Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata"

Átírás

1 Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata DIPLOMAMUNKA Szatmári József Geodéziai és Térinformatikai szakmérnöki szak, GPS-navigációs ágazat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Tanszéki konzulens: Dr. Takács Bence egyetemi adjunktus Budapest, 2007

2 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A munkaterületek bemutatása Ady téri alappontok létesítése Maroslelei belvízmonitoring terület Szeged Hajókikötő Deszk, Árpád utcai alappont Egyéb munkaterületek Tesztmérések a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS-szel A vevő bemutatása Térinformatikai mérési módszerek, pontossági tesztek Korrekció nélküli mérések DGPS mérések Utófeldolgozásos mérések Deszk, Árpád utcai alapponton végzett mérések BME K épület: felsőrakparti mérés Mérések a maroslelei belvízmonitoring területen Mérések a szegedi hajókikötő területén Talajvízkutak mérése röszkei munkaterületen Hol található Magyarország legmélyebb pontja? Mérési eredmények összesítése Összefoglalás 43 Köszönetnyilvánítás 45 Irodalomjegyzék 46 Melléklet Mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevőhöz földrajz-földtudományi felhasználók részére 2

3 Bevezetés 1. Bevezetés Az elmúlt évtized végéig a terepi adatgyűjtés és -feldolgozás a mindennapi gyakorlatban tér- vagy geoinformatikai jellegű munkát is végző szakember számára jórészt papíralapú folyamat volt (Sickle 1996). A több ponton történő adatbevitel mellé nem társult a valós idejű információk elérése vagy a terepi észlelések irodába történő továbbításának lehetősége. Az ezredforduló táján több alkalommal is végeztünk terepi adatgyűjtést, állapotfelmérést környezetvédelmi programok készítése során (Rakonczai et al. 2000), IKONOS műholdfelvételek alapján engedély nélküli szemétlerakók felderítését Gyula település bel- és külterületén (Mucsi et al. 2004), illetve belvízi elöntések során készített légifelvételek kiértékeléséhez történt terepi adatfelvételezés (Rakonczai et al. 2003). Komoly technikai problémákat legyőzve a terepen, hordozható számítógépen futó GIS program és a laptophoz kapcsolt navigációs GPS segítségével jelenítettük meg digitális térképen, műholdképen az aktuális pozíciónkat és térképeztük a szennyeződéseket (pl. vadlerakók). Később felmerült az igény az éppen felmért terepi adatok valós idejű továbbítására is, így pl. szénhidrogén-vezetékek lyukadásainak repülőgépes monitoringja során (Mucsi et al. 2003, 2004), vagy árvízi töltések átázási helyeinek gyors jelentése a központ felé, ugyancsak repülőgépről (Mezősi et al. 2000, 2004; Bódis-Szatmári 2005). Az itt fölsorolt feladatok kivétel nélkül egyszerűbben és pontosabban megoldhatók lettek volna, ha már akkoriban is rendelkezünk a mobil GIS technológiával. A mobil GIS földrajzi információs rendszer (GIS FIR) szoftverek, globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil számítógépek (PDA) kombinációja. Ez a technológia alapjaiban változtatja meg az információgyűjtés és -feldolgozás folyamatát. Lehetővé teszi az információk közvetlen, azonnali megjelenítését a digitális térképen (Ádám et al. 2004, Tamás-Lénárt 2002). A jelenlegi mobil GIS technológiai fejlődés nagy hasznot hozott a terepi adatgyűjtésben, a terepi munka hatékonyságának és pontosságának növelése által. A mobil számítógépek a technológiai fejlődés során egyre inkább alkalmassá váltak GIS funkciók megvalósítására (Forian-Szabó 2007). Ebben nagy szerepet játszottak a különféle kiegészítő eszközök és technológiák is, mint a flash memóriák, GSM/GPRS modemek, GPS vevők és WLAN hálózatok. Ezzel párhuzamosan folyamatos fejlődést figyelhettünk meg a GPS technológiában is, mely egyrészt a pozícionálás pontosságának növekedésében, másrészt az eszközök méretének csökkenésében jelentkezett (Ádám et al. 2004). 3

4 Bevezetés Az elmúlt két évben lehetőségünk volt arra, hogy feladataink megoldása során kipróbáljunk, majd alkalmazzunk mobil GIS eszközöket, ezek között a Thales cég által gyártott Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevőt, amely az utóbbi néhány hónap fejlesztései, tesztjei során funkcionalitásában és pontosságában egyre inkább megközelítette a fentebb vázolt, a terepi munkával szemben támasztott elvárásokat. Ezeket a hallgatói munkákat (Tobak 2005, Piszák 2006, Tancsik 2006, Bába 2007) és kutatási eredményeket (Kovács et al. 2006) a diplomamunka megfelelő fejezeteiben felhasználtam és a témába vágó részeit vázlatosan ismertetem. Az előzőekben megfogalmazott gondolatok alapján ötvözve a térinformatikai jellegű és a szakmérnöki képzés során megismert geodéziai igényű feladatokat, alkalmazásokat diplomamunkámban a következő feladatok megoldását tűztem ki célul: 1. Szeged környékén, alapvetően a SZTE geográfus-geoinformatikus hallgatóinak képzési tervében szereplő mérési gyakorlatok, valamint monitoring jelleggel végzett kutatási feladataink (belvizes területek és árvízi elöntések hordaléklerakódásainak felmérése) végrehajtásához alappontok kijelölése és alapponthálózat létesítése geodéziai pontosságú GPS-technika segítségével. 2. A geoinformatikai térképezési munkákhoz mérési módszerek kidolgozása Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevőhöz, valamint e mérési módszerekkel pontossági tesztmérések elvégzése differenciális korrekciós és utólagos feldolgozási technikákkal. 3. A mérések feldolgozása különböző programokkal, valamint a kapott eredmények értékelése. 4. Mérési segédlet elkészítése a földtudományi szakterületen dolgozó munkatársak és a geoinformatikus hallgatók számára. A dolgozat 2. fejezetében bemutatom azokat a munkaterületeket, ahol a pontossági tesztméréseket végeztem. Ebben a részben csak a későbbiekben referencia pontnak, alappontnak, vagy kisalappontnak nevezett pontokat ismertetem, amelyeket geodéziai pontosságú mérésekkel: egyrészt Topcon Turbo S-II geodéziai GPS vevőpárral (statikus, gyors statikus, és stop and go módszerrel), illetve Sokkia Set310 mérőállomással határoztunk meg. A 3. fejezetben a geoinformatikai térképezési munkákhoz a különböző munkaterületeken kidolgozott mérési technikákat és e technikák alkalmazásával végzett pontossági tesztméréseket ismertetem. A fejezet utolsó táblázata összefoglaló áttekintést ad az ajánlott térinformatikai mérési 4

5 Bevezetés módszerekről, mérési időszükségletekről, a tesztjeink idején tapasztalt mérési körülményekről, valamint az általunk kapott ponthiba-tartományokról. Az utolsó fejezetben összefoglalom a tapasztalataimat, ajánlásokat fogalmazok meg a mérési és feldolgozási módszerekre vonatkozóan, valamint további lehetséges tesztmérési és alkalmazási feladatokat vázolok föl. 5

6 Munkaterületek 2. A munkaterületek bemutatása Az elmúlt években Szegeden és környékén végzett terepi geodéziai méréseink és a geoinformatikus hallgatói gyakorlatok során folyamatosan jelentkezett az igény alappontok telepítésére, ahonnan kiindulva és ahová rendszeresen visszatérve monitoring jellegű megfigyeléseink és a különböző műszeres mérési gyakorlatok elvégezhetőek. Ezek a pontok az Egyetem épületének közvetlen környezetében az Ady téren, az ú.n. belvízi- és árvízi monitoring számára kijelölt területeken a Marosközben és a szegedi hajókikötő környékén, valamint célzottan az MM CE vevő teszteléséhez deszki kertemben találhatók (2.1 ábra). A különböző munkaterületek a GPS jelek vételének körülményei szempontjából értékelve reprezentálják az ideális (Egyetem tető, belvizes munkaterület), a megfelelő (deszki kert, JATIK déli rész) és az égboltláthatóságot tekintve erősen korlátozott (JATIK északi rész, hajókikötő) területeket. A következő alfejezetekben a mérési pontok kijelölését, esetenként állandósítását, Topcon Turbo-S II. kétfrekvenciás, geodéziai GPS méréssel és Sokkia Set310 mérőállomással történt meghatározását ismertetem. 2.1 ábra Szeged környéki munkaterületek. Háttérkép: Landsat4 TM (RGB 453)

7 Munkaterületek 2.1 Ady téri alappontok létesítése A Szegedi Tudományegyetem Ady téri épületeinek környezetében a következő mérési pontokat létesítettük (2.2 ábra): 1. Alappont: az Egyetem utcai épület tetején lévő OMSZ állomáson (2.3 ábra) alakítottuk ki a GPS mérések referencia pontjául szolgáló pontot. Meghatározásához 3 db szomszédos, OGPSH pontról ( , , ) végeztünk perces statikus méréseket Topcon Turbo S-II geodéziai vevőpárral. A három mérésből TGPS programmal számított és kiegyenlített koordinátákat 2.1 táblázat tartalmazza. Az EOVbe az átszámítás BL-Trafo Nav programmal történt. Ellenőrzésképpen márciusában, a szegedi permanens állomás üzembe helyezése után ezt a pontot statikus méréssel újra meghatároztuk, a számítást TGO programmal végeztem el, az EOV-be történő átszámítást pedig EEHHTT programmal, amelynek eredménye a 2.4 ábrán és az 2.1 táblázatban tanulmányozható. Megjegyzem, hogy a vetületi koordinátáknál jelentkező 3-5 cm-es eltérést a két különböző transzformáció eredményezte, a WGS-84 földrajzi koordináták a század- illetve ezredmásodperc értékekig megegyeztek, a H magasság pedig mm-re azonos volt (ez valószínűleg véletlen egyezés). 2. Fedlap: az alappontról statikus méréssel határoztuk meg a JATIK mélygarázs bejáratánál lévő csatorna fedlap középpontját (a számított koordinátákat 2.1 táblázat tartalmazza). 3. Csavarok: a JATIK bejárata előtti csapadékvíz-elveztő rács rögzítő csavarjait (2.5 ábra) határoztuk meg statikus és gyors statikus módszerrel (a számított koordinátákat 2.1 táblázat tartalmazza). 4. Falicsap: a Vitéz utca és a Petőfi sugárút sarkán álló ház falában lévő falicsap, amelyet a GPS mérések magassági értékeinek ellenőrzésére használtunk föl. 2.1 táblázat Ady téri alappontok koordinátái Pont megnevezése EOV y (m) EOV x (m) EOV h (m) Alappont (OGPSH) , ,72 105,91 Alappont (GPSnet) , ,67 105,96 Fedlap , ,60 80,80 Csavar P , ,04 80,51 Csavar P , ,56 80,43 Csavar P , ,61 80,45 Falicsap 81,338 7

8 Munkaterületek 2.2 ábra Mérési pontok az egyetemi épületek környékén. Háttérkép: IKONOS pankromatikus felvétel, (Forrás: INTA SPACETURK ) 2.3 ábra Az Egyetem utcai épület tetején lévő OMSZ állomás; balra középen a tetőterasz korlátján látható a GPS antenna az állandósított ponton. Jobbra: halszem optikával készült horizontkép az alappontról 8

9 Munkaterületek 2.4 ábra Az Egyetem utcai tetőn létesített alappont koordinátái a szegedi permanens állomásról történt mérés után, a TGO program riportjában 2.5 ábra A JATIK bejárata előtti csapadékvízelveztő rács rögzítő csavarjainak meghatározása Topcon geodéziai GPS-szel 2.2 Maroslelei belvízmonitoring terület A Marosszögben, Maroslele község külterületén a belvizek kialakulásának és mozgásának részletes vizsgálatához a kijelölt mintaterület nagy pontosságú terepmodelljét állítottuk elő, amelyhez szükségünk volt a terepmagasság elérhető legnagyobb pontosságú meghatározására 30x30 m-es hálózatban (2.6 ábra). A méréseket az A1 azonosítóval jelölt, karóval állandósított pontról kezdtük, amelyet relatív statikus méréssel határoztunk meg a 11 km-re lévő egyetemi alappontról (2.2 táblázat). A rácsháló déli (A2-Q2)és nyugati (R1-R12)oldalán vasrudakkal jelöltük meg a kezdőpontokat (2.7 ábra), amelyeket tahiméteres (SOKKIA Set310) mérésen kívül geodéziai GPS-szel, stop and go módszerrel is meghatároztunk. Ezeken a pontokon ideális mérési körülmények között, teljes égboltláthatóság mellett teszteltük a Thales MM CE térinformatikai GPS mérési pontosságát DGPS (EGNOS korrekciókkal) üzemmódban, valamint utófeldolgozásos technikával. 9

10 Munkaterületek 2.2 táblázat Maroslelei alappont koordinátái Pont megnevezése A1 EOV y (m) ,32 EOV x (m) ,09 EOV h (m) 78, ábra A maroslelei munkaterület és a rácsháló kezdőpontjai (A1-R1) 2.7 ábra Geodéziai és térinformatikai GPS mérés a maroslelei területen a rácsháló egy (piros) vasrúddal megjelölt pontján 2.3 Szegedi Hajókikötő A belvíz monitoring területen kialakított mérési hálózathoz hasonlót hoztunk létre a hajókikötő és mellette a Foka szabadstrand területén (2.8 ábra). A terepmagasság rendszeres felmérése és az ebből generált terepmodell az árvizek által lerakott, illetve elhordott hordalék mennyiségi meghatározásához szükséges. 10

11 Munkaterületek Az árvízvédelmi töltés mentén amely a hullámtéri növényzettel együtt néhol jelentősen korlátozta a GPS műholdak jeleinek vételét két kisalappontot létesítettünk statikus GPS méréssel (2.3 táblázat), valamint ezekről a pontokról indulva mérőállomással határoztuk meg és vasrudakkal jelöltük meg a magasságmérések kiindulópontjául szolgáló kezdőpontokat (a terepmagasság mérése jellemzően szintezéssel történt a sűrű növényzet miatt). Ezeken a kezdőpontokon teszteltük a térinformatikai vevő pontosságát és mérési megbízhatóságát korlátozott égboltláthatóság mellett. 2.3 táblázat Szegedi hajókikötő Fóka területén létesített alappont koordinátái Pont megnevezése AP1 FA1 EOV y (m) , ,06 EOV x (m) , ,78 EOV h (m) 79,57 82, ábra A szegedi hajókikötő környékén kijelölt munkaterület 11

12 Munkaterületek 2.4 Deszk, Árpád utcai kerti alappont A hosszabb mérési idejű tesztekhez, valamint különböző tesztelési módszerek zavartalan körülmények között történő kidolgozásához házunk kertjében létesítettem és állandósítottam egy alappontot (2.9 ábra). A kert kb. 200 m 2 -es füves területét melynek közepén található a pont fák veszik körbe, amelyek az antenna magasságától függően részben korlátozzák az égboltláthatóságot. 2.9 ábra Mérés térinformatikai GPS vevővel a deszki kertben A pontot geodéziai GPS-szel, statikus méréssel az Ady téri tetőn lévő bázisról határoztam meg és TGPS programmal számítottam ki a 2.4 táblázat koordinátáit: 2.4 táblázat Deszk Árpád utcai kerti alappont koordinátái EUREF89 X= Y= Z= EUREF89 WGS84 φ= λ= h= EOV (EEHHTT) y=742580,97 x=98040,15 H=80, Egyéb munkaterületek A szegedi és környéki geodéziai gyakorlatokhoz és más, folyamatosan végzett feladatainkhoz nem tartozó munkaterületek, ahol további MM CE pontossági tesztméréseket végeztem: 1. A BME K épülete előtt, a felsőrakparton korábban hiltiszögekkel állandósított pontokat határoztuk meg hálózati RTK műszer és mérőállomás alkalmazásával. 12

13 Munkaterületek 2. Röszke külterületén, egy állattartó telepen végzett környezetvédelmi felmérés során egyebek között ideiglenesen mélyített talajvízkutak peremének tszf.-i magasságát határoztuk meg egy kisalappontról indított szintezéssel, valamint MM CE GPS méréssel. 3. Tiszasziget és Gyálarét települések külterületén, a Tisza bal, illetve jobb partján lévő két nevezetes hely, amelyeket a különböző hivatkozások Magyarország legmélyebb pontja -iként említenek. Hogy valójában melyik pont tszf.-i magassága a kisebb, ez eddig kérdéses volt, mert korábban nem végeztek geodéziai magasságméréseket. Ennek a dilemmának az eldöntésére végeztünk a két ponton különböző geodéziai és térinformatikai vevőkkel méréseket. 13

14 3. Tesztmérések a MobileMapper CE térinformatikai GPS-szel 3.1 A vevő bemutatása A MobileMapper CE (MM CE, 3.1 ábra) a néhány évvel ezelőtt megjelent új generációs, kompakt terepi térinformatikai GPS eszközök egy korai képviselője, melyek sorát a Thales Navigation (újabban Magellan) vevői mellett a Trimble cég nyitotta a GeoExplorer sorozattal és amelyhez napjainkban csatlakozott többek között a Topcon cég GMS-2 készülékével (GPSMagazin 2005, 2007). A MM CE készülék nyitott programozási felülete Microsoft Windows CE.NET alapú. Támogatja a már létező Windows CE alapú térinformatikai programokat többek között az általunk is használt hazai fejlesztésű Digiterra Explorer, valamint a világon leginkább elterjedt ArcPad programot, és sok más mobil térképészeti vagy navigációs alkalmazást. 3.1 ábra Thales MobileMapper CE kijelzőjén a gyári GPS-kezelőprogram (balra), jobbra a Digiterra Explorer térinformatikai adatgyűjtő és feldolgozó program A MM CE szolgáltatásai: méteres pontosságú, valósidejű GPS helymeghatározás EGNOS vagy egyéb helyi differenciális korrekcióval (RTCM SC-104 szabványú valós idejű korrekció vétele, RTCM verzió 2.1), szubméteres helymeghatározás utófeldolgozással (opcionálisan beszerezhető aktiváló kód és ingyenes MM Office utófeldolgozó program segítségével), 14

15 beépített vezeték nélküli Bluetooth adatkapcsolat, cserélhető SD memóriakártya, napfényben is olvasható érintőképernyő, beépített alfanumerikus billentyűzet, Quadrifilar helix antenna, a többutas jelterjedés okozta hiba-csökkentéssel, Lemo koaxiális külső antenna aljzat. A beépített 14-csatornás GPS vevőnek és a többutas jelterjedésből adódó mérési hibákat mérséklő technológiának köszönhetően a készüléket a gyártó szerint kifejezetten a szűk nagyvárosi utcák ipari alkalmazásaira és a sűrű növényzettel borított terepi körülményekre optimalizálták. A vevőkészülék terepálló burkolattal rendelkezik, 1 méter mély vízben 30 percen át vízálló, 1,5 méter magasról, szilárd burkolatra sérülés nélkül leejthető és -10 C +60 C közötti hőmérsékleti tartományban működik. A korrekció nélküli és a DGPS méréseket legegyszerűbben a gyári GPSStatus kezelőprogramban lehet szöveges NMEA állományként menteni. A másodpercenkénti mérések WGS-84 földrajzi koordinátáinak és az ellipszoidi magasságok kiolvasásához (GGA sorok, Segédletek [4]) és az EEHHTT program számára megfelelő formátumú állományként történő mentéséhez egy segédprogramot írtunk (3.2 ábra), így más akadálya már nem volt, hogy akár statisztikai, akár térinformatikai feldolgozó programjaink számára a szükséges EOV mérési eredményeket elő tudjuk állítani (Piszák 2006). A fázismérések rögzítését és feldolgozását a 3.5 fejezetben részletezem. 3.2 ábra Az NMEA állományokból a WGS-84 koordináták kiolvasását végző segédprogram 15

16 3.2 Térinformatikai mérési módszerek és pontossági tesztek meghatározása A földrajzi-földtudományi alkalmazásokban a terepi térképezési munkák, adatfelvételek során az utóbbi években merült föl az igény a térinformatikai GPS vevők használatára és az ezeknek megfelelő méteres, szubméteres mérések végrehajtására. Az előzőekben ismertetett MM CE vevő a gyári leírások szerint hardveresen alkalmas volt erre a célra már korábban is, viszont 2006-os év végéig a közvetlen NTRIP kliens program és a fázismérések RINEX állományainak kiolvasásához készített segédalkalmazás megjelenéséig ennek a szoftveres feltételei nem voltak adottak. Továbbá a készülékhez mellékelt használati útmutató is igen szűkszavú volt, mérési ajánlásokat, segédletet nem tartalmazott, sem a mérési módszereket, sem a mérési időket illetően, s így természetszerűleg a készülékkel elérhető mérési pontosságokról sem szólt. Az utófeldolgozásos mérésekhez ezután kiadott segédletek adtak ugyan némi támpontot a mérések végrehajtásához (Segédletek [2-3]), de például a 3.3 ábrán látható ponthiba-intervallumok teljesülése az addigi saját mérések tükrében nehezen elképzelhetőnek tűnt. 3.3 ábra Az MM CE vevővel történt gyári tesztmérések eredményei (Segédletek [2]) A Digiterra Kft. által kiadott mérési segédletek és frissítései [1], már több támpontot adtak az utófeldolgozásos mérések megfelelő végrehajtásához, de a cég fejlesztői és geoinformatikus csapatunk véleménye szerint is a mérési módszerek jelentős finomítására, különböző technikák kidolgozására és az ezeknek megfelelő mérési pontosságok tesztelésére volt szükség. A térinformatikai vevővel miután a kezelőprogramban nincs lehetőség külön a mérési módszerek beállítására csak a mérési pontonkénti periódusidő regisztrálásával 16

17 (és nem a térinformatikai állományba történő rögzítési idő, occupation time a 3.3 ábrán, alkalmazásával!), a mérések utófeldolgozásával, valamint kiértékelésével (azaz kísérletezgetéssel) kínálkozik megoldás mérési technikák kidolgozására (az utófeldolgozáshoz ajánlott elnevezéseket a 3.5 fejezetben részletezem). Tehát célkitűzésünk a pontossági tesztmérések végrehajtásával az volt, hogy a földrajz-földtudományi alkalmazásokban, geoinformatikai adatgyűjtésekben megkívánt pontossági elvárásokhoz (méteres, szubméteres, ritkábban deciméteres horizontális, vertikális és térbeli ponthibák) dolgozzunk ki mérési módszereket. Az MM CE vevővel történő geodéziai pontosságú (centiméteres) adatgyűjtés, ennek lehetséges módszerei és pontossági tesztelése nem volt az alapvetően kitűzött célok között, erre irányuló kísérletet korábban Takács B. (2005) publikált. 3.3 Korrekció nélküli tesztmérések Az MM CE vevővel az első tesztméréseket 2005 őszén és 2006 tavaszán korrekció nélkül és SBAS (EGNOS) korrekciókkal végeztük az egyetemi épület és a JATIK környékén. A 3.1 táblázatban és az 3.3 ábrán a geodéziai GPS-szel mért (2.1 fejezet) pozíciókhoz képest tapasztalt eltérések tanulmányozhatóak. 3.1 táblázat MM CE vevő korrekció nélküli mérési eredményei a JATIK épülete előtt csavar száma tik1 tik2 tik5 tik6 tik7 tik8 tik9 tik10 tik11 tik12 tik13 tik20 tik21 tik22 tik23 tik24 tik27 tik28 tik29 tik33 tik34 tik36 Horizontális koordinátahiba d2d (m) d2d<2 d2d<1 d2d<1 d2d<2 d2d<6 d2d<2 d2d>9 d2d<6 d2d<1 d2d>9 d2d<6 d2d<6 d2d<2 d2d<6 d2d<1 d2d<6 d2d>9 d2d<6 d2d<6 d2d>9 d2d>9 d2d<2 17

18 A 3.1 táblázat alapján látható, hogy a mérési pontosság a tik9-tik10 pontoknál hirtelen jelentősen leromlott, hiszen amint a 3.4 ábrán is tanulmányozható ezektől a mérési pontoktól kezdve a vevő a szűk utcában az épület takarásába került, így a látható műholdak száma 4-5-re, a helymeghatározáshoz minimálisan szükséges érték közelébe csökkent. 3.4 ábra MM CE vevő által a JATIK takarásában mért koordináták (piros keresztek): azonosító balról jobbra növekszik tik1-tik36 a 3.1 táblázatban, TOPCON TS II. gyors statikus és stop and go mérései (sárga pontok) Kiegészítésként megjegyzem, hogy a GPS World számában egy érdekes tanulmányra bukkantam (Montillet et al. 2007), amely a szűk városi kanyonok -ban szükséges felmérési munkáknál alkalmazható, GSM bázisállomásokkal támogatott hibrid helymeghatározási megoldást mutat be arra az esetre, ha a látható műholdak száma 4 alá esik (Szatmári 2007). 18

19 3.4 DGPS mérések Ebben a fejezetben az EGNOS és az NTRIP korrekciós méréseket együtt tárgyalom, mert a tesztmérések során minden alkalommal, amikor az technikailag lehetséges volt, egymást követően végrehajtottam a méréseket mindkét módszerrel, valamint néhány alkalommal a korrekció nélküli helymeghatározási eredményeket is mellékelem. További EGNOS korrekciós méréseket a 3.5 fejezetben, az utófeldolgozásos módszerrel kapott eredmények értékelésénél is bemutatok, mert ezeknél a méréseknél, szinte kivétel nélkül, a terepadottságok lehetővé tették az SBAS alkalmazását. Az NTRIP korrekciós DGPS módszert 2006 júliusában volt lehetőségünk első alkalommal kipróbálni a szakmérnöki képzés balatonkenesei terepgyakorlatán. Ekkor még be kellett iktatni egy HP IPAQ zsebszámítógépet a GPRS képes mobiltelefon és az MM CE vevő közé, mert ebben az időben még nem állt rendelkezésre az NTRIP kliens segédprogram a vevő operációs rendszeréhez (Win CE.net 4.2). Az eredményeket itt külön nem közlöm, a gyakorlati jegyzőkönyvben ezek megtalálhatók. Értékelésként megjegyzem, hogy a mérési pontosság az NTRIP és az EGNOS korrekciók esetében lényegében megegyezett (a legnagyobb horizontális hiba 1,5 m, a vertikális 3 m volt). Ez év elején a Thales cég elkészítette és publikussá tette az említett kliensprogramot, így azt a vevőre töltve, majd a GPS-t Internet hálózathoz kapcsolva elvileg nem volt akadálya a GPSnet.hu által szolgáltatott DGPS korrekciók alkalmazásának. További problémaként merült föl, hogy a vevő a saját pozícióját nem tudja a korrekciókat szolgáltató szervernek elküldeni, így hónapokig nem működött ebben az üzemmódban a vevő, mert így nem tudta a rendszer a legközelebbi permanens állomás méréseiből számított RTCM korrekciókat a vevőhöz hozzárendelni. Ezt a helyzetet a GNSS Szolgáltató Központ szakemberei úgy orvosolták, hogy az országos hálózat közepéhez legközelebb eső Monor állomás DGPS korrekcióit szolgáltatják az ilyen típusú térinformatikai vevőknek. A honlapon található tájékoztató szerint ekkor 1-2 m-es a várható mérési pontosság Szeged környékén ( A méréseket a tetőn létesített alapponton és a JATIK melletti csatorna fedlap ponton végeztem (2.1 fejezet). Az NTRIP korrekciók vételéhez kihasználva, hogy a tanszéki WLAN router jele mindkét ponton vehető a vevőt hordozható számítógéphez kapcsoltam (3.5 ábra). 19

20 3.5 ábra DGPS mérés az egyetemtető alapponton. Az NTRIP korrekciók a GNSS Szolgáltató Központból vezeték nélküli internetes hálózaton a laptopon keresztül érkeznek a vevőbe DGPS mérések az egyetemtető alapponton A tető alapponton többször egymás után ideális mérési körülmények között: 8 látható műhold, PDOP< perces méréseket végeztem. Az 3.6 ábra a-b-c grafikonjain ábrázoltam azt a mérést, amikor egymás után, egy NMEA állományba mentve NTRIP, korrekció nélküli és EGNOS korrekciós helymeghatározást végeztem. Az ábrák vízszintes tengelymetszeteinél kapjuk az alappont pontos pozícióját, így főként a b és c ábrán, vagyis az EOV x és h értékeknél jól látható a mérési pontosság leromlása a középső, korrekció nélküli szakaszban. A vízszintes- / magasságmérés pontossága mindkét korrekciós módszernél 1 / 2 m-en belül volt, míg korrekciók nélkül 1,5 / 3-4 m-re romlott. Egy következő mérés horizontális koordinátáit térinformatikai programban (ArcView) dolgoztam föl (3.7 ábra). Mindhárom módszerrel a mért pontok tulnyomórészt az alappont körül írt 2 m-es sugarú körbe esnek és egyértelműen látható, hogy a legpontosabb az NTRIP (1-1,5 m-es pontosság), utána az EGNOS korrekciós (1-2 m közötti pontosság), majd a korrekció nélküli mérések következnek (kb. 2 m-es pontosság). A magasságmérés pontossága alappont magassága a tengelyek metszéspontja ennél a mérésnél NTRIP korrekcióval és anélkül is kb. 1,5 m, míg az EGNOS vétel közben a 3-4. percben valószínűleg probléma lehetett a rendszerrel és ez okozhatta a 10 m körüli mérési hibát (3.7b ábra). 20

21 , , , , , ,6 a , , , , , ,8 b , , ,2 106,5 105, ,5 103,5 102,5 101,5 c 100,5 3.6 ábra NTRIP (0-250 mp), korrekció nélküli ( mp), EGNOS korrekciós ( mp) mérések a tető alapponton. Függőleges tengelyek (m) a: EOV y; b: EOV x; c: EOV h Vízszintes tengelyek: mérési idő (mp) DGPS mérések a fedlap alapponton A következő mérést a fedlap ponton végeztem, 7 folyamatosan látható műhold mellett, 2-2,5 közötti PDOP értéknél. Ebben az esetben NTRIP-et használtam, valamint korrekció nélküli mérések történtek. A kb. 3 db. egyenként 5-10 perces DGPS mérés (DGPS_2-3-4), valamint a korrekció nélküli mérés (DGPS_1) eredményei a 3.2 táblázatban és a 3.9 ábrán láthatók. A horizontális pontosság mindhárom NTRIP mérésnél 1 m-en belüli volt, míg korrekció nélkül 1-4 m-es pontosságot tapasztaltam. A magasságmérés pontossága korrekcióval ugyancsak 1 m-en belül volt, míg korrekció nélkül 2 m-nél nagyobb hibák is előfordultak. A db. másodpercenkénti 21

22 mérésből átlagolt értékek térbeli eltérései a referencia pont hibátlan koordinátáitól (3.2 táblázat szürkével kiemelt része) sorrendben 2,9 0,6 0,5 0,5 m volt, azaz ebben az esetben, néhány perces átlagolt, NTRIP korrekciós mérésekkel, 0,5 m körüli pontosság adódott. 107, , , ,5 104 a b , ,9 104,8 104,7 104,6 104,5 104,4 104,3 c 3.7 ábra Vertikális mérési pontosság a tető alapponton különböző mérési módszerekkel. a: NTRIP; b: EGNOS; c: korrekció nélkül. Függőleges tengelyek (m): EOV h Vízszintes tengelyek: mérési idő (mp) 3.2 táblázat A fedlap ponton végzett korrekció nélküli (DGPS_1) és NTRIP korrekciós (DGPS_2-4) mérések eredménye EOV y EOV x EOV h min max átlag min max átlag min max átlag dy dx dh No_korr , , , , , ,06 81,12 83,19 82,31 0,44 2,46 1,51 DGPS_ , , , , , ,14 79,93 81,42 80,47 0,14 0,54-0,33 DGPS_ , , , , , ,22 80,55 81,42 81,04 0,09-0,38 0,24 DGPS_ , , , , , ,24 80,71 81,33 81,06 0,10-0,36 0,26 Fedlap , ,60 80,80 22

23 3.8 ábra Horizontális mérési pontosság a tető alapponton különböző mérési módszerekkel 3.9 ábra NTRIP korrekciós (DGPS_2-4), valamint korrekció nélküli (DGPS_1) mérések eredménye a Fedlap pontnál 23

24 3.5 Utófeldolgozásos mérések Az MM CE térinformatikai vevő az L1 frekvencián fázisméréseket is rögzít, de ezekhez adatokhoz 2006 őszéig nem lehetett hozzáférni. A cég fejlesztői által raw állományoknak nevezett, nyers mérési adatok gyűjtésére és feldolgozására azóta van lehetőség, amennyiben a felhasználó további anyagi áldozatokra hajlandó a nagyobb pontosság érdekében. A nyers méréseket hazánkban a vevőhöz opcionálisan megvásárolható aktiváló kód teszi elérhetővé az ESRI ArcPad és a DigiTerra Explorer (DTE) mobil térinformatikai alkalmazások számára. Munkánkhoz a DTE programot választottuk, amely úgy árát, mint tudását tekintve ideális megoldásnak bizonyult. A szoftver kétféle állományt rögzít: 1. Nyers mérések: *.raw fájlok, 2. Korrekció nélküli, vagy EGNOS korrekciós mérési fájlok különböző térinformatikai pl. az ajánlott az ArcView *.shp formátumokban. A DTE programmal tehát utófeldolgozást nem lehet végezni, a GIS program a terepi térképezési feladatok végrehajtására szolgál, megadhatók benne az adott mérésre vonatkozó paraméterek, így a mérés típusa: pont, pontsor, terület; továbbá a mérés integrálási időtartama, vagyis a mérendő pontok száma. Meghatározhatjuk továbbá, hogy mért pontjaink milyen vonatkoztatási (pl. WGS-84), vagy vetületi rendszerben (pl. UTM, EOV) kerüljenek be a.shp állományba. Természetesen még nagyon sok beállítási lehetőség van a programban, de az itt említettek alapvetően fontosak, hogy a méréseket el lehessen kezdeni. A GPS-re vonatkozó beállításokat itt is a gyári kezelőprogramokban érhetjük el. Az utófeldolgozási műveleteket elvégzésére két eljárást alkalmaztam: 1. A gyártó cég ingyenes desktop programot, a MobileMapper Office-t (MMO) ajánlja az adatfeldolgozáshoz. Minden olyan esetben, amikor töréspontok gyors egymásutánban történő felmérése a feladat, a feldolgozás tudomásom szerint csak ezzel a szoftverrel lehetséges, mert a mérési idő kizárólag az.shp állományokban mentődik el, amelyeket a raw fájlokkal együtt az MMO képes feldolgozni. 2. A hosszabb idejű (20-40 perces), egy ponton történt méréseket kétlépéses konverzió után a Trimble Geomatics Office (TGO) programmal dolgoztam föl. Az 24

25 MM CE raw állományokból a fájlnevek és kiterjesztések megfelelő átnevezésével input állományokat hoztam létre a Rinex Converter (3.10 ábra) nevű alkalmazás számára (az ötletet Takács B ös elektronikus tanulmányából merítettem), amellyel az így már formailag is Ashtech GPS output állományok RINEX formátumba konvertálhatóak ábra Az MM CE raw állományok RINEX konverziójához használt alkalmazás Mindkét eljáráshoz a bázisállomás adatait egyrészt a FÖMI KGO vezetőjének engedélyével a GNSS Szolgáltató Központ szerveréről töltöttem le, másrészt az egyetemi tetőn lévő alapponton elhelyezett Topcon Turbo S-II geodéziai GPS-szel, mint saját bázissal mértem. Térinformatikai GPS-mérési módszerek meghatározása A következőkben, az MM CE vevővel szerzett előzetes mérési tapasztalatok alapján, az utófeldolgozásos térinformatikai (egyfrekvenciás-, relatív-, fázis-) mérési módszerek elnevezésére az egyszerűbb fogalmazás és érthetőség miatt teszek kísérletet. A geodéziában az egyfrekvenciás vevőkkel történő méréseknél megszokott fogalmakhoz (Ádám fejezet) hasonlóan, de eltérő szóhasználattal határozom meg a különböző mérési módszereket a félreértések elkerülése miatt (3.3 táblázat). A bázis-rover legnagyobb távolság nappali tesztméréseim során ~11 km volt, azaz elnevezési próbálkozásaim csak erre a vektor hosszúságra, illetve rövidebbre értelmezhetők. 25

26 3.3 táblázat A geodéziában alkalmazott (Ádám 2004) és a térinformatikai vevőhöz ajánlott elnevezések a mérési módszerekre [saját mérési tapasztalati értékek] Geodéziai (egyfrekvenciás vevő) Térinformatikai elnevezés pontossági kategória elnevezés pontossági kategória Mérési periódus időtartama T (perc) 30 < T <60 helyhez kötött, hosszú = Hh [cm dm] 15 < T <45 gyors statikus cm 10 < T < 30 helyhez kötött, rövid = Hr [dm szubm] 1 < T < 5 félkinematikus cm [dm] álló, mozgó = Ám [szubm m] 1 mp < T < 5 mp (1 epocha) valódi kinematikus cm [dm] mozgó = M [m] Deszk, Árpád utcai kerti alapponton végzett mérések A pontossági tesztmérések közül kettőt emelek ki. Az első egy Hh (3.3 táblázat) mérés volt, amikor a vevő 54 percig gyűjtötte a másodpercenként érkező adatokat. Az utófeldolgozást MMO és TGO programokkal is elvégeztük, referenciaként a szegedi permanens állomás adatait használtuk. TGO: a 8,3 km hosszú vektoron végzett 54 perces mérést a program rövidnek találta, mert a ratio csak 2.5 volt. A számított (EOV) ponthibák: y=6 cm, x=5 cm, h=3 cm; 3D=8 cm alapján megállapítható, hogy a vevő bár alapvetően nem erre a célra fejlesztették ki Hh módszerrel és geodéziai feldolgozó programmal centiméteres, szubdeciméteres mérési pontosságot szolgáltat. MMO: a Hh mérés közben a vevő DTE programjában es részméréseket definiáltam, amelyek az NMEA log file elemzése alapján EGNOS DGPS mérések voltak. Az 3.10 ábrán látható, hogy ezek pontossága 1-3 m közötti, míg az utófeldolgozott pozíció térbeli eltérése az alapponttól 30 cm volt az első feldolgozás alapján, valamint függetlenül az integrálási időtől a pontok utófeldolgozott koordinátája megegyezett. Ismerve a TGO-val kapott eredményt, kerestem a két szoftver által számított, az y koordinátában jelentkező 30 cm-es eltérés okát, így újra lefuttattam az MMO utófeldolgozást. Ismételten leellenőrizve a referencia-állomás korábban beírt koordinátáit azt tapasztaltam, hogy a helyesen beírt EOV y értéket a szoftver minden alkalommal automatikusan lecsökkenti 0,37 m-rel, amelyet hozzáadva a referenciaállomás első koordinátájához és lefuttatva az utófeldolgozást a 3.4 táblázatban közölt értékeket, valamint a hi- 26

27 bátlan koordinátától 10 cm alatti eltéréseket kaptam 1. A táblázatban látható Horizontal, Vertical Error a szoftver által becsült várható hibaérték, amely ebben az esetben a számított valós hibával (2D, dh) közel megegyező. A további méréseknél sajnos ezt nem tapasztaltam, így itt véletlen egyezésről lehet szó. A program meglehetősen szűkszavú segédlete nem tesz említést erről az értékről. 3.4 táblázat MM CE Hh mérés eredménye a deszki alapponton (MMO riportfájl részlete), valamint a mért és hibátlan pozíció eltérése (dy, dx, dh, 2D) ID Easting Northing Heigh t Num. Sat. PD OP , ,09 80,68 8 1,6 Horiz. Error (m) Vert. Error (m) dy dx dh 2D Date/ Duration Time :43 0:48:03 0,11 0,05 0,09 0,06 0,08 0, ábra Az alappontnál végzett es DGPS mérések (csillag), valamint a bekarikázott csillaggal jelölt utókorrigált pozíció (megegyezik a különböző integrálási idejű mérésekre) A második méréssel (3.11 ábra) a célom az volt, hogy a terepi méréseknél a geodéziai műszerrel már megszokott és általunk leggyakrabban alkalmazott félkinematikus (stop and go) módszernek technikailag megfelelő metódust (Ám) és ehhez optimális adatrögzítési időt találjak, valamint ennek pontosságát vizsgáljam. A térinformatikai Ám méréshez az alappont körüli 3 m sugarú körvonalon cövekekkel jelöltem meg töréspontokat, amelyeknél a méréseket végeztem (3.12 ábra). 1 Az előzőekben leírt furcsa jelenség vagy szoftverhiba, vagy a fejlesztők szándékosan ezzel az apró trükkel gondolták elérni a szubdeciméteres (geodéziai) helyett egy GIS vevőtől elvárható, csak szubláb (térinformatikai) nagyságrendű pontosságot. 27

28 Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a megfelelő körülmények (7-8 műhold, 2<PDOP<2,4) között végrehajtott gyors 1-2 perces mérések horizontális pontossága 1 m-en belüli volt ábra A MMO munkaablaka a körmérés utófeldolgozott eredményével 3.12 ábra Az alappont körüli cövekeknél (piros keresztek) végzett Ám mérések korrigált eredményei 28

29 3.5.2 BME K épület: felsőrakparti tesztmérés A BME felsőrakparti mérési pontsorozatának kijelölése és az ott elvégzett pontossági teszt valójában egy próbamérésnek indult: a Topcon RTK műszerrel történő pontmeghatározás módszerének elsajátítását és gyakorlását tűztük ki célul, de közben a geodéziai műszerrel bemért pontokon a MM CE-vel pontossági mérési eredmények is születtek. A 3.13 ábrán tanulmányozható pontsorozatból a 8-as számú pontot határoztuk meg hálózati RTK méréssel a BUTE referencia állomásról, majd erről a pontról mérőállomás alkalmazásával kaptuk a többi, 8 db. koordinátát (3.5 táblázat). A térinformatikai vevővel Ám méréseket végeztem, először hosszabb, 5 perces adatrögzítési idővel (ID: 1xxx), majd egyre rövidebb es integrálási időket választottam (ID:2xxx), valamint a 4. ponton 19 -es Hr mérést hajtottam végre (30043 pont) ábra A BME felsőrakparti pontsorozata, háromszög jelöli a hibátlan pozíciókat, csillag a hosszabb (5 perc), míg kereszt a rövidebb (<2 perc) MM CE méréseket. A körök sugara 0,5 m A 3.5 táblázat adataiból levonható következtetések: a hosszabb és rövidebb Ám mérések pontossága között is eltéréseket tapasztaltam: az 5 -es mérések horizontális hibája 0,15-0,5 m közötti, az 1 -es méréseké pedig 0,1-1,2 m közötti. A hosszabb mérések vertikális hibája átlagosan alig haladja meg a 0,1 m-t, míg a rövidebb méréseké 0,5 m körüli, így a térbeli ponthiba az 5 -es méréseknél minden esetben 50 cm alatti volt, amely megközelíti a gyártó által ígért értéket (szubláb), a Hr mérés horizontálisan a vártnál kissé pontatlanabb eredményre vezetett (d2d = 0,24 m), a mérést terhelő hibahatást a megnövekedett PDOP érték is jelzi. 29

30 3.5 táblázat BME pontokon végzett MM CE Ám (1 -es és 5 -es: 10xx pontok kiemelve) és Hr (30043) mérések eredménye (MMO riportfájl és számított koordináta hibák) ID Num Sat. PDO P Duration (hh:mm:ss) Horizontal Error (m) Vert. Error(m) dy dx dh 2D ,8 0:01:20 0,57 0,49 0,11 0,02-0,45 0, ,7 0:02:10 0,52 0,41-0,07 0,33-0,45 0, ,8 0:10:24 0,29 0,24-0,17 0,47-0,08 0, ,8 0:01:08 0,62 0,50 0,18-0,37-0,49 0, ,7 0:00:43 0,59 0,47 0,01 0,21-0,44 0, ,7 0:01:18 0,64 0,50 0,23-0,37-0,5 0, ,7 0:00:44 0,60 0,47 0,00 0,17-0,42 0, ,9 0:07:16 0,32 0,24-0,06 0,42-0,13 0, ,7 0:01:17 0,67 0,52 0,41-0,49-0,52 0, ,5 0:19:11 0,18 0,15 0,17-0,09 0,15 0, ,7 0:00:41 0,60 0,48 0,04 0,09-0,42 0, ,7 0:01:15 0,68 0,53 0,45-0,59-0,54 0, ,7 0:00:47 0,59 0,48 0,02 0,14-0,45 0, :05:22 0,35 0,24-0,08 0,35-0,13 0, ,7 0:00:49 0,58 0,48 0,01 0,20-0,49 0, ,7 0:01:14 0,78 0,53 0,42-0,74-0,54 0, ,7 0:00:24 0,44 0,32 0,03 0,14-0,18 0, ,7 0:00:48 0,60 0,49 0,06 0,16-0,5 0, ,6 0:04:43 0,36 0,25-0,08 0,33-0,16 0, ,7 0:01:20 0,79 0,53 0,41-0,87-0,55 0, ,7 0:00:47 0,60 0,49 0,07 0,08-0,55 0, ,7 0:05:30 0,36 0,24-0,08 0,33-0,14 0, ,7 0:01:25 0,89 0,53 0,73-0,96-0,55 1, ,7 0:01:53 0,55 0,46 0,05 0,14-0,56 0, ,7 0:06:38 0,34 0,22 0,11 0,19-0,13 0, Mérések a maroslelei belvízmonitoring területen A munkaterületen különböző módszerekkel pontméréseket végeztünk, amelyek eredményét ld. a 3.6 táblázatban. Az A1 ponton MM CE Hr (~13 ) módszerrel mértünk (3.14 ábra) a szegedi referencia állomásról (~11 km), a vascövekekkel kijelölt kezdőpontokon Ám, DGPS (EGNOS) és korrekció nélküli méréseket végeztünk. A mérési pontosságokra a következő megállapításokat tehetjük: a Hr 13 -es mérés horizontálisan centiméteres, vertikálisan és 3D-ban szubdeciméteres kategóriába került, míg az Ám mérések pontossága 5-75 cm között szórt, de lényegesen több (8/11 db.) esett a szubdeciméteres kategóriába, az EGNOS korrekciós vertikális mérések jellemzően a méteres pontossági kategóriába tartoznak, a korrekció nélküli méréseknél a legnagyobb horizontális hiba 5 m körüli volt a DGPS és korrekció nélküli méréseknél jelentkező durva vertikális eltérés 30

31 szoftverhiba miatt jelentkezett. A mérés az első terepi tetsztmérés volt március 14-én, a magassági mérés hibáit jeleztem a DigiTerra munkatársának, azóta kétszeri DTE szoftver frissítés történt és ez a hiba nem jelentkezett. 3.6 táblázat A munkaterületen kijelölt kezdőpontok Hh (a1_hh), Ám (ÁmB1ÁmO1), DGPS (ID 4-18) és korrekció nélküli (ID ) módszerekkel meghatározott koordináta-hibái ID dy dx dh d2d d3d A1_Hh 0,05 0,03 0,13 0,06 0, ,20-0,81-5,33 0,83 5, ,70-0,81-5,83 1,88 6,13 ÁmB1-0,02 0,03-0,03 0,04 0, ,40-0,41-6,22 0,57 6, ,40-0,71-5,52 5,45 7, ,43-0,03-7,54 0,43 7, ,77-0,33-5,34 5,78 7,87 ÁmD1 0,02-0,02-0,04 0,03 0, ,31-0,38-6,69 0,49 6, ,11-0,68-5,69 5,16 7,68 ÁmE1 0,06 0,00-0,04 0,06 0, ,76-0,59-6,65 0,96 6, ,96-0,69-5,65 1,18 5,77 ÁmF1 0,04-0,09-0,09 0,10 0, ,58 0,06-6,91 0,58 6, ,18-0,54-5,91 3,23 6,73 ÁmG1 0,02-0,09-0,03 0,09 0, ,24-0,65-8,95 1,40 9, ,24-1,15-5,65 4,39 7,16 ÁmH1 0,08-0,01-0,74 0,08 0,75 9 0,32-0,77-6,29 0,83 6, ,92-1,27-6,99 5,08 8,64 ÁmI1-0,01-0,07-0,08 0,07 0,11 8 0,45-0,78-5,93 0,90 6, ,15-2,28-7,83 5,63 9,65 ÁmJ1-0,01-0,02-0,08 0,02 0,09 7 0,46-1,51-6,49 1,58 6, ,96-2,01-7,59 5,35 9,29 ÁmK1-0,49-0,21 0,31 0,53 0, ,24-1,38-5,71 1,40 5,88 6 0,34-0,88-6,31 0,94 6,38 ÁmL1 0,06 0,01-0,09 0,06 0,11 5 0,58-1,69-6,73 1,79 6,96 ÁmM1 0,00 0,03-0,12 0,03 0,12 4 0,16-0,88-6,48 0,89 6,54 ÁmO1-0,17-0,42-0,06 0,45 0, Mérések a szegedi hajókikötő területén A szegedi hajókikötő területén rögzített és feldolgozott nagyszámú mérésből három eltérő jellegű munkaterületet ( ábra), az ottani mérési körülményeket és a térinformatikai vevővel elért mérési pontosságot emelem itt ki. 31

32 3.14 ábra Az A1 pont SZTE bázisról MM CE Hr méréssel meghatározott és TGO-val számított koordinátái Ha a 3.17 ábrát és a 3.7 táblázatot együttesen tanulmányozzuk és értelmezzük, akkor érthető, hogy milyen tényezők okozták az Ám méréseknél az utófeldolgozás után is jelentkező, akár 3-4 m-es hibákat az AB1-AM1 pontoknál. Az ábráról is kitűnik minden egyéb statisztikai elemzés nélkül, hogy a nyers, korrekció nélküli (hiszen a geoszinkron műholdakra nem volt rálátás a hullámtéri talajútról) mérésekhez képest az utókorrekció lényegesen nem javított a pontok többségénél az eredményeken ábra Mérés a mindkét oldalról akadályozott égboltláthatóságú kikötői talajúton (balra), valamint a partfal tetején és alján, ahol a műholdvétel kevésbé korlátozott (jobbra) A táblázat első szakaszában látható, hogy 4-6 műhold mellett, gyakran 4,5 fölötti PDOP értéknél a program által előrejelzett pozícióhiba is rendre meghaladta a 3 métert. A támfal tövében (Foka) a nyíltabb terep, a folyó galériaerdejétől való nagyobb távolság miatt emelkedett a látható holdak száma és a PDOP is stabilabban 2-3 közötti értékeken mozgott, a becsült és a számított hiba is lecsökkent 1-2 méterre, az utólagos korrekció szinte minden pontmérést megjavított a nyers mérésekhez képest. 32

33 A támfal tetején már lényegesen javultak a vételi viszonyok, 7 körüli műholdszám mellett a PDOP is 2-re csökkent. Az itt végzett M (mozgás közbeni) mérés (3.17b ábra) utókorrekció nélkül de már DGPS üzemmódban is stabilan a 2 m-es hibasávon belül volt, a korrekció után a vízszintes hiba 0,5-1 m-re csökkent, míg a vertikális hiba 0,5 m alá. Ez a mérés olyan eredménnyel szolgált, amelyre valójában nem számítottunk, mert ez az általam M (mozgás közbeni) mérési módszernek nevezett technika nem szerepel a gyári leírásban, mint a térinformatikai vevőhöz ajánlott pontmérési módszer. 3.7 táblázat Utókorrigált mérési eredmények (MMO riport) a szegedi kikötő, és a Foka (mindkettő MM CE Ám mérés), valamint M mérés az árvízvédelmi töltés támfalán Felirat Num. Sat. PDOP Duration (hh:mm:ss) Horizontal Error (m) Vertical Error (m) Kikötő aa1 6 2,3 0:01:24 2,2 1,9 ab1 6 2,3 0:01:21 2,2 1,9 ac1 6 2,3 0:01:09 2,2 2,0 ad1 6 2,2 0:00:22 3,2 2,1 ae1 6 2,2 0:01:09 2,9 2,0 af1 5 4,9 0:00:00 2,9 2,1 ag1 6 2,2 0:01:11 3,5 2,0 ah1 5 4,8 0:01:06 3,1 2,0 ai1 5 4,7 0:01:25 3,0 1,9 aj1 5 4,6 0:00:00 3,2 2,1 ak1 5 4,5 0:01:30 2,4 2,5 al1 5 4,4 0:01:31 2,4 2,5 am1 4 5,5 0:02:37 2,2 2,3 z1 6 2,4 0:01:16 2,2 2,0 Fóka fa1 6 2,9 0:01:23 1,2 1,0 fb1 6 2,9 0:00:49 1,2 1,0 fc1 6 2,9 0:00:54 1,2 1,0 fd1 7 2,2 0:01:00 1,2 1,0 fe1 7 2,2 0:01:03 1,4 1,0 ff1 6 3,0 0:00:56 2,0 1,0 fg1 6 3,0 0:01:03 2,0 0,9 fh1 6 3,0 0:01:07 1,8 0,9 fi1 7 2,4 0:01:49 1,1 0,9 fj1 6 2,7 0:02:06 1,0 0,9 Támfal 1 6 2,1 0:00:00 1,4 1, ,1 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,1 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1,3 33

34 3.16 ábra Az 1995-ös légifelvételen a kikötői munkaterületen: talajút (balra) és a támfalnál mért pontok (jobbra) láthatók a b 3.17 ábra Utókorrigált mérések eredményeinek részlete a szegedi kikötő (a), a Fóka (b pontok) MM CE Ám, valamint az árvízvédelmi töltés támfalán és a jelölő cövekeken végzett M felmérésből (b vonal). 34

35 3.5.5 Talajvízkutak mérése röszkei munkaterületen A következő, néhány mérésből álló vizsgálatot két okból iktattam be a méréssorozatok közé: 1. MM CE Hr (helyhez kötött, rövid), 27 -es mérés Szeged referencia állomásról: ~11 km földolgozása az MMO és TGO szoftverekkel, a két programmal kapott eredmény összevetése: az MMO szoftver utófeldolgozási pontosságának értékelése db. talajvízkút pereménél szintezéssel és MM CE GPS-szel, Ám módszerrel mért terepmagasság értékek összevetése: a térinformatikai GPS magasságmérési pontosságának vizsgálata. A pontokon nem történt geodéziai mérés, azaz a vizsgálatok relatív pontossági értékeket tükröznek. A 3.18 ábrán az MMO és a TGO programmal végzett utófeldolgozási eredményeket tanulmányozhatjuk. A 8 műhold, 1,6 PDOP érték mellett végzett Hr mérés kétféle programmal utófeldolgozott eredményében dy=0,08 m; dx=0,01 m; dh=0,1 m; d3d=0,13 m ponthibát tapasztaltam, amely néhány cm-rel haladja meg az EEHHTT transzformáció ellentmondását. 1. Num. Duration Horizontal Vertical ID Easting Northing Height Sat. PDOP Date/Time (hh:mm:ss) Error (m) Error (m) , ,64 89,68 8 1, :37 0:26: EEHHTT EUREF EOV HIVATALOS HELYI TÉRBELI TRANSZFORMÁCIÓ FOMI OGPSH > EOV Az átszámítandó pont száma és koordinátái az OGPSH rendszerben Pont FI LA he Pont X Y Z A transzformáció ellentmondásai a közös pontokban (EOV rendszer) Pont dy dx dh Középhiba: Az átszamított új pont száma és koordinátái az EOV rendszerben: Pont y x H ábra MMO (1.) és a TGO-EEHHTT (2.) programokkal végzett utófeldolgozási eredmények a röszkei munkaterületen 35

36 Tesztmérések 3.19 ábra MM CE mérés és szintezés a röszkei munkaterületen: kisalappont (jobbra), talajvízkút (balra) A 3.8 táblázat alapján a talajvízkutaknál végzett magassági mérések eredményei hasonlíthatók össze. Az aknafedő kisalappontról indított szintezést hibátlan értéknek tekintve a 7 látható műhold, 2-2,2 PDOP értékek melletti 3-5 perces MM CE Ám magasságmérések pontossága a szubméteres pontossági intevallumba sorolható. 3.8 táblázat Röszkei MM CE Ám magasságmérések eredményei Mérési pontok Szintezés MM CE GPS Tszf.-i magasság (m) Aknafedő Eltérés (m) 89,68 1V 89,74 89,38 0,36 2V 90,18 89,61 0,57 K 90,65 90,12 0,53 3V 90,62 90,61 0, Hol található Magyarország legmélyebb pontja? Magyarország hivatalos földrajzi adatai között szerepel a legmélyebb pont az egyéb nevezetes helyek fölsorolásában2, de hibás értékkel (78 m). Ez alapján a terület a Tisza jobb partja és a szerb határ közelében, Gyálarét és Röszke települések között található (3.20 ábra). Ezt támasztja alá az 1:10000-es topográfiai térképen jelölt pont magassági értéke is: 75,80 m tszf. (3.22 ábra). Szegeden és környékén azonban szinte mindenki úgy tudja, hogy ez a nevezetes pont éppen a Tisza másik oldalán, Tiszasziget

37 község határában található, ahol már évtizedekkel ezelőtt megjelölték egy kerítéssel körbevett faragott faoszloppal (3.21 ábra). Az utóbbi években a falu kialakított itt egy kiránduló, pihenő helyet és emlékművet helyeztek el, ugyancsak a 75,8 m-es értéket jelölve. Sokakat érdekelt ez a kérdés (és a pontos mérésen alapuló válasz természetesen), a részletes problémafelvetés már régóta megtalálható a magyar geocaching oldalakon is ábra Geodéziai és térinformatikai GPS mérés Magyarország valódi legmélyebb pontja környékén, Gyálarét külterületén A méréseket mindkét területen geodéziai (Topcon Turbo S-II) és térinformatikai (MM CE) műholdas helymeghatározó eszközzel is elvégeztük. A térképen és az emlékhelyen megjelölt pontokon referenciaként geodéziai statikus és gyors statikus, valamint térinformatikai Hh méréseket végeztünk, míg néhány 100 m-es környezetükben a topográfiai térképszelvényeken ábrázolt 76 m-es szintvonalakon belül geodéziai stop and go és térinformatikai Ám méréssel határoztuk meg egy-egy metszet mentén a pontok magasságát. Az 1 Hz-es mérésekről rögzített NMEA fájlt, amely EGNOS DGPS mérés volt ugyancsak mellékelem és értékelem a Gyálaréti területre ábra A faoszloppal megjelölt régi és az új mélypont emlékmű Tiszasziget mellett

valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához

valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához SZTE TTIK Földrajz-Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevı pontosság-vizsgálata, valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE

Részletesebben

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül ProMark 3RTK Nagy precizitás magas költségek nélkül Nagy precizítású RTK ProMark 3 RTK RTK technológia a Magellan-tól A ProMark3 RTK a valós idej GPS-el végrehajtható geodéziai és mobil térképészeti mérések

Részletesebben

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások GIS OPEN konferencia 2006 Érsek Ákos GPS termékfelelős Guards Távközlési Szolgáltató Rt. A Thales Navigation által gyártott GPS termékcsaládok 34% Professzionális

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN Busics György Technology change in the GNSS era The Global navigation Satellite System (GNSS) era means that we can use a lot of services of the permanent station network.

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft Szakmai nap 2014 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban Érsek Ákos GPSCOM Kft GPSCOM Kft. Alapítva 1994-ben Professzionális GPS üzletág: Spectra Preicision Rádió

Részletesebben

Spectra Precision GNSS eszközök

Spectra Precision GNSS eszközök Spectra Precision GNSS eszközök Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉS Sopron, 2013. július 11 13. Érsek Ákos GPSCOM Kft. SPECTRA PRECISION termékskála Térképező GPS

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 ProMark 800 Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 Mi is a ProMark 800? Egy hatékony RTK rendszerű vevőkészülék, melypontos GNSS helymeghatározást tesz lehetővé okos, terepálló, vezeték nélküli és flexibilis

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik

MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik GISOPEN 2008 Érsek Ákos GPS termékfelelıs 1 Guards Zrt. Tartalom MobileMapper 6 bemutatása Tulajdonságok Kompatibilis programok és perifériák

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról 8753 A vidékfejlesztési miniszter 51/2014. (IV. 29.) VM rendelete az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (2)

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz. www.geomentor.hu

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz. www.geomentor.hu GNSS csemegék GIS-hez és máshoz Nem trendeket követ, hanem korlátokat feszeget és új utakat keres. Dr. Ashjaee Javad 29 éve a GPS/GNSS technológia élvonalában tevékenykedik, a legtöbb meghatározó technológiai

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Számlakészítés a SPRINT programmal

Számlakészítés a SPRINT programmal Számlakészítés a SPRINT programmal A jelen dokumentáció leírás a 2016. január 1 után kiadott SPRINT programmal végezhető számlakészítéshez. A dokumentáció nem tartalmazza a SPRINT program telepítési módjait

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Fedélzeti WLAN szolgáltatás 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL Horváth Zoltán PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ÚTVONALTERVEZÉSE DIGITÁLIS DOMBORZAT MODELL ALKALMAZÁSÁVAL A pilóta nélküli repülő eszközök (UAV) alkalmazása számos előnyt rejt magában. Az alkalmazók épségének

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

H4R, S4D és S4R DVR kártyák és vezérlő szoftver Használati útmutató 1. Bevezető Az S4D és S4R videó és hang digitalizáló kártyák, valamint a H4R videó és hang digitalizáló/rögzítő kártya PC kompatibilis

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

Versenykiírás, Szervezeti Leírás

Versenykiírás, Szervezeti Leírás Versenykiírás, Szervezeti Leírás és Gyakorlati Útmutató Kőszárhegy 2012. 8152 Kőszárhegy, Kazinczy u. 12. 36209442361 Versenykiírás, Szervezeti Leírás és Gyakorlati Útmutató... 1 I. Rész... 3 A Magyar

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

TRIMBLE JUNO SB ÉS ESRI ARCPAD 10 SEGÉDLET KÉSZÍTETTE: TOBAK ZALÁN & JUHÁSZ LEVENTE

TRIMBLE JUNO SB ÉS ESRI ARCPAD 10 SEGÉDLET KÉSZÍTETTE: TOBAK ZALÁN & JUHÁSZ LEVENTE Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék H-6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. PB. 653. Tel.: +36-62 544156 Fax: +36 62 544158 Internet: http://www.geo.u-szeged.hu

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-5702/2014. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A panaszos azért

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek?

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? A cikket összeállította Dvariecki Bálint (info@alkosoft.hu) a weblaboron megjelent Károly György Tamás írásai felhasználásával Ahhoz, hogy megértsük az akadálymentesség

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

VEGA Energiagazdálkodó rendszer fogyasztás optimalizálásra és költségelszámolásra

VEGA Energiagazdálkodó rendszer fogyasztás optimalizálásra és költségelszámolásra VEGA Energiagazdálkodó rendszer fogyasztás optimalizálásra és költségelszámolásra 2 A VERTESZ Kft méréstechnikai és az energia elosztás távvezérlési feladata melletti harmadik tevékenységi területe az

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

NVE-M300P Navigációs modul felhasználói kézikönyv

NVE-M300P Navigációs modul felhasználói kézikönyv NVE-M300P Navigációs modul felhasználói kézikönyv 1 1 Fontos tudnivalók Kérjük, olvassa el alaposan a termék használata elıtt. A termék célja, hogy biztonságos módon adjon utasításokat kanyarról kanyarra,

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után)

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) Dr. Tamás Enikő Anna 1, Varga Antal 1, Sziebert János 2, Varga

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet

A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Tarsoly Péter 2014 Munkaterület bemutatása A régészek által a bronzkor

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat /Maglód/

Részletesebben