KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV"

Átírás

1 KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Verzió (dc:version) Státusz (State) Fájlnév (FileName) Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) Leírás Központi rendszer pilot - Projektterv e-közigazgatás, szolgáltatásorientált architektúra, szolgáltatási folyamat, BPEL Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt egyes feladatainak magalapozott kidolgozásához kísérleti módszerekre is szükség van, továbbá a kidolgozott javaslatok, módszerek, eljárások, eszközök értékeléséhez a gyakorlati alkalmazások során is tapasztalatokat kell szerezni. Ennek érdekében indítunk e-közigazgatási pilot projekteket. A dokumentum a Központi rendszeren végrehajtandó pilot projekt tervét tartalmazza. e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal Kopint-Datorg Zrt. BME IK magyar V1 Projektterv EKK_ekozig_kozp_rendsz_projektterv_080730_V1 3

4 Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Központi rendszer pilot - projektterv A dokumentum készítıjének neve Kopint-Datorg Zrt. BME IK A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 10 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Projektterv, MeH-nek átadva. V2 V3 4

5 Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt egyes feladatainak magalapozott kidolgozásához kísérleti módszerekre is szükség van, továbbá a kidolgozott javaslatok, módszerek, eljárások, eszközök értékeléséhez a gyakorlati alkalmazások során is tapasztalatokat kell szerezni. Ennek érdekében indítunk e-közigazgatási pilot projekteket. Az indítandó pilot projekteknek két típusa van: a) Kísérleti rendszer és tesztágy kialakítása, amelyik lehetıséget ad aa) különbözı gyártók SOA rendszereinek vizsgálatára, ab) web-service szabványoknak való megfelelések vizsgálatára, ac) o együttmőködési tesztek végrehajtására, ad) fejlesztési technológiák, módszerek gyakorlati, laboratóriumi jellegő kipróbálására és demonstrálására, b) Fejlesztési pilot projektek a nagy alrendszereken, amelyek célja: ba) Néhány nagy alrendszeren minta-szolgáltatások kialakítása az architektúrára, a közigazgatási szolgáltatási sínre, valamint a fejlesztési módszerre és keretrendszerre tett javaslat tesztelésére és validálására, bb) A kulcsszereplık (Kopint-Datorg, KEKKH, PM-ISZK, stb.) aktív részvételének biztosítása a sikeres e-közigazgatási integráció megoldásában. Jelen dokumentum a b) pilot projekttervét tartalmazza.. 2. Bevezetés (Preamble) A dokumentum a Központi rendszer pilot projekttervét tartalmazza 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások nincs (References) 5. Fogalom-meghatározások nincs (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia nincs 8. Rövidítésgyőjtemény nincs 9. Fogalomtár nincs 10. Ábrák 11. Képek van 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) 5

6 Tartalomjegyzék 1. Elızmények A projekt célja A projektben érintettek Projekt feladatok és ütemterv Feladatlebontás és ütemterv A projekt köztes és leszállítandó termékei Erıforrás terv Kockázatkezelési terv Kockázatforrások azonosítása Kockázatforrások kategorizálása Kockázatcsökkentı intézkedések

7 1. Elızmények Jelen projektterv az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt E-közigazgatási pilot projektek alprojektjén belül a Központi rendszer pilot feladat végrehajtására vonatkozik. Az e-közigazgatási keretrendszer létrehozásának elsıdleges célja azoknak az elıírásoknak, szabványoknak és követelményeknek a meghatározása, melyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitőzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelı garanciát jelent ahhoz, hogy a több projektgazdánál önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerő elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre. A pilot projektek két fı iránya: a) Kísérleti rendszer és tesztágy kialakítása, amelyik lehetıséget ad o különbözı gyártók SOA rendszereinek vizsgálatára, o web-service szabványoknak való megfelelések vizsgálatára, o együttmőködési tesztek végrehajtására, o fejlesztési technológiák, módszerek gyakorlati, laboratóriumi jellegő kipróbálására és demonstrálására. b) Fejlesztési pilot projektek a nagy alrendszereken, amelyek célja: o Néhány nagy alrendszeren minta-szolgáltatások kialakítása az architektúrára, a közigazgatási szolgáltatási sínre, valamint a fejlesztési módszerre és keretrendszerre tett javaslat tesztelésére és validálására. o A kulcsszereplık (Kopint-Datorg, KEKKH, PM-ISZK, stb.) aktív részvételének biztosítása a sikeres e-közigazgatási integráció megoldásában. Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projektet egy konzorcium hajtja végre, amelynek két tagja, a konzorciumvezetı BME IK, és a KOPINT-DATORG ZR, a jelen, Központi rendszer pilot alprojekt résztvevıje. A KOPINT-DATORG Zrt. a központi rendszer üzemeltetıje, így részvétele meghatározó fontosságú. Az a) pilot felelıse a BME IK, a b) piloté pedig a KOPINT-DATORG Zrt. A részletes tervezés során pontosításra került a b) pilot címe (Központi rendszer pilot), és tartalma. A BME IK és a KOPINT-DATORG az alprojekt elıkészítése során felmérték a pilot végrehajtásába bevonható eszközöket és erıforrásokat, megvizsgálták az éles üzemi körülmények lehetı legjobb közelítésének lehetıségeit. Kijelölték a pilot tárgyát képezı közigazgatási szolgáltatást, ez az anyasági támogatás igénylése. A Központi rendszer pilot keretében a jelen projekttervben specifikált feladatok elvégzése a konzorcium kötelezettsége. Ugyanakkor a célok elérése érdekében a teljes projekt idıszaka alatt (2008. november végéig) lehetıség van további szakrendszerek bekapcsolódására. Elızetes tárgyalások folynak a PMISZK munkatársaival egy további, három szereplıs (KR, 7

8 APEH, VPOP) folyamat vizsgálatáról, amire a jelen alprojekt teljesítését követıen kerülhet sor. 2. A projekt célja Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt egyes feladatainak magalapozott kidolgozásához kísérleti módszerekre is szükség van, továbbá a kidolgozott javaslatok, módszerek, eljárások, eszközök értékeléséhez a gyakorlati alkalmazások során is tapasztalatokat kell szerezni. Ennek érdekében indítunk e-közigazgatási pilot projekteket. Jelen alprojekt a Központi rendszer és a szakrendszerek SOA alapú együttmőködésének és összetett közigazgatási folyamat BPEL motor alkalmazásával történı végrehajtásának kísérleti megvalósítását, valamint tapasztalatainak kiértékelését célozza. Az alprojekt akkor érik el célját, ha a kísérletek tervezettek, ha megvalósításuk során a tapasztalatok elemezhetı formában dokumentálásra kerülnek, és értékelésük megtörténik. 3. A projektben érintettek Személy Szervezet Szerepe a projektben Fábos Zsolt KOPINT-DATORG Zrt. Vezetı, végrehajtó Dr. Goldschmidt Balázs BME IK Végrehajtó Dr. Dedinszky Ferenc Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Megrendelı Közigazgatás Stratégiai Központ Dr. Nagy László IDOM Zrt. Minıségbiztosító Esetleges további csatlakozók Végrehajtó 4. Projekt feladatok és ütemterv A projekt keretében a résztvevık kialakítják az anyasági támogatás igénylése folyamatának végrehajtását bemutató SOA alapú megoldást. A kezdeményezés és a folyamatvezérlés BPEL leírás alapján a központi rendszeren (annak egy tesztsíkján) történik, a folyamatban résztvevı többi szakrendszert pedig a BME tesztrendszere szimulálja. A pilotról értékelı tanulmány készül. A Központi rendszer pilot alprojekt keretében elvégzendı feladatok: Folyamat kialakítása: Az anyasági támogatás folyamatának kialakítása a központi rendszer tesztrendszerén. Szakrendszerek felkészítése: Az anyasági támogatás igénylésének, elbírálásának és kiutalásának folyamatában résztvevık (Magyar Államkincstár, kifizetıhely, okmányiroda) szolgáltatásainak kialakítása a BME IK tesztrendszerén Tesztek végrehajtása Értékelı tanulmány készítése 8

9 4.1. Feladatlebontás és ütemterv 1. ábra Ütemterv Gantt diagram Feladat Határidı Felelıs 1. Tesztrendszer specifikáció 1.1 Hardver konfigurációk KOPINT-BME 1.2 Szoftver konfigurációk KOPINT-BME 1.3 SOA szoftver KOPINT-BME 1.4 Specifikáció elfogadás KOPINT-BME 2. Teszttervezés 2.1 KR oktatás KOPINT 2.2 Folyamatterv KOPINT 2.3 Szolgáltatások terve BME 2.4 Teszt forgatókönyv KOPINT-BME 2.5 Tesztterv elfogadás KOPINT-BME 3. Tesztrendszerek felállítása 3.1 KOPINT oldalon KOPINT 3.2 BME oldalon BME 3.3 Folyamat kialakítása KOPINT 3.4 Szolgáltatások kialakítása BME 3.5 Tesztrendszer elfogadás KOPINT-BME 4. Teszt végrehajtás KOPINT-BME 5. Értékelı tanulmány KOPINT-BME 6. Záró értekezlet KOPINT-BME Megjegyzések a feladatokhoz: ad 3.: A BME-oldali rendszerek hardver eszközeit a BME, a KOPINT-oldali eszközöket a KOPINT biztosítja 9

10 ad 2.1: A KR oktatást a KOPINT munkatársai tartják, a BME biztosítja a projekt végrehajtásában résztvevı munkatársainak részvételét. A pontos idıpontokat a felek elızetesen egyztetik. ad 3.5: A tesztrendszer elfogadása azt jelenti, hogy megtörténik az együttmőködéshez 5. A projekt köztes és leszállítandó termékei Termék neve Elkészítésének Jellege határideje Tesztkonfiguráció specifikációja Belsı dokumentum Teszt-terv Belsı dokumentum Teszt-jegyzıkönyvek Belsı dokumentum Értékelı tanulmány Átadandó 6. Erıforrás terv A projekt végrehajtásához szükséges hardver és szoftver eszközök a résztvevık rendelkezésére állnak. A végrehajtásban résztvevı személyek: Személy Fábos Zsolt Gál Adrián Erik Mózes Csaba Farkas Attila Dr. Kondorosi Károly Dr. Goldschmidt Balázs Dr. László Zoltán Bóka Gábor Simon Balázs Szerepe a projektben KD üzletágigazgató, a Központi rendszer pilot alprojekt vezetıje KD projektmenedzser KD osztályvezetı, rendszermérnök KD osztályvezetı, rendszermérnök BME, E-közigazgatási pilot projektek alprojekt vezetıje BME, alprojekt-koordinátor BME szolgáltatások kialakítása BME tesztforgatókönyv készítés, teszt végrehajtás BME SOA szoftverek, hardver konfiguráció felállítása 7. Kockázatkezelési terv 7.1. Kockázatforrások azonosítása Kockázatforrás azonosító ENGEDÉLY SOASW Rövid leírás A KR-hez való csatlakozás jogi, adminisztratív akadályokba ütközik A SOA szoftverek váratlanul nehéz kompatibilitási problémát okoznak 10

11 7.2. Kockázatforrások kategorizálása Kockázatforrás azonosító Elıfordulási valószínősége Okozott kár nagysága Kockázat mértéke ENGEDÉLY kicsi nagy közepes SOASW közepes közepes közepes 7.3. Kockázatcsökkentı intézkedések Kockázatforrás azonosító Kockázatcsökkentı intézkedések Maradvány kockázat mértéke ENGEDÉLY A központi rendszer is szimulált változatban szerepel a pilotban kicsi SOASW Áttérés más SOA rendszerre kicsi 11

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR

FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR FEJLESZTÉSI KERETRENDSZER ÉS KOMPONENSTÁR A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Részletes jelentés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer egyes szolgáltatásainak üzemzavarairól

Részletes jelentés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer egyes szolgáltatásainak üzemzavarairól Részletes jelentés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer egyes szolgáltatásainak üzemzavarairól 2009. január 19. és február 7. között három olyan üzemzavar következett be a Központi Elektronikus

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

"DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására

DemoGRID Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására "DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására Connecting Heterogeneous Systems to Solve Data and CPU Intensive Problems Munka- és költségterv Azonosító:

Részletesebben