GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZ AJÁNLÁS 1

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett: 2

3 1. Metaadat-táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Gazdálkodási rendszer interfész ajánlás Kulcsszó (dc:subject) Önkormányzat; interoperabilitás; interfész specifikáció; ajánlás Leírás (dc:description) Az ügyintézésben elıforduló pénzügyi tranzakciókat (kötelezettségválllalás, utalványozás, bevételi elıírás, beszedés, befizetések ellenırzése) bonyolító, illetve az azokhoz szükséges támogató interfészeken átadandó adattartalom definíciója. Típus (dc:type) Szöveg Forrás (dc:source) Stratis Kft. Kapcsolat (dc:relation) Önkormányzati architektúra ajánlás Terület (dc:coverage) Önkormányzati szemantikai interoperabilitás Létrehozó (dc:creator) e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Kiadó (dc:publisher) MEH EKK Résztvevı (dc:contributor) Stratis Kft. Önkormányzati interoperabilitási szemantikai munkacsoport Jogok (dc:rights) Dátum (dc:date) Formátum (dc:format) Elektronikus Azonosító (dc:identifier) Nyelv (dc:language) Magyar Verzió (dc:version) V2 Státusz (State) Fájlnév (FileName) EKK_ekozig_ Gazdalkodasi_rendszer_Interfeszek _081003_V2.doc Méret (Size) 1191 kb Ár (Price) - Felhasználási jogok (UserRights) A közigazgatás egészében szabad felhasználású, a forrás megjelölésével. 3

4 2. Verziókövetési táblázat A dokumentum neve Gazdálkodási rendszer interfész ajánlás A dokumentum készítıjének neve Stratis Kft. A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám V2 Összes oldalszám 45 A projekt azonosítója e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt 2.1. Változáskezelés Verzió Dátum A változás leírása V MeH-nek átadott verzió V Minıségbiztosítási vélemény alapján javított verzió. V3 4

5 3. Szövegsablon Megnevezés 1. Elıszó (Foreword) 2. Bevezetés (Preamble) 3. Alkalmazási terület (Scope) 4. Rendelkezı hivatkozások (References) 5. Fogalom-meghatározások (Definitions) 6. A szabvány egyedi tartalma (UniqueContent) 7. Bibliográfia 8. Rövidítésgyőjtemény 9. Fogalomtár 10. Ábrák 11. Képek 12. Fogalmak 13. Verzió 14. Mellékletek (Appendix) Leírás 5

6 4. Tartalomjegyzék 1. METAADAT-TÁBLÁZAT VERZIÓKÖVETÉSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSKEZELÉS 4 3. SZÖVEGSABLON TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ BEVEZETÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZİ HIVATKOZÁSOK FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A SZABVÁNY EGYEDI TARTALMA A GAZDÁLKODÁSI RENDSZER INTERFÉSZEI Hozzáférhetı elıirányzatok listája Elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet lekérdezése Bankszámlaszám-lista lekérdezése Kötelezettségvállalás Kifizetési utalvány fogadása (Utalványozás) Bevételi elıírás fogadása Bevételi utalvány fogadása Fizetési tranzakció ellenırzése MELLÉKLETEK KÓDKATALÓGUS-KEZELÉSI ELJÁRÁSOK ADATTÍPUS DEFINÍCIÓK FizetesiModTipus Kedvezményezett / Befizetı BankSzamlaSzamTipus KTK (Kincstári Tranzakciós Kód) Tevékenység-típus Kötelezettségvállalás tételei (KotelezettsegVallalasTetelTipus) Kifizetési és bevételi utalványok (KifizetesiUtalvanyTipus, BeveteliUtalvanyTipus) XSD FÁJL SZAKIRODALMI HIVATKOZÁS RÖVIDÍTÉSGYŐJTEMÉNY ÁBRÁK KÉPEK TÁBLÁZATOK

7 17. VERZIÓSZÁM Elıszó A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Közigazgatás Stratégiai Központja a Budapesti Mőszaki Egyetem Informatikai Központja vezette konzorciumot bízta meg az Önkormányzati architektúra ajánlás és kapcsolódó interfész-specifikációk elkészítésével. Jelen dokumentum az önkormányzati gazdálkodási rendszerekben megvalósításra ajánlott interfészeket definiálja. 6. Bevezetés Jelen ajánlás célja az önálló gazdálkodást folytató, de az államháztartás felé jelentési kötelezettséggel bíró önkormányzatok operatív gazdálkodási folyamatainak, tranzakcióinak támogatása, a papíralapú iratmozgások mennyiségének csökkentése. Az interfészek szemantikai szinten definiálják az általános, hatósági eljárás során nagy tömegben elıforduló tranzakciók során a szakrendszerek és gazdálkodási rendszerek között átadandó adatstruktúrákat, amelyek a jogszabályokban elıírt kötelezı tartalom mellett a kiadások/bevételek könyvelését támogató információkat is tartalmaznak. Az egyes tranzakciók kiválasztása, illetve az azok során átadott adatstruktúrák kialakítása a következık alapján történt: Az ügyintézési folyamat során elıforduló gyakori pénzügyi tranzakciók azonosítása Jogszabályok elemzése Gazdálkodási rendszerek mőködésének, funkcionalitásának elemzése Az ajánlásban leírtakon túl az egyes szervezetek mőködési sajátosságainak figyelembe vételével további adattartalmak is használhatók, az ajánlás az általános, minden, a lenti tranzakciókat végzı szervezetnél használható adattartalmakat definiálja. 7. Alkalmazási terület Az interfészek alkalmazási területe az önkormányzatoknál alkalmazott szakrendszerek által a gazdálkodási rendszer felé kezdeményezett pénzügyi/gazdasági tranzakciók elektronikus útra helyezése. Az ajánlás hatóköre a pénzügyi folyamatnak az ügyintézéshez köthetı, más rendszerekkel való kapcsolatot igénylı szakasza. Az ajánlás nem foglalkozik a jellemzıen rendszeren belül végzett tervezési, illetve könyvelési feladatokkal, a költségvetés, elıirányzatok szerkezetének kialakításával, folyamataival, valamint a szervezetek által elıállítandó jelentések készítésével, mivel azok a gazdálkodási rendszeren belüli feladatok, de ahol lehetséges, lehetıséget biztosít a fent említett tevékenységeket egyszerősítı adatok átadására (pl. Kincstári tranzakciós kód). 7

8 8. Rendelkezı hivatkozások Önkormányzati architektúra ajánlás: jelen ajánlás az Önkormányzati architektúra ajánlásban definiált funkciókat figyelembe véve, az abban leírt interfész-struktúrának megfelelıen készült. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl évi CXL. törvény (KET) 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól (KET végrehajtási rendelete) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet a kincstári rendszer mőködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérıl évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (helyi önkormányzatokra vonatkozóan 62-83) évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl (Harmadik rész) 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól IX. fejezet 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenırzésének részletes szabályairól (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minıségi követelményeirıl 9. Fogalom-meghatározások Bevételi elıírás: az elıre látható bevételek (önkormányzat által beszedett adók, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, stb.) rögzítése. Bevételi utalvány: az ügyfél/partner hivatal felé való fizetési kötelezettségének jelzése CDV (Check Digit Verification): a bankszámlaszámok formai validálása során (is) használt eljárás. (Kifizetési) utalvány: a kötelezettségvállalásban foglalt feltételek teljesülése esetén a hivatalra vonatkozó (jelen esetben pénzügyi) kötelezettség teljesítése, a vonatkozó összeg kifizetésére adott megbízás: Az utalvány tartalmára vonatkozóan a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás mőködési rendjérıl) bekezdése 8

9 Kötelezettségvállalás: jelen ajánlás szempontjából a kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely jövıbeni fizetési kötelezettséget von maga után. Ügyazonosító szám az eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstár által kiadott, az eljáró szervet azonosító intézményazonosító számból és az eljáró szerv által megadott ügyszámból áll a Magyar Államkincstár által meghatározott formátum szerint. Az ügyazonosító az igazgatási szolgáltatási díj esetében az eljáró szerv által megadott szám. 10. A szabvány egyedi tartalma A gazdálkodási rendszer interfészei A gazdálkodási rendszerek szakrendszerek felé nyújtott szolgáltatásai alapvetıen a következı eseményekhez köthetık: Kötelezettségvállalás, bevételi elıírás A kötelezettségvállalások és bevételi elıírások nyilvántartása azon túl, hogy jogszabályi elıírás, a hivatalok pénzügyi tervezését is támogatja. Mivel a kiadási elıirányzatok túllépése a hivatalok számára aggályos, a kifizetések esetében minden esetben szükséges az elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet ellenırzése, illetve kötelezettségvállalással való lefoglalása. Bevételek: Bevételek alatt nem csak azokat a tranzakciókat értjük, amelyeknek összege a hivatal számláján jelenik meg, hanem beleértjük ebbe a halmazba azokat a fizetéseket is, amelyeket az ügyfél az Államkincstár felé teljesít, de teljesülésének ellenırzésére szükség lehet. Szolgáltatások ellenértéke: a hivatal által nyújtott szolgáltatásokból, bérbeadott területekbıl, stb. eredı bevételek. Ezek jellemzıen elıre ismertek, bevételi elıírás hozható létre rájuk. Igazgatási szolgáltatási díj (193/2005, 39..): az eljáró szerv által megadott ügyanozosító ismeretében fizethetı meg, amennyiben jogszabály lehetıvé teszi, legkésıbb a közigazgatási eljárást lezáró határozat személyes átvételével egyidejőleg. Az ügyazonosító az igazgatási szolgáltatási díj esetében az eljáró szerv által megadott szám. Államigazgatási eljárási illeték (193/2005, 39.par.): Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem elıterjesztésekor keletkezik (1990. évi XCIII. tv.). Az eljárási illeték a Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illetékbevételi számla javára fizetendı, de az az eljárás megindítása elıtt is megfizethetı, készpénz-átutalási megbízással. Az eljárási illetékre vonatkozó kötelezettség az ügyazonosító ismeretében banki átutalással is teljesíthetı. Az eljárási illeték elızetes megfizetését az eljárás megindításakor - a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényén szereplı azonosító szám (8 számjegyő azonosító), a megfizetett 9

10 eljárási illeték összegének és a befizetés idıpontjának feltüntetésével - közölni kell az eljáró szervvel. Az eljárási illeték elızetes megfizetésével indított ügyben az eljáró szerv a befizetés tényét a Magyar Államkincstár megkeresésével - a 8 számjegyő azonosító szám feltüntetése mellett - ellenırzi. A Magyar Államkincstár a megkeresésre - a 8 számjegyő azonosító szám alapján - közli a megfizetett illeték összegét, a megfizetés idıpontját és azt a tényt, hogy az adott azonosító számra érkezett-e korábban megkeresés más szervtıl. Az eljáró közigazgatási szerv nyilvántartást vezet az ügyfél által közölt 8 számjegyő azonosító számról, a megfizetett összeg nagyságáról, a befizetés idıpontjáról. Az ügyazonosító szám az eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstár által kiadott, az eljáró szervet azonosító intézményazonosító számból és az eljáró szerv által megadott ügyszámból áll a Magyar Államkincstár által meghatározott formátum szerint. Az interoperabilitás szempontjából fontos jellemzık: Az eljárási illeték elıre is megfizethetı, a hivatal által elıre nem ismert hivatkozási számmal (ügyazonosítóval). Befizetése a Magyar Államkincstárhoz történik, a készpénz-átutalási megbízáson szereplı 8 számjegyő azonosító képezi a kapcsolatot. Ügyintézés esetén a bizonylat alapján az ügyintézés megkezdhetı, de a tranzakció-lekérdezı interfész lehetıséget ad a készpénz-átutalási megbízás alapján történı lekérdezésre is. Házipénztárban is befizethetı (44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4. par.)(ezesetben nem szükséges interfészen státuszt lekérdezni) Határozat alapján keletkezı bevételek (pl. bírság): Az ilyen bevételek jellemzıje, hogy az ügyfél fizetési kötelezettsége az ügyintézés során, annak eredményeképpen keletkezik, így egyértelmően azonosítóható az ügyfél, illetve az ügy (ügyirat) is. A gazdálkodási rendszer és a szakrendszerek közötti interfészek szempontjából bár a fenti bevételek némelyike külsı hivatkozási számon érkezik, de a benyújtott bizonylattal ezt a hivatkozási számot a hivatal is megismeri, így a fizetés megtörténtének ellenırzése szempontjából nem jelentenek különbséget (a hivatkozási szám a pénzügyi szolgáltatón keresztül eljut a gazdálkodási rendszerbe, a bizonylattal pedig az ügyintézıhöz). Eljárási illeték esetén a szakrendszer általi lekérdezés sikerességéhez szükséges, hogy az Államkincstártól a hivatal által lekérdezésre kerüljön a befizetés ténye. Az eljárási illeték sajátossága továbbá, hogy beérkezésének ténye elıre nem ismert, így bevételi elıírás, beszedési megbízás nem szükséges a szakrendszerbıl a gazdálkodási rendszer irányába. Ügyfélnek/partnernek történı kifizetések A hivatal általi kifizetések (támogatások; segélyek; áruk, szolgáltatások ellenértéke; személyi jellegő juttatások, stb.) interoperabilitás szempontjából fontos közös jellemzıje, hogy mindig egyértelmően a hivatal által is ismert hivatkozási számhoz/azonosítóhoz köthetıek, és ez a hivatkozás a tranzakció megtörténének lekérdezésére is használható. A pénzügyi eseményeket, illetve a támogató jellegő szolgáltatásokat a következı ábra mutatja be: 10

11 Elıirányzat-foglalás Pénzügyi tranzakciók Kötelezettség-vállalás Utalványozás (kifizetés kérése) Bevételi elıírások fogadása Bevételi utalványok (beszedési megbízás) Támogató funkciók Fedezetvizsgálat Elérhetı elıirányzatok listája Bankszámla-lista Fizetési tranzakció megtörténtének ellenırzése 1. ábra: Az ajánlás hatókörébe tartozó interfész szolgáltatások A fenti tranzakciókkal kapcsolatban az önkormányzati gazdálkodási rendszerekben a következı interfészek megvalósítása szükséges a szakrendszerekbıl kezdeményezett, gyakori tranzakciók elektronikus útra tereléséhez: 1. Táblázat A definiált szolgáltatások Szolgáltatás megnevezése Felhasználó által hozzáférhetı elıirányzatok listája (EloiranyazatLista) Elıirányzatban rendelkezésre álló fedezet lekérdezése (FedezetVizsgalat) Bankszámla-lista lekérdezése (BankszamlaLista) Kötelezettségvállalás (KotelezettsegVallalas) Utalvány fogadása (KifizetesiUtalvanyozas) Bevételi elıírás (BeveteliEloiras) Bevételi utalvány fogadása (BeveteliUtalvany) Fizetési tranzakció ellenırzése (FizetesLekerdezes) Szolgáltatás rövid leírása Azon elıirányzatok/elemi elıirányzatok lekérdezése, amelyek terhére a felhasznló kötelezettség vállalására jogosult. A szakrendszerekben történı kötelezettségvállalás elıtt szükséges fedezet-ellenırzés. Az utalványozás során használható bankszámlák listájának lekérdezése (kitöltési segédletként) A szakrendszerekben vállalt kötelezettségekre vonatkozó összeg lefoglalása A szakrendszerekben elkészített kifizetési megbízások átadásához, kötelezettségvállalásra történı hivatkozással. A jövıben várt, elıre ismert bevételek rögzítése. A bevételi elıírás egyes tételeire vonatkozó beszedési megbízás. A kifizetési és bevételi utalványokhoz tartozó pénzmozgás megtörténtének ellenırzése. 11

12 Hozzáférhetı elıirányzatok listája A szolgáltatás a kapcsolódó szakrendszerbe bejelentkezett felhasználó jogosultságai, valamint a szakrendszer jellege alapján leszőri a számára hozzáférhetı elıirányzatokat (attól függıen, hogy kötelezettségvállalás/kifizetés, vagy befizetés történik-e), és visszaadja az alkalmazásnak a rendelkezésre álló elıirányzatkód elıirányzat párokat. Az elıirányzatokat az önkormányzat érvényes költségvetési rendelete tartalmazza. Ezekhez (amennyiben a rendelet ezt nem tartalmazza) a gazdasági rendszerben egyértelmő azonosítót kell rendelni. Az elıirányzatok hierarchiáját a hivatalok szabadon definiálhatják, ezért az elıirányzat-kód, illetve elıirányzat mezık értékkészlete nem definiálható, azt az elıirányzat-lista lekérdezés során kapja meg a szakrendszer Az Elıirányzatlista kérés adattartalma és formátum specifikációja 2. Táblázat Az Elıirányzatlista interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Tevékenység típusa Kód (ld. az XSD specifikációban) I Annak azonosítása, hogy a felhasználó milyen tevékenységet kíván elvégezni az adott elıirányzattal kapcsolatban Az Elıirányzatlista kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 2. ábra Az Elıirányzatlista kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="eloiranyzatlistakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="tevekenysegtipus" type="tevekenysegtipus" /> 12

13 A válasz adattartalom és formátum specifikációja 3. Táblázat Az Elıirányzatlista interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Elıriányzat kód String I 0 vagy több pár Elıirányzat név String I Elemi elıirányzat kód String N 0 vagy több pár Elemi elıirányzat név String N Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 3. ábra Az Elıirányzatlista válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="eloiranyzatlistavalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatok"> <xs:documentation>a hivatal által alkalmazott elıirányzatrendszernek megfelelıen.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="eloiranyzat"> <xs:complextype> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="eloiranyzatnev" type="xs:string" /> 13

14 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="elemieloiranyzat"> <xs:complextype> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatnev" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> </xs:choice> Elıirányzaton rendelkezésre álló fedezet lekérdezése A szükséges jogosultság megléte esetén kötelezettségvállalás elıtt a felhasználó ellenırizheti, hogy az adott elıirányzatban rendelkezésre áll-e a szükséges, kötelezettségvállalással még nem terhelt fedezet, és ennek ismeretében hozhatja meg a döntést. Bár a funkciónak a kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokra vonatkozóan van elsısorban szerepe, bevételi elıírásokra is alkalmazható. A fedezetvizsgálat a szükséges összeg ismeretében igen/nem választ ad vissza A kérés adattartalma és formátum specifikációja 4. Táblázat - A Fedezetvizsgálat kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Elıirányzat-kód String I - Vagy Elemi elıirányzat kód String I - Vizsgált összeg Összeg (float) Devizanem típus (3 karakteres string) I Összeg és devizanem A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 14

15 4. ábra - A Fedezetvizsgálat kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fedezetvizsgalatkerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element name="vizsgaltosszeg"> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 5. Táblázat A Fedezetvizsgálat interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - FedezetRendelkezesreAll Boolean I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı elıirányzatkód 15

16 A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 5. ábra A Fedezetvizsgálat válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fedezetvizsgalatvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="fedezetrendelkezesreall" type="xs:boolean" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>nem létezı elıirányzatkód</xs:documentation> </xs:choice> Bankszámlaszám-lista lekérdezése A bankszámlaszám-lista lekérdezése kitöltési segédletként szolgál a pénzügyi tranzakciókat kezdeményezı szakrendszeri ügyintézık számára A kérés adattartalma és formátum specifikációja 6. Táblázat - A Bankszámlaszám-lista kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I 16

17 A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 6. ábra A Bankszámlaszám-lista kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bankszamlalistakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> A Bankszámlaszám-lista válasz adattartalom és formátum specifikációja 7. Táblázat A Bankszámlaszám-lista interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Hibalista Hibalistatípus - Vagy 0 vagy több Bankszámla megnevezése String I - Bankszámlaszám Bankszámlaszám típus I A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 7. ábra - A Bankszámlaszám-lista válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bankszamlalistavalasztipus"> <xs:documentation>a felhasználó által használható bankszámlák jellemzıinek visszaadása.</xs:documentation> 17

18 /> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="bankszamla"> <xs:complextype> <xs:element name="bankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="bankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" </xs:choice> Kötelezettségvállalás Amennyiben az adott elıirányzaton rendelkezésre áll a szükséges fedezet, a jogosultsággal rendelkezı felhasználónak lehetısége van annak terhére fizetési kötelezettséget vállalni (szerzıdés aláírása, határozat-hozatal). A kötelezettségvállalás több tételt is tartalmazhat, ezek egyedi azonosítása a gazdálkodási rendszer által visszaadott kötelezettségvállalás-nyilvántartási szám, valamint a tétel kötelezettségvállaláson belüli sorszáma alapján lehet. A kötelezettségvállalás tételei között elıfordulhatnak ismétlıdı kifizetések. Amennyiben a kifizetés szabályos idıközönként ismétlıdik, lehetıség van a az ismétlıdési periódus (idıszakok száma + idıszak, pl. 30 nap) A Kötelezettségvállalás adattartalma és formátum specifikációja 8. Táblázat - A Kötelezettségvállalás interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Kedvezményezett Kedvezményezett típus (név, cím, bankszámlaszám, opcionálisan I - cégjegyzékszám vagy MÁK azonosító) Kötelezettség tárgya String I - Keletkezés dátuma Dátum I - Kötelezettségvállalás tételei Tétel sorszáma String I - Tétel megnevezése String I - Elıirányzatkód v. elemi elıirányzatkód String I - Fizetési adatok Fizetési ütemezés és összeg I - KTK KTK típus N Csak KTK-t is alkalmazó szervezetek 18

19 esetén használható. Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám vagy érkeztetıszám I Elsısorban iktatószámmal rendelkezı dokumentumok fordulhatnak elı A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 8. ábra - A Kötelezettségvállalás kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kotelezettsegvallalaskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="kotelezettsegtargya" type="xs:string" /> <xs:element name="keletkezesdatuma" type="xs:date" /> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" name="kotelezettsegtetel" type="kotelezettsegvallalasteteltipus" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> 19

20 <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> A kötelezettségvállalás tételek felépítése: <xs:complextype name="kotelezettsegvallalasteteltipus"> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string"> <xs:documentation>az alkalmazás vagy felhasználó által generált, utalványon belül egyedi sorszám. </xs:documentation> <xs:element name="tetelmegnevezes" type="xs:string"> <xs:documentation>a tétel megnevezése.</xs:documentation> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string"> <xs:documentation>elıirányzat kód, a szervezet költségvetési szerkezete alapján.</xs:documentation> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string"> <xs:documentation>elemi elıirányzat kód, a szervezet költségvetési szerkezete alapján.</xs:documentation> </xs:choice> <xs:element name="fizetesiadatok"> <xs:complextype> <xs:choice> <xs:element name="egyszerifizetes"> <xs:documentation>egyszeri fizetés esetén a fizetendı összeg, illetve a fizetési határidı megadása szükséges.</xs:documentation> <xs:complextype> 20

21 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesihatarido" type="xs:date"> <xs:documentation>a határidıt akkor nem kötelezı megadni, ha egy lépésben történik a kötelezettségvállalás és utalványozás, azonnali fizetési kötelezettséggel.</xs:documentation> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kifizetendı összeg és devizaneme.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element name="utemezettfizetes"> <xs:complextype> <xs:element name="elsofizetes" type="xs:date"> <xs:documentation>az elsı fizetési határidı, dátum formátumban.</xs:documentation> <xs:element name="ismetlodesiperiodus"> <xs:documentation>az ismétlıdési periódus két részbıl áll: - idıszak (ev, honap, nap) - idıszakok száma a fizetési periódusban. pl. 30, nap 3, honap </xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="idoszakszama" type="xs:integer"> <xs:documentation>a fizetések közötti idıszakok száma.</xs:documentation> <xs:element name="idoszak"> <xs:documentation>az idıszak azonosítása. Lehetséges értékei: nap, honap, ev</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> 21

22 <xs:enumeration value="nap" /> <xs:enumeration value="honap" /> <xs:enumeration value="ev" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="utolsofizetes" type="xs:date"> <xs:documentation>utolsó fizetési ütem. Amennyiben az elsı és utolsó fizetési ütem között </xs:documentation> <xs:element name="esetifizetendo"> <xs:documentation>egy fizetési ütemben teljesítendı összeg (azaz a tételhez tartozó összes kifizetés a fizetések számának és jelen összegnek a szorzata.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesekszama"> <xs:documentation>a fizetések száma elvileg kiderül az elsı és utolsó idıpont közötti idıszakból és a periódus hosszából, de ellenırzésként megadható a fizetések száma.</xs:documentation> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="ktk" type="ktktipus"> <xs:documentation>a Magyar Államkincstár által közzétett Kincstári Tranzakciós Kód lista alapján átadható kód. Mivel nem minden közigazgatási szervezet kincstári ügyfél, használata nem kötelezı. </xs:documentation> 22

23 A Kötelezettségvállalás válasz adattartalom és formátum specifikációja 9. Táblázat A Kötelezettségvállalás interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Kötelezettségvállalás I - String nyilvántartási száma Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 9. ábra - A Kötelezettségvállalás válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kotelezettsegvallalasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="kotelezettsegvallalasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation> Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód </xs:documentation> </xs:choice> 23

24 Kifizetési utalvány fogadása (Utalványozás) Az utalványozás a kötelezettségvállalással korábban lekötött pénzösszeg kifizetésének kezdeményezése az ügyintézı által kötelezettségvállaláshoz tartozó feltételek teljesülése esetén. A Kifizetési utalvány fogadása szolgáltatás minden, kifizetést igénylı esemény, eljárás esetén igénybe vehetı, pl.: Szállítói, szolgáltatási szerzıdések ellenértékének kiegyenlítése Segélyek, támogatások folyósításának kezdeményezése Önkormányzati intézményeknek történı folyósításának kezdeményezése Munkabérek, járulékok megfizetése A fizetési módokra vonatkozóan a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a pénzforgalom lebonyolításáról) 16. par. rendelkezik. Az ajánlás a következı fizetési módokra tér ki: Kifizetés esetén: - banki átutalás - pénzösszeg közvetlen átadása - belföldi postautalvány A Kifizetési utalvány fogadása kérés adattartalma és formátum specifikációja 10. Táblázat - A Kifizetési utalvány fogadása kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Kifizetési utalvány Utalványazonosító String I Az utalványazonosítónak szakrendszeren belül egyedileg azonosítania kell az utalványokat. A gazdálkodási rendszer gondoskodik arról, hogy szervezeti szinten egyedi azonosítókkal is ellássa az utalványokat. Rendelkezı Címtárhivatkozás I - Költségvetési év Évszám I - Elıirányzat kód vagy elemi elıirányzat kód. String I - KTK (Kincstári tranzakciós kód) KTKTípus N - Kötelezettségvállalási tétel Köt.váll. nyilvántartási száma és tételsorszáma I - Fizetési információk A fizetés módja, illetve az ahhoz szükséges információk I - (kedvezményezett adatai) Fizetés idıpontja Jövıbeli dátum N Jövıbeni kifizetés esetén megadható. Megterhelendı bankszámla String I - 24

25 megnevezése Megterhelendı bankszámla száma Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma Kapcsolódó dokumentumok Bankszámlaszám formátum (BankSzamlaSzamTipus) String Iktatószám(ok) és/vagy érkeztetıszámok Fizetendı összeg Összeg és devizanem I - Hivatkozás String N - I I I Magyar vagy IBAN formátumú bankszámlaszám A kötelezettségvállalás rögzítésekor visszakapott nyilvántartási szám. A kapcsolódó bizonylatok, számlák, teljesítésigazolás, határozat, stb. iktatószámai. Legalább 1 dokumenum meghivatkozása kötelezı. Az utalvány a rendelkezı elektronikus aláírásával. String I A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 10. ábra - A Kifizetési utalvány fogadása kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kifizetesiutalvanyozaskerestipus"> 25

26 <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="kifizetesiutalvany" type="kifizetesiutalvanytipus" /> <xs:element name="elektronikusalairas" type="xs:string"> <xs:documentation>a kifizetési utalvány a rendelkezı elektronikus aláírásával ellátva.</xs:documentation> Kifizetési utalvány: <xs:complextype name="kifizetesiutalvanytipus"> <xs:documentation>217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. alapján.</xs:documentation> <xs:element name="utalvanyazonosito" type="xs:string" /> <xs:element name="rendelkezo" type="cimtarhivatkozastipus" /> <xs:element name="koltsegvetesiev"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="evszamtipus"> <xs:pattern value="[0-9]{4}" /> <xs:mininclusive value="1950" /> <xs:maxinclusive value="2200" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="ktk" type="ktktipus"> <xs:documentation>a Magyar Államkincstár által közzétett Kincstári Tranzakciós Kód lista alapján.</xs:documentation> <xs:element name="kotelezettsegvallalastetel"> <xs:documentation>a bevételi elıírás nyilvántartási számából és az azon belüli tételsorszámból képzett azonosító.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="kotelezettsegvalllalasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string" /> <xs:element name="fizetesiinformaciok"> <xs:complextype> 26

27 <xs:choice> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a banki átutaláshoz tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="bankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a belföldi postautalványhoz tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> <xs:element name="fizetesimod" type="xs:string"> <xs:documentation>a fizetési mód kódok közül a pénzösszeg közvetlen átadásához tartozó kód.</xs:documentation> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="kedvezmenyezett" type="kedvezmenyezetttipus" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesidopontja" type="xs:date" /> <xs:element name="megterhelendobankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="megterhelendobankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="kotelezettsegvallalasnyilvantartasiszama" type="xs:string"> <xs:documentation>a kötelezettségvállalás beküldésekor visszakapott nyilvántartási szám. </xs:documentation> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok (teljesítés-igazolások, számla, stb.) meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> 27

28 <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kötelezettség nettó összege.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az átutalás, postai kifizetés közleménye. A kifizetés jellegétıl függıen számlaszám, ügyiratszám, határozatszám, stb., amely alapján a kedvezményezett egyértelmően azonosítani tudja a tételt. </xs:documentation> A Kifizetési utalvány fogadása válasz adattartalom és formátum specifikációja 11. Táblázat A Kifizetési utalvány fogadása interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Pénzügyi iktatószám String I - vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Elıirányzat nem fedezi a kifizetést 650 A hivatkozott kötelezettség nem fedezi a kifizetést 700 Hibás terhelendı bankszámlaszám 800 Hibás vagy hiányzó kedvezményezett bankszámlaszám (banki átutalás esetén lehetséges) 900 CDV hiba (bankszámlaszám ellenırzı összeg) 28

29 A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 11. ábra - A Kifizetési utalvány fogadása válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="kifizetesiutalvanyozasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>az interfészen lehetséges specifikus hibaüzenetek: Elıirányzat nem fedezi a kifizetést 700 Hibás terhelendı bankszámlaszám 800 Hibás vagy hiányzó kedvezményezett bankszámlaszám (banki átutalás esetén lehetséges) </xs:documentation> </xs:choice> Bevételi elıírás fogadása A bevételi elıírás az elıre látható bevételek (önkormányzat által beszedett adók, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, stb.) rögzítése, tulajdonképpen a kiadási kötelezettség ellenpárja. A szolgáltatás a bevételi elıírások elektronikus rögzítését teszi lehetıvé. A bevételi elıírás több tételt tartalmazhat (pl. szerzıdés több teljesítési üteme, részletfizetési lehetıséggel kirótt bírság, stb.), melyek egyenként elıirányzathoz rendelhetık. Lehetıség van a kapcsolódó (alátámasztó) dokumentumok meghivatkozására az iratkezelı rendszerbıl (pl. szerzıdés) A kérés adattartalma és formátum specifikációja 12. Táblázat - A Bevételi elıírás fogadása kérés interfészen várt adatok 29

30 Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Befizetı Befizetı típus (név, cím, bankszámlaszám, opcionálisan egyedi I - azonosító) Bevételi elıírás tárgya String I - Keletkezés dátuma Dátum I - Bevételi elıírás tételei Tétel sorszáma String I - Tétel megnevezése String I - Elıirányzatkód v. elemi elıirányzatkód String I - Fizetési adatok Fizetési ütemezés és összeg I - KTK KTK típus N Csak KTK-t is alkalmazó szervezetek esetén használható. Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám vagy érkeztetıszám I Elsısorban iktatószámmal rendelkezı dokumentumok fordulhatnak elı A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 12. ábra - A Bevételi elıírás kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bevetelieloiraskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="befizeto" type="befizetotipus" /> 30

31 <xs:element name="bevetelieloirastargya" type="xs:string" /> <xs:element name="keletkezesdatuma" type="xs:date" /> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" name="bevetelieloirastetel" type="kotelezettsegvallalasteteltipus" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="erkeztetoszam" type="xs:string" /> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 13. Táblázat A Bevételi elıírás interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Bevételi elıírás nyilvántartási száma String I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı elıirányzat: amennyiben valamely tétel nem létezı bevételi elıirányzatra hivatkozik. A hiba leírásában jelezni kell, hogy mely tétel hibás A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 13. ábra - A Bevételi elıírás válasz struktúrája 31

32 Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="bevetelieloirasvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="bevetelieloirasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> <xs:documentation>600 - Nem elégséges keret Hibás elıirányzatkód </xs:documentation> </xs:choice> Bevételi utalvány fogadása A bevételi utalvány egy bevételi elıirányzathoz tartozó (általában bevételi elıírással lefoglalt) bevétel realizálása. A bevételi utalvány átvételével az azon szereplı összeg behajtásával, követésével kapcsolatos feladatok átkerülnek a gazdálkodási rendszer hatókörébe A kérés adattartalma és formátum specifikációja 14. Táblázat - A Bevételi utalvány fogadása kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Bevételi utalvány Utalványazonosító String I - Rendelkezı Címtárhivatkozás I - Költségvetési év Évszám I 1950 és 2200 közé korlátozva. Elıirányzatkód vagy Elemi elıirányzat kód Bevételi elıírás tétel Befizetı String I - Bevételi elıírás nyilv. száma és tételsorszám Természetes személy, szervezet, vagy közigazgatási szervezet neve, címe (opcionálisan egyedi azonosítója) Várható fizetési mód Fizetési mód típus N vagy Inkasszó adatok Az inkasszós beszedés esetén használandó adatok: N I - N Mivel a bevételi utalvány nem minden esetben köthetı bevételi elıíráshoz, megadása nem kötelezı. Nem mindig ismert, ezért megadása nem kötelezı. Csak inkasszós beszedésnél. 32

33 - kötelezett bankszámlaszáma - benyújtás indoka (A lehetséges értékeket a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet melléklete definiálja.) Fizetési határidı Jövıbeli dátum I 2000 és 2200 közé korlátozva. Jóváírandó bankszámla Bankszámla megnevezése I - megnevezése Jóváírandó bankszámla Bankszámlaszám formátum I száma (BankSzamlaSzamTipus) Utalvány kelte Dátum I - Kapcsolódó dokumentumok Iktatószám(ok) Fizetendı összeg Összeg és pénznem I - Hivatkozás String I I Magyar vagy nemzetközi formátumú bankszámlaszám A kapcsolódó bizonylatok, számlák, teljesítésigazolás, határozat, stb. iktatószámai. Mivel a kimenı számlák iktatásra kerülnek, ezért itt érkeztetıszám nem fordulhat elı. Az ügyfélnek/befizetınek átadott hivatkozási szám A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 33

34 14. ábra - A Bevételi utalvány fogadása kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="beveteliutalvanyfogadasakerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:element name="beveteliutalvany" type="beveteliutalvanytipus" /> Bevételi utalvány: <xs:complextype name="beveteliutalvanytipus"> <xs:element name="utalvanyazonosito" type="xs:string" /> <xs:element name="rendelkezo" type="cimtarhivatkozastipus" /> <xs:element name="koltsegvetesiev"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="evszamtipus"> <xs:pattern value="[0-9]{4}" /> <xs:mininclusive value="1950" /> <xs:maxinclusive value="2200" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:choice> <xs:element name="eloiranyzatkod" type="xs:string" /> <xs:element name="elemieloiranyzatkod" type="xs:string" /> </xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="bevetelieloirastetel"> <xs:documentation>a bevételi elıírás nyilvántartási számából és az azon belüli tételsorszámból képzett azonosító.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="bevetelieloirasnyilvantartasiszam" type="xs:string" /> <xs:element name="tetelsorszam" type="xs:string" /> <xs:element name="befizeto" type="befizetotipus" /> <xs:choice> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="varhatofizetesimod" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="inkasszoadatok"> <xs:documentation>megadása inkasszó esetén kötelezı. </xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="kotelezettbankszamlaszama" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="benyujtasindoka" type="xs:string"> 34

35 <xs:documentation>a lehetséges értékeket a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet melléklete definiálja.</xs:documentation> <xs:element name="jogcimkod"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxlength value="3" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="bizonylatszam" type="xs:string" /> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="kifogasolasihatarido" type="xs:date"> <xs:documentation>határidıs beszedés esetén.</xs:documentation> </xs:choice> <xs:element name="fizetesihatarido"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:maxinclusive value="2200" /> <xs:mininclusive value="2000" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:element name="jovairandobankszamlamegnevezese" type="xs:string" /> <xs:element name="jovairandobankszamlaszam" type="bankszamlaszamtipus" /> <xs:element name="kelt" type="xs:date" /> <xs:element name="kapcsolododokumentumok"> <xs:documentation>megbízás, szerzıdés, teljesítés-igazolások, számla meghivatkozása.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="iktatoszam" type="iktatoszamtipus" /> <xs:element name="fizetendo"> <xs:documentation>a kötelezettség nettó összege.</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:element name="osszeg" type="xs:float" /> <xs:element name="devizanem" type="devizanemtipus" /> 35

36 <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az a hivatkozási kód, amely az ügyfélnek is átadásra került, és az átutalás, készpénzátutalási megbízás közleményében szerepelni kell. </xs:documentation> A válasz adattartalom és formátum specifikációja 15. Táblázat Az interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Pénzügyi iktatószám String I - Vagy Hibalista Hibalista típus I - Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: Hiányzó bankszámlaszám 700 CDV hiba A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 15. ábra A Bevételi utalvány fogadása válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="beveteliutalvanyfogadasavalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus"> 36

37 <xs:documentation>600 - Hibás bankszámlaszám </xs:documentation> </xs:choice> Fizetési tranzakció ellenırzése A következı típusú fizetési tranzakciók státuszának ellenırzésére lehet szükség: Kifizetési utalvánnyal kezdeményezett kifizetés: az utalványozás során visszakapott pénzügyi iktatószám alapján lehetséges a lekérdezés. Bevételi utalványhoz tartozó beérkezés: a bevételi utalvány Hivatkozás mezıje alapján ellenırizhetı. A válasz igen vagy nem értéket vehet fel. A részteljesítések miatti behajtási, egyeztetési lépéseknek a gazdálkodási rendszeren belül kell lezajlania, az ügyintézı számára a munkafolyamat továbbléptetéséhez elegendı a teljes fizetés megtörténtének/késlekedésének ténye. Ügyfél által kezdeményezett, eljárás indításához tartozó illeték ellenırzése: az ügyfél által benyújtott bizonylaton (készpénz-átutalási megbízás) szereplı 8 számjegyő hivatkozási szám alapján ellenırizhetı. Figyelembe kell venni, hogy az igazoló szelvény postai érvényesítése után a gazdálkodási rendszerben csak az Államkincstártól való lekérdezés után jelenik meg a tranzakció, így ilyen lekérdezésre ritkán lehet szükség A kérés adattartalma és formátum specifikációja 16. Táblázat - A Fizetési tranzakció ellenırzése kérés interfészen várt adatok Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejléc Fejléc típus I - Pénzügyi Iktatószám String I - vagy Készpénz-átutalási megbízás azonosítója 8 számjegy I - 37

38 A kérés XSD definíciója A kérés struktúrája 16. ábra - A Fizetési tranzakció ellenırzése kérés struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fizeteslekerdezeskerestipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="penzugyiiktatoszam" type="xs:string" /> <xs:element name="keszpenzatutalasimegbizasszam" type="xs:string"/> <xs:element name="hivatkozas" type="xs:string"> <xs:documentation>az ügyfélnek megadott hivatkozási szám.</xs:documentation> </xs:choice> A válasz adattartalom és formátum specifikációja A válaszban az ügyfél fizetési információi (pl. bankszámlaszám, bankszámlaszám tulajdonosa) nem szükségesek, így adatvédelmi szempontok miatt csak a fizetés megtörténtének/késedelmének ténye kerül visszaadásra. Több tételt tartalmazó utalványok vagy beszedések esetén 17. Táblázat A Fizetési tranzakció ellenırzése interfészen küldött válasz tartalma Adatmezı Formátum Kötelezı Megjegyzés Fejlec Üzenet fejléc típus I - Hibalista Hibalista típus I - vagy Fizetés megtörtént? Boolean I - Fizetés dátuma Dátum N Megtörtént fizetés esetén kötelezı. 38

39 Az interfészen lehetséges specifikus hibakódok: 600: Nem létezı hivatkozási szám A válasz XSD definíciója A válasz struktúrája 17. ábra A Fizetési tranzakció ellenırzése válasz struktúrája Az xsd file (tartalmi rész) <xs:complextype name="fizeteslekerdezesvalasztipus"> <xs:element name="fejlec" type="fejlectipus" /> <xs:choice> <xs:element name="hibalista" type="hibalistatipus" /> <xs:element name="fizetesmegtortent" type="xs:boolean"> <xs:documentation>teljes összeg beérkezése esetén. </xs:documentation> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="1" name="fizetesdatum" type="xs:date"> <xs:documentation>megtörtént fizetés esetén visszaadandó.</xs:documentation> </xs:choice> 39

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS AJÁNLÁS 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási

Részletesebben

Röviden a selejtezésrıl

Röviden a selejtezésrıl Röviden a selejtezésrıl A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat az ÉTDR-t használók számára

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat az ÉTDR-t használók számára Ügyviteli és iratkezelési szabályzat az ÉTDR-t használók számára Verzió: ETDR_ÜISZ_V1-01.doc Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Fıosztály 1051

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV

KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV KÖZPONTI RENDSZER PILOT PROJEKTTERV 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések 1. A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS LÉNYEGE, ELİNYE, HATÓKÖRE 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? Egy

Részletesebben

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása 24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása Ebben a fejezetben az érdeklıdı megismerkedhet a Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszeréhez kapcsolódó támogatások könyvviteli elszámolásával. A bemutatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3.

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés -----------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Frissítve: 2010. február 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben