AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről"

Átírás

1 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tkintttl z Európi Közösségt létrhozó szrzőésr, és különösn nnk 95. ikkér, tkintttl Bizottság jvsltár, (5) Azon környztvélmi prolémákt, mlyk kozmtiki trmékkn hsznált nygokkl kpsoltn mrülhtnk fl vgyi nygok rgisztrálásáról, értékléséről, ngélyzéséről és korlátozásáról (REACH), vlmint z Európi Vgyinyg-ügynökség létrhozásáról szóló, mr 18-i 1907/2006/EK urópi prlmnti és tnási rnlt ( 4 ) lklmzás révén vizsgálják, mly lhtővé tszi környzti iztonság minn ágztr kitrjő értéklését. tkintttl z Európi Gzsági és Szoiális Bizottság vélményér ( 1 ), Szrzőés 251. ikkén mgállpított ljárásnk mgfllőn ( 2 ), mivl (1) A kozmtiki trmékkr vontkozó tgállmi jogszályok közlítéséről szóló, július 27-i 76/768/EGK tnási iránylvt ( 3 ) tö lklomml jlntősn móosították. Miután z iránylv továi móosítás vált szükségssé, n z stn zt z átláthtóság érkén gytln gységs szövggé kll átolgozni. (2) A rnlt mgfllő jogi szköz, mivl világos és részlts szályokt ír lő, mlyk nm nk trt z gymástól ltérő tgállmi átülttésknk. A rnlt gyúttl jogi kövtlményk közösségi szintű, zonos iőn történő végrhjtását is iztosítj. (3) E rnlt élj z ljárások gyszrűsítés és trminológi gységsítés, gyn z minisztrtív trhk és kétértlműségk sökkntés. Eznflül rnlt z mri gészség mgs szintű vélm iztosításánk szánékávl mgrősíti kozmtikumokr vontkozó szályozási krt izonyos lmit, így pélául lső pii flügyltt. (4) E rnlt átfogón hrmonizálj közösségi szályokt kozmtiki trmékk lső piánk létrhozás érkén, s gyn iztosítj z mri gészség mgs szintű vélmét. ( 1 ) HL C 27., , 34. o. ( 2 ) Az Európi Prlmnt márius 24-i vélmény ( Hivtlos Lpn még nm ttték közzé) és Tnás novmr 20-i htározt ( 3 ) HL L 262., , 169. o. (6) E rnlt kizárólg kozmtiki trmékkr vontkozik, és nm vontkozik gyógyszripri trmékkr, orvosthniki szközökr és ioi trmékkr. Az lhtárolás különösn kozmtiki trmékk részlts foglommghtározásáól óik, mly lírj kozmtiki trmékk lklmzási körét vlmint flhsználási éljit. (7) Vlmly trmék kozmtiki trmékként történő sorolásánk vizsgáltát sti lpon, trmék vlmnnyi tuljonságát figylm vév kll végzni. Kozmtiki trmékk lhtnk őrrl érintkző krémk, mulziók, lotionok, gélk és oljok, rmszkok, őrszínző trmékk (folyékok, pszták, porok), rpúrk, zuhnyozás utáni hintőporok, higiénii hintőporok, piprszppnok, zooráló szppnok, prfümök, illtosított vizk és kölnivizk, füréshz és tusoláshoz hsznált készítményk (sók, hok, oljok, gélk st.), szőrtlnítőszrk, zoorok és izzásgátlók, hjszínzők, hjhullámosító, hjkigynsítő és hjrögzítő készítményk, hjformázó trmékk, hjtisztító trmékk (lotionok, porok, smponok), hjkoniionáló trmékk (lotionok, krémk, oljok), forászti kllékk (lotionok, lkkok, rillntinok), orotválkozáshoz flhsználhtó trmékk (krémk, hok, lotionok st.), smink és smink ltávolító trmékk, z jkkon hsználtos trmékk, fog- és szájápolási trmékk, körömápoló trmékk és körömlkkok, külső hsználtr szánt intimhigiénii trmékk, npozáshoz hsznált trmékk, őrrnító trmékk, őrvilágosító trmékk, vlmint rántlnító trmékk. (8) A Bizottságnk mg kll htározni, hogy rnlt kozmtiki trmékk mly ktgóriáir lklmznó. (9) A kozmtiki trmékknk iztonságosknk kll lnniük rnlttésszrű vgy ésszrűn lőrláthtó körülményk mlltt történő hsznált során. Különösn kokázt-hszon érvkr vló hivtkozás nm lht lpj z mri gészség vszélyzttésénk. ( 4 ) HL L 396., , 1. o.

2 L 342/60 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (10) A kozmtiki trmékk kiszrlés, különösn lkj, illt, szín, külső mgjlnés, somgolás, ímkézés, mnnyiség vgy mért éllmiszrkkl vló össztévszthtőség révén nm vszélyztthti fogysztók gészségét vgy iztonságát, összhngn másnk látszó, és záltl fogysztók gészségét vgy iztonságát vszélyzttő trmékkr vontkozó tgállmi jogszályok közlítéséről szóló, június 25-i 87/357/EGK tnási iránylvvl ( 1 ). (11) A fllősségi körök tisztázás érkén minn kozmtiki trmékt gy, Közösség trültén lül ltlptt fllős szmélyhz kll rnlni. (12) A kozmtiki trmék nyomon kövthtőségénk iztosítás tljs értéksítési lánn sgít gyszrűé és htékonyá tnni piflügyltt. A htékony nyomon kövtési rnszr mgkönnyíti piflügylti htóságoknk gzsági szrplők nyomon kövtésér vontkozó fltát. (13) Mg kll htározni, hogy milyn fltétlk mlltt minősül forglmzó fllős szmélynk. (14) A ngykrsklmn részt vvő minn jogi és trmészts szmély, vlmint fogysztóknk közvtlnül árusító kiskrskő gyránt forglmzó foglomköré trtozik. A forglmzó kötlzttségit zért zn gys szrplők mgfllő szrpéhz és tvéknységihz kll igzítni. (15) Az urópi kozmtiki ágzt hmisítás áltl érinttt ipri tvéknységk gyik, mly gyr ngyo vszélyt jlntht z mri gészségr. A tgállmoknk kimlt figylmt kll forítniuk horizontális közösségi jogszályok, vlmint kozmtiki trmékk körén lőforuló hmis trmékkkl kpsoltos intézkésk pélául z gys szllmi tuljonjogokt flthtőn sértő áruk llni vámhtósági intézkéskről és z ilyn jogokt ténylgsn sértő áruk lln hoznó intézkéskről szóló, július 22-i 1383/2003/EK tnási rnlt ( 2 ), illtv szllmi tuljonjogok érvénysítéséről szóló, április 29-i 2004/48/EK urópi prlmnti és tnási iránylv ( 3 ) végrhjtásár. A pion lüli llnőrzésk htásos szközként szolgálnk z rnlt kövtlményink nm mgfllő trmékk kiszűrésér. (16) A forglom hozott kozmtiki trmékk iztonságosságánk érvényr jutttás érkén zokt hlys gyártási gykorltnk mgfllőn kll lőállítni. ( 1 ) HL L 192., , 49. o. ( 2 ) HL L 196., , 7. o. ( 3 ) HL L 157., , 45. o. (17) A htékony piflügylt érkén trmékinformáiós okumntáiót gy, Közösség trültén mghtározott ímn, trmékinformáiós okumntáió hly szrinti tgállm illtéks htóság ár könnyn hozzáférhtővé kll tnni. (18) A kozmtiki trmékk iztonságosságánk értéklés érkén lvégztt nm kliniki iztonsági tnulmányok rményink mg kll fllniük közösségi jogszályoknk, nnk érkén, hogy z rményk összhsonlíthtók és jó minőségűk lgynk. (19) Tisztázni kll, hogy milyn informáiókt kll rnlkzésr osátni z illtéks htóságok ár. A tájékozttásnk trtlmzni kll minn szükségs tot z zonosításr, minőségr, z mri gészség iztonságár és kozmtiki trméktől lvárt htásokr vontkozón. Különösn fontos, hogy trmékinformáió trtlmzz kozmtiki trmék iztonsági értéklésénk lvégzését tnúsító iztonsági jlntést. (20) Az nygokr vontkozó korlátozások gységs lklmzásánk és llnőrzésénk iztosítás érkén mintvétlt és vizsgáltot mgismétlhtő és szványosított móon kll lvégzni. (21) Az rnltn mghtározott kvrék kifjzésnk korán közösségi joglkotásn lklmzott készítmény kifjzéssl zonos jlntéssl kll írni. (22) A htékony piflügylt érkén z illtéks htóságoknk forglom hozott kozmtiki trmékkl kpsoltos, mghtározott informáiókt kll jlntni (23) Annk érkén, hogy prolémák flmrülés stén iztosíthtó lgyn gyors és mgfllő orvosi llátás, trmék össztétlévl kpsoltos vlmnnyi szükségs informáiót továítni kll mérgllnőrző központoknk és z zkhz hsonló intézményknk, mnnyin tgállmok élól létrhoztk ilyn központokt. (24) Annk érkén, hogy minz lhtő lgkis minisztrtív thrrl járjon, z illtéks htóságoknk, mérgllnőrző központoknk és z zkhz hsonló intézményknk jlntést központilg, lktronikus kzlőflült útján kll továítni Közösség részér. (25) Az új lktronikus kzlőflültr történő zökknőmnts áttérés iztosítás érkén gzsági szrplők ár lhtővé kll tnni, hogy z rnlttl összhngn mgkövtlt informáiókt rnlt lklmzásánk iőpontj lőtt jlnthssék. (26) A trmék iztonságosságáért gyártót és z importőrt trhlő fllősségr vontkozó lplvt ki kll gészítni II. és III. mllékltn flsorolt gys nygokr vontkozó korlátozásokkl. Továá színzékként, trtósítószrként és UV-szűrőként lklmznó nygokt hsználtuk ngélyzés érkén fl klln tünttni IV., V. és VI. mllékltn.

3 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/61 (27) A kétségk lkrülés érkén tisztázni kll, hogy IV. mllékltn szrplő, ngélyztt színzékk jgyzék kizárólg zokt z nygokt fogllj mgán, mlyk színző htásukt fénylnylés vgy fényvisszvrés útján fjtik ki, nm pig fotoluminszni, intrfrni vgy kémii rkió útján. (28) A iztonsággl kpsoltn flmrülő prolémák kzlés érkén IV. mlléklt, mly jlnlg őrszínző nygokr korlátozóik, fl kll vnni hjszínzőkt is, mint fogysztók iztonság, közgészségügy és környzt trültén tuományos izottságok és szkértők tnásói szrkzténk kilkításáról szóló szptmr 5-i 2008/721/EK izottsági htározt ( 1 ) áltl flállított, fogysztók iztonságávl fogllkozó tuományos izottság (SCCS) fjzt zknk z nygoknk kokáztértéklését. E élól Bizottságnk lhtőség vn rr, hogy komitológii ljárássl mlléklt htályá utlj hjszínzőkt is. (29) A nnonygok kozmtiki trmékkn vló hsznált mgnövkht thnológi fjlőésévl. A mgs szintű fogysztóvélm, z áruk sz mozgás és gyártók ár jogiztonság iztosítás érkén nnonygok tkinttén nmztközi szintn gységs foglommghtározást kll kiolgozni. A Közösségnk rr kll törkni, hogy mgfllő nmztközi fórumokon foglommghtározásról mgállpoás szülssn. Amnnyin létrjön mgállpoás, nnonygok rnltn lklmzott foglommghtározását mgállpoásnk mgfllőn kll móosítni. (30) Jlnlg nm kilégítők nnonygok kokáztivl kpsoltn rnlkzésr álló informáiók. Biztonságosságuk jo flmérés érkén z SCCS-nk szkértő tstültkkl gyüttműköv iránymuttást kll ni nnonygok sjátos tuljonságit figylm vvő vizsgálti mószrkr vontkozón. (31) A tuományos fjlőés fényén Bizottságnk rnszrsn flül kll vizsgálni nnonygokr vontkozó rnlkzéskt. (32) Tkintttl z nygok és kvrékk osztályozásáról, ímkézéséről és somgolásáról szóló, mr 16-i 1272/2008/EK urópi prlmnti és tnási rnlt ( 2 ) lpján 1A., 1B. és 2. ktgóriá trtozó rákkltőnk, mutgénnk vgy rproukiót károsítónk minősíttt nygok (CMR) vszélys tuljonságir, tiltni kll zknk z nygoknk kozmtiki trmékkn vló flhsználását. Mivl zonn vlmly nyg vszélys tuljonság nm fltétlnül jár minn stn kokázttl, lhtővé kll tnni 2. ktgóriá trtozó CMR-nygok hsználtát, mnnyin zokt ( 1 ) HL L 241., , 21. o. ( 2 ) HL L 353., , 1. o. xpozíió és konntráió tkinttén z SCCS kozmtiki trmékkn vló flhsználás éljáól iztonságosnk tlált, és zokt Bizottság rnlt mllékltin szályozz. Az 1A. és 1B. ktgóriá trtozó CMRnygok tkinttén fnn kll trtni nnk lhtőségét, hogy kivétls stn, h zn nygok tök között mivl trmészts móon lőforulnk éllmiszrkn mgfllnk z éllmiszr-iztonsági kövtlményknk, és nm létznk olyn nygok, mlyk mgfllő ltrntívát jlntnénk, zn nygok kozmtiki trmékkn vló flhsználás is ngélyztt lgyn, mnnyin zokt z SCCS iztonságosnk tlált. H zk fltétlk tljsülnk, Bizottságnk móosítni kll rnlt vontkozó mllékltit z 1272/2008/EK rnlt szrint, CMR 1A. vgy 1B. ktgóriá trtozó nygnk történő minősítést kövtő 15 hónpon lül. Ezkt z nygokt z SCCS-nk folymtosn flül kll vizsgálni. (33) Az nygok iztonsági értéklés során, különösn z 1A. és z 1B. ktgóriá trtozó CMR-nygok stén figylm kll vnni z összs forrásól szármzó tljs xpozíiót. Ugynkkor iztonsági értéklés vont szmélyk ár lpvtő fontosságú tljs xpoziiór vontkozó ilyn slésk kiolgozásár és flhsználásr vontkozó hrmonizált mgközlítés. Kövtkzésképpn Bizottságnk, z SCCS-sl, z Európi Vgyinyg-ügynökséggl (ECHA), z Európi Éllmiszriztonsági Htósággl (EMSA) és más érkltkkl szoros gyüttműköésn sürgősn flülvizsgáltot kll végzni és iránymuttásokt kll kiolgozni zn nygok tljs xpozíiójár vontkozó slésk lkészítéséhz és flhsználásához. (34) Az SCCS-nk z 1A. és z 1B. ktgóriá trtozó CMRnygok kozmtiki trmékkn történő flhsználásár vontkozó értékléskor figylm kll vnni z érzékny társlmi soportok különösn három évs kor ltti gyrmkk, z iősk, trhs és szopttó nők, vlmint fokozott immunrkiókt muttó szmélyk zn nygoknk vló kitttségét. (35) Amnnyin szükségs, z SCCS-nk vélményt kll ni nnonygok kozmtiki trmékkn történő flhsználásánk iztonságosságáról. E vélményknk fllős szmély áltl rnlkzésr osátott tljs körű informáión kll lpulniuk. (36) A Bizottságnk és tgállmoknk z mri gészség vélmér irányuló fllépésénk z lővigyáztosság lvén kll lpulni. (37) A trmékiztonság érvényr jutttás érkén tiltott nygok nyomokn vló jlnlét sk kkor lfoghtó, h zt hlys gyártási gykorlt trtás mlltt sm lht thnológiilg lkrülni és, h trmék zzl gyütt is iztonságos. (38) A Szrzőéshz stolt, z álltok vélméről és kíméltéről szóló jgyzőkönyv lőírj, hogy Közösségnk és tgállmoknk közösségi politikák végrhjtás során különösn lső pi tkinttén tljs mértékn figylm kll vnniük z álltok jólétévl kpsoltos kövtlménykt.

4 L 342/62 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (39) A kísérlti és gyé tuományos élokr flhsznált álltok vélmér vontkozó tgállmi törvényi, rnlti és közigzgtási rnlkzésk közlítéséről szóló, novmr 24-i 86/609/EGK tnási iránylv ( 1 ) közös szályokt állpított mg z álltok Közösségn lüli kísérlti élokr vló flhsználásár, és mghtározt zokt fltétlkt, mlyk között z álltkísérltkt végzni kll tgállmok trültén. Különösn fnti iránylv 7. ikk kövtli mg, hogy z álltkísérltkt ltrntív mószrkkl hlyttsítsék, mnnyin ilyn mószrk rnlkzésr állnk, és tuományos szmpontól kilégítők. (40) A kozmtiki trmékk és össztvőik iztonságosság olyn ltrntív mószrk lklmzásávl is iztosíthtó, mlyk nm lklmzhtók szükségszrűn kémii össztvők minn flhsználási lhtőségér. Ezért mószrknk tljs kozmtiki iprn vló flhsználását lő kll mozítni, és iztosítni kll zok közösségi szintű lklmzását, mnnyin mószrk fogysztók ár mggyző szintű vélmt kínálnk. (41) A kozmtiki késztrmékk iztonságosság már z össztvők iztonságosságáról szrztt ismrtk lpján iztosíthtó. Ezért olyn rnlkzéskt kll hozni, mlyk tiltják kozmtiki késztrmékkkl kpsoltos álltkísérltkt.. Bizottsági iránymuttásokkl lhtn lőmozítni zt, hogy - különösn kis- és középválllkozások - gyránt olyn vizsgálti mószrkt és rnlkzésr álló vontkozó tok olyn értéklési ljárásit (lértv krszthivtkozáson és izonyítékok mérlglésén lpuló mgközlítéskt) lklmzzák, mlyk nm hsználnk fl álltokt kozmtiki késztrmékk iztonságosságánk vizsgáltár. (42) Fokoztosn lhtővé válik kozmtiki trmékkn flhsznált össztvők iztonságosságánk iztosítás közösségi szintn vliált álltok flhsználását mllőző ltrntív mószrk vgy z Altrntív Mószrk Vliálásávl Fogllkozó Európi Központ (ECVAM) áltl mgfllőn figylm vév vliálás fjlőését Gzsági Együttműköési és Fjlsztési Szrvztn (OECD) lül tuományosn vliáltként jóváhgyott mószrk flhsználásávl. Az lismrt ltrntív mószrknk kozmtiki trmékk trültén történő lklmzhtóságávl kpsoltosn z SCCS-vl folyttott konzultáiót kövtőn Bizottságnk hléktlnul közzé kll tnni z zn össztvőkr lklmzhtóként lismrt, vliált vgy jóváhgyott mószrkt. A lgmgs szintű álltvélm érkén htáriőt kll kitűzni véglgs tillom vztésér. (43) A Bizottság kiolgozt zokt márius 11-ig trjő htáriőkr vontkozó ütmtrvkt, mlyk zon kozmtiki trmékk forglmzásánk tillmár vontkoznk, mlyk végső össztétlét, össztvőit vgy össztvőink komináióit álltokon vizsgálták, továá mlyk jlnlg z álltok flhsználásávl végztt gys vizsgáltok tiltásár vontkoznk. Azonn tkintttl z ismétlt ózis-toxiitási, rprouktív toxiitási és toxiko-kintiki vizsgáltokr, hlyénvló, hogy fnti mószrkkl vizsgált kozmtiki trmékk forglmzásár vontkozó tillom végső htárij márius 11. ( 1 ) HL L 358., , 1. o. lgyn. Az évs jlntésk lpján Bizottságot fl kll htlmzni z ütmtrvk mlíttt mximális htáriőn lüli átolgozásár. (44) Az rőforrások mgfllő közösségi szintű összhngolás hozzá fog járulni z ltrntív mószrk kifjlsztéséhz nélkülözhttln tuományos ismrtk gyrpításához. E élól lnghttln, hogy Közösség folytss és fokozz rőfszítésit, és mgtgy kuttás lőmozításához és z álltok flhsználását mllőző ltrntív mószrk kifjlsztéséhz szükségs intézkéskt, különösn kuttási krtprogrmokon lül. (45) A Közösségn kifjlszttt ltrntív mószrk lismrését ösztönözni kll hrmik országokn. E élkitűzés lérés érkén Bizottságnk és tgállmoknk mg kll tnniük vlmnnyi mgfllő lépést nnk érkén, hogy z ilyn mószrk OECD áltli lfogását mgkönnyítsék. A Bizottságnk znkívül z Európi Közösség gyüttműköési mgállpoásink krtén lül törkni kll rr, hogy z ltrntív mószrk flhsználásávl végztt iztonságossági vizsgáltok rményink Közösségn lismrést szrzzn nnk iztosítás érkén, hogy n kályozzák z olyn kozmtiki trmékk kivitlét, mlyk stén ilyn mószrkt lklmztk, vlmint nnk mglőzés vgy lkrülés érkén, hogy hrmik országok mgkövtljék zknk vizsgáltoknk álltok flhsználásávl történő mgismétlését. (46) A kozmtiki trmékkn flhsznált össztvők tkinttén átláthtóságr vn szükség. Ezt z átláthtóságot úgy kll lérni, hogy trmék somgolásán fltünttik kozmtiki trmékn flhsznált össztvőkt. Amnnyin gykorlti okokól nm lhtségs z össztvők fltünttés somgoláson, z össztvőkr vontkozó informáiókt úgy kll mlléklni, hogy zok fogysztó ár hozzáférhtők lgynk. (47) Az össztvők közhsználtú nvink glosszáriumát Bizottság állítj össz z gységs ímkézés és kozmtiki trmékk zonosításánk mgkönnyítés érkén. E glosszáriumnk nm élj, hogy kozmtiki trmékkn hsznált nygok kimrítő flsorolását j. (48) A fogysztók tájékozttás érkén kozmtiki trmékkn pontosn és könnyn érthtőn kll fltünttni flhsználhtóságukr vontkozó jlölést. Mivl fogysztóknk tájékozttást kll kpniuk rról, hogy kozmtiki trmék mig tölti rti rnlttését és mr iztonságos, fontos tuni minőségmgőrzési iőt, zz zt z iőpontot, mig trmék flhsználhtó. H minőségmgőrzési iő tö mint 30 hónp, fogysztót tájékozttni kll rról, hogy flontás után mnnyi iig lht kozmtiki trmékt hsználni nélkül, hogy z fogysztór ártlms lnn. Ezt kövtlményt zonn nm kll lklmzni, h flontás utáni flhsználhtóság iőtrtm nm rlváns, zz z gyszr hsználtos trmékk, nm romló trmékk vgy nm flonthtó trmékk stén.

5 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/63 (49) Az SCCS os olyn nygot zonosított, mly vlószínűsíthtőn llrgiás rkiót vált ki, és jövőn korlátozni kll zk hsználtát és/vgy mghtározott fltétlkt kll szni flhsználásukr vontkozón. A fogysztók mgfllő tájékozttásánk iztosítás érkén mg kll kövtlni zn nygok jlnléténk fltünttését z össztvők flsorolásán, és fl kll hívni fogysztók figylmét zn össztvők jlnlétér. Ezn informáióknk jvítniuk kll kontktllrgi flismrését fogysztók körén, és lhtővé kll tnniük ukr z llrgiát kiváltó kozmtiki trmékk hsználtánk lkrülését. Azon nygok stén, mlyk vlószínűsíthtőn lkosság jlntős részénél llrgiát okoznk, gyé korlátozó intézkéskt, pélául tiltást vgy konntráió korlátozását kll fontolór vnni. fllős szmélytől mgkérjék zon kozmtiki trmékk listáját, mlyk trtlmzzák zokt z nygokt, mlyk iztonságosságávl kpsoltn komoly kétségk mrültk fl. (55) E rnlt nm sérti tgállmok zon lhtőségét, hogy közösségi joggl összhngn szályozzák z gészségügyi szkmrk vgy fogysztók áltl, tgállmok illtéks htóságink nyújtott tájékozttást súlyos nmkívántos htásokról. (56) E rnlt nm érinti tgállmok zon lhtőségét, hogy közösségi joggl összhngn szályozzák kozmtiki trmékkkl fogllkozó gzsági szrplők létrhozását. (50) Egy ott kozmtiki trmék iztonsági értéklés során lhtővé kll tnni z gyé rlváns trültkn végztt kokáztértéklésk rményink figylmvétlét. Ezn tok flhsználását mgfllőn lá kll támsztni és igzolni kll. (51) A fogysztót véni kll kozmtiki trmékk htékonyságávl és gyé jllmzőivl kpsoltos mgtévsztő állításokkl szmn. Különösn lső pion z üzlti válllkozások fogysztókkl szmn folyttott tisztsségtln krsklmi gykorltiról szóló, május 11-i 2005/29/EK urópi prlmnti és tnási iránylv ( 1 ) lklmznó. Eznkívül Bizottságnk tgállmokkl gyüttműköésn közös kritériumokt kll mghtározni kozmtiki trmékkkl kpsoltos különlgs állításokr vontkozón. (52) Lhtővé kll tnni, hogy kozmtiki trmékn szrpljn z z állítás, hogy trmék fjlsztés során nm végztk álltkísérltkt. A Bizottság tgállmokkl gyüttműköv iránymuttásokt olgozott ki nnk iztosítás érkén, hogy z állítások hsznált során közös kritériumokt lklmzznk, és hogy tájékozttók értlmzés gységs lgyn, különösn hogy z ilyn tájékozttók n tévsszék mg fogysztókt. Ezn iránymuttások kiolgozás során Bizottság figylm vtt z álltkísérltkt mllőző gyártók töségét jlntő kisés középválllkozások és z érinttt nm kormányzti szrvztk vélményét, vlmint fogysztók igényét rr, hogy z álltkísérltk ismérv lpján gykorltn különségt tujnk tnni trmékk között. (53) A tutos trmékválsztás lősgítés érkén lhtővé kll tnni zt is, hogy fogysztó trmékkl kpsoltn ímkén szrplő informáiókon kívül továi informáióért forulhsson fllős szmélyhz. (54) Htékony piflügyltr vn szükség z rnltn fogllt lőírások trttásár.. Ennk érkén súlyos nmkívántos htásokt kll jlntni, és z illtéks htóságoknk lhtőségt kll iztosítni rr, hogy ( 1 ) HL L 149., , 22. o. (57) E rnlt mgsértés stén trmékknk forglomól vló kivonását vgy visszhívását világos és htékony ljárássl kll mgvlósítni. Ezn ljárásnk nm iztonságos áruk tkinttén lhtőség szrint már mglévő közösségi szályokr kll épülni. (58) Azon kozmtiki trmékkr, mlyk ár mgfllnk z rnltn lőírt rnlkzésknk, mégis vszélyztthtik z mri gészségt, véintézkési ljárást kll vztni. (59) A Bizottságnk iránymuttásokt kll ni súlyos kokázt foglmánk gységs értlmzésér és lklmzásár vontkozón rnlt kövtkzts végrhjtásánk lőmozítás érkén. (60) A hlys igzgtási gykorlt lvink vló mgfllés érkén z illtéks htóság piflügylt krtén hozott öntésit mgfllőn mg kll inokolni. (61) A htékony lső pii flügylt iztosításár mgs fokú közigzgtási gyüttműköésr vn szükség z illtéks htóságok között. Minz különösn vontkozik más tgállmn tlálhtó trmékinformáiós okumntáió llnőrzésévl kpsoltos kölsönös sgítségnyújtásr. (62) A Bizottság munkáját z SCCS, mint függtln kokáztértéklő szrvzt sgíti. (63) Az rnlt végrhjtásához szükségs intézkéskt Bizottságr ruházott végrhjtási htáskörök gykorlásár vontkozó ljárások mgállpításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tnási htároztnk ( 2 ) mgfllőn kll lfogni. (64) A Bizottságot minnklőtt fl kll htlmzni rr, hogy rnlt mllékltit hozzáigzíts műszki fjlőéshz. Mivl zn intézkésk áltlános htályúk és rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányulnk, zokt z 1999/468/EK htározt 5. ikkén mghtározott llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. ( 2 ) HL L 184., , 23. o..

6 L 342/64 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (65) Amnnyin rnkívüli sürgősségr tkintttl z llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárásr vontkozó rns htáriők nm trthtók, Bizottság ár lhtőségt kll iztosítni rr, hogy z 1999/468/EK htározt 5. ikk (6) kzésén mghtározott sürgősségi ljárást lklmzz CMR-nygokkl, nnonygokkl és z mri gészségt érintő potniális vszélykkl kpsoltos izonyos intézkésk lfogás érkén. (66) A tgállmoknk rnlkzniük kll z rnlt lőírásink mgsértés stén lklmznó sznkiókról, és iztosítniuk kll zk végrhjtását. E sznkióknk htékonyknk, rányosknk és vissztrtó rjűknk kll lnniük. (67) A gzság szrplőink, vlmint tgállmoknk és Bizottságnk lgnő iőr vn szükség z rnltn vztttt változások átvétlér. Ezért hhz lgnő hosszúságú átmnti iőszkot kll iztosítni. Ugynkkor zökknőmnts átmnt érkén gzsági szrplők ár lhtővé kll tnni, hogy zn átmnti iőszk ljárt lőtt forglom hozhssák zokt kozmtiki trmékkt, mlyk mgfllnk rnltnk. (68) A kozmtiki trmékk iztonságosságánk növlés és piflügylt mgrősítés érkén z rnlt lklmzását kövtőn forglom hozott kozmtiki trmékknk mg kll fllniük iztonsági értéklésr, trmékinformáiós okumntáiór és z értsítésr vontkozó, rnltn fogllt kötlzttségknk, kkor is, h 76/768/EGK iránylv értlmén már lgt tttk hsonló kötlzttségknk. (69) A 76/768/EGK iránylv htályát vszti. Prolémák flmrülés stén, mgfllő orvosi llátás, vlmint piflügylt iztosítás érkén, 76/768/EGK iránylv 7. ikkénk (3) kzés és 7. ikkénk (4) kzés lpján kozmtiki trmékkkl kpsoltn érkztt informáiókt z illtéks htóságoknk mghtározott iőtrtmig mg kll őrizniük, illtv fllős szmély áltl őrzött informáióknk is rnlkzésr kll állniuk ugynnnyi iig. (70) E rnlt nm érinti IX. mlléklt B. részén mghtározott iránylvk nmzti jog történő átülttésér vontkozó htáriőkkl kpsoltos tgállmi kötlzttségkt. (71) Mivl rnlt élját nvztsn kozmtiki trmékk rnltn lőírt kövtlményknk történő mgfllés révén lső pi mgvlósítását és z mri gészség mgs szintű vélmét tgállmok nm tuják kilégítőn mgvlósítni, és zért z z intézkés trjlm mitt közösségi szintn jon mgvlósíthtó, Közösség intézkéskt hozht Szrzőés 5. ikkén mghtározott szusziiritás lvénk mgfllőn. Az ikkn mghtározott rányosság lvénk mgfllőn z rnlt nm lépi túl z él léréséhz szükségs mértékt. ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. FEJEZET HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1. ikk Htály és élkitűzés E rnlt mghtározz forglmzott kozmtiki trmékr vontkozó szályokt, zzl iztosítv lső pi műköését és z mri gészség mgs szintű vélmét. 2. ikk Foglommghtározások (1) E rnlt lklmzásán: ) kozmtiki trmék : minn olyn nyg vgy kvrék, mly zt élt szolgálj, hogy z mri tst különöző külső részivl (hámrétg, hj és tstszőrzt, körmök, jkk és külső nmi szrvk) vgy fogkkl és szájürg nyálkhártyájávl érintkzés krüljön, kizárólg vgy lsősorn zok tisztítás, illtosítás, kinéztük mgváltozttás, vélm, mgfllő állpotn trtás éljáól, vgy tstszg mgszünttés érkén; ) nyg : olyn trmészts állpotn lőforuló vgy gyártási folymtól szármzó kémii lm és vgyülti, mly z nyg stilitásánk mgőrzéséhz szükségs léknygot és z lklmzott folymtól szármzó sznnyző nygot is trtlmzht, nm trtlmz olyn olószrt, mly z nyg stilitásánk folyásolás vgy össztétlénk mgváltozttás nélkül lkülöníthtő; ) kvrék : kttő vgy tö nygot trtlmzó kvrék vgy olt; ) gyártó : z trmészts vgy jogi szmély, ki kozmtiki trmékt gyárt, illtv ilyn trmékt trvztt vgy gyártt, és z ott kozmtiki trmékt sját nvévl vgy véjgyévl llátvértéksíti; ) forglmzó : z trmészts vgy jogi szmély z llátási lánn, ki közösségi pion kozmtiki trmékt forglmzz, kivév gyártót és z importőrt; f) végflhsználó : kozmtiki trmékt hsználó fogysztó vgy szkmr; g) forglmzás : közösségi pion vlmly kozmtiki trmék gzsági tvéknység krtén történő rnlkzésr osátás értéksítés vgy flhsználás éljár, ingynsn vgy llnérték fjén; h) forglom hoztl : kozmtiki trmék lső lklomml történő forglmzás közösségi pion;

7 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/65 i) importőr : z Közösség trültén ltlptt trmészts vgy jogi szmély, ki hrmik országól szármzó kozmtiki trmékt közösségi pion forglom hoz; j) hrmonizált szvány : műszki szványok és szályok trén történő informáiószolgálttási ljárás mgállpításáról szóló, június 22-i 98/34/EK urópi prlmnti és tnási iránylv ( 1 ) I. mllékltén mghtározott vlmly urópi szványügyi tstült áltl, z mlíttt iránylv 6. ikkévl összhngn Bizottság kérlm lpján lfogott szvány; k) nnonyg : olyn olhttln vgy iológiilg przisztns, mstrségsn lőállított nyg, mlynk gy vgy tö külső mért vgy lső szrkzt z nm trtományon lül vn; l) trtósítószrk : kizárólg vgy lsősorn mikroorgnizmusok kozmtiki trmékkn történő kifjlőésénk mgkályozásár szánt nygok; m) színzékk : kizárólg vgy lsősorn kozmtiki trmékknk, illtv tst gészénk vgy gys részink színzésér szánt, láthtó fényt lnylő vgy visszvrő képsséggl rnlkző nygok; znkívül z oxiáló hjfstékk prkurzori is színzékknk tkintnők; n) UV-szűrők : kizárólg vgy lsősorn őr izonyos UV-sugárzásokkl szmni vélmér szánt, z UV-sugárzást lnylő, visszvrő vgy szétszóró nygok; o) nmkívántos htás : kozmtiki trmék rnlttésszrű vgy ésszrűn lőrláthtó hsználtáól óó, z mri gészségr káros htás; p) súlyos nmkívántos htás : olyn nmkívántos htás, mly iőszkos vgy állnó funkionális fogytékossághoz, rokkntsághoz, kórházi kzléshz, vlszülttt rnllnsségkhz, közvtln éltvszélyhz vgy hlálhoz vzt; q) forglomól vló kivonás : kozmtiki trmék llátási lánn vló forglmzásánk mgkályozásár irányuló intézkésk; r) visszhívás : vlmnnyi olyn intézkés, mlynk élj végflhsználók ár már forglmzott kozmtiki trmék visszszolgálttás; s) krtrptúr : olyn rptúr, mly flsorolj z össztvők ktgóriáját vgy rnlttését, vlmint zok mximális konntráióját kozmtiki trmékn, vgy pig mnnyiségr és minőségr vontkozó fontos informáiókt n z stn, h kozmtiki trmék nm rnlkzik, vgy sk részn rnlkzik ilyn rptúrávl. A Bizottság iránymuttásokt krtrptúr lkészítésénk érkén, és zokt rnszrsn hozzáigzítj műszki és tuományos fjlőéshz. ( 1 ) HL L 204., , 37. o. (2) Az (1) kzés ) pontjánk lklmzásán lnylés, légzés, fsknzés vgy ülttés útján z mri tst krülő nygok vgy kvrékk nm trtoznk kozmtiki trmékk köré. (3) Tkintttl nnonygokr vontkozó, különöző szrvk áltl közzéttt különfél mghtározásokr, vlmint nnothnológiák trén tpsztlhtó folymtos műszki és tuományos fjlőésr, Bizottság z (1) kzés k) pontját móosítj és hozzáigzítj műszki és tuományos fjlőéshz, vlmint későikn nmztközi szintn lfogásr krülő foglommghtározásokhoz. Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló zn intézkést 32. ikk (3) kzésén mlíttt llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. II. FEJEZET BIZTONSÁG, FELELŐSSÉG, SZABAD MOZGÁS 3. ikk Biztonság A forglmzott kozmtiki trmékknk iztonságosknk kll lnniük z mri gészségr, mnnyin rnlttésszrűn vgy ésszrűn, lőrláthtó fltétlk mlltt hsználják, figylm vév lsősorn kövtkzőkt: ) kiszrlés, 87/357/EGK iránylvvl összhngn; ) ímkézés; ) hsználtr és hsználton kívül hlyzésr vontkozó utsítás; ) gyé mgjgyzés vgy informáió, mlyt 4. ikkn mghtározott fllős szmély. A figylmzttésk fltünttés nm mntsíti 2. és 4. ikkn mghtározott szmélykt z rnltn lőírt gyé kövtlményk lól. 4. ikk Fllős szmély (1) Csk olyn kozmtiki trmék hozhtó forglom, mlyr vontkozón Közösségn gy jogi vgy trmészts szmélyt fllős szmélynk jlöltk ki. (2) Minn forglom hozott kozmtiki trmék stén fllős szmély iztosítj z rnltn mghtározott kötlzttségk trtását. (3) A Közösségn lőállított és kivitlt kövtőn Közösség trültér újól nm hozott kozmtiki trmék stén Közösségn ltlptt gyártó fllős szmély.

8 L 342/66 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A gyártó írásli mghtlmzássl kinvzht gy, Közösség trültén ltlptt fllős szmélyt, ki zt írásn fogj l. (4) A Közösségn lőállított, és kivitlt kövtőn Közösség trültér újól nm hozott kozmtiki trmék stén Közösség trültén kívül ltlptt gyártónk írásli mghtlmzássl kll kijlölni Közösség trültén ltlptt fllős szmélyt, kink mghtlmzást írásn kll lfogni. (5) Importált kozmtiki trmék stén z importőr z áltl forglom hozott trmékért fllős szmély is gyn. Az importőr írásli mghtlmzássl kinvzht gy, Közösség trültén ltlptt fllős szmélyt, ki zt írásn fogj l. (6) A forglmzó fllős szmély, h sját nv vgy véjgy ltt hoz gy kozmtiki trmékt forglom, vgy már forglomn lévő trmékt mgváltozttj oly móon, hogy z kihtht trmékr vontkozó kövtlményknk vló mgfllésr. A már forglom hozott kozmtiki trmékkr vontkozó tájékozttás lforítás nm minősül trmék olyn jllgű móosításánk, mly kihtht z rnlt szrint trmékr vontkozó kövtlményknk vló mgfllésr. kll niuk trmék gys jllmzői mgfllőségénk igzolásához szükségs vlmnnyi informáiót és okumntáiót htóság ár könnyn érthtő nylvn. 6. ikk A forglmzók kötlzttségi (1) Tvéknységükkl összfüggésn, kozmtiki trmék forglmzáskor forglmzóknk kllő gonossággl kll ljárniuk z lklmznó kövtlménykkl kpsoltn. (2) A kozmtiki trmék forglmzás lőtt forglmzók z láikt llnőrzik: szrplnk- trmékn 19. ikk (1) kzésénk ), ) és g) pontján, vlmint 19. ikk (3) és (4) kzésén lőírt ímkézési informáiók; tljsülnk- 19. ikk (5) kzésén lőírt nylvi kövtlményk; h 19. ikk (1) kzés lklmznó, nm járt- l mgott minőségmgőrzési iő. (3) Amnnyin forglmzó úgy véli, vgy ok vn zt hinni, hogy 5. ikk A fllős szmély kötlzttségi (1) A fllős szmély iztosítj 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. ikknk, 19. ikk (1), (2) és (5) kzésénk, vlmint 20., 21., 23. és 24. ikknk vló mgfllést. (2) H fllős szmélyk úgy vélik, vgy okuk vn úgy vélni, hogy z áltluk forglom hozott kozmtiki trmék nm fll mg rnltnk, zonnl mghozzák szükségs korrkiós intézkéskt nnk érkén, hogy trmék mgflljn rnltnk vgy ott stn kivonj forglomól vgy visszhívj trmékt. Továá, h kozmtiki trmék kokáztot jlnt z mri gészségr, fllős szmély zonnl értsíti rről zon tgállmok illtéks nmzti htóságit, hol trmékt forglmzzák, és zon tgállm illtéks nmzti htóságit, hol trmékinformáiós okumntáió könnyn hozzáférhtő, különösn részltzv rnlt mgsértésénk körülményit és mghozott korrkiós intézkéskt. (3) A fllős szmélyknk z illtéks htóságokkl z utóik kérésér gyütt kll műköni forglmzott kozmtiki trmékk áltl okozott kokáztok kiküszöölés érkén hozott intézkésk mgtétlén. Különösn, fllős szmélyknk vlmly illtéks nmzti htóság inokolt kérlmér át gy kozmtiki trmék nm fll mg rnlt kövtlményink, ig nm forglmzhtj trmékt, míg z mg nm fll vontkozó kövtlményknk; gy áltl forglmzott kozmtiki trmék nm fll mg rnltnk, gonoskoik rról, hogy mghozzák szükségs korrkiós intézkéskt nnk érkén, hogy trmék mgflljn rnltnk vgy ott stn trmékt kivonják forglomól vgy visszhívják. Továá h kozmtiki trmék kokáztot jlnt z mri gészségr, forglmzók rről hléktlnul tájékozttják fllős szmélyt és nnk tgállmnk z illtéks nmzti htóságit, hol trmékt forglmzzák, és mgják különösn z lőírások mgsértésénk részltit és mghozott korrkiós intézkéskt. (4) A forglmzók iztosítják, hogy minig, míg gy trmékért fllnk, tárolási vgy szállítási fltétlk nm vszélyzttik trméknk z rnltn mghtározott kövtlményknk vló mgfllését. (5) A forglmzóknk z illtéks htóságokkl - z utóik kérésér - gyütt kll műköni forglmzott trmékk áltl jlnttt kokáztok lkrülés érkén ttt intézkésk során. A forglmzók vlmly illtéks nmzti htóságnk - nnk inokolt kérésér -átják trmék (2) kzésn flsorolt kövtlményknk vló mgfllőségénk igzolásához szükségs vlmnnyi informáiót és okumntáiót htóság ár könnyn érthtő nylvn.

9 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/67 7. ikk Azonosítás z llátási lánon lül Az illtéks htóság kérésér: fllős szmélyknk tuniuk kll zonosítni zokt forglmzókt, kiknk kozmtiki trmékt szállítják; forglmzónk tuni kll zonosítni zt forglmzót vgy fllős szmélyt, kitől kozmtiki trmékt szrzt, és zokt forglmzókt, kiknk kozmtiki trmékt szállított. E kötlzttségnk kozmtiki trméktétlnk forglmzó rnlkzésér osátás iőpontjától ított 3 évig kll mgfllni. 8. ikk Hlys gyártási gykorlt (1) A kozmtiki trmékkt z 1. ikkn fogllt élkitűzésk iztosítás érkén hlys gyártási gykorltnk mgfllőn kll lőállítni. (2) Hlys gyártási gykorltnk kll tkintni, h gyártás mgfll vontkozó hrmonizált szványoknk, mlyk rfrniáit z Európi Unió Hivtlos Lpján közzéttték. 9. ikk Sz mozgás A tgállmok z rnltn mgállpított kövtlménykkl kpsoltos okokr hivtkozv nm utsíthtják l, tilthtják mg vgy korlátozhtják zon kozmtiki trmékk forglmzását, mlyk mgfllnk z rnltn lőírt kövtlményknk. III. FEJEZET BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS, TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ, BEJELENTÉS 10. ikk Biztonsági értéklés (1) Annk igzolásár, hogy kozmtiki trmék mgfll 3. ikkn foglltknk, fllős szmély kozmtiki trmék forglom hoztlát mglőzőn iztosítj, hogy kozmtiki trmékt vontkozó tok lpján iztonsági szmpontól értéklték, és kozmtiki trmékről z I. mlléklttl összhngn iztonsági jlntést állítottk ki. A fllős szmély iztosítj, hogy: ) iztonsági értéklés során figylm vgyék kéréss kozmtiki trmék flhsználási élját, vlmint végső össztétl gys össztvőivl szmni lőrláthtó rnszrs xpozíiót; ) iztonsági értéklés során mgfllő, izonyítékok mérlglésén lpuló mgközlítést lklmznk vlmnnyi létző forrásól szármzó t flülvizsgáltár; ) kozmtiki trmékről kiállított iztonsági jlntést trmék forglom hoztlát kövtőn szrztt továi rlváns informáiók ismrtén ktulizálják. Az lső lkzést zokr kozmtiki trmékkr is lklmzni kll, mlykt 76/768/EGK iránylv lpján jlntttk. A Bizottság, z összs érklt félll szorosn gyüttműköv, mgfllő iránymuttásokt fog l nnk érkén, hogy válllkozások, különösn kis- és középválllkozások mg tujnk fllni z I. mllékltn mgállpított kövtlményknk. Az iránymuttásokt 32. ikk (2) kzésén fogllt szályozási izottsági ljárássl kll lfogni. (2) A kozmtiki trméknk z I. mlléklt B. rész szrinti iztonsági értéklését olyn szmély végzhti, ki gytmi gyógyszrészti, toxikológii, orvostuományi vgy zkkl rokon tuományok trén végztt lmélti és gykorlti tnulmányok vgy tgállmok áltl zzl gynértékűnk lismrt képzés lvégzését igzoló oklvélll vgy hivtlos képsítéssl rnlkzik. (3) Az (1) kzés szrinti iztonsági értéklésn mlíttt és kozmtiki trmék iztonsági értéklés éljáól, június 30. után végztt nm kliniki iztonsági tnulmányoknk mg kll fllniük tnulmány lvégzéskor érvényn lévő, hlys lortóriumi gykorlt lplviről szóló közösségi jogszályoknk vgy Bizottság vgy z ECHA áltl zkkl gynértékűnk tkinttt nmztközi szványoknk. 11. ikk Trmékinformáiós okumntáió (1) A kozmtiki trmék forglom hoztlkor fllős szmély vzti z rr vontkozó trmékinformáiós okumntáiót. A trmékinformáiós okumntáiót z utolsó kozmtiki trméktétl forglom hoztlánk iőpontjától ított 10 évig kll mgőrizni. (2) A trmékinformáiós okumntáiónk kövtkző informáiókt és tokt kll trtlmzni, mlykt szükség szrint ktulizálni kll: ) kozmtiki trmék lírás, mly lhtővé tszi, hogy trmékinformáiós okumntáió gyértlműn mgflltthtő lgyn kozmtiki trmékkl; ) 10. ikk (1) kzésén mghtározott, kozmtiki trmékről kiállított iztonsági jlntés; ) gyártási folymt lírás, vlmint nyiltkozt 8. ikkn lőírt hlys gyártási gykorltnk vló mgfllésről;

10 L 342/68 Az Európi Unió Hivtlos Lpj ) h zt trmék jllg vgy htás inokolj, kozmtiki trméktől várt htás igzolás; ) kozmtiki trmék vgy össztvői kifjlsztésér vgy iztonságosságánk értéklésér vontkozó, gyártó, mghtlmzottji vgy szállítói áltl végztt álltkísérltkr vontkozó tok, lértv hrmik állmok jogszályi kövtlményink trtás éljáól végztt ármilyn álltkísérltt. (3) A fllős szmély ímkén fltüntttt sját ímén, lktronikus vgy gyé formán könnyn hozzáférhtővé tszi trmékinformáiós okmumntáiót zon tgállm illtéks htóság ár, hol okumntáiót tárolják. A trmékinformáiós okumntáión szrplő informáiónk tgállm illtéks htósági áltl könnyn érthtő nylvn kll rnlkzésr állni. (4) Az ikk (1) (3) kzésén fogllt kövtlménykt kll lklmzni zokr kozmtiki trmékkr is, mlykt 76/768/EGK iránylv lpján jlntttk. 12. ikk Mintvétl és llnőrzés (1) A kozmtiki trmékk mintvétlét és llnőrzését mgízhtó és mgismétlhtő mószrrl kll végzni. (2) Alklmznó közösségi jogszály hiányán fltétlzni kll mgízhtóságot és mgismétlhtőségt, mnnyin z lklmzott ljárás mgfll vontkozó hrmonizált szványoknk, mlyk rfrniáit z Európi Unió Hivtlos Lpján közzéttték. 13. ikk Bjlntés f) nnonygok formáján jlnlévő nygok és: i. zok zonosítás, i értv kémii lnvzésükt (IU PAC) és gyé lírásokt z rnlt II VI. mllékltk prmulum 2. pontján foglltknk mgfllőn; ii. z ésszrűn lőr láthtó xpozíiós körülményk; g) z 1272/2008/EK rnlt VI. mlléklt 3. rész szrinti 1A vgy 1B ktgóriá trtozó rákkltő, mutgén vgy rproukiót károsító (CMR) nygok nv és Chmil Astrts Srvi (CAS) vgy EC-; h) krtrptúr, mly káros mllékhtások jlntkzés stén lhtővé tszi gyors és szkszrű orvosi llátást. Az lső lkzést kll lklmzni zokr kozmtiki trmékkr is, mlykt 76/768/EGK iránylv lpján jlntttk. (2) A kozmtiki trmék forglom hoztlkor fllős szmély jlnti Bizottságnk z rti ímkézést, és, h szövg mgfllőn olvshtó, fényképt mllékl mgfllő somgolásról. (3) július 11-től kzv z forglmzó, ki vlmly tgállmn gy másik tgállmn már forglom hozott kozmtiki trmékt forglmz, és sját kzményzésér, nmzti jogszályoknk vló mgfllés érkén lforítj trmék ímkézésénk ármly lmét, z lái informáiókt kötls lktronikus formán nyújtni Bizottságnk: ) kozmtiki trmék ktgóriáj, nv külő tgállmn és nv n tgállmn, hol kozmtiki trmékt forglmzzák, mly lhtővé tszi nnk gyi zonosítását; ) nnk tgállmnk nv, hol kozmtiki trmékt forglmzzák; (1) A fllős szmély kozmtiki trmék forglom hoztlát mglőzőn lktronikus úton Bizottság rnlkzésér osátj kövtkző informáiókt: ) kozmtiki trmék ktgóriáj és nv vgy nvi, mlyk lhtővé tszik trmék gyi zonosítását; ) fllős szmély nv és ím, kinél trmékinformáiós okumntáió könnyn hozzáférhtő; ) hoztl stén szármzási ország; ) zon tgállm mgnvzés, hol kozmtiki trmékt forglom hozzák; ) forglmzó nv és ím; ) fllős szmély nv és ím, kinél trmékinformáiós okumntáió könnyn hozzáférhtő. (4) Amnnyin gy kozmtiki trmékt július 11. lőtt hoztk forglom, ttől z iőponttól kzőőn nm hozzák forglom, nnk forglmzónk, ki zn iőpontot kövtőn vlmly tgállmn vzti z ott trmékt, kövtkző informáiókt kll közölni fllős szméllyl: ) kozmtiki trmék ktgóriáj, nv külő tgállmn és nv n tgállmn, hol kozmtiki trmékt forglmzzák, mly lhtővé tszi nnk gyi zonosítását; ) zon trmészts szmély ti, kivl szükség stén fl lht vnni kpsoltot; ) nnk tgállmnk nv, hol kozmtiki trmékt forglmzzák;

11 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/69 ) forglmzó nv és ím. E közlmény lpján fllős szmély kötls lktronikus úton nyújtni Bizottságnk z ikk (1) kzésén mlíttt informáiókt, mnnyin n tgállmn, hol kozmtiki trmékt forglmzzák, nm történt mg 76/768/EGK iránylv 7. ikk (3) kzésénk és 7. ikk (4) kzésénk mgfllő jlntés. (5) A Bizottság z (1) kzés ) g) pontjin és (2) és (3) kzésn mghtározott informáiókt lktronikus úton, hléktlnul vlmnnyi illtéks htóság rnlkzésér osátj. Ezn informáiókt z illtéks htóságok kizárólg piflügylti, pilmzési, értéklési és fogysztói tájékozttási élokr hsználhtják 25., 26. és 27. ikkl összfüggésn. (6) A Bizottság z (1), (2) és (3) kzésn mghtározott informáiókt lktronikus úton, hléktlnul továítj mérgllnőrző központoknk vgy hsonló szrvztknk, mlykt tgállmok élól létrhoztk. Ezkt z informáiókt tstültk kizárólg orvosi llátás éljár hsználhtják fl. (7) Az (1), (3) és (4) kzésn mgott informáiók ármly változás stén fllős szmély vgy forglmzó késlm nélkül ktulizálj zokt. (8) A Bizottság új kövtlményk hozzáásávl móosíthtj z (1) (7) kzést, figylm vév műszki és tuományos fjlőést és piflügylthz kpsolóó gyi szükségltkt. Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló zn intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. IV. FEJEZET EGYES ANYAGOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK 14. ikk A mllékltkn flsorolt nygokr vontkozó korlátozások (1) A 3. ikk sérlm nélkül kozmtiki trmékk nm trtlmzhtják kövtkző nygokt: ) tiltott nygok II. mllékltn flsorolt tiltott nygok; ) korlátozottn flhsználhtó nygok olyn korlátozottn flhsználhtó nygok, mlykt nm III. mllékltn mgállpított korlátozásokkl összhngn hsználnk; ) színzékk i. IV. mllékltn flsoroltktól ltérő színzékk és z ott flsoroltk közül zok, mlykt nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk, kivév (2) kzésn mghtározott hjszínzőkt; ii. ), )(i) és )(i) pontok sérlm nélkül, zok IV. mllékltn flsorolt nygok, mlykt nm színzékként vló flhsználásr szántk, és nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk. ) trtósítószrk i. trtósítószrk, kivév z V. mllékltn flsoroltkt, vlmint z ott flsorolt zon trtósítószrk, mlykt nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk; ii. ) UV-szűrők ), )(i), és )(i) pontok sérlm nélkül, zok z V. mllékltn flsorolt nygok, mlykt nm trtósítószrként vló flhsználásr szántk, és mlykt nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk. i. VI. mllékltn flsoroltktól különöző UV-szűrők, vlmint z ott flsorolt zon UV-szűrők, mlykt nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk; ii. ), )(i) és )(i) pontok sérlm nélkül zok VI. mllékltn flsorolt nygok, mlykt nm UV-szűrőként vló flhsználásr szántk, és mlykt nm z mlíttt mllékltn mghtározott fltétlk szrint hsználnk. (2) A IV. mlléklt htályánk hjszínzőkr történő kitrjsztésér irányuló izottsági htározttól függőn, trmékk nm trtlmzhtnk hj színzésér szánt olyn színzékt, mly IV. mllékltn nm szrpl, vlmint hj színzésér szánt olyn színzékt, mly szrpl IV. mllékltn, nm z n mghtározott fltétlk szrint hsználják. Az lső lkzésn hivtkozott, rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló izottsági htároztot 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. 15. ikk CMR-nk minősíttt nygok (1) Az 1272/2008/EK rnlt VI. mlléklténk 3. rész szrinti 2. ktgóriá trtozó CMR-nk minősíttt nygok kozmtiki trmékkn vló flhsználás tilos. Ugynkkor 2. ktgóriá sorolt nyg flhsználhtó kozmtiki trmékkn, h z nygot z SCCS értéklt és zt kozmtiki trmékkn vló flhsználásr iztonságosnk tlált. A Bizottság élól, z rnlt 32. ikk (3) kzésén mlíttt llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárásnk mgfllőn, mghozz szükségs intézkéskt.

12 L 342/70 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (2) Az 1272/2008/EK rnlt VI. mlléklténk 3. rész szrinti 1A vgy 1B ktgóriá trtozó CMR-nk minősíttt nygok kozmtiki trmékkn vló flhsználás tilos. Minzonáltl zn nygok kozmtiki trmékkn vló kivétls flhsználás mgngtt, h zt kövtőn, hogy zokt z 1272/2008/EK rnlt VI. mlléklténk 3. rész szrinti osztályozásnk mgfllőn 1A. vgy 1B. ktgóriá trtozó CMRnk minősíttték, mgfllnk kövtkző fltétlk mingyikénk: ) mgfllnk z éllmiszrjog áltlános lviről és kövtlményiről, z Európi Éllmiszriztonsági Htóság létrhozásáról és z éllmiszriztonságr vontkozó ljárások mgállpításáról szóló, jnuár 28-i 178/2002/EK urópi prlmnti és tnási rnltn ( 1 ) mghtározott éllmiszr-iztonsági kövtlményknk; ) z ltrntívlmzés okumntáiój lpján nm állnk rnlkzésr mgfllő ltrntív nygok; ) z lklmzásr trmékktgóri ott flhsználás éljáól krül sor ismrt xpozíióvl; vlmint ) z SCCS értéklt zkt z nygokt, és iztonságosnk ítélt kozmtiki trmékkn vló flhsználásukt, különös tkintttl z trmékkkl szmni xpozíiór és z gyé forrásokól szármzó átfogó xpozíiór, vlmint különös figylmml z érzékny társlmi soportokr. A kozmtiki trmékk hlytln hsználtánk kiküszöölés érkén kll trtni z rnlt 3. ikk szrinti ímkézéssl kpsoltos különlgs lőírásokt, figylm vév vszélys nygok jlnlétéől óó lhtségs kokáztokt és z xpozíió mójit. E kzés végrhjtás érkén Bizottság z érinttt nygoknk z 1272/2008/EK rnlt VI. mlléklténk 3. részé vló flvétlét kövtőn lgkéső 15 hónppl móosítj rnlt mllékltit z rnlt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn. Rnkívül sürgős stn Bizottság z rnlt 32. ikk (4) kzésén lőírt sürgősségi ljárást lklmzhtj. A Bizottság mgízz z SCCS-t zn nygok újrértéklésévl, mint zok iztonságosságávl kpsoltn ggolmk mrülnk fl, és lgkéső z rnlt III VI. mlléklté vló flvétlükt kövtő öt évn lül, vlmint zt kövtőn lglá ötévnt. (3) A Bizottság iztosítj, hogy lgkéső jnuár 11-ig mgfllő iránymuttások krüljnk kiolgozásr nnk érkén, hogy hrmonizált mgközlítést lhssn lklmzni CMRnygok iztonságos hsználtánk értéklésévl kpsoltos átfogó xpozíióslésk kiolgozásár és flhsználásár. Ezkt z iránymuttásokt z SCCS, z ECHA, z EFSA és más ( 1 ) HL L 31., , 1. o. rlváns érklt flkkl történő gyzttés mlltt olgozzák ki, ott stn vontkozó lgjo gykorlt lklmzásávl. (4) Amikor rnlkzésr állnk közösségi vgy nmztközi szintn lfogott kritériumok z nokrin-romoló tuljonsággl rnlkző nygok zonosításár, vgy lgkéső jnuár 11-ig Bizottság flülvizsgálj rnltt z nokrinromoló tuljonságokkl rnlkző nygok tkinttén. 16. ikk Nnonygok (1) A nnonygokt trtlmzó vlmnnyi kozmtiki trmék stén iztosítni kll z mri gészség mgs szintű vélmét. (2) Eltérő rnlkzés hiányán, ikk rnlkzési nm vontkoznk 14. ikkn szályozott, színzékként, UV-szűrőként vgy trtósítószrként hsznált nnonygokr. (3) A 13. ikkn lőírt jlntésn kívül fllős szmélynk lktronikus úton, ht hónppl forglom hoztl lőtt kll jlntni nnonygokt trtlmzó kozmtiki trmékkt Bizottságnk, kivév, h zkt trmékkt ugynz fllős szmély jnuár 11. lőtt már forglom hozt. Ez utói stn fllős szmélynk forglom hozott, nnonygokt trtlmzó kozmtiki trmékkt jnuár 11. és július 11. között, 13. ikkn mlíttt értsítésn kívül lktronikus úton is kll jlntni Bizottságnk. Az lső és másoik lkzés nm lklmznó z rnlt III. mllékltén lőírt kövtlményknk mgfllő, nnonygokt trtlmzó kozmtiki trmékkr. A Bizottságnk történő jlntés lglá z lái informáiókt trtlmzz: ) nnonyg zonosítás, i értv kémii lnvzését (IU PAC) és gyé lírásit II VI. mlléklt prmulum 2. pontjánk mgfllőn; ) nnonyg spifikáiój, iértv részskék mértét, fiziki és kémii tuljonságit; ) z évnt forglom hozni kívánt kozmtiki trmékkn tlálhtó nnonygok mnnyiségénk slés; ) nnonyg toxikológii profilj; ) nnonyg iztonsági ti rr kozmtiki trmékktgóriár vontkozón, mlyn hsználni kívánják; f) z ésszrűn lőr láthtó xpozíiós körülményk.

13 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/71 A fllős szmély írásn flhtlmzht gy másik jogi vgy trmészts szmélyt nnonygokkl kpsoltos jlntésr, és rről tájékozttj Bizottságot. A Bizottság hivtkozási ot rnl nyújtott toxikológii profilhoz, mly hlyttsíthti ) pont lpján jlntnő informáiót. (4) Amnnyin Bizottságnk ggályi vnnk z ott nnonyg iztonságosságávl kpsoltn, hléktlnul flkéri z SCCS-t, hogy jon vélményt nnonygok iztonságosságáról mgfllő kozmtiki trmékktgóriákn vló flhsználásr vontkozón, vlmint z ésszrűn lőr láthtó xpozíiós körülménykről. A Bizottság nyilvánosn is hozzáférhtővé tszi zkt z informáiókt. Az SCCS Bizottság kérését kövtő ht hónpon lül vélményt nyilvánít. Amnnyin z SCCS zt állpítj mg, hogy vlmilyn szükségs t hiányzik, Bizottság flkéri fllős szmélyt hiányzó tok kifjzttn mghtározott és mg nm hosszíthtó, ésszrű htáriőn lüli pótlásár. Az SCCS továi tok érkzésétől ított ht hónpon lül véglgs vélményt. Az SCCS vélményét nyilvánosn hozzáférhtővé kll tnni. (5) A Bizottság ármikor igény vhti (4) kzésn mlíttt ljárást, h pélául hrmik fél áltl nyújtott új informáiók lpján ggályi mrülnk fl iztonságossággl kpsoltn. (6) Figylm vév z SCCS vélményét, és h z mri gészségt potniálisn vszély fnygti iértv zt z stt, mikor légtln t áll rnlkzésr, Bizottság móosíthtj II. és III. mllékltt. színzékként, UV-szűrőként és trtósítószrként hsznált nnonygokt is. Az lső jlntést július 11-ig kll nyújtni. Az ktulizált jlntésnk össz kll fogllni különösn z új kozmtiki trmékktgóriákn hsznált új nnonygokt, jlntésk át, nnospifikus értéklési mószrk és iztonsági értéklési iránymuttások kiolgozás trén ttt lőrlépéskt, vlmint nmztközi gyüttműköési progrmokkl kpsoltos informáiókt. (11) A Bizottság tuományos fjlőés fényén rnszrsn flülvizsgálj rnlt rnlkzésit nnonygok vontkozásán, és mnnyin szükségs, z mlíttt rnlkzéskhz mgfllő móosításokt jvsol. Az lső flülvizsgáltot július 11-ig kll lkészítni. 17. ikk Tiltott nygok nyomi Vlmly tiltott nygnk trmészts vgy szinttikus össztvőkől álló sznnyzőésől, gyártási ljárásól, tárolásól, somgoló nygól átkrülő, hlys gyártási gykorlt során thnikilg lkrülhttln, kis mnnyiségű, véltlnszrű jlnlét mgngtt, mnnyin z mgfll 3. ikkn foglltknk. V. FEJEZET ÁLLATKÍSÉRLETEK (7) A Bizottság figylm vév műszki és tuományos fjlőést új kövtlményk hozzáásávl móosíthtj (3) kzést (8) Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár vontkozó, (6) és (7) kzésn mlíttt intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. (9) Rnkívül sürgős stn Bizottság 32. ikk (4) kzésén lőírt ljárást lklmzhtj. (10) A Bizottság z lái informáiót osátj rnlkzésr: ) A Bizottság lgkéső jnuár 11-ig rnlkzésr osátj kozmtiki trmékkn flhsznált vlmnnyi nnonyg ktlógusát, külön részn mgmlítv színzékként, UV-szűrőként és trtósítószrként forglom hozottkt is, fltünttv kozmtiki trmékktgóriákt és z ésszrűn lőr láthtó xpozíiós körülménykt. Ezt ktlógust zt kövtőn rnszrsn ktulizálni kll, és nnk nyilvánosn hozzáférhtőnk kll lnni. ) A Bizottság évnt állpotjlntést nyújt z Európi Prlmntnk és Tnásnk, mlyn tájékoztt nnonygok kozmtiki trmékkn vló flhsználásánk lkulásáról Közösségn lül, külön részn mlítv 18. ikk Álltkísérltk (1) A 3. ikkől rő áltlános kötlzttségk sérlm nélkül tilosk kövtkzők: ) olyn kozmtiki trmékk forglom hoztl, mlyknk végső össztétlét z rnlt kövtlményink vló mgfllés érkén álltkísérltk lpján htározták mg z ltrntív mószrktől ltérő mószr flhsználásávl zt kövtőn, hogy közösségi szintn ilyn ltrntív mószrt vliáltk és lfogtk, mgfllőn figylm vév vliálás fjlőését z OECD-n lül; ) z olyn kozmtiki trmékk forglom hoztl, mlyk olyn össztvőkt vgy össztvő-komináiókt trtlmznk, mlykt z rnlt kövtlményink vló mgfllés érkén álltkísérltk lpján htároztk mg z ltrntív mószrktől ltérő mószr flhsználásávl zt kövtőn, hogy közösségi szintn ilyn ltrntív mószrt vliáltk és lfogtk, mgfllőn figylm vév vliálás fjlőését z OECD-n lül; ) z rnlt kövtlményink vló mgfllés érkén kozmtiki késztrmékkkl Közösségn lül végztt álltkísérltk;

14 L 342/72 Az Európi Unió Hivtlos Lpj ) z rnlt kövtlményink vló mgfllés érkén z össztvőkön vgy össztvők komináióin, Közösségn lül végztt álltkísérltk zon iőpont után, mlytől kzv vgyi nygok rgisztrálásáról, értékléséről, ngélyzéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK urópi prlmnti és tnási rnlt ( 1 ) értlmén lklmznó vizsgálti mószrk mgállpításáról szóló, május 30-i 440/2008/EK izottsági rnltn, vgy rnlt VIII. mllékltén flsorolt gy vgy tö vliált ltrntív mószrrl történő hlyttsítését mgkövtlik. (2) A Bizottság z SCCS-sl és z Altrntív Mószrk Vliálásávl Fogllkozó Európi Központtl (ECVAM) folyttott konzultáiót kövtőn, vlmint mgfllőn figylm vév vliálás fjlőését z OECD-n lül mgállpított z (1) kzés ), ) és ) pontj ltti rnlkzésk végrhjtásánk ütmtrvét, lértv különöző vizsgáltok kivonásár vontkozó htáriőkt is. Az ütmtrvkt októr 1-jén nyilvánosságr hozták és mgkülték z Európi Prlmntnk és Tnásnk. Az (1) kzés ), ) és ) pontjár vontkozón végrhjtási htáriőt márius 11-r korlátozták. Az ismétlt ózistoxiitássl, rprouktív toxiitássl és toxiko-kintikávl kpsoltosn végztt vizsgáltokr, mlykr jlnlg ninsnk vizsgált ltrntívák, z (1) kzés ) és ) pontjánk végrhjtási htárij márius 11. A Bizottság tnulmányozz z olyn különösn z ismétlt ózistoxiitássl végztt toxiitássl, rprouktív toxiitássl és toxiko-kintikávl kpsoltosn végztt kísérltkr vontkozó tillom trtásánk műszki nhézségit, mlyknk jlnlg nins vizsgált ltrntíváj. A fnti tnulmányok iiglns és véglgs rményir vontkozó informáiók 35. ikk lpján nyújtott évs jlntésk részét képzik. kll hlyzt értéklését, és mg kll jlölni szükségs intézkéskt. A Bizottság nnk lpján z SCCS-sl folyttott konzultáiót kövtőn és inoklássl llátott htározt útján ngélyzhti z ltérést. Ezn ngélynk mg kll állpítni z ltéréssl kpsoltos fltétlkt mghtározott élok, z iőtrtm és z rménykről szóló jlntéstétl tkinttén. Eltérés kizárólg n z stn ngélyzhtő, h: ) z össztvőt széls körn hsználják, és z hsonló funkió llátásár lklms más össztvővl nm hlyttsíthtő; ) z ott mri gészségügyi prolém izonyított, és z álltkísérltk szükségsségét mginokolták, vlmint zt z értéklés lpjául szolgáló részlts kuttási ljárássl látámsztották. Az ngélyzésről szóló htároztot, hozzá kpsolt fltétlkt és z lért végső rményt fl kll tünttni Bizottság áltl, 35. ikk lpján nyújtnó évs jlntésn. A htoik lkzésn hivtkozott, rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. (3) E ikk és 20. ikk lklmzásán: ) kozmtiki késztrmék : forglom hozott és végflhsználó ár forglmzott végső össztétlű kozmtiki trmék vgy nnk mintpélány; Ezn évs jlntésk lpján, z lső lkzésnk mgfllőn kiolgozott ütmtrvk z lső lkzéssl összfüggésn márius 11-ig voltk átolgozhtók, másoik lkzéssl összfüggésn pig márius 11-ig, z lső kzésn mlíttt intézménykkl folyttott konzultáiót kövtőn olgozhtók át. A Bizottság tnulmányozz z lőrhlást és htáriők trtását, vlmint tillom trtásánk műszki nhézségit. A Bizottság tnulmányink iiglns és véglgs rményir vontkozó informáióknk 35. ikk lpján nyújtott évs jlntésk részét képzik. Amnnyin tnulmányokn lgkéső másoik lkzésn mlíttt lghossz htáriő ljárt lőtt két évvl rr kövtkzttésr jutnk, hogy z mlíttt lkzésn mlíttt gy vgy tö vizsgáltot z n mlíttt htáriő ljártáig vlmilyn műszki okól nm fjlsztik ki és nm vliálják, Bizottság tájékozttj z Európi Prlmntt és Tnásot, és Szrzőés 251. ikkénk mgfllőn joglkotási jvsltot trjszt lő. Különlgs körülményk között, mnnyin vlmly létző kozmtiki össztvő iztonságosság tkinttén komoly ggályok mrülnk fl, vlmly tgállm kérhti Bizottságtól z (1) kzés lóli ltérés iztosítását. A kérlmnk trtlmzni ( 1 ) HL L 142., , 1. o. ) mintpélány : gyártási soroztokn még lő nm állított lső moll vgy mint, mlyről kozmtiki késztrmékt másolják, vgy mlyől zt véglgsn kifjlsztik. VI. FEJEZET A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA 19. ikk Címkézés (1) Az ikkn szrplő gyé rnlkzésk sérlm nélkül kozmtiki trmékk sk kkor forglmzhtók, h zok tárolóényén és somgolásán ltörölhttln, könnyn olvshtó és jól láthtó formán szrplnk kövtkző informáiók: ) fllős szmély nv vgy jgyztt égnv és ím. Ez z informáió röviítv is mgjlnht, h röviítés lpján zonosítni lht szmélyt és ímét. Tö ím mgás stén, ki kll mlni zt ímt, hol trmékinformáiós okumntáiót fllős szmély könnyn hozzáférhtővé ttt. Importált kozmtiki trmékk stén fl kll tünttni szármzási országot;

15 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/73 ) somgolás ijén fnnálló névlgs trtlom súlyn vgy töltési térfogtn, kivév z öt grmmnál vgy öt millilitrnél kvst, ingyns mintákt és gyszri flhsználásr szánt somgokt trtlmzó somgolásokt; z lőr somgolt áruk stén, mlykt áltlán tö tétlként nk l, és mlyk vontkozásán súly vgy töltési térfogt nm jlntős, nm kll mgni trtlmt, fltév, hogy tétlk látszik somgoláson. Ezt z informáiót nm kll mgni, mnnyin tétlk kívülről könnyn mgállpíthtó, vgy trmékt áltlán ronként értéksítik; ) z z iőpont, mig kozmtiki trmék mgfllő fltétlk mlltt tárolv mgfll rti rnlttésénk, és különösn mgfll 3. ikk lőírásink ( továikn: minőségmgőrzési iő ). E ikk lklmzásán össztvő minn olyn nyg vgy kvrék, mlyt szánékosn hsználnk fl gyártás során kozmtiki trmék lőállításához. A kövtkzők nm tkintnők össztvőknk: i. flhsznált nyrsnygok sznnyzőési, ii. kvrékn flhsznált, késztrmékn nm jlnlévő thniki sgénygok. Az illt- és romkompozíiór, vlmint nyrsnygikr prfum vgy rom kifjzés utl. Eznkívül z olyn nygok jlnlétét, mlyk mlítését III. mlléklt gyé oszlopán kövtlik mg, prfüm vgy rom kifjzés mlltt, z össztvők flsorolásán is mg kll jlölni. Az iőpontot vgy somgoláson fltüntttt gyé részltkt mglőzi VII. mlléklt 3. pontján mgott szimólum vgy flhsználhtó szó. A minőségmgőrzési iőt gyértlműn kll mgni, és nnk vgy hónpól és évől, vgy npól, hónpól és évől kll állni, n sorrnn. Amnnyin szükségs, zt z informáiót mgjlölt minőségmgőrzés iztosításához szükségs tárolási körülményk gészítik ki. A minőségmgőrzési iő mgjlölés nm kötlző 30 hónpot mghló minőségmgőrzési ijű kozmtiki trmékk stén. E trmékknél mgjlölik zt flnyitástól ított iőtrtmot, mly ltt trmék iztonságos és fogysztór nézv káros kövtkzmény nélkül hsználhtó. Ezt z informáiót VII. mlléklt 2. pontján mgott szimólum jlöli, mlyt z iőtrtm (hónpokn és/vgy évkn) kövt, kivév, h flnyitástól ított minőségmgőrzési iő foglm nm rlváns; ) flhsználásr vontkozó különlgs óvintézkésk, és lglá III VI. mllékltkn flsorolt, vlmint szkipri flhsználásr krülő kozmtiki trmékkr vontkozó különlgs óvintézkéskr vontkozó informáió; Az össztvők listáját kozmtiki trmékhz vló hozzáás iőpontján mért súlyuk szrinti sökknő sorrnn kll mgni. Az 1 %-nál kis konntráión lőforuló össztvőkt ármilyn sorrnn fl lht sorolni z 1 %-nál ngyo konntráión lévő össztvőkt kövtőn. A nnonyg formáján jln lévő vlmnnyi össztvőt gyértlműn fl kll tünttni z össztvők listáján. Ezn össztvők nvit nno szó kövti zárójln. A hjszínzésr hsznált színzékk kivétlévl, színzékk töi kozmtiki össztvőt kövtőn ttszőlgs sorrnn sorolhtók fl. A töfél színárnyltn forglom hozott koráiós kozmtiki trmékk stén trtlmzht szó vgy +/ szimólum fltünttésévl trméksoportn hsznált minn színzék hjszínzésr hsznált színzékk kivétlévl flsorolhtó. A CI (színinx) nómnkltúr ott stn hsználnó. (2) Amnnyin gykorlti okoknál fogv nm lhtségs z lőírásoknk mgfllőn fltünttni z (1) kzés ) és g) pontján mlíttt informáiókt ímkén z láik lklmznók: z informáiót trmékhz mlléklt vgy stolt tájékozttón, ímkén, szlgon vgy kártyán kll fltünttni; ) gyártási tétl vgy kozmtiki trmék zonosító. Amnnyin z gykorlti okoknál fogv nm lhtségs, mrt kozmtiki trmék túl kis mértű, zt z informáiót sk somgoláson kll fltünttni; f) kozmtiki trmék rnlttés, kivév, h z gyértlműn kirül nnk mgjlnéséől; g) z össztvők flsorolás. Ezt z informáiót sk somgoláson kll fltünttni. A flsorolást z ingrints kifjzés lőzi mg. hsk gykrolti okokól nm mgvlósíthtó, zkr z informáiókr röviíttt formájú informáiós lírássl vgy VII. mlléklt 1. pontján mgott szimólumml kll utlni, mlynk szrplni kll z (1) kzés ) pontján mgott informáió stén tárolóényn vgy somgoláson, z (1) kzés g) pontján mgott informáió stén pig somgoláson. (3) Szppn, fürőgolyók vgy gyé kismértű trmékk stén, hol gykorlti okok mitt nm mgolhtó, hogy z (1) kzés g) pontján mlíttt informáiókt mlléklt tájékozttón, ímkén, szlgon vgy kártyán tüntssék fl, zkt z informáiókt z értéksítésr szánt tároló közvtln közlén tlálhtó tájékozttón kll fltünttni.

16 L 342/74 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (4) A nm lőr somgolt kozmtiki trmékk, vlmint zon trmékk stén, mlykt vvő kérésér vásárláskor somgolnk, vgy zonnli lásr lőr somgolnk, tgállmok htározzák mg z (1) kzésn mgjlölt informáiók jlölésénk részlts szályit. (5) Az (1) kzés ), ), ) és f) pontján, vlmint (2) (4) kzésn mlíttt tájékozttás nylvét zon tgállmok jog htározz mg, hol trmékt végflhsználó részér forglmzzák. (6) Az (1) kzés g) pontján mlíttt informáió mgáskor 33. ikkn lőírt glosszáriumn szrplő össztvők közhsználtú nvit kll hsználni. H z össztvőnk nins közhsználtú nv, z gységsn lismrt nvzéktnn szrplő kifjzés hsználnó. 21. ikk A közérkű informáiókhoz vló hozzáférés Különösn z üzlti titok és szllmi tuljonjogok vélménk sérlm nélkül, fllős szmély iztosítj, hogy kozmtiki trmék minőségi és mnnyiségi össztétlét, vlmint illt- és romkompozíiók stén z össztétl mgnvzését és kóát, szállító kilétét, vlmint kozmtiki trmék hsználtáól rő nmkívántos htásokr és súlyos nmkívántos htásokr vontkozó mglévő tokt mgfllő móon könnyn hozzáférhtővé tgyék nyilvánosság ár. A kozmtiki trmék össztétlévl kpsoltn mgkövtlt, nyilvánosság ár hozzáférhtővé tnő mnnyiségi informáiók z 1272/2008/EK rnlt 3. ikkévl összhngn vszélys nygokr korlátozónk. 20. ikk A trmékr vontkozó állítások VII. FEJEZET PIACFELÜGYELET (1) A kozmtiki trmékk ímkézéskor, forglmzáskor és rklámozáskor tilos z olyn mgszövgzés, vlmint z olyn lnvzésk, véjgyk, képk és gyé képi vgy más mgjlölésk hsznált, mlyk olyn tuljonságok vgy funkiók mglétér utlnk, mlykkl z ott trmék nm rnlkzik. (2) A Bizottság tgállmokkl gyüttműköv slkvési trvt készít z lklmzott állításokról és mghtározz z állítások lklmzás hlytállóságánk közös kritériumir vontkozó prioritásokt. Az SCCS-sl vgy más illtéks htóságokkl folyttott konzultáiót kövtőn Bizottság kozmtiki trmékkkl kpsoltn hsználhtó állításokr vontkozó közös kritériumokt trtlmzó listát fog l z rnlt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn, figylm vév 2005/29/EK iránylv rnlkzésit július 11-ig Bizottság másoik lkzés szrint lfogott közös kritériumok lpján jlntést nyújt z Európi Prlmntnk és Tnásnk z állítások hsználtáról. H jlntés kövtkzttés szrint kozmtiki trmékkkl kpsoltn hsznált állítások nm fllnk mg közös kritériumoknk, Bizottság tgállmokkl gyüttműköv mgfllő intézkéskt hoz mgfllés iztosítás érkén. (3) A fllős szmély sk kkor tüntthti fl kozmtiki trmék somgolásán vgy trmékt kísérő vgy rr utló okumntumn, flirton, ímkén, gyűrűn vgy glléron zt, hogy álltkísérltkt nm végztk, mnnyin gyártó és szállítói kozmtiki késztrmékn vgy mintpélányán, vgy z n lévő ármly össztvőn álltkísérltkt nm végztk, vgy zok lvégzésévl mást nm íztk mg, és nm hsználtk smmilyn össztvőt, mlyt mások álltok flhsználásávl vizsgáltk új kozmtiki trmékk kifjlsztésénk éljáól. 22. ikk Blső pii flügylt A tgállmok forglmzott kozmtiki trmékk lső pii llnőrzésévl flügylik, hogy zok mgfllnk- rnltnk. A trmékinformáiós okumntáión krsztül lvégzik kozmtiki trmékk és gzsági szrplők mgfllő szintű llnőrzését, vlmint ott stn mgfllő minták lpján fiziki és lortóriumi vizsgáltokt végznk. A tgállmok flügylik hlys gyártási gykorlt lvink vló mgfllést is. A tgállmok piflügylti htóságokt fltuk mgfllő lvégzéséhz szükségs htáskörrl, rőforrásokkl és tuássl ruházzák fl. A tgállmok rnszrsn flülvizsgálják és értéklik flügylti tvéknységük műköését. Ezkt flülvizsgáltokt és értékléskt lglá négyévnt lvégzik, és zk rményiről lktronikus kommunikáió útján vgy ott stn gyé móon tájékozttják töi tgállmot és Bizottságot, és lérhtővé tszik zokt nyilvánosság ár. 23. ikk Tájékozttás súlyos nmkívántos htásokról (1) Súlyos nmkívántos htás lőforulás stén fllős szmély és forglmzók késlm nélkül értsítik súlyos nmkívántos htás lőforulás szrinti tgállm illtéks htóságát kövtkzőkről: ) vlmnnyi olyn nmkívántos mllékhtás, mly áltl ismrt vgy nnk ismrt től ésszrűn lvárhtó;

17 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/75 ) z érinttt kozmtiki trmék nv, mly lhtővé tszi trmék pontos zonosítását; ) z áltl stlgsn ttt korrkiós intézkésk. (2) H fllős szmély súlyos nmkívántos htásokról tsz jlntést htás lőforulás szrinti tgállm illtéks htóságánk, kkor htóság zonnl továítj z (1) kzésn mghtározott informáiókt töi tgállm illtéks htóságink. (3) H forglmzók súlyos nmkívántos htásokról tsznk jlntést htás lőforulás szrinti tgállm illtéks htóságánk, kkor htóság zonnl továítj z (1) kzésn mghtározott informáiókt töi tgállm illtéks htóságink és fllős szmélynk. (4) H végflhsználók vgy gészségügyi szkmrk súlyos nmkívántos htásokról tsznk jlntést htás lőforulás szrinti tgállm illtéks htóságánk, kkor z htóság zonnl továítj z érinttt kozmtiki trmékről szóló informáiókt töi tgállm illtéks htóságink és fllős szmélynk. (5) Az illtéks htóságok z ikkn szrplő informáiókt 25., 26. és 27. ikkl összfüggésn piflügylti, pilmzési, értéklési és fogysztói informáiós élokr hsználhtják fl. 24. ikk Az nygokkl kpsoltos informáió Amnnyin komoly kétség mrül fl kozmtiki trmékn flhsznált nyg iztonságosságávl kpsoltn, zon tgálm illtéks htóság, hol z ott nygot trtlmzó trmékt forglmzzák, inokolt kérlmn kérhti fllős szmélyt, hogy külj mg zon kozmtiki trmékk listáját, mlykért fllős, és mlyk z ott nygot trtlmzzák. A listán fl kll tünttni, hogy milyn konntráión vnnk jln zk z nygok kozmtiki trmékkn. Az illtéks htóságok z ikkn szrplő informáiókt 25., 26. és 27. ikkl összfüggésn piflügylti, pilmzési, értéklési és fogysztói informáiós élr hsználhtják fl. VIII. FEJEZET A RENDELET MEGSÉRTÉSE, VÉDZÁRADÉK 25. ikk A rnlt fllős szmély áltli mgsértés (1) A (4) kzés sérlm nélkül z illtéks htóságnk mg kll kövtlni fllős szmélytől, hogy gyértlműn mghtározott, kokázt trmésztévl rányn álló htáriőn lül hozzon mg vlmnnyi mgfllő intézkést, lértv korrkiós intézkéskt is, mlykkl iztosíthtó, hogy kozmtiki trmék mgflljn rnltnk, továá trmék kivonását forglomól, és trmék visszhívását is, h fllős szmély z láik ármlyikét mgsérti: ) 8. ikkn mghtározott hlys gyártási gykorlt; ) 10. ikkn mghtározott iztonsági értéklés; ) 11. ikkn mghtározott, trmékinformáiós okumntáiór vontkozó kövtlményk; ) 12. ikkn mghtározott, mintvétlr és lmzésr vontkozó rnlkzésk; ) 13. és 16. ikkn mghtározott, értsítésr vontkozó kövtlményk; f) 14., 15. és 17. ikkn mghtározott, nygokr vontkozó korlátozások; g) 18. ikkn mghtározott, álltkísérltkr vontkozó kövtlményk; h) 19. ikk (1), (2), (5) és (6) kzésén mghtározott, ímkézésr vontkozó kövtlményk; i) 20. ikkn mlíttt, trmékkl kpsoltos állításokr vontkozó kövtlményk; j) 21. ikkn mghtározott, közérkű informáiókhoz vló hozzáférés; k) 23. ikkn mghtározott, komoly nmkívántos htásokról vló tájékozttás; l) 24. ikkn mghtározott, nygokról szóló értsítésr vontkozó kövtlményk. (2) Aott stn z illtéks htóság értsíti fllős szmély ltlpési hly szrinti tgállm illtéks htóságát zokról z intézkéskről, mlyk mgtétlér fllős szmélyt kötlzt. (3) A fllős szmélynk iztosítni kll, hogy z (1) kzésn mghtározott intézkéskt mgtgyék vlmnnyi olyn érinttt trmék tkinttén, mlyt Közösség trültén forglmznk. (4) Az mri gészségr komoly kokáztot jlntő stn, mnnyin z illtéks htóság mgállpítj, hogy rnlt mgsértés nm kizárólg nnk tgállmnk trültér korlátozóik, hol kozmtiki trmékt forglmzzák, értsítni kll Bizottságot és töi tgállm illtéks htóságit rról, hogy mly intézkésk mghoztlár szólított fl fllős szmélyt. (5) Az illtéks htóság kötls mghozni vlmnnyi mgfllő intézkést kozmtiki trmék forglmzásánk mgtiltásár vgy korlátozásár, illtv kötls trmékt forglomól kivonni vgy visszhívni kövtkző stkn: ) mnnyin közvtln intézkésr vn szükség z mri gészségr komoly kokáztot jlntő stn; vgy

18 L 342/76 Az Európi Unió Hivtlos Lpj ) mnnyin fllős szmély z (1) kzésn mghtározott htáriőn lül nm hozz mg mgfllő intézkéskt. Az mri gészségr komoly kokáztot jlntő stn z illtéks htóságnk késlm nélkül értsítni kll Bizottságot és töi tgállm illtéks htóságit mghozott intézkéskről. (6) H mri gészségt fnygtő komoly kokázt nm áll fnn, és fllős szmély nm hozz mg mgfllő intézkéskt, z illtéks htóságnk késlm nélkül értsítni kll fllős szmély ltlpési hly szrinti tgállm illtéks htóságát mghozott intézkéskről. (7) E ikk (4) és (5) kzés lklmzásán z áltlános trmékiztonságról szóló, mr 3-i 2001/95/EK urópi prlmnti és tnási iránylv ( 1 ) 12. ikkénk (1) kzésén lőírt informáiósrér szolgáló rnszr hsználnó. A 2001/95/EK iránylv 12. ikkénk (2), (3) és (4) kzés, illtv trmékk forglmzásár vontkozó kkritáiós és piflügylti lőírások mgállpításáról szóló, július 9-i 765/2008/EK urópi prlmnti és tnási rnlt ( 2 ) 23. ikk gyránt lklmznó. 26. ikk A rnlt forglmzók áltli mgsértés Az illtéks htóságnk mg kll kövtlni forglmzóktól, hogy kokázt trmésztévl rányn álló, ésszrű htáriőn lül hozznk mg minn mgfllő intézkést, lértv korrkiós intézkéskt is, mlykkl iztosíthtó, hogy kozmtiki trmék mgflljn rnltnk, továá trmék kivonását forglomól, és trmék visszhívását is,, h mgsértik 6. ikkn lőírt kötlzttségkt. Az lső lkzés lklmzásán 2001/95/EK iránylv 12. ikkénk (1) kzésén mghtározott, informáiósrér szolgáló rnszr lklmznó. A 2001/95/EK iránylv 12. ikkénk (2), (3) és (4) kzés lklmznó. (3) A Bizottság z (1) kzésn mghtározott átmnti intézkésk jogosságáról lhtő lgrövi iőn lül önt. E élól lhtőség szrint gyztt z érinttt flkkl, tgállmokkl és z SCCS-sl. (4) H z átmnti intézkésk mglpozottk, 31. ikk (1) kzés lklmznó. (5) H z átmnti intézkésk nm mglpozottk, Bizottság értsíti rről tgállmokt, és z érinttt illtéks htóság htályon kívül hlyzi z átmnti intézkéskt. 28. ikk Hlys igzgtási gykorlt (1) A 25. és 27. ikk értlmén hozott öntésk stén pontosn mg kll jlölni öntés lpjául szolgáló inokokt. A öntésről z illtéks htóság késlm nélkül értsíti fllős szmélyt, kit gyijűlg tájékoztt z érinttt tgállm jogszály lpján rnlkzésér álló jogorvosltokról és jogorvosltok htárijéről. (2) A fllős szmélynk lhtőségt kll iztosítni rr, hogy öntéshoztl lőtt álláspontját lőtrjssz, kivév zokt z stkt, mikor z mri gészségr komoly kokáztot jlntő okokól zonnli vtkozásr vn szükség. (3) Aott stn z (1) és (2) kzésn mlíttt rnlkzésk forglmzó tkinttén 26. és 27. ikk lpján hozott vlmnnyi öntésr lklmznók. 27. ikk Vézárék IX. FEJEZET IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS (1) A 25. ikk (1) kzésén flsorolt kövtlményknk mgfllő trmékk stén, h z illtéks htóság mgizonyosoik vgy ggolomr okot ó nyomós inoki vnnk rr nézv, hogy forglmzott kozmtiki trmék vgy trmékk komoly vszélyt jlntnk vgy jlnthtnk z mri gészségr, mgfllő átmnti intézkéskt kll hozni z ott kozmtiki trmék vgy trmékk forglomól történő kivonásár, visszhívásár, vgy más móon korlátozni kll trmékk hozzáférhtőségét. (2) A htáskörrl rnlkző htóság hléktlnul értsíti Bizottságot és töi tgállm illtéks htóságit mghozott intézkéskről és vlmnnyi zokt látámsztó tról. ( 1 ) HL L 11., , 4. o. ( 2 ) HL L 218., , 30. o. 29. ikk Az illtéks htóságok közötti gyüttműköés (1) A tgállmok illtéks htósági rnlt mgfllő lklmzásánk és kllő végrhjtásánk iztosítás érkén gyüttműkönk gymássl és Bizottsággl, és minn olyn informáiót mgkülnk gymásnk, mly rnlt gységs lklmzásához szükségs. (2) A rnlt gységs lklmzásánk összhngolás érkén Bizottság iztosítj z illtéks htóságok tpsztltsréjénk mgszrvzését. (3) Az gyüttműköés nmztközi szintű kzményzésk rész is lht.

19 Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/ ikk Együttműköés trmékinformáiós okumntáió llnőrzésévl kpsoltn Azon tgállm illtéks htóság, hol kozmtiki trmékt forglmzzák, mgkrshti zon tgállm illtéks htóságát, mlyn könnyű hozzáférést iztosítottk trmékinformáiós okumntáióhoz, hogy igzolj, hogy trmékinformáiós okumntáió tljsíti 11. ikk (2) kzésén mghtározott kövtlménykt és, hogy z n szrplő informáió gyértlműn izonyítj kozmtiki trmék iztonságosságát. A flkérést nyújtó illtéks htóságnk inokolni kll kérését. E kérés lpján mgkrstt illtéks htóság inokoltln késlm nélkül és sürgősségt figylm vév lvégzi z llnőrzést, és tájékozttj mgkrső illtéks htóságot vizsgált rményiről. X. FEJEZET VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. ikk A mllékltk móosítás (1) Amnnyin kozmtiki trmékkn mgtlálhtó nygok hsznált vszélyt jlntht z mri gészségr, és zt közösségi szintn kll kzlni, Bizottság z SCCS-sl történt konzultáiót kövtőn, nnk mgfllőn móosíthtj II VI. mllékltkt. Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. Rnkívül sürgős stn Bizottság 32. ikk (4) kzésén lőírt sürgősségi ljárást lklmzhtj. (2) A Bizottság z SCCS-sl történt gyzttés kövtőn móosíthtj III VI. és VIII. mllékltkt, hogy hozzáigzíts zokt műszki és tuományos fjlőéshz. Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. (3) A forglom hozott kozmtiki trmékk iztonságosságánk iztosítás érkén Bizottság, mnnyin zt szükségsnk ítéli mg, z SCCS-sl történt gyzttés után móosíthtj z I. mllékltt. Az rnlt nm lpvtő fontosságú lmink móosításár irányuló intézkéskt 32. ikk (3) kzésén mlíttt, llnőrzéssl történő szályozási izottsági ljárássl összhngn kll lfogni. 32. ikk Bizottsági ljárás (1) A Bizottság munkáját kozmtiki trmékk állnó izottság sgíti. (2) Az kzésr történő hivtkozás stén z 1999/468/EK htározt 5. és 7. ikk lklmznó, tkintttl htározt 8. ikkén fogllt rnlkzéskr. Az 1999/468/EK htározt 5. ikkénk (6) kzésén mgállpított iőtrtm három hónp. (3) Az kzésr történő hivtkozás stén z 1999/468/EK htározt 5. ikkénk (1) (4) kzés és 7. ikk lklmznó, tkintttl htározt 8. ikkén fogllt rnlkzéskr. (4) Az kzésr történő hivtkozás stén z 1999/468/EK htározt 5. ikkénk (1), (2), (4) és (6) kzés és 7. ikk lklmznó, tkintttl htározt 8. ikkén fogllt rnlkzéskr. 33. ikk Az össztvők közhsználtú nvink glosszárium A Bizottság z össztvők közhsználtú nvit trtlmzó glosszáriumot állít össz és trt nprkészn. A Bizottság nnk érkén figylm vszi nmztközilg lfogott nvzéktnokt, lértv Kozmtiki Össztvők Nmztközi Nvzéktnát (INCI). A glosszárium nm zonos kozmtiki trmékkn flhsználásr ngélyztt nygok listájávl. A forglom hozott kozmtiki trmékk ímkézésér z össztvők közhsználtú nvét kll lklmzni, lgkéső tiznkét hónppl glosszáriumnk z Európi Unió Hivtlos Lpján vló közzététlét kövtőn. 34. ikk Illtéks htóságok, mérgllnőrző központok vgy zkhz hsonló intézményk (1) A tgállmok kijlölik z illtéks nmzti htóságikt. (2) A tgállmok értsítik Bizottságot z (1) kzésn mghtározott htóságok tiról és 13. ikk (6) kzésén mghtározott mérgllnőrző központokról és hsonló szrvztkről. Szükség stén zn tok változásáról is értsítést kll külniük. (3) A Bizottság összállítj és ktulizálj (2) kzésn mghtározott htóságok és szrvztk listáját, s zt nyilvánosság ár hozzáférhtővé tszi. 35. ikk Álltkísérltkről szóló évs jlntés A Bizottság évnt jlntést nyújt z Európi Prlmnt és Tnás részér z láikr vontkozón: 1. z ltrntív mószrk kifjlsztés, vliálás és jogi lfogás trén lért hlás. A jlntés pontos tokt trtlmz kozmtiki trmékkkl kpsoltos, álltokon végztt kísérltk áról és típusáról. A tgállmok 86/609/EGK iránylvn mgállpítottknk mgfllőn gyűjtött sttisztikákon kívül kötlsk gyűjtni fnti informáiókt. A Bizottság különösn iztosítj z élő álltokt fl nm hsználó ltrntív vizsgálti mószrk kifjlsztését, vliálását és jogi lfogását;

20 L 342/78 Az Európi Unió Hivtlos Lpj Bizottság áltl lért hlást közösségi szintn vliált ltrntív mószrknk z OECD áltli lfogttás, vlmint Közösségn ltrntív mószrk flhsználásávl végztt iztonságossági vizsgáltok rményink hrmik országok áltli lismrés trén, különösn Közösség és zn országok közötti gyüttműköési mgállpoások krtin lül; 3. kis- és középválllkozások különlgs igényi figylm vétlénk mój. 36. ikk A hrmonizált szványokkl szmni hivtlos kifogás (1) Amnnyin gy tgállm vgy Bizottság úgy ítéli mg, hogy vlmly hrmonizált szvány nm fll mg tljsn z rnltn fogllt vontkozó kövtlményknk, Bizottság vgy z érinttt tgállm, mgfllő inoklássl, 98/34/EK iránylv 5. ikkévl létrhozott izottsághoz forulht. A izottság késlm nélkül vélményt nyilvánít. (2) A izottsági vélmény tükrén Bizottság önt rról, hogy z Európi Unió Hivtlos Lpján kihirti, nm hirti ki, korlátozássl hirti ki, fnntrtj, korlátozásokkl fnntrtj vgy visszvonj z érinttt hrmonizált szványr vontkozó hivtkozásokt. (3) A Bizottság tájékozttj tgállmokt és z érinttt urópi szványügyi tstültkt. Szükség stén kérlmzi z érinttt hrmonizált szvány flülvizsgáltát. 37. ikk Sznkiók A tgállmok mgállpítják z rnlt rnlkzésink mgsértés stén lklmznó sznkiókkl kpsoltos rnlkzéskt, és mghozzák sznkiók végrhjtását iztosító szükségs intézkéskt. Az lőírt sznkióknk htékonyknk, rányosknk és vissztrtó rjűknk kll lnniük. A tgállmok lgkéső július 11-ig értsítik Bizottságot rnlkzéskről, és hléktlnul tájékozttják z zokt érintő ármly késői móosításról. 38. ikk Htályon kívül hlyzés A 76/768/EGK iránylv július 11-tól htályát vszti, kivév 4. ikkt, mly mr 1-jétől vszti htályát. A htályon kívül hlyztt iránylvr történő hivtkozásokt z rnltr vló hivtkozásokként kll értlmzni. E rnlt nm érinti IX. mlléklt B. részén mghtározott iránylvk nmzti jog történő átülttésér vontkozó htáriőkkl kpsoltos tgállmi kötlzttségkt. Ugynkkor z illtéks htóságok 76/768/EGK iránylv 7. ikkénk (3) kzés és 7. ikkénk (4) kzés lpján kpott informáiókt továr is rnlkzésr osátják, és fllős szmélyk z zn iránylv 7. ikk lpján gyűjtött informáiókt továr is könnyn hozzáférhtővé tszik július 11-ig. 39. ikk Átmnti rnlkzésk A 76/768/EGK iránylvtől ltérv, z rnltnk mgfllő kozmtiki trmékk július 11. lőtt is forglom hozhtók jnuár 11-tól, 76/768/EGK iránylvtől ltérv, z rnlt 13. ikk lpján lvégztt jlntés z mlíttt iránylv 7. ikk (3) kzésénk és 7. ikk (4) kzésénk mgfllő jlntésnk tkintnő. 40. ikk Htálylépés és z lklmzás iőpontj (1) Ez rnlt z Európi Unió Hivtlos Lpján vló kihirtését kövtő huszik npon lép htály. (2) Ezt rnltt július 11-tól kll lklmzni, kivév: 15. ikk (1) és (2) kzését, mlyk mr 1-jétől lklmznók, vlmint 14., 31. és 32. ikkt nnyin, mnnyin zok 15. ikk (1) és (2) kzésénk lklmzásához szükségsk; és A 16. ikk (3) kzésénk másoik lkzés, mly jnuár 11-tól lklmznó. E rnlt tljs gészén kötlző és közvtlnül lklmznó vlmnnyi tgállmn. Klt Brüsszln, novmr 30. z Európi Prlmnt részéről z lnök J. BUZEK Tnás részéről z lnök B. ASK

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS 39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS és végrhjtási utsítás z jtõrnyõs tvéknységrõl és z jtõrnyõk lklmzásáról (454347/1984.) 1 1 Trtlmzz 39. számú Légügyi Elõírást (LK.1984.VIII.31.), z 1/1985. számú légügyi utsitást

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szrlői rfrniútmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Szrlői rfrni-útmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split Mgyr Trtlomjgyzék Trtlomjgyzék

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szrlői rfrniútmuttó Split rnszrű klímrnzésk RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Részletesebben

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok

A soproni járás szociális intézményei által érzékelt probléma csomópontok ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok összhngolás soproni járás trültén A soproni járás szoiális intézményi áltl érzéklt prolém somópontok Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélygynlőségi progrmok

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű klímrnzés REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kz lpján kötlző. Nyilvántrtási

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon. Gyors tlpítési útmuttó Strt DCP-9270CDN A készülék állítás lőtt olvss át Biztonsági lőírások és jogi nyiltkoztok ímű füztt. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

Matematika záróvizsga Név:... osztály: ; 5 + 9

Matematika záróvizsga Név:... osztály: ; 5 + 9 006. Név:... osztály:.... T ki mgllő rláiójlt! 7 00 7 4, 0% 4 8 - + 9 8 - : 9 6. Ír mérőszámokt vgy mértékgységkt!..... 0m h,8 mm kg 0,0 m km m m 400 l. π. Végz l számításokt!.) : 4.), 8 : 0, +, 0 7, 4

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 345-6000 Intrnt: www.ksh.hu Atszolálttónknk Nyomttványok Az tszolálttás sttsztkáról szóló 1993. év XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző. Nylvántrtás szám: 2051

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK Vonlrljtő-, llnljtő-, pontrljtő lmk ttikék 2 3 Műszki okumntáió Lposttő áltlános rétgrnj ROCKFALL ljtésképzéssl ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK - PVC, EPDM vgy moiikált itumns lmz

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Atszolálttók: mzőzsái tvéknysét véző zsái szrvztk, kivév sk mzőzsái szolálttást vézők Az tszolálttás 265/28.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok HNGFL hngszórók trtozékok ooztrvk tnások ÉpítÉ ts Mg M! Hngflépítés Mi mit jlnt... hngooz-építési jánlás lgfontos rész z ott oozhoz - tpsztlt szkmrk áltl profsszionális móon - összállított hngthniki jánlás.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program MÉRÉSFÜZETEK 2.

Szakiskolai Fejlesztési Program MÉRÉSFÜZETEK 2. Szkiskoli Fjlsztési Progrm MÉRÉSFÜZETEK 2. Nmzti Szkképzési és Flnőttképzési Intézt Bupst, 2009 Készült Szkiskoli Fjlsztési Progrm Mérés-értéklés fjlsztési trült krtén A fjlsztési trült vztőj: Gál Frn

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J5910DW A készülék üzm hlyzés lőtt olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén. FIGYELEM VIGYÁZAT

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 fltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást,

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK!

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 1/345-6000 Intrnt: www.ks.u Atszolálttóinknk Nyomttványok Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt. 8. (2 kzés lpján kötlző. AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles Ktlógusunk zn én néhány klsszikus jánékötlt mlltt lgkülönfélé kivitlû, lklmzási trültû és árfkvésû táskák széls válsztékát jánljuk figylmé. Az irttáskáktól notook táskákon át z utzókoffrkig gykorltilg

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. fruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ...

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ... MRO Histori n Tlon: 06-1/336-1656 n E-mil: ino@lvsznk.hu MAGYAR Mintltsor 1. 2. Krss olyn szvkt, mlykn kövtkzô másslhngzó-kpsoltokt tlálo! )...zsz... )...gygy... )...ts... )...nyr... Milyn utsítást jlntht

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Vizsgálat alapja: VDE 0660, 500. rész/iec Végrehajtott vizsgálat: Névleges lökőáram-állóság I pk. Ip lökési rövidzárlati áram [ka]

Vizsgálat alapja: VDE 0660, 500. rész/iec Végrehajtott vizsgálat: Névleges lökőáram-állóság I pk. Ip lökési rövidzárlati áram [ka] Típusvizsgált DN EN 439-1 szrint A rnszr típusvizsgált során kövtkző vizsgáltokt végzték l Rittl gyűjtősínrnszrkn és rprznttív Rittl RiLin kiépítési komponnskkl: Ármlosztás Rövizárlti szilárság igrmok

Részletesebben

Kompetencia az áramlástanban

Kompetencia az áramlástanban Komptni z ármlástnn Hlios légthniki Know how A lgkülönlgs lklmzásoknál láthtjuk mir képsk Hliosnál fjlszttt vntilátorok. A világ igi lgngyo 22 métrs mstrségs tornáójánk létrhozáskor is Hlios vntilátoro

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2008/2009 IRODALOM MAGYAR NYELV I. (iskoli) oruló 2008. mr 8. Intézmény nv Vrsnyző Pontszám Nv Osztály Elérhtő Elért Százlék...... 100...... %... Jvító tnár...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás tljsítésér nm lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzdés lpján

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. MATEMATIKA FELADATLA 4. évfolymosok számár 2006. jnuár 27. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NA: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon végzz! Mllékszámításokr

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális

Gyógyszertár. Elérhető közelben. Pharma Praxis 4. Aktuális Gyógyszrtár XIII. évf. 2. szám 2014. március Phrm Prxis Phrm Prxis 4 Aktuális OECD Hlth t Glnc II. rész Az öngyógyítási pic világszrt növkszik Az év gyógyszrész 10 13 15 Hírk Floldott korlátok Kmpány hzi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 29. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben