A stratégiai tervezési folyamata - A stratégia tervezés modellje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A stratégiai tervezési folyamata - A stratégia tervezés modellje:"

Átírás

1 7. tétel Stratégia értelmezése, szerepe az üzleti életben. - A stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment. - Az üzleti vállalkozások stratégiái. - A stratégiai pozíció elemzése. (piaci részesedés - piaci növekedés mátrix, piaci vonzerő-versenyképesség mátrix lényeges vonásai). - Termék életciklus, iparági életciklus. - Stratégia és értékteremtés kapcsolata. Stratégia: a stratégia vezetési funkció a stratégiák magukba foglalják a szervezet jövőjére vonatkozó célok kitűzését, valamint a célok elérését szolgáló eszközök és módszerek meghatározását a stratégia a vállalat számára a követendő út, a misszió megvalósítását jelenti, figyelembe véve a vállalat környezetében észlelt fenyegetéseket és lehetőségeket, valamint a vállalkozás rendelkezésére álló erőforrásokat tartalmazza azokat a teendőket és stratégiai döntéseket, amelyek a sikerhez szükségesek. Mintberg ( a stratégia fogalmának öt különböző értelmezése): terv, csel, jövőkép, pozíció, minta. - A stratégia mint terv, azt jelenti, hogy a szervezet tudatos lépések sorozataként alakítja ki a jövőre vonatkozó elképzeléseit. - A csel esetében a hangsúly az ellenfél, azaz a versenytársak megtévesztésén van. - A stratégia mint jövőkép, a szervezet alapvető törekvéseit, a világhoz való viszonyát és a távolabbi jövőben elérendő állapotokat rögzíti. - A stratégia mint pozíció, a versenytársakhoz viszonyítva helyezi el a vállalatot a piaci versenyben. - A stratégia, mint minta a vállalat által ténylegesen megvalósított magatartására utal. Szándékolt stratégia: tudatos döntések eredményeként születnek meg (terv v pozíció) Realizált stratégia: azt mutatja, hogy elképzeléseiből valójában mit valósít meg a vállalat egy adott időszakban Stratégiai tervezésről akkor beszélünk, ha a stratégiát szabályzott tervezési folyamat keretében alakítják ki. Stratégiaalkotás magában foglalja a stratégiai tervezés és az informális vagy spontán stratégiai kialakítási folyamatot. Stratégiák különböző szinten jelennek meg a szervezet működésében: misszió (küldetés) kifejezi a szervezet rendeltetését, a világhoz való viszonyát,ill. hogy milyen értékek figyelembevételével működik a vállalkozás vízió (jövőkép, 5-10 év) elérendő állapotot tűz ki, amely felé a szervezet halad a rövidebb távú stratégia megvalósítása révén A vállalati stratégiák szintjei: - az összvállalati stratégia a szervezet egészére vonatkozó főbb célokat és a célelérés módszereit rögzíti - az üzletági stratégia arra ad választ, hogy miképpen versenyez a vállalat, hogyan akar versenyelőnyre szert tenni 1

2 - a funkcionális stratégia azt rögzíti, hogy az adott funkció területé (kutatás-fejlesztés, termelés) milyen célokat kell elérni, s azokat milyen módszerek alkalmazását tervezi a vállalat. A folyamat irányításában és koordinálásában kiemelt szerepet játszanak a felsővezetők az ú.n. stratégák. A stratégiai döntések meghozatala a vállalat társasági formájától is függ (Rt. esetében pl. az Igazgatóság). A stratégiai akciók és a stratégiai célokból levezetett kiemelt feladatok. A projekt a stratégiai akciókból összeállított, általában több évre szóló feladatcsomag, amelyhez ütemtervet, felelőst és erőforrásigényt rendelnek hozzá. Az üzleti terv általában több évre szóló cselekvési terv, amelyet a stratégiai akciók és a projektek alapján alakítanak ki. A stratégiai tervezési folyamata - A stratégia tervezés modellje: A stratégia alkotási (stratégiai tervezési) folyamat szakaszai: - stratégiai elemzésen belül a külső környezet és a belső vállalati adottságok vizsgálat különbözteti meg 2

3 - a stratégia kialakítása magában foglalja az üzleti terület vagy területek kiválasztását, a küldetés és vízió megfogalmazását, a stratégiai célok kitűzését, valamint a stratégia megvalósítását szolgáló eszközök és módszerek kijelölését. Külső környezet elemzése: - a környezeti szegmensnek jelenlegi állapotát meg kell vizsgálni - fel kell tárni a környezeti változás várható tendenciáit, a stratégiai időhorizonton érvényes környezeti hatásokat A környezet különböző szegmensei: - távoliak környezet: a vállalaton kívüli mindazon elemeket magában foglalja, amelyek elvileg kapcsolatban vannak ugyan a szóban forgó szervezettel, de hatásuk elenyésző - általános környezet: azokat az elemeket foglalja magába, amelyek kapcsolatban vannak a vállalattal, de méretük vagy erőpozíciójuk miatt a vállalat nem tudja befolyásolja azokat - kompetitív környezet: az iparági versenyt meghatározó tényezőket foglalja magában - feladat környezet: a teljes környezet előbb tárgyalt szegmenseinek azon metszetét jelenti, amelyben a vállalati stratégia szempontjából fontos elemek találhatóak meg. Stratégiai tervezés: a vállalati vezetési rendszer szerves része egy olyan eszköz, amely a stratégiai döntések meghozatalát és azok végrehajtásának megvalósítását szolgálja a vállalaton belüli változásokat meg kell határozni, az innováció szolgálatába kell állni a stratégiai terv központjában a stratégiai döntések állnak a vállalti célok meg valósulását kell elősegítenie olyan folyamat, amellyel a minek? mit? hogyan? kérdésekre adják meg a választ fontos, hogy a tervezés során a küldetés, stratégia és a taktika összehangolt, egymásra épülő legyen fontos a folyamatos visszacsatolás, ellenőrzés fázisai: 1. Célok meghatározása a szervezet, a vállalt alapvető céljainak meghatározása mi miatt létezik, milyen tevékenységekben kíván részt venni, milyen fogyasztók igényeit kívánja kielégíteni milyen módon kívánja a céljait elérni kifejezi az üzlet lényegét és megkülönbözteti más vállaltoktól folyamatosan változtatják a fogyasztói igények változása miatt 2. Stratégiakészítés a vállalti tervezési tevékenység középpontjában a stratégia kidolgozása áll a kitűzött célhoz vezető utat jelenti a stratégiai környezethez való aktív vagy passzív alkalmazkodást jelenti 3. Operatív terv olyan tervek kidolgozására kerül sor, amelyek az operatív irányítás céljaira alkalmasak a vállalati stratégiák megvalósításának módja a napi életben 4. Teljesítmények felmérése az érdekeltségek és ösztönzési rendszer kialakítása és működtetése a megfigyelés 3 szinten szükséges: 3

4 vállalati célok teljesítésének megfigyelése a stratégiák megvalósításának követése az operatív tervek megvalósításának követése 5. Vállalti ösztönzők a vállalat dolgozóinak közvetlen és közvetett eszközökkel rá kell venni arra, hogy a stratégiai tervben foglaltaknak megfelelően tevékenykedjenek az anyagi, pénzügyi jellegű ösztönzők nem pénzügyi jellegű ösztönzők az egyéni teljesítmény értékelése Stratégiai menedzsment erőteljesebb rendszerszemlélet probléma megközelítésével a stratégiai tervezésnél komplexebben, annak hibáinak javításával közelít a problémához hangsúlyos a felsővezetők felelőssége a sikeres stratégia meghatározásához és megvalósításához mozgósítás szükséges gyors környezeti változások miatt a stratégia kevésbé formális a rugalmasság fő szempont lesz új elemzési technikák, vezetési módszerek jelennek meg Vállalati szintű stratégiák Növekedési stratégiák alaptípusai: A növekedést többféleképpen mérhetjük: - alkalmazottak számának változásával - az árbevétel változásával - a vállalat rendelkezésére álló eszközök (mérlegfőösszeg) változásával. A vállalatok alapvetően törekszenek a növekedésre. A jellegzetes növekedési utakat a vállalatok növekedési stratégiákon keresztül valósítják meg, független attól, hogy belső forrásból (organikusan) vagy külső forrásból (összeolvadások) valósul-e meg. A növekedési stratégiák alaptípusait Ansoff (1965) azonosította: Ansoff mátrix, mely a termékek, illetőleg a piacok dimenziói alapján értelmezi a növekedési lehetőségeket: Meglévő termék új termék Meglévő piac piaci terjeszkedés termékfejlesztés Új piac piacfejlesztés diverzifikáció Piaci terjeszkedés: Termék forgalma= termék piacának mérete*termék piaci részesedése Tehát a meglévő piacon, meglévő termékeivel a vállalat két dimenzió mentén is képes növelni termékeinek a forgalmát. - növekvő termékpiac méret: növekvő népesség vagy nagyobb piaci behatolás - növekvő termékpiaci részesedés Módszerek a piac kiaknázásához: 4

5 - javítja a vállalat a minőségét - növeli a termékenységet - új eladási módokat fejleszt ki - reklámok aktivizálása, árkedvezmények stb. A piaci terjeszkedés során viszonylag kicsi a kockázat, mivel növekvő kereslet esetén a vállalat terjeszkedése nem igényel nagyobb erőfeszítést; viszont ha a piaci kereslet stagnál vagy csökken, akkor a kiaknázás nehéz-,idő- és ktgigényes. Termékfejlesztés: A növekedést a meglévő vevőknek új termékek vagy továbbfejlesztett, módosított termékváltozatok értékesítése jelenti. Akkor választja a vállalat ezt a stratégiát, ha a meglévő termékeivel már nincs lehetősége a további előrelépésre. A termékfejlesztési stratégiának nagyobb a kockázata, mint a piaci terjeszkedésének. Ezért a termékfejlesztési stratégián felül vizsgálni kell a vállalatnak a termékszerkezetet, ami a piacon forgalomba hozott termékek és termékvonalak összessége. Termékvonal: valamilyen ismérv szerinti azonos termékek. Az azonosság kapcsolódhat a termék funkciójához, a termék fogyasztói szegmenseihez, vagy akár az előállításának módjához is. Termékválaszték: - termékválaszték szélessége - termékválaszték mélysége - termékválaszték vertikális integrációja: vagyis milyen mértékben épülnek egymásra az egyes termékek a gyártás, ill. a felhasználás során. A termékek lehetnek kiegészítő, ugyanannak a vevőcsoportnak gyártott termékek stb. Piacfejlesztés: E stratégia választása során a vállalat a már meglévő termékeivel új piacokra akar betörni. Ennek lehetséges módjai: - új piaci szegmensek meghódítása - a piac újraszegmentálása - új, az eddigitől ismeretlen használati módok - újabb földrajzi terület meghódítása, területi terjeszkedés A piac- és a termékfejlesztés stratégiáját általában együtt alkalmazzák a vállalatok. Diverzifikáció Ansoff szerint: új termékekkel, ill. termékvonallal új piacon való megjelenés. Más értelmezésben: a tevékenységek, termékek számának növelése, új tevékenységek termelési szerkezetbe illesztése és új piacok megszerzése. Ez a legkockázatosabb stratégia, mivel: - az új piac ismeretlen fogyasztói kultúrával rendelkezhet - az új termék új termelési kultúrát igényelhet - az átállás, infók és tapasztalatok összegyűjtése sok időt vehet igénybe A diverzifikációs stratégiának számos változata van: pl. iparág, tevékenység és termékvonal szerint is beszélhetünk vertikális, horizontális és letarálisról. 5

6 - vertikális: a vállalat a már meglévő iparágához, tevékenységi köréhez ill. termékvonalához szorosan kapcsolódóan diverzifikál. Az értékláncban egymásra épülő tevékenységek, termékvonalak közül egy újabb kerül a termelési/értékesítési szerkezetbe (pl.: tej mellé sajtot gyártása) - horizontális: a már meglévő üzletéhez azt kiegészítő/bővítendő jelleggel valósul meg. Előnye, hogy a technológiában közelálló, jól társítható termékek előállításával mód nyílik a specializáció kihasználására (pl.: 2.8%-kos tej mellé 3.5%-kos tejet is gyárt, forgalmaz) - laterális: ha a vállalat az iparágon kívüli, eddigi tevékenységeihez, illetőleg termékvonalaihoz nem kapcsolódóan diverzifikál, vagyis profilidegen módon cselekszik. Szinergia koncepció: két vagy több üzletág javíthatja mindegyikük versenypozícióját azáltal, hogy megosztják képességeiket. Együttes eredményük nagyobb, mint külön-külön. A szinergikus hatás azonban a gyakorlatban nehezen mérhető. Alapvető adaptációs stratégiák - innováció (kutató): folyamatosan új megoldásokat keres, párhuzamos fejlesztéseket folytatnak. Kialakuló vagy felfutó iparágakra jellemző. Organikus struktúra támogatja. - konszolidáció (védők): egyetlen központi technológiát alkalmaznak és ennek a technológiának a hatékonysága, jelenti a sikeresség alapját. Érett vagy hanyatló iparágakban jellemző. Mechanikus struktúra támogatja. - kivárás (elemzők): kutató és védő pozíció között egyensúlyoznak. Leggyakrabban a felfutó, növekvő iparágakban jelentkezik, de a vállalatok iparág váltásainál is sikeres lehet. Többdimenziós vagy duális szervezeti struktúra támogatja. - sodródás (reagálás): trendek kései követése jellemző, már jól bejáratott technológiákat alkalmaznak. Egydimenziós szervezeti struktúra jellemzi. A stratégia tipizálás újabb kutatási eredményei - Elzárkózás: a vállalat nem követi a környezeti változásokat, ezeket késve ismeri fel. - Lemaradás: a vállalat törekszik a fontosabb környezeti változások felismerésére, azonban ezekre a kihívásokra gyakran nem ad megfelelő válaszokat. - Kései követés: a vállalat gyakran felismeri a fontosabb környezeti változásokat, de utólagosan reagáló stratégiát követi - Gyors követés: a vállalat képes előre jelezni a fontosabb környezeti változásokat, elébe megy azoknak, idejében felkészülő magatartást mutat. - Trendek meghat.: a vállalat képes előre jelezni a fontosabb környezeti változásokat, azokra idejében felkészül és megfelelő válaszokkal alkalmazkodik. Sőt törekszik annak befolyásolására. 6

7 Az adaptációkat érdemes tovább vizsgálni a stratégia és az innovációs hajlam kapcsolódása szempontjából is, 3 csoportja van: - vállalkozó, aktív stratégia - offenzív (támadó,aktív) stratégia - defenzív (védő, hárító, passzív) stratégia 7

8 A 2004-es EU-csatlakozás idején hat eltérő stratégiatípus volt: - vezető: az ezt alkalmazó vállalatok előnyös pozíciójukat értékesítési orientációjuknak köszönhetik, ktg.hatékonyság, fizetőképessége is magas, ezek a vállalatok diktálják a piaci versenyfeltételeket - alkalmazkodó: a szervezeti rugalmasság terén erősebb versenytársainál. Pl. termelési rendszer rugalmassága vagy rugalmas reagálás a fogyasztói igények változására. Jó alkalmazkodó képesség a környezeti változásokra. - Differenciáló: erősségei, hogy döntési és működési módszereik korszerűsége és gyártási tevékenységeik színvonala. Lobbizás terén is jobbak, mint az iparági átlag. Viszont termékeik helyettesíthetősége csökken. - Technokógia vezérelte: szűk technológiai körhöz kötődő kutatásra helyezi a hangsúlyt. Gyengesége, hogy a szállítási határidő elcsúszik, nem hatékony a szervezeti struktúra. - Beszállító: nagyok igényeinek kiszolgálása, hozzájuk történő igazodás a cél.ezért a fogyasztókkal is közvetlen a kapcsolat. Erősség még az etikus magatartás és a nagy választékú készletek. Gyengesége hogy termékei nem kívánnak utógondozást, végtermékeik többnyire egy újabb értéklánc inputjai. - Fokuszáló: szállítás pontossága, rugalmas reagálás a fogyasztói igények változására. Szűkebb, speciális piaci szegmensekre koncentrálódnak, egyedi igények kiszolgálása, készleteket jellemzően nem tartanak. Gyengeségük, hogy hitelfelvevő képességük rosszabb, mint a többi vállalatnak. PORTER versenystratégiái üzletági stratégiák M. Porter általános megközelítést kínál a versenystratégiák meghatározásához. Megközelítése szerint a versenystratégia nem más, mint annak a 4 kulcstényezőnek a mérlegelése, amelyek megszabják a vállalat által elérhető teljesítmények határait. a vállalt erősségei és gyengeségei az iparágban rejlő (gazdasági és társadalmi) lehetőségek és fenyegetések a megvalósításban szerepet játszó személyek érdekei átfogó társadalmi követelmények Ábrája: A vállalt erősségei és gyengeségei Az iparágban rejlő (gazdasági technikai) lehetőségek fenyegetések A vállalaton belüli VERSENYSTRATÉGIA A vállalton kívüli tényezők A megvalósításban kulcsszerepet játszó személyek értéke tényezők Átfogó társadalmi követelmények és és 8

9 Maga a verseny 5 versenytényezőtől függ: 1. a vevőktől 2. a szállítóktól 3. a lehetséges piacra lépő ellenfelektől 4. a helyettesítő termékektől és az iparági versenytársaktól, valamint 5. a már működő versenytársak közötti versenytől. PORTER 3 versenystratégiát ajánl: Stratégiai célcsoport az iparágon belül Valamennyi fogyasztói szegmens Meghatározott fogyasztói szegmens A stratégiai előny forrása Egyediség MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÖSSZPONTOSÍTÓ Alacsony Költség KÖLTSÉGDIKTÁLÓ Átfogó költségvezető szerepen alapuló stratégia Optimális üzemméret és sorozatnagyság, tanulási effektuson alapuló költségcsökkentés, költségellenőrzés és gazdálkodás, költségminimalizálás. Célja a versenytársakénál alacsonyabb költségminimalizálás. Célja a versenytársakénál alacsonyabb költség realizálása. Megkülönböztetésen alapuló stratégia Olyan megkülönböztetett termék vagy szolgáltatás előállítása, amelyet az egész iparágban elismernek. Megkülönböztető jegy lehet a küllem, az arculat, a technológia, a paraméterek, a kiszolgálás, a szerviz, stb. Fogyasztói hűséget generál, véd a versengés és a helyettesítő termékek ellen, növeli a nyereségkulcsot. Összpontosító stratégia Szűkebb, meghatározott vásárlóréteget, piaci szegmenst vagy földrajzi régiót céloz meg. A célba vett vevőkört kiemelkedő szinten szolgálja ki, funkcionális politikáját ennek rendeli alá. AZ IPARÁGI KÖRNYEZET Azt vizsgáljuk, hogy milyen erők hatnak a szűkebb értelembe vett vállalati környezetre, amelyen az iparági versenykörnyezetet értjük. A tökéletes piaci verseny azt jelenti, hogy a piacon számos eladó és vevő van jelen, a szereplők tökéletesen informáltak, viszonylag homogén termékeket kínálnak, a piacra lépésnek vagy az onnan való kilépésnek nincsenek akadályai (normál nyereség). Ha a normál nyereségnél nagyobb a profit a piaci verseny erősödni fog, ugyanis újabb szereplők fognak belépni a nyereséges piacra, aminek következménye, hogy a piacon elérhető nyereség visszatér a normális szintre. A nem tökéletes verseny során kevés a versengő vállalat, sok a szállító és a vevő, a szereplők nem egyformán informáltak, a termékek nagyon eltérőek, és számos akadálya van a piacra lépésnek. Iparágnak nevezzük az azonos vagy egymással közvetlenül helyettesíthető termékeket/ szolgáltatásokat előállító vállalatok csoportját. 9

10 Az iparági elemzés során a következő lépéseket ajánlatos megtenni: - a vállalat számára releváns iparág határainak feltérképezése - az iparág struktúrájának elemzése - a közvetlen versenykörnyezet elemzése 1. Az iparág határainak feltérképezése Mivel az egyes iparágak közötti határok egyre nehezebben húzhatók meg, ez nem könnyű feladat (nehéz eldönteni, hol van a telekommunikációs iparág határa a számítástechnika és a szórakoztatóipar között). Iparági konvergenciának nevezzük azt a folyamatot, amikor a korábban külön iparágak egyre több, nagyobb átfedést mutatnak az alkalmazott technológiák, tevékenységek, termékek és vevők viszonylatában. Az iparági konvergencia egyenes következménye a verseny erősödése. 2. Az iparági struktúra elemzése Az iparági folyamatokat az újonnan belépők mellett olyan tényezők is befolyásolják, mint az iparágnak inputot biztosító szállítók vagy a speciális igényekkel rendelkező fogyasztók alkuereje. Ezeknek az erőknek a hatását vizsgálja az öttényezős modell: Porter szerint az iparági struktúra határozza meg egy iparág nyereségességét. Egy vállalat akkor képes nyereségesen működni, ha az iparági struktúrához illeszkedő belső erőforrásokat alakít ki. A modell az iparágat öt erőhatás mentén strukturálja: 10

11 - A versengés mértéke: a versengés intenzitásának legkézenfekvőbb jele az erős árverseny: minél több cég van a piacon, annál erősebb az árverseny és fordítva. Az iparág növekedési üteme szintén befolyásolja a verseny intenzitását: egy fejlődőben lévő iparágban, ahol a növekedésnek bőven van tere, sokkal kisebb a verseny, mint egy érett iparágban, ahol sok a szereplő és egyre lassul a növekedés üteme. Az iparági életciklus a termék-életciklushoz hasonlóan egy iparág és az ágazatra jellemző versengés fejlődési útját mutatja be a kialakulástól a hanyatlásig. A tőkeintenzív iparágakban erős az árverseny addig a pontig, amíg a kapacitás jelentős növelése miatt a kínálat meghaladja a keresletet. Az iparágból való kilépés magas költségei az erős verseny ellenére is arra kényszeríthetik a vállalatokat, hogy nyereség nélkül, sőt veszteségek árán is benn maradjanak a szektorban, mivel nincs lehetőség a nagy értéket képviselő gépek alternatív hasznosítására. - Az új belépők fenyegetése: minél nyereségesebb egy iparág, annál több az új belépő, illetve minél nyereségesebb, annál nehezebb a belépés. Strukturális tényezők, amelyek megnehezítik a belépést az adott iparágba: - ha a gazdaságos méretnagyság szükséges feltétel - méretnagyságtól független költségelőnyök (pl. a szabadalom, a know-how, olcsó nyersanyag) - megkülönböztetést értékelő igényes fogyasztók, a fogyasztók márkahűsége (hálózati externália: használati értéke egyenes arányban nő az ugyanazon terméket használók számának növekedésével) - bennlevők tartalék kapacitása - nemzeti kormányok versenyjogi törvényei 11

12 - A szállítók és vevők alkuereje: arra vonatkozik, hogy mennyire képesek befolyásolni a tranzakció feltételeit (árat, szállítási feltételeket, minőséget stb.). Minél nagyobb a szállítók alkuereje annál kisebb az iparágban elérhető nyereség. Az alkuerőt befolyásoló tényezők: a beszállítók/vevők koncentráltsága, avagy fregmentáltsága az egyik meghatározója az alkuerőnek. Minél kevesebb a potenciális beszállítója/vevője egy iparágnak, annál nagyobb beszállítók/vevők alkuereje. Minél nagyobb a szállítóváltásnak a költsége, annál erősebb a szállítók alkupozíciója az iparági szereplővel vagy a végfelhasználóval szemben. Az értéklánc mentén a szállítók és a vevők irányába történő integráció lehetősége is befolyásolhatja az alkuerőt. - A helyettesítő termékek fenyegetése: (helyettesítő terméknek nevezzük azokat a produktumokat, amelyek egy másik iparágból származnak, de ugyanazt a vevői igényt elégítik ki). Minél nagyobb a helyettesítés lehetősége, annál kevésbé nyereséges az adott iparág). A helyettesítés veszélyét az alábbi tényezők befolyásolják: a helyettesítő termékek fogyasztók által érzékelt minősége, használati értéke, egy nagyobb használati értékkel bíró termék könnyen kiszoríthatja a kérdéses iparági termékeket. Komplementer iparágak hatása: Léteznek olyan iparágak, amelyek egymást kiegészítve közösen teremtenek értéket; ezek az ú.n. komplementer iparágak. Komplementernek nevezzük azokat az iparágakat, amelyek közvetlenül hozzájárulnak egy másik iparág eredményességéhez. Az iparági struktúra elemzésének legfőbb előnye, hogy segítségével feltérképezhetjük az iparágban rejlő további lehetőségeket, veszélyeket, azonosíthatjuk az iparági nyereségességet befolyásoló tényezőket. 3. A közvetlen versenykörnyezet elemzése Stratégiai csoport elemzése: az iparág struktúrájának elemzését követően meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző vállalatok milyen iparági sikertényezőkre helyeznek hangsúlyt, majd a hasonlóságok, illetőleg eltérések elemzésével csoportosítani tudjuk a különböző iparági szereplőket. Stratégiai csoport az iparág vállalatainak azon köre, amelynek tagjai hasonló vagy azonos stratégiát követnek, azonos piaci szegmensek kiszolgálásával és közel azonos források, illetve eszközök felhasználásával, következésképpen hasonló módon reagálnak a piaci lehetőségekre és veszélyekre. Versenytárselemzés A stratégiai csoport-elemzést a versenytársak egyedi vizsgálata követi, amelynek során a következő kérdéseket célszerű megválaszolni: - Melyek a versenytársak konkrét célkitűzései? - Milyen a stratégiát követnek jelenleg a versenytársak? - Milyen feltevésekkel élnek a versenytársak az iparággal és saját magunkkal, illetve önmagukkal kapcsolatban? - Melyek a versenytársak legfontosabb erősségei és gyengeségei? Meg kell vizsgálni, hogy a versenytársak milyen erőforrásokat és képességeket birtokolnak, melyek az erősségeik és a gyengeségeik? Az iparág újradefiniálása A versenytárs elemzés segítségével a vállalatok nagyobb eséllyel képesek előre jelezni a versenytársak viselkedését, ami hasznos lehet saját stratégiájuk kialakításánál és a lehetséges válaszreakciók kidolgozása során. Egy vállalat jövőbeni lehetőségei nemcsak a közismert 12

13 iparági- és versenykörnyezetben keresendők, hanem a még kevésbé vagy nem ismert iparági terekben is. Kék óceán szimbólummal illetik meg a még nem létező iparágakat, a még versengéstől mentes, ismeretlen piaci tereket. A vörös óceán ennek az elnevezésnek az ellentéte, azaz az érettség szakaszában lévő iparágat jelöli, amelynek határai jól definiálhatók. A stratégiai pozíciók elemzésének módszerei A termék piaci életgörbéje: a termék értékesítését az idő függvényében mutatja Szakaszai: Bevezető, embrionális szakasz: A folyamat kipróbálatlan ötletek tervezésével indul, amelyek finomítása és szelektálása után jut el a termék az embrionális szakaszba, helyét keresve a piacon. A tervezési feladat középpontjában ekkor főként a kutatási és marketing feladatok állnak, a fogyasztónak meg kell ismernie a terméket. Jelentős reklám- és egyéb költséggel jár (pl.: bevezető kampány), gyakran szűk az értékesítési lehetőség, hiszen még nincs tömeges kereslet. Jellemzői: gyors növekedés magas költségek profit még nem realizálható technológiai változások piaci részesedés erős és váratlan ingadozása, stb Növekvő szakasz Sikeres fogadtatás esetén gyors felfutás következik. A tervezési feladat középpontjában a versenytársak megelőzését célzó pozíciófoglalás és ártervezés áll. A bevételek idővel elérik a ráfordítások szintjét, a vállalkozás pénzügyi mérlege már pozitív. A növekedés jó ütemben folytatódik, bővül a fogyasztók száma és az értékesítési lehetőségek, de még mindig intenzív hirdetést kell folytatni. A marketing költségek még mindig magasa, de már profitot is hoz az értékesítés. Jellemzői: technológia jól ismert a növekedés jó ütemben folytatódik fogyasztói kör kialakult piaci részesedés csak kisebb mértékű ingadozást mutat Érett szakasz A jelentősebb termelési volumen elérése mellett bekövetkezik a növekedési ütem fokozatos csökkenése, majd stagnálása, ami a piac telítődését jellemzi. A tervezési feladatok középpontjában a potenciális előnyök tényleges kiaknázása (ezzel is javítva a hatékonyságot), és a piac és a vállalat számára egyaránt elfogadható ár kialakítása áll. Az érettség szakaszában a piac mérete jelentősen bővül, a termékváltozatok előállítását is jelenti, valamint bővülnek az értékesítési csatornák. Jellemzői: a fogyasztó igényei, a versenytársak reagálása jól ismert a technológia kiforrott nincsenek váratlan buktatók jelentős profit realizálható piaci részesedés stabilizálódik jellemző az árharc 13

14 Hanyatló, elvonuló szakasz Központi kérdés a visszavonulás megtervezése úgy, hogy amellett a lehető legmagasabb pénzbevételt lehessen az üzletből kihozni. csökkenő árverseny versenytársak eltűnése szűkülő termékskála A vállalat lehetőségei a cég kivonja a termékét vagy presztízs okokból a piacon marad (általában veszteséges) Elhúzódás szakasza A cégnek lehetősége van arra, hogy a hanyatlás szakaszát elnyújtsa, azaz ráfejlesszen a termékre. Ez jelentős pénzbefektetést igényel, eredménye bizonytalan, kilátástalan; általában csak veszteséges. Az életgörbe-elmélet kritikája Az egyes szakaszok hossza iparáganként nagymértékben különbözik, ami megnehezíti a szakasz azonosítását. A görbe alakja sem követi mindig a bemutatott vonulatot. Arról is vita folyik, hogy iparágra vagy termékre érvényes. Portfólió stratégiák - BCG mátrix A vállalat egyszerre több egymástól eltérő üzletágakban is tevékenykedhet, ezek együttesen alkotják a vállalati portfóliót. A vállalati portfólió összeállítására és a különböző üzletágakban követendő stratégia meghatározására szolgálnak az úgynevezett portfólióelemzési modellek, mely a vállalati erőforrások legnagyobb hozamot biztosító felhasználását célozza meg. Az üzleti siker kulcstényezője az elért piaci részesedés mértéke, valamint a termék értékesítésének növekedési üteme. A termék értékesítési lehetőségeinek bővülése a piaci vonzerejének növekedését is jelenti. A vállalati stratégia elemzését 2 dimenzióban, a relatív piaci részesedés és a piaci növekedés üteme függvényében célszerű értékelni. 14

15 Magyarázat az árba vízszintes tengelye a relatív piaci részesedés mértékét ábrázolja: o itt az adott termék értékesítési volumenét viszonyítjuk az adott piacon jelenlévő legnagyobb versenytárs értékesítéséhez o ha a versenytárs jobb pozícióban van, akkor ez a mutató 1-nél kisebb o ha a vállalt a vezető tényező a piacon, akkor értéke 1-nál nagyobb Az ábra függőleges tengelyén annak a piaci növekedési üteme jelenik meg, amelyiken a vizsgált egység jelen van a tengelyen negatív értékek is megjelenhetnek (zsugorodó piac) könnyen és pontosan meghatározható tényezők szolgálnak a rendszerezés alapjául A BCG-mátrix alapján az alábbiakról vonhatunk le következtetéseket a termék életútjáról a piacon annak relatív részesedéséről és piaci növekedéséről Menete a viszonylag sikeres termék életútja a jobb felső sarokból (kérdőjelekből) indul: o a termék sorsáról itt még nem lehet semmit tudni o ha sikertelen lesz akkor döglött kutyává válik ha a termék sikeres, akkor továbbfejlődik: o magas piaci részesedést lehet vele elérni, csillagokká válhatnak o előállításuk növekvő beruházásokat igényel a sztárokból fejős tehenek lesznek, így óriási profit vonható ki belőle amint ez a termék elavul, a fejős tehénből döglött kutya lesz o elveszti piaci részesedését o megnőnek kiadásai Arra kell törekedni, hogy a vállalatnak mind a 4 csoportban legyenek termékei, mert még a döglött kutya is hozhat profitot. Kritikája: A maga korában nagy jelentőségű volt (1970), a tervezési módszertanban új gondolkodási mód elindítójává vált, ma is használjuk. Pozitívumok: Jó alapot nyújt a beruházások rangsorolásához, a vállalkozások erőforrásigényének elbírálásához, minősítéséhez, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtéséhez. Meghatározza azokat a változókat, amelyek az egyes vállalkozások teljesítményét karakterisztikusan képviselik. Ezáltal megteremti az alapot a későbbi teljesítmények méréséhez és értékeléséhez. Hiányosságok A versenyképesség piaci részesedéssel való mérése bizonyos buktatókat hordoz magában, ezért mértéktartó óvatossággal kell kezelni. Számos esetben ez a tényező önmagában nem elegendő a megbízható értékeléshez, más tényezők figyelembevételére is szükség van. 15

16 Piaci vonzerő versenyképesség mátrix GE - MÁTRIX: A vállaltok versenypozícióit és versenyképességét meghatározó úgynevezett kritikus tényezőket két csoportra osztja aszerint, hogy azok a tervező által milyen mértékben befolyásolhatóak: külső (a stratégiát készítő által nem befolyásolható) tényezők o a piac mérete, növekedési üteme, ciklikusáága o a verseny struktúrája, szerkezet o a piacra lépés korlátai o az elérhető jövedelmezőség o a szokásos technológia o az infláció, állami beavatkozás o a munkaerő-kínálat, szociális kérdések o környezetvédelmi kérdések o politikai és jogi kérdések belső (a stratégiát készítő által befolyásolható, könnyen alakítható) tényezők o az elért piaci részesedés o a marketingtevékenységek színvonala o szervízhálózat, elosztóhálózat o K+F kapacitás o gyártás o minőség és megbízhatóság o pénzügyi erőforrások o image o vezetési színvonal, stb. A módszer használata során 5 fokú skála használata ajánlatos. A vizsgált környezeti tényezőket ennek alapján minősíthetjük, természetesen az adott vállalkozás szempontjából. Az elemzés során az egyes tényezőket súlyozhatjuk is, a fontosabbakhoz nagyobb, a kevésbé fontosakhoz kisebb súlyt rendelve. 16

17 Magyarázat az ábrához E kritikus tényezők tényadatainak elemzése és értékelése alapján helyezhető el a vállalkozás a portfóliómátrixban, amely 9 mezőre oszlik. Mivel a minősítés alapján a kapott pontszámok 1 és 5 között helyezkednek el, a mátrix pedig 3x3-as szerkezetű, ezért a súlyozással átlagolt pontszámok alapján a mezőbe az alábbi szerint helyezik el a vizsgált stratégiai egységet: 1,00-2,33 pont között alacsony minősítés, 2,34-3,67 pont között közepes minősítés, 2,68-5,00 pont között magas minősítés. A piaci vonzerő és versenyképesség minősítésének metszéspontjában pedig stratégiák találhatók, melyek követése az ábra szerint az adott feltételeknek megléte mellett ajánlott: beruházás és növekedés (magas-magas) szelektív növekedés (közepes-magas) szelektivitás (közepes-közepes, alacsony-magas) Nehezen meghatározható külső és belső szubjektív tényezők szolgálnak a rendszerezés alapjául. Kritikája: Sokoldalú megközelítésre alkalmas, azonban: a versenytársak elemzésére kevésbé alkalmas, mert számos belső tényezőt értékel kisebb hangsúlyt helyez a pénzügyi alapok mérlegének alakulására a tényezők értékelése jórészt intuitív megítélés kérdése a súlyozásos módszer vakvágányra vezethet a túl sok értékelési tényező figyelése áttekinthetetlenné teszi az értékelést a számítási igény a stratégiai tervezés átfutási idejét jelentősen megnyújtja A stratégia és a vállalati érték kapcsolata Az értékközpontú vezetés VBM Value Basic Management Központjában a tulajdonosi érték növelése áll. Az egész vállalati működést átható vezetői megközelítés, melynek lényege, hogy minden döntést úgy hoznak, hogy a vállalt értékének maximalizálására koncentrálnak. Alapjait Rapport vázolta fel 1986-ban. Az értékközpontú vezetés folyamatát 5 kulcsfontosságú vezetési tevékenység vezérli: 1. Vállalati értékteremtő stratégiák és célkitűzések kialakítása 2. Erőforrás-elosztás 3. Teljesítménymérés 4. Ösztönzés 5. Kommunikáció 17

Stratégiai tervezés és marketingstratégia

Stratégiai tervezés és marketingstratégia 2. Stratégiai tervezés és marketingstratégia Tk. 2.fejezet Stratégiai tervezés és marketing stratégia Küldetés Vállalati célok és stratégiák Marketing alapstratégiák Üzletági célok és stratégiák Funkcionális

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Stratégiai döntéstámogatás módszerei

Stratégiai döntéstámogatás módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Hangsúlyeltolódás stratégiai gondolkodásmód Költségszerkezet Stratégiai döntéstámogatás

Részletesebben

Stratégia és termékinnováció

Stratégia és termékinnováció Stratégia és termékinnováció Stratégia, termékpolitika és innováció A vállalati stratégiákra ható tényezők Vállalati stratégiai tervezés: Versenystratégiák Növekedési stratégiák Portfolió terv Stratégiai

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Előadás

Előadás Műszaki fejlesztés F1FNGYF; F1BNMFEJL Előadás 2. 2010.09.20. A termék gazdasági életútja: termék életciklus, termék életgörbe A bevezetési szakasz jellemzői: Piac Értékesítés Költségek Nyereség Marketingcélok

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

2011.03.25. Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai szövetségek. a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: Stratégiai akciók, versenystratégiák. Stratégiai szövetségek. Az előadás fő témakörei Stratégiai elemzés. A stratégia kialakítása: a. Stratégiai akciók b. Versenystratégiák

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák Marketingstratégiai döntések Szegmensmarketing és szegmentációs folyamat A pozicionálás fogalma és stratégiái Termék/piac növekedési stratégiák Szigorlati tételek 2016 Petruska Ildikó Dr. Petruska Ildikó

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel Környezet Versenytársak ajánlatai Stratégiai egyensúlyi pont (sweet spot) Ügyfelek igényei Vállalat képességei A környezet elemzése Makrokörnyezet Versenykörnyezet Belső

Részletesebben

Célhoz kötött prioritásokat állít fel, ez segíti abban, hogy a hosszú távú célokat is meg tudja valósítani.

Célhoz kötött prioritásokat állít fel, ez segíti abban, hogy a hosszú távú célokat is meg tudja valósítani. 7. A stratégia értelmezése, szerepe az üzleti életben. A stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment. Az üzleti vállalkozások stratégiái. A stratégiai pozíció elemzése (piaci részesedés piaci növekedés

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment

Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment 5. Marketingmenedzsment Marketingmenedzsment, marketingkoncepció, marketingtervezés, marketingstratégia Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar A marketingmenedzsment a cég tudatosan

Részletesebben

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József Marketing 15. fejezet: Marketingstratégia Bauer András Berács József A marketing-diagnózis A marketingdiagnózis (marketingaudit) kiinduló alapja a stratégia, struktúra és környezet elemzése Marketingdiagnózisnak

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

Stratégiai menedzsment. 5. előadás

Stratégiai menedzsment. 5. előadás Stratégiai menedzsment 5. előadás 1 6. STRATÉGIAI ALTERNATÍVÁK 2 6.1. Versenystratégiák, a Porter-mátrix 3 A modell alapfeltevése szerint a vállalatok piaci és gazdasági sikert a megfelelő versenyelőny

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

A marketingkörnyezet elemzése ősz Dr. Petruska Ildikó

A marketingkörnyezet elemzése ősz Dr. Petruska Ildikó 2. A marketingkörnyezet elemzése 2010. ősz A mai piacok vagy termékek alapján való következtetés képessége már nem jelent biztosítékot a holnapi túléléshez (Mroz) A piac fegyelmezett és módszeres megközelítése

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Vállalkozások gazdaságtana I.

Vállalkozások gazdaságtana I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana I. A vállalati stratégia A vállalkozás nem értelmezhető a környezete nélkül A formális szervezeti

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Business to business (Ipari) marketing 3.

Business to business (Ipari) marketing 3. Business to business (Ipari) marketing 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Beszerzés helye a szervezetben Centralizált Decentralizált Kombinált megoldás Beszerzési magatartás

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Üzleti tervezés 3. versenytárselemzés. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D.

Üzleti tervezés 3. versenytárselemzés. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. Üzleti tervezés 3. versenytárselemzés Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. Mai órán Környezetelemzés (PESTEL, Porter) Versenytárselemzés BCG portfóliómátrix, GE-Kinsley elemzés Stratégiai környezetelemzés A vállalatok

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Kiszorító magatartás

Kiszorító magatartás 8. elõadás Kiszorító magatartás Árrögzítés és ismételt játékok Kovács Norbert SZE GT Az elõadás menete Kiszorítás és információs aszimmetria Kiszorító árazás és finanszírozási korlátok A BOLTON-SCHARFSTEIN-modell

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

Marketing I. III. előadás

Marketing I. III. előadás Marketing I. III. előadás A stratégiai tervezés és a marketingstratégia Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz A vállalati stratégiai tervezés (küldetés, célok) SWOT elemzés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple Magyar Üzletviteli Mentor Központ Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014

Részletesebben

Amiről ma szó lesz. A vállalati stratégiai tervezés. A vállalat küldetése. A vállalat küldetése - példa. Marketing I. 3. előadás

Amiről ma szó lesz. A vállalati stratégiai tervezés. A vállalat küldetése. A vállalat küldetése - példa. Marketing I. 3. előadás Marketing I. 3. előadás A stratégiai tervezés és a marketingstratégia Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz A vállalati stratégiai tervezés (küldetés, célok) SWOT elemzés

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök

Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök Termék- és márkastratégiai döntéseket támogató eszközök DR. BÍRÓ-SZIGETI SZILVIA MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1 MEV Marketing - PhD 2016. május

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Háttérismeretek a Technológiamenedzsment tantárgy tanulásához

Háttérismeretek a Technológiamenedzsment tantárgy tanulásához Háttérismeretek a Technológiamenedzsment tantárgy tanulásához Dr. Pataki Béla Szakonként, szakirányonként, és a képzés elkezdésének féléve szerint is különbözik, hogy ki milyen háttérismeretekkel jut el

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Business marketing menedzsment 3.

Business marketing menedzsment 3. Business marketing menedzsment 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing A szervezeti beszerzést befolyásoló tényezők Környezet Vásárlási típus Beszerző szervezet sajátosságai Buying

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Outsourcing az optimalizálás lehetőségének egyik eszköze

Outsourcing az optimalizálás lehetőségének egyik eszköze Outsourcing az optimalizálás lehetőségének egyik eszköze Kissné Dézsi Erika MOL Csoport, Petrolkémia - Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Logisztika menedzsmentvezető Debrecen, 2009.10.02. Outsourcing az optimalizálás

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben