Médiaajánló 2008 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiaajánló 2008 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER"

Átírás

1 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A cég összárbevétele 1998 óta folyamatosan 10% vagy afölötti növekedést mutat, és 2006-ban elérte az ötmilliárd forintot. Termékeire előfizető szakemberek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet. Számos elektronikus termékén kívül több tucatnyi jogi könyvet és folyóiratot is gondoz. Két nagyobb és számos kisebb cég összeolvadásából jött létre. A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE 1955 Közgazdasági és Jogi Kiadó (legkorábbi jogelőd, még állami tulajdonban) röviden: KJK. Rendszerváltás után dolgozói részvényekből Rt.-vé alakult a holland Wolters Kluwer (WK) csoport felvásárolta a cég részvényeinek többségét és még számos kisebb kiadót (Novorg, Napraforgó, Invenció) a KJK megvásárolta a Verzál Kft.-től a Hatályos Magyar Jogszabályok folyóirat kiadói jogait egyesült a KERSZÖV Computer Kft.-vel, a másik meghatározó jogelőddel a népszerű CompLex CD Jogtár akkori kiadójával. A társaság új neve: KJK KERSZÖV Kft a Kiadó megvásárolta a jól ismert ADÓ lapcsalád kiadói jogait a cég felvette a legnagyobb kiadványcsalád nevét és CompLex Kiadó Kft.-ként működik tovább. A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER Holland székhelyű és az Euronext amszterdami részvényszekciójában jegyzett nemzetközi kiadó és információs szolgáltató vállalat. A XIX. század végén három családi kiadóvállalat egyesüléséből jött létre. A világ 26 országában van jelen, árbevétele meghaladja a 3,6 milliárd eurót, alkalmazottat foglalkoztat. Vezető pozíciót tölt be egész Európában a jogi és adóügyi kiadásban; Amerikában elsősorban az orvosi, egészségügyi kiadásban és a pénzügyi szolgáltatásokat támogató információszolgáltatásban. Magyarországon még az Akadémiai Kiadónak is tulajdonosa (75%). A KIADÓ STRATÉGIÁJA A cég hasonlóan a holland anyavállalat stratégiájához elsősorban a joggal és adóüggyel foglalkozó szakemberek minél jobb kiszolgálását, idő- és pénztakarékos megoldások szállítását tűzte ki céljául. Ez egyre inkább nem a puszta tartalom közvetítését jelenti, hanem a szakemberek munkafolyamatait hatékonyan támogató integrált megoldásokét is. A kiadáspolitika jelentős változáson megy át, a nyomtatott kiadványok szerepét fokozatosan átveszik az elektronikus tartalomszolgáltatási megoldások.

2 A KIADÓ BEMUTATÁSA A KIADÓ MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ A CompLex Kiadó a megjelenő hatályos adatbázis, az Országgyűlés által használt jogszabály-nyilvántartó rendszer, a Magyar Köztársaság bíróságai, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Ügyészség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar a kormányzati portálon megjelenő hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményének hivatalos szállítója. A PARTNEREK Több tízezer vállalkozás: az üzleti élet számos területén dolgozók (adótanácsadók, könyvelők, könyvvizsgálók, bankok, telekommunikációs cégek, az ipari és a szolgáltatások területén működő több tízezer kis- és nagyvállalkozás, multinacionális cégek) az ügyfeleink. Jogi szféra: (ügyvédek, közjegyzők, bíróságok, ügyészségek) Közigazgatás: (minisztériumok, állami szervezetek, önkormányzatok és intézményei) FŐBB KIADVÁNYOK Jogtár és Jogtár Plusz: Magyarország legjelentősebb jogi információs rendszerei, adatbázisai. Jogtár szakadatbázisok: jogtárra épülő és azt kiegészítő adatbázisok, egy-egy szakterület (Adó-TB, HR-Munkajog, Önkormányzat, Iratmintatár) átfogó ismerettárai. Szakkönyvkiadás: jogi, közigazgatási, számviteli, adózási, személy- és munkaügyi kiadványok. : ingyenes adatbázisok (jogszabályi és cégadatbázis), fizetős internetes szolgáltatások és szájtok bejárata, valamint elektronikus bolt. Adó lapcsalád: gyakorlati kérdésekre összpontosító, rendszeresen megjelenő pénzügyi és adózási témájú szaklapok. Ügyvédvilág: a Kiadó új jogi magazinja. Egy presztízsértékű, izgalmas és teljesen újfajta lap, melynek közönsége sikeres, feltörekvő ügyvédekből, ügyvédi irodákból és ügyfeleikből áll. adózási, társadalombiztosítási és számviteli kérdésekkel foglalkozó portál.

3 FOLYÓIRATOK ADÓ LAP CSA LÁD, MUN KA JOG KÉR DÉ SEK ÉS VÁ LA SZOK, KÖZOKTATÁS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, KÖZBESZERZÉS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ADÓELLENŐRZÉS, MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS A LAPOK BEMUTATÁSA ADÓ szak lap Magyarország második legolvasottabb lapja az üzleti döntéshozók körében Gyakorlati kérdések Problémák komplex megközelítése, feldolgozása Szakmai hitelesség Ne ves szer zők ADÓ-kó dex Te ma ti kus ös sze ál lí tá sok Részletes elemzések Nyomtatványminták, kitöltési útmutatók Ne ves sza kértői ma gya rá za tok ADÓ tb-kalauz Társadalombiztosítási és munkaügyi témájú jogszabályfigyelő Ak tu á lis tud ni va lók Törvénymagyarázat, értelmezés Olvasói levelek Megjelenik minden hónap második hetében. Kérjük, a lapok pontos megjelenéséről és példányszámáról érdeklődjön a kiadónál. Kérdés-válasz közvetítő szolgáltatás több csatornán keresztül különböző témakörökben: ADÓ-kér dé sek és vá la szok Munkajog kérdések és válaszok KÖZoktatás kérdések és válaszok KÖZbeszerzés kérdések és válaszok Lex CompLex kiadványok Az Adó lapcsalád időszakos kiadványa Ed dig meg je lent té mák (Eva, Tár sas há zi tör vény, Mun ka ügy, Munkajog) ADÓellenőrzés Módszerek, Jogesetek, Tárgyalóterem rovatok Slágertémák feldolgozása, APEH szakértői javaslatok az adóellenőrzésekre történő felkészüléshez Lehetséges jogi következmények Internetes archívum Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés Hónap témája: egy kiemelt terület (pl. ügyelet, készenlét, munkaidőkeret) teljes körű bemutatása Gyakorlati példák, bírósági esetek Jogszabályváltozások A LAPOK TECHNIKAI ADATAI FELÜLET MÉRET (mm) Kifutó méret 215 x 307 mm (5-5 mm rátöltéssel) Vágott méret 210 x 297 mm (a magazin pontos mérete) Tükörméret 183,5 x 266,5 mm NYOMDAI ADATOK BORÍTÓ BELÍV Nyomtatás rotációs ofszet rotációs ofszet Raszter 60 (150 lpi), 54* 34 (85 lpi), 54*, 60 (150 lpi)** Kötészet irkafűzés (adó lapoknál esetenként gerincragasztás) *Mun ka jog kér dé sek és vá la szok, KÖZoktatás kérdések és válaszok, KÖZbeszerzés kérdések és válaszok lap oknál. ** Az ADÓ szaklapnál. TERJESZTÉSI ADATOK A KIADVÁNY CÍME ÁTLAGOSAN NYOMOTT ÁTLAGOSAN ÉRTÉKESÍTETT EBBŐL ELŐFIZETŐ PÉLDÁNYSZÁM PÉLDÁNYSZÁM ADÓ szaklap* ADÓ-kódex* ADÓ tb-kalauz* ADÓ-kérdések és válaszok* ADÓellenőrzés Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés Munkajog kérdések és válaszok KÖZoktatás kérdések és válaszok Lex CompLex** % ** Matesz ál tal auditált ada tok, II. fél év. ** Terjesztés kizárólag újságárusoknál.

4 FOLYÓIRATOK A FOLYÓIRATOK HIRDETÉSI FELÜLETEI ÉS ÁRAI MÉRETEK Borító II III IV. 1/2 fekvő 1/3 fekvő Borító I. kocka 1/2 álló 1/8 fekvő 1/1 tükör 1/4 álló HATÁRIDŐK A hirdetés megrendelése: a lap meg je le né se előtt 4 hét tel. Anyagleadása: a lap megjelenése előtt 3 héttel. Elektronikus formátumban történő anyagleadás esetén cdr, eps, tif, jpg kiterjesztésű fájlokat tudunk fogadni 300 dpi felbontással. A behúzás leadási határideje: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. ADÓ-lap, ADÓ-kó dex, ADÓ tb-kalauz HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET (mm) FEKETE-FEHÉR SZÍNES NET TÓ ÁR BRUTTÓ ÁR NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR Bo rí tó I. (kocka) 45 x Ft Ft Bo rí tó II III. 215 x Ft Ft Borító IV. 215 x Ft Ft 1/1 tükör 183,5 x 266, Ft Ft Ft Ft 1/2 álló / fek vő 89,5x266,5 / 183,5x Ft Ft Ft Ft 1/3 fekvő* 183,5 x 85* Ft* Ft Ft* Ft 1/4 álló 89,5 x Ft Ft Ft* Ft 1/8 fek vő 89,5 x 63, Ft Ft Ft* Ft * Ki zá ró lag az ezévtől színesben megjelenő ADÓ szaklapban rendelhető felületek, illetve árak. A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák! ADÓ-kérdések és válaszok*, ADÓellenőrzés, Mun ka jog kér dé sek és vá la szok, Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés, KÖZoktatás kérdések és válaszok*, Lex Complex ki ad vány ok, HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET (mm) FEKETE-FEHÉR SZÍNES NET TÓ ÁR BRUTTÓ ÁR NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR Borító I. (kocka) 45 x Ft Ft Bo rí tó II III. 215 x Ft Ft Borító IV. 215 x Ft Ft 1/1 tükör 183,5 x 266, Ft Ft Ft Ft 1/2 álló / fek vő 89,5x266,5 / 183,5x Ft Ft Ft Ft 1/4 álló 89,5 x Ft Ft 1/8 fek vő 89,5 x 63, Ft Ft A kö zölt árak a 20% ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák és december 31-éig érvényesek! Felár: szöveg oldali 20%, speciális elhelyezés 10%, technikai költség 10%. * Az Adó-kérdések és válaszok szaklapban hirdetési felület csak a borító oldalain vásárolható. BEHÚZÁS Adó szaklap, Adó-kódex összes példányszámba a behúzás ára: 40 Ft + 20% áfa/db (48 Ft/db), részpéldányszámba: 50 Ft + 20% áfa/db (60 Ft/db); egyéb folyóirataink összes pél dány számba: 30 Ft + 20% áfa/db (36 Ft/db), részpéldányszámba: 40 Ft + 20% áfa/db (48 Ft/db). Bon tás: Bu da pest, vi dék. Meg ál la po dás sze rint egyéb bon tá sok is le het sé ge sek. Fóliázás költsége: 9 Ft + 20% áfa/db (10,8 Ft/db). 20 g felett a postaköltség a behúzandó anyag grammsúlyától függ. A behúzási anyagnak az 1/1 hirdetési oldalnál mm-rel kisebbnek kell lennie. A kiadó a behúzni kívánt anyagból a nyomtatás előtt egyeztetés céljából kéziratot, mutatványszámot kér. HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK Éves szerződés esetén a számított kedvezmény már az első hir de tés megjelenésétől érvényesíthető. Egyéb esetben csak akkor, ha a megrendelő költése elérte a megadott értéket. A kedvezmények a hir de tés nél és a be hú zás nál kü lön szá mo lan dók, a ked vez mé nyek ös sze nem von ha tó ak. MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK NETTÓ ÉRTÉK (Ft)* EGYÉB KEDVEZ- MÉNYEK HIRDETÉS (%) BEHÚZÁS (%) felett Kulturális együttműködés Társadalmi célú hirdetés (TCH)** Álláshiretés *A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák! **Minden TCH hirdetés megrendelése esetén a Kiadó jogásza dönt annak valódiságáról. Amennyiben a Hirdető a évben megjelenő hirdetési felületet legkésőbb október 31-éig megrendeli, úgy e hirdetésre a évre érvényes Médiaajánlóban rögzített árak és kedvezmények vonatkoznak. Az év végi adójogszabályokat tartalmazó Adó-kódexnél mennyiségi kedvezmény nem vehető igénybe, minden hirdetési felületet listaáron számítunk fel.

5 AZ ADÓ SZAKLAP OLVASOTTSÁGA Gfk Hungária Szonda Ipsos: Üzleti Döntéshozók Nemzeti Médiaanalízise Médiaajánló 2008 Az ADÓ szaklap a gazdasági szaklapok és az összes szaklap körében is a második legolvasottabb Magyarországon. ÖSSZES SZAKLAPOK OLVASOTTSÁGA AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK KÖRÉBEN 60% 50% 40% 30% 12% Napi gazdaság 12% Cégvezetés Világgazdaság 15% Népszabadság 17% Figyelő 22% 26% ADÓ 44% HVG 20% 10% 0% GAZDASÁGI SZAKLAPOK OLVASOTTSÁGA AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK KÖRÉBEN 60% 50% 40% 30% 15% Cégvezetés 17% Figyelő 26% ADÓ 44% HVG 20% 10% 0% Az ADÓ szaklap a gazdasági havilapok körében az első, legolvasottabb lap Magyarországon. GAZDASÁGI HAVILAPOK OLVASOTTSÁGA AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK KÖRÉBEN 60% 50% 40% 30% 10% Cash Flow 11% Progresszív 11% Figyelő Trend 15% Cégvezetés 26% ADÓ 20% 10% 0% Az ADÓ szaklapok olvasói a lapokat munkaeszközként, napi rendszerességgel használják, forgatják. ÁTLAGOSAN EGY-EGY SZÁMOT HÁNYSZOR VESZNEK ELŐ 27 4 egyszer 4% kétszer háromszor 47% négyszer ötször 22% ötnél többször 27% 22 47

6 AZ ADÓ LAPCSALÁD OLVASÓINAK ELEMZÉSE Médiaajánló 2008 AZ OLVASÓK ÖSSZETÉTELE NEM SZERINT NMA Adóklub-előfizetők NMA Adó szaklapot olvasók NMA Magyar lakosság 15% 85% 38% 62% 47% 53% Férfi Nő ÜDMA Adó lapcsalád olvasók 53% 47% ÜDMA Gazdasági havilapok olvasói 62% 38% ÜDMA Total 62% 38% Olvasóink között magasabb a nők aránya Férfi Nő AZ OLVASÓK ÖSSZETÉTELE KORCSOPORT SZERINT Adóklub-előfizetők NMA Adó lapcsalád olvasók NMA magyar lakosság ÜDMA Adó lapcsalád olvasók 9% 28% 26% 33% 4% 11% 14% 27% 35% 13% 25% 17% 16% 17% 25% % 20% 26% 37% 13% év év év év ÜDMA Gazdasági havilapok olvasói 6% 22% 29% 33% 10% 60+ év ÜDMA Total 7% 23% 29% 31% 10% Olvasóink jellemzően a hirdetők által legfontosabbnak tartott év közötti korosztályba sorolhatók. AZ OLVASÓK ÖSSZETÉTELE ESOMAR STÁTUSZVÁLTOZÓ SZERINT AB 40% 45% 19% C1 15% 14% 8% C2 DE 30% 26% 22% 11% 47% NV 3% 3% 4% NMA Adó szaklapok olvasói NMA Gazdasági lapok olvasói NMA Magyar lakosság DÖNTÉSI KOMPETENCIA AZ EGYES TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEKEN vállalatvezetés pénzügy, számvitel egyéb terület marketing gyártás emberi erőforrás informatika 31% 36% 31% 13% 11% 17% 11% 17% 7% 8% 4% 3% 0% 1% ÜDMA Adó szaklapok olvasói ÜDMA Total Olvasóink üzleti döntéshozók a vállalat minden működési területén jelentős döntési jogkörrel bírnak, és a beszerzésekben is fontos szerepet töltenek be. Magas jövedelemmel rendelkeznek, így egyéni fogyasztásuk is figyelemre méltó. NMA: GfK Hungária-Szonda Ipsos: Nemzeti Médiaanalízis 2007/II. félév [Bázis: 15 éves vagy annál idősebb magyar lakosság] ÜDMA: GfK Hungária-Szonda Ipsos: Üzleti Döntéshozók Nemzeti Médiaanalízise [Bázis: Vállalatvezetők, döntéshozók]

7 COMPLEX MAGAZIN A LAP BEMUTATÁSA A CompLex Magazin havonta új témával megjelenő ingyenes kiadvány. Azok az előfizetőink kapják, akik a CompLex Jogtárat, Jogtár Plusz adatbázist rendelik meg, illetve eljuttatjuk a Kiadó egyéb kiemelt ügyfeleinek is. A magazin terjedelme 32 oldal, mely részben praktikus és szórakoztató témákkal, nagyobb részben pedig a CompLex Jogtárral kapcsolatos aktuális jogszabályváltozásokkal, hírekkel, eseményekkel foglalkozik. AZ OL VA SÓK SZAKMAI ÖSSZETÉTELE 3 bíróság, ügyészség 3% minisztériumok és államigazgatás 9% önkormányzat és intézményei 16% jogászok 15% számvitel és pénzügy 18% ipar, kereskedelem, közlekedés 17% kultúra, oktatás, egészségügy, nonprofit 12% mezőgazdaság 2% egyéb 8% PÉLDÁNYSZÁM PÉLDÁNY Átlagos nyomott példányszám Ebből előfizető HATÁRIDŐK A hirdetés anyagleadási határideje: a lap meg je le né sét meg elő ző hó nap utol só hétköznapján. Elektronikus formátumban történő anyagleadás esetén cdr, eps, tif, jpg ki ter jesz té sű fáj lo kat tu dunk fo gad ni 300 dpi felbontással. A behúzás leadási határideje: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. HIRDETÉSI ÁRAK HIRDETÉSI FELÜLET NETTÓ ÁR (SZÍNES) BRUTTÓ ÁR Borító I. (kocka) Ft Ft Borító II III Ft Ft Borító IV Ft Ft 1/1 oldal Ft Ft PR-cikk (egy oldal, kép, szöveg, cím) Ft Ft A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák és december 31-éig érvényesek! Felár: speciális elhelyezés: 10% Technikai költség: 10% Mennyiségi kedvezmény: már az első hirdetés megrendelésétől érvényesíthető, a folyóiratoknál feltüntetett mennyiségi kedvezmények alapján. BEHÚZÁS Összes példányszámba: 30 Ft + 20% áfa/db (36 Ft/db), megbontott példányszámba: 40 Ft + 20% áfa/db (48 Ft/db) Bontás: Budapest, vidék. Megállapodás szerint egyéb bontások is lehetségesek. Az aktuális példányszámokat a kiadó a lap megjelenése előtt tudja megadni. 20 g felett a postaköltség a behúzandó anyag grammsúlyától függ. A behúzási anyagnak az 1/1 hirdetési oldalnál mm-rel kisebbnek kell lennie. A kiadó a behúzni kívánt anyagból a nyomtatás előtt egyeztetés céljából kéziratot, mutatványszámot kér. TECHNIKAI ADATOK HIRDETÉSI FELÜLET Kifutó méret Vágott méret Tükör méret Borító I. kocka MÉRET (mm) 153 x 220 mm 148 x 210 mm 128 x 176,4 mm 32 x 35 mm NYOMDAI ADATOK Szín Rácssűrűség 60 Kötészet irkafűzés

8 CSERELAPOS ÉS EGYEDI KIADÁSÚ KÖNYVEK, SZPONZORÁLHATÓ RENDEZVÉNYEK Médiaajánló 2008 CSERELAPOS KÖNYVEK A ki adó már egy év ti ze de fog lal ko zik cse re la pos ki ad vány ok ter jesz té sé vel. A fris sí tő ki ad vány ok (cse re la pok) elő re meg ha tá ro zott rend sze res ség gel ke rül nek ki adás ra. Ez az adott té má tól füg gő en ha vi fris sí tés től a ne gyed éves fris sí té sig ter jed het. Főbb témák: Pol gá ri jog, Bün te tő el já rá si jog, Társadalombiztosítás, Munkaügy, Önkormányzatok és intézményeik, Nonprofit szféra. Hirdetési felületek és árak A kiadó lehetőséget kínál a frissítő példányokban szórólapok vagy prospektusok elhelyezésére. A kiadványok 95%-a fu tár ral, név re szó ló an ke rül a meg ren de lő höz. (Nincs vak szó rás.) A jó szegmentáció miatt elsősorban szakmai hirdetőknek ajánljuk. Az adott témától, illetve célpiacától függően től példányig terjedhet. A be hú zást egyé ni meg ál la po dás sza bá lyoz za. EGYEDI KIADÁSÚ KÖNYVEK A kiadó évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a könyvkiadás területén. Egymást követő generációk ta nul tak és sze rez tek át fo gó is me re te ket a jo gi és gaz da sá gi élet kü lön bö ző te rü le te i ről. A kiadó piacvezető külön bö ző szak mai ki ad vány ok te rü le tén. Kü lön ki kell emel ni az EU-joggal foglalkozó sorozatot. A kiadványok igényes műszaki kivitelben készülnek, ezért megjelenésük különösen esztétikus. Hirdetési felületek és árak A ki adó csak után nyo más nál vagy tel je sen új ki adás nál tud szó ró lap be hú zást biz to sí ta ni. A kiadványok 50%-a fu tár ral, név re szó ló an ke rül a meg ren de lő höz, a má sik 50% köny ves bol ti hálózaton keresztül jut el. (Kicsi a vakszórás.) A jó szegmentáció miatt elsősorban szakmai hir de tők nek ajánl juk. Az adott pél dány szám a ki ad vány té má já tól, il let ve cél pi a cá tól füg gő en pél dá nyig ter jed het. A be hú zást egyé ni meg ál la po dás sza bá lyoz za. SZPONZORÁLHATÓ RENDEZVÉNYEK A Ki adó az ügy fe lek szak mai mun ká já nak tá mo ga tá sá ra al kal man ként ren dez vé nye ket, továbbképzést tart. Adóakadémia Adó és számviteli szakemberek részére. Évente 5 alka lom mal 1-2 na pos sze mi ná ri um (szep tem bertől áp ri lisig). A részt ve vők szá ma al kal man ként fő. CompLex reggeli Népszerű rendezvénysorozat kéthetente, két órában, fő részvételével jogászok számára. Szakmai információ és fórum főleg pest megyei jogászok részvételével. Hirdetési felületek és árak HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK ÁRAK / ÉV (Ft) BRUT TÓ ÁR (Ft) Molinó Ft Ft Welcome csomag Ft Ft Stand Ft Ft 10 perces beszámoló* Ft Ft A kö zölt árak a 20% ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák és december 31-éig érvényesek! *10 perces beszámoló csak az Adóakadémia rendezvényein tartható. Egyéb lehetőségek megállapodás szerint. Mennyiségi kedvezmény: már az első hirdetés megrendelésétől érvényesíthető, a folyóiratoknál feltüntetett mennyiségi kedvezmények alapján.

9 ONLINE HÍRLEVELEK ADÓ ONLINE HÍR LE VÉL A weboldal szolgáltatása az ingyenes Adó Online Hírlevél. A hírlevél kéthetente jut el olvasóihoz. A hír le vél re az Adó Online nyi tó ol da lán ( le het in gye ne sen fel irat koz ni. A hír le vél nek több mint (2008. januári adat) regisztrált olvasója van (könyvelők, adótanácsadók, gazdasági és pénzügyi szakemberek). TÁRCALAP ONLINE HÍRLEVÉL Ingyenes hírlevél, mely az adott héten megjelent tárcalapok (minisztériumok, orszá gos ha tás kö rű szervek hivatalos lapjai) rövid tartalmi kivonata. Kiemeljük a megjelent anyagok néhány fontos, illetve érdekes tartalmi elemét. A hírlevél hetente kerül kiadásra. Regisztrált olvasóinak száma közel 4200 fő (2008. januári adat). KÖZLÖNY ONLINE HÍRLEVÉL Az ingyenes elektronikus hírlevél a Magyar Közlöny mindenkori legfrissebb számának megjelenéséhez kötött. Új jogszabályok, módosult jogszabályok és hatályon kívül került jogszabályok hármas tagolásában soroljuk fel az érintett normák címét, számát és hatály ba lé pé si idő pont ját ál ta lá ban azelőtt, hogy a közlöny az előfizetőkhöz eljutna. Regisztrált megrendelőink száma közel 4800 fő (2008. januári adat). MUN KA JOG ONLINE HÍR LE VÉL In gye nes hír le vél, mely két he ten te jut el a ka jog.hu ol da lon fel irat ko zott ol va sók hoz. A hírlevél lényegretörően, röviden tájékoztat a munkajog aktualitásairól, a jogszabályváltozásokról, a rendezvényekről és egyéb eseményekről. Regisztrált olvasóinak száma közel 4000 fő (2008. januári adat). ONLINE HÍRLEVELEK HIRDETÉSI ÁRAI FELÜLET EGYSZERI MEGJELENÉS NET TÓ ÁRA BRUTTÓ ÁR (Ft) Hirdetési szöveg 200 karakterig Ft Ft Hirdetési szöveg 200 karakter felett plusz minden megkezdett 50 karakter Ft Ft Hirdetési szöveghez kapcsolódó link Ft Ft Speciális elhelyezés 10% felár A hírlevelek txt formátumúak, melyekben csak szöveges hirdetés és link helyezhető el. A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák és december 31-éig érvényesek! MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY Mennyiségi kedvezményekről kérjük, érdeklődjön a kiadónál! HATÁRIDŐK Anyagleadás: minden megjelenés előtt minimum 3 nappal, elektronikus formátumban. Megrendelés: minden megjelenés előtt 1 héttel.

10 WEBOLDALAK szuper banner Alapvetően jogi tematikájú webportál, de ezen kívül támogatja a kiadó valamennyi termékét. A fő hang súlyt a ki adó pi acvezető jogi adatbázisának (CompLex Jogtár) támogatására helyezi. Adózási, társadalombiztosítási és számviteli kérdésekkel foglalkozó portál. Látogatói pénzüggyel, szám vitellel, adózással, társadalombiztosítással foglalkozó szakemberek, valamint a felsorolt témák után érdeklődő laikusok. 336x280 pixel 300x250 pixel 250x250 pixel 300x600 pixel Látogatottsági adatok Ha vi át la gos egyedi felhasználók szá ma , ami na pon ta kb egyedi felhasználót jelent. Január és március köz ti idő szak ban ezek a szá mok meg nö ve ked nek. EGYEDI LÁTOGATÓK SZÁMA 2007-BEN jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec. (Forrás: Google-Analytics) 240x240 pixel Alapvetően munkajogi tematikájú webportál, támogatja a Munkajog kérdések és válaszok kiadványt. A lap hoz kap cso ló dó internetes ol dal együt te sen nyújt személyre szabott szol gál ta tást a mun ka jog gal, HR-rel foglalkozó, il let ve a köz szfé rá ban dol go zó szak em be rek szá má ra. WEBOLDALAK ÁRAI 160 x 600 pixel HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET (pixel) MINDEN OLDALON NYITÓ OLDALON MEGJELENŐ (ár/ft/hét) MEGJELENŐ (ár/ft/hét) NETTÓ ÁR BRUT TÓ ÁR NETTÓ ÁR BRUT TÓ ÁR Szuper banner 728x Ft Ft Ft Ft Billboard 330x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali álló banner x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali álló banner x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali álló banner x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali négyzet alakú banner x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali négyzet alakú banner x Ft Ft Ft Ft Jobb oldali négyzet alakú banner x Ft Ft Ft Ft PR-cikk nyitó oldalon max karakter egyedi ár A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák és december 31-éig érvényesek! A minimális rendelési mennyiség 1 hét. A bannerek gif, jpeg, swf formátumúak lehetnek és a hirdetési időszak alatt bármikor díjmentesen cserélhetők. A CompLex webportálon csak egyéni megállapodás alapján lehet hirdetési felületet vásárolni. MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY Mennyiségi kedvezményekről kérjük, érdeklődjön a kiadónál!

11 ÜGYVÉDVILÁG HIRDESSEN NÁLUNK TAVALYI ÁRAKON! JOGI MAGAZIN A CompLex Kiadó 2007 szeptemberében indította útjára Ügyvéd Világ című prémium kategóriás, havonta megjelenő szakmai életmód magazinját. Kiadónk ezzel egy olyan régóta várt, igényes lap létrehozására vállalkozott, melynek olvasóközönsége szakmailag sikeres ügyvédekből, ügyvédi irodákból és ügyfeleiből áll. Minden cégvezetés kapcsolatban áll ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával, így kiadványunk olyan kommunikációs csatorna, mely egyszerűbbé, közvetlenebbé teszi az utat, melyen a hirdetők üzenetei eljutnak a végső döntéshozókig. Kiadványunk sikerét megjelenésének igényessége mellett olvasmányossága, tartalmi sokszínűsége garantálja a többi, hasonlóan pozícionált termékkel szemben, mely így nem csak a szakma iránt érdeklődők, de ügyfeleik érdeklődését is kielégíti. A lapot minden hónapban több, mint ren olvassák. Célcsoportja az ügyvédeken és top menedzsereken kívül több, mint 6000 ügyvédi irodában dolgozó év közötti ügyvédjelölt. Olvasói csoportját tehát azok az elit, döntéshozói körbe tartozó jogi ismeretekkel rendelkező emberek alkotják, akik magas vásárlóerővel rendelkeznek és privát és céges beszerzéseiket nem elsősorban az ár hanem a minőség határozza meg. MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK HIRDETNI? Az ügyvédek 90%-a olvassa a lapot. Olvasók jellemzői: Aktív ügyvédek és ügyvédjelöltek, közel azonos arányban nők és férfiak Nem árérzékenyek, magas vásárlóerőt képviselnek Elit, jómódú, igényes, márkahasználó Széles látókörű, magas kultúrafogyasztó HIRDETŐI CÉLCSOPORTOK Ha cége az alábbi területeken tevékenykedik, érdemes hirdetnie: Antikvitás / művészet Divat / ruházat Fotó / videó / optika Ingatlan Jármű / autó Lakberendezés / bútor Óra / ékszer Számítástechnika Szépségápolás / egészség Szolgáltatás (adatbázis / pénzügy / informatika / internet / tanácsadás) Szórakoztató elektronika Utazás / kikapcsolódás

12 ÜGYVÉDVILÁG CÉLCSOPORT ADATOK ÜGYVÉDEK ÉLETKOR ÉS NEM SZERINTI MEGOSZLÁSA 30 év alatt 8% év között 30% év között év között 22% 23% 60 év felett 16% Magyarországon kb ügyvéd tevékenykedik, ebből kb Budapesten, mellettük kb év közötti ügyvédjelölt dolgozik. A nemek szerinti megoszlás közel azonos arányú.* *Az adatok a GFK 2007-es ügyvédeket célzó kutatásából származnak. IRODA ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HAVI KÖLTSÉGEK iroda fenntartás, bérleti díj, rezsi Ft gépkocsi fenntartás telefon Ft Ft internet előfizetés Ft Az ügyvédek legjelentősebb költségei közé az ügyvédi iroda, illetve a gépkocsi fenntartása tartoznak. ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉVES BEVÉTEL ÉS KÖLTSÉG Totál (N=83/72) E Ft e Ft Budapest (N=39/36) e Ft e Ft Vidék (N=45/36) e Ft Bevétel e Ft Kiadás Kutatásunk eredményei rávilágítanak, hogy míg a fővárosi ügyvédek bevételei szignifikánsan magasabbak vidéki kollégáikhoz viszonyítva (hiszen közel háromszorosát realizálják), addig kiadásaik nem különböznek ilyen mértékben a vidéki ügyvédekétől (kétszeres). KÖZLEKEDÉS Az ügyvédek 88%-a munkaügyben jellemzően gépkocsival közlekedik, amit maga vezet.

13 ÜGYVÉDVILÁG HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS ÁRAK HIRDETÉSI FELÜLET (SZÍNES) KIFUTÓ MÉRET (mm) VÁGOTT MÉRET (mm) NETTÓ ÁR (Ft) BRUT TÓ ÁR (Ft) MÉRETEK Bo rí tó IV. 220 x x Ft Ft Bo rí tó II III. 220 x x Ft Ft 1/1 oldal 220 x x Ft Ft 1/1 PR-cikk 172 x 260, Ft Ft Speciális felület 1/1 172 x 260, Ft Ft Speciális felület 1/2 172 x Ft Ft Junior page 112,5 x Ft Ft 1/2 fek vő 172 x Ft Ft 1/2 fek vő kifutó 220 x 153,5 210 x 148, Ft Ft 1/3 álló 53 x 260, Ft Ft Szalag (lap szélén) 71 x x Ft Ft 1/4 fekvő 112,5 x Ft Ft 1/8 fek vő I. 172 x 32, Ft Ft 1/8 fek vő II. 112,5 x Ft Ft 1/8 álló 53 x Ft Ft Négyzet 53 x Ft Ft A kö zölt árak a 20% ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák és december 31-éig érvényesek! Borító II III IV. 1/1 kifutó 1/1 PR-cikk Hirdetési felár: speciális elhelyezési felár: 10% konkrét oldalra kért elhelyezés esetén technikai felár: a hirdetési alapár 10%-a. TÉMA Junior page speciális felület 1/1 speciális felület 1/2 TÉMA 1/2 fekvő 1/3 álló 1/8 TÉMA szalag 1/2 fekvő kifutó BEHÚZÁS Összes példányszámba: 40 Ft + 20% áfa/db (48 Ft) Megbontott példányszámba: 50 Ft + 20% áfa/db (60 Ft) Behúzási felár: 20 g felett a postaköltség a behúzandó anyag grammsúlyától függ. A behúzási anyagnak az 1/1 hirdetési oldalnál mm-rel kisebbnek kell lennie. A kiadó a behúzni kívánt anyagból a nyomtatás előtt egyeztetés céljából kéziratot, mutatványszámot kér. HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK Éves szerződés esetén a számított kedvezmény már az első hirdetés megjelenésétől érvényesíthető. Egyéb esetben csak akkor, ha a megrendelés összege elérte a megadott értéket. A kedvezmények a hirdetésnél és a behúzásnál együtt is számolhatók. Csomagkedvezmény és mennyiségi kedvezmény együtt nem érvényesíthető. 1/4 1/8 fekvő 1/8 négyzet MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK NETTÓ ÉRTÉK (Ft)* EGYÉB KEDVEZ- MÉNYEK *A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák! **Minden TCH hirdetés megrendelése esetén a Kiadó jogásza dönt annak valódiságáról. HIRDETÉS (%) BEHÚZÁS (%) felett Kulturális együttműködés Társadalmi célú hirdetés (TCH)** Álláshiretés További lehetőségekről a Kiadónál érdeklődhet. Ügynökségi ügyfeleinkre az ügynökségi szerződésben foglaltak az irányadóak.

14 ÜGYVÉDVILÁG TECHNIKAI ADATOK FELÜLET MÉRET (mm) Kifutó méret 220 x 307 mm (5-5 mm rátöltéssel) Vágott méret 210 x 297 mm (a magazin pontos mérete) Tükörméret 172 x 260,5 mm NYOMDAI ADATOK BORÍTÓ BELÍV Papír/nyomtatás g/m 2 műnyomó, g/m 2 2 műnyomó fóliázva, 4+4 szín 4+4 szín Raszter 60 (150 lpi) Kötészet irkafűzés Terjedelem oldal Csomagolás fóliázva HATÁRIDŐK HIRDETÉS / BEHÚZÁS Megrendelés: a magazin megjelenése előtt 4 héttel Hirdetés anyagleadása: a magazin megjelenése előtt 3 héttel Behúzás anyagleadása: a magazin megjelenése előtt 1 héttel Elektronikus formátum: eps, tif, jpg kiterjesztésű fájlok + 1 db színhelyes digitális proof Felbontás: 300 dpi MEGJELENÉS 2008-BAN Minden hónap 10-én.

15 ADÓPARADICSOM ÚJ OLVASMÁNYOS ADÓ MAGAZIN ADÓparadicsom címmel új, az eddigieknél közvetlenebb hangvételű szaklapot jelentetett meg a CompLex Kiadó 2008 márciusában, mely tartalmában és felépítésében is hiánypótló. A lap két fő részből épül fel. A szakmai rész rövid, informatív és legfőképpen közérthetőbb írások formájában nyújt tájékoztatást és segítséget a könyvviteli szakembereknek és ügyfeleiknek egyaránt. A magazinrész életmódról szóló cikkeket, célcsoportra szabott érdekes információkat, utazási és kulturális ajánlókat tartalmaz. A lapot minden hónapban ezer érdeklődő olvassa. Célcsoportja a könyvelőkön, könyvvizsgálókon, adószakértőkön kívül a vállalatok gazdasági és pénzügyi vezetői, a vállalkozások döntéshozói. MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK HIRDETNI? A KKV szektor képviselőit alacsony meddőszórással éri el Listaáraink kialakításánál előtérbe helyeztük a reális költségeket, ezért garantált a költséghatékony elérés Az állandó tematika meghatározza az olvasói bázist (akár adott témához is elhelyezhető hirdetés) A Kiadó szakmai elismertsége garantálja a megbízható, objektív tartalmat A hagyományos megjelenéseken kívül egyedi lehetőséget is kínálunk hirdetőinknek (rovattámogatás, cikkekhez kapcsolt hirdetés stb.) Olvasók jellemzői: A KKV területén aktívan dolgozók, főleg hölgyek Döntéshozók, a vállalat minden működési területén jelentős döntési jogkörrel rendelkeznek Magas jövedelműek, egyéni fogyasztásuk figyelemreméltó Magas kultúrafogyasztók HIRDETŐI CÉLCSOPORTOK Ha cége az alábbi területeken tevékenykedik, érdemes hirdetnie: Antikvitás / művészet Divat / ruházat Fotó / videó / optika Ingatlan Jármű / autó Lakberendezés / bútor Óra / ékszer Mobiltelefon / telekommunikáció Számítástechnika Szépségápolás / egészség Szolgáltatás (adatbázis / pénzügy / informatika / internet / tanácsadás) Szórakoztató elektronika Utazás / szabadidő TECHNIKAI ADATOK FELÜLET MÉRET (mm) Kifutó méret 220 x 307 mm (5-5 mm rátöltéssel) Vágott méret 210 x 297 mm (a magazin pontos mérete) Tükörméret x 260,5 258 mm mm NYOMDAI ADATOK BORÍTÓ BELÍV Papír/nyomtatás g/m 2 műnyomó, g/m 2 2 műnyomó fóliázva, 4+4 szín 4+4 szín Raszter 60 (150 lpi) Kötészet irkafűzés Terjedelem oldal Csomagolás fóliázva

16 ADÓPARADICSOM HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS ÁRAK MÉRETEK Borító II III IV. TÉMA Junior page speciális felület 1/1 speciális felület 1/2 TÉMA 1/1 kifutó 1/2 fekvő 1/4 1/8 fekvő 1/8 1/3 álló 1/8 1/1 PR-cikk TÉMA szalag 1/2 fekvő kifutó négyzet HIRDETÉSI FELÜLET (SZÍNES) KIFUTÓ MÉRET (mm) VÁGOTT MÉRET (mm) NETTÓ ÁR (Ft) BRUT TÓ ÁR (Ft) Bo rí tó IV. 220 x x Ft Ft Bo rí tó II III. 220 x x Ft Ft 1/1 oldal 220 x x Ft Ft 1/1 PR-cikk 171 x Ft Ft Speciális felület 1/1 171 x Ft Ft Speciális felület 1/2 171 x Ft Ft Junior page 111,5 x Ft Ft 1/2 fek vő 171 x Ft Ft 1/2 fek vő kifutó 220 x x Ft Ft 1/3 álló 52 x Ft Ft Szalag (lap szélén) 79,5 x ,5 x Ft Ft 1/4 fekvő 111,5 x Ft Ft 1/8 fek vő I. 171 x 37, Ft Ft 1/8 fek vő II. 111,5 x 42, Ft Ft 1/8 álló 52 x Ft Ft Négyzet 52 x Ft Ft A kö zölt árak a 20% ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák és december 31-éig érvényesek! Hirdetési felár: speciális elhelyezési felár: 10% konkrét oldalra kért elhelyezés esetén technikai felár: a hirdetési alapár 10%-a. BEHÚZÁS Összes példányszámba: 40 Ft + 20% áfa/db (48 Ft/db) Megbontott példányszámba: 50 Ft + 20% áfa/db (60 Ft/db) Behúzási felár: 20 g felett a postaköltség a behúzandó anyag grammsúlyától függ. A behúzási anyagnak az 1/1 hirdetési oldalnál mm-rel kisebbnek kell lennie. A kiadó a behúzni kívánt anyagból a nyomtatás előtt egyeztetés céljából kéziratot, mutatványszámot kér. HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK Éves szerződés esetén a számított kedvezmény már az első hirdetés megjelenésétől érvényesíthető. Egyéb esetben csak akkor, ha a megrendelés összege elérte a megadott értéket. A kedvezmények a hirdetésnél és a behúzásnál együtt is számolhatók. Csomagkedvezmény és mennyiségi kedvezmény együtt nem érvényesíthető. MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK NETTÓ ÉRTÉK (Ft)* EGYÉB KEDVEZ- MÉNYEK Álláshiretés *A közölt árak a 20% általános forgalmi adót nem tartalmazzák! **Minden TCH hirdetés megrendelése esetén a Kiadó jogásza dönt annak valódiságáról. További lehetőségekről a Kiadónál érdeklődhet. Ügynökségi ügyfeleinkre az ügynökségi szerződésben foglaltak az irányadóak. HATÁRIDŐK HIRDETÉS / BEHÚZÁS Megrendelés: a magazin megjelenése előtt 4 héttel Hirdetés anyagleadása: a magazin megjelenése előtt 3 héttel Behúzás anyagleadása: a magazin megjelenése előtt 1 héttel Elektronikus formátum: 300 dpi felbontású eps, tif, jpg fájlok + 1 db színhelyes digitális proof MEGJELENÉS 2008-BAN HIRDETÉS (%) BEHÚZÁS (%) felett Kulturális együttműködés Társadalmi célú hirdetés (TCH)** április 21., május 21., június 20., július 21., augusztus 21., szeptember 22., október 21., november 21., december 22.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Munkajogi portfólió

Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Munkajogi portfólió Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése Érvényes: 2016. január 1-jétől Munkajogi portfólió Médiaajánló 2016 Mert fontos, hogy jól döntsön! Ügyfeleink sikeréért dolgozunk Jobbá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Adó portfólió

Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Adó portfólió Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése Érvényes: 2016. január 1-jétől Adó portfólió Médiaajánló 2016 Mert fontos, hogy jól döntsön! Ügyfeleink sikeréért dolgozunk Jobbá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Ked ves Part ne rünk!

Ked ves Part ne rünk! Ked ves Part ne rünk! 2009-ben már a IV. évfolyamába lép a Trade magazin. Az elmúlt idõszakban igyekeztünk bizonyságot adni arról, hogy a Tra de ma ga zin olyan elõ nyö - ket kí nál lapszámról lapszámra,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben