Kifutó termékek logisztikai menedzsmentje Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifutó termékek logisztikai menedzsmentje Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján"

Átírás

1 TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Elbert Noémi Útfüggőség vizsgálata a termék-életciklusban az autóipar példáján c. PhD értekezéshez Témavezető: Dr. Kovács Zoltán Veszprém, 2011.

2 Tartalomjegyzék 1 A kutatás célja, előzményei Kutatási modell és az értekezés hipotézisei A gyakorlati vizsgálat alkalmazott módszertana A kutatás eredménye Az eredmények értelmezése A doktori dolgozat tézisei A szervezeti felépítésre vonatkozó ajánlások További kutatási irányok Publikációk Hivatkozások...17

3 1 A kutatás célja, előzményei Az elmúlt 20 évben a modellciklusok az autóiparban 10,6 évről kb. négy évvel megrövidültek: átlagosan minden hatodik évben egy új autómodell kerül bemutatásra. A modell-életciklus lerövidülésével együtt növekszik a portfólióban lévő modellek száma és a modellenként gyártott darabszám csökken (Dannenberg 2005, p. 37). A gyártók modelloffenzívája és többmárkás stratégiája illetve az értéktermelés egyre nagyobb mértékű, egyre kevesebb számú beszállítóhoz való kihelyezése a különböző autógyártók járműveinél az új technológiák diffúziójának növekvő sebességhez vezet (Dannenberg 2005, p. 37). A növekvő termékválaszték és termékkomplexitás, az egyre gyakoribb tervezési változtatások és az egyre rövidebbé váló termék-életciklus nagy kihívást jelent logisztikai menedzsment számára a termék bevezetésekor. A feladat összetettségét növeli a költségek csökkentésének kényszere, a beszerzési láncon belüli integráció és az új, innovatív, technológiailag új termékekre és folyamatokra való összpontosítás. Mindezek tényezők azonban nem csak a termék bevezetésekor jelentenek nagy kihívást, hanem a termék kifutásakor is jól strukturált logisztikai folyamatokat kívánnak az egész ellátási láncban. Amíg a termék bevezetési szakasza több tudományos kutatásban és publikációban is feldolgozásra került (Zäh & Möller 2004, pp ), a kifutási szakasz csak igen ritkán kerül megemlítésre. Azonban ez a szakasz is sokféle lehetőséget rejt a logisztikai ellátási lánc fejlesztésére: többek között például a megrendelt, de a szériagyártáshoz fel nem használt maradék (obsolete) és ezért leselejtezésre kerülő anyagok mennyiségének csökkentésével vagy a szolgáltatási színvonal emelkedései miatti vevői elégedettség növelésével emelhetjük a logisztikai ellátási lánc hatékonyságát. Habár számos életciklus-modell létezik, amelyek a termék bevezetési szakaszát besorolják és további alszakaszokra osztják, a kifutási szakaszt eddig egyik megközelítés sem sorolta be. Ugyanígy hiányzik egy átfogó elemzése a kifutási szakasz során fellépő logisztikai feladatoknak illetve annak, hogy hogyan lehet hatékonyan irányítani ezt a szakaszt és milyen feltételek esetén szükséges e szakasz irányítása. 1

4 Ezen kutatási igényt és a téma gyakorlati jelentőségét figyelembe véve az alkalmazott vállalat gazdaságtan értelmében a következő kutatási kérdéseket fogalmazhatjuk meg: (1) Milyen feltételek mellett van szükség a kifutó termékek speciális menedzsmentjére? (2) Milyen feladatokat fog át a kifutó termékek menedzsmentje? Ezen kérdésekre épülve felmerül az a kérdés is, hogy milyen gazdasági hasznot jelent egy vállalatnak, ha a kifutási szakaszt explicit irányítják és hogyan növelhető ez a haszon. Ebből következnek a következő kutatási kérdések: (3) Milyen haszna van egy a kifutó termékek speciális menedzsmentjének? (4) Hogyan növelhető a kifutó termékek menedzsmentjének hatékonysága és eredményessége? 2 Kutatási modell és az értekezés hipotézisei A doktori értekezés azzal a céllal fejti ki az életcikluselmélet időbeli dimenzióját és a logisztikai menedzsment időbeli jellegét, hogy rendszerezze a kutatás tárgyát és összefoglalja a kutatási terület előzetes ismereteit. Ezért először egy áttekintés ad a különböző életciklusmodellekről valamint meghatározza a logisztika, logisztikai rendszer, logisztikai menedzsment, ellátási lánc menedzsmentje fogalmakat és jellemzi a ipari logisztikai folyamatok időbeli dimenzióját. Végezetül egy elméletikoncepcionális hivatkozási keretben foglalja össze hogy milyen feladatokat lát el a logisztikai menedzsment az életciklus különböző szakaszaiban. Az életciklus egyes szakaszai nem egymástól függetlenül léteznek, hanem az egyes szakaszokban hozott döntések kihatnak az életciklus következő és minden további szakaszára és a logisztikai menedzsment ezen szakaszokban levő feladatára. Az elméleti-koncepcionális hivatkozási keretre alapozva történik a kifutási szakasz elmélet kísérte elemzése. A választott elmélet az útfüggőség elmélete (David 2001, p. 15 ff.; Mahmoud 2008, p. 45 ff.; Pierson 2000, p. 251 ff. und Puffert 2000.) melynek bemutatása után a kifutási menedzsment elemzésére kerül sor: hogyan hatnak a hozott döntések a kifutási szakasz későbbi alakulására és kimenetelére. A termék-életciklus elméletei és a kifutási szakasz menedzsmentjének elméleti elemzés alapján három hipotézist fogalmaztam meg. 2

5 1. hipotézis: A kifutó termékek speciális menedzsmentje azon termékek esetében szükséges, melyek alkatrészei egyrészről termékspecifikusak, másrészről hosszú az újrabeszerzési idejük. Ezen alkatrészeket nem lehet a követő vagy párhuzamosan gyártott termékekhez felhasználni. Abból sem indulhatunk ki, hogy a maradék anyagok mennyiségtől függetlenül a pótalkatrészgyártáshoz felhasználhatóak lesznek. További ismertető jegye e termékeknek, hogy a pótalkatrész szakasz igénye a piaci szakaszhoz viszonyítva relatív kevés illetve az alkatrészek nem sokáig tárolhatóak. 2. hipotézis: ha a kifutási szakasz menedzsmentjére szükséges van, akkor az a kifutási szakaszt befolyásoló tényezők rendszeres folyamatellenőrzését jelenti. Ehhez tartoznak egyrészt a vevői megrendelések figyelemmel kísérése és az igények változásának kommunikációja valamint a saját folyamatok és folyamatparaméterek felülvizsgálata, mint pl. a készletek helyessége vagy rendelési egység. 3. hipotézis: ha a kifutási szakaszt egy speciális kifutási menedzsmenttel irányítjuk, és az esetleges útfüggőségek keletkezését rendszeresen felülvizsgáljuk, akkor a kifutási szakasz költsége a maradék anyagok elkerülésével csökkenthetőek illetve a termék nyereségessége növelhető. A vevői elégedettség a piaci szakasz végén igények változására adott rugalmas válaszadási idővel illetve a pótalkatrész szakaszban rövidebb újrabeszerzési idővel növelhető. Egy speciális kifutási menedzsment pozitívan hat a vállalati mutatókra, mint pl. készletek nagysága, készletezési költségek illetve a készletek forgási sebessége. A kifutási menedzsment feladata, hogy a logisztikai rendszert rendszeres időközönként felülvizsgálja azon tényezőkre vonatkozóan, amely tényezők a kifutási szakaszt befolyásolják. Így egy esetleges Lock-in elkerülhető, illetve ha egy mégis bekövetkezett, az útfüggőség még megtörhető. A különböző termék-életciklus szakaszok hatását a kifutási menedzsment döntési folyamataira a 1. ábrán foglaltam össze. 3

6 1. ábra: A különböző termék-életciklus szakaszok hatása a kifutási menedzsment döntési folyamataira Az elméleti ismereteket egy, a 2. ábrán felrajzolt heurisztikus hivatkozási keretben, kutatási modellben foglaltam össze. A termékfejlesztés előtt a kifutási szakasz minden kimenetele lehetséges. Ez a szakasz felel meg a döntési szelektivitás szakaszának. A fejlesztési tevékenységgel egyidejűleg jelentkeznek az első pozitív visszacsatolások, amelyek a kifutási szakasz kimenetelét egyre jobban behatárolják. A logisztikai rendszerben hozott döntések további pozitív visszacsatolásokat jelentenek a kifutási szakasz útfüggőségének szempontjából, az ún. Lock-in bekövetkezéséig, amikortól habár a termék még szériagyártásban van, a kifutási szakasz eredménye már nem befolyásolható. 4

7 2. ábra: Heurisztikus hivatkozási keret / kutatási modell 5

8 3 A gyakorlati vizsgálat alkalmazott módszertana Az elméleti ismereteket a vállalati gyakorlatban vizsgáltam meg. Az elemzés középpontjában egy esettanulmány áll, egy iparág egy vállalatát vizsgáltam meg. Esetként négy termelő gyárat választottam, amely gyárak autóipari beszállítóként dolgoznak és más gyárakkal illetve egymással is vevő-beszállító viszonyban állnak. Az A gyárban a résztvevő megfigyelés, a csoportvita és a dokumentáció elemzés módszerét alkalmaztam. A vizsgált időtartam hat évet fog át, 2003-tól 2009-ig terjed ki. A B, C és D gyárak esetében a dokumentációelemzést és problémaközpontú interjúkat készítettem. A résztvevő megfigyelés nem strukturált, nyitott és direkt terepkutatásként hajtottam végre. Megfigyelőként és egy személyben kutatóként 2003-tól 2010 februárjáig az egyik gyárban új termékek logisztikai bevezetésével foglalkoztam és több, a kifutási szakasz optimalizálását célzó projektet vezettem. A megfigyelés nyitott, mivel a megfigyelt személyeket tájékoztattam a kutatási szándékomról. A csoportvitához kiválasztott öt résztvevő mindegyike megfelel két fontos feltételnek: mindegyikőjük részt vesz a kifutási termékek menedzsmentjének folyamatában és jól ismerik az A gyárat illetve egymást. A csoportvita választott témája a kifutó termékek menedzsmentje az A gyárban illetve hogyan lehetne javítani a jelenlegi folyamatot. A csoportvitára három éven keresztül, egyszer egy héten kerül sor és egy-egy megbeszélés 90 percig tart. Az eszmecseréket feljegyeztem és tartalmi nézőpontok alapján kiértékeltem őket (tárgyra vonatkozó elméletképzés). A dokumentációelemzés során a termék logisztikai bevezetésére és a kifutási szakaszra vonatkozó eljárási utasításokat, a kifutó termékek menedzsmentjével kapcsolatos oktatási anyagot, termék-életciklus glosszáriumot illetve a projektcsoport által készített kifutási adatbázis lekérdezéseit elemeztem. A problémaközpontú interjú módszerrel három további gyárban illetve további termékcsoportok esetén vizsgáltam meg az A gyár kifutási menedzsmentjének elemzése során felállított hipotéziseket. Az interjúkra részben telefonon keresztül, részben személyesen került sor. 6

9 4 A kutatás eredménye Az 1. hipotézist a kifutó termékek speciális menedzsmentje azon termékek esetében szükséges, melyek alkatrészei egyrészről termékspecifikusak, másrészről hosszú az újrabeszerzési idejük az esettanulmány, mint ahogy az 1. táblázat összefoglalja, részben igazolta. A gyár saját termék A gyár kereskedelmi áru B gyár C gyár D gyár saját termék D gyár alkatrész Ha... a kifutó termékek menedzsmentje kommunikációs médiumként szolgál, a kifutó termék kereskedelmi áru, az alkatrészek újrabeszerzési ideje hosszú, és a maradék anyagokat nem lehet átdolgozni, az alapanyag nem termékspecifikus és nincs újrabeszerzési ideje, illetve a termelési terv rugalmasan naponta változtatható, a kifutó termékek menedzsmentje kommunikációs médiumként szolgál, Az alkatrészek értéke nagyon alacsony illetve termék kifutásával kapcsolatos információk áramlása a beszerzési láncban jó, akkor... minden termék kifutásakor szükség van rá. akkor a kifutó termék menedzsmentje csak kommunikációs médiumként szolgál. Szükség van a kifutó termékek menedzsmentjére. nincs szükség a kifutó termékek speciális menedzsmentjére. minden termék kifutásakor szükség van rá. nincs szüksége a kifutó termékek speciális menedzsmentjére. 1. táblázat: Az 1. hipotézisre vonatkozó eredmények összefoglalása A hosszú újrabeszerzési idő és a speciális alkatrészek a kifutási szakasz menedzsmentjének komplexitását növelik, de nem csak ezekben az esetekben van szükség a kifutási menedzsmentre, hanem minden termék esetében. Ennek oka, hogy a kifutási menedzsment egyidejűleg kommunikációs médiumként is szolgál. Azon gyárak, amelyek a kifutó termékek menedzsmentjét nem tartották szükségesnek, ezt a kijelentést azzal indokolták, hogy a kifutási menedzsment feladatát a vevői gyár, a 1 st -Tier beszállító látja el. Ezért az első hipotézis hamis: minden termék kifutási szakaszában szükség van egy speciális kifutási menedzsmentre, mivel az egyidejűleg a termék kifutásáról szóló kommunikációs médiumként is szolgál. Ezen kifutási menedzsment komplexitását befolyásolja az újrabeszerzési idő, a választott 7

10 szervíztermék-stratégia szállítási volumene valamint az, hogy a termék egyes alkatrészei termékspecifikusak-e. A 2. hipotézist, mely szerint, ha a kifutási szakasz menedzsmentjére szükséges van, akkor az a kifutási szakaszt befolyásoló tényezők rendszeres folyamatellenőrzését jelenti, mint ahogy a 2. táblázat összefoglalja, az esettanulmány csak részben igazolta. Ennek oka, hogy nem minden, az 1. ábrán összefoglalt kifutási szakaszra ható tényező befolyásolható az operatív cselekvési szint által. részben Igazolt igazolt nem igazolt A gyár saját termékek X A gyár vásárolt termékek X B gyár X C gyár X D gyár saját termékek X D gyár alkatrészek táblázat: a 2. hipotézisre vonatkozó eredmények összefoglalása Az operatív cselekvési szint által nem befolyásolható tényezőket két csoportra oszthatjuk fel: egyrészt a saját vállalat által befolyásolható tényezőkre, másrészt a vállalat számára is a külső környezet által meghatározott tényezőkre. Az első csoportba tartoznak a beszállítók kiválasztása és a beszállítóknak adott termelési- és beszerzési engedélyek. A második csoportba tartoznak a termékátállás módja, a szállítási volumen és gyakoriság, a szállítási útvonal hossza, az alkatrészek újrabeszerzési ideje, a vevő által adott beszerzési- és gyártási engedély, a pótalkatrész volumen, a minőségi reklamációk és a rövidtávú igényváltozások. Egy további lehetséges felosztása az operatív cselekvési szint által befolyásolható tényezőknek lehetséges az alapján, hogy szabályozott folyamatokkal e tényezők hatása befolyásolható-e. Az operatív cselekvési szint által nem befolyásolható, de szabályozott folyamatokkal felismerhető tényezők a minőségi reklamációk és a rövidtávú igényváltozások. Ezen eredmények értelmében a 2. hipotézis átdolgozására van szükség. Az eredmények értelmében az operatív cselekvési szint kifutási menedzsmentje a 3. ábrán vastagon jelölt összefoglalt tényezők rendszeres folyamatellenőrzését és a termék kifutásának az ellátási láncban és a saját szervezetben való egyeztetését jelenti. 8

11 3. ábra: A kifutási menedzsment során az operatív cselekvési szint által nem befolyásolható tényezők A következőkben azt vizsgáltam meg, hogy egy speciális kifutási menedzsmentnek milyen haszna van. A 3. hipotézist, ha a kifutási szakaszt egy speciális kifutási menedzsmenttel irányítjuk, és az esetleges útfüggőségek keletkezését rendszeresen felülvizsgáljuk, akkor a kifutási szakasz költsége a maradék anyagok elkerülésével csökkenthetőek illetve a termék nyereségessége növelhető, mint ahogy a 3. táblázat összefoglalja, igazolta az esettanulmány. igazolt részben igazolt nem igazolt A gyár saját termékek X A gyár vásárolt termékek X B gyár C gyár D gyár saját termékek X D gyár alkatrészek táblázat: A 3. hipotézisre vonatkozó eredmények összefoglalása Ha a kifutási szakaszt egy speciális kifutási menedzsmenttel irányítjuk és rendszeresen útfüggőségre felülvizsgáljuk, akkor a kifutási szakasz költségei nem 9

12 csak a maradék anyagok mennyiségének elkerülésével csökkenthetőek, hanem a termék profitabilitása a leselejtezendő készlet mennyiségének csökkentésével és a pótalkatrész ellátási szakaszban az alkatrészellátás biztosításával és a szerviztermék szállíthatóságával is növelhető. 5 Az eredmények értelmezése Doktori értekezésem tárgya a kifutási szakasz menedzsmentjének elméletikoncepcionális leírása és az kifutási szakasz útfüggőségének elmélet kísérte elemzése. Így az eredmények értelmezése az elmélet kísérte és gyakorlati eredmények összehasonlítását és az eltérések megvitatását jelenti. Az termék-életciklus koncepció operacionális tervezési- és döntési modellként segíti a különböző termékkifutási fajták és kifutási szakaszok definícióját. Az termék-életciklus különböző szakaszai különböző cselekvési és irányítási feladatokat jelentenek a logisztikai rendszeren belül. Az egy szakaszban véghezvitt cselekvések illetve hozott döntések kihatnak a szakaszt követő további szakaszokra. A különböző termék-életciklus szakaszok közötti összefüggések illetve a szakaszokban hozott döntések elemzésére az útfüggőség elmélete tűnik megfelelőnek. Ezen elmélet segítségével alapvetően kimutatható, hogy a fejlesztési- és piaci szakasz hogyan hatnak a termék kifutásának hatékonyságára és mely tényezők hatnak a kifutási szakaszra. A elméleti ismereteket egy kvalitatív, exploratív empirikus vizsgálat segítségével vizsgáltam meg. Ez Continental AG. kifutási menedzsmentjének esettanulmány elemzését jelenti. Az esettanulmány eredménye alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a kidolgozott elméleti kijelentések és hipotézisek részben vagy teljesen érvényesek a kiválasztott eset vállalati gyakorlatában. Továbbá az is megállapítható, hogy nem minden, a kifutási szakaszt befolyásoló tényező befolyásolható az ellátási lánc menedzsmentje által. A csoportvita eredményeként kimondható, hogy néhány, a kifutási szakaszt befolyásoló tényező az operatív cselekvési szint számára a környezet által determinált adottság. 10

13 Az operatív cselekvési szint által nem befolyásolható tényezők két csoportba oszthatóak fel: a saját vállalat által vagy külső tényezők által befolyásolt tényezők. Az első csoportba tartoznak a beszállítók kiválasztása és a beszállítók számára adott gyártási- és beszerzési engedély. A második csoportba tartoznak az átállás módszere, a szállítási volumen és gyakoriság, a szállítási útvonal, az alkatrész újrabeszerzési ideje, a vevőktől kapott gyártási- és beszerzési engedély, a pótalkatrész szállítási volumene illetve a minőségi reklamációk és a rövidtávú igényváltozások. Az operatív cselekvési szint által nem befolyásolható tényezők további felosztását jelenti, hogy szabályozott folyamatok ezen tényezők hatását befolyásolni tudja-e. Az operatív cselekvési szint által és szabályozott folyamatok által sem befolyásolható tényezők a minőségi reklamációk és a rövidtávú igényváltozások. 6 A doktori dolgozat tézisei 1. tézis Kifutási menedzsment azon feladatokat jelenti, amelyek a kifutási folyamat irányítához szükségesek. Egy termék kifutási szakaszában elsősorban akkor van szükség van speciális kifutási menedzsmentre, ha az egyben a termék kifutásárolól tájékoztató kommunikációs médiumként is szolgál. A kifutási menedzsment összetettségét az újrabeszerzési idő, választott pótalkatrész stratégia szállítási volumene befolyásolja, valamint az, hogy az egyes alkatrészek termékspecifikusak-e. 2. tézis A kifutó termékek menedzsmentje az operatív cselekvési szint által befolyásolható tényezők rendszeres folyamatellenőrzését jelenti. A kifutó termékek menedzsmentjénke menedzsmentjének feladatai a következőek: 1. Kifutási szakasz tervezése a. a vállalat logisztikai céljainak a fejlesztési és bevezetési szakasz során való képviselete, b. a kifutó termékek és alkatrészek azonosítása, változások követése, c. a széria felfutás biztosításában való részvétel, d. a pótalkatrész szakasz beszerzési stratégiájának meghatározása. 11

14 2. Szervezet a. A kifutási menedzsment feladatainak megfelelö megfelelő munkaköri leírások készítése valamint ezen munkakörökhöz a szükséges jogosultságok és kompetenciák hozzárendelése, b. A kifutó termékkel kapcsolatos kommunikációs rendszer kiépítése. 3. Személyi követelmények a. A fent meghatározott munkakörök betöltése 4. Vezetés a. diszpozíciós törzsadatok meghatározása és beállítása, folyamatos aktualizálása (pl. beszerzési időintervallum, gazdaságos megrendelésmennyiség), b. szűk keresztmetszetű illetve a termék kifutása szempontjából kritikus alkatrészek (pl. újrabeszerzési idő hosszabb, mint a termék kifutásáig rendelkezésre álló idő) rendszeres követése és a szállítókkal történő egyeztetése, c. maradékanyagok további felhasználhatóságának vizsgálata, 5. Ellenőrzés a. tervezési időegység, -időtáv és gördítési idősáv felülvizsgálata a kifutási szakaszban, b. Keletkeztek keletkeztek-e maradék anyagok? Ha igen, hogyan lehet a jövőben a maradék anyagok keletkezését elkerülni? c. a maradékanyagok átvételi kötelezettségének (vevők és beszállítók felé) nyomonkövetése. 3. tézis Ha a kifutási szakaszt egy speciális kifutási menedzsment irányítja és rendszeresen ellenőrzi, hogy a szakasz során esetleges útfüggőség alakult-e ki, akkor a kifutási szakasz költségei maradék termékek elkerülésével, a selejtezési költségek csökkentésével illetve 12

15 az pótalkatrész szállítóképességének növelésével csökkennek és a termék nyereségessége növekszik. 7 A szervezeti felépítésre vonatkozó ajánlások Az esettanulmány alapján nyert ismeretek és azonosított cselekvési szükségletek alapján a következő ajánlások adhatóak a szervezeti felépítésre vonatkozóan: A folyamat tudatosságának növelése: egy sikeres kifutási menedzsmenthez elengedhetetlen, hogy a folyamat minden résztvevője ismerje szerepét és cselekvésének következményét a kifutási menedzsmentre. A kifutási menedzsment hiánya vagy egy nem hatékony kifutási menedzsment következménye a költségek és a maradék anyagok mennyiségi kiértékelésével vizualizálhatóak s így a folyamattudatosság növelhető. Egy funkció- és osztályátfogó kifutási menedzsment-csoport felépítése: egy sikeres kifutási menedzsment feladatai nem sorolhatóak egyszerűen az operatív cselekvési szint napi teendői közé, s nem oldhatóak meg az operatív cselekvési szinten sok befolyásoló tényezőt más osztályok illetve a vevők és a beszállítók is befolyásolnak. Ezen tényezők hatása a kifutási menedzsment hatékonyságára egy funkciókat és osztályokat átfogó csoport segítségével pozitívan befolyásolhatóak. Vállalatot átfogó koordinációs-/irányítási feladat: A kifutási menedzsment szempontjából kritikus eseményekre több módon is lehet válaszolni. Például rövidtávú vevői igényváltozás esetén egyrészről a növelhető a beszállítóval rögzített, még nyitott beszállítási mennyiség vagy vevővel új átállási időpontot is rögzíthetünk. Azt, hogy a vállalat melyik lehetőséget választja, egy a vállalatot átfogó koordinációs funkciónak kell eldöntenie. Fontos, hogy ilyen tevékenységeket az egyes csoportok ne egyeztetés nélkül, párhuzamosan végezzenek. A projektköltség-számítás kibővítése: Nem csak egy új termék bevezetésének költségeit kell egy projekthez hozzárendelni, hanem a kifutási szakasz költségeit is. Fontos, hogy rendszeresen, minden termék kifutásának költségeit rögzítsük, és a projekthez hozzárendeljük, mert csak így mérhető a kifutási menedzsment hatékonysága és növelhető a folyamat résztvevőinek folyamattudatossága. Mutatószámok definiálása: a kifutási szakasz költségei mellett további mutatószámok is mérhetik a kifutási menedzsment hatékonyságát, mint pl. a készletek forgási 13

16 sebessége. Ilyen mutatószámok mind az egyes vállalat, mind az egész ellátási lánc számára meghatározhatóak. 8 További kutatási irányok Bebizonyítható, hogy egy speciális kifutási menedzsmenttel a vevői irányultság növelhető és a kifutási szakasz költségei csökkenthetőek. Ennek az a feltétele, hogy a kifutási szakaszt befolyásoló tényezőket, azok jellegét, irányát és intenzitásátát ismerjük. A doktori értekezés megmutatja, hogy melyek azok a tényezők, melyek a logisztikai menedzsment által a termék-életciklus útfüggőségét ismerve elméletileg befolyásolhatóak és ennek alapján további elméletek fejleszthetőek a vevői elégedettség növelésének és a logisztikai rendszer költségeinek csökkentéshez. Az értekezésben feltett kutatási kérdéseket megválaszolta a kutatás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kutatási téma az értekezésben teljes körűen kidolgozásra került. Az eredményeket a választott kutatási módszer miatt nem lehet általánosan érvényesnek nyilvánítani. Az esettanulmány módszer célra vezető az exploratív doktori értekezés esetében, de az általa nyert ismereteket egy széles körű tudományos vizsgálat által kell megerősíteni, vagy kiigazítani. Ezért ajánlatos a további, követő tudományos munkákban további esettanulmányok vagy egy nagyszámú empirikus kutatás végzése. A doktori értekezésben strukturáltam a kifutási menedzsment területét, lényeges nézőpontokat elmélyítettem és első eredményeket fogalmaztam meg. Az értekezésnek azonban nem az volt a célja, hogy a kutatási témát teljes körűen lefedje. Így például a kifutási menedzsment költség-haszon viszonyát nem vizsgáltam meg teljes mélységben. Itt várható, hogy a koordináció költsége a kifutási menedzsment költségeivel összehasonlítva tovább behatárolja azokat az eseteket, amikor egy kifutási menedzsmentre van szükség. A doktori értekezés első ajánlásokat ad egy vállalat kifutási menedzsmentjének felépítésére. További kutatások feladata egy a kifutási menedzsment általános, vállalatot és az ellátási láncot átfogó koordinációs modell felépítése. Nagyszámú kutatási munkák és publikációk foglalkoznak a bevezetési szakasz koordinációs modelljével, annak fejődésével és módszereivel. További kutatások feladata annak vizsgálata, hogy ezek a koordinációs modellek a kifutási szakasz 14

17 hatékonyságát is növelik-e és hogy a két szakasz ugyanazzal a szervezeti egységgel irányítható-e. Összefoglalóan a doktori értekezés a vállalati praxis számára első jelentős ajánlásokat ad a kifutási menedzsment felépítésére vonatkozóan. A dolgozatban további kutatási irányok tárultak fel, melyek további kutatási munkák számára jelenthetnek kiindulási pontot. 15

18 9 Publikációk KOVÁCS Z./ELBERT N. (2008): Életciklus-menedzsment: A kifutási szakasz logisztikai menedzsmentje. In: Tavaszi Szél 2008 Konferencia Kiadvány, pp KOVÁCS, Z./SZALAI, N. (2009): Logistikmanagement der Produktauslaufphase: Ansätze zur Kundenorientierung und Kostenreduzierung im Lebenszykluskonzept. In: DANGELMAIER, W./BLECKEN, A./RÜNGENER, N. (ed.): Nachhaltigkeit in flexiblen Produktions- und Liefernetzwerken. pp KOVÁCS Z./SZALAI N. (2009): Kockázatok kezelése ellátási láncokban. VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred In: Vezetési ismeretek III. - Tanulmányok társtanszékek munkatársaitól. pp ELBERT, N. (2010): : Az útfüggőség vizsgálata a termékéletciklusban. In: Proceeding XXIV. micro-cad Nemzetközi Tudományos Konferencia. March, , 2010, Miskolc/Hungary, pp ELBERT, N. (2010): Logistics management of product phase-out: Analysis of the path-dependency in the product life-cycle. In: Proceeding of NOFOMA, June , 2010, Kolding/Denmark, pp KOVÁCS Z./ PATÓ G.-NÉ SZŰCS G.-NÉ B./ ELBERT N. (2010): Intermodális szállítással kapcsolatos döntéstámogatás. In: Felfelé a lejtőn A kilábalás sikertényezői az ellátási láncban, MLBKT XVIII. Konferencia, Balatonalmádi, November , 2010, pp ELBERT N./ KOVÁCS Z./ PATÓNÉ G.-NÉ SZŰCS B. (2010): Kockázatértékelés autóipari ellátási láncban. In: Felfelé a lejtőn A kilábalás sikertényezői az ellátási láncban, MLBKT XVIII. Konferencia, Balatonalmádi, November , 2010, pp ELBERT, N./KOVÁCS, Z./PATÓ GÁBORNÉ SZŰCS B. (2011): Kifutó termékek logisztikai menedzsmentjének elemzése a termékéletciklusban In: Logisztikai Évkönyv 2011, Budapest, pp

19 10 Hivatkozások DANNENBERG, J. (2005): Von der Technik zum Kunden. In: GOTTSCHALK, B./KALMBACH, R./DANNENBERG, J.: Markenmanagement in der Automobilindustrie. Die Erfolgsstrategien internationaler Top-Manager. Wiesbaden, 2005, pp DAVID, P.A. (2001): Path Dependence and its critics and the quest for historical economics. In: Evolution and Path Dependence in Economic Ideas, Cheltenham 2001, pp LAMNEK, S. (1995): Qualitative Sozialforschung. Band 2: Methoden und Techniken. Weinheim, MAHMOUD, H. (2008): Polya Urn Models. London, New York, pp PIERSON, P. (2000): Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, In: American Political Science Review, 94(2000)2, pp PUFFERT, D. (2000): Pfadabhängigkeit in der Wirtschaftsgeschichte. In: HERRMANN- PILLATH, C./LEHMANN-WAFFENSCHMIDT, M. (ed.): Handbuch zur evolutorischen Ökonomik. Band 3: Anwendungen der Evolutorischen Ökonomik. München, ZÄH, M. F./MÖLLER, N. (2004): Risikomanagement bei Produktionsanläufen. In: Industrie Management 20(2004)4, pp

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Inverz logisztikai megtakarítások

Inverz logisztikai megtakarítások BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 2. sz. 2005. március április. p. 43 51. Tanulmánytár * Ellátási/elosztási logisztika Inverz logisztikai megtakarítások A logisztikai szakemberek számára nagy kihívást jelent

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei

A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében PhD értekezés tézisei Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola M I S K O L C I E G Y E T E M Gazdaságtudományi Kar Pál Zsolt A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

Doktori Ertekez es J osvai J anos Sz echenyi Istv an Egyetem, M uszaki Tudom anyi Kar 2012

Doktori Ertekez es J osvai J anos Sz echenyi Istv an Egyetem, M uszaki Tudom anyi Kar 2012 Doktori Értekezés Jósvai János Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar 2012 Jósvai János Proaktív termelésütemezési, logisztikai módszerek és ipari alkalmazásaik doktori értekezés Témavezetők:

Részletesebben

TDK DOLGOZAT Szalay Brigitta 2005

TDK DOLGOZAT Szalay Brigitta 2005 TDK DOLGOZAT Szalay Brigitta 2005 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS LOGISZTIKAI SZERVEZÉSSEL Konzulens: Németh Nikoletta, tanársegéd Trombitásné Láng Gabriella, egyetemi

Részletesebben

Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal

Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal Elektronikai javítási folyamatok modellezése Markov-láncokkal Absztrakt Jónás Tamás Tóth Zsuzsanna Eszter Kutatásaink során azt vizsgáltuk, hogy az elektronikai javítási folyamatok, mint sztochasztikus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM TÉZISEK A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztések. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Készítette: Tóth Márk Gödöllő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz Záróbeszámoló Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz A kutatás időtartama: 2005. január 2007. június Témavezető: Demeter Krisztina Résztvevők:

Részletesebben

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A vállalatok jövője szempontjából meghatározó jelentőségű döntéseket

Részletesebben

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet

Vállalati logisztikai menedzsment. 3. rész segédlet BME Közlekedésgazdasági Tanszék Vállalati logisztikai menedzsment 3. rész segédlet összeállította: Nagy Zoltán mestertanár 2012. Marketingmix A marketingpolitika alapja a marketingmix, amelynek elemeit

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Karbantartási játék. Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Karbantartási játék Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem Kovács Viktor, PhD hallgató, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1. Bevezetés A játékoknak komoly szerepük van az oktatásban.

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Plusz munka vagy lehetőség? Vélemények és javaslatok Konzulens: dr. Hegyesi Gábor Készítette: Bender Zília BEZMAKB.ELTE Szociális munka

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA A KÉRDİÍVES ADATFELVÉTEL HASZNÁLHATÓSÁGA A RENDİRI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉBEN

PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA A KÉRDİÍVES ADATFELVÉTEL HASZNÁLHATÓSÁGA A RENDİRI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉBEN PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA A KÉRDİÍVES ADATFELVÉTEL HASZNÁLHATÓSÁGA A RENDİRI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉBEN 1. Bevezetés Az értékelés az értékteremtés elsı lépése. (Bernáth Lajos) A XXI. század számos kihívást jelent

Részletesebben

ü ű ö Á ö Ü Ú Ö Á Á ö ő ö ö ö ű ű ö ő ő ö ő ü Ú ú ü ö ö ő Ö ö ő ö ő ő ö ú ö ő ő ö ö ú ö ő ö ö ő ö ö ő ö ő ö Ö ö ö ö ő ö ő ö ö ö ü ű ö ö ő ö ö ű ö ő ö ö ű ö ü ö ö ö ő ö ö ő ű ö ö ü ű ö ö ő ö ö ü ő ő ő ő

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány Értékteremtési folyamatok a logisztikai szolgáltatásban Készítette: Martyin Nikolett Budapest,

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Kisbányahavas esettanulmány 1. Bolgár Blanka PhD hallgató

Kisbányahavas esettanulmány 1. Bolgár Blanka PhD hallgató Egy szakmai életút eredményei és helyszínei A SÍTURIZMUS GAZDASÁGI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Kisbányahavas esettanulmány 1 Bolgár Blanka PhD hallgató Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Részletesebben

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 Összefoglalás: A tanulmány betekintést ad a válságba került hazai társaságok válságának jelzéseibe és

Részletesebben

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata 584 kutatás közben W A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata Magyarországon a PhD-hallgatók életútját több kutatás is vizsgálta már. 1 A korábbi kutatásokhoz képest a jelen tanulmányban

Részletesebben

Logisztika a kórházakban

Logisztika a kórházakban BME OMIKK LOGISZTIKA 10. k. 4. sz. 2005. július augusztus. p. 15 22. Tanulmánytár * Ellátási elosztási logisztika Logisztika a kórházakban Az egészségügyi intézmények működtetése ugyanolyan logisztikai

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

A parkok szerepe a városi életminőség javításában

A parkok szerepe a városi életminőség javításában MINDENNAPI ÉLETÜNK A parkok szerepe a városi életminőség javításában Tárgyszavak: városi zöldterület; várostervezés; fenntarthatóság; park; életminőség; árképzés; lakásár. A természeti környezet megőrzésére

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Útmutató a beszállítók részére MU 7.18.

Útmutató a beszállítók részére MU 7.18. 1/11 T a r t a l o m j e g y z é k 1. A z e g y ü t t mű k ö d é s a l a p e l v e i... 2 2. A j á n l a t o k k e z e l é s e... 2 2. 1. A j á n l a t o k a l a p a n y a g o k r a, a l k a t r é s z

Részletesebben

Monetáris politika Magyarországon

Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon Monetáris politika Magyarországon 2006. augusztus Monetáris politika Magyarországon Harmadik kiadás Szerkesztette: Horváth Ágnes Készítették: Balogh Csaba (4. fejezet),

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT Pónusz Mónika *, Katona Brigitta ** VÁM ÉS E-MENEDZSMENT A tanulmány célja bemutatni a vám gyakorlati vonatkozásait, a 2008. november 14-én 27 tagállamra bõvült Európai Vámunió jelentõségét a világkereskedelemben,

Részletesebben

Politikai hatás a Plakátmővészetben

Politikai hatás a Plakátmővészetben ELTE BTK Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet Politikai hatás a Plakátmővészetben Rotár Annamária Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8 (rotarancsi@freemail.hu)

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Tóth Gábor Surányi Rozália

Tóth Gábor Surányi Rozália Tóth Gábor Surányi Rozália Az általános forgalmi adó mérték változásának hatása az élősertés, hús és húskészítmények kereskedelmében The effect of the changes of Value Added Tax rate on the trade of live

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

20. századi magyar gazdaság és társadalom

20. századi magyar gazdaság és társadalom 20. századi magyar gazdaság és társadalom Konferencia kiadvány (válogatott tanulmányok) Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Győr, 2007. november 8. Széchenyi István Egyetem Kautz

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Képzésünk a folyamatfejlesztés és lean menedzsment témakörében kínál rendszerezett tudásanyagot, amelynek segítségével a lean menedzsment bevezetése zökkenőmentesebbé

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője

Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője Beton-nyomószilárdság értékelésének alulmaradási tényezője Acceptance constant of concrete compressive strength evaluation Dr. KAUSAY Tibor okl. vasbetonépítési szakmérnök, címzetes egyetemi tanár Budapesti

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

A közúti forgalomcsillapítás feltételrendszerének vizsgálata

A közúti forgalomcsillapítás feltételrendszerének vizsgálata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI NAPOK Győr, 2013. november 7. A közúti forgalomcsillapítás feltételrendszerének vizsgálata Juhász Mattias okl. infrastruktúra-építőmérnök tanszéki mérnök, PhD hallgató Széchenyi István

Részletesebben

Minőségmenedzsment alapok

Minőségmenedzsment alapok MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN (BMEGT20A001) Z ALAPKÉRDÉSEK 2007/08/2 félév 3. zárthelyi dolgozat Minőségmenedzsment alapok Tesztek (A zh-n nem ugyanebben a sorrendben szerepelnek a válaszok, egy

Részletesebben

A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei

A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei A logisztikai rendszer tervezésének alapesetei a meglévő rendszer korszerűsítését kell elvégezni, gyenge pontjait, szűk keresztmetszeteit kell megszűntetni, adott gyártórendszernek kell megtervezni a logisztikai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata

Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Dr. Csanády László: Az ioncsatorna-enzim határmezsgye: egyedi CFTR és TRPM2 csatornák szerkezete, működése c. MTA doktori értekezésének bírálata Ezúton is köszönöm a lehetőséget és a megtiszteltetést,

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak.

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak. 2. ELŐADÁS ERMELÉSI LOGISZIKA Üzemrészek közötti rakodás, szállítás, echnológiai folyamaton belüli műveletközi rakodás, szállítás, Munkahelyi kiszolgálás rakodás, adagolás, ki- és beszállítás, Ellenőrzés,

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

PRIVATIZÁCIÓ DR. LADOS MIHÁLY

PRIVATIZÁCIÓ DR. LADOS MIHÁLY PRIVATIZÁCIÓ DR. LADOS MIHÁLY Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék S z é c h e n y i I s t v á n E g y e t e m Településgazdasági szakirány

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

"Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése" ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 sz. projekt. Hatásvizsgálat. Tanulmány. Budapest, 2014. április 2.

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 sz. projekt. Hatásvizsgálat. Tanulmány. Budapest, 2014. április 2. "Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése" ÁROP-1.1.2-212-212-1 sz. projekt Hatásvizsgálat Tanulmány Budapest, 214. április 2. Impresszum Jelen tanulmány az ÁROP-1.1.2-212-212-1 Önkormányzati fejlesztések

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata Bevezetés A fenntartható mezőgazdaság alapvető feladatai

Részletesebben

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során

A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során FODOR Beáta Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtfodor@uni-miskolc.hu Noha a költség-haszon elemzés módszerének gyökerei

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Logisztika A. 3. témakör

Logisztika A. 3. témakör Logisztika A tantárgy 3. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika stratégiái MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ

Részletesebben

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében OTKA nyilvántartási szám: F 042588 OTKA iktatószám: Szent István Egyetem, Gödöllő IFJÚSÁGI OTKA KUTATÁS 2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés

Részletesebben

2. ábra: A főmenü, illetve a 3. feladatsor

2. ábra: A főmenü, illetve a 3. feladatsor Virtuális valóság a térlátás fejlesztésében Kosztyán Zsolt, Sikné dr. Lányi Cecília, Frank Péter Veszprémi Egyetem, Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Absztrakt

Részletesebben

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal részére 2010. 04. 30. 2 / 14 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. AZ AAM ÁLTAL VÉGZETT ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 4 3. MÓDSZERTANI JAVASLATUNK

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV ECONO-MIX. version 2015.11.02. 10:16:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.02. 10:16:00 KÉZIKÖNYV ECONO-MIX EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Á ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ö ü ü ö ü ö ú ö ö ú ű Á Ú ű Á ö ö ú ű Á ú ű Á ö ö ú ü ö ú ö ú ú ú ú ú ú ú ö ö ö ú Á Á Á Á ú Á ö ö Á ö Á ö Á ú Á Á ö Á ű Á ú Á Á ö Á Á ú ö ü ö ö ö ö ű ö ü Í ö

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben