Magyarország tájföldrajza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország tájföldrajza"

Átírás

1 Magyarország tájföldrajza

2 Tájtípusok és tájak A tájtípus genetikailag egymáshoz szorosan kapcsolódó, homológ ökológiai fáciesekből, ill. ezek csoportjaiból tevődik össze általánosított, fiktív fogalmi konstrukció kollektív, gyűjtőfogalom Megnevezésük: domborzati, hidrológiai, növényzeti, talajtani, éghajlati adottságok + terület-használat jellemzők alapján A földrajzi táj (kultúrtáj) több különböző tájtípust is magába foglaló individuális topográfiai területegység, amely egy hosszú természettörténeti és egy rövid gazdasági fejlődés eredménye. konkrét, egyedi létező individuum

3 Természetföldrajzi tájtagolás kőzet klíma domborzat talaj vízrajz növényzet természeti tér GEOÖKOLÓGIA TÁJÖKOLÓGIA TÁJFÖLDRAJZ REGIONÁLIS FÖLDRAJZ ökotop tájsejt (teljesen homogén térbeli egység) nanochor tájsejt-együttes mikrochor tájsejt csoport mezochor kistáj pl. Tiszazug makrochor kistáj-csoport Nagykunság szubrégió középtáj Közép-Tisza-vidék régió - nagytáj Alföld nagy régió nagytáj-csoport Kárpát-medence

4 nagytáj (makrorégió) pl. : Alföld középtáj (mezorégió) pl.: Közép-Tisza-vidék kistájcsoport (szubrégió) pl. Nagykunság kistáj (mikrorégió) pl. Tiszazug

5 Az Alföld középtájai Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság Felső-Tisza-vidék Duna menti síkság Nyírség Hajdúság Berettyó-Körös-vid. Mezőföld Dráva menti síkság Duna-Tisza közi síkvidék Bácskai-síkvidék Közép-Tisza-vid. Körös-Maros köze Alsó-Tisza-vidék Középtájakon belül: több eltérő tájtípus előfordul

6 síkvidéki tájtípusok dombsági tájtípusok középhegységi tájtípusok ártéri síkságok alacsony magas talajvízállással löszös síkságok futóhomokos hordalékkúpsíkságok medenceperemi hordalékkúpsíkságok hegylábfelszínek hegységelőterek önálló dombságok medencedombságok alacsony középhegységek szubkontinentális hatással alacsony középhegységek szubmediterrán hatással alacsony középhegységek szubatlanti hatással középhegységek hűvös/nedves típusa

7 Az Alföld tájtípusai I. Futóhomokos hordalékkúpsíkság, szőlő gyümölcs és erdő-mozaikos kultúrsztyepp, közepes és mély talajvízállással II. Medencebeli löszös síkság (lösszel fedett hord.kúps.), mezőségi talajú kultúrsztyepp magas löszös síkságok alacsony löszös síkságok III. Ártéri síkság, magas talajvízállású, hidromorf talajú kultúr-sztyeppes tájtípus Ártéri síkság, uralkodóan közepes talajvízállású, réti mezőségi talajú kultúrsztyepp IV. Medenceperemi (teraszos) hordalékkúpsíkság, sűrű vízhálózatú, mozaikosan cseres-tölgyerdő-maradványos, mezőségi és erdő-talajú kultúrsztyepp

8 ártéri síkságok medenceperemi hordalékkúp síks. homokos hordalékkúp síkságok lösszel fedett síkságok

9 Az Alföld tájtípusai Ártéri síkságok Löszös síkságok Homokos hordalékkúp síkságok Medenceperemi teraszos hordalékkúp síkságok

10 Futóhomokos hordalékkúp-síkságok Területei Uralkodóan futóhomok felszínek az Alföldön: Duna Tisza közi síkvidék, Nyírség Szórványos futóhomok térszínek: Dráva menti síkság: Ormánság, Közép- és Dél-Mezőföld Bácskai síkvidék: Illancs Közép-Tisza-vidék: Nagykunság és Hortobágy É-i része Felső-Tisza-vidék: Bodrogköz, Rétköz, Taktaköz Körös-Maros köze: Békés Csanádi-hát Észak-alföldi hordalékkúp-síkság: Sajó hordalékkúp, Hevesi homok-hát, Zagyva Galga és Tápió hordalékkúp Duna menti síkság: Pesti-síkság, Csepel-, Szentendrei sziget Futóhomok forrása: negyedidőszaki homokos hordalékkúpok

11 Hordalékkúpok területei Bodrog folyói Északi-középkhg. folyói

12 A Duna würm időszaki futásirány-változásai

13 Az Alföld futóhomokos térszínei

14 Homokmozgási periódusok Első nagy homokmozgás ideje: würm II. fele (27 20 ezer év) Feltételei Folyóvízi felszínformálás megszűnik homokos hord.kúp kiszárad Futásirány-változás Duna É D-i irányba Tisza Felső-Tiszavidék felé fordul Bevágódtak hordalékkúpjukba: Sajó, Hernád, Tarna, Zagyva, Galga, Maros Hideg, száraz, szeles éghajlat Második homokmozgás: pleisztocén vége (13 10 ezer év) Harmadik: boreális fázis (9 8 ezer év)? Negyedik: XVII XVIII. sz. homoki tölgyesek kiirtása, túllegeltetés Napjainkban: éghajlat tovább szárazodik folyamat erősödése

15 Domborzat Változó reliefenergiájú félig kötött futóhomokformák: széllyukak, szélbarázdák, garmadák, maradékgerincek, széllyukak, deflációs mélyedések és laposok akkumulációs homokmezők, homokleplek, aszimmetrikus parabola- és szegélybuckák Hosszanti mélyedések: egykori folyómedrek/völgyek, vízlevezető laposok

16 barkán parabolabucka garmada

17 Domborzat Változó reliefenergiájú félig kötött futóhomokformák széllyukak, szélbarázdák, garmadák (hosszanti, parabolaalakú), maradékgerincek, deflációs mélyedések és laposok, akkumulációs homokmezők, homokleplek, aszimmetrikus parabolabuckák és szegélybuckák Hosszanti mélyedések egykori folyómedrek víz-levezető laposok, medernyomok

18 lebegtetve ugráltatva görgetve

19 Futóhomok tanúhegy Homokfodrok ( ripple mark )

20 Nyírség kistájai Ny-i v. Löszös-Nyírség Nyírségi homokvidék: ÉK-Nyírség Közép-Nyírség DK-Nyírség Dél-Nyírség

21 Nyírség kistájai Ny-i vagy Löszös-Nyírség: kisebb reliefenergia Mindkét végén nyitott szélbarázdák, szélbarázda-sorok, homokleplek, deflációs mélyedések (löszös síkság tájtípusába sorolandó!) Északkelet-Nyírség: nagy reliefenergia (20 m) Nagyméretű szélbarázdák, garmadák, deflációs mélyedések, garmada-mezők Közép-Nyírség: változó reliefenergia É D-i irányban váltakozva: deflációs laposok, akkumulációs homokmezők + elhagyott folyómedrek Dél-Nyírség: aszimmetrikus parabolabuckák, nyírvízlaposok mentén szegélybuckák Délkelet-Nyírség: aszimmetrikus parabolabuckák

22 Szélbarázdák és garmadák ÉK-Nyírség (Mezőladány)

23 Garmadamező Mezőladánynál

24 Mindkét végén nyitott szélbarázdák a Löszös-Nyírségben

25 Löszös-Nyírség: deflációs mélyedés

26 Közép-Nyírség Deflációs lapos Akkumulációs homokmező

27 Közép-Nyírség Akkumulációs homokmező Deflációs lapos

28 Közép-Nyírség: deflációs lapos

29 Bátorliget: aszimmetrikus parabolabucka

30 Szélbarázdák és garmadák ÉK- Nyírség (Mezőladány) garmadamező Mezőladánynál

31 Aszimmetrikus parabolabuckák Bagamérnál

32 Aszimmetrikus parabolabuckák a Dél-Nyírségben

33 Duna Tisza közi és Bácskai-síkvidék kistájai Gerje Perje-sík Pilis Alpári-homokhát Kiskunsági-homokhát Kiskunsági löszös hát Bugaci-homokhát Illancs Dorozsma Majsai homokhát Bácskai löszös síkság

34 Duna Tisza közi síkvidék Ny-i kistájai Ny-i kistájai jóval tagoltabbak Kiskunsági-homokhát Bugaci-homokhát A két kistáj szigetszerűen megjelenő buckacsoportjai három ÉNy DK-i vonulatba rendeződtek, köztük egykori Duna-ágak (?) Fülöpházi buckavidék: recens homokmozgás Illancs Hajtűszerű parabolák, egykori különlegessége: barkán

35 Bácskai-síkság 1. Illancs Ős-Sárvíz hordalékkúpja 2. Bácskai-löszös síkság Telecskai löszös-hát Titeli löszplató Duna és a Tisza találkozása

36 Hosszú szélbarázda Ágasegyházától D-re

37 Szélbarázdasor

38 Parabolabuckák Ágasegyházánál

39 Előrenyomuló garmada homloka

40 Formálódó szélbarázdák

41 Futóhomok tanúhegy

42 Homokfodrok

43 Duna Tisza közi síkvidék K-i kistájai K-i kistájai jóval kisebb tagoltságúak Gerje Perje-síkság Csaknem tökéletes síkság Pilis Alpári- és Dorozsma Majsai-homokhát Kis reliefű homokformák, vízlevezető laposokkal, szikes mélyedésekkel váltakoznak Kiskunsági-löszöshát és Bácskai löszös síkság Lösszel fedett futóhomokformák löszös-síkságok

44 Kelemen-szék

45 Szappan-szék:kiszáradó szikes lapos

46 Miklapuszta, szikpadka

47 Egyéb tájalkotó tényezők Éghajlat Eltérő vonások: különböző fekvés Közös vonások: futóhomoknak köszönhető nagyobb napi hőingás alacsony páratartalom (+ magas albedó zamatos barack) magasabb hőösszeg mikroklímában való gazdagság (Bátorliget)

48 Eltérő vonások: különböző fekvés

49 Vízrajz Nagyobb vízfolyás: határfolyó Kiterjedt belvízlevezető csatornahálózat Természetes tavakban viszonylag gazdag defláció, folyómeder, szikes laposok Duna Tisza- közi síkvidék: Fehér-, kunfehértói Sós-, Kolon-tó Nyírség: Nagy-Szik-, Nagy-Vadas-, Nagy-Mohos-, Vajai- Sós-tó, Mesterséges tavak: erdőspusztai tavak, morotvák

50 Duna-Tisza közi síkvidék vízfolyásai Deflációs laposok, buckaközi mélyedések: Ágasegyházi-rét Orgoványi-rét Szappanos-tó Dunavölgyi főcsatorna Dong-éri-főcsatorna

51 Nyírtelki-tó Vajai-tó Ököri-tó A Nyírség felszíni vizei Nagy-Szik-tó Nagy-Vadas-tó Nagy-Mohos-tó Vízválasztó

52 Erdőspuszta mesterséges tavai

53 Kolon-tó (deflációs tómedence)

54 Felszín alatti vizek Csökkenő talajvízszint: Okai Belvízlevezető csatornahálózat Szárazodás Öntözés Rétegvíz kitermelés ivóvíz (Kecskemét, Kiskunhalas) Szénhidrogén-kitermelés Nyírség: homoki tölgyesek pusztulása megoldások: tározók, vízutánpótlás a Keletiből Duna Tisza-közi síkvidék : szikes tavak, mocsarak kiszáradása, Veszélyeztetett rétegvizek: elhagyott homokbányák, kutak

55 1-2 m 2-3 m >3 m Talajvízfelszín süllyedése ( átlaga)

56 Talajok Zonális talajok (homok: lényeges módosító tényező) Intrazonális talajok: csernozjom jellegű homoktalajok, kovárványos BET /Nyírség/, rozsdabarna ET (Duna-Tisza közi síkvidék) réti, szikes (szoloncsák, szoloncsák-szolonyec) talajok Azonális talajok: láptalajok futóhomok váztalaj, humuszos homok Szélsőséges vízgazdálkodás, öntözés nélkül mg. számára kedvezőtlen Művelés hatásai: defláció, (rónázás) Kolloidokban szegény, szennyeződések terjedése gyors

57 Talajképződés homokon Futóhomok váztalaj Humuszos homok MEREDEK BUCKA, NYÍLT HOMOKI GYEP (SZÉLERÓZIÓ) SÍK FELSZÍN, ZÁRT HOMOKI GYEPEK Csernozjom jellegű homok Rozsdabarna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj SÍK FELSZÍN ERDŐSSZTYEPP Szoloncsákos szikes talajok MÉLYEDÉSEK SZEGÉLYE, ÁTMENETI TÉRSZÍN, INDŐNKÉNT VIZENYŐS Réti talaj Lápos réti talaj BUCKAKÖZI MÉLYEDÉS

58 Humuszos homok Rozsdabarna erdőtalaj

59 Kovárványos barna erdőtalajok

60 Lápos réti talajok Buckaközi mélyedésekben H: kotu, tőzeg Bk: C: glej gyepvasérc, karbonátok, lápi mészkő

61 A Nyírség talajai

62 A Duna-Tisza közi és Bácskai síkvidék talajai

63 Növényzet Zonális: Intrazonális, azonális: erdőssztyepp erdők: homokpusztai nyílt tölgyes zárt gyöngyvirágos tölgyes homoki sztyeppek (nyílt- és zárt homoki gyep) rétek, láprétek turjánok lápok szoloncsák szikesek

64 Homokhátak, buckák: intrazonális sztyeppek: nyílt homoki gyep, zárt homoki gyep magyar csenkesz ezüstperje

65 Buckaközi mélyedések, medernyomok: rétek, szikesek (szoloncsákos) láprétek, fűzlápok szibériai nőszirom pozsgás zsázsa rekettyefűz

66 Ex lege: lápok Hazánkban minden láp védett! Alföldön: Nyírség, Duna-Tisza-köze kataszterezésben 8 típus fellápok (kevés) (Sirok, Kelemér) alláp (alföldiek többsége) átmeneti lápok láprétek etc (ebből 765 ex lege, 234 korábban is védett) tőzegmohák, gyapjúsások, kereklevelű harmatfű, hízóka, tőzegeper, tőzegáfonya

67 Ex lege: szikes tavak LIII. tv. :minden szikes tó védett Kb. 350 erőteljesen ingadozó vízborítás (valójában nem igazi tavak) szikfok, vakszík, szikes mocsár és sziki rét társulások, halofiton fajok: pozsgás zsázsa, bárányparély, bagolyfű, sóballa, sóvirág, bajuszpázsit stb.

68 Zonális erdőssztyepp erdők homoki változatai Nyílt homoki tölgyes Gyöngyvirágos (zárt) tölgyes

69 KNP: báránypirosító Homoki növényfajok KNP: kései szegfű HTK: egyhajúvirág

70 Homoki növényfajok homoki pimpó kék szamárkenyér homoki kikerics

71 Szukcessziós sor homokon: egyéves homokpuszta gyepek zárt homokpusztagyepek nyáras-borókások (legelt változat) nyílt homokpusztai tölgyes zárt (gyöngyvirágos) tölgyesek

72 Antropogén hatások a növényzetre Veszélyforrások: gyepfeltörés, erdőirtások, túllegeltetés, homokfásítás: akác erdei fenyő nemes nyárasok invázív fajok terjedése parlagfű szíriai selyemkóró, aranyvessző lecsapolás stb.

73 Változatos terület használat: puszták, erdők, szántók, legelők, rétek, mocsarak városok közelében öntözéssel intenzív mg.

74 Természetvédelem Kiskunsági Nemzeti Park (1974) Hajdúsági Tájvédelmi Körzet (1988, HNPI) Természetvédelmi területek: Bátorliget, Baktalórántházi erdő, Hajdúbagosi földikutya rezervátum, Ásotthalmi láprét, Újfehértói orchideás rét, Kunadacsi turjános, Németkéri Látó-hegy, Péter-tói rezervátum stb.

75

76 Lösszel fedett hordalékkúp-síkságok Tájalkotó tényezőikben markáns különbség Magas löszös síkságok ( 100 m ) Mezőföld Nyárád Harkányi sík Bácskai löszös síkság Hajdúhát Érmelléki löszös hát Löszös-Nyírség Kiskunsági-löszöshát Alacsony löszös síkságok ( m) Körös Maros köze Nagykunság Dél-Hajdúság Jászság K-i, Ny-i része

77 Magas és alacsony löszös síkságaink Mezőföld Nyárád Ha rkányi sík Bácskai löszös síkság Hajdúhát Érmelléki löszös hát Löszös- Nyírség Kiskunságilöszöshát Körös Maros köze Nagykunság Dél-Hajdúság Jászság K-i, Ny-i része

78 Az Alföld magas és alacsony löszös síkságai Nyugati- v. Löszös- Nyírség Hajdúhát Érmelléki löszös hát Dél-Hajdúság Tiszafüred-Kunhegyesi-sík Szolnok-Túri-sík Gerje-Perjes-sík Bácskai löszös síkság Nyárád-Harkányi sík keleti része Káloz Igari löszhát, Érd-Ercsi hátság Közép-Mezőföld Körös-Maros köze összes kistája Kiskunsági löszös hát

79 Felszínfejlődés Pleisztocénben ezeken a területeken is hordalékkúpok épültek! Mezőföld, Bácskai löszös síkság Ős-Sárvíz Nyárád Harkányi sík Dél-Baranyai-dombság, Mecsek vízfolyásai Kiskunsági-löszöshát Duna Löszös-Nyírség, Hajdúhát Bodrogot összetevő folyók Érmelléki löszös hát, Dél-Hajdúság Ős-Tisza és Ős-Szamos Würm II. felében ( év): homokmozgás Kiskunsági-löszöshát, Löszös-Nyírség, Nyárád Harkányi-sík, Nagykunság és Hajdúság É-i része, Bácskai löszös síkság, Középés Dél-Mezőföld Löszképződés: általános a würm II. felében ( év) Kivétel: Mezőföld év paksi, dunaföldvári löszfeltárás + Hajdúhát D-i fele (< év)

80 Lösztípusok Eolikus löszök: magasabb térszíneken (magas löszös síkság) Fluviális löszök: alacsonyabb, folyóvízjárta területeken (alacsony löszös síkságok) Lösztakaró vastagsága általában 1 2,5 m Kivétel: Hajdúhát D-i része m; Mezőföld K-i pereme m (Paks, Dunaföldvár)

81 Pocsaji löszfal, homokra települt, fosszilis talajok tagolják Paksi löszfeltárás idős löszöket tagoló fosszilis talajrétegek

82 Domborzati viszonyok Alacsony löszös síkságok: formaszegény, tökéletes síkságok Domborzati formái: helyenként buckacsoportok, kunhalmok, elhagyott folyómedrek, folyóhátak, morotvák Egykori Tisza-meder a Dél-Hajdúságon: Kösely; Nagykunságban: Kakat-ér Morotvák a Nagykunságon: Oktalan-lapos, Üllő-lapos Antropogén forma: csatornák, töltések, kunhalmok, nagyhegyesi kráter Jellegzetesek a tájtípus mozaikok: Nagykunság É-i része, Tiszazug Fluviális lösszel fedett térszínek között kiemelkedő homokbucka-csoportok, elhagyott folyómedrek, morotvák

83 Zádor-híd Kösely

84 Nagyhegyesi krátertó Augusztus 24. Nagyhegyes 36. sz. fúrás 1391 m gázkitörés - gáztermelő fúrásból 6 m magas kráterperem 13 m mély kürtő

85 Kunhalmok Gödény-halom Békésszentandrás Sáp-halom Szentes

86 Morotva a Nagykunságon Kunhalom Kisújszállásnál

87 Kunhalmok a Kösely folyóhátain

88 Magas löszös síkságok domborzata Domborzati formái jóval változatosabbak! Lösszel fedett futóhomokformák: Bácskai löszös síkság, Hajdúhát É-i része, Érmelléki löszös hát, Löszös-Nyírség, Kiskunsági-löszös hát Völgyekkel, völgymedencékkel változó mértékben felszabdalt dombság: Érd Ercsi-hátság: medencék, teraszos eróziós- és deráziós völgyek tagolják Váli-víz síkja: eróziós halomvidék ÉNy DK-i irányú teraszos völgyek és völgymedencék Nyugat-Mezőföld: ÉNy DK-i irányú völgyek Nyárád Harkányi-sík: völgyekkel gyengén tagolt Hajdúhát D-i részét tagoló érvölgyek: Tócó, Pece, Vidi, Brassó

89 Bácskai löszös síkság: szélbarázdás felszín

90 Érd Ercsi-tábla tömbszelvénye Teraszos völgy Löszhát Medence

91 Pece-ér (Hajdúhát)

92 Magas löszös síkságok domborzata Löszplatók/hátak kis tagoltságú széles kiemelkedések Hajdúhát D-i része Mezőföld Érd Ercsi-hátság, Pentelei-, Sárbogárdi-, Paks Dunakömlődi löszplató, Györkönyi-hát, Kálóz Igari löszhátak, Enyingi-hát Lösz lepusztulási formái: löszdolinák, löszkutak, löszmélyutak, löszpiramisok, löszvölgyek Legszebb példái: Mezőföld löszplatóin

93 Paks Dunakömlődi löszplató Löszszurdik Löszdolina Löszvölgy

94 Aba Belsőbárándi löszvölgyek

95 Löszkutak Löszdolina a Penteleilöszplatón

96 Löszmélyutak, szakadékok, nagyobb reliefenergia + antropogén hatás

97 Dunaföldvári magaspart Dunaföldvár: löszpiramis Dunaújváros a Penteleilöszplatón

98 Csuszamlások Magaspartok: fosszilis és recens csuszamlások! Balatoni mp: Enyingi-hát ( m) tavi abrázió, szerkezeti mozgások, antropogén hatások szerepe Dunai mp: DK felé vastagodó lösztakaró (70 80 m) Érd Ercsi-hátság, Pentelei-, Paks Dunakömlődi-löszplató 1964: Dunaújváros, 1970: Dunaföldvár, 2000: Ercsi A Dunai magaspart csuszamlásainak jellemzői: Csúszópálya: felsőpannon üledék szeletes csuszamlások Csúszó tömeg m löszösszlet Csuszamlások okai Duna meredek alámosott partfala Tartós magasvíz, tartós esők, felduzzasztott talajvíz Kisebb földrengések

99 Az évi dunaföldvári csuszamlás szelvénye Löszszeletek Pannon agyag

100 Megszakadt part csuszamlások Dunakömlőd, Dunaszekcső, Paks, Dunaföldvár

101 Egyéb formák Fiatal süllyedékek Velencei-tó medencéje, Sárrét és Tikacs süllyedéke Idegen elemek Sárrét D-i pereme: óidei rögök Polgárdi, Szabadbattyán Nyárád Harkányi-sík: középidei beremendi mészkőrög Enyingi-hát és a Tikacs süllyedéke

102 Balatonakarattya - Balatonkenese

103 Egyéb tájalkotó tényezők Éghajlat: eltérő vonások különböző fekvés Enyhe tél: Mezőföld, Bácskai löszös síkság (-1, -2 C) Hajdúság, Löszös Nyírség (-2, -3 C) Meleg nyár: mindenhol >21 C Legszárazabb: Nagykunság ( mm) Mezőföld (>600 mm)

104 Vízrajz: Felszíni vizekben szegények kisebb vízfolyások, időszakos erek, mesterséges csatornák Kivétel: Mezőföld, Nyárád Harkányi-sík Természetes állóvizei, mocsarai Süllyedékekben Velencei-tó, Sárrét Buckák közötti mélyedésekben Lefolyástalan laposokon (Gyopáros-, Kakasszéki-tó) Mesterséges állóvizek Mezőföld: halastavak nagyhegyesi krátertó Morotvák (Szarvasi-Holt-Körös) Talajvíz: jelentős különbségek! Alacsony löszös síkságok: közel a felszínhez (2 4 m ) helyenként 2 m belvízveszély! belvízlevezető csatornák Magas löszös síkságok: löszvastagságtól függ! Leggyakoribb mélység: 3 6 m Hajdúhát D fele 6 10 m Mezőföld löszplatói alatt m Rétegvizek tározó kőzettől függő vízhozam

105 Zonális talajok: Talajtani viszonyok Mészlepedéskes csernozjomok legjobb termőhelyi adottságúak Alföldi mészlepedékes csernozjom Ramann-féle barna erdőtalaj (Mezőföld) Intrazonális (vízhatású) talajok: Mélyben sós alföldi mészlepedékes Réti csernozjom (alascpony löszsö síkságok) Mélyben sós réti csernozjom Színezőelemként: réti és szikes talajok Azonális talajok: Földes kopárok (erodált felszínek)

106 Meghatározó: csernozjom Talajtani viszonyok Intenzív talajművelés veszélyei: Romló talajszerkezet talajerózió, defláció Talajtömörödés romló vízbefogadó, vízáteresztő képesség Öntözés szikesedés Műtrágyák, növényvédőszerek felszíni, felszín alatti vizek minősége, ökológiai károk

107 Talajsorok löszön Földes kopárok Humuszkarbonát talaj MEREDEK LEJTŐK, SZAKDÉKOK LÖSZFALAK (ERÓZIÓ) Csernozjom SÍK FELSZÍN, LÖSZGYEPEK RAMANN féle barna erdőtalaj SÍK FELSZÍN ERDŐSSZTYEPP TALAJVÍZHATÁS Réti csernozjom Mélyben sós réti csernozjom Réti szolonyec Réti talajok

108 Csernozjom talajok állatjáratok= krotovinák mészgöbecsek, löszbabák

109 Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld)

110 Réti csernozjom, réti szolonyec és réti talajok

111 A Körös-Maros köze talajai

112 A Hajdúhát talajai

113 Természetes növénytakaró Eredeti növényzet : törpemandulás-csepleszmeggyes cserjések, tatárjuharos lösztölgyesekkel tarkított löszsztyepprétek (a legkisebb arányban fennmaradt, egykor kiterjedt vegetációtípusok) Legjobban művelhető csernozjom talajok - mára megsemmisültek határmesgyék, utszélek, kunhalmok Védett területek Balatonkenesei és Bölcskei tátorjános Körös Maros Nemzeti Park (1997) (Tatársánci löszgyep) Veszélyek: Gyomosodás, túllegeltetés, gyepfeltörés, kunhalmok lebányászása, felszántása, mezsgyék megszüntetése stb. Hosszútávon: szántóföldi hasznosítás Javaslat: szerves trágyázás tagolás: fasorok, erdőfoltok, határmezsgyék

114 Természetes növénytakaró löszön Löszcserjés Tatárjuharos lösztölgyes Löszsztyepprét Seprőfüves társ. Talajvízhatás, szikesek, rétek

115 Körös Maros NP Igazgatóság működési területe 1 Kis-Sárret 2 Bélmegyeri Fáspuszta 3 Magor-puszta 4 Dévaványai-Ecsegi puszták 5 Kigyósi-puszta 6 Körös-ártér 7 Cserebökény 8 Kardoskúti Fehertó 9 Csanádi puszták 10 Maros-ártér 11 Tompapusztai löszgyep 12 Tatársánci ősgyep Csorvási löszgyep

116 Nyugati-földikutya (Spalax leucodon)

117 Lösz karakterfajok: seprőfüves társulás, földes kopárok, szakadékos felszínek taréjos búzafű vetővirág heverő seprőfű

118 löszcserjések, erdőssztyeppek árvalányhajas löszpuszták kunkorgó árvalányhaj

119 Lösz karakterfajok: löszgyepek Tatársánci ősgyep: erdélyi hérics bókoló zsálya

120 Lösz karakterfajok tátorján, osztrák zsálya ligeti zsálya

121 Löszcserjések, tatárjuharos tölgyesek Törpemandula Tatárjuhar

122 Kunhalmok, földvárak ex lege -védettség: Minden földvár és kunhalom védett!(1996. LIII. tv. 21. ) régészeti lelőhelyek ( éves mesterséges kiemelkedések) 1560 db. löszpusztagyep maradványok vesztőhelyek, templomok, települési központok

123 Uralkodóan szántók Színezőként: mezsgyék, sövények, gyepek, rétek

124 Bélmegyeri erdőspuszta

125 Kunhalom pusztuló löszvegetációja Biztató kép / helyzet

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV Alsó-Duna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM 6.2. INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM (ICM * )

6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM 6.2. INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM (ICM * ) 6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM Az alapprogram intézkedései között a gazdálkodás körülményeit feltáró felmérés végrehajtása, a környezeti szempontokat figyelembe

Részletesebben

Az Alföld éghajlata. Makra László

Az Alföld éghajlata. Makra László Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom. Petőfi Sándor: Az Alföld (részlet) Az Alföld éghajlata Makra László Magyarország

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 8. SZAKÁGI JAVASLATOK JÓVÁHAGYANDÓ DOKUMENTÁCIÓ 2015 VÁTERV95 105

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 8. SZAKÁGI JAVASLATOK JÓVÁHAGYANDÓ DOKUMENTÁCIÓ 2015 VÁTERV95 105 8. SZAKÁGI JAVASLATOK 105 8.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 8.1.1 Természeti adottságok Szolnok a Közép-Tisza mentén, a Tisza és a Zagyva torkolatánál helyezkedik el. Természetföldrajzi

Részletesebben

MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 BEVEZETÉS

MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 BEVEZETÉS MORFOLÓGIA TALAJ NÖVÉNYZET KAPCSOLATÁNAK MINTÁZAT-VIZSGÁLATA A DOROZSMA-MAJSAI-HOMOKHÁTON DEÁK JÓZSEF ÁRON 13 PATTERN-RESEARCH OF THE CONNECTION BETWEEN MORPHOLOGY, SOIL AND VEGETATION IN THE DOROZSMA-MAJSAIAN

Részletesebben

Mezıcsát Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Mezıcsát Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Mezıcsát Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 1. Bevezetı... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 6 2.1. A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegı... 6 2.1.2. Vizek...

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 MARTFŰ

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 MARTFŰ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása a legszebb koronájú törzsekben. Sok, virággal túlterhelt fának koronáját láttam mér kettéhasadva, letörve lógni a csonka törzsön. A hasznos rovarok közül a méhek jelentőségét kívánom befejezésül megemlíteni.

Részletesebben

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE LÁPTALAJOK Olyan talajok, melyekben a lebontási folyamatok az év nagyobb részében korlátozottak, és így nagymennyiségű

Részletesebben

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Név: Kvaszingerné Prantner Csilla Szak: Informatika Évfolyam: III. Tartalomjegyzék Az Aggteleki Nemzeti Park szövegrésze... 3 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park... 3 Tihany...

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

(73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren

(73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren (73) SISÁK I., BENŐ A. Az 1:200.000 mezőgazdasági talajtérkép digitális publikációja a Georgikon Térképszerveren Digital publication of the 1:200,000 scale agricultural soil map on the georgikon map talajtan@georgikon.hu

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

A DUNA MENTI TURIZMUS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI DIMENZIÓI

A DUNA MENTI TURIZMUS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI DIMENZIÓI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A DUNA MENTI TURIZMUS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI DIMENZIÓI VIZSGÁLAT Budapest, 2008. június Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Területi

Részletesebben

Térségi és települési vizsgálatok

Térségi és települési vizsgálatok BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, TÁJÉPÍTÉSZETI KAR, TELEPÜLÉSÉPÍTÉSZETI TANSZÉK Térségi és települési vizsgálatok Keszthely és térsége vizsgálata Takács Anna J6AP3G 2013. őszi félév Bevezető A Keszthelyi kistérség

Részletesebben

A települési környezetvédelmi programok elkészítését az 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében, a 46. (1) bekezdés b) pontja írja elő.

A települési környezetvédelmi programok elkészítését az 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében, a 46. (1) bekezdés b) pontja írja elő. 1. BEVEZETÉS Munkánk bevezető részében képet kívánunk adni a települési környezetvédelmi programok törvény által előírt, valamint más okokból fakadó szükségességéről, hasznosításának módjáról, lehetőségeiről,

Részletesebben

4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1

4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1 4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1 4.1. Termohelyi adottságok A térség síkvidék, mely a Tisza és a Körös találkozásától délkeletre fekszik, kedvezotlen domborzati adottság nélkül.

Részletesebben

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1.1. Víztest neve: Észak-Alföld 1.2. Víztest nemzeti kódja: pt.2.2 1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTIKÖVIZIG)

Részletesebben

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Frisnyák Sándor 1 Az őskörnyezet első használói és átalakítói A hazánk ősföldrajzával foglakozó tanulmányok rendre megemlítik, hogy a holocénban az endogén

Részletesebben

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea

h ;. rv~~~ Kósa Tímea \lá s Ferenc .---_..._..._... _._._-----_..------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 1:1-t, L Faragóné Széles Andrea NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : 46.846-2/2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Tájrendezés és tájvédelem 3.

Tájrendezés és tájvédelem 3. Tájrendezés és tájvédelem 3. A tájrendezést megelőző vizsgálatok, Dr. Dömsödi, János Tájrendezés és tájvédelem 3.: A tájrendezést megelőző vizsgálatok, Dr. Dömsödi, János Lektor: Dr. Szalai, Tamás Ez a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/890-1/2011/I. Tárgy: Makói Kistérség Környezetvédelmi Üi.: Tóth Eliza Programja 2011-2016 Melléklet: Környezetvédelmi Program Makó Makó Város

Részletesebben

A MEZŐTÚRI KISTÉRSÉG KOMPLEX STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A MEZŐTÚRI KISTÉRSÉG KOMPLEX STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA BERETTYÓ-KÖRÖS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A MEZŐTÚRI KISTÉRSÉG KOMPLEX STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2004. Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Irodája Megrendelő Berettyó-Körös

Részletesebben

Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás -

Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás - Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás - Homonnay Zsombor Ábrahámhegyi Fürdőegyesület - Sekély vizű tó, nagymértékű beépítettség,

Részletesebben

ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ. Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem

ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ. Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ BEVEZETÉS Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem A Ceredi-medence a magyar-szlovák határ által kettéválasztott, kevéssé kutatott peremvidék.

Részletesebben

A Kiskunhalasi Sós-tó és környékének komplex tájökológiai-természetföldrajzi vizsgálata, hidrológiai egyensúlyának megőrzése

A Kiskunhalasi Sós-tó és környékének komplex tájökológiai-természetföldrajzi vizsgálata, hidrológiai egyensúlyának megőrzése A Kiskunhalasi Sós-tó és környékének komplex tájökológiai-természetföldrajzi vizsgálata, hidrológiai egyensúlyának megőrzése Jelen tanulmány fő fókuszpontjában a kiskunhalasi Sós-tó van, de e tanulmány

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013.

LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013. LEVEGŐMINŐSÉGI TERV ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE 2013. BEVEZETÉS Az Európai Bizottság 2013-at a Levegő évének nyilvánította, valamint

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére!

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére! Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Zöldpont szolgálat. Cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50. Telefon: 457-3437, 457-3438, 457-3440 Zöld szám: 06-80/40-11-11 Telefax: 457-3354 E-mail: info@mail.kvvm.hu

Részletesebben

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Alátámasztó munkarészek 2 Tervező: Tér és Terület Kft. Gyula, Hajnal utca 25/2. Kapcsolat a területrendezési tervekkel, Beépítésre

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Környezetvédelmi Programja

Seregélyes Nagyközség Környezetvédelmi Programja Seregélyes Nagyközség Környezetvédelmi Programja 2016. A Környezetvédelmi Programot Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete számú 31/2016.(IV.4.) határozatával hagyta jóvá. Horváth Károly

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere Az adatlapokat a vízügyi igazgatóságok küldik ki, illetve elektronikus formában

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest : Zagyva 1.2. A víztest VOR kódja: AEQ140 1.3. A víztestet (ok) : 1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 19 Síkvidéki meszes közepes-finom nagy vízgyűjtő

Részletesebben

Sárvíz melléki ökológiai program. Sáregrestõl Tácig. Készült: Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület. Aba, Béke tér 1.

Sárvíz melléki ökológiai program. Sáregrestõl Tácig. Készült: Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület. Aba, Béke tér 1. Sárvíz melléki ökológiai program Sáregrestõl Tácig Készült: Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület Aba, Béke tér 1. 1 ÁLTALÁNOS BEVEZETÕ A Sárvíz Kistérség valójában tájegységi alapon, valamint már mûködõ infrastrukturális,

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a

Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a A MEZİKÖVESDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA Készítette a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a TMB Hungary Kft. MEZİKÖVESD, 2007. JÚNIUS Tartalomjegyzék 1 VEZETİI

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

A Gyógynövénygyűjtés és termesztés lehetőségei az Ős-Dráva program tervezési területén

A Gyógynövénygyűjtés és termesztés lehetőségei az Ős-Dráva program tervezési területén A Gyógynövénygyűjtés és termesztés lehetőségei az Ős-Dráva program tervezési területén Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Dél-Baranyáért Alapítvány A Gyógynövénygyűjtés és termesztés lehetőségei az

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

DÉVAVÁNYA RENDEZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

DÉVAVÁNYA RENDEZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1 DÉVAVÁNYA RENDEZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Településtörténet, regionális

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4. A légköri erőforrások és a vízvagyon Dr. Dömsödi, János Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4.: A légköri erőforrások és a vízvagyon Dr. Dömsödi,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

CORINE LAND COVER NÓMENKLATÚRA

CORINE LAND COVER NÓMENKLATÚRA Adatgazda Adatkör Rendelkezésre állás Területi szint Vonatkozási időszak Információ az adatok értelmezéséhez Kapcsolódó linkek Európai Környezetvédelmi Ügynökség - EEA CORINE Felszínborítottság 2000,2006,

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A Dél-Tiszántúl térségének egykori vízgazdálkodásáról számos információ található a vízügyi és a mezőgazdasági irodalomban, a helytörténeti

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

teljes költségvetése A megvalósítás ideje 2011. január 1 2011. december 31.

teljes költségvetése A megvalósítás ideje 2011. január 1 2011. december 31. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, és Pécska Város Polgármesteri Hivatala pályázatot nyújtott be a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretei között Környezetvédelmi

Részletesebben

A Mezőtúri Szandazugi-legelő (HUHN20149) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Mezőtúri Szandazugi-legelő (HUHN20149) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Mezőtúri Szandazugi-legelő (HUHN20149) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Örökségvédelmi hatástanulmány Készítette: Beleznay Éva Somogyi Krisztina Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 1. Bevezetés A dolgozat egy komplex tájökológiai vizsgálatot mutat be a Körös-Maros

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009, mobil: 30-9949-826 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA KISTÉRSÉGE

KISKUNFÉLEGYHÁZA KISTÉRSÉGE VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság I. Területi Tervező és Kutató Iroda MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét BÁCS-KISKUN MEGYE KOMPLEX TERVÉNEK KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Zöldtrágya. fajok és keverékek

Zöldtrágya. fajok és keverékek Zöldtrágya fajok és keverékek A 2015-ös év megmutatta, hogy a zöldítési szabályok jelentős változásokat hoztak a gazdálkodók életébe. Sok gazdálkodónak át kellett gondolnia vetéstervét és úgy alakítani,

Részletesebben

ÉLŐ CSERHÁT INTEGRÁLT TÁJREHABILITÁCIÓS ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ÉLŐ CSERHÁT INTEGRÁLT TÁJREHABILITÁCIÓS ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉLŐ CSERHÁT INTEGRÁLT TÁJREHABILITÁCIÓS ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MŰSZAKI, TANÁCSADÁSI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT. 2011. június 6. Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás -

Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás - Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál - többrétűen kapcsolt fenntarthatósági eljárás - Homonnay Zsombor PE-GK Környezetgazdálkodási agrármérnök szak 2013 Kvassay Jenő Terv Egyszerű

Részletesebben

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004./X.5./sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004./X.5./sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/4./X.5./sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA 634.0.116.7 A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA Papp Ferenc Az Erdő 1971. évi, Erdők a közjóért", külön számban. Botos Géza erdőmérnök Debrecen és a Nagyerdő" című cikkének sarkalatos mondanivalója,

Részletesebben

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 1 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. (2) bekezdés b) és c) pontjában, a növényvédelemről

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Oszvald Tamás Sycons Kft.

Oszvald Tamás Sycons Kft. PARTFAL STABILIZÁSI MUNKÁK KULCSON REMEDIATION OF KULCS SŐTÉR SÉTÁNY LANDSLIDE AREA Oszvald Tamás Sycons Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A Duna jobb partját Budapest és Mohács között 200 km hosszon 20-50 m magasságú

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az esőszerű öntözés. 36.lecke A MÚLT nagy élőmunka igény nagy energiaszükséglet nagy

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési koncepció módosított Helyzetértékelés munkarészének elfogadása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 72/2012. (XII. 20.) határozata

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN Dóka Richárd * 1. Bevezetés A táj lényegi tulajdonsága, hogy folytonosan és többé-kevésbé dinamikusan változik. A tájváltozások eredetük

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben