HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK"

Átírás

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008

2 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Trtlomjegyzék 1./ TANTÁRGYLEÍRÁS 2./ TANTÁRGYTEMATIKA 3./ BESZÁMOLÓ ZH-KÉRDÉSEI

3 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tntárgy/kurzus íme: A tntárgy/kurzus szám: Félév: Hulldékgzdálkodás Anygmérnök BS 9 A kurzus típus Órszám Kreditek szám ELŐADÁS 18 3 Tárgyjegyző és elődótnár: Dr. Lengyel Attil egy. doens Intézet/Tnszék: Műszki Anygtudományi Kr/Kémi Tnszék A kurzus státusz tnulmányi progrmon elül: A BS nygmérnök vegyipri tehnológii szkirány számár kötelező tntárgy A kurzus leírás: A hzi hulldékhelyzet és összehsonlítás külföldi példákkl. A jogi háttér, joghrmonizáió z EU.vl, hulldékgzdálkodás eépülése kpsolódó jogrende. Hulldéktípusok, hulldékgzdálkodás lpelvei. Tehniki, tehnológii megoldások. Speiális hulldékok (oljok, kkumulátorok, somgoló nygok, ontási és építési hulldékok, elektromos és elektroniki hulldékok, st. ) kezelésének, hsznosításánk jogi szályozás. Anygmérlegek, input-output mátrixok, zok számítási módszerei. Veszélyes nygok, zok kezelésének és és nyilvántrtásánk rendszere. Life Cyle Assesment. Hulldéknyilvántrtás. A kezelés és szállítás módji. Engedélyeztetési eljárások, z eljáró htóságok feldt és htásköre. Hulldékok égetése, lerkás. Környezeti htástnulmányok trtlmi követelményei, z eljárás rendje. Hulldékfeldolgozó művek lkossági elfogdttás. A vegyipri és kohászti tehnológiák, mezőgzdság jelentősége hulldékok hsznosításán. Számítási feldtok: input/output mátrix (nygmérleg). A kreditpontok megszerzésének követelményei: számítási gykorltok /feldtok/ sikeres elvégzése, eszámoló. Okttási módszer: Elődások. Előfeltételek: Fiziki kémi tntárgyól vizsg. Okttási segédeszközök: Jegyzetek: 1. Árvy József.: Hulldékgzdálkodás 1995, Környezettehnik kézikönyv, Szerk.: Dr. Brótfi istván, Bp., Láody József.: Hulldékok égetése, Másodnyersnygok hsznosítás z útépítésen, Szerk.: Gáspár László, Bp, 2005 Beszámolttási módszer: zh+szóeli Kell-e jelentkezni kurzusr: Igen, félév megkezdése előtti héten, számítógépen Értékelés:

4 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 2. Tntárgytemtik Tntárgytemtik (ÜTEMTERV) 2007/ FÉLÉV Szervetlen kémii tehnológi Vegyipri tehnológii szkirány V évf. 1 félév Hét dátum Elődás Gykorlt 1. A jogi háttér, joghrmonizáió z EU.vl, hulldékgzdálkodás eépülése kpsolódó jogrende. Hulldéktípusok, hulldékgzdálkodás lpelvei. Tehniki, tehnológii megoldások. 2 Anygmérlegek, input-output mátrixok, zok számítási módszerei. Veszélyes nygok, zok kezelésének és és nyilvántrtásánk rendszere. Life Cyle Assesment. Hulldéknyilvántrtás. A kezelés és szállítás módji. Engedélyeztetési eljárások, z eljáró htóságok feldt és htásköre. Hulldékok égetése, lerkás. 3. Oljok, kkumulátorok, somgoló nygok, műnygok hsznosítás 4. Környezeti htástnulmányok trtlmi követelményei, z eljárás rendje. Hulldékfeldolgozó művek lkossági elfogdttás. A vegyipri és kohászti tehnológiák, mezőgzdság jelentősége hulldékok hsznosításán. Bontási és építési hulldékok, elektromos és elektroniki hulldékok hsznosítás Számítási feldt: input/output mátrix (nygmérleg). A gykorlti jegy megszerzésének módj: 1 d zárhelyi elégséges szintű megírás (elégséges szint 60%) gykorlti jegy számításán lor/számítási gykorlt zonos súllyl szerepel.. Ajánlott irodlom: 5. Árvy József.: Hulldékgzdálkodás 1995, Környezettehnik kézikönyv, Szerk.: Dr. Brótfi istván, Bp., Láody József.: Hulldékok égetése, Másodnyersnygok hsznosítás z útépítésen, Szerk.: Gáspár László, Bp, 2005 Az órákon étkezés és moiltelefon hsznált tilos! Miskol, szeptemer 5. Dr. Kovás Károly- Dr. Lengyel Attil né elődó, egyetemi doens, tnszékvezető

5 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Hulldékgzdálkodás Vizsg Név:. A A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 16/2001. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. A hulldékkl kpsoltos dtszolgálttási kötelezettséget 98/2001. (X. 18.) Kormányrendelet lpján kell teljesíteni. 1 A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől közszolgálttó megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől irtokos megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. A hulldékgzdálkodásról szóló Törvény (továikn Hgt.) szerint hulldék: ármely, Hgt. 1. számú melléklete szerinti ktegóriák vlmelyikée trtozó tárgy vgy nyg, melytől hsználój megválik, megválni szándékozik, vgy megválni köteles. 2 A hulldék termelője, irtokos tevékenysége gykorlás során keletkező, illetőleg más módon irtoká kerülő hulldékot köteles gyűjteni, hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni nem köteles A hulldék termelője, irtokos tevékenysége gykorlás során keletkező, illetőleg más módon irtoká kerülő hulldékot köteles gyűjteni, továá hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni. A hulldék termelője, irtokos sk tevékenysége gykorlás során keletkező hulldékot köteles gyűjteni, továá hsznosításáról vgy ártlmtlnításáról gondoskodni. 3 A másodfokú környezetvédelmi htóság területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 4 A másodfokú környezetvédelmi htóság tájegységi környezetvédelmi felügyelőség A másodfokú környezetvédelmi htóság Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 5 Hulldék: melyet hulldékkezelőnek dnk át. Hulldék: melyet termelőnek dnk vissz újr hsználtr. Hulldék: melyet z importőrnek dnk vissz termékdíj ellenéen. A veszélyes hulldék szállításánk, mint szolgálttási tevékenységnek z engedélyezője helyi önkormányzt Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 6 A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. 7

6 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 5 Hulldék: melyet hulldékkezelőnek dnk át. Hulldék: melyet termelőnek dnk vissz újr hsználtr. Hulldék: melyet z importőrnek dnk vissz termékdíj ellenéen. A veszélyes hulldék szállításánk, mint szolgálttási tevékenységnek z engedélyezője helyi önkormányzt Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség. 6 A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtosn forglomn vnnk. A töszöri töltésre lklms somgoló nygok (üvegek, hordók, llonok), vgy pl. újrtölthető nyomttó ptronok mindddig nem hulldékok, míg töltő ég és felhsználó között folymtos szerződéses kpsolt vn. 7 8 A veszélyes hulldék szállítás során szükség vn (SZ vgy K) kísérőjegyre? Igen Nem Csk RID áltl legveszélyese osztály soroltnál. 9 A hulldékgzdálkodásról szóló törvény : évi LIII-s, évi XLIII-s, évi XLIII-s. Veszélyes hulldékot hígítni tilos, sk területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség engedélyével szd, sk kezelés részeként szd. 10 A veszélyes hulldékok kezelésének rendjét 98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet, 16/2001.(VII. 18) KöM. Rendelet, 102/1996.(IX. 18) Korm. Rendelet szályozz. 11

7 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A hulldékok esorolását 98/2001. (VI.15) Korm. Rendelet, 16/2001.(VII. 18) KöM. Rendelet, 102/1996.(IX. 18) Korm. Rendelet trtlmzz. 12 A veszélyes hulldék kezelésének engedélyét Környezetvédelmi Minisztériumtól kell kérni, Környezetvédelmi főfelügyelőségtől kell kérni, területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségtől kell kérni. 13 A veszélyes hulldék minősítéséről htároztot z országos npilpokn közzé kell tenni,. Környezetvédelmi Értesítően kell közzétenni, nem szd nyilvánosságr hozni. 14 Hány példányn kell elkészíteni hulldékkísérlő (SZ) izonyltot? Áltlán szennyvíziszp hulldék, ezért rr hulldékgzdálkodás előírási vontkoznk. Kivéve, h szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk energetiki hsznosításár. szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk mezőgzdsági hsznosításár. szennyvíziszp összetétele, és területi lehetőségek lpján vn mód nnk vegyipri hsznosításár. 16 Válssz helytelen válszt! A eruházók hiáznk áltlán, mert túlhngsúlyozzák tehnológii szempontokt, túlzottn hmr fordulnk lkossághoz, ezáltl elrisztják Őket, túlzottn sját érdekeikre konentrálnk. 17 A lkosság zért tiltkozik hulldékgzdálkodási létesítmények ellen, mert lsony szkmi képzettsége ggódik környezetéért ggódik z univerzum iztonságáért 18

8 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié 19 A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelméen rendszeres dtszolgálttásr telephelyenként - szállító kivételével - hulldék kezelője, továá z termelő kötelezett, mely eseten gzdálkodó szervezetnél (nem telephelyen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. gzdálkodó szervezetnél ( telephelyen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. gzdálkodó szervezetnél ( településen!) fogllkozttottk szám eléri 10 főt, vgy tárgyéven telephelyen keletkezett hulldékok összes mennyisége meghldj 164/2003. (X.18.) Korm. rendeleten megdott értékeket. 20 H gzdálkodónk vn leglá egy telephelye, hol települési hulldékon kívül más hulldék is keletkezik, kkor sk rról telephelyéről kell dtot szolgálttni, hol kizárólg közszolgálttónk átdott települési hulldék vn. sk zokról telephelyéről kell dtot szolgálttni, hol kizárólg veszélyes hulldék vn. minden telephelyéről kell dtot szolgálttni, zokról telephelyekről is, hol sk más, mint közszolgálttónk átdott települési hulldék vn. 21 A egyűjtő, egyűjtői feldtköréen nem változtthtj meg hulldék jellegét (kódszámát), tehát elsődleges hulldék nem keletkezhet. tehát másodlgos hulldék nem keletkezhet. tehát sk másodlgos hulldék keletkezhet. 22 H hulldékkereskedő z áltl átvett hulldékól még hsználhtó tárgykt, lktrészeket kiszereli, kkor már értékesítési tevékenységet is folytt, kkor már előkezelő tevékenységet is folytt, kkor már exportőri tevékenységet is folytt, 23 Tilos hulldékot felhlmozni Tilos hulldékot ellenőrött körülmények között elhelyezni, kezelni. Tilos hulldékot elhgyni, - gyűjtés, egyűjtés, tárolás, lerkás szályitól eltérő módon - felhlmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

9 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot előkezelőként, forglom hozott lktrészekre vontkozón kereskedőként kell z dtszolgálttását teljesítenie. Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot előkezelőként, forglom hozott lktrészekre vontkozón hsznosítóként kell z dtszolgálttását teljesítenie. Az utóontónk végső kezelésre átdott hulldékot hsznosítóként, forglom hozott lktrészekre vontkozón hsznosítóként kell z dtszolgálttását teljesítenie. 24 A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék hsznosítás során felhsználnánk A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék teljes életiklus során felhsználtk z előállításár, eleértve hulldékkezelési műveleteket is A hulldék égetése során nyert energi ngyo legyen, mint mennyit hulldék ártlmtlnítási élú elégetéséhez felhsználnánk (nettó energitermelés) A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele hsznosításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás ártlmtlnításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele előkezelésnek minősül. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével végezhető. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg z önkormányzt engedélyével végezhető. Hulldékkezelési tevékenység - h törvény, kormányrendelet vgy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólg környezetvédelmi htóság engedélyével végezhető. 27 A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele ártlmtlnításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele hsznosításnk minősül. A iológiilg leomló szerves nygok ero vgy nero leontás és továi felhsználásr lklmssá tétele előkezelésnek minősül. 28

10 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt kezelhető hulldék, melynek összetétele nem hsonló háztrtási hulldékhoz. Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt nem kezelhető hulldék, melynek összetétele nem hsonló háztrtási hulldékhoz. Nem számít települési hulldéknk z gzdálkodói tevékenység során keletkező, települési hulldékkl együtt nem kezelhető hulldék, melynek összetétele hsonló háztrtási hulldékhoz. 29 A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h zt szerződés lpján egyűjtő szervezetnek dj át, vlmint zon hulldékról, melyet hsznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés lpján meghtározott kezelőnek d át. A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h zt szerződés lpján szállítónk dj át, vlmint zon hulldékról, melyet hsznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés lpján meghtározott A hulldék termelőjének nem kell dtot szolgálttni különleges kezelést igénylő hulldékokról n z eseten, h másodfokú htóságtól felmentést kpott z dtszolgálttás lól.. Válssz helytelen válszt!!!!!! Kötelező z dtszolgálttás kkor is, mikor gzdálkodónál z lklmzottk összes létszám nem éri el 10 főt, ugynkkor egy vgy tö telephelyén keletkező hulldékok mennyisége meghldj veszélyes hulldékok esetéen 200 kg-ot, nem veszélyes hulldékok esetéen 2000 kg-ot nem veszélyes építési és ontási hulldékok esetéen z 2000 kg-ot Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 90 np. Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 30 np. Az eljárási htáridő hulldékgzdálkodási htósági engedélyezési eljárásokn - h jogszály másként nem rendelkezik - 60 np. 32 d Válssz helytelen válszt!!!!!! A környezetvédelmi htóság jogszályn meghtározott előírások teljesítése érdekéen z ügyfeleket kötelezi jogszályn fogllt vgy htósági htároztn meghtározott kötelezettségek etrtásár, h z előírások megszegését vgy teljesítésük elmulsztását észleli; környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, hgyásár, z eredeti állpot helyreállításár; környezet szennyeződése esetéen olyn intézkedés megtételére, mely zt sökkenti vgy megszünteti, környezet károsodását kizárj. közszolgálttó felé dtok szolgálttásár. 33 d

11 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié d Válssz helytelen válszt!!!!! Begyűjtői feldtot látnk el: A települési szilárd és folyékony hulldék egyűjtő, eleértve közszolgálttót is A nem-veszélyes ipri és termelői hulldék (fém, f, textil, ppír, st.) egyűjtő A kiemelt hulldékármok egyűjtését végző szervezetek (pl. hulldék oljok, somgolási hulldékok, elemek, kkumulátorok, gumirons hulldék, egészségügyi hulldék egyűjtők) 34 d veszélyes hulldék égető művek A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy zt kell telephelynek venni, melyre ezt z engedélyt kidták, de hozzátrtozónk kell tekinteni mindzokt munkterületeket és munkállomásokt, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy zt kell telephelynek venni, melyre ezt z engedélyt kidták, de nem hozzátrtozónk kell tekinteni zokt munkterületeket és munkállomásokt, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. A telephely engedély köteles tevékenységeknél egyértelmű, hogy sk zokt munkterületeket és munkállomásokt kell telephelynek venni, melyen z dott telephely dolgozói telephely engedélyen megjelölt tevékenységeket végzik. 35 A hulldékgzdálkodási írság kkor mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól, h zt íróság rendeli el. A hulldékgzdálkodási írság mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól. A hulldékgzdálkodási írság nem mentesít üntetőjogi, szálysértési, továá kártérítési felelősség, vlmint tevékenység korlátozásár, felfüggesztésére, tiltásár, illetőleg megfelelő védekezés kilkításár, természetes vgy korái környezet helyreállításár vontkozó kötelezettség teljesítése lól. 36 Az dtszolgálttás nptári félévente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári negyedévente kötelező. Az dtszolgálttás nptári évente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári negyedévente kötelező. Az dtszolgálttás nptári évente, veszélyes hulldék - kezelésre történő - átvétele esetéen nptári félévente kötelező. 37

12 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié Válssz helytelen válszt!!!!! A hulldékokkl kpsoltos dtlpok eküldési htáridői következők: A keletkezett hulldékokról tárgyévet ( ejelentés vontkozási évét) követő év márius 1., 38 d veszélyes hulldék kezelésre (egyűjtés, előkezelés, hsznosítás, ártlmtlnítás) történő átvétele esetén tárgynegyedévet követő 8. munknp nem veszélyes hulldék kezelésre történő átvétele esetén tárgyévet követő év feruár 1. d A keletkezett hulldékokról tárgyévet ( ejelentés vontkozási évét) követő év márius 20., d A KAR jelentése: Környezetvédelmi Alpkezelő Rendszer Környezetvédelmi Alpnyilvántrtási Rendszer Környezetvédelmi Alpnyilvántrtási Rendelet 39 Válssz helytelen válszt!!!!!! A háztrtások kivételével veszélyes hulldék termelője köteles: minden veszélyes hulldékot eredményező tevékenységéről nygmérleget készíteni - melynek trtlmzni kell z dott termelési tehnológiá emenő nygok mennyiségét és összetételét, keletkező termékek mennyiségét és összetételét, vlmint veszélyes hulldékok mennyiségét és összetételét -, veszélyes hulldék tárolásár és kezelésére hsznált létesítményei és erendezései üzemeltetéséről üzemnplót vezetni, továá nyilvántrtást vezetni és dtot szolgálttni z összegyűjtött hulldékot közszolgálttónk átdni 40 d Válssz helytelen válszt!!!!! A veszélyes hulldékok kezelése sk környezetvédelmi htóság engedélyével végezhető, kivéve: veszélyes hulldékoknk termelő telephelyén (létesítményen) elüli gyűjtését (munkhelyi gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgtását, vlmint termelő áltl végzett előkezelését, háztrtásokn keletkező veszélyes hulldéknk speiális gyűjtőhelyre, hulldékgyűjtő udvrr vgy átvételre jogosult kezelőhöz sját járművel történő szállítását, veszélyes áruk szállításár is jogosult termelőnek z előírásoknk megfelelő járművével irtokán levő kis mennyiségű (500 kg/év) sját veszélyes hulldéknk sját telephelyei közötti, gyűjtőhelyre vgy kezelőhöz átdásr történő szállítását, veszélyes áruk szállításár is jogosult termelőnek z előírásoknk megfelelő járművével irtokán levő kis mennyiségű (50 kg/év) sját veszélyes hulldéknk sját telephelyei közötti, gyűjtőhelyre vgy kezelőhöz átdásr történő szállítását, 41 d d Az "SZ" kísérőjegyet veszélyes hulldék elföldön történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. Az "SZ" kísérőjegyet veszélyes hulldék sk külfölre történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. Az "SZ" kísérőjegyet nem veszélyes hulldék elföldön történő szállítás esetén kell kitölteni és szállítmányhoz stolni. 42

13 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "SZ" kísérőjegyet lehet hsználni. A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "HB" kísérőjegyet lehet hsználni. A egyűjtéssel átvehető veszélyes hulldékok szállítás esetén "K" kísérőjegyet kell hsználni. 43 Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 20 évig meg kell őrizni Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 10 évig meg kell őrizni Az SZ és K kísérőjegyek megfelelő példányit 30 évig meg kell őrizni 44 A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet B) kiegészítő listáj sk nem veszélyes hulldékokt trtlmzz sk veszélyes hulldékokt trtlmzz sk PCB és PCT-trtlmú hulldékokt trtlmzz 45 Válssz helytelen válszt!!!!!! A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A) listáján 99-el végződő EWC szám 46 jelzi veszélyes hulldékokt nem jelenthet veszélyes hulldékot egyé, közeleről nem meghtározott hulldékokt jelöl Válssz helytelen válszt!!!!!! Az R10 jelölés jelentése Hgt. 4. melléklete szerint: "Tljn történő hsznosítás, mely mezőgzdsági vgy ökológii szempontól előnyös" 47 44/2000. (XII. 27) EüM. rendelet 1. melléklete szerint: "Kevésé tűzveszélyes" nyg 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A) Alplist szerint: "rdiológii" hulldék Amennyien z "SZ" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 30 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére. Amennyien z "K" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 30 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére. Amennyien "SZ" kísérőjegy hrmdik példány szállítmány útnk indítását követő 10 npon elül nem érkezik vissz termelőhöz, kkor ezt termelőnek jelentenie kell környezetvédelmi felügyelőség részére Nem önálló kezelési tevékenység, h termelő, sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj. Önálló kezelési tevékenység, h termelő, sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj. Nem önálló kezelési tevékenység, h termelő, nem sját telephelyén hulldékát továi kezelések eredményességének elősegítése érdekéen előkezeli, vgy vissznyeréssel, visszforgtássl, újrfeldolgozássl sját tehnológiáján hsznosítj.

14 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék dók módjár ehjthtó köztrtozás. A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék szálysértés módjár ehjthtó üntetés. A hulldékkezelési közszolgálttás igényevételéért z ingtlntuljdonost terhelő díjhátrlék Környezetvédelmi Alp fizetendő Az lái input-output mátrixnk z elemei közül 11-et megváltoztttunk. Keresse meg rossz értékeket és jvíts őket helyes értékekre! (A 0 érték nem változtthtó! Minden helyes megoldás 1 pont, minden rossz megoldás: -1 pont) kg A A 1 A 2 A 3 A 4 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 A A A A A I I I I I I I I I I kg A A 1 A 2 A 3 A 4 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 A A 1 A 2 A 3 A 4 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 167/7

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 0/20. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933/

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági

projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági A vidékfejlesztési miniszter 115/2011. (XII. 9.) VM rendelete a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról Várszegi Róbert tanácsos Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon Jogszabályok Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon 1. 259/93/EGK - az

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A szarvasi biogáz erőmű projekt

A szarvasi biogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz létesítménnyel és eépített gázmotorokkl szerzett üzemviteli tpsztltok Siófok - 2014. márius 19. A szrvsi iogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz erőmű projekt Az építtető: Az r.e.bioenergie GmH

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper Type 1871 Operting Instctions Cord/Cordls Hir Clipper r A F G B H I C J K D L E M C > 80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 3 1 2 3 4 5 1 5 6 4 7 8 9 10 11 5 MAGYAR r Az lkészek megnevezése A Vágófej B Be-/kikpoló

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Önkormányzt (körjegyzőség) Megye, főváros KSH megyekód székhelye KSH településkód Jász-Ngykun-Szolnok 6 Jászerény 8209 II/. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK

Részletesebben