KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Az IT Biztonsági stratégia tervezés követelményei Kulcsszó (dc:subject) IT biztonság; IT biztonsági követelmény; ajánlás Leírás (dc:description) Az IT biztonsági stratégia tervezés követelményei leírja, hogy a csatlakozó szervezetnek milyen lépéseket, feladatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy megfeleljen az elvárásoknak. A dokumentum mintákkal és csekklistákkal támogatja a feladatvégzést. Típus (dc:type) Szöveg, táblázat, ábra Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) E közigazgatási keretrendszer egyéb dokumentumai Terület (dc:coverage) KOP-ok során megvalósuló projektek, központi IT fejlesztési projektek Létrehozó (dc:creator) E közigazgatási keretrendszer projekt Kiadó (dc:publisher) MEH EKK Résztvevı (dc:contributor) Stratis Kft. Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format).doc Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V1 Státusz (State) Végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_IT_Bizt_Strategia_kov_080714_V1 Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Közigazgatási Operatív Programok IT Biztonsági környezete. Az IT Biztonsági stratégia tervezés követelményei A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 40 A projekt azonosítója E közigazgatási keretrendszer projekt 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V július 14. MeH-nek átadott verzió. V2 V3 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés 1. Elıszó (Foreword) 2. Bevezetés (Preamble) 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) Leírás 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. Metaadat-táblázat 3 2. Verziókövetési táblázat Változáskezelés 4 3. Szövegsablon 5 4. Tartalomjegyzék 6 5. Elıszó 6 6. Bevezetés 7 7. Alkalmazási terület 8 8. Rendelkezı hivatkozások 8 9. Fogalom meghatározások IT Biztonság stratégiai tervezés célja, helye, szerepe IT Biztonság stratégiai tervezés elvei Tervezési elvek Pályázatkezelési szempontok IT Biztonság stratégiai tervezés módszerei Információgyőjtés Helyzet meghatározás ( Hol vagyunk most? ) Célkijelölés ( Hová akarunk eljutni? ) Vízió Jövıkép A stratégia kidolgozása ( Hogyan jutunk el oda? ) IT Biztonság stratégiai terv jóváhagyása Az IT biztonsági stratégiai terv karbantartása IT Biztonság stratégiai tervezés dokumentált elemei Vezetıi összefoglaló Bevezetés Vízió és jövıkép (a biztonsági cél a pályázatra vonatkozóan) Jelenlegi IT biztonsági helyzet összefoglalása Teendık Függelék Az IT biztonsági stratégiai terv ellenırzése Az IT biztonsági stratégiai tevékenység ellenırzése A KOP megvalósítás pályáztatási feladatai Információ biztonság menedzsment önértékelı lista Informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó technikai követelmények Stratégiai célok értékelı táblázata Folyamatban lévı projektek értékelése Újonnan induló projektek Projekt adatlap Rövidítésgyőjtemény Belsı hivatkozások Elıszó Jelen dokumentum az e közigazgatási keretrendszer részeként, az informatikai biztonságra vonatkozó tervezés (középtávú) mikéntjét írja le a projektek életciklusán keresztül. Közvetlen környezetében szereplı követelmény dokumentumok: Közigazgatási Operatív Programok IT biztonsági környezete és követelményrendszere IT Biztonsági követelményrendszer érvényesítésének módja IT Biztonsági Politika követelményei IT Biztonsági szabályzatok követelményei Szabályzatmenedzsment rendszer követelményei 6

7 6. Bevezetés A Kormányzati Informatikai Egyeztetı Tárcaközi Bizottság 2005-ben A kormányzati intézmények informatikai stratégiájának készítése címmel adta ki a 22. sz. ajánlást i. Várhatóan (kötelezıen) már több központi kormányzati szervezet ezen ajánlás figyelembevételével készítette el informatikai stratégiáját. A kiemelt projektek megvalósítói célszerően, a nemzeti IT célkitőzésekkel összhangban járnak el, ha szintén követik a fenti ajánlást. A stratégiai tervezés célja tehát az IT területen a tudatos cselekvés megalapozása, és nem önálló dokumentum létrehozása. Ha a szervezet más stratégiájában az IT biztonsági kérdéseket az itt meghatározásra kerülı terjedelemben és mélységben kidolgozza, akkor azzal eleget tesz az IT Biztonsági stratégia követelményeinek. A fentiek alapján ebben az ajánlásban az IT Biztonsági stratégiával szembeni követelmények meghatározásánál is a fenti ajánlást vesszük alapul, és az általános IT stratégiai tervezéshez illesztve kezeljük a biztonsági kérdéseket is. Ez kedvez az IT stratégiával már rendelkezıknek, és ösztönöz a biztonsági mellett az általános IT stratégiai tervezésre. Napjainkban folyik a Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások kidolgozása, véglegesítése is. Az ajánlás célja, hogy összességében minél átjárhatóbb rendszer jöjjön létre, ezért itt az informatikai biztonsági stratégia kidolgozásához szükséges ismeretek jelennek meg, sokszor idézve a más ajánlásokban megfogalmazott (vagy honosított) eljárásokat, követelményeket, továbbá hivatkozva azokat a helyeket, ahol az ismereteket részletesebben is elérhetık. Az informatika napjainkra a szervezetek meghatározó erıforrásává vált, melynek fejlesztése és fenntartása a stratégiai tervezés körébe került. Bebizonyosodott, hogy az informatikai rendszerek kialakítása és mőködtetése az alapfunkciókon jelentısen túlmutat. Az informatikai rendszerben elıforduló zavarok lehetséges kihatásai miatt az informatika biztonság önálló területté nıtte ki magát, és a szervezet egyéb biztonsági tevékenységei mellett ez is stratégiai területté lépett elı. Ha a szervezeti küldetés elérése az információs rendszeren nyugszik (értve az információ feldolgozást, tárolás, továbbítást) akkor ennek megbízhatónak kell lennie. Támadások esetén a megbízhatóságot a ténylegesen megvalósított, megfelelı védelemre kell alapozni. Ehhez a szervezetnek olyan biztonsági rendszerre van szüksége, mely az ajánlások mellett a józan észre is támaszkodik. A valóban mőködı védelmeknél a hangsúly azon van, hogy szükség esetén tényleg hatásosak legyenek, és nem azon, hogy szabályosan legyenek kialakítva, mint ahogy az esetleges támadó sem a védelmek helyes beállításait ellenırzi, hanem egyszerően kárt akar okozni. A biztonság megvalósításának jelentıs része a különbözı dokumentált folyamatok kialakítása, dokumentálása, elsajátítása, frissen tartása. Ezek a dokumentumok nem maradhatnak pusztán leírt szavak: a szervezet elkötelezettségét fejezik ki az informatikai biztonság mellett, és megadják a megvalósítás részleteit. Az informatikai tevékenységek, ezen belül a biztonság, összetett és vegyes, különbözı megoldási idejő, nehézségő és költségő feladatokkal találkozik, így ezek véghezvitele csak tervezett módon képzelhetı el. Példaként egy felmérés alapján ii az IT biztonság leggyakoribb prioritásai: Katasztrófa terv és üzleti folytonosság Alkalmazotti figyelemfelhívó program 7

8 Adatmentés Átfogó biztonsági stratégia Hálózati tőzfalak Központosított információ biztonsági rendszer Rendszeres biztonsági audit Alkalmazottak monitorozása Biztonsági jelentések nyomon követése (log fájlok, sérülékenységi jelentések) Szellemi tulajdonok védelme A felsorolásban azonosíthatunk mőszaki, mőködési és adminisztratív célokat, a szellemi tulajdon védelemtıl a jelentések elemzéséig. Az ilyen lélegzetvételő célok megvalósítása csak jelentıs ráfordításokkal, a szervezeti küldetésbıl származtatva, a szervezeti erıforrások intenzív igénybevétele mellett képzelhetı el, így ennek jóváhagyása a legmagasabb szinten, a szervezeti célokat rögzítı stratégiákban történhet meg. 7. Alkalmazási terület A biztonsági követelmények alkalmazása ajánlott minden közigazgatási informatikai rendszer esetében, de kötelezı azoknak az IT rendszerek esetében, amelyek csatlakoznak a Központi Rendszerhez vagy a fejlesztéshez, mőködtetéshez állami támogatásokat használnak fel, jogszabály kötelez alkalmazására. A biztonsági követelmények alkalmazása szervezeti szempontból kiterjed az informatikai rendszert üzemeltetı és informatikai rendszert fejlesztı szervezetre. Idıben a követelmények alkalmazása kiterjed az informatikai rendszerek teljes életciklusára (tervezés, fejlesztés/beszerzés, mőködtetés). 8. Rendelkezı hivatkozások 9. Fogalom meghatározások Közigazgatási informatikai rendszer: Csatlakozó rendszer: A KOP programban megvalósuló, annak tárgyát képezı fejlesztés. Csatlakozó szervezet: A csatlakozó rendszert megvalósító (a megvalósításban részt vevı) szervezet. Felhasználó szervezet: Az a közigazgatási szervezet, amely az igényeiknek megfelelı közigazgatási informatikai rendszert megtervezi, finanszírozza megvalósítását és üzemeltetését (függetlenül, hogy saját forrásból vagy pályázati úton szerzett támogatásból), illetve használja. Üzemeltetı szervezet: Az a szervezet, amely a közigazgatási informatikai rendszer üzemeltetését végzi. Ez a szervezet lehet maga Felhasználó szervezet, vagy egy külsı szolgáltató. 8

9 10. IT Biztonság stratégiai tervezés célja, helye, szerepe Az Informatikai Biztonsági Stratégia kapcsot jelent az informatikai stratégia és a biztonsági stratégia között. Összehangolja az elsısorban informatikai (technológiai) célokat a szervezet (átfogó kockázat alapú) biztonsági céljaival, és definiálja a közös (mőködési) területeket. Az Informatikai Biztonsági Stratégia célja iii, hogy a szervezet üzleti (szakmai mőködési) igényeinek jövıbeni változásaival összhangban meghatározza az információbiztonság fejlesztésének tervét (középtávú, hosszú távú). A szervezet informatikai biztonsági stratégiája, a biztonsági és az informatikai stratégiák szerves részét képezi. A stratégiát alapul véve kell az éves szintő terveket elkészíteni. A jóváhagyott éves terv a beszerzési, beruházási és projekt-elıkészítési tevékenységeket érintı intézkedési tervek összeállításának kiindulási alapja. Az információbiztonsági stratégia meghatározásánál a szervezetnek: fel kell mérnie, ismernie kell a jelenlegi információbiztonsági helyzetet, számba kell vennie mindazon kihívásokat, melyekkel a közeljövıben számolnia kell, valamint fel kell mérnie a biztonság területén lehetséges fejlesztési potenciálokat. Az informatikai stratégiához hasonlóan a Biztonsági Stratégiának is illeszkednie kell a magasabb szintő stratégiákhoz, pl. az össz-kormányzati elképzeléseket rögzítı Magyar Információs Társadalom Stratégia iv alapelveihez, valamint közigazgatási tartalmú fejlesztések esetében, az össz-kormányzati törekvéseket keretbe foglaló e-kormányzati stratégiához v. Az Európa Tanács (ET) az e-kormányzatról szóló 15/12/2004 számú ajánlásában vi az alábbi biztonsági vonatkozású elvárásokat és alapelveket fogalmazza meg: Az állampolgári bizalom megırzése érdekében az adatok naprakészségére, az információk hitelességére kell törekedni. A költség hatékony és a gyakorlati szempontoknak is eleget tevı e-kormányzati szolgáltatásokat az információs és kommunikációs csatornákon keresztül is hozzáférhetıvé kell tenni, az élhetıbb, kényelmesebb élet biztosítása érdekében. Az e-kormányzati stratégiáknak meg kell határozniuk mekkora mértékő technológiai, financiális és humánerıforrást kívánnak biztosítani az elektronikus közszolgáltatások fenntartásához és fejlesztéséhez. Egyaránt tartalmazniuk kell a rövid, közép és hosszú távú pénzügyi tervezést. Az e-kormányzati stratégiáknak ösztönözniük kell a legjobb gyakorlatok elterjesztését. Az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztésének és implementációjának folyamata során kulcsfontosságú az értékelés, a felmerülı hibák kijavítása. Valamennyi e-kormányzati fejlesztési terv részét kell, képezze az alkalmazandó technológiára vonatkozó kockázatmegelızı és kockázatmenedzsment stratégia. Az illegális rendszerbehatolások ugyanis alkalmasak az állampolgári bizalom és a demokratikus folyamatok megingatására. A magánélet, a személyes adatok védelmének tagállami szabályozását harmonizálni kell a nemzetközi szervezetek e témakörben lefektetett irányelveivel (pl. Convention for the Protection of Individuals, valamint az Automatic Processing of Personal data, ETS no. 108). Az e-kormányzati stratégiáknak rögzíteniük kell, hogy a közigazgatásnak egyik kiemelt feladata az on-line szolgáltatások társadalmi népszerősítése. Az e-kormányzati alkalmazások során használt hitelesítési eljárásnak összhangban kell lennie a megkívánt bizalom és biztonság szintjével. Az e-kormányzati szolgáltatások biztonsági rendszerének biztosítania kell a személyes adatok védelmét, valamint a megbízhatóságot és a biztonságot. 9

10 A hatókör megadásakor meg kell határozni az alkalmazási területet és annak határait a mőködési tevékenység jellemzıi, a szervezet, annak elhelyezkedése, vagyontárgyai és technológiája szerint. A csatlakozó rendszerek informatikai biztonsági stratégai célja a biztonsági környezet kialakítása és fenntartása a csatlakozó rendszer megvalósítása és üzemeltetése során. Lehetséges küldetés vagy mőködési hatások A szervezeti mőködésre, vaygyontárgyakra, személyekre vagy más szervezetekre, a nemzetre vonatozó kockázatok Szervezet Stratégiai Célok és Követelmények Összetett, bonyolult kapcsolatrendser a szervezei küldetés, mőködési folyamtok és a támogató informatikai rendszer között Elsıszámú vezetı / felügyelı hatóság elkötelezıdése A biztonsági erıforrások rendelkezésre állása, rangsorolása Más jellegő kockázatok figyelembe vétele Küldetés / mőködési folyamat Küldetés / mőködési folyamat Küldetés / mőködési folyamat Informatikai rendszer Informatikai rendszer Informatikai rendszer Informatikai rendszer Az informatikai rendszert és támogató infrastruktúrára alkalmazott védelmi intézkedések 1. ábra - Megközelítés az információs rendszer biztonsági elemzésére vii Az ábra egy modellt mutat az információs rendszer biztonsági elemzésére. Ebben a környezetben határolható be az informatikai biztonsági stratégia kiterjedése, illetve jelennek meg az elıkészítés során elemzendı területek. Az informatikai biztonsági stratégia hatóköre a szervezet azon meghatározott része, melyben a csatlakozó rendszer mőködtetése folyik. Fontos döntés, hogy a hatókör leszőkül-e a csatlakozó rendszerrel foglalkozó lehetı legkisebb szervezeti egységre, vagy kiterjed a teljes szervezetre. A döntést befolyásolja a szervezet biztonsági érettsége, az informatika intenzitása, a KOP súlya, illetve a szervezeti stratégia. A továbbiakban a helyzetértékelést, a belsı és külsı folyamatok szétválasztását, az érintett rendszerek körét már következetesen az itt meghatározott hatókör alapján kell elvégezni. A KOP kapcsán mindenképpen elvárás az, hogy elıre lépés történjen olyan informatikai biztonsági rendszer kialakítása felé, mely a késıbbiekben újabb fejlesztéseket tud befogadni. A szervezeti küldetésbıl induló (kockázat- és folyamatalapú) megközelítés azért is kívánatos, mert jól illeszthetı más rendszerekhez, pl. minıségirányítási (ISO 9001 viii ), környezetvédelmi (ISO ix ), Az informatikaszolgáltatás irányítása MSZE 15100:2005 (BS 15000:2002) x. 11. IT Biztonság stratégiai tervezés elvei Az IT biztonság stratégiai tervezését a meglévı különbözı szintő (EU, nemzeti, ágazati, szervezeti) és különbözı tartalmú (általános, IT, biztonsági) stratégiákkal összhangban kell 10

11 megvalósítani. Az itt meghatározott IT biztonság stratégiai tervezés célja az informatikai biztonság fejlesztése, ehhez a stratégiai terv elkészítése, megvalósítása, felülvizsgálata és ellenırzési lehetıségének kialakítása a kiemelt projektekben, és ezen keresztül az érintett intézményekben Tervezési elvek Az informatikai biztonsági stratégiát a hatókörre kell elkészíteni. Elıtte meg kell határozni azokat az informatikai stratégiai döntéseket, illetve projekt definíciós elemeket, melyek a tervezési idıszakban meghatározzák a mőködési környezetet. Ideális esetben a szervezet informatikai stratégiája tartalmazza a biztonsági kérdéseket is. Az informatikai biztonságra vonatkozóan a szervezeti küldetéssel, követelményekkel, KOP definíciós elemekkel összhangban meg kell határozni az informatikai biztonsági elképzeléseket, célkitőzéseket, és program, valamint projekt szinten definiálni a célok eléréséhez szükséges kiemelt prioritású, konkrét és mérhetı lépéseket. Az informatikai biztonsági stratégiát a jogszabályi követelményeknek megfelelıen, illetve az informatikai stratégiával összhangban középtávon, kb. 3 éves idıhorizontot alapul véve javasolt elkészíteni. A tervezési idıszak terjedjen ki az informatikai csatlakozó rendszer üzemelésének megkezdéséig. Az évi informatikai terv készítésével összhangban, évenként a stratégiákat felül kell vizsgálni, és a megváltozott körülményekhez kell igazítani. Új stratégia kidolgozására, vagy nagyobb mértékő átdolgozására a külsı vagy belsı környezet alapvetı megváltozása esetében van szükség, pl. szervezeti küldetés módosulása, KOP célkitőzés változása. Az informatikai stratégakészítés szabályai xi xii: Az információ biztonsági ténykedés a szervezeti célokat szolgálja. Az összes biztonsági intézkedés a szervezeti küldetést szolgálja. Az IT biztonsági cél meg kell jelenjen a szervezet elsıdleges stratégiájában is. Az informatikai biztonsági megközelítés (létesítése, mőködtetése, fejlesztése) illeszkedjen a szervezeti kultúrához. Az informatikai biztonság váljon szerves részévé a vezetésnek! Az informatikai biztonságot költség hatékonyan kell megvalósítani! Nem szabad többet költeni a megelızésre, mint ha a kár bekövetkezne. Az informatikai biztonsági felelısségeknek és elszámoltathatóságnak egyértelmőnek kell lennie! Az informatikai biztonság teljes körő és összetett megközelítést igényel! Az informatikai biztonságot rendszeresen felül kell vizsgálni! A biztonsági tevékenység illeszkedjen az informatikai stratégiához. Biztonsági programot kell indítani és keresztül vinni. Elınyre számíthatnak azok a szervezetek, amelyek megfogalmazzák és megkövetelik a biztonságtudatos viselkedést. A biztonsági rendszer felépítésénél célszerő egy szabványos, egységes modellt követni. A szervezetek szívesebben követnek elismert megközelítéseket, mint fogadják el az ad hoc megoldásokat. Kommunikálni kell az informatikai biztonság értékét. A kockázatértékelés nyelvét használva az értékeket a szervezeti mőködés mérıszámaiban kell kifejezni. 11

12 11.3. Pályázatkezelési szempontok Egy KOP beindítása vélhetıleg a pályázók életében jelentıs változást okoz, mely stratégiáik újrafogalmazását követeli. Nem elvárható tehát egy informatikai biztonsági stratégia kidolgozása a pályázati dokumentáció mellékleteként, de mégis gondoskodni kell a kellı biztonsági szint elérésérıl a pályázat során. A pályázat részeként a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az informatikai biztonsági tevékenységet a KOP kapcsán tervezni fogja, a terveket végre fogja hajtani, és a pályázati források mely részét fordítja a biztonsági stratégia végrehajtására. A pályázati szakaszban elegendı az IT biztonsági víziót és jövıképet bemutatni, illetve a megvalósítandó rendszer tervezett biztonsági osztály besorolását elvégezni. A szponzor jogosult a biztonsági osztály módosítását kezdeményezni. A stratégiát a szerzıdéskötést követı három hónapon belül hatályba kell léptetni, de az elızetesen kritikusnak ítélt területeket már erre az idıre az alap védelmi szintre kell hozni. A stratégiai tervezésnek a pályázat megkezdése után három évig hatályosnak kell lennie, és az ott meghatározott feladatokat az ütemezésnek megfelelıen meg kell valósítani. A pályázat és az informatikai fejlesztési projektek életciklusai szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes szereplık közötti feladatmegosztás a A KOP megvalósítás pályáztatási feladatai fejezetben a 24. oldalon található. A pályázatkezelı a stratégiára vonatkozóan a mellékletben található kérdéslista használatával ellenırzi a pályázót. Ellenırzi ezen túlmenıen a biztonsági osztály besorolást, és a költségek felhasználását. A követelmények teljesülhetnek az MSZ-ISO/IEC 27001:2006 xiii szabvány alapján történı tanúsítással, amennyiben teljesülnek a követelményrendszerben meghatározott elvárások és a tanúsítás érvényes teljes projektmegvalósítás alatt. A követelményeket az MSZ-ISO/IEC 27001:2006 szabvány alapján történı tanúsítással teljesítı projekt megvalósítók egyszerősített ellenırzését a finanszírozó végzi, vagy rendkívüli esetben harmadik felet bíz meg. 12. IT Biztonság stratégiai tervezés módszerei A stratégiakészítés folyamata 4 fázisra bontható: A külsı és belsı környezettel kapcsolatos információk és dokumentumok összegyőjtése, tanulmányozása, a következtetések levonása; Helyzet meghatározás ( Hol vagyunk most? ); Célkijelölés ( Hová akarunk eljutni? ); A stratégia kidolgozása ( Hogyan jutunk el oda? ). 12

13 Hatókör meghatározás Helyzetmeghatározás Önértékelési ellenırzı lista Információ győjtés Kiindulási helyzet meghatározása Jelenlegi IT biztonsági helyzet összefoglalása Célkijelölés Szervezeti küldetés Vízió és jövıkép meghatatározás Információ biztonság menedzsment önértékelı lista Vízió és jövıkép Rendszer-szintő priorizálás végrehajtása Stratégiai célok értékelı táblázata Programtervezés A stratégia kidolgozása Szervezet szintő költség alapú döntés Projekt adatlapok Stratégia karbantartása Folyamatban lévı projektek értékelı táblázata Stratégia jóváhagyása Újonnan induló projektek táblázata Programok menedzselése és végrehajtása Eredmények értékelése Változások követése 2. ábra IT Biztonsági stratégia készítés folyamata Információgyőjtés Az összegyőjtendı és tanulmányozandó külsı és belsı környezettel kapcsolatos információk és dokumentumok: Hierarchikus dokumentumok: Szervezeti (minisztériumi, intézményi) általános stratégia Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, utasítások A KOP dokumentációja A KOP érintett adatok és informatikai eszközök leírásai 13

14 Horizontális dokumentumok: Biztonsági stratégiák (nemzeti, ágazati, intézményi) Hierarchikus és horizontális elemeket egyaránt hordozó dokumentumok, információk: EU és NATO dokumentumok (irányelvek, ajánlások, szabványok stb.) Nemzetközi szervezetek, nemzetközi egyezmények, ajánlások dokumentumai Korábbi informatikai és informatikai biztonsági stratégia, és ennek háttérdokumentumai A mőködı rendszerekre, alkalmazásokra, architektúrákra vonatkozó információk A folyamatban levı fejlesztésekre vonatkozó információk Biztonsági dokumentációk A szervezet és ágazat biztonsági helyzetére vonatkozó dokumentumok Biztonsági mőködés jelentései Az érintett informatikai rendszerekre vonatkozó információk Szervezet és KOP kockázatértékelései Helyzet meghatározás ( Hol vagyunk most? ) A feladat annak vizsgálata, hogy a (KOP megvalósításához a 10. oldalon meghatározott kiterjedésben) szervezet küldetését, vízióját, stratégiáját, a KOP definíciót figyelembe véve milyen szintet képvisel informatikai biztonsági fejlettség terén, és ez mennyiben támogatja a célok elérését. A helyzet-meghatározás során az informatikai stratégia készítésnek megfelelıen el kell végezni a rendelkezésre álló erıforrások és képességek elemzését. Figyelembe kell venni a (biztonsági, informatikai vagy KOP) érintett tárgyi- a humán-, szervezeti és pénzügyi erıforrásokat. Az elemzés eredményeként rá kell mutatni, hogy a rendelkezésre álló erıforrások hatékonyan vannak-e kihasználva, hol találhatók rejtett tartalékok. Az elemzés eredménye alapján határozhatók meg azok a területek, ahol a stratégia végrehajtása során a rendelkezésre álló erıforrások kiegészítése szükséges a stratégia megvalósításához. Rövid összefoglalást kell adni a meglévı infrastruktúráról, az alkalmazott technológiákról, szabványokról, illetve a fıbb hálózati és hardver elemekrıl, architektúráról, illetve az alapszoftverekrıl (pl. hálózati operációs rendszerek). Az elemzésben ki kell térni az informatikai (biztonsági) költségek felhasználási módjára, folyamatára. A humán erıforrások között kell feltüntetni az informatikai munkatársak számát, és az általuk ellátott feladatok jellegét és biztonsági megítélését (pl. rendszergazda, adatbázis adminisztrátor, programfejlesztı stb.) A szervezeti erıforrást célszerő szervezet diagramon ábrázolni, feltüntetve az informatikai és biztonsági szervezet (illetve annak vezetıjének) felelısségi és hatáskörét. A szervezeti erıforrásoknál be kell mutatni az informatikai biztonságra vonatkozó szabályozást. A pénzügyi erıforrások bemutatásánál ismertetni kell a különbözı forrásokból (költségvetés, pályázat stb.) rendelkezésre álló, vagy tervezett források címét, mértékét és felhasználásuk 14

15 lehetséges módját (célhoz kötött, szabadon felhasználható stb.). Ebben a részben elkülönítetten kell megjeleníteni a KOP és a szervezet egyéb IT biztonsági forrásait. A helyzetelemzés során ismertetni kell a KOP megvalósítására igénybe vett fejlesztıi potenciált, ennek biztonsági helyzetét és képességét a biztonságos rendszer kialakítására. A szervezet érettségének megfelelıen választható meg a vizsgálati módszer, azonban ki kell terjedjen a következı területekre: Biztonsági szabályzat Az információ-biztonság szervezete Vagyontárgyak kezelése Az emberi erıforrások biztonsága Fizikai védelem és a környezet védelme A kommunikáció és az üzemeltetés irányítása Hozzáférés-ellenırzés Információ rendszerek beszerzése, fejlesztése és fenntartása Információ-biztonsági incidensek kezelése Mőködés folytonosságának irányítása Követelményeknek való megfelelés ellenırzése Az értékelésre használható módszertan: a 27. oldalon található Információ biztonság menedzsment önértékelı lista, MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány, MIBA xiv sorozat biztonság menedzsment ellenırzésre szolgáló fejezetei, Információ biztonságra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy ezzel egyenértékő módszerek. Ha ez más szervezeti célokkal egybevág, már a stratégia készítés során megfontolandó a kockázatkezelés megkezdése (becsatolása, alkalmazása) annak érdekében, hogy a kialakuló biztonsági rendszer minél alaposabban vehesse figyelembe a küldetést és legyen testre szabott. A kockázatfelmérést a keretrendszer más ajánlásai tárgyalják xv. Ha készül kockázatértékelés, akkor annak összefoglalása (meghatározó fenyegetettségek, sérülékenységek és védelmek) a stratégia Helyzet-meghatározás fejezetében szintén itt jelenik meg Célkijelölés ( Hová akarunk eljutni? ) Vízió Az informatikai stratégia elkészítésének fontos elıfeltétele, hogy az intézmény, ágazat jól megfogalmazott vízióval, általános jövıbeli célkitőzésekkel (küldetéssel) rendelkezzen. Ennek hiányában, vagy egy ad hoc megfogalmazásból kiindulva a biztonsági rendszer nem lehet optimális. Ebben a helyzetben kezdeményezni kell a szervezeti vízió kidolgozását és az informatikai biztonsági stratégia hatókörét kell szőken meghatározni, a KOP definíció alapján. A szervezeti vízió kimunkálása után (mely jelentıs idıt igényelhet) történhet az informatikai biztonsági stratégia átdolgozása, és várhatóan addigra egy fejlettebb biztonsági környezetbıl indulva egy magas szintő biztonsági jövıképet lehet vetíteni. Az intézmény víziójából, küldetésébıl kiindulva, (rosszabb esetben a KOP definícióból) kell definiálni az informatikai biztonsági stratégiai célkitőzéseket. 15

16 Az IT biztonsági vízió egy (a jelenleginél magasabb szintő) biztonsági környezetben mutatja be a csatlakozó rendszer mőködését. Óvakodni kell a biztonsági tevékenység túldimenzionálásától, azonban meg kell mutatni a szervezet számára, hogy a vázolt jövıkép jól szolgálja a szervezeti célokat, és a megvalósítás elkerülhetetlen szükségszerőség. A vízióban meg kell határozni az elfogadható kockázat értékét, és érzékeltetni kell azt a biztonsági szintet, amelyet a biztonsági rendszer nyújtani fog Jövıkép A vízió lefordítása az IT és biztonsági vezetık felé a jövıkép. Itt kell összefoglalni, hogy a jövıbeni célok eléréséhez az informatikai biztonsággal szemben milyen új vagy bıvített elvárások fogalmazódnak meg akár a szervezeti változások, akár a KOP hatására. A jövıképben kell bemutatni az informatikai szervezetet, felépítést, szerepeket, kompetenciákat, mőködést és szabályozási rendet a stratégiában megfogalmazott célok elérésére, illetve a rendszerek és alkalmazások üzemeltetésére során. Az informatikai stratégiai cél meghatározása szorosan összefügg a biztonsági stratégiai tervezés 10. oldalon említett kiterjedés meghatározásához. Olyan célt kell a szervezeti küldetésbıl és a KOP definícióból származtatni, mely a megvalósult KOP beállt mőködési állapotát tükrözi. Ismételten ki kell hangsúlyozni, hogy az informatikai biztonságnak a szervezeti célokat kell szolgálni, azzal kell összhangban lennie. Ennek megfelelıen a biztonsági stratégiában is a magasabb szintő stratégiák (ágazati, szervezeti, KOP, és ezek biztonsági és informatikai részeibıl) alapján állítunk bizonyos területeket fókuszba. Az informatikai stratégiai tervezéshez hasonlóan fókuszba állított területekbıl vezethetık le a stratégia céljai, és a célok alapján határozhatók meg a fı prioritások, a kiemelt feladatok, valamint a feladatok megvalósítását biztosító projektek. A fókuszterületek megváltozása befolyásolhatja a korábban már megállapított prioritási sorrendet is, amely hatással lehet a tervezett költségvetésre és erıforrás igényekre. A fókuszba állított területekhez kapcsolódóan már informatikai szempontból határozhatók meg a fı célok és prioritások. A fı célok ismeretében meghatározhatók a konkrét célok és cselekvési programok, amelyek alapján részletesen megfogalmazható a Hová akarunk eljutni? kérdésre adandó válasz. A célkijelölés szakaszának fontos tartalmi eleme a jövıkép felvázolása. A jövıkép részletesen bemutatja azt az állapotot, amelyet a célok megvalósulásával elérhetünk. A biztonsági környezetre vonatkozó célokat a Stratégiai célok értékelı táblázata (38. oldal) foglaltuk össze. Biztonság-intenzív szervezeteknél megcélozható az integrált irányítási rendszer kiépítése (fenntartása) az MSZ ISO/IEC 27001:2006, MSZ EN ISO 9001:2001, MSZE 15100:2005 (BS 15000:2002) szabványok alapján (egyesített biztonsági szervezetnél bevonva az MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ 28001:2008 xvi. szabványokat.) Az informatikai fejlesztésekkel az Informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó technikai követelmények (37. oldal) fejezetekben leírt követelményeknek megfelelı rendszert kell elıállítani (az MSZ ISO/IEC xvii alapján). 16

17 Új fejlesztéshez már a pályázati szakaszban (illetve az elıkészítés során) meg kell határozni a rendszer biztonsági osztály besorolását, és a stratégia jóváhagyása nélkül is megkezdhetı az un. minimális kontrolok kialakítása. (A keretrendszer más ajánlásában található részletesen a biztonsági osztály besorolás xviii és a minimális kontrolok xix leírása.) A stratégia kidolgozása ( Hogyan jutunk el oda? ) A konkrét programok, projektek prioritási sorba rendezett definiálásával meghatározásra kerülnek azok a lépések, amelyek a célok eléréséhez vezetnek. A fı célokhoz kapcsolódóan határozhatók meg az átfogó programok, amelyek önálló vagy egymással összefüggı projektek révén valósulnak meg. A prioritások, valamint az egyes projektek egymásra épülésének figyelembe vételével határozható meg az egyes projektek végrehajtásának sorrendje. Az egyes projektek megvalósításához szükséges elızetesen kalkulált költségek, valamint az elıre láthatóan bevonható más erıforrások ismeretében közelítıen meghatározható a stratégia megvalósításának költségigénye. Az elıre láthatólag rendelkezésre álló, illetve tervezett költségvetési és más erıforrások (például pályázati támogatások) ismeretében pontosabban határozható meg a stratégia idıhorizontja. Rögzített stratégiai idıhorizont (például 3 év) esetén a várható pénzügyi források ismeretében meghúzható az a vonal, amely alatt a projektek megvalósulása az adott idıtávon belül nem biztosított. A vonal alatti, valamint a vonal fölötti néhány projekt esetében rá kell mutatni, hogy a projekt elmaradása milyen következményeket von maga után. Ebben a szakaszban az elmaradás következményeit figyelembe véve lehetıség van a prioritási sor módosítására, átrendezésére. A stratégiai tervezés folyamatának fontos szakasza az egyes projektek tartalmával és megvalósításának módjával kapcsolatos követelmények meghatározása. Ennek során a stratégiát készítıknek együtt kell mőködniük az érintett terület vezetıivel és munkatársaival. A 22. ajánlás alapján ismertetett IT stratégiai tervezéshez a különbözı felhasználói bevonásos technikák (interjúk, megbeszélések, felmérések) alkalmazhatók. A biztonsági értékelés esetén azonban külön figyelni kell arra, hogy a követelmények a felhasználók nyelvén legyenek megfogalmazva (ne szakzsargonnal), és a szervezet / rendszer elvárásait hően tükrözzék. Nem elegendı azonban egy informatikai biztonsági célrendszert összeállítani, ezt be kell építeni a szervezeti stratégiai célok közé, ehhez azonban a célokat ütköztetni kell a szervezet más céljaival és követelményeivel. A biztonsági célok megvédése, elfogadtatása a szervezetben megköveteli, hogy azok a szervezet számára érthetıen és indokoltan vissza legyenek csatolva, és végül beépüljenek a magasabb szintő stratégiákba. Aranyszabályok a szervezet-szintő informatikai és mőködési kockázatok kezeléséhez xx Szervezet szintő informatikai biztonsági stratégia és terv kidolgozása Felsı szinten az informatikai biztonsági programot el kell fogadni A informatikai biztonságot a szervezeti infrastruktúrába kell beépíteni Az informatikai biztonság megfelelı gondossági szintjének elfogadása Kezdetben a küldetéskritikus esetek kezelése Kiegyensúlyozott biztonsági program, menedzsment, mőködési és technikai védelmekkel. Elsı lépésként egy szilárd védelem kiépítése, majd erre továbbiak építése a kockázatfelmérés alapján 17

18 A cél nehezítése több akadály létrehozásával a szervezeti és ellenséges információs rendszerek közt. Az információs védelmi beszállítók gondos megválasztása Nem szabad elfogadni a közönyt a szervezet szintő informatikai biztonsági problémákkal kapcsolatban. Elkerülhetetlen a kockázat kezelés kiterjesztése a teljes szervezetre A jelenlegi helyzet ismeretében és a célállapot meghatározása után meghatározhatók azok a részcélok, feladatok, melyekbıl priorizálással, költségvonzatok tervezésével és a szervezeti küldetésbıl származtatott követelményekkel ütköztetve a cselekvési program elkészíthetı, illetve folyamatosan hangolható. Eltérı megközelítést igényel a már meglévı rendszerek biztonságának javítása és az új rendszerek bevezetése. A célrendszert ezek együttesen alkotják, sokszor átfedéssel, idıbeli eltolódással. Az egyes projekteket definiálni kell, majd a prioritási rangsor figyelembe vételével egy összefoglaló táblázatot kell készíteni róluk. Meg kell jelölni azokat, amelyek elindítása mindenképpen szükséges. Hasonlóképpen jelölni kell a KOP végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó projekteket. A definiált projekteknél meg kell adni a célt, hatókört, és röviden indokolni kell a szükségességet, meg kell nevezni a felelıst. A projektre költségbecslést kell készíteni, ide értve a késıbbi, folyamatos üzemeltetési költségeket és emberi ráfordításokat is. Fel kell sorolni azokat az elvárt konkrét elınyöket, amelyek a projekt sikeres megvalósítását követıen jelentkeznek. Meg kell határozni a projekt lebonyolításának becsült átfutási idejét. Az alapvédelem kialakítása viszonylag olcsó, és a létrejövı stabil alapra már igényes rendszer építhetı. A biztonsági osztály lehetséges alapvédelmei meghatározhatók, pl. az ISO/IEC xxi alapján is. Példák: Vezetıség által elfogadott informatikai szabályzat Független Biztonsági felügyelı Biztonságos fizikai munkatér, pl. jó zárak Biztonsági másolatok biztonságosan vannak tárolva és ellenırizve Biztonsági követelmények befoglalása a szerzıdésekbe Felhasználói nevek és jelszavak jó megválasztása Vírusmentesítı eszközök és frissítések Biztonság beépítése a mőködési folyamatokba Biztonsági tudatosító program Következetes informatikai biztonság teremtés a fejlesztés és tesztelés során is. A felmérésbıl kialakuló kontrolokat hatásosságuk és elınyük (azaz a kockázatcsökkentı képességük) illetve a bekerülési költségük alapján értékeljük. Ezt követi a prioritások meghatározása. Általában célszerő az olcsó intézkedéseket választani (pl. szabályozások, szervezés). A teljes képhez néhány drágább, és nehezebben karbantartható elemre is szükség lehet, pl. PKI kialakításra. A biztonsági rendszer megvalósításához a hagyományos projekt menedzsment elemek tartoznak, pl. terv, költségterv, mérföldkövet, elırehaladás mérése. A sikerhez itt is szükség van a vezetıi elkötelezettségre és a jó projekt menedzserre. A program megvalósításához szervezeti kommunikáció is tartozik, mely (már a kezdetektıl) ismerteti a szervezettel a célokat és vívmányokat, kimutatva azok közvetlen hasznát is. 18

19 A biztonság fejlesztése során a mőködés változásait folyamatosan követni kell a védelmek hangolásához, hiszen a folyamatok változása újabb fenyegetettségeket hozhatnak be, vagy megváltoztatják a védelmek hatásosságát. A folyamatban lévı és fejlesztendı biztonsági területeken meg kell adni a projektek ütem szerinti haladását, készültségi fokát, és azt, hogy az esetlegesen megváltozott stratégiai célok nem tesznek-e szükségessé módosításokat a projekt folytatásában. A folyamatban levı projektekrıl összefoglaló táblázatot kell elkészíteni a Folyamatban lévı projektek értékelése (39. oldal) minta szerint. A helyzetelemzés során lefedetlennek ítélt területekrıl összefoglaló táblázatot kell elkészíteni a Stratégiai célok értékelı táblázata (38. oldal) minta szerint. Az IT szervezet feladata az ide felvett célok prioritását javasolni, azonban a magasabb szervezeti célok alapján kell arról dönteni, hogy ez a stratégiába projektként bekerüljön-e vagy sem. Az indítandó projektekrıl ki kell tölteni egy-egy Projekt adatlap -ot (40. oldal), mely összefoglalóan tartalmazza az idı, költség, erıforrás vonzatokat, illetve a kapcsolatokat. Az indítandó projekteket az Újonnan induló projektek (39. oldal) minta szerint össze kell győjteni, és a stratégia követése során a folyamatban lévı projektek közé átvezetni. 13. IT Biztonság stratégiai terv jóváhagyása Az informatikai biztonsági stratégiát a csatlakozó rendszer szempontjából elérhetı legmagasabb szinten kell jóváhagyni. Mivel a biztonsági céloknak meg kell jelenniük az informatikai stratégiában, azaz a készítésére kötelezett szerveknél (44/2005. (III. 11.) Korm. Rendelet xxii alapján) együttesen kerül jóváhagyásra. A minisztériumi szintő informatikai biztonsági stratégiát így a közigazgatási államtitkár, az országos hatáskörő központi államigazgatási szervek, valamint egyéb intézmények stratégiáját a felügyeletet ellátó szerv illetékes vezetıjének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje hagyja jóvá. Az informatikai stratégiát, vagy annak tervezett módosítását annak elfogadása elıtt a kormányzati informatikáért felelıs jóváhagyására meg kell küldeni. Amennyiben a kormányzati informatikáért felelıs kormánymegbízott a stratégia kiegészítését vagy módosítását kéri, úgy az átdolgozott stratégiát jóváhagyásra ismételten meg kell küldeni. Önálló informatikai biztonsági stratégia kidolgozásánál, vagy a 44/2005. (III. 11.) Korm. Rendelet hatályán kívüli KOP esetében a projekt szponzor véleményezheti és kezdeményezheti a stratégia átdolgozását. Ebben az esetben az Informatikai (biztonsági) stratégiát a kedvezményezett szervezet vezetıje hagyja jóvá és hirdeti ki. 14. Az IT biztonsági stratégiai terv karbantartása A stratégiai gondolkodás megköveteli a körülmények és az eredmények rendszeres értékelését, és változások alapján az újratervezést. A felülvizsgálat során értékelni szükséges a folyamatban levı projektek helyzetét, az elmaradt projektek esetén elemezni szükséges az elmaradás okát, illetve jelezni kell, hogy a projekt véglegesen lekerült-e a napirendrıl vagy csak indítása lett az elızetesen tervezettıl késıbbre 19

20 halasztva. Külön be kell mutatni az újonnan jelentkezı projekteket, azok indításának okát és indokát, és illeszkedésüket a stratégia többi projektjéhez, valamint a kormányzati projektekhez. Ha a biztonsági stratégia az informatikai stratégia részeként készült, akkor az erre vonatkozó szabályozásnak megfelelıen el kell készíteni a felülvizsgálatot, éves informatikai tervet és informatikai beszerzési tervet. Ezekben a tervekben a megfelelı helyeken a biztonsági célok és feladatok szerepelni fognak. Ha önálló biztonsági stratégia készült egy csatlakozó rendszer megvalósításához, akkor a stratégia karbantartását a projektkezelési módszertannak megfelelıen kell végezni, ide kell becsatolnia az eredmények és elmaradások, változtatások kezelését. Ebben az esetben el kell készíteni egy olyan beszámolót, mely bemutatja a stratégia megvalósítás folyamatát, esetlegesen a fókuszok és a célok teljesülését, változását. Az éves tervek, beszámolók jóváhagyása a stratégiákkal azonos módon zajlik. A csatlakozó rendszer megvalósítása során az informatikai biztonsági környezet fejlıdésével folyamatosan fejlıdnek azok a folyamatok, melyek a stratégiai tervezést egyre megalapozottabbá teszik. 15. IT Biztonság stratégiai tervezés dokumentált elemei IT Biztonság stratégiai tervezés eredményeit az informatikai stratégiához a 22. ajánlásban meghatározott dokumentum struktúrában mutatjuk be. Ezek a részek megjelenhetnek az informatikai stratégiába illesztve, annak mellékleteként, más dokumentumokkal összevonva (pl. biztonsági politika, biztonsági szabályzat) vagy önállóan. A dokumentálással a szervezet felé a biztonsági törekvések kommunikálhatóakká, a projekt szponzor számára ellenırizhetıvé válnak. A tartalmi elemek: Vezetıi összefoglaló Bevezetés Vízió és jövıkép (a biztonsági cél a pályázatra vonatkozóan) Jelenlegi IT biztonsági helyzet összefoglalása Teendık Függelék Az egyes tartalmi elemek meghatározása mellett formázással jelölve gyakorlati tanácsok szerepelnek Vezetıi összefoglaló A vezetıi összefoglaló célja, hogy rövid, tömör összegzést adjon a dokumentum tartalmáról a vezetık számára. Az összefoglalónak tartalmaznia kell minden súlyponti elemet, fontosabb információt. Az összefoglaló elkészítésekor törekedni kell a könnyen értelmezhetı megfogalmazások használatára, a szervezeti célokat, küldetést kell középpontba állítani, és kerülni kell a szakzsargon és rövidítések alkalmazását. A vezetıi összefoglalót úgy kell elkészíteni, hogy az a stratégia elfogadásának döntés-elıkészítı dokumentumaként is felhasználható legyen, illetve illeszthetı legyen magasabb stratégiákba. 20

21 A vezetıi összefoglalónak a következı fıbb pontokat kell tartalmaznia: Az informatikai stratégiai dokumentum célja, szemléletmódja A stratégia hatóköre; Kapcsolódás más, magasabb stratégiákhoz; A jelenlegi helyzet rövid bemutatása Az elérendı jövıbeni helyzet meghatározása (jövıkép) A végrehajtás során használt módszertan bemutatása (alapmodell, szabvány) A tervezett programok, projektek ismertetése, rövid bemutatása A tervezett programok, projektek hozzávetıleges forrásigénye, a tervezhetı források megjelölésével A visszacsatolás, a monitoring és a változások követésének módszerei Bevezetés A bevezetésben röviden össze kell foglalni az informatikai stratégia kialakításának hátterét: Az informatikai stratégiai dokumentum céljának bemutatása, különös tekintettel a KOP követelményekre; Az informatikai stratégia hatóköre (az érintett szervezetek, csoportok felsorolása, akár szervezeti ábrákkal szemléltetve) A szervezeti behatárolást szervezeti ábrán célszerő bemutatni. IT alkalmazás térképen csatlakozó rendszer legyen látható mind hardver, mind szoftver és hálózati szempontból. Meg kell adni a térbeli (pl. telephely, épületrész) korlátokat is. A stratégia érvényességének tervezett idıtartama; A stratégia legyen érvényes legalább a csatlakozó rendszer üzembe helyezése után fél évig Vízió és jövıkép (a biztonsági cél a pályázatra vonatkozóan) A Célkijelölés fejezetnek (15. oldal) megfelelıen vízió és jövıkép bemutatása Jelenlegi IT biztonsági helyzet összefoglalása A jelenlegi IT biztonsági helyzet összefoglalása röviden mutassa be a helyzetelemzés eredményét a Helyzet meghatározás során (14. oldal) megadott értékelési területekre. Az IT biztonsági stratégia törzsébe az erıforrások biztonság szempontú elemzése kerül, olyan mélységig kifejtve, ami a stratégia késıbbi elemeinek megalapozásához szükséges (azaz a projektek meghatározásához és kidolgozásához). Információ biztonság menedzsment önértékelı lista (27. oldal) kitöltése kötelezı, a stratégia egyik függeléke (ezt tovább lehet majd vinni a priorizáláshoz). Ez a lista decimális aláosztással tartalmazza az értékelési területeket. A számozott sorok (pl. A5. A5.1) célokat, a számozatlan sorok az ehhez célszerő intézkedéseket tartalmaznak. 21

22 Az önértékelésnél csak a számozatlan sorokban szereplı intézkedésekrıl kell nyilatkozni. Egyértelmően (X-szel) kell jelölni soronként azt a választ, amely a csatlakozó rendszert pillanatnyilag legjobban jellemzi: Rendben: Folyamatban: Fejlesztendı: Hiányzik: Kizárható: Az intézkedést alkalmazzák Az intézkedés bevezetés alatt áll Az intézkedést alkalmazzák, de nem kellıen hatásos Az intézkedést nem alkalmazzák Az intézkedés nem alkalmazható Célszerő az Információ biztonság menedzsment önértékelı lista (27. oldal) követése a szöveges értékeléshez is. A szervezetnél kevésbé domináns területekrıl elegendı lehet elsı aláosztásonként (A5, A6 stb.) készíteni a szöveges összefoglalót a stratégia törzsébe, míg a meghatározó tartalmakat a második osztás szerint célszerő kifejteni (A5.1, A6.1, A6.2 stb.) Teendık A szervezet számára is érthetı módon, a megvalósíthatóság megítéléséhez elegendı mélységben kell bemutatni azt az utat, melyet a vízió eléréséhez meg kell tenni. Célszerő a Stratégiai célok értékelı táblázata (38. oldal) függelék szöveges összefoglalását, értelmezését, a kapcsolatok kiemelését helyezni ide. A Stratégiai célok értékelı táblázata (38. oldal) a korábban kitöltött Információ biztonság menedzsment önértékelı lista (27. oldal) alapján képezhetı a következı módon: Azokat az alcélokat (aláosztás, pl. A6.1), melyhez tartozó minden intézkedés besorolása Rendben Folyamatban Kizárható, megjelöljük, hogy nem cél. Azoknál az alcélokat (aláosztás, pl. A6.1), melynél hiányzik vagy fejlesztendı legalább egy intézkedés, megjelöljük, hogy cél. Azoknál az alcélokat (aláosztás, pl. A6.1), melynél nem hiányzik intézkedés, nincs fejlesztendı intézkedés sem, de van folyamatban fejlesztés, megjelöljük, hogy cél. Célonként összevonásokat tehetünk, azaz projektekbe rendezhetjük az egyes alcélokat, ha az oda tartozó intézkedések ezt indokolják. Ehhez sorokat illeszthetünk be és törölhetnünk a táblázatból. A táblázatból a nem cél jelöléső sorokat, az összevonások után nem használt cél / alcél sorokat törölhetjük. A célok értékelése a prioritások meghatározásával folytatódik, úgy hogy mindegyikhez meghatározunk egy prioritási értéket. Öttel a legnagyobb (sürgıs, fontos) prioritású célt, eggyel a legkisebb prioritásút jelöljük. Ezt a besorolást az IT készíti elı. A nagy és közepes prioritású célokhoz költséget becslünk. A szervezet képviselıinek bevonásával a célok prioritását véglegesítjük, és a költségek figyelembe vételével kijelöljük a megvalósítandó projekteket. Minden egyes folytatásra kijelölt futó projektrıl, illetve indításra jelölt új projektrıl elkészítjük a Projekt adatlapot (40. oldal), A 22. ajánlásnak megfelelıen elkészítjük a projektek összesítı listáit. 22

23 15.6. Függelék Tanulmányozott dokumentumok listája Az információgyőjtésnél megadott dokumentumok. A kialakítás során figyelembe vett jogszabályok, utasítások, stratégiák, programok, ajánlások és szabványok; Jelen dokumentum, a keretrendszer alkalmazott további elemei, MSZ ISO/IEC 27001:2006. A stratégiakészítésben résztvevık névsora Az IT terület, biztonsági terület, vezetés, felettes szerv, IT biztonsági tanácsadók, felhasználók képviselıi. A szervezeti értékek, küldetés képviselete nem maradhat el. IT helyzetkép ismertetéséhez háttéranyagok Ha nincs a 22. ajánlásnak megfelelı IT stratégia, akkor az IT helyzetet bemutató anyagok ide kerülnek, pl. konfiguráció, incidenskezelés, hálózat, monitoring stb. Információ biztonság menedzsment önértékelı lista (27. oldal) Stratégiai célok értékelı táblázata (38. oldal) Újonnan induló projektek (39. oldal) Folyamatban lévı projektek értékelése (39. oldal) Projekt adatlap (40. oldal), projektenként. 16. Az IT biztonsági stratégiai terv ellenırzése Az IT Biztonsági stratégia ellenırzési lista az IT Biztonság stratégiai követelményei teljesülésének az ellenırzését támogatja. Ezzel a stratéga készítıi meggyızıdhetnek arról, hogy eleget tettek a stratégiakészítésbıl adódó kötelezettségeiknek. igen részben nem nem releváns Az IT biztonsági stratégia az Útmutató struktúrájában került kialakításra A szervezet rendelkezik MSZ ISO/IEC tanúsítvánnyal, és az ott meghatározott módon készült az IT biztonsági stratégia Vezetıi összefoglaló van Hatókör meghatározás megtörtént Információgyőjtés megtörtént Kockázatértékelés összefoglalva Rendszer biztonsági osztályba sorolása Vízió és jövıkép meghatározva A stratégia a szervezet stratégiájához és a KOP definícióhoz illeszkedik A jogszabályokat, szabályzatokat, ajánlásokat figyelembe vették Az IT biztonsági szervezetet feltérképezték A jelenlegi IT biztonsági költségvetést áttekintették Informatikai biztonsági helyzetképet dokumentálták Az Informatikai biztonsági önértékelést elkészítették A lehetséges stratégiai célokat meghatározták A lehetséges stratégiai célokat priorizálták Kijelölték az újonnan induló projekteket Értékelték a folyamatban lévı projekteket Pontosították az induló és folytatódó projektek célját Költséget rendeltek az induló és folytatódó projektekhez Idıtervet rendeltek az induló és folytatódó projektekhez Elfogadható megoldás Nem kötelezı elem Nem kötelezı elem 23

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Funkcionális menedzsment Általános (naturális) filozófiai értelmezés

Funkcionális menedzsment Általános (naturális) filozófiai értelmezés MINİSÉGMENEDZSMENT Funkcionális menedzsment 2. A minıség filozófiai értelmezése 1. Általános (naturális) filozófiai értelmezés A minıség egy adott dolog azon tulajdonságainak összessége, amelyek azzá teszik

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

IT biztonsági törvény hatása

IT biztonsági törvény hatása IT biztonsági törvény hatása IT biztonság a modern államigazgatás szolgálatában Tim Zoltán CISA, CISM, CRISC, CCSK, IPMA B Budapest, 2014. Október 16. 1 Informatikai biztonság jogszabályai Today 1 2 3

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről A Kormány, a szolgáltató állam megvalósítása, a költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás,

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben