FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett:

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (dc:title) Kulcsszó (dc:subject) Leírás (dc:description) Típus (dc:type) Forrás (dc:source) Kapcsolat (dc:relation) Terület (dc:coverage) Létrehozó (dc:creator) Kiadó (dc:publisher) Résztvevı (dc:contributor) Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Verzió (dc:version) Státusz (State) Fájlnév (FileName) Méret (Size) Ár (Price) Felhasználási jogok (UserRights) Leírás Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) szolgáltatásorientált architektúra; architektúra; útmutató A dokumentum a szolgáltató állam által a közeljövıben kialakítandó ügyfélközpontú és ügyfélbarát elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósításához szükséges informatikai rendszer létrehozásának módjára, kifejlesztésének lépéseire tesz javaslatot. Áttekintve az EA rendszerek fejlesztésének legjobb gyakorlatát, módszert definiál a SOA alapú rendszerre történı átállásra. A módszer iteratív és inkrementális, lehetıvé teszi a fokozatos és rugalmas fejlesztést, idıt hagy a résztvevıknek a felkészülésre. szöveg Magyarország e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal BME Informatikai Központ magyar V2 végleges EKK_ekozig_Fejlesztesi_utmutato_ _V2.doc

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) A dokumentum készítıjének neve BME Informatikai Központ A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 94 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V Annotált tartalomjegyzék V MeH-nek átadott verzió V3

5 3. Szövegsablon Megnevezés Leírás 1. Elıszó (Foreword) Az Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása (EK3) projekt részeként indult Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojekt célja: a) A magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrájának specifikálása b) A közigazgatási szolgáltatási sín (ESB) és mőködési rendjének specifikálása c) Fejlesztési útmutató és menetrend (roadmap) elkészítése d) Fejlesztési keretrendszer és komponenstár tartalmi meghatározása e) A fenti témákban oktatási csomagok kidolgozása Jelen dokumentum az alprojekt egyik terméke. 2. Bevezetés (Preamble) A dokumentum célja a szolgáltatásorientált architektúra kialakítása módszerének definiálása. A módszer iteratív és inkrementális, lehetıvé teszi a fokozatos és rugalmas fejlesztést. 3. Alkalmazási terület (Scope) Elektronikus közigazgatás 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix)

6 4. Tartalomjegyzék 1. Metaadat-táblázat Verziókövetési táblázat Változáskezelés Szövegsablon Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló Bevezetés A téma elhelyezése Az anyag felépítése Helyzetkép Az e-közigazgatás fejlettségi szintje Magyarországon Az e-közigazgatási rendszer jellemzıi Jogi háttér Elfogadott fejlesztési projektek Problémák Jövıkép Az architektúra Az architektúra alapelvei A fejlesztési folyamat követelményei Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése Bevezetés EA módszertanok TOGAF Zachman Framework Gartner EA Process Model Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture (PGFSOA) BEA SOA Roadmap ZapThink s SOA Roadmap Accenture roadmap Közigazgatási roadmap-ek Federal Enterprise Architecture (FEA) - USA BPIR - Australia Yesser Szaud Arábia Érettségi modellek Business Process Interoperability Maturity (BPIM) Microsoft Service Oriented Architecture Maturity Model The Gartner Assessment Framework Javasolt magyar roadmap Jövıkép Egy projekt roadmap-je A projekt lépései Kezdeményezés Egyetértés Feladatanalízis Modellezés Tervezés Implementáció Sikertényezık Fogalomtár... 91

7 13. Irodalomjegyzék... 93

8 5. Vezetıi összefoglaló Az e-közigazgatásra történı áttérés, a felhasználóbarátság, a felhasználói elégedettség javítása, a folyamatosan (7x24), gyakorlatilag bárki által elérhetıen szolgáltató állam kialakítása menedzsment és technológiai vonatkozásokban egyaránt jelentıs erıfeszítést igénylı feladat. A megoldás nehézségét növeli a közigazgatás természetébıl következıen a jogszabályok szigorú betartásának, és a változások gyors követésének követelménye. A közigazgatásban történı szemléletváltás megköveteli az azt kiszolgáló IT rendszerek átalakítását is. Az IT rendszerek átalakításának, az új technológiákra (SOA) történı átállásnak meghatározó követelménye a meglevı (legacy) rendszerekre történı építkezés úgy, hogy közben az állampolgárok kiszolgálása az eddig rend szerint zavartalan maradjon. A hasonló jellegő áttérési problémák kezelésére, megoldására az üzleti életben és a kormányzatban egyaránt olyan útvonalterveket dolgoztak ki, amelyeken haladva mind a mőködési modell, mind az architektúra váltása megvalósítható. Jelen anyaggal dokumentált munka célja egy áttérési útmutató kidolgozása a magyar e- közigazgatás szolgáltatási alapokra történı helyezésének végrehajtására. A Helyzetkép rövid áttekintést ad a magyarországi e-közigazgatás fejlettségérıl, jelenlegi állapotáról, kitérve a vonatkozó jogszabályokra és a futó fejlesztési projektekre. A Jövıkép megadja az e-közigazgatás keretében kialakítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket, és az architektúra kialakításának elveit. A Fejlesztési folyamat követelményei címő rész összefoglalja a folyamattal szemben támasztott követelményeket. A következı Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése fejezet több részbıl áll. A bevezetést követıen ismertet 11, a gyakorlatban is elterjedt módszertant, kiemelten a kormányzati feladatok megvalósítására szolgáló metodológiákat (amerikai, ausztrál, szaud arábiai), és az intézményi érettség vizsgálatára javasolt módszereket. Az útvonalak lényegének összefoglalása mellett utalunk az elérhetı támogató eszközökre, és kísérletet teszünk az összehasonlításra. Ezt követıen adjuk közre a magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) fejlesztésére kidolgozott javaslatainkat. Lényegét tekintve javaslatunk a fokozatos, iteratív és inkrementális megközelítés. Három iterációs ciklust tervezünk, ciklusonként 6 lépésben látjuk megvalósíthatónak a közigazgatás elektronizálásának ma belátható feladatait. A sikertényezık közül kiemelnénk a mérnöki szemléletmódnak, a projektben közremőködık elkötelezettségének és a szakmai, politikai támogatásnak a fontosságát. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az e-közigazgatás fejlesztése hosszú távú feladat, amelyik az es években kezdıdött és a vége egyelıre nem látható. Ennek a folyamatnak a spirál modell szerinti kezelését javasoljuk a mindenkori kormányzatok számára. Természetesen a stratégiát, a feladatterveket periodikusan karban kell tartani, és az aktuális környezeti feltételekhez kell igazítani. Jelen dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési terv idıhorizontjára tervez.

9 6. Bevezetés 6.1. A téma elhelyezése Az Európai Unió országaiban prioritásként kezelik az e-közigazgatás fejlesztését. Az i2010 egovernment cselekvési tervben [10] megcélozták az elektronikus kormányzat létrehozásának, továbbfejlesztésének felgyorsítását a társadalom egészének javára. Ezek az átfogó célok az E- közigazgatás 2010 stratégiában is megjelennek [4]. Magyaroszágon a 2010-ig terjedı idıszakban a kormányzat a következı célokat definiálta [3]: Az ügyfelek igényei szerint kialakított közszolgáltatások Az elektronikus ügyintézés jogbiztonságának megteremtése Az ügyintézési rendszerek megbízhatóságának növelése A szolgáltatások egyetemleges elérhetısége, a szolgáltatási háló (ÜGYNET) kialakítása az állam házhoz megy Az elektronikusan aktív állampolgár, ügyfél tevékenységének átfogó támogatása A non-stop közigazgatás (7x24) megvalósítása A háttérfolyamatok érdemi elektronizálása, egységes elektronikus alapszolgáltatások A közigazgatáshoz értı informatikai és folyamatszervezı szakemberek koncentrálásával létre kell hozni a tervezıi, fejlesztıi, menedzsment kapacitások kínálatát, valamint az informatikai biztonsági, interoperabilitási, modellezési, és a közszolgáltatások újratervezését (reengineering) elısegítı specializált háttér tudás-platformokat. Magyarország az Új Magyarország Fejlesztési Tervben [6] egyik fontos prioritásként az államreformot jelölte meg, amelynek megvalósítására az Államreform Operatív Programot (ÁROP) [7] és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot (EKOP) [8] indította el. Ezek a programok lehetıvé teszik, hogy az elektronikus közigazgatás fejlesztésének stratégiai céljait az Európai Únió támogatásával valósítsuk meg. Az EKOP projektek konvergenciájának elısegítésére az ÁROP projektek egyikeként indult az Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása (EK3) projekt. Az EK3 projekt célja azoknak az elıírásoknak, szabványoknak és követelményeknek a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás teljes fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. Ennek a célkitőzésnek a megvalósulása és következetes érvényesítésének biztosítása megfelelı garanciát jelent ahhoz, hogy a más projektek keretében, önállóan megvalósuló szakágazati, illetve önkormányzati alrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése eredményeként interoperábilis, biztonságos és korszerő elektronikus közigazgatási rendszer jöjjön létre. Az EKOP projektek eredményeként az egyes szakrendszerek továbbfejlesztésén túl ki kell alakulnia a magyar közigazgatás integrált háttérrendszerének. Ennek szem elıtt tartásával az EK3-ban, azon belül az "Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kialakítása" c. alprojektben szoros együttmőködésben a folyamatleírással, a biztonsággal és az interoperabilitással kapcsolatos alprojektekkel kidolgozásra kerül a szakrendszerek együttmőködésének koncepciója. A koncepció az együttmőködés bázisaként szolgáltatásorientált architektúra és szolgáltatási sín kialakítását célozza meg.

10 A mai technológiákat és trendeket tekintve ez a megoldás látszik a legígéretesebb fejlesztési keretnek, mert a fejlesztés az integrációban résztvevı szervezetek számára kevesebb munkát jelent, miközben a szakrendszerek önállósága megmarad (heterogén, lazán csatolt alrendszerek és szervezetek együttmőködése valósul meg) a fejlesztés fokozatosan, lépésenként valósítható meg a meglévı funkcionalitás folyamatos fenntartása mellett az EU követelményeire, elvárásaira figyelemmel van a változások követése, a rendszer bıvítése áttekinthetı, uralható feladat marad. Az Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojektben az alábbi dokumentumok készülnek el: A magyar SOA alapú architektúra rendszerterve (Rterv) A magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrájának specifikációja (MKA) A közigazgatási szolgáltatási sín és mőködési rendjének specifikációja (MKSZS) Fejlesztési útmutató és menetrend (Roadmap) jelen dokumentum Fejlesztési keretrendszer és komponenstár szoftver (Keret) Oktatási anyagok (Okt) Jelen dokumentum célja az elektronikus közigazgatás megvalósításására javasolt szolgáltatásorientált architektúra fejlesztésére kidolgozott módszer útmutató és menetrend (roadmap) formában történı bemutatása Az anyag felépítése A Helyzetkép c. fejezet rövid áttekintést ad a magyarországi e-közigazgatás fejlettségérıl, jelenlegi állapotáról, kitérve a vonatkozó jogszabályokra és a futó fejlesztési projektekre. A Jövıkép megadja az e-közigazgatás keretében kialakítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeket, és az architektúra kialakításának elveit. A Fejlesztési folyamat követelményei címő rész összefoglalja a folyamattal szemben támasztott követelményeket. A következı Fontosabb útvonaltervek (roadmap-ek) áttekintése fejezet több részbıl áll. A bevezetést követıen ismertet 11, a gyakorlatban is elterjedt módszertant, kiemelten a kormányzati feladatok megvalósítására szolgáló metodológiákat, és az intézményi érettség vizsgálatára javasolt módszereket. Ezt követıen adjuk közre a magyar e-közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) fejlesztésére kidolgozott javaslatainkat.

11 7. Helyzetkép 7.1. Az e-közigazgatás fejlettségi szintje Magyarországon A közigazgatás informatikai támogatottságának több szempontú, összesített értékelése alapján az ENSZ E-Government Survey 2008 [1] jelentése Magyarországot a 30. helyre teszi a világban (e-government Readiness Index). (2005-ben a 27. helyre rangsoroltak.) A részletesebb adatok elemzésébıl megállapítható, hogy a web-es jelenlét és a humán-tıke tekintetében ennél jobban állunk, míg az infrastruktúra (fıként a számítógépes ellátottság) és az állampolgárokkal tartott interaktív kapcsolat (e-participation) tekintetében kevésbé jól ban az OECD készített felmérı tanulmányt [2], amelyben a következı területeken tartja szükségesnek a magyar e-közigazgatás fejlesztését: a felhasználó-orientált fejlesztést a kormányzati ügyintézési folyamatok átszervezését az erıforrások felszabadítása érdekében az elektronikus szolgáltatásokra való építkezést az ügyfelek kiszolgálásában a kormányzati intézmények közti együttmőködés, interoperabilitás megteremtése Az e-közigazgatási rendszer jellemzıi A magyar e-közigazgatási rendszer legfontosabb alrendszere a központi elektronikus szolgáltató rendszer (KR). Emellett összességében jelentıs az önkormányzatok, és egyes szervezetek önálló szolgáltatásainak súlya is. Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] összefoglalja a legfontosabb jellemzıket: Az elmúlt évek hazai e-kormányzati, e-közigazgatási fejlesztései fıként az alapinfrastruktúra megteremtéséhez kötıdtek, ezen belül is a KR kiépítéséhez. A KR részeként kiépült az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG), a kormányzati portál, az ügyfélkapu és a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ (KÜK). A KR gerincét jelentı EKG-hoz februárra 1598 intézményi telephely kapcsolódott közel 70 ezer felhasználóval. Az EKG megteremti az interneten keresztül nyújtott kormányzati szolgáltatások elérésének hálózati hátterét. Emellett biztosítja a TESTA (az Európai Közösség saját zártkörő, IP alapú hálózata) és H-Sec-Net (minısített nemzetközi információk fogadására alkalmas hálózat) kapcsolatot. A kormányzati portál és az ügyfélkapu biztosítja az egységes kormányzati online információ- és tranzakciós szolgáltatások elérését, és a KÜK telefonon, smsen, -en és faxon keresztül is elérhetıvé teszi az ügyleírásokat, az ügyintézéshez szükséges ismereteket. Jelenleg a KR az államigazgatás (kivéve önkormányzatok) interneten bonyolított forgalmának a 95%-át bonyolítja, valamint az internet alapú állampolgári és vállalkozási információközvetítés 60%-át, és az interaktív szolgáltatások 80%-át teszi elérhetıvé. Az ügyfélkapun keresztül jelenleg 372 szolgáltatás érhetı el, ebbıl a leggyakoribb EU 20 szolgáltatás az összes államigazgatási ügyforgalom 80%-át teszi ki május 1. óta az

12 ügyfélkapu alkalmazásával mintegy 39 millió azonosítási szolgáltatást vettek igénybe, több mint 28 millió dokumentumot továbbítottak, a kormányzati portálról 352 millió oldalnyi információt töltöttek le. Az ügyfélkapun regisztráltak száma több mint 640 ezer. A virtuális okmányirodában közel 80 féle közigazgatási ügy kezdeményezhetı, köztük a legsikeresebb az okmányirodai idıpontfoglalás, melyet 2007-ben közel alkalommal vettek igénybe. A kormányzati portálon elérhetı a hatályos jogszabályok győjteménye és mintegy 800 közigazgatási ügy leírása. Az elektronikusan letölthetı, illetve kinyomtatható nyomtatványok száma meghaladja a 2000-et. 33 hazai kormányzati, 26 EU-s szervezet és 8 közszolgáltató vállalat nyújt elektronikusan elérhetı szolgáltatásokat. Az ügyfélkapu szolgáltatásai: Az ügyfél biztonságos, egyszeri azonosítása, majd összekötése az elektronikus szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásaival. Az ügyfelek a rendszert magát, valamint az egyes elektronikus intézményi szolgáltatásokat böngészın keresztül érik el (kiegészítve esetleges letöltıdı alkalmazásokkal). A piacon lévı szabványos elektronikus aláíró alkalmazások fogadása. A rendszer felkészült a jövıbeni alternatív aláíró eszközök (pl. mobiltelefon) használatára, szabványos kapcsolódási felületek kialakításával. Az ügyfélkapu biztonsági alapelve: a kockázattal arányos, szükséges és elégséges mértékő biztonság garantálása. Az ügyfélkapu a szakrendszerek felé az alábbi szolgáltatásokat nyújtja [9]: Egységes be- és kijelentkeztetı ügyfél-azonosítási eljárás, tranzakciós kód ellenırzése, viszontazonosítás. A szakrendszer az ügyintézés elıtt az ügyfélkapura irányítja az ügyfelet, ahol megtörténik a beléptetése, azonosítása. A sikeres bejelentkezést követıen az Ügyfélkapu visszairányítja az ügyfelet a szakrendszerhez, paraméterként egy tranzakciós kódot adva. A szakrendszer az ügyfélkapunál a tranzakciós kóddal kéri az ügyfél nevét és címét. Ha a szakrendszer saját azonosítóval is rendelkezik (pl. TAJ), akkor azt elkérve az ügyféltıl, kérheti a saját nyilvántartásában szereplı természetes azonosítók hitelességének ellenırzését az ügyfélkaputól a viszontazonosítás keretében. Saját portállal nem rendelkezı szakrendszereknek a Kormányzati Portálon történı megjelenést támogató interfész. A Kormányzati Portálhoz a szakrendszer a Központi Rendszer Integrátorán (KRI) keresztül csatlakozik. A szakrendszer feladata az ügyintézéshez szükséges folyamatok vezérlése, az adattartalom szolgáltatása (a megjelenítést vezérlı információkkal együtt). A Kormányzati Portál elérhetıvé teszi a csatlakozó intézmény szolgáltatásait, megoldja a bejelentkeztetést, továbbá egységes megjelenítést biztosít. A felek közötti kommunikáció SOAP kérdés/válasz tranzakciókon keresztül valósítható meg. Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlettségi szintjét az EU-ban elfogadott értékelési rendszer négy, újabban öt fokozatú skálán méri [12]. Ennek lényege a tájékoztatás, egyirányú on-line,

13 kétirányú on-line, tranzakciós kapcsolati szintek megkülönböztetése, illetve a felhasználócentrikus kiszolgálás. Ezzel összhangban van az ENSZ 2008-as jelentésében alkalmazott értékelés [1]. Fejlıdı (emerging) az e-közigazgatási szolgáltatás, ha csupán statikus, kapcsolatokat alig kínáló információkat közöl a felhasználókkal. Fejlett (enhanced), ha az információközlés bıvebb, dinamikusabb, kapcsolatokat, navigációs lehetıségeket, aktuális jelentéseket, jogszabályi tájékoztatást kínál. Interaktív (interactive), ha az ügyintézésekhez szükséges őrlapok letöltésére, ügyindításra is lehetıséget ad. Tranzakcionális (transactional), ha kétirányú, on-line, folyamatosan rendelkezésre álló (7/24) kapcsolat vehetı igénybe, beleértve az on-line fizetési lehetıségeket. Egységes (connected) a szolgáltatás, ha integrált back-office infrastruktúrára támaszkodva a felhasználó igényeihez alkalmazkodó kiszolgálást nyújt. Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] értékelésébıl kiolvasható, hogy az átlagos szintnek megfelelı helyünk a rangsorokban elsısorban az ügyfélkapu és a kormányzati portál által kínált szolgáltatás-elérhetıség eredménye, az egységes szint felé való továbblépés az integrált backoffice kialakítását, a technikai, szervezési és jogi kérdések együttes kezelését igényli. Sajátos, és külön említendı kérdés az önkormányzati rendszerek kérdése, a helyzetkép ezen a területen nagy változatosságot, színvonalukban is széles skálán elhelyezkedı, zömében önálló szigetrendszereket és egyedi megoldásokat mutat. Az a tény, hogy az önkormányzatok kötelezı feladatai egységesen rögzítettek, lényeges egyszerősítésekre, hatékony fejlesztésre ad lehetıséget Jogi háttér Az Európai Bizottsága i2010 egovernment cselekvési terv-e [10] szerint A tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy az elektronikus kormányzatra vonatkozó, a társadalmi integrációt szem elıtt tartó célkitőzések megvalósításával annak biztosítására törekedjenek, hogy 2010-re minden polgár beleértve a társadalmilag hátrányos helyzető csoportokat is az elektronikus kormányzat fontos haszonélvezıje lehessen Az elektronikus ügyintézés jogi keretei Magyarországon lényegében adottak, mert novemberében hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). a Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek a Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival az e-fizetés bevezetése érdekében több jogszabály-módosítás megtörtént (pl. illeték) az elektronikus információ szabadságáról szóló törvény garantálja az ügyfelek tájékoztatását Mindemellett a jogi környezet nem ellentmondásmentes (például az adatvédelmi jogszabályok és a Ket. rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása tekintetében), és indokolt az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény megalkotása [3].

14 A jelen alprojekt keretében kimunkálandó architektúrát érintı legfontosabb jogszabályok a következık: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket) 182/2007. (VII.10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerrıl 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról, együttmőködési képességérıl és egységes használatáról 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó követelményekrıl 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzı szervezetekrıl, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírásról 2/2002. (IV. 26) MeHVM irányelve a minısített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekrıl. 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekrıl Az ÚMFT, az ÁROP és EKOP projektek tervezése során kialakított fejlesztési koncepcióknak [4] megfelelıen folyamatban van a Ket. módosítása és vele párhuzamosan az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény kidolgozása Elfogadott fejlesztési projektek Az EKOP átfogó célja a közigazgatás teljesítményének a javítása. Az operatív program magában foglalja a közigazgatás és igazságszolgáltatás mőködésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját, továbbá az összes infokommunikációs eszközön keresztül nyújtható közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek azonosítását biztosító beavatkozásokat. Az átfogó célt az alábbi két specifikus cél megvalósítása szolgálja: javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, továbbá növekedjen a mőködési hatékonyság. A célok teljesülését az alábbi indikátor méri: a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintő elégedettségének változása a program hatására, illetve az állami szerepvállalás minısége és hatékonysága hatással van mind az üzleti környezetre, a vállalatok versenyképességére, mind pedig a lakosság életminıségére, így

15 az állami funkciók ellátásának az átalakítása segíti a lisszaboni célkitőzések megvalósítását. Az EKOP-ban az alábbi projektek indítását fogadták el: Projektgazda Projekt IRM A cégbírósági és céginformációs rendszerek korszerősítése KEKKH Jogügyletek biztonsága PMISZK Költségvetési Gazdálkodási Rendszer kiépítése Kopint-Datorg Zrt. Központi rendszer bıvítése és szolgáltatásfejlesztése PMISZK Egyablakos vámügyintézés megteremtése PMISZK Központi elektronikus fizetés megvalósítása Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Biztonságos elektronikus összeköttetés kiépítése FÖMI Ingatlan-nyilvántartások elérhetısége Kopint-Datorg Zrt. Elektronikus Levéltár Kopint-Datorg Zrt. Közigazgatási Informatikai Közmő Elektronikus azonosítás KEKKH Elektronikus anyakönyvi ügyintézés MVH Agrártámogatások feltételeként elıírt megfeleltetési rendszer MeH EKK Interoperabilitás megvalósítása egyes nyilvántartásoknál PMISZK Családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése OITH Civil szervezetek nyilvántartásának modernizációja PMISZK Adóalany-centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása Az Államreform Operatív Program (ÁROP) célja, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szőkös erıforrások optimális felhasználása mellett növelje. A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az alábbi specifikus célokat: javuljon a társadalmi eredmény (növekvı eredményesség); takarékosan legyenek felhasználva a rendelkezésére bocsátott, illetve a mőködése által érintett társadalmi erıforrások (optimalizált hatékonyság) javuljon a közszolgálatiság. A célok teljesülését az alábbi indikátor méri: a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintő elégedettségének változása a program hatására, illetve növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek jegyében az ÁROP tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az ÁROP keretében a közvetkezı projektek indítását fogadták el: Projektgazda Projekt MeH Közpolitikai Titkárság Dereguláció MeH EKK Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása MeH EKK E-közigazgatási Tudásportál

16 TÖOSZ Kistérségek feladatellátásának támogatása A fenti táblázatok a jelen projekt kezdetekor, 2008 elején fennálló állapotot mutatják Problémák Az E-közigazgatás 2010 stratégia [4] három fı területen lát feladatokat: Az IT fejlesztéseknek, a közigazgatási intézményeket középpontba állító hagyományos ügyintézési filozófiával ellentétben, az állampolgárok és a vállalkozások köré kell épülniük A közigazgatásnak az elosztott, integrált szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése és mélyítése az informatikai szolgáltatóknál Dr. Baja Ferenc kormánybiztos, a Technológiai platform és e-közigazgatás workshop-on tartott elıadásában [3] április 29-én a következı problémákat azonosította: A stratégiai irányítás és koordináció nem megfelelı háttere, hatékonysága A különbözı hivatalok ellenérdekeltsége, ellenállása A szolgáltatások nem megfelelı minısége, megbízhatósága, rendelkezésre állása A felhasználók felkészültségi hiányai, a nem kellıen ügyfélközpontú megoldások miatti elégedetlensége Az e-közigazgatási informatikai rendszerének jelenlegi mőködését tekintve az alábbi problémák vetıdnek fel: A jelentıs állami nyilvántartások mőködtetésének felelıssége szervezetileg tagolt. Saját informatikai rendszerét minden szervezet önállóan fejleszti. Különbözı szakrendszerek nyilvántartásainak összekapcsolása adatvédelmi szempontokból csak törvényi felhatalmazással, a célhoz kötöttség elvének érvényesítésével lehetséges. Ebbıl az következik, hogy a nyilvántartások adattartalmát törvények rögzítik. A törvényi felhatalmazások alapján alakítják ki az ellenırzött (naplózott) hozzáférési pontokat a felhatalmazott külsı szervezetek számára, jellegzetesen egyedi, pont-pont kapcsolatok kialakításával meglehetısen szoros csatolást okozva a szakrendszerek között. Minden jogszabály-módosítás az érintett nyilvántartás(ok), és a nyilvántartást használók oldalán is fejlesztési feladatokat generál. Bármilyen módosítás a kapcsolatok ismételt, páronkénti egyeztetését igényli. Az ügyfélkapu túl az ügyfelek beléptetésén módot ad a saját portállal nem rendelkezı szakrendszerek megjelenésére a Kormányzati Portálon. Ez szükségessé teszi az együttmőködést, ami SOAP üzenetváltásokkal történik. Az üzenetek megjelenítendı adattartalmakból és annak formájára vonatkozó információkból állnak. A központi rendszer a szakrendszerbıl nézve egy speciális utasításkészlettel rendelkezı browserként viselkedik, a kommunikáció tehát a megjelenítés szintjén zajlik.

17 Mindez nem lehet alkalmas a szakrendszerek logikai, szolgáltatás szintő, biztonságos kapcsolatának kiépítésére.

18 8. Jövıkép Az e-közigazgatás mőködésének jövıképét a következı szolgáltatásokkal jellemezhetjük. Az állampolgárok (ügyfelek) lehetıségei: Minden állampolgár, aki erre igény tart, a hatóságokkal és egyre bıvülıen a közszolgáltatást végzı szervezetetekkel és az üzleti élet szereplıivel adott élethelyzetében, felmerülı problémájának megoldására elektronikus ügyintézés keretében lehetıséget kap (elektronikus állampolgár). A szolgáltatásokat a számára legmegfelelıbb eszközökrıl (számítógép, mobiltelefon, stb.) helytıl és idıtıl függetlenül igénybe veheti. A szolgáltatások folyamatosan (7x24) rendelkezésre állnak. Rendelkezésére áll egy garantált, letagadhatatlan, biztonságos elektronikus üzenetközvetítı rendszer, amelyet a hatóságokkal és a rendszerhez csatlakozott szolgáltatókkal, üzleti szereplıkkel való hivatalos kommunikációra használhat, küldemény érkezésérıl igénye szerinti értesítést kap (pl. sms). Rendelkezik egy csak általa elérhetı, biztonságos (sérülések, adatvesztések ellen védett, titkosított) tárhellyel. Az állampolgár biztonságos azonosítására a kockázatokat elfogadható szintre mérséklı megoldások állnak rendelkezésre. Az állampolgár észszerő keretek között megválaszthatja az adott ügyhöz általa szükségesnek tartott biztonsági szintet. Az állampolgár egyetlen belépéssel (azonosítási folyamat) elintézheti az adott élethelyzethez kapcsolódó ügyeit, eközben egységes környezetben érezheti magát. Az azonosításhoz szükséges adatok kivételével nem kell olyan adatokat igazolnia, megadnia, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. A szolgáltatás igénybevételével ugyanakkor felhatalmazást ad arra, hogy az ügy elintézéséhez szükséges adatokat a hatóságok célhoz kötötten felhasználják. További szereplık lehetıségei: A közhivatalok munkatársai az állampolgárokhoz hasonló, de szerep alapú azonosítási és jogosultsági rendszerrel kezelhetı lehetıségeket használhatnak. Ügyintézési folyamataikat fejlett alkalmazások támogatják, amelyek végigvezetik ıket az ügyintézés jogszabály szerinti menetén. A rutindöntések automatizáltak, a mérlegelést igénylı döntéseket a releváns adatok ergonomikus prezentációja segíti. A rendszerhez a közigazgatás szereplıi mellett fokozatosan továbbiak is csatlakozhatnak (közszolgáltatók, egyéb, jelentıs ügyfélforgalmú üzleti szereplık). Az üzemeltetık lehetıségei: A jogszabály-változások, az új csatlakozók belépése technikailag egyszerő, könnyen végrehajtható, átlátható módosításokkal valósítható meg. A jogosultsági rendszer átlátható, jól konfigurálható, a jogszabályoknak való megfelelés könnyen igazolható

19 A rendszeradminisztráció és a felügyelet hatékony eszközökkel támogatott Az architektúra A fentiekben felsorolt funkciókhoz és elvárásokhoz szükségesnek tartjuk egy szolgáltatásorientált architektúra kialakítását. Az Alkalmazásfejlesztési keretrendszer kidolgozása alprojekt elızı munkaszakaszában közreadtuk javaslatainkat a SOA alapú architektúra rendszertervében [11]. Az anyagot a projekt minıségbiztosítója a lényeget nem érintı megjegyzésekkel kiegészítve elfogadta. A rendszerterv alapján jelen munkaszakaszban elkészítettük A magyar e- közigazgatási rendszer szolgáltatásorientált architektúrája (MKA) címő anyagot, amely az architektúra specifikációja. Jelen dokumentációban az architektúra fejlesztésére kidolgozott módszert adjuk közre. Nyilvánvaló, hogy fejlesztési módszer maga az architektúra ismeretében értelmezhetı és értékelhetı. A következı pontban röviden összefoglaljuk az architektúrát megalapozó elveket (tekinthetık magas-szintő követelménynek is), egyebekben pedig az architektúra specifikációjának ismeretét feltételezzük Az architektúra alapelvei Önálló szakrendszerek A szakrendszerek önállóan, egymástól függetlenül fejlesztett, különbözı technológiai bázison álló informatikai rendszerek. Az architektúrában fekete dobozként viselkednek, velük szemben csak kapcsolódási felületükön (interfész) írhatók elı funkcionális és nem funkcionális követelmények. Meglévı rendszerek integrálása A rendszer teljes újratervezése, zöldmezıs beruházás indítása nem reális, de nem is indokolt. A meglévı alrendszerek jelentıs értéket képviselnek, és feladataikat nagyrészt megfelelıen ellátják, így teljes cseréjük az esetek többségében nem indokolt. Laza csatolás igénye A szakrendszerek önállóságának alapelvébıl következıen olyan megoldásra kell törekednünk, amelyben a kapcsolódó alrendszerek és komponensek (itt szakrendszerek) fekete dobozként viselkednek, közöttük a függıség a lehetı legkisebbre korlátozódik. Sín topológiájú logikai kapcsolatok kialakítása. A rugalmas bıvíthetıség és a fokozatos fejlesztés igénye miatt a kapcsolódó komponensek belsı szerkezetének elrejtése mellett a kapcsolatot biztosító sín egységesítését, szigorú felügyeletét, skálázható kialakítását kell biztosítani. Az egységes sín az összekapcsolt komponensek számának növekedésekor is elkerülhetıvé teszi a páros kapcsolatok számának négyzetes növekedésébıl adódó komplexitási problémát, így a várható további csatlakozások (önkormányzat, régió, közszolgáltatók, üzleti szereplık) kezelése könnyebben uralható. Nyílt szabványok és specifikációk alkalmazása A szakrendszerekben mőködı informatikai rendszerek különbözı platformokon épülhetnek fel. Ezen heterogén rendszer elemeinek összekapcsolásához gyártófüggetlen, nyílt, lehetıleg

20 elterjedten alkalmazott szabványokon alapuló megoldásokra kell építeni. Ez a megoldás csökkenti a szállítófüggıséget, a gyártóknak való kiszolgáltatottságot, egyben biztosítja a rugalmas továbbfejleszthetıséget és a szállítói verseny lehetıségét. A folyamatos mőködés fenntartása fokozatos fejlesztés A közigazgatás biztonsága, folyamatos mőködésének fenntartása, a folyamatban levı és a korábbi ügyek elérésének igénye miatt ez az igény természetes, hiszen nem lehet tartós (1-2 napot meghaladó) közigazgatási üzemszünetet meghirdetni. Ezért az architektúra rugalmasságának a fejlesztés fokozatosságát is támogatnia kell. Biztosítani kell, hogy a meglévı egyedi szakrendszer-közi kapcsolatok együtt éljenek a sín jellegő új kapcsolatokkal, és fokozatosan legyenek azokkal kiválthatók. Helytıl és idıtıl független elérhetıség Az architektúra kialakításakor figyelemmel kell lenni a helytıl és idıtıl független elérhetıségre, a különféle eszközökkel való csatlakozás lehetıségére. Összetett szolgáltatások végrehajtásának támogatása A több szakrendszert érintı ügyintézés támogatására a szakrendszerek együttmőködését is magába foglaló, magasszintő munkafolyamat-kezelı komponenseket kell kialakítani.

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

SOA projektmenedzsment. Kondorosi Károly BME IIT, 2011.

SOA projektmenedzsment. Kondorosi Károly BME IIT, 2011. SOA projektmenedzsment Kondorosi Károly BME IIT, 2011. Tartalom Projektmenedzsment - általában SOA projektek tulajdonságai SOA projektek menete (roadmap) Zachman Framework TOGAF Gartner EA Process Model

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN

SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN SOA ALAPÚ INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBAN Fekete János, fekete@sbgk.hu Dr. Kondorosi Károly, kondor@iit.bme.hu Budapesti Műszaki Egyetem, Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont

Részletesebben

Közigazgatási rendszerek interoperabilitási képességeinek növelése Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz

Közigazgatási rendszerek interoperabilitási képességeinek növelése Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz Közigazgatási rendszerek interoperabilitási képességeinek növelése Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz DR. KARLÓCAI BALÁZS Szolgáltatási igazgató - IdomSoft Zrt. HTE - INFOKOM 2016 október 12-14. Kulcselemek

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere

E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere 2008. szeptember 30. 1. Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv hatásindikátorai Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása 2.5. - Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása Az alprojekt bemutatása Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához Az NFSZ bıvülı tevékenységének ellátását hatékony,

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Nyomtatványok elektronizálása

Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványok elektronizálása Nyomtatványtervezı- és kitöltı alkalmazások bemutatása Tarpai Zoltán Budapest, 2009. június j 17. Tartalom 1. Elızmények 2. Célok 3. Nyomtatványtervezı alkalmazás, tapasztalatok

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10.

Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása. Nick Gábor András 2009. szeptember 10. Üzleti folyamatok rugalmasabb IT támogatása Nick Gábor András 2009. szeptember 10. A Generali-Providencia Magyarországon 1831: A Generali Magyarország első biztosítója 1946: Vállalatok államosítása 1989:

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató A PROJEKTEK KÖRNYEZETE 02 Intézmények Sokszereplős projektek Minisztériumok véleményező szerepe

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A Szoftver és Szolgáltatások. Stratégiai kutatási terve. Kondorosi Károly, BME IIT. Szoftvertechnológiai Fórum. 2010. február 2.

A Szoftver és Szolgáltatások. Stratégiai kutatási terve. Kondorosi Károly, BME IIT. Szoftvertechnológiai Fórum. 2010. február 2. A Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform Stratégiai kutatási terve Kondorosi Károly, BME IIT 2010. február 2. 2 Vázlat A NESSI Hungary Alakulás, motivációk NESSI az EU s anya A NESSI

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben