SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA"

Átírás

1 SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2/14

3 Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Leírás Szállítói termékek interoperabilitási vizsgálata Folyamatleíró nyelv A dokumentum összefoglalja azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során - az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt végrehajtásának elsı néhány hónapja alatt - nyertünk, különös tekintettel a BPEL nyelv hordozhatóságának kérdésére. Szöveg Folyamatleíró nyelv kiválasztása Terület (dc:coverage) KOP-ok során megvalósuló projektek, központi IT fejlesztési projektek Létrehozó (dc:creator) BME IK Kiadó (dc:publisher) MEH EKK Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) e-közigazgatási Keretrendszer Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Microsoft Word.doc, elektronikus adathordozón Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V2 Státusz (State) végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_szallitoi_termek_vizsg_080730_V2.doc Méret (Size) 13 oldal Ár (Price) - Felhasználási jogok (UserRights) - 3/14

4 Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Szállítói termékek interoperabilitási vizsgálata A dokumentum készítıjének neve BME Informatikai Központ A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 13 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer kialakítása Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V First draft V Annotált tartalomjegyzékként átadott V Bıvítések V Szerkezeti változtatások, kiegészítések V Javítások V MeH-nek átadott verzió 4/14

5 Szövegsablon Megnevezés Tanulmány, vizsgálati eredmény 1. Elıszó (Foreword) 1. fejezet 2. Bevezetés (Preamble) 2. fejezet 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 7. fejezet 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák Folyószövegben 11. Képek Folyószövegben 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) nincs 5/14

6 Tartalomjegyzék 1. Elıszó Bevezetés A DOKUMENTUM CÉLJA A DOKUMENTUM FELÉPÍTÉSE Vizsgált termékek Vizsgálati módszer Vizsgálat során nyert tapasztalatok Összefoglalás /14

7 1. Elıszó Jelen dokumentum az e-közigazgatási keretrendszer részét képezi. Az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt megvalósítása során több olyan terméket is megvizsgáltunk, mely potenciálisan alkalmas lehet egy közigazgatási rendszerben folyamatmotorként és/vagy fejlesztıeszközként történı felhasználására. Vizsgálataink nem teljes körőek és nem auditálási jellegőek. Jelen dokumentumban tett megállapításaink elsısorban a mintarendszer kialakítása során nyert tapasztalatainkra alapulnak. 2. Bevezetés 2.1. A dokumentum célja A dokumentum célja összefoglalni azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során - az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt végrehajtásának elsı néhány hónapja alatt - nyertünk, különös tekintettel a BPEL nyelv hordozhatóságának kérdésére. A projekt befejezı szakaszában minden bizonnyal jóval több tapasztalatról számolhatnánk be, azonban a folyamatleíró nyelv kialakítása, kiválasztása különösen indokolja a jelenlegi beszámolót ill. összefoglalót. Az általunk vizionált SOA alapokon felépülı e-közigazgatási rendszer egyik kulcsponti elemét adják a webszolgáltatások szervezését, vezénylését biztosító folyamatmotorok. Ezek a folyamatmotorok felelısek az e-közigazgatási buszon, és az egyes szervezeti egységeknél megjelenı szolgáltatások megfelelı sorrendben történı meghívását, összekapcsolását. Ezért különösen fontos kérdés, hogy a szóba jöhetı folyamatmotorok által közvetlenül értelmezendı folyamatleírás mennyire hordozható, és hogyan tudnak egymás mellet megélni a különbözı gyártók eszközei. Mennyire tekinthetık interoperabilis eszközöknek a fejlesztıeszközök. A dokumentum a fenti kérdésekre próbál gyors választ adni úgy, hogy a projekt további döntéseit segítse, támogassa A dokumentum felépítése Az 1. fejezet elhelyezi a dokumentumot az e-közigazgatási keretrendszeren belül. A 2. fejezet bevezetı információkat tartalmaz, megadva a dokumentum célját és felépítését. A 3. fejezet felsorolja a vizsgált terméket. A 4. fejezet bemutatja a vizsgálat menetét és a vizsgálat során az adott fejlesztıeszközzel kifejlesztendı egyszerő webszolgáltatást. Az 5. fejezet ismerteti a vizsgálat során szerzett tapasztalatokat. A 6 fejezet következtetéseket von le a tapasztaltakból. 7/14

8 3. Vizsgált termékek Az e-közigazgatási keretrendszer kialakítása projektben az alábbi szállítók folyamatmotor megoldásait illetve SOA fejlesztıeszközeit vizsgáltuk a saját mintarendszer környezetünkben. Termék Folyamatmotor Fejlesztı eszköz Gyártó ActiveBPEL ActiveBPEL 5.0 ActiveVOS 5.0 Opensource OpenESB GlassFish v2-ur2 Netbeans 6.1 Opensource CAPS 6 GlassFish v2-ur2 / Netbeans 6.1 Sun SUN AS 8 WebSphere WebSphere Process WebSphere Integration IBM Server 6.1 Developer 6.1 BizTalk BizTalk Server 2006 R2 Visual Studio 2005 SP1 Microsoft Oracle Suite SOA Oracle AS 10g JDeveloper 10g Oracle 1. táblázat: Vizsgált termékek 4. Vizsgálati módszer A vizsgálat során egy igen egyszerő feladatot oldottunk meg az egyes rendszerekben, majd azt vizsgáltuk, hogy a keletkezett technológiai szintő folyamatleírások, dokumentumok hogyan vihetık át az egyik rendszerbıl a másikba. A vizsgálat során nem vizsgáltuk a keletkezett megoldások hatékonyságát, vagy magát a fejlesztés nehézségeit. A hatékonyság vizsgálata összetettebb problémát igényelne, a fejlesztıi keretrendszer kényelmi szolgáltatásainak megítélése pedig nagy mértékben szubjektív képet adna. Ezért a továbbiakban csak az interoperabilitás szempontjait érintjük. A vizsgált probléma egy nagyon egyszerő, a 4 matematikai alapmővelet elvégzésére alkalmas asztali számológép-szolgáltatás kifejlesztése és portolása volt. A probléma megoldása során elvégeztük az eszközök egyszerő konfigurálását, és vizsgáltuk a WS-Addressing szabvány támogatottságát, valamint az elágazás és a kivételkezelés, mint folyamatminta megvalósítottságát. Ezen kívül vizsgáltuk a szolgáltatás megvalósíthatóságát mind szinkron, mind aszinkron folyamatként. Teljesen világos, hogy ezzel az egyszerő módszerrel nem nyerhetünk átfogó és minden részletre kiterjedı képet, de a bevezetıben leírt célok a további döntések elıkészítése szempontjából hasznos információkhoz jutunk. Magát folyamatot az XML szintaxisú BPEL definíció írja le, de annak interfészét külön WSDL (Web Services Description Language) [5] állomány tárolja. A vizsgálatban használt számológép-szolgáltatás BPEL formátumú leírásának osztást kiszolgáló részletét szemléltetik az alábbi ábrák (1. ábra és 2. ábra). Az elsı részlet BPEL 1.1, míg a második BPEL 2.0 formátumú. A 2.0-ás változaton jól megfigyelhetı az if szerkezet megjelenése. 8/14

9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bpws:process xmlns:bpel="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/" xmlns:bpws="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/" xmlns:pilot="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" expressionlanguage="http://www.w3.org/tr/1999/rec-xpath " name="calculatorprocess" suppressjoinfailure="yes" targetnamespace="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok"> <bpel:partnerlinks> <bpel:partnerlink myrole="icalculatorrole" name="icalculator" partnerlinktype="pilot:icalculator_partnerlinktype"/> </bpel:partnerlinks> <bpel:variables>... <bpel:variable messagetype="pilot:icalculator_divide_inputmessage" name="divide"/> <bpel:variable messagetype="pilot:icalculator_divide_outputmessage" name="divideresponse"/> <bpel:variable messagetype="pilot:mathfaultmessage" name="divisionbyzero"/> </bpel:variables> <bpel:pick createinstance="yes" suppressjoinfailure="yes">... <bpel:onmessage operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divide"> <bpel:switch> <bpel:case condition="bpws:getvariabledata('divide', 'parameters', '/pilot:divide/pilot:right')=0.0"> <bpel:flow> <bpel:links> <bpel:link name="l4"/> </bpel:links> <bpel:assign> <bpel:source linkname="l4"/> <bpel:copy> <bpel:from> <pilot:mathfault xmlns:bpel="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/" xmlns:bpws="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/" xmlns:pilot="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <pilot:operation>divide</pilot:operation> <pilot:problem>division by zero.</pilot:problem> </pilot:mathfault> </bpel:from> <bpel:to part="fault" variable="divisionbyzero"/> </bpel:copy> </bpel:assign> <bpel:reply faultname="pilot:mathfault" name="divideresponse" operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divisionbyzero"> <bpel:target linkname="l4"/> </bpel:reply> </bpel:flow> </bpel:case> <bpel:otherwise>... </bpel:otherwise> </bpel:switch> </bpel:onmessage> </bpel:pick> </bpws:process> 1. ábra: Számológép-szolgáltatás BPEL 1.1 verziójú kódrészlete 9/14

10 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <bpel:process xmlns:bpel="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" xmlns:ext="http://www.activebpel.org/2006/09/bpel/extension/query_handling" xmlns:pilot="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" expressionlanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0" ext:createtargetxpath="yes" ext:disableselectionfailure="yes" name="calculatorprocess" targetnamespace="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok"> <bpel:extensions> <bpel:extension mustunderstand="yes" namespace="http://www.activebpel.org/2006/09/bpel/extension/query_handling"/> </bpel:extensions> <bpel:import importtype="http://www.w3.org/2001/xmlschema" location="../schema/pilotfeladatok.xsd" namespace="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok"/> <bpel:import importtype="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" location="../wsdl/pilotfeladatok.wsdl" namespace="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok"/> <bpel:import importtype="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" location="../wsdl/pilotfeladatokpl20.wsdl" namespace="http://pilot.ik.bme.hu/pilotfeladatok"/> <bpel:partnerlinks> <bpel:partnerlink myrole="icalculatorrole" name="icalculator" partnerlinktype="pilot:icalculator_partnerlinktype"/> </bpel:partnerlinks> <bpel:variables>... <bpel:variable element="pilot:divide" name="divide"/> <bpel:variable element="pilot:divideresponse" name="divideresponse"/> <bpel:variable messagetype="pilot:mathfaultmessage" name="divisionbyzero"/> </bpel:variables> <bpel:pick createinstance="yes">... <bpel:onmessage operation="divide" partnerlink="icalculator" variable="divide"> <bpel:if> <bpel:condition>$divide/pilot:right = 0.0</bpel:condition> <bpel:flow> <bpel:links> <bpel:link name="l6"/> </bpel:links> <bpel:assign> <bpel:sources> <bpel:source linkname="l6"/> </bpel:sources> <bpel:copy> <bpel:from> <bpel:literal> <pilot:mathfault> <pilot:operation>divide</pilot:operation> <pilot:problem>division by zero.</pilot:problem> </pilot:mathfault> </bpel:literal> </bpel:from> <bpel:to part="fault" variable="divisionbyzero"/> </bpel:copy> </bpel:assign> <bpel:reply faultname="pilot:mathfault" operation="divide" partnerlink="icalculator" porttype="pilot:icalculator" variable="divisionbyzero"> <bpel:targets> <bpel:target linkname="l6"/> </bpel:targets> </bpel:reply> </bpel:flow> <bpel:else>... </bpel:else> </bpel:if> </bpel:onmessage> </bpel:pick> </bpel:process> 2. ábra: Számológép-szolgáltatás BPEL 2.0 verziójú kódrészlete A bemutatott programrészletekben jól felismerhetı a partnerkapcsolatokra (partnerlink) történı hivatkozás. Ez fontos elem a külsı kapcsolatok részleteinek elrejtéséhez. A partner link típus azt írja le, hogy miképpen lép interakcióba két fél, és mi az, amit egymásnak nyújtani tudnak. 10/14

11 A kódrészletek további XML állományokra hivatkoznak, melyek sémákat és interfészeket írnak le. A verzióváltás természetesen ezeket is érinti, bár ezek a viszonylag könnyen áthidalható verzióbeli különbségek közé tartoznak. A BPEL program és a WSDL leírások sematikus kapcsolatát szemlélteti a következı ábra (3. ábra). [21] 3. ábra: BPEL program és a WSDL leírások kapcsolta 5. Vizsgálat során nyert tapasztalatok A vizsgálat során nyert kép meglehetısen vegyes. Egyes rendszerek problémamentesen be tudták olvasni a másik fejlesztıeszközzel készült leírásokat, mások kisebb problémákkal, vagy egyáltalán nem. A következı táblázatban (2. táblázat) összefoglaltuk a legfontosabb tapasztalatokat, melyeket az elızı fejezeten bemutatott egyszerő nem mindenre kiterjedı vizsgálattal nyertünk a BPEL kód hordozhatósága tekintetében. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezzel az egyszerő módszerrel nem nyerhettünk átfogó és minden részletre kiterjedı képet, de a bevezetıben leírt célok a további döntések elıkészítése szempontjából hasznos információkhoz jutottunk. Termék neve ActiveBPEL OpenESB Tapasztalat Az ActiveBPEL segítségével mind BPEL 1.1, mind BPEL 2.0 verziójú leírást is lehet tervezni, de elıre meg kell mondani, melyiket használjuk. Utólag már nem lehet az elıállítandó BPEL leírás verziószámát módosítani, pontosabban van konvertálási lehetıség 1.1 -> 2.0 irányba, visszafelé nincs. Az eszközzel elıállított BPEL leírás más, a megfelelı verzióval kompatibilis rendszerbe problémamentesen beolvasható. Az OpenESB csak a BPEL 2.0 verzióját támogatja. Az eszközzel elıállított BPEL más, a megfelelı verzióval kompatibilis rendszerbe problémamentesen beolvasható. Az ActiveBPEL-lel való átjárás egészen jól mőködik mindkét irányba. 11/14

12 Termék neve CAPS 6 WebSphere BizTalk Oracle SOA Suite Tapasztalat OpenESB-vel kompatibilis nézetben azonosak a tapasztalataink az OpenESB-nél leírtakkal A CAPS 5 csak BPEL 1.0-át támogat, ami már eléggé elavult. Magát a szabványt is nehéz megtalálni. Képes 1.1-es verziót beimportálni és 1.0- ássá konvertálni, ezt kipróbáltuk és mőködött. A másik irány viszont problémás, mivel a többi eszköz a BPEL 1.0-ás változatát nem támogatja. Az IBM WebSphere a leírásától eltérıen a BPEL 1.1 és a BPEL 2.0 közti verziót implementál. Ez azt jelenti, hogy már vannak BPEL 2.0 sajátosságok a generált kódban, de nem fogad el minden, a BPEL 2.0 elıírás szerint kötelezıen megvalósítandó elemet. Így semelyik eszköz irányába sem átjárható. Ha csak korlátozott elemeket használunk fel és generált kódban a BPEL XML, a névterét lecseréljük, van esély arra, hogy importálni tudunk. A másik irány azonban nem megy: a WebSphere Integration Developer grafikus felületén létrehozott folyamatokban az XPATH kifejezésekbıl hiányzik a névtér prefix, amit a többi eszköz így nem tud értelmezni. A BizTalk szerver csak import/export formátumként használja a BPEL-t, belül XLANG/S formátumot tárol. A leírások alapján a BizTalk Server BPEL kompatibilis, de az importálásnál esetenként preproceszort kell futtatni. Ez elég körülményessé teszi a használatot. És bizonyos formai szabályokat be kell tartani a konverzió során. Fontos megjegyezni, hogy maga a termék nem tartalmaz natív BPEL motort. Az Oracle SOA Suite csak BPEL 1.1-es verziót támogat, és az ActiveBPEL-lel való átjárás apróbb, automatizálható konverziók, vagy megszorítások mellett mindkét irányban jól megoldható. 2. táblázat: Tapasztalatok termékenként Némi magyarázatra szorul a CAPS 6 és az OpenESB viszonya, hiszen az 1. táblázat szerint azonos folyamatmotort és azonos fejlesztıeszközt használnak, mégis eltérı eredményekre jutottunk. Leegyszerősítve CAPS 6 = CAPS 5 + OpenESB [11], azaz a CAPS 6 az OpenESB eszközükre épít, de kompatibilitási okokból képes CAPS 5-ként viselkedni. A vizsgálatot úgy végeztük, hogy valójában csak a CAPS 5 funkcionalitását használtuk ki. Ez a magyarázat az eltérı eredményre. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a leírások kicserélhetısége szempontjából alapvetıen az elıállított ill. beolvasott BPEL verzió a lényeges. A vizsgált rendszerek egy része csak a BPEL 1.1 változatot támogatja, és ez korlátozza az adatcserét. Az alábbi táblázat (3. táblázat) a támogatott verziók szempontjából foglalja össze tapasztalatainkat. Hangsúlyozzuk, hogy a vizsgálatok kizárólag az 1. táblázatban megadott verziókra terjedtek ki. Ezért a termékek más verzióira nem érvényesek megállapításaink. 12/14

13 Termék neve Változat BLEL 1.0 BPEL 1.1 BPEL 2.0 ActiveBPEL igen igen OpenESB igen CAPS 6 igen csak import igen WebSphere már nem még nem BizTalk elı- ill. utófeldolgozással Oracle SOA Suite igen 3. táblázat: A vizsgált eszközök által támogatott BPEL verziók Számunkra legmeglepıbb eredményt a WebsSphere vizsgálata hozta. Azt tartjuk meglepınek, hogy az IBM a tapasztaltakkal ellentétben azt kommunikálja, hogy terméke megfelel a BPEL 2.0 elıírásainak [19],[9]. 6. Összefoglalás A dokumentum célja összefoglalni azokat a tapasztalatokat, melyeket jelentıs gyártók SOA fejlesztıeszközeinek és BPEL motorjainak eddigi használata során nyertünk. Mint ahogy a bevezetıben utaltunk rá, az elsıdleges cél a BPEL nyelv hordozhatóságának vizsgálata volt. A vizsgálati tapasztalatok megerısítették korábbi feltételezésünket, és azt a szakirodalomból származó véleményt, hogy ma még a BPEL nem egyformán támogatott folyamatleírási nyelv. Ennek elsıdleges oka, hogy a 2.0-ás szabvány nagyon friss. Ezt a verziót 2007 novemberében fogadta el az OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) konzorcium [1]. Így egyes gyártók még nem építették be termékeikbe azt. Alapvetıen ez magyarázza BPEL kód hordozhatóságával kapcsolatban tapasztaltakat. Ugyanakkor maga a BPEL szabvány nem definiálja a folyamat grafikus megjelenítésének részleteit. Pontosabban nem ad információt arra, hogy az egyes folyamatelemek grafikus megjelenítéséhez szükséges információkat hogyan, milyen formában, milyen szimbólumokkal és hol kell tárolni. Ezért a fejlesztıeszközök ezt teljesen egyedileg tárolják, amibıl az következik, hogy egy adott folyamat grafikus megjelenése két különbözı fejlesztıeszközben még akkor is eltérhet, ha a két eszköz a BPEL szabvány elıírásainak mindenben eleget tesz. A fentiek miatt az e-közigazgatási keretrendszer folyamatainak BPEL-ben történı elsıdleges leírását nem javasoljuk. A BPEL jól használható technológiai folyamatleíró nyelvként abban az esetben, ha az egy magas szintő folyamatleírásból a megfelelı változatban automatikusan generálható. A magas szintő leírás kiválasztására a Folyamatleíró nyelv kiválasztása c. anyagban [3] teszünk javaslatot, mely dokumentum szintén az e-közigazgatási keretrendszer része. 13/14

14 7. Irodalomjegyzék [1] OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) honlap: március [2] BPEL (Business Process Execution Language) standard: március [3] Folyamatleíró nyelv kiválasztása, EKK_ekozig_folyamatleiro_kivalasztasa080728_V1-4.doc [4] ActiveBPEL honlap: június [5] WSDL specifikáció: június [6] OpenESB honlap: https://open-esb.dev.java.net/index.html, június [7] Sun Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS) honlap: június [8] WebSphere Integration Developer honlap: június [9] WebSphere Process Server honlap: június [10] Microsoft BizTalk Server honlap: június [11] CAPS termék fejlıdési vonulata: június [12] GlassFish honlap: https://glassfish.dev.java.net/, június [13] NetBeans honlap: június [14] Oracle SOA Suite honlap: június [15] J2EE Java 2 Platform, Enterprise Edition honlap: [16] WebSphere Application Server honlap: március [17] Eclipse honlap: március [18] Oracle BPEL Process Manager: honlap március [19] Websphere BPM megoldáscsomag, IBM, 2007 [20] Weszolgáltatások összehangolása: a BPEL kiszolgáló elınyei, Oracle tájékoztató, [21] An Introduction to BPEL, március [22] Simon Balázs: Szolgáltatás alapú elektronikus közigazgatás, diplomaterv, /14

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága

Részletesebben

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása ÜZLETI INTELLIGENCIA Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása GALLI RICHÁRD Széchenyi István Egyetem, Mûszaki Tudományi Kar, Informatika Tanszék richard@sze.hu

Részletesebben

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...7 2. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)...8 3. Webszolgáltatások...11 3.1. WSDL (Web Services Description Language)...12 3.1.1. Részei...12 3.1.1.1. types...12 3.1.1.1.1.

Részletesebben

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben