KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV"

Átírás

1 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006

2 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti leírás, régészeti örökség Köröstarcsa régi magyar falu, a megye középső részén, a Kettős-Körös bal partján. Nevének eredetét eltérően magyarázzák. Egyesek a tercha ószláv szóból vezetik le, ami kenderáztatót jelent. Mivel a települést mindig magyarok lakták, ez a magyarázat nem tűnik helytállónak. Valószínűbb az, hogy a Tarcsa név a Tarsa, Tarcha személynévből keletkezett, amely a tar, azaz kopasz jelentésű melléknévből származik. A község neve először 1221-ben bukkan fel Pál, Kalanda fia, pristuldus lakhelyeként, egy Váradi Regestrumban rögzített peres ügyben Tereha-ként. A megye egyik legrégibb és legtekintélyesebb családja, az Ábrahánfi család tagjai osztoznak rajta 1383-ban, akkor 12 jobbágytelket számláltak rajta. A XV. században már jelentős település lehetett, hiszen 1423-ban Békés vármegye itt tartotta egyik megyegyűlését. Mátyás királytól 1472-ben szerezte adományul Tarcsa egy részét Veér András, 1491-ben már a falu egészét magának tudhatja, sőt udvarházat is épített. A falu a török idők alatt, 1596-ban elpusztult, de a XVII. Század elején már megint lakott hely volt, lakosai ez időben már mind reformátusok. A települést 1720-ban a császár Harruckern-nek adományozta. A község 1720-ra újra benépesül, ekkor 44 család lakja. A járványok és a népmozgások ellenére megerősödött falu magába olvaszja a középkoti Edeles, Nagytelek és Szentjános pusztákat is. A község lakói századokon át foglalkoztak halászattal. Tarcsa a XIX. század végéig híres halászati központ volt. A folyó nemcsak megélhetést adott, hanem gyakran veszedelmet is jelentett. Az 1881-es árvíz a házak kétharmadát pusztította el. A feljegyzések szerint a Körösön az első hidat 1880-ban építették. A dokumentumok tanúsága szerint 1891-ben 5385 lakosa volt a településnek, ahol jelenleg 1206 lakásban 3027-en élnek. Köröstarcsa geomorfológiailag a Körösök völgyében helyezkedik el. Fekvése régészeti szempontból meghatározza a közigazgatási területére eső régészeti lelőhelyek mennyiségét és jellegét is. A Békés megye területén eddig végzett régészeti terepbejárások tapasztalatai ugyanis az utóbbi években egyértelműen bebizonyították, hogy a megye területe a régészeti lelőhelyek előfordulását tekintve két nagy tájegységre bontható. Az egyik a Maros hordalékkúpja, ahol nagy, belső, víz nélküli felszín a jellemző, változatos és szabálytalan geomorfológiai viszonyokkal találkozhatunk, a másik a Körösök völgye. A régészeti lelőhelyek természetszerűen igazodtak a táj felszíni viszonyaihoz, az egykori megtelepedésre alkalmas helyek tehát szorosan követik a felszín adta lehetőségeket, és ezek határozzák meg a lelőhelyek fekvését és kiterjedését is. A közvetlenül a Kettős-Körös partján elterülő Köröstarcsa határa kiterjed a Körös mindkét oldalára; északkeletről Körösladány, északról Dévaványa, nyugatról Csárdaszállás, délről és keletről Mezőberény határolja. A település a Körös nyugati oldalán kiemelkedő magaslaton helyezkedik el. Ugyanitt volt középkori előzménye, s határában található az elpusztult középkori Edeles falu is. A település határának geográfiai viszonyait egyértelműen a Körösök közelsége határozza meg. Legjelentősebb a Kettős-Körös, de az északkeletről érkező Sebes-Körös meanderei is befolyásolják a határ képét. A megtelepedésre alkalmas magaslatok általában a folyótól 2-3 km távolságban helyezkednek el. Fontos vízfolyás ezenkívül még a Büngösd, mely Tarcsa felett torkollik a Körösbe. A kanyargós meanderei

3 3 által körülvett alacsonyabb teraszokon mindenütt őskori telephelyek fordulnak elő. A három ősi folyómeder között ugyanakkor kiterjedt alacsony fekvésű területek vannak, melyek a szabályozás előtt tartósan víz alatt álltak. A határ déli széle viszont már a Körös-ártér pereméhez tartozik, s itt a fokozatosan emelkedő felszínen tartós szárazulatok alakultak ki, melyeken mindenütt gazdag lelőhelyek találhatók. A település határában az 1970-es évek közepén ( ban), és legfőképpen az 1980-as évek második felében ( között) került sor szisztematikus, régészek által végzett felszíni lelőhely-felderítésekre. Az ún. régészeti terepbejárásokra, az országos régészeti topográfiai program keretében, a Magyar Tudományos Akadémia és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága régészeinek közreműködésével került sor. Ennek eredményeként Köröstarcsa határán belül összesen 76 lelőhelyet sikerült feltérképezni, a feldolgozás közben pedig további 8 azonosíthatatlan lelőhelyről kerültek elő adatok. 1 A terepen talált lelőhelyek a terepbejárás, mint módszer természetéből adódóan majdnem kizárólag különböző korú települések nyomai, az egykori temetők helyéről (kivételt ez alól csak a templom körüli, Árpád- illetőleg középkori temetők jelentenek) nem rendelkezünk információval. b) természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések Természeti értékek Érzékeny Természeti Területek Köröstarcsa közigazgatási területének ÉK-i, Kettős-Körösön túli része az un. Vésztő- Szeghalom környéke fontos Érzékeny Természeti Terület-be esik (2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete). Natura 2000 területek Értékes területek továbbá a Natura 2000 területek, melyek pontos kijelölése még az egyeztetés időszakában van. Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországra is kötelezőek lettek az Uniós irányelvek, így Magyarországon is megtörténtek már az Uniós listákon szereplő növény- és állatfajok, illetve élőhelyek előfordulásának vizsgálatai. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet, ill. a KMNPI adatszolgáltatása alapján Köröstarcsa közigazgatási területét a kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek (Sebes-Körös, Kettős-Körös) érintik. Potenciális természeti területek Természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, de természetvédelem szempontjából értékes területek a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban Természetvédelmi törvény) értelmében az illetékes természetvédelmi hatóság (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) által kijelölt, potenciális természeti területnek minősülő erdő-, gyepterületek és vizes élőhelyek. A természeti értékek gazdag tárházát az egykori folyóhálózat vizes élőhelyeinek maradványai, a mélyebb fekvésű területek természetközeli erdő- és gyepfoltjai, valamint a szikes puszták növénytársulásai és az ezeken élő állatvilág jelentik. Az egykori gazdag növényvilág hírmondóinak tekinthető természeti területek az intenzíven művelt szántóföldek közé ékelődve, mozaikszerűen maradtak fenn. A fennmaradást 1 Az eredmények publikálására a közelmúltban került sor: MRT

4 4 annak köszönhetik, hogy ezek a területek általában a szántóföldi gazdálkodást megnehezítő, kedvezőtlen talaj- (szikes talaj) vagy vízrajzi adottságokkal (vízállásos terület) rendelkező területek, ezért a szántók térhódításának nem estek áldozatul. Sajnos a területeket szigetszerű elhelyezkedésük, kis méretük miatt jelentős zavarás éri, ezért állapotuk veszélyeztetett, megőrzésük azonban különösen fontos, hiszen egyrészt változatossá teszik a hatalmas összefüggő szántóterületeket, másrészt mint táplálkozó és fészkelő helyek, a térség zöld folyosó hálózatának fontos részei. Köröstarcsa külterületén ilyen potenciális természeti területek a Terézia-major környéki gyepterületek, a Karolina-major környéki gyepterületek, a Büngösdi-csatorna teljes területe, illetve a Kettős-Körös és a Sebes-Körös árterületei. Ökológiai folyosók A Békés Megyei Területrendezési terv szerint folytonos ökológiai folyosóként nyilvántartott terület a Büngösdi-csatorna, a Sebes-Körös, a Kettős-Körös, és a Hármas-Körös ártere, az előbbi terv megszakított ökológiai folyosónak nyilvánította a Karolina-majori-határrészt. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek Köröstarcsán jelenleg nincs helyi jelentőségű természetvédelmi terület vagy természeti emlék. Táji értékek Táji értékeknek tekintjük a természet-társadalom kapcsolatrendszerében kialakult tájalkotó elemeket. Táji értékek közé a közigazgatási területen található, a régi korok emlékét idéző kunhalmokat soroltuk. Kunhalmok A kunhalmok a legrégebbi emberalkotta kultúrtörténeti emlékeink. Az Alföld e sajátos tájképi elemei olyan kúp vagy félgömb alakú képződmények, melyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen épültek és temetkezési helyként, településhelyként, őrhelyként vagy határjelzőként szolgáltak. Ezen kívül minden korban betöltöttek valamilyen szerepet, ma például az egyik legpontosabb földmérési pontok. Sajnos számos halom esett áldozatul úgy, hogy a nagyüzemi táblák kialakításakor, a meliorációs munkák végzésekor az öntözőcsatornákkal kettévágták, levágták, esetleg elhordták. Köröstarcsa közigazgatási területén a KMNP Igazgatóság adatszolgáltatása alapján - számos kunhalom található. Sajnos legtöbbjük erősen beszántott, mindössze néhány méteres kiemelkedésük jelzi jelenlétüket. Bár a kunhalmok jegyzéke még nem készült el, a Természetvédelmi törvény erejénél fogva a település közigazgatási területén található kunhalmok országos jelentőségű védettséget élveznek. Holtágak Paprévzugi-Holt-Körös Kettős Körös bal parti, mentett oldali holtág, Köröstarcsa területén. Hossza 2,6 km, átlagos szélessége 20 m, átlagos vízmélysége 1,2 m, területe 5 ha, víztérfogata 60 ezer m3. Nincs természetes kapcsolata az élővízfolyással, vízutánpótlása szivornyával történik, de belvizekből is töltődik, leürítése szivattyúval megoldott. Funkciói: belvíztározás, öntözövíz-

5 5 tározás, üdülés, horgászat. Településképi és településszerkezeti szerepe, különösen a településközponthoz kapcsolódó Liget révén jelentős. Büngösdi-Holt-Körös Kettős Körös jobb parti, mentett oldali holtág, Köröstarcsa és Mezőberény területén, a 47-es út menti Gácshát-tól Délre, a Körtvélyes nevű területrészen. Hossza 3,1 km, átlagos szélessége 22 m, átlagos vízmélysége 1,5 m, területe 7 ha, víztérfogata 100 ezer m3. Az alsó 1,8 km-es szakaszát belvízcsatornává alakították át. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Folyáséri-Holt Körös Sebes Körös jobb parti, mentett oldali, torkolatközeli holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 1,7 km, átlagos szélessége 30 m, átlagos vízmélysége 1,5 m, területe 5 ha, víztérfogata 75 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Vámoszugi-Holt Körös Sebes Körös bal parti, mentett oldali holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 1,4 km, átlagos szélessége 45 m, átlagos vízmélysége 1 m, területe 6 ha, víztérfogata 75 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Gerzsonzugi-Holt Körös Sebes Körös bal parti, mentett oldali holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 1,5 km, átlagos szélessége 35 m, átlagos vízmélysége 1 m, területe 5 ha, víztérfogata 50 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Kisasszonyzugi-Holt Körös Sebes Körös jobb parti, mentett oldali holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 700 m, átlagos szélessége 70 m, átlagos vízmélysége 0,8 m, területe 5 ha, víztérfogata 40 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Bakzugi-Holt Körös Sebes Körös bal parti, mentett oldali holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 1,5 km, átlagos szélessége 35 m, átlagos vízmélysége 0,5 m, területe 5 ha, víztérfogata 25 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes. Mihályzugi-Holt Körös Sebes Körös bal parti, mentett oldali holtág, Körösladány és Köröstarcsa területén. Hossza 0,9 km, átlagos szélessége 55 m, átlagos vízmélysége 1 m, területe 5 ha, víztérfogata 50 ezer m3. Tájképi és természetvédelmi szempontból védelemre érdemes.

6 6 Településhálózat és településszerkezeti összefüggések Köröstarcsa az Közép Békési Kistérség északi részéhez tartozik, meghatározó kapcsolata a 47-es úton tőle 7 km-re levő Mezőberénnyel van. A településhálózat rendszerébe a rajta átmenő 47-es számú Szeged-Békéscsaba-Debrecen út kapcsolja be. c) településkép és utcaképek A településre jellemző az alföldön jellegzetes földszintes házsorok, fasorokkal gazdagított egyszerű, de rendezett utcaképe. Településen áthaladó 47-es út belterületi szakaszán, a Kossuth Lajos utca déli részén kisvárosi jellegű, zártsorú beépítésű polgárházak is előfordulnak, és ez a beépítési forma folytatódik a Kossuth utca északi részén is, ahol az utca a településközpontot kihangsúlyozó Kossuth térben végződik. A térhez kapcsolódik a vele határos református templom vertikális tömege, építészetileg is hangsúlyozva a központi szerepet. Az északi, történeti településrész utcaképei az egyszerű, de rendezett beépítéssel kiemelik a térszerkezet egyedi sajátosságait, tereinek, utcavonalainak gazdagságát. d) településszerkezet és területhasználat A település három aránylag jól körülhatárolható történeti, szerkezeti egységre tagozódik. Az északi jelentős történeti értéket képviselő- halásztelepülésre, amelyet már az első katonai felmérés (1783) is jól ábrázol, egy, a második katonai felmérésen ( ) az előbbi mellett Uj-falu nak jelölt településrészre, amely az előbbitől Délre helyezkedik el, valamint a kettőt összekötő későbbi beépítésű településrészre. A polgármesteri hivatalban található 1906-os dátumú térképen lényegében már a település mai alaprajza látható, azóta annyi lényeges településszerkezeti változás történt, hogy a középső akkor még csak szórtam beépített- rész az 1906-os állapothoz képest teljesen beépült. Köröstarcsa északi, valószínűleg középkori településszerkezete önmagában is érték, ráadásul nagyon szép, az alföldi településekre jellemző utca és térszituációban 2 gazdag. A település később beépült része nagyjából négyzethálós. A település központja a történeti, északi rész ÉNY-i részén alakult ki (Kossuth tér), és a mai napig itt koncentrálódik az intézmények zöme. Tájkapcsolata is ennek a résznek a legértékesebb, a Paprévzugi-Holt-Körös mellett, és a Kettős Körös között. A településen áthaladó 47-es út középső szakaszán egy másik központi funkciókat is ellátó utcaszakasz is kialakul is kialakult. A közel száz éve rögzült és ma is működőképesen rugalmas- településszerkezet azóta csak egy helyen élt át korrekciót, amikor a Körösön átvezető új híd a folyón cca 300 m-rel Délebbre épült meg, és a hídra rávezető út (a 47-es belterületi szakasza) átvágott egy tömböt a történeti északi településrészen. Ez a beavatkozás azonban nem bontotta meg lényegesen a településszerkezetet, csupán az északról történő rávezetésben igényel kisebb szabályozási beavatkozást, de a történeti településszerkezeti értékben nem okozott hátrányos változást. 2 A térszituáció elnevezés összefoglalja azokat a viszonyokat, összefüggéseket, amelyek a tereket alkotó épületek között, térben alakultak ki és amelyek az adott terület identitásának, hangulatának, településszerkezeti helyzetének, történetének térbeli lenyomataként jelennek meg. Meggyesi Tamás

7 7 Területhasználata, talán a település mérete miatt, egyszerű és jól áttekinthető. A lakóterületet csak egy kisebb gazdasági egység bontja meg a település nyugati szélén. Az egyéb funkciók (oktatás, közigazgatás, szolgáltatások, kereskedelem stb.) a lakóterületbe harmonikusan integráltak. A tervezett iparterületek pedig a település északi és déli részén kapcsolódnak a településhez, annak szerkezetét nem bontják meg, és a település-táj kapcsolatban sem okoznak negatív hatást. e) településkarakter: településszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok A településkarakter meghatározó eleme a történeti értékeket hordozó településszerkezet és a földszintes, oldalhatáron álló, földszintes beépítés. A történeti északi településrés rész telekméretei a 12 x 25 m-től a 30 x 50 m-es méretig a legváltozatosabb méretekkel rendelkeznek, jellemzően földszintes, oldalhatáron álló épületekkel, és a szokásos telekhasználatokkal. Az újabb (az újabb alatt részben már az 1906-os állapotokat kell érteni) beépítésű területeken a jellemző telekméretek 20 x 50-70, a déli részen többnyire 22 x 55 m. A telekhasználat hasonló, gazdasági épületek a lakóépület mögött, gazdasági udvarral. Mindkét esetben az utcafrontra építés a meghatározó. Jellemző nyeregtető 40 fok körüli tetőhajlásszöggel, 3,5-4,5 m-s ereszmagassággal. A Kossuth Lajos utca központ körüli szakaszán néhány zártsorú alföldi polgárház is található. f) védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi Az alábbiakban az ismert régészeti adatok ismertetése következik. Az egyes lelőhelyek leírása során a sorszámot követően a lelőhely a topográfiai terepbejárások során kapott, hivatalos száma, illetve neve következik. Ezt követően tüntetjük fel a lelőhely által érintett terület összes helyrajzi számát, a vonatkozó, 1967-es kiadású, 1:10000-es méretarányú térképlap számát és a lelőhely középpontjának koordinátáit. Ezután a lelőhely földrajzi leírását, majd az előkerült illetve felgyűjtött leletanyag kormeghatározását adjuk meg. Végezetül az egyes lelőhelyeknél esetenként külön megjegyzésben említjük meg az örökségvédelem javasolt módját. Régészetileg védett terület nincs a település határában. Köröstarcsa település ismert régészeti öröksége, lelőhelyei, adatai 1. KÖRÖSTARCSA 1. LELŐHELY, VITÁLIS-HALOM. (hrsz.: 097/8) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i szögletében, a Gyoma Mezőberény közötti országút ÉK-i oldalán emelkedik a mintegy 50 m alapátmérőjű, 3-3,5 m relatív magasságú, bolygatatlannak látszó halom. Innen származó lelet eddig nem került elő. A halmot régi térképek is ezen a néven ismerik. 3 A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 2. KÖRÖSTARCSA 2. LELŐHELY, ÚJKERT, BERÉNYI HATÁR. (hrsz.: zártkert) Térkép száma: Koordináták: , körül: Vitalis halom BmT 47.; 1783: Vitarisz Halom I. kat. felmérés Col. XXII. Sec. 25.; 1822: Vitalis H. Huszár 1822, 41; 1864: Vitáris halom Pesty 1983, 76; 1885: Vitális h. BmK 55/40.

8 8 A községtől délre, a kert közepén húzódó É-D-i irányú dombhát déli végén van a lelőhely, ahol kb. 400 m hosszan, átlag 100 m szélesen lehetett edénytöredékeket találni. A lelőhely déli végén a Körös-kultúra jellegzetes töredékei fordultak elő, s itt egy kiszántott emberi csontváz maradványait is előkerültek. A lelőhelyen az AVK, a tiszapolgári kultúra településére utaló edénytöredékeken kívül bronzkori, hunkori szarmata és Árpád-kori cserepek is vannak. 3. KÖRÖSTARCSA 3. LELŐHELY, ÚJKERT I. (hrsz.: zártkert) Térkép száma: Koordináták: , A községtől délre, a kert közepén haladó É-D-i irányú dombhát északi végén, mintegy 200 méteres körzetben gyűjthetők cserepek, melyek között az AVK, a tiszapolgári kultúra, továbbá hunkori szarmaták és az Árpád-kor jellegzetes töredékei találhatók. 4. KÖRÖSTARCSA 4. LELŐHELY, ÚJKERT II. (hrsz.: zártkert) Térkép száma: Koordináták: , A községtől délre, az Újkert közepén, egy É-D-i irányú dombháton, 350 m hosszan, kb. 100 m szélesen találtunk cserepeket. A lelőhely ÉK-i szélén előforduló AVK anyag egyetlen objektumra utalhat. A rézkorba tartozó leletek valószínűleg a tiszapolgári kultúrába sorolhatók. Árpád-kori egy kifelé megvastagodó bográcsperem és egy díszítetlen oldaltöredék. 5. KÖRÖSTARCSA 5. LELŐHELY, EDELES. (hrsz.: 0183/16,29) Térkép száma: Koordináták: , A településtől nyugatra, a Pityeri gát 4 déli oldalán van a lelőhely, egy ÉNy-DK irányú, magas, keskeny partvonulaton, ahol közel 900 m hosszan és m szélesen gyűjthetők edénytöredékek. A többségében késő középkori leletanyag Edeles falu helyére utal. A település templomának és temetőjének nyomai a lelőhely északi végén vannak. A templomhely kiemelkedését 19. századi térképek is jelölik. 5 A lelőhelyen a középkori leleteken kívül megtalálhatók még a Körös-kultúra, az AVK, a tiszapolgári kultúra leletei, továbbá a hunkori szarmata, a késő avar kori és az Árpád-kori leletek is. Az Árpád-kori eredetű Edeles falu első említése 1332-ből való, 6 utoljára pedig 1579-ben fordul elő neve. 7 A lelőhelyen 2000 őszén ismét embercsontok kerültek a felszínre szántás közben KÖRÖSTARCSA 6. LELŐHELY, GÁCS-HÁT I. (hrsz.: 0608/5) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi részén, a körösladányi országúttól keletre, a Büngösd-ér nagy meandere belső oldalán 600 m hosszan, 100 m szélesen sok cserepet lehet találni: az AVK, a szakálháti és/vagy a tiszai kultúrába tartozó, szarmata kori és az Árpád-kori illetve késő középkori anyag egyaránt előfordul. 4 Palugyay 1855, 216; BmK 55/ : I. kat. felmérés Col. XXII. Sec. 25; 1822: Huszár 1822, Györffy 1963, Káldy-Nagy 1982, RK ; MMM RégAd 2379/2002.

9 9 7. KÖRÖSTARCSA 7. LELŐHELY, DÜBÖGŐ. (hrsz.: 284, , , ) Térkép száma: Koordináták: , A község belterületén, a Körös gátjának DNy-i oldalán, egy ÉNy-DK-i irányú, magas dombhát húzódik a Dübögő utca tengelyében. A terület az 1930-as évek óta ismert a régészeti szakirodalomban ben csontvázakat és különböző régészeti leleteket találtak. 9 Az évi ásatás helye nagy valószínűséggel a Dübögő utca 7. és 9. sz. közötti területre tehető tavaszán a Dübögő utca 10. sz. telkén is leletek kerültek elő. A lelőhelyről az AVK-ba, a rézkorba, a gyulavarsándi kultúrába sorolható, valamint hunkori szarmata és Árpád-kori illetve késő középkori leletek ismertek ban a Dübögő u sz. ház előtt szennyvízvezeték ásása közben ismeretlen korú, kísérő leletek nélküli csontváz került elő KÖRÖSTARCSA 8. LELŐHELY, KÚTHALOM. (hrsz.: 097/6; 098; 0104/4; 0127/4; 0104/6; 0127/3; 0126; 0104/2-3) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i sarkában, a Terézia-majortól DK-re egy m alapátmérőjű, 3,5-4 m relatív magasságú kurgán emelkedik, melyet régi térképek is ábrázolják. 11 A halomtól DKre kb. 150 méterre egy kisebb halom is látható, melynek alapátmérője kb. 30 m, magassága pedig 1,5 m. A halmok környékén 600 m hosszúságban, 350 m szélességben rézkori, vaskori, késő szarmata, késő avar és Árpád-kori leletek gyűjthetők. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 9. KÖRÖSTARCSA 9. LELŐHELY, KÚTHALOM DŰLŐ. (hrsz.: 097/5-6,8) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i sarkában, K-Ny irányú alacsony háton, 400 m hosszan, 100 m szélesen gyűjthetők edénytöredékek, melyek közül a középkoriak a lelőhely DK-i részén fordultak elő. A leletanyag vaskori, szarmata kori, késő avar kori és Árpád-kori edénytöredékekből áll. 10. KÖRÖSTARCSA 10. LELŐHELY, NAGYFENÉK, GÁTOLDAL I. (hrsz.: 0175/5; 0185/3; 0251/3,9) Térkép száma: Koordináták: , A belterülettől nyugatra, a Pityeri gát déli oldalán, minden oldalról mély fekvésű területekkel körülvéve, kerek dombhát található, ahol gazdag leletanyag fordul elő. A neolitikus (szakálháti) leletek elkülönülő foltokban helyezkednek el, a szarmata leletek pedig inkább a lelőhely DK-i peremén fordulnak elő, de a lelőhelyen Árpád-kori cserepek is találhatók. 11. KÖRÖSTARCSA 11. LELŐHELY, NAGYFENÉK, GÁTOLDAL II. (hrsz.: 0183/30; 0185/4; 0251/3-4; 0175/3,5-7; 0178) Térkép száma: Koordináták: , A határ nyugati részén, a Pityeri gát déli oldalán, egy ÉK-DNy irányú, széles, de nem túl magas háton 200 m hosszan, 100 m szélesen gyűjthetők edénytöredékek. A terepjárások alkalmával a gáttal párhuzamosan húzódó árokban neolitikus gödrök és paticsos szerkezetű házalap nyomait is meg lehetett figyelni. A szakálháti csoportba sorolható cserepeken kívül hunkori szarmata leletanyag is előkerült. 9 Körösvidék XVIII. évf. 13. szám: jan. 17; Békés IV. évf. 32. szám: aug oldal és aug oldal; Békés IV. évf. 33. szám: aug oldal; Implom 1940, MMM RégAd 2274/ körül: BmT 47; 1783: I. kat. felmérés Col. XXII. Sec. 25.

10 KÖRÖSTARCSA 12. LELŐHELY, NAGYFENÉK DŰLŐ, GÁTZUG. (hrsz.: 0183/30) Térkép száma: Koordináták: , A határ nyugati részén, a Pityeri gáttól délre, egy É-D-i irányú belső érmeder nyugati partján húzódó, ellaposodó háton 150 m hosszan, 50 m szélesen húzódik a lelőhely, melynek területén neolitikus, rézkori, szarmata kori, valamint Árpád-kori és késő középkori leleteket lehet gyűjteni. A lelőhely területe a középkorban az 5. sz. lelőhellyel együtt alkotta Edeles falu területét. 13. KÖRÖSTARCSA 13. LELŐHELY, PAPFÖLD. (hrsz.: 0183/16) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, ÉNy-DK-i irányú, keskeny, viszonylag magas háton több mint 500 m hosszan s 60 m szélesen húzódik a lelőhely, melyet ÉK-ről széles lapály, DNy-ról pedig egykori vízmeder határol. Két végén egy-egy kurgán található (14. és 30. lelőhelyek), melyek nincsenek összefüggésben a talált telepnyomokkal. A lelőhely területén újkőkori, szarmata kori, Árpád-kori és késő középkori leletanyag került elő. 14. KÖRÖSTARCSA 14. LELŐHELY, MÁK-HALOM. (hrsz.: 0183/16) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, egy ÉNy-DK irányú keskeny partvonulat déli végén emelkedik a kb. 60 m alapátmérőjű, 2-2,5 m relatív magasságú halom, melynek nevét 19. századi térképek is jelölik. 12 A környékén gyűjthető leletek a 13. lelőhely településéhez tartoznak. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 15. KÖRÖSTARCSA 15. LELŐHELY, PAPFÖLDEK, ÚTMENTE. (hrsz.: 0183/12,20; 0150/3; 0163/3-4; 0181) Térkép száma: Koordináták: , A község nyugati szélén, a gyomai kövesút két oldalán, alacsony, hátas részen van a lelőhely. Keletről egy olyan mélyedés határolja, amely egykor vízállásos terület lehetett. A közel 500 m hosszú, 100 m széles lelőhelyen a neolitikus leletek (AVK) az északi, az avar koriak pedig a déli felében sűrűsödtek. 16. KÖRÖSTARCSA 16. LELŐHELY, PAPFENÉK. (hrsz.: 0183/22-25) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, ÉNy-DK-i irányú, két oldalán mélyebb fekvésű, egykor vízjárta területekkel határos alacsony háton 350 m hosszan, 50 m szélesen gyűjthetők kopott őskori cserepek. Anyaguk alapján az AVK idejére keltezhetők. Ezeken kívül előfordulnak még avar kori és Árpád-kori edénytöredékek is a felszínen. 17. KÖRÖSTARCSA 17. LELŐHELY, PAPFENÉK, FÁBIÁN-TANYA. (hrsz.: 0183/21-22) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, a Gyomára vezető országúttól északra, az előző lelőhelynél leírt dombhát déli végén, alig 30 x 30 méteres területen a Körös-kultúra kevés lelete található : Mák H. Huszár 1822, 30.

11 KÖRÖSTARCSA 18. LELŐHELY, BAPTISTA TEMETŐ. (hrsz.: 0163/4) Térkép száma: Koordináták: , A község nyugati szélén, a gyomai országút déli oldalán, az úttól 10 méterre, kis foltban az AVK leletei fordulnak elő. A lelőhelyet nyugatról határolja egy hajdani vízfolyás medre, de a lelőhely feltehetően átterjedt a kövesút északi oldalára, a napjainkra már teljesen elpusztult baptista temető, illetve a mellette lévő vályogvető gödrök területére is. 19. KÖRÖSTARCSA 19. LELŐHELY, REFORMÁTUS TEMETŐ. (hrsz.: 971) Térkép száma: Koordináták: , A község déli szélén, a körgát mentén, a református temető közepén lévő magas, kerek kiemelkedésen gazdag őskori (Körös-kultúra), bronzkori (gávai kultúra) és szarmata kori lelőhely található. 20. KÖRÖSTARCSA 20. LELŐHELY, ÜRMÖSHÁT I. (hrsz.: 0510/6-9) Térkép száma: Koordináták: , A községtől északra, a Kettős-Körös jobb partján, a gát tövében egy Ny-K irányú partvonulat húzódik, melyet minden oldalról vízjárta helyek öveznek. A hát nyugati, legmagasabb végén 150 x 100 méteres területen gyűjtöttünk edénytöredékeket. A leletek között bronzkori, hunkori szarmata, avar és Árpád-kori darabok vannak. 21. KÖRÖSTARCSA 21. LELŐHELY, ÜRMÖSHÁT II. (hrsz.: 0510/5) Térkép száma: Koordináták: , A községtől északra, a Kettős-Körös északi partján, a gát mellett egy É-D-i irányú szélesebb, alacsony hátság van, amelyen terepjárásunk alkalmával neolit (szakálháti), szkíta, kelta, szarmata és Árpád-kori leleteket találtunk. 22. KÖRÖSTARCSA 22. LELŐHELY, KIS MÉRGES. (hrsz.: 0601/2,4) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi részén, a körösladányi úttól keletre, a Büngösd egykori ága által körülvett É-D-i irányú magaslaton 100 x 50 méteres területen találtunk kevés apró, kopott, az AVK-ba sorolható edénytöredéket. 23. KÖRÖSTARCSA 23. LELŐHELY, GÁCS-HÁT II. (hrsz.: 0584/3-4,7) Térkép száma: Koordináták: , A községtől északra, a körösladányi út keleti oldalán, a Büngösd nagyobb meandere által körülvett belső teraszon bronzkori, hunkori- szarmata és Árpád-kori leletanyag fordul elő.

12 KÖRÖSTARCSA 24. LELŐHELY, REKESZHÁT, MEZŐ-TANYA. (hrsz.: 0557/19; 0574) Térkép száma: Koordináták: , A községtől ÉK-re, a Gács-háti halastó ÉNy-i sarkánál, a Büngösd egyik fiatal meandere által körülvett alacsony belső terasz ÉK-i lejtőjén, kis területen az AVK-ba tartozó és Árpád-kori leletanyagot lehet gyűjteni. 25. KÖRÖSTARCSA 25. LELŐHELY, KÖZÉPSZÁLLÁS DŰLŐ, VÁRI- TANYA. (hrsz.: 0110/16,18-19; 0109; 0108/14,20-21) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i sarkában, széles, lapos, tagolt felszínű, félszigetszerű hátságon nagy kiterjedésű lelőhely található, melyet északról nagyobb, egykor vízjárta terület határol. Az 500 x 300 m-es lelőhelyen késő bronzkori, szkíta és kelta kori, valamint Árpád-kori cserepek gyűjthetők. 26. KÖRÖSTARCSA 26. LELŐHELY, KÖZÉPSZÁLLÁS DŰLŐ, KOZMA- TANYA. (hrsz.: 097/5-8; 098; 0107; 0104/4; 0108/21-23; 0100) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i sarkában, ÉNy-DK-i irányú, széles, lapos hátságon lévő lelőhely 400 m hosszú, 200 m széles; területén szkíta kori, vaskori, szarmata, avar és Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttünk. 27. KÖRÖSTARCSA 27. LELŐHELY, VITÁLIS-LAPOS. (hrsz.: 097/5-6,8) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i sarkában, alacsony, háromszög alakú kiemelkedésen van a lelőhely, melyet nyugatról és északról határol egykor vízjárta rész. A leletek között van egy apró, tört cseréppel soványított őskori cserepünk, továbbá ide tartozik még több szarmata kori és Árpádkori edénytöredék is. 28. KÖRÖSTARCSA 28. LELŐHELY, GÁCS-HÁTI HALASTÓ. (hrsz.: 0563) Térkép száma: Koordináták: , A községtől ÉK-re, a mai halastó DNy-i sarkánál 1967-ben leletmentő ásatásra került sor. A munka során ÉNy-DK irányba tájolt soros, szarmata kori temető sírjai kerültek elő KÖRÖSTARCSA 29. LELŐHELY, NAGYFENÉK DŰLŐ, GÁTMENTE. (hrsz.: 0185/4; 0183/30; 0251/4-6) Térkép száma: Koordináták: , A határ nyugati részén, az itt haladó Pityeri gát két oldalán végzett Patay Pál 1962-ben kisebb leletmentést. A felszínen neolit-rézkori, illetve szarmata kori peremek, oldalak és fenéktöredékek voltak. Az ásatás során egy 220 cm-nél is mélyebb, 140 cm szájátmérőjű szarmata gödör került napfényre, melyben sok patics és edénytöredék volt. Az általunk gyűjtött leletek között őskori (AVK és rézkori) és hunkori szarmata darabok találhatók MRT MRT

13 KÖRÖSTARCSA 30. LELŐHELY, KOCSIS HALOM. (hrsz.: 0183/16) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, a Pityeri gát déli oldalán húzódó partos részen nagyobb domb látható, melynek nevét régi térkép is jelöli. 15 Nem lehet biztosan eldönteni, hogy kurgán-e, ezért mai formáját feltétlenül meg kell őrizni, s földmunkák során kiemelt figyelmet igényel. Ezek adhatnak ugyanis választ arra a kérdésre, hogy temetkezési hely-e a halom vagy nem. Az 5. sz. lelőhely késő középkori falujának leletei ide is felhúzódnak. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 31. KÖRÖSTARCSA 31. LELŐHELY, KÖRTVÉLYES, KISS-TANYA. (hrsz.: 0534/4,8-10) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, a Körös meandere által körülvett zug belső, magas teraszán őskori (neolitikus, rézkori, késő bronzkori), hunkori szarmata és Árpád-kori leletanyagot találtunk. A lelőhely ÉNy-i peremén egy kb. 25 m alapátmérőjű, 1,5 m relatív magasságú halom is található. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 32. KÖRÖSTARCSA 32. LELŐHELY, KÖRTVÉLYES, KERN-TANYA. (hrsz.: 0534/6-8; 0532/9) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, a Körtvélyesi-zug belső, magas teraszának nyugati nyúlványán, az egykori Körös-meder partján, 350 m hosszan, 100 m szélesen húzódik a lelőhely, melynek ÉK-i végén egy kb m alapátmérőjű, talán 1,5 m relatív magasságú kurgán látható. A felszínen rézkori, avar és Árpád-kori leletanyag fordul elő. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 33. KÖRÖSTARCSA 33. LELŐHELY, REKESZHÁT, BÜNGÖSD-PART I. (hrsz.: 0543/2-3) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, az egykori Büngösd-ér és a hajdani Körös torkolata közelében, a Büngösd utolsó meandere által körülvett hosszú, keskeny hát legmagasabb részén, 100 x 50 méteres területen kevés neolitikus edénytöredéket gyűjtöttünk. 34. KÖRÖSTARCSA 34. LELŐHELY, REKESZHÁT, BÜNGÖSD-PART II. (hrsz.: 0543/3-4) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, a Büngösd utolsó meanderének északi partján, a hát déli kiszélesedő, és magasan kiemelkedő végén, kb. 300 x 100 méteres területen neolitikus (szakálháti vagy a tiszai kultúrába tartozó), késő bronzkori, hunkori szarmata, avar, Árpádkori és késő középkori leletanyag jelzi a lelőhely kiterjedését. 35. KÖRÖSTARCSA 35. LELŐHELY, REKESZHÁT, POCSAI-TANYA. (hrsz.: 0557/5-9,17) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, a Gács-háti halastó nyugati szélén, a Büngösd-ér egy belső teraszán, 250 m hosszan, 100 m szélesen gyűjthetők szkíta kori és avar kori edénytöredékek : Kotsis H. Huszár 1822, 30.

14 KÖRÖSTARCSA 36. LELŐHELY, REKESZHÁT, TÓTH-TANYA. (hrsz.: 0543/10-11) Térkép száma: Koordináták: , A községtől keletre, a Büngösd és a Körös régi medrei közötti területen, a Rekeszhát nevű partvonulat Ny-K-i irányú nyúlványának keleti végén, mintegy 150 x 80 méteres területen találtunk őskori (AVK, bronzkor) és avar kori cserepeket. 37. KÖRÖSTARCSA 37. LELŐHELY, KISMÉRGES, HATÁRSZÉL I. (hrsz.: 0601/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i szélén, a Büngösd egyik meanderének külső, magas partján, különálló kisebb dombocskán, 80 x 50 méteres területen az AVK apró, kopott edénytöredékeit gyűjtöttünk. A cserepeknél sokkal több, esetenként öklömnyi nagyságú paticsdarabok is hevertek a felszínen. 38. KÖRÖSTARCSA 38. LELŐHELY, KISMÉRGES, HATÁRSZÉL II. (hrsz.: 0601/3,5) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i szélén, a Büngösd egyik meanderének külső, keleti partján emelkedő dombhát legmagasabb részein van a lelőhely, melynek északi vége áthúzódik a körösladányi határba is. A leletanyag az AVK-ba sorolható kopott töredékeken kívül szkíta kori és Árpádkori leleteket tartalmaz. 39. KÖRÖSTARCSA 39. LELŐHELY, MÉRGES-HALOM. (hrsz.: 0422/11) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen található halmot századi térképek is jelzik. 16 A kb m alapátmérőjű, mintegy 3 m magas halom egy Ny-K irányú dombhát keleti végén emelkedik. A halom körül a dombhát legmagasabb részein, elsősorban ÉK-i peremén az AVK-ba sorolható és több szkíta kori töredéket találtunk. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 40. KÖRÖSTARCSA 40. LELŐHELY, MÉRGESI DOMBHÁT. (hrsz.: 0422/10) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen, ÉNy- DK-i irányú dombháton, 250 x 80 méteres területen gyűjtöttünk kevés edénytöredéket, melyek az AVK-ba sorolhatók, illetve az Árpád-korra keltezhetők. 41. KÖRÖSTARCSA 41. LELŐHELY, ÚJKERT, ÖSVÉNY-HEGY. (hrsz.: zártket) Térkép száma: Koordináták: , A község déli szélén, a szőlőskerteken áthaladó partvonulaton elhelyezkedő lelőhely 300 x 100 méteres kiterjedésű, s területén szép számmal előforduló újkőkori (AVK), bronzkori, szarmata kori, gepida és avar kori edénytöredék gyűjthető : Mérges halom I. kat. felmérés Col. XXII. Sec. 24.; 1788: Mérges BmT 48.; 1822: Mérges H. Huszár 1822, 30.; Pesty 1983, 76.

15 KÖRÖSTARCSA 42. LELŐHELY, MEZŐBERÉNYI ÚT, SZABÓ-TANYA. (hrsz.: 060/3; 062; 063; 067/3-4; 074/1-2; 068/2) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli szélén, a mezőberényi országút keleti oldalán, É-D-i irányú, szigetszerűen kiemelkedő dombháton van a lelőhely, melynek területén újkőkori (Körös-kultúra), szkíta és Árpád-kori kerámiatöredékek fordulnak elő. 43. KÖRÖSTARCSA 43. LELŐHELY, KAROLINA-MAJOR. (hrsz.: 078/7) Térkép száma: Koordináták: , A községtől délre, a major déli oldalán elvezető kövesúttól szintén délre, ovális, K-Nyi irányú dombhát tetején, világosszürke talajú kisebb mélyedés környékén, 100 méteres körzetben az AVK egyetlen objektumcsoportjára utaló cserépanyag került elő a terepbejárás idején. Ugyanitt találtak néhány tört cseréppel soványított cserépdarabot is, amelyek talán rézkoriak. 44. KÖRÖSTARCSA 44. LELŐHELY, LESTYÁN-DŰLŐ, KAROLINA- MAJOR. (hrsz.: 0152/1-2; 082; 0127/1) Térkép száma: Koordináták: , A községtől és a Karolina-majortól DNy-ra, a kövesút két oldalán, É-D-i irányú, alacsonyabb dombháton van a lelőhely, melyet inkább keletről határol egykoron vízjárta terület. Kiterjedését az AVK objektumaira utaló cserepek, továbbá bronzkori és Árpád-kori kerámia jelöli. 45. KÖRÖSTARCSA 45. LELŐHELY, LESTYÁN-DŰLŐ I. (hrsz.: 0152/2; 0148; 0146/15-18; 0146/9-11) Térkép száma: Koordináták: , A községtől DNy-ra, a dűlő közepén, mintegy másfél méter magas kiemelkedésen van a lelőhely, melyet délről kísér egy régi vízfolyás már erősen feltöltődött medre. A kiemelkedés tetején, illetve tőle nyugatra, 500 m hosszan, közel 300 m szélesen találhatók edénytöredékek, melyek leginkább a lelőhely déli peremén sűrűsödtek. A leletek között az AVK késői szakaszába, a bronzkorba illetve az Árpád-korba sorolható darabok vannak. 46. KÖRÖSTARCSA 46. LELŐHELY, LESTYÁN-DŰLŐ II. (hrsz.: 0152/2; 0148; 0146/9-11) Térkép száma: Koordináták: , A községtől DNy-ra, a dűlő déli felében, az előző lelőhelynél leírt érmeder déli partján az AVK, az Árpád-kor és a késő középkor leletei találhatók. 47. KÖRÖSTARCSA 47. LELŐHELY, PAP-DŰLŐ. (hrsz.: 0183/16,25-26) Térkép száma: Koordináták: , A községtől nyugatra, a Pityeri gáttól délre, ÉNy-DK-i irányú alacsony dombháton 300 m hosszan, 50 m szélesen találhatók edénytöredékeket, melyek az AVK-ba, a szarmata korba illetve az Árpád-korba sorolhatók. 48. KÖRÖSTARCSA 48. LELŐHELY, ÖSVÉNY-HEGY. (hrsz.: 037/4,9,14-15) Térkép száma: Koordináták: ,

16 16 A község DK-i szélén, a körgáton kívül, É-D-i irányú dombhát déli végén van a lelőhely, melyet három oldalról övez vízállásos mélyedés. Itt mintegy 150 x 100 méteres területen fordulnak elő neolitikus (az AVK-ba tartozó), továbbá az avar korba és az Árpádkorba sorolható cserepek. 49. KÖRÖSTARCSA 49. LELŐHELY, KÚTHALOM-DŰLŐ II. (hrsz.: 097/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i szélén, K-Ny-i irányú, már erősen feltöltődött egykori meder déli partját kísérő, tagolt felszínű hátas részen 600 m hosszan, 200 m szélesen húzódik a gazdag lelőhely, ahol szarmata-hunkori és Árpád-kori leletanyag gyűjthető. 50. KÖRÖSTARCSA 50. LELŐHELY, KÚTHALOM DŰLŐ III. (hrsz.: 097/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i szélén, kicsiny, K-Ny-i irányú, szigetszerű kiemelkedésen, 50 méteres körzetben kisebb Árpád-kori szállást jelző leletanyag fordul elő. 51. KÖRÖSTARCSA 51. LELŐHELY, NAGYMÉRGES. (hrsz.: 0422/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen ÉNy- DK-i irányú partvonulaton bronzkori és avar kori kerámia került elő. 52. KÖRÖSTARCSA 52. LELŐHELY, KÜKÜLLŐ-ÉR I. (hrsz.: 0368/4-5; 0444) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös egyik levágott meanderének külső partján húzódó dombháton, 150 m hosszan, 100 m szélesen gyűjtöttünk edénytöredékeket, melyek között bronzkori, szarmata kori és Árpád-kori leletek fordulnak elő. 53. KÖRÖSTARCSA 53. LELŐHELY, KÜKÜLLŐ-ÉR II. (hrsz.: 0435/7) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös egyik levágott meanderének keleti végénél, kiemelkedő magas parton, 150 x 150 méteres területen gyűjtöttünk bronzkori és szarmata kori kerámialeleteket. 54. KÖRÖSTARCSA 54. LELŐHELY, MÉRGESI DOMBHÁT, BARTALOS- TANYA I. (hrsz.: 0462/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen húzódó hosszú dombháton, a tanya helyétől ÉNy-ra, kb m alapátmérőjű, 1 méter magasságú, kisebb halmocska látható, amely valószínűleg rézkori kurgán. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 55. KÖRÖSTARCSA 55. LELŐHELY, MÉRGESI DOMBHÁT, BARTALOS- TANYA II. (hrsz.: 0462/9) Térkép száma: Koordináták: ,

17 17 A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen, az előző lelőhelynél említett tanyahelytől K-re kb. 100 m-re, ovális, m alapátmérőjű, mindössze 1 méter magasságú dombocska van, amely valószínűleg kurgán. Környékén szórványosan találhatók őskori edénytöredékek. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 56. KÖRÖSTARCSA 56. LELŐHELY, KISMÉRGES, TÓTH-TANYA. (hrsz.: 0462/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ ÉK-i részén, a körösladányi országút és a Sebes-Körös közötti területen húzódó hosszú dombhát keleti végén, három oldalról egykor vízzel körülvett magaslaton, 50 x 50 méteres területen gyűjtöttünk őskori, szarmata kori és Árpád-kori edénytöredékeket. 57. KÖRÖSTARCSA 57. LELŐHELY, NAGYMÉRGES, MIHÁLY-ZUG. (hrsz.: 0457/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös Mihály-zug nevű meanderének déli csúcsán, közvetlenül a körösladányi határon húzódó K-Ny irányú magas dombháton gyűjtöttünk cserepeket. A lelőhely középpontjába, a hajdani Körös-meder partjára kell esnie annak a Mihály halomnak, melyet 1479 óta így neveznek, és a kéziratos térképek is jelölnek. 17 A halom minden bizonnyal kurgán, s valószínűleg beépítették abba a gátba, mely a Sebes-Körös akkor még át nem vágott meandereit vette körül. Az itt talált leletek között szkíta kori és Árpád-kori darabok vannak. A halmot jelenlegi állapotában szükséges megőrizni, területét a földművelésből javasolt kivonni. Környezete szintén kiemelt figyelmet érdemel a földmunkák során. 58. KÖRÖSTARCSA 58. LELŐHELY, NAGYMÉRGES, ZUGOK KÖZE. (hrsz.: 0455/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös két levágott meandere, a Bag-zug és a Mihályzug közötti területen, a régi töltés déli oldalán, alacsony, világosszürke talajú hátságon, 250 m hosszan, 50 m szélesen gyűjtöttünk bronzkori, szarmata kori és Árpád-kori edénytöredékeket. 59. KÖRÖSTARCSA 59. LELŐHELY, JUHÁSZFÖLD, KÖRÖS-KANYAR. (hrsz.: 0510/5) Térkép száma: Koordináták: , A községtől É-ra, a Kettős-Körös északi partján, a folyó és a gát egy nagy kanyarulatában, 150 x 50 méteres területen találtunk őskori (talán bronzkori) és szarmatahunkori cserepeket. 60. KÖRÖSTARCSA 60. LELŐHELY, JUHÁSZFÖLD, KÖRÖSPART. (hrsz.: 0510/10) Térkép száma: Koordináták: , A községtől északra, a Kettős-Körös északi partján, a gát tövében alacsony kiemelkedésen, 100 méteres körzetben a bodrogkeresztúri kultúra kevés, kopott, zömmel vastag falú edénytöredéke gyűjthető : Myholmolnahalma Dl 74621; 1780 k.: Mihály halma BmT 47; 1783: Mihály halom I. kat. felmérés Col. XXII. Sec. 24; 1788: Mihály halma BmT 48; 1822: Mihál H. Huszár 1822, 31; Pesty 1983, 76.

18 KÖRÖSTARCSA 61. LELŐHELY, VÉNKERT I. (hrsz.: 090/37) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli részén, az egykori szőlőskertek északi csúcsán, kerek, északról vízállásos területtel határolt, kiemelkedő dombháton apró, valószínűleg a Körös-kultúrába sorolható edénytöredékeken kívül szkíta, szarmata és Árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk. 62. KÖRÖSTARCSA 62. LELŐHELY, VÉNKERT II. (hrsz.: 0152/2; 082; 085; 090/2,26,35 37; 091) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli részén, az egykori szőlőskert keleti szélén É-D-i irányú partvonulat húzódik, melyet keletről határol egy széles lapály, ahol valaha vízjárta rész lehetett. E partvonulaton 800 m hosszan, 100 m szélesen lehet gyűjteni edénytöredékeket. Ezek között megtalálhatók az AVK, a tiszapolgári kultúra, a szkíta kor, a gepidák és az Árpád-kor leletei. 63. KÖRÖSTARCSA 63. LELŐHELY, VÉNKERT III. (hrsz.: 0936) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli szélén, a Vénkert végében, az előző lelőhelynél leírt partvonulaton, de attól egy érmeder által határozottan elválasztva, 100 méteres körzetben gyűjthetők újkőkori, késő bronzkori, kelta, szarmata kori és gepida cserepek. 64. KÖRÖSTARCSA 64. LELŐHELY, VÉNKERT IV. (hrsz.: 090/26,37; 091) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli szélén, az egykori szőlőskertek közepén, a Gyaraki-tanyától DNy-ra egy kisebb kerek halmocska emelkedik, melynek világosszürke talajában és ennek környékén késő bronzkori és hunkori szarmata leletanyag fordul elő. 65. KÖRÖSTARCSA 65. LELŐHELY, VÉNKERT V. (hrsz.: 090/13,37) Térkép száma: Koordináták: , A határ déli szélén, a szőlőskertek nyugati peremén húzódó dombhát legmagasabb részén, 150 x 150 méteres területen gyűjthetők edénytöredékek, melyek között újkőkori, bronzkori, gepida és Árpád-kori darabok is előfordulnak. 66. KÖRÖSTARCSA 66. LELŐHELY, VÉNKERTI KÖVESÚT. (hrsz.: 095; 0127/4; 0141/2) Térkép száma: Koordináták: , A községtől DNy-ra, a Terézia-majorba vezető kövesút egy tojásdad alakú, mintegy másfél méter magas dombocskán halad át, melyet minden oldalról egykor vízjárta részek vesznek körül. A dombocskán újkőkori, szarmata és Árpád-kori leletanyag jelzi a lelőhelyet. 67. KÖRÖSTARCSA 67. LELŐHELY, JUHÁSZFÖLD, FÁS-TANYA. (hrsz.: 0510/10-11; 0512/3-4) Térkép száma: Koordináták: ,

19 19 A községtől északra, a Kettős-Körös északi partján van a lelőhely, ahol gazdag újkőkori és Árpád-kori leletanyag gyűjthető. A lelőhely ÉNy-i peremén két emberi koponya töredéket is találtunk, melyek ismeretlen korú temetkezésekből származnak. 68. KÖRÖSTARCSA 68. LELŐHELY, SIMAI-HÁTI GÁTŐRHÁZ. (hrsz.: 0414; 0417/11) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi részén, a Körös jobb partján van a lelőhely, ahol egy ÉNy-DK irányú hátas vonulat húzódott, mely a Körös medrére támaszkodott. E partvonulat legmagasabb részén 100 méteres körzetben lehetett rézkori cserepeket találni. 69. KÖRÖSTARCSA 69. LELŐHELY, MÉRGES ZUG I. (hrsz.: 0380/7) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös meanderének külső partján, ÉK-DNy-i irányú hátasabb részen, 300 m hosszan, 100 m szélesen voltak edénytöredékek a felszínen, melyek közé őskori (neolitikus, bronzkori) és késő avar kori anyag tartozik. 70. KÖRÖSTARCSA 70. LELŐHELY, MÉRGES-ZUG II. (hrsz.: 0422/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ északi szélén, a Sebes-Körös két meandere (Mérges-zug és Gerzson-zug) által körülvett belső teraszon van a lelőhely, ahol 150 méteres körzetben kevés apró, kopott, őskori edénytöredéket találtunk. 71. KÖRÖSTARCSA 71. LELŐHELY, KÚTHALOM-DŰLŐ IV. (hrsz.: 097/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i részén, a Terézia-majorba vezető úttól délre nagy kiterjedésű lelőhely található, melyet egy erősen feltöltődött Ny-K-i irányú meder határol. Innen származik egy hosszúkás, minden bizonnyal szarmata sírból származó kalcedongyöngy, melyet 1931 táján Gyaraki Imre köröstarcsai gazdálkodó adományozott az MNM-nek. 18 A terepjárás során gyűjtött leletanyagban bronzkori, szarmata-hunkori és késő avar cserepek vannak. 72. KÖRÖSTARCSA 72. LELŐHELY, KÚTHALOM-DŰLŐ V. (hrsz.: 097/6) Térkép száma: Koordináták: , A határ DNy-i részén, a Terézia-majorba vezető kövesút déli oldalán, kisebb, különálló, világosszürke talajú kiemelkedésen, egyetlen objektumcsoportra utaló foltban vaskori és Árpád-kori leletanyagot gyűjtöttünk. 73. KÖRÖSTARCSA 73. LELŐHELY, VOLT KOPÁNY-TANYA. (hrsz.: 0251/6-8; 0253/2) Térkép száma: Koordináták: , A határ nyugati részén, a Pityeri-gáttól északra, 1942 körül akácfa ültetéskor sírok kerültek elő. A rézkori leletek a MNM-ba kerültek, majd Patay Pál kísérelte meg a leletek 18 MNM

20 20 hitelesítését az 1960-as években. 19 A területen 1989-ben végzett terepbejárás során csak egy karéjosan kiképzett, Árpád-kori bográcsperemet találtunk. 74. KÖRÖSTARCSA 74. LELŐHELY, EDELES-ZUG. (hrsz.: 0258/9) Térkép száma: Koordináták: , A határ nyugati részén, a Körös Edeles-zug nevű meanderének déli, nem túl magas, de azért határozottan kiemelkedő partján, 100 méteres körzetben találtunk őskori, szarmata kori és Árpád-kori leleteket. 75. KÖRÖSTARCSA 75. LELŐHELY, REFORMÁTUS TEMPLOM. (hrsz.: ) Térkép száma: Koordináták: , A község központjában, a Körös-folyó egy észak felé kinyúló meanderének belső teraszán található a református templom. A parókia kertjében terepjárás alkalmával késő középkori cserepeket sikerült gyűjtenünk. Feltételezhető, hogy a középkori Köröstarcsa temploma, és vele együtt a falu is, a mai helyén állt. A középkori település első említése ből való. 20 Valószínű, hogy 1596-ban pusztult el. 21 Geográfiailag valószínűleg közös lelőhelyet képez a 77. szám alatt szereplő Kossuth téri régészeti lelőhellyel, hiszen ugyanazon kiemelkedésen található, s a távolság is csekély közöttük, mindazonáltal a beépítettség miatt és a korszakbeli különbözőség miatt egyelőre külön érdemes kezelni. 76. KÖRÖSTARCSA 76. LELŐHELY, 43-AS ÁTVÁGÁS. (hrsz.: 0309) Térkép száma: Koordináták: , A MMM régi cédulakatalógusában szerepel egy középkori pallos, melyet 1904-ben Szarvasy Arzén ajándékozott a gyűjteménynek. A bejegyzett lelőhely: "Köröstarcsa, a 43. átvágás alsó torkolatánál. 2 m [mélyen]." 22 A szám alapján az átvágás azonosítható a községtől északra fekvő Paprévi-zugot körülvevő meanderrel, 23 és ennek nyomán a lelőhely is pontosan rögzíthető. 77. KÖRÖSTARCSA 77. LELŐHELY, KOSSUTH TÉR. (hrsz.: 535; 564/1) Térkép száma: Koordináták: , A Kossuth Tér 8. sz. ház előtt 1998-ban, szennyvízvezeték ásása közben embercsontok és kerámiadarabok kerültek elő, melyeket jelentettek a békéscsabai múzeumnak. A helyszíni szemle eredményeként a tiszapolgári kultúra leleteivel gazdagodott a megyei múzeum régészeti gyűjteménye, s egy zsugorított sírt is sikerült feltárni. 24 Geográfiailag valószínűleg közös lelőhelyet képez a 75. szám alatt szereplő református templom környéki régészeti lelőhellyel, hiszen ugyanazon kiemelkedésen található, s a távolság is csekély közöttük, mindazonáltal a beépítettség miatt és a korszakbeli különbözőség miatt egyelőre külön érdemes kezelni. 19 MNM adattár XIII.228/1962.; MMM adattár 177/ Karácsonyi 1896, II. 207; Györffy 1963, Haan 1870, MMM régi ltsz Korbély 1916, RK ; MMM RégAd ltsz. 2267/2000.

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói

A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN. Frisnyák Sándor 1. Az őskörnyezet első használói és átalakítói A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA ÉS TERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Frisnyák Sándor 1 Az őskörnyezet első használói és átalakítói A hazánk ősföldrajzával foglakozó tanulmányok rendre megemlítik, hogy a holocénban az endogén

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Tárgy: İskori eredető kunhalom

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 15. évfolyam 2. szám 2008.június VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

2007. november egyeztetési anyag

2007. november egyeztetési anyag BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezet Archeo-Art Bt. 2119 Pécel, Csíktarcsa u. 8. - E-mail:

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 8. SZAKÁGI JAVASLATOK JÓVÁHAGYANDÓ DOKUMENTÁCIÓ 2015 VÁTERV95 105

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 8. SZAKÁGI JAVASLATOK JÓVÁHAGYANDÓ DOKUMENTÁCIÓ 2015 VÁTERV95 105 8. SZAKÁGI JAVASLATOK 105 8.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 8.1.1 Természeti adottságok Szolnok a Közép-Tisza mentén, a Tisza és a Zagyva torkolatánál helyezkedik el. Természetföldrajzi

Részletesebben

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK

KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK KÁLOZ-KÚT, TÓ ÉS PATAK A Káloz-kút száraz gödre a peremartoni erdőben, az északi szélesség 47 fok 07' és a keleti hosszúság 18 fok 5' közelében található. A vilonyai dombokon felszínen lévő dolomit karszt

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK DÉVAVÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Alátámasztó munkarészek 2 Tervező: Tér és Terület Kft. Gyula, Hajnal utca 25/2. Kapcsolat a területrendezési tervekkel, Beépítésre

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére!

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére! Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Zöldpont szolgálat. Cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50. Telefon: 457-3437, 457-3438, 457-3440 Zöld szám: 06-80/40-11-11 Telefax: 457-3354 E-mail: info@mail.kvvm.hu

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV Alsó-Duna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március

Részletesebben

Nagyszentjános Településrendezési terv

Nagyszentjános Településrendezési terv Nagyszentjános Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Vágner Zsolt régész 2009. június 12. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Nagyszentjános település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. TARTALOMJEGYZÉK Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. II.KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA 1.1. Előzmények Söréd Község Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési eszközeit.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ www.magyarregeszet.hu PERKÁTA, EGY NEM SZOKVÁNYOS KÖZÉPKORI LELŐHELY Kovács Loránd Olivér 2009 és 2011 között útépítést megelőző régészeti feltárások folytak

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Helyi Fenntartható Fejlődési Terve Local Agenda 21

Gádoros Nagyközség Helyi Fenntartható Fejlődési Terve Local Agenda 21 Gádoros Nagyközség Helyi Fenntartható Fejlődési Terve Local Agenda 21 2012 Gádoros Helyi Fenntartható Fejlődési Terve (Local Agenda 21) 1.1. Vezetői összefoglaló... 3 1. Az Orosházi kistérség... 4 Gádoros

Részletesebben