be/sfphpm /2015/mksz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfphpm01-03075/2015/mksz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 8230 Helység Balatonfüred Út / utca Horváth M. utca Házszám 08/2 hrsz A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 8230 Helység Balatonfüred Út / utca Horváth M. utca Házszám 08/2 hrsz Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Csima László A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Bene Tamás Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 30 Felk. és versenyeztetés Balaton Szabadidő és Konferencia Központ Balatonfüred Város Önkormányzata Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 30 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :00 1 / 26

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás MFt MFt MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) MFt MFt MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel MFt MFt MFt Egyéb támogatás MFt MFt MFt Összesen MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) MFt MFt MFt Működési költségek (rezsi) MFt MFt MFt Anyagköltség MFt MFt MFt Igénybe vett szolgáltatás MFt MFt MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt MFt MFt Összesen MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg MFt MFt MFt Működési költségek (rezsi) MFt MFt MFt :00 2 / 26

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :00 3 / 26

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: A Füredi Kézilabdasport Egyesület a 2015/2016-os sportfejlesztési programjában folytatni kívánja azt a megkezdett munkát, amelynek eredményeképpen a balatonfüredi kézilabdasport hosszú távon meghatározó résztvevője lehet a hazai és a nemzetközi elitnek. Veszprém megyében az elmúlt időszakban növekedett a sportszervezetek száma, ugyanakkor az utánpótlás nevelés területén továbbra is kevés az olyan szakmai műhely, amely kifejezetten az élsport számára neveli a közvetlen rekrutációs bázist. Veszprém megyének a Veszprém férfi kézilabda csapata mellett a másik NB/1-es csapata a Füredi Kézilabdasport Egyesület. A csapat a jelen kérelem beadásakor folyamatban lévő bajnoki szezonban az alapszakasz 4. helyén végzett és a rájátszásban érdekelt. Ezt a jelenlegi helyzetet kívánjuk fenntartani és erősíteni. Ennek érdekében szoros együttműködésben dolgozunk a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvánnyal, amely többek között azért került létrehozásra, hogy az Egyesülettel, Balatonfüred Város Önkormányzatával, illetve az Egyesületet támogató magánemberekkel, cégekkel közösen egy stabil NB/1-es csapat illetve ezen csapatnak megfelelő rekrutációs bázist biztosító utánpótlás-nevelési központ működjön. Egy széles, főként helyi sportolókra épülő rendszer fenntartható működtetése a cél, amelynek meg kell teremteni a szakmai, működési és létesítmény feltételeit. Sportfejlesztési programunk továbbra is kettős célrendszer mentén fogalmazza meg elképzeléseinket a 2015/2016-os támogatási időszakra. Egyrészt az utánpótlás csapatainknak kívánjuk megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével minőségi képzésben részesülhetnek az Egyesület kötelékében sportoló fiatalok. Másrészt a jogszabályi keretek adta lehetőségek mentén a felnőtt csapataink számára kívánunk forrásokat biztosítani az eredményes szereplés érdekében. Az Egyesület csapatai felkészülésüket és versenyeztetésüket a város tulajdonában lévő, többfunkciós létesítményben a Balatonfüredi Szabadidő Központban, valamint a Lóczy Lajos Gimnázium sportlétesítményében valósítják meg. Képzési rendszerünkben fontosnak tartjuk az Egyesülethez való tarozás erősítését, a megfelelő szakemberek alkalmazását és a kézilabdázáshoz szükséges tárgyi és létesítmény eszközök biztosítását. A Tárgyi eszköz beruházás, felújítás adta lehetőségeket kihasználva kisebb felújítási, eszközbeszerzési tevékenységet is meg kívánunk valósítani a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban. Részletes kifejtését lásd a vonatkozó pontban. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Füredi Kézilabdasport Egyesület a 2015/2016-os támogatási időszakban a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ felújítási, eszközbeszerzési munkálatait kívánja elvégezni az alábbiak szerint: - védőháló a küzdőtér köré; - nézőtér feletti ablakok elektronikus sötétítése; - klíma berendezés beszerzése az egyik különterembe; - a sportcsarnok íves tetőszerkezetének tűzálló réteggel történő bevonása; - 7 méter magas elemekből álló szerelőállvány beszerzése; - körszínpad oldalsó burkolatának cseréje; A létesítmény kiváló adottságú, ugyanakkor többfunkciós jellege miatt erős igénybevételnek van kitéve. Az elmúlt években többek között a TAO támogatásoknak köszönhetően nőtt a sportoló fiatalok száma. Ezen fiataloknak olyan feltételeket szükséges biztosítani, hogy a sportág és az Egyesület meg tudja tartani őket, illetve hosszú távon kikerülhessen közülük a felnőtt csapatunk rekrutációs bázisa. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a sportolóink által használt sportlétesítmények megfelelő minőségűek és felszereltségűek legyenek, amelyhez elengedhetetlen a fenti beruházások megvalósulása. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A Füredi Kézilabdasport Egyesület 2015/2016-os sportfejlesztési programja kisebb felújítási munkákat tartalmaz, amelynek befejezési időpontját áprilisára tervezi az Egyesület. A jelen kérelemben igényelt egyéb támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Füredi Kézilabdasport Egyesület 2015/2016-os sportfejlesztési programjában megfogalmazott célkitűzések, a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai elképzelései mentén kerültek kialakításra. Egyesületünk sportfejlesztési programja azt a célt tűzte ki, hogy a balatonfüredi felnőtt, versenysport kézilabda hosszú távon az Egyesület utánpótlás bázisára épüljön, a játékosállomány gerince innen kerüljön ki. Természetesen az utánpótlás bázis képzésében résztvevők száma több annál, mint amit egy felnőtt csapat a későbbiekben foglalkoztatni tud, így a képzésnek az is a célja, hogy játékosokat tudjon adni a szűkebb- és tágabb környezet egyesületeinek, az egyetemes magyar kézilabdának. Nem elhanyagolható célkitűzés, hogy egészséges, a társadalom számára hasznos fiatalokat neveljünk. Hasznos elfoglaltságot, programot tudjunk kínálni fiataljaink egy nem elhanyagolható számú rétegének. Ez a célkitűzés teljes mértékben egybevág a Magyar Kézilabda Szövetségnek a sportág utánpótlásával kapcsolatos elképzeléseivel, rövid- és hosszú távú céljaival. Egyesületünk szerves része kíván lenni a magyar kézilabda sportnak. Tevékenyen hozzá kíván járulni mind a sport, mind pedig a sportág népszerűsítéséhez. Külön is büszkék vagyunk, hogy versenyzőket adhatunk a különféle korosztályos nemzeti válogatottakba. Továbbra is célunk, hogy a lehető legtöbb játékosunk eljusson a felnőtt csapatban való szereplésig illetve a válogatottságig. Célunk a folytonosság biztosítása, egyrészt az Egyesületi struktúrában és az Egyesületi munka színvonalának tekintetében. Másrészt fontosnak tartjuk a folyamatos az adott korosztály képzettségi szintjének megfelelő versenyeztetés biztosítását, ezáltal a játékosok hatékony fejlődésének elősegítését. Ehhez elengedhetetlen a TAO támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználása, amely csak úgy lehet hatékony, hogyha az egyes támogatási időszakok sportfejlesztési programjai egymásra épülnek, és a folyamatosság, a fokozatos építkezés biztosított. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Füredi Kézilabdasport Egyesület korábban megfogalmazott sportfejlesztési programjai is hordoztak, illetve a jelen kérelemmel benyújtásra kerülő 2015/2016-os sportfejlesztési programja is hordoz magában rövid távú és hosszú távú előnyöket, pozitív hatásokat. Bizonyos tendenciák már most láthatóak. Növekvő sportolói létszám, megújuló, bővülő sportinfrastruktúra, valamint a csapataink elmúlt évekbeli eredményessége kölcsönösen hatnak egymásra, amely kölcsönhatás az egymást katalizáló szerepén túl az eredményindikátorok sorában is számba vehető. A 2014/2015-ös (a kérelem benyújtásakor jelenleg is zajló) bajnoki évadban korosztályos és felnőtt csapataink kiemelkedően sikeresen szerepelnek, amely azt mutatja, hogy a jól megtervezett munka akár rövid távon is sikerekben mutatkozhat meg. Felnőtt csapatunk az NB1 alapszakaszában a 4. helyen végzett. Az NB1/B osztályban induló U23-as csapatunk a kérelem benyújtásakor 7. helyen áll a bajnokságban, az NB1-es Ifjúsági csapatunk pedig a 3. helyen. Az eredmények is mutatják, hogy a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források már eddig is kedvező hatásokat indukáltak az Egyesület tekintetében Külön öröm, hogy nem csupán felnőtt csapataink sikeressége jellemzi az Egyesületet. Korosztályos csapataink eredményei előrevetítik a jól megtervezett építkezési folyamat következtében megnyíló lehetőségeket. A kézilabda utánpótlás nevelés a közvetlen sportági hasznosságon túlmutató, Balatonfüred városára és a kistérségre is kiható társadalmi és gazdasági hasznossággal rendelkezik. A 120 főnyi fiatalt felölelő sportági munka a városban és környezetében élő és tanuló gyermeklétszám nem elhanyagolható részének ad napi értelmes és hasznos elfoglaltságot, a versenyzéssel sikerélményt, felnőtté válásukhoz hasznos tudást, nem egyszer életcélt. Egy sikeres sportegyesület mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból hasznos, amely nem csupán az adott településen és adott sportágban fejt ki kedvező hatásokat. Az utánpótlás nevelés közvetlen és közvetett hatással van az adott térség foglalkoztatására. (Edzők, sportvezetők, sportegészségügyi személyzet, pedagógusok, kollégiumi nevelők, étkeztetésben dolgozók, sportújságírók, stb.) A fiatalok versenyeire városunkba érkezők, az ő, illetve ellenfeleik szurkolói mind fogyasztást generálnak, ezáltal pozitív hatással van a foglalkoztatásra :00 4 / 26

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :00 5 / 26

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök Nyomtató db Ft Ft Laptop db Ft Ft Számítógép db Ft Ft Videó kamera db Ft Ft Dvd felvevő, lejátszó db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő db Ft Ft Sportfelszerelés zokni pár Ft Ft Sportfelszerelés kabát db Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés sporttáska nagy db Ft Ft Sportfelszerelés kézitáska db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés labdazsák db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Egyéb waxtisztító gép db Ft Egyéb hidegterápiás eszköz db Ft Ft Ft Egyéb Védő háló a küzdőtér köré db Ft Ft Egyéb Nézőtér feletti abbalakok elektronikus sötétítése db Ft Ft Egyéb Csarnok íves tető, tűzálló réteg db Ft Ft Egyéb Guruló szerelő állvány db Ft Ft Ft :00 6 / 26

7 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Nyomtató Laptop Számítógép Videó kamera Dvd felvevő, lejátszó kézilabda cipő zokni kabát bemelegítő jogging gálamelegítő labda kézilabda mez (meccs) kézilabda nadrág (meccs) sporttáska nagy kézitáska szabadidőpóló rövidnadrág edzőpóló kézilabda nadrág (meccs) kapusmez labdazsák wax waxtisztító gép hidegterápiás eszköz Védő háló a küzdőtér köré Nézőtér feletti abbalakok elektronikus sötétítése Csarnok íves tető, tűzálló réteg Guruló szerelő állvány adminisztráció okán adminisztráció okán adminisztráció okán versenykiírási kötelezettségek okán versenykiírási kötelezettségek okán labdák tisztántartása okán rehabilitáció okán Mérkőzések biztonságos lebonyolításához szükséges beszerzés. Mérkőzések biztonságos lebonyolításához szükséges beszerzés. Mérkőzések biztonságos lebonyolításához szükséges beszerzés. Mérkőzések biztonságos lebonyolításához szükséges beszerzés. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :00 7 / 26

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :00 8 / 26

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Nincs U Országos U Nincs U Országos U Nincs U Országos U Nincs U Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Junior Országos Összesen :00 9 / 26

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz nehezített kézilabda db Ft Ft Sporteszköz gumiszalagok db Ft Ft Sporteszköz TRX db Ft Ft Sporteszköz rape kötéltréner db Ft Ft Sporteszköz zsámoly db Ft Ft Sporteszköz Togu jumper db Ft Ft Sporteszköz fitness labda db Ft Ft Sporteszköz SMR henger db Ft Ft Sporteszköz sportbólya db Ft Ft Sporteszköz Dyner párna db Ft Ft Sporteszköz koordinációs létra db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő db Ft Ft Sportfelszerelés zokni pár Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés sporttáska nagy db Ft Ft Sportfelszerelés kézitáska db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sporteszköz labdazsák db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Sportfelszerelés kulacs (1L) db Ft Ft :00 10 / 26

11 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Gyógyszer Massage ágy db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 4 cm db Ft Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db Ft Ft Diagnosztikai mérés Dietetika felmérés,teljesítménydiagnosztika db Ft Ft Gyógyszer Hűtő spray db Ft Ft Gyógyszer Jégakku db Ft Ft Gyógyszer Poly szivacsos kötszer db Ft Ft Gyógyszer Masszázs olaj db Ft Ft Gyógyszer Masszázskrém db Ft Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszer Kötésragasztó db Ft Ft Gyógyszer Géz db Ft Ft Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db Ft Ft Gyógyszer Hűtőtáska (6L-15L) db Ft Ft Gyógyszer Tapevágó olló db Ft Ft Gyógyszer Fóliatekercs tekercs Ft Ft Gyógyszer Tape ragasztó spray db Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Lóczy Lajos Gimnázium Junior Ft Ft Lóczy Lajos Gimnázium Ifjúsági Ft Ft Lóczy Lajos Gimnázium Serdülő Ft Ft Balatonfüredi Szabadidő Központ Balatonfüredi Szabadidő Központ Balatonfüredi Szabadidő Központ Balatonfüredi Szabadidő Központ U Ft Ft U Ft Ft U Ft Ft U Ft Ft :00 11 / 26

12

13

14 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :00 14 / 26

15 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :00 15 / 26

16 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :00 16 / 26

17 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Pályázatírás Pályázatírás :00 17 / 26

18 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Balatonfüred, :00 18 / 26

19 Nyilatkozat 2 Alulírott Csima László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Balatonfüred, :00 19 / 26

20 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott július június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján július 1. és június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege Ft Forint Balatonfüred Város Önkormányzata 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Kelt: Balatonfüred, :00 20 / 26

21 Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :52:06 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :51:44 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :51:14 Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :58:07 Fájlok száma: 66 Utolsó feltöltés: :57:13 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :52:28 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 7 Utolsó feltöltés: :53:11 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Kelt: Balatonfüred, :00 21 / 26

22 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% :00 22 / 26

23 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft :00 23 / 26

24 A kérelemhez tartozó mellékletek (79 darab) Címpéldány vagy aláírás minta furedi_kse_csima_laszlo_alairasi_ci_ pdf Szerkesztés alatt, 447 Kb, :51:44) 9de2d8fddff8b94b42035c81464e27eeaca958cc0a000ebe715d0b9b5e8ce83b Egyéb dokumentumok file00011_ pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, :12:53) 148d160c5e ed4c61de3f2b dba6472c00a3df0ee852d filenezo_ pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, :13:01) 95f447c0be7630a12b4d5bb3e822dcec7a8cfa0128c7aff81f8bc a19e pappendrekepesitestigazolodok.._ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :56:57) 160b72b1db0c0d22fc770f bd26e2dafe38d583b6293e582784bd014cd vedohalomennyisege_ doc Hiánypótlás melléklet, 37 Kb, :57:14) 4cb9dfe75ce5f510ead49890f9d21b b251476bfc78d321d7a2f9f90cb allvany_ jpeg Hiánypótlás melléklet, 348 Kb, :57:22) 72cc2d245a4eac754dca30664a3f4cabfad75dc0d8e480ad3c7a441bdff340d0 kisakos2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 978 Kb, :23:21) ddb91f19589b58dd5daae e68be5f383963e72971ff e4077dec kisakos_ jpg Hiánypótlás melléklet, 729 Kb, :23:37) 96cc8bebcfc c3be7ea4453fa0c4b66a3a fbde7e9ee75 kisakos3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 953 Kb, :24:11) 13e dfb79f156dfefc567e4477da4f82b8eded056e0ea82e08e81f kisakos4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 901 Kb, :24:29) 2ffaf db7467f1ced3e2c39c55fb97419a2e971bb654c0ec843e9a1c5 kisakos5_ jpg Hiánypótlás melléklet, 933 Kb, :24:48) adeb7eae840f9e8bdab1b395ea27d1a698848de de f7 kisakos6_ jpg Hiánypótlás melléklet, 251 Kb, :24:56) 2c5cae021f0bf2bd3ee94a80c ccd34dd3c3a966b240526cf7842a9f2 lelkesgabormegb.szerz._ jpg Hiánypótlás melléklet, 617 Kb, :25:22) 530e66e379fbe5a719d84fa0679d3edcc1dd4fc92e21cf c5c9f22c436 bokab._ jpg Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, :25:45) b6591added59cc3676b76b07be6b4969d579a134bdf e9f8166f3225b bokab.2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 845 Kb, :26:04) b85b24f6c45e546e5e46e8ea643477ab68d865d1c345a051841c2e3bf611e751 bokab.3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, :26:36) f03f3cfba39467e8fefc9babf04029c8a0f950390a41d7009e58dda085e5b6e6 bokab.4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 563 Kb, :27:24) f80c44308f8ead5b9b76dc14fd26d7a56a38611cb683e6e1e6faf5dea962a88a bokab.1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 860 Kb, :27:41) b5436f442c44d0a23da718102d0975a351aab13bd40682bbbd6791ad93ce19c9 szathmarijanos.1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 825 Kb, :29:38) 2bcf496a306b18e9d9b300f0f6da a3680dcc23a9d5bfb93c185081f9f szathmarijanos.2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 806 Kb, :29:58) ea0c7ef99a23af0b795ff3c4693fd3885a67fc6f f19bbb828aa21c88 szathmarijanos.3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 821 Kb, :30:18) 5dad72f5aca4a7a16ed44ee d11f73d50485e786bce5ff566982a575a fu-9_ xlsx Szerkesztés alatt, 10 Kb, :59:04) c26195cda92c7481e1ce7bd c ecc7eb25afc9febdcce75baa52 szathmarijanos.4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 543 Kb, :30:33) d00d40940a257f4701bdcdb74c2294bd5a513b7f7658e0ef603e7d2f855c40e3 fu-12_ pdf Szerkesztés alatt, 100 Kb, :59:12) 6870f4667ed7c46f8e0aa9c9cff1c7b5e33faae1a4d34dcd43234e b0 szathmarijanos_ jpg Hiánypótlás melléklet, 664 Kb, :30:48) 4bc1ef545d378427becefbf7d75a7c51616f1d14d63106aa04dabfbe fu-14_ pdf Szerkesztés alatt, 99 Kb, :59:18) 31e7f b5eb3563ec8b12367a14a5686c9a95cd695219d611542d5cf banhidibenceigazolas_ jpg Hiánypótlás melléklet, 289 Kb, :32:00) 7f93184bdc049c f14f1fd016ab e bd378e ifjusagicsapat_ pdf Szerkesztés alatt, 98 Kb, :59:29) 9d eec50f7a7244cb9c82f6ad9cee7dd438f12fb12b0a9761f065a3f53 gaborimate1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 738 Kb, :33:42) 01799d08f9fc70ff13cec1e21d50d1608a38796e85a7085eac98e6a1c19655ec serdulocsapat-1_ pdf Szerkesztés alatt, 109 Kb, :59:37) dbf1f285cdb73dc65c9f a8f3afedc94ff f42b6 gaborimate21_ jpg Hiánypótlás melléklet, 978 Kb, :34:00) 0a5d6591c302a3faa5c0a0d6cd55772bf7b9d2cd28e430b5f3149f5a83d3eca1 u-23csapat_ pdf Szerkesztés alatt, 175 Kb, :59:47) 710a9ab5d1ae281cedff6dbc29191acd8ef8a ccb50768b gaborimate31_ jpg Hiánypótlás melléklet, 974 Kb, :34:19) 58904d1d341c e0a70db130a7d2e0cfa63dbfa54c4a83c ed gaborimate41_ jpg Hiánypótlás melléklet, 952 Kb, :34:38) 68b86068e08f98a9c1a4fb8b6e26e900ce66ac7cb2ddc0ceb4e2ea8ea351ed8f gaborimate51_ jpg Hiánypótlás melléklet, 915 Kb, :34:56) 9c d84e926b0818c4a03f6124be63cc5473a0ac66434fc870b786 gaborimate61_ jpg Hiánypótlás melléklet, 821 Kb, :35:13) 8c373ac49a9b94e599f8cda3123c8d2a3bcdcef06b5f64c f02ae78b3 jjelentkezesilap-upedzotovabbke_ doc Hiánypótlás melléklet, 300 Kb, :38:15) 2fb4002f2f8b275f6ed7bd b8c74efdc6e4d210c99965c372ec156e6ef banhidi1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :44:03) d19719b6438a826ca6142e181a2bae2aa4dbc0bee3908cdb255e71a75289e6c2 banhidi2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :44:26) c54183d23ec070cf5ec7cacd9366f276c0059dc20596e6994a7c0e1cf4019a67 banhidi3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :44:54) f18eb0ded9b1d78c83c847db5f05ae17431cebb079d33a1c299ef cf53 banhidi4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :45:21) a41a8b a87ee6fe e370b8fcbf293cfa7baddb8bc23e450daa banhidi5_ jpg Hiánypótlás melléklet, 890 Kb, :45:40) f5e191f189c046dbdf4ff23ed631b25b2f857e10f e89c03a8c628dd gerdan1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 641 Kb, :49:43) 4f bf550c9a85e2b30dae6e93a8866b96593d0a31306f236d :00 24 / 26

25 gerdan2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 803 Kb, :50:21) aa7bc309f9d8df591d0e929859c921554edabf57b7819ab2aa gerdan3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 780 Kb, :50:41) c27229b9be6e7a5b e06874ca0dccf94cdd6e7253e6787cb91c7d6bbae gerdan4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 805 Kb, :53:10) 2ddb2daeb14a37aa2a3fe644abb192d6d21b cd e0c6675cb gerdan5_ jpg Hiánypótlás melléklet, 517 Kb, :53:24) 32982f340e0d132dbeeb ba8a1e84b76cf5abd4ddb1da1ff nemeth1_ jpg Hiánypótlás melléklet, 946 Kb, :56:57) 88ef5893b62448c11c137968f324be1f43cf3b7d98e369a3a041c6f5bf18ddf9 nemeth2_ jpg Hiánypótlás melléklet, 805 Kb, :57:24) 7e3f72cc826f787c9fe0913fea6ee423349f2356f1f096a525d44f8a2eecefc7 nemeth3_ jpg Hiánypótlás melléklet, 795 Kb, :57:42) d42a769e51344cb133b8fa18a29d6dd66b82c8811a46c9cba08d22f2b46b557f nemeth4_ jpg Hiánypótlás melléklet, 803 Kb, :57:59) 3851bc1a1ea22219ae22c364b96a79af071eec0c156bcaf2e9e03b8fb877216a nemeth5_ jpg Hiánypótlás melléklet, 527 Kb, :58:13) 2dddd2b4fa676095b14ce5e1cd6a9d3e e5338f040bc1e e7b7 kozosnyilatkozat_ jpg Hiánypótlás melléklet, 434 Kb, :01:01) 8c366e644f63531f431bd25f1e e7e7b286d25d263fd5d96a4a371e783 nyilatkozatpm_ jpg Hiánypótlás melléklet, 381 Kb, :02:32) fde29fb2df263fdfdbc3c59d683957b0ec3495ca8173cad0ab83b95a nyilatkozatszathmari_ pdf Hiánypótlás melléklet, 48 Kb, :11:36) 4effe26a7e5a661ee c3f6052a9d7ba9c93f b56c1eff2680 szathmaritechnikaivezeto-munkak_ docx Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :57:13) b52228f371d00c3f7db336666a81e7d3a72d2bb1499c2b198896ee8a arajanlatdiatetika_ jpg Hiánypótlás melléklet, 419 Kb, :21:47) dfd618cc955fa28d45ad8a4500fd14da035bbdfea4012db e82d85b66 nyilatkozatdiagnosztikaiindoklas_ docx Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, :21:51) 1918ee41e1542d8f532dc0dcac26ba94c8e981e77b317612ef73d57fd72f9dbc mkszigazgatasiszolg.dij_ jpg Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, :22:25) dbf9640ef559d48b1d82f982a2e4ca ff971625d51b40408aa intezmenyellatoszerzodes_ jpg Hiánypótlás melléklet, 698 Kb, :24:28) fce9be5536f676f67fcb8f7d2ff43a d5c0a87e71e87da2dce2f42281d berletiszerzodeskonf.kozpont_ jpg Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, :24:49) f b150b47dc3569bf4e7a2144a109770a563fecc0c cc3f3677e 7sportmunkatarsindoklasa_ doc Hiánypótlás melléklet, 38 Kb, :28:17) d6f95b3ef01c04f637eb83ff55f325ec7a02925e1fbf93a1e658d936fcadcb77 nyilatkozatedzolicenszekrol._ docx Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, :34:33) ef63c1f3a75aa2a004bf9fc5708a09f20ea805461b83f0ac9e0500dbbefa115b tortelisportmunkatars-munkakori_ docx Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, :45:05) af11bc5b1d677f9f324305f0a2cd664372f37d795d3ae0c84dc81f488ac2a6b1 deminimisnyilatkozat1_ doc Hiánypótlás melléklet, 34 Kb, :52:32) 1b7ec068755d1154d7db11084c5782d0ca242826d5b961b b867a0da25 furedi_kse_arajanlat_hidegterapias pdf Szerkesztés alatt, 21 Kb, :51:25) 04d3fe200c2e8787cbd5b97ce f8316e77fa7b045159d bdc3 furedi_kse_arajanlat_waxtisztito_ge_ pdf Szerkesztés alatt, 124 Kb, :51:34) e08184c95c6695ba61af3b5edc6cfba1ca00c d94e04489f9c Nyilvántartó hatóság igazolása furedi_kse_veszpremi_torvenyszek_ig_ pdf Szerkesztés alatt, 748 Kb, :52:06) 7052bf2f59a4651cbc67c1666d1e73b1d091fff62dbcf00bdd940bb1a762f0b1 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat mkszigazgatasiszolg.dij_ jpg Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, :58:07) dbf9640ef559d48b1d82f982a2e4ca ff971625d51b40408aa furedi_kse_igazgatasi_szolgaltatasi_ pdf Szerkesztés alatt, 191 Kb, :51:55) af90d8b56b16bc3d998f25c91047ebd51551e28fd7ca1f2c04397f0e8958bea0 Köztartozásmentes adózó fured_kse_nav_0_ _ pdf Szerkesztés alatt, 18 Kb, :51:14) af1edfa0c31e056af6980c9a0a0cf1324dcd988a9db8f4af46d2ae482775e693 Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek reszletezotablazat_ xlsx Szerkesztés alatt, 17 Kb, :52:28) da50c53d9cdd95e045c2f9a7ed9b57c0b5bbb797d4b209b646ad940327ca4672 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek sportmunkatars1-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :52:40) 1f887d5e099caf4133d15b c5c7287d7f354b2acac4a3fc516bccab4de sportmunkatars2-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :52:44) b77a3fc535a6b79aac385cfc60f1382dc90449c9835cdea6b bd8473d sportmunkatars3-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :52:49) ee7b cb2ea5148c2f6a31bf12de982036d b77cfb217f45f48 sportmunkatars4-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :52:53) c0d5b28e597a3fd5e0af0cb4adec965af520792dd021890eb2510c632a9a932a sportmunkatars5-munkakorileiras_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :52:57) 5f95c8cf523d94d90fe3d19a5e6485c1263eafb23ec320a840cb3e0e98c1427f :00 25 / 26

26 upszakmaiigazgato-munkakorilei_ docx Szerkesztés alatt, 22 Kb, :53:05) 9e8fa845db b32b21fdd3940ffff57680f6178d24e7803b2698d6ec upszakmaiigazgatohelyettes-mun_ docx Szerkesztés alatt, 24 Kb, :53:11) 2eeb3e3a f49c4a8a15da9e29a51b556623c2e80a25d4a793d8322a :00 26 / 26

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03309/2015/mksz

be/sfphpm01-03309/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve Városi Sportkör Tököl Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-03223/2015/mksz

be/sfphp01-03223/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve XVI. Ker. KMSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03242/2015/mksz

be/sfphpm01-03242/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Albertirsai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03269/2015/mksz

be/sfphpm01-03269/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Testedző Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03006/2015/mksz

be/sfphpm01-03006/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi KK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03485/2015/mksz

be/sfphpm01-03485/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03028/2015/mksz

be/sfphpm01-03028/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Paksi Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve PKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03414/2015/mksz

be/sfphpm01-03414/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok köre A kérelmező szervezet rövidített neve KINIZSI TTK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-3165/2015/mksz

be/sfp-3165/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HKSKE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

be/sfphpm01-03077/2015/mksz

be/sfphpm01-03077/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfphpm01-03275/2015/mksz

be/sfphpm01-03275/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz

be/sfphpm01-04123/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Kosárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve PKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-3196/2015/mksz

be/sfp-3196/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve FGKC SZEKSZÁRD Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03044/2015/mksz

be/sfphpm01-03044/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÓKSI SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03261/2015/mksz

be/sfphpm01-03261/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tapolca Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TVSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club A kérelmező szervezet rövidített neve EKF SC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfphpm01-03297/2015/mksz

be/sfphpm01-03297/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Tarján A kérelmező szervezet rövidített neve Tarján KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03417/2015/mksz

be/sfphpm01-03417/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Emericus kse Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-3032/2015/mksz

be/sfp-3032/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Téglás Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Téglás VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-3155/2015/mksz

be/sfp-3155/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz

be/sfphpm01-05156/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jezsuita Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jezsuita DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10376/2015/mlsz

be/sfp-10376/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mórágyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mórágyi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1759 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz

be/sfphpm01-05006/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Városi Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve EVSI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-5118/2015/mkosz

be/sfp-5118/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVSI Miskolc Városi Sportiskola

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10263/2015/mlsz

be/sfp-10263/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve A.F.C. Nádasdladány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 679 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-5115/2015/mkosz

be/sfp-5115/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve ELITE Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ELITE SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-08729/2015/mlsz

be/sfp-08729/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengerújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengerújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1693 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz

be/sfphpm01-08904/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Községi Sportegyesület Bősárkány A kérelmező szervezet rövidített neve KSE Bősárkány Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 715 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08922/2015/mlsz

be/sfp-08922/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Tápiógyörgyei Községi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tigrisek SC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09223/2015/mlsz

be/sfp-09223/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákvári Torna Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Csákvári TK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2726 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10526/2015/mlsz

be/sfp-10526/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Sportgyesület (Futsal) A kérelmező szervezet rövidített neve DFD Sportegyesület Futsal Szakosztály Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfphpm01-03053/2015/mksz

be/sfphpm01-03053/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve MNKSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a

Részletesebben

be/sfp-8916/2015/mlsz

be/sfp-8916/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve BKSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3369 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10590/2015/mlsz

be/sfp-10590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Egyetemi Atlétikai Club A kérelmező szervezet rövidített neve BEAC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám be/8989/2011 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-5253/2015/mkosz

be/sfp-5253/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05096/2015/mkosz

be/sfphpm01-05096/2015/mkosz A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Sportközpont és Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve KASI A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt

Részletesebben

be/sfphpm01-05205/2015/mkosz

be/sfphpm01-05205/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Józsefvárosi Koárlabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve JKC A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphp01-09115/2015/mlsz

be/sfphp01-09115/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ELTE SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben