Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3."

Átírás

1 A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok Összeállította: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Új szemlélet a stratégiai tervezésben és a szakmapolitikai együttműködés terén A 1990-es években lezajló társadalmi-gazdasági változások, a globalizáció felgyorsulása, az Európai Unióhoz való csatlakozás szándéka komoly kihívások elé állította a turizmus és a sport szakterületeit. Az egyes szereplőknek meg kellett küzdeniük a változással együtt járó finanszírozási nehézségekkel, a korábban kialakult és bejáratódott rendszerek megújításának problematikájával, a versenyképesség megőrzésével. A turizmus és a sport kiemelkedő eredményei stratégiai szerepüket erősítették, továbbá kedvezően befolyásolták az országképet. A fenntartható fejlődés biztosítása, tervezhetősége, az érdekek megfelelő artikulálása, valamint a szakmai és egyéb kapcsolódó szektorok kiegyensúlyozott együttműködésének kialakítása az ezredfordulót követően megkövetelte az egyes ágazatok hosszú távú fejlesztését meghatározó, a fejlesztések irányát kijelölő komplex területspecifikus stratégiák kidolgozását. A szakmai felügyelet és széles körű együttműködés mellett zajló stratégiaalkotás eredményeként mára megszületett és részben meg is valósult a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (továbbiakban NTS), valamint az Országgyűlés által, ötpárti konszenzussal elfogadott Sport XXI. Nemzeti sportstratégia A kiemelkedő hatású, jelentős szakmai és politikai támogatást élvező stratégiai dokumentumoknak egyik fontos közös üzenete az életminőség javítása, amely a sport és a turizmus rendelkezésére álló, illetve a stratégiák alapján később kialakítandó eszközrendszerével valósítható meg. Az életminőség legfontosabb stratégiai elemként történő meghatározása egyértelműen indokolt, hiszen az európai értékrend szerint az állam egyik legfontosabb célja, hogy állampolgárai életminőségét és egészségi állapotát javítsa. A stratégiai szakmai dokumentumok mindegyike új megközelítést alkalmaz. Szakítva a korábban uralkodó szakmapolitikai hagyományokkal, újradefiniálják szakterületük társadalmi és gazdasági szerepét, törekvéseit. Az NTS-ben a turizmus már nem csupán egy gazdasági ágazatként jelenik meg, hanem a valós élet egy olyan részeként, amely az életminőség javításával hozzájárul a fenntarthatóság biztosításához. A dokumentum a turizmus gazdasági jelentőségét továbbra is fontosnak tartva hangsúlyozza, hogy a turizmus tényleges haszna több, mint a devizabevételek megjelenése. Értékei nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi folyamatok alakításában is megkerülhetetlenek. A Nemzeti sportstratégia (NST) a korábbi gyakorlattal ellentétben nem célként, hanem eszközként definiálja a sportot, olyan eszközként, amely a külső kapcsolatrendszer segítségével (oktatás, kultúra, turizmus) a leghatékonyabb eszköze a primer prevenciónak, a nevelésnek, illetve a közösségi kohézió erősítésének. Párhuzamosságok a célkitűzésekben Az NST és az NTS egyaránt összhangban áll az Új Magyarország Szabadság és szolidaritás című kormányprogramban meghatározottakkal. A kormányprogram értelmében a sport egyszerre az egészségmegőrzés, a nevelés, a személyiségfejlesztés, a közösségépítés, a társadalmi integrációs törekvések megvalósítását és az európai szinten is teljesítő- és versenyképes társadalom megteremtését segítő eszköz. Az NST megvalósításában a társadalom széles körű támogatása mellett elengedhetetlen a kormány támogatása, a tárcák közötti szoros együttműködés. Cél, hogy javuljon a munkaerő foglalkoztathatósága, valamint az emberi tőke minősége. A sport alkalmas az életvezetési és problémamegoldó-képesség, valamint a munkabíró-képesség javítására. A valós értékek bemutatása érdekében szükséges a szervezetrendszer korszerűsítése, megújítása települési, területi és országos szinten is. A Sport XXI. Nemzeti sportstratégia prioritásai Sportoló Nemzet ideánk kialakítása Sportnemzet rangunk megőrzése mellett a rendszeres testedzésbe bekapcsolódó, regisztrált szabadidősportolók létszámának dinamikus emelése a cél. A nemzetközi eredményesség fenntartása csupán a meglévő utánpótlás-nevelési kiválasztási rendszer pontosításával és az utánpótlás létszámának jelentős növelésével valósítható meg. A Sport és Egészség összefüggéseinek tudatosítása Primer prevenciós gyakorlat kialakítása. Alapvető cél az egészségfenntartás, egészségmegőrzés, a lakosság egészségi állapotának javítása. Sport és Tudástársadalom összekapcsolása Sport és információs társadalom összekapcsolása. Sport és a Humán területek tudatos összekapcsolása Oktatás, kultúra, aktív turizmus, hétköznapi élet biztonsága. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám

2 Rendszerelméleti megközelítés Létesítményfejlesztés (fenntartható, multifunkcionális modellek kialakítása), közös szakmai konszenzuson nyugvó komplex fejlesztés. Sokoldalú szabadidő-menedzser-, sportmenedzser képzés. Hosszú távú, átlátható, a magántőke számára kiszámítható, állami forrásokkal katalizált programok. A kormányprogram Virágzó turizmus, lüktető idegenforgalom című része szerint: Hazánk hagyományai és kultúrája virágzó, és élmények sokféleségét nyújtó, vendégbarát vendéglátásra, lüktető idegenforgalom megteremtésére teremtenek alapot. Adottságainkat kihasználva fejlesztési programjainkban méltó helyet adunk a termálvízre épülő és az egészségiparral együttműködő gyógyturizmusnak, a konferenciaturizmust elősegítő infrastruktúra fejlesztésére irányuló magán- és közösségi kezdeményezéseknek, a falusi turizmust fejlesztő magán- és közösségi összefogásnak. Gyógy- és termálvízkincsünk turisztikai célú hasznosítását fejlesztésekkel és pályázható támogatásokkal segítjük, folytatjuk a műemlék-gyógyfürdők felújítását, fejlesztjük gyógyhelyeinket, kiemelt turisztikai övezetként, egységes és összehangolt szabályozás keretében segítjük a Balaton térségének, a Duna és Tisza környezetének fejlődését. A kormány szeptember 28-ai ülésén megtárgyalta, majd 1100/2005. (X. 7.) Korm. Határozatával elfogadta a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiát. A NTS szerkezetileg öt pillérre épül, amelyek a turisztikai ágazat minden részterületét lefedik (1. ábra). A megvalósítás akkor lehet sikeres, ha a turizmus területén tevékenykedő, illetve a hazai turizmusért felelősséget érző valamennyi érdekelt vállalkozás, civil szervezet, érdekképviseleti tömörülés stb. együttműködik a stratégiai célok elérése érdekében. A sport és a turizmus kapcsolódási pontjai a sportstratégia szellemében A sporthagyományainkra épülő versenysportunk sikerességének fenntartása hathatós segítséget nyújthat az ország ismertségének, turisztikai vonzerejének növeléséhez. Az általunk a kultúra részének tekintett sportot, illetve annak legjelentősebb szereplőit külföldön és itthon egyaránt keresik. A kínálati oldal ösztönzésére vonatkozó koncepció kidolgozásakor nagy hangsúlyt kapott, hogy a kialakítandó programfinanszírozás szemléletű támogatási rendszer azokat a tevékenységeket preferálja, amelyek a lehető legtöbb embert mozgatják meg. Az ÚMFT operatív programjainak keretében a multifunkcionális szolgáltatóközpontok kialakítása, a meglévő A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia öt alappillére 1. ábra a turisztikai attrakciók elérhetőségének javítása a turisták komfortérzetének növelése Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés a hazai turizmus versenyképességének növelése a turizmus életminőségre gyakorolt hatásának optimalizálása A turistafogadás feltételeinek javítása Emberi erőforrás fejlesztés NTS Attrakciófejlesztés termékfejlesztés desztinációfejlesztés kiemelt desztinációk fejlesztése Hatékony működési rendszer kialakítása az oktatási rendszer munkaerő-piaci igényeknek megfelelő átalakítása stabil foglalkoztatási környezet kialakítása szemléletformálás helyi desztinációmenedzsment szervezet kialakítása regionális intézményrendszer átalakítása a turisztikai intézményrendszer piramisának talpra állítása Forrás: Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia, 2005 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám 71

3 olimpiai központok funkciófejlesztése, valamint a táborhelyek sportturisztikai célú fejlesztése jelentős fejlődést eredményezhet. A horizontális együttműködés jelenleg nem elég erős, pedig a regionális és az integrált kistérségi együttműködés ezt fokozottan igényelné. Hiányoznak a szinergiát kihasználó programok, a komplex szaktudás, a specifikus, ugyanakkor mobilan átalakítható közösségi terek, létesítmények, főképpen a szabadidő eltöltés területén. A helyi és a területi sportigazgatási rendszerben érvényesíteni kell a szubszidiaritás és a decentralizáció elvét. Az Intelligens Sport Régió és az Intelligens Sport Kistérség által, az informatikai kapcsolatokra építve össze kell kapcsolni a sportot a tudástársadalom eredményeivel, vívmányaival és lehetőségeivel. A hazai sporttudomány fejlesztésével dinamikát kap a sport egész területe, ezt a lendületet a turizmus (például a konferenciaturizmus) is hasznosítani tudja. Az adott régió sportfejlesztési stratégiájával és programjával, valamint azok operatív részleteinek kidolgozásával, a területi sportfejlesztés vertikális és horizontális koordinációs feladatainak összehangolásával, a regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe utalt decentralizált források sportcélú felhasználására hatékonyabb lehetőség nyílna. Létre kell hozniuk a regionális együttműködést a térség szereplőivel. A tervek elkészítésében és megvalósításában együtt kell működniük más ágazatok (például a kultúra, az egészségügy, a turizmus) regionális szervezeteivel. Fejlődési lehetőség rejlik a sport és a környezet- vagy természetvédelem kapcsolatrendszerének javításában is. A Nemzeti Sportinformációs Rendszert eszközként felhasználva közvetlen kapcsolatot építünk ki egyrészt a sport civil szférájának résztvevőivel, másrészt a sport stratégiai partnereivel (például a turizmusban). A sportra és az aktív turizmusra épülő, komplex turisztikai termékek kialakításával egyidejűleg a turisztikai szolgáltatások kínálata is bővülne. A magyarországi turizmus elsősorban Budapestre, valamint a Balatonra koncentrálódik. A turisztikai szempontból kevésbé frekventált régiók fejlesztési irányainak meghatározásakor a sport által kínált lehetőségeket minden esetben figyelembe kell venni. Ilyen lehetőség például az élményfürdőkhöz köthető strandsportok, a természetjárás, a kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, valamint a lovas turizmus fejlesztése, vagy a központi és helyi sporttörténeti gyűjteményekre épülő, korszerű, élő sportmúzeum és a látogatóközpontok fejlesztése. A helytől, illetve a terméktől függően a sok esetben szezonális turisztikai kínálat szabadidős sportlehetőségekkel történő kiegészítése hozzájárulhat a turisztikai szezon meghosszabbításához. A turizmus és a sport konkrét kapcsolódásának lehetséges pontjait az 1. táblázatban foglaltuk össze. A sport imázsépítő funkciója a múlt és jelen értékeinek hasznosítása Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán leggyakrabban Nobel-díjas tudósaink mellett az ország kiemelkedő eredményeket elért versenyzőit és sportágait említették mint legjelentősebb értékünket. Magyarország számtalan olyan imázskampányt folytatott, ahol a tehetségek, köztük sporttehetségek felhasználásával próbálta megnyerni az utazni szándékozókat. A Talent for Entertaining elnevezésű kampánysorozat részeként, a kiemelkedő sporteredmények jelentőségét felismerve a Magyar Turizmus Zrt. Polgár Judit sakkozót, nemzetközi sakkmestert és Margitics Botond vitorlázó tehetséget kamatoztatta a desztináció arcaként. A sporteredmények jelentősebb volumenű hasznosítására, a valódi, interaktív, a mai kor követelményének megfelelő sportmúzeum létrehozására, illetve az ún. sportszentélyek turisztikai célú hasznosítására források hiányában ugyan mindeddig nem nyílt lehetőség, de a gondolat már megfogalmazódott. Az ötlet szintjéről el kell mozdulni, hiszen elég csak például az Aranycsapat presztízsére gondolni a turizmus kiemelkedő gazdasági eredményeinek következtében az imázsformálás egyre jelentősebb szerepet kap. A fogalmi meghatározás szerint a turisztikai imázs egy olyan folyamatosan változó, összetett és sokrétű kép, amely egy adott desztinációval kapcsolatos elképzelések és benyomások összességét tartalmazza. A fogadó területről kialakított kép a potenciális látogató döntési folyamatát lényegesen egyszerűsíti, kedvező irányban befolyásolja. Az elmúlt időszakban az országmarketingre fordítható források folyamatosan csökkentek, annak ellenére, hogy a desztinációról szóló hírek, reklámok, illetve az utazóban az országról kialakult elképzelések kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Tény, hogy a pozitív üzeneteket hordozó sportolók, illetve a megfelelően szervezett események együttes hatása kiemelkedő jelentőségű. A nemzetközi tekintélyt és eredményeket kiharcoló sportolók sikereihez egy hazai rendezésű nemzetközi sportesemény nagyban hozzájárulhat, mégpedig úgy, hogy a vendég eredeti, másolhatatlan élményekkel gazdagodik. A hazai rendezésű sportrendezvények lehetőséget teremthetnek arra, hogy a desztinációt közvetlenül megismerve az érdeklődők részletesebb képet kapjanak az egyes városokról és régiókról. A csak a reklámokból, egyéb általános információkból táplálkozó turisták a kevesebb és áttételesebb információk révén kevésbé pozitív véleményt alakítanak ki azoknál, akik a desztinációt testközelből ismerhetik meg. Ennek megfelelően nagyon fontos, hogy az imázskampányokat a pozitív információk mellett pozitív élményekkel is gazdagítsuk. 72 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám

4 A turizmus és a sport kapcsolatának fogalmi háttere A jelenlegi fogalmi apparátus (aktív turizmus), kiegészítésre szorul, de a sportturizmus sincs kellőképpen definiálva. A Nemzeti sportstratégia és a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia is foglalkozik a sport és a turizmus kapcsolatával. Sajnálatos, hogy az egészségturizmus, az örökségturizmus és a kongresszusi turizmus bizonyos elemei, illetve az aktív turizmus (azon belül a kerékpáros turizmus, a lovas turizmus, a természetjárás, a vízi turizmus, a golfturizmus) mellett a sport egyéb területei nem jelentek meg az NTS-ben. Javasoljuk, hogy a szabadidősport és a rekreáció bizonyos részterületei mellett a versenysport turizmusélénkítő hatásait is vegyék figyelembe. A turizmus és a sport lehetőségei, párhuzamosságai Kapcsolódási pontok Turizmus Sport Emberközpontú és hosszú távú fejlődés Attrakciófejlesztés Vonzerőhöz kapcsolódó információk Kiemelt desztináció fejlesztés Hajózás Szálláshelykínálat fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztés Turizmus életminőség-index Vonzerőleltár Regionális stratégiák megvalósításához kapcsolódó termékfejlesztés Vásárhelyi-terv kapcsán kialakított víztárolóknál turisztikai hasznosítás Információs anyagok korszerűsítése Turisztikai kártyarendszer Komplex turisztikai tájékoztató rendszer Információs Rendszer Desztinációfejlesztési Stratégia (Budapest, Balaton) Egészségturizmusban kiemelt desztinációk Tisza, Dráva nemzetközi vízi úttá nyilvánítása Ifjúsági szálláshelyek, turistaházak Oktatási anyagok korszerűsítése Az igényekhez igazodó OKJ-s képzések fejlesztése Sport életminőség-index Kistérségi szabadidő és versenysport térkép 1. táblázat Regionális és kistérségi sportfejlesztési stratégiák 2008 Vízisport-turizmus fejlesztése Egészséges sportoló ember, kisközösségek fokozottabb megjelenése a dokumentumokban Sportlétesítmény sportszakember sportprogram átláthatóvá tétele Regisztrált szabadidő sportoló kártyarendszer kialakítása, kedvezményrendszerek Sporttartalmak megjelenítése Kistérségi Sportinformációs Projekt Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel történő összekapcsolás 2008 Mozdulj Balaton program 2007 Budapesti sportprogramok Senior mozgásprogramok közösségi keretekben, izületi torna, légzésgyakorlatok Víziturizmus fejlesztése Komplex humán program Táborozási hálózat projekt Kistérségekben használható modern mozgásprogramok DVD készítése főbb betegségcsoportokként mozgásprogramok összeállítása (terv) Szakképzéshez kapcsolódó, új oktatási anyagok kiadása Hatékony működési rendszer kialakítása Üdülési csekkrendszer módosítása Belföldi üdülés népszerűsítése Üdülési csekk sportfunkciójának kiterjesztése Komplex humán program A nevelés évtizedei projekt (terv) Regionális Desztinációs Marketing Szervezet Horizontális célok Forrás: ÖTM, Sport Szakállamtitkárság Regionális vonzerőleltár Kutatás/elemzési feladatok Védjegyrendszer kialakítása Táboroztatás Ifjúsági turizmus fejlesztési koncepciójának kidolgozása Családi kirándulások ösztönzése Regionális sporttérkép intelligens finanszírozás Sporttudományos kutatási projektek Nemzetközi kapcsolatok, V4-együttműködés Sport minőségbiztosítási rendszer kialakítása védjegy (sport terv) Táborozási hálózat - esélyegyenlőségi aspektus Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia kistérségi lebontása Családi szabadidős programok Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám 73

5 A turizmus ismérvei között a helyváltoztatást (utazást) és a turisztikai szolgáltatások igénybevételét emeljük ki. A sport területét a fizikai aktivitáshoz kapcsolódó tevékenységek (sport), illetve a rendezvénylátogatás (néző) kérdésköre érinti. A sport eseti vagy szervezett formában végzett fizikai tevékenység. Célja a fizikai, szellemi erőnlét, mentális állapot fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, versenyeredmény elérése, általában az életminőség fejlesztése. A sportturizmus alapja az olyan utazás, amelynek motivációját a sport jelenti. Célja egy sporteseményen való aktív (szereplő) vagy passzív (szemlélő) részvétel. A sportesemény lehet a résztvevő számára mások által szervezett, de lehet öntevékenyen lebonyolított program is (családi kirándulás). A definícióból levezethető stratégiai célunk a nagy hazai sporteseményeket csupán szemlélő turisták számára a versenysporthoz kapcsolódó látványelemek erősítése (például sárkányhajó versenyek), a nagy versenyek helyszínéhez közeli kistérségekben kiegészítő szabadidősportos rendezvények, továbbá a szabadidősportok tájspecifikus formáinak fejlesztése. Szinergia együttműködési lehetőségek Attrakcióképzés: Közös programozás, éves tervek kialakítása, közös szakmai anyagok megjelentetése, közös megjelenés A rekreációs és szabadidős sporttevékenységek amelyek önálló turisztikai szegmensként való megjelenése, megjelenítése minél hamarabb indokolt nemcsak a sport és a turisztikai szektor szempontjából jelentősek, hanem az egészségturizmushoz hasonlóan kiemelkedő a szerepük az egészségmegtartásban és az egészségfejlesztésben, azaz az életminőség fejlesztésében is. A turisztikai desztinációmenedzsment szervezeti rendszerének előkészítése során érdemes figyelemmel lenni a helyi, illetve kistérségi sportmenedzserek véleményére, szakértelmére is, hiszen a régió fejlesztési lehetőségeinek meghatározása során olyan útmutató elkészítésére szabad csak kötelezettséget vállalni, amely elsősorban a helyi, kistérségi (részben tájegységekhez igazodó), térségi szintű szervezetek működésére a sport érdekeit tekintetbe véve tesz javaslatot. Az állami források katalizátor szerepe mindaddig nehezen tud érvényesülni így jelentős megtakarítások is nehezen érhetők el, ameddig nincs megfelelő modell az állam és civil szféra, az állam és gazdaság, az állam és állam közötti együttműködésre. A magántőkével történő hatékony együttműködésre, a legjobb gyakorlatok kialakítására nagy szükség van, de erre még a civil szervezetek nincsenek kellőképpen felkészülve. A külön-külön ösztönzött, illetve támogatott tevékenységek sokszor párhuzamosan, kis hatékonysággal folynak, így a finanszírozás sokszor mozaikszerű, elaprózódó. A civil szervezetek komplex tanulási folyamatainak támogatása a belföldi turizmus szempontjából is jelentős elemmé fejlődhet, hiszen a monotematikus rendezvényszervezés helyett a multitematikus, multikulturális megközelítés nyerhetne teret, amely az egymást kiegészítő, átgondolt és megtervezett rendezvények létrejöttét eredményezhetné. A szezon átgondolt tervezése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a turisztikai idény kitolódjon, a szálláshelyek hasznosítása optimalizálódjon. A különböző törekvésekből adódó fejlesztéseknek erősíteniük kell egymást (városrendezés, főbb fejlesztési irányok és célok meghatározása stb.) annak érdekében, hogy az erőforrások felhasználása a leghatékonyabb legyen. A közös programozás elengedhetetlen része, hogy a különböző szakterületek eseményei, legfontosabb rendezvényei tematikus, éves kiadványban kerüljenek megjelenítésre. A szabályozott regisztráció útján cél, hogy a versenynaptár és turisztikai eseménynaptár illeszkedjen, ezzel az eseménynaptárakban csökkenjenek a fehér foltok. Közös adatgyűjtés és hasznosítás, hatékonyságmérés A hazai turizmus versenyképességének növelése, illetve a turizmus életminőségre gyakorolt hatásainak optimalizálása érdekében kialakítandó turizmus-specifikus életminőség-indexben az új fogalmi háttér kialakításának követelménye mellett a sport mint az életminőséget talán legjobban befolyásoló eszköz jelenik meg. Értékeire, a kialakítandó indikátor-rendszerre is figyelni kell. A turisztikai adatgyűjtésen belül a sporthoz, az aktív turizmushoz köthető rendezvények, események komplex hatásainak elemzése, az új fogalmi definíció kialakítása elősegítheti a felsorolt stratégiák párhuzamosságai mentén a közös mintaprojektek kijelölését. Ebben vizsgálható lenne az a működő gazdasági modell, amely a hosszú távú együttműködést megalapozná. Javasoljuk, hogy a turisztikai döntéshozatal keretein belül jelenjen meg a sport képviselete, vegyék figyelembe a sport által nyújtott lehetőségeket, értékeket. A sportdiplomácia közös fejlesztése Sajnálatos, hogy kevés szó esik a sportdiplomáciában rejlő lehetőségekről, értékekről, bevételekről. A magyar sportdiplomácia a költségvetési források folyamatos csökkenése miatt jelenleg nem részesül elégséges erkölcsi és anyagi támogatásban annak ellenére sem, hogy mind a sport, mind a turizmus könnyen tetten érhető értékeket teremt, illetve teremthet. A nemzetközi sportélet fejlesztésében fontos szerep hárulhat a turizmusra, hiszen egy világesemény kiválasztásában a magyar küldötteknek, a különböző szintű és rangú reprezentánsoknak óriási szerepük van. 74 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám

6 A sportdiplomácia fejlesztése nemcsak egy eredményes sportág nemzetközi sporteseményének magyarországi megrendezése miatt fontos, hanem a sporttudományhoz kapcsolódó konferenciaturizmus fejlesztéséhez is hozzájárulhat. Magyarország kiválóan teljesít a konferenciaturizmus területén, de ebben a sportsikereknek megfelelő szintű sportdiplomáciai rendezvényeknek kevés szerepük van. A sportdiplomácia értékei között mindenképpen meg kell említeni a közvetlen, elsősorban gazdasági értékeket vagy különböző bevételeket (szállodai kihasználtság, adóbevételek, létesítmény kihasználtság stb.), a közvetett pozitívumokat, mint például a marketingkiadások csökkenését, vagy a sportlétesítmények jobb kihasználtságát. Hazai rendezésű világesemények A sportszervezetek, sport köztestületek és egyéb civil kezdeményezések rövid, közép- és hosszú távú törekvése, illetve ezen törekvések összegzése és szintetizálása egy átfogó koncepció kialakítása érdekében kiemelkedő jelentőséggel bír. A nagyszabású sportesemények (világjátékok, EYOF, olimpia, labdarúgó EB) nem csupán sportpolitikai döntést, hanem annál jóval szerteágazóbb, össztársadalmi összefogást igényelnek. A hazai rendezésű sportrendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalakor a területnek és településnek megfelelő, a lehetőségeket mérlegelő, a szinergiára figyelő megválasztása nagyban segítheti az értékalapú döntéshozatalt. A helyszínválasztás négy egyértelmű kritériuma: 1. a néző- és résztvevőszám a nagyobb turistalétszám, a sportolói létszám (delegáció) a nagyobb kiadások mellett, nagyobb bevétellel kecsegtet, amellett, hogy a hosszú távú hatások szempontjából is döntő; 2. az esemény gyakorisága az adott helyszínen a csak egyszer és rövid időintervallumon belül megrendezésre kerülő események hosszú távon is kisebb hatást fejtenek ki az adott helyszínen, mint az olyanok, amelyeket például évente megrendeznek; 3. a rendezvény időtartama a többnapos eseményekhez nyilvánvalóan több vendégéjszaka kapcsolódik, amiből közvetlenül a szállodaipar profitálhat a leginkább, ugyanakkor a többi, turizmushoz köthető vállalkozás is nagyobb bevételre tehet szert; 4. a település szerkezete egy nagyvárosban a helybeli vállalkozásoknak nagyobb a részesedése a szolgáltatóipari bevételekben, míg a kisebb településeken jóval diverzifikáltabb, annak gazdasági szerkezete következtében. A sportrendezvény potenciális bevételi oldala szerteágazó. Tartalmazhatja a rendezvényre látogatók és a kísérők kiadásaiból származó bevételeket, a rendezvénnyel Közigazgatás A rendezvény szervezői Környezeti hatások Lakosság a rendezvény A rendezvény látogatói Gazdasági hatások Sportrendezvény Lakosság a rendezvény A rendezvény látogatói Társadalmi hatások 2. ábra A nagyszabású sportrendezvények hatásainak osztályozása Vendéglátók és kiskereskedők a rendezvény Egyéb vállalkozások a rendezvény Lakosság a rendezvény Forrás: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Sportgroßveranstaltungen ökonomische, ökologische und soziale Wirkungen kapcsolatos kereslethez kötődő áremelésekből származó bevételeket, a rendezvényszervező megbízásaiból származó bevételeket, a rendezvényhelyszín turisztikai vonzerejének fejlődéséből származó járulékos bevételeket. Egy rendezvény megszerzésekor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy annak hatásai egységnyi befektetéssel milyen maradandó értéket teremtenek. Nem elhanyagolható szempont a sportrendezvények rendezésének vizsgálata során az sem, hogy milyen korosztályokat, rétegeket és társadalmi csoportokat próbálunk megszólítani, településünkre csábítani. A sportszakmai érdekek mellett a sportesemény megválasztása során figyelni kell arra is, hogy: kiemelkedő jelentőségű az ifjúsági korosztály, különösen az egyetemi-főiskolai hallgatók tábora, az egészségfenntartásban leginkább érdekelt idős korosztály, akár családi, akár kisközösségi keretben, illetve az interregionális együttműködésben érintett határ menti lakosság. Az egyre nagyobb számban megrendezésre kerülő és támogatott hazai rendezésű világesemények még differenciáltabb és koncentráltabb kiválasztását, valamint a rendelkezésre álló állami támogatások hatékonyabb felhasználását a jövőben az állami, önkormányzati és sportágspecifikus érdekeket és szempontokat mérlegelve lehet megvalósítani. A magyar versenysport az aktív turizmus (lovassport, golf, vitorlás, szörf, extrém sportok) megfelelően programozott fejlesztésével jelentős bevételekhez juthat. Minden ezzel kapcsolatos törekvést támogatni kell. Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. szám 75

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 2015 TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 236-06 Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

97/2014.(XI.26.) önkormányzati határozattal jóváhagyva. Egerszalók Község IntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája

97/2014.(XI.26.) önkormányzati határozattal jóváhagyva. Egerszalók Község IntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája ITS Egerszalók 97/2014.(XI.26.) önkormányzati határozattal jóváhagyva Egerszalók Község IntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája 2014 EGERSZALÓK KÖZSÉG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014.

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019 (egységes szerkezetben) Maglód, 2015. április 23. 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Jogszabályi környezet... 6 II.1. Az Európai

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Horkay Nándor Igazgató VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Pécs, 2010. november 18. XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Szerkesztette: Dénes Ferenc Szerző: Dénes Ferenc Lektorálta: Felelős Kiadó: Campus Kiadó, Debrecen Kézirat lezárva: 2015. november 20. ISBN A tananyag elkészítését

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

A VIDÉKI TURIZMUS HELLYZETE MAGYARORSZÁGON. 2013.. Prof. Dr. Hanusz Árpád Egyetemi tanár

A VIDÉKI TURIZMUS HELLYZETE MAGYARORSZÁGON. 2013.. Prof. Dr. Hanusz Árpád Egyetemi tanár A VIDÉKI TURIZMUS HELLYZETE MAGYARORSZÁGON 2013.. Prof. Dr. Hanusz Árpád Egyetemi tanár Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés A térségi turizmus versenyképességének növelése A turizmus életminőségre

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Jelentés. A turizmusfejlesztési intézkedések. ellenőrzése. ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz.

Jelentés. A turizmusfejlesztési intézkedések. ellenőrzése. ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz. Jelentés A turizmusfejlesztési intézkedések ellenőrzése A turizmusfejlesztési intézkedések ellenőrzése (párhuzamos ellenőrzés a horvát és a macedón számvevőszékkel) 16006 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE:

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek Záróvizsga tételek Turizmus-vendéglátás szak 2012. A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK A megvalósíthatósági tanulmány célja Megvalósíthatósági tanulmány: döntéstámogató elemzés A pályázati kiírásnak megfelelően feladatunk egy olyan átfogó elemzés elkészítése,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben Baranyai Gábor 1 Csapó Olga 2 2008. június Az Őrség népessége az évtizedes tendenciát tekintve fogy és elöregszik, bár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 tartalom PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Halassy Emõke A magyar lakosság és a vízi, a vízparti, valamint a gyógyés wellness-turizmus kapcsolata 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Dr. Rátz Tamara Dr. Michalkó Gábor A

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben