JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: Intrnt: Atszolálttónknk Nyomttványok Az tszolálttás sttsztkáról szóló év XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző. Nylvántrtás szám: 2051 JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2010 Atszolálttók: 10 ő ltt, kválsztott vállkozások, 198/2006/EK Bzottsá rnltn lőírt áztokn Az tszolálttás sttsztk élr történk. Vlótln tok közlés, z tszolálttás mtás, késlms tszolálttás ünttő-, lltv szálysértés ljárást vonht m után. Az tszolálttás Stt. lhtlmzás lpján kott Orszáos Sttsztk Atyűjtés Prormról szóló Korm. rnlt lpján történk ylmml 198/2006/EK rnltr. A kérőívt ktöltés lőtt mnts l sját épér. Ktöltés után stolt állományként továíts lnt tlálhtó -ml ímr. Kérjük yljn z lőlp rovtnk pontos és hánytln ktöltésér s. Törzsszám: Sttsztk : 5221 My: Bupst 01 Nv: MÁV Myr Állmvsutk Zrt. Cím: út, 1087 Bupst város ut, közsé Könyvs Kálmán körút tér hsz. Külnő: KSH Okttás, kulturáls és K+F sttsztk osztályár Tlonszám: (1) Lvlzés ím: 1525 Bupst P. 51. F-szám: (1) E-ml ím: Bérkzés htárő: táryévt kövtő áprls áprls 15 év hó np PH. Vztő láírás nv A kérőívt jóváhyó vztő t osztás tlonszám szám -ml ím A ktöltő t nv tlonszám szám -ml ím * * H könyvlő é tölt k, kérjük nnk át (z ószám lső nyol számjyét) mn! Amnnyn z tszolálttás nmls, kérm, szívskjn mllő kóot írn: Szövs noklás (h nmlssé ok 204, ltétlnül kérjük nokoln): A nmlssé ok és yé mjyzés A szrvztnk z tyűjtésr vontkozó tvéknysé mszűnt (202); Az ott őszkn szrvztnk nns z tyűjtésr vontkozó tvéknysé (203); Eyé ok mtt nmls jlntés (204) Eyé mjyzés: A kérőív ktöltésér orított ő: 480 pr Köszönjük z yüttműköésükt!

2 A zsá szrvzt t: sttsztk A GAZDASÁGI SZERVEZET FŐBB ADATAI, KÉPZÉSI POLITIKÁJA 1.1 Kérjük, j m zsá szrvztnél ollkozttottk (DEF1) létszámát! Dátum Follkozttottk szám (ő) Férk (ő) Nők (ő) mr mr Kérjük, j m zsá szrvztnél ollkozttottk (DEF1) áltl 2010-n tljsíttt munkórák (DEF2) számát! Tljsíttt munkórák szám ór 1.3 Kérjük, j m zsá szrvzt tljs munkrőköltséét (DEF3) 2010-r vontkozón! Tljs munkrőköltsé zr Ft 1.4 Bvzttt- zsá szrvzt 2010-n ármlyn új vy számottvőn továjlszttt árut vy szolálttást, lltv zk lőállítását szoláló új vy számottvőn továjlszttt ljárást, vy új vy jlntősn továjlszttt losztk, szállítás vy losztás mószrkt? 1.5 Rnlkzk- zsá szrvzt sját, vy más szrvzttl közös képzés létsítménnyl sját lklmzott képzéséhz? 1.6 Vn- zsá szrvztnél szkm képzéskért llős szmély vy szrvzt ysé? 1.7 Készít- zsá szrvzt átoó lmérést válllt munkrőr, ollkozásokr, képzttsékr vontkozó jövől szükséltről? Alklmnként (áltlán szmély változások jén)., szrvztnél z z áltlános trvzés olymt rész., soh. 1.8 Hoyn rál zsá szrvzt, mkor képzttsékr, készsékr vy komptnákr rányuló új ény mrül l? (Tö lhtősét s mjlölht.) A jlnl munktárskt (vy y részükt) szkm képzésn részsít. Új munkrőt tooroz, mly rnlkzk szüksés képzttsékkl, készsékkl, lltv komptnákkl. Új munkrőt tooroz, és számukr mllő szkm képzést ztosít. Blső átszrvzést hjt vér, hoy jlnl munktársk készsét és komptnát szükséltknk mllőn jon tuj hsznosítn. 2

3 A zsá szrvzt t: sttsztk Vzsálj- rnszrsn zsá szrvzt z lklmzottk yén képzés ényt, szükséltt?, ől szmélys ntrjúk sítséévl., ől yé mószrkkl.. H n: A jövőn szüksés yén képzés ényk lmérés során mr hlyznk hnsúlyt? (Tö lhtősét s mjlölht.) Follkozásokr, lltv ollkozássoportokr Készsékr és komptnákr Munkkör ltokr és tvéknysékr Iskol vézttsékr 1.10 Kérjük, jlölj m zokt készsékt és komptnákt, mlyk válllkozás számár kjzttn ontossá válhtnk z lkövtkznő évkn! (Tö lhtősét s mjlölht.) Btűjl Készsék, komptnák Áltlános normtk készsék h j k l o Spáls, szkm normtk készsék Vztő készsék Csptmunk Üyélkzlés Prolémmoló készsék Iro mnsztráós készsék In nylvk Műszk, ykorlt vy munkspkus készsék Szól, lltv írásl kommunkáós készsék Alpvtő számolás és olvsás készsék A ntk közül yk sm tuj, nns h j k l Kérjük, j m lontos készsé, komptn tűjlét! 1.11 Készít- zsá szrvzt szkm képzésk trvzés során írásos képzés trvt vy prormot? 1.12 Vn- zsá szrvztnk évs képzés költsévtés, mly ktrj szkm képzésk költsér s? 1.13 Kötött- zsá szrvzt írásos mállpoást társlm prtnrkkl (nmzt, ronáls vy ázt szntn), mly szkm képzés tvéknysér s ktrj? tuj 3

4 A zsá szrvzt t: sttsztk 1.14 Bvonj- zsá szrvzt z lklmzottkt vy zok képvslőt szkm képzésk trvzésé és szrvzésé? értlmzhtő H n: Részt vsznk- z lklmzottk képzésk trvzésénk és szrvzésénk kövtkző szkszn? A képzésk élktűzésénk mhtározásán A képzéskn résztvvők, lltv élsoportok kválsztás szmpontjnk mhtározásán A képzés típusnk, lltv ormánk kválsztásán (lső vy külső tnolym, yé képzés orm pl. tnítás) A képzésk trtlmánk mhtározásán A képzésk költsévtésénk trvzésén A külső képző ntézményk kválsztásán A képzésk rménysséénk mállpításán 1.15 Tájékozók- zsá szrvzt lsorolt orrásokól szkm képzéskt nyújtó ntézménykről és jánltkról? Nylvános normáós központok, állm, önkormányzt szrvztk (pl. Munküy Központok st) Képzést nyújtó mánntézményk A munkválllók képvslő Eyé orrás hsználj nt normáóorrásokt 4

5 A zsá szrvzt t: sttsztk 2. A GAZDASÁGI SZERVEZET SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE En jztn zsá szrvzt lklmzott részér 2010-n ztosított szkm képzéskr (DEF4) vontkozó kérésk szrplnk. A szkm képzés (DEF4) lő krtérum kövtkzők: képzésnk lőr mtrvzttnk kll lnn, képzést kjzttn tnulás élól kll szrvzn és támotn, képzést llá részn zsá szrvztnk kll nnszírozn, támotn (pl. munkő-kvzménnyl). 2.1 Bztosított- zsá szrvzt lklmzott részér z lá hyományos szkm képzésk (DEF5) vlmlykét? A hyományos szkm képzés szkm képzésk láltlános ormáj (pl. tnolym). ) Blső képzés Az képzés, mlyt zsá szrvzt sját munkvállló részér tljs észén sját munkszrvztén lül, nm üzltszrűn szrvzv vlósít m. ) Külső képzés Az képzés, mlyt zsá szrvzt sját munkvállló részér sját szrvzttől lkülönült, képzést olyttó ntézmény közrműköésévl vlósít m. 2.2 Bztosított- zsá szrvzt lklmzott részér szkm képzésk yé ormánk (DEF6) vlmlykét? ) Trvztt szkm képzés közvtln munkhlyn vy munksztuáón, sját munkszközökkl A képzés mszokott munkszközök lhsználásávl, közvtlnül munkhlyn, munkhly környztn vlósul m, munkvállló munktpsztltnk msszmnő lhsználásávl. H n, kérjük, j m résztvvő lklmzottk számát! 198 ő ) Munkhly rotáók, srék vy tnulmány látotások útján olyó, trvztt képzés A munkkör rotáó és más válllkozásokkl közösn lonyolított srék sk kkor mnősülnk képzésnk, h z érnttt munkválllók képssénk továjlsztés vy jvítás éljáól zkt lőztsn mtrvzk. sz számítn olozók áthlyzését yk munkhlyről máskr n z stn, h z nm rész y mtrvztt jlsztés prormnk. H n, kérjük, j m résztvvő lklmzottk számát! ) Konrnákon, szmnárumokon, szkm vásárokon és lőásokon vló részvétl H n, kérjük, j m résztvvő lklmzottk számát! ) Tnulósoportokn vy mnősé körökn vló részvétlll mvlósuló trvztt képzés Olyn konrnákon, műhlyollkozásokon, krsklm vásárokon és lőásokon/szmnárumokon vló részvétlt kll képzésnk tkntn, mlynk z lsőls élj képzés/tnulás. A tnulósoportok munkválllók olyn soportj, mlyk rnszrsn összyűlnk zzl z lsőls élll, hoy tnulmányozzák munkszrvzés, munkljárások és munkhly kövtlményt. Ez z yén tnulás soportos ormáj. A mnősé körök olyn munksoportok, mlyk élj trmlésn és munkhlyn lmrülő prolémák mvttás és molások krsés. ő 414 ő H n, kérjük, j m résztvvő lklmzottk számát! 5 Folyttás kövtkző ollon ő

6 A zsá szrvzt t: sttsztk ) Önálló tnulás, önképzés Anytott, távokttás vy lvlző ormán olyttott, lltv vo-, uokztták sítséévl vy számítóéppl támotott önképzésnél hlltó/tnuló osztj tnulás ütmét. H n, kérjük, j m résztvvő lklmzottk számát! ő 2.3 Bztosított- zsá szrvzt lklmzott részér hyományos szkm képzést (DEF5) 2009-n? értlmzhtő 2.4 Bztosított- zsá szrvzt lklmzott részér szkm képzés yé ormánk (DEF6) vlmlykét 2009-n? 2.5 Fzttt- zsá szrvzt szkképzés hozzájárulást (DEF11),lltv szármzott- Munkrő-p Alp Képzés Alprészéől, vy yé pályázt orrásokól képzés élú vétl (DEF12)? Szkképzés hozzájárulás H n, kérjük, j m nnk összét! zr Ft Kollktív lpokól, pályázt orrásól szármzó szkm képzés tvéknysél kpsoltos vétlk H n, kérjük, j m nnk összét! zr Ft A kövtkző kérésr sk kkor válszoljon h 2.5 ) kérésr nnl válszolt. 2.6 Szármzott- zsá szrvztnk szkm képzéssl kpsoltos vétl z lá orrásokól? Az órnszrn lklmzott ösztönzők (ókvzményk, óhtlk, ójóváírások, ómntssék, lhtárolások) Képzés lpokól kpott összk (orszáos, ronáls, ázt) EU-támotások (pl. Európ Szoáls Alp) Eyé kormányzt támotások Eyé orrások (pl. mánlpítványok, vétl sját képzés kptások hsználtáért, képzés nyújtás külső szrvztknk lltv szmélyknk) 6

7 A zsá szrvzt t: sttsztk 3. HAGYOMÁNYOS SZAKMAI KÉPZÉSEK En jztn zsászrvzt lklmzottrészér 2010-n ztosított hyományos szkmképzéskr (DEF5) vontkozó kérésk szrplnk. Az tt szrplő kéréskr sk kkor válszoljon h támott lklmzott hyományos képzését ( 2.1 kérés vy részér nnl válszolt) Hány lklmzott vtt részt y vy tö hyományos szkm képzésn (DEF5) szrvzésű)? (kár lső, kár külső Mnn szmélyt sk EGYSZER sz számítás vnn, ütlnül ttól, hoy hány és mlyn típusú hyományos szkm képzésn vtt részt. Mnvzés Összsn (ő) Férk (ő) Nők (ő) Hyományos szkm képzéskn részt vvő lklmzottk szám skol rnszrű képzésn (DEF7) lnőttképzésn (DEF8) Kérjük, j m hyományos szkm képzéskn (DEF5) részt vvők áltl lhsznált zttt munkőkvzmény (DEF9) mértékét (órán) lső és külső képzésk szrnt! Mnvzés Összsn Blső képzésk Külső képzésk A hyományos szkm képzésk során ény vtt munkőkvzmény (órán) skol rnszrű képzésn (DEF7) lnőttképzésn (DEF8) A válllkozások számár kötlző rnszrs munkvélm és észsévélm okttás szrvzés. A képzés órák hány százlék ollkozott lyn kötlző képzéskkl? Sorszám Mnvzés Arány képzés órákon lül 2010-n (%) Kötlző munkvélm és észsévélm okttás Eyé okttás, képzés 5 95 Összsn 100 7

8 A zsá szrvzt t: sttsztk 3.4 A kötlző munkvélm és észsévélm okttáson kívül mlyn yé témájú képzést nyújtott lklmzottnk zsá szrvzt? Kérjük jlölj m nyújtott képzésk témáját!amnnyn y képzés nm trtozk pontosn yk témkör sm, hozzá lközl álló témkört válssz. (Tö lhtősét s mjlölht.) Btűjl Témák és készsék h j k l Áltlános normtk készsék Spáls szkm normtk készsék Vztő készsék Csptmunk Üyélkzlés Prolémmoló készsék Iro mnsztráós készsék In nylvk Műszk, ykorlt vy munkspkus készsék Szól, lltv írásl kommunkáós készsék Alpvtő számolás és olvsás készsék Eyk którá sm sorolhtó h j k l Kérjük, j m lnyo órszámú képzés témkörénk tűjlét! 3.5 A zsá szrvzt mlyn képző ntézménykt (DEF10) lklmzott külső képzés lonyolításár? Kérjük, jlölj m képzést nyújtó ntézmény(k) típusát. (Tö lhtősét s mjlölht.) Btűjl KÜLSŐ szkm képzést nyújtó ntézményk Okttás ntézményk (közokttás, lsőokttás) Állm vy önkormányztok áltl nntrtott képző ntézményk (pl. képző központok) Flnőttképzést olyttó (mán-) ntézményk Mánválllkozások, mlyknk nm képzés (pl. szállítók, ny- vy társvállltok) Munkó ysülésk, kmrák, ázt tstültk Szkszrvztk Képzést olyttó yé szolálttók Mlyk ntézmény nyújtott lnyo órszámú képzést? Kérjük, j m tűjlét. 8

9 A zsá szrvzt t: sttsztk 3.6 Flmrültk- zsá szrvztnél hyományos szkm képzéskkl kpsoltn z lá którákhoz köthtő költsék 2010-n? ) Részvétl íjk és kztésk A ollkozttottk szkm képzéséért külső szrvztknk zttt költsék, értv képzés részvétl íjkt, z értéklők és vzsázttók költsét, és lső képzésk támotásá vont külső okttók költsét. H n, kérjük, j m nnk összét! (sk munkálttót trhlő részét) zr Ft ) Utzás költsék és llátmány Ezk költsék résztvvők képzéséhz kpsolóó utzások zésér szolálnk, vlmnt képzés j ltt olyósított llátmány kpsán mrülnk l. H n, kérjük, j m nnk összét! (sk munkálttót trhlő részét) zr Ft ) A szkm képzésk lső okttónk munkrő-költsé Ezk költsék sját képző központok olozónk, lltv z yé, kzáról vy részn képzésk szrvzésévl, trvzésévl és onyolításávl ollkozó lklmzottk érköltsé. H n, kérjük, j m nnk összét! (sk munkálttót trhlő részét) zr Ft ) A képzésk során hsznált sját hlysék (értv képző központokt s), rnzésk és nyok költsé Ezk költsék trtlmzzák képző központok és yé létsítményk műköttését élzó kztéskt, hlysék és szközök évs mortzáóját és kjzttn tnolymokr szrztt nyok költsét. H n, kérjük, j m nnk összét! (sk munkálttót trhlő részét) zr Ft ) Költsék összsn zr Ft 9

10 A zsá szrvzt t: sttsztk A SZAKMAI KÉPZÉSEK ÉRTÉKELÉSE En jztn zsá szrvzt lklmzott részér 2010-n ztosított szkm képzésk értéklésévl kpsoltos kérésk szrplnk. Ezkr kéréskr sk kkor válszoljon, h támott lklmzott szkm képzését ( 2.1 vy 2.2 kérésr nnl válszolt) 4.1 Fylm vsz-, lltv lklmzz- zsá szrvzt szkm képzésk mnőséénk ztosításához z lákt? A külső képző ntézményk mnősítés (pl. orszáos kkrtáós nylvántrtás hsznált) Blső okttók olymtos képzés Hvtlos nmzt vy ázt sztnrkn lpuló képzésk (zonyítványok) Eyé mnőséztosítás tényzők lklmz mnőséztosítás szközt 4.2 Értékl- zsá szrvzt szkm képzésk rménysséét?, mnn képzését., ys képzéskét., részvétl zolás mnn stn lnő. H n: Hsználj- zsá szrvzt z értéklésnél z lá mószrkt? Gykorlt vy írásl vzs lpján kállított zonyítvány A résztvvők léttséénk mérés A résztvvők munkhly vslkésénk és/vy tljsítményénk értéklés képzés élokkl összüésn (pl.: munkájuk során lklmzzák- tnultkt) A képzésk ys szrvzt ysékr, lltv z ész szrvztr ykorolt htásánk mérés/értéklés A ntktől ltérő yé mószr 4.3 Hátrálttták- z lá tényzők zsá szrvzt szkm képzés tvéknyséét? A nyújtott képzésk mlltk zsá szrvzt énynk (nm volt hátrálttó tényző) A szüksés jártssáokkl rnlkző új lklmzottk lvétl volt zsá szrvzt áltl lőnyn részsíttt strté h Nhézsék zsá szrvzt szkm képzés szükséltnk lmérésén A mllő hyományos szkm képzésk hány pon A hyományos szkm képzésk ms költsé A vztő szkm képzés nyo hnsúlyt kpott, mnt olozók szkm képzés Az lmúlt évkn mvlósított nyo képzés kttésk Az lklmzottk túlsáosn lolltk, nm volt jük képzésn részt vnn Eyé okok 10

11 A zsá szrvzt t: sttsztk 5. A SZAKMAI KÉPZÉS ELMARADÁSÁNAK OKA Akövtkző kérésr sk zok zsá szrvztk válszoljnk, mlyk NEM BIZTOSÍTOTTAK szkm képzést lklmzottknk 2010 során. (A 2.1 és 2.2 kéréskr yránt nmml válszoltk) 5.1 Szrpt játszottk- z lá tényzők zsá szrvztnél n, hoy képzést lklmzott számár? h Az lklmzottk mlévő képzttsé és készsé mllnk szrvzt jlnl szükséltnk A szüksés képzttsékkl és készsékkl rnlkző új lklmzottk lvétl volt zsá szrvzt áltl lőnyn részsíttt strté Nhézsék zsá szrvzt szkm képzés szükséltnk lmérésén A mllő hyományos szkm képzésk hány pon A hyományos szkm képzésk ms költsé A vztő szkm képzés nyo hnsúlyt kpott, mnt olozók szkm képzés Az lmúlt évkn mvlósított nyo képzés kttésk Az lklmzottk túlsáosn lolltk, nm volt jük képzésn részt vnn Eyé okok nm ztosított szkm 11

12 A zsá szrvzt t: sttsztk 6. A GAZDASÁGI SZERVEZET BEVEZETŐ SZAKMAI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE Akérőív jztén zsá szrvzt év vztő szkm képzés (DEF13) tvéknyséér vontkozó kérésk szrplnk. A lvétln vztő szkm képzés középokú munkhly tpsztltszrzésr korlátozók. Krtérum kövtkzők: szkm képzés z skolrnszrű okttás rész munkhly tpsztltszrzés képsítés lltv tnúsítvány mszrzésénk ltétl szkm ykorlton résztvvő íjzásn részsül, vlmnt szkm képzés hossz llá 6 hónp. A tnulók ykrn tnuló szrzőéssl rnlkznk. 6.1 Bztosított- zsá szrvzt vztő szkm képzést tnulóknk? H n: Kérjük, j m zsá szrvzt vztő szkm képzésn (DEF13) szrnt ontásn! részt vvők számát nmk Mnvzés Összsn (ő) Férk (ő) Nők (ő) Bvztő szkm képzésn részt vvők szám Szrpt játszottk- z lá tényzők zsá szrvztnél n, hoy vztő szkm képzést ztosít tnulóknk? A lnő munkválllók zsá szrvzt szükséltnk mllő képzésn részsüljnk. A ljo tnulók kválsztás jövől lklmzottnk ( szkm vzsák ltétl után) A külső munkrő-toorzásól óó, zsá szrvzt szükséltnk nm mlllő munkrő lvétlénk lkrülés A tnulók tvéknyséénk zsá hsznosítás már ykorlt ő során Eyé tényzők 12

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK!

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Rakománykezelés. 2013. negyedév #ÉRTÉK! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 1/345-6000 Intrnt: www.ks.u Atszolálttóinknk Nyomttványok Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt. 8. (2 kzés lpján kötlző. AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J5910DW A készülék üzm hlyzés lőtt olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén. FIGYELEM VIGYÁZAT

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Mintafeladatsor. Milyen földrajzi neveket rejtettünk el az alábbi mondatokban? a) Ez az a kapu, várj itt!... a) csigalábon jár:...

Mintafeladatsor. Milyen földrajzi neveket rejtettünk el az alábbi mondatokban? a) Ez az a kapu, várj itt!... a) csigalábon jár:... MRO Histori n Tlon: 06-1/336-1656 n E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. 3. Milyn ölrjzi nvkt rjtttünk l z lái montokn? ) Ez z kpu, várj itt!... ) Szrint érms mpróálni?... Milyn mrr monják? ) siláon jár:...

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan.

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan. 16 2013 Mozdonyvztők Lapja Alapíts év: 1892 Mozdonyvztők Szakszvzt tjékoztató kiadvnya jogtancsos vlaszol 1 XXIII. évolyam 2. szm Hogyan is jtottnk idig? 1. szm 1991. dc. 2001. jan. 2001. mc. 2013 Mozdonyvztők

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Mérési útmutató. A tesztváltozat címe: Szövegtani ismeretek 11. évfolyam A tesztváltozat száma: 1

Mérési útmutató. A tesztváltozat címe: Szövegtani ismeretek 11. évfolyam A tesztváltozat száma: 1 Mérési útmuttó A tsztváltozt ím: Szövgtni ismrtk 11. évolym A tsztváltozt szám: 1 A tszt típus: tuásszintmérő tszt A tszt lklmzás: ignosztikus mérés szövgtni ismrtk értéklésér, hiányosságok ltárásr Értéklés:

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben