FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett:

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Verzió (dc:version) Státusz (State) Fájlnév (FileName) Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) Leírás Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) szolgáltatásorientált architektúra; architektúra; útmutató A dokumentum a szolgáltató állam által a közeljövıben kialakítandó ügyfélközpontú és ügyfélbarát elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósításához szükséges informatikai rendszer létrehozásának módjára, kifejlesztésének lépéseire tesz javaslatot. Áttekintve az EA rendszerek fejlesztésének legjobb gyakorlatát, módszert definiál a SOA alapú rendszerre történı átállásra. A módszer iteratív és inkrementális, lehetıvé teszi a fokozatos és rugalmas fejlesztést, idıt hagy a résztvevıknek a felkészülésre. szöveg Magyarország e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal BME Informatikai Központ magyar V2 végleges EKK_ekozig_Fejlesztesi_utmutato_ _V2.doc

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) A dokumentum készítıjének neve BME Informatikai Központ A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 94 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Annotált tartalomjegyzék V MeH-nek átadott verzió V3

5 3. Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) Az Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása (EK3) projekt részeként indult Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojekt célja: a) A magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrájának specifikálása b) A közigazgatási szolgáltatási sín (ESB) és mőködési rendjének specifikálása c) Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) elkészítése d) Fejlesztési keretrendszer és komponenstár tartalmi meghatározása e) A fenti témákban oktatási csomagok kidolgozása Jelen dokumentum az alprojekt egyik terméke. 2. Bevezetés (Preamble) A dokumentum célja a szolgáltatásorientált architektúra kialakítása módszerének definiálása. A módszer iteratív és inkrementális, lehetıvé teszi a fokozatos és rugalmas fejlesztést. 3. Alkalmazási terület (Scope) Elektronikus közigazgatás 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix)

6 4. Tartalomjegyzék 1. Metaadat-táblázat Verziókövetési táblázat Változáskezelés Szövegsablon Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló Bevezetés A téma elhelyezése Az anyag felépítése Helyzetkép Az e-közigazgatás fejlettségi szintje Magyarországon Az e-közigazgatási rendszer jellemzıi Jogi háttér Elfogadott fejlesztési projektek Problémák Jövıkép Az architektúra Az architektúra alapelvei A fejlesztési folyamat követelményei Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése Bevezetés EA módszertanok TOGAF Zachman Framework Gartner EA Process Model Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture (PGFSOA) BEA SOA Roadmap ZapThink s SOA Roadmap Accenture roadmap Közigazgatási roadmap-ek Federal Enterprise Architecture (FEA) - USA BPIR - Australia Yesser Szaud Arábia Érettségi modellek Business Process Interoperability Maturity (BPIM) Microsoft Service Oriented Architecture Maturity Model The Gartner Assessment Framework Javasolt magyar roadmap Jövıkép Egy projekt roadmap-je A projekt lépései Kezdeményezés Egyetértés Feladatanalízis Modellezés Tervezés Implementáció Sikertényezık Fogalomtár... 91

7 13. Irodalomjegyzék... 93

8 5. Vezetıi összefoglaló Az e-közigazgatásra történı áttérés, a felhasználóbarátság, a felhasználói elégedettség javítása, a folyamatosan (7x24), gyakorlatilag bárki által elérhetıen szolgáltató állam kialakítása menedzsment és technológiai vonatkozásokban egyaránt jelentıs erıfeszítést igénylı feladat. A megoldás nehézségét növeli a közigazgatás természetébıl következıen a jogszabályok szigorú betartásának, és a változások gyors követésének követelménye. A közigazgatásban történı szemléletváltás megköveteli az azt kiszolgáló IT rendszerek átalakítását is. Az IT rendszerek átalakításának, az új technológiákra (SOA) történı átállásnak meghatározó követelménye a meglevı (legacy) rendszerekre történı építkezés úgy, hogy közben az állampolgárok kiszolgálása az eddig rend szerint zavartalan maradjon. A hasonló jellegő áttérési problémák kezelésére, megoldására az üzleti életben és a kormányzatban egyaránt olyan útvonalterveket dolgoztak ki, amelyeken haladva mind a mőködési modell, mind az architektúra váltása megvalósítható. Jelen anyaggal dokumentált munka célja egy áttérési útmutató kidolgozása a magyar e- közigazgatás szolgáltatási alapokra történı helyezésének végrehajtására. A Helyzetkép rövid áttekintést ad a magyarországi e-közigazgatás fejlettségérıl, jelenlegi állapotáról, kitérve a vonatkozó jogszabályokra és a futó fejlesztési projektekre. A Jövıkép megadja az e-közigazgatás keretében kialakítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket, és az architektúra kialakításának elveit. A Fejlesztési folyamat követelményei címő rész összefoglalja a folyamattal szemben támasztott követelményeket. A következı Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése fejezet több részbıl áll. A bevezetést követıen ismertet 11, a gyakorlatban is elterjedt módszertant, kiemelten a kormányzati feladatok megvalósítására szolgáló metodológiákat (amerikai, ausztrál, szaud arábiai), és az intézményi érettség vizsgálatára javasolt módszereket. Az útvonalak lényegének összefoglalása mellett utalunk az elérhetı támogató eszközökre, és kísérletet teszünk az összehasonlításra. Ezt követıen adjuk közre a magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) fejlesztésére kidolgozott javaslatainkat. Lényegét tekintve javaslatunk a fokozatos, iteratív és inkrementális megközelítés. Három iterációs ciklust tervezünk, ciklusonként 6 lépésben látjuk megvalósíthatónak a közigazgatás elektronizálásának ma belátható feladatait. A sikertényezık közül kiemelnénk a mérnöki szemléletmódnak, a projektben közremőködık elkötelezettségének és a szakmai, politikai támogatásnak a fontosságát. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az e-közigazgatás fejlesztése hosszú távú feladat, amelyik az es években kezdıdött és a vége egyelıre nem látható. Ennek a folyamatnak a spirál modell szerinti kezelését javasoljuk a mindenkori kormányzatok számára. Természetesen a stratégiát, a feladatterveket periodikusan karban kell tartani, és az aktuális környezeti feltételekhez kell igazítani. Jelen dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési terv idıhorizontjára tervez.

9 6. Bevezetés 6.1. A téma elhelyezése Az Európai Unió országaiban prioritásként kezelik az e-közigazgatás fejlesztését. Az i2010 egovernment cselekvési tervben [10] megcélozták az elektronikus kormányzat létrehozásának, továbbfejlesztésének felgyorsítását a társadalom egészének javára. Ezek az átfogó célok az E- közigazgatás 2010 stratégiában is megjelennek [4]. Magyaroszágon a 2010-ig terjedı idıszakban a kormányzat a következı célokat definiálta [3]: Az ügyfelek igényei szerint kialakított közszolgáltatások Az elektronikus ügyintézés jogbiztonságának megteremtése Az ügyintézési rendszerek megbízhatóságának növelése A szolgáltatások egyetemleges elérhetısége, a szolgáltatási háló (ÜGYNET) kialakítása az állam házhoz megy Az elektronikusan aktív állampolgár, ügyfél tevékenységének átfogó támogatása A non-stop közigazgatás (7x24) megvalósítása A háttérfolyamatok érdemi elektronizálása, egységes elektronikus alapszolgáltatások A közigazgatáshoz értı informatikai és folyamatszervezı szakemberek koncentrálásával létre kell hozni a tervezıi, fejlesztıi, menedzsment kapacitások kínálatát, valamint az informatikai biztonsági, interoperabilitási, modellezési, és a közszolgáltatások újratervezését (reengineering) elısegítı specializált háttér tudás-platformokat. Magyarország az Új Magyarország Fejlesztési Tervben [6] egyik fontos prioritásként az államreformot jelölte meg, amelynek megvalósítására az Államreform Operatív Programot (ÁROP) [7] és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot (EKOP) [8] indította el. Ezek a programok lehetıvé teszik, hogy az elektronikus közigazgatás fejlesztésének stratégiai céljait az Európai Únió támogatásával valósítsuk meg. Az EKOP projektek konvergenciájának elısegítésére az ÁROP projektek egyikeként indult az Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása (EK3) projekt. Az EK3 projekt célja azoknak az elıírásoknak, szabványoknak és követelményeknek a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitőzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelı garanciát jelent ahhoz, hogy a más projektek keretében, önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerő elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre. Az EKOP projektek eredményeként az egyes szakrendszerek továbbfejlesztésén túl ki kell alakulnia a magyar közigazgatás integrált háttérrendszerének. Ennek szem elıtt tartásával az EK3-ban, azon belül az "Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kialakítása" c. alprojektben szoros együttmőködésben a folyamatleírással, a biztonsággal és az interoperabilitással kapcsolatos alprojektekkel kidolgozásra kerül a szakrendszerek együttmőködésének koncepciója. A koncepció az együttmőködés bázisaként szolgáltatásorientált architektúra és szolgáltatási sín kialakítását célozza meg.

10 A mai technológiákat és trendeket tekintve ez a megoldás látszik a legígéretesebb fejlesztési keretnek, mert a fejlesztés az integrációban résztvevı szervezetek számára kevesebb munkát jelent, miközben a szakrendszerek önállósága megmarad (heterogén, lazán csatolt alrendszerek és szervezetek együttmőködése valósul meg) a fejlesztés fokozatosan, lépésenként valósítható meg a meglévı funkcionalitás folyamatos fenntartása mellett az EU követelményeire, elvárásaira figyelemmel van a változások követése, a rendszer bıvítése áttekinthetı, uralható feladat marad. Az Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojektben az alábbi dokumentumok készülnek el: A magyar SOA alapú architektúra rendszerterve (Rterv) A magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrájának specifikációja (MKA) A közigazgatási szolgáltatási sín és mőködési rendjének specifikációja (MKSZS) Fejlesztési útmutató és menetrend (Roadmap) jelen dokumentum Fejlesztési keretrendszer és komponenstár szoftver (Keret) Oktatási anyagok (Okt) Jelen dokumentum célja az elektronikus közigazgatás megvalósításására javasolt szolgáltatásorientált architektúra fejlesztésére kidolgozott módszer útmutató és menetrend (roadmap) formában történı bemutatása Az anyag felépítése A Helyzetkép c. fejezet rövid áttekintést ad a magyarországi e-közigazgatás fejlettségérıl, jelenlegi állapotáról, kitérve a vonatkozó jogszabályokra és a futó fejlesztési projektekre. A Jövıkép megadja az e-közigazgatás keretében kialakítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket, és az architektúra kialakításának elveit. A Fejlesztési folyamat követelményei címő rész összefoglalja a folyamattal szemben támasztott követelményeket. A következı Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése fejezet több részbıl áll. A bevezetést követıen ismertet 11, a gyakorlatban is elterjedt módszertant, kiemelten a kormányzati feladatok megvalósítására szolgáló metodológiákat, és az intézményi érettség vizsgálatára javasolt módszereket. Ezt követıen adjuk közre a magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) fejlesztésére kidolgozott javaslatainkat.

11 7. Helyzetkép 7.1. Az e-közigazgatás fejlettségi szintje Magyarországon A közigazgatás informatikai támogatottságának több szempontú, összesített értékelése alapján az ENSZ E-Government Survey 2008 [1] jelentése Magyarországot a 30. helyre teszi a világban (e-government Readiness Index). (2005-ben a 27. helyre rangsoroltak.) A részletesebb adatok elemzésébıl megállapítható, hogy a web-es jelenlét és a humán-tıke tekintetében ennél jobban állunk, míg az infrastruktúra (fıként a számítógépes ellátottság) és az állampolgárokkal tartott interaktív kapcsolat (e-participation) tekintetében kevésbé jól ban az OECD készített felmérı tanulmányt [2], amelyben a következı területeken tartja szükségesnek a magyar e-közigazgatás fejlesztését: a felhasználó-orientált fejlesztést a kormányzati ügyintézési folyamatok átszervezését az erıforrások felszabadítása érdekében az elektronikus szolgáltatásokra való építkezést az ügyfelek kiszolgálásában a kormányzati intézmények közti együttmőködés, interoperabilitás megteremtése Az e-közigazgatási rendszer jellemzıi A magyar e-közigazgatási rendszer legfontosabb alrendszere a központi elektronikus szolgáltató rendszer (KR). Emellett összességében jelentıs az önkormányzatok, és egyes szervezetek önálló szolgáltatásainak súlya is. Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] összefoglalja a legfontosabb jellemzıket: Az elmúlt évek hazai e-kormányzati, e-közigazgatási fejlesztései fıként az alapinfrastruktúra megteremtéséhez kötıdtek, ezen belül is a KR kiépítéséhez. A KR részeként kiépült az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG), a kormányzati portál, az ügyfélkapu és a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ (KÜK). A KR gerincét jelentı EKG-hoz februárra 1598 intézményi telephely kapcsolódott közel 70 ezer felhasználóval. Az EKG megteremti az interneten keresztül nyújtott kormányzati szolgáltatások elérésének hálózati hátterét. Emellett biztosítja a TESTA (az Európai Közösség saját zártkörő, IP alapú hálózata) és H-Sec-Net (minısített nemzetközi információk fogadására alkalmas hálózat) kapcsolatot. A kormányzati portál és az ügyfélkapu biztosítja az egységes kormányzati online információ- és tranzakciós szolgáltatások elérését, és a KÜK telefonon, smsen, -en és faxon keresztül is elérhetıvé teszi az ügyleírásokat, az ügyintézéshez szükséges ismereteket. Jelenleg a KR az államigazgatás (kivéve önkormányzatok) interneten bonyolított forgalmának a 95%-át bonyolítja, valamint az internet alapú állampolgári és vállalkozási információközvetítés 60%-át, és az interaktív szolgáltatások 80%-át teszi elérhetıvé. Az ügyfélkapun keresztül jelenleg 372 szolgáltatás érhetı el, ebbıl a leggyakoribb EU 20 szolgáltatás az összes államigazgatási ügyforgalom 80%-át teszi ki május 1. óta az

12 ügyfélkapu alkalmazásával mintegy 39 millió azonosítási szolgáltatást vettek igénybe, több mint 28 millió dokumentumot továbbítottak, a kormányzati portálról 352 millió oldalnyi információt töltöttek le. Az ügyfélkapun regisztráltak száma több mint 640 ezer. A virtuális okmányirodában közel 80 féle közigazgatási ügy kezdeményezhetı, köztük a legsikeresebb az okmányirodai idıpontfoglalás, melyet 2007-ben közel alkalommal vettek igénybe. A kormányzati portálon elérhetı a hatályos jogszabályok győjteménye és mintegy 800 közigazgatási ügy leírása. Az elektronikusan letölthetı, illetve kinyomtatható nyomtatványok száma meghaladja a 2000-et. 33 hazai kormányzati, 26 EU-s szervezet és 8 közszolgáltató vállalat nyújt elektronikusan elérhetı szolgáltatásokat. Az ügyfélkapu szolgáltatásai: Az ügyfél biztonságos, egyszeri azonosítása, majd összekötése az elektronikus szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásaival. Az ügyfelek a rendszert magát, valamint az egyes elektronikus intézményi szolgáltatásokat böngészın keresztül érik el (kiegészítve esetleges letöltıdı alkalmazásokkal). A piacon lévı szabványos elektronikus aláíró alkalmazások fogadása. A rendszer felkészült a jövıbeni alternatív aláíró eszközök (pl. mobiltelefon) használatára, szabványos kapcsolódási felületek kialakításával. Az ügyfélkapu biztonsági alapelve: a kockázattal arányos, szükséges és elégséges mértékő biztonság garantálása. Az ügyfélkapu a szakrendszerek felé az alábbi szolgáltatásokat nyújtja [9]: Egységes be- és kijelentkeztetı ügyfél-azonosítási eljárás, tranzakciós kód ellenırzése, viszontazonosítás. A szakrendszer az ügyintézés elıtt az ügyfélkapura irányítja az ügyfelet, ahol megtörténik a beléptetése, azonosítása. A sikeres bejelentkezést követıen az Ügyfélkapu visszairányítja az ügyfelet a szakrendszerhez, paraméterként egy tranzakciós kódot adva. A szakrendszer az ügyfélkapunál a tranzakciós kóddal kéri az ügyfél nevét és címét. Ha a szakrendszer saját azonosítóval is rendelkezik (pl. TAJ), akkor azt elkérve az ügyféltıl, kérheti a saját nyilvántartásában szereplı természetes azonosítók hitelességének ellenırzését az ügyfélkaputól a viszontazonosítás keretében. Saját portállal nem rendelkezı szakrendszereknek a Kormányzati Portálon történı megjelenést támogató interfész. A Kormányzati Portálhoz a szakrendszer a Központi Rendszer Integrátorán (KRI) keresztül csatlakozik. A szakrendszer feladata az ügyintézéshez szükséges folyamatok vezérlése, az adattartalom szolgáltatása (a megjelenítést vezérlı információkkal együtt). A Kormányzati Portál elérhetıvé teszi a csatlakozó intézmény szolgáltatásait, megoldja a bejelentkeztetést, továbbá egységes megjelenítést biztosít. A felek közötti kommunikáció SOAP kérdés/válasz tranzakciókon keresztül valósítható meg. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlettségi szintjét az EU-ban elfogadott értékelési rendszer négy, újabban öt fokozatú skálán méri [12]. Ennek lényege a tájékoztatás, egyirányú on-line,

13 kétirányú on-line, tranzakciós kapcsolati szintek megkülönböztetése, illetve a felhasználócentrikus kiszolgálás. Ezzel összhangban van az ENSZ 2008-as jelentésében alkalmazott értékelés [1]. Fejlıdı (emerging) az e-közigazgatási szolgáltatás, ha csupán statikus, kapcsolatokat alig kínáló információkat közöl a felhasználókkal. Fejlett (enhanced), ha az információközlés bıvebb, dinamikusabb, kapcsolatokat, navigációs lehetıségeket, aktuális jelentéseket, jogszabályi tájékoztatást kínál. Interaktív (interactive), ha az ügyintézésekhez szükséges őrlapok letöltésére, ügyindításra is lehetıséget ad. Tranzakcionális (transactional), ha kétirányú, on-line, folyamatosan rendelkezésre álló (7/24) kapcsolat vehetı igénybe, beleértve az on-line fizetési lehetıségeket. Egységes (connected) a szolgáltatás, ha integrált back-office infrastruktúrára támaszkodva a felhasználó igényeihez alkalmazkodó kiszolgálást nyújt. Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] értékelésébıl kiolvasható, hogy az átlagos szintnek megfelelı helyünk a rangsorokban elsısorban az ügyfélkapu és a kormányzati portál által kínált szolgáltatás-elérhetıség eredménye, az egységes szint felé való továbblépés az integrált backoffice kialakítását, a technikai, szervezési és jogi kérdések együttes kezelését igényli. Sajátos, és külön említendı kérdés az önkormányzati rendszerek kérdése, a helyzetkép ezen a területen nagy változatosságot, színvonalukban is széles skálán elhelyezkedı, zömében önálló szigetrendszereket és egyedi megoldásokat mutat. Az a tény, hogy az önkormányzatok kötelezı feladatai egységesen rögzítettek, lényeges egyszerősítésekre, hatékony fejlesztésre ad lehetıséget Jogi háttér Az Európai Bizottsága i2010 egovernment cselekvési terv-e [10] szerint A tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy az elektronikus kormányzatra vonatkozó, a társadalmi integrációt szem elıtt tartó célkitőzések megvalósításával annak biztosítására törekedjenek, hogy 2010-re minden polgár beleértve a társadalmilag hátrányos helyzető csoportokat is az elektronikus kormányzat fontos haszonélvezıje lehessen Az elektronikus ügyintézés jogi keretei Magyarországon lényegében adottak, mert novemberében hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). a Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek a Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival az e-fizetés bevezetése érdekében több jogszabály-módosítás megtörtént (pl. illeték) az elektronikus információ szabadságáról szóló törvény garantálja az ügyfelek tájékoztatását Mindemellett a jogi környezet nem ellentmondásmentes (például az adatvédelmi jogszabályok és a Ket. rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása tekintetében), és indokolt az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény megalkotása [3].

14 A jelen alprojekt keretében kimunkálandó architektúrát érintı legfontosabb jogszabályok a következık: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket) 182/2007. (VII.10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerrıl 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról, együttmőködési képességérıl és egységes használatáról 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó követelményekrıl 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzı szervezetekrıl, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírásról 2/2002. (IV. 26) MeHVM irányelve a minısített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekrıl. 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekrıl Az ÚMFT, az ÁROP és EKOP projektek tervezése során kialakított fejlesztési koncepcióknak [4] megfelelıen folyamatban van a Ket. módosítása és vele párhuzamosan az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény kidolgozása Elfogadott fejlesztési projektek Az EKOP átfogó célja a közigazgatás teljesítményének a javítása. Az operatív program magában foglalja a közigazgatás és igazságszolgáltatás mőködésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját, továbbá az összes infokommunikációs eszközön keresztül nyújtható közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek azonosítását biztosító beavatkozásokat. Az átfogó célt az alábbi két specifikus cél megvalósítása szolgálja: javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, továbbá növekedjen a mőködési hatékonyság. A célok teljesülését az alábbi indikátor méri: a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintő elégedettségének változása a program hatására, illetve az állami szerepvállalás minısége és hatékonysága hatással van mind az üzleti környezetre, a vállalatok versenyképességére, mind pedig a lakosság életminıségére, így

15 az állami funkciók ellátásának az átalakítása segíti a lisszaboni célkitőzések megvalósítását. Az EKOP-ban az alábbi projektek indítását fogadták el: Projektgazda Projekt IRM A cégbírósági és céginformációs rendszerek korszerősítése KEKKH Jogügyletek biztonsága PMISZK Költségvetési Gazdálkodási Rendszer kiépítése Kopint-Datorg Zrt. Központi rendszer bıvítése és szolgáltatásfejlesztése PMISZK Egyablakos vámügyintézés megteremtése PMISZK Központi elektronikus fizetés megvalósítása Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Biztonságos elektronikus összeköttetés kiépítése FÖMI Ingatlan-nyilvántartások elérhetısége Kopint-Datorg Zrt. Elektronikus Levéltár Kopint-Datorg Zrt. Közigazgatási Informatikai Közmő Elektronikus azonosítás KEKKH Elektronikus anyakönyvi ügyintézés MVH Agrártámogatások feltételeként elıírt megfeleltetési rendszer MeH EKK Interoperabilitás megvalósítása egyes nyilvántartásoknál PMISZK Családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése OITH Civil szervezetek nyilvántartásának modernizációja PMISZK Adóalany-centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása Az Államreform Operatív Program (ÁROP) célja, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szőkös erıforrások optimális felhasználása mellett növelje. A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az alábbi specifikus célokat: javuljon a társadalmi eredmény (növekvı eredményesség); takarékosan legyenek felhasználva a rendelkezésére bocsátott, illetve a mőködése által érintett társadalmi erıforrások (optimalizált hatékonyság) javuljon a közszolgálatiság. A célok teljesülését az alábbi indikátor méri: a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintő elégedettségének változása a program hatására, illetve növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek jegyében az ÁROP tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az ÁROP keretében a közvetkezı projektek indítását fogadták el: Projektgazda Projekt MeH Közpolitikai Titkárság Dereguláció MeH EKK Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása MeH EKK E-közigazgatási Tudásportál

16 TÖOSZ Kistérségek feladatellátásának támogatása A fenti táblázatok a jelen projekt kezdetekor, 2008 elején fennálló állapotot mutatják Problémák Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] három fı területen lát feladatokat: Az IT fejlesztéseknek, a közigazgatási intézményeket középpontba állító hagyományos ügyintézési filozófiával ellentétben, az állampolgárok és a vállalkozások köré kell épülniük A közigazgatásnak az elosztott, integrált szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése és mélyítése az informatikai szolgáltatóknál Dr. Baja Ferenc kormánybiztos, a Technológiai platform és e-közigazgatás workshop-on tartott elıadásában [3] április 29-én a következı problémákat azonosította: A stratégiai irányítás és koordináció nem megfelelı háttere, hatékonysága A különbözı hivatalok ellenérdekeltsége, ellenállása A szolgáltatások nem megfelelı minısége, megbízhatósága, rendelkezésre állása A felhasználók felkészültségi hiányai, a nem kellıen ügyfélközpontú megoldások miatti elégedetlensége Az e-közigazgatási informatikai rendszerének jelenlegi mőködését tekintve az alábbi problémák vetıdnek fel: A jelentıs állami nyilvántartások mőködtetésének felelıssége szervezetileg tagolt. Saját informatikai rendszerét minden szervezet önállóan fejleszti. Különbözı szakrendszerek nyilvántartásainak összekapcsolása adatvédelmi szempontokból csak törvényi felhatalmazással, a célhoz kötöttség elvének érvényesítésével lehetséges. Ebbıl az következik, hogy a nyilvántartások adattartalmát törvények rögzítik. A törvényi felhatalmazások alapján alakítják ki az ellenırzött (naplózott) hozzáférési pontokat a felhatalmazott külsı szervezetek számára, jellegzetesen egyedi, pont-pont kapcsolatok kialakításával meglehetısen szoros csatolást okozva a szakrendszerek között. Minden jogszabály-módosítás az érintett nyilvántartás(ok), és a nyilvántartást használók oldalán is fejlesztési feladatokat generál. Bármilyen módosítás a kapcsolatok ismételt, páronkénti egyeztetését igényli. Az ügyfélkapu túl az ügyfelek beléptetésén módot ad a saját portállal nem rendelkezı szakrendszerek megjelenésére a Kormányzati Portálon. Ez szükségessé teszi az együttmőködést, ami SOAP üzenetváltásokkal történik. Az üzenetek megjelenítendı adattartalmakból és annak formájára vonatkozó információkból állnak. A központi rendszer a szakrendszerbıl nézve egy speciális utasításkészlettel rendelkezı browserként viselkedik, a kommunikáció tehát a megjelenítés szintjén zajlik.

17 Mindez nem lehet alkalmas a szakrendszerek logikai, szolgáltatás szintő, biztonságos kapcsolatának kiépítésére.

18 8. Jövıkép Az e-közigazgatás mőködésének jövıképét a következı szolgáltatásokkal jellemezhetjük. Az állampolgárok (ügyfelek) lehetıségei: Minden állampolgár, aki erre igény tart, a hatóságokkal és egyre bıvülıen a közszolgáltatást végzı szervezetetekkel és az üzleti élet szereplıivel adott élethelyzetében, felmerülı problémájának megoldására elektronikus ügyintézés keretében lehetıséget kap (elektronikus állampolgár). A szolgáltatásokat a számára legmegfelelıbb eszközökrıl (számítógép, mobiltelefon, stb.) helytıl és idıtıl függetlenül igénybe veheti. A szolgáltatások folyamatosan (7x24) rendelkezésre állnak. Rendelkezésére áll egy garantált, letagadhatatlan, biztonságos elektronikus üzenetközvetítı rendszer, amelyet a hatóságokkal és a rendszerhez csatlakozott szolgáltatókkal, üzleti szereplıkkel való hivatalos kommunikációra használhat, küldemény érkezésérıl igénye szerinti értesítést kap (pl. sms). Rendelkezik egy csak általa elérhetı, biztonságos (sérülések, adatvesztések ellen védett, titkosított) tárhellyel. Az állampolgár biztonságos azonosítására a kockázatokat elfogadható szintre mérséklı megoldások állnak rendelkezésre. Az állampolgár észszerő keretek között megválaszthatja az adott ügyhöz általa szükségesnek tartott biztonsági szintet. Az állampolgár egyetlen belépéssel (azonosítási folyamat) elintézheti az adott élethelyzethez kapcsolódó ügyeit, eközben egységes környezetben érezheti magát. Az azonosításhoz szükséges adatok kivételével nem kell olyan adatokat igazolnia, megadnia, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. A szolgáltatás igénybevételével ugyanakkor felhatalmazást ad arra, hogy az ügy elintézéséhez szükséges adatokat a hatóságok célhoz kötötten felhasználják. További szereplık lehetıségei: A közhivatalok munkatársai az állampolgárokhoz hasonló, de szerep alapú azonosítási és jogosultsági rendszerrel kezelhetı lehetıségeket használhatnak. Ügyintézési folyamataikat fejlett alkalmazások támogatják, amelyek végigvezetik ıket az ügyintézés jogszabály szerinti menetén. A rutindöntések automatizáltak, a mérlegelést igénylı döntéseket a releváns adatok ergonomikus prezentációja segíti. A rendszerhez a közigazgatás szereplıi mellett fokozatosan továbbiak is csatlakozhatnak (közszolgáltatók, egyéb, jelentıs ügyfélforgalmú üzleti szereplık). Az üzemeltetık lehetıségei: A jogszabály-változások, az új csatlakozók belépése technikailag egyszerő, könnyen végrehajtható, átlátható módosításokkal valósítható meg. A jogosultsági rendszer átlátható, jól konfigurálható, a jogszabályoknak való megfelelés könnyen igazolható

19 A rendszeradminisztráció és a felügyelet hatékony eszközökkel támogatott Az architektúra A fentiekben felsorolt funkciókhoz és elvárásokhoz szükségesnek tartjuk egy szolgáltatásorientált architektúra kialakítását. Az Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojekt elızı munkaszakaszában közreadtuk javaslatainkat a SOA alapú architektúra rendszertervében [11]. Az anyagot a projekt minıségbiztosítója a lényeget nem érintı megjegyzésekkel kiegészítve elfogadta. A rendszerterv alapján jelen munkaszakaszban elkészítettük A magyar e- közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) címő anyagot, amely az architektúra specifikációja. Jelen dokumentációban az architektúra fejlesztésére kidolgozott módszert adjuk közre. Nyilvánvaló, hogy fejlesztési módszer maga az architektúra ismeretében értelmezhetı és értékelhetı. A következı pontban röviden összefoglaljuk az architektúrát megalapozó elveket (tekinthetık magas-szintő követelménynek is), egyebekben pedig az architektúra specifikációjának ismeretét feltételezzük Az architektúra alapelvei Önálló szakrendszerek A szakrendszerek önállóan, egymástól függetlenül fejlesztett, különbözı technológiai bázison álló informatikai rendszerek. Az architektúrában fekete dobozként viselkednek, velük szemben csak kapcsolódási felületükön (interfész) írhatók elı funkcionális és nem funkcionális követelmények. Meglévı rendszerek integrálása A rendszer teljes újratervezése, zöldmezıs beruházás indítása nem reális, de nem is indokolt. A meglévı alrendszerek jelentıs értéket képviselnek, és feladataikat nagyrészt megfelelıen ellátják, így teljes cseréjük az esetek többségében nem indokolt. Laza csatolás igénye A szakrendszerek önállóságának alapelvébıl következıen olyan megoldásra kell törekednünk, amelyben a kapcsolódó alrendszerek és komponensek (itt szakrendszerek) fekete dobozként viselkednek, közöttük a függıség a lehetı legkisebbre korlátozódik. Sín topológiájú logikai kapcsolatok kialakítása. A rugalmas bıvíthetıség és a fokozatos fejlesztés igénye miatt a kapcsolódó komponensek belsı szerkezetének elrejtése mellett a kapcsolatot biztosító sín egységesítését, szigorú felügyeletét, skálázható kialakítását kell biztosítani. Az egységes sín az összekapcsolt komponensek számának növekedésekor is elkerülhetıvé teszi a páros kapcsolatok számának négyzetes növekedésébıl adódó komplexitási problémát, így a várható további csatlakozások (önkormányzat, régió, közszolgáltatók, üzleti szereplık) kezelése könnyebben uralható. Nyílt szabványok és specifikációk alkalmazása A szakrendszerekben mőködı informatikai rendszerek különbözı platformokon épülhetnek fel. Ezen heterogén rendszer elemeinek összekapcsolásához gyártófüggetlen, nyílt, lehetıleg

20 elterjedten alkalmazott szabványokon alapuló megoldásokra kell építeni. Ez a megoldás csökkenti a szállítófüggıséget, a gyártóknak való kiszolgáltatottságot, egyben biztosítja a rugalmas továbbfejleszthetıséget és a szállítói verseny lehetıségét. A folyamatos mőködés fenntartása fokozatos fejlesztés A közigazgatás biztonsága, folyamatos mőködésének fenntartása, a folyamatban levı és a korábbi ügyek elérésének igénye miatt ez az igény természetes, hiszen nem lehet tartós (1-2 napot meghaladó) közigazgatási üzemszünetet meghirdetni. Ezért az architektúra rugalmasságának a fejlesztés fokozatosságát is támogatnia kell. Biztosítani kell, hogy a meglévı egyedi szakrendszer-közi kapcsolatok együtt éljenek a sín jellegő új kapcsolatokkal, és fokozatosan legyenek azokkal kiválthatók. Helytıl és idıtıl független elérhetıség Az architektúra kialakításakor figyelemmel kell lenni a helytıl és idıtıl független elérhetıségre, a különféle eszközökkel való csatlakozás lehetıségére. Összetett szolgáltatások végrehajtásának támogatása A több szakrendszert érintı ügyintézés támogatására a szakrendszerek együttmőködését is magába foglaló, magasszintő munkafolyamat-kezelı komponenseket kell kialakítani.

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

SOA. Szolgáltatás Orientált Architektúra. Jelen és jövı. Várkonyi László IT Architect, IBM SWG. Software. SOA on your terms and our expertise

SOA. Szolgáltatás Orientált Architektúra. Jelen és jövı. Várkonyi László IT Architect, IBM SWG. Software. SOA on your terms and our expertise SOA Szolgáltatás Orientált Architektúra Jelen és jövı Várkonyi László IT Architect, IBM SWG SOA on your terms and our expertise 2005 IBM Corporation 2008-ig a vállalatok több, mint 60%-a a SOA elvei szerint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás Szolgáltat ltatási minıségfel gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése se a HBONE hálózatbanh NETWORKSHOP 2010 Tartalom SLA menedzsment, teljesítmény menedzsment InfoVista bemutatás InfoVista az NIIFI-nél

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

A Synergon szerepe a Loyalty projektben. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon szerepe a Loyalty projektben Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. A Synergon Retail Systems Kft. A Synergon 2007 ben alapította a Synergon Retail Systems Kft.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre STRATÉGIAI KÖRNYEZETI K VIZSGÁLAT a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre Balatoni Integráci ciós és s Fejlesztési si Ügyn gynöks kség g Kht. Siófok, 2007. augusztus 2.

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AZ INTEROPERABILITÁS TERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

T-Systems Compleo. Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl. Mit ajánlunk Önnek? A T-Systems Compleo szolgáltatáscsomag elemei:

T-Systems Compleo. Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl. Mit ajánlunk Önnek? A T-Systems Compleo szolgáltatáscsomag elemei: T-Systems Compleo Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl A T-Systems egy kézbıl kínál korszerő informatikai és telekommunikációs eszközökettartalmazó irodai informatikai infrastrukturális szolgáltatást

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8.

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. E-számlák kifizetésének lehetıségei Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. Áttekintés 1. Számlafizetési módszerek 2. ISO 20022 UNIFI szabvány és alkalmazási területei 3. SCT és

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 STRATÉGIA

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 STRATÉGIA Miniszterelnöki Hivatal Melléklet a /2008. ( ) Korm. jelentéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 STRATÉGIA 1 E-KÖZIGAZGATÁS 2010 STRATÉGIA 2 Tartalom oldal Elıszó 3 Bevezetés 5 Átalakulási hajtóerık 10 Jövıkép 16

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás. Készítette: Adamcsik János Némedi János Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Irodaautomatizálás Készítette: Adamcsik János Némedi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

ENTERPRISE PORTAL. Egy modern portál esetén

ENTERPRISE PORTAL. Egy modern portál esetén ENTERPRISE PORTAL ENTERPRISE PORTAL OpenSource eszközök alkalmazásával robosztus, költséghatékony web portálok kialakítására van lehetőség. Igény esetén piacvezető, licenc díjas termékek is alkalmazhatók.

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben