HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK"

Átírás

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008

2 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Trtlomjegyzék 1./ TANTÁRGYLEÍRÁS 2./ TANTÁRGYTEMATIKA 3./ BESZÁMOLÓ ZH-KÉRDÉSEI

3 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tntárgy/kurzus íme: A tntárgy/kurzus szám: Félév: Hulldékgzdálkodás Anygmérnök BS 9 A kurzus típus Órszám Kreditek szám ELŐADÁS 18 3 Tárgyjegyző és elődótnár: Dr. Lengyel Attil egy. doens Intézet/Tnszék: Műszki Anygtudományi Kr/Kémi Tnszék A kurzus státusz tnulmányi progrmon elül: A BS nygmérnök vegyipri tehnológii szkirány számár kötelező tntárgy A kurzus leírás: A hzi hulldékhelyzet és összehsonlítás külföldi példákkl. A jogi háttér, joghrmonizáió z EU.vl, hulldékgzdálkodás eépülése kpsolódó jogrende. Hulldéktípusok, hulldékgzdálkodás lpelvei. Tehniki, tehnológii megoldások. Speiális hulldékok (oljok, kkumulátorok, somgoló nygok, ontási és építési hulldékok, elektromos és elektroniki hulldékok, st. ) kezelésének, hsznosításánk jogi szályozás. Anygmérlegek, input-output mátrixok, zok számítási módszerei. Veszélyes nygok, zok kezelésének és és nyilvántrtásánk rendszere. Life Cyle Assesment. Hulldéknyilvántrtás. A kezelés és szállítás módji. Engedélyeztetési eljárások, z eljáró htóságok feldt és htásköre. Hulldékok égetése, lerkás. Környezeti htástnulmányok trtlmi követelményei, z eljárás rendje. Hulldékfeldolgozó művek lkossági elfogdttás. A vegyipri és kohászti tehnológiák, mezőgzdság jelentősége hulldékok hsznosításán. Számítási feldtok: input/output mátrix (nygmérleg). A kreditpontok megszerzésének követelményei: számítási gykorltok /feldtok/ sikeres elvégzése, eszámoló. Okttási módszer: Elődások. Előfeltételek: Fiziki kémi tntárgyól vizsg. Okttási segédeszközök: Jegyzetek: 1. Árvy József.: Hulldékgzdálkodás 1995, Környezettehnik kézikönyv, Szerk.: Dr. Brótfi istván, Bp., Láody József.: Hulldékok égetése, Másodnyersnygok hsznosítás z útépítésen, Szerk.: Gáspár László, Bp, 2005 Beszámolttási módszer: zh+szóeli Kell-e jelentkezni kurzusr: Igen, félév megkezdése előtti héten, számítógépen Értékelés:

4 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 2. Tntárgytemtik Tntárgytemtik (ÜTEMTERV) 2007/ FÉLÉV Szervetlen kémii tehnológi Vegyipri tehnológii szkirány V évf. 1 félév Hét dátum Elődás Gykorlt 1. A jogi háttér, joghrmonizáió z EU.vl, hulldékgzdálkodás eépülése kpsolódó jogrende. Hulldéktípusok, hulldékgzdálkodás lpelvei. Tehniki, tehnológii megoldások. 2 Anygmérlegek, input-output mátrixok, zok számítási módszerei. Veszélyes nygok, zok kezelésének és és nyilvántrtásánk rendszere. Life Cyle Assesment. Hulldéknyilvántrtás. A kezelés és szállítás módji. Engedélyeztetési eljárások, z eljáró htóságok feldt és htásköre. Hulldékok égetése, lerkás. 3. Oljok, kkumulátorok, somgoló nygok, műnygok hsznosítás 4. Környezeti htástnulmányok trtlmi követelményei, z eljárás rendje. Hulldékfeldolgozó művek lkossági elfogdttás. A vegyipri és kohászti tehnológiák, mezőgzdság jelentősége hulldékok hsznosításán. Bontási és építési hulldékok, elektromos és elektroniki hulldékok hsznosítás Számítási feldt: input/output mátrix (nygmérleg). A gykorlti jegy megszerzésének módj: 1 d zárhelyi elégséges szintű megírás (elégséges szint 60%) gykorlti jegy számításán lor/számítási gykorlt zonos súllyl szerepel.. Ajánlott irodlom: 5. Árvy József.: Hulldékgzdálkodás 1995, Környezettehnik kézikönyv, Szerk.: Dr. Brótfi istván, Bp., Láody József.: Hulldékok égetése, Másodnyersnygok hsznosítás z útépítésen, Szerk.: Gáspár László, Bp, 2005 Az órákon étkezés és moiltelefon hsznált tilos! Miskol, szeptemer 5. Dr. Kovás Károly- Dr. Lengyel Attil né elődó, egyetemi doens, tnszékvezető

5 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Hulldékgzdálkodás Vizsg Név:. A A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 16/2001. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 98/2001. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. 1 A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől közszolgálttó megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől irtokos megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől hsználój megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. 2 A hulldék termelője, irtokos tevékenysége gykorlás során keletkező, illetőleg más módon irtoká kerülő hulldékot köteles gyűjteni, hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni nem köteles A hulldék termelője, irtokos tevékenysége gykorlás során keletkező, illetőleg más módon irtoká kerülő hulldékot köteles gyűjteni, továá hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni. A hulldék termelője, irtokos sk tevékenysége gykorlás során keletkező hulldékot köteles gyűjteni, továá hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni. 3 A másodfokú környezetvédelmi htóság területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 4 A másodfokú környezetvédelmi htóság tájegységi környezetvédelmi felügyelőség A másodfokú környezetvédelmi htóság Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 5 Hulldék: melyet hulldékkezelőnek dnk át. Hulldék: melyet termelőnek dnk vissz újr hsználtr. Hulldék: melyet z importőrnek dnk vissz termékdíj ellenéen. A veszélyes hulldék szállításánk, mint szolgálttási tevékenységnek z engedélyezője helyi önkormányzt Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 6 A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. 7

6 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 5 Hulldék: melyet hulldékkezelőnek dnk át. Hulldék: melyet termelőnek dnk vissz újr hsználtr. Hulldék: melyet z importőrnek dnk vissz termékdíj ellenéen. A veszélyes hulldék szállításánk, mint szolgálttási tevékenységnek z engedélyezője helyi önkormányzt Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 6 A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtos szerződéses kpsolt vn. 7 8 A veszélyes hulldék szállítás során szükség vn (SZ vgy K) kísérőjegyre? Igen Nem Csk RID áltl legveszélyese osztály soroltnál. 9 A hulldékgzdálkodásról szóló törvény : évi LIII-s, évi XLIII-s, évi XLIII-s. Veszélyes hulldékot hígítni tilos, sk területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség engedélyével szd, sk kezelés részeként szd. 10 A veszélyes hulldékok kezelésének rendjét 98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet, 16/2001.(VII. 18) KöM. Rendelet, 102/1996.(IX. 18) Korm. Rendelet szályozz. 11

7 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A hulldékok esorolását 98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet, 16/2001.(VII. 18) KöM. Rendelet, 102/1996.(IX. 18) Korm. Rendelet trtlmzz. 12 A veszélyes hulldék kezelésének engedélyét Környezetvédelmi Minisztériumtól kell kérni, Környezetvédelmi főfelügyelőségtől kell kérni, területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségtől kell kérni. 13 A veszélyes hulldék minősítéséről htároztot z országos npilpokn közzé kell tenni,. Környezetvédelmi Értesítően kell közzétenni, nem szd nyilvánosságr hozni. 14 Hány példányn kell elkészíteni hulldékkísérlő (SZ) izonyltot? Áltlán szennyvíziszp hulldék, ezért rr hulldékgzdálkodás előírási vontkoznk. Kivéve, h szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk energetiki hsznosításár. szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk mezőgzdsági hsznosításár. szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk vegyipri hsznosításár. 16 Válssz helytelen válszt! A eruházók hiáznk áltlán, mert túlhngsúlyozzák tehnológii szempontokt, túlzottn hmr fordulnk lkossághoz, ezáltl elrisztják Őket, túlzottn sját érdekeikre konentrálnk. 17 A lkosság zért tiltkozik hulldékgzdálkodási létesítmények ellen, mert lsony szkmi képzettsége ggódik környezetéért ggódik z univerzum iztonságáért 18

8 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 19 A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelméen rendszeres dtszolgálttásr telephelyenként - szállító kivételével - hulldék kezelője, továá z termelő kötelezett, mely eseten gzdálkodó szervezetnél (nem telephelyen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. gzdálkodó szervezetnél ( telephelyen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. gzdálkodó szervezetnél ( településen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. 20 H gzdálkodónk vn leglá egy telephelye, hol települési hulldékon kívül más hulldék is keletkezik, kkor sk rról telephelyéről kell dtot szolgálttni, hol kizárólg közszolgálttónk átdott települési hulldék vn. sk zokról telephelyéről kell dtot szolgálttni, hol kizárólg veszélyes hulldék vn. minden telephelyéről kell dtot szolgálttni, zokról telephelyekről is, hol sk más, mint közszolgálttónk átdott települési hulldék vn. 21 A egyűjtő, egyűjtői feldtköréen nem változtthtj meg hulldék jellegét (kódszámát), tehát elsődleges hulldék nem keletkezhet. tehát másodlgos hulldék nem keletkezhet. tehát sk másodlgos hulldék keletkezhet. 22 H hulldékkereskedő z áltl átvett hulldékól még hsználhtó tárgykt, lktrészeket kiszereli, kkor már értékesítési tevékenységet is folytt, kkor már előkezelő tevékenységet is folytt, kkor már exportőri tevékenységet is folytt, 23 Tilos hulldékot felhlmozni Tilos hulldékot ellenőrött körülmények között elhelyezni, kezelni. Tilos hulldékot elhgyni, - gyűjtés, egyűjtés, tárolás, lerkás szályitól eltérő módon - felhlmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

9 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot előkezelőként, forglom hozott lktrészekre vontkozón kereskedőként kell z dtszolgálttását teljesítenie. Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot előkezelőként, forglom hozott lktrészekre vontkozón hsznosítóként kell z dtszolgálttását teljesítenie. Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot hsznosítóként, forglom hozott lktrészekre vontkozón hsznosítóként kell z dtszolgálttását teljesítenie. 24 A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék hsznosítás során felhsználnánk A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék teljes életiklus során felhsználtk z előállításár, eleértve hulldékkezelési műveleteket is A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék ártlmtlnítási élú elégetéséhez felhsználnánk (nettó energitermelés) A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele hsznosításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás ártlmtlnításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele előkezelésnek minősül. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével végezhető. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg z önkormányzt engedélyével végezhető. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg környezetvédelmi htóság engedélyével végezhető. 27 A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele ártlmtlnításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele hsznosításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele előkezelésnek minősül. 28

10 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt kezelhető hulldék, melynek összetétele nem hsonló háztrtási hulldékhoz. Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt nem kezelhető hulldék, melynek összetétele nem hsonló háztrtási hulldékhoz. Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt nem kezelhető hulldék, melynek összetétele hsonló háztrtási hulldékhoz. 29 A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h zt szerződés lpján egyűjtő szervezetnek dj át, vlmint zon hulldékról, melyet hsznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés lpján meghtározott kezelőnek d át. A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h zt szerződés lpján szállítónk dj át, vlmint zon hulldékról, melyet hsznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés lpján meghtározott A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h másodfokú htóságtól felmentést kpott z dtszolgálttás lól.. Válssz helytelen válszt!!!!!! Kötelező z dtszolgálttás kkor is, mikor gzdálkodónál z lklmzottk összes létszám nem éri el 10 főt, ugynkkor egy vgy tö telephelyén keletkező hulldékok mennyisége meghldj veszélyes hulldékok esetéen 200 kg-ot, nem veszélyes hulldékok esetéen 2000 kg-ot nem veszélyes építési és ontási hulldékok esetéen z 2000 kg-ot Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 90 np. Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 30 np. Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 60 np. 32 d Válssz helytelen válszt!!!!!! A környezetvédelmi htóság jogszályn meghtározott előírások teljesítése érdekéen z ügyfeleket kötelezi jogszályn fogllt vgy htósági htároztn meghtározott kötelezettségek etrtásár, h z előírások megszegését vgy teljesítésük elmulsztását észleli; környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, hgyásár, z eredeti állpot helyreállításár; környezet szennyeződése esetéen olyn intézkedés megtételére, mely zt sökkenti vgy megszünteti, környezet károsodását kizárj. közszolgálttó felé dtok szolgálttásár. 33 d

11 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié d Válssz helytelen válszt!!!!! Begyűjtői feldtot látnk el: A települési szilárd és folyékony hulldék egyűjtő, eleértve közszolgálttót is A nem-veszélyes ipri és termelői hulldék (fém, f, textil, ppír, st.) egyűjtő A kiemelt hulldékármok egyűjtését végző szervezetek (pl. hulldék oljok, somgolási hulldékok, elemek, kkumulátorok, gumirons hulldék, egészségügyi hulldék egyűjtők) 34 d veszélyes hulldék égető művek A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy zt kell telephelynek venni, melyre ezt z engedélyt kidták, de hozzátrtozónk kell tekinteni mindzokt munkterületeket és munkállomásokt, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy zt kell telephelynek venni, melyre ezt z engedélyt kidták, de nem hozzátrtozónk kell tekinteni zokt munkterületeket és munkállomásokt, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy sk zokt munkterületeket és munkállomásokt kell telephelynek venni, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. 35 A hulldékgzdálkodási írság kkor mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól, h zt íróság rendeli el. A hulldékgzdálkodási írság mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól. A hulldékgzdálkodási írság nem mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól. 36 Az dtszolgálttás nptári félévente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári negyedévente kötelező. Az dtszolgálttás nptári évente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári negyedévente kötelező. Az dtszolgálttás nptári évente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári félévente kötelező. 37

12 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Válssz helytelen válszt!!!!! A hulldékokkl kpsoltos dtlpok eküldési htáridői következők: A keletkezett hulldékokról tárgyévet ( ejelentés vontkozási évét) követő év márius 1., 38 d veszélyes hulldék kezelésre (egyűjtés, előkezelés, hsznosítás, ártlmtlnítás) történő átvétele esetén tárgynegyedévet követő 8. munknp nem veszélyes hulldék kezelésre történő átvétele esetén tárgyévet követő év feruár 1. d A keletkezett hulldékokról tárgyévet ( ejelentés vontkozási évét) követő év márius 20., d A KAR jelentése: Környezetvédelmi Alpkezelő Rendszer Környezetvédelmi Alpnyilvántrtási Rendszer Környezetvédelmi Alpnyilvántrtási Rendelet 39 Válssz helytelen válszt!!!!!! A háztrtások kivételével veszélyes hulldék termelője köteles: minden veszélyes hulldékot eredményező tevékenységéről nygmérleget készíteni - melynek trtlmzni kell z dott termelési tehnológiá emenő nygok mennyiségét és összetételét, keletkező termékek mennyiségét és összetételét, vlmint veszélyes hulldékok mennyiségét és összetételét -, veszélyes hulldék tárolásár és kezelésére hsznált létesítményei és erendezései üzemeltetéséről üzemnplót vezetni, továá nyilvántrtást vezetni és dtot szolgálttni z összegyűjtött hulldékot közszolgálttónk átdni 40 d Válssz helytelen válszt!!!!! A veszélyes hulldékok kezelése sk környezetvédelmi htóság engedélyével végezhető, kivéve: veszélyes hulldékoknk termelő telephelyén (létesítményen) elüli gyűjtését (munkhelyi gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgtását, vlmint termelő áltl végzett előkezelését, háztrtásokn keletkező veszélyes hulldéknk speiális gyűjtőhelyre, hulldékgyűjtő udvrr vgy átvételre jogosult kezelőhöz sját járművel történő szállítását, veszélyes áruk szállításár is jogosult termelőnek z előírásoknk megfelelő járművével irtokán levő kis mennyiségű (500 kg/év) sját veszélyes hulldéknk sját telephelyei közötti, gyűjtőhelyre vgy kezelőhöz átdásr történő szállítását, veszélyes áruk szállításár is jogosult termelőnek z előírásoknk megfelelő járművével irtokán levő kis mennyiségű (50 kg/év) sját veszélyes hulldéknk sját telephelyei közötti, gyűjtőhelyre vgy kezelőhöz átdásr történő szállítását, 41 d d Az "SZ" kísérőjegyet veszélyes hulldék elföldön történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. Az "SZ" kísérőjegyet veszélyes hulldék sk külfölre történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. Az "SZ" kísérőjegyet nem veszélyes hulldék elföldön történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. 42

13 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "SZ" kísérőjegyet lehet hsználni. A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "HB" kísérőjegyet lehet hsználni. A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "K" kísérőjegyet kell hsználni. 43 Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 20 évig meg kell őrizni Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 10 évig meg kell őrizni Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 30 évig meg kell őrizni 44 A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet B) kiegészítő listáj sk nem veszélyes hulldékokt trtlmzz sk veszélyes hulldékokt trtlmzz sk PCB és PCT-trtlmú hulldékokt trtlmzz 45 Válssz helytelen válszt!!!!!! A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A) listáján 99-el végződő EWC szám 46 jelzi veszélyes hulldékokt nem jelenthet veszélyes hulldékot egyé, közeleről nem meghtározott hulldékokt jelöl Válssz helytelen válszt!!!!!! Az R10 jelölés jelentése Hgt. 4. melléklete szerint: "Tljn történő hsznosítás, mely mezőgzdsági vgy ökológii szempontól előnyös" 47 44/2000. (XII. 27) EüM. rendelet 1. melléklete szerint: "Kevésé tűzveszélyes" nyg 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A) Alplist szerint: "rdiológii" hulldék Amennyien z "SZ" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 30 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére. Amennyien z "K" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 30 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére. Amennyien "SZ" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 10 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére Nem önálló kezelési tevékenység, h termelő, sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj. Önálló kezelési tevékenység, h termelő, sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj. Nem önálló kezelési tevékenység, h termelő, nem sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj.

14 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék dók módjár ehjthtó köztrtozás. A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék szálysértés módjár ehjthtó üntetés. A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék Környezetvédelmi Alp fizetendő Az lái input-output mátrixnk z elemei közül 11-et megváltoztttunk. Keresse meg rossz értékeket és jvíts őket helyes értékekre! (A 0 érték nem változtthtó! Minden helyes megoldás 1 pont, minden rossz megoldás: -1 pont) kg A A 1 A 2 A 3 A 4 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 A A A A A I I I I I I I I I I kg A A 1 A 2 A 3 A 4 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 A A 1 A 2 A 3 A 4 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK 2009. évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben