálja: 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikro vállalkozások 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 3.1. A befektetők és a lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet 3.2. A természeti erőforrások kiegyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer 3.4. Az éghajlat-változáshoz alkalmazkodó városi környezet A tervezett fejlesztés az ITS célrendszerében megnevezett prioritás. Az északi ipari terület feltárása és kedvező városszerkezeti pozícióba hozása. A Belváros tehermentesítése az átmenő forgalom alól, és ezáltal a Belváros, valamint az egész város vonzóbbá tétele. Ipari munkahelyeket teremtő beruházásokat megvalósító befektetők, vállalkozások. Szombathely és a Funkcionális Várostérség lakossága, turisták. Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely ITS Megalapozó Vizsgálata

6 A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: A megvalósításhoz szükséges ingatlanok tulajdonjogát az Önkormányzat nem tudja a megfelelő ütemben megszerezni. A tevékenység megnevezése: A tevékenység gazdájának megnevezése: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek megépítése Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitást ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A tevékenység kategóriája: A tevékenység típusa: nem ismert Útépítés, közműépítés Iparterületek elérhetőségének biztosítása: új belterületi útszakaszok kiépítése, új közúthálózati elemek a munkaerőpiaci központok és lakóövezetek közötti kapcsolat javítása, a munkaerő mobilitásának növelése érdekében. Szombathely meglévő belterületi út-, híd-, kerékpárút-, járdahálózatának fizikai és közlekedésbiztonsági célú megújítása. A projekt keretében megvalósul az alábbi ábrán piros színnel jelzett 2., 4a., 4b.jelű útszakasz. Ezáltal megépülnek azok a hálózati elemek, amelyek az északi ipari területet a Söptei útról a város központjába vezetik, másrészt biztosítják a belváros tehermentesítését a kelet-nyugati irányú átmenő forgalom alól a Belvárostól északra. A tevékenység leírása: A tevékenység becsült bruttó költsége: A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: A megvalósulást mérő indikátor: Ft A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): : 7286, 0192/1, 0104/57, 0104/59, 0104/60, 0104/61, 0104/62, 0105/1, 0102/3, 0100/39, 0100/38, 0100/37, 0100/36, 0100/35, 0100/34, 0100/33, 0100/32 hrsz-ú ingatlanokon 4a: 2759/50, 2590/2, 1636/1, 1636/5 hrsz-ú ingatlanokon 4b: 2003/12, 2003/13, 2003/2, 1972/53, 1972/35, 1972/36 hrsz-ú ingatlanokon. Az ingatlanok egy része magántulajdon, aminek tulajdonjogát az Önkormányzatnak meg kell szereznie. Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza: 2 km (2: 541 m; 4a: 398 m; 4b: 1055 m)

7 A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): Engedélyezési és kiviteli tervek kidolgozása szükséges. Az épülő úthálózat az Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja: Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma: Szombathely MJV Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város és járás lakossága: fő

8 Területi szereplő: Szombathely Megyei Jogú Város Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: 13,6925 Projektgazda neve: Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: Szombathelyi központú, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ működését támogató megyei beruházás-ösztönző program A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: A projekt célcsoportja: Ft Szombathely MJV ITS Program neve: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AKCIÓPROGRAM: A BEFEKTETŐK ÉS KKV-K SZÁMÁRA VONZÓ NAGYVÁROS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ IPARI MUNKAHELYEKET TEREMTŐ BEFEKTETÉSEKHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS ELŐFELTÉTELEK ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA, Alprogram:4. Gazdaságfejlesztő szervezet létrehozása, ill. A VÁROSFEJLESZTÉS STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁSA ÉS OPERATÍV MEGVALÓSÍTÁSA SZERVEZETI ÉS JOGI ESZKÖZTÁRÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE Befektetés-ösztönző program, szervezeti és infrastrukturális háttér kialakítása, eszközök és szolgáltatások fejlesztése, marketing tevékenységek támogatása, gazdaságfejlesztő szervezet létrehozása A városban, illetve a Nyugat-Pannon Járműipari Központ működési területén jelen lévő, betelepülő vagy új alapítású vállalkozások Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Nyugat-dunántúli régió Vas megye

9 Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: Szombathelyi járás Szombathely Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány, Szombathely, május 12. Külső tényezők, trendek: A településekről a térségi szintre áthelyeződő, befektetőkért folytatott verseny erősödik. A tőkevonzó képesség az utóbbi években csökkent, egyrészről a megemelkedett reálbérszínvonal, másrészt a nagyvállalkozások számára felajánlható kedvezmények beszűkülése miatt. Erősödik a természetes fogyás és a népesség elöregedése, csökken a gyermekek száma (nő az inaktívak száma, az urbanizációs folyamat ezt nem képes ellensúlyozni). Az elmúlt évek népességadata összességében csökkenést mutatnak ausztriai munkaerőpiac elszívó ereje Belső tényezők, melyeket kapcsolódó tervezett projektek kezelnek: A város, illetve környezete fokozatosan elveszíti egyik versenyelőnyét, szűkül a rendelkezésre álló minőségi munkaerő piaci kínálata. Erős a fiatalok elhatárolódása a fizikai munkától; csökken a szakoktatók, tanulók száma; képzőhelyek által kibocsátott szakmunkások számának csökkenésével jár együtt, A város, illetve a térség kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitása országos viszonylatban egyre kisebb részarányt képvisel A város épületállománya viszonylag öreg (intézmények, lakások), a megújulási folyamat lassú. Infrastruktúra (közút, vasút stb.) jelene és jövője gazdaságfejlesztés és logisztikai szempontból A tevékenység megnevezése: A tevékenység gazdájának megnevezése: TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): Befektetés-ösztönző program, szervezeti és infrastrukturális háttér kialakítása, eszközök és szolgáltatások fejlesztése, marketing tevékenységek támogatása, gazdaságfejlesztő szervezet létrehozása Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása TOP 1.2 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál A tevékenység kategóriája: Kategóriák nem ismertek A tevékenység típusa: saját megvalósítású tevékenység, szolgáltatás igénybevétele, kis léptékű beszerzések

10 A tevékenység leírása: A tevékenység becsült bruttó költsége: A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: A megvalósulást mérő indikátor: A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): Komplex befektetés ösztönzési tevékenység elindítása és folyamatos fejlesztése, SZMJV és térsége (Nyugat-Pannon Járműipari Központ működési területe) célterületen a következő tevékenységek elindítása és rendszerszerű megvalósítása: 1. Rendszeres ipari szektorális és munkaerőpiaci trendfigyelési tevékenység elindítása, ez alapján gördülő éves térség- és szektorspecifikus gazdaságstratégiai tervezés elindítása és működtetése. Megvalósított befektetés-ösztönzési tevékenységek eredmény monitoringjának kidolgozása és megvalósítása. 2. Szervezeti háttér kialakítása: Az 1. tevékenységi körrel párhuzamosan megvalósítandó megalapozó tevékenység. A térségben működő gazdaságfejlesztési szervezetek befektetés ösztönzési munkájának tudatos stratégia alapján történő feltérképezése és összehangolása az 1. pontban leírt tervezési folyamat alapján. A szervezeti háttér két szintje a döntéshozatali és az operatív szint. Az előbbibe a meglevő térségi döntéshozó szereplők és főbb gazdasági aktorok bevonása (ezek: települési és megyei önkormányzatok, kamarák, nagy foglalkoztatók ill. képviselőik), míg utóbbi összehangolása és megvalósítása döntően Szombathely MJV feladata lesz, kiegészülve a térségben befejtetésösztönzési tevékenységet ellátó más szervezetekkel (megyei kamara, HITA ). 3. Stratégiai és piaci értelemben megalapozott, térségi személetű befektetés-ösztönzési eszközök és szolgáltatások fejlesztése, marketing tevékenységek támogatása. 4. Gazdaságfejlesztő szervezet létrehozása: a 2. pontban említett operatív gazdaságfejlesztő szervezet elindítása és fejlesztése, mely az 1-3 pontban meghatározott tevékenységek fő megvalósítója, illetve koordinálja hálózatos együttműködésben a térségi gazdaságfejlesztési szervezetek (Kamarák, HITA, Helyi Vállalkozói Kp.) hasonló tevékenységeit Ft Szombathely MJV illetve a Nyugat-Pannon Járműipari Központ működési területe n.r. Közös és programspecifikus mutatók TOP 1.A: A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál: 100 teljes munkaidő egyenérték Támogatásban részesülő vállalkozások száma:10 db Egyéb mutatók: Magas hozzáadott értéket előállító iparágban tevékenykedő vállalkozások árbevételének változása előző év százalékában Városi székhelyű és telephelyű vállalkozások saját tőkéjének változása Városi székhelyű és telephelyű vállalkozások eszköz értékének változása n.r. A 2. sz. projekt tevékenység - Szervezeti Háttér kialakítása - során, a projekt kezdeti szakaszában alakítandó ki. Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja:

11 Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma:

12 Területi szereplő: Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925 Projektgazda neve: Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központhoz kapcsolódó micro, kis és középvállalkozások fejlesztési programja Ft Szombathely MJV ITS Program neve: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AKCIÓPROGRAM: A BEFEKTETŐK ÉS KKV-K SZÁMÁRA VONZÓ NAGYVÁROS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ IPARI MUNKAHELYEKET TEREMTŐ BEFEKTETÉSEKHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS ELŐFELTÉTELEK ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA Alprogram:4. Gazdaságfejlesztő szervezet létrehozása, ill. 3. START UP vállalkozások fejlesztése; A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központhoz kapcsolódó micro, kis és középvállalkozások fejlesztési programja A városban illetve a Nyugat-Pannon Járműipari Központ működési területén jelen lévő, betelepülő vagy új alapítású KKV-k K+F+I tevékenységet végző felsőoktatási intézmények illetve vállalatok Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány, Szombathely, május 12. Külső tényezők, trendek: A tőkevonzó képesség az utóbbi években csökkent, egyrészről a megemelkedett reálbérszínvonal, másrészt a nagyvállalkozások számára felajánlható kedvezmények beszűkülése miatt. Erősödik a természetes fogyás és a népesség elöregedése, csökken a gyermekek száma (nő az inaktívak száma, az urbanizációs folyamat ezt nem képes ellensúlyozni). Az elmúlt évek népességadata összességében csökkenést mutatnak

13 ausztriai munkaerőpiac elszívó ereje Belső tényezők, melyeket kapcsolódó tervezett projektek kezelnek: A településekről a térségi szintre áthelyeződő, befektetőkért folytatott verseny erősödik. A város, illetve környezete fokozatosan elveszíti egyik versenyelőnyét, szűkül a rendelkezésre álló minőségi munkaerő piaci kínálata. Erős a fiatalok elhatárolódása a fizikai munkától; csökken a szakoktatók, tanulók száma; képzőhelyek által kibocsátott szakmunkások számának csökkenésével jár együtt, A város épületállománya viszonylag öreg (intézmények, lakások), a megújulási folyamat lassú. Infrastruktúra (közút, vasút stb.) jelene és jövője gazdaságfejlesztés és logisztikai szempontból A tevékenység megnevezése: A tevékenység gazdájának megnevezése: TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): A tevékenység kategóriája: A tevékenység típusa: Térségi szintű vállalkozói kezdeményezéseket generáló intézményhálózat kiépítése, innovációs és start-up inkubációs központ létrehozása, technológia- és szolgáltatásfejlesztések, kis- és középvállalkozások kezdeményező képességének fokozása, kísérleti fejlesztések Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása TOP 1.1 Foglakoztatás-bővítést segítő önkormányzati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 1.2 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál Kategóriák nem ismertek saját megvalósítású tevékenység, szolgáltatás igénybevétele, kísérleti fejlesztésekre közvetlen támogatás

14 A tevékenység leírása: 1. Térségi szintű vállalkozói kezdeményezéseket generáló intézményhálózat kiépítése: A Nyugat-Pannon Járműipari Központ működési területén aktív vállalkozásfejlesztési szervezetek, felsőoktatási, önkormányzati és térségi gazdasági szereplők bevon bevonásával a Szombathelyi központú megyei beruházásösztönző program 1. sz. tevékenysége során elindított rendszeres gördülő éves térség- és szektorspecifikus gazdaságstratégiai tervezés alapján célzott, folyamatalapú KKV fejlesztési tevékenység kialakítása és működtetése, ezen tevékenység eredmény monitoringjának kidolgozása és megvalósítása. A folyamatalapú KKV fejlesztési rendszerben a fő rendezőelv nem a stratégiai célok rendszere (időről-időre változó ágazati, piaci, területi fókuszok), hanem az állandóbb logikájú vállalkozásfejlesztési folyamat: a keletkező kutatási eredményektől illetve a kezdő vállalkozás projektötletétől a nemzetközi vállalatoknak beszállító középvállalkozásig helyi, térségi szinten nyújt megfelelő segítséget. Valós KKV fejlesztési hatás eléréséhez szükséges a vállalkozásfejlesztést segítő szervezeti rendszer megerősítése, elsősorban inkubációs, tanácsadási és nyomonkövetési funkcióik rendszerszerű fejlesztése. 2. Innovációs és start-up inkubációs központ létrehozása, technológia- és szolgáltatásfejlesztések, kisés középvállalkozások kezdeményező képességének fokozása: A város barnamezős projektjei helyszínén (volt EPCOS telephely, Huszár úti laktanya) alábbi szolgáltatások elindítása és megvalósítása: - a releváns városi (ITS, Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány), megyei (Megyei Koncepció, megyei S3 stratégia), regionális és felsőoktatási intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiák, koncepciók alapján a kiemelt kutatási területeken projektek definiálása, azok részletes tervezése, az elérni kívánt minőségi fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek meghatározása. - Versenyképes tudástermékek piacra vitelének előkészítése - A térségi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók és foglalkoztatott oktatók eredményes start-up tevékenységeinek segítése. - Nyílt innovációs laboratórium létrehozása: nyílt innovációs laboratórium - A térségi inkubátorházak bevonásával virtuális inkubáció az inkubációs szolgáltatások színvonalának emelése történik meg, mely magában foglal humánerőforrás ill. szolgáltatásfejlesztést is. - Nemzetközi K+F+I projektekben való részvétel szakmai támogatása - Termékorientált K+F+I hálózatok szervezése, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása. - innováció menedzsment tanácsadás, innovációs audit szolgáltatás - szabadalmi tanácsadás, jogvédelem, szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, liszenszmegállapodásokkal kapcsolatos tanácsadás - vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás, - technológiai fejlesztési tanácsadás, - szakmai klubok szervezése, szakmai információs adatokhoz való hozzáférés biztosítása a szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás; - modellezés/szimuláció 3. kísérleti fejlesztések szakmai támogatása és társfinanszírozása

15 Innocsek, Kreatív Csekk ill. a Small Business Innovation Research (SBIR) program mintájára kidolgozott eszközrendszerrel A tervezett forrás mellett a városi kkv-k számíthatnak az elkülönített közvetlen támogatásra is. A tevékenység becsült bruttó költsége: A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: A megvalósulást mérő indikátor: A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): Ft Szombathely MJV, kiemelten az ITS-ben azonosított barnamezős területeken Szombathely MJV Önkormányzata illetve SZOVA Zrt. tulajdonában van Közös és program-specifikus mutatók TOP 1.1: A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál: 100 teljes munkaidő egyenérték Támogatásban részesülő vállalkozások száma: 10 db Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 10 db A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magán-beruházás (vissza nem térítendő támogatás): Egyéb mutatók: Kapcsolódó K+F+I projektek száma Létrejött kutatási eredméyneket hasznosító vállalkozások száma K+F főtevékenységet végző szervezetek száma K+F+I munkahelyek száma K+F+I ráfordítások értéke K+F+I ráfordítások értékének változása Szabadalmak száma

16 A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): n.r. Az üzemeltetés felelőse Szombathely MJV, egyes tevékenységekben együttműködve a város és a Nyugat- Pannon Járműipari Központ működési területén aktív vállalkozásfejlesztési szervezetekkel (Nyugat-Pannon Járműipari Központ, Kamara, HVK, Regionális Innovációs Ügynökség, stb.) és felsőoktatási intézményekkel. Az együttműködés részletes keretei egyeztetés alatt állnak Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja: Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma:

17 Területi szereplő: Szombathely Megyei Jogú Város Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: 13,6925 Projektgazda neve: Gazdálkodási formakód: 321, 112, 571, 599 Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: Szombathely és térsége foglalkoztatási program I. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ humánerőforrásának biztosítására A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: Ft Szombathely MJV ITS Program: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AKCIÓPROGRAM: A BEFEKTETŐK ÉS KKV-K SZÁMÁRA VONZÓ NAGYVÁROS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ IPARI MUNKAHELYEKET TEREMTŐ BEFEKTETÉSEKHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS ELŐFELTÉTELEK ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA Foglalkoztatási paktum Szombathelyen és térségében: átfogó foglalkoztatás-ösztönző együttműködés, a munkaerő-kereslet és kínálat, képzések összehangolása, koordináció A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. Hivatalos adatokat tekintve a munkaerőelszívó hatás nem jelentős, 5300 helyi lakos talál munkalehetőséget a városon kívül. A munkaerőpiaci viszonyok a részletes stratégiai dokumentumokból ismertek, a projekt megvalósítását az indokolja, hogy a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszámot megőrizzük és növekedését biztosítsuk tekintettel arra, hogy jelentős számú potenciális munkavállaló nem talál a képzettségének megfelelő munkát, illetve a

18 képzettségi szerkezet csak részben felel meg a helyi és térségbeli munkaerő-kereslet igényeinek. A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: Szombathely MJV és járása területén élő munkaképes lakosság, ezen belül kiemelten a az adott térségbe visszatérni vagy ott letelepedni és munkát vállalni szándékozók, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, az alacsony képzettségűek, a roma származásúak, a megváltozott munkaképességűek, a nők, valamint a 40 év feletti korosztály és a pályakezdő fiatalok. Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely Szombathely ITS MÁJUS 30., Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány, Szombathely, május 12. Külső tényezők, trendek: - A gazdasági válság elhúzódása és a munkahelyteremtő beruházások megvalósításához szükséges befektetések előfeltételeit biztosító fejlesztések elmaradása - A tőkevonzó képesség az utóbbi években csökkent, egyrészről a megemelkedett reálbérszínvonal, másrészt a nagyvállalkozások számára felajánlható kedvezmények beszűkülése miatt - Erősödik a természetes fogyás és a népesség elöregedése, csökken a gyermekek száma (nő az inaktívak száma, az urbanizációs folyamat ezt nem képes ellensúlyozni). Az elmúlt évek népességadata összességében csökkenést mutatnak. Belső tényezők, melyeket kapcsolódó tervezett projektek kezelnek: - A város, illetve a térség kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitása országos viszonylatban egyre kisebb részarányt képvisel. - A város, illetve környezete fokozatosan elveszíti egyik versenyelőnyét, szűkül a rendelkezésre álló minőségi munkaerő piaci kínálata. A tevékenység megnevezése: A tevékenység gazdájának megnevezése: TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): Foglalkoztatási paktum Szombathelyen és térségében: átfogó foglalkoztatás-ösztönző együttműködés, a munkaerő-kereslet és kínálat, képzések összehangolása, koordináció Szombathely térsége gazdasági és foglalkoztatási paktum gesztor szervezete TOP 6.1 A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával A tevékenység kategóriája: Kategóriák nem ismertek A tevékenység típusa: Saját megvalósítás, szolgáltatás igénybe vétele

19 A tevékenység leírása: A paktum a megyei munkaügyi központtal együttműködve a város és térsége szakmai háttérszervezetévé válik a helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztésben. Kialakítandó és megvalósítandó tevékenységei: - A térség gazdasági - foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás koordinálása - A térség munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, információ szolgáltatás az érdekeltek számára - A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési forráskoordináció (a résztvevő partnerszervezetek összehangolják saját forrásainak felhasználását) - Fejlesztési programkoordináció: a résztvevők egyeztetik, eszközeikkel támogatják, és nyomon követik a megyében indítandó pályázati és egyéb forrásból megvalósuló foglalkoztatási célú gazdaságfejlesztési programokat - Munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, ezáltal munkahelyek megtartásának segítése, helyi és térségi munkahelyek teremtésének ösztönzése. A közvetett kkv támogatásokhoz kapcsolódóan foglalkoztatás-bővítést, a munkaerő képzését célzó ESZA támogatások igénybevételének segítése - A térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakulása, és fejlesztése - Közreműködés a térségi munkaerőtartalék feltárásában és a munkaerő vállalkozói igényeknek megfelelő felkészítésében, fejlesztésében - Munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése - Helyi gazdasági és foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása - A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése vonatkozó foglalkoztatási részstratégiák illetve kapcsolódó alap-dokumentumok, tanulmányok kidolgozása (humán erőforrás térképek elkészítése, meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése, kompetencia kézikönyv kidolgozása. befektetésösztönzési program kidolgozása); - tanácsadási, információnyújtási tevékenység (munkaerő keresleti képzési kínálati adatbázis létrehozása, HR-klub működtetése, pályaorientációs tevékenység, honlap működtetése foglalkoztatási/munkáltatói fórumok; workshop-ok, partnertalálkozók szervezése stb.) - Kiemelten a TOP 1 által támogatott helyi/térségi gazdaságfejlesztési tevékenységhez illeszkedő képzések lebonyolítása - paktum inkubátor szolgáltatásfejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára foglalkoztatásösztönző fejlesztéseik érdekében; - a munkavállalók mobilitását, ill. munkába való visszatérését segítő intézkedések. A fentiek mellett a foglalkoztatási paktumok keretein belül a megyei gazdaságfejlesztési csomagok részét képező közvetett kkv támogatásokhoz kapcsolódóan (amely jellemzően telephelyfejlesztést, eszközbeszerzést célzó ERFA támogatás) lehetőség nyílhat foglalkoztatás-bővítést, a munkaerő képzését célzó ESZA támogatás igénybevételére.

20 A tevékenység becsült bruttó költsége: A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: Ft Szombathely MJV és járása n.r. A megvalósulást mérő indikátor: A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): TOP specifikus mutatók: - Munkanélküli résztvevők száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is (nő/férfi/összesen megbontásban): 100 nő / 100 férfi / 200 fő - A munkahelyi képzésekben résztvevők száma (nő/férfi/összesen megbontásban): 100 nő / 100 férfi / 200 fő A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): n.r. A működtetés Szombathely térsége gazdasági és foglalkoztatási paktum gesztorszervezetének feladata. A szervezet felállítása és a projekt elindításával kapcsolatos egyeztetések őszén megtörténnek. Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja: Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma: n.r. n.r. A paktum gesztorszervezete n.r. Város lakónépessége fő

21 Területi szereplő: Szombathely Megyei Jogú Város Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: 13,6925 Projektgazda neve: Gazdálkodási formakód: 321 Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Non- Profit Kft. Konzorciumi partner székhelye: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: Szombathely és térsége foglalkoztatási program II. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ humánerőforrásának biztosítására A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: Ft Szombathely MJV ITS-ben definiált Programja: GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AKCIÓPROGRAM: A BEFEKTETŐK ÉS KKV-K SZÁMÁRA VONZÓ NAGYVÁROS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ IPARI MUNKAHELYEKET TEREMTŐ BEFEKTETÉSEKHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS ELŐFELTÉTELEK ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szombathely gazdasági növekedését jövőben támogatni tudó helyi műszaki irányú munkaerő-kínálatának növelése (elsősorban gépész- és további műszaki és villamos mérnökök, műszaki középfokú szakemberek és további műszaki felnőttképzésekkel megszerezhető szakterületek szakemberei terén) a munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése, ingázás támogatása, lakhatási támogatás, a helyi közösség tudatos helyi fogyasztásának és vásárlásának ösztönzése, értékesítési láncok kialakítása. A város térségi viszonylatban jelentős munkaerőpiacot jelent, mivel a helyi lakosok közül mintegy 30 ezer főnek nyújt megélhetési lehetőséget, továbbá a vonzáskörzetéből 16 ezer főnek van állása a településen. Hivatalos adatokat tekintve a munkaerőelszívó hatás nem jelentős, 5300 helyi lakos talál

22 A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: munkalehetőséget a városon kívül. A munkaerőpiaci viszonyok a részletes stratégiai dokumentumokból ismertek, a projekt megvalósítását az indokolja, hogy a mintegy 46 ezer fős foglalkoztatotti létszámot megőrizzük és növekedését biztosítsuk tekintettel arra, hogy jelentős számú potenciális munkavállaló nem talál a képzettségének megfelelő munkát, illetve a képzettségi szerkezet csak részben felel meg a helyi és térségbeli munkaerő-kereslet igényeinek. A városba ill. térségébe térségbe visszatérni vagy ott letelepedni és munkát vállalni szándékozók, a jelenleg itt dolgozó, de átképzési igényekkel jelentkezők pályakezdő fiatalok, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, alacsony képzettségűek valamint roma származásúak, megváltozott munkaképességűek és nők. Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely Szombathely ITS MÁJUS 30., Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány, Szombathely, május 12. Külső tényezők, trendek: - A gazdasági válság elhúzódása és a munkahelyteremtő beruházások megvalósításához szükséges befektetések előfeltételeit biztosító fejlesztések elmaradása - A tőkevonzó képesség az utóbbi években csökkent, egyrészről a megemelkedett reálbérszínvonal, másrészt a nagyvállalkozások számára felajánlható kedvezmények beszűkülése miatt - Erősödik a természetes fogyás és a népesség elöregedése, csökken a gyermekek száma (nő az inaktívak száma, az urbanizációs folyamat ezt nem képes ellensúlyozni). Az elmúlt évek népességadata összességében csökkenést mutatnak. Belső tényezők, melyeket kapcsolódó tervezett projektek kezelnek: - A városban ill. tágabb térségében a Nyugat-Dunántúlon rendelkezésre álló szak- és felsőoktatási kapacitás rendelkezésre állása illetve szűkülése, elsősorban gépészmérnök és további műszaki területeken - A város, illetve a térség kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitása országos viszonylatban egyre kisebb részarányt képvisel.. - A város belső szakképzési kapacitásának, fizikai feltételeinek hiánya, szűkössége, a jelen és jövő elvárásainak megfelelni tudó korszerűsége hiánya. A tevékenység megnevezése: Szombathely gazdasági növekedését támogatni tudó helyi műszaki irányú munkaerő-kínálatának növelése (elsősorban gépész- és további műszaki és villamosmérnökök, műszaki középfokú szakemberek és további műszaki felnőttképzésekkel megszerezhető szakterületek szakemberei terén), a munkavállalók

23 földrajzi mobilitásának elősegítése, ingázás támogatása, lakhatási támogatás, a helyi közösség tudatos helyi fogyasztásának és vásárlásának ösztönzése, értékesítési láncok kialakítása. A tevékenység gazdájának megnevezése: TOP intézkedés megjelölése (amelynek keretében a költség elszámolható): Szombathely MJV, Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Non-Profit Kft TOP 6.2 A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek A tevékenység kategóriája: Kategóriák nem ismertek A tevékenység típusa: A tevékenység leírása: A tevékenység becsült bruttó költsége: A tevékenység helyszíne: A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: A megvalósulást mérő indikátor: Saját megvalósítás, szolgáltatás igénybe vétele - A munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése: ennek lényegi eleme a lakhatási támogatás, valamint a térségen belüli ingázás költségtérítése, közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén. Fókuszál a helyi gazdaság igényeire, azaz a gépész- és további műszaki és villamos mérnökök, műszaki középfokú szakemberek és további felnőttképzésekkel megszerezhető (műszaki) szakterületeken szakember a városban és térségében működő vállalkozások munkaerő keresletére. - A Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Non-Profit Kft. szak- és felnőttképzési infrastrukturális és szervezeti feltételei fejlesztése, bővítése, versenyképes feltételei megteremtése (tanműhelyek fejlesztése). - Helyi közösség tudatos helyi fogyasztásának és vásárlásának ösztönzése, értékesítési láncok kialakítása: termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása : jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja, kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása, kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók támogatása. - Gazdasági és foglalkoztatási projektek közösségi integrálása Ft Szombathely MJV n.r. TOP specifikus mutatók: - Munkanélküli résztvevők száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is (nő/férfi/összesen megbontásban): 100 nő / 100 férfi / 200 fő - A munkahelyi képzésekben résztvevők száma (nő/férfi/összesen megbontásban): 100 nő / 100 férfi / 200 fő További releváns mutató: Támogatott munkavállalók száma Helyi értékesítési láncba bevont vállalkozások illetve termelők száma, árbevétele Képzési feltételek bővülését, versenyképessége növelését biztosító új képzési kapacitások megvalósulása (X m2 tanterem, y m2 tanműhely megújulása).

24 A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): A tevékenység műszaki előkészítettsége (a tevékenység engedélyköteles-e? tervdokumentáció előkészítettségi szintje, engedélyek): Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): n.r. A működtetés Szombathely MJV feladata, összhangban a Szombathely térsége gazdasági és foglalkoztatási paktum keretében meghatározott stratégiával. Partnerként részt vesz az üzemeltetésben a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Non-Profit Kft (Akacs Mihály u ). Intézkedésspecifikus adatok (pl): Alapítás időpontja: Fenntartó: Alapellátási szolgálat típusa: Akcióterület lakosságszáma:

25 Területi szereplő: Kormányhatározatban rögzített indikatív tervezési forrásallokáció: Szombathely Megyei Jogú Város 13,6925 Projektgazda neve: Gazdálkodási formakód: 321, 112 (113) Szombathely MJV Önkormányzata és/vagy többségi tulajdonú vállalkozása Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. Projektgazda kapcsolattartója: Kapcsolattartó elérhetősége ( ): Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető, ITP munkacsoport vezetője Konzorciumi partner neve: Gazdálkodási formakód: Konzorciumi partner székhelye: A konzorciumi partnerre eső költség (Ft): A projekt címe, rövid megnevezése: A projekt bruttó összköltsége (Ft): A projekt illeszkedése a települési/területi stratégiá(k)hoz (itt kell behivatkozni az adott megyei területfejlesztési koncepciójának / MJV ITS-nak vonatkozó pontját, ami egyértelműen alátámasztja a projekt indokoltságát): A projekt célja: A projekt célcsoportja: Projekt megvalósulásnak helyszíne: Régió: Megye: Járás: Település: A projektet megalapozó vizsgálatok bemutatása: A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok: Szombathely turisztikai szolgáltatásfejlesztése Ft Szombathely MJV ITS-ben definiált kapcsolódó Programjai: 1. KOMPLEX VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ A CSÓNAKÁZÓ-TÓ AKCIÓTERÜLETE FEJLESZTÉSÉRE ÉS REHABILITÁCIÓJÁRA Alprogram: Kulturális turizmus és az építészeti örökség integrált védelme fejlesztése 2. SZOMBATHELY, A KOMPAKT VÁROS POLITIKÁJÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓ A VÁROSKÖZPONT INTEGRÁLT MEGÚJÍTÁSÁRA, A TÖRTÉNELMI VÁROSMAG REHABILITÁCIÓJÁRA. Alprogram: Szent Márton Terv Kulturális célú, kiemelten a Szent Márton örökséghez kapcsolódó, valamint sport-, aktív- és üzleti turisztikai szolgáltatásfejlesztés, eszköz- és infrastrukturális fejlesztések, informatikai fejlesztések, marketingtevékenységek, termékértékesítés támogatása Kulturális, sport, aktív, gyógy, üzleti és szelíd turizmus célcsoportjai Nyugat-dunántúli régió Vas megye Szombathelyi járás Szombathely Szombathely ITS MÁJUS 30., Szombathely és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmány, Szombathely, május 12. Külső tényezők, trendek: A települések és térségeik közt a turistákért folytatott verseny erősödik.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlesztési Koncepció Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fő tér 13. Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatok Egyeztetési verzió Készítette: 2015 Bevezetés Gyöngyös Város Önkormányzata 2015-ben döntött a

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓJA TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓJA TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

Tér-Idő Műterem Bt. H-6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/fax: 06-62-670-818 E-mail: szemart@szemart.hu

Tér-Idő Műterem Bt. H-6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/fax: 06-62-670-818 E-mail: szemart@szemart.hu Megbízó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Almási István polgármester Megbízott: Grants Europe Consulting Kft. & Tér-Idő Műterem Bt. konzorciuma Grants Europe Consulting Kft.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - 2008. JANUÁR NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - TERVEZET - (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a 2014-2020. évi TOP Vas megyei program tervezeteiről A Vas Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tavalyi elfogadása után, a Közgyűlés 2015.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014. SZEPTEMBER 11. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: +(32) 417-255/163 Honlap: www.salgotarjan.hu

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 8. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Innovációval a vállalkozások sikeréért!

Innovációval a vállalkozások sikeréért! Innovációval a vállalkozások sikeréért! Kleinheincz Ferenc, vezetı tanácsadó, Innostart kleinheincz.ferenc@innostart.hu European Commission Enterprise and Industry Innováció a vállalkozások sikeréért!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére

Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2016. április 14 én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a TOP -os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Pályázatok 2016 Igényfelmérő

Pályázatok 2016 Igényfelmérő Kedves Fémiparos Társunk! Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevele Az Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájékoztatást adni: 1. Banki és Végrehajtási

Részletesebben

Győr. A jövő Győrben épül. Győr gazdaságfejlesztési elképzelései az önkormányzat, az AUDI és a Széchenyi István Egyetem kiemelt együttműködésével

Győr. A jövő Győrben épül. Győr gazdaságfejlesztési elképzelései az önkormányzat, az AUDI és a Széchenyi István Egyetem kiemelt együttműködésével A jövő ben épül gazdaságfejlesztési elképzelései az önkormányzat, az AUDI és a Széchenyi István Egyetem kiemelt együttműködésével Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben