MELLÉKLET. a következőhöz:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKLET. a következőhöz:"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai interoperabilitási keret - Végrehajtási stratégia Interoperabilitási cselekvési terv {SWD(2017) 112 final} {SWD(2017) 113 final} HU HU

2 AZ INTEROPERABILITÁSI CSELEKVÉSI TERV Az interoperabilitási cselekvési terv a meglévő interoperabilitási problémák okaival 1 foglalkozik indikatív jelleggel. A terv aktualizálásra kerülhet, ha egyéb intézkedéseket azonosítanak és vesznek fel a tervbe, vagy ha a benne foglalt intézkedéseket visszavonják. Az Európai Bizottság megfelelő indokkal (például az interoperabilitási intézkedések nyomon követéséből eredő megállapítások alapján) bármikor javasolhatja a terv módosítását. A Bizottság az ISA²-bizottsággal vagy adott esetben az interoperabilitási cselekvési tervet támogató kezdeményezések irányító testületeivel egyeztetve dönt a lista bármilyen jellegű frissítéséről. Célkitűzések Intézkedések Ütemterv Felelősség 1. kiemelt terület: Az interoperabilitási kezdeményezések irányításának, koordinációjának és megosztásának biztosítása Az interoperabilitási kezdeményezések irányítása és 1. Az egyéb vonatkozó szakpolitikák és irányítási struktúráik azonosítása és a velük való koordinálása uniós és nemzeti szinten. kapcsolattartás biztosítása uniós és nemzeti szinten (beleértve az ágazati bizottságokat is). 2. Az interoperabilitási koordinációval kapcsolatos irányítási struktúrák és helyes gyakorlatok meghatározása és leírása. 3. Annak biztosítása, hogy a jogalkotási eszközök kidolgozásakor figyelembe vegyék az interoperabilitást, és adott esetben szerepeltessék a vonatkozó hivatkozásokat. Az európai interoperabilitási keret végrehajtásának és 4. A nemzeti interoperabilitási keretek (NIF) megfigyelőközpontja által végzett tevékenység nyomon követésének biztosítása. kibővítése és fenntartása az európai interoperabilitási keret végrehajtásának, valamint a nemzeti interoperabilitási stratégiák/keretek és az európai interoperabilitási keret összhangjának nyomon követése érdekében. Ezenkívül az interoperabilitási cselekvési terv végrehajtásának nyomon követése és értékelése. 5. Eseti támogatás és képzés biztosítása a tagállami közigazgatási szervek számára annak érdekében, hogy az európai interoperabilitási keret végrehajtása a nemzeti közigazgatás valamennyi szintjén garantálva legyen. 1 Az interoperabilitási problémák okait a közlemény fő szövege mutatja be. A kiemelt területek és a mögöttes okok között nincs kizárólagos megfelelés, azonban valamennyi okra megoldást kínál valamely javasolt intézkedés vagy azok egy kombinációja. 2

3 2. kiemelt terület: Szervezeti interoperabilitási megoldások kidolgozása Releváns interoperabilitási tényezők (pl. interoperabilitási 6. Az európai közszolgáltatások létrehozásának keretében a közigazgatási szervek szervezeti megállapodások) és módszerek (pl. üzleti folyamatmodellek) kidolgozása és alkalmazása. kapcsolatainak tisztázása, valamint a kapcsolatok hivatalossá tételére irányuló javaslatok megfogalmazása. Közös folyamatmodellek meghatározása és kidolgozása az üzleti folyamatok leírására. A bevált módszerek meghatározása. 7. Az adminisztratív információk (köztük a dokumentumok) cseréjét érintő, határokon átnyúló kulcsfontosságú üzleti folyamatok meghatározása és végrehajtása a különböző ban, valamint iránymutatások kidolgozása arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jobban összehangolni és egyszerűsíteni ezeket az üzleti folyamatokat. 3. kiemelt terület: Az érdekelt felek bevonása és az interoperabilitással kapcsolatos tudatosság növelése A közigazgatási szervek ösztönzése arra, hogy az európai 8. Az interoperabilitás fontosságát és az európai interoperabilitási keret alkalmazásából interoperabilitási keret alapelveinek, ajánlásainak és modelljeinek alkalmazása során használják a meglévő és új interoperabilitási megoldásokat. Az európai interoperabilitási keret elveinek, ajánlásainak és modelljeinek alkalmazásával 9. származó előnyöket népszerűsítő kommunikációs kampányok megtervezése és végrehajtása. Kapcsolattartás az uniós nemzeti végrehajtási szolgálataival (pl. az irányítási struktúra kialakításának támogatása, a megoldások végrehajtása, az uniós kísérleti projektekben való részvétel ösztönzése). megvalósítható főbb előnyök meghatározása, mérése és 10. A Joinup platform működtetése, fejlesztése és használatának ösztönzése a felhasználók kommunikálása. szerepvállalásának fokozása és a közösségépítés javítása érdekében. A felhasználók igényein alapuló közszolgáltatások kialakításának és fejlesztésének irányítása. 11. A digitális közszolgáltatások fejlesztése terén a felhasználók bevonására szolgáló eszközök azonosítása vagy bevezetése. 4. kiemelt terület: A kulcsfontosságú interoperabilitási tényezők kidolgozása, fenntartása és előmozdítása Az interoperábilis szolgáltatások és eszközök, valamint 12. Közös specifikációk meghatározása és végrehajtása az alapvető nyilvántartásokhoz szabványok és előírások meghatározása, fejlesztése, javítása, működtetése és előmozdítása. való hozzáférés és azok kezelésének feltételeire vonatkozóan. A meglévő megoldások térképének kiterjesztése az alapvető nyilvántartások területére. 13. A közszolgáltatások leírására és katalogizálására szolgáló közös modellek végrehajtása és előmozdítása az egész EU-ban. 14. A nyílt hozzáférésű adatokkal kapcsolatos kezdeményezéseket támogató adatspecifikációk és eszközök kidolgozása. 3

4 15. Az európai digitális közszolgáltatások iránti bizalom megerősítését célzó intézkedések meghatározása. Ezzel összefüggésben az eidas szolgáltatások, például az elektronikus személyazonosítás és az elektronikus aláírás bevezetésének felgyorsítása. 16. A határokon átnyúló vagy ágazatokon átívelő környezetben használt közigazgatási információk (többek között dokumentumok) adattartalmának és az ilyen információkkal kapcsolatos, meglévő metaadatrendszereknek az elemzése. A kölcsönös elismerés akadályainak azonosítása, leképezések kidolgozása és a harmonizációs erőfeszítések támogatása. 17. Az INSPIRE-irányelv végrehajtásának és megerősítésének további támogatása a digitális közszolgáltatásokban használt térinformatikai adatok alkalmazása révén. 18. A felhővel kapcsolatos bizottsági kezdeményezésekkel, valamint az egységes digitális piac kialakítása keretében zajló, az adatgazdaság kiépítésével kapcsolatos egyéb kezdeményezésekkel való kapcsolattartás (a kormányzati szolgáltatások tekintetében), valamint a szükséges interoperabilitási ajánlások és specifikációk kidolgozása, figyelemmel az Ikt-szabványosítási prioritások a digitális egységes piac érdekében című közleményre (COM(2016)176). 5. kiemelt terület: Az interoperabilitást támogató eszközök kidolgozása, fenntartása és előmozdítása Az interoperabilitási tevékenységek végrehajtását, 19. A jogalkotás uniós vagy amennyiben lehetséges nemzeti szinten kifejtett, az IKTra értékelését és nyomon követését támogató eszközök meghatározása, fejlesztése, javítása, fenntartása és előmozdítása. vonatkozó hatásának értékelésére szolgáló módszer kidolgozása; az interoperabilitást akadályozó jogszabályok azonosítása (beleértve a jogi átvilágítást is); a javasolt vagy meglévő szakpolitikák és jogszabályok digitális ellenőrzése; a jogszabályok előkészítését és koherenciáját elősegítő intézkedések támogatása. 20. Az interoperabilitás előrehaladottságát, költségeit és előnyeit értékelő mechanizmusok és eszközök kidolgozása, fenntartása és használata. 21. Az ISA²-program keretében kidolgozott, az informatikai megoldásokra (többek között a nyílt forráskódú megoldásokra) vonatkozó megosztási és újrafelhasználási keretrendszer fenntartása és előmozdítása. 4

5 22. Az európai interoperabilitási referenciaszerkezet (EIRA) és az európai interoperabilitási térkép (EIC) karbantartásának, javításának és előmozdításának biztosítása, mivel ezek az eszközök megkönnyítik a meglévő interoperabilitási megoldások nemzeti vagy határokon átnyúló összefüggésben történő további felhasználását. 5