SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS"

Átírás

1 SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Leírás SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS Szakmai monitoring keretrendszer pilot verzió kialakítása A tanulmány bemutatja a szakmai monitoring keretrendszer pilot verziójában kiválasztott alkalmazásokat. e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Kopint-Datorg Zrt.) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) MS-Word Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V1 Státusz (State) Végleges Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_PM_Pilot_bemutatas_080919_V1 Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 3

4 A dokumentum neve 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum készítıjének neve SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PILOT VERZIÓ LEÍRÁS KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Kopint-Datorg Zrt.) A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V1 Összes oldalszám 28 A projekt azonosítója E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V MeH-nek átadott verzió V2 V3 E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 4

5 Megnevezés 3. Szövegsablon Leírás 1. Elıszó (Foreword) Van 2. Bevezetés (Preamble) Van 3. Alkalmazási terület (Scope) Nincs 4. Rendelkezı hivatkozások (References) Nincs 5. Fogalom-meghatározások Nincs (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma Van (UniqueContent) 7. Bibliográfia Nincs 8. Rövidítésgyőjtemény Nincs 9. Fogalomtár Nincs 10. Ábrák Van 11. Képek Nincs E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSKEZELÉS SZÖVEGSABLON TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ BEVEZETÉS MEGKÖZELÍTÉS - A DOKUMENTUM CÉLJA A DOKUMENTUMNAK VÁLASZT KELL ADNI AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE: SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER DEFINÍCIÓJA A SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER FİBB RÉSZEI A PROJEKTVEZETÉST, A MÓDSZERTANOK ALKALMAZÁSÁT TÁMOGATÓ SZOFTVER PILOT A PROJEKTVEZETÉST, A MÓDSZERTANOK ALKALMAZÁSÁT TÁMOGATÓ SZOFTVEREK FUNKCIONÁLIS ELVÁRÁSOK TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK AZ ELVÁRÁSOKNAK ELEGET TEVİ SZOFTVEREK (PROJEKTVEZETÉST TÁMOGATÓ ALKALMAZÁSOK) A PIACON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PROJEKTVEZETÉST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK TÁBLÁZATOS ÖSSZEHASONLÍTÁSA DOTPROJECT.NET NYÍLT FORRÁSKÓDÚ PROJEKTMENEDZSMENT KERETRENDSZER DOTPROJECT ALAP MODULOK FİBB KIEGÉSZÍTİ MODULOK A DOTPROJECT RENDSZERHEZ A DOKUMENTUMKEZELÉST TÁMOGATÓ SZOFTVER PILOT A PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ-KEZELÉSI ALRENDSZERREL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK A PROJEKTEK DOKUMENTÁCIÓKEZELÉSÉT TÁMOGATÓ SZOFTVEREK A PIACON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ, A PROJEKT DOKUMENTUM-KEZELÉST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK TÁBLÁZATOS ÖSSZEHASONLÍTÁSA KNOWLEDGETREE (NYÍLT FORRÁSKÓDÚ) DOKUMENTUM MENEDZSMENT RENDSZER E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 6

7 10. TOVÁBBLÉPÉS FELADATAI ÁBRÁK E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 7

8 5. Elıszó A kormány egyik kiemelt célja a közigazgatási folyamatok ügyfélközpontúságának növelése, a szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának javítása. Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása" projekt (röviden: Projekt) az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) Államreform Operatív Programja kiemelt projektje. A fenti, kiemelt kormányzati célhoz a Projekt úgy járul hozzá, hogy megteremti az informatikai és szabályozási feltételeket, kidolgozza a szükséges módszertani hátteret, hozzájárul a szolgáltatásokban és az infrastruktúrában meglévı, szükségtelen párhuzamosságok felszámolásához és a deregulációhoz. A Projekt feladata, sok más egyéb mellett, az interoperabilitás és a biztonságos e-közigazgatási rendszer létrehozásához minimálisan szükséges szabványok, követelmények, eljárásrendek meghatározása, módszertani útmutatók készítése, illetve a további e-közigazgatási fejlesztésekhez a projektmenedzsment módszertan és a szakmai monitoring rendszer kialakítása. A Projekt keretében kidolgozott szabványokat egy, az összes fejlesztı által elérhetı szabványtárban teszik majd közzé. Mivel a késıbbi projektek résztvevıinek alkalmazniuk kell az e-közigazgatási keretrendszer elıírásait, ezért a projektmenedzsment-módszertan és a szakmai monitoring rendszer kialakítása is a projekt részét képezi Az ÚMFT Államreform Operatív Program Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása" kiemelt alprojektjei: Folyamatleíró módszertan és eszközrendszer kidolgozása Interoperabilitási követelmények meghatározása IT biztonsági követelmények meghatározása Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása Szabványtár kidolgozása E-közigazgatási pilot projektek indítása Projektmenedzsment módszertan és szakmai monitoring kialakítása A koordinációs elısegítése Termékek, szolgáltatások értékelésének, auditjának elıkészítése A projekt megteremti az e-közigazgatási rendszerfejlesztés központi koordinációjához és irányításához szükséges tudáshátteret. Az E-közigazgatási keretrendszer kialakítása projekt (Projekt) 9. Projektmenedzsment módszertan és szakmai monitoring keretrendszer kialakítása alprojekt (Alprojekt) célja komplex támogatás, segítségnyújtás az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok (Programok) projektjei s ennek révén a programok és az ÚMFT sikeres megvalósításához, a célok eléréséhez. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 8

9 A szakmai monitoring keretrendszer tehát egy olyan szoftvercsomag, amely támogatja az I- VI. kötetben szereplık megvalósítását a gyakorlatban, a konkrét projektek megvalósítása során. A Szakmai monitoring keretrendszernek koncepcionális szinten fı komponense van: projektmenedzsment (tervezés, követés) projekt dokumentációk kezelése A két komponens természetesen szorosan együttmőködik, együtt alkotják az integrált rendszert. A támogató szoftvercsomagra azért van feltétlenül szükség, mert az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok projektjei, méretüknél, összetettségüknél, jelentıségüknél fogva nem valósíthatók meg sikeresen nem csak a megfelelı módszertanok, módszerek, technikák szakszerő és hatékony alkalmazása nélkül, de megfelelı szoftver-támogatás nélkül sem eredményesen (l. projekt-háromszög - határidı, minıség, költség). A jelen dokumentumban az alprojekt 3. fázisában elkészített pilot rendszer kerül ismertetésre. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 9

10 6. Bevezetés 6.2. Megközelítés - A dokumentum célja A Szakmai Monitoring Keretrendszer Pilot Verzió Leírás címő dokumentum célja, szoros összefüggésben a Projekt céljával, hogy Az Alprojekt keretében készült, hat Tanulmányban foglaltakra alapozva bemutassa a Szakmai monitoring keretrendszerre, annak két fı komponensére (projektmenedzsment, illetve projekt dokumentációk kezelése) vonatkozó pilot rendszert, a követelményspecifikációt és a kiválasztás szempontjait A dokumentumnak választ kell adni az alábbi kérdésekre: Milyen követelményeknek kell egy projektmenedzsment szoftvernek tejesíteni ahhoz, hogy a Szakmai monitoring keretrendszer részeként a lehetı leghatékonyabban legyen képes támogatni az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok projektjeinek megvalósítását, a projekt-célok elérését? Milyen követelményeknek kell egy dokumentum-menedzsment szoftvernek tejesíteni ahhoz, hogy a Szakmai monitoring keretrendszer részeként, a projekt dokumentumai tárolása, nyilvántartása, visszakeresése révén a lehetı leghatékonyabban legyen képes támogatni az ÚMFT Közigazgatási Reform Programok projektjeinek megvalósítását, a projekt-célok elérését? Milyen (zárt, illetve nyílt forráskódú) projektmenedzsment rendszerek állnak rendelkezésre a piacon, amelyek megfelelnek a fenti követelményeknek, s amelyek így tekintetbe vehetık a pilot rendszer kialakítása során? Milyen (zárt, illetve nyílt forráskódú) dokumentum-menedzsment rendszerek állnak rendelkezésre a piacon, amelyek megfelelnek a fenti követelményeknek, s amelyek így tekintetbe vehetık a pilot rendszer kialakítása során (idı hiányában nem a teljes piac áttekintése a feladat, hanem néhány rendszer példaként történı bemutatása)? 7. Szakmai monitoring keretrendszer definíciója A szakmai monitoring keretrendszer egy olyan, komplex szoftvercsomag, amely támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közigazgatási Reform Programjai keretében megvalósuló projektek tervezését, megvalósítását, annak irányítását, elısegítve ezzel e projektek sikeres, hatékony megvalósítását és ezen keresztül a Közigazgatási Reform Program és az ÚMFT céljai elérését. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 10

11 7.1. A szakmai monitoring keretrendszer fıbb részei A szakmai monitoring keretrendszer két legfıbb funkciója, illetve alrendszere: A nagy, összetett projektek tervezésének, irányításának, elszámolásának komplex, magas színvonalú támogatása (projektvezetési alrendszer) A nagy, összetett projektek dokumentációk kezelésének komplex, magas színvonalú támogatása (projekt dokumentációkezelési alrendszer) ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZERTAN SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER PROJEKTVEZETÉSI ALRENDSZER DOKUMENTÁCIÓKEZELÉSI ALRENDSZER E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 11

12 8. A projektvezetést, a módszertanok alkalmazását támogató szoftver PILOT A kiválasztás során a nemzetközi legjobb mőszaki gyakorlat (best engineering practice) technikáit, módszereit, és dokumentációs formáit alkalmaztuk. A piacon rendelkezésre álló projektmenedzsment, illetve dokumentum-menedzsment rendszerek bemutatása esetében a rendelkezésre álló idı nem elegendı sem ahhoz, hogy a teljes piaci kínálatot bemutassuk, sem pedig ahhoz, hogy a bemutatásra a forgalmazóktól kérjünk be információt (például tájékoztató ajánlatot), s nem is ez volt a feladat. A bemutatásra kerülı rendszerek kiválasztása során egyrészt sokéves szakmai tapasztalataink alapján jártunk el, másrészt annak alapján, hogy elérhetıek-e az adott rendszer dokumentációi nyilvánosan, pl. interneten keresztül. Törekedtünk arra, hogy a bemutatással lehetıleg minél szélesebb keresztmetszetet adjunk a hazai kínálatról, mind a projektmenedzsment, mind pedig a projekt dokumentum kezelı szoftverek vonatkozásában, s így, a követelményeknek való megfelelısen túl, figyelmet fordítottunk arra is, hogy a bemutatásra kerülı mintába, ha csak lehet, kerüljenek be ne csak külföldi, de hazai fejlesztéső rendszerek is, illetve mind nyílt, mind pedig zárt forráskódú alkalmazások is. Ezen túl szempont volt az is, hogy lehetıleg minél szélesebb körben használt, ismert alkalmazásokat mutassunk be. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 12

13 8.1. A projektvezetést, a módszertanok alkalmazását támogató szoftverek A cél olyan rendszer (szoftver) használata, amely komplex módon és hatékonyan támogathatja az ÚMFT Közigazgatási Reform Programjai és a további programok, tervek keretében megvalósuló nagy, összetett informatikai fejlesztési projektek megvalósítása során jelentkezı projektvezetési feladatokat és ennek révén e projektek, programok sikeres végrehajtását, a célok elérését. A projektvezetést támogató szoftverrel szembeni, fıbb elvárásokat alábbiakban foglalhatjuk össze Funkcionális elvárások Operatív szint Adjon lehetıséget egyszerő és összetett projektek feladatainak létrehozására, tervezésére, kölcsönzésére; Adjon lehetıséget a projekten belül tevékenységi terv kidolgozására; Támogassa az egyes feladatokhoz erıforrások hozzárendelését (személy, eszköz, materiál); Támogassa az egyes részfeladatok függıségének megadását; Adjon lehetıséget a projekt során a készültségi szintek nyomonkövetésére; Biztosítson költségtervezési funkciót; Adjon lehetıséget projektek közötti kapcsolatok definiálására; Adjon lehetıséget projektek közzétételére; Támogassa tartalék idık adminisztrálását; Adjon lehetıséget a részfeladatok átfutási idejének megadására; Támogassa megosztott resource pool-ok kezelését, melyeket projektek közt megoszthatóak; Minden erıforrás rendelkezzen saját naptárral, melyben a foglaltsága nyomon követhetı; Tökéletes együttmőködés, kétirányú átjárhatóság legyen a projektvezetési alrendszer és a projektdokumentáció-kezelési alrendszer között; Adjon lehetıséget az elkészült projektterv mentésére, nyomtatására; Biztosítson többféle nézetet a projekt tervezése során (naptár típusú nézet, Gantt diagram, hálózati diagram, feladatok munkaóra-felhasználása, erıforrások kihasználtsága stb.); Támogassa ismétlıdı feladatok létrehozását; Központi (relációs) adatbázisban tárolja a projekt adatokat; Az ismétlıdı feladatokat támogassa varázslókkal (Projekt létrehozás, feladatok létrehozása, erıforrás hozzárendelés, riporting, stb.); Legyen megfelelı mértékben skálázható; Mutassa ki az esetleges erıforrás túlterheléseket; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 13

14 Adjon lehetıséget a projektek elırehaladásának követésére, változásaira; Adjon lehetıséget a projekt korábbi állapotához viszonyított eltérések elemzésére; Támogassa a dokumentumok, kockázatok, problémák rögzítését a projektfeladatokhoz; Támogassa a tevékenység tervezés során a listázást, szakaszolást, ütemezést, valamint határidık, korlátok és kritikus út megadását; Biztosítsa a szervezet erıforrás készleteinek központi nyilvántartását; Támogassa sablonok kialakítását; Erıforrások kezelésénél különböztessen meg emberi és anyagi erıforrásokat; Adjon lehetıséget kockázatok, problémák kezelésére, melyek tevékenységekhez kapcsolhatóak, valamint felelısök rendelhetıek hozzá; Tartalmazzon vezetıi nézeteket, jelentéseket (pl.: központi nézetek, projekt nézetek, erıforrás központi nézetek, portfolióelemzı OLAP nézetek) A nézetek kialakítása során adjon lehetıséget jogosultsági szintek megadására; Biztosítson integrációs lehetıséget az alapvetı Office alkalmazásokhoz (Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Visio, illetve ezek OpenOffice vagy további megfelelıi ); Adjon lehetıséget az elkészült projektek webes felületen, portál rendszerben való megjelenítésére (pl.: Microsoft Sharepoint vagy más, további rendszerek) Menedzsment szint Manapság a projektmenedzsment szervezetek idı-, költség- és erıforrás-kezelı kihívásokkal küzdenek, különösen a vezetıi szinteken. Ezért a vezetık számára nehézséget okoz a projektek és az operatív tevékenységek összevetése a költségvetéssel, az erıforrások kapacitásszintjével, hogy mindezt az adott szervezet igényeihez igazítsák. A korszerő projektmenedzsment támogató eszközök ezekhez nyújtanak segítséget, melyeknek a következı felsıbb szintő igényeket is ki kell tudniuk elégíteni: tegyék láthatóvá a projektmenedzsment szervezetek számára mind a stratégiai és operatív igényeket, mind a már folyó projekteket és programokat; nyújtsanak olyan felülrıl-lefelé tervezı szolgáltatásokat, amelyeket az alulról építkezı részletes projekttervek támogatnak; segítsék a szervezetet abban, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjon az elıre nem látható változásokhoz miközben folyamatosan igazodik a szervezeti elvárásokhoz is; segítsék elı, hogy a munka szervezeti eredményhez vezetı módon folyjon; növelje az átláthatóságot, és tegye lehetıvé a követelményeknek való megfelelést fenntartó vezérlést Technikai követelmények A projektvezetést támogató szoftverrel szemben támasztott technikai követelmények a következık: Teljeskörő együttmőködés, kétirányú átjárhatóság a projektvezetési alrendszer és a projektdokumentáció-kezelési alrendszer között E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 14

15 Külsı (interneten keresztüli) hozzáférés is biztosított legyen a rendszerhez, dokumentumokhoz (külsı projekttagok, illetve belsı projekttagok otthoni munkavégzése, valamint távmunkavégzés lehetısége) A browser-en keresztül történı használat preferált, de ennek hiánya nem kizáró ok Legalább logikai szintő kapcsolat a projektgazda szervezet által használt pénzügyi rendszerrel; Könnyen, gyorsan telepíthetı, üzembe helyezhetı alkalmazói rendszer szállítása; Platform-függetlenség (multi-platformos támogatás); Központi (relációs) adatbázis használata Az elvárásoknak eleget tevı szoftverek (projektvezetést támogató alkalmazások) A következı táblázatban felsoroltuk azon széles körben alkalmazott, projektmenedzsmentet támogató szoftver-csomagok egy részét, amelyek a mi megítélésünk szerint megfelelnek az elıbbiekben vázolt, komplex követelményeknek (abc-sorrendben). Ez a bemutatás azonban csak egy tájékoztatás, és semmiképp nem jelenti azt, hogy egy konkrét projekt kapcsán kizárólag az itt megemlítésre kerülı rendszerek közül lehet, illetve kell választani. Alkalmazás Rövid leírás Forráskód dotproject.net Projektmenedzsment keretrendszer Nyílt Goal Director A GDPM módszertant támogató szoftver Zárt Microsoft Office Project (2007) Projektvezetést támogató szoftver Zárt Microsoft Office Project Server (2007) PPMC Projekt és Portfolió Kezelı Center (Hewlett-Packard) Segítségével a projektvezetık megoszthatják a projektekkel és erıforrásokkal kapcsolatos információkat a projektcsapat tagjaival, illetve a projektgazda szervezet vezetıivel. Projekt- és portfoliómenedzsment feladatok támogatása Zárt Zárt A bemutatott rendszerek között, szándékosan, mind zárt, mind nyílt forráskódú szoftverek, megoldások megtalálhatók. Mind a zárt, mind a nyílt forráskódú rendszerek használatának természetesen számos elınye és hátránya is van. A nyílt forráskódú rendszereknek használatának több elınye is lehet a közigazgatás számára, azonban ezek kihasználásához nagyon körültekintıen és szakszerően kell eljárnunk. A nyílt forráskódú eszközökkel kapcsolatban ugyanakkor meg kellene említeni például azt is, hogy ezek ingyenes eszközök (nem kell licenc-díjat fizetni), ezért az eszközök hibáira nincs javítási garancia sem (abban az értelemben, mint a zárt forráskódú licencdíjas termékek esetében), a bevitt tartalom sérülhet, és nincs (a zárt forráskódú szoftvereknél megszokott értelemben vett) felelısségvállalás sem a problémákra. Ezeket minden esetben szakszerően, körültekintıen, sokoldalúan kell tudni mérlegelni, összevetni egy-egy adott szituációban, s meghozni a közigazgatás számára legmegfelelıbb döntést. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 15

16 A piacon rendelkezésre álló projektvezetést támogató szoftverek táblázatos összehasonlítása No Funkció Microsoft Office Project 2007 Microsoft Office Project Server 2007 HP PPMC Goal Director dotproject.net TUTOS Adjon lehetőséget egyszerű és összetett projektek feladatainak létrehozására, tervezésére Adjon lehetőséget a projekten belül tevékenységi terv kidolgozására; Támogassa az egyes feladatokhoz erőforrások hozzárendelését (személy, eszköz); Támogassa az egyes részfeladatok függőségének megadását; Adjon lehetőséget a projekt során a készültségi szintek nyomonkövetésére; 6 Biztosítson integrált költségtervezési funkciót; 7 Adjon lehetőséget projektek közötti kapcsolatok definiálására; 8 Adjon lehetőséget projektek közzétételére; 9 Támogassa tartalék idők adminisztrálását; Adjon lehetőséget a részfeladatok átfutási idejének megadására; Támogassa megosztott resource pool-ok kezelését, melyeket projektek közt megoszthatóak; Minden erőforrás rendelkezzen saját naptárral, melyben a foglaltsága nyomon követhető; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 16

17 Tökéletes együttműködés, kétirányú átjárhatóság a projektvezetési alrendszer és a projektdokumentáció-kezelési alrendszer között; Adjon lehetőséget az elkészült projektterv mentésére, nyomtatására; Biztosítson többféle nézetet a projekt tervezése során (naptár típusú nézet, Gantt diagram, hálózati diagramm, feladatok munkaóra-felhasználása, erőforrások kihasználtsága, stb.); 16 Támogassa ismétlődő feladatok létrehozását; Központi relációs adatbázisban tárolja a projekt adatokat; Riportok készítésekor adjon lehetőséget tevékenységek kiemelésére (cellaszínezés) Adjon lehetőséget az elkészült projekteket webes felületen való megtekintésére; Az ismétlődő feladatokat támogassa varázslókkal (Projekt létrehozás, feladatok létrehozása, erőforrás hozzárendelés, riporting, stb.); Biztosítson integrációs lehetőséget az alapvető Office alkalmazásokhoz (Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Visio); Adjon lehetőséget a projektek portál rendszerben való megjelenítésére (pl.: Microsoft Sharepoint); 22 Legyen megfelelő mértékben skálázható; Mutassa ki az esetleges erőforrás túlterheléseket; Adjon lehetőséget a projektek előrehaladásának követésére, változásaira; Adjon lehetőséget a projekt korábbi állapotához viszonyított eltérések elemzésére; Támogassa a dokumentumok, kockázatok, problémák rögzítését a projektfeladatokhoz; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 17

18 27 28 Támogassa a tevékenység tervezés során a listázást, szakaszolást, ütemezést, valamint határidők, korlátok és kritikus út megadását; Biztosítsa a szervezet erőforrás készleteinek központi nyilvántartását; 29 Támogassa sablonok kialakítását; Erőforrások kezelésénél különböztessen meg emberi és anyagi erőforrásokat; Adjon lehetőséget kockázatok, problémák kezelésére, melyek tevékenységekhez kapcsolhatóak, valamint felelősök rendelhetőek hozzá; Tartalmazzon vezetői nézeteket, jelentéseket (pl.: központi nézetek, projekt nézetek, erőforrás központi nézetek, portfolióelemző OLAP nézetek) A nézeteknél kialakítása során adjon lehetőséget jogosultsági szintek megadására; Biztosítsa az erőforrások kihasználtságának vizsgálatát Adjon lehetőséget szerep és tudás alapú erőforrás allokációra 36 Rendelkezzen értesítési rendszerrel Adjon lehetőséget web alapú projektfájl szerkesztésre Folyamatos support, hibajavítások, gyártói támogatás A Pilot számára kiválasztott szoftver a dotproject.net dotproject.net nyílt forráskódú projektmenedzsment keretrendszer A dotproject.net egy nyílt forráskódú, web alapú projekt menedzsment keretrendszer, mely moduláris felépítésének köszönhetıen rugalmasan tud alkalmazkodni az adott szervezet (projektgazda, közremőködı stb.) igényeihez. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 18

19 A dotproject.net képes kezelni számos projektet, projekt feladatot (Gantt diagrammokkal), fórumot, a projektekhez kapcsolódó naptárat, névjegyeket, feltöltött fájlokat. A szoftver rendelkezik egy ún. ticketing (helpdesk) rendszerrel is, mely a projektekkel kapcsolatos hibákat, panaszokat rögzíti és követi nyomon a hiba nyitásától a megoldásáig, közben a felhasználót minden eseményrıl tájékoztatva. A rendszert felkészítették a többnyelvőségre (jelenleg 17 nyelvi modul érhetı el, beleértve a magyar nyelvőt is, valamint a témakezelésnek köszönhetıen pillanatok alatt átalakítható a weboldal kinézete is. A szoftver jogosultságkezelése is igen szofisztikált, melyben modulonként határozható meg, hogy egyes felhasználók mely komponensekhez milyen jogosultsági szinten férhetnek hozzá. A moduláris felépítésnek köszönhetıen a felhasználók saját modulokat készítenek a rendszerhez, melyben számos, igen gyakori igényeket kielégítı megoldást készítettek már, úgy mint leltár vagy munkaidı nyilvántartó rendszer. 1. ábra: dotproject projektadatlap dotproject alap modulok A dotproject rendszer a következı alap modulokat tartalmazza: Backup Module konfigurációk mentése Calendar naptár funkció Companies, Departments and Contacts szervezetek, szervezeti egységek és szerzıdések nyilvántartása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 19

20 File Module fájlkezelı modul Forums fórum funkció Gantt Charts projektek grafikus megjelenítése Gantt diagrammon History Module változások nyomon követése Links Module hivatkozások kezelése Project Reports projekt riport funkciók Projects projektek kezelése Resources Module erıforrások kezelése Smartsearch Module keresı modul Table of Contents - tartalomjegyzék Tasks feladatok kezelése The Basics alap modul Where Do You Find súgó funkció Fıbb kiegészítı modulok a dotproject rendszerhez Help Desk Module helpdesk rendszer DPNews RSS modul Hosting Module domain-ek regisztrációját nyilvántartó modul Import-Export Module különbözı formátumok importálásához és exportálásához. Támogatott formátumok: XML, CSV, SQL, MS Project Mantis Module Mantis bugtracker hibajegykezelı integráció Postnuke Module Postnuke portálrendszerrel való integráció Project Importer Microsoft Project verziókban készített projektek importálását támogatja. (Átvett információk: dátumok, átfutási idık, erıforrás hozzárendelések, százalékos elırehaladás) Risk Management Modul Kockázatkezelı modul, a kockázatok és projekt feladatokra gyakorolt hatását követhetjük nyomon TimeCard Module a felhasználók munkaidejét teszi mérhetıvé A dotproject jelenlegi verziója a fenti modulok által nyújtott szolgáltatásokat viszonylag stabilan nyújtja, ám mivel nincs fix, dedikált fejlesztı csapat a projekt mögött, ezért csak tervezett idıpontok vannak a más projektmenedzsment szoftverek által nyújtott további szolgáltatások implementálására. 9. A dokumentumkezelést támogató szoftver PILOT 9.1. A projektdokumentáció-kezelési alrendszerrel szembeni követelmények A projekt dokumentumok azonosítása Az KIETB (korábban IETB) 18. számú ajánlása szerint (Ajánlás) az egységes kezelés érdekében az egyes dokumentumokat az alábbiak szerint kell azonosítani: Intézmény neve Projektnév Projektszám E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 20

21 A dokumentum címe Elkészítés dátuma Verziószám Készítı (Név, beosztás, telefon, ) Jóváhagyó (Név, beosztás, telefon, ) Verziókövetés (eddigi verziók felsorolása verziószám, dátum, változtatás leírása, projektkönyvtár címe A Szakmai monitoring keretrendszer projektdokumentáció-kezelési alrendszer egy olyan, komplex szoftver, amelynek feladata az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Közigazgatási Reform Programjai (EKOP, ÁROP) keretében megvalósuló nagy, összetett informatikai fejlesztési projektek megvalósítása során jelentkezı projektdokumentációkezelési feladatok átfogó, hatékony informatikai támogatása és ennek révén e projektek, valamint ezen keresztül a Közigazgatási Reform Programok és az ÚMFT sikeres megvalósításának elısegítése. A cél olyan rendszer (szoftver-csomag) kiválasztásának elısegítése, amely rendszer komplex módon és hatékonyan támogathatja a projektdokumentációs feladatokat az alábbi, fıbb projekt-területeken: projekttervezés, projektirányítás az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra, illetve az ezen alapok pályázatai támogatásával megvalósuló projektekre vonatkozó szabályozásból adódó dokumentálási feladatok támogatása (pályázatírás, riportok, elszámolások stb.) A projektek dokumentációkezelését támogató szoftverek A cél olyan rendszer (szoftver) használata, amely komplex módon és hatékonyan támogathatja az ÚMFT Közigazgatási Reform Programjai és a további programok, tervek keretében megvalósuló nagy, összetett informatikai fejlesztési projektek megvalósítása során jelentkezı projekt dokumentum-kezelési feladatokat és ennek révén e projektek, programok sikeres végrehajtását, a célok elérését. A projekt dokumentumkezelést támogató szoftverrel szembeni, fıbb elvárásokat alábbiakban foglalhatjuk össze Funkcionális követelmények A projektek teljes életciklusa alatt kezelje a keletkezı dokumentációkat, dokumentumokat (mind az elektronikus, mind pedig a papír alapú dokumentumokat, utóbbiakat természetesen elektronikus formában szkennelve, digitalizálva) Lehessen a különbözı dokumentumokat mind projekthez, mind pedig konkrét projektfeladathoz hozzárendelni Kövesse és tartsa nyilván a projekt során keletkezı dokumentumok verzióit, azok változásait, jelölje külön a dokumentumok végleges verzióját (megkülönböztetés a munkaverzióktól) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 21

22 Biztosítsa, hogy egy adott dokumentáción egyidıben csak egy projekttag dolgozhasson (kikölcsönzés / visszacsatolás, check in/check out) Biztosítsa az alábbi keresési lehetıségeket: o kulcs-indexek alapján o meta-adatok alapján o tartalom szerint (opcionális) Tartalmazzon rövid szöveges leírási lehetıséget a fájl tartalmát illetıen Adjon lehetıséget a fájl-jelölı kulcsszavak megadására Adjon lehetıséget azonos nevő fájlok tárolására Adjon lehetıséget egy dokumentum véglegessé nyilvánítására Adjon lehetıséget egy véglegessé nyilvánított dokumentum ismételt kikölcsönözhetıvé tételére Különböztesse meg a legfrissebb, és megelızı verziókat Adjon lehetıséget fı, és alverzió számok megadására Tartalmazzon automatikus (félautomatikus) verziókövetést Tartalmazzon áttekintı nézetet egy fájlhoz tartozó megelızı verziók áttekintésére Tartsa nyílván, hogy ha a fájlt kikölcsönözték, kinél van az utolsó verzió Adjon lehetıséget kapcsolódó (ügyfél/alvállalkozó) cég, és a fájl összerendelésére Adjon lehetıséget a fájlok kategorizálására Hozzáférés, jogosultságkezelés a dokumentum-hozzáférés legyen összhangban a projekthez, projektfeladathoz történı hozzáféréssel, és ne legyen túlbonyolított tegye lehetıvé különbözı hozzáférési jogosultságú felhasználók (projekttagok, alvállalkozók és további szereplık) valósítson meg kiegészítı jogosultságkezelést per file jelleggel Tegye lehetıvé könyvtárak kezelését Akadályozza meg a véletlen felülírást Lehessen szőrni a projektekhez/feladatokhoz csatolt fájlokra Legyen lehetıség automatikus dokumentumgenerálásra (projekt / feladat / határidı, pl. automatikus riport a határidı elérésekor vagy más esemény bekövetkezésekor) Biztosítson automatikus küldést esemény bekövetkezésekor - fájlmozgás, kikölcsönzés, új feladat, feladat változása (az küldés opcionális lehetıség legyen) Támogassa dokumentum sablonok használatát (pl. pályázatíráshoz) Legyen egyszerő a felhasználói felület, minél egyszerőbb struktúrájú legyen ( minél kevesebb kattintással lehessen dolgozni ) legyen a felhasználók által könnyen elfogadható Technikai követelmények Teljeskörő együttmőködés, kétirányú átjárhatóság a projektvezetési és a projektdokumentáció-kezelési rendszer, szoftver között. Külsı (interneten keresztüli) hozzáférés is biztosított legyen a dokumentumokhoz (külsı projekttagok, illetve belsı projekttagok otthoni munkavégzése, valamint távmunkavégzés lehetısége) A browser-en keresztül történı használat (preferált) Legalább logikai szintő kapcsolat a projektgazda szervezet által használt pénzügyi rendszerrel Könnyen, gyorsan telepíthetı, üzembe helyezhetı alkalmazói rendszer szállítása E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 22

23 Platform-függetlenség (multi-platformos támogatás) Az elvárásoknak eleget tevı szoftverek (projekt dokumentációkezelést támogató alkalmazások) A következı táblázatban áttekintjük azon, széles körben alkalmazott, projekt dokumentációkezelést támogató szoftver-csomagok egy részét (abc-sorrendben), amelyek a mi megítélésünk szerint megfelelnek az elıbbiekben vázolt, komplex követelményeknek. Ez a bemutatás azonban csak egy tájékoztatás, és semmiképp nem jelenti azt, hogy egy konkrét projekt kapcsán kizárólag az itt megemlítésre kerülı rendszerek közül lehet, illetve kell választani. Alkalmazás Rövid leírás Forráskód ELO Irat- és dokumentum-kezelı rendszer Zárt KnowledgeTree Dokumentum-menedzsment rendszer Nyílt Microsoft Office SharePoint Server (2007) MONDOC Integrált tartalom- és dokumentum-kezelı rendszer Integrált dokumentumkezelı és folyamattámogató rendszer Zárt Zárt A piacon rendelkezésre álló, a projekt dokumentum-kezelést támogató szoftverek táblázatos összehasonlítása No Követelmény Microsoft Office Sharepoint Server 2007 ELO MONDOC KNOWLEDGETREE A projektek teljes életciklusa alatt kezelje a keletkező dokumentációkat, dokumentumokat (mind az elektronikus, mind pedig a papír alapú dokumentumokat, utóbbiakat természetesen elektronikus formában szkennelve, digitalizálva); Lehessen a különböző dokumentumokat mind projekthez, mind pedig konkrét projektfeladathoz hozzárendelni; Kövesse és tartsa nyilván a projekt során keletkező dokumentumok verzióit, azok változásait, jelölje külön a dokumentumok végleges verzióját (megkülönböztetés a munkaverzióktól); 4 Korrektúra nyomon követése (változáskezelés); E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 23

24 5 Biztosítsa, hogy egy adott dokumentáción egy időben csak egy projekttag dolgozhasson (kikölcsönzés / visszacsatolás, check in/check out); Biztosítsa az alábbi keresési lehetőségeket: 6 - kulcs-indexek alapján, - meta-adatok alapján - tartalom szerint (opcionális), 7 Változások esetén riasztás küldése (esetleg RSS) 8 9 Tartalmazzon rövid szöveges leírási lehetőséget a fájl tartalmát illetően; Adjon lehetőséget a fájl-jelölő kulcsszavak megadására; 10 Adjon lehetőséget azonos nevű fájlok tárolására; Adjon lehetőséget egy dokumentum véglegessé nyilvánítására ; Adjon lehetőséget egy véglegessé nyilvánított dokumentum ismételt kikölcsönözhetővé/módosíthatóvá tételére; Különböztesse meg a legfrissebb, és megelőző verziókat; Adjon lehetőséget fő, és alverzió számok megadására; Tartalmazzon automatikus (fél automatikus) verziókövetést; Tartalmazzon áttekintő nézetet egy fájlhoz tartozó megelőző verziók áttekintésére; Tartsa nyílván, hogy ha a fájlt kikölcsönözték, kinél van az utolsó verzió; 18 Adjon lehetőséget egy, több fájl feltöltésére Adjon lehetőséget több fájl feltöltésére tömörített formátumban Adjon lehetőséget kapcsolódó (ügyfél/alvállalkozó) cég, és a fájl összerendelésére; 21 Adjon lehetőséget a fájlok kategorizálására; E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 24

25 22 Hozzáférés, jogosultságkezelés: A dokumentum hozzáférés legyen összhangban a projekthez és a projektfeladathoz történő hozzáféréssel, és ne legyen túlbonyolított, Tegye lehetővé a különböző hozzáférési szintű felhasználók (projekttagok, alvállalkozók és a további szereplők) elérését, Valósítson meg kiegészítő jogosultságkezelést per file jelleggel, 26 Tegye lehetővé könyvtárak kezelését; 27 Akadályozza meg a véletlen felülírást; Lehessen szűrni a projektekhez/feladatokhoz csatolt fájlokra; Legyen lehetőség automatikus dokumentumgenerálásra (projekt / feladat / határidő pl. automatikus riport a határidő elérésekor vagy más esemény bekövetkezésekor); Biztosítson automatikus küldést esemény bekövetkezésekor - fájlmozgás, kikölcsönzés, új feladat, feladat változása (az küldés opcionális lehetőség legyen); Támogassa sablonok használatát (pl. pályázatíráshoz); Legyen egyszerű a felhasználói interfész, könnyű a kezelhetőség, minél egyszerűbb struktúrája ( minél kevesebb kattintással lehessen dolgozni ); 33 Issue tracking (opcionális lehetőség) A browseren keresztül történő használat preferált, de ennek hiánya nem kizáró ok; Könnyen, gyorsan telepíthető, üzembe helyezhető alkalmazói rendszer szállítása; Mentés és archiválás, felhasználó által definiálható szabályok alapján; Moduláris felépítés/bevezethetőség, skálázhatóság, bővíthetőség; 38 Csoporton belüli kommunikáció támogatása (fórum) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 25

26 Varázsló megoldásokkal támogassa a nyomtatott dokumentumok digitalizálását és feltöltését (TWAIN kompatibilis eszközök) Igény esetén valósítson meg teljes auditálást a dokumentumon végzett műveletekkel kapcsolatban Kliens kommunikáció esetén legyen lehetőség titkosított csatorna (SSL/TLS) használatára 42 Legyen lehetőség LDAP címtárral való integrációra 43 Adjon lehetőséget alapvető bonyolultságú workflowk létrehozására (pl.: jóváhagyási folyamat, aláírások összegyűjtése) 44 Portál felület biztosítása 45 Iktatórendszer tulajdonságok 46 Beérkező/kimenő faxok kezelése MS Office 2007 és MS Project kétirányú kapcsolat és integráció követelmény; Külső adatforrások indexelése a kereső motorban (odbc) 49 24/7 használhatóság. A Pilot számára kiválasztott szoftver a Knowledgetree Knowledgetree (nyílt forráskódú) dokumentum menedzsment rendszer A Knowledgetree egy web alapú dokumentum menedzsment rendszer. Nyílt forráskódú és a szokásos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) technológiára épülı megoldás, mely rendelkezik a nagy gyártók dokumentumkezelı rendszereinek összes tulajdonságával. Az opensource megoldások közül a(z egyik) legnépszerőbb és legszélesebb körben használt. A megoldás 3 különbözı formában érhetı el: Saját telepítés saját szerverre telepíthetı megoldás, elérhetı verziók: KnowledgeTree Premium, KnowledgeTree Plus, KnowledgeTree Basic, KnowledgeTree Community Software-as-a-Service szolgáltatásként igénybevehetı, mely a világ bármely pontjáról elérhetı, nincs szükség a szoftver vagy az operációs rendszer karbantartására. (KnowledgeTreeLive) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 26

27 Software Appliance virtualizált környezetbe, vagy célhardverre telepíthetı verzió, melyhez nem szükséges operációs rendszer. Ezen környezet karbantartására szintén nincs szükség, a rendszer automatikusan frissíti magát. (KnowledgeTree Community Edition) 2. ábra: Knowledgetree (opensurce) dokumentum-menedzsment rendszer szolgáltatásai A Knowledgetree szolgáltatásai elérhetıek webböngészın keresztül, Windows kliensekrıl, Microsoft Office alkalmazásokból és egyéb WebDAV kliensekbıl. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 27

28 3. ábra: A Knowledgetree Office alkalmazásokba integrálódó plugin-jei 4. ábra: Dokumentumok feltöltése a Knowledgetree (nyílt forráskódú) dokumentumkezelı rendszerébe 10. Továbblépés feladatai A tesztrendszer telepítése után a következı feladatokat kell végrehajtani: Kísérleti üzem. A prototípus rendszer üzemeltetése, karbantartása, továbbfejlesztése El kell végezni a konkrét adatok (leírások, projektdokumentumok, stb.) összegyőjtését, E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 28

29 és ezeket feltöltjük a tesztrendszerbe. A tesztrendszert üzembe állítjuk, és végrehajtjuk a tesztelést. Kézikönyv elkészítése a keretrendszer telepítésére, bıvítésére. Oktatási anyagok elkészítése. 11. Ábrák 1. ábra: dotproject projektadatlap ábra: Knowledgetree (opensurce) dokumentum-menedzsment rendszer szolgáltatásai ábra: A Knowledgetree Office alkalmazásokba integrálódó plugin-jei ábra: Dokumentumok feltöltése a Knowledgetree (nyílt forráskódú) dokumentumkezelı rendszerébe E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 29

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV

DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV DOTPROJECT PROJECTMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV SZOFTVER. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1

KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV SZOFTVER. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 KNOWLEDGETREE DOKUMENTUMMENEDZSMENT SZOFTVER KÉZIKÖNYV E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben

ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Korszerő iratkezelés ELO dokumentumkezelı bevezetése a Market Építıipari Zrt-ben Market cégcsoport Market Építı Zrt. Market Építıipari Kft. Market Épületszerviz Kft. Moratus Szerkezetépítı Kft. Vilati

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes

Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál. 2007. április 24. Dörnyei Ágnes Szabályzattár fejlesztése a CIB Banknál 2007. április 24. Dörnyei Ágnes 1 Miről lesz szó? Bemutatkozás Belső szabályozási rendszer megújítása Új nyilvántartási rendszer igénye Szabályzattár A rendszer

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával

Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés. az Alfresco rendszer használatával Projekt és folyamat alapú dokumentum kezelés az Alfresco rendszer használatával 2007. június louise@louise.hu Készítette: Nagy Lajos Miért jó? Minden dokumentum automatikusan verzió kezeléssel kerül tárolásra

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor

Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor Bevezetés előtti helyzet, kiinduló állapot Szervezet: 4 megoldó csoport, 40 fő megoldó, 20 sap 10 kliens 5 alkalmazás 5 szerver hálózat, területileg széttagolt

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban Projekt és kontrolling a kormányzati szektorban Budavári Viktória Avander Kft. Való Attila Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség KIFÜ bemutatkozás 442 Mrd 67 db projekt 88 fő 9 év KIFÜ létszám

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás Petőfi Irodalmi Múzeum A Digitális Irodalmi Akadémia megújuló rendszere technológiaváltás II. Partnerek, feladatok Petőfi Irodalmi Múzeum Megrendelő, szakmai vezetés, kontroll Konzorcium MTA SZTAKI Internet

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Kedvenc Linkek a témakörben: MySQL mindenkinek Vizuális adatbázis tervezés

Kedvenc Linkek a témakörben: MySQL mindenkinek Vizuális adatbázis tervezés Nagyon fontos, hogy az adatbázis tervezések folyamán is, ugyan úgy mint a megvalósítandó programhoz, legyenek modelljeink, dokumentációk, diagramok, képek, stb.., ezek segítségével könnyebben átlátjuk

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal

Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal Együttműködésben a külvilággal, együttműködésben a piaccal CMS alapú Internet megoldás a Richter Gedeon Rt-nél Bóna László Dolgos Olga, PhD Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A Wildom Kft.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Ügyintézés (EÜHT) Kézbesítési tárhely V 1.6 Utolsó mentés: 2015. 08. 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Fogalomtár... 3 3. Kézbesítési Tárhely - szolgáltatás Intézmények

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Program verzió:

Program verzió: Program verzió: 7.12 2013.03.26. A HostWare CRM segítséget nyújt felhasználói számára a költséghatékony marketingmunka terén. Az ügyfelekkel való átlátható kommunikáció biztosításához integrálja a legelterjedtebb

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés. Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6.

A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés. Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6. A hitelezési folyamatok hatékonyságának növelése - Autonomy alapú iratkezelés 1 Szűcs István HP Informatikai Kft. E-banking konferencia 2014 március 6. A klasszikus IT eszközei strukturált adatok feldolgozására

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment. avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában

Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment. avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában Együttműködés, tudásmegosztás és feladatmenedzsment avagy Microsoft eszközrendszer a vállalati folyamatok szolgálatában Áttekintés Az EURO ONE fejlesztési üzletága Üzleti problémák megoldása SharePointtal

Részletesebben

ELO kliens funkciók összehasonlítása

ELO kliens funkciók összehasonlítása funkciók összehasonlítása összehasonlítás Java Web mobil Platform független Kliens telepítés szükséges (és Webstart) Unicode képes Vonalkód támogatása Dokumentumok egyenkénti vagy összefűzött szkennelése

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

A CAD szoftver eszközei

A CAD szoftver eszközei A CAD szoftver eszközei Ami a dobozt feléleszti... A szoftver > Szellemi munkával létrehozott rendszer, ami lehetıvé teszi a fizikai eszköz felhasználását Cad_ea3.ppt 1 A szoftver > Szellemi munkával létrehozott

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Műszaki dokumentációkezelés az ELO-ban Ajkai Elektronikai Kft. esettanulmánya

Műszaki dokumentációkezelés az ELO-ban Ajkai Elektronikai Kft. esettanulmánya Műszaki dokumentációkezelés az ELO-ban Ajkai Elektronikai Kft. esettanulmánya Dezsényi Csaba Ovitas Magyarország Kft. csaba.dezsenyi@ovitas.hu ELO bevezetés projekt Ajkai Elektronikai Kft. Közepes méretű

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Kérdés Kép Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz HIBAS Válasz HIBAS Kérdés Kép Válasz HIBAS Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz

Kérdés Kép Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz HIBAS Válasz HIBAS Kérdés Kép Válasz HIBAS Válasz HIBAS Válasz HELYES Válasz Kérdés Melyek nem a jó projekt ismérvei? Válasz releváns HIBAS Válasz nyereséges HELYES Válasz valós igényre alapul HIBAS Válasz költségorientált HELYES Válasz cél-orientált HIBAS Válasz a kiírásnak megfelel

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (3) Szoftverminőségbiztosítás A szoftverminőségbiztosítási rendszer (folyt.) Eljárások, munkautasítások Eljárás: egy adott módja valami elvégzésének részletezett tevékenységek,

Részletesebben

Adatszolgáltatás a Postai Informatikai Rendszer számára. Dr. Nyuli Attila Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Adatszolgáltatás a Postai Informatikai Rendszer számára. Dr. Nyuli Attila Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Adatszolgáltatás a Postai Informatikai Rendszer számára Dr. Nyuli Attila Alkalmazásfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Jelenlegi helyzet: Elérni kívánt célok: Postai adatszolgáltatás változásai - áttekintés

Részletesebben

Beszédfelismerés alapú megoldások. AITIA International Zrt. Fegyó Tibor

Beszédfelismerés alapú megoldások. AITIA International Zrt. Fegyó Tibor Beszédfelismerés alapú megoldások AITIA International Zrt. Fegyó Tibor fegyo@aitia.hu www.aitia.hu AITIA Magyar tulajdonú vállalkozás Célunk: kutatás-fejlesztési eredményeink integrálása személyre szabott

Részletesebben

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek Gara Péter, senior technikai tanácsadó Identity Management rendszerek I. Bevezetés Tipikus vállalati/intézményi környezetek Jogosultság-kezeléssel kapcsolatos igények Tipikus jogosultság-igénylési folyamatok

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben