KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó"

Átírás

1 Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Szakmai lektor: Dr. Papp Ottó 2003

2 1. A TANTÁRGY OKTATÁSI CÉLKITŐZÉSE A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a projektmenedzsment elméleti alapjait, a fázisokat, és az egyes feladatok elvégzéséhez kapcsolódó modellezési technikákat. Cél továbbá, hogy a hallgatók/tanulók megismerjék az MS Project, mint a projektmenedzsmentet támogató szoftvert és annak alkalmazási lehetıségeit a projekttervezésben, megvalósításban és értékelésben. A tantárgy kertében cél továbbá több esettanulmány feldolgozása (kis csoportokban) és projekt dokumentáció elektronikus formában történı elkészítése. A tantárgy fentieknek megfelelıen öt fı témakörrel foglalkozik: A projektmenedzsment elméleti alapjai A projekt teljes életciklusa (folyamatok és legfontosabb menedzsment funkciók) Becslési, gazdaságossági számítási, valamint idıbeli irányításra vonatkozó technikák Egy a projektmenedzsmentet támogató szoftver (MS project) gyakorlati használata Esettanulmányok feldolgozása, projekt dokumentáció elkészítése 2. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGKEZDÉSEKOR Projekttervezés alapjai tantárgy ismerete és kimeneti készségszintje Számítógép-kezelıi (-használói) kompetenciák 3. TANANYAG IDİSZÜKSÉGLETE A TANTÁRGY ÓRASZÁMA (kontakt óra, csoportos gyakorlat, egyéni(önálló) tanulás, projektmunka, összes óraszám) Elmélet Csoportos gyakorlat Egyéni (önálló) tanulás: A tantárgy összes óraszáma: 4. A TANTÁRGY TARTALMA 12 óra 18 óra 35 óra 65 óra Tananyagrész, óraszám, mely lehet: elméleti (EÓ), gyakorlati kontakt óra (GYÓ), vagy egyéni tanulás (ET) Tananyagrész típusa, mely lehet: kötelezı (K), ajánlott, kiegészítı (A), illetve elmélyítı (E) 4.1 A projekt teljes életciklusa (folyamatok és legfontosabb menedzsment funkciók) EO: 7 óra Projektvezetési alapfogalmak A projekt kiválasztása, meghatározása o Választás különbözı típusú projektek között o Választás azonos típusú projektek között o A projekt határainak kijelölése o Projektindító dokumentum

3 Projektmenedzsment elméleti alapjai o A projekt szervezete, szerepe. szervezettípusok o Megvalósíthatósági tanulmány o Az odaítélés szakasz tevékenységei o Elemzés o Projektirányítási technikák Tervezés és ütemezés o A rendszerfejlesztési projekt nem normázható o A becslés szerepe és típusai o Becslés a projekt egészére o Finomított becslések Megvalósítási fázis o Projektirányítás és kontrolling Minıségkezelés és dokumentáció o A minıség tervezése és ellenırzése o A minıség kezelésének automatikus eszközei - tesztelés o A nem automatizálható minıségellenırzés - strukturált szemle Zárás, értékelés o A projekt termék átadás-átvétele Projektvezetési alapfogalmak 4.2 Becslési, gazdaságossági számítási, valamint idıbeli irányításra vonatkozó technikák EÓ: 5 óra GYO: 3 óra A projektek tevékenységei és ezek logikai szerkezete. Projektek modellezése (Gantt-diagram, CPM, MPM, PERT) Az MPM modell jellemzıi (Kapcsolati típusok, kapcsolati idık) Idıütemezés Tevékenységidık, kapcsolati idık és ezek kezelése Kritikus út, tartalékidık Határidık, idıkorlátok hatása az idıütemezésre Erıforrások kezelése Költségkezelés 4.3 Egy a projektmenedzsmentet támogató szoftver (MS project) gyakorlati használata GYÓ: 6 óra MS PROJECT alapismeretek MS PROJECT alapadatai Munkalebontási rendszer kialakítása Részfeladatok és kapcsolataik megadása Idıtartamok megadása Idıkorlátok megadása Idıütemezés eredményeinek megjelenítése, értelmezése Erıforrások kezelése Projektnaptár, erıforrás naptárak Mérföldkövek Riportok készítése Projektek megvalósulásának követése

4 Bázisterv készítés. A terv és valós helyzet összehasonlítása Több projekt együttes kezelése MS PROJECT, mint kommunikációs eszköz 4.4 Gyakorlat (MS-PROJECT mintafeladat) GYÓ: 4 óra A mintaprojekt megismerése (áttekintés) Mintaprojekt terméklebontása Mintaprojekt folyamatai Mintaprojekt tevékenységhálója Vonalas (Gantt) diagramok készítése Kritikus út vizsgálatok a mintaprojektben o A tartalékidık értelmezése o A kritikus út esetleges eltolódásai, ezek értelmezése, ill. ellensúlyozásának lehetıségei Kapacitás terhelési vizsgálatok o Kapacitások számbavétele o A rendelkezésre álló kapacitások hatása a logikai hálóra o Szők kapacitás keresztmetszetek miatti csúszások Határidıcsúszások figyelembevétele Mintaprojekt szervezete Minıségkezelés a mintaprojektben Az ellenırzés és visszacsatolás 4. 5 Esettanulmányok feldolgozása, projekt dokumentáció elkészítése GYO: 5 óra A hallgatók/tanulók kis csoportokban kötelezıen dolgozzanak ki minimálisan két esettanulmányt, és ezt elektronikusan dokumentálják. (Az egyik projekt-téma valamely, már tanult tantárgy témájához kell kapcsolódjon (pl. Vállalati integrált információs rendszerek, Elektronikus kereskedelem stb.) 5. KÖVETELMÉNYEK A TANTÁRGY MEGTANÍTÁSA UTÁN (kimeneti követelmények) A képzést követıen a tanuló ismerje: A projekt életciklusát, a folyamatot és a menedzsment funkciókat) A teljes életciklus egy-egy fázisának konkrét feladatait A projekt tervezése és végrehajtása során alkalmazott módszereket és eszközöket A projektmenedzsmentet támogató szoftver (MS project) lehetıségeit, funkcióit. A képzést követıen a tanuló legyen képes: A tanult projektvezetési módszertan, valamint egy projektvezetést támogató szoftver technikáinak alkalmazására A becslési technikák elfogadására, sıt adott esetben alkotó módon való alkalmazására

5 6. A TANTÁRGY KAPCSOLÓDÁSA MÁS TANTÁRGYAKHOZ A projekttervezés alapjai Az információ rendszerek fejlesztésének általános alapismeretei c. tárgy Gazdasági tervezés 7. A HALLGATÓI ÉRTÉKELÉS MÓDJA A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarészekbıl áll. A gyakorlati vizsga azt értékelje, hogy a tanuló az MS-PROJECT szoftver használatára vonatkozóan elsajátított ismereteit mennyiben tudja alkalmazni egy konkrét feladat megoldása kapcsán (egyéni vagy csoportmunka során). Az elméleti vizsga a projektmenedzsment elméleti elsajátítására vonatkozó értékelés. Javaslat a félévi tantárgyi jegy meghatározásához: Az elméleti (elıadásokon elhangzó) ismeretek elsajátításának értékeléséhez 1 írásbeli dolgozatot kell íratni és az erre adott pontszám és a gyakorlati pontszám együttesen kell elérje a 60%- ot. A gyakorlati (gyakorlatokon tárgyalt) ismeretek elsajátításának értékelése egy összetett feladat csoportos megoldásával és beadásával (elektronikus és nyomtatott formátumban) valósítható meg (elsısorban a csoportmunkát ajánlom) Az elméleti és gyakorlati értékelés egyaránt szükséges a vizsgára bocsátáshoz. A tantárgyi értékelés 8. MINTAFELADATOK, MINTAPÉLDÁK Dr. Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban (lsd. Irodalomjegyzék) könyvében lévı esettanulmányok vagy azokkal azonos nehézségő feladatok. 9. TÁRGYI FELTÉTELEK (a tantárgy tanításához elmélet, gyakorlat szükséges tárgyi feltételek) A gyakorlat igényli olyan szoftver eszköz használatát, amely a projektvezetési módszereket támogatja. A jelen tematika az MS-PROJECT szoftver használatát tételezi fel. Ennek megfelelıen szükséges: Számítógépes tanterem, amelyben a tanuló és a tanár számára a számítógépeken rendelkezésre áll az MS-PROJECT szoftver Számítógéphez kapcsoltható LCD-vetítıpanel 10. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A mindenkor törvényi szabályozásnak megfelelı végzettséggel rendelkezı szaktanár szükséges a tárgy oktatásához.

6 11. AJÁNLOTT IRODALOM TANÁROK RÉSZÉRE Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban (LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2002) Papp Ottó: Projekt menedzsment (BME Mérnöktovábbképzı Intézet, 1998) Papp Ottó: Döntéselmélet és módszertan (Általános Vállalkozási Fıiskola, 1999) Project management (Nemzetközi Managerközpont, 1995) Tátrai Tibor: MS PROJECT 2000 (Computer Books, 2002) 12. AJÁNLOTT IRODALOM HALLGATÓK RÉSZÉRE Papp Ottó: Projektmenedzsment a gyakorlatban (LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2002) Tátrai Tibor: MS PROJECT 2000 (Computer Books, 2002) 13. A TANTÁRGY KREDITPONTJAINAK SZÁMA (A MODUL ÖSSZKREDITBEN)

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Szakdolgozati témák az Egészségügyi szervezı alapszakon a BSc képzésben résztvevık számára TARTALOM

Szakdolgozati témák az Egészségügyi szervezı alapszakon a BSc képzésben résztvevık számára TARTALOM Szakdolgozati témák az Egészségügyi szervezı alapszakon a BSc képzésben résztvevık számára Hatályos: 2009. 05. 01-tıl TARTALOM Adorján Erzsébet dr....4 Az egészségügyi szolgáltatások elemzése...4 Társadalombiztosítás

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2 TARTALOM Pannon

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

MA helyi szociálpolitika modul

MA helyi szociálpolitika modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (45) MA-HSZP MA helyi szociálpolitika modul A modul (és a vele párhuzamos szakirányú továbbképzési szak) azon szakemberek számára

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Építőmester szakmérnöki szak

Építőmester szakmérnöki szak 2015 Szent István Egyetem 1 Tantárgyi programok Építéstechnológia I. 2 Megoldások, eszközök és erőforrások alkalmazási lehetőségeinek olyan mértékű ismerete, mely lehetővé teszi a feladatok optimális megvalósítását,

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Baracskai Velencei: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror. 2004. Ridderstråle, J. Nordström, K.: Karaoke kapitalizmus. KJK- KERSZÖV Budapest. 2004.

Baracskai Velencei: Követı nélkül nincs vezetı. Myrror. 2004. Ridderstråle, J. Nordström, K.: Karaoke kapitalizmus. KJK- KERSZÖV Budapest. 2004. IV. 2. Tantárgyi programok 1. Vállalatvezetés Ahhoz, hogy a tanácsadók tudása állandóan gyarapodhasson, mély tudásra is szükségük van, ezért fontos megismerni az alapfogalmakat. Világkép A valóságban a

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben