MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26."

Átírás

1 BUSZNYÁK JÁNOS 1 DR. BERKE JÓZSEF 2 GPS és Vizualitás Pannon Egyetem Georgikon Kar, Gábor Dénes Fıiskola 1 2 Absztrakt A GPS (globális helymeghatározás) mőholdas rendszerei a 60-as évek elejétıl napjainkig jelentıs változásokon keresztülmenve (doppler-elv, nem-geostecionárius pályák, pontosító rendszerek, versengı GNSS (Global Navigation Satellite System), GPS modernizáció ) napjainkra egyre nagyobb teret hódítanak a vizuális térbeli informciók gyorsan fejlıdı eszközrendszereként. A GNSS pillanatnyilag üzemelı rendszerei (Navstar GPS, Glonass, Galileo, Bei Dou) és a felhasználói eszközök a közúti navigációtól a térinformatikai és geodéziai alkalmazásokig rengeteg, vizualizálható információt adnak számunkra. Mindezen információk megfelelı megjelenítése illetve multimédia-eszközökkel (hang, 3D, videó ) történı támogatása jelentısen segíti az információk feldolgozhatóságát. A GPS helymeghatározás használhatóságának egyik legfontosabb mérıszáma a pontosság. A GPS minimálisan 3m környéki pontatlansága rengeteg alkalmazási lehetıséget kizáró körülmény. Pontosításra mőholdas, aktív és passzív földi eszközrendszert használhatunk. Szeretném bemutatni a 2007 nyarán telepített Georgikon GNSS (GPS, Glonass) bázisállomás (aktív földi pontosítás) üzembehelyezésének, tesztüzemének tapasztalatait, az eszközrendszer segítségével elért eredményeinket az oktatói, kutatói munkában, a kiépített alternatív hálózat alapvetı jellemzıit és alkalmazási lehetıségeit.

2 GPS mérés alapelve 1. ábra: GPS mérés Adott idıpontban ismernünk kell három mőhold koordinátáit (Busznyák, 2004). Amennyiben nagyon pontosan tudjuk mérni az idıt, akkor a hullám terjedési sebesség és a közben eltelt idı alapján meghatározható, hogy milyen távolságra vagyunk a mőholdtól. Ez egy mőhold esetén egy gömbfelületet ad. Amennyiben két mőholddal van kapcsolatunk, akkor mindkét mőhold gömbjén rajt kell, hogy legyünk. Két gömb metszeteként egy kört kapunk. A harmadik mőhold gömbje és a kör metszéspontjaként két pontot kapunk, amelyek közül mindig kizárható az egyik (pl. földfelszínhez távoli pontok). GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Az Egyesült Államok által üzemeltetett Navstar GPS rendszer mellett a nem teljes kiépítettségő, orosz Glonass rendszer is mőködik és 2008-ra az Európai Unió Galilleo, illetve a kínai Bei Dou elsı két kísérleti mőholdja is üzemel. Így a GPS, Glonass, Galileo, Bei Dou, vagyis a globális helymeghatározás rendszerei megnevezésére praktikus okokból, mivel a GPS az USA rendszere a GNSS (Global Navigation Satellite Systems) elnevezés van terjedıben. A mőholdas rendszerek részei, az őrben található mőholdak, a földi követıállomá-

3 sok és a jeleket érzékelı mérıeszközök fejlesztése egyre megbízhatóbbá teszi a pozíció meghatározását, de technológiai okokból maximálisan 3 méteres (jellemzıen 5-10m) átlagos pontosság érhetı el. Azon alkalmazások esetén, ahol szükséges ennél pontosabb mérés, ami szubméteres, vagy akár centiméter pontosság is lehet, további eszközrendszerre van szükség. Ezen rendszerek arra épülnek, hogy egy adott földrajzi hely környezetében a mérési hibák jellege és nagysága jelentısen egyezı. A mennyiben egy a globális helymeghatározás koordinátarendszerében ismert ponton arra alkalmas (kétfrekvenciás) vevıvel mérünk, akkor a kilométeres sugarú körön belül a hibát folyamatosan jól becsülhetjük. A pontosító jeleket aztán helyi rádiósugárzással, mőholdas rendszerekkel (Egnos, Navstar, Waas ), vagy interneten bocsáthatjuk a felhasználók rendelkezésére. Magyarországon jelenleg két interneten elérhetı pontosítási lehetıség létezik: a Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS rendszere, illetve 2008-tól alternatív rendszerként a GeotradeGNSS rendszere. Georgikon GNSS bázisállomás A Pannon Egyetem Georgikon Karán évek óta (2002-tıl intenzíven) folynak a GPS technológia alkalmazási lehetıségeivel foglalkozó kutatások. Ezen kutatási munkák a 90-es évek elejétıl folyó távérzékelési, térinformatikai fejlesztésekre és az IST5 EU kutatási program által kínált lehetıségekre építve indultak. A 2003-óta mőködik a Georgikon Térképszerver (http://map.georgikon.hu), melynek feladata a térinformatika, távérzékelés, GPS technológiák integrálásával oktató, kutató bázis kialakítása a nyugat-balatoni térségben. A Georgikon karon és más intézményekben, vállalkozásoknál egyre nagyobb az igény a geodéziai pontosságú (centiméter) helymeghatározás irányában. Egyre több tudományterület próbálja kihasználni a GPS mérések (térinformatika) által kínált lehetıségeket a természettudományok mellett a társadalomtudományok területén is (Tamás, Lénárt, 2003). Az igények a navigációs, térinformatikai és geodéziai pontosságú (Busznyák, 2004) lehetıségekre egyaránt megmutatkoznak. Egyre intenzívebben érkeznek jelzések, igények az infrastruktúra fejlesztésére. A geodéziai pontosság, mint cél már megszokottan (nemcsak hagyományos geodéziai alkalmazások esetében) jelentkezik igényként nyarán került sor a Georgikon Bázisállomás üzembehelyezésére, amely azóta mind interneten (online), mind utólagos feldolgozás tekintetébe folyamatosan szolgáltat (Keszthely 30-50km sugarú körzetében hatékonyan alkalmazható; szubméteres pontossággal (DGPS) az

4 egész országban használható) pontosító adatokat (DGPS, RTK2.1, RTK2.3, RTK3.0, CMR+ ). Pillanatnyilag a Nyugat-Balaton, Zala, Somogy és Veszprém megye intézményeinek, vállalkozásainak (geodéziai, térinformatikai, régészeti, környezetvédelmi, agrár ) felhasználási igényeihez nyújt segítséget a rendszer. Mindemellett a bázisállomás csatlakozva a GeotradeGNSS országos lefedettségő rendszeréhez hozzájárul a magyarországi infrastruktúra megújításához. A bázisállomás honlapja a címen elérhetı, további információ a címen kérhetı. Technikai jellemzık Georgikon GNSS Bázisállomás 2. ábra Georgikon GNSS felépítése A Bázisállomás struktúrája úgy került kialakításra, hogy alkalmas legyen többirányú kiszolgáló feladatra, és fejlesztésére is lehetıség nyíljon. Alkalmas on-line és off-line pontosításra internetes kiszolgálóként, egyszerő eszközökkel továbbfejleszthetı a Galileo rendszerhez. NetR5 GNSS vevı A Bázisállomás egy Trimble NetR5 háromfrekvenciás vevı (GPS/GLONASS/L2C,L5). IP címmel rendelkezik, beépített NTRIP szerverrel, FTP szerverrel és NTRIP Casterrel. Mérési gyakoriság: 1,2,5,10 Hz; mérési pontosság 5mm+0,5ppm h, 5mm+1ppm v.

5 3. ábra Báziállomás vevı és antenna Zephyr Geodetic MK, háromnormás (GPS/Glonass/Galileo) antenna Az antenna képes minden GPS jel vételére: GPS L1/L2 GPS modernizáció (L2C,L5) GLONASS L1/L2/L3,Galileo (E1/E2/E5/E6) SBAS/WAAS/EGNOS/QZSS/Gegan/MSAS/OMINISTAR. Feldolgozás 5 fokos elevációtól. Fáziscentrum helyzete: 0,2 mm élességgel modellezhetı (jobb, mint a Choke Ring antenna esetében!). Szoftverek 4. ábra GPSbase vezérlıszoftver NetR5 bázisállomás menedzselhetı IE 6.0,vagy FireFox1.5-ös verziófával. A GPSBase szoftvere kiszolgálja a mobiltelefon-rendszereket az RTK adatkommunikációban, illetve hálózati RTK (RTK-VRS) rendszerré fejleszthetı. Lényeges, hogy egyetlen GPSBase szoftverrel több állomás is üzemeltethetı, és azok a már meglévı állomások összekapcsolását is lehetıvé teszik! További technikai információ a honlapon érhetı el.

6 Üzembe helyezés Bázisállomás létesítése Bázisállomás ott létesíthetı, ahol fizikailag kitakarás nélkül rá lehet látni az égboltra, valamint megfelelı infrastruktúra áll rendelkezésre: Internet kapcsolat (minél nagyobb sávszélességgel!) Szünetmentes tápegységek a vevı, a router, a pc számára Villámvédelem az antenna és az antennakábel számára. Keszthelyen az Egyetem Keszthely, Deák Ferenc utcai épületét ítéltük a legalkalmasabb a létesítésre. A bázisállomás fizikai létesítése után megfelelıen pontos antenna-koordinátára van szükségünk! Ez a koordinátaszámítás többlépcsıs: WGS84 koordináta kiszámítása (TGO Trimble Geomatik Office) EOV transzformáció (EHT 2007). Bázisállomás alapmérései Az alapmérések kiszámításához meg kell határozni azokat a transzformációs paramétereket, amelyek hatással lesznek a bázisállomás koordinátáira. Ezt a FÖMI által készített EHT 2007 szoftverrel tudjuk elérni. Az alábbi ábra mutatja, hogy a bázisállomás (Keszthely) nyers WGS 84 (földrajzi) koordinátáinak milyen OGPSH környezetben kell végleges vetületi paramétert adni ahhoz, hogy korrekt EOV koordinátát kapjunk. A Részletes lista mutatja a vetületi transzformáció közös pontjait.

7 5. ábra Bázisállomás alapadatai Az ábra mutatja, hogy a felhasznált pontleírások milyen módon tartalmazzák mindkét rendszerben a pont koordinátáit. A Bázisállomás által mért és tárolt adatokat utófeldolgozással határoztuk meg a közelben lévı országos permanens állomás méréseinek felhasználásával. A számítás megbízhatósága: Vízszintesen: +-13mm Magasságilag:+-18mm, az antenna a Trimble saját kalibrálásával. Georgikon GNSS Bázis szolgáltatásai 6. ábra Bázisállomás szolgáltatásai

8 A Georgikon Bázis szolgáltatásaival széles körben elégíthetjük ki (RTK 2.1, 2.3, 3.0, RAW, DGPS, CMR, CMR+és DAT, RINEX utófeldolgozásra) az egyetemi és egyéb igényeket a Délnyugat-Dunántúlon (több mint km2). Georgikon GNSS és valós idejő szubméteres pontosság egyszerő eszközökkel A valós idejő helymeghatározás egyre inkább elıtérbe kerül mindenféle geodéziai és térinformatikai (GIS) alkalmazásban. Az RTK GPS iparszerő használata elıtt (1994 elıtt) jóformán minden geodéziai vagy GIS feladat helymeghatározása utófeldolgozást igényelt, kivéve a kitőzési vagy navigálási feladatokat, melyeket mérıállomással vagy navigációs GPS-szel lehetett elvégezni után a valós idejő kinematikus (Real Time Kinematic = RTK) mérési módszer bevezetése nagy lendületet adott a GPS mérések hatékonyságának óta a Trimble IP-címezhetı eszközeinek köszönhetıen kezd az adatrádiók helyett egyre elterjedtebbé válni, az alsógeodéziában és a GIS területén is a valós idejő helymeghatározás (Borza, Busics, 2006). Az NTRIP (Network RTCM Transmission via Internet Protocol) fejlesztésével lehetıség nyílt a valós idejő korrekciók internetre való továbbítására és bázisállomások hálózatát létrehozva, mindenhová el lehet juttatni a centiméter-pontos mérésekhez szükséges korrekciót. A térinformatika pontossági igénye sokkal szerényebb! Az egyvevıs térinformatikai rendszerek mindazonáltal csak valamilyen differenciális mérési módszerrel képesek méter alatti, vagy néhány deciméter pontosságú helymeghatározásra (Busznyák et al., 2006). Kezdetben csak olyan korrekciók továbbítására volt lehetıség, amelyek a koordinátákból ismert mőholdvevı távolság és a mért kódtávolság különbségeit tartalmazták. Ezeket nevezzük DGPS korrekcióknak, a kódmérésen alapuló, valós idejő relatív módszert pedig DGPS (differenciális GPS) módszernek (Busznyák, 2004). A Keszthelyen üzemelı Bázisállomás mindkettı RTCM DGPS korrekciót sugározza, aminek vételével lehetıvé válik egész Magyarország területén az 1 méter alatti (jellemzıen 0,1 0,25 m) pontosság elérése az RTCM formátumokat venni képes GIS vevıkkel. Az EOV vetületi torzulása némiképp árnyalja a képet, de elmondhatjuk, hogy akár már egy 3 paraméteres vetületi egyenlettel transzformáló algoritmus is cm-es EOV beli pontosságot ad az egész ország területére. Figyelembe véve, hogy jelen pillanatban milyen ingyenes (pontatlanabb) és piaci (drága) differenciális módszerek érhetıek el, elmondhatjuk, hogy a keszthelyi DGPS korrekció rengeteg segítséget jelenthet a magyarországi, térinformatikai vevıvel rendelkezı felhasználók számára!

9 Alkalmazások A 2007 augusztusa óta eltelt idıszakban (már a tesztüzem alatt is) oktatási és kutatási feladatok megoldásában felhasználtuk az eszközrendszert. A rendelkezésünkre álló Trimble 5800-as kétfrekvenciás mérı felhasználásával szerveztünk terepi mérıgyakorlatokat [5], végeztünk domborzatmodell-pontosítást, használtuk légifelvételek georeferálásához. Tanszékünkön túl a Georgikon Kar további kutatócsoportjai is rendelkeznek DGPS szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszközökkel és reméljük, végeznek fejlesztéseket, hogy a hatékonyabb RTK szolgáltatást is felhasználhassák. Remélhetıleg sok hasznos projekt végrehajtását segíti majd a 2008 áprilisától már megfelelı integritással üzemelı Georgikon Bázisállomás. Irodalomjegyzék [1] Busznyák, J. (2004) Mobil eszközzel is elérhetı térinformatikai és egyéb adatbázisok fejlesztése. Acta Agraria Kaposváriensis, Volume 8 No , ISSN [2] Busznyák, J. (2004) Mamika Elektronikus Tananyaggyőjtemény: GPS helymeghatározás, navigáció és adatgyőjtés, Keszthely, ISBN [3] Tamás, J., Lénárt Cs. (2003): Terepi Térinformatika és a GPS Gyakorlati Alkalmazása. Litográfia Kft. Debrecen, [4] Borza, T., Busics Gy. (2006): Ajánlás a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenırzésére. Kozmikus geodéziai obszervatórium (http://www.sgo.fomi.hu/ajanlas.html), Budapest [5] Kozma-Bognár, V., Hermann, P., Bencze, K., Berke, J. and Busznyák, J. (2008): Possibilities of an Interactive Report on Terrain Measurement. Journal of Applied Multimedia. No. 2/III./2008. pp , ISSN: Webliográfia Georgikon bázisállomás: Georgikon térképszerver: Geotrade Kft.: Geotrade GNSS:

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 315-327. A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA TARSOLY PÉTER Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Geomatikai Intézet,

Részletesebben

GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL

GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL GPS ALKALMAZÁSOKON ALAPULÓ TAPASZTALATOK A GEO GYAKORLATÁBÓL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelent: Geomatikai Közlemények, V. kötet, 295-302.

Részletesebben

Tarsoly Péter. A térinformatikai célú adatgyőjtés minısítése, fejlesztése és módszertani alkalmazása a gyapjúzsákbarlangok kutatásában

Tarsoly Péter. A térinformatikai célú adatgyőjtés minısítése, fejlesztése és módszertani alkalmazása a gyapjúzsákbarlangok kutatásában Tarsoly Péter A térinformatikai célú adatgyőjtés minısítése, fejlesztése és módszertani alkalmazása a DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Székesfehérvár 2013 Doktori Iskola megnevezése: Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 TARTALOM Bevezetés. 2 1. A GNSS rendszer fogalma, fejlődése...

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés tézisei A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 I. A témaválasztás indoka, az értekezés célja 2007-ben

Részletesebben

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 Sándor Tamás 1 Orosz László 2 MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felmérő osztályán 2010

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/1 Az ADSL modemek kialakulása, mûködése,

Részletesebben

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim!

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim! Köszöntő 1 TARTALOM Csek Károly Köszöntő 1 Pál László Térinformatikai fejlesztések a MÁV Zrt.-nél (1. rész) 2 Lugosi István Telephelyi Információs Rendszer TIR 7 Molnár Jenő Pál, Türk István Hídháttöltések

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. BUSZNYÁKNÉ KOVÁCS MARIANN Új technológiák a hagyományos tanulási környezet megteremtésében Asbóth Sándor Térségi Középiskola Nagyváthy János Tagintézmény bkmariann@vipmail.hu A középiskolás korosztály

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám I. évfolyam 1. szám

II. évfolyam 1. szám I. évfolyam 1. szám I. évfolyam 1. szám 1 I. évfolyam 1. szám 2 I. évfolyam 1. szám A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Híradó Tanszék tudományos időszaki kiadványa Professional journal of the Signal Department at the Zrínyi

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

Tartalom. 2. rész GPS Jamming Szándékos GPS zavarás A zavarás elleni védelem eszközei és módszerei. 3. rész Utószó helyett. 4. rész Források jegyzéke

Tartalom. 2. rész GPS Jamming Szándékos GPS zavarás A zavarás elleni védelem eszközei és módszerei. 3. rész Utószó helyett. 4. rész Források jegyzéke Tartalom Bevezető 1. rész Műholdas helymeghatározó rendszerek: NAVSTAR, ГЛОНАСС, GALILEO Civil és katonai GPS felhasználók A sebezhető GPS Nem szándékos zavarásból eredő interferenciák 2. rész GPS Jamming

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TRIMBLE AGGPS EZ-GUIDE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3225555

Az Ön kézikönyve TRIMBLE AGGPS EZ-GUIDE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3225555 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TRIMBLE AGGPS EZ- GUIDE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Aktuális. A Leica Geosystems rendszermegoldások magazinja. Geosystems Hungary Kft. 11 13. oldal. 14. oldal

Aktuális. A Leica Geosystems rendszermegoldások magazinja. Geosystems Hungary Kft. 11 13. oldal. 14. oldal Aktuális A Leica Geosystems rendszermegoldások magazinja Bemutatkozik a Leica Leica FlexLine műszercsalád Leica GPS1200+ Geosystems Hungary Kft. 11 13. oldal 14. oldal 2 5. oldal ELŐSZÓ Gombás László Engedjék

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez

Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez Székesfehérvár 2013 Ez a kiadvány a nadapi szintezési ősjegy és a környékén található további geodéziai alappontok történetéhez, jelentőségük megértéséhez

Részletesebben

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie

Részletesebben

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia. Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia. Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok Téti Imre ügyvezető igazgató Maros Olivér - projektvezető Konasoft Kft. BEVEZETÉS A mobil térk épező rendszerek fejlesztése k özel k ét évtizedes múltra tek

Részletesebben