valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához"

Átírás

1 SZTE TTIK Földrajz-Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevı pontosság-vizsgálata, valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához Összeállította: Dr. Szatmári József egyetemi adjunktus Szeged, szeptember

2 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 3. Tesztmérések a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS-szel A vevı bemutatása Térinformatikai mérési módszerek, pontossági tesztek Korrekció nélküli mérések DGPS mérések Utófeldolgozásos mérések Deszk, Árpád utcai alapponton végzett mérések BME K épület: felsırakparti mérés Mérések a maroslelei belvízmonitoring területen Mérések a szegedi hajókikötı területén Talajvízkutak mérése röszkei munkaterületen Hol található Magyarország legmélyebb pontja? Mérési eredmények összesítése Összefoglalás 43 Irodalomjegyzék 46 Melléklet Mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıhöz földrajz-földtudományi felhasználók részére 2

3 1. Bevezetés A következı feladatok megoldását tőztem ki célul: 1. Szeged környékén, alapvetıen a SZTE geográfus-geoinformatikus hallgatóinak képzési tervében szereplı mérési gyakorlatok, valamint monitoring jelleggel végzett kutatási feladataink (belvizes területek és árvízi elöntések hordalék-lerakódásainak felmérése) végrehajtásához alappontok kijelölése és alap-ponthálózat létesítése geodéziai pontosságú GPS-technika segítségével. 2. A geoinformatikai térképezési munkákhoz mérési módszerek kidolgozása Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevıhöz, valamint e mérési módszerekkel pontossági tesztmérések elvégzése differenciális korrekciós és utólagos feldolgozási technikákkal. 3. A mérések feldolgozása különbözı programokkal, valamint a kapott eredmények értékelése. 4. Mérési segédlet elkészítése a földtudományi szakterületen dolgozó munkatársak és a geoinformatikus hallgatók számára. 3

4 3. Tesztmérések a MobileMapper CE térinformatikai GPS-szel 3.1 A vevı bemutatása A MobileMapper CE (MM CE, 3.1 ábra) a néhány évvel ezelıtt megjelent új generációs, kompakt terepi térinformatikai GPS eszközök egy korai képviselıje, melyek sorát a Thales Navigation (újabban Magellan) vevıi mellett a Trimble cég nyitotta a GeoExplorer sorozattal és amelyhez napjainkban csatlakozott többek között a Topcon cég GMS-2 készülékével (GPSMagazin 2005, 2007). A MM CE készülék nyitott programozási felülete Microsoft Windows CE.NET alapú. Támogatja a már létezı Windows CE alapú térinformatikai programokat többek között az általunk is használt hazai fejlesztéső Digiterra Explorer, valamint a világon leginkább elterjedt ArcPad programot, és sok más mobil térképészeti vagy navigációs alkalmazást. 3.1 ábra Thales MobileMapper CE kijelzıjén a gyári GPS-kezelıprogram (balra), jobbra a Digiterra Explorer térinformatikai adatgyőjtı és feldolgozó program A MM CE szolgáltatásai: méteres pontosságú, valósidejő GPS helymeghatározás EGNOS vagy egyéb helyi differenciális korrekcióval (RTCM SC-104 szabványú valós idejő korrekció vétele, RTCM verzió 2.1), szubméteres helymeghatározás utófeldolgozással (opcionálisan beszerezhetı aktiváló kód és ingyenes MM Office utófeldolgozó program segítségével), 4

5 beépített vezeték nélküli Bluetooth adatkapcsolat, cserélhetı SD memóriakártya, napfényben is olvasható érintıképernyı, beépített alfanumerikus billentyőzet, Quadrifilar helix antenna, a többutas jelterjedés okozta hiba-csökkentéssel, Lemo koaxiális külsı antenna aljzat. A beépített 14-csatornás GPS vevınek és a többutas jelterjedésbıl adódó mérési hibákat mérséklı technológiának köszönhetıen a készüléket a gyártó szerint kifejezetten a szők nagyvárosi utcák ipari alkalmazásaira és a sőrő növényzettel borított terepi körülményekre optimalizálták. A vevıkészülék terepálló burkolattal rendelkezik, 1 méter mély vízben 30 percen át vízálló, 1,5 méter magasról, szilárd burkolatra sérülés nélkül leejthetı és -10 C +60 C közötti hımérsékleti tartományban mőködik. A korrekció nélküli és a DGPS méréseket legegyszerőbben a gyári GPSStatus kezelıprogramban lehet szöveges NMEA állományként menteni. A másodpercenkénti mérések WGS-84 földrajzi koordinátáinak és az ellipszoidi magasságok kiolvasásához (GGA sorok, Segédletek [4]) és az EEHHTT program számára megfelelı formátumú állományként történı mentéséhez egy segédprogramot írtunk (3.2 ábra), így más akadálya már nem volt, hogy akár statisztikai, akár térinformatikai feldolgozó programjaink számára a szükséges EOV mérési eredményeket elı tudjuk állítani (Piszák 2006). A fázismérések rögzítését és feldolgozását a 3.5 fejezetben részletezem. 3.2 ábra Az NMEA állományokból a WGS-84 koordináták kiolvasását végzı segédprogram 5

6 3.2 Térinformatikai mérési módszerek és pontossági tesztek meghatározása A földrajzi-földtudományi alkalmazásokban a terepi térképezési munkák, adatfelvételek során az utóbbi években merült föl az igény a térinformatikai GPS vevık használatára és az ezeknek megfelelı méteres, szubméteres mérések végrehajtására. Az elızıekben ismertetett MM CE vevı a gyári leírások szerint hardveresen alkalmas volt erre a célra már korábban is, viszont 2006-os év végéig a közvetlen NTRIP kliens program és a fázismérések RINEX állományainak kiolvasásához készített segédalkalmazás megjelenéséig ennek a szoftveres feltételei nem voltak adottak. Továbbá a készülékhez mellékelt használati útmutató is igen szőkszavú volt, mérési ajánlásokat, segédletet nem tartalmazott, sem a mérési módszereket, sem a mérési idıket illetıen, s így természetszerőleg a készülékkel elérhetı mérési pontosságokról sem szólt. Az utófeldolgozásos mérésekhez ezután kiadott segédletek adtak ugyan némi támpontot a mérések végrehajtásához (Segédletek [2-3]), de például a 3.3 ábrán látható ponthibaintervallumok teljesülése az addigi saját mérések tükrében nehezen elképzelhetınek tőnt. 3.3 ábra Az MM CE vevıvel történt gyári tesztmérések eredményei (Segédletek [2]) A Digiterra Kft. által kiadott mérési segédletek és frissítései [1], már több támpontot adtak az utófeldolgozásos mérések megfelelı végrehajtásához, de a cég fejlesztıi és geoinformatikus csapatunk véleménye szerint is a mérési módszerek jelentıs finomítására, különbözı technikák kidolgozására és az ezeknek megfelelı mérési pontosságok tesztelésére volt szükség. A térinformatikai vevıvel miután a kezelıprogramban nincs lehetıség külön a mérési módszerek beállítására csak a mérési pontonkénti periódusidı regisztrálásával (és nem a térinformatikai állományba történı rögzítési idı, occupation time a 3.3 ábrán, alkalmazásá- 6

7 val!), a mérések utófeldolgozásával, valamint kiértékelésével (azaz kísérletezgetéssel) kínálkozik megoldás mérési technikák kidolgozására (az utófeldolgozáshoz ajánlott elnevezéseket a 3.5 fejezetben részletezem). Tehát célkitőzésünk a pontossági tesztmérések végrehajtásával az volt, hogy a földrajz-földtudományi alkalmazásokban, geoinformatikai adatgyőjtésekben megkívánt pontossági elvárásokhoz (méteres, szubméteres, ritkábban deciméteres horizontális, vertikális és térbeli ponthibák) dolgozzunk ki mérési módszereket. Az MM CE vevıvel történı geodéziai pontosságú (centiméteres) adatgyőjtés, ennek lehetséges módszerei és pontossági tesztelése nem volt az alapvetıen kitőzött célok között, erre irányuló kísérletet korábban Takács B. (2005) publikált. 3.3 Korrekció nélküli tesztmérések Az MM CE vevıvel az elsı tesztméréseket 2005 ıszén és 2006 tavaszán korrekció nélkül és SBAS (EGNOS) korrekciókkal végeztük az egyetemi épület és a JATIK környékén. A 3.1 táblázatban és az 3.3 ábrán a geodéziai GPS-szel mért (2.1 fejezet) pozíciókhoz képest tapasztalt eltérések tanulmányozhatóak. 3.1 táblázat MM CE vevı korrekció nélküli mérési eredményei a JATIK épülete elıtt csavar száma tik1 tik2 tik5 tik6 tik7 tik8 tik9 tik10 tik11 tik12 tik13 tik20 tik21 tik22 tik23 tik24 tik27 tik28 tik29 tik33 tik34 tik36 Horizontális koordinátahiba d2d (m) d2d<2 d2d<1 d2d<1 d2d<2 d2d<6 d2d<2 d2d>9 d2d<6 d2d<1 d2d>9 d2d<6 d2d<6 d2d<2 d2d<6 d2d<1 d2d<6 d2d>9 d2d<6 d2d<6 d2d>9 d2d>9 d2d<2 A 3.1 táblázat alapján látható, hogy a mérési pontosság a tik9-tik10 pontoknál hirtelen jelentısen leromlott, hiszen amint a 3.4 ábrán is tanulmányozható ezektıl a mérési pon- 7

8 toktól kezdve a vevı a szők utcában az épület takarásába került, így a látható mőholdak száma 4-5-re, a helymeghatározáshoz minimálisan szükséges érték közelébe csökkent. 3.4 ábra MM CE vevı által a JATIK takarásában mért koordináták (piros keresztek): azonosító balról jobbra növekszik tik1-tik36 a 3.1 táblázatban, TOPCON TS II. gyors statikus és stop and go mérései (sárga pontok) Kiegészítésként megjegyzem, hogy a GPS World számában egy érdekes tanulmányra bukkantam (Montillet et al. 2007), amely a szők városi kanyonok -ban szükséges felmérési munkáknál alkalmazható, GSM bázisállomásokkal támogatott hibrid helymeghatározási megoldást mutat be arra az esetre, ha a látható mőholdak száma 4 alá esik (Szatmári 2007). 3.4 DGPS mérések Ebben a fejezetben az EGNOS és az NTRIP korrekciós méréseket együtt tárgyalom, mert a tesztmérések során minden alkalommal, amikor az technikailag lehetséges volt, egy- 8

9 mást követıen végrehajtottam a méréseket mindkét módszerrel, valamint néhány alkalommal a korrekció nélküli helymeghatározási eredményeket is mellékelem. További EGNOS korrekciós méréseket a 3.5 fejezetben, az utófeldolgozásos módszerrel kapott eredmények értékelésénél is bemutatok, mert ezeknél a méréseknél, szinte kivétel nélkül, a terepadottságok lehetıvé tették az SBAS alkalmazását. Az NTRIP korrekciós DGPS módszert 2006 júliusában volt lehetıségünk elsı alkalommal kipróbálni a szakmérnöki képzés balatonkenesei terepgyakorlatán. Ekkor még be kellett iktatni egy HP IPAQ zsebszámítógépet a GPRS képes mobiltelefon és az MM CE vevı közé, mert ebben az idıben még nem állt rendelkezésre az NTRIP kliens segédprogram a vevı operációs rendszeréhez (Win CE.net 4.2). Az eredményeket itt külön nem közlöm, a gyakorlati jegyzıkönyvben ezek megtalálhatók. Értékelésként megjegyzem, hogy a mérési pontosság az NTRIP és az EGNOS korrekciók esetében lényegében megegyezett (a legnagyobb horizontális hiba 1,5 m, a vertikális 3 m volt). Ez év elején a Thales cég elkészítette és publikussá tette az említett kliensprogramot, így azt a vevıre töltve, majd a GPS-t Internet hálózathoz kapcsolva elvileg nem volt akadálya a GPSnet.hu által szolgáltatott DGPS korrekciók alkalmazásának. További problémaként merült föl, hogy a vevı a saját pozícióját nem tudja a korrekciókat szolgáltató szervernek elküldeni, így hónapokig nem mőködött ebben az üzemmódban a vevı, mert így nem tudta a rendszer a legközelebbi permanens állomás méréseibıl számított RTCM korrekciókat a vevıhöz hozzárendelni. Ezt a helyzetet a GNSS Szolgáltató Központ szakemberei úgy orvosolták, hogy az országos hálózat közepéhez legközelebb esı Monor állomás DGPS korrekcióit szolgáltatják az ilyen típusú térinformatikai vevıknek. A honlapon található tájékoztató szerint ekkor 1-2 m-es a várható mérési pontosság Szeged környékén ( A méréseket a tetın létesített alapponton és a JATIK melletti csatorna fedlap ponton végeztem (2.1 fejezet). Az NTRIP korrekciók vételéhez kihasználva, hogy a tanszéki WLAN router jele mindkét ponton vehetı a vevıt hordozható számítógéphez kapcsoltam (3.5 ábra). 9

10 3.5 ábra DGPS mérés az egyetemtetı alapponton. Az NTRIP korrekciók a GNSS Szolgáltató Központból vezeték nélküli internetes hálózaton a laptopon keresztül érkeznek a vevıbe DGPS mérések az egyetemtetı alapponton A tetı alapponton többször egymás után ideális mérési körülmények között: 8 látható mőhold, PDOP< perces méréseket végeztem. Az 3.6 ábra a-b-c grafikonjain ábrázoltam azt a mérést, amikor egymás után, egy NMEA állományba mentve NTRIP, korrekció nélküli és EGNOS korrekciós helymeghatározást végeztem. Az ábrák vízszintes tengelymetszeteinél kapjuk az alappont pontos pozícióját, így fıként a b és c ábrán, vagyis az EOV x és h értékeknél jól látható a mérési pontosság leromlása a középsı, korrekció nélküli szakaszban. A vízszintes- / magasságmérés pontossága mindkét korrekciós módszernél 1 / 2 m-en belül volt, míg korrekciók nélkül 1,5 / 3-4 m-re romlott. Egy következı mérés horizontális koordinátáit térinformatikai programban (ArcView) dolgoztam föl (3.7 ábra). Mindhárom módszerrel a mért pontok tulnyo-mórészt az alappont körül írt 2 m-es sugarú körbe esnek és egyértelmően látható, hogy a legpontosabb az NTRIP (1-1,5 m-es pontosság), utána az EGNOS korrekciós (1-2 m közötti pontosság), majd a korrekció nélküli mérések következnek (kb. 2 m-es pontosság). A magasságmérés pontossága alappont magassága a tengelyek metszéspontja ennél a mérésnél NTRIP korrekcióval és anélkül is kb. 1,5 m, míg az EGNOS vétel közben a 3-4. percben valószínőleg probléma lehetett a rendszerrel és ez okozhatta a 10 m körüli mérési hibát (3.7b ábra). 10

11 , , , , , ,6 a , , , , , ,8 b , , ,2 106,5 105, ,5 103,5 102,5 101,5 c 100,5 3.6 ábra NTRIP (0-250 mp), korrekció nélküli ( mp), EGNOS korrekciós ( mp) mérések a tetı alapponton. Függıleges tengelyek (m) a: EOV y; b: EOV x; c: EOV h Vízszintes tengelyek: mérési idı (mp) DGPS mérések a fedlap alapponton A következı mérést a fedlap ponton végeztem, 7 folyamatosan látható mőhold mellett, 2-2,5 közötti PDOP értéknél. Ebben az esetben NTRIP-et használtam, valamint korrekció nélküli mérések történtek. A kb. 3 db. egyenként 5-10 perces DGPS mérés (DGPS_2-3-4), valamint a korrekció nélküli mérés (DGPS_1) eredményei a 3.2 táblázatban és a 3.9 ábrán láthatók. A horizontális pontosság mindhárom NTRIP mérésnél 1 m-en belüli volt, míg korrekció nélkül 1-4 m-es pontosságot tapasztaltam. A magasságmérés pontossága korrekcióval ugyancsak 1 m-en belül volt, míg korrekció nélkül 2 m-nél nagyobb hibák is elıfordultak. A db. másodpercenkénti mérésbıl 11

12 átlagolt értékek térbeli eltérései a referencia pont hibátlan koordinátáitól (3.2 táblázat szürkével kiemelt része) sorrendben 2,9 0,6 0,5 0,5 m volt, azaz ebben az esetben, néhány perces átlagolt, NTRIP korrekciós mérésekkel, 0,5 m körüli pontosság adódott. 107, , , ,5 104 a b , ,9 104,8 104,7 104,6 104,5 104,4 104,3 c 3.7 ábra Vertikális mérési pontosság a tetı alapponton különbözı mérési módszerekkel. a: NTRIP; b: EGNOS; c: korrekció nélkül. Függıleges tengelyek (m): EOV h Vízszintes tengelyek: mérési idı (mp) 3.2 táblázat A fedlap ponton végzett korrekció nélküli (DGPS_1) és NTRIP korrekciós (DGPS_2-4) mérések eredménye EOV y EOV x EOV h min max átlag min max átlag min max átlag dy dx dh No_korr , , , , , ,06 81,12 83,19 82,31 0,44 2,46 1,51 DGPS_ , , , , , ,14 79,93 81,42 80,47 0,14 0,54-0,33 DGPS_ , , , , , ,22 80,55 81,42 81,04 0,09-0,38 0,24 DGPS_ , , , , , ,24 80,71 81,33 81,06 0,10-0,36 0,26 Fedlap , ,60 80,80 12

13 3.8 ábra Horizontális mérési pontosság a tetı alapponton különbözı mérési módszerekkel 3.9 ábra NTRIP korrekciós (DGPS_2-4), valamint korrekció nélküli (DGPS_1) mérések eredménye a Fedlap pontnál 13

14 3.5 Utófeldolgozásos mérések Az MM CE térinformatikai vevı az L1 frekvencián fázisméréseket is rögzít, de ezekhez adatokhoz 2006 ıszéig nem lehetett hozzáférni. A cég fejlesztıi által raw állományoknak nevezett, nyers mérési adatok győjtésére és feldolgozására azóta van lehetıség, amennyiben a felhasználó további anyagi áldozatokra hajlandó a nagyobb pontosság érdekében. A nyers méréseket hazánkban a vevıhöz opcionálisan megvásárolható aktiváló kód teszi elérhetıvé az ESRI ArcPad és a DigiTerra Explorer (DTE) mobil térinformatikai alkalmazások számára. Munkánkhoz a DTE programot választottuk, amely úgy árát, mint tudását tekintve ideális megoldásnak bizonyult. A szoftver kétféle állományt rögzít: 1. Nyers mérések: *.raw fájlok, 2. Korrekció nélküli, vagy EGNOS korrekciós mérési fájlok különbözı térinformatikai pl. az ajánlott az ArcView *.shp formátumokban. A DTE programmal tehát utófeldolgozást nem lehet végezni, a GIS program a terepi térképezési feladatok végrehajtására szolgál, megadhatók benne az adott mérésre vonatkozó paraméterek, így a mérés típusa: pont, pontsor, terület; továbbá a mérés integrálási idıtartama, vagyis a mérendı pontok száma. Meghatározhatjuk továbbá, hogy mért pontjaink milyen vonatkoztatási (pl. WGS-84), vagy vetületi rendszerben (pl. UTM, EOV) kerüljenek be a.shp állományba. Természetesen még nagyon sok beállítási lehetıség van a programban, de az itt említettek alapvetıen fontosak, hogy a méréseket el lehessen kezdeni. A GPS-re vonatkozó beállításokat itt is a gyári kezelıprogramokban érhetjük el. Az utófeldolgozási mőveleteket elvégzésére két eljárást alkalmaztam: 1. A gyártó cég ingyenes desktop programot, a MobileMapper Office-t (MMO) ajánlja az adatfeldolgozáshoz. Minden olyan esetben, amikor töréspontok gyors egymásutánban történı felmérése a feladat, a feldolgozás tudomásom szerint csak ezzel a szoftverrel lehetséges, mert a mérési idı kizárólag az.shp állományokban mentıdik el, amelyeket a raw fájlokkal együtt az MMO képes feldolgozni. 2. A hosszabb idejő (20-40 perces), egy ponton történt méréseket kétlépéses konverzió után a Trimble Geomatics Office (TGO) programmal dolgoztam föl. Az MM CE raw állományokból a fájlnevek és kiterjesztések megfelelı átnevezésével input állományokat hoztam létre a Rinex Converter (3.10 ábra) nevő alkalmazás számára (az ötletet Takács B ös elektronikus tanulmányából merítettem), amellyel az így már for- 14

15 mailag is Ashtech GPS output állományok RINEX formátumba konvertálhatóak ábra Az MM CE raw állományok RINEX konverziójához használt alkalmazás Mindkét eljáráshoz a bázisállomás adatait egyrészt a FÖMI KGO vezetıjének engedélyével a GNSS Szolgáltató Központ szerverérıl töltöttem le, másrészt az egyetemi tetın lévı alapponton elhelyezett Topcon Turbo S-II geodéziai GPS-szel, mint saját bázissal mértem. Térinformatikai GPS-mérési módszerek meghatározása A következıkben, az MM CE vevıvel szerzett elızetes mérési tapasztalatok alapján, az utófeldolgozásos térinformatikai (egyfrekvenciás-, relatív-, fázis-) mérési módszerek elnevezésére az egyszerőbb fogalmazás és érthetıség miatt teszek kísérletet. A geodéziában az egyfrekvenciás vevıkkel történı méréseknél megszokott fogalmakhoz (Ádám fejezet) hasonlóan, de eltérı szóhasználattal határozom meg a különbözı mérési módszereket a félreértések elkerülése miatt (3.3 táblázat). A bázis-rover legnagyobb távolság nappali tesztméréseim során ~11 km volt, azaz elnevezési próbálkozásaim csak erre a vektor hosszúságra, illetve rövidebbre értelmezhetık. 15

16 3.3 táblázat A geodéziában alkalmazott (Ádám 2004) és a térinformatikai vevıhöz ajánlott elnevezések a mérési módszerekre [saját mérési tapasztalati értékek] Geodéziai (egyfrekvenciás vevı) Térinformatikai elnevezés pontossági kategória elnevezés pontossági kategória Mérési periódus idıtartama T (perc) 30 < T <60 helyhez kötött, hosszú = Hh [cm dm] 15 < T <45 gyors statikus cm 10 < T < 30 helyhez kötött, rövid = Hr [dm szubm] 1 < T < 5 félkinematikus cm [dm] álló, mozgó = Ám [szubm m] 1 mp < T < 5 mp (1 epocha) valódi kinematikus cm [dm] mozgó = M [m] Deszk, Árpád utcai kerti alapponton végzett mérések A pontossági tesztmérések közül kettıt emelek ki. Az elsı egy Hh (3.3 táblázat) mérés volt, amikor a vevı 54 percig győjtötte a másodpercenként érkezı adatokat. Az utófeldolgozást MMO és TGO programokkal is elvégeztük, referenciaként a szegedi permanens állomás adatait használtuk. TGO: a 8,3 km hosszú vektoron végzett 54 perces mérést a program rövidnek találta, mert a ratio csak 2.5 volt. A számított (EOV) ponthibák: y=6 cm, x=5 cm, h=3 cm; 3D=8 cm alapján megállapítható, hogy a vevı bár alapvetıen nem erre a célra fejlesztették ki Hh módszerrel és geodéziai feldolgozó programmal centiméteres, szubdeciméteres mérési pontosságot szolgáltat. MMO: a Hh mérés közben a vevı DTE programjában es részméréseket definiáltam, amelyek az NMEA log file elemzése alapján EGNOS DGPS mérések voltak. Az 3.10 ábrán látható, hogy ezek pontossága 1-3 m közötti, míg az utófeldolgozott pozíció térbeli eltérése az alapponttól 30 cm volt az elsı feldolgozás alapján, valamint függetlenül az integrálási idıtıl a pontok utófeldolgozott koordinátája megegyezett. Ismerve a TGO-val kapott eredményt, kerestem a két szoftver által számított, az y koordinátában jelentkezı 30 cm-es eltérés okát, így újra lefuttattam az MMO utófeldolgozást. Ismételten leellenırizve a referenciaállomás korábban beírt koordinátáit azt tapasztaltam, hogy a helyesen beírt EOV y értéket a szoftver minden alkalommal automatikusan lecsökkenti 0,37 m-rel, amelyet hozzáadva a referenciaállomás elsı koordinátájához és lefuttatva az utófeldolgozást a 3.4 táblázatban közölt 16

17 értékeket, valamint a hibátlan koordinátától 10 cm alatti eltéréseket kaptam 1. A táblázatban látható Horizontal, Vertical Error a szoftver által becsült várható hibaérték, amely ebben az esetben a számított valós hibával (2D, dh) közel megegyezı. A további méréseknél sajnos ezt nem tapasztaltam, így itt véletlen egyezésrıl lehet szó. A program meglehetısen szőkszavú segédlete nem tesz említést errıl az értékrıl. 3.4 táblázat MM CE Hh mérés eredménye a deszki alapponton (MMO riportfájl részlete), valamint a mért és hibátlan pozíció eltérése (dy, dx, dh, 2D) ID Easting Northing Height Num. Sat. PD OP , ,09 80,68 8 1,6 Horiz. Error (m) Vert. Error (m) dy dx dh 2D Date/ Duration Time :43 0:48:03 0,11 0,05 0,09 0,06 0,08 0, ábra Az alappontnál végzett es DGPS mérések (csillag), valamint a bekarikázott csillaggal jelölt utókorrigált pozíció (megegyezik a különbözı integrálási idejő mérésekre) A második méréssel (3.11 ábra) a célom az volt, hogy a terepi méréseknél a geodéziai mőszerrel már megszokott és általunk leggyakrabban alkalmazott félkinematikus (stop and go) módszernek technikailag megfelelı metódust (Ám) és ehhez optimális adatrögzítési idıt találjak, valamint ennek pontosságát vizsgáljam. A térinformatikai Ám méréshez az alappont körüli 3 m sugarú körvonalon cövekekkel jelöltem meg töréspontokat, amelyeknél a méréseket végeztem (3.12 ábra). 1 Az elızıekben leírt furcsa jelenség vagy szoftverhiba, vagy a fejlesztık szándékosan ezzel az apró trükkel gondolták elérni a szubdeciméteres (geodéziai) helyett egy GIS vevıtıl elvárható, csak szubláb (térinformatikai) nagyságrendő pontosságot. 17

18 Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a megfelelı körülmények (7-8 mőhold, 2<PDOP<2,4) között végrehajtott gyors 1-2 perces mérések horizontális pontossága 1 m- en belüli volt ábra A MMO munkaablaka a körmérés utófeldolgozott eredményével 3.12 ábra Az alappont körüli cövekeknél (piros keresztek) végzett Ám mérések korrigált eredményei 18

19 3.5.2 BME K épület: felsırakparti tesztmérés A BME felsırakparti mérési pontsorozatának kijelölése és az ott elvégzett pontossági teszt valójában egy próbamérésnek indult: a Topcon RTK mőszerrel történı pontmeghatározás módszerének elsajátítását és gyakorlását tőztük ki célul, de közben a geodéziai mőszerrel bemért pontokon a MM CE-vel pontossági mérési eredmények is születtek. A 3.13 ábrán tanulmányozható pontsorozatból a 8-as számú pontot határoztuk meg hálózati RTK méréssel a BUTE referencia állomásról, majd errıl a pontról mérıállomás alkalmazásával kaptuk a többi, 8 db. koordinátát (3.5 táblázat). A térinformatikai vevıvel Ám méréseket végeztem, elıször hosszabb, 5 perces adatrögzítési idıvel (ID: 1xxx), majd egyre rövidebb es integrálási idıket választottam (ID:2xxx), valamint a 4. ponton 19 -es Hr mérést hajtottam végre (30043 pont) ábra A BME felsırakparti pontsorozata, háromszög jelöli a hibátlan pozíciókat, csillag a hoszszabb (5 perc), míg kereszt a rövidebb (<2 perc) MM CE méréseket. A körök sugara 0,5 m A 3.5 táblázat adataiból levonható következtetések: a hosszabb és rövidebb Ám mérések pontossága között is eltéréseket tapasztaltam: az 5 -es mérések horizontális hibája 0,15-0,5 m közötti, az 1 -es méréseké pedig 0,1-1,2 m közötti. A hosszabb mérések vertikális hibája átlagosan alig haladja meg a 0,1 m-t, míg a rövidebb méréseké 0,5 m körüli, így a térbeli ponthiba az 5 -es méréseknél minden esetben 50 cm alatti volt, amely megközelíti a gyártó által ígért értéket (szubláb), a Hr mérés horizontálisan a vártnál kissé pontatlanabb eredményre vezetett (d2d = 0,24 m), a mérést terhelı hibahatást a megnövekedett PDOP érték is jelzi. 19

20 3.5 táblázat BME pontokon végzett MM CE Ám (1 -es és 5 -es: 10xx pontok kiemelve) és Hr (30043) mérések eredménye (MMO riportfájl és számított koordináta hibák) ID Num Sat. PDOP Duration (hh:mm:ss) Horizontal Error (m) Vert. Error(m) dy dx dh 2D ,8 0:01:20 0,57 0,49 0,11 0,02-0,45 0, ,7 0:02:10 0,52 0,41-0,07 0,33-0,45 0, ,8 0:10:24 0,29 0,24-0,17 0,47-0,08 0, ,8 0:01:08 0,62 0,50 0,18-0,37-0,49 0, ,7 0:00:43 0,59 0,47 0,01 0,21-0,44 0, ,7 0:01:18 0,64 0,50 0,23-0,37-0,5 0, ,7 0:00:44 0,60 0,47 0,00 0,17-0,42 0, ,9 0:07:16 0,32 0,24-0,06 0,42-0,13 0, ,7 0:01:17 0,67 0,52 0,41-0,49-0,52 0, ,5 0:19:11 0,18 0,15 0,17-0,09 0,15 0, ,7 0:00:41 0,60 0,48 0,04 0,09-0,42 0, ,7 0:01:15 0,68 0,53 0,45-0,59-0,54 0, ,7 0:00:47 0,59 0,48 0,02 0,14-0,45 0, :05:22 0,35 0,24-0,08 0,35-0,13 0, ,7 0:00:49 0,58 0,48 0,01 0,20-0,49 0, ,7 0:01:14 0,78 0,53 0,42-0,74-0,54 0, ,7 0:00:24 0,44 0,32 0,03 0,14-0,18 0, ,7 0:00:48 0,60 0,49 0,06 0,16-0,5 0, ,6 0:04:43 0,36 0,25-0,08 0,33-0,16 0, ,7 0:01:20 0,79 0,53 0,41-0,87-0,55 0, ,7 0:00:47 0,60 0,49 0,07 0,08-0,55 0, ,7 0:05:30 0,36 0,24-0,08 0,33-0,14 0, ,7 0:01:25 0,89 0,53 0,73-0,96-0,55 1, ,7 0:01:53 0,55 0,46 0,05 0,14-0,56 0, ,7 0:06:38 0,34 0,22 0,11 0,19-0,13 0, Mérések a maroslelei belvízmonitoring területen A munkaterületen különbözı módszerekkel pontméréseket végeztünk, amelyek eredményét ld. a 3.6 táblázatban. Az A1 ponton MM CE Hr (~13 ) módszerrel mértünk (3.14 ábra) a szegedi referencia állomásról (~11 km), a vascövekekkel kijelölt kezdıpontokon Ám, DGPS (EGNOS) és korrekció nélküli méréseket végeztünk. A mérési pontosságokra a következı megállapításokat tehetjük: a Hr 13 -es mérés horizontálisan centiméteres, vertikálisan és 3D-ban szubdeciméteres kategóriába került, míg az Ám mérések pontossága 5-75 cm között szórt, de lényegesen több (8/11 db.) esett a szubdeciméteres kategóriába, az EGNOS korrekciós vertikális mérések jellemzıen a méteres pontossági kategóriába tartoznak, a korrekció nélküli méréseknél a legnagyobb horizontális hiba 5 m körüli volt a DGPS és korrekció nélküli méréseknél jelentkezı durva vertikális eltérés szoftverhi- 20

21 ba miatt jelentkezett. A mérés az elsı terepi tetsztmérés volt március 14-én, a magassági mérés hibáit jeleztem a DigiTerra munkatársának, azóta kétszeri DTE szoftver frissítés történt és ez a hiba nem jelentkezett. 3.6 táblázat A munkaterületen kijelölt kezdıpontok Hh (A1_Hh), Ám (ÁmB1-ÁmO1), DGPS (ID 4-18), korrekció nélküli (ID ) mérések koordináta-hibái ID dy dx dh d2d d3d A1_Hh 0,05 0,03 0,13 0,06 0, ,20-0,81-5,33 0,83 5, ,70-0,81-5,83 1,88 6,13 ÁmB1-0,02 0,03-0,03 0,04 0, ,40-0,41-6,22 0,57 6, ,40-0,71-5,52 5,45 7, ,43-0,03-7,54 0,43 7, ,77-0,33-5,34 5,78 7,87 ÁmD1 0,02-0,02-0,04 0,03 0, ,31-0,38-6,69 0,49 6, ,11-0,68-5,69 5,16 7,68 ÁmE1 0,06 0,00-0,04 0,06 0, ,76-0,59-6,65 0,96 6, ,96-0,69-5,65 1,18 5,77 ÁmF1 0,04-0,09-0,09 0,10 0, ,58 0,06-6,91 0,58 6, ,18-0,54-5,91 3,23 6,73 ÁmG1 0,02-0,09-0,03 0,09 0, ,24-0,65-8,95 1,40 9, ,24-1,15-5,65 4,39 7,16 ÁmH1 0,08-0,01-0,74 0,08 0,75 9 0,32-0,77-6,29 0,83 6, ,92-1,27-6,99 5,08 8,64 ÁmI1-0,01-0,07-0,08 0,07 0,11 8 0,45-0,78-5,93 0,90 6, ,15-2,28-7,83 5,63 9,65 ÁmJ1-0,01-0,02-0,08 0,02 0,09 7 0,46-1,51-6,49 1,58 6, ,96-2,01-7,59 5,35 9,29 ÁmK1-0,49-0,21 0,31 0,53 0, ,24-1,38-5,71 1,40 5,88 6 0,34-0,88-6,31 0,94 6,38 ÁmL1 0,06 0,01-0,09 0,06 0,11 5 0,58-1,69-6,73 1,79 6,96 ÁmM1 0,00 0,03-0,12 0,03 0,12 4 0,16-0,88-6,48 0,89 6,54 ÁmO1-0,17-0,42-0,06 0,45 0, Mérések a szegedi hajókikötı területén A szegedi hajókikötı területén rögzített és feldolgozott nagyszámú mérésbıl három eltérı jellegő munkaterületet ( ábra), az ottani mérési körülményeket és a térinformatikai vevıvel elért mérési pontosságot emelem ki. 21

22 Tesztmérések 3.14 ábra Az A1 pont SZTE bázisról MM CE Hr méréssel meghatározott és TGO-val számított koordinátái Ha a 3.17 ábrát és a 3.7 táblázatot együttesen tanulmányozzuk és értelmezzük, akkor érthetı, hogy milyen tényezık okozták az Ám méréseknél az utófeldolgozás után is jelentkezı, akár 3-4 m-es hibákat az AB1-AM1 pontoknál. Az ábráról is kitőnik minden egyéb statisztikai elemzés nélkül, hogy a nyers, korrekció nélküli (hiszen a geoszinkron mőholdakra nem volt rálátás a hullámtéri talajútról) mérésekhez képest az utókorrekció lényegesen nem javított a pontok többségénél az eredményeken ábra Mérés a mindkét oldalról akadályozott égboltláthatóságú kikötıi talajúton (balra), valamint a partfal tetején és alján, ahol a mőholdvétel kevésbé korlátozott (jobbra) A táblázat elsı szakaszában látható, hogy 4-6 mőhold mellett, gyakran 4,5 fölötti PDOP értéknél a program által elırejelzett pozícióhiba is rendre meghaladta a 3 métert. A támfal tövében (Foka) a nyíltabb terep, a folyó galériaerdejétıl való nagyobb távolság miatt emelkedett a látható holdak száma és a PDOP is stabilabban 2-3 közötti értékeken mozgott, a becsült és a számított hiba is lecsökkent 1-2 méterre, az utólagos korrekció szinte minden pontmérést megjavított a nyers mérésekhez képest. 32

23 A támfal tetején már lényegesen javultak a vételi viszonyok, 7 körüli mőholdszám mellett a PDOP is 2-re csökkent. Az itt végzett M (mozgás közbeni) mérés (3.17b ábra) utókorrekció nélkül de már DGPS üzemmódban is stabilan a 2 m-es hibasávon belül volt, a korrekció után a vízszintes hiba 0,5-1 m-re csökkent, míg a vertikális hiba 0,5 m alá. Ez a mérés olyan eredménnyel szolgált, amelyre valójában nem számítottunk, mert ez az általam M mérési módszernek nevezett technika nem szerepel a gyári leírásban, mint a térinformatikai vevıhöz ajánlott pontmérési módszer. 1.7 táblázat Utókorrigált mérési eredmények (MMO riport) a szegedi kikötı, és a Foka (mindkettı MM CE Ám mérés), valamint M mérés az árvízvédelmi töltés támfalán Felirat Num. Sat. PDOP Duration (hh:mm:ss) Horizontal Error (m) Vertical Error (m) Kikötı aa1 6 2,3 0:01:24 2,2 1,9 ab1 6 2,3 0:01:21 2,2 1,9 ac1 6 2,3 0:01:09 2,2 2,0 ad1 6 2,2 0:00:22 3,2 2,1 ae1 6 2,2 0:01:09 2,9 2,0 af1 5 4,9 0:00:00 2,9 2,1 ag1 6 2,2 0:01:11 3,5 2,0 ah1 5 4,8 0:01:06 3,1 2,0 ai1 5 4,7 0:01:25 3,0 1,9 aj1 5 4,6 0:00:00 3,2 2,1 ak1 5 4,5 0:01:30 2,4 2,5 al1 5 4,4 0:01:31 2,4 2,5 am1 4 5,5 0:02:37 2,2 2,3 z1 6 2,4 0:01:16 2,2 2,0 Fóka fa1 6 2,9 0:01:23 1,2 1,0 fb1 6 2,9 0:00:49 1,2 1,0 fc1 6 2,9 0:00:54 1,2 1,0 fd1 7 2,2 0:01:00 1,2 1,0 fe1 7 2,2 0:01:03 1,4 1,0 ff1 6 3,0 0:00:56 2,0 1,0 fg1 6 3,0 0:01:03 2,0 0,9 fh1 6 3,0 0:01:07 1,8 0,9 fi1 7 2,4 0:01:49 1,1 0,9 fj1 6 2,7 0:02:06 1,0 0,9 Támfal 1 6 2,1 0:00:00 1,4 1, ,1 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,1 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1, ,0 0:00:00 1,4 1,3 23

24 3.16 ábra Az 1995-ös légifelvételen a kikötıi munkaterületen: talajút (balra) és a támfalnál mért pontok (jobbra) láthatók a b 3.17 ábra Utókorrigált mérések eredményeinek részlete a szegedi kikötı (a), a Fóka (b pontok) MM CE Ám, valamint az árvízvédelmi töltés támfalán és a jelölı cövekeken végzett M felmérésbıl (b vonal). 24

25 3.5.5 Talajvízkutak mérése röszkei munkaterületen A következı, néhány mérésbıl álló vizsgálatot két okból iktattam be a méréssorozatok közé: 1. MM CE Hr (helyhez kötött, rövid), 27 -es mérés Szeged referencia állomásról: ~11 km földolgozása az MMO és TGO szoftverekkel, a két programmal kapott eredmény összevetése: az MMO szoftver utófeldolgozási pontosságának értékelése db. talajvízkút pereménél szintezéssel és MM CE GPS-szel, Ám módszerrel mért terepmagasság értékek összevetése: a térinformatikai GPS magasságmérési pontosságának vizsgálata. A pontokon nem történt geodéziai mérés, azaz a vizsgálatok relatív pontossági értékeket tükröznek. A 3.18 ábrán az MMO és a TGO programmal végzett utófeldolgozási eredményeket tanulmányozhatjuk. A 8 mőhold, 1,6 PDOP érték mellett végzett Hr mérés kétféle programmal utófeldolgozott eredményében dy=0,08 m; dx=0,01 m; dh=0,1 m; d3d=0,13 m ponthibát tapasztaltam, amely néhány cm-rel haladja meg az EEHHTT transzformáció ellentmondását. 1. ID Easting Northing Height Num. Sat. PDOP Date/Time Duration (hh:mm:ss) Horizontal Error (m) Vertical Error (m) , ,64 89,68 8 1, :37 0:26: EEHHTT EUREF EOV HIVATALOS HELYI TÉRBELI TRANSZFORMÁCIÓ FOMI OGPSH > EOV Az átszámítandó pont száma és koordinátái az OGPSH rendszerben Pont FI LA he Pont X Y Z A transzformáció ellentmondásai a közös pontokban (EOV rendszer) Pont dy dx dh Középhiba: Az átszamított új pont száma és koordinátái az EOV rendszerben: Pont y x H ábra MMO (1.) és a TGO-EEHHTT (2.) programokkal végzett utófeldolgozási eredmények a röszkei munkaterületen 25

26 3.19 ábra MM CE mérés és szintezés a röszkei munkaterületen: kisalappont (jobbra), talajvízkút (balra) A 3.8 táblázat alapján a talajvízkutaknál végzett magassági mérések eredményei hasonlíthatók össze. Az aknafedı kisalappontról indított szintezést hibátlan értéknek tekintve a 7 látható mőhold, 2-2,2 PDOP értékek melletti 3-5 perces MM CE Ám magasságmérések pontossága a szubméteres pontossági intevallumba sorolható. 3.8 táblázat Röszkei MM CE Ám magasságmérések eredményei Mérési pontok Szintezés MM CE GPS Tszf.-i magasság (m) Aknafedı 89,68 Eltérés (m) 1V 89,74 89,38 0,36 2V 90,18 89,61 0,57 K 90,65 90,12 0,53 3V 90,62 90,61 0, Hol található Magyarország legmélyebb pontja? Magyarország hivatalos földrajzi adatai között szerepel a legmélyebb pont az egyéb nevezetes helyek fölsorolásában 2, de hibás értékkel (78 m). Ez alapján a terület a Tisza jobb partja és a szerb határ közelében, Gyálarét és Röszke települések között található (3.20 ábra). Ezt támasztja alá az 1:10000-es topográfiai térképen jelölt pont magassági értéke is: 75,80 m tszf. (3.22 ábra). Szegeden és környékén azonban szinte mindenki úgy tudja, hogy ez a nevezetes pont éppen a Tisza másik oldalán, Tiszasziget község határában található, ahol már évti

27 zedekkel ezelıtt megjelölték egy kerítéssel körbevett faragott faoszloppal (3.21 ábra). Az utóbbi években a falu kialakított itt egy kiránduló, pihenı helyet és emlékmővet helyeztek el, ugyancsak a 75,8 m-es értéket jelölve. Sokakat érdekelt ez a kérdés (és a pontos mérésen alapuló válasz természetesen), a részletes problémafelvetés már régóta megtalálható a magyar geocaching oldalakon is ábra Geodéziai és térinformatikai GPS mérés Magyarország valódi legmélyebb pontja környékén, Gyálarét külterületén A méréseket mindkét területen geodéziai (Topcon Turbo S-II) és térinformatikai (MM CE) mőholdas helymeghatározó eszközzel is elvégeztük. A térképen és az emlékhelyen megjelölt pontokon referenciaként geodéziai statikus és gyors statikus, valamint térinformatikai Hh méréseket végeztünk, míg néhány 100 m-es környezetükben a topográfiai térképszelvényeken ábrázolt 76 m-es szintvonalakon belül geodéziai stop and go és térinformatikai Ám méréssel határoztuk meg egy-egy metszet mentén a pontok magasságát. Az 1 Hz-es mérésekrıl rögzített NMEA fájlt, amely EGNOS DGPS mérés volt ugyancsak mellékelem és értékelem a Gyálaréti területre ábra A faoszloppal megjelölt régi és az új mélypont emlékmő Tiszasziget mellett

28 3.22. ábra A hivatalos legmélyebb pont jelölése az 1:10000-es topográfiai térképen a DigiTerra Explorer desktop térinformatikai program munkaablakában a DGPS mérés pontsorozatával Az ábrákon az NMEA log fájlból kapott DGPS mérés eredménye látható, a két metszetben a magasságméréseket értékelem összehasonlítva a pontonkénti utófeldolgozott, geodéziai statikus (8. sz. mélypont ) és félkinematikus (1-7. sz. pontok) mérések eredményeivel (3.25 ábra). A DGPS magasságmérések a 75,5-78,5 m intervallumban szóródtak, a mérési pontokon a hibátlannak tekintett geodéziai értékekhez képest az eltérésük a 0,5-2,5 m hibaintervallumba esett. A térinformatikai GPS utófeldolgozott Ám méréseinek eltérése a hibátlan értékektıl a 0,05-0,57 m-es értékek közé, vagyis a szubméteres pontossági kategóriába sorolható. A Hr mérés eltérése magassági értelemben 0,08 m volt, amely megegyezett az eddigi tapasztalatokkal, azaz a 10 percnél hosszabb MM CE mérések pontossága nagy valószínőséggel a deciméteres (5-20 cm) pontossági osztályba tartozik (3.9 táblázat) ábra Az ÉD-i és KNy-i irányú MM CE DGPS (EGNOS) mérések Gyálaréten 28

29 79 Balti tengerszint feletti magasság (m) 78, , , ,5 a Nyugat EOV y (m) Kelet 79 Balti tengerszint feletti magasság (m) 78, , , ,5 b Dél EOV x (m) Észak 3.24 ábra A DGPS (EGNOS) mérések eredménye; a: K-Ny-i, b: É-D-i metszet 78,5 Balti tengerszint fölötti magasság (m) 78,0 77,5 77,0 76,5 76,0 75, Mérési pontok MM_CE_pp MM_CE_EGNOS Topcon 3.25 ábra A gyálaréti területen térinformatikai Hr (8. pont) és Ám D(1-7. pont) mérések utófeldolgozott (pp), differenciális (EGNOS) és geodéziai (Topcon) statikus (8. pont) és félkinematikus (1-7. pont) magassági mérések 29

30 3.9 táblázat A gyálaréti területen geodéziai (Topcon), térinformatikai utófeldolgozott (pp), differenciális (EGNOS) magassági mérések összehasonlítása; dh: eltérés a Topcon h magassági értéktıl Mérési pontok Topcon TS-II MM CE pp MM CE SBAS (EGNOS) h h dh h dh 1 MP1 76,97 76,4-0,57 77,9 0,93 2 MP2 75,87 75,88 0,01 76,7 0,83 3 MP3 75,88 75,77-0,11 76,4 0,52 4 MP4 75,75 75,86 0,11 76,2 0,45 5 MP5 75,77 75,64-0,13 76,4 0,63 6 MP6 75,89 75,94 0,05 77,7 1,81 7 MP7 75,85 na. 78,3 2,45 8 Mélypont 75,81 75,89 0,08 76,9 1,09 A tiszaszigeti munkaterületen ugyancsak 8 ponton végeztünk összehasonlító méréseket 3.26 ábra; 3.10 táblázat). A TP2 ponton geodéziai statikus módszerrel (44 perc integrálási idıvel) és Hh módszerrel, térinformatikai vevıvel mértünk, valamint az adatokat földolgoztuk a MMO és a TGO programmal is. A két feldolgozó program által szolgáltatott végeredmények az eddigi tapasztalatoknak megfelelıen csak elhanyagolható mértékben tértek el egymástól, az MMO szoftver használhatóságát bizonyítva ezzel. A mérési pontosságban a Hh mérés a deciméteres pontosságot szolgáltatta (3.10 táblázat MM_CE_hh). Az Ám mérések a rendkívül kedvezı vételi körülmények ellenére: 8-9 mőhold; 1,5-1,7 PDOP többségében a 0,5-1 m-es intervallumba estek. Az alapkérdésre, vagyis hol található hazánk balti tengerszint fölött mért legkisebb magasságú pontja, az 3.27 ábrán adtam meg az egyszerő választ. A topográfiai térképen ábrázoltaknak megfelelıen Szegedtıl délre a Tisza jobb partján a folyótól néhány száz méterre Gyálarét és Röszke települések között helyezkedik el e nevezetes pont ábra A tiszaszigeti munkaterület 30

31 3.10 táblázat A tiszaszigeti munkaterületen végzett mérések pontossági összehasonlítása ID dy dx dh d2d d3d TP_2 MM_CE_Hh(MMO) 0,07-0,17 0,06 0,18 0,19 MM_CE_Hh(TGO) 0,06-0,11 0,01 0,13 0,13 MM_CE_Ám23 0,59 0,11 0,00 0,60 0,60 TP_1 MM_CE_Ám2 0,70-1,16 0,41 1,36 1,42 TP_3 MM_CE_Ám20-0,40 0,38-0,10 0,55 0,56 TP_5 MM_CE_Ám5 0,46 0,44-0,04 0,64 0,64 MM_CE_Ám18-0,93 0,27-0,03 0,97 0,97 TP_6 MM_CE_Ám6 0,20-0,48-0,13 0,52 0,54 MM_CE_Ám11 0,18 0,32-0,04 0,36 0,36 TP_7 MM_CE_Ám7 0,37-0,35-0,09 0,51 0,51 MM_CE_Ám12-0,02-0,20-0,08 0,20 0,21 MM_CE_Ám15 0,09-0,02-0,02 0,10 0,10 TP_8 MM_CE_Ám8-0,17-0,86-0,24 0,88 0,91 MM_CE_Ám13 0,15-0,10 0,01 0,18 0, Mérési eredmények összesítése A következı táblázatban az elızıekben bemutatott mérések alapján megkísérlem öszszegezni a különbözı mérési módszerekkel tapasztalt ponthiba értékeket, hozzárendelve a mérési körülményekre utaló kategóriákat (kiváló, megfelelı, rossz). A mérési módszereknél használom a 3.2 fejezetben indokolt és a 3.5 fejezetben definiált, általam a MM CE térinformatikai vevıhöz javasolt elnevezéseket. Mérési módszer javasolt elnevezése Mérési periódus Tapasztalt ponthiba-intervallum idıtartama T (m) (perc) horizontális magassági térbeli Mérési körülmények * Pontossági kategória Hh (helyhez kötött, 30 < T <60 0,08-0,18 0,01-0,06 0,08-0,19 M deciméteres hosszú) Hr (helyhez kötött, rövid) 10 < T < 30 0,06-0,08 0,1-0,24 0,1-0,13 0,1-0,15 0,13-0,14 0,15-0,35 K M deciméteres szubméteres Ám (álló, mozgó) 1 < T < 5 0,1-1,2 1-1,2 1-3,5 0,16-0, ,5 0,2-1,3 1-1,3 3-5 K M R szubm mrs méteres többméteres M (mozgó) T = 1 mp 0,5-1 0,5-1,5 0,7-2 M méteres (1 epocha) DGPS (NTRIP) T = 1 mp (1 epocha) 0,1-1, ,2-2,5 K,M méterestöbbméteres DGPS (EGNOS) T = 1 mp (1 epocha) (10!) 0,5-3,5 K,M méterestöbbméteres Korrekció nélküli T = 1 mp (1 epocha) < K,M R méterestöbbméteres * K: kiváló (PDOP<2; Mh 8-9) M: megfelelı (2<PDOP<3; Mh 6-7) R: rossz (3<PDOP; Mh 4-6) 31

32 75,8 m 76,7 m 3.27 ábra A gyálaréti és tiszaszigeti mélypontok és a balti tengerszint feletti geodéziai mőholdas helymeghatározó mőszerrel mért magassági értékeik 32

33 Összefoglalás 4. Összefoglalás A Thales (Magellan) Mobile Mapper CE GPS vevı és mobil térinformatikai térképezı kézi számítógép a tesztek során teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat és kis pontosításokkal a gyártó által a különbözı mérési módszerekre megadott mérési pontossági paramétereket. Korrekció nélkül jelentısen pontosabb méréseket végeztünk a vevıvel, mint az egyszerő navigációs GPS készülékekkel, amelynek oka a jobb minıségő antennában és a méréseket zavaró hatások szőrésére alkalmazott megoldásokban keresendı. A DGPS (EGNOS) mérések pontossága (1-3 m) a méteres-többméteres pontossági kategóriák határára becsülhetı. Néhány esetben tapasztaltunk jelentısebb 5-10 m-es mérési hibákat, amelyet valószínőleg a még mindig nem 100%-an mőködı SBAS okoz. A vizsgált vevıvel jelenleg megvalósítható valós idejő NTRIP korrekciós DGPS mérési módszer és ennek pontossági teszteredményei (0,5-2,5) nem teszik e technika földtudományi-földrajzi alkalmazását számunkra egyértelmően indokolttá. Munka-területeinken az EGNOS és az NTRIP korrekciókkal kapott mérési pontosságban olyan jelentıs eltérést egyelıre nem tapasztaltunk, hogy az gazdaságossá tegye a földi korrekciók rendszeres használatát. Városi alkalmazásoknál, szők utcákban, ahol a kevés látható mőhold mellett az EGNOS korrekció sem mőködik indokolt lehet az NTRIP korrekciós DGPS megoldás, mert enélkül a mérési pontosság akár 10 m fölé is mehet, amely már azt is lehetetlenné teszi, hogy az utca helyes oldalát meghatározza a felmérı (pl. vezetékek térképezése, szennyezések-, szivárgások lokalizálása, stb. esetén). A térinformatikai GPS utófeldolgozott, Ám mérései amennyiben a mérési idı megközelítette az 5 percet nagyrészt a szubméteres (20-50 cm) pontossági kategóriába sorolhatók, rövidebb mérési idıtartamok (1 perc) esetében tapasztaltunk 0,5-1,3 m közötti hibákat. A Ám méréseknél kissé félrevezetı a gyárilag megadott másodperces mérési idı, mert a stabil szubméteres méréseket csak a hosszabb, 3-5 perces integrálási idejő mérésekkel lehetett biztosítani. A Hr és Hh mérések egyaránt a deciméteres-szubméteres (5-35 cm) pontossági osztályba tartoznak. A Hr mérésekhez szükséges a legkevesebb 10 perces mérési idı, míg perces mérésekkel ez az egyfrekvenciás vevı biztosítani tudja a centiméteres-deciméteres pontosságot. A mozgás közbeni (M) módszer nem szerepel a gyári leírásban, mint a térinformatikai 33

34 Összefoglalás vevıhöz ajánlott alkalmas felmérési módszer, de méréseink alapján azt látjuk, hogy az alkalmazásra ajánlott utófeldolgozásos módszerek közé ezt a technikát is besorolhatjuk, mert a tesztek során ebben az üzemmódban közel szubméteres mérési pontosságot sikerült elérni. Az MMO és a TGO programmal több különbözı pontra végzett utófeldolgozási eredményeket összevetve 5-10 cm-es eltérést tapasztaltunk, amely csak néhány cm-rel haladja meg az EEHHTT transzformáció ellentmondását, azaz a MMO ingyenes program a térinformatikai alkalmazások számára kielégítı pontosságot szolgáltat. További feladatok A városi kanyonok amelyek a térinformatikai vevık ipari alkalmazásának tipikus területei lehetnek a további pontossági tesztmérések legfontosabb helyszínei, amennyiben egyrészt az MM CE vevıhöz elkészülnek a legközelebbi permanens állomás valós idejő DGPS korrekcióit fogadni képes frissítések, másrészt sikerül a vevıvel kompatibilis, GPRS képes telefonmodem beszerzése, amely a laptopos megoldásnál lényegesen egyszerőbbé teszi az NTRIP korrekciók átvitelét. A jövıre nézve, a földrajz-földtudományi szakemberek számára, a legfontosabb feladat e precíz mobil térinformatikai eszköz alkalmazásával a leghatékonyabban megoldható problémák, terepi térképezési feladatok megtalálása, kidolgozása és megvalósítása. 34

35 Köszönetnyilvánítás Irodalom Ádám J., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Kenyeres A., Krauter A., Takács B.: Mőholdas helymeghatározás. Mőegyetemi Kiadó, p Bába K Szikes formák és a növénytakaró kapcsolatának összefüggései a Hortobágyon. Szakdolgozat, SZTE. Konzulens: Szatmári J. babak_szakdolgozat.pps Bódis K. Szatmári J Geoinformatikai döntéstámogatás síkvidéki tározók tervezéséhez. Térinformatika. 2005/5. pp Forián-Szabó Márton GPS-technika és ortofotóról történı adatnyerés alkalmazása az 1: méretaránynak megfelelı digitális térképészeti adatbázis elıállítása során. Diplomamunka. BME Budapest, p. 68. GPS Magazin Térinformatikai GPS vevık. content&task=view&id=336&itemid=47 GPS Magazin Topco GMS-2: szubméteres GPS és Glonassz vevı. /content/view/471/65/ Kovács, F. Szatmari, J. Rakonczai, J Assessment of the special soil degradation (bench erosion) with GIS methods from the Great Hungarian Plain - in.: J. Suarez - B. Márkus (ed.) Shaping the future of Geographic Information Science in Europe. Proceedings of 9th AGILE Conference on Geographic Information Science. pp Mezısi G. Mucsi L. Szatmári J Flood analysis using areal photography. GEOEUROPA 9: (3) Mezısi G. Barta K. Bódis K. Kiss T. Mucsi L. Szatmári J Árinfo a Tiszai árvízvédelmi információs rendszer néhány geotudományi szegmense. Szeged Montillet, J.P. et al Mapping the Underworld. GPS World Mucsi L. Kiss R. Szatmári J. Bódis K. Kántor Z. Dabis G. Dzsupin M Vezetéklyukadások légi felderítése hıkamerával. Térinformatika 2003/7 pp Mucsi L. Kiss R. Szatmári J. Bódis K. Kántor Z. Dabis G. Dzsupin M Felszín alatti vezetékek környezetszennyezõ hatásainak felmérése távérzékeléses technológiával. The analysis of contamination deriving from the leakage of subsurface pipeline networks via remote sensing- Geodézia és Kartográfia LVI. évf. 4. szám pp Mucsi L. Szatmári J. Bódis K. Barta K Vadlerakók felderítése távérzékeléssel Gyulán és külterületén. Tanulmány a KÖRKÖFE számára. Kézírat. Piszák T Geodéziai és térinformatikai mőszerek adatainak feldolgozása. Évfolyamdolgozat, SZTE. Témavezetı: Szatmári J., Zádori A. p. 15, programmelléklettel. Rakonczai J. et al., 2000: Csongrád megye kistérségi komplex környezetvédelmi programja. Szeged. Kézirat. Rakonczai J. Csató Sz. Mucsi L. Kovács F. Szatmári J Az és évi alföldi belvízelöntések kiértékelésének gyakorlati tapasztalatai - Vízügyi Közlemények Különszám - Tiszavölgyi ár- és belvizek a XX. és XXI. század fordulóján. IV. kötet: Elemzı és módszertani tanulmányok az évi ár- és belvizekrõl, VITUKI (szerk.: Szlávik L.) pp Sickle, J.V GPS for Land Surveyors. Ann Arbor Press. Chelsea. p Szatmári J Építımérnöki alkalmazások: válogatás a GPS Magazin, a GPS World és az 32

36 Irodalom InsideGNSS szakcikkeibıl. Elektronikus publikáció: Szatmári J Akkor hol is van Magyarország legmélyebb pontja? Elektronikus publikáció: Takács B Geodéziai és térinformatikai adatgyőjtés Thales AC12 vevıvel, elektronikus publikáció: Dr. habil Tamás János Dr. Lénárt Csaba: Terepi Térinformatika és a GPS Gyakorlati Alkalmazása. Litográfia Kft. Debrecen, p Tancsik O A Thales MM CE térinformatikai vevı. Évfolyamdolgozat, SZTE. Témavezetı: Szatmári J.. p. 28. Tobak Z Navigációs GPS vevık és a mobil GIS alkalmazásának lehetıségei a terepi adatgyőjtésben. Diplomadolgozat, SZTE. Témavezetı: Szatmári J.. p. 65. Segédletek, felhasználói kézikönyvek [1] DigiTerra Explorer v4 felhasználói kézikönyv: [2] Achieving Sub-Foot Accuracy With the GPSDifferential Module. White Paper: [3] Optimizing accuracy with MobileMapper CE ( ) [4] MMCE NMEA output.pdf [5] Takács B.: Segédlet a Trimble Geomatics Office (TGO) használatához. 36

37 Melléklet A Mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıhöz földrajzföldtudományi felhasználók részére megtalálható a SZTE TTIK Földrajz-Földtudományi Tanszékcsoport Alkalmazott Geoinformatikai Labor (AGIL) dokumentumtárában. Elérhetıségek SZTE AGIL 6722 Szeged, Egyetem u T/F: 62/

38 SZTE TTIK Földrajz-Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához Összeállította: Dr. Szatmári József egyetemi adjunktus Szeged, szeptember 38

39 Tartalomjegyzék I. Ajánlott mérési módszerek 3 II. Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevı kezelése 5 GPS Utilities Mission Planning GPS Settings DGPS Configuration GPSStatus Mérés rögzítése GPSStatus programban NMEA.txt mérési állományok feldolgozása III. DigiTerra Explorer térinformatikai adatgyőjtı és feldolgozó program kezelése 7 Utófeldolgozásos mérések végrehajtása Tanácsok az utófeldolgozásos mérésekhez IV. GPS mérések utófeldolgozása (MobileMapper CE Utófeldolgozás felhasználói kézikönyv verzió alapján aktualizálva) 9 Utófeldolgozás a THALES MobileMapper Office programmal 1. Koordináta (vetületi) rendszer definiálása 2. Mérési - és fázisadatokat tartalmazó fájlok betöltése 3. Bázisadatok letöltése 4. Utó- feldolgozás megkezdése a letöltött bázisadatok felhasználásával 5. A feldolgozott mérések kezelése, exportja V. DigiTerra Explorer v4 felhasználói kézikönyv 13 Segédletek, felhasznált irodalom [1] DigiTerra Explorer v4 felhasználói kézikönyv [2] Achieving Sub-Foot Accuracy With the GPSDifferential Module. White Paper [3] DigiTerra Explorer v4 & MobileMapper CE Utófeldolgozás felhasználói kézikönyv verzió [4] Szatmári J Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevı pontosságvizsgálata. Diplomamunka. BME, p

40 I. Ajánlott mérési módszerek A földrajzi-földtudományi alkalmazásokban a terepi térképezési munkák, adatfelvételek során az utóbbi években merült föl az igény a térinformatikai GPS vevık használatára és az ezeknek megfelelı méteres (0,5 1,5 m), szubméteres (0,2 0,5 m) mérések végrehajtására. Az MM CE vevı a gyári leírások szerint hardveresen alkalmas erre a célra, viszont 2006-os év végéig a közvetlen NTRIP kliens program és a fázismérések RINEX állományainak kiolvasásához készített segédalkalmazás megjelenéséig ennek a szoftveres feltételei nem voltak adottak. A készülékhez mellékelt gyári használati útmutató is igen szőkszavú volt, mérési ajánlásokat, segédletet nem tartalmazott, sem a mérési módszereket, sem a mérési idıket illetıen, s így természetszerőleg a készülékkel elérhetı mérési pontosságokról sem szólt. Az utófeldolgozásos mérésekhez ezután kiadott segédletek adtak ugyan némi támpontot a mérések végrehajtásához, de a táblázatban látható, az igen rövid mérési idıkhöz rendelt ponthiba-intervallumok teljesülése az addigi saját mérések tükrében nehezen elképzelhetınek tőnt. Az MM CE vevıvel történt gyári tesztmérések eredményei (Segédletek [2]) A Digiterra Kft. által kiadott mérési segédletek és frissítései [Segédletek 1,3], már több támpontot adtak az utófeldolgozásos mérések megfelelı végrehajtásához, de a cég fejlesztıi és geoinformatikus csapatunk véleménye szerint is a mérési módszerek jelentıs finomítására, különbözı technikák kidolgozására és az ezeknek megfelelı mérési pontosságok tesztelésére volt szükség. A térinformatikai vevıvel miután a kezelıprogramban nincs lehetıség külön a mérési módszerek beállítására csak a pontonkénti teljes mérési idı regisztrálásával (és nem a térinformatikai állományba történı rögzítési idı, occupation time alkalmazásával!), a mérések utófeldolgozásával, valamint kiértékelésével (azaz kísérletezgetéssel) kínálkozik megoldás mérési technikák kidolgozására. Tehát célkitőzésünk a tesztmérések végrehajtásával az volt, hogy a földrajz-földtudományi alkalmazásokban, geoinformatikai adatgyőjtésekben megkívánt pontossági elvárásokhoz (méteres, szubméteres, ritkábban deciméteres horizontális, vertikális és térbeli ponthibák) dolgozzunk ki mérési módszereket és a kollégák számára ezek alapján állítsuk össze a mérési segédletet. Térinformatikai GPS-mérési módszerek meghatározása A következıkben, az MM CE vevıvel szerzett elızetes mérési tapasztalatok alapján, az utófeldolgozásos térinformatikai (egyfrekvenciás-, relatív-, fázis-) mérési módszerek elnevezésére az egyszerőbb fogalmazás és érthetıség miatt teszek kísérletet. A geodéziában az egyfrekvenciás vevıkkel történı méréseknél megszokott fogalmakhoz hasonlóan, de eltérı szóhasználattal határozom meg a különbözı mérési módszereket a félreértések elkerülése miatt [Segédletek 4]. 40

41 Geodéziai (egyfrekvenciás vevı) Térinformatikai elnevezés pontossági kategória elnevezés pontossági kategória Mérési periódus idıtartama T (perc) 30 < T <60 helyhez kötött, hosszú = Hh [cm dm] 15 < T <45 gyors statikus cm 10 < T < 30 helyhez kötött, rövid = Hr [dm szubm] 1 < T < 5 félkinematikus cm [dm] álló, mozgó = Ám [szubm m] 1 mp < T < 5 mp valódi kinematikus cm [dm] mozgó = M [m] (1 epocha) A geodéziában alkalmazott és a térinformatikai vevıhöz ajánlott elnevezések és pontossági kategóriák a mérési módszerekre [saját mérési tapasztalati értékek] A következı táblázatban [Segédletek 4] összegeztük a különbözı mérési módszerekkel tapasztalt ponthiba értékeket, hozzárendelve a mérési körülményekre utaló kategóriákat (kiváló, megfelelı, rossz). Mérési módszer javasolt elnevezése Mérési periódus Tapasztalt ponthiba-intervallum (m) idıtartama T (perc) horizontális magassági térbeli Mérési körülmények * Pontossági kategória Hh (helyhez kötött, 30 < T <60 0,08-0,18 0,01-0,06 0,08-0,19 M deciméteres hosszú) Hr (helyhez kötött, 10 < T < 30 0,06-0,08 0,1-0,13 0,13-0,14 K deciméteres rövid) 0,1-0,24 0,1-0,15 0,15-0,35 M szubméteres Ám (álló, mozgó) 1 < T < 5 0,1-1,2 1-1,2 1-3,5 0,16-0, ,5 0,2-1,3 1-1,3 3-5 K M R szubm méter méteres többméteres M (mozgó) T = 1 mp 0,5-1 0,5-1,5 0,7-2 M méteres (1 epocha) DGPS (NTRIP) T = 1 mp (1 epocha) 0,1-1, ,2-2,5 K,M méterestöbbméteres DGPS (EGNOS) T = 1 mp (1 epocha) (10!) 0,5-3,5 K,M méterestöbbméteres Korrekció nélküli T = 1 mp (1 epocha) < K,M R méterestöbbméteres * K: kiváló (PDOP<2; Mh 8-9) M: megfelelı (2<PDOP<3; Mh 6-7) R: rossz (3<PDOP; Mh 4-6) 41

42 II. Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevı kezelése 1. Vevı elindítása (piros gomb) 2. Adatgyőjtı program kiválasztása GPSStatus (gyári adatgyőjtı program): ajánlott, ha nyers mérési adatokat (NMEA txt állományok) akarunk rögzíteni autonóm és DGPS módban DigiterraExplorer (terepi térinformatikai adatgyőjtı és feldolgozó program): ajánlott, ha mérési adatokat térinformatikai (pl. shp) állományba akarunk rögzíteni. Az utófeldolgozásos mérésekhez feltétlenül szükséges! 3. GPS vevı alapbeállításai Programs GPS Utilities Mission Planning: vételi körülmények ellenırzése, ajánlott a teljes mérési idıtartam alatt a legalább 5 látható mőhold és a 4-nél kisebb PDOP érték! GPS Reset: ha valamilyen okból a vevı indítása után 3-4 perccel sincs vétel, akkor kell ezt a parancsot kiadni. GPS settings Válasszuk ki a munka-területnek megfelelı környezeti beállítást Open sky: nyílt terep Tree Canopy: fás-erdıs terep Urban Canyon: épületek között városi mérésnél, magas Custom: egyéni beállítások, pl. PDOP>4, magassági szög>

43 DGPS Configuration Select Mode None: autonóm, korrekció nélküli mérés SBAS: DGPS mód - EGNOS korrekciók * NTRIP : DGPS mód - földi korrekciók a GPSNET.hu hálózatról (GPRS képes, bluetooth-os telefonmodem szükséges) * Megjegyzés: jelenleg az NTRIP üzemmód korlátozottan használható, kidolgozása folyamatban! GPS Status Sig/Nav - Azmth/Elev: Ellenırizzük a mérési körülményeket, beállításokat! Ha DGPS EGNOS üzemmódban akarunk mérni (DGPS Config), az ablak alján Differential GPS kijelzés legyen! Tools Stats Enable: az 1 mp-es pozíciók átlagolásának beállítása Stats: az átlagolt pozíció megjelenítése 4. Mérés a GPS Status programmal Tools Log Start: hozzunk létre új állományt lehetıleg egy, az SD kártyán lévı mappába (használható még a /MyDevice/ mappa is)! Tools Log Stop: a mérés rögzítésének befejezése 5. NMEA.txt mérési állományok feldolgozása Másoljuk át a *.txt mérési fájlt az asztali számítógépre (MS ActiveSync program szükséges), Töltsük be a *.txt mérési fájlt a GPS_ Converter_3D programba, 2 A *.out koordináta-állományt számítsuk át EOV-be EHT szoftverrel! 43 _ CD melléklet: MS ActiveSync GPS_ Converter_3D 2 EHT

44 III. DigiTerra Explorer térinformatikai adatgyőjtı és feldolgozó program kezelése Indítsuk el a programot! Hozzunk létre egy új <*.shp> réteget az SD kártyán! Utófeldolgozásos mérések végrehajtása Indítsuk el (ellenırizzük) a GPS vevıt! Aktivál Beállítások: az utófeldolgozásos mérésnél a nyers (Raw) adatok győjtéséhez a jobb alsó sarokban lévı kapcsoló beállítása: GPS mérés Válasszuk ki a rögzítendı objektum-típust: pont, vonal, terület, pontsor Állítsuk be az objektum méréséhez a választott átlagolási idıt! Átlag: 30, 60, 90, sec. Indítsuk a mérést a piros mentsünk! Mérés leállítása a kék gombbal, a rögzítési idı végén gombbal történik. 44

45 Tanácsok az utófeldolgozásos mérésekhez Az utófeldolgozásos mérésekhez is ha a terepadottságok engedik használjuk az SBAS EGNOS korrekciókat, ezért az elsı objektum rögzítése elıtt 4-5 perccel már indítsuk el a vevıkészüléket, hogy a vevı le tudja tölteni a diffrenciális korrekciókhoz szükséges elsı mőholdas adatcsomagot. A nyers (Raw) adatgyőjtést kezdjük és zárjuk le egy-egy olyan pozíció rögzítésével, amely nem tartozik a mérendı objektumok közé (ez a két mérés általában az utófeldolgozásnál elveszik! Az objektumokat akkor kell rögzíteni, amikor a vevıkészülék folyamatosan legalább 5 mőholdat lát és 4-nél alacsonyabb a PDOP. A nyers (Raw) adatrögzítés minimális ideje 20 perc kell legyen! Egy objektum méréséhez csak egyetlen GPS átlagolt pozíciót kell rögzítenünk, de legalább 20 percen át kell tartson a Raw adatrögzítés ahhoz, hogy az utófeldolgozásban méter alatti pontosságú eredményt kapjunk. Egy munkafájl 20 perces idıtartama alatt rögzített minden objektum korrigálható közel méter alatti pontosságig (ha végig megfelelıek voltak a mérési körülmények, ld. Bevezetı táblázatai). A bevezetıben részletezett mérési periódusidık (a hozzárendelt mérési módszerekkel és pontosságokkal) az egy mérendı pozíción mozdulatlanul eltöltött rögzítési idıt jelentik! Azaz deciméteres pontosság akkor érhetı el, ha egy mérendı ponton legalább percet tölt a vevı (legalább perces nyers (Raw) adatfájl rögzítése mellett)! A gyors méter alatti pontosságú mérésekhez is a mérendı ponton állni kell legalább 1-2 percet (érdemes 2 db. 30 -es átlagolt pozíciót győjteni pontonként)! Tapasztalataink szerint a DTE programmal maximálisan rögzíthetı nyers (Raw) adatfájl hossza perc (szoftverfüggı idıtartam). Ha egy projektben pl. egy órán keresztül mérünk, és elveszítjük a GPS mőholdak vételét (ezáltal megszakad a folyamatosság) a 20. és a 40. percben, attól még az utófeldolgozásban méter alatti pontosságot fogunk kapni, hiszen 20 percen keresztül folyamatosan érkeztek a GPS jelek a rögzítéshez. Ha viszont a 60 perces mérésben a percben veszítjük el a mőholdvételt, minden bizonnyal nem lesz méter alatti pontosságú a 20. és a 40. perc között rögzített egységek utófeldolgozása, mert csak 10 perc folyamatos mérés történt ez alatt az idı alatt. Ha a folyamatos mőholdvétel rövidebb 5 percnél, akkor pontosabb eredményt kaphatunk SBAS korrekciós pozícióval. Nagyon fontos, hogy azonnal megnyissuk a mérési projektet, amint olyan pozícióban vagyunk, hogy egy ideig jó a mőholdvétel, és legkorábban 20 perccel késıbb zárhatjuk be a projektet (a méter alatti pontosság eléréséhez). Az is negatívan befolyásolja a pontosságot, ha egy sor nyers (Raw) GPS mérési fájlt rögzítünk egyetlen helyett. Ha viszont szükség van több nyers mérési fájl megnyitására és bezárására, ajánlatos akkor elkezdeni a nyers GPS mérések rögzítését, mielıtt az elsı SHP fájlban adatokat rögzítünk, és megszakítani a nyers mérések rögzítését, ha az utolsó shape fájl már be van zárva. 45

46 V. GPS mérések utófeldolgozása (MobileMapper CE Utófeldolgozás felhasználói kézikönyv verzió alapján aktualizálva) Utófeldolgozás a THALES MobileMapper Office programmal Terepi méréseinket a (a raw és a térkép fájlt) utólag irodában az MMCE vevırıl áttöltjük PC- re. A Thales MobileMapper Office program, mérési fájlainkat ESRI shape formátumban tudja fogadni, ezért DigiTerra Exlporer programunk PC-s változatával ezeket ilyen formátumba kell mentenünk (Rétegek/Mentés másként), ha az MM CE készülék DTE programjában más formátumba mentettünk! Célszerő az *.shp és *.raw fájlokat egy mappába másolnunk, hogy ezek egymás mellett legyenek. Az MMCe készülék által győjtött utófeldolgozásra alkalmas *.raw és *.shp állományokat az ingyenes THALES MobileMapper Office szoftverrel lehet utó-feldolgozni egy maximum 100km távolságra lévı GPS bázisállomás vagy egyéb bázisvevı által rögzített referencia adatok alapján. Magyarországon a FÖMI KGO GNSS Szolgáltató Központ szerverérıl lehet a permanens GPS bázisállomások méréseihez hozzájutni (regisztrálni kell, fizetıs!): Telepítsd a MM Office utófeldolgozó programot! _ CD melléklet: MMOffice3_4 46

47 1. Koordináta (vetületi) rendszer definiálása A méréseinkhez szükséges EOV rendszer paramétereit kell beállítanunk, majd elmentenünk a programban. Options/Browse Coordinate Systems menüben, az Add nyomógombra kattintva kérhetünk új koordináta rsz- t. Az EOV rendszerhez a következı paramétereket kell megadnunk: 47

48 2. Mérési - és fázisadatokat tartalmazó fájlok betöltése Options/Select Coordinate Systems menübıl válasszuk ki az általunk definiált EOV rendszt. File/MobileMapper CE Post- processing meüre kattintva tudjuk megadni a mérési adatainkat tartalmazó *.shp, és a fázisadatokat tartalmazó *.raw fájlt. Ekkor megjelennek az általunk mért objektumok a térképnézeten. 3. Bázisadatok betöltése gombra kattintva válasszuk ki bázisállomás RINEX állományait! A bázisadatok elızetes konzultáció után a mérés pontos helyének, kezdési és befejezési idejének (Dátum: óra/perc/mp) közlése után a címen ben kérhetık! 48

49 4. Utófeldolgozás megkezdése a letöltött bázisadatok felhasználásával gombra kattintva ellenırizzük a bázisállomás koordinátáit! gombra kattintva indítsuk el al az utófeldolgozást! 5. A feldolgozott mérések kezelése, exportja Az utófeldolgozás lefuttatása után a képernyı jobb oldalán található Feature Properties panelen megjelennek a feldolgozott objektumok tulajdonságai, leíróadatai. EOV koordináták: EOV y (Easting); : EOV x (Northing); Balti tszf. magasság (Height). A magasság valódi érétkének kiszámításához vegyük figyelembe az antenna-magasságot! Ezen a panelen tudjuk vizsgálni az utófeldolgozott mérések megbízhatóságát: Accuracy Estimation File/Export: a feldolozott méréseket mentsük új fájlként valamely térinformatikai (pl. *.shp formátumban), vagy *.csv szöveges állományként, amelyet Excel-ben továbbszerkeszthetünk. 49

Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata

Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata DIPLOMAMUNKA Szatmári József Geodéziai és Térinformatikai szakmérnöki szak, GPS-navigációs ágazat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások GIS OPEN konferencia 2006 Érsek Ákos GPS termékfelelős Guards Távközlési Szolgáltató Rt. A Thales Navigation által gyártott GPS termékcsaládok 34% Professzionális

Részletesebben

MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik

MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik GISOPEN 2008 Érsek Ákos GPS termékfelelıs 1 Guards Zrt. Tartalom MobileMapper 6 bemutatása Tulajdonságok Kompatibilis programok és perifériák

Részletesebben

Globális mőholdas navigációs rendszerek

Globális mőholdas navigációs rendszerek Globális mőholdas navigációs rendszerek Oktatási segédanyag a vadgazda MSc levelezı hallgatók számára az EG520 Geomatikai és térinformatikai ismeretek címő tárgyhoz Készítette: Bazsó Tamás Kiegészítette:

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

Spectra Precision GNSS eszközök

Spectra Precision GNSS eszközök Spectra Precision GNSS eszközök Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉS Sopron, 2013. július 11 13. Érsek Ákos GPSCOM Kft. SPECTRA PRECISION termékskála Térképező GPS

Részletesebben

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül ProMark 3RTK Nagy precizitás magas költségek nélkül Nagy precizítású RTK ProMark 3 RTK RTK technológia a Magellan-tól A ProMark3 RTK a valós idej GPS-el végrehajtható geodéziai és mobil térképészeti mérések

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŐSZAKI INTÉZETE Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott

Részletesebben

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

Szakmai nap 2014. 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft Szakmai nap 2014 2014.11.26. Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban Érsek Ákos GPSCOM Kft GPSCOM Kft. Alapítva 1994-ben Professzionális GPS üzletág: Spectra Preicision Rádió

Részletesebben

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz. www.geomentor.hu

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz. www.geomentor.hu GNSS csemegék GIS-hez és máshoz Nem trendeket követ, hanem korlátokat feszeget és új utakat keres. Dr. Ashjaee Javad 29 éve a GPS/GNSS technológia élvonalában tevékenykedik, a legtöbb meghatározó technológiai

Részletesebben

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél Készítette: Szászvári János Továbbképző Tagozat-Földügyi Informatikus Szak-Építési Geodézia Szakirány A témaválasztás indoklása, a dolgozat

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN Busics György Technology change in the GNSS era The Global navigation Satellite System (GNSS) era means that we can use a lot of services of the permanent station network.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 ProMark 800 Teljes GNSS produktivitás Október, 2011 Mi is a ProMark 800? Egy hatékony RTK rendszerű vevőkészülék, melypontos GNSS helymeghatározást tesz lehetővé okos, terepálló, vezeték nélküli és flexibilis

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Vezető gyártó a GNSS navigációban és helymeghatározásban 1 Fedezze fel a Magellan-t 2006. Augusztus 31.-én

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

Statikus GPS mérés referencia állomás nélkül

Statikus GPS mérés referencia állomás nélkül Statikus GPS mérés referencia állmás nélkül Tuchband Tamás BME Általáns- és Felsőgedézia Tanszék Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. Vándrgyűlése Sprn Sprn 2013.07.11-13. Magyar

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához

PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához PONTASÍTÁSOK a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzés belvízi csatorna-modellek előállítására vonatkozó Műszaki Dokumentációjához A dokumentum célja Jelen dokumentum a 2015/S 126-230625 számú közbeszerzési

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

Digiterra útmutató mobil Interneten kapcsoljuk be a telefont Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone

Digiterra útmutató mobil Interneten kapcsoljuk be a telefont Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone Digiterra útmutató Ha a korrekció fogadása mobil Interneten történik: elıször kapcsoljuk be a telefont. Start menü, vagy: Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone ON-ra állítani. Csatlakozás

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Techtrading Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

Techtrading Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. AF 200 GPS DGPS TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTŐ ÉS FELMÉRŐ RENDSZER 2 Bevezetés A Techtrading Kft. kifejlesztett egy olyan felhasználóbarát új térinformatikai és adatgyűjtő rendszert, amely az élet számos területén

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak GEOMETRIAI

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

GPS rendszerek és felhasználásuk

GPS rendszerek és felhasználásuk GPS rendszerek és felhasználásuk A jelenlegi szabatos mőholdas helymeghatározó rendszerek közvetlen elızménye az USA Haditengerészete számára 1961-ben kifejlesztett TRANSIT mőholdas navigációs rendszer,

Részletesebben

GISOpen 2010. A DigiTerra Explorer 6 újdonságai Hóber Balázs

GISOpen 2010. A DigiTerra Explorer 6 újdonságai Hóber Balázs GISOpen 2010. A DigiTerra Explorer 6 újdonságai Hóber Balázs Skálázható: három változat A DigiTerra Explorer 6 három változatban érhető el. Valamennyi változat különböző funkciókat kínál az eltérő felhasználói

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tea előadás Penc, 2009. január 27. Tartalom Mérés-tér / Állapot-tér Az állapot-tér modellezés jellemzői

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért Távérzékeléssel az árvízi biztonságért HUNAGI Konferencia 2013. április 4. Dr. Tomor Tamás Intézetigazgató Károly Róbert Főiskola Árvízi megelőzés / felkészülés / tervezés Védekezés / beavatkozás Kárelhárítás

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. BUSZNYÁK JÁNOS 1 DR. BERKE JÓZSEF 2 GPS és Vizualitás Pannon Egyetem Georgikon Kar, Gábor Dénes Fıiskola 1 bjs@georgikon.hu, 2 berke@szamalk.hu Absztrakt A GPS (globális helymeghatározás) mőholdas rendszerei

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-158/2008/151. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. Budapest kérelmezı - amelyben további ügyfélként érintett a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató

Részletesebben

A széleróziós információs rendszer alapjai

A széleróziós információs rendszer alapjai 1. Bevezetés A széleróziós információs rendszer alapjai Dr. Lóki József 1, Négyesi Gábor 2 1 Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 9. 52/512900/22113

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 1.

Műholdas helymeghatározás 1. Műholdas helymeghatározás 1. A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Műholdas helymeghatározás 1.: A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Lektor: Dr. Takács, Bence Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010.

Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. Varga Tamás Matematikaverseny 8. osztályos feladatok megoldásai iskolai forduló 2010. 1. feladat tengeren léket kapott egy hajó, de ezt csak egy óra múlva vették észre. Ekkorra már 3 m 3 víz befolyt a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok

Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok NYME GEO GEODÉZIA TANSZÉK MÉRNÖKGEODÉZIA TANTÁRGYI KÓD: GBNFMGEOB és GBLFMGEOB Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Vízszintes alapponthálózatok Mérnöki létesítmények alapponthálózatai Állami alapponthálózat

Részletesebben

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában Gombás László mérnök-közgazdász, Horváth Zsolt földmérőmérnök Leica Geosystems Hungary Kft. Bevezetés Jelen cikk a GNSS technológia

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet

A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet A PÁKOZDVÁR ALATTI ÜREG REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN A TÉRINFORMATIKA SEGÍTSÉGÉVEL Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Tarsoly Péter 2014 Munkaterület bemutatása A régészek által a bronzkor

Részletesebben

1. részfeladat. A helyszíni hangelnyelés mérésének kidolgozása, eszközhátterének megteremtése és alkalmazási útmutató kidolgozása

1. részfeladat. A helyszíni hangelnyelés mérésének kidolgozása, eszközhátterének megteremtése és alkalmazási útmutató kidolgozása 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu 1. részfeladat A helyszíni hangelnyelés mérésének kidolgozása, eszközhátterének megteremtése és alkalmazási útmutató kidolgozása

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

Műszaki Dokumentáció

Műszaki Dokumentáció Műszaki Dokumentáció Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA Az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai

Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat, földmérési tevékenység igazgatási szolgáltatási díjai Térképmásolat díja Több földrészlet egy térképmásolaton történı ábrázolása esetén elsı földrészlet után további földrészletek után földrészletenként

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009.

MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA. 2009. MŐSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŐEMLÉKI VÉDETTSÉGŐ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA 2009. szeptember tartalomjegyzék koncepció problématérkép mőemlékvédelmi kérdések

Részletesebben

Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával

Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával Horváth Zoltán Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával A kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi 8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi Hazánk éghajlatának tanulmányozása elıtt elemeznünk kell, hogy az éghajlatalakító tényezık hogyan érvényesülnek az ország adott földrajzi viszonyai között. 8.1 Hazánk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása*

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* Dr. Borza Tibor osztályvezető Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A centiméter pontosságú, valós idejű, műholdas helymeghatározás

Részletesebben

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2

N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 N450 Felhasználói kézikönyv User Manual V1.2 (2008.08.04.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N450 1 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó

Részletesebben

Szakdolgozat. Pongor Gábor

Szakdolgozat. Pongor Gábor Szakdolgozat Pongor Gábor Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Egy kétszemélyes játék számítógépes megvalósítása Témavezetı: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Pongor Gábor Programozó

Részletesebben

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Földmérés. Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 ! Nyugat-magyarországi Egyetem Bazsó Tamás, Czimber Kornél, Király Géza Földmérés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN Lóki J. 1 Szabó J. 1 Konecsny K. 2 Szabó G. 1 Szabó Sz. 3 Előzmények, célkitűzés Az elmúlt években az árhullámok magassága a Felső-Tisza

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek

E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek E ACO DRAIN Vízelvezető rendszerek Új szabvány a felszíni vízelvezetés folyókáira. Új szabvány Magyarországon az MSZ EN 1433. Az Európai Unió területén már csak a szabványnak (MSZ EN 1433) megfelelõ illetve

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei GIS OPEN 2005 Bartha Csaba csaba.bartha@geopro.hu Milyen fogalmakkal találkozunk? VRS GPS FKP EGNOS DGPS RTCM OGPSH GLONASS WAAS RTK STATIKUS GSM KINEMATIKUS URH

Részletesebben

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel Hidrogeodézia Mederfelvétel Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0032 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása az Eötvös József Főiskolán A mederfelvétel

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben