2011. április 28-án (csütörtök) de órára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. április 28-án (csütörtök) de. 10.00 órára"

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/ , Fax: 85/ M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében tartandó ülésére. Napirendek: április 28-án (csütörtök) de órára 1. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, feladat-meghatározások (Fonyódi Rendőrkapitányság, Vízirendészeti Őrs) Előadó: rendőrség képviselői 2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Alapszolgáltatási Központ munkatársai, Hackl Szilvia óvodavezető, Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató, dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 3. Tájékoztató a háziorvosi tevékenységről Előadó: dr. Veress Zsolt háziorvos 4. Tájékoztató a Védőnői Szolgálat évi tevékenységéről Előadó: Hidvéginé Molnár Csilla védőnő 5. Beszámoló a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ munkájáról Előadó: Druskóczi Tünde Alapszolgáltatási Központ vezető 6. Tájékoztató a tanyagondnok munkájáról Előadó: Horváth Gyula tanyagondnok 7. A évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása és elfogadása Előadó: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 8. Napköziotthonos Óvoda névadásával kapcsolatos teendők Előadó: Hackl Szilvia óvodavezető 9. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: Lombár Gábor polgármester 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történtekről Előadó: Lombár Gábor polgármester 11. Hanzel Istvánné jutalmazása Előadó: Lombár Gábor polgármester 12. A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 13. Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodása márciusi anyagban kiküldve Előadó: Lombár Gábor polgármester 14. Fenyves Termál Kft. kérelme Előadó: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, április 19. Lombár Gábor polgármester

2 Ügyiratszám: /2011 Ügyintéző: Haszon Zsoltné Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a évre vonatkozóan Előterjesztő: Dr. Tóthné Dr. Sass Mónika jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít az előző évről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásra tekintettel. Ezen értékelés szerves részét képezik az e területen tevékenykedő intézmények beszámolói, ezért az átfogó értékelés elkészítéséhez a Fonyód- Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának, mint a gyermekjóléti szolgáltatás intézményének, a Fekete István Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda, mint a gyermekek napközbeni ellátását végző intézményeknek a beszámolója, valamint a védőnői szolgálat tevékenységének éves beszámolója került felhasználásra. 1., A település demográfiai mutatói: A KSH rendelkezésre álló adatai alapján a község állandó lakossága január 01.-én 2236 fő. A fenti adatsorban a korcsoportos bontás alapja az állandó lakosság, gyermekvédelmi szempontból azonban bizonyos esetektől eltekintve az ellátások megszervezése a lakó népesség szükségleteinek kielégítésére kell hogy irányuljon. Az állandó lakosság korcsoportos bontásában az alábbiakat láthatjuk: Gyermekek (0-18 évig) 306 fő (2009. évhez képest: - 9 fő) 14 % ebből: férfi: 158 fő, (2009. évhez képest: - 11 fő) nő: 148 fő, (2009. évhez képest: + 2 fő) ezen belül a 3-6 évesek: 61 fő (óvodás korosztály) +3 fő 7-14 évesek: 118 fő (ált. isk. korosztály) -4 fő Aktív korúak (19-60 évig) 1282 fő (2009. évhez képest: - 3 fő) 57 % ebből: férfi: 653 fő, (2009. évhez képest: - 3 fő) nő: 629 fő, (2009. évhez képest: változatlan) Időskorúak (60 év felett) 648 fő, (2009. évhez képest: + 16 fő) 29 % ebből: férfi: 291 fő, (2009. évhez képest: + 17 fő) nő: 357 fő. (2009. évhez képest: - 1 fő)

3 A korcsoportok egymáshoz viszonyított arány a tavalyi évhez képest szinte változatlan a 60 felettiek száma újabb 1%-kal nőtt -, a lakosok száma szintén kb 2%-os emelkedést mutat. A községben az idősek aránya folyamatosan nő, és ez leginkább a gyermekkorúak arányának a rovására történik. Jól látható ez a hosszabb távú összehasonlításban. A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolóban a fenti arány 17% (18 év alatti) 57% (aktív korúak) 26% (idős korúak). A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolóban a fenti arány 14% (18 év alatti) 58% (aktív korúak) 28% (idős korúak). Ha ezeket a százalékokat lakosok számával fejezzük ki: A évi beszámolóban 18 év alatt 335 fő, aktív korúak: 1135 fő, idős korúak: 521 fő A évi beszámolóban 18 év alatt 315 fő, aktív korúak: 1285 fő, idős korúak: 632 fő A népességcsoportok közötti arányeltolódás megfelel az általános népesség statisztikáknak, helyi viszonylatban magyarázható az idősebbek kiköltözésével, a fiatalok munkalehetőség hiányában történő elvándorlásával. Az aktív korúak arányának emelkedése feltételezhetően továbbra is az adómódosítás következménye évben a védőnői szolgálat jelentése szerint a születések száma 12 volt, közülük 1 gyermek volt koraszülött. A gondozásba vett várandós anyák száma jelenleg 16 fő, ebből hátrányos helyzet miatt fokozott gondozást igénylő 4 fő. A gondozott gyermekek létszáma (0-14 éves korig) 207 fő. 0-3 éves: 37 fő - fokozott gondozást igényel: 6 fő 4-6 éves: 50 fő - fokozott gondozást igényel: 11 fő 7-14 éves: 120 fő ---- (A népesség statisztikai szerint 238 fő van ebben a korcsoportban) A védőnő által nyilvántartott fokozott gondozást igénylő gyermekek száma 17 fő. A fokozott gondozást a hátrányos szociális helyzet vagy tartós betegség indokolják. Tartósan beteg, szellemileg visszamaradott gyermekek száma: 1 fő. A gondozott családok létszáma 79. Gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás tavaly tudomása szerint nem történt. A szolgálattal és a jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés jó, szoros és rendszeres. 2 családjából kiemelt, nagyszülőknél elhelyezett gyermek gondozását végzi a területen. Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések: a gyermekekkel kapcsolatos problémák hátterében a család ill. szülő áll, segíteni kell a szülőket a nevelésben már csecsemő kortól, mert már óvodás korban megjelennek a nevelési problémák. A működő baba-mama klubban igény volt szakképzett segítségre, így a pedagógiai szakszolgálat pszichológus jár kerekasztal beszélgetésre. Csökkent sajnos a születések száma és a gondozott várandós kismamák száma is. Az ellátó rendszer kiépítésének egyik iránya az idősek korosztálya felé mutat. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a gyermekek részére biztosítandó ellátásokat, tekintetbe véve, hogy a családok jövedelmi viszonyai sem javultak az utóbbi években. Az oktatási intézményeket tekintve gazdasági kihatásai is vannak a gyermekhiánynak. A Napköziotthonos Óvodában az előz évi beszámoló 55 fős tanévvégi létszámához képest a évben 56 fő beíratott gyermek volt. A Fekete István Általános Iskolában folyamatosan csökken a tanulói létszám 2008 évben 136 fő, évben 130. fő, a évben 124 fő volt a beíratott gyermekek száma. 3

4 A gyermekvédelmi és családgondozási feladatok ellátása során szembetűnő, hogy a legkomolyabb problémát a családok számára továbbra is az éves munkalehetőség megszerzése, megtartása jelenti. Igaz ez azért is, mert ez nem csak a jelen problémája számukra és számunkra, hanem a jövő problémája is, hiszen ledolgozott évek nélkül idős korukra újból a szociális ellátó rendszer alanyai lesznek saját jogú ellátás hiányában. A település által ellátott munkanélküliek száma évben: ellátás 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10 hó hó hó RÁT 15 fő 20 fő 20 fő 29 fő 22 fő 12 fő 11 fő 10 fő 13 fő 13 fő 14 fő 20 fő RSZS 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 4 fő 4 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő A településen évben a közfoglalkozatási terv keretein belül 15 fő részére biztosítottunk foglakoztatást 6-9 hónap (átlag 7 hó, 219 nap/fő) közötti időben, emellett a közmunkaprogram keretein belül is igyekeztünk a munka nélkül levőket még ha időleges is munkajövedelemhez, biztosítotti jogviszonyhoz juttatni. Így volt olyan személy, aki a munkaügyi központtól kapott ellátást is hónap biztosítási jogviszonnyal, nyugdíjra jogosító szolgálati idővel gyarapodott ebben az évben Továbbra is jellemző, hogy a fenti szociális ellátások megállapításánál olyan alacsony jövedelemhatárral kell számolni, hogy az 1-2 gyermekes családok, ha az egyik szülőnek van munkajövedelme, kiszorulnak az ellátásból, így egy keresetből + családi pótlékból kell megélniük óta nem emelték a nyugdíjminimum összegét, ami az ellátások megállapításakor jövedelemhatárt jelent. Pl: 4 fős család (2 felnőtt 2 gyermek családi pótlék: nem emelt) fogyasztási egységeinek száma: 3,5. Amennyiben a család teljes havi bevétele több mint a fogyasztási egység x nyugdíjminimum 80%-a ( Ft) nem adható az ellátás. ( pl család: 4x Ft = Ft csp, tehát ha az egyik fél Ft felett keres, az ellátás már nem jár.) Ez nagyban növeli a gyermekszegénységet. Az előterjesztés megírásakor folyik a RÁT felülvizsgálata, mivel ezévtől az aktív korú személyek részére a RÁT helyett bérpótló juttatás nevű ellátás került megállapításra. 2., A év részletes értékelése I., A Gyermekjóléti Szolgáltatás értékelése Általános jellemzők Ezen alapellátási kötelezettségének az önkormányzat a társulásban működtetett Fonyód Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatával tesz eleget. A szolgálat településünkön hétfő, kedd, szerdán délelőtt 8-12 óra között valamint csütörtökön óra között - tart fogadóórát a valamikori Idősek Klubja épületében, mely épület a felszereltség tekintetében megfelelő. A fennmaradó időben a községben családlátogatással, illetve a jelzőrendszer intézményeivel történő kapcsolattartással, szabadidős programok szervezésével, adományok gyűjtésével elosztásával működtetik a szolgálatot. Balatonfenyvesen elsősorban Encz Mária Katalin látja el a családgondozói tevékenységet, de Kőmívesné Harkány Zsuzsanna mindkét településen tevékenykedik, valamint gyermekjóléti szolgáltatást végez Fonyódon. 4

5 Az gyermekjóléti szolgálat tárgyi feltételei megfelelőek, azonban a valamikori Idősek Klubja épületében nem áll rendelkezésre az ügyfelek számára várakozásra alkalmas helyiség, a bizalmas beszélgetés körülményei nem biztosíthatók. A vezető gondozó képesítése pedagógus, mentálhigiénés asszisztens, Grberné Csépe Mónika családgondozó szociális munkás, Encz Mária Katalin családgondozó szociálpedagógus. A Mobil Jogsegélyszolgálat keretében Balatonfenyves havi 1 lakalommal ingyenes jogi tanácsadás működik. Saját pszichológust nem alkalmaznak, de a Marcali székhelyű Egységes Pedagógiai Szolgálat pszichológusai rendelkezésre állnak. Túlterheltségük miatt jó lenne legalább heti 2 órában pszichológust foglalkoztatni. Gyermekjóléti szolgálat családgondozójának feladati: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, melynek érekében (1) segíti a hozzáfordulókat támogatásokról szóló tájékoztatással, illetve segítséget nyújt a nyomtatványok beszerzésével és kitöltésével a támogatáshoz történő hozzájutáshoz (pl: mozgás és értelmi fogyatékos szülőket hozzásegítették a TB rendszeren keresztül gyermekkocsi beszerzéséhez) (2) a hozzáfordulók speciális élethelyzetének megfelelő tanácsadások, szakemberek felkutatása, a segítséghez történő hozzájutás elősegítése, probléma típusok és számszerű előfordulásuk Balatonfenyves tekintetében: problémakezelés száma kk érintett anyagi-megélhetési problémák: családi konfliktus: gyermeknevelési problémák: beilleszkedési nehézség: 0 0 magatartás és teljesítményzavar szülő/család életvitele 2 1 szülői elhanyagolás 8 3 családon belüli bántalmazás 0 0 fogyatékosság, retardáció 0 0 szenvedélybetegségek 0 0 több probléma együttesen (3) szociális válsághelyzetben lévő várandós édesanya támogatására évben nem volt A veszélyeztetettség megelőzése érdekében (4) Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, melynek keretében az oktatási intézmények, védőnő, háziorvos, rendőrség és a gyámhatóság szóban vagy esetjelző lapokon teszik meg jelzéseiket a gyermekjóléti szolgálat felé évben érkezett jelzések Balatonfenyves tekintetében (az indokok összevontan kezelve Fonyóddal) összes jelzés: 35 db Közoktatási intézmény: elhanyago- 11 jelzés igazolatlan hiányzás, iskolai magatartás gyermek felügyeletének hiánya, szülői 5

6 lás, Eü szolgáltató(védőnő) 1 jelzés családon belüli erőszak, kiskorú elhanyagolás Rendőrség: 1 jelzés fk eltűnése, betöréses lopás, iskolai lopá- Önkormányzat: sok, kk. veszélyeztetése 52 jelzés igazolatlan hiányzások, betöréses lopás, szülő betegsége miatt a gyermek felügyelete nem megoldott, szülői kapcsolattartás, családi konfliktus. (5) Esetkonferencia évben 4 alkalommal volt, melyek kiskorú védelembe vételét előzték meg. Érintett gyermekek száma: 5 fő. Esetmegbeszélések száma 8, érintett gyermeke száma.8. (6) Szakma közi megbeszélések száma 7. Érintett témakörök: bűnmegelőzés, Aktuális problémák, térvények értelmezése a gyermekvédelemben, támogatások, segélyek megállapításának lehetőségei, média hatása a családokra és a gyermeknevelésre, családon belüli erőszak megelőzésének lehetőségei, kiskorú veszélyeztetése a büntetőjog szempontjából. A megbeszéléseket szakértők előadásai előzték meg, több esetben szemléltető filmek is megtekintésre kerültek. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében (7) A családgondozás során minden önkéntes alapellátásban gondozott gyermek számára személyre szabott gondozási-nevelési tervezet készítenek, melyet félévente értékelnek. A probléma megoldódása esetén lezárják az aktát, ellenkező esetben módosítják a tervet, szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményeznek. (8) évben Balatonfenyvesen 2 védelembe vételi eljárás zajlott le, 2 felülvizsgálat során került sor a védelembe vétel megszűntetésére évben Balatonfenyvesen ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében (9) Tevékenység évben Balatonfenyvesen nem volt. Egyéb tevékenységek (10) Örökbefogadással kapcsolatos eljárás nem volt évben (11) A helyettes szülői hálózat megszervezése továbbra sem járt sikerrel, de az elmúlt évek során szükség sem volt e szolgáltatásra. (12) Nyilvántartásaikat folyamatosan vezetik. (13) Önállóan szervezett szabadidő programok: Lelki kuckó a Fekete István Általános Iskolában minden hétfőn 1 óra. (14) Alsós gyermekeknek mesefilm vetítés én a községházán, én Horgászverseny a csatorna partján, ruhabörze én, én, én, én, szeptemberétől minden hó 3. csütörtökén. Jövőbeni elképzelések II. Helyi civil szervezetek bevonásával közös programok szervezése. III. Helyettes szülői hálózat megszervezése. IV. Pszichológus alkalmazása lehetőség szerint heti 2 órában Tárgyi feltételek évhez képest javultak, 2 db szolgálati mobil telefont kaptak a munkatársak II., Gyermekek napközbeni ellátása 6

7 A családban élő, szülők elfoglaltsága, munkavégzése, betegsége miatt napközbeni ellátás nélkül maradó gyermekek életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, étkeztetését, nevelését és foglalkoztatását kell ezen ellátási formával biztosítani. Az önkormányzat ezen ellátási kötelezettségének iskolai (az iskola tanulóinak létszáma: 124 fő előző év: 130 fő) és óvodai (2010/2011 évre beíratott gyermekek száma: 56 fő előző év 55 fő) napközi működtetésével tesz eleget az évi XXXI. törvény 41.. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A 3 év alatti gyermekek esetében a Képviselő-testület határozata alapján a Fonyódi Városi Bölcsödénél kerülnek elhelyezésre azon gyermekek, akiknek nappali felügyeletét biztosítani kell évben ilyen igény nem volt. A napközbeni ellátásra leginkább ebédig van igény, mert a két intézménybe járó 180 gyermek közül 159 gyermek ebédel. Az iskolai 103 ebédelő gyermekből uzsonnára már csak 54 fő marad. Az iskolában tehát délben a gyermekek 83 %-a veszi igénybe az étkeztetést, délután már csak 44%. A legmagasabb osztálylétszám a 8. osztályban van - 22 fő -, a legalacsonyabb a 4. osztály, ahol 11 tanuló van. Az osztályok átlaglétszáma 15,5 fő. Más településről 8 gyermek jár be. Az intézményben sok a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek: Sajátos nevelési igényű: 18 fő, Tanulási, magatartási nehézséggel küzdő: 34 fő, Hátrányos helyzetű: 44 fő, HHH tanuló: 4 fő. Ez gyermekekre kivetítve 50 főt jelent, amely a létszám 40 %-a, ami minimális, 1%-os emelkedést mutat. Az iskola munkáját pszichológus segíti heti 2 alkalommal. Az óvodában a tavalyi évhez képest (tavalyi létszám 55 fő) 1 fővel emelkedett a létszám. A szeptemberi létszám 49 fő, jelenleg 56 fő, de májusban 2 új gyermekkel 58 főre emelkedik. Az intézmény kihasználtsága jelenleg 112%-os. Más településről 2 gyermek jár be. A jelenlegi 56 főből hátrányos helyzetű 16 fő, HHH gyermekek száma 7 fő, etnikai kisebbséghez tartozó 6 fő. Ez személyeket tekintve 16 gyermeket jelent, ami jelenleg gyermekek 29 %-a, ami minimális (2%) csökkenést mutat. Sok a csonka családban élő gyermeke, emelkedik a rossz anyagi helyzetből, ingerszegény környezetből érkező gyermekek száma. Sajátos nevelési igényű gyermek nincs, a beszédhibás gyermekekkel heti 2x1,5 órában logopédus foglalkozik. Már nem csak beszéd hibával hanem beszédfogyatékossággal is meg kell küzdenie a szakembernek. A Marcali Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa heti rendszerességgel segít a szülők nevelési problémáinak megoldásában februártól. Prevenciós jelleggel az óvónők családlátogatásokat folytatnak, problémás gyermekek esetében beszélgetéseket kezdeményeznek a szülőkkel. Az egészségügyi szakemberekkel, a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat jó, szakmaközi megbeszéléseken rést vesznek, az óvoda is helyszínül szolgát egy ilyen megbeszélésnek. A nyári időszakban a gyermeke 55-65%-a veszi igénybe az óvodai ellátást, mely a nyár végéig folyamatosan csökken. 3 hétre zárnak be festés miatt. A nyári időszakban 2 visszatérő család jelezte, hogy beíratná gyermekét, illetve előfordul, hogy külföldiek nyelvtanulás miatt jelentkeznek gyermekükkel. A 16 nagycsoportos közül 14 iskolába megy 2 fő még marad az óvodában. A két intézménybe járó gyermekek közül a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek százalékos aránya 37%, ami szintén 1%-os emelkedést mutat. 7

8 A két intézmény legfőbb célja, hogy az ott folyó munkával csökkentse ezeknek a gyermekeknek a hátrányos helyzetét a napközbeni felügyelet, és a jó körülmények, megfelelő élelmezés biztosításával. Csökkentse szocializációs hátrányaikat a nevelés eszközeivel. Mindkét intézmény jó kapcsolatot ápol a Gyermekjóléti Szolgálattal, szakmai megbeszéléseken részt vesznek. Különleges esemény az év folyamán nem történt, továbbra is probléma az ingerszegény környezetben felnövő, nagy szocializációs hátránnyal, majd idővel képességbeli hiányosságokkal küzdő gyermekek problémáinak megoldása. Az iskolában tanulószoba működtetésével is próbálnak e hátrányokon faragni, melyet összesen 42 gyermek vesz igénybe ben a nyári napközit elindították, azonban a szülők nem tartottak rá igényt. A nyári gyermekétkeztetés keretein belül 14 gyermek részére tól ig ingyenes étkeztetést biztosítottunk 756 adag étel -, melynek értéke Ft volt. Az iskolában az alsó tagozatosok részére közlekedésbiztonsági előadást tartott a rendőrség, a védőnő az egészséges életmódra való nevelésben nyújt segítséget, valamint egy önkéntes fiatalokból álló egyesület tartott dramatizált előadást a drog-alkohol-dohányzás témakörében. III., Gyermekek átmeneti gondozása Jelenleg ez az ellátási forma nem működik, megszervezése folyamatban van, de az első tájékoztatás után a jelentkezők a nagy felelősség felismerése és az elismertség minimális volta miatt meggondolják magukat. IV., Gyámhatósági tevékenység A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények véleménye szerint Balatonfenyves egyéni problémák ellenére összességében nem problémás község évben 2 gyermek védelembe vételére került sor, egy esetben rendőrségi jelzés miatt, a másik esetben a gyermekjóléti szolgálat szakemberinek jelzése alapján. Apai elismerő nyilatkozat felvételére 3 alkalommal került sor. A tartós nevelt gyermekek után fizetendő gondozási díj felülvizsgálatához, gyám és gondok rendeléshez a Gyámhivatal számára környezettanulmányt, vagyonleltárt készítettünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal és informáljuk őket a kliensekre vonatkozó jogszabályi változásokról, támogatási lehetőségekről. Ebben az évben felkérésre előadást tartottunk az önkormányzatok által családok számára nyújtható ellátásokról, azok feltételeiről szakmaközi megbeszélés keretein belül. Legfontosabb problémája a településnek a tavalyai évben is a két külterületi településrészen élő népesség rossz anyagi, szociális és mentális helyzete, és a munkaerőpiacra való tartós visszajuttatása volt. Az évente 2 alkalommal adott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járó egyszeri, gyermekenkénti Ft kifizetése megtörtént. A legjelentősebb ügyiratforgalmat a gyermekekhez kapcsolódó segélyezés, támogatás területén bonyolítottuk. A településrész hátrányainak enyhítésére tanyagondnoki szolgálat működik. A nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermeke fel is innen kerül ki. Jelentős összeget fordítunk intézményeink körülményeinek javítására, mert a hátrányos helyzetű gyermekek nagytöbbségének itt a második otthona. 3., Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: 8

9 Szülési segélyre jogosult az a szülő, aki gyermeke születése pillanatában Balatonfenyvesen állandó lakhellyel rendelkezik. Az ellátás összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-ával egyező összeg. Ez az ellátás törvényben nem szabályozott, helyi rendelet alapján biztosított támogatás. Szülési segély ben 12 szülő részére (2009.-ben 10 fő), 12 gyermekre tekintettel került megállapításra, melynek összköltsége évben Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ben 14 kiskorút érintett, Ft költséget jelentett az önkormányzat részére (nyugdíjminimum 30%-a Ft/gyermek) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén napi jogosultság alapján 69 gyermek (36 család), Ft,a napi jogosultság alapján 79 gyermek (40 család) Ft, összesen ft került kifizetésre. A gyermekek intézményi étkeztetéséhez a évben elsősorban a normatív kedvezményeket biztosítottuk: Normatív kedvezményben részesült iskolában 50%-os kedvezményben átlagosan 14 fő (2576 adag) 531 ezer forint 100%-os kedvezményben átlagosan 40 fő (7315 adag) ezer forint óvodában 50%-os kedvezményben 5 fő (1177 adag) 196 ezer forint 100%-os kedvezményben 9 fő (2066 adag) 690 ezer forint évben a gyermekek intézményi étkeztetésében a normatív kedvezmények mértéke nem változott, azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén járó 100%-os kedvezményt 2010-ben a 7. osztályig kiterjesztették. Tankönyvtámogatás: a 2010/2011 tanév megkezdésekor ingyenes tankönyvet kapott 64 fő (3 gyermekesek, emelt összegű családi pótlékban részesülők, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők), mely értéke Ft volt. (Ez a tavalyi 62 fő Ft összeghez képest emelkedést mutat) Az általános iskolába történő bejáráshoz havonta 21 tanuló kap ingyenes bérletet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. Határozati javaslat: Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásról szóló beszámolót elfogadja. Balatonfenyves április 19. Dr. Tóthné dr. Sass Mónika Jegyző 9

10 Tárgy:Beszámoló Dr. Veress Zsolt- Háziorvosi 2010.évi szakmai munkájáról Balatonfenyves Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Balatonfenyves Tisztelt Képviselőtestület! A beszámoló időszaka:2010év A háziorvosi szolgálat 2010-éves munkája: Balatonfenyves Község Önkormányzata a kötelező háziorvosi alapfeladatának ellátására szerződést kötött az "MV" Bt.-vel, azon belül a feladat ellátására Dr. Veress Zsolt-háziorvossal. "MV" Bt. területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, felnőtt korcsoport ellátására a OEP-pel finanszírozási szerződést kötött, amely jelenleg is érvényben van. Körzetem a Balatonfenyves Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő felnőtt lakoságra terjed ki. Én, Dr. Veress Zsolt, a munkakör betöltéséhez szükséges,a 4/2000.(II.25.)Eü.M rendelet előírásai szerint, háziorvosi szakvizsgával rendelkezem. Továbbképzési pontszámaimat folyamatosan gyűjtöm, a Kistérségi Népegészségügyi Hivatalnál (Marcali) működési nyilvántartásom megújítását igazoltam. Orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálattal jelenleg is rendelkezem. A Bt. egészségügyi szolgáltatásra érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A helyettesítésemről a működési engedélyének megfelelően gondoskodom és gondoskodtam eddig is. Helyettesítő orvosok: Dr. Moór István és Dr. Varga Zsuzsanna. A lakosság részéről probléma nem merült fel. A háziorvosi praxisom végleges működési engedéllyel rendelkezik, 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1.szám alatti háziorvosi rendelőben, területi ellátási kötelezettségű, felnőtt korcsoportú háziorvosi alapellátásra. Szakmai minimumfeltételek tekintetében a Kistérségi Népegészségügyi Hivatal és az OEP ellenőrzési jegyzőkönyvei alapján, mint egészségügyi szolgáltató telephelyem, teljes mértékben megfelel, mind személyi-,gép-műszer,tárgyi-, építészeti és szakma környezeti, a 60/2003.(X.20)ESZCSM. rendeletben előírt, minimumfeltételeknek.

11 A praxis kártyaszáma 1400fő, visszatekintve 2-3 évet emelkedő tendenciát mutat. Lakosságszám:2300fő Az eltérés az állandó lakósként bejelentett de életvitelszerűen nem itt élő nyaralók miatt van. A kötelezően, minden év január 30-ig beküldendő "jelentés a háziorvosi tevékenységéről" című statisztika áll rendelkezésemre és a KSH által készített Somogy Megyei és országos adatok, amely alapján a praxis ellátottairól, egészségi állapotukról, betegségeikről információt tudunk kapni. Előzetesen megemlítem, hogy bejelentési kötelezettségemnek (Éves jelentés, veszélyes hulladékjelentés, stb) minden esetben pontosan, időben eleget tettem. Panasz az egészségügyi hatóságok részéről nem merült fel. Ellátandó lakosság:1400fő Korcsoportos bontás: 5-14 év között:162fő év között:71fő 19-24év között:134fő 25-34év között:265fő 35-44év között:236fő 45-54év között:245fő 55-64év között:172fő 65-74év között:113fő 75év felett:68fő A rendelőben ellátott betegek száma:11992fő A beteg otthonában végzett ellátás:228 fő -fekvőbeteg intézménybe utalás: 87fő -körzeti ápolónő látogatásainak száma:476 alkalom -ápolási tevékenységek száma:138fő A gondozottak számáról minden második évben kell jelentést benyújtani a Kistérségi Népegészségügyi Hivatal-Marcali részére, amiről elmondható, hogy az országos helyzettől nem tér el. Kiemelt gondozási csoportok: -Magasvérnyomás betegségek: 368fő -ISZB:142fő -Légzőszervi megbetegedések: 78fő -Emésztőrendszeri megbetegedések:179fő -Cukorbetegség:109fő -Mozgásszervi megbetegedések: 127fő A fokozatosan elöregedő lakosság esetében szakmailag a gondozási feladatok ellátásán van a legnagyobb hangsúly, mert a körzet egészségi állapota csak szakmailag megfelelő orvosi és ápolói gondozási munkával tartható egyensúlyban. A lakosság egészségügyi állapotát befolyásoló tényezők 4 fő csoportra oszthatók. Legfontosabb az élemód amely 43%-ban befolyásolja az egészségi állapotot. A környezeti hatások és a genetikai tényezők adottak és nem befolyásolhatók. 11

12 A gyógyító -megelőző és egészségügyi ellátás a fejlett országokban 11%-ban felelős a halállal végződő megbetegedésekért. Ebből is látszik, hogy az egészségügyi ellátás önmagában keveset tehet a lakosság megbetegedési és halálozási számainak módosításáról. Az egészségügy legfontosabb területe a megelőzés lenne, megakadályozva ezzel a betegségek, balesetek kialakulását. Szerintem az elsődleges megelőzés szerepe a legfontosabb mivel még időben csökkenti az egészségkárosodást előidéző tényezőket. A még egészséges lakosság szűrővizsgálatával és felvilágosításával megelőzhető a betegség kialakulása. A balatonfenyvesi Önkormányzat évek óta támogatja azt a plusz szűrőprogramot amely keretében mind a helyi,mind a nyaraló lakosságot évente többször vizsgáljuk. Mellékelem a 2010-es év főbb vizsgálatait, hangsúlyozva, hogy a rendelőben naponta folyamatosan végzünk szűréseket 2010 év szűrések a háziorvosi rendelőben 2010.január és február:36 főnek vizsgáltuk meg a koleszterin-és vércukorszintjét. Ebből pozitív esetek száma:12fő volt március 11-én 38 ember szűrése történt: vizelet(albumin) vérnyomás és testsúlyméréssel összekötve. Pozitív esetek száma:11 fő volt március 25-én hőkamerás vizsgálatot szerveztünk, megjelent emberek száma:13fő. A betegeket az eredmények függvényében szakorvoshoz irányítottuk 2010.április 08-án ismét vércukor, vizelet vizsgálat történt, 37 fő jelent meg ebből pozitív esetek száma:10 fő április 15-én HbA1c szűrés volt, ez a vizsgálat az utolsó 3 hónap vércukor értékeiről ad felvilágosítást. Megjelent betegek száma:28fő, ebből pozitív esetek száma:9 fő. (diabetológiára irányítva) 2010.május 8: Falunap: vércukor és vérnyomásmérés. Leszűrt betegek száma: 76 fő ebből pozitív:9fő 2010.június: folyamatos vércukor-kolezsterin és vérnyomásmérés volt. Leszűrt betegek száma 42fő ebből pozitív eset 8 fő július 31. HbA1c szűrés volt. leszűrt betegek száma :35 fő, ebből pozitív eset:14fő augusztus 3-án:koleszterinmérést végeztünk.46 embert szűrtünk meg. Pozitív esetek száma:12fő 2010.szeptember-oktőber:folyamatos vércukor-koleszterinszűrés 36 főből 6 ember lett pozitív. Testtömegindex mérése is történt-egy különleges mérleg segítségével-amely a testzsír százalékáról adott képet. 29 főből 11 fő lett pozitív. 12

13 2010.november 11-én vércukor és vizelet(albumin) vizsgálat. Megjelent:29fő ebből pozitív esetek száma:10fő december: folyamatos kardioszűrés:ekg, vércukor, testtömegindex és vérnyomásmérés Leszűrt betegek száma:22fő, ebből 13 lett pozitív. A diagnosztikai eszközök és a tesztcsíkok az önkormányzati támogatás 88%-át tették ki. Az önkormányzati támogatás összegéből bérfizetés nem történt. Körzeti ápolónő munkája: "MV" BT. Háziorvosi Szolgálat Balatonfenyves ápolási feladatait Pék Hajnalka-Diplomás Ápolónő -látja el. A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést már 1998-ban megszerezte,ez jogszabályilag előírt. A szakdolgozó fizioterápiás szakasszisztensi képzettséggel rendelkezik, de jelenleg ez kihasználatlan. Az országos működési nyilvántartásba vétele megtörtént, működési igazolvánnyal rendelkezik, melyet az engedélyhez hatóságnál igazolt. Az egészségügyben eddigi szakmai gyakorlata:13év Az öt éves továbbképzési időszakra pontszámait megszerezte és az engedélyhez hatóságnál igazolta, működési igazolványát megújította. Az egészségügyi hatóságok és egyéb továbbképzéseket szervező szolgáltatók által szervezett kreditpontos továbbképzéseken részvétele folyamatos. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarába felvétele megtörtént óta a körzet ápolási feladatait egyedül lája el,területe kizárólag Balatonfenyves Község közigazgatási területére terjed ki. A praxis ápolási tevékenységéről a Kistérségi Népegészségügyi Hivatal és az OEP ellenőrzési jegyzőkönyvei alapján a következőket tudom elmondani: -az ápolás működési feltételei biztosítottak. -az alkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozó munkaügyi nyilvántartása megfelelő és érvényes(munkaszerződés, munkaköri leírás, alkalmassági vizsgálat, felelősségbiztosítás, végzettséget igazoló dokumentumok, működési igazolvány) főállású. -kompetenciájába nem tartozó, kizárólag orvosi felügyelettel elvégezhető tevékenységet nem végez. Ügyeleti szolgálatban nem vesz részt. -helyettesítése tartós távollét esetére megoldott(fonyódi gyermekkörzet ápolónője) a praxis tárgyi feltételei megfelelőek,az orvos-beteg négyszemközti találkozás lehetősége adott. -körzeti ápolói táska és felszereltsége a jogszabály szerinti, megfelelő és hiánytalan. -a szakdolgozói a területi feladatainak elvégzéséhez személygépkocsival rendelkezik. -a szakdolgozó a fertőtlenítés és a sterilizálás szakmai szabályait betartja és 13

14 megfelelően végzi. -a praxis szűrési-és gondozási munkájából az ápolónő nagyban kiveszi részét, főleg a területen végzett tevékenysége során(szűrővizsgálatok szervezése,koordinálásamammográfia) -az ápolónő magas szinten végzett egészségnevelési-és egészség megőrzési tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a terület gondozási adatai az évek alatt folyamatosan pozitív irányba változnak. -e feladat elvégzéséhez, mint Háziorvos a maximális segítséget megadom, mid a szakmai anyagok készítése, mind a "Nemzeti Népegészségügyi Program" alapellátást érintő feladatainak részleges ismertetése alkalmával, továbbképzéseken, munkaértekezleten való részvételének biztosításával. -a praxisban a betegjogokat helyesen ismertetjük, a betegjogi képviselő elérhetőségéről a pontos tájékoztatás megvalósul. -a személyiségi jogok,az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok védelme a kódolt számítógépes programmal és a betegkartonok kulccsal zárható szekrényben való tárolásával megvalósul. -körzeti ápolónő teljes munkaidejében megosztva 4 órát a rendelőben,4 órát a területen dolgozik, de a körzet egyedüli ellátása sok plusz időt igényel, ezért szakmailag indokolt az otthonápolási szolgáltató tevékenységet végzők igénybevétele ami jelenleg is történik. -a szakdolgozó a területi munkáját,a betegek látogatását megfelelően látja el. -az ápolási dokumentáció vezetése szakmailag megfelelő, pontos,korrekt. -az ápolási-gondozási folyamat ellenőrzésére a beteglakáson is sor került,ahol a beteginterjú pozitivitása mellett elmondható, hogy a vezetett dokumentáció szakmailag kifogástalan volt. -az éves beteglátogatások száma 2010.év 476fő amely meghaladja az országos átlagot. -az ápolónő személyére és munkájára sem a betegek, sem a hatóságok, ellenőrzési szervek részéről ez idáig panasz nem érkezett. Együttműködés más szervekkel: -A háziorvosi ellátásért felelős szervvel: a Balatonfenyvesi Község Önkormányzata -Egészségügyi társszolgáltatókkal: 1.Esély-M Otthonápolási -és Hospice Szolgáltató: Szakmai együttműködés a betegek érdekében 2005-től működik. Évente az otthoni szakápolás és a hospice ellátásban részesülő betegek száma folyamatosan növekedett, és szükségszerűvé vált a fekvőbeteg ellátó intézményeket sújtó gazdasági válság miatt. Otthoni szakápolás:lehetővé teszi a hosszú idejű kórházi ápolásának elkerülését, csökkenti a balesetek, műtétek utáni kórházi ápolásának idejét, a betegek otthonában gyorsítja gyógyulásának folyamatát, a betegek számára otthonában, megszokott környezetében, korszerű eszközökkel, megfelelő szakértelemmel, magas színvonalú szakápolást nyújt. Szolgáltatásaik: szakápolás, gyógytorna, fizioterápia, alapápolás, hospice, betegfelügyelet, 14

15 logopédia, gyógyászati segédeszköz ellátás, bérlés, természetesen a betegek otthonában. Egy alkalommal fél órától három óráig tartó egészségügyi szolgáltatást vállalnak, TB finanszírozással, a szolgáltatás a háziorvos elrendelése és felügyelete alapján ingyenes évben 15 betegnél történt ilyen ellátás elrendelése, összesen betegenként átlagosan (4x14 vizit) 56 alkalommal:840 ápolási vizit. Továbbá több végstádiumban lévő daganatos beteget kísértünk el együtt a végsőkig és segítettünk az itt maradt családtagoknak hozzátartozóknak. Az otthonápolási szolgálatokkal való együttműködés is biztosít Balatonfenyves Község közigazgatási területén egy plusz közfinanszírozott egészségyügyi szolgáltatást amely a betegellátás színvonalának minőségét növeli. 2.Egészségyügyi Nonprofit Kft.-Fonyód 3.Marcali Városi Kórház -Egészségügyi hatósági szervekkel: Kistérségi Népegészségügyi Hivatal és az OEP Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, a 2010.évről benyújtott "Beszámoló a háziorvos 2010.éves tevékenységéről" című előterjesztésem elfogadását. Balatonfenyves, Tisztelettel: Dr. Veress Zsolt Háziorvos Balatonfenyves Háziorvosi Szolgálat "MV" Bt. 15

16 Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő testülete részére 8646 Balatonfenyves Kölcsey utca 27 Éves védőnői beszámoló a 2010 évi munkáról A 2010-es évben a védőnői körzet főállásban volt betöltve. A területi ellátási kötelezettség: Balatonfenyves és a hozzá tartozó Imremajor Munkámat eü. Minisztérium által kiadott rendeletek, módszertani levelek, hatályos jogszabályok és a Védőnői Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján végzem. Munkám szakmai felügyeletét a Marcali ÁNTSZ gyakorolja. A gondozottak korszerű ellátása érdekében folyamatos szakmai továbbképzéseken veszek részt. Körzetre jellemző adatok: A település védőnői körzete Balatonfenyves, Imremajor, Pálmajor- gátőrház / egy család lakik /településekből áll. A körzet hosszan elnyúló területen helyezkedik el, bejárhatóságát kerékpár és autóhasználat biztosítja. Munkámat számítógépes program segíti, de papír alapú dokumentációt is vezetek. A védőnői ellátás területei: család és nővédelmi gondozás, várandós anya gondozása, gyermekágyas gondozás, újszülött és csecsemőgondozás, 1-3 éves kisdedgondozás, 3-6 évesek védőnői ellátása, védőoltások szervezése lebonyolítása, intézmények látogatása hygenes ellenőrzése, óvodás és iskoláskorú gyermekek szűrővizsgálata védőoltása, betegjogi tájékoztatás, adatkezelés, jelzőrendszeri tevékenység a család és gyermekvédelem területén, egészségnevelő, preventív tevékenység, Gondozott családok száma: 79 / 7 éven aluli gyermeket nevelő / 18 év alatti, fogyatékos gyermek 1 fő, Az összes gondozott családból szociális ok miatt veszélyeztetett 11fő, 11% az elmúlt évekhez képest minimálisan nőtt. Körzetemben 2, családból kiemelt gyermeket gondozok / 4 és 6 évesek /, őket a Bíróság a nagyszülőknél helyezte el. A település demográfiai mutatói: Élve születések Balatonfenyves: 2000 év 10 fő 2005 év 13 fő 2001 év 11 fő 2006 év 16 fő 2002 év 14 fő 2007 év 14 fő 2003 év 17 fő 2008 év 10 fő

17 2004 év 7 fő 2009 év 14 fő 2010 év 12 fő Koraszülések száma 2010-ben : 1 Csecsemőhalandóság, halvaszületés nem volt. Védőnő munkakörülményei: A tanácsadó közös a gyermekorvosi rendelővel, felszereltsége megfelel a törvényben előírtaknak, az OSZMK portálon regisztrált. Számítógéppel és nyomtatóval felszerelt, az iratok fénymásolása a polgármesteri hivatalban történik. A Stefánia védőnői programra az adatok felvitele a 2009-es évben megtörtént, a programot használom, de papír alapú dokumentációt is vezetek. A váróban a megengedett ismeretanyagok, folyóiratok, plakátok vannak kitéve, az előírt lakossági tájékoztatók betegjogi képviselő elérhetősége, MEP elérhetőség, szociális juttatásokról szóló tájékoztatás, rendelési tanácsadási idők, védőnő elérhetősége a faliújságon ill. a bejárati ajtón megtalálhatók. A veszélyes hulladék tárolása, elszállítása folyamatosan történik. A bejárat akadálymentesített. A tisztasági festés megtörtént. Gondozási tevékenység: A körzethez tartozó lakósság együttműködési kézsége jó, gondozhatóságuk általában jónak mondható. Gondozást nem igénylő vagy azt megtagadó személy a körzetben nem volt. A kiemelt gondozást, aktív törődést igénylőket komplex gondozzuk a szociális jelzőrendszer többi tagjaival, akikkel az együttműködés és az információ áramlás jó. A gondozási tevékenység kapcsán kapcsolatot tartok az egészségügyi alap és szakellátással, oktatási intézményekkel, szociális és gyermekjóléti szolgálattal, ÁNTSZ illetékeseivel, szakmai feletteseimmel, gyámhivatallal. A 2010-es évben a körzetben gyermekbántalmazásról, családon belüli erőszakról nincs tudomásom, védőnői intézkedés, közbenjárás 12 alkalommal történt. A hátrányos helyzetű családoknál folyamatosan igény van használt ruha, csecsemő- gyermek bútorok, használati tárgyak gyűjtésére és adományozására, melyet magam is végzek. Gondozott gyermekek létszáma 0 14 éves korig: összesen 207 fő 0 3 éves 37 fő - ebből veszélyeztetett / eü.+szoc./ 6 fő 16 % 3 6 éves 50 fő - ebből veszélyeztetett / eü.+szoc./ 11 fő 22 % 6 14 éves 120 fő - ebből veszélyeztetett 14 fő 11 % 7 18 éves, oktatási intézménybe nem járó, fogyatékos gyermek a körzetben nincs. Gondozott várandós anyák: 17 fő ebből veszélyeztetett egészségügyi okok miatt 6 fő szociális ok miatt 3 fő Várandós anyák gondozása: 17

18 A terhes gondozás a háziorvossal közösen, védőnői tanácsadás keretén belül hetente 1 alkalommal történik, az éves forgalom 88 fő volt. Szakellátásukat általában saját, választott szakorvosuk látja el, vagy a fonyódi KHT nőgyógyász szakorvosa, aki havonta 1 alkalommal tart tanácsadást Balatonfenyvesen, éves forgalom 43 fő. Az elmúlt évben 17 terhest gondoztunk, ebből 3 fő volt hátrányos helyzetű. A terhesek körében alkohol és drogfogyasztás nem volt, dohányzott 1 fő, Gondozatlan terhesség nem fordult elő. Fontos az anyák felkészítése a szülői szerepre, megtanítása a csecsemőgondozásra, melyre kis foglalkozások keretében a tanácsadóban kerül sor. Csecsemő és kisgyermek gondozása: A születések száma az elmúlt évben 12 fő volt, ebből 1 esetben koraszülés, halvaszületés nem volt. Az újszülöttet kórházból való távozás után 48 órán belül meglátogatom, súlyellenőrzésre kiadható vándormérleg van. A gyermek egészséges fejlődését a gyermekorvossal együtt kísérjük. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyatejes táplálásra, hiszen az anyatej minden tekintetben a legfőbb kincs a csecsemő számára, a körzetben a szoptatott csecsemők aránya 58%. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése 100 % -os, elmaradás nem volt, ezzel párhuzamosan végezzük a szülő kérésére a nem kötelező, térítésköteles oltások beadását is. A csecsemőkorban kötelezően előírt szűrővizsgálatokat folyamatosan, az előírt időben végzem, probléma esetén a nyomon követése is folyamatos. Alultáplált gyermek a körzetben nincs, fogyatékos 1 fő, a krónikus betegek száma 0 14 évig a 207 főből 15 fő, 7 %, itt a vezető ok az allergia. Tanácsadások forgalma 2010-ben orvossal együtt 204 fő, önálló védőnői 276 fő, Családlátogatások száma: 603 alkalom/ év Nővédelmi és család gondozás Munkám része a családokban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához, tájékoztatás a lakossági szűrővizsgálatokról, családtervezés és születésszabályozással kapcsolatos tanácsadás. Nővédelmi tanácsadáson részt vettek száma: 25 fő, látogatás otthon 27 esetben történt. Gyermekközösségben végzett tevékenység: Az óvodába és az általános iskolába beíratott gyermekek gondozása a védőnő által készített munkaterv alapján történik. A munkaterv elkészítése az oktatási intézmény igazgatójával és az intézményt ellátó orvossal egyeztetve történik. A védőnő elérhetősége az intézményben ki van függesztve. Az intézményekben végzett munka része: az intézmény tisztasági ellenőrzése, a tanulók személyi tisztasága, védőoltások lebonyolítása, szűrővizsgálatok elvégzése/ látás, színlátás, hallás, testméretek, vérnyomás, strumma szűrés, vércukormérés, mozgásszervi vizsgálatok / A 18

19 védőoltásokról és pozitív vizsgálati eredményekről minden esetben tájékoztatást kap a szülő, szükség esetén személyes látogatás alkalmával. Valamennyi oltás és szűrés a védőnő által dokumentált. Örökös probléma a fejtetvesség, melynek észlelését a szülővel mindig személyesen közlök,/ kezelés módját megbeszéljük / valamint az ÁNTSZ-nek is jelentem. Ezen a téren jelentős javulás történt, a 2010-es év végére elértük, hogy az iskolában nem volt fejtetves gyermek / óvoda tiszta /, melyet a családoknak ingyen, megelőzésre adott rovarölő szer segítségével valósítottunk meg ben végzett tisztasági vizsgálatok száma: 780 / óvoda+ iskola együtt / fejtetves gyermekek száma : 14 fő, A szűrések az intézményben történnek, az orvosi vizsgálatok pedig a rendelőben, szűrt gyermekek száma: 64 fő, Az elmúlt évben védőoltási elmaradás nem volt, oltottak száma: 98 fő, Fontos részét képezi az iskolai munkának az egészségnevelő felvilágosító tevékenység, melyet oszályfőnöki órák keretében tartok meg. Prevenció megelőzés: Községünkben működik a Baba Mama klub,/ 2 hetente / ahol az anyukák kicserélhetik tapasztalataikat, beszélünk az egészséges életmódról, családról, gyermeknevelés problémáiról. A szülők igénylik a segítséget ezért a közeljövőben meghívjuk a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársát és a választott témákban kerekasztal beszélgetéseket tartunk. Hiszen a gyermeknevelés bonyolult feladat, amit már a csecsemőkorban el kell kezdeni. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, kérem a beszámolóm elfogadását. Balatonfenyves, Hidvéginé Molnár Csilla védőnő 19

20 Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Fonyód Fő u. 43. Tel. Fax: 85/ BESZÁMOLÓ ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

21 Vezetői összefoglaló Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község önkormányzata április 01. napjától kezdődő hatállyal társulási megállapodást kötött Alapszolgáltatási Központ közös fenntartására. A társulás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 57. (4) bekezdésében meghatározott feladatok gazdaságosabb, hatékonyabb és magasabb színvonalú megvalósítása. A közös fenntartású intézmény önállóan működő költségvetési szerv, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató. Az integrált szociális intézmény költségvetése Fonyód Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be, a fenntartói jogokat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az Alapszolgáltatási Központ szociális szolgáltatásokat biztosít a társulás településein élő rászorult személyek részére. Tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet alapján végzi. A vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között, a szakmai ajánlások, irányelvek szerint működik. A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ megfelel a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerinti követelményeknek, ezért működési engedélye határozatlan időre szól. Az intézmény működési területe: Fonyód Város és Balatonfenyves Község közigazgatási területe Alaptevékenysége: szociális étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás A szolgáltatások célja, feladata: Az alapellátások biztosításának célja segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Alapellátásban különösen az időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek részesülnek. 21

22 Az intézmény tevékenységének részletes bemutatása Intézmény célja, küldetése: a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, a szolgáltatást igénylők és munkatársaink segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában. Minden egyes szolgáltatásunkat meghatározott értékek mentén hozzuk létre és működtetjük a meghatározott célcsoport számára. A szolgáltatások tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait. Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával célunk a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Az intézmény működésének finanszírozása KVT-I KERET évi teljesítési adatok (Ft) Bevételek: Fonyód B.fenyves Saját bevétel Állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások: Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozás kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati hozzájárulás A feladat ellátása érdekében biztosított tárgyi, személyi feltételek Tárgyi feltételek 22

23 A szervezeti egységként működő központok a települések központjában, jól megközelíthető helyen találhatóak. Az épületekben található: o megfelelően berendezett helyiségek a munkatársak számára o az ügyfelek részére várakozásra alkalmas helyiség o közösségi helyiségek a nappali ellátottak számára o irodatechnikai eszközök, telefon, fax, irodaszerek, számítógép. Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma: 17 fő. Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő Szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma: 16 fő Ebből: szakképzettek száma: 12 fő szakképzetlenek száma: 4 fő Szakképzettségi arányszám: 75 % (jogszabályi követelmény: 50 %) Intézményvezető Étkeztetés: szociális segítő gépkocsivezető Házi segítségnyújtás: házi gondozónő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozó, koordinátor (osztott munkakörben): szociális gondozó: Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat: vezető családgondozó 1 fő Idősek Klubja: családgondozó 1 fő 0,5 fő 1 fő 8 fő 0,5 fő 2 fő 2 fő gondozó-nappali ellátás vezető (osztott munkakörben) 0,5 fő gondozó 0,5 fő Társadalmi gondozó 10 fő Az intézmény működésének mennyiségi mutatói Megnevezés Étkeztetésben részesül Házi segítségnyújtásban Nappali ellátásban Jelzőrendszere s házi sny-ban 23

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 28-án (csütörtök) 10 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. április 28-án (csütörtök) 10 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/7761/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk.

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk. Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 13/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1022/2008 Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti tapasztalatairól.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Igazoltan távollévő: Koncz Ferenc polgármester, dr. Gál András képviselő

Igazoltan távollévő: Koncz Ferenc polgármester, dr. Gál András képviselő Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-12/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben