AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: július 01. NAPJÁTÓL)

2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya, elfogadása, módosítása és végrehajtása Tárgyi hatály Személyi hatály Idıbeli hatály A jelen politika elfogadása és módosítása A jelen politika végrehajtása és felülvizsgálata... 4 III. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása... 4 IV. A Felügyelı Bizottság tagjainak javadalmazása... 4 V. A munkavállalók javadalmazása... 4 VI. Osztalékfizetés... 5 VII. Vegyes rendelkezések

3 I. Preambulum Az ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Pauler u em., cégjegyzékszám: ) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvénybe foglalt rendelkezésekre tekintettel megalkotta az alábbi javadalmazási politikát [a továbbiakban: Javadalmazási politika], azzal, hogy amennyiben jelen Javadalmazási politika bármely kérdés részletes szabályozására nem tér ki, úgy a jogi normákban meghatározott rendelkezések alkalmazandók. A jelen Javadalmazási politika célja, hogy a személyes és a vállalati célokat hosszú távon összehangolja. A Társaság a jelen Javadalmazási politika megalkotásakor minden esetben a hosszú távú érdekek elsıdlegessége mellett járt el. A Javadalmazási Politika kialakítása során a Társaság arra törekedett, hogy a Javadalmazási Politika ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra. II. A jelen politika hatálya, elfogadása, módosítása és végrehajtása 1. Tárgyi hatály Jelen Javadalmazási politika a Társaság által a jelen Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartózók részére nyújtott javadalmazással kapcsolatos szabályokat határozza meg. 2. Személyi hatály Jelen Javadalmazási politika személyi hatálya a Társaság vezetı állású személyeire igazgatósági tagok, felügyelı bizottsági tagok, kockázatvállalási és ellenırzési funkciót betöltı munkavállalóira és az elızıekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalóira terjed ki, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol a Társaság kockázatvállalására. Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenleg kevés alkalmazottat foglalkoztat, így a jelen Javadalmazási Politika elfogadásának a napján a jelen Javadalmazási Politika a Társaság minden vezetı állású személyére és munkavállalójára kiterjed. 3. Idıbeli hatály Jelen Javadalmazási politika az elfogadást követı 5. munkanapon lép hatályba. A Társaságnak lehetıvé kell tennie a Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó valamennyi személy számára a Javadalmazási politika rendelkezéseinek megismerését. A Társaság e kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a Társaság székhelyén a személyi hatálya alá tartozó személyi kör számára a Javadalmazási politikát hozzáférhetıvé teszi. 3

4 4. A jelen politika elfogadása és módosítása Jelen Javadalmazási politika elfogadására és módosítására a Társaság igazgatósága jogosult. Jelen politika módosítása kizárólag írásban történhet. Az elfogadására vonatkozó szabályoknak megfelelıen a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikát Társaság székhelyén hozzáférhetıvé kell tenni a személyi hatálya alá tartozó személyek számára, és a módosítások a hozzáférhetıvé tételt követı 5. munkanapon válnak hatályossá. 5. A jelen politika végrehajtása és felülvizsgálata Jelen Javadalmazási politika végrehajtásáért a Társaság felügyelı bizottsága felelıs. Amennyiben a végrehajtás során a Felügyelı Bizottság tudomására jut, hogy a jelen Javadalmazási politika módosítása szükséges, úgy javaslatot tesz az Igazgatóság felé a módosítás tárgyában. Jelen javadalmazási politika végrehajtását szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a Társaság belsı ellenıre köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat során a tudomására jutott szükséges módosításokra javaslatot tesz az Igazgatóság felé. III. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása Az Igazgatóság tagjai közül az elnök-vezérigazgatói cím és a vezérigazgatói cím használatára jogosult tagok munkaviszony keretében látják el a tevékenységüket, ennek megfelelıen a munkaszerzıdésben meghatározott munkabérben részesülnek. Az Igazgatóság harmadik tagja megbízási jogviszony alapján látja el a tevékenységét, és javadalmazásban nem részesül. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása kizárólag alapbérbıl áll, így teljesítményen alapuló javadalmazást esetükben a Társaság nem alkalmaz. IV. A Felügyelı Bizottság tagjainak javadalmazása A Társaság felügyelı bizottságának tagjai a Társaságtól javadalmazásban nem részesülnek. V. A munkavállalók javadalmazása A Társaság munkavállalói jogviszonyát elsıdlegesen a munkajog határozza meg, így a munkaszerzıdésükben meghatározott összegő munkabérben részesülnek. A munkavállalók javadalmazása a fix munkabérbıl áll, így teljesítmény alapú bérezés a Társaságnál nincs. A munkavállalók munkabérének megváltoztatásához a munkaszerzıdés módosítása szükséges. A munkaszerzıdésben kerültek meghatározásra a felelısségi kérdések is. Jelenleg a befektetési vállalkozás az ellenırzési feladatok ellátását nem munkaviszony keretében biztosítja, amennyiben ez a késıbbiekben megváltozna, úgy a befektetési vállalkozás rögzíti a következıket. A befektetési vállalkozás ellenırzési feladatokat végzı munkavállalói javadalmazása független kell, 4

5 hogy legyen az általuk felügyelt szervezeti egységek teljesítményétıl, az a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitőzések elérésén alapulhat. VI. Osztalékfizetés A Társaság adózott eredményébıl történı osztalékfizetésrıl a évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a Társaság egyedüli részvényese jogosult dönteni. Osztalékra a Társaság egyszemélyes részvényese jogosult. VII. Vegyes rendelkezések A Társaság valamennyi vezetı állású személye, munkavállalója részére kizárólag pénzbeli kifizetéssel teljesíti javadalmazási kötelezettségét. A jelen Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére a Társaság olyan javadalmazást alakít ki, amely alkalmas a személyi és anyagi függetlenségük biztosítására. A Társaságnál alkalmazott fix béren alapuló javadalmazás lehetıvé teszi, hogy a Társaság vezetı állású személyei, munkavállalói ne vállaljanak a Társaságot érintı túlzott kockázatot. A Társaság jelenleg engedélyezett tevékenységi körei alapján nem merülhet fel, ám a jövıre nézve a Társaság már most rögzíti, hogy a befektetési vállalkozás vezetı állású személye, munkavállalója nem köthet olyan fedezeti ügyletet, amely a javadalmazására vonatkozó szerzıdésben foglalt kockázatvállalás hatásait kiküszöbölné. A Társaság rögzíti, hogy jelenleg a belsı ellenır vállalkozási szerzıdés alapján, fix díjazás ellenében, a megfelelési vezetı megbízási szerzıdés alapján óradíjas elszámolás alapján fejti ki a tevékenységét. Budapest, június 25. ATTICUS INVESTMENTS Zrt. Heim Péter Csaba Tiszolczi Renáta Igazgatósági tagok 5

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RaiFfeisen Bank egy objektív, átlátható, méltányos, a jogszabályi elıírásokkal összhangban levı javadalmazási struktúrát mőködtet. A bank javadalmazási

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Mőködési szabályzata Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Mőködési szabályzata Hatályos: 2012.06.06. Elfogadva az EQUILOR Alapkezelı Zrt. igazgatóságának 1/06.06/2012 IG határozatával. Equilor Alapkezelı

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12.

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12. A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2012. december hó 12. 1. Bevezetés Jogszabályi háttér 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A VM ÉS VM BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA

A VM ÉS VM BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA A VM ÉS VM BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. március 20. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Vezető állású személy: a) a vezérigazgató b) az igazgatóság elnöke és tagja c)

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2011. október 24-én tartott ülésén a 102./2011.(10.24.) számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy rendelkezéseit

Részletesebben

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. 1 / 14 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2011.09.30. Az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. javadalmazási politikája

Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. 1 / 14 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2011.09.30. Az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. javadalmazási politikája Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Commerzbank Zrt. A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2015. március 27. 1 2. oldal 2015. 03.27. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 25.000.000.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008 (VI.27.) kormányrendelet alapján. Közzététel:

Részletesebben

QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság - melléklet QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 2/2012.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18117-12/2013. 11. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - Önkormányzati beruházásokhoz

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 5

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2013. december hó 12. TARTALOMJEGYZÉK 0. A szabályzatban található főbb fogalmak... 2 1. A javadalmazási politika elvei... 3 1.1. ARÁNYOSSÁG

Részletesebben

javadalmazási politikája

javadalmazási politikája Az MKB-Euroleasing Zrt. 7/2012. (XI.22.) sz., az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott javadalmazási

Részletesebben