DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG"

Átírás

1 DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) dotproject projektmenedzsment szoftver oktatási anyag Kulcsszó (dc:subject) Oktatási anyag, projektmenedzsment Leírás (dc:description) Az oktatási anyag elısegíti a dotproject projektmenedzsment szoftver használatára történı felkészülést az érintett szervezetek (pl. települési önkormányzatok) munkatársai (projektvezetık, projektadminisztrátorok) számára. Típus (dc:type) Szöveg Forrás (dc:source). Kapcsolat (dc:relation). Terület (dc:coverage) Magyarország Létrehozó (dc:creator) e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Kiadó (dc:publisher) Miniszterelnöki Hivatal Résztvevı (dc:contributor) KOPINT-DATORG Zrt Jogok (dc:rights). Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) MS-Word Azonosító (dc:identifier). Nyelv (dc:language) HU Verzió (dc:version) V1 Státusz (State). Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_dotProject_oktatas_081128_V1.doc Méret (Size). Ár (Price). Felhasználási jogok (UserRights) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve dotproject projektmenedzsment szoftver. Oktatási anyag A dokumentum készítıjének neve KOPINT-DATORG A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 56 A projekt azonosítója E-közigazgatás keretrendszer kialakítása Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Minıségbiztosításra átadva V2 V3 E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés Leírás 5. Elıszó (Foreword) Az Oktatási anyag környezetének bemutatása 6. Bevezetés (Preamble) Megközelítés (célok, terjedelem) és módszertan 7. Alkalmazási terület (Scope) Bemutatja, hogy az Oktatási anyag milyen fıbb szakmai területekre terjed ki 8. Rendelkezı hivatkozások (References) Bemutatja, hogy kinek és milyen célú felhasználásra készült az oktatási anyag 9. Fogalom-meghatározások A legalapvetıbb, átfogó fogalmak meghatározása (Definitions) A tanulmány egyedi Az Oktatási anyag egyedi tartalma tartalma (UniqueContent) 12. Bibliográfia A dokumentum készítése során felhasznált szakirodalom 13. Rövidítésgyőjtemény A dokumentumban használt rövidítések 14.. Fogalomtár A dokumentumban használt, fontosabb fogalmak és azok magyarázata 15 Ábrák A dokumentumban megtalálható ábrák jegyzése 16. Mellékletek (Appendix) A dokumentum mellékletei E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT 3 2. VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSKEZELÉS 4 3. SZÖVEGSABLON 5 4. TARTALOMJEGYZÉK 6 5. ELİSZÓ 8 6. BEVEZETÉS MEGKÖZELÍTÉS - A DOKUMENTUM CÉLJA MÓDSZERTAN A DOKUMENTUM-KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA ALKALMAZÁSI TERÜLET (SCOPE) RENDELKEZİ HIVATKOZÁSOK (REFERENCES) FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK (DEFINITIONS) MI A PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER? MELYEK A PROJEKTMENEDZSMENT RENDSZER FİBB FUNKCIÓI? A PROJEKTMENEDZSMENT ALRENDSZERREL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK KÖVETELMÉNY-CSOPORTOK FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK A DOTPROJECT (NYÍLT FORRÁSKÓDÚ) PROJEKTMENEDZSMENT RENDSZER KIK SZÁMÁRA JAVASOLT A DOTPROJECT SZOFTVER HASZNÁLATA? MILYEN ISMERETEK, TAPASZTALATOK SZÜKSÉGESEK A DOTPROJECT HASZNÁLATÁHOZ? A LEGALAPVETİBB PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A DOTPROJEKT FİBB FUNKCIÓI ÉS AZOK HASZNÁLATA BELÉPÉS A RENDSZERBE; FİMENÜ COMPANIES /SZERVEZETEK ADATAINAK MEGADÁSA, KARBANTARTÁSA 24 E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 6

7 CONTACTS KONTAKT SZEMÉLYEK FELVITELE, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE RESOURCES ERİFORRÁSOK FELVITELE, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE NEW PROJECT ÚJ PROJEKT FELVITELE ADD TASK - PROJEKTEKHEZ FELADATOK, MÉRFÖLDKÖVEK MEGADÁSA, MEGVALÓSULÁSUK KÖVETÉSE PROJEKTEK LEZÁRÁSA PROJEKT MEGJELENÍTÉSE FUNKCIÓK ÉS AZOK HASZNÁLATA CALENDAR, EVENTS NAPTÁRKEZELÉSI, ESEMÉNYKEZELÉSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA USER ADMIN, SYSTEM ADMIN -/ FELHASZNÁLÓK ADMINISZTRÁCIÓJA, RENDSZERADMINISZTRÁCIÓ BIBLIOGRÁFIA RÖVIDÍTÉSGYŐJTEMÉNY FOGALOMTÁR ÁBRÁK MELLÉKLETEK 57 E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 7

8 5. Elıszó A kormány egyik kiemelt célja a közigazgatási folyamatok ügyfélközpontúságának növelése, a szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának javítása. Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása" projekt (röviden: Projekt) az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) Államreform Operatív Programja kiemelt projektje. A kiemelt projekt fejlesztéseit 897 millió forint európai uniós és hazai társfinanszírozásban hajtják végre. A fejlesztés kedvezményezettje a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársága. A fenti, kiemelt kormányzati célhoz a Projekt úgy járul hozzá, hogy megteremti az informatikai és szabályozási feltételeket, kidolgozza a szükséges módszertani hátteret, hozzájárul a szolgáltatásokban és az infrastruktúrában meglévı, szükségtelen párhuzamosságok felszámolásához és a deregulációhoz. A Projekt feladata, sok más egyéb mellett, az interoperabilitás és a biztonságos e-közigazgatási rendszer létrehozásához minimálisan szükséges szabványok, követelmények, eljárásrendek meghatározása, módszertani útmutatók készítése, illetve a további e-közigazgatási fejlesztésekhez a projektmenedzsment módszertan és a szakmai monitoring rendszer kialakítása. A Projekt keretében kidolgozott szabványokat egy, az összes fejlesztı által elérhetı szabványtárban teszik majd közzé. Mivel a késıbbi projektek résztvevıinek alkalmazniuk kell az e-közigazgatási keretrendszer elıírásait, ezért a projektmenedzsment-módszertan és a szakmai monitoring rendszer kialakítása, valamint a projektmenedzsmentet és a projekt dokumentációk kezelését támogató szoftverekhez Kézikönyv és Oktatási anyag kidolgozása is a projekt részét képezi. Az ÚMFT Államreform Operatív Program Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása" kiemelt alprojektjei: Folyamatleíró módszertan és eszközrendszer kidolgozása Interoperabilitási követelmények meghatározása IT biztonsági követelmények meghatározása Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása Szabványtár kidolgozása E-közigazgatási pilot projektek indítása Projektmenedzsment módszertan kidolgozása A koordinációs elısegítése Termékek, szolgáltatások értékelésének, auditjának elıkészítése E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 8

9 A projekt megteremti az e-közigazgatási rendszerfejlesztés központi koordinációjához és irányításához szükséges tudáshátteret. Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt (Projekt) E-közigazgatási pilot projektek indítása alprojekt (Alprojekt) célja komplex támogatás, segítségnyújtás az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok (Programok) projektjei s ennek révén a programok és az ÚMFT sikeres megvalósításához, a célok eléréséhez. Az Alprojekt keretében négy, tartalmában egymással szorosan összefüggı dokumentum készül: dotproject Kézikönyv dotproject - Oktatási anyag Knowledgetree Kézikönyv Knowledgetree Oktatási segédanyag A Szakmai monitoring keretrendszernek koncepcionális szinten fı komponense van: projektmenedzsment (tervezés, követés) projekt dokumentációk kezelése A két komponens természetesen szorosan együttmőködik, együtt alkotják az integrált rendszert. A támogató szoftvercsomagra azért van feltétlenül szükség, mert az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok projektjei, méretüknél, összetettségüknél, jelentıségüknél fogva nem valósíthatók meg sikeresen nem csak a megfelelı módszertanok, módszerek, technikák szakszerő és hatékony alkalmazása nélkül, de megfelelı szoftver-támogatás nélkül sem eredményesen (l. projekt-háromszög - határidı, minıség, költség). A jelen Oktatási anyagban a projektgazda szervezetek projektvezetıi (projektadminisztrátorai) számára áttekintjük a dotproject szoftver használatának legfontosabb feladatait. E kötet célja a szoftver gyakorlati alkalmazására történı felkészülés elısegítése, támogatása, míg a rendszer napi használatának támogatását a dotproject kézikönyv címő kötet hivatott elısegíteni. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 9

10 6. Bevezetés 6.1. Megközelítés - A dokumentum célja A dotproject projektmenedzsment szoftver. Oktatási anyag címő dokumentum (Dokumentum) célja, szoros összefüggésben a Projekt céljával, hogy elısegíteni a dotproject projektmenedzsment szoftver használatára történı felkészülést az érintett szervezetek (pl. települési önkormányzatok) munkatársai (projektvezetık, projektadminisztrátorok) számára Az Oktatási anyagnak választ kell adni az alábbi kérdésekre: Hogyan készüljünk fel a dotproject projektmenedzsment szoftvert projektek tervezése, megvalósítása követése, módosítása, lezárása során történı, napi használatára? 6.2. Módszertan a dokumentum-készítés módszertana Az Oktatási anyag elkészítése során a nemzetközi legjobb mőszaki gyakorlat (best engineering practice) technikáit, módszereit, és dokumentációs formáit fogjuk alkalmazni. Figyelembe vesszük a feltételezett felhasználók feltételezett, elvárható, alapvetı informatikai ( digitális írástudás ) és projektekkel kapcsolatos ismereteit, illetve tapasztalatát is. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 10

11 7. Alkalmazási terület (scope) A dotproject projektmenedzsment szoftver. Oktatási anyag címő Dokumentumban, bemutatjuk, hogyan lehet a szoftver segítségével új projektet tervezni, projekthez tevékenységeket, mérföldköveket felvinni, azokat ütemezni, a tevékenységekhez erıforrásokat allokálni, projekt megvalósulását követni, projekttervet, ütemtervet nyomtatni, illetve projektet lezárni. Nem célja az Oktatási anyagnak természetesen alapvetı informatikai (felhasználói) ismereteket nyújtani, ezek meglétét feltételezzük. Nem tartozik az Oktatási anyag feladatai közé alapvetı projektvezetési vagy projekt módszertani ismeretek nyújtása sem, ezek meglétét szintén feltételezzük. A jelen Oktatási anyag, a benne foglaltak célközönségét elsıdlegesen azok a (fıleg kisebb) szervezetek alkotják, amelyek, projektgazdaként, közigazgatás-fejlesztési (és további) projekteket hajtanak végre (például települési önkormányzatok, amelyek nem rendelkeznek projektvezetést támogató alkalmazással). E szervezeteken belül az Oktatási anyag azokat a projektvezetıket (projektadminisztrátorokat) segíti, támogatja, akik a fejlesztési projekteken dolgoznak (végfelhasználók). Az Oktatási anyag célközönségbe tágabb értelem beleértendık a Közigazgatási Reform Programokhoz tartozó projektek (és további projektek) projektgazda-szervezeteinek a vezetıi és munkatársai, valamint a projektek közremőködıi (beszállítók, szolgáltatók, tanácsadók, szakértık stb.) is. Még tágabb értelemben ide számíthatók mindazon szervezetek és személyek is, amelyek, illetve akik a Közigazgatási Reform programok projektjei (és további projektek) eredményeként létrejövı termékek (pl. információs rendszerek) és szolgáltatások (pl. elektronikus ügyintézés felhasználói s így az e termékek, szolgáltatások által biztosított elınyök (pl. tér és idı korlátok nélküli ügyintézés) élvezıi lesznek. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 11

12 8. Rendelkezı hivatkozások (references) dotproject projektmenedzsment szoftver. Oktatási anyag c. Dokumentum kidolgozására az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja E-közigazgatási keretrendszer kialakítása kiemelt projekt (Projekt) keretében készül. Az Oktatási anyag a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársága és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közigazgatási Reform Programjai (Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program), valamint további programok és projektek projektgazda-szervezetei számára készült. Kidolgozására annak érdekében került sor, hogy támogassa, elısegítse a program projektjeinek sikeres, eredményes végrehajtását, illetve annak érdekében is elsısorban a projektmenedzsment és a projekt dokumentációkezelési feladatokat. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 12

13 9. Fogalom-meghatározások (definitions) 9.1. Mi a projektmenedzsment szoftver? A projektmenedzsment rendszer egy olyan, komplex szoftvercsomag, amely támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közigazgatási Reform Programjai keretében megvalósuló projektek (és további projektek) tervezését, megvalósítását, annak irányítását, elısegítve ezzel e projektek sikeres, hatékony megvalósítását és ezen keresztül a Közigazgatási Reform Program és az ÚMFT (valamint további programok, tervek) céljai elérését Melyek a projektmenedzsment rendszer fıbb funkciói? A projektmenedzsment szoftver fıbb funkciói: Projektek létrehozása Projektekhez mérföldkövek, feladatok, ütemezés készítése, Projekt feladatokhoz erıforrások hozzárendelése, Projektek megvalósulásának követése, projektterv aktualizálása, Projektek adatainak megjelenítése, Projektek lezárása Szervezetek, szervezeti egységek, humán és további erıforrások nyilvántartása Rendszeradminisztráció E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 13

14 10. A projektmenedzsment alrendszerrel szembeni követelmények Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, mely (fontos) tényezık támasztanak követelményeket a projektvezetést támogató szoftverrel szemben, és melyek ezek a követelmények. A projektmenedzsment rendszer egy olyan, komplex szoftver, amelynek feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Közigazgatási Reform Programjai és a további programok, tervek keretében megvalósuló, összetett informatikai fejlesztési projektek megvalósítása során jelentkezı projektvezetési feladatok átfogó, hatékony informatikai támogatása és ennek révén e projektek, valamint ezen keresztül a Közigazgatási Reform Programok, az ÚMFT, illetve a további programok, tervek sikeres megvalósításának elısegítése. A cél olyan rendszert (szoftvert) adni a projektgazda szervezetek kezébe, amely rendszer komplex módon és hatékonyan támogathatja a projektvezetési feladatokat az alábbi, fıbb projekt-területeken: tervezés, elıkészítés, irányítás, ellenırzés elszámolás, zárás Követelménycsoportok A projektvezetést támogató rendszerrel szemben támasztott fıbb követelményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: - funkcionális követelmények - technikai követelmények Funkcionális követelmények A projektvezetést támogató rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények a következık. Alapvetı követelmények: Adjon lehetıséget egyszerő és összetett projektek feladatainak létrehozására, tervezésére, kölcsönzésére; Adjon lehetıséget a projekten belül tevékenységi terv kidolgozására; Támogassa az egyes feladatokhoz erıforrások hozzárendelését (személy, eszköz, materiál); Támogassa az egyes részfeladatok függıségének megadását; Adjon lehetıséget a projekt során a készültségi szintek nyomonkövetésére; Biztosítson költségtervezési funkciót; Adjon lehetıséget projektek közötti kapcsolatok definiálására; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 14

15 Adjon lehetıséget projektek közzétételére; Támogassa tartalék idık adminisztrálását; Adjon lehetıséget a részfeladatok átfutási idejének megadására; Támogassa megosztott resource pool-ok kezelését, melyeket projektek közt megoszthatóak; Minden erıforrás rendelkezzen saját naptárral, melyben a foglaltsága nyomon követhetı; Tökéletes együttmőködés, kétirányú átjárhatóság legyen a projektvezetési alrendszer és a projektdokumentáció-kezelési alrendszer között; Adjon lehetıséget az elkészült projektterv mentésére, nyomtatására; Biztosítson többféle nézetet a projekt tervezése során (naptár típusú nézet, Gantt diagramm, hálózati diagramm, feladatok munkaóra-felhasználása, erıforrások kihasználtsága stb.); Támogassa ismétlıdı feladatok létrehozását; Központi relációs adatbázisban tárolja a projekt adatokat; Adjon lehetıséget az elkészült projektek webes felületen való megtekintésére; Az ismétlıdı feladatokat támogassa varázslókkal (Projekt létrehozás, feladatok létrehozása, erıforrás hozzárendelés, riporting, stb.); Biztosítson integrációs lehetıséget az alapvetı Office alkalmazásokhoz; Adjon lehetıséget a projektek portál rendszerben való megjelenítésére; Legyen megfelelı mértékben skálázható; Mutassa ki az esetleges erıforrás túlterheléseket; Adjon lehetıséget a projektek elırehaladásának követésére, változásaira; Adjon lehetıséget a projekt korábbi állapotához viszonyított eltérések elemzésére; Támogassa a dokumentumok, kockázatok, problémák rögzítését a projektfeladatokhoz; Támogassa a tevékenység tervezés során a listázást, szakaszolást, ütemezést, valamint határidık, korlátok és kritikus út megadását; Biztosítsa a szervezet erıforrás készleteinek központi nyilvántartását; Támogassa sablonok kialakítását; Erıforrások kezelésénél különböztessen meg emberi és anyagi erıforrásokat; Adjon lehetıséget kockázatok, problémák kezelésére, melyek tevékenységekhez kapcsolhatóak, valamint felelısök rendelhetıek hozzá; Tartalmazzon vezetıi nézeteket, jelentéseket A nézetek kialakítása során adjon lehetıséget jogosultsági szintek megadására; Felsıbb szintő követelmények Manapság a projektmenedzsment szervezetek idı-, költség- és erıforrás-kezelı kihívásokkal küzdenek, különösen a vezetıi szinteken. Ezért a vezetık számára nehézséget okoz a projektek és az operatív tevékenységek összevetése a költségvetéssel, az erıforrások kapacitásszintjével, hogy mindezt az adott szervezet igényeihez igazítsák. A modern projektmenedzsment támogató eszközök ezekhez nyújtanak segítséget, melyeknek a következı felsıbb szintő igényeket is ki kell tudniuk elégíteni: tegyék láthatóvá a projektmenedzsment szervezetek számára mind a stratégiai és operatív igényeket, mind a már folyó projekteket és programokat; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 15

16 nyújtsanak olyan felülrıl-lefelé tervezı szolgáltatásokat, amelyeket az alulról építkezı részletes projekttervek támogatnak; segítsék a szervezetet abban, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjon az elıre nem látható változásokhoz miközben folyamatosan igazodik a szervezeti elvárásokhoz is; segítsék elı, hogy a munka szervezeti eredményhez vezetı módon folyjon; növelje az átláthatóságot, és tegye lehetıvé a követelményeknek való megfelelést fenntartó vezérlést Technikai követelmények A projektvezetést támogató rendszerrel szemben támasztott technikai követelmények a következık: Külsı (interneten keresztüli) hozzáférés is biztosított legyen a rendszerhez, dokumentumokhoz (külsıs projekttagok, illetve belsıs projekttagok otthoni munkavégzése, valamint távmunkavégzés lehetısége) A browser-en keresztül történı használat preferált Könnyen, gyorsan telepíthetı, üzembe helyezhetı rendszer Platform-függetlenség (multi-platformos támogatás); Teljeskörő együttmőködés, kétirányú átjárhatóság a projektvezetést támogató rendszer és a projekt dokumentációkezelési rendszer között Legalább logikai szintő kapcsolat a projektgazda szervezet által használt pénzügyi rendszerrel E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 16

17 11. A dotproject (nyílt forráskódú) projektmenedzsment rendszer A egy web-alapú, többfelhasználós, többnyelvő, nyílt forráskódú projektmenedzsment keretrendszer, ami magába foglalja az alábbi modulokat: cégek, projektek, feladatok (Gantt diagrammal), fórumok, fájlok, naptárak, névjegyzékek, helpdesk, többnyelvő támogatás, fájl/modul engedélyek és témák A dotproject egy nyílt forráskódú projektmenedzsment alkalmazás, amelyet díjmentesen támogatnak a web-fejlesztık a világ minden részérıl. A dotproject PHP-ban íródott és bárki ingyen letöltheti és használhatja. A dotproject tiszta és egyszerő felhasználói felülettel rendelkezik, így könnyő vele dolgozni. Fı jellemzıi magukban foglalják: User Management / Felhasználókezelés Ticketing Support System provided via / hibajelentı rendszer ( en keresztül mőködik) Client Management / ügyfélkezelés Task Listing / Feladatok listázása File Archive / Fájlok archiválása Contact List / Kapcsolatok (kontakt személyek) listázása Calendar / Naptár Discussion Forum / Fórum (vitafórum) Ingyenesség A dotproject egy nyílt forráskódú szoftver, amely bárki számára ingyenes. Ez a szoftver bárki által ingyenesen letölthetı. A rendszerhez nyújtott, napi szintő támogatás, amelyet önkéntesek biztosítanak, szintén ingyenes. A dotpoject mögött nem áll egy vállalat, a szoftver menedzselését, karbantartását, fejlesztését és támogatását egy önkéntes csoport, illetve a felhasználók saját maguk végzik. Oktatási anyag Az Oktatási anyag feladata, hogy segítséget nyújtson a közigazgatás-fejlesztési (és további) projekteken dolgozó, különbözı szervezeteknek, illetve munkatársaknak a dotproject szoftver használatára történı felkészülést illetıen. A dotproject projektmenedzsment tevékenységeket támogató rendszer használata alatt alapvetıen projektvezetıi (projektadminisztrátori) feladatokat értünk. Üzemmódok A dotproject, projektmenedzsmentet támogató szoftver használata alapvetıen kétféle üzemmódban képzelhetı el: E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 17

18 - Online üzemmód, amikor is a nyílt forráskódú, szabad szoftvert nem töltjük le, hanem interneten keresztül érjük el és használjuk, A dotproject rendszer az alábbi URL címen érhetı el: Online üzemmódban a rendszer demo változata használható A demo rendszer elsısorban a rendszerrel történı ismerkedés, illetve tanulás céljaira szolgál, éles feladatokra történı használatra kevésbé javasolható (szőkített funkcionalitás és egyéb okok miatt). Az online használat nem igényel telepítést Az online használata felhasználó-oldali feltételeinek (informatikai környezet, regisztráció) megteremtéséhez kérje a rendszergazda (informatikus) segítségét! (A feladat megoldásához részletes információk állnak rendelkezésre a jelen dokumentációval azonos projekt, illetve alprojekt keretébe készült +dotproject Kézikönyv címő dokumentációban.) - Offline üzemmód, amikor is a szoftvert saját számítógépre (célszerően egy notebook-ra) letöltjük, telepítjük, s ott használjuk Offline üzemmód esetén a szoftvert és az annak használatához szükséges, különbözı szoftvereszközöket telepíteni kell. Ez informatikai feladat, amit célszerően informatikus, rendszergazda végezhet. (A feladat megoldásához részletes információk állnak rendelkezésre a jelen dokumentációval azonos projekt, illetve alprojekt keretébe készült +dotproject Kézikönyv címő dokumentációban.) Kik számára javasolt a dotproject szoftver használata? A dotproject nyílt forráskódú szoftver, amely (jelenleg) térítésmentesen használható mind online, mind pedig offline üzemmódban. A dotproject projektmenedzsment tevékenységet támogató szoftver használata elsısorban olyan, kisebb projektgazda-szervezetek, illetve projekt-teamek számára javasolt, amelyek közigazgatás-fejlesztési (vagy további) projekteket hajtanak végre, s még nem rendelkeznek projektmenedzsment szoftverrel (s a projekt szőkös költségvetése nem is teszi lehetıvé ilyen szoftver beszerzését) Milyen ismeretek, tapasztalatok szükségesek a dotproject használatához? A dotproject, projektmenedzsment tevékenységeket támogató szoftver használata projektvezetıi (projektadminisztrátori) feladat, melyhez az alábbi, alapvetı kompetenciák szükségesek, illetve ezek meglétét feltételezzük: E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 18

19 - (legalább) alapvetı projektmenedzsment (projektadminisztrációs) ismeretek - (legalább) alapvetı számítógép-kezelési (felhasználói szintő) ismeretek A legalapvetıbb projektmenedzsment ismeretek rövid összefoglalása A projekt elıre megtervezett tevékenységek együttese, mely tevékenységek - egy meghatározott, jelentıs mérető, egyedi cél érdekében - egy meghatározott idın belül - bizonyos megszorításokkal (pl. költségvetés, erıforrás-korlátok) végzendık el. 1. ábra:a projekttel szembeni elvárások ábrázolása a projekt háromszög (triple constraint) segítségével Három különbözı eleme definiál egy projektet korrekt módon: Célok: Terjedelem: Stratégia A végsı állapot, amelyet a projekt menedzsment el akar érni. A projektek egy része több alprojektre bomlik szét, s ezen alprojektek céljai hierarchiát alkotnak. mindaz, amiért a projektmenedzsment felelısséggel tartozik. a mód, ahogy a projekt menedzsment teljesíti majd a projekt céljait. Fıbb kockázatok a fenti három elemmel kapcsolatban: - nem határozzák meg jól a célt, - nem pontosan definiált, hogy mi tartozik bele a projektbe és mi nem, - hiányos a stratégia (tervezési probléma), illetve nem megfelelı annak végrehajtása nem megfelelı a projekten belüli, illetve a projekt és a környezet közti kommunikáció, a már elindított projektekben nem a terveknek megfelelıen történik a munkavégzés. A fenti kockázatok csökkenthetık - megfelelı tervezéssel, - a tervek szerinti végrehajtással A határidı, a költségek és a minıség A határidı, a költségek és a minıség az a három célkitőzés, amit a projektmenedzsmentnek teljesítenie kell. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 19

20 Az idı rugalmas erıforrás Az egyes tevékenységek lerövidíthetık, a teljes projekt átfutási ideje azonban csak a projekt céljainak újradefiniálása útján változtatható meg A pénz, a költség is lehet egy rugalmas erıforrás, az egyik legfontosabb projekt menedzsment feladat az erıforrások felhasználásának olyan módon történı irányítása, hogy a projekt ne lépje túl az eredetileg tervezett költségeket. A projektnek el kell érni a minıségi célkitőzéseket. E célok relatív fontossága a különbözı projektek esetében eltérı lesz. A projekt terjedelme A projekt terjedelme azonosítja az elvégzendı feladatokat, az elıállítandó termékeket, az elérendı eredményeket. Ez segít tisztázni valamennyi résztvevı felelısségét, aki csak részt vesz a projektben. Habár a projekt terjedelme rögzítésre kerül a projekt specifikációjában, a külsı és belsı változások következtében szükség lehet az eredeti terjedelem megváltoztatására. A projekt határai Nem része a projektnek a projekt által elıállított termékek használata, üzemeltetése (kivételes esetektıl eltekintve), hiszen például egy információs rendszer üzemeltetése nem is projektszerő, hanem folyamatos feladat. Ez alól bizonyos értelemben kivételt jelentenek, többek között, azok a pályázati támogatással megvalósuló projektek, ahol a fenntartási (üzemeltetési és mőködési) szakasz is a projekt része. Az információs rendszer üzemeltetése ez esetben sem projektszerő feladat, de olyan elvárt, illetve vállalt indikátor-értékeket, kitőzött célokat kell teljesíteni, ami viszont projektszerő feladatokat is igényel (pl. beavatkozás annak értekében, hogy az elvárt mutatók teljesüljenek). A projektstratégia A projektstratégia definiálja, hogyan fogja a szervezet elérni a projekt céljait, hogyan nyújtja majd az elvárt mértékő teljesítményt. A projektstratégiának elıször definiálnia kell a projekt fázisait, amely fázisok a projektet mint egészet idı-alapú szekciókra bontják le. Ezután a projekt stratégia ún. mérföldköveket helyez el, azaz olyan fontos eseményeket jelölnek ki a projekt életciklusában, amelyeknél felülvizsgálatra kerül az idı, a felhasznált költségek és a minıség. A projekttervezés négy egyértelmő célt szolgál: - meghatározza a projekt költségeit és idıtartamát; - meghatározza a projekt számára szükséges erıforrások szintjét; - segítséget nyújt a feladatok allokálásában és a folyamatok ellenırzésében; - segít megbecsülni / megállapítani / értékelni bármely változás hatását a projektre. A projektmenedzsment tervezi, irányítja, és ellenırzi az erıforrásokat (emberek, technikai eszközök) annak érdekében, hogy a projekt teljesíteni tudja a vele szemben támasztott, elérendı eredményre, betartandó költségekre és határidıre vonatkozó elvárásokat. A projektmenedzsment nem egy egyszer végrehajtásra kerülı eljárás; többször is szükség lehet ennek megismétlésére a projekt életciklusa alatt, ha a körülmények változnak. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 20

21 E folyamat az alábbi öt feladat teljesítése révén éri el a célját. A tevékenységek azonosítása A projektek többsége túl komplex ahhoz, hogy hatékonyan lehessen azokat tervezni és irányítani, ezért ezeket le kell bontanunk kisebb feladatok jól definiált, irányítható sorozatára, úgynevezett munkacsomagokra. Minden egyes munkacsomaghoz saját célok, határidık, költségek és minıség tartoznak. A lebontási folyamat végeredménye az ún. munka-lebontási struktúra, amely tiszta, definiált helyzetet teremt a projekt-tervezési folyamat számára és amely keretet nyújt ahhoz, hogy felépítsük az információkat a célokról történı beszámoló készítéshez. Az idıtartam és az erıforrások megbecsülése Anélkül, hogy ne lenne némi elképzelésünk arról, hogy a projekt egyes részei mennyi idıt igényelnek majd, lehetetlen meghatározni, minek kellene történni bármely idıben a projekt végrehajtása során. A becslés pontosságának mértéke erısen kapcsolódik a projekt életciklusának azon fázisára, amely azt használja. A projekt kezdetén az aktuális becslés csak egy szemléltetı érték, ezzel szemben a projekt részletes végrehajtása során, végsı, végleges becslés szükséges a napról-napra bázison történı (napi bázisú) ellenırzéshez. A becsült idıszükséglet okozta bizonytalanság hatásának mérlegelésére egy valószínőségi eloszlási görbét használhatunk. A tevékenységek idıtartama vonatkozásában ez a görbe megmutatja az optimista, a legvalószínőbb és a pesszimista becsléseket és ezek valószínőségét. Miután ez a görbe általában pozitív irányban 1 ferde eloszlás, a tevékenységek elvárt ideje nem fog megegyezni a legvalószínőbb idıtartammal. A kapcsolatok és a függıségek azonosítása A projekt bizonyos tevékenységeit egy bizonyos sorrendben kell végrehajtani; e tevékenységek között függıségi vagy sorrendi kapcsolat van. Más tevékenységek között nincs ilyen jellegő függıségi kapcsolat, ezen tevékenységek függetlenek vagy párhuzamosan végrehajthatók. Az ütemezési korlátok azonosítása Ha csak a rendelkezésre álló erıforrások használata lehetséges az erıforrások ütemezése során, és lehetetlen azokat túllépni, akkor korlátozott erıforrásokról beszélünk. Idı-korlátról beszélhetünk, ha mindenképpen be kell fejeznünk a projektet egy megadott idın belül. Ha a rendes körülmények között rendelkezésre álló erıforrások felhasználásra kerültek, alternatív erıforrásokat kell ütemezni. Az ütemterv rögzítése Ha a projekt tervezıje abban az ideális helyzetben van, hogy több alternatív ütemezés között választhat, azt kell kiválasztania vagy kialakítania, amelyik a legjobban megfelel a projekt céljainak. Az EU alapok támogatásával megvalósuló fejlesztési projektek (mind például az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében definiált Közigazgatási Reform Programok 1 jobbra ferdült (right-skew) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 21

22 projektjei, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap támogatásával valósulnak meg) életciklusa az alábbi, fıbb fázisokból épül fel: a) Elıkészítés Stratégia-készítés / aktualizálás Követelmény-specifikáció Mőszaki terv (pl. rendszerterv) Projektterv Megvalósíthatósági tanulmány (megvalósíthatóság, fenntarthatóság vizsgálta, költség/haszon elemzés, illetve megtérülési számítás) Hatáselemzés, hatástanulmány (szükség esetén) Pályázatkeresés b) Pályázat Pályázatírás Hiánypótlás (ha kérik) Ellenırzés (opcionális) Befogadás / elutasítás Támogatás megítélése / pályázat elfogadása c) Megvalósítás A projekt mőszaki tartalmának, leszállítandó termékének elıállítása Tervezés, fejlesztés / kiválasztás, telepítés Oktatás, tesztelés, minıségirányítás Átadás-átvétel Projektvezetés, minıségbiztosítás, beszámolók Pénzügyi elszámolások d) Üzemeltetés, monitoring A dotprojekt fıbb funkciói és azok használata Belépés a rendszerbe; fımenü A dotproject rendszerbe történı belépést követıen az alábbi képernyı jelenik meg. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 22

23 Ezen a képernyın megtekinthetjük saját, adott napi eseményeinket (Events) és feladatainak (Tasks / Projects) havi nézetben (month view), illetve heti nézetben (week view). A Logout gomb segítségével (jobb felsı sarok) kiléphetünk a rendszerbıl. Companies / cégek Projects / Projektek Tasks / Feladatok Calendar / Naptár Contacts / Kontakt személyek User Admin / Felhasználók adminisztrációja System Admin / Rendszeradminisztráció Resources - erıforrások Help / Online segítségnyújtás My Info / saját információim ToDo / tennivalók Today / mai nap Logout / kijelentkezés New tasks / Új feladatok Új feladatok (normál, szakasz-záró - mérföldkı) megadása (az adott projekthez) New events / új események Új esemény megadása (pl. projektértekezlet, projekt-termék átadás-átvétele stb.) New files / Új fájlok Új fájl felcsatolása az adott projekthez / projektfeladathoz E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 23

24 Companies /szervezetek adatainak megadása, karbantartása A szervezetekkel kapcsolatos, fıbb mőveletek a dotproject rendszerben: - Conpany list / szervezetek listázása - New Company / új szervezet felvitele - Edit this Company /az adott szervezet adatainak módosítása - Delete Company / az adott szervezet törlése New company (Új szervezet) Új szervezet felvétele során az alábbi adatokat kell megadni: Company Name / szervezet neve Phone, Phone2 / telefonszám Fax Address1, Address / cím City / település Zip / Irányítószám URL / honlap címe Company owner / a szervezetért felelıs személy Type / a szervezet típusa (legördülı menübıl választható lehetıségek: nem alkalmazható / ügyfél / kereskedı / beszállító / tanácsadó / kormányzat / belsı) Decription / leírás, a szervezet szöveges bemutatása Az új szervezet adatainak felvitele a submit gombra történı kattintással végezhetı el. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 24

25 Ha a back gombra kattintunk, az új szervezet felvitele elmarad. View Company / a szervezet adatainak megtekintése A dotproject rendszer az egyes szervezetekrıl az alábbi, fıbb adatcsoportokat, illetve adatokat tartja nyilván: Details / Részletes adatok Company / szervezet A szervezet neve, megnevezése cím Phone, Phone2 Telefonszám Fax Address A szervezet postai, célszerően levelezési címe URL A szervezet internetes honlapjának címe Type A szervezet típusa (legördülı menübıl választható lehetıségek: nem alkalmazható / ügyfél / kereskedı / beszállító / tanácsadó / kormányzat / belsı) Description / leírás A szervezettel kapcsolatos, részletesebb, szöveges információk A választható tevékenységek: E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 25

26 company list: átváltás az ügyfelek listájára edit this company: az adott ügyfél adatainak szerkesztése, módosítása delete company: az ügyfél törlése Contacts kontakt személyek felvitele, megtekintése, módosítása, törlése A fımenübıl válasszuk ki a Contacts menüpontot! Megjelenik a rendszerbe már felvitt kontakt személyek listája New contact - Új kapcsolat (személy) felvitele E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 26

27 Az új kontakt személlyel kapcsolatban az alábbi adatokat adhatjuk meg: First Name: keresztnév Last Name: vezetéknév Display Name: a megjelenı név Job Title: munkakör Company: szervezet (legördülı menübıl választható, a korábban már a rendszerbe felvitt szervezetek közül) Departnemt: szervezeti egység (legördülı menübıl választható, a korábban már a rendszerbe felvitt szervezetek közül) Title: cím Type: kapcsolat típusa stb. (szabadon felhasználható mezı) Address1, Address2: levelezési, postai cím (utca, házszám, ) Postcode / Zip City: település Phone, Phone2: telefonszám Fax Mobil Pone: mobil telefon száma , 2: elektronikus levélcím URL: honlap címe Jabber, ICQ, AQL, MSN, Yahoo rendszerekben történı eléréshez szükséges név Birthday: születésnap Submit: az új contact adatainak elmentése és vissza a Contacts képernyıre Back: az új contact adatainak elvetése és vissza a Contacts képernyıre View Contact kontakt személyek adatainak megtekintése, szerkesztése, törlése E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 27

28 Contact list: átváltás a Contacts képernyıre Edit: az adott kontakt személy adatainak szerkesztése Az adott kontakt személy valamennyi, felvitelkor megadott adata módosítható Delete contact: kontakt személy törlése Import vcards: elektronikus névjegykártyák (vcard) betöltése adatállományból E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 28

29 Resources erıforrások felvitele, megtekintése, módosítása, törlése A fımenübıl válasszuk ki a Resources (erıforrások) menüpontot A megjelenı képernyın megtekinthetjük a rendszerbe már felvitt erıforrásokat valamennyi erıforrást, illetve azok különbözı csoportjait E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 29

30 A new resources (jobb felsı sarok) pontra kattintva módunk nyílik új erıforrás felvitelére Az alábbi adatok megadására van lehetıség: Resource ID: az erıforrás azonosítója Resource Name: az erıforrás megnevezése Type: az erıforrás típusa o Equipment: felszerelési tárgy (pl. projektorhoz vetítıvászon) o Tool: eszköz (pl. hordozható számítógép) o Venue: színhely (pl. tárgyalóterem) Maximum Allocation Percentage: hány%-ban áll rendelkezésre Submit: az erıforrás adatainak elmentése Back: mentés nélkül visszatérés a Resources oldalhoz Erıforrások listázása, szerkesztése E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 30

31 Válasszuk ki a fenti képernyırıl a megtekinteni / módosítani kívánt erıforrást! View Resource: az erıforrás adatainak megtekintése resource list: az erıforrások listázása (képernyıváltás) delete resource: az adott erıforrás törlése edit this resource: az adott erıforrás adatainak módosítása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 31

32 Az adott erıforrás bármely adata módosítható Submit: az adatmódosítások elmentése és visszatérés a View Resource (Erıforrás megtekintése) képernyıre Back: az adatmódosítások elvetése és visszatérés a View Resource képernyıre New Project új projekt felvitele A dotproject rendszerben az alábbi, projektekkel kapcsolatos mőveletek használhatók: - projects list / projektek listája - new project / új projekt definiálása, adatainak felvitele - edit this project / az adott projekt adatainak szerkesztése - organize tasks / a feladatok szervezése - reports / beszámolók, listák - delete project / az adott projekt törlése A projektek tervezése a projekt definiálásával indul, amely a dotproject rendszerben a projekt adatlap kitöltését jelenti. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 32

33 Project Name / a projekt (rövid) neve Pl: Iktatórendszer megvalósítása Informatikai biztonság megteremtése Elektronikus ügyintézés informatikai háttere egyéb Project Owner / Projekttulajdonos A projektért a szervezeten belül elsıslegesen felelıs személy; Célszerően vagy az adott projekt szponzora (pl. a támogatási pályázatban / szerzıdésben megjelölt, az adott projektért elsıdlegesen felelıs személy; egy települési önkormányzat esetében a polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı stb.), vagy a projekt operatív irányítója (projektvezetı) Company / szervezet Ez célszerően a projektgazda szervezet azonosítására, fıbb adatainak megadására, nyilvántartására szolgál, például egy települési önkormányzat, annak egy intézménye, közhasznú vagy gazdasági társasága Internal Division A szervezeten belüli egység, divízió Start Date / Kezdı dátum A projekt elindításának, kezdetének dátuma Target Finish Date / Tervezett befejezési dátum A projekt tervezett befejezési dátuma Target Budget HUF / A tervezett költségvetés HUF Actual Budger HUF /A projekt aktuális költségvetése (ez akkor térhet el az elızıtıl, ha már futó projektet viszünk fel) URL / A projekt honlapjának URL címe Priority / Prioritás E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 33

34 A projekt prioritása (legördülı menübıl választható) Project Type / Típus A projekt típusa (legördülı menübıl választható) Status / Státusz A projekt jelenlegi státusza (legördülı menübıl választható) Description: Leírás A projekt szöveges leírása, összefoglalása A projekt adatlap az alábbi, fıbb adatcsoportokat, illetve adatokat tartalmazza: View Project A projekt adatainak megtekintése 2. ábra: dotproject projekt-adatlap Details / Részletek Name / a projekt (rövid) neve Pl: Iktatórendszer megvalósítása Informatikai biztonság megteremtése Elektronikus ügyintézés informatikai háttere Company / szervezet Ez célszerően a projektgazda szervezet azonosítására, fıbb adatainak megadására, nyilvántartására szolgál, például egy települési önkormányzat, annak egy intézménye, közhasznú vagy gazdasági társasága Internal Company Szervezeten belüli egység Start Date / Kezdı dátum A projekt elindításának, kezdetének dátuma Target End Date / Tervezett befejezési dátum E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 34

35 A projekt tervezett befejezési dátuma Actual End Date / Tényleges befejezési dátum A projekt tényleges befejezési dátuma Ezt a két dátumot dokumentációs, elemzési (és további) célokból mindig meg kell ırizni. Target Budget / Tervezett költségvetés Project Owner / Projekttulajdonos A projektért a szervezeten belül elsıslegesen felelıs személy; Célszerően vagy az adott projekt szponzora (pl. a támogatási pályázatban / szerzıdésben megjelölt, az adott projektért elsıdlegesen felelıs személy; egy települési önkormányzat esetében a polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı stb.), vagy a projekt operatív irányítója (projektvezetı) Summary / Összegzés Status / Státusz A projekt jelenlegi státusza (legördülı menübıl választható) Priority / Prioritás A projekt prioritása (legördülı menübıl választható) Type / Típus A projekt típusa (legördülı menübıl választható) Progress / Elırehaladás A projekt készültségi foka% Description: Leírás A projekt szöveges leírása, összefoglalása Add task - projektekhez feladatok, mérföldkövek megadása, megvalósulásuk követése E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 35

36 Válasszuk ki a megfelelı projektet! Kattintsunk a new task (új feladat) gombra! Adjuk meg az új feladat adatait! (A *-gal jelölt adatok megadása kötelezı) Task Name (Feladatnév) kötelezı adat Status (státusz) Legördülı menübıl választható értékei: active / inactive Priority (Prioritás) kötelezı adat Legördülı menübıl választható értékei: normal / high-magas / lowalacsony State (állapot) A feladat készültségi foka, %-ban Milestone (Mérföldkı)? Annak megadása, hogy az adott feladattal lezárul-e egy projektszakasz vagy sem A további adatcsoportok adatainak megadása Details (részletek) Date (dátumok) érvényes kezdı és befejezı dátum megadása kötelezı Dependencies (feladat függıségek) Human Resources / Humán erıforrások Other Resources / Egyéb erıforrások Details (Részletek) adatcsoport megadása Task Owner: a feladat felelıse (a projektgazda szervezetnél) Task Type: a feladat típusa (unknown ismeretlen / administrative adminisztratív / operative - operatív) Access: ki férhet hozzá az adott feladathoz Public: nyilvános (bárki) Privileged: kijelölt felhasználók Participant: minden résztvevı Protected: védett Private: magán (a feladat tulajdonosa) Web address: webes hozzáférés címe Task Parent: a feladat szülıje, az a feladat, amelybıl a jelen feladat származik (oppionális) Target Budget: a feladat tervezett költségvetése Description: a feladat szöveges bemutatása, leírása Date (Dátumok) adatcsoport megadása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 36

37 Start Date (Kezdés dátuma) End Date (Befejezési dátum) Calculated Duration (Kalkulált idıtartam) A kalkuláció úgy történhet, hogy - megadjuk a kezdı dátumot és az idıtartamot, s a program kalkulálja a befejezési dátumot, vagy - megadjuk a kezdı- és végdátumot, a program pedig kalkulálja az idıtartamot Taks Pendencies (feladat függıségek) adatcsoport megadása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 37

38 Az adott projekt feladatai között függıségek lehetnek, például egy feladat csak egy másik befejezését követıen kezdıdhet el (legkorábban). Erre tipikus példa lehet az, hogy egy informatikai fejlesztési projekt során elıbb el kell végezni a számítógépek telepítését, majd telepíteni kell az operációs rendszert (és a többi szükséges rendszerszoftvert) és csak utána kezdhetı meg az alkalmazói rendszer (például e-önkormányzat) telepítése. itt lehet megadni, hogy az adott projekthez tartozó többi feladat és a most felvitelre kerülı, új feladat között milyen függıség van; a feladatok sorrendjét a program állítja fel, a kezdı és befejezési dátumok alapján Human Resources / Humán erıforrások adatcsoport megadása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 38

39 A képernyı alsó felén látható bal oldali ablakból kell kiválasztani a rendszer által ismert, ott felsorolt felhasználók (rendelkezésre álló humán erıforrások) közül ki és idejének hány%- ában áll az adott feladat (illetve a projekt) rendelkezésére. Annak, aki a projekt közremőködıje lesz, a dotproject rendszer felhasználója kell, hogy legyen, vagyis fel kell venni a rendszer felhasználói közé (l. User Admin funkció a fımenüben) Notify Assignees of Task by a kijelölt személyeket ben értesíti Additional Comments: ha ide egy üzenetet beírunk, az érntettek ben ezt az üzenetet is megkapják Other Resources / Egyéb erıforrások adatcsoport megadása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 39

40 A Resouces (Erıforrások) címő ablakból választhatjuk ki a rendszerünkbe korábban már felvitt egyéb erıforrásokat: Vigyük a cursort a kiválasztandó erıforrásra! Adjuk meg (alul, középen), hogy az adott erıforrást hány%-ban kívánjuk igénybe venni! A > jelre történı kattintással kiválaszthatjuk az adott erıforrást az adott feladathoz; a kiválasztott erıforrások megjelennek az Assigned to Task (a feladathoz rendelve) ablakban Resource (Erıforrás) hozzárendelésének megszőntetése Válasszuk ki az Assigned To Task ablakból a törölni kívánt erıforrást! A < gomb segítségével hajtsuk végre a törlést Save: a végrehajtott változtatások elmentése Cancel: a végrehajtott módosítások elmentése E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 40

41 Projektek lezárása A projekt lezárása a Státusz (status) Complete (befejezett) értékre történı állításával történhet Projekt megjelenítése funkciók és azok használata A fımenübıl válasszuk ki a Projects (Projektek) menüpontot! Az alábbi szőrık állíthatók be azért, hogy szőkítsük a listázásra Owner: a projektek tulajdonosa szerint All Users / minden felhasználó, vagy Egy adott, kiválasztott felhasználó Company/Division: szervezet / szervezeti egység szerint All / minden szervezet, vagy Egy kiválasztott szervezet / szervezeti egység További csoportosítási lehetıségek All: valamennyi projekt Not defined: valamennyi Nem definiált státuszú projekt Proposed: valamennyi Proposed / Javasolt státuszú projekt In Planning: valamennyi Tervezés alatt státuszú projekt In Progress: valamennyi Folyamatban lévı státuszú projekt On Hold: valamennyi Felfüggesztett státuszú projekt Complete: valamennyi Teljesített státuszú projekt E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 41

42 Template: az összes Minta státuszú projekt Archived: az összes Arhivált státuszú projekt. A képernyı alján megjelenı projektlistából (Projects) válasszuk ki a megtekinteni kívánt projektet! Megjelenik a Project View képernyı, a projekt részlete adataival. Válasszuk ki az organize tasks menüpontot! E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 42

43 A listában megjelennek az adott projekthez tartozó feladatok. Lehetıségek: Select: egy vagy több feladat kijelölésére, beleértve valamennyi feladat kijelölését is Action: a kijelölt (Select) feladatokra együttesen az alábbi akciók bármelyikének végrehajtására o Set priority to high / normal / low: a feladat prioritásának megváltozatása o Make as Finished: a feladat befejezettként történı megjelenítése o Copy: feladat másolása a Project oszlopban kiválasztott projekthez, azon belül is a Task oszlopban megjelölt felsı szintő feladatként (top task), vagy az ugyanitt kiválasztott feladat (mind szülı - parent) alá gyermek (children) feladatként o Move: feladat átmozgatása a Project oszlopban kiválasztott projekthez, azon belül is a Task oszlopban megjelölt felsı szintő feladatként (top task), vagy az ugyanitt kiválasztott feladat (mind szülı - parent) alá gyermek (children) feladatként o Delete: feladat törlése o a kijelölt feladat végrehajtása mindig a kijelölt (Select) feladatokra történik meg, az update selected tasks gomb leütését követıen Ez a funkció, mint láthatjuk, sok munkát takaríthat meg számunkra, mivel lehetıséget biztosít arra, hogy például egy sok feladatból álló projekt több feladatát egyszerre módosítsunk, illetve arra, hogy egy, például korábbi hasonlóprojekt feladatait egy új projektben felhasználjuk (nyilván módosításokkal) Ha a Task oszlopban az adott feladat nevére kattintunk, úgy a View Task képernyın megjelennek az adott feladat részletes adatai, s lehetıség van az adatok szerkesztésére is (edit tasks) A munka végeztével a view project -re kattintva visszatérhetünk a szóban forgó projekt adataihoz. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 43

44 Most kattintsunk a reports feliratra! A következı képernyı jelenik meg: Az adott projektrıl ezen a képernyın az alábbi riportok választhatók ki, készíthetık el: User performance - Report that shows the amount of hours worked by a user against E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 44

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS

SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV

DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV SZOFTVER. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1

KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV SZOFTVER. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM Oldal 1 Alapinformációk Az alábbiakban szeretnénk bemutatni saját fejlesztéső lekérdezı programunkat, melyet az általunk forgalmazott

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv CaIS integrált alkalmazáscsomag [M] rendszerekre WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv MV1 NoSQL multidimensional database and application Runtime System Project : WEB-CaIS ver 1.5 Cserpes Sajtműhely

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı gázvezeték-felújítás projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. április 2. A projektben

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása

OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Informatikai Dokumentációs Rendszer Alkalmazás és alkalmazás-fejlesztés Dokumentáció OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk. Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla

Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk. Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla Projekt-portfólió menedzsment, ahogy mi csináljuk Az Oracle Primavera megoldásokkal Ulicsák Béla Építőipari projekt-portfolió menedzsment Az építőipari projekt-portfólió menedzsment általában egy projekt

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban Projekt és kontrolling a kormányzati szektorban Budavári Viktória Avander Kft. Való Attila Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség KIFÜ bemutatkozás 442 Mrd 67 db projekt 88 fő 9 év KIFÜ létszám

Részletesebben

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés:

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés: WEBPAC e-corvina Katalógusunk tartalmazza a Dunaújvárosi Fıiskola Könyvtárában 1995-tıl megtalálható dokumentumok leírását és példányadatait. A katalógusba való belépés után a következı lehetıségek közül

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı

Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı Sourcing Support 2011 Copyright 2010 Introduction E-mail címére kiküldésre került egy értesítı, melyet a rendszer automatikusan generál (a feladó: sourcingsupport@metro-cc.com;

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Admin (ETR3) A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról elıírja a felsıoktatásban résztvevı személyek nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a hallgatók

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben