Lean menedzsment alkalmazása Anglia Észak-nyugati régiójának egészségügyi intézményeiben Jenei István (Corvinus Egyetem, Budapest)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lean menedzsment alkalmazása Anglia Észak-nyugati régiójának egészségügyi intézményeiben Jenei István (Corvinus Egyetem, Budapest)"

Átírás

1 Lean menedzsment alkalmazása Anglia Észak-nyugati régiójának egészségügyi intézményeiben Jenei István (Corvinus Egyetem, Budapest) 2011 őszén egy kutatói ösztöndíj lehetőséget adott számomra, hogy Anglia Észak-nyugati régiójának egészségügyi intézményibe látogathassak el, és ott a folyamatfejlesztésért felelős vezetőkkel beszélgethessek tapasztalatikról a lean menedzsment bevezetésével kapcsolatosan. Ezeknek a beszélgetéseknek a rövid összefoglalóját adom ebben az írásban. Az írásból kiderül, hogy a meglátogatott hét intézmény is jelentős eltérést mutat a lean menedzsment alkalmazásának mélységében. Jó példaként említem a világ szinten is elismert intézményt. A legfontosabb üzentek a következőképpen foglalhatók össze: a lean menedzsment sikerrel alkalmazható az ellátás több szintjén is, azonban csak akkor lehet fenntartható módon sikeres, a lean menedzsment kilép az egy újabb eszköz szerepből és a vezetés vezérfonalává is válik. A lean menedzsment alkalmazását jól bevezetheti a folyamatfejlesztést egyszerűbb formában megvalósító, u.n. The Productive Series program. Röviden a lean menedzsmentről Miután a DEMIN konferenciák rendszeres látogatói már megismerkedhettek részletesen is a lean menedzsment hátterével, alapelveivel (Jenei, 2010), eszközeivel és a TQM-mel való viszonyával (Jenei, 2011), ezért itt most csak rövid áttekintését adom mindezeknek. A lean menedzsment egy olyan, a Toyota működési gyakorlatában gyökerező rendszer, melynek célja az érték biztosítása a célzott ügyfelek számára; a folyamatokhoz kapcsolódó pazarlások megszüntetése és a ráfordítások

2 csökkentése, az igények mennyiségi és minőségi változásaihoz való alkalmazkodás. Mindehhez a lean menedzsment előtérbe helyezi a hosszú távú gondolkodást, az együttműködő, bizalmi kapcsolatok kialakítását, a hibátlan termékek, szolgáltatások és információk folyamatos áramlását, a folyamatok rugalmasságának fokozását. (Jenei, 2011 p. 6) Az idézett meghatározásból is egyértelműen kitűnik, hogy a lean menedzsment filozófiájában a TQM szemléletét vallja magáénak; a vevő (ügyfél) szempontjából meghatározott érték létrehozását célozza. A cél megvalósításában azonban a lean menedzsment számos gyakorlati megoldást ismer, melyek jelentős részét a Toyota gyakorlatából vett át, illetve kiegészítette azokat további jó gyakorlatokkal. A lean menedzsment ideája a vevői értékhez igazodó, pazarlásmentes folyamatok létrehozása és működtetése. Az ideális állapot ugyan nem érhető el, viszont bármely lean szemléletű erőfeszítés célja az ideális állapot irányába való törekvés kell, hogy legyen. Womack és Jones (2009) (a lean menedzsment fogalmát megalkotó kutatócsapat vezetői) szerint egy öt lépésből álló folyamat folyamatos ismétlése lehet ennek a módja. A Womack és Jones (2009) által javasolt öt lépés: 1. A vevői érték meghatározása. 2. Annak az áramlásnak a feltérképezése, mely során a vevő által kívánt termék, vagy szolgáltatás (érték) létrejön. 3. A termék (szolgáltatásoknál esetleg az ügyfél) folyamatos áramlásának biztosítása a szakadási pontok megszüntetésével. Ebbe tartozik a folyamat szempontjából összetartozó műveletek közötti fizikai távolság csökkentése, a lépések közötti átadás gyorsítása. 4. A húzás megteremtése: annak biztosítása, hogy az értékteremtés a vevői igény felmerülése esetén kezdődjék csak el. 5. Tökéletesítés: a rendszer tökéletesítése, a tökéletességre való folytonos törekvés. A vevői igények változnak, így azok követése érdekében a rendszernek is folyamatosan változnia kell. Másrészről maguk a gyártási,

3 szolgáltatásnyújtási megoldások is vég nélkül fejleszthetők. Csak akkor lehet képes egy rendszer a folyamatosan magas teljesítményre, ha nem elégszik meg az elért eredményekkel, hanem szakadatlanul keresi a lehetőséget a jobb teljesítmény (minőség) elérésére. A lean menedzsment eszközeinek nagy része hozzárendelhető ezekhez a lépésekhez (kanban, SMED, stb.), mások azonban általánosabb szinten támogatják az egyszerűséget, a pazarlások felszámolását (5S, TPM, stb.). Általános helyzetkép a lean menedzsment alkalmazásáról Angliában Az egészségügy teljesítményének fejlesztése érdekében a Tony Blair vezette kormány kezdeményezésére számos változás történt a brit nemzeti egészségügyi szolgálat (National Health Service NHS) felépítésében, működésében és finanszírozásában. A nagyszabású reformok támogatása érdekében 2001-ben hozták létre azt az ügynökséget, a Modernisation Agency-t, melynek küldetése a fejlesztések összefogása, központi támogatás nyújtása volt. Az ügynökség igazgatója David Fillingham lett, aki ipari tapasztalataiból jól ismerte a TQM logikáját és érdeklődést mutatott a lean menedzsment iránt is. Fillingham vezetése alatt tette meg az ügynökség az első lépéseket a lean menedzsment adaptálása felé. Kezdetben ehhez az USA székhelyű Institute for Healthcare Improvement (IHI) kapcsolódó anyagait használták fel, majd a fejlesztésekbe bevonták professzor Daniel T. Jones-t is, aki a korábban már hivatkozott Lean szemlélet című könyv brit társszerzője. Ennek a munkának eredményeként jelent meg az első lean menedzsment leírás az NHS-re vonatkoztatva (Jones Mitchel, 2006) ben az ügynökség megszűnt, hasonló küldetéssel viszont létre jött az NHS fejlesztési intézete (NHS Institutite for Innovation and Improvement NHSII). David Fillingham a Royal Bolton Hospital ügyvezetői székébe került, s szinte azonnal hozzálátott, hogy a korábban általa szorgalmazott lean szemléletű átalakításokat az országban elsőként a gyakorlatban is bevezesse (Fillingham, 2007). Mindeközben az NHSII a lean

4 elvek alkalmazásának egy másik módjáról döntött és megkezdte a kidolgozását annak a fejlesztő programnak, melynek neve The Productive Series (Produktív sorozat) lett. A program moduláris felépítésű, részletekig kidolgozott módszertannal, és a módszertan alkalmazását támogató füzetekkel rendelkezett. Az új program célja volt, hogy minden terület számára kézzelfogható támogatást nyújtson a folyamatok, a kommunikáció és a munkakörnyezet önálló fejlesztéséhez. Ez a program nagyban épít az alulról jövő kezdeményezésekre, az ápolók motiváltságára. A program elsőként bevezetett modulja a The Productive Ward (Produktív osztály, kórterem) volt 2006-ban, mely az osztályokon folyó betegellátás fejlesztését tűzi ki céljául. A program tudatosan nem használja a lean kifejezést, de nem titkolja, hogy számos ponton épít annak megoldásaira. Hogy a Produktív sorozat népszerűsége mennyire járult hozzá a lean menedzsment terjedéséhez, az nem pontosan ismert. Azonban felmérések igazolták, hogy jelentős, és növekvő azoknak a kórházaknak a száma, melyek kommunikációjukban utalnak a lean menedzsment alkalmazására; Angliában, az NHS kórházaira kiterjedő felmérés szerint a regisztrált 152 kórház közül 80 (53%) esetében jelenik meg valamilyen formában a lean menedzsment alkalmazása 2007/08 időszakra vonatkozó éves jelentésében (Burgess et al., 2009) ben ez az arány 144 kórházból 112 (77%) volt (Burgess Radnor, 2011). Kutatók azonban felhívják arra a figyelmet, hogy a kommunikáció és a valóság jelentős eltéréseket mutat, mi több azok, akik valóban alkalmazzák a lean menedzsment elveit, szintén gyakran annak a kevéssé fenntartható, egymástól elszigetelten zajló rövid fejlesztésekre épülő formáját választják (Burgess et al., 2009). A látogatások körülményei Látogatásomat az Anglia Észak-nyugati régió hét egészségügyi intézményében a Budapesti Corvinus Egyetemen futó TÁMOP projekt

5 finanszírozta, míg a szükséges szakmai kapcsolatokat Zoe Radnor, a Cardiff Business School professzora, valamint az Advancing Quality Alliance (AQuA) szolgáltatta. Az AQuA nevében szövetség, a gyakorlatban egy egyesületi formában működő társaság, melyet 2010 végén hívtak életre azzal a céllal, hogy az Észak-nyugat angliai régió egészségügyi szolgáltató intézményeinek a minőségügy és hatékonyságfejlesztés terén szakmai támogatást nyújtson. A szervezet missziójának tekinti a fejlesztések stimulálását, a legjobb gyakorlatok elterjesztését, és a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatását. A kutatás limitált időkerete miatt (előkészületek és a tényleges lebonyolítás négy hét alatt) eredetileg hat-nyolc szervezet meglátogatása szerepelt a tervekben, végül hét intézmény meglátogatása vált lehetővé. A látogatásaim elsődleges célja volt, hogy az AQuA által szervezett lean egészségügyi tanuló hálózat működéséről véleményeket, visszacsatolást gyűjtsek. Az előzetes tervek szerint minden intézményben legalább három személlyel készítettem volna interjú, egy fő felsővezetővel, egy fő középvezetővel, aki a folyamatfejlesztésekért felel, illetve egy fővel a frontvonalból. A gyakorlatban nem sikerült a szervezeteknél mindhárom szint megkérdezése, jellemzően a folyamatfejlesztési vezetők és közvetlen kollégáik voltak hajlandóak az interjúra időt szakítani. A hét intézményben összesen huszonnégy vezető/dolgozó beszélt a tapasztalatairól. Az interjúk az előzetesen rögzített témák mentén folytak kellő rugalmassággal. A hét meglátogatott szervezet közül három volt (akut) kórház, egy közösségi egészségügyi ellátó, egy közösségi mentálhigiénés ellátó, kettő pedig komplex szolgáltatást nyújtó integrált ellátó. A szervezetek által foglalkoztatottak száma 3400 és 7000 fő között változott. Fontos megjegyeznem, hogy tapasztalataim nem tekinthetőek reprezentatívnak. Egyrészt a régió számos egészségügyi szolgáltatójának csak töredékére vonatkoznak, másrészről nincsenek pontos ismereteim arra

6 vonatkozólag, hogy a meg nem kérdezett szervezetek milyen mértékben alkalmazzák a lean menedzsmentet (így arról sem, hogy hány éve). Feltehető, hogy léteznek olyan szolgáltatók a régióban, akik még egyáltalán nem tettek lépéseket a lean menedzsment alkalmazása irányába, így az általam meglátogatott szervezetek között legtapasztalatlanabb szervezet is megelőzi őket. Ugyanakkor bizonyos, hogy az általam meglátogatottak között a lean menedzsmentet a legmagasabb szintem alkalmazó szolgáltató az Egyesül Királyság területén is a legkiválóbbak közé tartozik ezen a téren. A lean alkalmazásának gyakorlata a meglátogatott kórházakban A lean menedzsment alkalmazása terén nem beszélhetünk egységes képről: a hét szervezet legalább három kategóriába sorolható. Az első kategóriába egy szervezet tartozik. Itt még csak ismerkednek a lean menedzsment alapjaival. A második kategóriába azok tartoznak, akik már évek óta foglalkoznak a lean menedzsmenttel, de még nincs kialakultnak nevezhető rendszerük. A harmadik kategóriában szereplő intézmény már rendszer szinten képes összefogni a lean szemléletű folyamatfejlesztési törekvéseit. A továbbiakban ezt a három kategóriát külön jellemzem.

7 A kezdő Ez a szervezet egy közösségi egészségügyi ellátó, 100 helyszínen 3400 főt foglalkoztat. A szervezet hivatalosan nem alkalmazza a lean menedzsmentet, nincs erre épülő programja. A lean menedzsmenthez kapcsolható folyamatfejlesztések alkalmazását kb. négy évvel ezelőtt kezdte meg, amikor (a lean használatának általános bemutatásánál már említett) The Productive Series első hullámában elérhető The Productive Ward (produktív kórterem, osztály) módszertanát kezdték el alkalmazni. Ekkor ismerte fel az intézmény vezetése a fejlesztésekkel kapcsolatos szakemberképzés fontosságát is, ezért egy szakértő gárda létrehozását kezdte meg. A kezdeti 6-8 jelentkezőből azonban mára csak két fő maradt, akik tovább vitték a fejlesztéseket. Ők egy éve megkezdték a szervezet tevékenységéhez jobban alkalmazkodó másik modul, a The Productive Community Services (produktív közösségi szolgáltatások) gyakorlatba való átültetését az országban az elsők között. A program alkalmazásával kapcsolatos önképzés során ismerték fel, hogy a program számos módszert vett át a lean menedzsmenttől. Ez a felismerés fordította érdeklődésüket a lean menedzsment felé, ezért csatlakoztak az AQuA hálózatához. A szervezetben a folyamatfejlesztés rendszerszerű megközelítését máig ez a két személy képviseli, akik eddig részmunkaidőben látták el ez irányú feladataikat. Hamarosan az egyikük teljes munkaidőben ezért lesz felelős, egyelőre további beosztottak nélkül A középhaladók A meglátogatott intézmények többsége, öt szervezet ebbe a kategóriába esik. Jellemző, hogy ezek az intézmények már évek óta (2007 és 2009 között változik a kezdés) foglalkoznak a lean menedzsment adaptálásával. Ebben a csoportban jellemző, hogy a fejlesztések még csak egymástól elszigetelten, pontszerűen történnek, a dolgozóknak a témában képzett és a projektekben részt vevő része nem éri el a teljes létszám 30%-át. Az intézmények többségében a vezetők a

8 lean menedzsmentre, mint egy minőség, vagy hatékonyságfejlesztési eszközre gondolnak, nem mind menedzsment rendszerre. Azaz a lean menedzsment egy a sok eszköz közül, mely így versenyez a további módszerekkel. A vezetők elvárása a gyors diagnózis és az azonnal megvalósítható projektek indítása, a megtakarítások realizálása. Általában nem cél a fejlesztési képességének megszerzése, a folyamatszemléletű működés. Természetesen ez a megközelítés hátráltatja a lean menedzsmenttel elérhető előnyök teljes körének realizálását, mi több, egyszersmind le is járatja azt, hiszen a tőle várt jelentős eredményeket nem lesz képes produkálni. A középhaladóknál jellemző, hogy habár van olyan vezető, vagy középvezető, akinek a feladatkörét közvetlenül a folyamatfejlesztések lean szemléletű megvalósítása jelenti (függetlenül attól, hogy a lean szót a szervezet használja-e a programjai megnevezésében). A vezetőnek általában vannak beosztottjai, akik a lean menedzsment alapjaiból képzésben részesültek, egyszerű felméréseket, fejlesztéseket képesek elvégezni, illetve moderálni. Ezek a személyek lehetnek közvetlen beosztottak, akik teljes állásban a kaizen irodának dolgoznak, vagy lehetnek olyan bajnokok akik a főállásuk mellett részidőben végzik ezt a munkát. Általában jellemző valamilyen intézményesült képzés megléte is, amelyen az alapokról tájékoztatást kapnak a projektekben részt vevők. Hiányzik viszont a lean fejlesztések összehangolása a stratégiai célokkal. A stratégiai célokkal való közvetlen kapcsolat hiánya miatt hiányoznak a kaputólkapuig típusú, a folyamatokat teljes hosszukban vizsgáló és fejlesztő projektek, ezért a fejlesztések pontszerűen valósulnak meg. Ugyan rendre történtek ilyen fejlesztő projektek, az ezekbe bevont dolgozók létszáma, az eredményekből adódó lelkesedés, a szemléletformás és az azzal összeköthető támogatás nem éri el a kritikus tömeget. A kritikus tömeg hiánya az eredmények, a lelkesedés és a támogatók fokozatos leépüléséhez vezettek a legtöbb helyen. Sokszor a

9 pontszerűség akadályozza az egyes részlegek, osztályok további fejlődését, amely a dolgozói motiváció elhalásához vezet. Jellemző, hogy az intézmények főigazgatója ismeri és határozottan támogatja a lean menedzsmentet és annak alkalmazását, viszont a felügyelő bizottsági tagok, illetve a vezető tisztségviselők legfeljebb csak homályos ismeretekkel rendelkeznek a lean menedzsmenttel kapcsolatosan. Viszonyukat a lean menedzsmenthez úgy jellemezhetjük, hogy jobbára nem állják útját az ilyen irányú kezdeményezéseknek. Ennek megfelelően azok a szakemberek, akiket a fejlesztésekkel megbíznak (process improvement lead / lean manager), jellemzően nehézségekkel küzdenek, amikor a fejlesztő eszközök sablonszerű alkalmazásától a szemléletformálás, a szervezeti kultúra fejlesztése irányába szeretnének elmozdulni. A lean menedzsmenttel kapcsolatos elköteleződés mértékére jellemző a kutatás során szerzett tapasztalat, mely szerint igen nehéz volt a felső szintű vezetőket megnyerni az interjúkhoz, illetve rávenni őket, hogy a betegellátással foglalkozó kollégáik idejét ilyen célokra felszabadítsák. A haladó A meglátogatott intézmények között egyetlen olyan volt, amely már olyan fejlettségi szintet mutat a lean menedzsment alkalmazásában, amely összevethető az ipari vállalatok gyakorlatával, illetve a szakirodalom által javasoltakkal. Ez a szervezet a lean általános, angliai helyzetének leírásánál is említett Royal Bolton Hospital, illetve azóta Bolton NHS Foundation Trust. Ez a kórház volt, ahol a David Fillingham vezetése alatt az Egyesült Királyság területén elsőként kezdték meg a lean menedzsment rendszerszerű felépítését és alkalmazását. Az első másfél év tapasztalatait Fillingham 2007 évben megjelent cikkében tette közzé, ezzel is felhívva a brit közönség figyelmét a lean menedzsment alkalmazásának lehetőségeire (Fillingham, 2007).

10 Ez a szervezet már nem csupán kórház, hanem egy nagyobb döntési szabadsággal rendelkező integrált egészségügyi szolgáltató. A fejlesztések motorja azonban máig a kórház, illetve annak a dolgozói. A szervezet vezetői posztjáról David Fillingham közel két éve lemondott, akit a korábbi helyettese és ápolási igazgató követett a posztján. A szervezet és a lean menedzsment kapcsolatáról számos jel árulkodik: a szervezet honlapján, a nyitóoldalon ( található menüsorban már megjelenik a Bolton Improving Care System (BICS) felirat, melyre rákattintva egy további, terjedelmes menüsorral rendelkező oldalra navigálhatunk. A menüből válogatva kiderül, hogy itt a lean menedzsment filozófiáját és eszközeit a BICS-nek nevezet rendszerként adaptálták, vagyis formálták a helyi sajátosságoknak és elképzeléseknek megfelelően. A rendszer motorja a BICS team, melynek vezetője ebben az esetben a vezérigazgató helyettese, a szolgáltatási és fejlesztési igazgató, a csapatot pedig további 14 fő alkotja. Az oldalon hosszú sorát találhatjuk a sikereket megörökítő esettanulmányoknak, hírleveleknek, a vezérigazgató lean menedzsmenttel kapcsolatos előadásainak (melyekből pl. megtudhatjuk, hogy 2012 áprilisi állás szerint a szervezet 3763 dolgozójának már 68% vett részt BICS projektben, vagyis került kapcsolatba a lean menedzsmenttel). Kiderül az is, hogy a lean fejlesztések motiválásra mintaprogramot futtatnak, melynek lényege, hogy egy-egy arra jelentkező területen 14 nap alatt jelentős változásokat hajtanak végre, majd ha ezután a terület eléri a megfelelő szintet, akkor megkaphatja a mintaterület státuszt. Ettől kezdve a terület folyamatos értékelésre kerül, és csak akkor tarthatja meg a címét, ha az eredményeit fenn tudja tartani. Az érdeklődő megtudhatja azt is, hogy a szervezet egyetemi segítséggel egy külön képzési rendszert működtet a lean menedzsment oktatásához, melyen öt fokozatot szerezhetnek meg a dolgozók (a kaputól kapuig szemléletű folyamatfejlesztés már a harmadik szinten tananyag.)

11 Számomra a valódi vizsgát a szervezet által havi rendszerességgel meghirdetett összefoglaló nap (outbrief day) jelentette. Erre az eseményre (térítés ellenében) bárki elmehet. A külsős résztvevők számára a program egy másfél órás bemutatkozó előadással kezdődik, melynek témája a szervezet maga és a BISC program. Az előadást a vezérigazgató helyettese, a szolgáltatási és fejlesztési igazgató tartja. Ezután az elmúlt hónap fejlesztő projektjeinek csapatai mutatják be az általuk elvégzett munkát és az eredményeiket. Az előadáson jelen van csaknem a teljes vezetés, bele értve a vezérigazgatót is. A közös ebéd után egy kötetlen beszélgetésre invitálja a vendégeket a vezérigazgató, a pénzügyi igazgató, a szolgáltatási és fejlesztési igazgató, és a helyettese. Számomra, a látogató számára meggyőző a vezérigazgató elhivatottsága, és a tény, hogy a legfelső vezető minden hónapban egy délelőttjét arra áldozza, hogy a fejlesztő csapatok előadásait hallgassa és idegeneknek beszéljen a tapasztalatikról. További észrevételek Az egyes kategóriák közötti különbségek bemutatása után két fontos tapasztalatra szeretném felhívni a figyelmet. Mindkettő összefügg azzal a kérdéssel, hogy honnan lehet megszerezni azt a tudást, mely a lean menedzsment egészségügyi alkalmazásához szükséges. Az első ezzel kapcsolatos megfigyelésem, hogy több szervezetnél is olyan személyt alkalmaztak a folyamatfejlesztések irányítójaként, aki nem egészségügyes, hanem ipari háttérrel rendelkezett. A hét meglátogatott intézményből négy esetében ez volt a helyzet. Ezek között volt a haladó intézmény is. A tény, hogy hátterük máshonnan van, az interjúalanyaim szerint csak részben hátráltatta őket, más szempontból jelentős előnynek érezték. A másik, a tudás forrásával kapcsolatos megfigyelésem, hogy a kezdő kategóriába sorolt intézményen kívül (amely még tulajdonképpen nem kezdett bele hivatalosan a lean fejlesztések alkalmazásába) az összes intézmény

12 alkalmazott tanácsadót, vagy (egy esetben) szerződtetett olyan személy, aki már jó referenciával rendelkezett az adott területen. A tanácsadókkal kapcsolatos tapasztalatok változóak. Volt olyan tanácsadó, aki többekkel is együtt dolgozott és elégedettek voltak vele minden esetben, azonban túlzottnak ítélték az áraikat, illetve bizonyos esetben a módszereiket nem tartották a szervezeti kultúrához illeszthetőnek (túlzottan utasító stílus). A további tanácsadók esetében a szolgáltatás minőségét nem akarták értékelni, vagy kimondottan kritizálták, az árat pedig szintén túlzónak tartották. Összegzés Ebben az írásban a 2011 őszén Anglia Észak-nyugati régiójának egészségügyi intézményeiben tett látogatásaim tapasztalataim írtam le. A hét intézményből egy esetében még meglehetősen gyermekcipőben jár a lean menedzsment alkalmazása. További öt estében beszélhetünk előre haladásról, ám ezek vagy a még rövid eltelt idő miatt, vagy a rossz kezdeti irányok okozta problémák, hiányosságok miatt számára is még hosszú az út addig, amíg elmondhatják, hogy valami hasonlót hoztak létre, mint amivel már számos ipari vállalat régóta rendelkezik; egy rendszerszintű lean menedzsment alkalmazással. Van azonban erre is példa: a Bolton NHS Foundation Trust esete rámutat, hogy lehetséges hét év leforgása alatt a régió egyik legrosszabb mutatókkal rendelkező kórházából egy kiváló teljesítménnyel rendelkező integrált szolgáltatóvá válni a lean menedzsment segítségével. A Bolton NHS Foundation Trust nyitott arra, hogy tapasztalatait bárkivel megossza Köszönetnyilvánítás A cikk létrejöttét a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR program támogatta.

13 Hivatkozott források Burgess, N. Radnor, Z. Davies, R. (2009): Taxonomy of lean in healthcare: A framework for evaluating activity and impact, proceedings of the 16th EurOMA annual conference, Göteborg, Sweden, June Burgess, Nicola Radnor, Zoe (2011): Trajectory of Lean implementation: the case of English hospitals, proceedings of the 18th EurOMA annual conference, Cambridge, England, July 3-9. Fillingham, D. (2007): Can lean save lives?, Leadership in Health Services, Vol. 20. No. 4, pp Jenei, István (2009): Kórházi folyamatok karcsúsítása külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése, PhD. disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem Jenei István (2011): Lean menedzsment eszközei. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XI.) június 2-3., Debrecen. Jenei István (2010): A kórházi folyamatszervezés és minőség javítása lean menedzsmenttel. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KONFERENCIA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM május , Debrecen. Jenei, István Andriska, Pál (2011): Lean kezdeményezések külföldi kórházakban: The Productive Series ISO 9000 Fórum, XVIII. Nemzeti Konferencia, Balatonvilágos, Jones, D. Mitchell, A. (2006): Lean thinking for the NHS, Lean Enterprise Academy UK, letöltés: Womack, J. Jones, D. (2009): Lean szemlélet A veszteségmentes, jól működő vállalat alapja, HVG Könyvek, Budapest (fordítás) eredeti mű: Womack, J. Jones, D. (1996): Lean Thinking, Simon and Schuster, New York, NY

Tanulj meg látni. Az értékfolyamat-térképezés szerepe az értékteremtésben és a veszteség kiküszöbölésében

Tanulj meg látni. Az értékfolyamat-térképezés szerepe az értékteremtésben és a veszteség kiküszöbölésében Tanulj meg látni Az értékfolyamat-térképezés szerepe az értékteremtésben és a veszteség kiküszöbölésében Írta: Mike Rother és John Shook Jim Womack és Dan Jones elôszavával LEI Magyarországi Egyesülete

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Tanuló közigazgatás : a tisztviselők közszolgálati továbbképzése

Tanuló közigazgatás : a tisztviselők közszolgálati továbbképzése DR. KIS NORBERT PHD TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS NEMZETKÖZI REKTOR-HELYETTES NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Tanuló közigazgatás : a tisztviselők közszolgálati továbbképzése 68 1. Bevezetés: a tanuló közigazgatás paradigmája

Részletesebben

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása dr. Prónay Gábor 12. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2009. április 2. AZ ELŐADÁS CÉLJA Nem lehet a problémákat ugyanazzal a gondolkodással

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás,

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv implementációja

A Nemzeti alaptanterv implementációja 1 A Nemzeti alaptanterv implementációja Összeállította: Vass Vilmos * Az anyag összeállításában közreműködtek: Báthory Zoltán, Brassói Sándor, Halász Gábor, Mihály Ottó, Perjés István, Vágó Irén Budapest,

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Best Practice Felmérés tapasztalatai

Best Practice Felmérés tapasztalatai IFKA Minőségfejlesztési Központ A Mikulás is benchmarkol 5. Konferencia Best Practice Felmérés tapasztalatai Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában Dr. Németh

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

A lean (karcsú) menedzsment egészségügyi alkalmazása. Jenei István BCE, Vállalatgazdaságtan Intézet istvan.jenei@uni-corvinus.hu

A lean (karcsú) menedzsment egészségügyi alkalmazása. Jenei István BCE, Vállalatgazdaságtan Intézet istvan.jenei@uni-corvinus.hu A lean (karcsú) menedzsment egészségügyi alkalmazása Jenei István BCE, istvan.jenei@uni-corvinus.hu Emberek és rendszerek 2 Mottó: Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot,

Részletesebben

Az Önálló Iskola projekt

Az Önálló Iskola projekt kutatás közben 307 az autonóm tanulás érvényesülése jelentős mértékben függ az egyén és családja kulturális tőkéjétől. Ez elsősorban egyrészt a szülők iskolázottságán, másrészt az iskolatípus választásán

Részletesebben

A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal?

A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal? Ígéretes jövő A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal? Rajnai Attila: Szinte véletlenül történt, amikor a poliuretánnal megismerkedtem. Egy Opel

Részletesebben

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014.

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014. 1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. tel: 1-488-7600, fax: 1-488-7610 e-mail: dekani@ekk.sote.hu Stratégia képzésfejlesztés Kari képzésfejlesztési

Részletesebben

Kollaboratív tanuló hálózat a lean menedzsment szolgálatában - egy angliai eset tanulságai

Kollaboratív tanuló hálózat a lean menedzsment szolgálatában - egy angliai eset tanulságai Kollaboratív tanuló hálózat a lean menedzsment szolgálatában - egy angliai eset tanulságai Dr. Jenei István BCE, istvan.jenei@uni-corvinus.hu Lean kezdeményezések a kórházak világában Forrás: Graban, 2012:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.4. COM(2014) 732 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE A EUROPEAID ÉRTÉKELÉSI ÉS EREDMÉNYORIENTÁLT MONITORINGRENDSZEREI HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Dublin ÍRORSZÁG. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2011. január TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY ÍRORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Dublin ÍRORSZÁG Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2011. január Tájékoztató országtanulmány ÍRORSZÁG Tartalom Gazdasági-politikai környezet... 2

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS Záróbeszámoló I. A kutatás célja A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a lakótelepi

Részletesebben

A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban

A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban Rózsa Norbert V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Konzulensek: Dr. Biacs Péter, egyetemi tanár Solymosi Viktor, PhD hallgató Kaposvári

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz Záróbeszámoló Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz A kutatás időtartama: 2005. január 2007. június Témavezető: Demeter Krisztina Résztvevők:

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Mi a nyelvi coaching?

Mi a nyelvi coaching? Mi a nyelvi coaching? Olyan idegennyelvi fejlesztési módszer, amely ötvözi a nyelvi tréninget és a coachingot, az üzleti életben közismert teljesítménynövelő módszert. Kinek hasznos a nyelvi coaching?

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Kifutó termékek logisztikai menedzsmentje Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján

Kifutó termékek logisztikai menedzsmentje Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Elbert Noémi Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján c. PhD értekezéshez Témavezető: Dr. Kovács

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm Anglia Anglia jelentős tradíciókkal bír a közigazgatás szervezés, az ügyfél kiszolgálás és a demokrácia alapját képező partnerség tekintetében. A tradíciók megkívánják, hogy a módosításokat, fejlesztéseket

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM TÉZISEK A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztések. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Tóth Márk Gödöllő

Részletesebben

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában KENGYEL ÁKOS 1 Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában A tanulmány az Európai Unió kohéziós (regionális fejlesztési) politikája vonatkozásában vizsgálja meg a szubszidiaritás elvének

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM

LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program moduljai: AURUM Oktatási Központ Kft. LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM A program célja: Lean alapok 3 nap 5S alapok 4 nap Shop-floor management 3 nap Lean office 3 nap Lean HR 3 nap Kaizen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY. Belgrád SZERBIA. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY Belgrád SZERBIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2009 SZERBIA 2009 Gazdasági-politikai háttér... 2 Demográfia... 2 Egészségügyi rendszer... 3 Finanszírozás...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN A lean környezet megjelölés ebben a cikkben nem a vállalati környezet szinonimája, hanem a belső folyamatok jellegére vonatkozik. Azt jelenti, hogy a vállalat a lean

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

XXIII. BEST PRACTICE FÓRUM. COCA-COLA HBC Magyarország Kft. 2013. május 10.

XXIII. BEST PRACTICE FÓRUM. COCA-COLA HBC Magyarország Kft. 2013. május 10. XXIII. BEST PRACTICE FÓRUM COCA-COLA HBC Magyarország Kft. 2013. május 10. 2013. május 10-én negyven szakember részvételével került megrendezésre a XXIII. Best Practice Fórum a COCA-COLA HBC Magyarország

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában

Az e-marketing szerepe a marketing mai gyakorlatában A MARKETING ESZKÖZEI Az e- szerepe a mai gyakorlatában Milyen stratégiákat követnek a brit és az új-zélandi vállalkozások? Egy legutóbbi kutatás három fő irányt mutatott ki. A cégek egyharmada továbbra

Részletesebben

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Ezúton is köszönöm a lehetőséget és a megtiszteltetést,

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) 40 éves Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke 1. Bevezetés Jelentős jubileumhoz érkezett az EOQ MNB: 2012-ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Részletesebben

Konferencia. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól.

Konferencia. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól. Konferencia a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól ( Jogalkalmazás javítása című ÁROP-2.2.16.kódszámú pályázat) Helyszín:

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások

Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások 2 Szerviz Rexroth szerviz: a nagyobb termelékenység kulcsa A Rexroth a gépek rendelkezésre állását maximalizáló szolgáltatások széles skáláját kínálja. Az Ön előnye:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat Varga Domokos Általános Művelődési Központ Gyakornoki szabályzat 2007 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Dr. Tánczos Lászlóné - Dr. Bokor Zoltán A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Az EU több kutatási programja foglalkozik a közlekedés társadalmi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Gyakornoki Szabályzata 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...3 3. A szabályzat

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

LEAN tréningek termékismertetõ

LEAN tréningek termékismertetõ LEAN tréningek termékismertetõ Ez a JPÉ - lenne! Azonban nem mi, magyarok találtuk ki és mûködtetjük ötven (50) éve, hanem a Toyota japán szakemberei. Ezért nem mi taníthatjuk hanem, nekünk kell(-ene)

Részletesebben

1 of 17 2015.07.24. 2:44

1 of 17 2015.07.24. 2:44 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2015.07.08 23 277/1997. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

LEAN MENEDZSMENT ALAPJAI Eger, 2012. Előadó: Tamás Lászlóné Katalin vezető tanácsadó

LEAN MENEDZSMENT ALAPJAI Eger, 2012. Előadó: Tamás Lászlóné Katalin vezető tanácsadó LEAN MENEDZSMENT ALAPJAI Eger, 2012 Előadó: Tamás Lászlóné Katalin vezető tanácsadó Tartalom Termelékenység-fejlesztés Gyártási folyamatok veszteségei A Toyota - modell A Lean eszköztára A Lean bevezetése

Részletesebben