Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről"

Átírás

1 Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! / sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről 1

2 Jegyzőkönyv Dömös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 17-én 18 órakor a Községháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor alpolgármester Fabi László képviselő Hurai Béla képviselő Forgács Éva Csilla képviselő Major Dénesné képviselő Meghívottak: Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens Jegyzőkönyvvezető: Barina Andrea Novák Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a Képviselőtestület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 6 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Július 1-jétől megalakult az Esztergom-Dömös Közös Polgármesteri Hivatal és néhány szóban Dr. Sarkantyu Adrián az Esztergom-Dömös Közös Polgármesteri Hivatal vezetője ismerteti a mai állapotainkat. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet és Dömös Község megjelent lakosságát július 1-jétől felállt az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal. Az Esztergomi kollégákkal együtt elkezdtük a közös munkát. A lakosságot szeretném tájékoztatni a legfontosabb változásokról. Az aljegyzői pályázat kiírásra került, ez érinti az Esztergomi Közös Hivatalt is. Én magam jegyzői referensként, Dr. Balla Sándor helyetteseként látom el ezt a feladatot, Az aljegyzői pályázat szeptember 5.-vel ér végett, akkor lesz érvényes és végleges a pályázat. Szeretném elmondani, az új ügyfélfogadási rendet. Azt szeretném kérni a lakosoktól, hogy kedd és csütörtöki napokon nincsen ügyfélfogadás és amennyiben lehetséges a lakosság tisztelettel tartsa be az ügyfélfogadás időpontját. A dömösi kollégáknak megszeretném köszönni a munkáját olyan formában, hogy ők január 1-jétől vezető nélkül, jegyző nélkül látták el a munkát és köszönöm nekik, hogy életben tartották a közigazgatást Dömösön. Köszönöm! Novák Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Áttérve a mai ülésünk napirendjére az első kötelességünk a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. Kérem, a jelentkezéseket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Jegyzőkönyv hitelesítésére Szilágyi Gábor és Hurai Béla jelentkezett. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint a Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy kérje fel Szilágyi Gábort és Hurai Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére. A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2013.(VII. 17.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábort és Hurai Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 2

3 Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Novák Lajos polgármester: A kiküldött napirendi ponthoz képest egyetlen módosító javaslatom lenne az ötödik és a hatodik napirendi pontot cseréljük meg, tekintettel arra, hogy az ötödik napirendi pont zárt ülés és előtte az egyebeket legyen módunk megtárgyalni. Kérdezem a megjelenteket, hogy van-e még a napirendi ponthoz észrevételük? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk! Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2013.(VII. 17.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 1. Vis maior támogatás igénylésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 2. Dömös Község településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 3. Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaival kapcsolatos döntés Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 4. Javaslat a rendeletek felülvizsgálatára a KÚRIA Önkormányzati Tanácsának 5022/2013/4. számú végzésével kapcsolatosan 5. Egyebek 6. Óvoda vezetői pályázattal kapcsolatos döntés (ZÁRT ÜLÉS) Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 1. Napirendi pont A Vis maior támogatás igénylésével kapcsolatos döntés Novák Lajos polgármester: Mindannyiunk emlékezetében van az elmúlt hónapok dunai árvízzel kapcsolatos esemény sorozata. A védekezés lezárult. Már csak az adminisztratív, pénzügyi és egyéb elrendezései vannak ennek a káreseménynek. Az árvízi védekezés két dologból áll, az egyik a védekezés, ami költségként merül fel az önkormányzat, illetve az állam részére, a másik pedig a helyreállítással kapcsolatos költségek. Mindkettőnek a beadási 3

4 határideje most jár le a hétvégén, illetve jövő hét elején, ezért az előterjesztésben egységesen kezeltük külön-külön határozatokban. Egy előterjesztésben kezeltük a két káreseménynek az előterjesztését. A védekezés költsége az 100%-os támogatottsággal bír, a helyreállítás költségei pedig 90%-os, reményeim szerint 90%-os támogatottsággal bírnak. A lakosság tájékoztatására a védekezési költség az Ft, a helyreállítási költség pedig Ft. A helyreállítás kapcsán mindannyian tudjuk, hogy a Táncsics Mihály utca volt a 11-es főútnak a mentesítő útja, ahol a teherautók, katonai konvojok és még a buszok is azon közlekedtek. Két hétig ezen az utcán zajlott a forgalom, különös tekintettel a Pilismaróti védekezés nagyságára iszonyú terhelésnek van kitéve a Táncsics Mihály utca, ezért ennek helyreállításának az igénylését javasolom a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat csak az önkormányzati károk helyreállításában tud pályázni, ezért ebben az összegben csak önkormányzati tulajdonok szerepelnek, sem az állami tulajdon, sem a magánszemélyek tulajdonára az önkormányzat pillanatnyilag igénylést nem nyújthat be. Megszeretném kérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Itt egy apró javítást látunk. Délután a munkatársak a közfoglalkoztatottak kapcsán más szorzószámot kaptak meg információul, és azért van az a néhány tízezer forintos eltérés. Az első határozati javaslat, ahol a Ft-nyi védekezési költséget nyújtjuk be a Belügyminisztériumhoz pályázati igényként. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Azt hadd mondjam el a Képviselő-testület részére, hogy a határozati javaslat azért olyan hosszú, mert kaptunk egy útmutatót a Belügyminisztériumtól és ebben szerepel, hogy ilyen határozatot kell elfogadnia minden Képviselő-testületnek. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 112/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező egyes számú határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 145/2013. (VII.17.) Öh. határozata Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Rendkívüli készültség elrendelésére került sor tekintettel a Dunán levonuló árvíz miatt. Az eddigieknél magasabb vízállás miatt szükségessé vált a védekezés és a lakosságvédelmi feladatok megszervezése, megkezdése. A polgármesteri hivatal dolgozói, valamint az önkormányzat közalkalmazottja 24 órás ügyeletben vannak beosztva a hivatalos munkaidejükön kívül től folyamatosan. Fóliás, homokzsákos gátépítés kezdődött a berendelt polgári védelmi emberekkel, önkéntesekkel szakemberek segítségével. Vízügyi szakemberek kijelölték a gátépítés helyét, magasságát. Az önkormányzatnak eszközei a védekezéshez nem álltak rendelkezésre, ezek beszerzése szükségessé vált. A védekezéshez, gátépítéshez szükséges gépek, töltésanyagok, homok megrendelése. A dömösi Hajóállomást, a Kempinget valamint a mögöttük lévő szabad területeket, utakat a víz elöntötte. Családi házakat, gazdasági épületeket, kerteket, művelt kerteket és egyéb területeket öntött el a víz. Gáttal a családi ház bevédésre került. Kilakoltatásra nem került sor, mert önként elhagyta otthonát a család, mielőtt odaért volna a víz. A 11-es úton a község elzárt település lett mind Visegrád mind Esztergom felől. A 4

5 település erdei utakon megközelíthető, mely által a községben lévő Táncsics M. utca egésze nagy igénybevételnek van kitéve, helyreállítása szükségessé válhat. A védekezésben résztvevő helybeliek, külsős önkéntesek, kirendelt vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek, valamint a 24 órás rendőrségi dolgozók részére élelemezés, meleg étel, ivóvíz biztosítása, Az ivóvíz tól közvetlen fogyasztásra nem alkalmas,de forralva még igen, azóta zacskós vizet osztunk a lakosságnak, illetve lajtkocsival biztosítja a DMRV Zrt a megfelelő mennyiségű ivóvizet. A káresemény forrásösszetétele védekezésre: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1 Ft 0 Biztosító kártérítése 0 Ft Egyéb forrás 0 Ft Vis maior támogatási igény Ft 100 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a saját forrás összegét a jelen határozatával biztosítja. A képviselő-testület a évi költségvetés az irányú módosítását rendeli el, hogy az önrészt a fejlesztési előirányzatok terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Novák Lajos polgármester: A második határozati javaslatban nyilatkozatot kell tenni a mellékelt információk szerint. 5

6 Szavazásra tette fel a 112/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező kettesszámú határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2013. (VII.17.) Öh. határozata Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igény Belügyminisztérium részére történő benyújtásához az alábbi nyilatkozatot teszi: Nyilatkozat 1.Kijelentjük, hogy az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban kérelmet, vagy pályázatot korábban, illetve egyidejűleg o nem nyújtottunk be o benyújtottunk (mikor:.... milyen káreseménnyel kapcsolatban:.... ebr42 igénylésazonosító: megjegyzés:.....) 2.A Belügyminisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok o nem kerültek meghatározásra o meghatározásra kerültek (mikor:... milyen dokumentumok: ) 3.Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkormányzat/ többcélú kistérségi társulás nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 4.Hozzájárulok a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 5.Felhatalmazást adok Magyar Államkincstárnak arra, hogy beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 57/A. (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 6.Tudomásul vesszem, hogy amennyiben a korábbi vis maior támogatási kérelmünkhöz kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási döntésből eredően önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 6

7 Novák Lajos polgármester: Harmadik határozati javaslatunk a helyreállítási költségekre vonatkozik. Szavazásra tette fel a 112/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező hármas számú határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 147/2013. (VII.17.) Öh. határozata Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dömösön a Dunán levonuló árvíz miatt a 11-es számú főutat lezárták án délelőtt, ezáltal a község elzárt település lett mind Visegrád mind Esztergom felől a főközlekedési úton. A település erdei utakon megközelíthető, mely által a községben lévő Táncsics M. utca (852) egésze nagy igénybevételnek volt kitéve a települést megközelítő személygépjárművek, tehergépjárművek, katonai konvojok és buszok miatt, helyreállítása szükséges. Pilismarót község megközelítése a 11-es főút lezárása után csak a Dömösi erdei úton volt megközelíthető, az önkéntes katonákat, vámosokat szállító tehergépjárművek, valamint a megnövekvő forgalom miatt az út egyes részei szinte járhatatlanok, a minősége jelentősen romlott. Az ivóvíz tól közvetlen fogyasztásra nem alkalmas, de forralva még igen, a zacskós vizet szállító teherautók, lajtkocsik több napon keresztül szintén ugyanezen az úton tudták csak elérni a települést. A gát bontás ideje alatt várható résztvevők élelmezésének, ivóvízének biztosítása. A homokzsákok ürítése, a Dunával érintkező veszélyes hulladéknak számító homokzsákok ártalmatlanítása szükséges, a homok deponálása szintén. A megrendelt töltésanyag szakértői bevizsgálása szükséges, veszélyességi szempontból, majd annak elszállítása szintén. A területek megfelelő anyagokkal történő fertőtlenítése. A káresemény forrásösszetétele védekezésre: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 10 Biztosító kártérítése Ft Egyéb forrás Ft Vis maior támogatási igény Ft 90 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 7

8 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontja alapján helyi közutak és tartozékaik kialakítása, fenntartása. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.1.) költségvetési rendeletben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel az 112/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező négyes számú határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2013. (VII.17.) Öh. határozata Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igény Belügyminisztérium részére történő benyújtásához az alábbi nyilatkozatot teszi: Nyilatkozat 1.Kijelentjük, hogy az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban kérelmet, vagy pályázatot korábban, illetve egyidejűleg o nem nyújtottunk be o benyújtottunk (mikor:.... milyen káreseménnyel kapcsolatban:.... ebr42 igénylésazonosító: megjegyzés:.....) 2.A Belügyminisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok o nem kerültek meghatározásra o meghatározásra kerültek (mikor:... milyen dokumentumok: ) 8

9 3.Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkormányzat/ többcélú kistérségi társulás nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 4.Hozzájárulok a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 5.Felhatalmazást adok Magyar Államkincstárnak arra, hogy beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 57/A. (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 6.Tudomásul vesszem, hogy amennyiben a korábbi vis maior támogatási kérelmünkhöz kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási döntésből eredően önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 2. Napirendi pont Dömös Község településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos döntés Novák Lajos polgármester: Korábban már többször jeleztem, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park látogató központja Dömösön fog megvalósulni két és fél hektáros ingatlanon. A Magyar Államtól ezt a területet már megkapták. Haladnak a koncepció tervek elkészítésével. A kivitelezési és engedélyezési tervek elkészítése a következő lépés, ehhez azonban a településrendezési eszközöket módosítanunk kell, hiszen a Dunaparti kerékpárút két nyomvonalon szerepel és az egyik nyomvonal ezt az ingatlant kettémetszi, tehát gyakorlatilag megakadályozza a beruházás megvalósítását. Az (A) variációs nyomvonal a korábban a kistérségi kerékpárút tervezésénél került bele és a Duna-Ipoly Nemzeti Park látogató központja az később merült fel szándékként, de a korábbi terv szerepelt a megyei rendezési tervben is, ezért kötelező volt szerepeltetni a dömösi rendezési tervben, ma már így indokolatlanná vált, hiszen gyakorlatilag 80 méternyire arrébb ott van a másik nyomvonal, ami ugyanúgy megvalósítja a kerékpárút megépítését, reményeink szerint minél hamarabb. Annak érdekében, hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni ezt a nyomvonalat kéri a Duna- Ipoly Nemzeti Park, hogy vegyük ki a rendezési tervből. Ennek a módosításnak vannak költségei, de a módosítás költségeit a Duna-Ipoly Nemzeti Park teljes egészében vállalja, tehát az önkormányzatnak ez a módosítás nem kerül költségébe. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Ezzel a döntéssel Dömös Község Önkormányzata el tudja indítani a helyi építési szabályozásának a módosítását, melyben az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal főépítészi munkatársa Lux Éva fog ebben segédkezni, de ez a döntés szükséges. A költségekről már polgármester úr nyilatkozott, valóban ez nagyon fontos, hogy van mögötte egy szándéknyilatkozat, a Duna-Ipoly szándéknyilatkozata, hogy igen a költségeket ő maga vállalja. A szabályozási tervnek az eljárási ideje hosszadalmas, azt nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi, fél év, egy év közötti időtartam mindenképpen. Novák Lajos polgármester:. Mire a szabályozási tervek módosulnak, addig a kiviteli tervek is elkészülhetnek a Nemzeti Parknál és akkor, így nem veszítünk időt. Kérdezem a Képviselő- 9

10 testületet, hogy van-e ehhez hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben szereplő határozatot. Szavazásra tette fel a 113/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2013.(VII. 17.) öh. határozata Dömös Község településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos döntés 1. Dömös Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Dömös község Helyi építési szabályzatáról (HÉSZ), valamint szabályozási tervéről szóló 7/2010 (VII. 15.) rendelet módosítását. 2. Dömös Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dömös község Helyi építési szabályzatáról (HÉSZ), valamint szabályozási tervéről szóló 7/2010 (VII. 15.) rendelet módosításához szükséges háromoldalú Tervezési Szerződést aláírja. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 3. Napirendi pont Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaival kapcsolatos döntés Novák Lajos polgármester: Azt szabályozza, amit megtettünk eddig is, vagy a településen szereplő társadalmi szervezetekkel, egyházközségekkel. Megvolt eddig is, ezen túl is meglesz, ha döntés kell hozzá, akkor ezt a döntést meghozzuk. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Ennek az előterjesztésnek az egyes számú mellékletét mutatja, amit ezáltal a döntéssel ezzel az egyeztetés szabályaival elfogad a Képviselő-testület. Az önkormányzatok Dömös Község szomszédos települései Pilismarót, Visegrád, Zebegény, Nagymaros, illetve Pilisszentkereszt önkormányzatának lesz ez megküldve. Ahhoz, hogy meginduljon a helyi építési szabályzat módosítása, ehhez szükséges a Képviselő-testület döntése. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 114/2013-as számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatát. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2013.(VII. 17.) öh. határozata Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaival kapcsolatos döntés Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Dömös Község Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, és annak alkalmazását a augusztus 1-től 10

11 a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, felülvizsgálatának és módosításának véleményezési eljárása folyamán. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 4. Napirendi pont Javaslat rendeletek felülvizsgálatára a KÚRIA Önkormányzati Tanácsának 5022/2013/4. számú végzésével kapcsolatosan Novák Lajos polgármester: A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, ezt az előző Képviselő-testület nem vette figyelembe, ezért a Kormányhivatal Törvényszékre vitte az ügyet, vagy pedig rendelet esetében a Kúriához. Elmúlt egy néhány hétben beérkeztek azok a levelek, amiket már a Törvényszék által kijelölt állapotban vannak és annak érdekében, hogy az önkormányzatnak ne keljen bíróságra, illetve Kúriához járni ezekben a döntésekben. Az Esztergomi Hivatal munkatársai átnézték a törvényellenesnek ítélt Képviselő-testületi döntéseket és ennek nyomán tették meg a döntésüket. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Az első része ennek a Kúria Önkormányzati Tanácsa június 25-én kelt, a Képviselő-testület részére 30 napos határidőt adott arra, hogy állásfoglalást terjesszen elő négy rendelet tekintetében. A helyi önkormányzat képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2001 (III. 30.) 6/2012-es költségvetési rendeletmódosítás. A vagyonrendelet, ez a 7/2009. (VI. 23.) A települési szilárdhulladék igénybevételéről szóló 16/2009. (XII. 16.) rendelet. Mind a négynek az a története, hogy egy rendeletet mindig a jegyző és a polgármester ír alá, a jegyző pedig kihirdeti mind a négy rendelet esetében. Az volt a baj, hogy a korelnök írta alá a rendeleteket, emiatt pedig a Kúria kéri végzésben, hogy hozzuk meg azt a döntését, hogy ezeket a döntéseket hatályon kívül helyezzék. Gyakorlatilag az augusztus havi, szeptember havi Képviselő-testületi üléseken fogunk újabb Kúriás felhívásokat, állásfoglalásokat javítani, illetve törvényességi felhívásaink is vannak, az pedig a Kormányhivatalról szól. Egyelőre polgármester úr egyetértésével olyan levelet fogalmaztunk meg, hogy határidő módosítást kértünk, erre volt lehetőség, augusztus, szeptemberre ezeket is ki tudja javítani a hivatal, a Képviselő-testület meg tudja tárgyalni és el tudja fogadni, hogy olyan rendeletek legyenek, amely jogszabályoknak megfelelőek. Novák Lajos polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Megkérdezem képviselő társaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra tette fel a 115/2013 as számú előterjesztés egyes számú rendeletalkotási javaslatát. A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. ( ) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 11

12 (Rendelet mellékelve!) Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 115/2013 as számú előterjesztés kettesszámú rendeletalkotási javaslatát. A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös község Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.9.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (Rendelet mellékelve!) Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 115/2013 as számú előterjesztés hármas számú rendeletalkotási javaslatát. A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 /2013. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009.(VI.23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (Rendelet mellékelve!) Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 115/2013 as számú előterjesztés négyes számú rendeletalkotási javaslatát. A Képviselő-testület 6 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (Rendelet mellékelve!) 12

13 5. Napirendi pont Egyebek Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kibocsátott fizetési meghagyás Novák Lajos polgármester: Kezdjük egy sajnálatos eseménnyel, egy állampolgárunkat baleset érte a Táncsics Mihály utcai lépcsősoron és ez odáig vezetett, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár Ft-os fizetési meghagyást nyújtott be az önkormányzat ellen. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Itt arról van szó, hogy egy állampolgárt baleset ért a Táncsics Mihály utcán. Kárigényét bejelentette az önkormányzatnak. Ennek, azaz előzetes menete, hogy mindig megkérdezi a hivatalt, hogyan történt a káresemény, illetve ahol történt a káresemény, a baleset helyszíne kinek a tulajdonában van. Miután ez az utca az önkormányzat tulajdonában van, ezért fenn áll az önkormányzatnak a felelőssége. Ez ellen a fizetési meghagyás ellen az a véleményem, hogy nincs értelme ezt bírói útra terelni. Azt javasolom, hogy ezt az összeget szavazzuk meg, olyan módon, hogy a költségvetést ennek megfelelően, mivel ennek nincsen költségvetési sora, átcsoportosítva meglehet oldani és akkor a Ft-os költség átutalásra kerülhet. Novák Lajos polgármester: Nyilván egyszerűbb lett volna az állampolgár kérését azonnal acceptálni. Magam is azt gondolom, hogy nem érdemes bírósági úton vitatkozni. Azt javasolom, hogy fogadjuk el. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: A hallgatóság része: A Képviselő-testületnek a rendje az SZMSZ szerint az, ha lakos szólni kíván, akkor azt jelezni kell a Képviselő-testület, vagy a Polgármester felé és erről szavaztatni kell, hogy a lakos megkaphassa a szót, mert akkor ez egy lakossági fórumba vagy közmeghallgatásba megy át. Szeretném, ha a rend betartásra kerülne. Hurai Béla képviselő: Látta-e a balesetet valaki, vannak rá tanúk? Valóban úgy történt? Novák Lajos polgármester: Az önkormányzat elismerte a kárt az Országos Egészségügyi Pénztár irányába. Az Országos Egészségügyi Pénztár megkérdezte az önkormányzatot. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: A fizetési meghagyásnak van egy indoklása, ez összefoglalja, hogy mi történt és miért, illetve van egy egészségbiztosítási ellátás sor, szerintem korrekten össze van foglalva, hogy miért Ft. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a 116/2013 as számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2013.(VII. 17.) öh. határozata Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kibocsátott fizetési meghagyás Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2013. (III.1.) Ökt. számú rendelet önkormányzati jogalkotás egyéb befizetési kötelezettségek sorról a foglalkozás eü szolgáltatás egyéb befizetési kötelezettségek sorra ,- Ft, azaz 13

14 Negyvennégyezer-ötszázötvennégy forint átcsoportosításához hozzájárul. Az átcsoportosításból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala Megtérítési és Ügyviteli Osztálya(2800 Tatabánya, Népház u. 12.) által /2012. ügyszámon kibocsájtott fizetési meghagyást rendeli el teljesíteni, oly módon, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára a fenti követelés legkésőbb ára átutalásra kerüljön. Egyben elrendeli a következő negyedévi költségvetési módosításkor a költségvetési rendeleten a fenti módosítás átvezetését. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: az átutalás teljesítésére: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltsége nyári igazgatási szünetéről Novák Lajos polgármester: Minden évben szokott lenni egy igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalnál, ezt ebben az évben is szeretnénk megtenni. Próbáltuk úgy igazítani, hogy a határidős munkákat le tudjuk zárni, augusztus 1-én szokott lenni az igazgatási szünet. Reméljük, hogy sikerül. Nem kizárt lehet, hogy a Képviselő-testületnek majd össze kell jönnie. Az igazgatási szünetről döntsünk. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Augusztus 12-től augusztus 23-ig történne ez a nyári igazgatási szünet. A Polgármesteri Hivatal bezár, nem lesz ügyfélfogadás sem. Természetesen telefonos ügyeletet, vagy bármilyen ügyeletet biztosít a hivatal. A Képviselőtestület, ha rendkívüli ügyekben szeretne összeülni, akkor természetesen megoldjuk. Novák Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Van-e észrevétel? Nincsen. Szavazásra tette fel a 117/2013 as számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2013.(VII. 17.) öh. határozata Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltsége nyári igazgatási szünetéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségén augusztus 12. napjától augusztus 23. napjáig nyári igazgatási szüntet rendel el. Felelős: hivatalvezető Határidő: azonnal 14

15 Tájékoztatás kérése Dömös Malom-patak medrének büntetőügyében Novák Lajos polgármester: Hosszú ideje húzódik a Malom-patak 2011-es beruházása alapján az áldatlan állapot. Mondhatom, hogy nem javult, hanem napról napra romlik a helyzet. A megoldatlanságával és a baleset veszélyességével együtt is, hiszen aki járt a helyszínen, az látta, hogy néhol az alámosódások olyan mértékűek, hogy bármikor leomolhat. Mindenki által ismert, hogy a nyomozás ebben az évben most már másfél éve tart. Ennek a nyomozásnak az aktuális helyzetéről javasolom, hogy kérjen információt a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi Képviselő-testületnek kell megoldania ezt az életveszélyes helyzetet. A Királykúti utca lakosai azt mondják, ha jön egy nagy eső és elfordítja a lemezeket, akkor elönti a Királykúti utcát, tegyünk valamit. A Képviselő-testület kezét mégis csak megköti a nyomozás, szeretnénk tudni, hogy a nyomozás hogyan végződik és azután tudunk lépni a kivitelezővel szemben. Első körben, hogy komoly információink legyenek erről, azt gondolom, hogy kérjünk egy tájékoztatást a nyomozó hatóságtól. Van-e ehhez javaslat? Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Javasolom, hogy a kettest és a hármast is elő kellene terjeszteni, mert ez egy határozat, amely három pontból áll. Novák Lajos polgármester: Rendben. Szavazásra tette fel a 118/2013 as számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2013.(VII. 17.) öh. határozata Tájékoztatás kérése Dömös Malom-patak medrének büntetőügyében 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester február 7-i Dömös Malom patak ügyében tett feljelentése alapján tájékoztatást kér a nyomozás jelenlegi állásáról az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Vizsgálati Osztályától, - különös tekintettel arra, hogy a Malom patak medre továbbra is élet-és vagyonbiztonságot kockáztat, amelynek elhárítását a nyomozás befejezésével lehet megkezdeni - továbbá felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú tájékoztatás kérelmének aláírására. 2. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyomozás során kirendelt igazságügyi vízmérnök szakértőtől a Dömös Malom patak medréről készített szakértői vélemény kiegészítését kéri, tekintettel arra, hogy az első szakértői vélemény elkészítése óta a beton partfalak jelentős mértékébe összetörtek, illetve alámosódtak. Ennek bizonyítására a Képviselő-testület DVD felvételt mellékel, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő szakértői vélemény kérelmének aláírására. 3. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyszíni szemle keretében történő nyilatkozattélre kéri fel a Dömös Malom patak kiviteli tervezőjét a tekintetben, hogy a partfal állapota megfelel-e az általa készített terveknek. Felelős: Novák Lajos polgármester 15

16 Határidő: 1.pont: a döntést követő 8 napon belül 2. pont : a döntést követő 8 napon belül 3. pont: a döntést követő 15 napon belül Novák Lajos polgármester: Kérdezem a Képviselő-társaimat, hogy egyebekben van-e valamilyen észrevételük? Az árvíz kapcsán elfelejtettem mondani, hogy két védekezésre és helyreállításra vonatkozik a káresemény és annak költsége. Mindkét káreseményt be kellett jelenteni a megfelelő határidőn belül. A helyreállítás költségeinek benyújtása után természetesen előleget igényeltünk, mire a döntés megszületik, addigra hónapok fognak eltelni és hogy a sürgős helyreállítási munkákat elkezdhessük elvégezni. Tállai András Belügyminisztériumi államtitkár úr arról tájékoztatott minket, hogy az előleg benyújtására nincs mód, tekintettel arra, hogy a 2012-es önkormányzat által benyújtott Vis maior támogatást szintén, miután a patak medrére nyújtotta be az előző Képviselő-testület arra kapott 16,5 millió forint előleget és azzal mind ez idáig az önkormányzat nem számolt el. Arra hivatkozva a Belügyminisztérium úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat nem jogosult az egyenleg lehívására. Munkatársaimat megkértem, hogy nézzenek utána, hogy ez az elszámolás miért nem valósult meg, illetve, hogyan áll a dolog. A 16, 5 millióból körülbelül Ft ami nem a célnak megfelelően lett elköltve és tekintettel arra, hogy az önkormányzat számláján nem szerepel ez az összeg, akkor másra lett elköltve, hogy miért villanyszámlára és más egyebekre, azt nem tudjuk, de az tény, hogy ezt a nem célnak megfelelően elköltött pénzt az önkormányzatnak vissza kell fizetnie. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy mínusz Ft körüli összeg kárunk, amivel az önkormányzat indul ebben a kérdésben. Még egy levelet kaptunk a Belügyminisztériumtól, amiben az előbb említett es árvíz, volt egy nagy esőzés, amikor összeomlott a patak meder, akkor Ft-ot nyújtott be az önkormányzat Vis maior káreseményként és Ft-ot megkaptunk előlegként. A főosztályvezető asszony azt kéri tőlünk, hogy tekintettel arra, hogy nagy átfedések vannak a 2010-es megépített mű és a 2012-es káresemény között, ezért az önkormányzat módosítsa. Gyakorlatilag addig nem bírálják el a Vis maior pályázatot, ameddig a nyomozás tart, tehát addig nem fognak dönteni a 2012-es pályázat ügyében. Hurai Béla képviselő: Az iskola pályázattal szeretnék kérdezni, hogy tudunk-e valamit a pályázati pénzről és hogy az mennyire biztos? Novák Lajos polgármester: Július 1-jén köztisztviselő napon járt itt dr. Völner Pál államtitkár úr Dömösön. Megkértem, hogy ő is segítsen az előző önkormányzat által visszaadott pénz visszaszerzésében. Tájékoztatott arról, hogy biztosan megkapjuk a pénzt. A felújítás állapotával kapcsolatban időarányosan jól állunk. A víz és villanyszerelés a mai nappal befejeződött. Három teremben a festés megtörtént, ott holnap kezdődik a burkolás. A vizesblokkban az aljak megvannak. Hurai Béla képviselő: A csatorna és szennyvízelvezetéssel kapcsolatban. A nem megfelelő csatornahasználatból is adódnak ezek a problémák, hogy ennyi gondja van az üzemeltetőknek, ennyi gondja van az átemelőkkel. Úgy gondolom, hogy közösen az üzemeltetőnek ki kellene találni a probléma megoldását. Novák Lajos polgármester: Köszönöm szépen az információkat és a pontos adatokat majd ülés után át tudod adni. Hurai Béla képviselő: Néhányszor szó volt már a révátkelőhelyről. 16

17 Novák Lajos polgármester: A révátkelési probléma. A rendszer az, hogy a település önkormányzata adhat be pályázatot a révátkelés üzemeltetésére minden esztendőben és gyakorlatilag ezt az üzemeltetővel, tehát a Szalai Balázzsal kötendő szerződésen keresztül. Gyakorlatilag azon a pályázaton megnyert pénzt azt átcsoportosítjuk a révátkelőhely üzemeltetőjének. Szalai Balázs július 10-én nyújtotta be a pályázatát, vagy kérelmét az önkormányzathoz, erre Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referenssel írtunk egy választ, hogy milyen problémánk van a benyújtott pályázattal kapcsolatban. A pályázat önrészét mindenképpen az önkormányzatnak kell biztosítania és nyilatkozni arról, hogy a költségvetésben a pályázat harminc százaléka szerepel. Megadom a révátkelőhely üzemeltetőjének Szalai Balázsnak a szót, hogy elmondhassa az észrevételeit. Szalai Balázs, a révátkelőhely üzemeltetője: Tisztelt Képviselő-testület! Én soha nem állítottam sem az önkormányzatot vészhelyzet elé, hogyha elvonják a támogatást, akkor megszűnik a révátkelés. A pályázat benyújtásának a módja, az időcsúszás, az abból adódik, hogy addig, amíg nem jelenik meg a Magyar Közlönyben, nem kerül kihirdetésre. Idén is ki lett írva egy ilyen pályázat, június 27-én voltam egy konferencián polgármester urat tájékoztattam róla, folyamatban van a pályázat. A pályázatot elfogadták, de hogy mikor jelenik meg, azt nem tudjuk. Ez a pályázat július 4-én pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Addig nem lehet kitölteni egy pályázatot, ameddig nem látjuk, hogy melyik soron melyek a lehetőségek és pontosan, hogyan kell azt elszámolni. Tekintettel arra, hogy az eddig látott legnagyobb árvíz volt a Dunán, azért gondoltam két részre, mert a felújítási része kizárólag az állami Duna partban esett károk. A pályázat másik része, a révátkelési támogatás eszköz. Az pedig azt jelenti, hogy Magyarországon Közszolgálati révátkelési rendezés nem üzemeltethető, ezt biztosan tudja a jogalkotó is, ezért kettéosztja a pályázatot, egy eszközfelújításról és eszközbeszerzésre, illetve az üzemeltetési. Az előző évi veszteség úgy állt össze, hogy megvannak a számok, hogy mennyi volt az előző évi veszteség és az alapján a minisztérium mérlegeli az ország összes révátkelését. Novák Lajos polgármester: Köszönöm szépen! A pontosság kedvéért, július 4-i, az csütörtök volt. Hurai Béla képviselő: Megértve az üzemeltető problémáit, megértve a Dömösi Önkormányzat problémáit, próbáljuk elérni, hogy a révátkelőhelyet üzemeltetni lehessen. Dr. Sarkantyu Adrián jegyzői referens: Az Esztergomi Polgármesteri Hivatalban hat évig Vagyongazdálkodási Irodán dolgoztam, ezért amikor megláttam ezt a pályázati anyagot, megkérdeztem polgármester urat, hogy e mögé a számok mögé ki lát? Úgy mondom, hogy felelősséggel tud-e dönteni a Képviselő-testület erről? Mind az önrész tekintetében, úgy hogy ennek a költségvetését honnan veszi el? Ezek a költségek, hogyan állnak össze? Nem tudom, hogy a Képviselő-testület tagjai között van-e olyan műszaki ember, aki ezekre a költségekre rálát? Én magam nem vagyok az. Azt gondolom, hogy felelősségteljes döntést, akkor tud hozni az önkormányzat, hogy akár egy összehasonlító árat tekintünk. A költségvetésről annyit, ha ez pályázat, akkor honnan veszi el az önkormányzat? Novák Lajos polgármester: Ezt zárjuk le. Egy hét alatt el lehetett volna érni, hogy akkor hozza a számokat, leülünk és informálisan beszélgetünk. Holnap le kell ülni és átnézni a számokat rendesen. Maradjunk annyiban, hogy elvesztegettünk egy hetet, úgy gondolom, hogy ebben ma ne döntsünk. Az, hogy tegnap lezárult a beadási határidő, az már majdnem mindegy, hogy ma döntünk vagy holnapután. Azt gondolom, a Képviselő-testület kész lesz 17

18 arra, ha egy megegyezés megszületik, akkor holnapután összeüljünk és egy rendkívüli Képviselő-testületi ülésen erről döntsünk. Van valakinek még valami egyebekben? Hurai Béla képviselő: Nekem lenne. A Dobogókői utca végén roma lakóközösséggel kapcsolatban olyan valakit meg kellene keresni, akivel érdemben lehetne tárgyalni, vagy megkellene keresni őket személyesen vagy levélben és volna egy-két felvetésem részemről is és a többiek részéről is, amit megkellene beszélnünk. Novák Lajos polgármester: Rendben. Majd egyeztetünk. Forgács Éva Csilla képviselő: Megszeretném köszönni mindenkinek a játszótérért nyújtott munkát, segítségét. Valakinek a kétkezi munkáját, valaki áramot adott, valaki szerszámokkal segített, valaki csak a jelenlétével és nagyon szépen köszönöm! Köszönöm az összefogást! Novák Lajos polgármester: A Dömös TV nem működik, a faluház felújításával van kapcsolatban. Augusztus közepére üzemelni fog. Forgács Éva Csilla képviselő: A katolikus temető elég elhanyagolt állapotban van ismét sajnos. Egy hónappal ezelőtt elég sok dolgos kéz ismét rendbe tette, de sajnos megint olyan körülmények vannak, ami tarthatatlan. Keresünk megoldást, de jövő hét alkalmával ismét összefogással rendbe szeretnénk tenni a temetőt. Reméljük, hogy jövő héten újra rendezett lesz a temető. Novák Lajos polgármester: Köszönjük szépen! Mivel több észrevétel, hozzászólás nem történt, ezért a polgármester 19 óra 4 perckor a rendkívüli nyílt ülést bezárta. K.m.f. Novák Lajos polgármester Dr. Balla Sándor aljegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szilágyi Gábor alpolgármester Hurai Béla képviselő 18

143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 144/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat:

143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 144/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Képviselő-testületének 2013. évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. április 23-án 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. március 11-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. március 11- én. Az ülés

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Sikondai tó völgyzárógát helyreállításával kapcsolatos vis maior támogatási

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben