Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé"

Átírás

1 Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Admin (ETR3) A évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról elıírja a felsıoktatásban résztvevı személyek nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a hallgatók nyilvántartása egyedi azonosító számmal (OM-azonosító) történik. Ezt az adatot az oktatói jogviszony létrehozó kérelemre adott válaszban kapjuk vissza a FIR-tıl. A nyilvántartandó adatkört a jogszabályok határozzák meg, melyek az oktatók és a hallgatók esetében eltérıek. A oktatók esetében ez a kör a személyes, ill. a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatokat jelenti. A nyilvántartást az Országos Felsıoktatási Információs Központ (OFIK) hozza létre és üzemelteti. A nyilvántartás intézményi adatszolgáltatáson alapul, mely a szükséges adatok egyszeri feltöltését, valamint a feltöltött adatok folyamatos frissítését jelenti. Az ETR rendszere háttérben futó eljárásokkal gondoskodik a FIR felé történı adatszolgáltatásról, ezért a közvetlen adminisztráció számára az adatküldés szükségessége nem jelenik meg. Érdemes azonban az adatokat körültekintıen, az oktató okmányainak, dokumentumainak megfelelıen rögzíteni. Az alábbiakban azt részletezzük, mely mezık módosítása után történik jelentés számára, és hogy ezek az adatok hogyan módosíthatók. a FIR Frissítve: Személyes adatok (OSZE)... 2 Név- és születési adatok... 2 Címek... 4 Okmányok... 5 Nemzetközi szervezeti tagságok... 6 Nyelvtudás... 7 Végzettségek, szakképzettségek... 8 Bizonyítványok... 8 Tudományos fokozatok... 9 Oktatói nyilatkozatok Foglalkoztatási (jogviszony) adatok Oktatói jogviszony létrehozása (OJVL) Oktatói jogviszony karbantartása (OJVK) Oktatói jogviszony megszüntetése (OJVM) Oktatói jogviszony dátum-karbantartása (OJVD) Oktatói jogviszony sztornózása (OSTR)... 18

2 Személyes adatok (OSZE) Az adatszolgáltatásban a jogviszony adatokon kívül az érintett oktató személyes (cím, elérhetıségi) adatait is küldeni kell. Ezen adatokat minden oktatói jogviszony létrehozó kérelem tartalmazza, változásuk esetén külön üzenetben a módosításokat is jelenteni kell. A FIR szempontjából kötelezı adatok: név anyja neve születési név születési idı születés országa, települése (elsıdleges) állampolgárság Név- és születési adatok Azokat az adatokat, amelyek kezelése FIR felé történı adatküldést eredményezhet, az Admin program Személyek menüpontja alatt megjelenı ablak különbözı fülein érhetjük el. Ezek közül az oktatási azonosító, valamint a születési adatai azonosítják az oktatót. A jelentések körébe tartozó személyes adatok közül a nevek és a születési adatok a Név- és születési adatok fülön kezelhetık, az állampolgárságok pedig a Személyes fülön. (Az OM azonosítót a Dolgozói fülön találja.) Név (jelenleg viselt név): A név megadása három mezıben történik: Elıtag, Vezetéknév és Keresztnév. Ezek kitöltése értelemszerő. A teljes nevet az ezekbıl összeállított Név mezı mutatja, amely külön nem módosítható. Az összeállítás módja, vagyis a név elemeinek sorrendje megadható a Név képzése mezıben. Minden adatnak meg kell egyeznie az oktató azonosító okirataiban található adatokkal. Ezért kérjük, az elıtag, vezetéknév és keresztnév mezıkbe ne írjanak más adatot, például jelölést az azonos nevőek megkülönböztetésére! Amennyiben a mezıben már szerepel ilyen, azt szükséges eltávolítani. Születési név: A születési név megadása két mezıben történik: Vezetéknév mint születési vezetéknév és Keresztnév mint születési keresztnév. Ezek kitöltése értelemszerő. A teljes születési nevet az ezekbıl összeállított Születési név mezı mutatja, amely külön nem módosítható. Az összeállítás módja, vagyis a név elemeinek sorrendje megadható a Név képzése mezıben. Születési hely: A születési hely megadásához három mezıt kell kitölteni: Ország, Megye, Település. Elıbbi két mezı a legördülı menü segítségével tölthetı (a jobb egérkattintással kitörölheti a mezı tartalmát.), míg a harmadik esetén a választást a gombra megjelenı táblázatból tehetjük meg. A táblázatba megyére történı szőrés kapcsolható be, így csak a már beállított megye helységei jelennek meg. Külföldi oktató esetében a település kézzel is kitölthetı.

3 Születési idı: A mezı kitöltése értelemszerő. A dátum törléséhez vegye ki a pipát a jelölınégyzetbıl. viselt név születési név anyja neve születési hely és idı Anyja születési neve: Az anyja neve megadása két mezıben történik: Vezetéknév mint anyja vezetékneve és Keresztnév mint anyja keresztneve. Ezek kitöltése értelemszerő. A teljes nevet az ezekbıl összeállított Anyja neve mezı mutatja, amely külön nem módosítható. Az összeállítás módja, vagyis a név elemeinek sorrendje megadható a Név képzése mezıben. Állampolgárságok: Az állampolgárságokat a legördülı mezı segítségével adhatja meg. Elıször a felsı mezıt töltse ki. A jobb egérkattintással kitörölheti a mezı tartalmát. Tartózkodási jogcím: Külföldi személy esetén szükséges magyarországi tartózkodás Jogcímét is bejelenteni: a legördülı menüben készletbıl választhat (a készlet kezelhetı a Készletek/Egyéb készletek/tartózkodási jogcímek menüpontban).

4 tartózkodás jogcíme állampolgárságok Címek Az oktató címei és elérhetıségei a Elérhetıségi fülön kezelhetık. Cím csak akkor kerül küldésre, ha minden adata ki van töltve! Az alábbi mezıket kell (értelemszerően) kitölteni, hogy a cím küldhetı legyen: Ország Megye (ez a mezı nem kötelezı) Irányítószám Város Utca, házszám Az állandó lakcím a gombbal a levelezési cím mezıibe másolható.

5 állandó lakcím levelezési cím Okmányok A személyes adatokon kívül nyilvántartásba kerülnek az oktató okmányai is: Személyi igazolvány szám Útlevélszám Mindkét adat a Személyes adatok fülön kezelhetı.

6 Nemzetközi szervezeti tagságok Egy adott oktató nemzetközi szervezeti tagságait is lehet jelenteni: az ezzel kapcsolatos bejegyzések létrejöttét és törlését abban az esetben, ha az érintett szervezet nemzetközinek van jelölve. A nemzetközi szervezetek készlete a Készletek/Egyéb készletek/szervezetek menüpont alatt kezelhetı. Ha egy oktatóhoz már hozzárendelt, nem nemzetközi szervezetet állítunk utólag nemzetközire, a küldés nem történik meg. Az adatok a Személyek ablak Szervezeti tagságok fülén kezelhetık. A Szervezet mezı mentés után nem módosítható. Küldésre kerül: a külföldi szervezet eredeti megnevezése ( Eredeti név mezı).

7 Nyelvtudás A FIR felé jelenteni kell az adott személy nyelvtudásával kapcsolatos információkat is. Ezt a személyhez rendelhetı, nyelvtudást igazoló dokumentumok adatainak megadásával tehetjük meg. Az adatok a Személyek ablak Nyelvtudás fülén kezelhetık. Küldésre kerülnek az alábbi adatok: Nyelv: kötelezıen kitöltendı mezı, készletbıl választható A nyelvvizsga / oklevél Típus(a): kötelezıen kitöltendı mezı, amely mentés után nem módosítható; készletbıl választható, a készlet kezelhetı a Készletek/Nyelvvizsga készletek/nyelvvizsga típus menüpont alatt. Az adott nyelvvizsga nyelvvizsgával egyenértékő oklevél-e: amennyiben a jelölınégyzetbe pipát helyez, a Nyelvvizsga-központ mezı Kiállító intézmény mezıre változik. Fok: kötelezıen kitöltendı mezı, amely mentés után nem módosítható; készletbıl választható, a készlet kezelhetı a Készletek/ Nyelvvizsga készletek/nyelvvizsga fok menüpont alatt. Az EU-szint a Fok mezı alapján automatikusan kitöltıdik. Oklevél(száma) Dátum: a felsı dátummezı, a bizonyítvány/oklevél kiállítási dátuma Nyelvvizsga központ / kiállító intézmény: nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga központ, egyenértékő oklevél esetén pedig a kiállító intézmény. Nyelvtudás csak akkor kerül küldésre, ha meg van adva a nyelvvizsga / oklevél típusa, foka, oklevélszáma, kiállítási dátuma és a nyelvvizsga központ / kiállító intézmény.

8 Végzettségek, szakképzettségek A FIR felé jelenteni kell az adott személy végzettségeivel kapcsolatos információkat is. Ezt a személy végzettségeinek, szakképzettségeinek megadásával tehetjük meg. Az adatok a Személyek ablak Végzettség fülén kezelhetık. Az elküldésre kerülı adatok: Intézm.(ény) neve: kötelezıen kitöltendı (Végzettség) Típus: kötelezıen kitöltendı; készletbıl választható, a készlet kezelhetı a Készletek/Egyéb készletek/végzettség típusok menüpont alatt. A Képzettség azonosítója, ill. megnevezése: beírható szövegesen vagy listából választható a gombbal. A felületen nem, de a jelentés szempontjából ez is kötelezıen kitöltendı mezı. Végzettség csak akkor kerül küldésre, ha a bejegyzéshez választott végzettségtípus felsıfokú (3-as szintő, a rögzítés idejében, a késıbbi 3-asra módosítás nem jár jelentéssel), ill. ha a képzettség meg van adva. Ezen a felületen a végzettségtípus szintje nem látszik, azt a készletelemnél tekintheti meg. Bizonyítványok A FIR felé jelenteni kell az adott személy bizonyítványaival kapcsolatos információkat is. Ezt a személy végzettségeinek megadásával tehetjük meg, ahol a bizonyítvány adatokat is rögzíthetjük. Az adatok a Személyek ablak Végzettség fülén kezelhetık, azon belül a Bizonyítvány adatok fülön. Új bizonyítvány hozzárendelésekor, meglévı bejegyzés módosításakor, ill. törlésekor új bejegyzések generálódnak a FIR felé jelentendı adatok közé.

9 Kitöltendı (és küldésre kerülı) mezık: Száma Típusa: intézményi készletbıl választható Fokozata: intézményi készletbıl választható Kiállítás dátuma Bizonyítvány csak akkor kerül küldésre, ha meg van adva a bizonyítvány típusa, foka, bizonyítvány száma és a bizonyítvány kiállításának dátuma. Egyazon személynek nem lehet ugyanolyan típusú bizonyítványa ugyanazon kiállítási dátummal. Tudományos fokozatok Az oktatók által szerzett tudományos fokozatok is jelentésre kerülnek: új tudományos fokozat hozzárendelésekor, valamint meglévı hozzárendelés törlésekor.

10 Az adatok a Személyek ablak Tudományos munka fülén kezelhetık. Kötelezıen kitöltendık a Fokozat és a Minısítés mezık. Csak a Fokozat kerül küldésre. Oktatói nyilatkozatok A FIR felé jelenteni kell az oktatók által tett nyilatkozatokat is, amelyeket normatív támogatáshoz, ill. akkreditációhoz tettek. Oktatók nyilatkozatait kezelı bejegyzések FIR-be történı jelentése az új nyilatkozat hozzárendelésekor, visszavonáskor, valamint meglévı hozzárendelés törlésekor generálódnak. Kötelezıen kitöltendı (és küldésre kerülı) mezık: Típus*: Akkreditációhoz vagy Normatív támogatáshoz Érv.(ényesség) kezdete* Érvényesség vége* Jellege*: Elsıdleges akkreditációs nyilatkozat vagy Másodlagos akkreditációs nyilatkozat csak akkreditációs nyilatkozat esetén kötelezı megadni. Nyilatkozat csak akkor kerül küldésre, ha nem visszavont. Az elsı három adatnak egyedinek kell lennie, vagyis egy oktatónak egy típusú nyilatkozata egyszerre csak egy lehet egy adott idıintervallumban. Elsıdleges akkreditációs nyilatkozat nem törölhetı, amíg másodlagos nyilatkozata is van.

11 Foglalkoztatási (jogviszony) adatok Az adatszolgáltatásban az oktatók jogviszonyával kapcsolatos változásokat is szerepeltetni kell. Ezeket az üzeneteket az oktató jogviszonyainak, ill. az ezekhez kötött munkaköreinek, vezetıi megbízásainak kezelése hozhatja létre. Minden olyan esetben, amikor ez az alábbiakban nincs külön részletezve, érvényes az a szabály, hogy csak azokban az esetekben történik jelentés, amikor az oktató Oktat tulajdonsága Igen -re van állítva, az érintett jogviszonynál a foglalkoztatás fajtája pedig nem Egyéb. Az oktatói jogviszonyok akkor kerülnek jelentésre, ha június 2-án létezı jogviszony vagy azután jött létre, azaz a jogviszony kezdete vagy a vége június.2 utáni. Az Oktat mezıt a Személyek ablak Dolgozói fülén találja, a többi adatot pedig a Jogviszonyok, munkakörök fülön (foglalkoztatás fajtája, munkakör, dátumok stb.).

12 Oktat mezı Oktatói jogviszony létrehozása (OJVL) Oktatói jogviszony a következı esetekben jön létre: a dolgozó Oktat tulajdonságát Igen -re állítjuk, és van hozzárendelve olyan jogviszony bejegyzés, amely június 2-án létezett vagy azóta jött létre új jogviszonyt hozunk létre az oktató egy létezı jogviszonyának foglalkozás fajtáját megváltoztatjuk úgy, hogy a mezı értéke nem Egyéb lesz új munkakört, vezetıi megbízást rögzítünk az oktató egy már létezı jogviszonyához, amely nem Megbízási foglalkoztatás fajtájú jogviszony

13 jogviszony munkakör vezetıi megbízás Az Oktat mezı beállítása Az Oktat mezıt a Személyek ablak Dolgozói fülén találja. A jelölınégyzetbe helyezzen pipát. (A jogviszonyok adatait a Jogviszonyok, munkakörök fülön találja. Oktatói jogviszony akkor jön létre ettıl a beállítástól, ha van olyan jogviszony, amely június 2-án létezett vagy azóta jött létre.) Új jogviszony létrehozása Jogviszony létrehozásához kattintson a bal oldali panelen a jobb egérgombbal, és válassza az Új jogviszony létrehozása menüpontot. Ekkor a jobb oldali panel szerkeszthetıvé válik. Az adatok kitöltése értelemszerő, az alábbiak kerülnek küldésre: Besorolás: oktatói besorolás Kezdete Heti munkaidı Foglalk.(oztatás) fajtája A jogviszony létrehozása után a program figyelmeztet a jogviszony alá tartozó munkakörök létrehozására. A foglalkoztatás fajtájának beállítása Amennyiben már létezı a jogviszony, és azt olyan fajtájú foglalkoztatásra állítjuk, amely nem az Egyéb érték, a jogviszony (létrehozása) szintén jelentésre kerül. A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra, és válassza a jobb egérgomb A kiválasztott jogviszony módosítása menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Módosít gombra. A jobb oldali panel ekkor szerkeszthetıvé válik. A foglalkoztatás fajtáját a legördülı menübıl választhatja ki. A lehetséges értékek: Közalkalmazott

14 Munkaviszony (nem közalkalmazott) Szolgálati Megbízási szerzıdés Egyéb: ebben az esetben nem kerül jelentésre a jogviszony Új munkakör létrehozása Munkaköröket az egyes jogviszonyok alá lehet rendelni. Ehhez kattintson a megfelelı jogviszonyra, majd a jobb egérkattintással elérhetı menüben válassza az Új munkakör létrehozása menüpontot. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja azt az intézményt, amiben a munkakört az oktató ellátja. A választás után a jobb oldali panel, a munkakör adataival, szerkeszthetıvé válik. Az adatok kitöltése értelemszerő, közülük az alábbiak kerülnek küldésre: Intézmény: az intézményi hierarchiából választható, de csak olyan intézmény, amely munkáltatónak van jelölve. (Munkáltatói jogkört a Intézmények/Intézmény menüpont alatt az egyes intézmények adatai között lehet beállítani.) Kezdete: a munkakör kezdete nem lehet korábbi a jogviszony kezdeténél vagy késıbbi a jogviszony végénél; amennyiben a munkakörök idıben nem fedik le a jogviszony idıtartamát, a program figyelmeztet Heti munkaidı Munkakör: készletbıl választható, amennyiben a készletelem nem vezetıi megbízás típusú Munkaviszony

15 Új vezetıi megbízás létrehozása Vezetıi megbízásokat az egyes jogviszonyok alá lehet rendelni. Ehhez kattintson a megfelelı jogviszonyra, majd a jobb egérkattintással elérhetı menüben válassza az Új vezetıi megbízás létrehozása menüpontot. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja azt az intézményt, amiben a vezetıi feladatot az oktató ellátja. A választás után a jobb oldali panel, a vezetıi megbízás adataival, szerkeszthetıvé válik. Az adatok kitöltése értelemszerő, közülük az alábbiak kerülnek küldésre: Intézmény: az intézményi hierarchiából választható, de csak olyan intézmény, amely munkáltatónak van jelölve. (Munkáltatói jogkört a Intézmények/Intézmény menüpont alatt az egyes intézmények adatai között lehet beállítani.) Kezdete: a vezetıi megbízás kezdete nem lehet korábbi a jogviszony kezdeténél vagy késıbbi a jogviszony végénél Heti munkaidı Munkakör: készletbıl választható, amennyiben a készletelem vezetıi megbízás típusú Munkaviszony Oktatói jogviszony karbantartása (OJVK) Oktatói jogviszony karbantartására akkor van szükség, amikor az oktató nem Egyéb és nem Megbízási foglalkozású jogviszonyán a besorolását vagy pedig a heti munkaidıt megváltoztatjuk.

16 A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra, és válassza a jobb egérgomb A kiválasztott jogviszony módosítása menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Módosít gombra. A jobb oldali panel ekkor szerkeszthetıvé válik. jogviszony Oktatói jogviszony megszüntetése (OJVM) Az oktatói jogviszony megszüntetését jelentheti az oktató Oktat tulajdonságának változtatása, ill. jogviszonyainak vagy munkaköreinek létrehozása, módosítása: egy dolgozó Oktat tulajdonságát Igen -re változtatjuk, van hozzárendelve nem Egyéb foglalkoztatási fajtájú lezárt jogviszony (ebben az esetben létrehozás mellett történik a megszüntetés) lezárt jogviszonyt hozunk létre az oktatóhoz lezárt munkakört hozunk létre az oktatóhoz lezárt vezetıi megbízást hozunk létre az oktatóhoz az oktató valamelyik jogviszonyát lezárjuk az oktató valamelyik munkakörét lezárjuk az oktató valamelyik vezetıi megbízását lezárjuk Lezárt jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás létrehozása A jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás létrehozásához hasonlóan hozhat létre lezárt jogviszonyt/munkakört/vezetıi megbízást: a felsorolt adatok mellett töltse ki a Vége dátumot és a Megszőnés oka mezıt is. (A két adat együttes megadása szükséges.) A munkakör, ill. vezetıi megbízás vége nem lehet késıbbi a jogviszony végénél (ez a ki nem töltött végdátumra is érvényes: ebben az esetben a nem megadott dátum nagyobbnak számít bármely más dátumnál); amennyiben a munkakörök, ill. vezetıi megbízások idıben nem fedik le a jogviszony idıtartamát, a program figyelmeztet.

17 Jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás lezárása A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra/munkakörre, és válassza a jobb egérgomb A kijelölt jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás módosítása menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Módosít gombra. A jobb oldali panel ekkor szerkeszthetıvé válik. A jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás lezárásához töltse ki a Vége dátumot és a Megszőnés oka mezıt is. (A két adat együttes megadása szükséges.) A munkakör, ill. a vezetıi megbízás vége nem lehet késıbbi a jogviszony végénél (ez a ki nem töltött végdátumra is érvényes: ebben az esetben a nem megadott dátum nagyobbnak számít bármely más dátumnál); amennyiben a munkakörök idıben nem fedik le a jogviszony idıtartamát, a program figyelmeztet. Oktatói jogviszony dátum-karbantartása (OJVD) Az oktatói jogviszonyhoz kapcsolódó dátumokat módosítani lehet a jogviszony és a munkakör, valamint a vezetıi megbízás szintjén is. Dátumkarbantartás az alábbi esetekben történik: az oktató valamely jogviszonyának a kezdı vagy végdátumát megváltoztatjuk, vagy a végdátumot töröljük, és közben a foglalkoztatás fajtája nem változik meg az oktató valamely munkakörének a kezdı vagy végdátumát megváltoztatjuk, vagy a végdátumot töröljük az oktató valamely vezetıi megbízásának a kezdı vagy végdátumát megváltoztatjuk, vagy a végdátumot töröljük az oktató egy már megszüntetett jogviszonyának a megszőnési okát módosítjuk az oktató egy már megszüntetett munkakörének a megszőnési okát módosítjuk az oktató egy már megszüntetett vezetıi megbízásának a megszőnési okát módosítjuk

18 Jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás dátumainak módosítása A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra/munkakörre/vezetıi megbízásra, és válassza a jobb egérgomb A kijelölt jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás módosítása menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Módosít gombra. A jobb oldali panel ekkor szerkeszthetıvé válik. A munkakör(ök) dátumainak a jogviszony dátumai által lefedett idıintervallumon belül kell lenniük; amennyiben a munkakörök idıben nem fedik le a jogviszony idıtartamát, a program figyelmeztet Megszőnési ok módosítása A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra/munkakörre/vezetıi megbízásra, és válassza a jobb egérgomb A kijelölt jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás módosítása menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Módosít gombra. A jobb oldali panel ekkor szerkeszthetıvé válik. Amennyiben a Vége dátum ki van töltve, a Megszőnés oka nem törölhetı. Oktatói jogviszony sztornózása (OSTR) Oktatói jogviszony sztornózására vonatkozó üzenet egy kiválasztott személy Oktat tulajdonságának módosításakor ill. egy oktató jogviszony vagy munkakör adatának módosításakor, törlésekor kerülhet bejegyzésre. Ilyen bejegyzés a következı esetekben jön létre: egy dolgozó Oktat tulajdonságát Nem -re változtatjuk, miközben van hozzárendelve olyan jogviszony bejegyzés, amelynek a foglalkoztatási fajtája nem Egyéb az oktató valamelyik jogviszonyán a foglalkoztatás fajtáját megváltoztatjuk úgy, hogy annak eredeti értéke nem Egyéb (ilyenkor az foglalkoztatás új fajtájával létrehozó üzenet is keletkezik) az oktató jogviszonyát töröljük az oktató valamelyik jogviszonyához tartozó munkakörét, vezetıi megbízását töröljük Jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás törlése A módosításhoz kattintson a bal oldali panelen a megfelelı jogviszonyra/munkakörre/vezetıi megbízásra, és válassza a jobb egérgomb A kijelölt jogviszony/munkakör/vezetıi megbízás törlése menüpontját, vagy pedig a jobb oldali panelen kattintson a Töröl gombra. Jogviszony nem törölhetı, ha tartozik hozzá munkakör vagy vezetıi megbízás. Amennyiben a munkakörök idıben nem fedik le a jogviszony idıtartamát, a program figyelmeztet.

Hallgatói adatok szolgáltatása a FIR felé

Hallgatói adatok szolgáltatása a FIR felé Hallgatói adatok szolgáltatása a FIR felé Admin (ETR3) A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról elıírja a felsıoktatásban résztvevı személyek nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz A Modulo indítása: https://modulo.kefo.hu/modulo FIGYELEM! A BÖNGÉSZŐ PROGRAMBAN ENGEDÉLYEZNI FELL A FELUGRÓ ABLAKOKAT, KÜLÖNBEN A FENTI HIBAÜZENET NEM JELENIK

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - SEGÉDLET

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - SEGÉDLET Jelen dokumentum célja Jelen dokumentum célja bemutatni azokat az adatokat, adatköröket, amelyek feltöltése elengedhetetlen a sikeres adatküldéshez a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR). A FIR-be

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu TipTime Web Access Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás http://ellenorzottmunkaido.hu 1. Bevezetı... 2 1.1 A program általános tulajdonságai... 2 1.2 Adatgyőjtı készülékek... 2 2. A program

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Kurzusok összevonása (8-5 oldal)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére Tartalom 1 Bevezetés...3 2 Folyamatok...3 2.1 Regisztráció...3 2.2 Árajánlat...3

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Számlazáradékok kezelése számlázás közben

Számlazáradékok kezelése számlázás közben Számlazáradékok kezelése számlázás közben Az új Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatáson keresztül indított lekérdezések során követelmény, hogy minden olyan számla és számlatétel megkülönböztetésre

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR)

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Működése A rendszert az adott iskola weboldalának adminisztrációs felületén keresztül lehet elérni. Az adminisztrációt a tagintézmény vezetők végzik. Minden tagintézmény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Dr. Hegedűs Annamária Az ÉTDR bevezetése nagyban megkönnyíti az építési adminisztrációt. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Készletinformációs rendszer

Készletinformációs rendszer Készletinformációs rendszer A Mercedes-Benz Hungária Kft. (továbbiakban MBHu) készletinformációs rendszere a Mercedes-Benz, smart valamint a Mitsubishi Fuso eredeti alkatrészek elérhetıségérıl és árairól

Részletesebben

A Google űrlap (form) használata

A Google űrlap (form) használata A Google űrlap (form) használata Az űrlap létrehozásához jelentkezzünk be a Google dokumentumok (http://docs.google.com/ ) oldalra. Az űrlap (Form) létrehozásához kattintsunk az Új létrehozása / Form menüpontra.

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén

Tanév indítása iskolák esetén Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a tanév indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa

Részletesebben

Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag. 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása

Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag. 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása 1.1 Hallgató felvitele Figyelem! Új hallgató felvitele el tt ellen rizni kell, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő új regisztrációhoz 1 Tartalom Új regisztráció lépései:... 4 A regisztráció sikeres befejezése:... 7 Adatmódosítás... 9 Hiánypótlás... 11 Kérdések

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

A DEA HASZNÁLATA HALLGATÓI DOLGOZATOK (SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA, TDK DOLGOZAT) FELTÖLTÉSE ESETÉN

A DEA HASZNÁLATA HALLGATÓI DOLGOZATOK (SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA, TDK DOLGOZAT) FELTÖLTÉSE ESETÉN A DEA HASZNÁLATA HALLGATÓI DOLGOZATOK (SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA, TDK DOLGOZAT) FELTÖLTÉSE ESETÉN A DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma) A DEA a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Részletesebben

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése Útmutató a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásához költségvetési elıirányzatból nyújtható bértámogatások megállapításának, számfejtésének elkészítését könnyítı EXCEL táblák kezeléséhez 1.) A költségvetési

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket. Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Tanári felület Felhasználói útmutató

Tanári felület Felhasználói útmutató Tanári felület Felhasználói útmutató MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, 2014 2. ábra: Település választó 1. ábra: Dátum választó 3. ábra: Cím típusának megadása: belföld 4. ábra: Cím típusának megadása: külföld

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az esetben, ha új berendezést rögzít, a II.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Levelezőrendszere Felhasználói segédlet (Kiegészítés) Tartalom Bevezetés... 3 Általános ismertető... 4 Levelezés... 5 Levelek írása... 6 Aláírás... 7 Mellékletek csatolása...

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz https://aat.mta.hu/aat 1 Belépés a pályázati rendszerbe Kattintson a Pályázatok menüponton belül a Domus gombra. Kérdéseikkel, észrevételeikkel

Részletesebben

Integráció LadyBirddel

Integráció LadyBirddel Integráció LadyBirddel 1 A ShopRenter és a Ladybird integrációjához beállításokat kell eszközölnünk mind a ShopRenter, mind a LadyBird felületén. Elsőként a LadyBirdben kell elvégeznünk teendőinket, mert

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben