MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2019"

Átírás

1 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (egységes szerkezetben) Maglód, április 23. 1

2 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Jogszabályi környezet... 6 II.1. Az Európai Unió sporttal kapcsolatos alapelvei... 6 II.2. A Nemzeti Sportstratégia... 7 II.3. A sportról I. törvény rendelkezései... 8 III. Maglód sportéletének helyzete... 9 III.1. Szervezettség... 9 III.2. Iskolai testnevelés és diáksport:... 9 a) Óvodai testnevelés... 9 b) Iskola testnevelés és sport c) Diáksport III.3. Szabadidősport, rekreáció III.4. Versenysport, utánpótlás-nevelés a) Versenysport: b) Utánpótlás-nevelés III.5. A sport feltételei III.6. Sportirányítás III.7. Összefoglaló IV. Jövőkép, középtávú sportszakmai célok, feladatok IV.1. Maglód sportját befolyásoló tényezők IV.2. Maglód sporthelyzetének SWOT elemzése IV.3. Maglód Város sportkoncepciójának jövőképe IV.4. A sportkoncepció céljai és alapelvei a) Általános célok b) Maglód város céljai c) Alapelvek IV.4. A program szerkezete IV.5. A program elemei Prioritás: Élsport, utánpótlás nevelés intézkedés: A labdarúgó sport feltételeinek javítása intézkedés: A kézilabdázás újraélesztése Prioritás: Szabadidősport intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport intézkedés: Az iskolai sportélet lehetőségeinek, feltételeinek javítása intézkedés: Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával intézkedés: Az atlétika kereteinek javítása az oktatásban Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőpark, szabadtéri létesítmény, kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztése intézkedés: A sportköri és egyesületi létesítmény feltételeinek javítása intézkedés: A maglódi sportinformációs rendszer szélesítése melléklet melléklet

3 Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. [a sport definíciója az Európai Sport Charta szerint] 3

4 I. Bevezetés A magyar sportpolitika és sportigazgatás jellemzője napjainkban, hogy az élsport eredményeit elsősorban az olimpiákon elért eredményeket helyezi középpontba. A társadalom a sportnak nem aktív részese, inkább szemlélője. Napjaink kutatási eredményei azonban azt tükrözik, hogy a rendszeres sport, illetve fizikailag aktív életmód a fizikai fittség mellett jótékony hatással bír a pszichés és pszichoszociális állapotra is. A sport és a testedzés szerves része életünknek, fontos eleme az egészségvédelemnek, fiataljaink erkölcsi és fizikai fejlődésének alapvető eszköze, nélkülözhetetlen a személyiség fejlődésében rendkívül fontos a lokálpatriotizmus terén csakúgy, mint a nemzettudat formálásában. A testkultúra meghatározó pillére településünk életének, a sportos életmód mindannyiunk közös érdeke. A polgárok sportoláshoz fűződő jogát az Alaptörvény mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését, a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét az olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását a sportról szóló évi I. törvény rögzíti. Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlőség, társadalmi kohézió stb.). Az Európai Unió népegészségügyi programja például fontos szerepet szán a lakosság testedzése fokozásának, elterjesztésének. Ezek a célok egyre inkább megjelennek a sportpolitika tervezési munkálatai során, elsősorban magától értetődő jelentőségük miatt, továbbá, mert a sport így meg tud felelni az európai uniós elvárásoknak, mely lehetőséget teremt erőforrások bevonására is." [XXI. Nemzeti Sportstratégia] Maglód Város Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megközelítése és megoldandó feladatok megvalósítása jegyében ebben a koncepcióban fogalmazza meg a sport területén vállalt alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. Igyekszünk számba venni és figyelemmel lenni a helyi sportszakértők, egyesületek, civilszervezetek és a különféle sportokat űzők elképzeléseire, igényeire, összhangban városunk anyagi forrásaira, természeti és kulturális adottságaira. Az így megalkotott Sport Stratégia szerves részét képezi városunk Településfejlesztési Koncepciójának. 4

5 Az itt megfogalmazott fejlesztési elképzelések legitimitását az önkormányzat képviselőtestülete valamint városunk kiemelten fontos egyesületeinek és oktatási intézményeinek vélemény nyilvánítása biztosítja. Városunk sportéletének elemzése mellett alapvető fontossággal bír legfontosabb célkitűzéseink bemutatása, a megfelelő prioritások és intézkedések megfogalmazása. Maglód Város Sportfejlesztési Koncepciója egy több évre szóló, a programfinanszírozás elveire támaszkodó kulcs dokumentumnak tekinthető. Formáját tekintve a célkitűzések és az azok elérését lehetővé tevő prioritások/ intézkedések meghatározásával a Program az általános stratégiai tervezési gyakorlatot követi, ugyanakkor igyekszik megfelelni a helyi elvárásoknak is. A Program meghatározza a célokat, a lehetséges hatásokat és eredményeket. A dokumentum kialakítása során a helyzetelemzésben a maglódi sport keretei a szakosztályok részletes ismertetésével, jelenlegi helyzetük bemutatásával történtek. Ezt követően a sportélet külső környezetének befolyásoló tényezőit, belső erősségeit, gyengeségeit egyaránt át kell ültetni a koncepció alkotóelemeibe. Ennek érdekében meg kell határozni: Maglód sportéletének jövőképét, azt a célállapotot, amelyet a város a következő egymásfél évtized során el kíván érni; a jövőkép elérését segítő stratégiai célokat és stratégiai prioritásokat, valamint a megvalósítás mikéntjét leginkább meghatározó intézkedéseket. A Programok körének meghatározásában két tényezőnek van kiemelkedő jelentősége: az EU Strukturális Alapokkal kompatibilis, a kapcsolódó források felhasználhatóságához igazodó programszerkezet használata, a szakpolitika támogatási lehetőségeinek és a helyi szereplők igényeinek összehangolása. Ez a megközelítés olyan kiemelt célkitűzésre, illetve az azokkal összefüggő prioritásokra helyezi a hangsúlyt, amelyek esetében mind a pénzügyi erőforrások, mind a városban fellelhető szervezetek, egyesületek számára lehetővé teszik a program megvalósítását. Fő célunk, hogy Maglód város erősítse az országos és a megyei sportban elfoglalt előkelő helyét, a lakosság mind nagyobb számban kapcsolódjon a szabadidősport mozgalomhoz, növelje a sportra fordított szabadidejét, az egészséges életmódszemlélet váljon életstílussá. Városunk sportélete kerüljön gazdaságilag finanszírozható és fenntartható növekedési pályára. 5

6 E stratégiai célok együttese nem csupán elősegíti egy jól működő sportélet létrejöttét, hanem a fejlesztések eredményeként hosszútávon önfenntartó közösségek kialakulását is biztosítani tudja. II. Jogszabályi környezet II.1. Az Európai Unió sporttal kapcsolatos alapelvei Az Európai Bizottság július 11-én fogadta el a sportról szóló Fehér Könyvet, az első átfogó kezdeményezését a sporttal kapcsolatban. A tagállamai mindig is fontosnak tartották a sportot és a szabadidős tevékenység támogatását. Az Unió szerint a sport fontos és népszerű tevékenység, társadalmi jelenségként, gazdasági tevékenységként egyaránt. A sport nem elhanyagolandó vagyon és társadalmi jelenség. Jó néhány ember számára a sport a szabadidő eltöltésének az egyik legfontosabb formája. A sport az Európai Unió polgárait a társadalomban való aktív részvételre ösztönzi, és elősegíti az aktív polgárságot. Mivel a sportra jelenleg közösségi jogszabályok érvényesek, illetve alkalmazandók, valamennyi szövetség alapszabályának meg kell felelnie a közösségi jognak. Az európai politikák máris jelentős és egyre növekvő hatást fejtenek ki a sport számos területén. Jelenleg az olimpiai játékok, a tisztességes játék, a béke és a népek közötti megbékélés újjáélesztéséért tevékenykedő francia báró nevét viselő Pierre de Coubertin cselekvési terv tartalmazza a közösségi szinten meghozandó intézkedésekre irányuló konkrét javaslatokat. Amint az Pierre de Coubertin is hangsúlyozta: a sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. A sport az Európai Bizottság szervezeti rendszerében az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Európai Parlament szakbizottságai közül a sportkérdések a Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média- és Sportbizottság illetékességébe tartoznak, a tagállamok sportért felelős miniszterei pedig rendszeresen találkoznak a Miniszterek Tanácsa keretében. 6

7 Az európai intézmények közül természetesen nemcsak az Európai Unió foglalkozik sportügyekkel, hanem számos más kormányközi és civil szervezet is. Az Európai Unió mellett fontos szerepe van az Európa Tanácsnak (ET), amely főként ajánlások és határozatok formájában foglalkozik a sporttal. Az ET Sportfejlesztési Bizottsága (CDDS) biztosítja a folyamatos szakmai munkát, a néhány évente összeülő Európai Sportminiszterek Konferenciája pedig ajánlások révén járul hozzá az európai sportélet fejlesztéséhez. II.2. A Nemzeti Sportstratégia Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti értékek, és az önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez és javításához, 2007-ben megalkotta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia című programot (a továbbiakban: Sportstratégia). A Sportstratégia megállapítása szerint a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában készíti fel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A Sportstratégia meghatározza a stratégiai célokat a sport egyes területein (iskolai testnevelés és diáksport, szabadidősport, rekreációs sport, versenysport, utánpótlásnevelés). 7

8 II.3. A sportról I. törvény rendelkezései Magyarország Országgyűlése a sporttörvény preambulumában kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit. Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is váljék. A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. A Sporttörvény 55. -a meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, melynek értelmében a települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, a sportfejlesztési koncepcióban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. A települési önkormányzat a fenti feladatokon kívül a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 8

9 III. Maglód sportéletének helyzete III.1. Szervezettség Maglód társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépült a testnevelés és a sport. A településen 1912 óta működik a sportegyesület. A sportegyesület tagjainak száma az elmúlt időszakban nagy mértékben megnövekedett. A Maglódi Torna Club három szakosztályt tart fent, ezen szakosztályok számos esetben csak más térségekből vonzáskörzeten kívüli igazolt játékosokkal tudnak működni, ami a jelenlegi finanszírozási keretek között nem gazdaságos. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlás nevelésre. Sajnálatos tény, hogy a kézilabda szakosztály köszönhetően elsősorban a sportcsarnok hiányának megszűnt. A városban sportoló közel négyszáz fő fele labdarúgó. Néhány sikeres egyéni sportág súlyemelés, karate, tenisz versenyzőinek száma a százat sem éri el. III.2. Iskolai testnevelés és diáksport: a) Óvodai testnevelés A gyermekek harmonikus fejlődése csak a rendszeres, egészséget védő napi testneveléssel, biztosítható. A mozgásfejlődés szempontjából a korai gyerekkor és a kisgyermekkor a legfontosabb. Hiszen, ha a motorikus és koordinációs képességeket és készségeket nem fejlesztik a gyermekeknél kellőképpen, a lemaradás később már behozhatatlan. Viszont az ekkor megszerzett motorika stabil, egy életre szilárd alapot nyújt. Az óvodai ellátás területén, a településen működő mindkét óvodában a testi nevelés szerves része az óvodai nevelőmunkának tehát a szervezett sportolási lehetőségek adottak az óvodai nevelés keretein belül. A személyi és tárgyi feltételek tornaszoba, változatos mozgáslehetőséget biztosító kültéri játékok, sportfelszerelések, a vízben való mozgás feltételei, és a képzett óvónők biztosítottak. A napi rendszerességgel tartott testnevelés foglalkozáson a mozgásterápia, a mozgáskoordináció fejlesztése kiemelt jelentőségű, a megelőző szemléletű testnevelés prevenciós és korrekciós célokat szolgál. Mindkét óvodában gyógytestnevelő óvodapedagógus segíti a fenti célok megvalósítását. Az óvodás korú gyermekek számára településszinten lehetőség dzsúdó valamint 9

10 ovi-foci foglalkozáson való részvétel. b) Iskola testnevelés és sport Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól elkülöníteni egymástól. A helyi tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat és a szervezett keretek között folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások a lecsökkent számú tanórai testnevelést lennének hivatottak kiegészíteni. Problémát jelent azonban, hogy ezek megtartása rendszertelen, legtöbbször sportág centrikusak és gyakran nem azok a tanulók vesznek részt rajta, akiknek erre a legnagyobb szükségük volna. A testnevelési órák alól tartósan, vagy részlegesen felmentett tanulók száma évről évre nő. Sajnos várhatóan tovább növekszik a felmentettek és a gyógy-testnevelésben résztvevők száma, aminek a feltételei csak kismértékben javulnak. Külön gondot jelent a két tornacsarnok kicsiny alapterülete, csapatsportokra való alkalmatlansága. A sportudvarok állapota nem tesz lehetővé komoly szakmai munkát. c) Diáksport A diáksport a helyi általános iskolában jól működő rendszer. A diáksport szervezésében komoly segítséget nyújtanak a megyei sportági szakszövetségek. Rendszeresen adunk helyet diákolimpiai selejtezőknek. III.3. Szabadidősport, rekreáció Szabadidős rendezvényeket főként az általános iskola és a Maglódi Torna Club szervez. Egy évtizednyi múltra tekint vissza a téli kispályás labdarúgó bajnokság. Számosan hódolnak a téli síelés, a kerékpározás, a túrázás és természetjárás örömeinek. A Magam Egyesület rendszeresen megrendezi a helyi fiatalok futóversenyét. Ezen a területen is érződik időnként a pénzhiány, de a szabadidősport résztvevői gyakrabban és önzetlenebbül járulnak hozzá saját sportolási feltételeik megteremtéséhez. A rekreáció szervezeti keretei még nem alakultak ki. 10

11 A megyében néhány sportszervezet, egészségügyi intézmény foglalkozik alkalmanként egészséghelyreállító tanfolyamok szervezésével. Ezek a tanfolyamok városunkban való meghonosítása is színesebbé és eladhatóbbá tenné a sportéletünket. III.4. Versenysport, utánpótlás-nevelés A helyi sport infrastruktúrája egy meglehetősen labdarúgás-centrikus sportélet működését tudja biztosítani. Megfelelő edzőpályák hiányában a szűkös anyagi lehetőségek közepette tehetséges maglódi utánpótlás korú labdarúgók a szomszédos főváros nívósabb egyesületeit keresik nagy számban. Ezt a tendenciát egy általános iskolai sporttagozat beindításával, és a sportolás feltételeinek javításával középtávon is ellensúlyozni tudjuk. a) Versenysport: Az elmúlt években labdarúgó szakosztályunk óriási utat tett meg. Folyamatos és tervszerű szakmai munkának köszönhetően a járási bajnokságból az NB-III. élcsapatai közé küzdötte fel magát a csapat. Többször is ezüst érmet szerezve az ország legjobb ötven csapata közé került a maglódi tizenegy. Azóta sajnos átszervezték a bajnokságot, a korábbi hat harmadosztályú csoport helyett jelenleg három csoportban folynak a küzdelmek. Emellett a támogatói kör egy része is elpártolt az egyesülettől. Ezek a körülmények sajnos az eredményekben is megmutatkoznak. Az NB-II-t is megjárt kézilabda szakosztályunk a már korábban említett okok miatt 2012-ben sajnos megszűnt. Férfi asztalitenisz szakosztályunk a megyei bajnokságban szerepel. Súlyemelő szakosztályunk ifjúsági versenyzői országos bajnokságban érmes helyezéseket értek el. Egy sportolónk (Vincze László) pedig a junior válogatott tagjaként Európa Bajnokságon is szerepelt. Néhány lelkes magánszemély tenisz centrumot varázsolt a semmiből az önkormányzat által használatba adott területen. Csapatuk a megyei bajnokságban szerepel. 11

12 b) Utánpótlás-nevelés A Maglódi Torna Clubban az utánpótlás-nevelés hagyományos egyesületi, vagy szakosztályi felkészítés formájában valósul meg. Elsősorban labdarúgásban folyik nagyobb számú utánpótlás nevelés. Kimagasló az iskolai diáksport keretében működő súlyemelő utánpótlás. Országos bajnokokkal is büszkélkedik ez a lelkes kis csapat. Komoly eredményekkel rendelkezik a tenisz és a karate utánpótlás szervezet is. A központilag támogatott, felülről indított sportági utánpótlás-nevelési programokat a program megbízottak közreműködésével eredményesen szervezték meg. A finanszírozás bizonytalansága és a gyakori programmódosítások nehezítik a folyamatos munkát. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálása alatt a sportágak egyre növekvő támogatáshoz juthatnak, amelyet az utánpótlás minőségi színvonalára költhetünk. Ebben a rendszerben mind az iskola, mind az egyesületek támogatásban részesülhetnek a megfelelő kritériumok betartása mellett. III.5. A sport feltételei a) A vizsgázott testnevelők, sportvezetők, sportszakemberek száma megfelelő. Az utóbbi kettőből sportvezető, sportszakember a sportszerveknél főállásban az anyagi helyzet miatt nincsenek. A sportvezetők társadalmi munkában tevékenykednek, az edzők költségtérítést kapnak. Utánpótlásuk egyre nehezebben A település sportjának pénzügyi helyzete romlott, bizonytalanabbá vált. A rendszerváltás előtti közel három egyforma nagyságrendű, biztosnak tekinthető támogatás önkormányzati, szponzori, saját bevétel átalakult. A szponzori pénzek döntően eltűntek, első helyre az önkormányzati támogatások kerültek. Megközelítően 10 %-kal növekedtek a saját bevételek is. Jelentős pénzek vannak a különböző alapítványi pályázatokban, azonban ezek egy része tervezhetetlen, kiszámíthatatlan. Maglód sportja napjainkban kb. 10 millió forintból gazdálkodik, ennek az összegnek 1/3-át azonban a létesítmények fenntartására fordítják. 12

13 b) A városi sporttelep (Kertész Károly Stadion) a Maglódi Torna Club tulajdonában áll, a főpálya állapota megfelelő. A sporttelepen az elmúlt években magán erőből jelentős fejlesztések valósultak meg. Elkészült az edzőpálya világítása, védőhálóval vették körül az egész pályát. A főpályán új lelátó rendszer épült nagy értékű társadalmi munkával. Továbbra sincs a településnek megfelelő méretű fedett létesítménye, sportcsarnoka és uszodája. Továbbá igény mutatkozik egy nagy- és kisméretű sportpályára, továbbá egy BMX és gördeszka pályára is. Ezek megléte esetén komoly sportturizmussal lehetne számolni, ami jelentősen növelhetné a város sportfejlesztésre fordítható bevételeit és felbecsülhetetlen marketinget tudna biztosítani településünk számára. III.6. Sportirányítás Talán egyetlen ágazatban sem fordult elő annyi átszervezés, annyi irányításbeli változás, mint amennyi a testnevelés és sport területén volt az elmúlt évben. Ez a jelenség természetesen nem kerülte el Maglódot sem. Az országosan is megfigyelhető hármas irányítási rendszer: állami szerepvállalást a sporttörvény értelmében a minisztérium és a megyei kormányhivatal képviseli, az önkormányzatit a megyei és települési sportszervek biztosítják, a társadalmi irányítást pedig a különböző szintű civil szervezetek látják el. (megyei sportági szövetségek). A sportirányítási struktúrája bármennyire is bonyolultnak tűnik, elfogadhatóan, megbízhatóan működik. Korrekt kapcsolat alakult ki az önkormányzat, támogatók, szponzorok és az egyesületek között. III.7. Összefoglaló Megállapítható, hogy az elmúlt évben alapvetően átalakult az ország testnevelése és sportja. Az átalakulás nyomán új szerkezetű struktúra alakult ki, stabilizálódott a szakmai munka és kismértékben javultak az eredmények. Növekedett a sport társadalmi megítélése, befolyása. Kialakult egy vegyes, de megbízhatóan működő irányítási rendszer. Kedvező tendenciák mellett gondként jelentkezik a sport feltételrendszerének bizonytalansága. Elsősorban a pénzügyi tervezhetetlenség zavarja a sportszerveket. A sportorvosi hálózat beszűkülése akadályozza a zökkenőmentes sportolás biztosítását. 13

14 IV. Jövőkép, középtávú sportszakmai célok, feladatok IV.1. Maglód sportját befolyásoló tényezők A főváros közelségének, jó megközelíthetőségének nagy az utánpótlásra gyakorolt elszívó ereje. A rendszerváltást követően a város gazdaságát meghatározó cégek egy része megszűnt, vagy magántulajdonba került. Biztos támogatókat veszített a helyi sportélet az átalakulással. A főként budapesti munkahelyek, oktatási intézmények miatti utazás hátráltatja a településen lévő civil szervezetek, vagy sportegyesületek munkájába való bekapcsolódást. IV.2. Maglód sporthelyzetének SWOT elemzése ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK komoly hagyományok és eredmények a labdarúgásban, a kézilabdázásban, erre épülő sportolási lehetőségek a település egyes részeinek szabályozásával a sportolásra alkalmas fejleszthető területek jelentős önkormányzati szerepvállalás, illetve társadalmi munkában végzett szervezőtevékenység sportcsarnok hiánya uszoda hiánya sportinformációs rendszer kialakítása idősek sportolási lehetőségei szűk keresztmetszetűek LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK települési területek rehabilitációja során szabadtéri sportrendezvények bővülése egészségnevelés propagálása az oktatásban sportolási lehetőségek kínálatának bővülése a mikrotérségben, térségben található települések bővülő sportkínálata lakosság érdektelensége támogatások elmaradása térségi, mikrotérségi együttműködés országos, térségi sportesemények megrendezése a zöldsport, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltató szektor erősödése vállalkozásokkal való együttműködés 14

15 IV.3. Maglód Város sportkoncepciójának jövőképe Maglód aktív sportélete megfelelő alapját képes adni a meglévő hagyományokra épülő sportfejlesztési projekteknek. Városunkban sokoldalú, egyre több sportágat felvonultató sportélet zajlik, amely megnyugtató a jövőre nézve. A társadalom egészségi állapotának megújításakor figyelemmel kell lenni a meglévő értékek megőrzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. A város kiemelt feladata, hogy. Az önkormányzat célja, hogy az itt élők és a környezetük számára európai mértékkel mérve is magas életminőséget biztosító programokat valósítson meg, lakosai jól érezzék magukat a településen, kedvükre sportolhassanak, kiemelkedő és színvonalas sportrendezvényeket láthassanak. Az önkormányzat feladata, hogy mindehhez a megfelelő hátteret, a szükséges létesítményeket és feltételeket biztosítsa. A sportszervezetek, intézmények egyik alapvető feladata a lakosság egészségének védelme, ezen belül a megelőző egészségnevelés propagálása, nevelése, és a lehetőségek biztosításához a sportolás, mint megelőző és rehabilitáció lehetőségének megteremtése. Az urbanizáció a mozgás szegény életmóddal is párosult, aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idős korig felvilágosítással, programok, lehetőségek biztosításával szükséges megelőzni illetve javítani, amelyhez a sport lehetőségeinek szélesítése jó alapot kínál. IV.4. A sportkoncepció céljai és alapelvei a) Általános célok Magyarország célja, hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot meghaladó fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra fordított idő mennyisége egy főre vetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel összhangban, városunknak ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania saját céljait, prioritásait és intézkedési lépcsőit. b) Maglód város céljai a város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sport jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az élsportolók száma, erősítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken. a szabadidős sport lehetőségeinek bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott társadalmi felelősség megosztás kialakulása; 15

16 az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az oktatási intézmények keretei között folyó diák köri sportlehetőségek feltételeinek javítása; a lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a maglódiak számára biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvő ütemét; a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség javítása; c) Alapelvek Maglód város sportkoncepciójának középtávra meghatározott alapelvei az előző évekhez hasonlóan változatlanok: A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges alkotó eleme, hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet játszik. A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének, teljesítőképesség fokozásának, a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak és szórakoztatásnak az egyik leghatásosabb eszköze. A nevelési-oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és társadalmi feladat. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi jellemzői. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő versenyrendszer működőképessége. 16

17 A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvető fontosságú a horizontális elvek figyelembevétele is: A fenntartható fejlődés érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika ne élje fel a jövő generációk számára elérhető természeti, társadalmi és gazdasági erőforrásokat. Az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, mind a kisebbségek, mind a fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek biztosítását. Partnerség a program a térség közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának összefogásával, szoros együttműködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság szem előtt tartásával kerül megvalósításra. Addicionalitás a programmal a város hosszú távú célja elsősorban olyan programok megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz addicionálisan (kiegészítő jelleggel), az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minőség eléréséhez kapják a támogatást. Szubszidiaritás a programban a szubszidiaritás és a decentralizáció jegyében olyan prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, melyek konkrét megvalósításában, vagy kezdeményezésében egyértelműen vezető szerepet játszhat a térség, így a központi kormányzati szinthez, valamint a regionális szint alatti szintekhez kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást. IV.4. A program szerkezete A program hagyományos szerkezetű, prioritásokra és a prioritások eléréshez szükséges intézkedésekre bomlik. Az intézkedések megvalósítását természetesen a társadalmi-gazdasági környezet változásainak követésével a későbbiekben konkrét projektekkel is alá lehet támasztani, hiszen a program megvalósulása (5-10 év) során új szereplők érkezhetnek, új helyzetek, új forrás lehetőségek adódhatnak. A program az alábbi egységekből áll. A prioritásokat, s a prioritásokon belül az intézkedéseket az alábbiakban soroljuk fel: 1. Prioritás: Élsport, utánpótlás nevelés 1.1. intézkedés: A labdarúgó sport feltételeinek javítása 1.2. intézkedés: A kézilabdázás újraélesztése 2. Prioritás: Szabadidősport 2.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 2.2. intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 2.3. intézkedés: Kerékpáros szabadidős sport feltételeinek javítása 3. Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport 3.1. intézkedés: Az iskolai sportélet lehetőségeinek, feltételeinek javítása 3.2. intézkedés: Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával 3.3. intézkedés: Az atlétika kereteinek javítása az oktatásban 17

18 4. Prioritás: Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 4.1. intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények, BMX és gördeszka pálya, kerékpáros útvonalak fejlesztési program 4.2. intézkedés: Az iskolai és egyesületi létesítmény feltételeinek javítása 4.3. intézkedés: A maglódi sportinformációs rendszer szélesítése IV.5. A program elemei 1. Prioritás: Élsport, utánpótlás nevelés A maglódi élsport képviselői körében a hosszú távon biztosítható eredményességi szint megköveteli az egyensúlyt a sportkörben eddig is sikerekre képes, valamint a feltörekvő sportágak között. A versenysport terén az erőforrások szétforgácsolása helyett az eddigieknél magasabb fokú koncentráció szükséges. A versenysport terén a legfontosabb egy olyan objektívebb rendszer, hogy az érintettek az erőforrások szétforgácsolása helyett a helyi érdekek számára lényeges versenysportokat, sportágakat koncentráltan és célzottan támogassák. Ennek érdekében a sportágaknak el kell készíteniük sportágfejlesztési terveiket, felvázolni kitűzött céljaikat, mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánják megvalósítani, valamint mely területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak külső támogatásra intézkedés: A labdarúgó sport feltételeinek javítása Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Az önkormányzat és a helyi szponzorok támogatása mellett örömteli a nagy érdeklődés nem csak maglódi, hanem régiós szinten is, mely nagyban hozzá tud járulni a város marketingjéhez is. Ezért fontos, hogy az események megfelelő kommunikációban részesüljenek a továbbiakban is intézkedés: A kézilabdázás újraélesztése A sportkör alapvető célja a létesítményi feltételek hiányában 2012-ben megszűnt, komoly hagyományokkal és eredményekkel rendelkező kézilabda szakosztály újraindítása. Ehhez elengedhetetlen lenne egy megfelelő paraméterekkel rendelkező városi sportcsarnok Az utánpótlás kézilabdázás feltételeinek rendezése, az utánpótlás kézilabdázás támogatásával egy hosszútávon, eredményesen működő utánpótlásbázis jöhetne létre. A továbblépéshez az utánpótlásból kikerülő sportolók számára a felnőtt kézilabda szakosztály és az utánpótlás között olyan rendszer létrehozása a cél, amely közép és hosszú távon a maglódi kézilabdázást ismét sikerekre vezeti. Ennek érdekében elengedhetetlen az utánpótláscentrum kialakítása, hogy teljes mértékben el tudja látni feladatát. 2. Prioritás: Szabadidősport Az önkormányzat célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek mozgósítása, a népesség egészségi állapotának javítása. Az egészség megőrzése érdekében növelni a lakosság sportaktivitását. Továbbá rehabilitációs célból a már megromlott egészségi állapotúak bevonása a sportéletbe. 18

19 Mindez az egyének számára életminőséget javító hatással járhat, ha a sport jelentősebb szereppel bír, hanem kézzelfogható pénzügyi előnyöket is kínál a betegségkezelési kiadások terén elérhető megtakarítások révén. A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a támogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított támogatásokat is. A sportolási lehetőségek bővítése a kereslet növelése által a kínálat élénkülését is indukálhatja. Ennek elérése érdekében a város kiemelt célja a kereslet növelésének érdekében a helyi lakosság aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek egyik eszköze a sportolásra ösztönző egyesületi hálózat felépítése, másrészt az egészséges és mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése Ezen keresztül cél a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása, a sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport nevelő erejénél fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget, az igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítette. Valamint a szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában. Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások megteremtése szükséges. 3. Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán érhető el, hiszen az ehhez szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhető el a legsikeresebben. Ehhez szükségszerűen a szakemberképzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának megújítása is alapvető fontosságú. Mindehhez az utánpótlás-nevelés, és -képzés bázisának újraépítése, a támogatási rendszer feltételeinek biztosítása az első lépcső. Továbbá ezen keresztül elő kell segíteni a tanulók fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható fizikai próbarendszer működését Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre álljanak. 19

20 Mivel tény, hogy a diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges, hogy a tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, mozgásgazdag életmód fontossága bennük intézkedés: Az iskolai sportélet lehetőségeinek, feltételeinek javítása Cél egy több funkciós kézilabdapálya méretű küzdőtérrel és lelátóval rendelkező sportcsarnok felépítése, amely napközben iskolai célokat szolgál, a délutáni és esti órában a sportegyesületek és a lakosság sporttevékenységének színterévé válik intézkedés: Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával Az intézkedés célja, hogy Maglódon az oktatási és nevelési intézményekben zajló szervezett úszások, a szervezett üzleti alapon működő oktatások és a sportegyesületek működéséhez szükséges kapacitások az igényekhez illeszkedően bővüljenek. Tekintettel arra, hogy a növekvő igényeket ki tudjuk szolgálni szükség van helyi fedett létesítményre. Üzleti alapon vállalkozói tőke bevonásával egy olyan szabad és fedett fürdő komplexum a cél, amely kiaknázza településünk alatt található termálvíz bázist intézkedés: Az atlétika kereteinek javítása az oktatásban Nagy fontosságú a jelenlegi hiányosságok felszámolása, a szükséges infrastruktúra kiépítése. Cél a megfelelő sportfelületek kialakítása, modern eszközök beszerzése. 4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés Az önkormányzat alapvető célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, EU-s előirások szerinti fejlesztése. A Maglódon található sportlétesítmények korszerűsítése és akadálymentesítése mind a versenysport, mind pedig a rekreáció területén kiemelten kezelendő feladat. A tervezett fejlesztéseknél egy tudatos beruházás politikával alkalmassá kell tenni a várost az adottságokhoz illeszkedő sportágakban versenyek megrendezésére, amellyel egyben a lakosság sportolási lehetőségeinek körét is növelni lehet. Mivel az emberek belső igényévé vált, hogy az egészségük megőrzéséért aktívan tegyenek, szükségessé vált, hogy aki sportolni szeretne, a lehetőségek széles választékát érhesse el. Továbbá a sportélet szervezeti rendszerében, horizontális és vertikális szinten is integrált körülmények között kell kialakítani a fogyatékos személyek részére elérhető sportolási lehetőségeket, elősegítve ezzel is társadalmi integrációjukat. A meglévő létesítményeket az 1. melléklet, a tervezett beruházásokat a 2. melléklet tartalmazza. 20

21 4.1. intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőpark, szabadtéri létesítmény, kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztése Maglód fejlesztési elképzelései között relatív kisebb költségekkel létesíthető és működtethető létesítmények, és létesítménynek nem minősülő egyéb infrastruktúrák fejlesztése kiemelt helyen szerepel. Ezek között szerepel egy interaktív szabadidőpark kialakítása. A tervezett szabadidőpark felszereltsége elsősorban a hagyományos játszótér használatából kinövő korosztályt célozza, míg az egyéb szabadtéri létesítmények a felnőtt korosztály igényeinek is megfelelnek. A közterületek fejlesztésével, játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az igényekhez illeszkedő, a város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés történhet meg, amely biztosítja a kerékpárosok és görkorcsolyások számára a biztonságos gyakorló és potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget kínálva az itt élők számára intézkedés: A sportköri és egyesületi létesítmény feltételeinek javítása A városi küzdősportok számára folyamatosan gondot jelent megfelelő gyakorló és versenyhelyszín hiánya, amely az egyesület továbbfejlődésének és sikerességének akadálya lehet. Ennek orvoslására a sportcsarnok alagsorában kialakítható küzdőtér és súlyemelő terem kialakítását preferáljuk intézkedés: A maglódi sportinformációs rendszer szélesítése Az intézkedés kettős célt kíván megvalósítani. Az egyik cél a lakosság elektronikus úton történő tájékoztatása, bevonása a városi sportéletbe, folyamatos és naprakész információk szolgáltatása a szabadidős sportok vonatkozásában. Másik cél a város sport társadalmának kapcsolatépítését elősegítő, fórumoknak helyet adó elektronikus felület kialakítása. A cél megvalósítása során kialakítandó Internet megjelenést biztosító portál felületen elérhetővé válik a sportegyesület szakosztályai, hírei, eredményei és egyéb információi. Mindez egy külön maglódi sportportálként, de a város hivatalos internet oldalának egy opciójaként működhetne. Maglód, április 23. Tabányi Pál polgármester Margruber János jegyző LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A évekre vonatkozó Középtávú Sportfejlesztési Koncepciót Maglód Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 57/2015.(V.20.) önkormányzati határozat 3. pontjával módosított 37/2015.(IV.23.) önkormányzati határozatával elfogadta. Maglód, május 20. Tabányi Pál polgármester 21

22 Létesítmények állapota I. Városi Sporttelep 1. melléklet 1. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA Állapota: jó Funkció: a labdarúgás kiszolgálására. Fejlesztés: gyepszőnyeg felújítása, lelátók átalakítása, 2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA Állapota: felújításra szorul Funkció: elsősorban labdarúgó edzések kiszolgálására. Fejlesztés: gyepszőnyeg felújítása 3. Salakos TENISZPÁLYA Állapota: közepes Funkció: tenisz verseny és szabadidősport Fejlesztés: a salak felújításra szorul, öltöző és vizesblokk kialakítása szükséges 4. KÉZILABDA PÁLYA bitumenes Funkció: kézilabda Állapota: jelenleg használhatatlan Fejlesztés: új réteg felhordása 5. KOSÁRLABDA PÁLYA bitumenes Funkció: kosárlabda (szabadidősport) Állapota: jó 6. KOSÁRLABDA PÁLYA bitumenes Funkció: Egyéb sportesemények, szabadidős tevékenységek Állapota: felújításra szorul Fejlesztés: új réteg felhordása és szegélyezés 7. SZABADIDŐS sportpálya bitumen Állapota: közepes Funkció: szabadidősport, télen korcsolyapálya II. Egyéb sportlétesítmények 1. TORNATEREM Funkció: röplabda, kosárlabda, küzdősportok, aerobic, asztalitenisz foglalkozások, versenyek tartása Állapota: jó 2. TORNACSARNOK Funkció: futball és kézilabda edzések, atlétika, torna Fejlesztés: állagmegőrzés, rúgófal kialakítás 3. MŰFÜVES PÁLYA (multifunkcionális) Funkció: diák és utánpótlás sport kiszolgálása Állapota: jó 22

23 2. melléklet Tervezett beruházások 1. Sportcsarnok (3000 m 2 ) Funkció: sportesemények és egyéb rendezvények lebonyolítása Indoklás: a nem megfelelő időjárási viszonyok és a hidegebb évszakokban is megfelelő helyszín az aktív sporttevékenységhez, nem kell jelentős összegeket költeni bérleti díjra; nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A beruházás az állami iskolaépítés keretében, önkormányzati forrás kiegészítéssel történne. 2. Szabadtéri sportpálya létesítése az újonnan épülő iskolánál Funkció: diáksport, sportesemények és egyéb rendezvények lebonyolítása Indoklás: a diáksport mellett sportolási lehetőség a város fiataljai számára is 3. Uszoda (fedett) Funkció: úszásoktatás, szabadidősport Indoklás: jelentős megtakarítás érhető el utazási költségekben és belépődíjakban, az egészséges életmódra nevelés fontos eszköze. 4. BMX és gördeszka pálya Funkció: szabadidősport, a pálya jellegétől függően esetleg versenyek lebonyolítása Indoklás: már évek óta egyre fokozódó igény mutatkozik a fiatalok körében egy BMX és gördeszka pályára. A vasút mögötti területen reális lehetőség mutatkozik egy ilyen pálya megépítésére. Előreláthatólag pályázati erőforrások bevonása is lehetséges. 5. Szabadtéri fitness eszközök felszerelése az Árpád parkban Funkció: szabadidősport Indoklás: fiatalok és felnőttek mozgásigényének kielégítése 6. Szabadidő park kialakítása Klenován Funkció: szabadidősport, rekreáció Indoklás: gyermekek, fiatalok és felnőttek mozgásigényének kielégítése 7. Kocogó pálya Funkció: szabadidősport Indoklás: felnőttek mozgásigényének kielégítése 8. Többfunkciós sportpark létesítése a nyaralói iskolánál Funkció: iskolai sport, szabadidősport aszfaltos kosárlabda pálya, mely tollaslabdára és röplabdára is alkalmas szabadtéri ping-pong asztalok szabadtéri fitnesz eszközök Indoklás: diákok mozgásigényének kielégítése 23

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Önkormányzatának Sportkoncepciója 2011-2016 2 1. Alapelvek (1) Felsőtárkány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a testnevelés és sport tevékenység feltételeinek szabályozása

Részletesebben

TÓTKOMLÓS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012 2016.

TÓTKOMLÓS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012 2016. TÓTKOMLÓS VÁROS KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012 2016. Tótkomlós, 2012. március. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. kt. határozatával elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója kiegészítése

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója kiegészítése 7. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/291/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók Tapolca Város Testnevelés

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA SIMONTORNYA s VÁROS KÖZÉPTÁVÚ TESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2013 1 Simontornya Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2013 BEVEZETÉS A sporttevékenység fontosságát

Részletesebben

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete

Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete. Püspökszilágy Község testnevelésének és sportjának helyzete Bevezető Püspökszilágy Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából- az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megvalósítása és megoldandó feladatok elvégzése

Részletesebben

Dorog város stratégiai sportkoncepciója

Dorog város stratégiai sportkoncepciója Dorog város stratégiai sportkoncepciója Készítette: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Szekér Zoltán intézményvezető Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani Kutatóközpont Dr. András Krisztina

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Veszprém sportfejlesztési koncepciója

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Veszprém sportfejlesztési koncepciója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprém sportfejlesztési koncepciója 2013 Tartalomjegyzék: 2 I. Bevezető 1. A sportkoncepció szükségessége, célja 3 2. Veszprém sportmúltja 5 II. Jogszabályi környezet

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019.

1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019. 1. melléklet TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019. 1 TATA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016 2019 Mottó:..minden gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat vagy mindkettőt. (Magyary-terv 2.0)

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület! Határozati javaslat Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat. Sportkoncepciója 2015-2019.

Szajol Községi Önkormányzat. Sportkoncepciója 2015-2019. Szajol Községi Önkormányzat Sportkoncepciója 2015-2019. Készült: 2015. március 2 A sport a test útján nyitja meg a lelket (Dr. Szent-Györgyi Albert) Bevezetés Magyarország Alaptörvényének XX. cikke a következőképpen

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3.

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok Összeállította: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Új szemlélet a stratégiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3372

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A KE00067/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00067/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00067/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00067/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: YBL Water Polo Club

Részletesebben

PSN Zrt. Vári Attila. vezérigazgató E-mail cím: Istók Tímea E-mail cím:

PSN Zrt. Vári Attila. vezérigazgató E-mail cím: Istók Tímea E-mail cím: 1 Érkezett : 1. KÉRELMEZŐ DTI kérelmező szervezet teljes neve: kérelmező szervezet rövidített neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt PSN Zrt 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-09115/2015/mlsz

be/sfphp01-09115/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ELTE SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Pá pái Egyesí tett Lábdárú gó Clúb Pá pái Perútz Fóótbáll Clúb Spórtfejleszte si stráte giá e s szákmái prógrám 2015/2016-2016/2017

Pá pái Egyesí tett Lábdárú gó Clúb Pá pái Perútz Fóótbáll Clúb Spórtfejleszte si stráte giá e s szákmái prógrám 2015/2016-2016/2017 Pá pái Egyesí tett Lábdárú gó Clúb Pá pái Perútz Fóótbáll Clúb Spórtfejleszte si stráte giá e s szákmái prógrám 2015/2016-2016/2017 Múlt á jövőért Megválósítási terv 2015/2016 Az ebben a dokumentumban

Részletesebben

A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 Félidei felülvizsgálat

A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 Félidei felülvizsgálat A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 Félidei felülvizsgálat A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 Félidei felülvizsgálat Előszó... 6 Bevezetés... 8 Vezetői

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2003. (III. 28.) r e n d e l e t e A SPORTRÓL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Címzett: Tárgy: Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Bemutatkozás Nagy Zoltán vagyok. 1970-ben, Debrecenben születtem. 1985-1990 között kerékpároztam a Debreceni SI

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

12. évfolyam SPORTETIKA

12. évfolyam SPORTETIKA 12. évfolyam SPORTETIKA A sportetika mint szaktantárgy a közoktatás 11. évfolyamának a Nemzeti alaptantervben elfogadott etika tantárgyára épül. A fiatal sportemberek, a felnőtt kor küszöbén, a rendszeres

Részletesebben

be/sfp-08206/2015/mlsz

be/sfp-08206/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánossomorja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve JSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2672 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HOSSZÚ TÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (változások dltbetvel jelölve) A koncepció célja: A város sport céljainak hosszú távú meghatározása A sportegyesületek támogatása, munkájuk

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

be/sfp-08412/2015/mlsz

be/sfp-08412/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Törökbálinti Focisuli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Az ülés helye: Képviselői irodaház. Napirendi javaslat. Cserkeszőlő, 2015.június 05. Szokolai Lajos sk. polgármester

MEGHÍVÓ. Az ülés helye: Képviselői irodaház. Napirendi javaslat. Cserkeszőlő, 2015.június 05. Szokolai Lajos sk. polgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2015.

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyöngyösi Atlétikai Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Gyöngyösi AK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 932 A kérelmező jogállása

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

1 / 11 2013.09.26. 8:38

1 / 11 2013.09.26. 8:38 1 / 11 2013.09.26. 8:38 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszavasvári Sport Klub TSK 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-03261/2015/mksz

be/sfphpm01-03261/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tapolca Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TVSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Sárréti Gyöngyhalász GYSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

Mezőcsát, 2011. március

Mezőcsát, 2011. március Egészségnevelési Pedagógiai Program (Egészségfejlesztési Terv) Készítette Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Mezőcsát, 2011. március TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 5 Bevezető... 7 I.helyzetelemzés...

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe

Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve. A sport helye, szerepe Kópháza Község Önkormányzatának sportfejlesztési terve A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze /Dr. Szent-Györgyi Albert/ A testnevelés és a sport

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

be/sfphpm01-03075/2015/mksz

be/sfphpm01-03075/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

1 of 11 2013.05.06. 10:13

1 of 11 2013.05.06. 10:13 1 of 11 2013.05.06. 10:13 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Doppingellenes Szabályzat

Doppingellenes Szabályzat Doppingellenes Szabályzat 2015 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HIVATALOS SZÖVEGE A DOKUMENTUM ANGOL ÉS FRANCIA NEYLVŰ VÁLTOZATA, AMELYET A DOPPINGELLENES VILÁGSZERVEZET TART

Részletesebben

be/sfp-8203/2015/mlsz

be/sfp-8203/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia A kérelmező szervezet rövidített neve Grosics Akadémia Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3281 A kérelmező

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz

be/sfphpm01-04235/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A szakszövetség vagy

Részletesebben

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím:

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sportegyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03028/2015/mksz

be/sfphpm01-03028/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Paksi Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve PKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189-20/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat felülvizsgált és módosított testnevelési-

Részletesebben

Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA

Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA Sportorvoslás helye, szerepe, lehetőségei a triatlonban DR. SZABÓ ANITA Sportorvoslás A sportorvoslás az egészségügy minden egyéb ágától jól elkülönül, mert egy kicsi mindenből van benne. A jó sportorvos

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág

Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág Pécs a város jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek keretében kiemelten

Részletesebben

A KE00184/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00184/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00184/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00184/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Százhalombattai Vízilabda

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FKSC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03417/2015/mksz

be/sfphpm01-03417/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Emericus kse Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Szerkesztette: Dénes Ferenc Szerző: Dénes Ferenc Lektorálta: Felelős Kiadó: Campus Kiadó, Debrecen Kézirat lezárva: 2015. november 20. ISBN A tananyag elkészítését

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06255/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06255/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02967/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02967/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8846/2015/mlsz

be/sfp-8846/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Galgagyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Galgagyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1293 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9017/2015/mlsz

be/sfp-9017/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2577 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09795/2015/mlsz

be/sfp-09795/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PÁTKA SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve PÁTKA SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 617 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben