GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Gazdálkodási rendszer interfész ajánlás Kulcsszó (dc:subject) Önkormányzat; interoperabilitás; interfész specifikáció; ajánlás Leírás (dc:description) Az ügyintézésben elıforduló pénzügyi tranzakciókat (kötelezettségválllalás, utalványozás, bevételi elıírás, beszedés, befizetések ellenırzése) bonyolító, illetve az azokhoz szükséges támogató interfészeken átadandó adattartalom definíciója. Típus (dc:type) Szöveg Forrás (dc:source) Stratis Kft. Kapcsolat (dc:relation) Önkormányzati architektúra ajánlás Terület (dc:coverage) Önkormányzati szemantikai interoperabilitás Létrehozó (dc:creator) e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Kiadó (dc:publisher) MEH EKK Résztvevı (dc:contributor) Stratis Kft. Önkormányzati interoperabilitási szemantikai munkacsoport Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Elektronikus Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V2 Státusz (State) Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_ Gazdalkodasi_rendszer_Interfeszek _081003_V2.doc Méret (Size) 1191 kb Ár (Price) - Felhasználási jogok (UserRights) A közigazgatás egészében szabad felhasználású, a forrás megjelölésével. 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Gazdálkodási rendszer interfész ajánlás A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 45 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V MeH-nek átadott verzió V Minıségbiztosítási vélemény alapján javított verzió. V3 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés 1. Elıszó (Foreword) 2. Bevezetés (Preamble) 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) Leírás 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSKEZELÉS 4 3. SZÖVEGSABLON TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ BEVEZETÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZİ HIVATKOZÁSOK FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A SZABVÁNY EGYEDI TARTALMA A GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZEI Hozzáférhetı elıirányzatok listája Elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet lekérdezése Bankszámlaszám-lista lekérdezése Kötelezettségvállalás Kifizetési utalvány fogadása (Utalványozás) Bevételi elıírás fogadása Bevételi utalvány fogadása Fizetési tranzakció ellenırzése MELLÉKLETEK KÓDKATALÓGUS-KEZELÉSI ELJÁRÁSOK ADATTÍPUS DEFINÍCIÓK FizetesiModTipus Kedvezményezett / Befizetı BankSzamlaSzamTipus KTK (Kincstári Tranzakciós Kód) Tevékenység-típus Kötelezettségvállalás tételei (KotelezettsegVallalasTetelTipus) Kifizetési és bevételi utalványok (KifizetesiUtalvanyTipus, BeveteliUtalvanyTipus) XSD FÁJL SZAKIRODALMI HIVATKOZÁS RÖVIDÍTÉSGYŐJTEMÉNY ÁBRÁK KÉPEK TÁBLÁZATOK

7 17. VERZIÓSZÁM Elıszó A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Közigazgatás Stratégiai Központja a Budapesti Mőszaki Egyetem Informatikai Központja vezette konzorciumot bízta meg az Önkormányzati architektúra ajánlás és kapcsolódó interfész-specifikációk elkészítésével. Jelen dokumentum az önkormányzati gazdálkodási rendszerekben megvalósításra ajánlott interfészeket definiálja. 6. Bevezetés Jelen ajánlás célja az önálló gazdálkodást folytató, de az államháztartás felé jelentési kötelezettséggel bíró önkormányzatok operatív gazdálkodási folyamatainak, tranzakcióinak támogatása, a papíralapú iratmozgások mennyiségének csökkentése. Az interfészek szemantikai szinten definiálják az általános, hatósági eljárás során nagy tömegben elıforduló tranzakciók során a szakrendszerek és gazdálkodási rendszerek között átadandó adatstruktúrákat, amelyek a jogszabályokban elıírt kötelezı tartalom mellett a kiadások/bevételek könyvelését támogató információkat is tartalmaznak. Az egyes tranzakciók kiválasztása, illetve az azok során átadott adatstruktúrák kialakítása a következık alapján történt: Az ügyintézési folyamat során elıforduló gyakori pénzügyi tranzakciók azonosítása Jogszabályok elemzése Gazdálkodási rendszerek mőködésének, funkcionalitásának elemzése Az ajánlásban leírtakon túl az egyes szervezetek mőködési sajátosságainak figyelembe vételével további adattartalmak is használhatók, az ajánlás az általános, minden, a lenti tranzakciókat végzı szervezetnél használható adattartalmakat definiálja. 7. Alkalmazási terület Az interfészek alkalmazási területe az önkormányzatoknál alkalmazott szakrendszerek által a gazdálkodási rendszer felé kezdeményezett pénzügyi/gazdasági tranzakciók elektronikus útra helyezése. Az ajánlás hatóköre a pénzügyi folyamatnak az ügyintézéshez köthetı, más rendszerekkel való kapcsolatot igénylı szakasza. Az ajánlás nem foglalkozik a jellemzıen rendszeren belül végzett tervezési, illetve könyvelési feladatokkal, a költségvetés, elıirányzatok szerkezetének kialakításával, folyamataival, valamint a szervezetek által elıállítandó jelentések készítésével, mivel azok a gazdálkodási rendszeren belüli feladatok, de ahol lehetséges, lehetıséget biztosít a fent említett tevékenységeket egyszerősítı adatok átadására (pl. Kincstári tranzakciós kód). 7

8 8. Rendelkezı hivatkozások Önkormányzati architektúra ajánlás: jelen ajánlás az Önkormányzati architektúra ajánlásban definiált funkciókat figyelembe véve, az abban leírt interfész-struktúrának megfelelıen készült. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl évi CXL. törvény (KET) 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól (KET végrehajtási rendelete) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet a kincstári rendszer mőködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérıl évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (helyi önkormányzatokra vonatkozóan 62-83) évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl (Harmadik rész) 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól IX. fejezet 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenırzésének részletes szabályairól (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minıségi követelményeirıl 9. Fogalom-meghatározások Bevételi elıírás: az elıre látható bevételek (önkormányzat által beszedett adók, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, stb.) rögzítése. Bevételi utalvány: az ügyfél/partner hivatal felé való fizetési kötelezettségének jelzése CDV (Check Digit Verification): a bankszámlaszámok formai validálása során (is) használt eljárás. (Kifizetési) utalvány: a kötelezettségvállalásban foglalt feltételek teljesülése esetén a hivatalra vonatkozó (jelen esetben pénzügyi) kötelezettség teljesítése, a vonatkozó összeg kifizetésére adott megbízás: Az utalvány tartalmára vonatkozóan a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás mőködési rendjérıl) bekezdése 8

9 Kötelezettségvállalás: jelen ajánlás szempontjából a kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely jövıbeni fizetési kötelezettséget von maga után. Ügyazonosító szám az eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstár által kiadott, az eljáró szervet azonosító intézményazonosító számból és az eljáró szerv által megadott ügyszámból áll a Magyar Államkincstár által meghatározott formátum szerint. Az ügyazonosító az igazgatási szolgáltatási díj esetében az eljáró szerv által megadott szám. 10. A szabvány egyedi tartalma A gazdálkodási rendszer interfészei A gazdálkodási rendszerek szakrendszerek felé nyújtott szolgáltatásai alapvetıen a következı eseményekhez köthetık: Kötelezettségvállalás, bevételi elıírás A kötelezettségvállalások és bevételi elıírások nyilvántartása azon túl, hogy jogszabályi elıírás, a hivatalok pénzügyi tervezését is támogatja. Mivel a kiadási elıirányzatok túllépése a hivatalok számára aggályos, a kifizetések esetében minden esetben szükséges az elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet ellenırzése, illetve kötelezettségvállalással való lefoglalása. Bevételek: Bevételek alatt nem csak azokat a tranzakciókat értjük, amelyeknek összege a hivatal számláján jelenik meg, hanem beleértjük ebbe a halmazba azokat a fizetéseket is, amelyeket az ügyfél az Államkincstár felé teljesít, de teljesülésének ellenırzésére szükség lehet. Szolgáltatások ellenértéke: a hivatal által nyújtott szolgáltatásokból, bérbeadott területekbıl, stb. eredı bevételek. Ezek jellemzıen elıre ismertek, bevételi elıírás hozható létre rájuk. Igazgatási szolgáltatási díj (193/2005, 39..): az eljáró szerv által megadott ügyanozosító ismeretében fizethetı meg, amennyiben jogszabály lehetıvé teszi, legkésıbb a közigazgatási eljárást lezáró határozat személyes átvételével egyidejőleg. Az ügyazonosító az igazgatási szolgáltatási díj esetében az eljáró szerv által megadott szám. Államigazgatási eljárási illeték (193/2005, 39.par.): Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem elıterjesztésekor keletkezik (1990. évi XCIII. tv.). Az eljárási illeték a Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illetékbevételi számla javára fizetendı, de az az eljárás megindítása elıtt is megfizethetı, készpénz-átutalási megbízással. Az eljárási illetékre vonatkozó kötelezettség az ügyazonosító ismeretében banki átutalással is teljesíthetı. Az eljárási illeték elızetes megfizetését az eljárás megindításakor - a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényén szereplı azonosító szám (8 számjegyő azonosító), a megfizetett 9

10 eljárási illeték összegének és a befizetés idıpontjának feltüntetésével - közölni kell az eljáró szervvel. Az eljárási illeték elızetes megfizetésével indított ügyben az eljáró szerv a befizetés tényét a Magyar Államkincstár megkeresésével - a 8 számjegyő azonosító szám feltüntetése mellett - ellenırzi. A Magyar Államkincstár a megkeresésre - a 8 számjegyő azonosító szám alapján - közli a megfizetett illeték összegét, a megfizetés idıpontját és azt a tényt, hogy az adott azonosító számra érkezett-e korábban megkeresés más szervtıl. Az eljáró közigazgatási szerv nyilvántartást vezet az ügyfél által közölt 8 számjegyő azonosító számról, a megfizetett összeg nagyságáról, a befizetés idıpontjáról. Az ügyazonosító szám az eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstár által kiadott, az eljáró szervet azonosító intézményazonosító számból és az eljáró szerv által megadott ügyszámból áll a Magyar Államkincstár által meghatározott formátum szerint. Az interoperabilitás szempontjából fontos jellemzık: Az eljárási illeték elıre is megfizethetı, a hivatal által elıre nem ismert hivatkozási számmal (ügyazonosítóval). Befizetése a Magyar Államkincstárhoz történik, a készpénz-átutalási megbízáson szereplı 8 számjegyő azonosító képezi a kapcsolatot. Ügyintézés esetén a bizonylat alapján az ügyintézés megkezdhetı, de a tranzakció-lekérdezı interfész lehetıséget ad a készpénz-átutalási megbízás alapján történı lekérdezésre is. Házipénztárban is befizethetı (44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4. par.)(ezesetben nem szükséges interfészen státuszt lekérdezni) Határozat alapján keletkezı bevételek (pl. bírság): Az ilyen bevételek jellemzıje, hogy az ügyfél fizetési kötelezettsége az ügyintézés során, annak eredményeképpen keletkezik, így egyértelmően azonosítóható az ügyfél, illetve az ügy (ügyirat) is. A gazdálkodási rendszer és a szakrendszerek közötti interfészek szempontjából bár a fenti bevételek némelyike külsı hivatkozási számon érkezik, de a benyújtott bizonylattal ezt a hivatkozási számot a hivatal is megismeri, így a fizetés megtörténtének ellenırzése szempontjából nem jelentenek különbséget (a hivatkozási szám a pénzügyi szolgáltatón keresztül eljut a gazdálkodási rendszerbe, a bizonylattal pedig az ügyintézıhöz). Eljárási illeték esetén a szakrendszer általi lekérdezés sikerességéhez szükséges, hogy az Államkincstártól a hivatal által lekérdezésre kerüljön a befizetés ténye. Az eljárási illeték sajátossága továbbá, hogy beérkezésének ténye elıre nem ismert, így bevételi elıírás, beszedési megbízás nem szükséges a szakrendszerbıl a gazdálkodási rendszer irányába. Ügyfélnek/partnernek történı kifizetések A hivatal általi kifizetések (támogatások; segélyek; áruk, szolgáltatások ellenértéke; személyi jellegő juttatások, stb.) interoperabilitás szempontjából fontos közös jellemzıje, hogy mindig egyértelmően a hivatal által is ismert hivatkozási számhoz/azonosítóhoz köthetıek, és ez a hivatkozás a tranzakció megtörténének lekérdezésére is használható. A pénzügyi eseményeket, illetve a támogató jellegő szolgáltatásokat a következı ábra mutatja be: 10

11 Elıirányzat-foglalás Pénzügyi tranzakciók Kötelezettség-vállalás Utalványozás (kifizetés kérése) Bevételi elıírások fogadása Bevételi utalványok (beszedési megbízás) Támogató funkciók Fedezetvizsgálat Elérhetı elıirányzatok listája Bankszámla-lista Fizetési tranzakció megtörténtének ellenırzése 1. ábra: Az ajánlás hatókörébe tartozó interfész szolgáltatások A fenti tranzakciókkal kapcsolatban az önkormányzati gazdálkodási rendszerekben a következı interfészek megvalósítása szükséges a szakrendszerekbıl kezdeményezett, gyakori tranzakciók elektronikus útra tereléséhez: 1. Táblázat A definiált szolgáltatások Szolgáltatás megnevezése Felhasználó által hozzáférhetı elıirányzatok listája (EloiranyazatLista) Elıirányzatban rendelkezésre álló fedezet lekérdezése (FedezetVizsgalat) Bankszámla-lista lekérdezése (BankszamlaLista) Kötelezettségvállalás (KotelezettsegVallalas) Utalvány fogadása (KifizetesiUtalvanyozas) Bevételi elıírás (BeveteliEloiras) Bevételi utalvány fogadása (BeveteliUtalvany) Fizetési tranzakció ellenırzése (FizetesLekerdezes) Szolgáltatás rövid leírása Azon elıirányzatok/elemi elıirányzatok lekérdezése, amelyek terhére a felhasznló kötelezettség vállalására jogosult. A szakrendszerekben történı kötelezettségvállalás elıtt szükséges fedezet-ellenırzés. Az utalványozás során használható bankszámlák listájának lekérdezése (kitöltési segédletként) A szakrendszerekben vállalt kötelezettségekre vonatkozó összeg lefoglalása A szakrendszerekben elkészített kifizetési megbízások átadásához, kötelezettségvállalásra történı hivatkozással. A jövıben várt, elıre ismert bevételek rögzítése. A bevételi elıírás egyes tételeire vonatkozó beszedési megbízás. A kifizetési és bevételi utalványokhoz tartozó pénzmozgás megtörténtének ellenırzése. 11

12 Hozzáférhetı elıirányzatok listája A szolgáltatás a kapcsolódó szakrendszerbe bejelentkezett felhasználó jogosultságai, valamint a szakrendszer jellege alapján leszőri a számára hozzáférhetı elıirányzatokat (attól függıen, hogy kötelezettségvállalás/kifizetés, vagy befizetés történik-e), és visszaadja az alkalmazásnak a rendelkezésre álló elıirányzatkód elıirányzat párokat. Az elıirányzatokat az önkormányzat érvényes költségvetési rendelete tartalmazza. Ezekhez (amennyiben a rendelet ezt nem tartalmazza) a gazdasági rendszerben egyértelmő azonosítót kell rendelni. Az elıirányzatok hierarchiáját a hivatalok szabadon definiálhatják, ezért az elıirányzat-kód, illetve elıirányzat mezık értékkészlete nem definiálható, azt az elıirányzat-lista lekérdezés során kapja meg a szakrendszer Az Elıirányzatlista kérés adattartalma és formátum specifikációja 2. Táblázat Az Elıirányzatlista interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Tevékenység típusa Kód (ld. az XSD specifikációban) I Annak azonosítása, hogy a felhasználó milyen tevékenységet kíván elvégezni az adott elıirányzattal kapcsolatban Az Elıirányzatlista kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 2. ábra Az Elıirányzatlista kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="eloiranyzatlistakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="tevekenysegtipus" type="tevekenysegtipus" /> 12

13 A válasz adattartalom és formátum specifikációja 3. Táblázat Az Elıirányzatlista interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Elıriányzat kód String I 0 vagy több pár Elıirányzat név String I Elemi elıirányzat kód String N 0 vagy több pár Elemi elıirányzat név String N Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 3. ábra Az Elıirányzatlista válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="eloiranyzatlistavalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatok"> <xs:documentation>a hivatal által alkalmazott elıirányzatrendszernek megfelelıen.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="eloiranyzat"> <xs:complextype> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="eloiranyzatnev" type="xs:string" /> 13

14 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="elemieloiranyzat"> <xs:complextype> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatnev" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> </xs:choice> Elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet lekérdezése A szükséges jogosultság megléte esetén kötelezettségvállalás elıtt a felhasználó ellenırizheti, hogy az adott elıirányzatban rendelkezésre áll-e a szükséges, kötelezettségvállalással még nem terhelt fedezet, és ennek ismeretében hozhatja meg a döntést. Bár a funkciónak a kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokra vonatkozóan van elsısorban szerepe, bevételi elıírásokra is alkalmazható. A fedezetvizsgálat a szükséges összeg ismeretében igen/nem választ ad vissza A kérés adattartalma és formátum specifikációja 4. Táblázat - A Fedezetvizsgálat kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Elıirányzat-kód String I - Vagy Elemi elıirányzat kód String I - Vizsgált összeg Összeg (float) Devizanem típus (3 karakteres string) I Összeg és devizanem A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 14

15 4. ábra - A Fedezetvizsgálat kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fedezetvizsgalatkerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element name="vizsgaltosszeg"> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 5. Táblázat A Fedezetvizsgálat interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - FedezetRendelkezesreAll Boolean I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı elıirányzatkód 15

16 A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 5. ábra A Fedezetvizsgálat válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fedezetvizsgalatvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="fedezetrendelkezesreall" type="xs:boolean" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>nem létezı elıirányzatkód</xs:documentation> </xs:choice> Bankszámlaszám-lista lekérdezése A bankszámlaszám-lista lekérdezése kitöltési segédletként szolgál a pénzügyi tranzakciókat kezdeményezı szakrendszeri ügyintézık számára A kérés adattartalma és formátum specifikációja 6. Táblázat - A Bankszámlaszám-lista kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I 16

17 A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 6. ábra A Bankszámlaszám-lista kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bankszamlalistakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> A Bankszámlaszám-lista válasz adattartalom és formátum specifikációja 7. Táblázat A Bankszámlaszám-lista interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Hibalista Hibalistatípus - Vagy 0 vagy több Bankszámla megnevezése String I - Bankszámlaszám Bankszámlaszám típus I A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 7. ábra - A Bankszámlaszám-lista válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bankszamlalistavalasztipus"> <xs:documentation>a felhasználó által használható bankszámlák jellemzıinek visszaadása.</xs:documentation> 17

18 /> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="bankszamla"> <xs:complextype> <xs:element name="bankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="bankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" </xs:choice> Kötelezettségvállalás Amennyiben az adott elıirányzaton rendelkezésre áll a szükséges fedezet, a jogosultsággal rendelkezı felhasználónak lehetısége van annak terhére fizetési kötelezettséget vállalni (szerzıdés aláírása, határozat-hozatal). A kötelezettségvállalás több tételt is tartalmazhat, ezek egyedi azonosítása a gazdálkodási rendszer által visszaadott kötelezettségvállalás-nyilvántartási szám, valamint a tétel kötelezettségvállaláson belüli sorszáma alapján lehet. A kötelezettségvállalás tételei között elıfordulhatnak ismétlıdı kifizetések. Amennyiben a kifizetés szabályos idıközönként ismétlıdik, lehetıség van a az ismétlıdési periódus (idıszakok száma + idıszak, pl. 30 nap) A Kötelezettségvállalás adattartalma és formátum specifikációja 8. Táblázat - A Kötelezettségvállalás interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Kedvezményezett Kedvezményezett típus (név, cím, bankszámlaszám, opcionálisan I - cégjegyzékszám vagy MÁK azonosító) Kötelezettség tárgya String I - Keletkezés dátuma Dátum I - Kötelezettségvállalás tételei Tétel sorszáma String I - Tétel megnevezése String I - Elıirányzatkód v. elemi elıirányzatkód String I - Fizetési adatok Fizetési ütemezés és összeg I - KTK KTK típus N Csak KTK-t is alkalmazó szervezetek 18

19 esetén használható. Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám vagy érkeztetıszám I Elsısorban iktatószámmal rendelkezı dokumentumok fordulhatnak elı A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 8. ábra - A Kötelezettségvállalás kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kotelezettsegvallalaskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="kotelezettsegtargya" type="xs:string" /> <xs:element name="keletkezesdatuma" type="xs:date" /> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" name="kotelezettsegtetel" type="kotelezettsegvallalasteteltipus" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> 19

20 <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> A kötelezettségvállalás tételek felépítése: <xs:complextype name="kotelezettsegvallalasteteltipus"> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string"> <xs:documentation>az alkalmazás vagy felhasználó által generált, utalványon belül egyedi sorszám. </xs:documentation> <xs:element name="tetelmegnevezes" type="xs:string"> <xs:documentation>a tétel megnevezése.</xs:documentation> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string"> <xs:documentation>elıirányzat kód, a szervezet költségvetési szerkezete alapján.</xs:documentation> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string"> <xs:documentation>elemi elıirányzat kód, a szervezet költségvetési szerkezete alapján.</xs:documentation> </xs:choice> <xs:element name="fizetesiadatok"> <xs:complextype> <xs:choice> <xs:element name="egyszerifizetes"> <xs:documentation>egyszeri fizetés esetén a fizetendı összeg, illetve a fizetési határidı megadása szükséges.</xs:documentation> <xs:complextype> 20

21 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesihatarido" type="xs:date"> <xs:documentation>a határidıt akkor nem kötelezı megadni, ha egy lépésben történik a kötelezettségvállalás és utalványozás, azonnali fizetési kötelezettséggel.</xs:documentation> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kifizetendı összeg és devizaneme.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element name="utemezettfizetes"> <xs:complextype> <xs:element name="elsofizetes" type="xs:date"> <xs:documentation>az elsı fizetési határidı, dátum formátumban.</xs:documentation> <xs:element name="ismetlodesiperiodus"> <xs:documentation>az ismétlıdési periódus két részbıl áll: - idıszak (ev, honap, nap) - idıszakok száma a fizetési periódusban. pl. 30, nap 3, honap </xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="idoszakszama" type="xs:integer"> <xs:documentation>a fizetések közötti idıszakok száma.</xs:documentation> <xs:element name="idoszak"> <xs:documentation>az idıszak azonosítása. Lehetséges értékei: nap, honap, ev</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> 21

22 <xs:enumeration value="nap" /> <xs:enumeration value="honap" /> <xs:enumeration value="ev" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="utolsofizetes" type="xs:date"> <xs:documentation>utolsó fizetési ütem. Amennyiben az elsı és utolsó fizetési ütem között </xs:documentation> <xs:element name="esetifizetendo"> <xs:documentation>egy fizetési ütemben teljesítendı összeg (azaz a tételhez tartozó összes kifizetés a fizetések számának és jelen összegnek a szorzata.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesekszama"> <xs:documentation>a fizetések száma elvileg kiderül az elsı és utolsó idıpont közötti idıszakból és a periódus hosszából, de ellenırzésként megadható a fizetések száma.</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="ktk" type="ktktipus"> <xs:documentation>a Magyar Államkincstár által közzétett Kincstári Tranzakciós Kód lista alapján átadható kód. Mivel nem minden közigazgatási szervezet kincstári ügyfél, használata nem kötelezı. </xs:documentation> 22

23 A Kötelezettségvállalás válasz adattartalom és formátum specifikációja 9. Táblázat A Kötelezettségvállalás interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Kötelezettségvállalás I - String nyilvántartási száma Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 9. ábra - A Kötelezettségvállalás válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kotelezettsegvallalasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="kotelezettsegvallalasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation> Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód </xs:documentation> </xs:choice> 23

24 Kifizetési utalvány fogadása (Utalványozás) Az utalványozás a kötelezettségvállalással korábban lekötött pénzösszeg kifizetésének kezdeményezése az ügyintézı által kötelezettségvállaláshoz tartozó feltételek teljesülése esetén. A Kifizetési utalvány fogadása szolgáltatás minden, kifizetést igénylı esemény, eljárás esetén igénybe vehetı, pl.: Szállítói, szolgáltatási szerzıdések ellenértékének kiegyenlítése Segélyek, támogatások folyósításának kezdeményezése Önkormányzati intézményeknek történı folyósításának kezdeményezése Munkabérek, járulékok megfizetése A fizetési módokra vonatkozóan a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a pénzforgalom lebonyolításáról) 16. par. rendelkezik. Az ajánlás a következı fizetési módokra tér ki: Kifizetés esetén: - banki átutalás - pénzösszeg közvetlen átadása - belföldi postautalvány A Kifizetési utalvány fogadása kérés adattartalma és formátum specifikációja 10. Táblázat - A Kifizetési utalvány fogadása kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Kifizetési utalvány Utalványazonosító String I Az utalványazonosítónak szakrendszeren belül egyedileg azonosítania kell az utalványokat. A gazdálkodási rendszer gondoskodik arról, hogy szervezeti szinten egyedi azonosítókkal is ellássa az utalványokat. Rendelkezı Címtárhivatkozás I - Költségvetési év Évszám I - Elıirányzat kód vagy elemi elıirányzat kód. String I - KTK (Kincstári tranzakciós kód) KTKTípus N - Kötelezettségvállalási tétel Köt.váll. nyilvántartási száma és tételsorszáma I - Fizetési információk A fizetés módja, illetve az ahhoz szükséges információk I - (kedvezményezett adatai) Fizetés idıpontja Jövıbeli dátum N Jövıbeni kifizetés esetén megadható. Megterhelendı bankszámla String I - 24

25 megnevezése Megterhelendı bankszámla száma Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma Kapcsolódó dokumentumok Bankszámlaszám formátum (BankSzamlaSzamTipus) String Iktatószám(ok) és/vagy érkeztetıszámok Fizetendı összeg Összeg és devizanem I - Hivatkozás String N - I I I Magyar vagy IBAN formátumú bankszámlaszám A kötelezettségvállalás rögzítésekor visszakapott nyilvántartási szám. A kapcsolódó bizonylatok, számlák, teljesítésigazolás, határozat, stb. iktatószámai. Legalább 1 dokumenum meghivatkozása kötelezı. Az utalvány a rendelkezı elektronikus aláírásával. String I A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 10. ábra - A Kifizetési utalvány fogadása kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kifizetesiutalvanyozaskerestipus"> 25

26 <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="kifizetesiutalvany" type="kifizetesiutalvanytipus" /> <xs:element name="elektronikusalairas" type="xs:string"> <xs:documentation>a kifizetési utalvány a rendelkezı elektronikus aláírásával ellátva.</xs:documentation> Kifizetési utalvány: <xs:complextype name="kifizetesiutalvanytipus"> <xs:documentation>217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. alapján.</xs:documentation> <xs:element name="utalvanyazonosito" type="xs:string" /> <xs:element name="rendelkezo" type="cimtarhivatkozastipus" /> <xs:element name="koltsegvetesiev"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="evszamtipus"> <xs:pattern value="[0-9]{4}" /> <xs:mininclusive value="1950" /> <xs:maxinclusive value="2200" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="ktk" type="ktktipus"> <xs:documentation>a Magyar Államkincstár által közzétett Kincstári Tranzakciós Kód lista alapján.</xs:documentation> <xs:element name="kotelezettsegvallalastetel"> <xs:documentation>a bevételi elıírás nyilvántartási számából és az azon belüli tételsorszámból képzett azonosító.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="kotelezettsegvalllalasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string" /> <xs:element name="fizetesiinformaciok"> <xs:complextype> 26

27 <xs:choice> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a banki átutaláshoz tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="bankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a belföldi postautalványhoz tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a pénzösszeg közvetlen átadásához tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesidopontja" type="xs:date" /> <xs:element name="megterhelendobankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="megterhelendobankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="kotelezettsegvallalasnyilvantartasiszama" type="xs:string"> <xs:documentation>a kötelezettségvállalás beküldésekor visszakapott nyilvántartási szám. </xs:documentation> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok (teljesítés-igazolások, számla, stb.) meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> 27

28 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kötelezettség nettó összege.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az átutalás, postai kifizetés közleménye. A kifizetés jellegétıl függıen számlaszám, ügyiratszám, határozatszám, stb., amely alapján a kedvezményezett egyértelmően azonosítani tudja a tételt. </xs:documentation> A Kifizetési utalvány fogadása válasz adattartalom és formátum specifikációja 11. Táblázat A Kifizetési utalvány fogadása interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Pénzügyi iktatószám String I - vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Elıirányzat nem fedezi a kifizetést 650 A hivatkozott kötelezettség nem fedezi a kifizetést 700 Hibás terhelendı bankszámlaszám 800 Hibás vagy hiányzó kedvezményezett bankszámlaszám (banki átutalás esetén lehetséges) 900 CDV hiba (bankszámlaszám ellenırzı összeg) 28

29 A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 11. ábra - A Kifizetési utalvány fogadása válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kifizetesiutalvanyozasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>az interfészen lehetséges specifikus hibaüzenetek: Elıirányzat nem fedezi a kifizetést 700 Hibás terhelendı bankszámlaszám 800 Hibás vagy hiányzó kedvezményezett bankszámlaszám (banki átutalás esetén lehetséges) </xs:documentation> </xs:choice> Bevételi elıírás fogadása A bevételi elıírás az elıre látható bevételek (önkormányzat által beszedett adók, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, stb.) rögzítése, tulajdonképpen a kiadási kötelezettség ellenpárja. A szolgáltatás a bevételi elıírások elektronikus rögzítését teszi lehetıvé. A bevételi elıírás több tételt tartalmazhat (pl. szerzıdés több teljesítési üteme, részletfizetési lehetıséggel kirótt bírság, stb.), melyek egyenként elıirányzathoz rendelhetık. Lehetıség van a kapcsolódó (alátámasztó) dokumentumok meghivatkozására az iratkezelı rendszerbıl (pl. szerzıdés) A kérés adattartalma és formátum specifikációja 12. Táblázat - A Bevételi elıírás fogadása kérés interfészen várt adatok 29

30 Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Befizetı Befizetı típus (név, cím, bankszámlaszám, opcionálisan egyedi I - azonosító) Bevételi elıírás tárgya String I - Keletkezés dátuma Dátum I - Bevételi elıírás tételei Tétel sorszáma String I - Tétel megnevezése String I - Elıirányzatkód v. elemi elıirányzatkód String I - Fizetési adatok Fizetési ütemezés és összeg I - KTK KTK típus N Csak KTK-t is alkalmazó szervezetek esetén használható. Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám vagy érkeztetıszám I Elsısorban iktatószámmal rendelkezı dokumentumok fordulhatnak elı A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 12. ábra - A Bevételi elıírás kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bevetelieloiraskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="befizeto" type="befizetotipus" /> 30

31 <xs:element name="bevetelieloirastargya" type="xs:string" /> <xs:element name="keletkezesdatuma" type="xs:date" /> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" name="bevetelieloirastetel" type="kotelezettsegvallalasteteltipus" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 13. Táblázat A Bevételi elıírás interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Bevételi elıírás nyilvántartási száma String I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı elıirányzat: amennyiben valamely tétel nem létezı bevételi elıirányzatra hivatkozik. A hiba leírásában jelezni kell, hogy mely tétel hibás A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 13. ábra - A Bevételi elıírás válasz struktúrája 31

32 Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bevetelieloirasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="bevetelieloirasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>600 - Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód </xs:documentation> </xs:choice> Bevételi utalvány fogadása A bevételi utalvány egy bevételi elıirányzathoz tartozó (általában bevételi elıírással lefoglalt) bevétel realizálása. A bevételi utalvány átvételével az azon szereplı összeg behajtásával, követésével kapcsolatos feladatok átkerülnek a gazdálkodási rendszer hatókörébe A kérés adattartalma és formátum specifikációja 14. Táblázat - A Bevételi utalvány fogadása kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Bevételi utalvány Utalványazonosító String I - Rendelkezı Címtárhivatkozás I - Költségvetési év Évszám I 1950 és 2200 közé korlátozva. Elıirányzatkód vagy Elemi elıirányzat kód Bevételi elıírás tétel Befizetı String I - Bevételi elıírás nyilv. száma és tételsorszám Természetes személy, szervezet, vagy közigazgatási szervezet neve, címe (opcionálisan egyedi azonosítója) Várható fizetési mód Fizetési mód típus N vagy Inkasszó adatok Az inkasszós beszedés esetén használandó adatok: N I - N Mivel a bevételi utalvány nem minden esetben köthetı bevételi elıíráshoz, megadása nem kötelezı. Nem mindig ismert, ezért megadása nem kötelezı. Csak inkasszós beszedésnél. 32

33 - kötelezett bankszámlaszáma - benyújtás indoka (A lehetséges értékeket a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet melléklete definiálja.) Fizetési határidı Jövıbeli dátum I 2000 és 2200 közé korlátozva. Jóváírandó bankszámla Bankszámla megnevezése I - megnevezése Jóváírandó bankszámla Bankszámlaszám formátum I száma (BankSzamlaSzamTipus) Utalvány kelte Dátum I - Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám(ok) Fizetendı összeg Összeg és pénznem I - Hivatkozás String I I Magyar vagy nemzetközi formátumú bankszámlaszám A kapcsolódó bizonylatok, számlák, teljesítésigazolás, határozat, stb. iktatószámai. Mivel a kimenı számlák iktatásra kerülnek, ezért itt érkeztetıszám nem fordulhat elı. Az ügyfélnek/befizetınek átadott hivatkozási szám A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 33

34 14. ábra - A Bevételi utalvány fogadása kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="beveteliutalvanyfogadasakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="beveteliutalvany" type="beveteliutalvanytipus" /> Bevételi utalvány: <xs:complextype name="beveteliutalvanytipus"> <xs:element name="utalvanyazonosito" type="xs:string" /> <xs:element name="rendelkezo" type="cimtarhivatkozastipus" /> <xs:element name="koltsegvetesiev"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="evszamtipus"> <xs:pattern value="[0-9]{4}" /> <xs:mininclusive value="1950" /> <xs:maxinclusive value="2200" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="bevetelieloirastetel"> <xs:documentation>a bevételi elıírás nyilvántartási számából és az azon belüli tételsorszámból képzett azonosító.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="bevetelieloirasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string" /> <xs:element name="befizeto" type="befizetotipus" /> <xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="varhatofizetesimod" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="inkasszoadatok"> <xs:documentation>megadása inkasszó esetén kötelezı. </xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="kotelezettbankszamlaszama" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="benyujtasindoka" type="xs:string"> 34

35 <xs:documentation>a lehetséges értékeket a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet melléklete definiálja.</xs:documentation> <xs:element name="jogcimkod"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxlength value="3" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="bizonylatszam" type="xs:string" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="kifogasolasihatarido" type="xs:date"> <xs:documentation>határidıs beszedés esetén.</xs:documentation> </xs:choice> <xs:element name="fizetesihatarido"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:maxinclusive value="2200" /> <xs:mininclusive value="2000" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="jovairandobankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="jovairandobankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="kelt" type="xs:date" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kötelezettség nettó összege.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> 35

36 <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az a hivatkozási kód, amely az ügyfélnek is átadásra került, és az átutalás, készpénzátutalási megbízás közleményében szerepelni kell. </xs:documentation> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 15. Táblázat Az interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Pénzügyi iktatószám String I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Hiányzó bankszámlaszám 700 CDV hiba A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 15. ábra A Bevételi utalvány fogadása válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="beveteliutalvanyfogadasavalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> 36

37 <xs:documentation>600 - Hibás bankszámlaszám </xs:documentation> </xs:choice> Fizetési tranzakció ellenırzése A következı típusú fizetési tranzakciók státuszának ellenırzésére lehet szükség: Kifizetési utalvánnyal kezdeményezett kifizetés: az utalványozás során visszakapott pénzügyi iktatószám alapján lehetséges a lekérdezés. Bevételi utalványhoz tartozó beérkezés: a bevételi utalvány Hivatkozás mezıje alapján ellenırizhetı. A válasz igen vagy nem értéket vehet fel. A részteljesítések miatti behajtási, egyeztetési lépéseknek a gazdálkodási rendszeren belül kell lezajlania, az ügyintézı számára a munkafolyamat továbbléptetéséhez elegendı a teljes fizetés megtörténtének/késlekedésének ténye. Ügyfél által kezdeményezett, eljárás indításához tartozó illeték ellenırzése: az ügyfél által benyújtott bizonylaton (készpénz-átutalási megbízás) szereplı 8 számjegyő hivatkozási szám alapján ellenırizhetı. Figyelembe kell venni, hogy az igazoló szelvény postai érvényesítése után a gazdálkodási rendszerben csak az Államkincstártól való lekérdezés után jelenik meg a tranzakció, így ilyen lekérdezésre ritkán lehet szükség A kérés adattartalma és formátum specifikációja 16. Táblázat - A Fizetési tranzakció ellenırzése kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Pénzügyi Iktatószám String I - vagy Készpénz-átutalási megbízás azonosítója 8 számjegy I - 37

38 A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 16. ábra - A Fizetési tranzakció ellenırzése kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fizeteslekerdezeskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="keszpenzatutalasimegbizasszam" type="xs:string"/> <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az ügyfélnek megadott hivatkozási szám.</xs:documentation> </xs:choice> A válasz adattartalom és formátum specifikációja A válaszban az ügyfél fizetési információi (pl. bankszámlaszám, bankszámlaszám tulajdonosa) nem szükségesek, így adatvédelmi szempontok miatt csak a fizetés megtörténtének/késedelmének ténye kerül visszaadásra. Több tételt tartalmazó utalványok vagy beszedések esetén 17. Táblázat A Fizetési tranzakció ellenırzése interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Hibalista Hibalista típus I - vagy Fizetés megtörtént? Boolean I - Fizetés dátuma Dátum N Megtörtént fizetés esetén kötelezı. 38

39 Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı hivatkozási szám A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 17. ábra A Fizetési tranzakció ellenırzése válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fizeteslekerdezesvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> <xs:element name="fizetesmegtortent" type="xs:boolean"> <xs:documentation>teljes összeg beérkezése esetén. </xs:documentation> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesdatum" type="xs:date"> <xs:documentation>megtörtént fizetés esetén visszaadandó.</xs:documentation> </xs:choice> 39

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ FOLYAMATLEÍRÁST SEGÍTİ GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 1/ 50 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER INCIDENSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER IT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE

A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE A MAGYAR SOA ALAPÚ ARCHITEKTÚRA RENDSZERTERVE BME Informatikai Központ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_v006_20130815 1/8 Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord 1 Rekordtípus 2 N 01 1 3 2 Dátum 8 N ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER RENDELKEZÉSREÁLLÁS MENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3)

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3) Általános nyomtatványok xml szerkezete (v1.3) BEVEZETŐ... 3 1.1 FOGALOMMAGYARÁZAT... 3 2 A NYOMTATVÁNYOK XML FORMÁTUMA... 4 2.1 AZ XML MODELL... 4 2.2 A NYOMTATVÁNYOK XML FELÉPÍTÉSE... 4 2.2.1 Megkötések...

Részletesebben

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS

Elektronikus közigazgatási keretrendszer Mentési rend ajánlás ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER MENTÉSI REND AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

OKTATÁSI CSOMAG (SOA)

OKTATÁSI CSOMAG (SOA) OKTATÁSI CSOMAG (SOA) 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24.

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. SEPA szabvány a napközbeni többszöri elszámolásban A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. Ahogy elkezdıdött. 2005-ben merült fel a napközbeni elszámolás gondolata MNB tanulmány,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER KIADÁSMENEDZSMENT AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! ELNÖ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! A hazai pénz- és elszámolásforgalom jelentős átalakítás előtt áll, mivel 2012. július 2-ától az InterGiro2 (IG2) napközbeni többszöri elszámolás platform megkezdi

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Elektronikus számla - XML definíciók a) Számla 1. ábra Számla 2. ábra Számla fejléce 3. ábra Számlatételek 4. ábra Számla összesítése DTD definíció

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása A központi Elektronikus és Elszámolási Rendszer bemutatása Tomsics László e-fiz Pé-1 2012. 06.26. A központi elektronikus fizetési szolgáltatás célcsoportjai az elektronikus vagy hagyományos ügyintézés

Részletesebben

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató OTPdirekt Internet Banking Használati útmutató 1 Tartalom I. OTPdirekt Internet Banking : Azonosítási lépések I.1. Azonosítás OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártya segítségével...3 I.2. Azonosítás

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Elektronikus számla - XML definíciók a) Számla 1. ábra Számla 1 2. ábra Számla fejléce eladó és vevő tekintetében 2 3. ábra Számla fejléce képviselő és számlainformáció tekintetében

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS

ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS ÖNKORMÁNYZATI ARCHITEKTÚRA AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER

IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER IT BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSEK SORÁN 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

8003/2008. (PK.1.) PM tájékoztató

8003/2008. (PK.1.) PM tájékoztató 8003/2008. (PK.1.) PM tájékoztató a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati rendszer kialakítására vonatkozó mőszaki követelményekrıl 1. Általános tudnivalók

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

SEPA szabványok. Prágay István

SEPA szabványok. Prágay István SEPA szabványok Prágay István Áttekintés SEPA adatmodell, ISO20022 formátum, SEPA adattartalom, Megbízások címzése, Átutalások újdonságai, SEPA beszedés, felhatalmazások elfogadása és érvényessége, Ügyfél

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK Felhatalmazási szabványok 1 CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELHATALMAZÁSI SZABVÁNYOK A felhatalmazási folyamat áttekintése Felhatalmazás bizonylat (papír) 1. FELHBE 3. FELHKI

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) Általános kérdések

Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) Általános kérdések Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) 1. A Tv. hatálya, helyesbítı számlák Általános kérdések A 2013. december 31-ét

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA

SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA SZÁLLÍTÓI TERMÉKEK INTEROPERABILITÁSI VIZSGÁLATA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben

Hírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. III. negyedév ÁFA változásokból eredő programmódosítások 2009. augusztus Tartalom Jogszabályi változások...

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi vezetéssel kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi 0% 0,00% 1% 1,00% Látra szóló mentes, megtakarítási 0% 0,00% Jogcím Mértéke

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Országos Betétbiztosítási Alap

Országos Betétbiztosítási Alap Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Változat: 4.0 verzió Hatályba lépés: 2015. július 3. Készült: 2015. május 22-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon:

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben