ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) MS Word 2003 Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Verzió (dc:version) 4.0 Státusz (State) Fájlnév (FileName) Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) Leírás Elektronikus közigazgatási keretrendszer Szolgáltatáskatalógus ajánlás szolgáltatásmenedzsment; ajánlás A szolgáltatáskatalógus a csatlakozó szervezeteket segíti abban, hogy az általuk nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat egységes módon tudják nyilvántartani. Elemei a közigazgatási szervezeteknek az állampolgárok felé nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások, és két fı részbıl áll. Az elsı része az állampolgárok számára publikus, az ı eligazodásukat és tájékoztatásukat segítı adatokat tartalmazza, a második része a közigazgatási szervezetek munkáját hivatott segíteni. szöveg Szolgáltatásmenedzsment e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal Stratis Kft. Végleges EKK_ekozig_SzolgKat_080919_V4 34 oldal 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve EKK_ekozig_SzolgKat_080919_V4 A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám 4.0 Összes oldalszám 34 A projekt azonosítója 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Elsı verzió V Véglegesítés V Minıségbiztosító észrevételeinek átvezetése V Példa (KEKKH - Jármőigazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés) kitöltése 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) A szolgáltatáskatalógus célja, hogy minden, az Elektronikus közigazgatási keretrendszerhez csatlakozó szervezet (a továbbiakban: csatlakozó szervezet) az általa nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) egységes módon, egy helyen, konzisztens formában, az állampolgárok által is érthetı szövegezésben tartsa nyilván és tegye elérhetıvé az illetékesek, mindenekelıtt az állampolgárok (ügyfelek, felhasználók) számára. 2. Bevezetés (Preamble) A szolgáltatáskatalógus célja, hogy minden, az Elektronikus közigazgatási keretrendszerhez csatlakozó szervezet (a továbbiakban: csatlakozó szervezet) az általa nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) egységes módon, egy helyen, konzisztens formában, az állampolgárok által is érthetı szövegezésben tartsa nyilván és tegye elérhetıvé az illetékesek, mindenekelıtt az állampolgárok (ügyfelek, felhasználók) számára. 3. Alkalmazási terület (Scope) Szolgáltatásmenedzsment 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia van 8. Rövidítésgyőjtemény van 9. Fogalomtár van 10. Ábrák nincs 11. Képek nincs 12. Fogalmak van 13. Verzió Mellékletek (Appendix) nincs 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSKEZELÉS SZÖVEGSABLON TARTALOMJEGYZÉK SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS A SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS CÉLJA A SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS TARTALMA ÉS KARBANTARTÁSA A SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS I. RÉSZE Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás neve A szolgáltatás kódja A szolgáltatás elérhetısége (URL) A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatásgazda A szolgáltatás szintje A szolgáltatás státusza Szolgáltatási idıszak(ok) A szolgáltatás funkciói Az ügyintézés folyamata Az ügyintézés határideje Az elektronikus tájékoztató dokumentum elérhetısége Felhasználók Regisztráció Az azonosítás módja A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek és hardverek Támogató szolgáltatások Kapcsolódó szolgáltatások Ügyfélszolgálat II. RÉSZ AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA NEM PUBLIKUS INFORMÁCIÓK Szolgáltatásmenedzser Támogató közigazgatási szolgáltatások Támogató informatikai szolgáltatások Vonatkozó SLA-k Jelentések a szolgáltatásról Áttekintések a szolgáltatásról Felhasználók száma Prioritás az elektronikus közigazgatás szempontjából Biztonsági rangsorolás A SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS EGY LAPJÁNAK SABLONJA I. rész II. rész PÉLDA: ÉRTESÍTÉSI TÁRHELY I. rész II. rész PÉLDA: ÚTLEVÉLLEL KAPCSOLATOS IDİPONTFOGLALÁS OKMÁNYIRODÁBA I. rész II. rész PÉLDA: JÁRMŐIGAZGATÁSI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS I. rész II. rész

7 6. RÖVIDÍTÉSGYŐJTEMÉNY FOGALOMTÁR SZAKIRODALMI HIVATKOZÁS

8 5. Szolgáltatáskatalógus Jelen dokumentum az Elektronikus közigazgatási keretrendszer szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó ajánlásainak (összesen 21 ajánlás, lásd Az Elektronikus közigazgatási keretrendszer címő dokumentumot) részét képezi. Önmagában teljes, önálló dokumentum, ami azonban szükség esetén hivatkozik a többi ajánlásra, ezért alkalmazása a többi ajánlás ismeretében javasolt A szolgáltatáskatalógus célja A szolgáltatáskatalógus célja, hogy minden, az Elektronikus közigazgatási keretrendszerhez csatlakozó szervezet (a továbbiakban: csatlakozó szervezet) az általa nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) egységes módon, egy helyen, konzisztens formában, az állampolgárok által is érthetı szövegezésben tartsa nyilván és tegye elérhetıvé az illetékesek, mindenekelıtt az állampolgárok (ügyfelek, felhasználók) számára A szolgáltatáskatalógus tartalma és karbantartása Jelen szolgáltatáskatalógus az állampolgárokat és az ı igényeiket szem elıtt tartva készült. Elemei tehát a közigazgatási szervezetek által az állampolgároknak (ide értve a gazdasági és civil szervezeteket is) nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások, és nem tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, melyeket a közigazgatás szervei egymásnak nyújtanak. Jelen szolgáltatáskatalógusnak nem célja a SOA (Service Oriented Architecture) által megkövetelt, a szolgáltatások elektronikus elérését, felderítését segítı elektronikus katalógus alapjainak lefektetése sem ezzel a témakörrel az Elektronikus közigazgatási keretrendszer Folyamattár és szolgáltatáskatalógus címő dokumentuma foglalkozik. Az ügyfélorientált elektronikus közigazgatás elısegítése érdekében a szolgáltatáskatalógust az állampolgárok által is érthetı, tömör, világos és egyértelmő nyelvezetben kell megfogalmazni, elektronikus formában közzétehetı módon. A szolgáltatáskatalógust két részre osztható. Az elsı rész kötelezı jellegő és a felhasználók (állampolgárok) számára nyilvános rész, amely az elektronikus ügyintézés szempontjából releváns, azt segítı információkat tartalmaz. A második rész opcionális, és az elektronikus közigazgatásért felelıs és az azt mőködtetı munkatársak számára releváns információkat tartalmazza. A szolgáltatáskatalógus elsı részét minden csatlakozó szervezetnek el kell készítenie, és szerepelnie kell benne a szervezet által nyújtott összes szolgáltatásnak, beleértve a tervezett és a megszüntetett szolgáltatásokat is (Lásd A szolgáltatás státusza rovatot). A szolgáltatáskatalógust naprakészen kell tartani, és az elsı, az állampolgárok számára releváns részt elektronikus úton publikálni kell a szervezet honlapján. 8

9 A szolgáltatáskatalógusok elsı részét a csatlakozó szervezeteknek meg kell küldeniük a központi rendszer kormányzati ügyfél-tájékoztató központjának (KÜK). A KÜK a szolgáltatáskatalógusokat összesíti, és elektronikus úton publikálja a kormányzati portálon. Javasolt, hogy a szolgáltatáskatalógusok tartalmát adatbázisban tárolják és olyan formában tegyék közzé, hogy az támogassa a különbözı keresési feltételek megadását. Jelen ajánlás tartalmaz egy sablont a Szolgáltatáskatalógus egy lapjára ennek elsıdleges célja nem a formátum meghatározása (bár természetesen szabadon felhasználható) hanem az adatok áttekintését, egymáshoz való kapcsolódását hivatott segíteni. Javasolt továbbá, hogy ne csak a szolgáltatáskatalógus tartalmát tartsák naprakészen, hanem közös megegyezéssel a felépítését is frissítsék, a mindenkori (állampolgári és csatlakozó szervezetek felıl megjelenı) igényeknek megfelelıen. (Ezek a frissítések érinthetik például a Szolgáltatás szintje rovatot, ahol jelenleg 4 szint közül lehet választani, a Felhasználók rovatot, ahol jelenleg 5 különbözı felhasználótípus van, vagy Az azonosítás módja rovatot, ahol jelenleg két lehetıség van, de a jövıben megjelenhet újabb szolgáltatási szint, az igények létrehozhatnak új felhasználótípust, vagy bıvülhet az azonosítás módja is, stb.) Javasolt, hogy a frissítések koordinációját a KÜK végezze A szolgáltatáskatalógus I. része Ez a rész tartalmazza a kötelezı rovatokat, amik az állampolgárok számára releváns információkat tartalmazzák. Amennyiben egy csatlakozó szervezet szükségét látja, további rovatokat is meghatározhat, és közzétehet a honlapján, a központi rendszer felé viszont csak ezeket az adatokat kell szolgáltatnia (így értelemszerően a kormányzati portálon csak ezek a rovatok fognak megjelenni) Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás neve Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás nevét úgy kell meghatározni, hogy az megkülönböztesse a többi, a szervezet által nyújtott szolgáltatástól, és utaljon a szolgáltatás tartalmára A szolgáltatás kódja A szolgáltatás egyedi kódja, mely az azonosításon túl a könnyebb keresést hivatott szolgálni. Javasolt, hogy a kód két részbıl álljon: a csatlakozó szervezetet azonosító elıtagból (javasolt, hogy ezt a központi rendszer üzemeltetéséért felelıs szervezet ossza ki a csatlakozó szervezeteknek) és a nyújtott szolgáltatás egyedi azonosítójából. Ez utóbbit a csatlakozó szervezet saját hatáskörében állapíthatja meg. (Például: APEH-001, MEH , OEP- XY001.) 9

10 A szolgáltatás elérhetısége (URL) Azon elektronikus szolgáltatási felület webcíme, melyen keresztül a szolgáltatás igénybe vehetı. Javasolt, hogy ezen cím elektronikus hivatkozás formájában legyen megadva A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatás rövid bemutatása annak érdekében, hogy az állampolgár el tudja dönteni, hogy ez-e az általa keresett, az ı élethelyzetében használandó szolgáltatás A szolgáltatásgazda Annak a szervezetnek a megnevezése, amelyik a szolgáltatást az állampolgár felé egykapus rendszerben nyújtja, és amely szervezet a szolgáltatás egészéért felelıs A szolgáltatás szintje Az adott szolgáltatás szintjét az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP; CCIszám: 2007HU16UPO001) által meghatározott elektronikus ügyintézés szolgáltatási szintjeivel összhangban kell meghatározni. Ezen szintek a következık: a) 1. szint: Információs, tájékoztató szolgáltatás, amely általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendıkrıl és a szükséges dokumentumokról. b) 2. szint: Egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése és azok ellenırzött vagy ellenırzés nélküli elektronikus kitöltése, illetve idıpont foglalása. A dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. c) 3. szint: Kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely közvetlen vagy ellenırzött kitöltéső dokumentum segítségével történı elektronikus adatbevitel és a bevitt adatok ellenırzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése és/vagy a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. d) 4. szint: Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntést is elektronikusan úton közli a hivatal, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhetı A szolgáltatás státusza Itt kell megadni a szolgáltatás állapotát az igénybevehetıség szempontjából. Ezen státuszok a következık: a) Mőködı, b) Ideiglenesen nem mőködı, c) Tervezett, d) Tesztelés alatt, 10

11 e) Megszüntetett. Ideiglenesen nem mőködı szolgáltatások esetében fel kell tüntetni, hogy várhatóan mikor áll helyre a szolgáltatás, illetve, hogy addig az állampolgárok milyen áthidaló megoldást vehetnek igénybe. (A legegyszerőbb ilyen áthidaló megoldás lehet például a hagyományos, papír alapú ügyintézés.) Tervezett és tesztelés alatt álló szolgáltatások esetében fel kell tüntetni azt a várható idıpontot, amikortól a szolgáltatás igénybe vehetı. Megszüntetett szolgáltatás esetében, amennyiben a megszüntetett szolgáltatás egy vagy több funkcióját más szolgáltatás vette át, vagy a megszüntetett szolgáltatást a továbbiakban más szervezet nyújtja, errıl a felhasználókat tájékoztatni kell. (Megszüntetettként kell szerepeltetni azt a szolgáltatást is tehát, amely változatlan funkciókkal elérhetı, de más szervezet nyújtja.) Amennyiben a megszüntetett szolgáltatást a továbbiakban más szervezet nyújtja, az átvett funkció nevénél a megszüntetett szolgáltatás nevét kell szerepeltetni Szolgáltatási idıszak(ok) Az az idıintervallum, mely alatt az elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybe vehetı. (Például: 7/24, munkanapokon 8 és 16 között, stb.) A szolgáltatás funkciói Amennyiben a szolgáltatás több funkciót is tartalmaz, itt kell felsorolni és röviden bemutatni ıket. Amennyiben a szolgáltatás egyetlen funkcióból áll, akkor ennek a pontnak a tartalma megegyezik A szolgáltatás neve és A szolgáltatás rövid bemutatása pontokkal Az ügyintézés folyamata A közigazgatási ügy intézése lépéseinek felsorolása. Itt kell felsorolni az összes lépést, megjelölve, hogy elektronikusan vagy csak személyesen intézhetık-e Az ügyintézés határideje Itt kell megadni az ügyintézés jogszabály által elıírt vagy vállalt határidejét Az elektronikus tájékoztató dokumentum elérhetısége Itt kell megadni A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ában meghatározott elektronikus tájékoztató hivatkozását. 11

12 Felhasználók Itt kell megadni, hogy az adott szolgáltatást kik vehetik igénybe. A felhasználókat az EU i2010 stratégiai dokumentumában foglaltaknak megfelelıen az alábbiak szerint kell meghatározni: a) állampolgárok (amennyiben a szolgáltatást az adott szervezet kifejezetten az állampolgárok számára nyújtja), b) gazdasági szereplık (amennyiben a szolgáltatást az adott szervezet kifejezetten az üzleti szféra szereplıinek, vállalkozásoknak nyújtja), c) civil szervezetek (amennyiben a szolgáltatást az adott szervezet kifejezetten a civil szféra szereplıinek nyújtja), d) közszolgálatban dolgozók (kifejezetten a közigazgatásban dolgozók számára kialakított szolgáltatások) Regisztráció Itt kell megadni, hogy szükség van-e regisztrációra a szolgáltatás igénybevételéhez Az azonosítás módja Amennyiben regisztrálni kell a szolgáltatás igénybevételéhez, itt kell megadni az azonosítás módját. Az azonosítás módja jelenleg a következı lehet: a) Ügyfélkapus azonosítás szükséges, b) Elektronikus aláírás szükséges. A késıbbiekben, új technológiák felhasználásával a fenti lista bıvülhet, illetve módosulhat A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek és hardverek Itt kell felsorolni azokat a szoftvereket és esetlegesen hardvereket, amik szükségesek az elektronikus közigazgatási szolgáltatást igénybevételéhez. (Például: Java Runtime Environment). A szolgáltatás igénybevételéhez alapvetıen szükséges szoftvereket (és hardvereket), mint például internetes böngészı, internet kapcsolat, stb. nem kell felsorolni Támogató szolgáltatások Amennyiben egy szolgáltatás igénybevételéhez egy másik szolgáltatást is használni kell, azokat itt kell felsorolni. (Ilyen például egy általános dokumentumfeltöltı szolgáltatás, amellyel az adóbevallást lehet feltölteni.) 12

13 Kapcsolódó szolgáltatások Amennyiben a szervezet olyan egyéb elektronikus közigazgatási szolgáltatást is nyújt, ami az adott szolgáltatást igénybevevı felhasználó számára valamely okból hasznos lehet, arra a szervezet proaktív módon itt hívhatja fel erre a felhasználó figyelmét Ügyfélszolgálat A szolgáltatással kapcsolatos kérdések, észrevételek, bejelentések fogadására felállított ügyfélszolgálat elérhetısége. (Telefon- és faxszám, cím). Itt kell megadni az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejét, azaz azt, hogy mettıl meddig áll az állampolgárok rendelkezésére II. rész Az állampolgárok számára nem publikus információk Az állampolgárok számára nem publikus rovatok az adott szervezetnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tevékenységeit hivatottak segíteni, ezért ezek és tartalmuk opcionális, illetve bıvíthetı Szolgáltatásmenedzser Itt kell megadni a szolgáltatásért egy személyben felelıs személy nevét és elérhetıségét. (Név, cím, cím, telefon, stb.) Támogató közigazgatási szolgáltatások Azon elektronikus közigazgatási szolgáltatások felsorolása, melyeket más csatlakozott szervezetek nyújtanak, és amelyek szükségesek a szolgáltatás megfelelı mőködtetéséhez. Itt kell feltüntetni ezen szolgáltatások szolgáltatásmenedzserét és annak elérhetıségét is Támogató informatikai szolgáltatások Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás nyújtását lehetıvé tevı informatikai szolgáltatások felsorolása, illetve ezen szolgáltatások menedzsereinek neve és elérhetısége. Ezen informatikai szolgáltatások közé nem tartoznak azok a szoftver és hardver feltételek, amik a közigazgatási szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek. (Lásd: A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek és hardverek), illetve a központi rendszer által nyújtott alapszolgáltatások. Itt kell felsorolni viszont azon informatikai szolgáltatásokat, melyeket egy másik csatlakozó szervezet nyújt Vonatkozó SLA-k A támogató informatikai szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szint megállapodások elérhetısége, amennyiben lehetséges, hivatkozás (link) formájában. 13

14 Jelentések a szolgáltatásról Amennyiben a csatlakozó szervezet a szolgáltatás mőködését monitorozza (pl.: teljesítmény, incidensek, problémák, ügyfél-elégedettség, stb. szempontjából), az errıl készült jelentéseket itt kell felsorolni. Amennyiben a jelentések rendszeres idıközönként készülnek (pl. havonta), akkor csak a jelentések típusát kell felsorolni (pl. mőködtetés havi jelentései, éves jelentések az ügyfél-elégedettségrıl, stb.) Áttekintések a szolgáltatásról Itt kell felsorolni (amennyiben lehet, hivatkozás formájában, amennyiben nem, az elérhetıségük megadásával) a szolgáltatás életciklusával kapcsolatos eseményekkel (igény felmerülése, tervezés, bevezetés, visszavonás, stb.) kapcsolatban keletkezett dokumentumokat Felhasználók száma Itt kell megadni a regisztrált felhasználók számát, illetve azon állampolgárok becsült számát, akik potenciálisan igénybe vehetik a szolgáltatást Prioritás az elektronikus közigazgatás szempontjából Mivel a szolgáltatáskatalógus ezen része nem publikus, ezért a szervezetek saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy hogyan határozzák meg a szolgáltatás prioritását. A szolgáltatás prioritását egyrészt a felhasználók száma, másrészt aszerint javasolt meghatározni, hogy a szolgáltatás által a felhasználók és az állam és/vagy a szolgáltatást nyújtó szervezet számára nyújtott érték mekkora. A felhasználók számát legalább három kategóriába (alacsony, közepes, magas) javasolt sorolni. Hogy az egyes kategória intervallumai mit takarnak, a tapasztalat alapján javasolt eldönteni. A nyújtott érték meghatározásánál elsısorban a szolgáltatás szintjét javasolt figyelembe venni, (lásd A szolgáltatás szintje rovatot), illetve a költségvetésre nagy hatással lévı szolgáltatásokat (tipikusan ilyen például az adó- és járulékbevallás), de egyedi mérlegelés során más szempontokat is figyelembe lehet venni. A nyújtott értéket legalább három kategóriába (alacsony, közepes, magas) javasolt sorolni. A prioritás meghatározásakor az alábbi mátrixot javasolt használni, ahol a mátrix egyes celláiban lévı számok a szolgáltatás prioritását jelzik az elektronikus közigazgatás szempontjából: 14

15 Felhasználók száma alacsony közepes magas alacsony közepes magas Nyújtott érték 1. ábra Az elektronikus szolgáltatás prioritása Biztonsági rangsorolás A szolgáltatás biztonsági rangsorolását aszerint kell elvégezni, hogy a szolgáltatás milyen biztonsági szintet kíván meg, illetve, hogy a szolgáltatás biztonságának sérülése milyen mértékben veszélyezteti a központi rendszer biztonságát, illetve az elektronikus közigazgatás egészének a biztonságát. A biztonsági rangsoroláskor javasolt legalább három szint meghatározása: a) magas b) közepes c) alacsony. 15

16 5.5. A szolgáltatáskatalógus egy lapjának sablonja I. rész 1. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás neve 2. A szolgáltatás kódja 3. A szolgáltatás elérhetısége (URL) 4. A szolgáltatás rövid leírása 5. A szolgáltatásgazda 6. A szolgáltatás szintje 1. szint: Információs, tájékoztató szolgáltatás, amely általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendıkrıl és a szükséges dokumentumokról. 2. szint: Egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése és azok ellenırzött vagy ellenırzés nélküli elektronikus kitöltése, illetve idıpont foglalása. A dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. 3. szint: Kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely közvetlen vagy ellenırzött kitöltéső dokumentum segítségével történı elektronikus adatbevitel és a bevitt adatok ellenırzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése és/vagy a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. 4. szint: Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntést is elektronikusan úton közli a hivatal, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhetı. 7. A szolgáltatás státusza Mőködı / Ideiglenesen nem mőködı / Tervezett / Tesztelés alatt / Megszüntetett Ideiglenesen nem mőködı / Tervezett / Tesztelés alatt álló szolgáltatások esetében: A szolgáltatás újbóli igénybevételének ideje Ideiglenesen nem mőködı szolgáltatás esetében: Az áthidaló megoldás lehetısége 16

17 Megszüntetett szolgáltatás esetében: Az átvett funkció neve A funkciót átvevı szolgáltatás neve A funkciót átvevı szolgáltatás elérhetısége (URL) 8. Szolgáltatási idıszak(ok) 9. A szolgáltatás funkciói A funkció neve A funkció rövid bemutatása 10. Az ügyintézés folyamata Lépés Elektronikusan intézhetı? Igen / Nem 11. Az ügyintézés határideje 12. Az elektronikus tájékoztató dokumentum elérhetısége 13. Felhasználók Állampolgárok / Gazdasági szereplık / Civil szervezetek / Közszolgálatban dolgozók 14. Regisztráció szükséges Igen / Nem 15. Az azonosítás módja Ügyfélkapus azonosítás / Elektronikus aláírás 17

18 16. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftverek és hardverek 17. Támogató szolgáltatások Támogató szolgáltatás megnevezése Támogató szolgáltatás elérhetısége (URL) 18. Kapcsolódó szolgáltatások 19.Ügyfélszolgálat Telefon / Fax cím Ügyfélszolgálati idı II. rész 1. Szolgáltatásmenedzser A szolgáltatásmenedzser neve Címe címe Telefon / Fax 2. Támogató elektronikus közigazgatási szolgáltatások A szolgáltatás neve A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatásmenedzser neve A szolgáltatásmenedzser elérhetısége 3. Támogató informatikai szolgáltatások A szolgáltatás neve A szolgáltatás rövid leírása A szolgáltatásmenedzser neve A szolgáltatásmenedzser elérhetısége 4. Vonatkozó SLA-k 18

19 5. Jelentések a szolgáltatásról 6. Áttekintések a szolgáltatásról 7. Felhasználók száma Regisztrált felhasználók száma Potenciális felhasználók száma 8. Prioritás az elektronikus közigazgatás szempontjából Biztonsági rangsorolás Alacsony / Közepes / Magas 19

20 5.6. Példa: Értesítési tárhely I. rész 1. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás neve Értesítési tárhely 2. A szolgáltatás kódja EKK A szolgáltatás elérhetısége (URL) https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/erttarhely.html 4. A szolgáltatás rövid leírása Az értesítési tárhelyen letölthetık az adóbevallásokhoz és bejelentésekhez kapcsolódó, idıbélyeggel ellátott értesítés-visszaigazolások, illetve nyugták. 5. A szolgáltatásgazda Elektronikuskormányzat-központ 6. A szolgáltatás szintje 1. szint: Információs, tájékoztató szolgáltatás, amely általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendıkrıl és a szükséges dokumentumokról. 2. szint: Egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése és azok ellenırzött vagy ellenırzés nélküli elektronikus kitöltése, illetve idıpont foglalása. A dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. 3. szint: Kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely közvetlen vagy ellenırzött kitöltéső dokumentum segítségével történı elektronikus adatbevitel és a bevitt adatok ellenırzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése és/vagy a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. 4. szint: Teljes on-line ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntést is elektronikusan úton közli a hivatal, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhetı. 3. szint 7. A szolgáltatás státusza Mőködı / Ideiglenesen nem mőködı / Tervezett / Tesztelés alatt / Megszüntetett Mőködı Ideiglenesen nem mőködı / Tervezett / Tesztelés alatt álló szolgáltatások esetében: A szolgáltatás újbóli igénybevételének ideje - 20

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT TÁRGYÚ AJÁNLÁSAI

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT TÁRGYÚ AJÁNLÁSAI AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT TÁRGYÚ AJÁNLÁSAI 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Az Értesítési tárhely. etananyag

Az Értesítési tárhely. etananyag Az Értesítési tárhely etananyag 1 Az Értesítési tárhely 1. Áttekintés A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) tárhelyet biztosít az elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek számára. Az

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Mintafolyamatok kiválasztása

Mintafolyamatok kiválasztása Mintafolyamatok kiválasztása Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_mintafolyamatok_kivalasztasa_080529_V1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

A Személyes ügyfélkapu. etananyag

A Személyes ügyfélkapu. etananyag A Személyes ügyfélkapu etananyag 1. Bevezetés Miután felhasználói nevével és jelszavával belép az Ügyfélkapun, Személyes ügyfélkapu felületére jut. Itt kezelheti dokumentumait, összegyűjtheti a lapcsalád

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Előadó: Nagy Zoltán és Dobsa Tünde Szociális Intézmények

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Tájékoztató. A folyószámla adatok lekérdezésének bemutatása az 1. számú mellékletben található. Budapest, 2010.05.01. VPRK

Tájékoztató. A folyószámla adatok lekérdezésének bemutatása az 1. számú mellékletben található. Budapest, 2010.05.01. VPRK Tájékoztató az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt keretén belül kifejlesztett felhasználók által végezhető folyószámla adatok lekérdezéséről Az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK:

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: RÉSZLEGES KÓDÚ TELEFONOS AZONOSÍTÁS (TELEFONOS AZONOSÍTÁS) ELMÉLETI TANANYAG és SZAKRENDSZERI ISMERTETŐ Stelkovics Ákos Ujhelyiné Koleszár Melinda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

e-ügyintézés Oktatási segédlet Ügyintézők és az ügyfelek részére

e-ügyintézés Oktatási segédlet Ügyintézők és az ügyfelek részére Oktatási segédlet Ügyintézők és az ügyfelek részére e-önkormányzati informatikai rendszer és közigazgatási szolgáltatások bevezetése Homokháti Kistérségben 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 270-7600,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Használati utasítás a internetes portál ügyfélkapujához

Használati utasítás a  internetes portál ügyfélkapujához Használati utasítás a www.emyto.sk internetes portál ügyfélkapujához 1. BEVEZETİ Az ügyfélkapu a www.emyto.sk internetes portáljának (a továbbiakban, mint Internetes Portál ) részét képezi, amelybe az

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

On-line képzési program nyilvántartás

On-line képzési program nyilvántartás On-line képzési program nyilvántartás a Képző szervezetek funkciói 2016.01.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Képző szervezet funkciói... 3 1.1 Program regisztráció... 3 1.1.1 Új képzési program regisztrációja...

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Az ügyfélkapu és az ebev használata

Az ügyfélkapu és az ebev használata Az ügyfélkapu és az ebev használata Második, javított kiadás 2006. november Szerzõ: Jacsó Tamás Lektor: Nagy József ISBN-10 963 638 198 4 ISBN-13 978 963 638 198 1 Kiadja a SALDO Pénügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Ügyintézés otthonról Hasznos linkek ajánlója azoknak, akik szeretnének élni az e-ügyintézés adta lehetőségekkel. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Fogalma: a közigazgatási

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

emagyarország - VITA-PONT

emagyarország - VITA-PONT emagyarország - VITA-PONT Szervezeti és Mőködési szabályzata A emagyarország - VITA-PONT célja az Internet használat elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése,

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései:

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: Elektronikus ügyintézés súgó Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: 1.1 Elektronikus ügyintézés menüpont-, azon belül az Elektronikus ügyintézés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KÖZBESZERZÉS MŐSZAKI LEÍRÁS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Dr. Hegedűs Annamária Az ÉTDR bevezetése nagyban megkönnyíti az építési adminisztrációt. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDSZERFEJLESZTÉSI PROJEKT KÖVETELMÉNYEK 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007.

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007. időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek a Ramsys Zrt 1988-ban a Budapest Bank és magánszemélyek alapították élenjárunk a gépjármű és okmány bűnözés elleni módszertani és informatikai, az időgazdálkodó,

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Szolgáltatások. 3. Regisztráció Személyesen

1. Bevezető. 2. Szolgáltatások. 3. Regisztráció Személyesen TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 1 2. Szolgáltatások... 1 3. Regisztráció... 1 3.1. Személyesen...1 3.2. Elektronikusan...2 3.3. Regisztráció érvényessége...4 4. Aktiválás... 4 5. Belépés... 5 5.1. Ügyfélkapus

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben