KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI SZABÁLYZATMENEDZSMENT KÖVETELMÉNYEI 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Verzió (dc:version) Státusz (State) Fájlnév (FileName) Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) Leírás Az IT Biztonsági szabályzatmenedzsment követelményei IT biztonság; IT biztonsági követelmény; ajánlás Az IT biztonsági szabályzatmenedzsment követelmények a biztonsági rendszer kialakításának és fenntartásának (menedzselésének) követelményeit írja a KOP életciklusában. Szöveg, táblázat, ábra E közigazgatási keretrendszer egyéb dokumentumai KOP-ok során megvalósuló projektek, központi IT fejlesztési projektek e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt MEH EKK Stratis Kft. E közigazgatási keretrendszer.doc Magyar V1 Végleges EKK_ekozig_IT_bizt_szabalyzatmenedzsment_080919_V1.doc Korlátlan 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Közigazgatási Operatív Programok IT Biztonsági környezete. Az IT Biztonsági szabályzatmenedzsment követelményei A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 40 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt 4

5 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V MeH-nek átadott verzió V2 V3 5

6 3. Szövegsablon Megnevezés 1. Elıszó (Foreword) 2. Bevezetés (Preamble) 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) Leírás 6

7 4. Tartalomjegyzék 1. Metaadat-táblázat 3 2. Verziókövetési táblázat Változáskezelés 5 3. Szövegsablon 6 4. Tartalomjegyzék 7 5. Elıszó 8 6. Bevezetés 9 7. Alkalmazási terület Fogalom meghatározások Az informatikai szabályzatmenedzsment célja, helye, szerepe Célok Kierjedés Informatikai szabályzatmenedzsment tervezésének elvei Tervezési elvek Tartalmi elvárások Az Informatikai Biztonsági Menedzsment rendszer kialakítása Helyzetfelmérés Erıforrás leltár Kockázatfelmérés (Fenyegetettség- és sebezhetıség-elemzés) Kockázatelemzés Kockázatkezelés Szabályzati környezet kialakítása Eljárásrendek Az Informatikai Biztonsági Menedzsment bevezetésének lépései Az Informatikai Biztonsági Menedzsment fenntartása Az Informatikai Biztonsági Menedzsment szervezete, szerepkörök Szempontok KOP környezetben IT Biztonság szabályzatrendszer érvényesítése Az IT biztonsági szabályzatrendszer ellenırzése A KOP megvalósítás pályáztatási feladatai Projekt adatlap Rövidítésgyőjtemény Mellékletek sz. Melléklet Helyzetfeltárás tartalom minta sz. Melléklet Leltárfelvétel tartalom minta sz. Melléklet Veszélyforrás felmérés tartalom minta sz. Melléklet Kockázati értékek meghatározásának szempontjait tartalom minta sz. Melléklet Védelmi intézkedések specifikálása tartalom minta sz. Melléklet IBSZ tartalom minta 40 7

8 5. Elıszó Az informatikai biztonsági tevékenység nem nélkülözheti a megfelelı szintő vezetıi támogatást, elkötelezettséget. Az informatikai biztonság létrehozása egy folyamat, nem lehetséges egyik pillanatról a másikra kialakítani a megfelelı biztonsági szintet. Nem helyes ha esetenként, kampányszerően foglalkozik egy szervezet a biztonsággal, mivel ez a megoldás nem hatékony, nem építi ki az önmagát fenntartó és megújító folyamatot. A helyes az a megoldás, amely beépül a szervezet életében és a mindennapok során az alaptevékenység szintjén is jelen van és az egész tevékenységi kört áthatja. Az e-közigazgatási keretrendszer követelményei a tárgykörbe tartozó projektre, pályázatokra vonatkoznak elsısorban, de hatásuk (remélhetıleg) ennél szélesebb körben, a szervezet (és a megvalósításban résztvevık) egyéb tevékenységeire (a teljes informatikára) is kifejtik pozitív hatásukat.. Jelen dokumentum az e közigazgatási keretrendszer részeként, az informatikai biztonsági tevékenység menedzselésére irányuló tevékenységek követelményeit és mikéntjét írja le. Közvetlen környezetében található követelmény dokumentumok: Közigazgatási Operatív Programok IT biztonsági környezete és követelményrendszere IT Biztonsági követelményrendszer érvényesítésének módja IT Biztonsági Stratégia követelményei IT Biztonsági Politika követelményei IT Biztonsági szabályzatok követelményei 8

9 6. Bevezetés A Közigazgatási Informatikai Bizottság az ITB, majd KIETB ajánlások sorában kiadta a 25- ös számú ajánlását Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások címmel (MIBA), amely a központi szervezetek számára határozza meg az Informatikai Biztonságirányítási Rendszer (IBIR) kiépítésére és fenntartására vonatkozó feladatokat. A MIBA figyelembe veszi a szabályozási környezetet (84/2007 Kormányrendelet), a hazai és nemzetközi releváns standardokat (MSZ ISO 27001), a legjobb gyakorlatot. Jelen dokumentumban megfogalmazott, az informatikai biztonsági politika kialakítására vonatkozó követelmények összhangban vannak a MIBA (IBIR) vonatkozó fejezetével. Elıírás MSZ/IEC ISO 2700x 84/2007 Korm. rendelet 195/2005 Korm. rendelet Ajánlás MIBA MIBIK Követelmény és alkalmazási útmutató E-közigazgatási keretrendszer - IT biztonság szabályozási rendszere Biztonsági szabályzat menedzsment rendszer IT Biztonsági Politika IT Biztonsági Stratégia IT Biztonsági Szabályzat e-kop projektek informatikai biztonsági követelmény rendszere A fenti ábra szemlélteti az e-kop keretei között létrejövı projektekre ható informatikai biztonsági elvárások rendszerét. Ebbıl látható, hogy a jelenlegi dokumentum az alsó szinten helyezkedik el és összhangban van az ıt meghatározó két felsı szinten elhelyezkedı elıírásokkal és ajánlásokkal, azoknak egy praktikus, az alkalmazást elısegítı eljárásokat is tartalmazó vetülete. Az informatikai biztonsági szint emelésére tett erıfeszítések nem hozhatnak optimális eredményt, nem hasznosulnak az elvárt módon, ha nem teszünk lépéseket az eredmények fenntartása érdekében. Az informatikai biztonsági munkára is jellemzı, hogy: 9

10 Elsıdleges a szakmai mőködési (üzleti) szempont, az informatikai biztonság ennek érdekében fejti ki hatását, Be kell építeni a mőködési folyamatokba, ez garantálja a fenntarthatóságot, Rendszerszemléleti alapon kell fejleszteni, és folyamatként kezelni, Az elızı alapján folyamatként kell fenntartani, vagyis menedzselni kell, Ki kell alakítani a szervezetét, a mőködtetéshez szükséges szerepköröket, meg kell nevezni a felelıseit, Ellenırizni kell az alakulását (monitoring), a változásokat értékelni és javítani kell és vissza kell csatolni a folyamatba, A mőködés részeként kell tervezni és erıforrásokat biztosítani a fejlesztéshez és fenntartáshoz. Jelen szabályzatmenedzsment témájú dokumentum tartalmazza az informatikai biztonság menedzselésével kapcsolatos követelményeket. Ezek a követelmények érintik a: A e-kop projektek életciklusát, A menedzsment szakaszokat (PDCA ciklusok szerint), A folyamat szereplıit (felelısségek, teendık). Az életciklus szakaszai (projektek és pályázatok egyes szakaszai: Projekt megfogalmazás, Pályázat kiírása, Projekt tervezés, Pályázat írás, elbírálás, szerzıdéskötés, Projekt megvalósítás, mérföldkövek, Pályázat megvalósítás szakaszai, PEJ, Projekt teljesítés, zárás, Pályázat zárás, Eredmények fenntartása, idıszakos ellenırzés, jelentések. A szabályzatmenedzsment feladatainak és felelıségek meghatározása és személyhez kapcsolása az alapja az ellenırizhetı munkavégzésnek. Az alábbiakban az egyes érintett szerepköröket soroljuk fel: Projekt szponzor (projekt gazda), Projekt felügyelı bizottság (PFB), Projektmenedzser Projekt tagok, Pályázat kiíró, támogató szervezet, Pályázó szervezet, Megvalósító szervezet. Tekintettel arra, hogy a szerepkörök leírásakor mind a projekt, mind a pályázati környezetre érvényesen határozzuk meg a felelısségeket és feladatokat, az egyes szerepkörök között átfedések lehetnek. További átfedést okozhat, hogy a pályázati rendszer is (a megvalósítási szakasz) projektszerő körülmények között mőködik. 10

11 7. Alkalmazási terület A KOP biztonsági követelmények alkalmazása ajánlott minden közigazgatási informatikai rendszer esetében, de kötelezı azoknak az IT rendszerek esetében, amelyek csatlakoznak a Központi Rendszerhez vagy a fejlesztéshez, mőködtetéshez állami támogatásokat használnak fel, jogszabály kötelez alkalmazására. A biztonsági követelmények alkalmazása szervezeti szempontból kiterjed az informatikai rendszert üzemeltetı és informatikai rendszert fejlesztı szervezetre és tevékenységekre. Idıben a követelmények alkalmazása kiterjed az informatikai rendszerek teljes életciklusára (tervezés, fejlesztés/beszerzés, mőködtetés). Jelen dokumentum ajánlott azoknak a szervezeteknek (projekteknek), ahol az informatikai biztonság kialakítása, illetve folyamatos mőködtetése a cél. Az ehhez szükséges szabályozási teendık, szervezet és szerepkörök és feladatlépések kerültek megfogalmazásra, valamint a mellékletben mintákat és már ismert Ajánlásokra való hivatkozásokat adtunk meg a könnyebb alkalmazhatóság kedvéért. 11

12 8. Fogalom meghatározások Csatlakozó rendszer: A KOP programban megvalósuló, annak tárgyát képezı fejlesztés. Csatlakozó szervezet: A csatlakozó rendszert megvalósító (a megvalósításban részt vevı) szervezet. Felhasználó szervezet: Az a közigazgatási szervezet, amely az igényeiknek megfelelı közigazgatási informatikai rendszert megtervezi, finanszírozza megvalósítását és üzemeltetését (függetlenül, hogy saját forrásból vagy pályázati úton szerzett támogatásból), illetve használja. Fenyegetettség: Olyan körülmény, eszköz vagy esemény, amely az informatikai erıforrás biztonságára (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) negatív hatással lehet. IBIR: Informatikai Biztonságirányítási Rendszer ITB: Informatikai Tárcaközi Bizottság KIETB: Kormányzati Informatikai Egyeztetı Tárcaközi Bizottság Kockázat: A fenyegetések realizálásának valószínősége Kockázat elemzés: A kockázatok értékelése a bekövetkezés valószínősége és hatásuk figyelembevételével Kockázat kezelés: Kockázatcsökkentı intézkedések MIBA: Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások PDCA: Plan, Do, Check, Act menedzsment életciklus fázisok PEJ: Projekt Elırehaladási Jelentés Sebezhetıség: A fenyegetések bekövetkezését a különbözı sebezhetıségek teszik lehetıvé. A sebezhetıség a biztonság alanyának egy olyan tulajdonsága, hiányossága, vagy gyengesége, amely lehetıséget teremt egy fenyegetést megvalósító [kölcsön]hatás érvényesülésére. Sebezhetıségi ablak: Az az idıintervallum, amely alatt a szolgáltatások (vagy egy minimálisan elegendı részük) visszaállításra kell hogy kerüljön a szervezet érdekeinek maradandó károsodása nélkül. Támadási potenciál: A támadási potenciál a támadás erıssége, amelyre a következı tényezık hatnak: a megszerezhetı elıny nagysága, a sikeres támadáshoz szükséges szakértelem, idı, eszköz bonyolultsága. 12

13 Üzemeltetı szervezet: Az a szervezet, amely a közigazgatási informatikai rendszer üzemeltetését végzi. Ez a szervezet lehet maga Felhasználó szervezet, vagy egy külsı szolgáltató. Veszélyforrás: A veszélyforrás az az objektum, amely a biztonság alanyát veszélyeztetı hatást közvetlenül, vagy közvetve (áttételesen) kiváltja, vagy a veszélyeztetı kölcsönhatásban érintett. Veszélyforrások lehetnek a természeti és az épített környezet (ezek egyes összetevıi); technikai eszközök; vagy emberek, csoportok, szervezetek, stb. 13

14 9. Az informatikai szabályzatmenedzsment célja, helye, szerepe A szabályzatmenedzsment szerepe, hogy az elvárt biztonsági szintnek megfelelıen kialakítsa, érvényre jutassa és fenntartsa a szükséges informatikai biztonsági követelményeket, illetve az ezeket kielégítı (védelmi) intézkedéseket és az ehhez szükséges infrastruktúrát. Ez azt jelenti, hogy az informatikai biztonsági tevékenységek menedzselését értjük alatta, ami megfelel az MSZ ISO szerinti informatikai biztonsági menedzsment fogalomnak. Abból a sajátosságból adódóan, hogy jelenleg az e-kop területre fogalmazunk meg informatikai biztonsági követelményeket jelen dokumentum is erre a feladatkörre koncentrál. Nehezen elképzelhetı azonban, hogy miközben a KOP kiterjedésére (scope-ra) a követelményeknek megfelelı informatikai menedzsment rendszert alakít ki egy szervezet, akkor egyéb tevékenységeire, területeire nem alkalmazza ezeket az eljárásokat. Az optimális megoldás, ha a szervezet teljes mőködésére kiterjesztik az informatikai biztonsági rendszert (Informatikai Biztonságirányítási Rendszert, IBIR-t), hiszen ekkor hasznosul legjobban a felhasznált erıforrás és nem alakul ki kettısség az informatikai mőködésben és a vele szemben támasztott elvárásokban Célok A projekt eredményeként létrejön az informatikai biztonságot folyamatosan mőködtetı és fejlesztı rendszer a hozzá tartozó szabályzatokkal, folyamatokkal, szervezeti egységgel és szerepkörökkel. A tevékenység végcélja természetesen a mőködési folyamatokhoz (üzleti tevékenységhez) szükséges, biztonságos informatikai háttér megfelelı szintő biztosítása. Célok részletesen: A projekt (pályázat) kapcsán létrejövı fejlesztés feleljen meg a vonatkozó informatikai biztonsági elıírásoknak, A szervezet biztonságtudatos viselkedése, biztonsági érettsége fejlıdjön, Alakuljon ki a biztonságot szem elıtt tartó, azt megkövetelı vezetés, informatikai menedzsment, Váljon mindennapos gyakorlattá az informatikai biztonság fenntartása és fejlesztése, Az informatikai biztonság épüljön be a munkafolyamatokba, képezze azok szerves részét, Legyen világos és elfogadott, hogy a biztonság anyagi és erıforrás áldozatokkal jár, amelyek hosszútávon hasznosulnak Kierjedés Az informatikai biztonsági követelmények a KOP-ban megvalósuló rendszerre terjednek ki alapvetıen. Ez sajátos megközelítés, mivel nehéz egy szervezetet biztonsági szempontból ketté vágni és azt mondani, hogy ettıl-eddig vonatkoznak rá a biztonsági követelmények és a többi folyamat nem tartozik a követelmények hatókörébe. Ez a szervezeten belüli sok kapcsolat, közös adatbázisok, stb. miatt sem életszerő. Sok esetben ugyanazon munkatársak dolgoznak az így kettéosztott területen, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Azt gondoljuk, hogy a projekt által a szervezetbe bevitt a követelmények által kikényszerített új szemlélet a teljes szervezetre pozitív hatással van, hiszen emeli a biztonsági tudatosságot, beépül a mindennapok tevékenységei közé. 14

15 Jelen dokumentumban a szabályzatmenedzsment feladatait, szervezetét, szerepköreit írjuk le, de nem adunk teljes módszertani leírást az egyes feladatlépések (pld. kockázatmenedzsment) elvégzéséhez. Ezek a tudnivalók megtalálhatóak a szabályzási környezet dokumentumaiban, itt csak néhány gyakorlati tudnivalóval és sablonokkal segítjük ezt a munkát. 15

16 10. Informatikai szabályzatmenedzsment tervezésének elvei Az informatikai biztonsági szabályzatmenedzsment rendszer alapfeladata a szervezet számára biztonságos informatikai mőködés megvalósítása. Akkor beszélhetünk informatikai biztonságról, ha az informatikai erıforrások megfelelnek a: Bizalmasság, Sértetlenség, Rendelkezésre állás hármas követelményének. Informatikai erıforrás alatt az informatikai mőködést megvalósító összes szükséges erıforrást (humán, infrastruktúra, hardver, szoftver, hálózat, dokumentáció, szállítói szerzıdések, stb.) értjük. A biztonsági rendszer kialakításakor a jelenlegi biztonsági helyzetbıl kell kiindulni. A biztonsági helyzet értékelésekor a szakmai, mőködési (üzleti) kockázatokat kell figyelembe venni, tehát nem csupán az informatikai problémákra kell koncentrálni, hanem azok a mőködést negatívan befolyásoló hatásaira is. A rendszert (szükséges intézkedéseket, fejlesztéseket, beruházást, szervezési lépéseket) úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a projekt ideje alatt érje el, valósítsa meg az elvárt informatikai biztonsági színvonalat. A tervezési szempontok közül az alábbiakat tartjuk a legfontosabbnak: Teljeskörőség alatt értjük, hogy mind a felmérés, mind a tervezés és kivitelezés kiterjedjen az összes lehetséges területre, veszélyforrásra. IBIR kialakítása esetén jellemzı, hogy egyes területekre több figyelmet fordítanak (pld. tőzfal, vírusvédelem, fizikai védelem), míg más területre nem marad energia (humán biztonság, üzletmenet-folytonosság). Egyenszilárdság a védelem hasonló szintő erısségét, kiépítettségét jelenti minden területen. Itt is érvényesül a leggyengébb láncszem elve, vagyis a tudatos támadó megtalálja a legkönnyebben támadgató területet. Rendszerszemlélet a munka minden lépésében nélkülözhetetlen. Az egyes intézkedések nem önmagukban állóak, hanem hatással vannak egymásra is. Optimális (hatásában és költségeiben) védelem kialakítása csak az összefüggések figyelembe vételével, rendszerszemlélettel alakítható ki. Az informatikai biztonsággal nem kampány szerően kell foglakozni. Ennek kialakítása és mőködtetése egy folyamat, vagyis állandóan jelen kell lennie a szervezet életében. Akkor vagyunk a legeredményesebbek, ha beépül a mindennapi tevékenységek közé, a mőködési folyamat részévé válik. Új mőködési (ügyviteli, üzleti) folyamat csak akkor indítható, ha annak biztonsági elemei is kialakításra kerültek és az alapfolyamatba integráltak Tervezési elvek Az informatikai biztonságmenedzsment rendszer mőködési modellje (sok menedzsment rendszerhez hasonlóan) a PDCA (Plan, Do, Check, Act) folyamatokra épül: Plan, vagyis a tervezési folyamat, amely a rendszer egyes elemeinek, vagy a teljes rendszernek a tervezését, kialakítását jelenti, 16

17 Do, vagyis a rendszer, vagy új elemeinek implementációja, a megvalósított területek üzemeltetése, Check, vagyis folyamatos ellenırzés és felülvizsgálat annak érdekében, hogy a gyengeségek, nem megfelelıségek napvilágra kerüljenek és javíthatóak, a rendszer továbbfejleszthetı legyen, Act, vagyis javítás, fejlesztés, új funkciók beépítése a rendszerbe, amely a folyamatos fejlesztést szolgálja. ISO (BS7799-2) Plan IBIR Kialakítása Érintett felek Do IBIR Implementációja és mőködtetése Fejlesztés, karbantartás és javítás ciklusa Act IBIR Karbantartása és javítása Érintett felek Check Informatikai biztonsági követelmények IBIR monitorozása és felülvizsgálata Menedzselt informatikai biztonság PDCA ciklus A fenti ábra a menedzsment feladatokat szemlélteti. Az egymást követı lépések folyamatosan hozzák létre és javítják az informatikai biztonságmenedzsment rendszert, amely az informatikai biztonsági szint fejlesztésének feltétele. Az ábrából jól látszik, hogy ez nem egyszeri tevékenység, hanem önmagába mindig magasabb szinten visszatérı folyamat. Az informatikai biztonság fejlesztése akkor a leghatékonyabb, ha beépül az egyéb fejlesztési folyamatokba. Ilyen például, ha egy szakmai mőködési (üzleti) terület indul, akkor az ügyviteli folyamat szerves részeként, attól nem elkülönülten kerül sor az informatikai biztonság szempontjainak az érvényesítésére is. Plan (tervezés) fázisban a biztonságnövelı intézkedés tervezése történik. Ekkor kell meghatározni az intézkedés technikai, rendszerbeli, folyamat, erıforrás (humán és pénzügyi) szükségleteit a beruházás (megvalósítás) és üzemeltetés bontásban. A tervet a szervezet egyéb tervezési területeivel együttesen kell kezelni és jóváhagyni, az erıforrásokat pedig biztosítani kell. A terv alátámasztása érdekében az indokoltságot (kockázat csökkenés, megtérülés) ki kell mutatni, amivel a gazdasági döntéshozó tiszta kép alapján tud dönteni. A terv elfogadása után indul a fejlesztési fázis. Do (megvalósítás, implementáció, bevezetés, üzemeltetés) fázis a teljes megvalósítási folyamatot és aztán az üzemeltetés folyamatát takarja. Az IBIR bevezetése esetén ez egy teljes rendszert jelent valószínőleg a mőszaki feladatokon kívül folyamatszervezés és szervezetfejlesztési lépésekkel, szerepkörök meghatározásával együtt. Amennyiben ez már csak egy meglévı biztonsági rendszer javítását szolgálja a feladat annyival egyszerőbb, 17

18 hogy az új intézkedést, feladatot kell a meglévı rendszerbe és folyamatba illeszteni és megfelelıen dokumentálni (kommunikálni). Check (ellenırzés) jelenti a biztonsági rendszer mőködésének folyamatos (vagy eseti) felülvizsgálatát annak érdekében, hogy mindig eleget tegyen a környezet változásából és a folyamatos javítási szándékból álló követelményeknek. Az ellenırizhetıség érdekében a kockázati szinteket, a biztonsági rendszer eredményességét kell folyamatosan mérni és az eredményeket elemezni annak érdekében, hogy mindig a leghatékonyabb módon tudjunk beavatkozni a biztonsági szint emelése érdekében. Szükség lehet a javító intézkedésre akkor is, ha bıvül az IBIR scope-ja (pl. új feladat, új szervezeti egység, új alkalmazás, eszköz kerül a rendszerbe). Act (beavatkozás) az ellenırzés által feltárt (további) biztonsági követelmények kielégítése érdekében dönteni kell a rendszer továbbfejlesztésérıl. Ez a döntés az inputja a Plan lépésnek, amely ebben az esetben már a rendszer biztonságának magasabb szintre emelését jelenti. Ahogy a fenti ábra is szemlélteti ez a folyamat mindig magasabb biztonsági szintet eredményez és biztosítja a rendszer folyamatos mőködtetését, menedzsmentjét. Az informatikai biztonsági rendszer készítésének szabályai: Az informatikai biztonsági ténykedés a szervezeti célokat szolgálja. Az összes biztonsági intézkedés a szervezeti küldetést szolgálja. Az IT biztonsági cél meg kell jelenjen a szervezet elsıdleges stratégiájában is. Az informatikai biztonsági megközelítés (létesítése, mőködtetése, fejlesztése) illeszkedjen a szervezeti kultúrához. Az informatikai biztonság váljon szerves részévé a vezetésnek! Az informatikai biztonságot költség hatékonyan kell megvalósítani! Nem szabad többet költeni a megelızésre, mint ha a kár bekövetkezne. Az informatikai biztonsági felelısségeknek egyértelmőnek kell lennie, az nem átruházható! Az informatikai biztonság teljes körő és összetett megközelítést igényel! Az informatikai biztonságot rendszeresen felül kell vizsgálni! Kommunikálni kell az informatikai biztonság értékét Tartalmi elvárások Az IBIR létrehozásakor alapvetı a folyamat kialakítása, amely meghatározza a PDCA teljes ciklus minden lépésében minek kell történnie, milyen szervezet érintett az adott feladat megvalósításában, milyen felelıségek és szerepkörök vesznek részt az egyes lépésekben. Az alábbiakban a rendszer létrehozásának egyes lépései kerülnek leírásra. Meg kell említeni, hogy a feladatlépéseket egyszerősített módon érinti a dokumentum és a megvalósítás egy lehetséges, a követelményeknek minimum szinten eleget tevı megoldásokat tartalmaznak a példák, vagyis ezektıl a bıvítés irányában el lehet btérni Az Informatikai Biztonsági Menedzsment rendszer kialakítása Az informatikai menedzsment (szabályzat menedzsment) folyamatos, a megfelelı biztonsági szint megteremtése, fenntartása és fejlesztése érdekében végzett tevékenység. Ennek a 18

19 tevékenységnek meg kell felelnie a vonatkozó elıírásoknak, rendelkeznie kell megfelelı erıforrásokkal, szervezettel és felelısökkel. A szervezetben ki kell alakítani azt a folyamatot és dokumentációs rendszert (politika, stratégia, szabályzatok, eljárások) amely garantálja, hogy ez a rendszer hosszútávon, eredményesen mőködjék, rendszeresen ellenırzésre és kiigazításra kerüljön. A rendszer kialakításának és mőködtetésének lépései az alább felsoroltakat tartalmazzák. Tekintettel arra azonban, hogy jelen fejlesztési projekten (pályázaton) belül nem várható el egy teljes mélységő és az össze lépést szakértıi szinten elvégzı teljes informatikai biztonságszervezési feladatsor (teljes projekt) elvégzése, valamint az, hogy a szervezet teljes mértékben tisztában legyen a jelenlegi biztonsági kockázataival, egyes tevékenységek kifejtésénél célszerően egyszerősíteni vagyunk kénytelenek. A rendszer kialakításának és mőködtetésének lépései tehát: Az informatikai biztonsági követelmények megismerése és megértése, A jelenlegi biztonsági helyzet megismerése, Helyzetfeltárás, Informatikai erıforrás leltár (a rájuk irányuló fenyegetettség és kockázatok megállapításához szükséges mélységben), Kockázatfelmérés, Kockázat elemzés, Kockázatok kezelése, Szabályzati környezet kialakítása, Menedzsmentrendszer bevezetése, Menedzsmentrendszer mőködtetése, Szervezet és szerepkörök Helyzetfelmérés Tekintettel arra, hogy az elvárásokat tartalmazzák a követelményrendszer egyes dokumentumai (illetve az ezek alapját képzı standardok, rendeletek lásd 10. pont), a szervezetnek tudnia kell, hogy milyen lépéseket kell tenni ezek elérése, megvalósítása érdekében. Ehhez az elvárásokon kívül a pillanatnyi biztonsági szinttel (hol tart a szervezet) is tisztában kell lenni, mivel ennek alapján lehet meghatározni a szükséges fejlesztéséket, tenni valókat. A biztonsági helyzetfelmérés az a fázis, amely a jelenlegi biztonsági helyzet meghatározására irányul és eredményeként megválaszolható a hol tartunk most kérdés. A helyzetfeltárás alkalmával minden lehetıséget figyelembe kell venni, ami hatással lehet az informatikai biztonságra. Elfogadott megközelítés amikor az informatikai erıforrásokat vesszük számba és vizsgáljuk, hogy milyen biztonsági rések lehetnek ezek mőködtetése, állapota következtében. Ebbıl a szempontból erıforrás alatt értünk minden, az informatikai mőködést megvalósító, arra valamilyen befolyással bíró erıforrást. Vagyis ilyen erıforrás csoportok az alábbiak lehetnek: Hardverek Szoftverek Alkalmazások Adatbázisok Hálózat Infrastruktúra (terem, légkondicionálás, árnyékolás, elektromos betáp, stb.) Humán Szervezet Dokumentációk Folyamat 19

20 Természetesen a következı pontban tárgyalt erıforrás leltár ennek érdekében és a szükséges mélységben értendı. A fenti erıforrás típusok között kitüntetett szerepe van a folyamatnak. Folyamat alatt értjük, amikor egy (vagy több) inputból, egy (vagy több) lépésben és erıforrás hatására, azok felhasználásával egy (vagy több) eredmény, output jön létre. A folyamat alfolyamatokból (lépésekbıl) állhat, van felelıse (folyamatgazda) és jellemzıen a folyamatok támogatását szolgálja az informatikai mőködés (természetesen vannak informatikai folyamatok is). A Helyzetfeltárás egy lehetséges tartalomjegyzéke a 1.sz Mellékletben található Erıforrás leltár Erıforrás leltár alatt itt nem teljeskörő (vagyon vagy mőszaki) leltár felvételére gondolunk. Szempont, hogy olyan elemek kerüljenek be (azok viszont mind), amelyeknek lehet biztonsági hatásuk. A leltár mélységénél szintén ezt a szempontot kell figyelembe venni (tehát nem szükséges pld. egy desktop-ról tudni, hogy milyenek a grafikus képességei, mivel ennek nincs biztonsági hatása). Azokat az attribútumokat és körülményeket viszont, amelyek az eszköz pótláskor, rendszer újraindításakor, a rendszergazda berendelésekor fontosak össze kell győjteni. Célszerően a leltár készítésekor kell felmérni és dokumentálni az egyes erıforrások kapcsolatait, a rendszer topológiáját. Ez abból a szempontból fontos, hogy meg tudjuk határozni egy erıforrás sérülésekor, hogy mely egyéb erıforrásokra van hatással. Pl. ha egy hálózati kapcsolat sérül, tudni kell, hogy mely szolgáltatások, alkalmazások sérülnek, vagy ha egy klíma tönkremegy ismerni kell, hogy mely szervereket kell leállítani, azokat ki kezelheti, milyen mentések szükségesek, mi a leállási sorrend, mely szolgáltatások, alkalmazások fognak leállni, kiket kell errıl értesíteni, és természetesen ki fogja javítani vagy szállítani a hibátlan, megfelelı paraméterekkel rendelkezı klímát. A Leltárfelvételkor alkalmazható egy lehetséges leltárív a 2.sz Mellékletben található Kockázatfelmérés (Fenyegetettség- és sebezhetıség-elemzés) A kockázat felmérés kiindulópontja annak megállapítása, hogy mely informatikai erıforrások milyen fenyegetettségeknek vannak kitéve, azoknak milyen a sebezhetısége. Természetesen az erıforrások nem csak magukban, egyedülálló módon értelmezendıek, hanem összefüggésükben. Ez azt jelenti, hogy pld. egy szünetmentes áramforrás meghibásodásakor nem csak az UPS egységre kell koncentrálni, hanem az általa táplált eszközre, az eszközön futó alkalmazásra, az általa nyújtott szolgáltatásra, illetve a támogatott folyamatra. Ebbel látható, hogy a leltár felvételekor az egyes elemek összefüggéseinek megismerése alapvetıen fontos. 20

21 Kockázatelemzés lépései A felmérésnek ki kell terjednie a veszélyforrások ellen a szervezetben foganasított védelmi intézkedésekre (kontrollokra) is. Meg kell határozni, hogy mely veszélyforrás ellen, hatásának csökkentésére milyen védelmi intézkedést hoztak, az intézkedések hatásosak-e, illetve az intézkedéseket betartják-e az érintettek (vannak-e dokumentált védelmi intézkedések, azok megfelelıek-e, illetve mőködtetik-e azokat). A feladat itt is összetett, mivel egyes intézkedések kiválthatják, illetve erısíthetik, gyengíthetik egymást. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatot rendszerszerően, az egymásra hatások figyelembevételével kell elvégezni. A kockázatfelmérés módja a szabályzatok és azok megvalósításának vizsgálata. Gyakorlatilag a meglévı dokumentumok kerülnek elemzésre (szabályzatok, elızı vizsgálatok megállapításai, stratégiák), hogy tartalmazzák-e a szervezetre vonatkozó követelmények megvalósításának módját és ezek megfelelıen kerültek-e meghatározásra. Ezek után interjúk és helyszíni vizsgálatok alkalmával kell megállapítani, hogy a gyakorlatban hogyan tartják be a leírt eljárásokat. Pld. ilyen vizsgálat lehet, hogy van-e írásos hozzáférési rendszer, létezik-e erre vonatkozó szervezeti politika amelyben rögzítik az elveket, van-e azonosítási trendszer, ezeket milyen módon szabályozták, milyen eljárások vannak a hozzáférések kiosztására, visszavonására és ezek hogyan kerülnek megvalósításra. A kockázatfelmérés (veszélyforrás felmérés) eredményeit dokumentálni kell. A 3.sz. Melléklet egy erre vonatkozó sablont tartalmaz Kockázatelemzés A kockázatelemzés során a kockázatfelmérés eredményeire támaszkodva értékeljük a szervezet (vagy egyes területek, szolgáltatások) biztonsági helyzetét. A kockázatelemzés eredménye a veszélyforrások relatív sorrendje, amelyek lehetnek kockázati osztályok, illetve a kockázatok forintosított értékei. A kockázatelemzés lehet kvalitatív vagy kvantitatív, de mindkettı kiindulása szakértıi felmérésen és becslésen alapul. Kvantitatív esetben a felmérés részletesebb és pontosabb, így a kockázati értékek is pontosabban meghatározhatóak. A Kvalitatív esetben kockázati osztályokat (érték intervallumokat) határozunk meg és az egyes veszélyforrások kockázatait ezekbe soroljuk be. A kockázatelemzés eredményeként létrejön a veszélyforrások kockázati értéke, vagyis kockázati sorrendje, amely területenként vagy a szervezetre is jellemzı kockázati értéket képvisel, illetve jelöli a magas kockázatú területeket amelyek kezelésére mindenképp intézkedéseket kell hozni. 21

22 A kockázati értékek ismeretében vezetıi döntés kérdése, hogy mely kockázatok csökkentésére hozunk intézkedést és mely kockázatokat vállalja fel a vezetés (most már a veszélyforrás és a kockázati értékek ismeretében). A kockázati értékek meghatározásának szempontjait a 4.sz. Melléklet tartalmazza Kockázatkezelés Kockázat kezelés alatt a kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket értjük (védelmi intézkedések vagy kontrollok). Egy védelmi intézkedés általában több veszélyforrás kockázatát is csökkenti és természetesen a kontrollok hatnak egymás területeire is, tehát összefüggésében kell vizsgálni hatásukat. A védelmi intézkedések specifikálása után meghatározható, hogy annak megvalósítása mibe kerül (szükséges fejlesztési, beruházási, szervezési, fenntartási költségek), így a kockázati értékkel (értékekkel) szembe állítva egy egyszerő megtérülés is kalkulálható. Természetesen a kockázatok csökkentése egy folyamat, jellemzıen több lépcsıben valósul meg. Fontos, hogy a szükséges költségek bekerüljenek a szervezet költségvetésébe és terveibe. Elsıként az alacsony költségő és nagy hatású (azaz nagy kockázati értéket csökkentı) intézkedéseket kell meghozni (ezek jellemzıen szervezési, szabályozási intézkedések). A kialakított védelmi rendszernek a kockázatokkal arányos hatást kell biztosítani. Természetesen lesznek területek, amelyre nem érdemes (gazdaságos) kontrollokat kiépíteni. Ezek, valamint azok amelyekre még nem tudtunk intézkedést hozni a maradvány kockázatok. A kockázatkezelés folyamatát (felmérés-elemzés-kezelés) a PDCA ciklusnak megfelelıen idıszakonként el kell végezni, mivel mind a támadási lehetıségek, technikák, mind a védeni kívánt területek és módszerek folyamatosan változnak. A védelmi intézkedések specifikálásának egy lehetséges sablonját az 5.sz. Mellékelt tartalmazza Szabályzati környezet kialakítása Egyértelmően az egyik legfontosabb és legeredményesebb informatikai biztonsági intézkedéshalmaz a megfelelı IT biztonsági szabályzatrendszer megalkotása, fenntartása és érvényesítése. A szabályzati struktúra felülrıl lefelé épül. A vezetıi elvárások magas szinten az Informatikai Biztonsági Politikában fogalmazódnak meg, a középtávú célok és a biztonságfejlesztési vízió az Informatikai Biztonsági Stratégiában kerülnek megfogalmazásra. A tevékenységek operatív meghatározása az Informatikai Biztonsági Szabályzatban, a rendszer specifikus üzemeltetési feladatok az Eljárásrendekben kell, hogy megtörténjenek. A szabályzati környezetet, struktúrát alkotják: Az Informatikai Biztonsági Politika Az Informatikai Biztonsági Stratégia Az Informatikai Biztonsági Szabályzat Eljárásrendek A szabályzatok tartalmazzák a felhasználók és az informatikai szolgáltatások, eszközök viszonyát. Ilyenek lehetnek az igénybevétel rendje, a hozzáférés és azonosítás szabályai, az 22

23 elszámolás, eszközhasználat, help desk elérés és szolgáltatások. A szabályzat az általános, mindenkire érvényes intézkedésektıl halad a specifikus felé és rögzíti, hogy kinek, mikor, mit kell csinálni a szabályos mőködés érdekében. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat konkrét tartalmát és formai javaslatait a 6.sz. Melléklet tartalmazza Eljárásrendek Az informatikai biztonság mőködtetésének rendszerszintő (technikai szintő) szabályozása az eljárásrendekben történik. Az eljárásrend egy bizonyos védelmi intézkedés alacsony szintő feladatinak végzését szabályozza. Ilyen lehet pld. egy vírusvédelmi eljárásrend, amely a vírusvédelmi szoftverrel és igénybevételével kapcsolatos tényleges teendıket rögzíti. Eljárásrend születhet a mentések elkészítésérıl, tárolásáról, a patch-elés módjáról. Az eljárásrend részletesen tartalmazza minden esetre, hogy kinek, mikor, mivel, mit kell csinálni, ki a felelıs, az engedélyezı, ki végzi a feladatot. Az eljárásrend olyan részletes, hogy segítségével a tevékenységet végig lehessen csinálni és az elvárt eredményt el lehessen érni. A szabályzatokat és eljárásrendeket rendszeresen oktatni kell és a munkaköri leírásokban hivatkozni lehet rájuk Az Informatikai Biztonsági Menedzsment bevezetésének lépései A szabályozási struktúra kialakítása után létre kell hozni azt a biztonsági környezetet, amely megfelel az elıírásoknak és a szervezet sajátosságainak. A vezetıi elkötelezettség és szerepvállalás, folyamatos támogatás és ellenırzés kiemelt fontosságú, mivel csak így várható el a munkában résztvevıktıl és az érintettektıl a tudatos rendszerépítés és a követelmények betartása. A biztonsági rendszert a 11.3 pontban leírtak szerint kell kialakítani. A védelmi intézkedések között várhatóan lesz amelyik nem szabályozási vagy szervezési kérdés, hanem fejlesztést, beszerzést és implementációt, tesztelést, bevezetést (változás kezelést) igényel. Ez azt jelenti, hogy az új eszköz, szoftver üzembe állítása a szervezet változás kezelési eljárása szerint kell hogy történjék. Természetesen új eszközök beszerzése, üzembe állítása, installálása, stb. Nem egy pillanat alatt történik, vagyis a biztonsági rendszer folyamatosan épül. Ennek tervszerően és fokozatosan kell történnie, amelyre érdemes lehet projekteket szervezni, indítani. A biztonsági rendszer kiépítésének lépéseire akciótervet (projekttervet) kell készíteni és ennek mentén kell a rendszert kialakítani. Amennyiben biztonsági rendszer kialakítása hosszabb távon történik, akkor szükséges az IT stratégiában is megjeleníteni, illetve a fenntartását, fejlesztését betervezni. Figyelembe kell venni, hogy a biztonsági környezet mőködtetése, a szabályzatok naprakészen tartása folyamatos tevékenység, tehát plusz erıforrás igénye van. A menedzsment folyamatok kialakításánál arra kell törekedni, hogy: minden szükséges feladatot azonosítsunk teremtsük meg a feladat elvégzésének feltételeit, rendeljünk hozzá erıforrásokat a feladatok elvégzésének módját szabályozzuk a feladatokhoz felelısöket, végrehajtókat rendelünk alakítsuk ki a mőködtetı folyamatokat 23

24 a végrehajtásának állását mérjük és értékeljük, az eredmények alapján visszacsatolunk javító intézkedéseket hozunk és vezetünk be Az Informatikai Biztonsági Menedzsment fenntartása A kialakított rendszer akkor mőködik az elvárásoknak megfelelıen ha megfelelı figyelmet (erıforrást) biztosítunk a kontrollok mőködtetésére, felülvizsgálatára és javítására. A szabályzati struktúra, a szabályzatok tartalmi változtatására mindenképen szükség van, amennyiben: változik a szervezeti struktúra (új szervezeti egység alakul, új munkakört hoznak létre vagy szőnik meg) változik az IT eszközállomány, az architektúra vagy topológia (hardver, szoftver, alkalmazás, hálózat) változik a szabályozási környezet (a biztonsági szintre ható kényszerek) változik a tevékenységi kör, a kezelt adatok érzékenysége változik a támadási potenciál Természetesen a változást okozhatja a kockázatok csökkentésének igénye is. Jellemzı, hogy a mőködtetés és ellenırzés folyamatosan történik, a változtatások azonban esetiek és hosszabb távon fejtik ki hatásukat, vagyis ne csak a mára tervezzük azokat, hanem hosszabb távra. A változások bevezetésére (tesztelés, oktatás, élesítés) szerencsés esetben a szervezet rendelkezik változás kezelési eljárással és ezt alkalmazza a biztonsági rendszer változtatása esetében is. A szabályzatokban történı változtatásnak szintén kell legyen a szervezetben kialakított módja. A szabályzatok életciklusának fontosabb szakaszai: szabályzat alkotás (tartalmi és formai kialakítása, megírása) jóváhagyás kiadás, hatályba léptetés alkalmazás felülvizsgálat módosítás, verzió kezelés visszavonás, kivezetés Az informatikai biztonsági szabályzatokat a szervezet elsı számú vezetıje adja ki Az Informatikai Biztonsági Menedzsment szervezete, szerepkörök Az informatikai biztonság az informatika külön szakterülete, amely maga is igen sokrétő tudást és megközelítést igényel. Jellemzı, hogy a vele foglalkozó felelıs (biztonsági vezetı, menedzser, megbízott) az informatika területérıl kerül ki és az informatikai vezetı a közvetlen fınöke. Így alakulhat ki az az összeférhetetlen állapot, hogy azt a területet kell ellenıriznie, amely vezetıjétıl függ az egzisztenciája. Ez a gyakorlat tehát nem helyes, a függetlenített, vagy az elsı számú vezetı alá, vagy a biztonsági vezetı alá kell szervezni az informatikai biztonság szervezetét, felelısét. Kis szervezetben ez a szerepkör nem testesül meg külön függetlenített munkakörben, de az összeférhetetlenséget szem elıtt kell tartani. Informatikai Biztonsági Szervezet elhelyezése a szervezeti struktúrában tehát lehet: az elsı számú vezetı alá rendelt 24

25 a biztonsági szervezeten belül de mindenképen az informatikai vezetéstıl független. Sajátossága az informatikai biztonsági munkának, hogy tervezése és szervezése az informatikai biztonsági vezetı dolga, az ellenırzés és néhány funkció (pld. hozzáférési jogok meghatározása) a szakmai vezetés feladata. Az informatikai biztonság menedzselésére a továbbiakban egy felelıs vezetıi szerepkört írunk le, természetesen a hozzá delegált feladatok elvégzését a fenti elvek betartásával megoszthatja másokkal is. Az alábbiakban az Informatikai Biztonsági Vezetı feladatai soroljuk fel: tervezi, szervezi, ellenırzi az informatikai biztonsági feladatokkal kapcsolatos tennivalókat kialakítja a biztonságirányítási rendszert, gondoskodik a fenntartásáról képviseli az informatikai biztonsági területet, tartja a kapcsolatot a szervezeti vezetıkkel a szervezet minden dolgozójában tudatosítja az informatikai biztonság szerepét, fontosságát meghatározza és szabályozza az informatikai biztonságra irányuló tevékenységeket, a szabályzatokat érvényre juttatja gondoskodik a szükséges erıforrásokról a kockázatokkal arányosan, folyamatosan fejleszti az informatikai biztonsági területet a PDCA ciklusnak megfelelı rendszert alakít ki gondoskodik, hogy a szervezet informatikai biztonsági szintje feleljen meg a törvényi szabályozásnak, az irányadó standardoknak Szempontok KOP környezetben A Kormányzati Operatív Programban való részvétel, vagy kiemelt projektek végrehajtása, pályázati támogatások felhasználása nem történhet az informatikai biztonság figyelmen kívül hagyásával. A létrehozandó új értékeknek, a fejlesztések eredményeinek, az ezekben résztvevı szervezeteknek meg kell felelniük az elvárható informatikai biztonsági szintnek, amelyet nem csak létrehozni, hanem fenntartani is szükséges. Tekintettel arra, hogy a fenti projektekben induló különbözı szervezetek különbözı informatikai biztonsági szintet, érettséget képviselnek szükséges egy általános követelmény rendszer, amelyet betartva garantálható, hogy: az informatikai biztonság egységesen legyen képviselve a megvalósítás során hogy a projekt eredményeként elkészülı rendszerben az informatikai biztonság egységesen legyen jelen hogy a résztvevı szervezetekben kialakuljon az informatikai biztonság elvárható szintő rendszere az informatikai biztonságirányítási rendszer a késıbbiekben is hatékonyan mőködjön, fenntartható legyen. 25

26 11. IT Biztonság szabályzatrendszer érvényesítése Az informatikai biztonsági szabályzatrendszer elemeit, tartalmi elvárásait az elızı fejezetekben soroltuk fel. A szabályzatrendszer kialakításának lépései, szervezete és felelıseinek feladatai, illetve az ezekkel kapcsolatos elvárások is ismertetésre kerültek. Az alábbiakban azon sajátosságokat igyekszünk összefoglalni, amely jelen követelményrendszer alkalmazására vonatkozik. A szabályzatmenedzsment rendszer nincs (egyformán vagy egységesen) kialakítva minden résztvevı szervezetnél. A résztvevı szervezetek nem rendelkeznek ezen a téren tapasztalattal, szakértıvel. Ezekbıl adódik, hogy nem azonos szintrıl indulnak a KOP-os projektek megvalósításában, viszont a velük szembeni elvárások erre nem lehetnek tekintettel. Tipikus lesz a projektek magvalósítása során, hogy a résztvevı szervezetek nem lesznek tisztában a pillanatnyi, valós informatikai biztonsági helyzetükkel, melynek hiányában nehéz lesz meghatározni, tervezni azokat a teendıket és erıforrásokat, idıszükségletet amely a kívánt szint eléréséhez szükséges (ebben nyújt segítséget az önértékelés amely a Biztonsági Stratégia Követelményei dokumentum egyik melléklete). Ez a nehézség csak körültekintı munkával és tartalékok beépítésével hidalható át. A projekt során a kíván szabályzatrendszer csak fokozatosan alakul ki. A benne meghatározott intézkedések bevezetése, a mőködtetéséhez szükséges feltételek (szervezeti, szervezési, mőszaki, infrastrukturális) csak hosszabb távon alakítható ki. Ezt a sajátosságot az ellenırzések során, a pályázatok, tervek elbírálásakor kell figyelembe venni. Az Informatikai Biztonsági Szabályzatrendszer aktualizálása: Eseti karbantartás: A karbantartás lehet eseti jellegő, ez szükséges ha a környezet, a szervezet a projekt, tehát a cél, a kiterjedés olyan változáson megy keresztül, amely korrekciót igényel a szabályozás területén is. Eseti aktualizálás szükséges abban az esetben is ha a jogszabályi környezet, a tulajdonosi elvárás olyan mértékben változik, hogy a meglévı szabályzatrendszer már nem felel meg az új elvárásoknak. Lehet ok eseti karbantartásra ha informatikai szolgáltatások szőnnek meg, új területek, szolgáltatások jelennek meg, új informatikai technológiák kerülnek bevezetése, informatikai technológiák alkalmazása szőnik meg, stb. Rendszeres karbantartás: Rendszeres karbantartás igényel a szabályzatrendszer az aktualitásának megtartása érdekében. Az Informatikai Biztonsági Szabályzatrendszer folyamatos karbantartása a KOPban résztvevı szervezet feladata. Amennyiben a változások valamely szabályzat, vagy szabályzatok módosítását teszik szükségessé, akkor ezt el kell végezni, és az adott szervezetre vonatkozóan a szervezet vezetıjéhez jóváhagyásra fel kell terjeszteni. A szükséges változtatásokat a megváltozott igények, célok felismerésekor, a kiegészítéseket lehetıleg az új tevékenység, szolgáltatás megkezdése elıtt kell kezdeményezni és megvalósítani. 26

27 Az egyes informatikai biztonsági dokumentum változtatása után felül kell vizsgálni és aktualizálni kell az összes érintett dokumentumot, mőködési és biztonsági területet, hogy amennyiben a változtatás érintette azokat, úgy az aktualizálást ott is el kell végezni. 27

28 12. Az IT biztonsági szabályzatrendszer ellenırzése Az szabályzatrendszer egyes dokumentumainak ellenırzési tevékenységeit az egyes dokumentumoknál ismertettük. Itt csak a rendszert érintı ellenırzésekre, az összefüggésekre koncentrálunk. Ellenırzött terület igen részben nem nem releváns A kialakított szabályzatrendszer felépítése megfelel az elvárásoknak A szervezet rendelkezik MSZ ISO/IEC tanúsítvánnyal, és az ott meghatározott módon készült az IBIR Vezetıi elfogadás megtörtént Szervezet kialakítása megtörtént Informatikai Biztonsági Vezetı (Felelıs) személye meghatározott Kialakításra került a PDCA szerinti szabályzatmenedzsment rendszer A kialakított rendszer integrált a napi tevékenységbe, folyamatokba A jogszabályokat, szabályzatokat, ajánlásokat figyelembe vették Az IT biztonsági felelısségek magas szinten meghatározásra kerültek az egyes szakterületeken Figyelembe vették a szervezet (a projekt) biztonsági érzékenységét A vezetıi elkötelezettség kellı hangsúllyal jelenik meg Az Informatikai Biztonsági Szabályzatrendszer meghatározza: Kockázat alapú megközelítést Periodikus (évente egyszer) felülvizsgálatát Kapcsolódást más szabályzatokhoz A szervezetben betöltött szerepét, vezetıi elkötelezettség fontosságát Biztonsági tudatosság fejlesztését Biztonságirányítási rendszer fenntartását Szervezetei és felelısség kérdéseket Az Informatikai Biztonságirányítási Rendszer életciklusa (kiadás, karbantartás, visszavonás) A szabályzatrendszert egyeztették, és érvénybe léptették Elfogadható megoldás 28

29 13. A KOP megvalósítás pályáztatási feladatai Szakasz Szponzor Pályázat készítı, pályázó szervezet Kiírás A kiíró feladata az, hogy egyértelmő elvárásokat fogalmazzon meg az e- közigazgatási keretrendszer ismeretére, alkalmazására vonatkozóan. A téma/mőszaki tartalom megfogalmazásakor kell meghatároznia, hogy az IT biztonsági követelmények melyik szintjét jelöli meg (melyik erısségi fokozatát) mint elérendı célt. A kiírásnak kell tartalmaznia az értékelés szempontjait, a súlyozás értékeit, amely mellett az értékelés történni fog. A kiírásban szerepelnie kell az elszámolás és átvétel feltételeinek, a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolás tartalmi elemeinek, a megvalósulásra jellemzı indikátorokat és számszerő mutatókat Pályázatkészítés A pályázat készítésekor (a pályázat megfogalmazásának idıszakában) tisztában kell lenni a pályázó saját biztonsági helyzetével, védelmi képességeivel. Ismerni kell azt a biztonsági szintet, amit a tervezés idıszakában pályázó képvisel, mivel ezt kell összevetni azokkal a követelményekkel, amit az e- közigazgatási keretrendszer elvár az adott projekt esetében. A pályázatban kell leírni, hogy a szabályzatrendszerbıl az elkészítendı Informatikai Biztonsági Politika megfelel (amennyiben már létezik), illetve az elsı szakaszban a követelményrendszer szerint elkészül.. Értékelés A kiírásban meghatározott pontrendszer szerint kell értékelni követelmények kielégítésének jelenlegi állapotát és a keretrendszer érvényesítésének vállalásait. Projekttervezés Tervezéskor kell megtervezni azokat 29

30 Szakasz Szponzor Pályázat készítı, pályázó szervezet a szakmai lépéseket és a szükséges erıforrásokat, amelyek szükségesek a keretrendszerben meghatározott Informatikai Biztonsági Szabályzatmenedzsment rendszer kialakításához. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellenırzés kiterjed a megvalósított rendszer fenntartási idıszakára is. Szerzıdés A Támogatási/Megbízási szerzıdésnek kell nevesítenie azokat a konkrét e-keretrendszer hivatkozásokat, amelyekben a kívánt követelmények meg vannak határozva. Garanciákat kell kialakítani és szankciókat nevesíteni a követelmények betartásának elmulasztása esetére, meg kell fogalmazni az ellenırzések és elszámoltatás rendjét mind a projekt mind a fenntartás idıszakára. Megvalósítás Ellenırzés, idıszakos beszámoltatás Átvétel / teljesítés Az idıszakos pályázati beszámolóknak, a projekt elırehaladási jelentéseknek kell tartalmazniuk a keretrendszer követelményeinek teljesítését, annak állását jellemzı mutatókat, indikátorokat. Csak a keretrendszer követelményeit megfelelı szinten realizáló teljesítés fogadható el (elutasítás, pótlás, új határidı, szerzıdésmódosítás). A szerzıdéses szakaszban kell figyelni arra, hogy a követelmények a teljes projektre érvényesek, vagyis ha több szereplı van (konzorcium pályázik, alvállalkozók vannak), akkor egyes követelmények minden érintettre kiterjednek. A megvalósítás ideje alatt kell kialakítani a fenntartási garanciákkal együtt az Informatikai Biztonsági Szabályzatmenedzsment rendszert. A pályázatok megvalósítását és aztán fenntartását egy monitoring rendszer alapján ellenırzik. Ebben meghatározott idıszakonként szakmai és pénzügyi elszámolást kell teljesítenie a projektet megvalósító szervezeteknek. Az elszámolások formája és tartalma is szigorúan meghatározott és alapvetı célja, hogy a felügyelı szervezet folyamatában lássa a projekt menetét, és tervezni tudja a támogatás címén kifizetendı összegeket. Ezekben az elszámolásokban az informatikai biztonsági feladatok állását és a pénzügyi felhasználásokat a meghatározott módon kell jelenteni. A teljesítés, amikor a projekt elérte célját és megvalósultak a szerzıdés mőszaki és pénzügy mellékletében vállaltak és elfogadásra kerültek a projekt elszámolásai és termékei. Ezek között kell lennie az 30

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

IT biztonsági törvény hatása

IT biztonsági törvény hatása IT biztonsági törvény hatása IT biztonság a modern államigazgatás szolgálatában Tim Zoltán CISA, CISM, CRISC, CCSK, IPMA B Budapest, 2014. Október 16. 1 Informatikai biztonság jogszabályai Today 1 2 3

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI

KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI KÖZIGAZGATÁSI OPERATÍV PROGRAMOK IT BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE AZ IT BIZTONSÁGI STRATÉGIA TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK PROJEKTMENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉSI SABLONOK EKK_ekozig_Projektmen_fejl_sablonok_080729_V2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben