SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA"

Átírás

1 SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2/14

3 Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Leírás Szállítói termékek interoperabilitási vizsgálata Folyamatleíró nyelv A dokumentum összefoglalja azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során - az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt végrehajtásának elsı néhány hónapja alatt - nyertünk, különös tekintettel a BPEL nyelv hordozhatóságának kérdésére. Szöveg Folyamatleíró nyelv kiválasztása Terület (dc:coverage) KOP-ok során megvalósuló projektek, központi IT fejlesztési projektek Létrehozó (dc:creator) BME IK Kiadó (dc:publisher) MEH EKK Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) e-közigazgatási Keretrendszer Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Microsoft Word.doc, elektronikus adathordozón Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V2 Státusz (State) végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_szallitoi_termek_vizsg_080730_V2.doc Méret (Size) 13 oldal Ár (Price) - Felhasználási jogok (UserRights) - 3/14

4 Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Szállítói termékek interoperabilitási vizsgálata A dokumentum készítıjének neve BME Informatikai Központ A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 13 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer kialakítása Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V First draft V Annotált tartalomjegyzékként átadott V Bıvítések V Szerkezeti változtatások, kiegészítések V Javítások V MeH-nek átadott verzió 4/14

5 Szövegsablon Megnevezés Tanulmány, vizsgálati eredmény 1. Elıszó (Foreword) 1. fejezet 2. Bevezetés (Preamble) 2. fejezet 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 7. fejezet 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák Folyószövegben 11. Képek Folyószövegben 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) nincs 5/14

6 Tartalomjegyzék 1. Elıszó Bevezetés A DOKUMENTUM CÉLJA A DOKUMENTUM FELÉPÍTÉSE Vizsgált termékek Vizsgálati módszer Vizsgálat során nyert tapasztalatok Összefoglalás /14

7 1. Elıszó Jelen dokumentum az e-közigazgatási keretrendszer részét képezi. Az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt megvalósítása során több olyan terméket is megvizsgáltunk, mely potenciálisan alkalmas lehet egy közigazgatási rendszerben folyamatmotorként és/vagy fejlesztıeszközként történı felhasználására. Vizsgálataink nem teljes körőek és nem auditálási jellegőek. Jelen dokumentumban tett megállapításaink elsısorban a mintarendszer kialakítása során nyert tapasztalatainkra alapulnak. 2. Bevezetés 2.1. A dokumentum célja A dokumentum célja összefoglalni azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során - az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt végrehajtásának elsı néhány hónapja alatt - nyertünk, különös tekintettel a BPEL nyelv hordozhatóságának kérdésére. A projekt befejezı szakaszában minden bizonnyal jóval több tapasztalatról számolhatnánk be, azonban a folyamatleíró nyelv kialakítása, kiválasztása különösen indokolja a jelenlegi beszámolót ill. összefoglalót. Az általunk vizionált SOA alapokon felépülı e-közigazgatási rendszer egyik kulcsponti elemét adják a webszolgáltatások szervezését, vezénylését biztosító folyamatmotorok. Ezek a folyamatmotorok felelısek az e-közigazgatási buszon, és az egyes szervezeti egységeknél megjelenı szolgáltatások megfelelı sorrendben történı meghívását, összekapcsolását. Ezért különösen fontos kérdés, hogy a szóba jöhetı folyamatmotorok által közvetlenül értelmezendı folyamatleírás mennyire hordozható, és hogyan tudnak egymás mellet megélni a különbözı gyártók eszközei. Mennyire tekinthetık interoperabilis eszközöknek a fejlesztıeszközök. A dokumentum a fenti kérdésekre próbál gyors választ adni úgy, hogy a projekt további döntéseit segítse, támogassa A dokumentum felépítése Az 1. fejezet elhelyezi a dokumentumot az e-közigazgatási keretrendszeren belül. A 2. fejezet bevezetı információkat tartalmaz, megadva a dokumentum célját és felépítését. A 3. fejezet felsorolja a vizsgált terméket. A 4. fejezet bemutatja a vizsgálat menetét és a vizsgálat során az adott fejlesztıeszközzel kifejlesztendı egyszerő webszolgáltatást. Az 5. fejezet ismerteti a vizsgálat során szerzett tapasztalatokat. A 6 fejezet következtetéseket von le a tapasztaltakból. 7/14

8 3. Vizsgált termékek Az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projektben az alábbi szállítók folyamatmotor megoldásait illetve SOA fejlesztıeszközeit vizsgáltuk a saját mintarendszer környezetünkben. Termék Folyamatmotor Fejlesztı eszköz Gyártó ActiveBPEL ActiveBPEL 5.0 ActiveVOS 5.0 Opensource OpenESB GlassFish v2-ur2 Netbeans 6.1 Opensource CAPS 6 GlassFish v2-ur2 / Netbeans 6.1 Sun SUN AS 8 WebSphere WebSphere Process WebSphere Integration IBM Server 6.1 Developer 6.1 BizTalk BizTalk Server 2006 R2 Visual Studio 2005 SP1 Microsoft Oracle Suite SOA Oracle AS 10g JDeveloper 10g Oracle 1. táblázat: Vizsgált termékek 4. Vizsgálati módszer A vizsgálat során egy igen egyszerő feladatot oldottunk meg az egyes rendszerekben, majd azt vizsgáltuk, hogy a keletkezett technológiai szintő folyamatleírások, dokumentumok hogyan vihetık át az egyik rendszerbıl a másikba. A vizsgálat során nem vizsgáltuk a keletkezett megoldások hatékonyságát, vagy magát a fejlesztés nehézségeit. A hatékonyság vizsgálata összetettebb problémát igényelne, a fejlesztıi keretrendszer kényelmi szolgáltatásainak megítélése pedig nagy mértékben szubjektív képet adna. Ezért a továbbiakban csak az interoperabilitás szempontjait érintjük. A vizsgált probléma egy nagyon egyszerő, a 4 matematikai alapmővelet elvégzésére alkalmas asztali számológép-szolgáltatás kifejlesztése és portolása volt. A probléma megoldása során elvégeztük az eszközök egyszerő konfigurálását, és vizsgáltuk a WS-Addressing szabvány támogatottságát, valamint az elágazás és a kivételkezelés, mint folyamatminta megvalósítottságát. Ezen kívül vizsgáltuk a szolgáltatás megvalósíthatóságát mind szinkron, mind aszinkron folyamatként. Teljesen világos, hogy ezzel az egyszerő módszerrel nem nyerhetünk átfogó és minden részletre kiterjedı képet, de a bevezetıben leírt célok a további döntések elıkészítése szempontjából hasznos információkhoz jutunk. Magát folyamatot az XML szintaxisú BPEL definíció írja le, de annak interfészét külön WSDL (Web Services Description Language) [5] állomány tárolja. A vizsgálatban használt számológép-szolgáltatás BPEL formátumú leírásának osztást kiszolgáló részletét szemléltetik az alábbi ábrák (1. ábra és 2. ábra). Az elsı részlet BPEL 1.1, míg a második BPEL 2.0 formátumú. A 2.0-ás változaton jól megfigyelhetı az if szerkezet megjelenése. 8/14

9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bpws:process xmlns:bpel=" xmlns:bpws=" xmlns:pilot=" xmlns:xsd=" expressionlanguage=" name="calculatorprocess" suppressjoinfailure="yes" targetnamespace=" <bpel:partnerlinks> <bpel:partnerlink myrole="icalculatorrole" name="icalculator" partnerlinktype="pilot:icalculator_partnerlinktype"/> </bpel:partnerlinks> <bpel:variables>... <bpel:variable messagetype="pilot:icalculator_divide_inputmessage" name="divide"/> <bpel:variable messagetype="pilot:icalculator_divide_outputmessage" name="divideresponse"/> <bpel:variable messagetype="pilot:mathfaultmessage" name="divisionbyzero"/> </bpel:variables> <bpel:pick createinstance="yes" suppressjoinfailure="yes">... <bpel:onmessage operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divide"> <bpel:switch> <bpel:case condition="bpws:getvariabledata('divide', 'parameters', '/pilot:divide/pilot:right')=0.0"> <bpel:flow> <bpel:links> <bpel:link name="l4"/> </bpel:links> <bpel:assign> <bpel:source linkname="l4"/> <bpel:copy> <bpel:from> <pilot:mathfault xmlns:bpel=" xmlns:bpws=" xmlns:pilot=" xmlns:xsd=" <pilot:operation>divide</pilot:operation> <pilot:problem>division by zero.</pilot:problem> </pilot:mathfault> </bpel:from> <bpel:to part="fault" variable="divisionbyzero"/> </bpel:copy> </bpel:assign> <bpel:reply faultname="pilot:mathfault" name="divideresponse" operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divisionbyzero"> <bpel:target linkname="l4"/> </bpel:reply> </bpel:flow> </bpel:case> <bpel:otherwise>... </bpel:otherwise> </bpel:switch> </bpel:onmessage> </bpel:pick> </bpws:process> 1. ábra: Számológép-szolgáltatás BPEL 1.1 verziójú kódrészlete 9/14

10 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bpel:process xmlns:bpel=" xmlns:ext=" xmlns:pilot=" xmlns:xsd=" expressionlanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0" ext:createtargetxpath="yes" ext:disableselectionfailure="yes" name="calculatorprocess" targetnamespace=" <bpel:extensions> <bpel:extension mustunderstand="yes" namespace=" </bpel:extensions> <bpel:import importtype=" location="../schema/pilotfeladatok.xsd" namespace=" <bpel:import importtype=" location="../wsdl/pilotfeladatok.wsdl" namespace=" <bpel:import importtype=" location="../wsdl/pilotfeladatokpl20.wsdl" namespace=" <bpel:partnerlinks> <bpel:partnerlink myrole="icalculatorrole" name="icalculator" partnerlinktype="pilot:icalculator_partnerlinktype"/> </bpel:partnerlinks> <bpel:variables>... <bpel:variable element="pilot:divide" name="divide"/> <bpel:variable element="pilot:divideresponse" name="divideresponse"/> <bpel:variable messagetype="pilot:mathfaultmessage" name="divisionbyzero"/> </bpel:variables> <bpel:pick createinstance="yes">... <bpel:onmessage operation="divide" partnerlink="icalculator" variable="divide"> <bpel:if> <bpel:condition>$divide/pilot:right = 0.0</bpel:condition> <bpel:flow> <bpel:links> <bpel:link name="l6"/> </bpel:links> <bpel:assign> <bpel:sources> <bpel:source linkname="l6"/> </bpel:sources> <bpel:copy> <bpel:from> <bpel:literal> <pilot:mathfault> <pilot:operation>divide</pilot:operation> <pilot:problem>division by zero.</pilot:problem> </pilot:mathfault> </bpel:literal> </bpel:from> <bpel:to part="fault" variable="divisionbyzero"/> </bpel:copy> </bpel:assign> <bpel:reply faultname="pilot:mathfault" operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divisionbyzero"> <bpel:targets> <bpel:target linkname="l6"/> </bpel:targets> </bpel:reply> </bpel:flow> <bpel:else>... </bpel:else> </bpel:if> </bpel:onmessage> </bpel:pick> </bpel:process> 2. ábra: Számológép-szolgáltatás BPEL 2.0 verziójú kódrészlete A bemutatott programrészletekben jól felismerhetı a partnerkapcsolatokra (partnerlink) történı hivatkozás. Ez fontos elem a külsı kapcsolatok részleteinek elrejtéséhez. A partner link típus azt írja le, hogy miképpen lép interakcióba két fél, és mi az, amit egymásnak nyújtani tudnak. 10/14

11 A kódrészletek további XML állományokra hivatkoznak, melyek sémákat és interfészeket írnak le. A verzióváltás természetesen ezeket is érinti, bár ezek a viszonylag könnyen áthidalható verzióbeli különbségek közé tartoznak. A BPEL program és a WSDL leírások sematikus kapcsolatát szemlélteti a következı ábra (3. ábra). [21] 3. ábra: BPEL program és a WSDL leírások kapcsolta 5. Vizsgálat során nyert tapasztalatok A vizsgálat során nyert kép meglehetısen vegyes. Egyes rendszerek problémamentesen be tudták olvasni a másik fejlesztıeszközzel készült leírásokat, mások kisebb problémákkal, vagy egyáltalán nem. A következı táblázatban (2. táblázat) összefoglaltuk a legfontosabb tapasztalatokat, melyeket az elızı fejezeten bemutatott egyszerő nem mindenre kiterjedı vizsgálattal nyertünk a BPEL kód hordozhatósága tekintetében. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezzel az egyszerő módszerrel nem nyerhettünk átfogó és minden részletre kiterjedı képet, de a bevezetıben leírt célok a további döntések elıkészítése szempontjából hasznos információkhoz jutottunk. Termék neve ActiveBPEL OpenESB Tapasztalat Az ActiveBPEL segítségével mind BPEL 1.1, mind BPEL 2.0 verziójú leírást is lehet tervezni, de elıre meg kell mondani, melyiket használjuk. Utólag már nem lehet az elıállítandó BPEL leírás verziószámát módosítani, pontosabban van konvertálási lehetıség 1.1 -> 2.0 irányba, visszafelé nincs. Az eszközzel elıállított BPEL leírás más, a megfelelı verzióval kompatibilis rendszerbe problémamentesen beolvasható. Az OpenESB csak a BPEL 2.0 verzióját támogatja. Az eszközzel elıállított BPEL más, a megfelelı verzióval kompatibilis rendszerbe problémamentesen beolvasható. Az ActiveBPEL-lel való átjárás egészen jól mőködik mindkét irányba. 11/14

12 Termék neve CAPS 6 WebSphere BizTalk Oracle SOA Suite Tapasztalat OpenESB-vel kompatibilis nézetben azonosak a tapasztalataink az OpenESB-nél leírtakkal A CAPS 5 csak BPEL 1.0-át támogat, ami már eléggé elavult. Magát a szabványt is nehéz megtalálni. Képes 1.1-es verziót beimportálni és 1.0- ássá konvertálni, ezt kipróbáltuk és mőködött. A másik irány viszont problémás, mivel a többi eszköz a BPEL 1.0-ás változatát nem támogatja. Az IBM WebSphere a leírásától eltérıen a BPEL 1.1 és a BPEL 2.0 közti verziót implementál. Ez azt jelenti, hogy már vannak BPEL 2.0 sajátosságok a generált kódban, de nem fogad el minden, a BPEL 2.0 elıírás szerint kötelezıen megvalósítandó elemet. Így semelyik eszköz irányába sem átjárható. Ha csak korlátozott elemeket használunk fel és generált kódban a BPEL XML, a névterét lecseréljük, van esély arra, hogy importálni tudunk. A másik irány azonban nem megy: a WebSphere Integration Developer grafikus felületén létrehozott folyamatokban az XPATH kifejezésekbıl hiányzik a névtér prefix, amit a többi eszköz így nem tud értelmezni. A BizTalk szerver csak import/export formátumként használja a BPEL-t, belül XLANG/S formátumot tárol. A leírások alapján a BizTalk Server BPEL kompatibilis, de az importálásnál esetenként preproceszort kell futtatni. Ez elég körülményessé teszi a használatot. És bizonyos formai szabályokat be kell tartani a konverzió során. Fontos megjegyezni, hogy maga a termék nem tartalmaz natív BPEL motort. Az Oracle SOA Suite csak BPEL 1.1-es verziót támogat, és az ActiveBPEL-lel való átjárás apróbb, automatizálható konverziók, vagy megszorítások mellett mindkét irányban jól megoldható. 2. táblázat: Tapasztalatok termékenként Némi magyarázatra szorul a CAPS 6 és az OpenESB viszonya, hiszen az 1. táblázat szerint azonos folyamatmotort és azonos fejlesztıeszközt használnak, mégis eltérı eredményekre jutottunk. Leegyszerősítve CAPS 6 = CAPS 5 + OpenESB [11], azaz a CAPS 6 az OpenESB eszközükre épít, de kompatibilitási okokból képes CAPS 5-ként viselkedni. A vizsgálatot úgy végeztük, hogy valójában csak a CAPS 5 funkcionalitását használtuk ki. Ez a magyarázat az eltérı eredményre. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a leírások kicserélhetısége szempontjából alapvetıen az elıállított ill. beolvasott BPEL verzió a lényeges. A vizsgált rendszerek egy része csak a BPEL 1.1 változatot támogatja, és ez korlátozza az adatcserét. Az alábbi táblázat (3. táblázat) a támogatott verziók szempontjából foglalja össze tapasztalatainkat. Hangsúlyozzuk, hogy a vizsgálatok kizárólag az 1. táblázatban megadott verziókra terjedtek ki. Ezért a termékek más verzióira nem érvényesek megállapításaink. 12/14

13 Termék neve Változat BLEL 1.0 BPEL 1.1 BPEL 2.0 ActiveBPEL igen igen OpenESB igen CAPS 6 igen csak import igen WebSphere már nem még nem BizTalk elı- ill. utófeldolgozással Oracle SOA Suite igen 3. táblázat: A vizsgált eszközök által támogatott BPEL verziók Számunkra legmeglepıbb eredményt a WebsSphere vizsgálata hozta. Azt tartjuk meglepınek, hogy az IBM a tapasztaltakkal ellentétben azt kommunikálja, hogy terméke megfelel a BPEL 2.0 elıírásainak [19],[9]. 6. Összefoglalás A dokumentum célja összefoglalni azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során nyertünk. Mint ahogy a bevezetıben utaltunk rá, az elsıdleges cél a BPEL nyelv hordozhatóságának vizsgálata volt. A vizsgálati tapasztalatok megerısítették korábbi feltételezésünket, és azt a szakirodalomból származó véleményt, hogy ma még a BPEL nem egyformán támogatott folyamatleírási nyelv. Ennek elsıdleges oka, hogy a 2.0-ás szabvány nagyon friss. Ezt a verziót 2007 novemberében fogadta el az OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) konzorcium [1]. Így egyes gyártók még nem építették be termékeikbe azt. Alapvetıen ez magyarázza BPEL kód hordozhatóságával kapcsolatban tapasztaltakat. Ugyanakkor maga a BPEL szabvány nem definiálja a folyamat grafikus megjelenítésének részleteit. Pontosabban nem ad információt arra, hogy az egyes folyamatelemek grafikus megjelenítéséhez szükséges információkat hogyan, milyen formában, milyen szimbólumokkal és hol kell tárolni. Ezért a fejlesztıeszközök ezt teljesen egyedileg tárolják, amibıl az következik, hogy egy adott folyamat grafikus megjelenése két különbözı fejlesztıeszközben még akkor is eltérhet, ha a két eszköz a BPEL szabvány elıírásainak mindenben eleget tesz. A fentiek miatt az e-közigazgatási keretrendszer folyamatainak BPEL-ben történı elsıdleges leírását nem javasoljuk. A BPEL jól használható technológiai folyamatleíró nyelvként abban az esetben, ha az egy magas szintő folyamatleírásból a megfelelı változatban automatikusan generálható. A magas szintő leírás kiválasztására a Folyamatleíró nyelv kiválasztása c. anyagban [3] teszünk javaslatot, mely dokumentum szintén az e-közigazgatási keretrendszer része. 13/14

14 7. Irodalomjegyzék [1] OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) honlap: március [2] BPEL (Business Process Execution Language) standard: március [3] Folyamatleíró nyelv kiválasztása, EKK_ekozig_folyamatleiro_kivalasztasa080728_V1-4.doc [4] ActiveBPEL honlap: június [5] WSDL specifikáció: június [6] OpenESB honlap: június [7] Sun Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS) honlap: június [8] WebSphere Integration Developer honlap: június [9] WebSphere Process Server honlap: június [10] Microsoft BizTalk Server honlap: június [11] CAPS termék fejlıdési vonulata: június [12] GlassFish honlap: június [13] NetBeans honlap: június [14] Oracle SOA Suite honlap: június [15] J2EE Java 2 Platform, Enterprise Edition honlap: [16] WebSphere Application Server honlap: március [17] Eclipse honlap: március [18] Oracle BPEL Process Manager: honlap március [19] Websphere BPM megoldáscsomag, IBM, 2007 [20] Weszolgáltatások összehangolása: a BPEL kiszolgáló elınyei, Oracle tájékoztató, [21] An Introduction to BPEL, március [22] Simon Balázs: Szolgáltatás alapú elektronikus közigazgatás, diplomaterv, /14

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN

INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN INTEROPERABILITÁSI BEVIZSGÁLÁSI MÓDSZERTAN E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29.

pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29. Közigazgatási pilot példa SOA alkalmazásra 2008. április 29. A Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform (NESSI Hungary) 2 Program Cél Szakmai konszenzus kialakítása az e-közigazgatás fejlesztésében

Részletesebben

Folyamattervezéstıl a megvalósításig

Folyamattervezéstıl a megvalósításig IBM Software Group Folyamattervezéstıl a megvalósításig Balogh Péter WebSphere Technical Specialist IBM Software Group Koczé Zoltán Tanácsadó Hyperteam 2006 IBM Corporation IBM Software Group Problémák

Részletesebben

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun. Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.com Témáim: SOA architecture Webservice folyamat java WS-addressing

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika szoftverbejelentés ZP11-0164, kelt: 2011. május 17. Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést Tartalomjegyzék

Részletesebben

Webszolgáltatás alapokon BPEL

Webszolgáltatás alapokon BPEL Üzleti folyamatok Webszolgáltatás alapokon BPEL Pl.: Bank: Motiváció o Ahány beszállító, annyi technológia, módszertan, protokoll o Régi eszközöket soha nem selejteznek le Meglévő workflow eszközök o Gyártófüggőek

Részletesebben

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_ITbiztonsagibesorolasiminta_080529_V01 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Készítette: Ács László programtervező-matematikus Debrecen 2009 1 Tartalom

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2006. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.05.10. Verzió: 2.1. Oldalszám: 2 / 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Java I. A Java programozási nyelv

Java I. A Java programozási nyelv Java I. A Java programozási nyelv története,, alapvetı jellemzıi Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 02. 12. Java I.: Történet, jellemzık, JDK JAVA1 / 1 Egy kis történelem

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

Simon Balázs Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly. BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Simon Balázs Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly. BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék Simon Balázs (sbalazs@iit.bme.hu) Dr. Goldschmidt Balázs Dr. Kondorosi Károly BME, Irányítástechnika és Informatika Tanszék Webszolgáltatások, WS-* szabványok WS-* implementációs architektúra Célkitűzés:

Részletesebben

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek.

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek. A számítási kapacitás hiánya a világ egyik fontos problémája. Számos olyan tudományos és mőszaki probléma létezik, melyek megoldásához a szokásos számítógépek, PC-k, munkaállomások, de még a szerverek

Részletesebben

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Enterprise Service Bus (ESB) Ercsényi András, BME IIT, 2011.

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Enterprise Service Bus (ESB) Ercsényi András, BME IIT, 2011. Szolgáltatásorientált rendszerintegráció SOA-alapú rendszerintegráció Enterprise Service Bus (ESB) Mi a téma? Valójában alkalmazásintegráció integrációs minták szinkron (RPC, RMI) aszinkron web service

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

13. Fájlformátumok. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu. 13. Fájlformátumok v2011.05.04.

13. Fájlformátumok. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu. 13. Fájlformátumok v2011.05.04. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerzı engedélye szükséges!

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS

GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

OpenOffice Pilot projekt az NFGM-ben

OpenOffice Pilot projekt az NFGM-ben OpenOffice Pilot projekt az NFGM-ben...a nyílt szabványok választása egyértelműen okos üzleti döntés...... az EU nem válhat a zárt forráskód rabjává, minden eszközzel fel kell lépni a technológiai függés

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS

SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Debreceni Egyetem Informatikai Kar VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Dr. Kuki Attila Egyetemi Adjunktus Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék GYÖKÉR RÓBERT Mérnök Informatikus levelezı Debrecen 2009.

Részletesebben

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat IBM Business Monitor telepítési kézikönyv ii Telepítés Tartalom 1. fejezet IBM Business Monitor telepítése.............. 1 2. fejezet IBM Business Monitor

Részletesebben

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás

IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat. IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for Email felhasználói kézikönyv 7. változat 5.kiadás IBM WebSphere Adapters 7. változat 5. alváltozat IBM WebSphere Adapter for

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás

WebSphere Adapters. 6. változat 2. alváltozat. WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás WebSphere Adapters 6. változat 2. alváltozat WebSphere Adapter for SAP Software felhasználói kézikönyv 6. változat 2. kiadás Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt feltétlenül

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ (K+F+I) INTÉZMÉNYRENDSZERE 1. BEVEZETÉS Molnár László egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Marketing Intézet A magyar Kormány 2007-ben fogadta el a következı

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN

SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN Fekete János, fekete@sbgk.hu Dr. Kondorosi Károly, kondor@iit.bme.hu Budapesti Műszaki Egyetem, Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése

Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Webszolgáltatások kommunikációs overhead-jének becslése Simon Balázs, sbalazs@iit.bme.hu Dr. Goldschmidt Balázs, balage@iit.bme.hu Dr. Kondorosi Károly, kondor@iit.bme.hu Budapesti Műszaki Egyetem, Irányítástechnika

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Az IBM Business Process Manager áttekintése

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Az IBM Business Process Manager áttekintése IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5 Az IBM Business Process Manager áttekintése ii Áttekintés PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra és offline olvasásra használhatja.

Részletesebben

Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető

Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető Szolgáltatásintegráció Szolgáltatásintegráció (VIMIM234) tárgy bevezető Gönczy László gonczy@mit.bme.hu A tárgyról A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs

Részletesebben

A MAGYAR E-KÖZIGAZGATÁSI ARCHITEKTÚRA

A MAGYAR E-KÖZIGAZGATÁSI ARCHITEKTÚRA A MAGYAR E-KÖZIGAZGATÁSI ARCHITEKTÚRA 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása. ABB Group June 1, 2010 Slide 1

Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása. ABB Group June 1, 2010 Slide 1 Szaniszló Gábor, ABB Kft MEE szakmai nap elıadás, 2010.05.27. Az IEC61850-es szabvány gyakorlati alkalmazása June 1, 2010 Slide 1 Az ABB IEC61850 kompatibilis készülék palettája Szerverek - Konverteres

Részletesebben

BlackBerry Professional Server szoftver

BlackBerry Professional Server szoftver BlackBerry Professional Server szoftver Telepítési útmutató 1. Telepítési útmutató A következő dokumentum csatolt ábrák segítségével mutatja be a BlackBerry Professional Server szoftver telepítését. A

Részletesebben

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ Tartalom Nehézségeink CMDB adatok és függ ségek vizualizációja

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS TRANSCONTROL Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Budapest, 1145 Budapest Törökır u 21-27 PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ

Részletesebben

Hogyan lehet megakadályozni az üzleti modellezés és az IT implementáció szétválását? Oracle BPM Suite

Hogyan lehet megakadályozni az üzleti modellezés és az IT implementáció szétválását? Oracle BPM Suite Hogyan lehet megakadályozni az üzleti modellezés és az IT implementáció szétválását? Oracle BPM Suite Petrohán Zsolt Vezető tanácsadó zsolt.petrohan@oracle.com Napirend Oracle Fusion Middleware BPM kihívásai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése Dr. Gyimóthy Tibor Dr. Ferenc Rudolf Szoftverminőség biztosítás Fő cél: az üzemelő IT rendszerekben csökkenteni a hibák számát

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER INTEGRÁTOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ RENDSZER INTEGRÁTOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ RENDSZER INTEGRÁTOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül. Beke Dániel

Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül. Beke Dániel Szolgáltatás Orientált Architektúra és több felhasználós adatbázis használata OKF keretein belül Beke Dániel Alap Architektúrák ESRI építőelemek Gazdag (vastag) Kliens Alkalmazások Web Alkalmazások Szolgáltatások

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben