Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája 2010-2015"

Átírás

1 Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája Készítette: EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. EX-ACT Project Tanácsadó Iroda Kft június 1

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 I. BEVEZETÉS A MUNKA HÁTTERE A STRATÉGIA FELÉPÍTÉSE... 6 II. FEJLESZTÉSPOLITIKAI KERETEK FOGLALKOZTATÁSI IRÁNYVONALAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN MAGYARORSZÁG FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI TERVE... 9 III. HELYZETELEMZÉS A KISTÉRSÉG HELYE ÉS SZEREPE A RÉGIÓBAN A kistérség általános jellemzői Demográfiai jellemzők Oktatás, képzés Gazdasági helyzet MUNKAERŐ-PIACI HELYZET Jövedelmi viszonyok alakulása A munkaerő-piaci kínálat jellemzői Munkaerő-piaci programok...36 IV. A KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA JÖVŐKÉP ÉS MISSZIÓ STRATÉGIAI CÉLRENDSZER A CÉLOKHOZ ILLESZKEDŐ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA V. AZ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA PRIORITÁS: DIVERZIFIKÁLT GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA Kistérségi vállalkozói tanácsadás A megújuló energia iparágban működő vállalkozások térségbe vonzása Befektetés-ösztönzési iroda létrehozása PRIORITÁS: VÁLLALKOZÓBARÁT SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA Újonnan betelepülő vállalkozások támogatása Az adóbevételek visszaforgatása fejlesztési beruházásokba PRIORITÁS: KISTÉRSÉGI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE Szociális szövetkezet létrehozása PRIORITÁS: PIACKÉPES TUDÁSSAL RENDELKEZŐ MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA A szakiskolák és szakközépiskolák képzési struktúrájának összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel Az élethosszig tartó tanulás meghonosítása, ösztönzése PRIORITÁS: A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE Aktív munkaügyi központ, kapcsolattartás a térség vállalkozásaival Átképzési, továbbképzési struktúra összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel 57 VI. AZ INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MECHANIZMUSA..59 2

3 1. FEJLESZTÉSEK TÉRSÉGI SZINTŰ KOORDINÁCIÓJA FORRÁSTÉRKÉP VII. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK, REAKCIÓK

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen dokumentum az Abaúj-Hegyközi kistérség közötti foglalkoztatási stratégiája, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készült. A vezetői összefoglaló rövid áttekintést ad az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiájáról. Röviden összegzi a helyzetfeltárás legfontosabb megállapításait, a helyzetfeltárás alapján meghatározott stratégiát, a jövőképet, valamint a kijelölt célok rendszerét. A helyzetfeltárás során primer és szekunder információk egyaránt elemzésre kerültek. Egyrészt építettünk a munkaügyi központ munkatársával készített mélyinterjúra, másrészt pedig az időszakra vonatkozó adatbázisok elemzésére. A fejezetben az elmúlt évek során kidolgozásra kerülő tanulmányok, stratégiai dokumentumok is elemzésre kerültek, továbbá azok főbb megállapításai beépítésre kerültek a tanulmányba. Az Abaúj-Hegyközi kistérség gazdasági helyzetképének meghatározó vonása a mezőgazdaság markáns jelenléte. A kistérségben igen magas munkanélküliek aránya. A munkanélküliségi ráta értéke ben 27,68% volt, amely majdnem háromszorosa az országos átlagnak (10,05%). A kistérségben jelenlévő szabad munkaerőt nem képes felszívni a térség gazdasága. A gazdasági fejlődést visszaveti a rendelkezésre álló humán erőforrás-bázis mennyiségi és minőségi összetétele. A kvalifikált szakemberek hiánya gátat szab a magasabb hozzáadott értéket előállító vállalkozások letelepedésének. A kistérségben nagyon alacsony a felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya. A regisztrált álláskeresők mindössze 0,83%-a rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Mivel a kistérségben nincs felsőoktatási intézmény, ezért azoknak a fiataloknak, akik tovább szeretnének tanulni, a középiskola elvégzése után el kell hagyniuk a kistérséget és ez az elszakadás gyakran véglegessé is válik. A kedvezőtlen munkaerő-piaci tendenciákat tovább rontja a roma kisebbség magas aránya, integrációjuk a települések számára folyamatos kihívást jelent. Az elemzés rámutat arra, hogy minden fejlesztési elképzelést csak a települések összehangolt együttműködésével lehet megvalósítani, az Abaúj-Hegyközi kistérség felzárkóztatása csakis e horizontális elv alapján érhető el. A kistérség jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: az Abaúj-Hegyközi kistérség versenyképes, a helyi természeti adottságokra és hagyományokra épülő gazdasággal rendelkezik, ahol magas a foglalkoztatottak aránya. A lakosság képzettségi szintje magas, az itt lakók piacképes tudással rendelkeznek. A kistérség települései egymással együttműködve egy szociális szövetkezet keretei között munkalehetőséget biztosítanak a kistérség lakosai számára. A kistérség gazdaságában jelen van a tradicionális mezőgazdaság, a turizmus, valamint a magas hozzáadott értéket előállító vállalatok is, amelyek magasan kvalifikált munkaerőre tartanak igényt. A jövőkép a fejlesztés alapcélja, melyhez stratégiai és operatív célok rendelhetők. A kistérség stratégiai célja a magas arányú foglalkoztatottság elérése az Abaúj-Hegyközi kistérségben. A stratégiai cél az alábbi operatív célok elérésén keresztül valósul meg: Foglalkoztatási lehetőségek bővítése; A munkaerő-piaci kínálat minőségi fejlesztése. 4

5 A stratégia céljai az alábbi prioritásokon és a prioritások alá tartozó intézkedéseken keresztül érhetők el: 1. prioritás: Diverzifikált gazdasági szerkezet kialakítása 1.1 beavatkozás: Kistérségi vállalkozói tanácsadás 1.2 beavatkozás: A megújuló energia iparágban működő vállalkozások térségbe vonzása 1.3 beavatkozás: Befektetés-ösztönzési iroda létrehozása 2. prioritás: Vállalkozóbarát szabályozási környezet kialakítása 2.1 beavatkozás: Újonnan betelepülő vállalkozások támogatása 2.2 beavatkozás: Az adóbevételek visszaforgatása fejlesztési beruházásokba 3. prioritás: Kistérségi szintű foglalkoztatás elősegítése 3.1 beavatkozás: Szociális szövetkezet létrehozása 4. prioritás: Piacképes tudással rendelkező munkaerő biztosítása 4.1 beavatkozás: A szakiskolák és szakközépiskolák képzési struktúrájának összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel 4.2 beavatkozás: Az élethosszig tartó tanulás meghonosítása, ösztönzése 5. prioritás: A munkaerő-piaci reintegráció elősegítése 5.1 beavatkozás: Aktív munkaügyi központ, kapcsolattartás a térség vállalkozásaival 5.2 beavatkozás: Átképzési, továbbképzési struktúra összehangolása a munkaerőpiaci igényekkel 5

6 I. BEVEZETÉS 1. A MUNKA HÁTTERE Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérség Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pályázati úton támogatást nyert az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiájának elkészítésére. A szakértői munka 2010 áprilisában vette kezdetét, a végleges tervdokumentumok 2010 júniusára a készültek el. A stratégia célja, hogy meghatározza a foglalkoztatást bővítő kitörési pontokat és a kapcsolódó intézkedéseket, valamint megteremtse a partnerek közötti együttműködést. A Megbízó által elvárt eredmény egy olyan dokumentum, mely a kistérség jelenlegi helyzetére építve meghatározza a fejlesztés reális irányvonalait. 2. A STRATÉGIA FELÉPÍTÉSE A stratégia megalapozása érdekében a projekt első szakaszában a kistérség foglalkoztatási, gazdasági helyzetét feltáró helyzetelemzést készítettük el az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, T-STAR adatbázis, illetve egyéb, az időszakra vonatkozó adatbázisok elemzése révén, valamint mélyinterjút készítettünk a Munkaügyi Központ felelős munkatársaival. Az összegyűjtött primer és szekunder információk alapján kerülnek feltárásra a szükségletek, problémák, és a kitörési lehetőségek. A partnerség jegyében sor került a foglalkoztatási helyzetre befolyással bíró szervezetek, döntéshozók véleményének beépítésére is, két partnerségi rendezvény keretében. A partnerségi rendezvényeken jellemzően a kistérség döntéshozói, a munka-szervezetek képviselői, az érintett vállalkozások, civil szervezetek, az Abaúj-hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás és a Munkaügyi Központ felelős munkatársai vettek részt. A partnerségi rendezvényekkel párhuzamosan került sor a kistérségi, megyei, regionális, országos jelentőségű fejlesztési tervek összegyűjtésére és elemzésére. A kistérség jelenlegi helyzetét bemutató helyzetfeltárás, valamint a kívánatos, jövőbeli állapotát feltüntető jövőkép ismeretében láthatóvá válik a jelenlegi helyzet és a kívánatos állapot közötti különbség, melynek áthidalására szolgál a kidolgozott stratégia. A jövőképre és a misszióra épül a stratégia, a célok, és azt tovább bontva a részcélok meghatározása. Az intézkedések részletes ismertetése a stratégia gerince. Az intézkedések bemutatása a finanszírozási lehetőségek feltüntetésével zárul. 6

7 II. FEJLESZTÉSPOLITIKAI KERETEK 1. FOGLALKOZTATÁSI IRÁNYVONALAK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az EU állampolgárait leginkább foglalkoztató társadalmi problémák a foglalkoztatás, a gazdasági növekedés, a környezet állapota és a szociális háló. A fokozódó globális gazdasági verseny és Európa népességének elöregedése viszont azzal fenyeget, hogy fenntarthatatlanná válik az európai szociális és környezetvédelmi modell. A megoldás érdekében az EU állam- és kormányfői 2000 márciusában lisszaboni ülésükön határoztak a gazdasági, társadalmi és környezeti megújulást célzó reformstratégiáról azzal a céllal, hogy az EU 2010-re a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú és fenntartható fejlődésre képes gazdaságává váljon. A lisszaboni stratégia egyik legfőbb célja a foglalkoztatottság növelése. Ehhez az EU vezetői konkrét célkitűzéseket állítottak föl: a teljes foglalkoztatottsági rátát 63-ról 70%-ra kell növelni, a női foglalkoztatottságot 55-ről 60%-ra, az 55 évnél idősebbekét pedig 40-ről 50%- ra 2004 és 2010 között. A célok elérésének egyik eszköze a munkavállalói mobilitás növelése, és az Európai Szociális Alap forrásainak képzésre, az aktív munkaerő-piaci politikákra való fordítása. Az Európai Tanács 2005 tavaszán értékelte a stratégia első öt évét, és megállapította, hogy a kitűzött célokból csak kevés valósult meg. Az eredményesség fokozása érdekében tehát úgy döntöttek, hogy az átstrukturált és leegyszerűsített stratégia középpontjába a növekedést és a foglalkoztatást állítják, és a nemzeti akciótervek révén erősítik a tagállamok elkötelezettségét a reformok végrehajtása iránt. 1 A Lisszaboni stratégiában meghatározott 2010-ig szóló foglalkoztatási célkitűzések nem teljesíthetők, mivel a válság negatív hatásai minden képzeletet felülmúlnak. Intelligens növekedésre valamint tudás- és innováció alapú gazdaságra van szükség. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, legalább 75 százalékosra kell emelni a foglalkoztatást, az uniós GDP 3 százalékát kutatás-fejlesztésre kell fordítani, és teljesíteni kell a már kitűzött klímavédelmi és energiaügyi célokat. Ezen kívül csökkenteni kell az iskolából kimaradók arányát, és növelni a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkét, valamint a társadalmi befogadás elősegítésére csökkenteni kell a szegények létszámát. 2 Az elmúlt két évben az 1930-as évek óta tapasztalt legsúlyosabb világszintű gazdasági válsággal kellett szembenéznünk. A válság jelentősen visszavetette a 2000 óta elért eredményeket. Jelenleg túlzott eladósodással, lassú strukturális növekedéssel és magas munkanélküliséggel kell szembenéznünk. A gazdasági helyzet javul, ugyanakkor az élénkülés még mindig gyenge. A makrogazdasági stabilitás helyreállítása, valamint az államháztartás fenntarthatóvá tétele a növekedés és foglalkoztatás előfeltétele. Az EU-nak a gazdaságpolitikák jobb összehangolásán alapuló új stratégiára van szüksége, hogy nagyobb növekedést és foglalkoztatást tudjon biztosítani. Az Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája júniusban kerül elfogadásra az Európai Tanács által. A stratégia egyik fő célkitűzése, hogy a éves nők és férfiak foglalkoztatási rátája 75 % legyen, többek között a fiatalok, az idősebb és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén

8 Az új stratégia első évében a tagállamok 2010 őszén benyújtják nemzeti reformprogramjaikat, amelyek részletesen tartalmazzák az új stratégia végrehajtása érdekében általuk meghozandó intézkedéseket. A Bizottság 2010 októberéig benyújtja azokra az uniós szintű intézkedésekre vonatkozó javaslatait, amelyek az új stratégiának a végrehajtásához szükségesek ábra: Foglalkoztatási ráta az Európai Unióban, %, negyedév Hollandia Dánia Svédország Ausztria Németország Ciprus Egyesült Királyság Finnország Szlovénia Luxemburg Portugália Csehország Franciaország Észtország Bulgária Írország Görögország Forrás: Eurostat adatai alapján saját szerkesztés EU 27 átlag: 64,8 Belgium Litvánia Románia Szlovákia Lengyelország Lettország Spanyolország Olaszország Magyarország Málta Az ábrából jól látszik, hogy harmadik negyedévében Magyarország foglalkoztatási rátája (55,5%) jóval az EU 27 átlag alatt van és az uniós tagországok közül egyedül Málta foglalkoztatási rátája (55,1%) alacsonyabb nála. A vizsgált időszakban hazánkban a férfiak foglalkoztatási rátája 61,2% (uniós átlag: 71%), a nőké pedig 49,9% (uniós átlag: 58,7%). Magyarországon csupán minden második munkavállalói korú nő dolgozik. Az alacsony női foglalkoztatás fő oka, hogy nagyon nehéz a család és a munka összhangjának megtalálása, valamint a magyar társadalom még mindig erős előítéletekkel viselkedik a dolgozó, és különösen a vezető munkakört betöltő nőkkel kapcsolatban. A női foglalkoztatás a legmagasabb (70% feletti) Dániában, Németországban és Svédországban. Az uniós viszonylatban igen kedvezőtlen magyar foglalkoztatási ráta egyik oka az alapfokú iskolai végzettségűek rendkívül alacsony munkaerő- piaci jelenléte. Magyarországon a éves alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 25,7%-a minősült foglalkoztatottnak ben, míg az EU-27 átlaga 46,2% volt.(ksh). 3 Következtetések az Európai Bizottság március i üléséről, 8

9 2. MAGYARORSZÁG FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI TERVE Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. E pénz lehívásához szükség van egy megfelelő fejlesztési tervre. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Hazánk további fejlődése, nemzetközi versenyképességének növelése megköveteli, hogy az Európai Unióból érkező forrásokat összhangban az EU lisszaboni céljaival és e célok megvalósítását szolgáló Nemzeti Akcióprogrammal - két területre összpontosítsuk: foglalkoztatás bővítése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerőpiaci aktivitásának növelése, a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzésével (különösen a hátrányos helyzetű térségekben), a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése tartós növekedés elősegítése: a versenyképesség javítása, a gazdaság bázisának szélesítése, üzleti környezet fejlesztése Az ÚMFT egyik legfontosabb prioritása a Társadalmi megújulás, mely szerint a társadalom megújulásának alapja az emberi erőforrások minőségének fejlesztése. A társadalmi megújulás stratégiája az ország versenyképességének, fenntartható fejlődésének, a foglalkoztatás bővítésének és a tartós növekedésnek is meghatározó tényezője. Fő céljai: a foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei: a munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások, a munkavállaláshoz vagy önfoglalkoztatáshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése, a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások, járulékkedvezmények, a foglalkoztatási rehabilitáció és a munkahelyi egészségügy fejlesztése az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei: a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása; minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek; kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése; az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel; humán infrastruktúra fejlesztése. Cél, hogy a közszférán kívül foglalkoztatottak száma az ÚMFT beavatkozásainak hatására 4 %-al növekedjen 2015-re. A foglalkoztatás bővítését specifikus célokként az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci aktivitásának növelésével, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozásokkal, a munkaerő-kereslet bővítésével, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzésével (különösen a hátrányos helyzetű térségekben), valamint 9

10 a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztésével kívánják elérni. A gazdasági válság hatására Magyarországon 2009-ben a foglalkoztatottak létszáma sokkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint, míg a éves korosztály átlagosan 64,8%-a dolgozik az Európai Unióban, hazánkban csupán 55,4%-uk. A tagországok közül jelenleg csak Málta 54,9%-os foglalkoztatottsági szintje alacsonyabb a miénknél, míg Olaszország 57,9%-os, illetve Románia 59,2%-os értéke áll hozzá a legközelebb. Ez azért is megdöbbentő, mert Magyarországon 2009-ben a éves férfiak 61,1%-át, a nőknek a felét foglalkoztatták, azonban így is a férfiak foglalkoztatottsága mutatott nagyobb elmaradást az uniós átlagtól. Az uniós viszonylatban igen kedvezőtlen magyar foglalkoztatási ráta egyik oka az alapfokú iskolai végzettségűek rendkívül alacsony munkaerő-piaci jelenléte. Magyarországon a éves alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 25,7%-a minősült foglalkoztatottnak 2009-ben, míg az EU-27 átlaga 46,2% volt. A középfokú végzettséggel rendelkező évesek 61,6%-a dolgozott, ami közel 8 százalékponttal maradt el az Unió 27 tagországának átlagától. A felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási rátája 78,1% volt ben a válság a gazdaság minden területét elérte, nem csak a termelő, hanem a szolgáltató szektor is szembesült a fizetőképes kereslet csökkenésével, amit a létszámleépítések növekvő száma, a gazdasági szféra munkaerő-keresletének jelenős visszaesése, a munkaerő-piaci feszültségek növekedése jelzett. Ezek a negatív tendenciák Észak-Magyarország mindhárom megyéjére jellemzők voltak az elmúlt évben. A régióban a válság okozta munkahely-megszűnések csaknem kétharmada a feldolgozóipart sújtotta. A munkáltatók többsége a megrendeléseik jelentős visszaesése miatt kényszerült létszámcsökkentésre, míg mások költségtakarékossági okok miatt átszervezést hajtottak végre, több vállalkozás pedig fizetésképtelenség következtében felszámolás alá került. Az álláskeresők számának alakulása Észak-Magyarországon - április kivételével ben is követte az országos szintű változásokat november és március között folyamatosan növekedett az ügyfelek száma, mivel az őszi-téli hónapokra jellemző szezonális kereslet-csökkenés a gazdasági válság miatt a szokásosnál is intenzívebb volt. A létszámcsökkenés áprilisban vette kezdetét, ami a következő két hónapban egyre intenzívebbé vált az elhelyezkedési és képzési lehetőségek kedvező alakulásának köszönhetően. Júliustól októberig újra minimális létszámbővülés, illetve stagnálás történt az álláskeresők körében a tanulmányaikat befejező fiatalok, illetve a közmunkákról visszatérők beáramlása és a válság elhúzódó hatása miatt. Novembertől felgyorsult az álláskeresők számának növekedése, ami a korábbi évek tendenciáját követte. A pályakezdők összetétele a munkaerő-piaci esélyek szempontjából továbbra is rendkívül kedvezőtlen az Észak-magyarországi régióban. A fiatalok többsége legfeljebb csak az általános iskolát járta ki, ami a sikertelen elhelyezkedés legfőbb oka. Számuk évről évre növekszik, viszont egy hiányszakma megszerzése esetén jelentősen javulnának munkaerőpiaci esélyeik. A középfokú végzettségű pályakezdők létszáma minden iskolatípus esetében az átlagost meghaladó mértékben emelkedett az elmúlt egy évben, mivel a beszűkült munkaerőpiac kevésbé tart igény a tapasztalatlan fiatal munkaerőre, még akkor is, ha szakmával rendelkezik. A gazdasági válság a főiskolát vagy egyetemet végzettek többségénél is meghosszabbította a munkakeresés idejét, ezért sokkal többen szerepelnek a regisztrációban, mint 2008 végén. 5 4 KSH Munkaerő-piaci helyzetkép, A munkaerő-pici folyamatok főbb jellemzői Észak-Magyarországon évben 10

11 III. HELYZETELEMZÉS 1. A KISTÉRSÉG HELYE ÉS SZEREPE A RÉGIÓBAN 1.1. A kistérség általános jellemzői Az Abaúj-Hegyközi Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén Megye északi részén, az encsi, sátoraljaújhelyi, sárospataki, tokaji, szerencsi és szikszói kistérségek, valamint a magyarszlovák államhatár által lehatárolt területen helyezkedik el. Területe 440 km2, népessége fő, népsűrűsége 34,81 fő/km2, az össznépesség 20%-a 60 éven felüli. Jellegét tekintve tipikusan aprófalvas kistérség: a 24 településből mindössze kettő népessége (Abaújszántó, Gönc) haladja meg a főt. Mivel a térségre az ipar jelenléte egyáltalán nem jellemző, a környék lakossága megélhetésének körülményeit a természet kínálta erőforrások és adottságok kihasználásával próbálja elősegíteni. A térségre a mezőgazdasági területhasznosítás (zöldség, gyümölcs, bogyósok, burgonya-termesztés), a bortermelés (Abaújszántó), valamint az állattartás (sertés, mangalica, szarvasmarha, juh, kecske) és az erdőgazdálkodás a jellemző. Az utóbbi 15 évben a turizmus intenzív fejlődése is megfigyelhető. A térség rendkívül értékes természeti és épített örökséggel rendelkezik, valamint jelentősek a történelmi és egyháztörténeti emlékei is (Hernád-folyó, Zemplén, Boldogkői Vár, Regéci Vár, Kékedi Melczer Kastély, Telkibányai Aranybánya, Vizsolyi Biblia és a református templom) A kistérség elhelyezkedése A 24 településből álló Abaúj-Hegyközi kistérség Magyarország észak-keleti részén, Borsod- Abaúj-Zemplén megyében a fővárostól kb. 230 km-re helyezkedik el. Északon Szlovákia, keleten a Zemplén, délen az Aranyos patak, nyugaton pedig a 3-as számú főút illetve a Hernád határolja. A Hernád Borsod-Abaúj-Zemplén megye legjelentősebb ökológiai folyosója, mely eltérő jellegű élőhelyeket köt össze. A megyei viszonylatban közepes területű kistérség földrajzilag is jól elkülöníthető kistájakra osztható. Ezek a Zemplén, Abaúj-Hegyalja, és Szerencs-köz. Ezt a területet a természet viszonylagos érintetlensége jellemzi. A kistérség települései a Hernád-folyó mentén, illetve a Tokaj Eperjesi hegység nyugati oldalán találhatóak. A kivételes táji-természeti értékek sokfélesége mellett a települések építészeti, történelmi, kultúrtörténeti és néprajzi kincsei számottevőek. A Hernád Borsod-Abaúj-Zemplén megye legjelentősebb ökológiai folyosója, mely eltérő jellegű élőhelyeket köt össze. A Zemplén hegység felől érkező Gönci-patak és Szerencs-patak kelet-nyugati folyásirányaik a kistérség területén dél felé fordulnak el, és úgy torkollanak a Hernádba. Az eltérő tájtípusok találkozása változatos talajadottságot biztosít a térségnek. Találunk kitűnő szőlőművelésre alkalmas vulkanikus talajt, hajdan volt ősrengeteg maradványaként barna-erdei talajt, lösszel borított agyagtalajt, víz által szállított üledéket, szél által szállított erősen homokos talajt, helyenként pedig szikes foltokra bukkanhatunk a magasabb és mélyebb fekvésekben. 11

12 2. ábra: Az Abaúj-Hegyközi kistérség földrajzi elhelyezkedése Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés Budapestről az M3-as, M30-as és a 3-as számú főutakon lehet megközelíteni. Vasúton Miskolci átszállással leggyorsabban 3 óra 17 perc alatt lehet eljutni a kistérségbe. Miskolctól kb. 60-km-re távolságra van, közúton 50 perc, vasúton 75 perc alatt lehet elérni A kistérség településszerkezete Az Abaúj-Hegyközi kistérség központja Gönc, másik városa Abaújszántó. A kistérségre az apró és törpefalvas településszerkezet jellemző. Szintén jellemző a térségre a zsáktelepülés típus is (Hejce, Baskó, Hernádcéce, Pányok, Regéc, Mogyoróska). A települések népesség szerinti megoszlását, azaz a településstruktúrát vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az 500 fő alatti lélekszámú települések aránya a legmagasabb (58%) a kistérségben. A törpefalvak közül Mogyoróska, Pányok és Sima állandó népessége nem éri el a 100 főt sem. A térségben található települések közül csupán a két város népessége haladja meg a 2000 főt. 12

13 1.2. Demográfiai jellemzők Az Abaúj-Hegyközi kistérségben Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességének 2,11%-a lakik, ami az elmúlt éveket figyelembe véve csökkenő részarányt jelent. A kistérség lakossága 2008-ban fő volt, mely fős és 6,57 százalékpontos csökkenést jelent a évi adatokhoz képest. 3. ábra: Az állandó népesség alakulása nemek szerint az Abaúj-Hegyközi kistérségben Fő Év Nők Férfiak Forrás: KSH T-Star adatai alapján saját szerkesztés A kistérség lakosságának 51%-a nő. Az ábrából jól látszik, hogy a vizsgált időszakban a népesség mindkét nem esetében jelentősen csökkent. A népesség csökkenésének két oka van. Egyrészt a kistérségben a természetes szaporulat az elmúlt években negatív egyenleget mutatott. A fogyás 2000 óta éves szinten 82 és 202 fő között mozgott. A népesség természetes szaporodása a kistérségen belül csupán néhány településre jellemző 2008-ban: Hernádcéce, Vilmány, Korlát, Vizsoly, Hidasnémeti és Boldogkőváralja. Arányaiban a legnagyobb természetes fogyás Pányokra volt jellemző (46,5%). A népesség csökkenésének másik oka a negatív vándorlási egyenleg és 2008 között a kistérségből évente átlagosan 463 fő vándorolt el. A vizsgált időszakban a legnagyobb mértékű elvándorlás Abaújszántóra és Vilmányra volt jellemző. A kistérség népsűrűsége 2008-ban 35 fő/km 2 megyéhez képest, ahol ez az érték 100 fő/km 2. volt, ami igen alacsonynak mondható a A népesség kor szerinti összetételét a korfa mutatja, melynek bal oldalán a férfiak, jobb oldalán pedig a nők arányszáma látható korosztályonként. Az Abaúj-Hegyközi kistérség korfája nagyon hasonló az Észak-magyarországi régió korfájához. Látható, hogy a kistérség korfája ún. urna alakú. Ez a típus a csökkenő népességű térségekre jellemző. A két korfa összevetéséből jól látható, hogy a kistérség korfája valamivel kedvezőbb szerkezetű mint a régió korfája. A 20 év alatti korosztály aránya mind a férfiak, mind a nők esetében nagyobb mint a régiós átlag. 20 év felett megfordul a folyamat, onnantól a régiós arányszámok magasabbak. 13

14 A férfi-nő megoszlást tekintve az általános tendencia a következő: a fiatal generációk körében férfitöbbség van (genetikai okok: több férfi születik, mint nő) ez úgy 50 év környékén kiegyenlítődik, majd az e feletti korosztályt tekintve a nők vannak többségben (a nők hosszabb élettartamának köszönhetően). A kistérségnél éppúgy, mint régiós szinten a váltás a 60 év feletti korosztálynál van, efölött vannak a nők többségben. 4. ábra: Az Abaúj-Hegyközi kistérség és az Észak-magyarországi régió korfája, x Férfi (kistérség) Nő (kistérség) Férfi (régió) Nő (régió) ,25-0,2-0,15-0,1-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Forrás: KSH T-Star adatai alapján saját szerkesztés Az öregedési index, amely az idős népesség (65 év felett) arányát mutatja a gyermeknépesség (0-14 év) arányában tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a csökkenő népességű, öregedő társadalmakban az öregkorúak aránya milyen mértékben haladja meg a fiatalkorúakét. A csökkenő népességű, öregedő társadalmakban az öregkorúak aránya közel azonos a fiatalkorúak arányával, ennek mértékét mutatja az index. 5. ábra: Az öregedési index alakulása az Abaúj-Hegyközi kistérség településein, ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Forrás: KSH T-Star adatai alapján saját szerkesztés Kistérségi átlag: 0,8 Pányok Baskó Regéc Arka Hejce Mogyoróska Hernádszurdok Sima Telkibánya Zsujta Kéked Göncruszka Tornyosnémeti Abaújvár Hernádcéce Abaújszántó Korlát Gönc Fony Boldogkőváralja Hidasnémeti Vizsoly Boldogkőújfalu Vilmány 14

15 Látható, hogy az időskorú népesség a kistérség településeinek a felében meghaladja a fiatalkorúak számát. Nemenként vizsgálva az öregedési index értékeit azt tapasztaljuk, hogy a mutató értéke a nők esetében - Pányok kivételével - a kistérség minden településén messze meghaladja a férfiak körében mért értéket. Ez a nők hosszabb élettartamával magyarázható. A kistérségben a három legfiatalosabb település Vilmány, Boldogkőújfalu és Vizsoly Oktatás, képzés Óvodai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben A 3-6 éves korosztályú gyermekek teljes személyiség kibontakoztatására ad lehetőséget a közoktatás első pillére, az óvodai nevelés. Ebben az intézmény típusban is biztosítani kell a szakszerű, magas színvonalú, megújulni tudó nevelését a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és feltételek között. A közoktatási intézményben a nevelőmunkának a nevelési program szerint kell folynia, mellyel egészséges, boldog, alkotóképes nemzedék nevelésének megalapozásában meghatározó szerepet betöltő óvodai nevelőmunkáról kell beszélnünk. A kistérségben 11 településen van óvodai ellátás; ezek közül sehol nem önállóan, mindegyiket más önkormányzattal együttműködve, társulásos formában; így tudják biztosítani a kötelező feladatellátást. Az intézmény fenntartások esetében nem önálló (Abaújszántó és Boldogkőváralja kivételével) intézményként működnek az óvodák, hanem közös igazgatású közoktatási intézmény részeként Az általános iskolai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi önkormányzata az ellátandó kötelezettségei közül kiemelt figyelmet fordít a közoktatási feladatainak megoldására. A települések mindegyike nagyon ragaszkodik az intézményéhez, óvodához, iskolához egyaránt, hiszen ezek a kis közösségek életében a kultúra, a szabadidős programok, a civil szerveződések központját jelentik. Egyik önkormányzat sem szívesen mondana le oktatási intézményéről, mert az intézmény megszűntetése esetén tart annak lélekszámcsökkentő hatásától. Az önkormányzatok úgy vélik, hogy az óvoda, iskola jelenléte erősíti a fiatal, kisgyermekes családok helyben maradását. A kistérségben 15 településen (62,5%) nincs iskola, az önkormányzatok mindegyike intézményfenntartó társulásban gondoskodik az általános iskolai kötelező feladatellátásról. Az abaújvári 1-4 évfolyamos általános iskola szeptember 1-jétől létszámgondok miatt megszűnik. Összevont osztályokat szerveznek alsó tagozatban a göncruszkai 1-6 évfolyamos tagintézményben, a fonyi 1-3 évfolyamos tagintézményben, és a telkibányai 1-8 évfolyamos tagintézményben. A kistérségben 6 db önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény és 3 db tagintézmény működik. A hat önálló OM azonosítóval rendelkező általános iskola közül valamennyi közös igazgatású közoktatási intézmény. Egy intézményben, Abaújszántón működik művészet oktatási intézményegység, öt iskolában pedig óvodai intézményegység. Két intézménynek van tagintézménye, az abaújszántói intézménynek kettő, a hidasnémetinek egy. A boldogkőváraljai iskolához a boldogkőújfalui óvodai tagintézmény tartozik. Így 9 településen van jelenleg általános iskolai feladat-ellátási hely. A fonyi tagintézmény 1-4 évfolyammal, a 15

16 göncruszkai tagintézmény 1-6 évfolyammal, a telkibányai tagintézmény 1-8 évfolyammal működik. Fonyban egy csoport 1-4 összevont osztályban és Telkibányán az alsó tagozatban két csoport kettes összevonásban működik. Összevont osztályokként működnek még a sajátos nevelési igényű szegregált csoportok Göncön, Vizsolyban és Abaújszántón Napközi, Tanulószoba, Iskolaotthonos ellátás Az iskola feladatai közé tartozik azoknak a tanulóknak a felkészítése, illetve felkészülésének segítése, akinek a családja nem vagy nem megfelelően tudja biztosítani a felkészítés, felkészülés lehetőségét. A helyi önkormányzatoknak gondoskodniuk kell az ellátatlan gyermekek napközbeni felügyeletének az ellátásáról, melynek egyik lehetséges formája a napközis, illetve tanulószobai foglalkozás. A közoktatási törvény 53. (3) bekezdése szerint az iskola, köteles biztosítani a szülők igénye alapján a felügyeletre szoruló tanuló részére a napközis illetve tanulószobai ellátást. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére pedig fontos is ennek megszervezése. Ebben a keretben válik biztosítottá a gyermekek napközbeni ellátása, és a másnapra való felkészülése. Iskolaotthonos nevelés és oktatás formában a tanulók arányos terhelését figyelembe véve valósul meg a kötelező tanórai foglalkozás, a mindennapos testedzés, a szabadidős tevékenység, valamint a másnapra való felkészülés. Napközis foglalkozást valamennyi intézményben biztosítanak a tanulók másnapra történő felkészítéséhez. Tanulószoba mindössze három intézményben szerveződik: Ilosvay Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abaújszántó Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Vilmány Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Vizsoly Iskolaotthonos nevelés-oktatást egy intézmény szervez: II. Rákóczi F. Körzeti Általános Iskola Vilmány Középfokú oktatás biztosításának intézményi és szervezeti keretei a kistérségben Jelenleg a kistérség területén egy középfokú oktatási intézmény az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működik, megyei önkormányzati fenntartásban. Az iskolában jelenleg szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik. A 2000/2001-es tanévtől mindkét képzési formában a 9. osztályokban agrár szakterületen a kerettanterv szerint kezdték meg az oktatást. Ezen belül a szakközépiskolai 9. osztályban agrárorientációs ismereteket oktatnak, és agrárorientációs gyakorlatokat tartanak. A szakiskolai 9. osztályban pályaorientáció, agrárágazati előkészítő ismeretek és agrárgazdászati előkészítő gyakorlatok szerepelnek a jóváhagyott óratervükben. A szakközépiskolai osztályokban - követő iskolánként - a világbanki program szerint dolgoznak. A szakképzésük utolsó évtizedét a különböző szintű állattenyésztő képzés jellemezte. 16

17 Szakközépiskolai képzés (9-12. osztály) A mezőgazdasági szakmacsoporton belül agrárorientációs ismereteket oktatnak és a mezőgazdaság valamennyi területét érintő alapozó oktatást folytatnak. A képzés érettségi vizsgával zárul. A szakmai ismereteket és az idegen nyelvet a külföldi társiskolába szervezett cseregyakorlatokon mélyíthetik el a tanulók. Szakiskolai képzés ( osztály) A osztályban a közismereti felzárkóztató oktatás mellett az agrár szakterületen folyik a képzés. A mezőgazdasági szakmacsoportban elsősorban az állattenyésztő szakképzésbe való bekapcsolódást készítjük elő. A 8. osztályt eredményesen befejező tanulók felvételt nyernek. A 9. osztály első félévében jól teljesítő tanulók a szakközépiskolai tagozaton folytathatják tanulmányaikat. Mezőgazdasági technikus képzés (2 év) Az érettségi vizsgát követő 2 évben állattenyésztést, kertészetet, növénytermesztést, gazdálkodási ismereteket, gépészetet és szakmai idegen nyelvet tanulnak a résztvevők. A szakmai fakultáció keretében állategészségüggyel, állatbetegségekkel ismerkedhetnek meg. Állattenyésztő képzés (2 év) A 10. osztály elvégzése után az állattenyésztő képzésben résztvevők megismerkedhetnek valamennyi gazdasági állatfaj (ló, szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, nyúl, méh) tenyésztésével. Emellett állategészségügyet, gépészetet, gazdálkodási ismereteket, természetismeretet, informatikát és szakmai idegen nyelvet tanulnak. Felkészülhetnek arra, hogy a szakmai vizsgát követően bekapcsolódjanak a szakközépiskolai képzésbe, így érettségi vizsgát tehetnek. Lehetőség van traktorvezetői jogosítvány megszerzésére. Gazda képzés (2 év) A 10. osztály elvégzése után a gazdaképzésben résztvevők megismerkedhetnek a növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés és a gépüzemeltetés alapjaival, elméleti és gyakorlati ismereteivel. Emellett természetismeretet, informatikát és szakmai idegen nyelvet tanulnak. Lehetőség van a traktorvezetői jogosítvány megszerzésére is. Felkészülhetnek arra, hogy a szakmai vizsgát követően bekapcsolódjanak a szakközépiskolai képzésbe. Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményegységeként működik egy kollégium a kistérség területén. A kollégium színes programjai jó alkalmak a közösségek formálására. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy e régióban, Abaújban sajnos nem sorakoznak az iskolákban, sőt az otthonokban a számítógépek, internet-vonalak, nyelvi laborok. A tanulók nagy részének itt van lehetősége megismerkedni, elmélyülni az informatika, az internet világában, megismerkedni a nyelvi laborok előnyeivel. Erre a technikai feltételek optimálisak, sőt mi több rendkívül kedvezőek, hiszen 2002 őszétől MultiCenter működik a kollégiumban. A 16 számítógépes, multimédiás oktató-fejlesztő rendszer segíti a tanulókat tanulásban, a felzárkózásban és a szabadidő hasznos eltöltésében. Hasonló feladattal bír az 5 számítógépes internetes számítógép terem is. 17

18 Felnőttoktatás és képzés Jelenleg a kistérségen belül egy középfokú oktatási intézmény van, az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, amely ellát felnőttképzést is. A mezőgazdaság tulajdonviszonyaiban és szerkezetében bekövetkezett változások természetesen hatottak a szakképzésre. A gazdálkodók negyede nem rendelkezik szakirányú végzettséggel. A kilencvenes évek végén a várható EU tagság miatt már jogszabályi feltétel lett, hogy mezőgazdasági vállalkozáshoz, családi gazdálkodáshoz legalább középfokú végzettség kell. Ezt felismerve az intézmény 1999-ben ezüstkalászos gazda tanfolyamot, 2000-ben aranykalászos gazda tanfolyamot, 2003-ban pedig mezőgazdasági vállalkozó képzést indított. Egy-egy tanévben több mint száz aktív vagy leendő mezőgazdálkodó vesz részt a tanfolyamokon a megyéből. A középiskola regionális szerepe ebben is meghatározó, mivel a megyében csak az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervez agrárszaktanfolyamokat Gazdasági helyzet Egy térség gazdasági szerkezetének elemzése során az egyes ágazatok szerepét, főbb mutatóit vizsgáljuk. Az ágazati struktúra vizsgálata azért fontos, mert szorosan összefügg a gazdasági-társadalmi fejlettséggel. Egy terület gazdaságának helyzetét jól tükrözi a regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásának alakulása. 6. ábra: A regisztrált vállalkozások megoszlása nemzetáganként, 2008 Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés A kistérségben regisztrált vállalkozások száma 2008 év végén 1759 db volt. Ez a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyében regisztrált vállalkozásoknak 2,46%-a. Az 1000 főre jutó vállalkozások száma 115, ami meghaladja mind a megyei (99), mind a regionális (110) átlagot, alatta van azonban az országos (153) átlagot. A vállalkozássűrűség e megyei és regionális összehasonlításban magas száma azonban csalóka, egyrészt, mivel a térség vállalkozásainak zöme mint a fenti ábrából is látható a kevésbé jövedelmező mezőgazdaságban található. A szolgáltatási szektorban a regisztrált vállalkozások mindössze 28,79%-a működik szemben a megyei 61%-os, valamint az országos 64%-os 18

19 átlaggal. Másrészt a gazdasági teljesítmény nem feltétlenül a vállalkozások számával, hanem a piaci és infrastrukturális környezet fejlettségével, a vállalkozások versenyképességével van szorosabb kapcsolatban. 7. ábra: 1000 főre jutó vállalkozások szám a kistérség egyes településein, 2008 Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés A fenti ábra a kistérség egyes településeink mutatja az 1000 főre jutó vállalkozások számát. Látható, hogy két településen (Mogyoróska és Baskó) kimagasló 200 fölötti a mutató értéke, és Regéc is csak alig marad el ettől az értéktől. A fenti okfejtésből kifolyólag az értékek mutatják e települések valós gazdasági fejlettségi szintjét. Ezek az értékek jelentősen befolyásolják a kistérség regionális és megyei átlagnál jobb vállalkozássűrűségét. Azonban az is látható, hogy olyan települések is vannak a kistérségben, amelyek nagyon alacsony vállalkozássűrűsége Hernádcéce (65), Tornyosnémeti (64), Vilmány (41), Vizsoly (74) egyértelműen e települések gazdasági fejletlenségét mutatja. Mezőgazdaság A kistérség gazdaságának alapját a mezőgazdaság jelenti. Ez jól látható a fenti 6. ábrából is, hiszen a kistérségben regisztrált összes vállalkozás majd kétharmada (1151) a mezőgazdaságban működik. A legtöbb mezőgazdaságban működő vállalkozás Göncön (234), Abaújszántón (219), valamint Boldogkőváralján (121) található, míg a legkevesebb ilyen vállalkozást Hejcén (8), Regécen (7), Hernádcécén (6), Pányokon (3), valamint Simán (1) regisztrálták. Bár a térség gazdaságának húzó ágazata a mezőgazdaság, a kistérség egyes települései között jelentős különbség van a mezőgazdaság települési gazdaságban betöltött szerepét illetően. 19

20 8. ábra: A mezőgazdságban működő vállalkozások száma (db), 2008 Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés A kistérség gazdaságában ahogy azt a regisztrált vállalkozások számának nemzetgazdasági ágankénti bontása is jól mutatja sokkal jelentősebb szerepe van az erdőés mezőgazdálkodásnak, mint a megye vagy a régió többi kistérségében. A térségre jellemző klíma és talajviszonyok különösen a burgonya, a búza, kukorica, a napraforgó és a szőlő, valamint a kajszibarack termelésének teremtenek kedvező feltételeket. A hegységi területek erdő borítja. Alacsonyabb részeken a gyertyán alkot összefüggő területeket, magasabb részeken már megjelenik a bükk is, míg a völgyekben a víznyelős helyeken a nyárfák és a fűzek, valamint az éger váltakoznak Ipar A kistérségben az ipar jelentősége marginális. A kistérségben működő vállalkozások mindössze 7,62%-a működik a bányászat, feldolgozóipar, építőipar területén. A termeléssel felhagyott malmok, kőbányák jelzik a megszűnt ipari tevékenységek helyszíneit. Az építőipar, a könnyűipar és az élelmiszeripar képviseli ezt a nemzetgazdasági ágat. Jelentősebb élelmiszeripari vállalkozások közül a Szerencsi Mezőgazdasági Rt vágóhídja és húsüzeme és az Aba Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt feldolgozó üzeme említhető meg. A kistérségben 2008-ban 134 vállalkozás működött az ipar területén. Ebből a legtöbb a két városban, Abaújszántón (53) és Göncön (15) volt regisztrálva. Jellemző a kistérség gazdasági egylábúságára, hogy három településen (Abaújvár, Arka és Mogyoróska) egyetlen egy ipari vállalkozás sem működött 2008-ban, míg négy településen (Hernádszurdok, Regéc, Sima, Tornyosnémeti) mindössze 1-1, szintén négy településen (Hernádcéce, Korlát, Pányok, Vizsoly) pedig mindössze 2-2 működő ipari vállalkozás volt. 20

21 9. ábra: Az iparban működő vállalkozások száma (db), 2008 Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés Szolgáltatások A fejlettebb gazdaságok növekedési pályája azt mutatja, hogy a gazdasági gyarapodás és a modernizáció motorja egyre meghatározóbb mértékben a szolgáltató szektor. Ezért is elengedhetetlen a szolgáltató szektor (különösen a kereskedelem, üzleti szolgáltatások és az információs-kommunikációs szolgáltatások) gyors ütemű fejlesztése hazánkban és az Észak-magyarországi régióban, ezen belül pedig az egyes kistérségekben is. A szolgáltató szektor két nagy gazdasági ágazatra a turizmusra és a kereskedelemre osztható Kereskedelem A kereskedelem területén 2008-ban mindösszesen 133 vállalkozás működött. A legtöbb kereskedelmi szolgáltató a kistérség két városi rangú településén, Abaújszántón (50) és Göncön (18) működött. A kistérség 4 településén (Arka, Regéc, Sima, Zsujta) egyetlen kereskedelmi vállalkozás sem működött, míg 4 településen (Fony, Hernádcéce, Hernádszurdok, Mogyoróska) mindössze 1-1, 7 településen (Abaújvár, Baskó, Hejce, Kéked, Korlát, Pányok, Tornyosnémeti) pedig mindössze 2-2 kereskedelmi vállalkozás volt regisztrálva 2008-ban. 21

22 10. ábra: A kereskedelemben működő vállalkozások száma (db), 2008 Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés Turizmus Kifejezetten idegenforgalmi célokat szolgáló, annak érdekében létrehozott infrastruktúra a térségben elenyésző ban 81 db vendéglátóhelyet tartottak nyilván. Az 1000 főre jutó vendéglátóhelyek száma kistérségi átlagban viszonylag jónak mondható (5,28), ami jobb a megyei (5,03) értéktől, némileg azonban elmarad az országos (5,57) értéktől. Viszont az alábbi táblázatból is látható, hogy mekkora szórás van a kistérség egyes települései között a vendéglátóhelyek számában. A legtöbb vendéglátóhely a kistérség legnagyobb településén, Abaújszántón (16 db) és a kistérség turisztikailag legerősebb vonzerejét kínáló Boldogkővárajlán (11 db) található. Hat településen (Arka, Hernádcéce, Pányok, Regéc, Sima, Zsujta) egyáltalán nincs vendéglátóhely. 22

23 1. táblázat: Kereskedelmi vendéglátóhelyek száma (db), 2008 Bárok, borozók Éttermek, cukrászdák Munkahelyi étkeztetőhelyek Közétkeztető helyek Vendéglátóhelyek Abaújszántó Abaújvár Arka Baskó Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Fony Gönc Göncruszka Hejce Hernádcéce Hernádszurdok Hidasnémeti Kéked Korlát Mogyoróska Pányok Regéc Sima Telkibánya Tornyosnémeti Vilmány Vizsoly Zsujta Abaúj-Hegyközi kistérség Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés A 81 regisztrált vendéglátóhelyből 35 egység bár/borozó, 39 egység étterem/cukrászda, míg 7 egység munkahelyi étkeztetőhely. Közétkeztető hely nincs a kistérségben. A kistérségben az elmúlt között nőtt a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek a száma, majd 2008-ban a gazdasági válság hatására elég jelentős mértékben csökkent, majdnem a 2005-ös szintre esett vissza. (11. ábra) A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számát tanulmányozva (12. ábra), megállapítható, hogy a szállásférőhelyek számához hasonlatosan a vendégéjszakák száma is között dinamikus növekedést mutatott, amit 2008-ban megtört a gazdasági válság hatása, és ekkor majd 15%-os csökkenés következett be. 23

24 11. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek a száma az Abaúj-Hegyközi kistérségben ( ), db Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés 12. ábra: Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az Abaúj-Hegyközi kistérségben ( ), vendégéjszaka Forrás: TeIR alapján saját szerkesztés Mindazonáltal elmondható, hogy eltekintve a gazdasági válság idegenforgalmat is sújtó hatásától a kistérség egyik dinamikusan növekvő ágazata a turizmus, amelyhez a kistérség remek szinte érintetlen természeti adottságokkal rendelkezik, azonban ügyelni kell, hogy a idegenforgalom növekedésével a vendégeket kiszolgáló szolgáltatások köre is megfelelő mértékben bővüljön annak érdekében, hogy helyben lehessen tartani a vendégeket. 24

25 2. MUNKAERŐ-PIACI HELYZET Egy térség gazdasági helyzetét alapvetően meghatározza a foglalkoztatottság mértéke, az aktív népesség száma, összetétele. Ezen mutatók nem csak a jelen állapotról adnak tájékoztatást, hanem mivel bizonyos elemek csak lassan változnak, illetve változtathatóak meg a térség jövőbeli fejlődési pályájára is hatással vannak. Fenntartható gazdasági növekedés nem lehetséges megfelelő számú és képzettségű munkavállaló nélkül A foglalkoztatottság alakulása A népesség gazdasági aktivitását a foglalkoztatottak, valamint a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes arányával lehet mérni. Utóbbi csoport a gazdaságilag aktív népesség, azaz azok, akik munkaerő-kínálatukkal megjelennek a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak, vagy a gazdaságilag aktívak arányát tekintve Magyarország lényegesen elmarad nem csak Nyugat-Európától, hanem az EU-hoz újonnan csatlakozott országok értékeitől is. A magyar aktivitási arány negyedévében 61,9%, azaz a éves korosztály alig több mint fele számít foglalkoztatottnak vagy munkanélkülinek. Az EU egyes országaiban (pl. Svédországban és Hollandiában) ez az érték 79% feletti, sőt Dániában a 81%-ot is meghaladja. Hazánk jelentős elmaradásának egyik oka a részmunkaidős foglalkoztatás alacsony elterjedtségében kereshető. Másrészt a rendszerváltást követő kényszer-, illetve rokkantsági nyugdíjazások eredményeképpen sokan inaktívak lettek, kiszorultak a munkaerőpiacról, valamint jelentősen csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma. Nemzetközi tendencia, de az aktivitási ráta csökkenését okozza az a folyamat is, hogy a fiatalok egyre hosszabb ideig tanulnak, így később jelennek meg a munkaerőpiacon. Az Abaúj-Hegyközi kistérség elmaradottságának egyik oka az országos viszonylatban is kedvezőtlen munkaerő-pici helyzet. 25

26 13. ábra: A foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatottsági ráta alakulása az Abaúj-Hegyközi kistérségben % 43% 43% 42% 42% 41% 41% 40% 40% 39% Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottsági ráta Forrás: ÁFSZ adatai alapján saját szerkesztés Az ábrából jól látszik, hogy a kistérségben a gazdasági válság hatására jelentősen (2007-ről 2009-re közel 10%-al) csökkent a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatási ráta változásainak vizsgálatakor megfigyelhető, hogy a foglalkoztatási ráta a téli hónapokban a legkedvezőtlenebb, majd tavasszal a beinduló mezőgazdasági idénymunkáknak, valamint a közhasznú foglalkoztatási programoknak köszönhetően emelkedést mutat. Ezt július-augusztusban a pályakezdő munkanélküliek megjelenésének köszönhetően jellemzően kisebb visszaesés, majd ősszel újabb emelkedés követi. A közhasznú munkák és a mezőgazdasági idénymunkák végeztével a jórészt képzetlen munkások zöme újra visszakerül a munkanélküliek közé. 26

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008

Abaúj-Hegyközi Kistérség. Fejlesztési Stratégia 2007-2008 Abaúj-Hegyközi Kistérség Fejlesztési Stratégia 2007-2008 2007 május Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A térség elhelyezése a földrajzi térben... 4 1.1.1. Összegző megállapítások... 6 1.2. Környezeti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáró-értékelő vizsgálati dokumentumának elfogadása

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ KÖZÉPTÁVÚ SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ KÖZÉPTÁVÚ SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ KÖZÉPTÁVÚ SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 JAVASLATOK:... 6 Munkakultúra átadása... 6 Regionális

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0065 számú "Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban" c. projekt JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV Pályázó: Mosonmagyaróvár Város

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia, 2015. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott stratégia 2015. évi aktualizálása 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony FEJES LÁSZLÓ Sajóbábony Sajóbábony Miskolctól 13 km-re északra, a Bükk hegység keleti lankáinak (közelebbről a Tardonai-dombságnak) és a Sajó-medencének találkozásánál fekszik. A település két markánsan

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. MÁRCIUS Jóváhagyta: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság... Bihall Tamás elnök

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG HEVES MEGYE SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013 KÉSZÍTETTE A HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG ÉS MUNKABIZOTTSÁGAI MEGBÍZÁSÁBÓL A FÜLÖP GÁBOR

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata. 2013. május HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. május 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 1. A település bemutatása...

Részletesebben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2010. január 11. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4

Részletesebben

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ BÖRZSÖNY DUNA IPOLY VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 0 0 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓ GAZDASÁG, TÁRSADALOM ÉS KÖRNYEZET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ÁPRILIS 0 Jóváhagyta a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon

Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 1990 után Magyarországon Baranyai Nóra Bevezetés Fejezetünkben a társadalmi-gazdasági modellezés magyarországi tapasztalatainak bemutatására vállalkozunk. Az

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Educatio 1997/03 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

Educatio 1997/03 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN BÁR A FEJLETT ORSZÁGOK SZEMSZÖGÉBÕL MAGYARORSZÁG EGÉSZE elmaradott területnek számít, egy részletesebb, közeli vizsgálódás viszont már azt is ki tudja mutatni,

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Lakhatási Beavatkozási Terv

Lakhatási Beavatkozási Terv Lakhatási Beavatkozási Terv Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 1 O l d a l Jóváhagyta: Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 2 2. Alkalmazott munkamódszer... 6 3. Tényállapot összefoglalása, várható tendenciák előrejelzése...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben